A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, III. évfolyam, 9. (25.) szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, III. évfolyam, 9. (25.) szám"

Átírás

1 A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, III. évfolyam, 9. (25.) szám Bécs, 2008 november György Attila Karácsony A tartalomból: Sose tudtam őszintén írni a karácsonyról. Lehet, valami mély, fekete pogányság rejtőzik lelkem mélyén, de az is lehet, mindössze csak a közhelyektől rettegek. Fenyő, kalács, töltött káposzta, család. Béke, meleg, hull a hó. És milyen jó, hogy ez így van. Aztán, ha felszabadul bennem az első három sor után a gátlás, akkor a karácsony az éjféli mise is. Néha. (Régóta nem, győzni akar bennem a pogányság.) A karácsony gyermekkorom recsegő hangú Kossuth-rádiója. Karácsony az ezüstfenyők, amelyeket a Gyimesekben loptunk saját hajdani birtokunkról. Karácsony a kerecsensólyom ünnepe az összes ködbe vesző, sosemvolt legendával együtt. Karácsony a szaloncukor felfűzése a cérnára, karácsony a macskadorombolás, karácsony a jóllakott semmittevés. Karácsony, amikor a csángók kimennek az éjféli mise után, és enni adnak az állatoknak mert karácsony mindenkinek karácsony, akivel egy háztartásban él az ember. Karácsony a béke. Néha le kell írni az ilyen mondatokat is, mert nem lehet közhely, mi igaz. Karácsony a béke. Karácsony a születés ünnepe. Karácsony mindannyiunk születésnapja, mert mindannyian jézusok vagyunk egy kicsit. És júdások és péterek és pilátusok, hiszen rólunk és nekünk mindannyiunknak szól ez a teremtett világ. Karácsony a reményé: és nem azért, mert reménykedünk valamiben, hanem azért, mert karácsonykor eltompulnak a fájdalmak, s kínjaink kicsik. Mert karácsonykor mindenki elmosolyodik, ha csak egy percre is, és karácsonykor mindenki érez valami csendes szomorúságot, ami a tiszta lélek jele. Nem veszhet el az a világ, ahol mosolyogni tudnak, és elmélyülni az emberek, ha csak egy szempillantásra is. Innen a remény. Advent (2. oldal) MEGHÍVÓ: Advent a könyvtárban dec. 7-én 17:30 órakor (3. oldal) HEGEDÜS ENIKŐ A karácsony a képzőművészetben (4.-6. oldal) WASS ALBERT Karácsonyi versek NAGY GÁSPÁR Magyar karácsony (7. oldal) PRESSLER ÁGNES Karácsonyi szokások Olaszországban (8. oldal) GYERMEKEK OLDALA: MÓRA LÁSZLÓ Karácsonyi csengő ADY ENDRE Kis, karácsonyi ének (9. oldal) FIGYELŐ kiállítások, színház, felhívás, impresszum (10. oldal) És karácsony a pohárban remegő rubinszínű borok, karácsony a vidámság, karácsony a disznóölés időszaka, az erőteljesen megélt életé, mert valahol ott bizsereg bennünk a hajdani szaturnáliák emléke, az újjászülető Nap misztériumáé, a pogány szertartásoké is. Ez mind. S egy kicsit az őszinteség is. (György Attila 1971-ben született Csíkszeredában, prózaíró, a Székelyföld szerkesztője. Fenti írását az Irodalmi Jelen közölte)

2 2. III./ november ADVENT A szó latin eredetű, jelentése: megérkezés, az Úr érkezése. A karácsonyra való előkészület ideje, kezdete András naphoz (november30.) legközelebb eső vasárnap. Bod Péter református lelkész, egyházi és történetíró ezt írta a 18. század közepén: "Így neveztetnek a mostani rendtartás szerént a karácson előtt való négy hetek. Régen voltanak hat hetek a Szent Márton napjától fogva, aholott kezdi most is a görög eklézsiában négy hetekre szoríttatott ilyen fundamentomon, mert a Krisztusnak négy adventusa, eljövetele vagyon. Midőn a testben megjelent. Midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti. Midőn halála óráján elmégyen az emberhez. Midőn eljő az utolsó ítéletre. Rendszerint kezdődni szokott Szent András napján." Régen éjféli harangzúgók jelezték kezdetét, egyben az egyházi év megnyitását is. Egykoron a vallásos emberek szigorú böjtöt tartottak, ezen idő alatt, falun hajnali misére jártak, amit a középkorból eredeztetett kifejezésekkel angyali vagy aranyos misének is hívtak, és Szűz Mária tiszteletére ajánlottak. Általában az egyházi ünnepekhez különféle hiedelmek, babonák társulnak. Advent időszakához is kötődik néhány ilyen. Például: - az eladósorban levő lány a hajnali misére való első harangozáskor a harang köteléből három darabot tépett, amit aztán a hajfonó pántlikájában hordott, hogy farsangkor sok kísérője legyen. - az Alföldön volt szokás, hogy a hajnali misére való harangozáskor a lányok mézet vagy cukrot ettek, hogy ettől édes legyen a nyelvük, s mielőbb férjet "édesgessenek" magukhoz. - Erdélyben volt szokás, hogy a hajnali mise ideje alatt az összes ajtót, ablakot zárva kellett tartani, mivel ilyenkor a boszorkányok állati alakot öltenek, házakba, ólakba próbálnak jutni, s ott rontást okozni. - az Ipoly mentén járta az a hiedelem, hogy az elázott pénz Advent idején tisztul. - Salgótarján környékén azt tartották, hogy ilyenkor tüzes emberek jártak, kiknek a szájukból tűz áradt. Az ilyen tüzes emberek ellen a néphit szerint olvasóval (rózsafüzér) lehetett védekezni. Advent idején a leghosszabbak az éjszakák, meglehetősen jó alkalmat adva a varázslásra. Az Egyház ajánlja ezen időszak szentjeinek segítségül hívását. (András, Borbála, Luca, stb.) A néphit kapcsolatba hozza saját mágikus várakozásait az említett szentekkel, de nem csupán a vallás tanítása alapján, hanem mágikus hatalmat is tulajdonít neki. Advent első vasárnapja Időpontja évről évre változik, mivel Szent András (november 30) napjához legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük. Színe a lila, a szertartást vezető pap lila ruhát visel, valamint az adventi koszorú első gyertyája is lila. Advent második vasárnapja Színe hasonlóképpen a lila. Advent ünnepe mellett a nagyböjti időszak színe is lila, ezért egyes helyeken a lilát kékkel helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól. Advent harmadik vasárnapja Az öröm vasárnapja kiemelkedik a többi közül, mivel Advent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, az öröm szimbóluma. Advent negyedik vasárnapja Újból a lila szín kerül előtérbe, amely a bűnbánatot szimbolizálja. Ezen a napon az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég. Modern, rohanó életünkben a szívünk, lelkünk mélyén mi is várakozunk valamire, valakire. Ez a négy hét a "szent várakozás" időszaka. Várjuk a Messiást, mert tudjuk "eljő és nem késik". "Ó szent magány, szép csönd, ó szűz nemesség, Szívem adventje, hófehér roráte, Ó áldott angelusz, ó tiszta áve!" (Juhász Gyula)

3 III./ november 3. M E G H Í V Ó a Bornemisza Péter Társaság következő estjére ÁDVENT A KÖNYVTÁRBAN Közreműködik: Joó Imola és tanítványai december 7-én, vasárnap, d.u. 17:30 órakor Az előadás helyszíne: Bécs 6., Capistrangasse 2/15 Gentile da Fabriano Családias együttlétre várjuk ezen a sötét decemberi vasárnapon vendégeinket remélhetőleg világos gondolatokkal, néhány részlettel dr. Joó Sándor legújabb prédikációs kötetéből és zeneileg is megerősítve az ünnepre való készülődést. Az est rendezését néhány tanítványommal együtt vállaltam, akik szívesen eljönnek körünkbe, hogy muzsikálásukkal emeljék a második meggyújtott gyertya fényét. Az est folyamán hallhatjuk Henter Nikol, Cséfalvay Dániel, Barnas Nikolaus és Gyöpös Krisztina zongora- es fuvolajátékát. Elhangzanak Mozart, Beethoven, Brahms es Kodály művei. Külön köszönetet kell mondanunk a Reisinger Zongoraüzletnek, melynek vezetője, Kommerzialrat Norbert Ludwig a hangszert ingyen rendelkezésünkre bocsátja, annak szállításával egyetemben. Így már nincs szükség az eddig használt "konzerv"-zongorára. Joó Imola

4 4. III./ november Hegedűs Enikő A Krisztus születésével kapcsolatos ábrázolások forrásait az evangéliumok szűkszavú leírása mellett az Ószövetség messiás-jövendöléseiben, az apokrif iratokban, az egyházatyák feljegyzéseiben, a szentek elmélkedéseiben, nem utolsósorban a liturgiában és a misztériumjátékokban találjuk meg. Ebben a témában külön figyelemre méltó Szent Ferencnek és társainak grecciói karácsonya. Természetesen mindezek mellett minden egyes alkotás magán viseli készíttetője és alkotója szándékát, stílusát, az adott kor, hely és társadalom jellegzetes vonásait, és függ a befogadónak a mű iránti nyitottságától és érzékenységétől. A karácsony a képzőművészetben utal: Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának jászlát; Izrael azonban nem ismer engem, népem nem ért meg. (Iz1,3) Nisszai Szent Gergely (+394) értelmezése szerint az ökör a törvény igájában élő zsidóknak, a szamár pedig a bálványimádás terhét viselő pogányoknak a szimbóluma. Jézus anyja Az istenanya, istenszülő (theotokosz) az efezusi zsinat (431) után kap állandó helyet a Jézus születése-jeleneten. A bizánci mozaikképek és ikonok (6-14. század) születés-ábrázolásain a Szent Szüzet egy sziklabarlang nyílásánál felállított, matracszerű fekhelyen látjuk pihenni, Jézus jászola mellett (a palermói Capella Palatina mozaikja a 12. századból). A keleti ábrázolásokon a kisded isteni mivoltának bemutatására kerül a hangsúly. Az istenanya tekintete és Jézusra mutató mozdulata a kép szemlélőit bevezeti az isteni titokba. Bár az itáliai duecento-trecento alkotások a bizánci képek hatására készültek, a hangsúly a ferencesek és domonkosok lelkiségének hatására egyre inkább az anya és gyermek közötti bensőséges kapcsolat kifejezésére tevődik át. Giorgone A pásztorok imádása 1504 Kezdetek a jászol A legrégebbi karácsonyi képek az ókeresztény kor emlékein: a katakombák falképein és mintegy ötven szarkofág domborművén leggyakrabban a trónoló Istenanya ölében ülő, gyermek Jézushoz siető napkeleti bölcseket ábrázolják. Jézus születésének megjelenítése ritkábban fordul elő, hisz a liturgiában is csak a 4. századtól szerepel, december 25.-én külön ünnepként. A 4. századi szarkofágdomborműveken a jászolba fektetett, szorosan bepólyált gyermek Jézus alakját egy vagy több pásztor veszi körül. A hagyomány szerint a jászol, amelyben az újszülött Jézus feküdt, egy fával kibélelt, sziklába vájt, teknőszerű üreg volt. Ebből őriznek öt később görög felirattal ellátott lécdarabot a római Santa Maria Maggiorebazilikában (a jászol-ereklyék a 7. század első felében kerültek Rómába). A keleti ikonokon a bepólyált gyermek jászla a szarkofágokra és a korabeli oltármenzákra emlékeztet. A sziklaüregbe helyezett jászol-szarkofág Jézus majdani sírbatételét vetíti elő. A betlehemi (Betlehem - kenyér háza ) jelenet jászol-oltár motívuma az eukarisztikus kenyeret idéző, rejtett szimbólum, amelyet a nyugati középkori művészetben is megtalálunk (Párizs, Notre-Dame, Szent Anna kapu, 1180 k.) A jászol mögött már a korai ábrázolásokon feltűnik az ökör és a szamár képe. Jelenlétük az izaiási jövendölésre A csillag A kora-bizánci (6. századi) ábrázolásokon feltűnő, a Háromkirályok -jelenetből átvett betlehemi csillag motívuma is a megtestesülésben feltáruló isteni kinyilatkoztatásra irányítja a figyelmet. A születés helye fölött megálló, hat, hét vagy nyolc ággal ábrázolt, néha üstökösre emlékeztető csillag fénycsóvája a gyermek Jézusra világít. Egyes ábrázolásokon a fénysugár Márián keresztül haladva ér el a gyermekhez, ezáltal is kifejezésre jutatva a Szent Szűz istenanyaságát. A betlehemi csillagot a 12. századtól megtaláljuk a nyugati Jézus születése-ábrázolásokon is. (Giovanni Pisano: a sienai dóm szószékének domborműve, ) A középkori művészek a csillagban néha a galamb alakjában ábrázolt Szentlelket (ismeretlen 14. századi mester freskója: Assisi, Szent Klára-templom) vagy a gyermek Jézus alakját is feltüntették (Rogier van der Weyden [ ]: Blandelin-oltár szárnyképe, 1453), az angyali üdvözlet -jelenetek azonos motívumához hasonlóan. Angyalok Az antik géniuszokra emlékeztető szárnyas angyalok és az Ámor-figurák hatására az itáliai reneszánszban feltűnő gyermekangyalok a születés-ábrázolásoknak szinte elengedhetetlen szereplői. Általában a megtestesülés helye fölött, az égben nagy angyali sereg gyűl egybe a kisded imádására, és az Istent dicsőítő és embereknek békét hirdető Gloria éneklésére. Mind a bizánci ikonok méltóságot sugárzó, kendővel fedett kézzel megjelenő vagy füstölővel tömjénező angyalai, mind a középkori és korareneszánsz műveken kórusban éneklő és különböző, lírai hangszereken játszó angyali kara a mennyei liturgia szolgálójaként szerepel. Az északi reneszánsz művészei az angyalokat mindig diakónus-

5 III./ november 5. ruhában, dalmatikában jelenítik meg. A mezítelen, pufók, játszó gyermekangyalok az itáliai cinquecento-settecento művészeinek kedvenc figurái. Az Alpokon túli barokk és rokokó ábrázolásokat is benépesítik. József Szent József alakja a legkorábban ugyancsak a 6. századi keleti alkotásokon jelenik meg. A leggyakrabban aggastyánként, a képek sarkában ábrázolt József a jelenet szemlélője, vagy gondolataiba mélyedve ül. A középkori északi művészetben József a jelenetnek nem csupán passzív szemlélője. Szinte zsánerfiguraként szerepel, ahogy mindennapi feladatát végzi, ácsol (kis keresztet is!), vagy a szülés körüli teendőkben segédkezik: vizet hord, tüzet gyújt és levest főz, egyes ábrázolásokon még meg is fújja, meg is kóstolja. Látjuk úgy is, amint éppen a saruját oldja ki, vagy a zokniját húzza le és lábát a tűznél melengeti. A tűznél melegedő, idős Szent József alakjának mintaképét a korabeli hóráskönyvek, kalendáriumok február hónap megszemélyesítő figurájában találjuk meg. József levetett lábbelije Mózesnek az égő csipkebokor előtt leoldott sarujára emlékeztet, s a kisdedben jelenlevő Isten iránti tisztelet jeleként is értelmezhető. Az Aachenben ereklyeként őrzött textildarabokhoz társult az a népies legenda, miszerint József harisnyájával pólyálták be a gyermek Jézust. Barlang, istálló, kalyiba, város A 6. századi bizánci ikonok hátterében egy sziklából nyíló barlang tűnik fel. A születés helyeként megjelölt barlang tiszteletét Szent Jusztinosz (+165), Origenész ( ), később Szent Jeromos ( ) is igazolja. A Születés-barlang fölé a 4. század elején Nagy Konstantin császár által építtetett bazilika a szentföldi zarándokok kedvelt helyévé vált. A barlang motívumát az itáliai trecento mesterei a barlangnyílás elé felállított, gerendákkal alátámasztott fa tetőszerkezettel egészítik ki (Giotto di Bondone [ ]: padovai Aréna-kápolna falképe, 1305). Az Alpokon túli, késő-középkori alkotásokon a barlang helyett istállószerű kalyibát találunk. A szalmával fedett, gyakran eléggé viharvert tetőszerkezet épületromhoz kapcsolódik. Az így kialakított istálló motívumát a flamand és német művészektől az itáliai quattrocento festői is átveszik, s ezáltal ez a forma terjed el és lesz általánossá a születés helyének megjelölésénél. A képeken ábrázolt építmény mintája valószínűleg a középkori misztériumjátékok színtere lehetett, amelyet általában a templom oldalához kapcsolva állítottak fel. A középkori misztériumjátékoknak a képi megformálásra gyakorolt hatását a jelenet szereplőinek színpadias beállítása is érzékelteti. Ennek egyik legszembetűnőbb példáját Hugo van der Goes (1440 k.-1482) berlini képén látjuk, amelyen kétoldalt egy-egy montázs-figura húzza szét a színpad függönyét. A Jézus születése-ábrázolásokon a romos épületrészek Ámosz próféta jövendölését idézik: Azon a napon felállítom Dávid leomlott hajlékát, és kijavítom falainak repedéseit, és mindazt, amije romba dőlt, megújítom, s ismét felépítem, mint hajdan volt. (Ám 9,11) A romok egyben a reneszánsz korában jelentős antik világ jelképei és az ókori pogány és keresztény világ közötti kapcsolatra is utalnak. Az északi reneszánsz alkotásokon megjelenő antik oszlop az apokrif iratoknak Mária szülésére vonatkozó leírását is idézi, miszerint a Szűz oszlophoz támaszkodva szülte a világra szent Fiát. (Rogier van der Weyden: Bladelin-oltár, ) A nyugati képek háttérében már a karoling-kortól kezdve gyakori a bástyákkal megerősített, tornyokkal díszített város ábrázolása. (a lorschi evangeliárium kötéstáblája, 810 k.) A Betlehemre utaló városkép mintája a leggyakrabban a kép készítésének helye. Az ábrázolásokon talán a jelentősebb formai változás éppen a képek háttér-ábrázolásainál érzékelhető. A korai ikonok és kora-középkori táblaképek arannyal kitöltött hátterét felváltja az egyre mozgalmasabb és a legapróbb részletekre is kiterjedő külső és belső térábrázolás. A reneszánsz és későbbi korok alkotásain a perspektíva szabályaihoz igazodó téralkotás egyre hangsúlyosabb szerepet kap. A földön fekvő gyermek A 14. században élt Svédországi Szent Brigitta látomása alapján a Jézus születése-ábrázolások új képtípusa alakult ki. Az Isten emberré válását hangsúlyozó kép középpontjába a földre lefektetett, mezítelen gyermek Jézus alakja jelenik meg. Őt imádja a térdre boruló Szent Szűz. A kevés szalmára vagy Mária köpenyének szélére helyezett gyermek testét a késő-középkori alkotásokon általában fénykoszorú övezi. Szent József alakját is gyakran láthatjuk, már nem búsuló öreg emberként, hanem amint állva vagy térdelve imádózik és kezében a Világ Világosságát jelképező égő gyertyát tartja, melynek óvja is a lángját. Pásztorok, bölcsek, királyok A gyermek imádása -jelenetekhez gyakran kapcsolódik a pásztorok imádása -ábrázolás. A képtípus a 14. században, a ferencesek hatására terjedt el, a legkorábban Itáliában, majd a 15. századtól kezdve az Alpoktól északra is. A gyermek mellett álló pásztorokat amint már említettük az ókeresztény szarkofágokon már megtalálhatjuk. Szinte állandó kísérői a keleti és a nyugati születés-jeleneteknek egyaránt. A bizánci és a középkori képek oldalán vagy hátterében szereplő pásztorokat az Úr angyala szólítja meg, tudtukra adva a Megváltó születésének jóhírét. A híradás -jelenet önálló táblaképeken is szerepel (Taddeo Gaddi [+1366]: Híradás a pásztoroknak, , Firenze, Santa Croce). Számuk változó, legtöbbször a három királynak megfelelően három. A korai ábrázolásokon a nyájjal együtt, később egy pár állat kíséretében érkeznek a gyermekhez. Szintén a háromkirályok példájára a kisdednek ajándékokat is hoznak: bárányt, tejet, sajtot, bort és gyapjút. Alakjuk és jelenetek színterei a legtöbbször túl idillikus (Giorgione [ ]: Pásztorok imádása, 1503 k.,washington, National Gallery). A pásztor alakjához egyfajta pozitív értelmezésű gondtalanság kapcsolódott. Alakjuk azért is idealisztikus a reneszánsz művészek számára, mert közvetlen kapcsolatban állnak a humanista felfogásban oly fontos természettel. A 17. századi alkotásokon

6 6. III./ november viszont a jelenet már az istálló sötétjében játszódik le. A sötétségben felragyogó, gyermek körüli fény világítja meg szemlélőinek arcát (Rembrandt [ ]: Pásztorok imádása,1646, München, Alte Pinakothek). A barokk kor kedvelt témája. Franz Anton Maulbertsch ( ) sümegi freskóján ( ) egy sajtot hozó, szőke hajú pásztor alakjában önmagát is megörökítette, amint a képből a szemlélőre kinéz. A pásztorok imádásának párhuzamát a királyok hódolásának képi megformálásában láthatjuk. A bölcsek Jézus előtti hódolata már a legkorábbi keresztény alkotásokon megjelenik. (Róma, Sta. Priscillakatakomba 2. századi falképe; Domitilla-katakomba, S. Sebastiano-katakomba 3. századi falképe). A bölcseknek a Máté-evangéliumban szereplő történetéből ezt a jelenetet ábrázolják a leggyakrabban.5 Szent Jusztinosz (+165) és kortársai számára a napkeleti bölcsek- mágusok hódolata a démonok hatalmának megtörését jelezte,6 a 4. századtól, az arianizmus elleni vita időszakában pedig a Jézus isteni mivoltában való hit kifejezésének lett eszközévé. A katakombák falképein a bölcsek egykorúak, keleti viseletük a Mithra-szobrok alakjainak ruházatát idézi. Fedetlen fővel jelennek meg, vagy gyakrabban frígiai sapkát hordanak (a lekerekített, előrehajló sapka a római diadalkapukon a keleti emberek, barbárok ismertetőjele). Számuk az első századokban még változó: a leggyakrabban három, néha kettő, sőt még tizenkettő is lehet. Hármas számuk valószínűleg a háromféle ajándékhoz kapcsolódva alakult ki. A ravennai San Vitale mozaikja (6. század) az adományt vivő Theodora császárnő köpenyének szegélyén jeleníti meg a három király alakját. A királynak aranyat, az Istennek tömjént és az embernek mirhát hozó három bölcs, király a 6. században nevet is kap. Még ereklyéiket is tisztelhetjük a kölni dómban.7 A ravennai S. Apollinare Nuovo mozaikképén (6. század) a pálmasorral jelzett ligeten át közeledő, és a gótok korabeli, díszes ruházatába öltözött három király alakja fölött nevük is megjelenik: SCS GASPAR (Gáspár) + SCS MELCHIOR (Menyhért) + SCS BALTHASSAR (Boldizsár). A három különböző életkorban ábrázolt király mind a három embertípus, mind a három égtáj, mind pedig az akkor ismert világrészek (Európa, Ázsia és Afrika) képviselőivé lesz. Személyükben a pogány világ hódolata fejeződik ki az egész föld Urának színe előtt. Tiszteletük kifejezéseként, a középkorban koronáikat is leteszik. A késő-középkorban, valószínűleg a liturgikus játékok hatására gazdag kísérettel érkeznek. Lovasok, kutyák, és Európában mindenképpen Keletet idéző állatok: tevék, leopárdok, majmok is megjelennek. Gentile da Fabriano (1370 k.-1427) oltárképe (1423, Firenze, Uffizi) egyik legkiemelkedőbb példája a királyok felvonulásának. A művész nagyszerűen helyezi el, mozgatja a hatalmas embertömeget. Figyelme ugyanakkor a legapróbb dolgokra is kiterjed. (A legfiatalabb királyról apródja éppen most csatolja le a sarkantyút.) A királyok imádása az északi későgótika és reneszánsz művészei számára is kedvelt téma. Dürer csodálattal ír feljegyzésében a kölni dóm Stephan Lochner által (1405k.-1451) készített Háromkirályokoltáráról. A jelenetet a nagy német művész, Dürer ( ) többször is ábrázolta. Fa- és rézmetszeteinek kompozíciói a közép- és kelet-európai későgótikus táblakép-festészet mintaképei, ezzel a témával kapcsolatban is. Figuráinak megformálása a legapróbb részletekig visszatükröződik erdélyi, például a csíki szárnyasoltár-táblákon is. (Csíkmenaság, egykori főoltár, 1543, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria) A barokk és az utána következő korok művészei tovább alakítják a kompozíciót. Idetartozna a karácsonyi témáknak, motívumoknak további tárgyalása és az iparművészeti ággá nőtt Betlehemkészítés előzményeinek, művészi példáinak bemutatása is. (Keresztény Szó, Gyulafehérvár) Andrej Rubljov: Az ég kárpitját tartó angyalok

7 III./ november 7. Wass Albert Karácsonyi versek Bajorerdő. Zimánkós fenyvesekből előoson a téli szürkület. Gunnyasztó házak ködrongyokba bújva koldus szatyorban gondot gyűjtenek. Egy vonat sípol messze valahol. Fulladtan vész el fák között a hang. Sóhajt az erdő. Csönd. Valahol messze kísértethangon fölsír egy harang. Olyan este ez is csak, mint a többi: olyan a színe, nyirkos ködszaga. Pedig valahol szent titokpalástban csodát takargat ez az éjszaka! Angyalok húznak a világ fölött. Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! Megszületett az Igazság, a Jóság, akit úgy vártunk: megszületett végre! Keresik régen bölcsek és királyok, papok, költők és koldusok. Világmegváltó konferenciák várják jöttét és fényes trónusok! Megérkezett. Bámulják bamba szemmel barmok, cselédek, pásztorok. Talán van olyan is, aki letérdel s valami együgyű imát motyog. A jászol fölött fölragyog egy csillag, néhány angyal és gyermek énekel Szelíden száll az ének és a pára szurtos ólból a fényes égre fel Aztán a barmokat itatni hajtják. A hajnal megnyergeli rőt lovát és robotos nyomán a szürke élet megy úgy, mind eddig, megy tovább. Mintha nem történt volna semmi sem. Meresztgetik szemeiket a kandik: királyok, bölcsek, költők, hadvezérek amíg lassan a csillag is kialszik. A zord-sötét zimankós fenyvesekből előoson a téli virradat. Ködrongyokban gunnyasztanak a házak s vacognak vedlő gondjaik alatt Plarnhof, Karácsony Nagy Gáspár Magyar Karácsony Uraim, most már emelt fővel szégyenkezhetnek! És vihetik a koszorút, gyújthatják vagy fújhatják a gyertyát: várhatják karácsonyt, [hisz megnyerték ezt a háborút] Most már dicsérhetik is az ÁCSOT, aki nem barkácsolt, de ácsolt, és vitte súlyos keresztjét. Uraim, önök megtettek mindent, - bedobtak ezeregy gáncsot, - hogy siettessék elestét! * * * Itt egy kicsi ország most megnagyult Családja, mégis csonkán, riadtan várja a legszentebb Estét. (1993. december 12.) Karácsonyéji ár(v)ulás Gyanútlanul hó esik a földre gyanútlanul Ő most születik gyanútlanul mondom a köszöntést gyanútlanul mindörökre így Gyanútlanul persze a sok pásztor gyanútlanul három a király gyanútlanul imbolyog a jászol gyanútlanul ki mellette áll Gyanútlanul rágcsálják a szalmát gyanútlanul most még szamarak gyanútlanul serdülő júdások gyanútlanul Heródes alatt Gyanútlanul szikrázik az égbolt gyanútlanul olvad el a hó gyanútlanul szépen megfeszítik gyanútlanul minden eladó

8 8. III./ november Preszler Ágnes Karácsonyi szokások Olaszországban Olaszországban a karácsonyfát már december 8-ától kezdve díszítik. Emiatt nemigen használatos az adventi koszorú. Nagyon népszerű viszont a betlehemi jászol készítése, nemcsak a templomokban, de az otthonokban is. Az ajándékokat vidékenként eltérően Szent Lúcia (S.Lucia), a Télapó (Babbo Natale), illetve a Befana hozza. Korábban vidéken használatos volt a mi betlehemezésünkhöz hasonló népszokás. Betlehemi jászol Az első jászol készítését Assisi Szent Ferencnek tulajdonítják, de ez nem egészen helyes. A szentre, 1222 karácsonyán Betlehemben járván, nagy hatást tett az ottani karácsonyi liturgia. Visszatérvén, engedélyt kért a pápától, hogy hasonló módon ünnepelhesse meg a karácsonyt a következő évben. Mivel azonban az akkori egyház tiltotta az előadásokat, a pápa csak azt engedélyezte, hogy templom helyett egy barlangban tartsa az ünnepi misét. Szent Ferenc a szalmával bélelt barlangba egy jászlat állított, élő állatokkal, amely mintegy háttérképként szolgált, miközben a szent prédikált a környékről összegyűlt híveknek. A mai értelemben vett első jászlat Arnolfo di Cambio készítette márványból 1283-ban és ma is látható a római Santa Maria Maggiore bazilikában. Az ötletet hamarosan más templomok is átvették, saját változatukat megvalósítva. A barokk és rokokó korban a jászolkészítés elterjedt az egész országban, a templomokból a házakba is eljutott, profán elemekkel bővülve. A hagyományos szereplőket kiegészítő, az adott kor divatjának megfelően öltöztetett alakok sokszor hétköznapi jeleneteket, mesterségeket, stb. ábrázoltak, gyakran háttérben szorítva az eredeti figurákat. A jászolkészítés önálló, jövedelmező mesterséggé fejlődött. A jászolkészítés fő központjai Genova, Nápoly és Szicília voltak. A gazdagok és az egyháziak versengtek, hogy egymást felülmúlják. Egyes jászlak nagyon fényűzőek voltak (arannyal, drágakövekkel díszítve), távol a karácsony igazi szellemétől. A népies változatban az alkalmazott anyagok természetesen sokkal egyszerűebbek. Genovában fa, Nápolyban főleg terrakotta, Szicíliában terrakotta, gipsz vagy viasz szolgált az alakok megformálásához. Sok jászol valóságos képzőművészeti alkotásnak számít. A jászolok gyakran mechanikus elemeket is tartalmaznak (például működő malmok, vagy patakok; változó megvilágítás, amely a nappal és éjszaka váltakozását utánozza). Nápolyban nagyon látogatott a jászoljairól híres S.Gregorio Armeno utca. Olasz karácsonyi édességek és eredetük Panettone Magas, kerekded sütemény, mazsolával és kandírozott gyümölccsel gazdagítva. A legenda szerint Ludovico il Moro udvarában találta fel egy Toni nevű, magát szakácsnak rögtönző szolga. A sütemény rögtön elnyerte az asztalnál ülők tetszését, valaki felkiáltott: Éljen Toni süteménye! Innen a név: panettone (pane di Toni - Toni kenyere) Pandoro Csillag alapú, magas, kúpszerű, kuglófra emlékeztető foszlós kalács. Veronából származik, a színe aranysárga, valószínű innen ered a neve: pan di oro = aranykenyér. Mások szerint a nevét onnan szerezte, hogy a fényűző velencei gazdagok asztalán vékony aranylemezkékkel díszítve tálalták.. Torrone Hosszúkás és lapos, ostyába burkolt édesség, cukormasszába ágyazott manduladarabokkal. Több változata is van, puha vagy kemény cukorból, ostya helyett csokoládéval bevonva, illetve a mi mogyorós csokoládénkhoz hasonló variáns is létezik. A legenda szerint a cremonai cukrászok nászajándéka volt Bianca Maria Visconti és Francesco Sforza esküvőjére (1441). Nevét a város Torrazzo nevű tornyáról szerezte. Panforte A panforte Sienából származik, a XII. században készítették először a város kolostorjaiban. Erősen fűszerezett (innen a neve: forte = erős), liszt, mandula, cukor és méz hozzáadásával készített, ostyába burkolt kerek, lapos édesség, amelyet torta módjára szokás felvágni

9 III./ november 9. Gyermekek oldala - Gyermekek oldala - Gyermekek oldala Móra László Karácsonyi csengő Csingilingi, cseng a csengő, Száll a szánkó, mint a felhő, Csaknem elszakad a gyeplő, Csingilingi, cseng a csengő. Égi szánkót hajt az angyal. És mire az estihajnal Megjön a szép fenyőgallyal, Cseng a csengő, jő az angyal. Itt a Jézus angyalkája, Égben termett csodafája, S mindent, mindent aggat rája A kis Jézus angyalkája. Arany diót, arany csengőt, Ezüst lepkét, ringót rengőt, Amilyen még földön nem nőtt, S csilingelő arany csengőt. Kérünk Jézus angyalkája, Ahol sok a koldus, árva, Hol jóságod legtöbb várja, Ott pihenj meg legtovábbra. Hozz örömet, békességet, A szíveknek melegséget, Karácsonyi szép meséket, S az Istennek dicsőséget. Ady Endre Kis, karácsonyi ének Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. Szeretném az Istent Nagyosan dicsérni, De én még kisfiú vagyok, Csak most kezdek élni. Isten-dicséretére Mégis csak kiállok, De boldogok a pásztorok S a három királyok. Én is mennék, mennék, Énekelni mennék, Nagyok között kis Jézusért Minden szépet tennék. Új csizmám a sárban Százszor bepiszkolnám, Csak az Úrnak szerelmemet Szépen igazolnám. (Így dúdolgattam én Gyermek hittel, bátran 1883 Csúf karácsonyában.)

10 10. III./ november KIÁLLÍTÁSOK Maurer Dóra: Szűkített életmű (Budapest, Ludwig Múzeum) A Budapesten és Bécsben is élő Munkácsy- és Kossuth-díjas művésznő az 1970-es évek óta a magyar képzőművészeti élet egyik meghatározó alakja, aki saját alkotótevékenysége mellett tanárként a jövő művészgenerációira is jelentős hatást gyakorol. A kiállított műveken keresztül láthatóvá válnak a művész munkásságát jellemző tendenciák: a frontálisan felfogott felületek torzítása, virtuális tér befordulása, a sík meggörbülése. Megtekinthető december február 22. között. Peter Kogler (Bécs, Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig) Peter Kogler (1959) a Kassel-i Documenta kétszeres meghívottja, a nemzetközileg legelismertebb osztrák képzőművészek közé tartozik. A kiállításon a gazdag életmű több mint 100 alkotása látható, 1979-től napjainkig. Installációs munkáiban már a 80-as évek kezdetétől felhasználja a média- és a komputertechnológia nyújtotta új lehetőségeket, amennyiben ezeket az organikus világ motívumaival ütközteti. A kiállítás január 25-én zár. Vom Mythos der Antike (Antik mítoszokról, Bécs, Kunsthistorisches Museum) A népvándorlás és a kereszténység térhódítása sem tudta teljesen elfeledtetni az antik kultúrát a középkori Európában, melyet aztán a reneszánsz kor újra felfedezett. A mítoszok újjászülettek a főúri palotákat díszítő reneszánsz és barokk festményeken, freskókon és szobrokban. A kiállítás a múzeum igen gazdag saját mitológiai témájú anyagára épül, kapcsolatba hozva ezeket egy-egy, világhírű társmúzeumtól kölcsönzött hasonló, antik mítoszokat idéző remekművel. (2008. december március 1.) SZÍNHÁZ Mátyás király asztalánál (Budapest, Bárka Színház) Megidézzük a nagy királyt: udvarát, bolondját, történeteit, könyveit és keressük a rejtélyes Mátyás titkát." A Hepp Trupp báb- és színházi társulat előadása. Előadások: december 7. és 21. (11 és 15 órakor.) Tisztelt olvasónk! Lapszámunkhoz ezúttal csekket is mellékeltünk, azzal a kéréssel, hogy lehetőségei szerint támogassa művelődési-irodalmi munkánkat, valamint a lap megjelentetését. Hozzájárulását előre is köszönjük! Tisztelettel: Dézsi-Szente Zsuzsa, a BPT pénztárosa Absender: P.b.b. Péter Bornemisza Gesellschaft A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15. Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt Wiener Post Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung. Erscheinungsort: Wien Verlagspostamt: A-1060 Wien Medieninhaber und Herausgeber: Péter Bornemisza Gesellschaft, A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15. Tel.: +43/ Redaktion: Zoltán Kászoni /// Bankverbindung: Creditanstalt Bankverein, A-1011 Wien, Schottengasse 6 BLZ: Konto Nr , IBAN: AT ; SWIFT (BIC): BKAUATWW Lapunk letölthető a BPT honlapjáról:

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban

Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban Mihály Kamilla: Szent Család Az égből színméz csörgedez, a légben illat lengedez. Mozdul az ég, áll a csillag, ég kapui már kinyílnak. Népének

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából ]]: Dicsőség mennyben az Istennek! :[[ Az angyali seregek, vígan így énekelnek: dicsőség, dicsőség, Istennek! ]]: Békesség földön az embernek! :[[

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. május 13. 14:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Óbudai Szalézi Hírlevél 2015/16

Óbudai Szalézi Hírlevél 2015/16 Óbudai Szalézi Hírlevél 2015/16 Karácsonyi és Újévi szám MEGSZÜLETETT! Szeretnék elmondani nektek egy történetet. Fekete István, a gyermekeknek szánt regényeiről híres magyar író szívesen eleveníti fel

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Huszárbál Sopronban 2012. február 18.

Huszárbál Sopronban 2012. február 18. Huszárbál Sopronban 2012. február 18. 2 Huszárbál köszöntőbeszéd 2012. A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm minden meghívott vendégünket, egyesületünk tagjait

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, X. évfolyam, 8 (80.) szám Bécs, 2015 november Szabó Zoltán Valamikor még régen Budapesten néhányan kis

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Mesélő 2: Karácsony este van: csend, nyugalom, béke, szeretet költözött az emberszívekbe.

Mesélő 2: Karácsony este van: csend, nyugalom, béke, szeretet költözött az emberszívekbe. PÁSZTORJÁTÉK Hűvösvölgyi Gyermekotthon 2012 Mesélő 1: Szent karácsony éjszakája, te vagy minden gyermek álma. Itt vagy végre! Angyalszárnyon suhansz át ma száz határon, hogy a tiszta boldog béke sugározzék

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

TEMATIKAI EGYSÉG: ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 1. MÁRIA ÉS JÓZSEF ÚTJA BETLEHEMBE

TEMATIKAI EGYSÉG: ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 1. MÁRIA ÉS JÓZSEF ÚTJA BETLEHEMBE TEMATIKAI EGYSÉG: ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 1. MÁRIA ÉS JÓZSEF ÚTJA BETLEHEMBE TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, Budapest, 1995.; Dr. Török István: Dogmatika, Amsterdam

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, XI. évfolyam, 4. (84.) szám

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, XI. évfolyam, 4. (84.) szám A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, XI. évfolyam, 4. (84.) szám Bécs, 2016 május Kosztolányi Dezső A "Holló" (Válasz Elek Artúrnak) Nem szeretek

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Az építészet társművészetei a romanika korában

Az építészet társművészetei a romanika korában Szerkesztette: Vágner Mátyás 2008 Az építészet társművészetei a romanika korában A romanika társművészetei díszítőművészetek. Nem létezik a klasszikus értelemben vett táblakép vagy körplasztika. A forma

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Kelemen Emese Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Tóth Krisztina: Pixel. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2011 Az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint a pixel jelentése elemi képpont, amelyek

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny 2010/2011 kerületi forduló

Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny 2010/2011 kerületi forduló 2010-2011-es tanév életvitel és gyakorlati ismeretek tanulmányi verseny kerületi fordulója KOROK DIVATJAI Sorszámod: Témakör neve: 1. Teszt 104 pont Elérhető maximális pontszám: Elért pontszám: 2. Gyakorlati

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A várakozás napjai mindig nehezen telnek. Megkönnyítjük Számodra a nehezen múló időt, és egyben szórakozást is kínálunk a téli szünetre.

A várakozás napjai mindig nehezen telnek. Megkönnyítjük Számodra a nehezen múló időt, és egyben szórakozást is kínálunk a téli szünetre. A várakozás napjai mindig nehezen telnek. Megkönnyítjük Számodra a nehezen múló időt, és egyben szórakozást is kínálunk a téli szünetre. Valamennyi rejtvény a KARÁCSONYI ÜNNEPKÖRHÖZ kapcsolódik. Színezd

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Betlehemes* Magyarszováton

Betlehemes* Magyarszováton Betlehemes* Az erdélyi típusú betlehemes hosszabb lélegzetű, minisztériumszerű, liturgikus és epikus elemekkel átszőtt 12-20 szereplős játék. Rendszerint elő- és utójátéka is van, előadása különösen nagy

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Karácsony

Új Szöveges dokumentum. Karácsony Karácsony Feldíszített karácsonyfa, a karácsony ünnepének legmeghatározóbb szimbóluma.a karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amelyen Jézus születésére emlékeznek. Időpontja a nyugati kereszténységben

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat Fedezze fel karácsonyi ajánlatunkat A karácsony már a küszöbön áll Gondolkodott már azon, mivel lepje meg szeretteit? Egy tökéletes és stílusos ajándékot keres? Állítsa össze egyedi szettjét, vagy válasszon

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat Fedezze fel karácsonyi ajánlatunkat A karácsony már a küszöbön áll Gondolkodott már azon, mivel lepje meg szeretteit? Egy tökéletes és stílusos ajándékot keres? Állítsa össze egyedi szettjét, vagy válasszon

Részletesebben

N A P K E L E T. Irta: Villani Lajos UMBRIA szépsége mindenkit elbűvöl és nagy a száma azoknak is, kiknek

N A P K E L E T. Irta: Villani Lajos UMBRIA szépsége mindenkit elbűvöl és nagy a száma azoknak is, kiknek N A P K E L E T GIOTTO HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁN. HATSZÁZADIK Irta: Villani Lajos UMBRIA szépsége mindenkit elbűvöl és nagy a száma azoknak is, kiknek képzeletében Perugia és Assisi tájait újabb benyomások

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 12-06

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 12-06 MAGYAR SZABVÁNY MSZ 12-06 Útmutató a Mikulás-ünnepi hagyományokhoz Guidelines for Sint-Nicolaas festivities ICS 01.120 Hivatkozási szám: MSZ 12-06:2015 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET (11 oldal) Az útmutató

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben