Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!"

Átírás

1 A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

2 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen mozdulattal A világ zengő száját valahol. Taps... Fergetegesen, fülsiketítőn Ujjong, hálát ad, árad, ostromol, Ölel, ünnepel S dobol: Mint nyári jégeső a kőtetőn. Halkulva már viharzik újra fel. Az órám nézem: döbbenetes ez. Nincs vége hát, s tán sohasem is lesz? Forró vérhullám az agyamra csap: Tombolj, tömeg! Tapsolj, míg véred harmatozza be Tapsoló tenyered! Amíg alkotott, vért harmatozott Ő is neked! Ő... Vajon ki Ő? Talán győzelmében is remegő Az ismeretlen, éji állomáson. Műve elzengett, csak a taps dörög Mérhetem művét ezen a hatáson? A mű elzengett. Én a tapsra nyitottam. Most csak a taps dörög, Mintha örök, Világvégezetéig tartó volna! Szeretném tudni: jól esik neki? Vagy úgy esik csupán Az önmagáról megfeledkezőnek, Mint nyári jégeső a kő tetőnek? Mit áldozott vajon? S mit vesztett vajon el Életéből mily égő darabot Hogy égig zúgjon körülötte fel Ez a viharzás?! S vajjon nem esnék e jobban neki, Ha tomboló ezrek helyett Hozzálépne egyetlen valaki? S egyetlenül és egyszerűen És szótlanul Szorítná meg kezét. Amit nem bír leszaggatni e taps: Leszállna békült szívére az ég Reményik Sándor Az adventi napok közeledtével felerősödik bennünk az érzés, hogyan várom és készen várom-e az Úr Jézus visszajövetelét. Én mindig vegyes érzésekkel gondolkodom ezekről. A vágyódás mellett nyugtalanság is van a lelkemben. Ifjú koromban a karácsony előtti időszak csupán csak Jézus születésének évfordulója volt, és szeretteim megajándékozásának alkalma. Megtérésem után, ahogy gyarapodott az ismeretem, ez megváltozott. Úgy gondoltam, hogy bármikor eljöhet az Úr, hiszen életemet az Ő vezetésére ajánlottam, akkor semmi baj nem érhet. Nem követek el bűnöket. Hiszen minden napomat azzal a vággyal kezdtem, hogy igei alapon hozzam meg döntéseimet. Emlékszem, mennyire kétségbe estem, mikor rájöttem, hogy ember vagyok. Esendően bűnös. Hogy vágyakozás csupán a tökéletes élet. Hogy a Sátán is munkálkodik. Szerettem volna jócselekedettel érdemet szerezni. Hiszen az igéből sok helyen olvashattam, hogy a hit cselekedetek nélkül semmi. De nem mindegy, hogy hálából szeretettel, vagy azért teszem, hogy kegyelmet várok cserébe. Amikor mérlegre tettem jócselekedeteimet, és bűneimet, rá kellett döbbennem, hogy nekem semmi érdemem nem lehet. Az Efézus 2,8-10 versekben kaptam meg a választ: Hiszen keg yelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hog y senki se dicsekedjék. Mert az Ő alkotása vag yunk, akiket Jézus Krisztusban jócselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hog y azok szerint éljünk. De ama napon mindenkinek számot kell adni életéről, cselekedeteiről. Visszaemlékszem egy napra, amikor átéltem egy földrengést. Reggeli áhítatot tartottunk, térdelve imádkoztunk otthonomban. Nagy morajt hallottam, és utána mozogni kezdett a berendezés. Első gondolatom az volt, hogy íme most jön el az Úr Jézus, hogy ítéletet tartson. Félelem volt a szívemben. Ez akkor sem múlt el, amikor megtudtam, hogy csupán földrengés volt. Vajon, hogy lesz velem megelégedve, hogy állok meg előtte? Hetente válaszolok háromszor lelkipásztorom szavára. Az Úr közel. Jövel Uram Jézus. Sokáig zavart a szorongásom. Egy alkalommal Filippi 2,12 volt az igehirdetés. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Ez megnyugvást adott, hogy nem baj az, hogy foglalkoztat ez a gon dolat, mert serkentőleg hat a készülődésben. Ami az én fe ladatom, azt nekem mind meg kell tenni. Igen, úgy érzem, nem csak advent idején kell foglalkozni az Úr Jézus viszszajövetelével. Hanem naponta minden döntésemkor. A készülődéshez szükség van Isten iránti teljes bizalomra. Az I. János 3,18-24 versekben olvashatunk róla. Ha bízunk Benne, akkor szeretjük is Őt, olvashatjuk az I. János 4,7-21 versekben. Az Isten iránt érzett szeretetben nincs félelem. Ebben nekem is meg kell erősödnöm. Jézus Krisztus első nagy parancsolatában mondta: Legfőbb, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és teljes erődből. Második ez: szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nag yobb parancsolat. Az ő szeretete árán, ha vétkezem is, van reménységem. Hiszen ha bűnbánatom őszinte, és elhagyom bűnömet, hű az Isten, és Fiáért, Jézus Krisztus áldozatáért nekem is kegyelmet ad. Úgy gondolom, hogy egy egészséges félelem vigyázóbbá tesz, hogy ne feledkezzem meg a készülődésről a várakozás idején. Testvéri szeretettel: F. Zoltánné, Budapest

3 2007 / 4 3 C SEND Csend kívül és belül Szinte elképzelhetetlen állapot ez a ma emberének, hiszen állandó rohanásban, állandó zajban, szüntelen zakatolásban élünk A minap egy nagyáruházban fizettem volna. Iszonyú zaj volt. A gépek zúgása, a hangszóróból dübörgő zene, az embertömeg erősödő-halkuló morajlása szinte elviselhetetlennek tűnt a számomra. Őszintén megsajnáltam szegény pénztárosnőt, s szinte önkéntelenül kiszaladt a számon Hát, nem irigylem magát! Ilyen zajban dolgozni egész nap! Ráadásul nem kis összegekkel Óh, felelte ez még mindig jobb, mint a csend, mert az elviselhetetlen. Ledöbbentem, s talán döbbenetemet látva folytatta: Tudja, a férjem egy olyan műhelyben dolgozik szegény, ahol a főnöke nem tűri a zajt. Még a rádiót se kapcsolhatják be. Majd megőrül egész nap, s amikor hazaér, az az első dolga, hogy mindent bekapcsol: tévét, rádiót, magnót. Iszonyú zajt csinál, de hát kénytelen vagyok elviselni, mert egész nap tűrnie kellett a csendet Hát, igen, a csend teher is lehet. Különösen, ha csak kívül van, de belül, a szívben nincs Mert úgy vagyunk mi, emberek a csenddel, (és a zajjal is), mint a gyerekek a mérleghintával: ahhoz, hogy egyensúlyban legyen az a hinta, s működjön is, megközelítőleg azonos súllyal kell mindkét oldalon terhelni Pont így működik az emberi szív is. Ha belül dübörög az elmúlástól való félelem, az élet terhe, az önvád, a magány vagy az elkeseredettség ördögi ritmusa, akkor, hogy megmaradjon az egyensúly ami persze nagyon kétes, nagyon törékeny, nagyon emberi, kívül is zajt kell kelteni, mégpedig nem kicsit! Általános jelenség mostanság a buszon-villamoson a környezetéről tudomást sem vevő, zenét hallgató fiatal képe, aki olyan hangerővel bömbölteti a fülében levő fülhallgatót, hogy a fél busz gond nélkül élvezheti, még rajta kívül is, a soros csodaszámot. Ennek a zenehallgatásnak persze a legfőbb célja a zajkeltés, és természetes velejárója a halláskárosodás, mégpedig nem kis mértékű. De sajnos sokaknak muszáj így élniük, mégpedig azért, mert ha megfe lelően nagy robajt csinálnak maguk körül, akkor egy idő után, már nem is hallatszik az a nem kívánatos belső hang, ami mindenki szívé ben időről-időre ha csendesen is, de az igazságot képviselni. Mégpedig az egyedüli, isteni igazságot. A Bibliából tudjuk ugyanis, hogy Isten a szívünk táblájára is felírta az Ő törvényét A csend egyébként összetett jelenség, hiszen sokféle fajtája, sokféle üzente, sokféle jelentése lehet Van feszült, vihar előtti, kényszerű, félelemmel terhelt csend, de lehet békességes, örömöt árasztó és termékeny is. Egy matematikus, amikor munkája mibenlétéről faggatták, egy anekdotával felelt, emígyen: Megkérdezték a matematikus gyerekét az iskolában, hogy mit csinál az apukája, amikor dolgozik. A gyerek így felelt: Bemegy a szobába, lefekszik a kanapéra, és azt mondja, hogy most mindenki maradjon csendben. Valóban mély gondolatok csak csendben születnek. Nem véletlenül mondja a zsoltáros a 46. illetve a 37. zsoltárban: Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hog y én vag yok az Isten! Lég y csendben, és várj az Úrra! Bizonyos esetekben a csend válhat kínossá is. Ez általában olyankor következik be, amikor már mindenki tudja, érzi, hogy történnie kellene valaminek, de mégsem történik semmi. Aztán figyelemfelhívó, értelmező, lényegkiemelő, fegyelmező szerepe is lehet a csendnek. Ennek elle nére, mintha félnénk tőle, hiszen az elmúlt években, évtizedekben még a beszédünkből is egyre jobban száműztük a csendet. Ez abban mutatkozik meg, hogy néha már annyira felgyorsult a beszédtempónk, hogy az értelmezhetősége is kérdéses, a szünetek meg sok esetben teljesen kiszorulnak belőle Pedig nem kellene félnünk a csendtől, hiszen Isten ajándéka. Ajándék a testnek, és ajándék a léleknek is. A napi feszültségek, intenzív teljesítmények után szükségünk van a megnyugvásra, a lecsendesedésre. Azokra a pihenőkre, amikor rendeződnek felpörgött, sokféle kuszaságot, sokféle feszültséget tartalmazó érzéseink, gondolataink Én személy szerint nagyon szeretem a csendet. Szeretek csendben lenni, és gondolkodni. Lehet, hogy közben a kezem vagy a lábam jár, végzem a dolgom, de mégis csendben vagyok, és rendezem a gondolataimat, figyelem a környezetemet. Szeretem a csend hangjait is: a tűz pattogását, a szél susogását, a falevél zördülését, az avar zizzenését, a tücsök ciripelését vagy egy kismadár éneklését, hiszen üzeneteket rejtenek. Üzeneteket a természet nagyszerűségéről, és a Teremtő bölcsességéről. Egyébként Isten sokszor szól a csendben. Szól igéje által, a lecsendesedett szív rezdülésein keresztül, válaszol az imára, üzen az idők jelein keresztül Néha maga a csend, maga a némaság a válasz. Máskor a csend a készülő nagy esemény előhírnöke. Fia testet öltése előtt például négyszáz évig nem volt kijelentés, nem volt prófétai szó. (Erre emlékezve van egyébként négy db gyertya az adventi koszorúkon.) Készülőben volt az Úr érkezése, mint ahogy ma is készülőben van. Mégpedig második visszajövetele A gond csak az, hogy mostanság a zaj az uralkodó. Uralkodik a társadalomban, a zenében, és a szívben is, s ebben a nagy zajban az a veszély, hogy nem biztos, hogy meghalljuk az Úr halk és szelíd szavát. Ritkán szól Ő ugyanis mennydörögve. Emlékszünk Illés megfáradására?! Arra, amikor ez a hatalmas próféta a kármel-hegyi győzelem után belefáradva Jézabel fenyegetőzésébe, meg akart halni?! Hogyan futott el a pusztába, mentve az életét, s aztán Isten hogyan erősítette étellel-itallal, s hogyan küldte a Hórebhez, Isten hegyéhez, ahol személyes találkozása lehetett a Mindenség Urával?! Ott a Hóreben a Biblia feljegyzésé szerint, Isten nem volt a mennydörgésben, nem volt a sziklákat tördelő szélben, nem volt a földrengésben, de még a tűzben sem, de ott volt a halk és szelíd hangban, és személyesen szólt megfáradt, megijedt gyermekéhez, mint ahogy számunkra is személyes üzenete van. A kérdés persze az, hogy elég csendben vagyunk-e meghallani ezt a halk és szelíd hangot, vagy pedig beállunk a zajkeltők, és a zaj fogyasztók népes táborába?! Ilyenkor év vége táján egyébként is szinte kötelező zajongani: inni, mulatozni, lármázni, dalolni, trombitálni, s emberi mivoltunkból kivetkőzni Kár lenne így tenni, mert az Úr érkezése küszöbön van, s lehet, hogy előtte, még személyes beszéde lenne velünk is. Ám ehhez elengedhetetlen időnként csendben is maradni Kulcsár Anikó

4 / 4 lehetett rá számítani... Egri Sándor ( ) Egri Sándor Nagyszalontán született. Kilenc éves korától özvegyen maradt édesanyja nevelte. Kiváló képességű volt, és tanárai felkínálták a továbbtanulás lehetőségét, de ehhez az édesanyja nem adta a beleegyezését. Ragaszkodott ahhoz, hogy egyetlen fia közelében maradhasson. Közvetlen környezetében csizmadia és cipész mesterség elsajátítására volt lehetősége. Egészen 1956-ig ezzel kereste kenyerét maga és népes családja számára. Isten 25 éves korában, súlyos testi-lelki próbák között jelentette ki magát neki. Akkor azonnal és teljesen átadta életét az Úrnak feltétel nélküli engedelmességre. Az első missziója az volt, hogy bibliai tárgyú könyveket és traktátusokat terjesztett. A sarkadkeresztúri, majd később a dobozi baptista gyülekezethez csatlakozott. A Szentírás szorgalmas olvasása, tanulmányozása és a Szent Szellem kijelentése által a szellemi élete gyorsan növekedett. A gyülekezet elöljárói hamarosan felkérték bizonyságtételre, igehirdetésre, különböző alkalmak vezetésére a helyi és környékbeli gyülekezetekben. Ezt a szellemi munkát a kenyérkeresés terhe, a háborús megpróbáltatások és az azt követő szegénység mellett is mindig nagy örömmel és hűségesen végezte. Az Úr 1952-ben tovább vezette, és a Testvérgyülekezetben talált szellemi közösségre ban családjával együtt Kunágotára költözött. Itt nem tudta folytatni a mesterségét, és földműves lett. Ekkor nyitotta ki az Úr előtte a kaput, hogy szélesebb körben hirdesse az evangéliumot, mivel szellemileg is alkalmassá tette erre, és ideje is lett. Novembertől áprilisig teljesen szabad volt, de volt pár hete a tavaszi és a nyári munkák után is. Így idejének nagy részét missziói munkával töltötte. Főleg magyarországi, de romániai és szlovákiai gyülekezeteket, kisebb közösségeket, sőt több településen egyetlen testvért is rendszeresen látogatott, felekezeti megkülönböztetés nélkül, több mint 30 éven át. Az evangélium örömüzenetének hirdetésével áldott szolgálatot tett azokban az időkben, amikor magnetofon, és rádiós istentisztelet hallgatására alig volt lehetőség, és a nyomtatott evangéliumi irodalom is szűkös volt. A személyes beszélgetéseket, bíztatásokat, tanácsokat, intéseket, buzdításokat, vagy egyszerűen a testvéri találkozás örömét pedig semmi sem pótolta. Zord időjárási viszonyok között, tikkasztó hőségben, esőben, fagyban, hóban, jeges úton, vagy sárban járt; eleinte gyalog, kerékpárral, később vonattal, autóbusszal. Jövetele előtt pár sorban értesítette a testvéreket, és mindig menetrendszerűen érkezett. Lehetett rá számítani. Csak élete vége felé adatott meg, hogy a testvérek személygépkocsival vitték el egy-egy helyre. Amerre járt, szerették, tisztelték és örömmel várták, mert megérezték, hogy amit hirdet, azt megbízatásból, az Úr iránti forró szeretetből, és mély hitbeli meggyőződésből fakad. Igehirdetései érthetőek, világosak voltak, az Úr Jézushoz hasonlóan sok példát mondott. A gyerekek is szerették, és szívesen hallgatták. Szinte minden igehirdetése ránk maradt magnószalagon vagy kézirat (mintegy 60 kötet, írógéppel sokszorosított könyv) formájában. Ebből adtunk közre nyomtatásban eddig 3 könyvét (Nékem az élet Krisztus; Az Úr Jézus példázatai és csodatettei), és szeretnénk még több szolgálatát is kinyomtatni. Kada Mihály Amikor újra advent lett Az 1960-as évek gyermekkorom időszakát jelentik. Akkor szinte a teljes december hófödte volt. A mi kis falunkban a hegytetőn állott a római katolikus templom. Advent időszakában reggel 6 órakor misével kezdődött a nap, amelynek neve a roráté. Plébános atyánknak a gyermekszeretete ministráns fiút vonzott a templomba. Ebbe beletartoztunk mi is a bátyámmal, aki 6 évvel volt idősebb nálam. A kora reggeli rorátét persze kevesen vállalták, de mi a testvéremmel mindig ott voltunk, hiszen a ministráns naplóba ezért dupla pontot kaptunk. A pontok összegének pedig komoly szerepe volt a karácsonyi ajándékosztásnál, ami a plébánia legszebb szobájában a gyertyafényes pompába öltöztetett fenyőfa mellett, a jól befűtött cserépkályha közelében történt. Ezen kívül vonzott még a szánkózás öröme, mivel én mindig a szánkón ülhettem. Odafelé a bátyám húzta, visszafelé pedig mind a ketten rajta ültünk, és néha még én is kormányozhattam. Ez volt gyermekkorom adventje. Szép volt, mert Jézusról szólt, igaz, akkor még csak egy síró kisbabát láttam benne. Aztán 35 éves lettem, mikor újra advent lett. Pedig akkor nyár volt, és az emberek a strandra mentek hűsölni. Azokban a forró napokban engem valami egészen más frissített fel, pontosabban valaki. Az én megváltó Jézus Krisztusom. Eljött, akit nagyon vártam, a szívembe költözött, sőt még ajándékot is hozott. Megkeresztelt az Ő drága Szentlelkével. Ezt a gyönyörűséget persze szavakban már nem tudom leírni. Felnőtt fejjel úgy sírtam, zokogtam, mint egy kisbaba, persze örömömben. M. Lajos, Csolnok

5 2007 / 4 5 Most már tudom... Megtérésem története nagyon sok évtizeddel ezelőtt kezdődött. 46 évvel ezelőtt még nem gondoltam arra, hogy ami körülöttem, családomban történik, az milyen komoly hatással lesz későbbi életemre. Férjem szülei hívő emberek voltak. Egy házban laktunk velük, és sokat voltunk együtt. Ők imaházba jártak, imaalkalmakat tartottak hívő testvéreikkel a lakásukban, és mikor betegek voltak, a gyülekezetből sokszor meglátogatták őket. Rendszeresen jártak istentiszteletekre. Férjem ebben a hívő lékkörben nevelkedett, de elhagyta Istent, és világi életet élt ő is. Ekkor ismerkedtem meg vele. A mi családunk, az én szüleim és testvéreim nem voltak hívő emberek, pedig édesapám református presbiter is volt, én pedig konfirmáltam. Vasárnaponként templomba jártunk, de soha nem érintette meg Isten a szívemet. Nagyon sok értékes évet vesztettünk így el hitetlen életünkkel. Családunkban volt egy nagy Biblia, amit soha nem olvastunk, csak a fontosabb családi évfordulókat írta bele édesanyám. Ott porosodott a többi könyv között. Mikor a mi esküvői vacsoránkra meghívtuk férjem szüleit, látszott rajtuk, hogy nem szívesen jönnek el hozzánk. Első gyermekünk keresztelőjére sem jöttek el örömmel, sőt a későbbiekben született gyermekeink névadóján, keresztelőjén sem vettek részt szívesen. Akkor én nem értettem, hogy miért teszik ezt, miért van közöttünk emiatt ellentét. A hétköznapokban is történtek olyan események, amit a mai eszemmel már másképp látok, ma már tudom, hogy mi miért történt. Visszaemlékezve az akkori időkre lejátszódnak előttem olyan jelenetek, amit ma már szégyellek, és nem tartom helyesnek akkori viselkedésemet. Például megtörtént olyan is, hogy egyik szomszédunkkal összetűzésbe keveredtünk, indulatos voltam, de anyósom csitított, ne tedd ezt. Végül ő oldotta fel szeretettel és megértéssel a helyzetet. Ebből az következett, hogy nem volt bennem elég szeretet mások iránt, nem mindig kerestem a békességet. Naponta láttam, hogy olvassák a Bibliát, mikor betegek voltak, hívő testvéreikkel együtt imádkoztak. Még ma is van olyan keresztény könyvem, amit ők olvastak, pedig ennek már több mint 40 éve. Nem volt jó a kapcsolatom férjem szüleivel, olyan nagy volt a különbség kettőnk között. Férjem látta ezt, de nem tudott mit tenni. Férjem édesanyja később sajnos állandóan ágyban fekvő súlyos beteg lett, mi pedig másik lakásba költöztünk, nem laktunk tovább együtt. Ő férjem bátyjához került, és ott élt haláláig. Utólag tudtuk meg hogy halála előtt kérte azt, hogy bocsássunk meg neki, bocsássuk meg azt, ha ő okozta volna a közöttünk lévő ellentéteket. Megtudtuk azt is, hogy sokat imádkozott értünk, megtérésünkért, hogy ismerjük fel Isten megváltó szeretetét, jóságát, kegyelmét, és kövessük Őt. Az ő sok évig tartó imádságát meghallgatta Isten, amikor egész családunk megtéréséért imádkoztak. Köszönjük ezt nekik, mindkettőjüknek, hála van a szívünkben irántuk, hogy fáradhatatlanok voltak ebben. Most már tudom, hogy Isten meghallgatja a szívből jövő imádságot, és tudom azt is, hogy örök élet vár ránk, ha híven követjük további életünkben az Urat. Rácz Márta Istenre figyelő szülők Istenfélő családba születtem és nevelkedtem. Egy kárpátaljai kis faluban éltünk nagyszüleimmel együtt Lónyán. Apai és anyai nagyszüleim bibliát olvasó emberek voltak. Az ötvenes években 8-10 éves gyermekként a téli esték alkalmával énekeltünk evangéliumi énekeket, zsoltárokat családi körben. Közben egy-egy bibliai történetet olvasott a nagymama Jézus Krisztus születéséről, a prófétákról. Majd az Úr kereszthaláláról és feltámadásáról beszélt nagy buzgósággal. Ezek a történetek mélyen felkeltették érdeklődésemet, és az énekek szövege vágyat ébresztett gyermeki szívemben Jézus Krisztus megismerésére. Különösen egy énekvers ragadta meg szívemet: Feljebb emeljetek, feljebb, a bűn gyászos éjiből. Ott a helyem Jézus mellett, éltét értem adta föl. Szálljon, szálljon angyal szárnya, elragadva vigyen fel. Vigyen fel a Golgotára, hol megváltott vérével. Még több ilyen tartalmú drága evangéliumi éneket énekeltünk, és imádkoztunk közösen. Majd én is kezdtem olvasni a Bibliát, és idővel bővebb ismeretet nyertem Isten igéjéből. De ahogy növekedtem, az ifjú évekkel járó bűnök engem is behálóztak. Barátok, italozás stb. Katonai bevonulásom alkalmával édesanyám kért hogy csendesedjünk el, és imádkozzunk az Úr Jézushoz, kérjük az Ő megtartó szeretetét és áldását. De én azt válaszoltam, hogy most mulatni kell a barátokkal, és elmentem. Késő éjszaka erősen borgőzös állapotban kerültem haza édesanyám szomorúságára. Reggel így kísért ki a buszmegállóba, és szeretettel megsimogatott, és csak ennyit mondott: imádkozni fogok érted fiam, hogy az Úr Jézus őrizzen meg, vigyázz magadra! Ez az útravaló visszhangzott a szívemben hosszú ideig. Majd ezt követték kedves levelei, komoly igei intéssel, és szülői biztatással, melyek Isten Szentlelke segítségével kijózanítottak. Újra elkezdtem olvasni az igét. Leszerelésem után egy élő gyülekezet ifjúsági közösségébe kerültem, ahol döntöttem Jézus Krisztus követése mellett. Jézus megmosott az Ő drága vérével, és azóta néki szolgálok családommal együtt. Édesanyám ma is rendszeres hallgatója az evangéliumi adásoknak. Most 90 évesen is szomjazza Isten igéjét, és imádkozik értem és családomért. Istennek legyen hála, hogy rendel nekünk ilyen Istenre figyelő szülőket, nagyszülőket, akik fontosnak tartják, hogy gyermeküket az élet útjára vezessék, hogy megismerjük Jézus Krisztust, akinek van hatalma ma is a bűn mélységéből felemelni embereket hit által. Hála tölti be szívemet, hogy megismerhettem az Ő kegyelmét. Sz. Dénes, Vecsés

6 / 4 egy egész életprogram Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és az vissza nem tér, hanem megöntözi a földet és termővé, g yümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: íg y lesz az én beszédem, amely számból kimeg y nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. (Ézsaiás 55,10-11) Kislány koromban szüleimmel gyakran elmentünk vasárnapokon a délelőtti istentiszteletre a győri evangélikus öreg templomba. Öcsémmel együtt a gyerekalkalmakon is ott maradtunk az istentiszteletek után, amit 2 néni tartott, aki mindenkinek Erzsi néni volt, ha jól emlékszem. Időnként együtt tartották, időnként felváltva. Minden alkalom végén kaptunk aranymondást, az aktuális igét, amit a szintén ott kapott kis zsinórral átkötött gyűjtőben tartottunk. Az ottani foglalkozásokat komolyan véve Erzsi néni tanácsára többször is bocsánatot kértem magamban imádkozva, ha csúnya szót használtam, stb. Később nagylány koromban elmaradtam ezekről a foglalkozásokról, és iskolai elfoglaltságom miatt a templomból is. Mikor túl voltam az első középiskolás osztályon, megjelent nálunk az a lelkész, akinek az istentiszteleteire jártunk, és megbeszélte szüleimmel is a konfirmációnk ügyét. Én tiltakoztam, elfoglaltságaimra hivatkoztam, a sok műszaki rajzfeladatra és tanulnivalóimra, ami az építőipari szakközépiskola 2. osztályában vár rám. És nem is akartam az akkori kor kommunista gondolkodásával ellentétes irányba menni. De kellett, így ha kelletlenül is, de jártam hétvégeken az előkészítő alkalmakra a többi gyerekkel együtt, és az öcsémmel. Felkészülni nem nagyon volt időm a sok tanulnivaló miatt, azt tudtam, amit ott figyelve megjegyezhettem. Arra határozottan emlékszem, hogy az evangélikus káté kérdéseit többször is feltette a lelkész, és sorban kellett válaszolnunk rá. Egy kérdés megmaradt az emlékezetemben: Hogyan szól hozzánk Isten? A válasz: Isten igéjében szól hozzánk. Ezen én cinikusan mosolyogtam, mondva: Mi az hogy szól hozzánk Isten az igéjében. Ha olvasom a Bibliát, mint bármi más könyvet, akkor olvasom, és kész! Ez volt a véleményem. A konfirmáción az úrvacsora vétele után igét mondott a lelkész, mindenkinek más igét. Amikor én következtem, figyeltem, hogy mit mond, és nagyon gyönyörűnek találtam. Utána kérdeztem is szüleimet, hogy mit mondott, de bizonyára rosszul kérdeztem, nem értették, mit is szeretnék tudni, és nem kaptam választ. A konfirmációt követően csak iskolai elfoglaltságaimmal törődtem. Az érettségit követő években barátnőm hívására rövid ideig jártam egy hívő közösségbe a baptistákhoz, majd elmaradtam július 29-én a baptisták által szervezett budapesti népstadioni alkalmon vettem részt. Utána barátnőm, aki már lelkész volt, összehozott egy győri hittestvérével, akitől könyvet kaptam elolvasásra. Amikor bűnvallásra indított a könyv írója, akkor megvallottam bűnömet, és elmentem ahhoz a hívő hölgyhöz, akitől a könyvet kaptam. Neki mindazt elmondtam, ami történt velem, és együtt is imádságban megvallottuk ezt a bűnömet. Kértük Jézus bocsánatát. Őnála megláttam, hogy van evangélikus útmutató, amit én még soha nem láttam. Nem tudtam, hogy van ilyen. Ennek híján Mózes első könyvével kezdtem olvasni a Bibliát. Ekkor kértem, hogy had olvassam az ottani igéket. Eszembe jutott: Isten igéjében szól hozzánk. Bárcsak szólna, vágyakoztam utána. Biztos szólni fog, hiszen imádkoztunk, bűnvallást tettem. Teljes bizonyossággal, és izgatott reménységgel ültem mellé. Az útmutató igéje így szólt: Áldjad az Urat, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Mindezt örömmel megértve mondtam Juditnak, hogy most ezt nekem mondta Isten. És én ebben teljesen biztos voltam. Így vált valósággá mindaz, amit a konfirmáción tanítottak 18 évvel ezelőtt. Örömmel mentem ezen a reggelen dolgozni. Tudtam, hogy Isten tud minden kis lépésemről. Összeért a menny és a föld azon a reggelen. Ezután csodálatosan vezetett az Úr, valóban igazgatta minden lépésemet, mint a gyerekeknek. Eszembe jutott a konfirmáció, és kerestem azt az igét, amit akkor nekem mondtak. Egyik esti imaórán, amin részt vettem, ott volt az igazgató lelkész, ő vezette az órát. Tőle megkérdeztem, hogy lehet-e tudni valahonnan, hogy mi volt az az ige, amit nekem mondott a lelkész a konfirmáción. Válasza az volt, hogy természetesen, majd megnézem, mondta nekem, és a következő imaórára elhozom. Várakozva mentem a következő imaórára, de ő elfelejtette, és így újabb imaóra következett. Közben én kértem az Úrtól ezt az igét, és csalódtam, hogy meddig kell még várnom. Várakozásom során ezt az igét olvastam: Én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjú korodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Ezékiel 11,60 Tudtam, hogy ezt ismét az Úr mondja az olvasott ige által, amíg várakozom a konfirmációs igére. Majd eljött az imaóra, a lelkész elhozta a kért igémet: Atyámfi ai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Filippi 4,8 Ez egy egész életprogram lehet. Ismeri az Úr gondolataimat, aggodalmaimat, félelmeimet. Ábrándozásaimat, vágyaimat, konfliktusaimat. Mindent ismer, egész lelki alkatomat ismeri, és ezt mondta igéjében. Még számon sem volt a szó, már válaszolt. Átvitt nehézségeken, megoldásokat adott lehetetlennek tűnő dolgokra. Aztán kezdtem lazábban venni a kisgyermeki lelkületet, kezdett múlni az első szeretet. Jött a figyelmeztetés, de jött a kísértés, sőt erős kísértés. Elbuktam, sírtam, bocsánatért kiáltottam, és ez így ment sokáig. Később a gondolatvilágomban még megmaradtak a bűnök, sokszor észre sem vettem. Az ige ezekben az években csak ezekről szólt. Az Úr mindenből meg akart, és meg akar tisztítani. Szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Zsolt 107,12-13 Szeretném újból az első szeretet tüzével, ha már nem vagyok csecsemő a hívő életben, de mégis azzal a gyermeki lelkülettel, engedelmesen az Úrra, igéjére figyelve járni. Látom gyengeségemet, van, ami nehéznek tűnik számomra, pedig nem az. Imádkozom újból testvérekért, igazi közösségért, imatestvérekért és engedelmes szívért. Istennek ígérete van családom minden tagjának megtéréséért. L.né S. Éva, Győr

7 2007 / 4 7 A VŐLEGÉNY JÖN Légy fénysugár! Az idei Advent ugyanúgy elrepül, mint eddig mindegyik. Szinte észre sem vesszük, s máris utolsó óráit éljük. Kigyullad az utolsó gyertya, s az ellobbanó láng sokakban azt az érzést kelti: újra egy évig kell várni a következő adventre... Mások észre sem veszik majd, hogy elmúlt, hiszen a bevásárlóközpontok rendkívüli nyitva tartással hívogatnak ezeken a napokon, s a legtöbb vásárló nem tud ellenállni a csábításnak. Milliónyi magyar az ezernyi bevásárlóhely egyikén tolong és tülekszik, egymás lábát taposva le olyan dolgokért, amelyekre év közben talán rá sem nézett volna... No, de ez igazán érthető, hiszen a szeretet ünnepe jön, s nem lenne helyes, ha szeretteink ajándék nélkül maradnának... S kinek marad energiája ebben a nagy tolongásban arra gondolni, hogy vajon pótolja-e az ajándék mindazt a törődést, amit év közben elmulasztottunk? S ha már ünnepelni akarunk, vajon az ünnepnek tényleg az a lényege, amivé mi tettük az elmúlt évek során? Advent. Annyi lehetőségünk lenne ezekben a napokban a visszatérő Jézusra gondolni. Az ige arra int bennünket, hogy legyünk éberek, imádkozzunk és készüljünk. A világ s sajnos sokszor a vallásos világ is azt harsogja: mire készülnél?! Nincs semmi értelme azon morfondírozni, vajon viszszajön-e Jézus valójában. Nem jön vissza! Élj csak úgy, ahogy akarsz! Vagy ha már nagyon jó akarsz lenni, hát ne feledkezz meg néhány vallási szabályról, időnként tégy jót az embertársaiddal, s aztán törődj bele, hogy olyan időket élsz, amilyeneket... Ne keresd a történelem eseményeiben a Jézus visszatérésére utaló jeleket! Igen ám, de ezek az érvelők vagy éppen kétséget támasztók ugyanazon az úton járnak, mint akikről Péter apostol is beszámolt a 2. levelében: Tudjátok meg elsősorban azt, hog y az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: Hol van az ő eljövetelének ígérete?... Az az eg y azonban ne leg yen rejtve előttetek, szeretteim, hog y az Úr előtt eg y nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint eg y nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint eg yesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hog y némelyek elvesszenek, hanem azt, hog y mindenki megtérjen. Amikor a történelem jeleire figyelünk, akkor az Isten által előre kijelentett dolgokra figyelünk. Keressük a próféciák beteljesedésének jeleit, s e mögött nem a mohó kíváncsiság, hanem annak az öröme van: a vőlegény jön, s az egyház a Krisztus menyasszonya készen kell, hogy álljon a találkozásra! Advent négy vasárnapja hamar elszalad. Ám az advent nem múlik el. Ez a négy hét csupán emlékeztetett minket arra, hogy ahogy Jézus egyszer eljött már erre a földre, betöltve a próféciákat, ugyanúgy eljön majd, s most a próféciák egyszerre mind beteljesülnek érkezésében. Pont úgy, mint amikor először jött közénk. Hiszen a karácsony nem csupán egy kisgyermek megszületéséről szóló romantikus történet, hanem annak a bizonyítéka, hogy mindaz, amit Isten megígért, pontosan, betűről betűre úgy teljesedett, ahogy azt évszázadokkal korábban a prófétákon keresztül kijelentette. Várjuk vissza, ez a keresztyén élet egyik legközpontibb témája. De amíg várjuk, van feladatunk bőven! Életünk számos állomásán van lehetőségünk bizonyságot tenni az élő Jézusról, a feltámadott Úrról, aki ma is életeket formál át, s aki ugyanazt az üzenetet akarja megértetni velünk, amit annak idején a betlehemi mezőn születése kapcsán hirdettek az angyalok. Isten jóakaratának az idejét éljük! Várjuk vissza, s közben azon igyekszünk, hogy mikor visszajön olyan szolgák le gyünk, akiket az Úr munkában mégpedig jó munkában talál... Kulcsár Tibor pályázat Légy fénysugár az élet útján! Légy fénysugár sötét helyen! Engedd be Jézust, ha kopogtat, hadd lehessen mindig jelen! Légy fénysugár az élet útján! Légy békesség követe! Vigyed a jó hírt szerteszét! Légy a szomorú öröme! Légy fénysugár az élet útján! Légy tiszta fény a partokon! Járj Mestered lábnyomában, hogy győzhessél a harcokon! Légy fénysugár az élet útján! Légy jótevő, amíg lehet! Orcáját így megláthatod, jutalmat kap, aki szeret. Légy fénysugár az élet útján! Légy fénysugár sötét helyen! Engedd be Jézust, ha kopogtat, hadd lehessen mindig jelen! Esztergályos Erzsébet Nagy örömöt jelent, hogy a Tisztelet az elődöknek című pályázatunkra sok bizonyságtétel érkezett. A pályamunkák szerzői közül az alábbiakat jutalmaztuk könyvajándékkal: László Istvánné Agamál Györgyné Juhász János Radics Ágnes Osváth Helga Pikóné Arany Júlia Szabó Dénes Zajdáczkiné Mányok Anita Kovács Sándorné Somogyi Viktória Rigó Erzsébet Bosznyai Józsefné Simcsik Mihályné Léva Katalin Nagyajtai Eszter Kada Mihály

8 / 4 Ahol az Isten Lelke, ott a szabadság (2.Kor 3,17) Ez az Ige jut eszembe, ha drága lelki anyám, Szegedy Erzsébet emlékét idézem fel. Már pedig ez sokszor megtörténik. Az ő életében láttam ezt az igét a gyakorlatban is megvalósulni, pedig diakonissza volt, s a világi ember úgy gondolná, hogy a saját zárt világában élve a szabadság távol állt tőle. Nagyon hálás vagyok Mennyei Atyámnak, amiért drága emlékezetű földi édesanyámon kívül, megajándékozott egy csodálatos lelki anyával is. Az Úr tudta, milyen nagy szükségem lesz rá, hiszen nem könnyű annak, aki a családban elsőként kap új életet, különösen, ha már nem is fiatal. Aki egy összekuszált élet után próbál újat kezdeni, tudja, mennyi akadállyal, bizonytalansággal kell megküzdenie. Ebben volt nagy segítségemre Szegedy Erzsébet, akinek a bibliakörébe kerültem. Már akkor is idős volt, de áradt belőle az életöröm, derű, bölcsesség és megértő szeretet. Amikor először mentem el hozzá lelki beszélgetésre, tele voltam kérdésekkel, melyekre türelmesen válaszolt, de a végén kiszaladt a számon: ha mindent a Biblia tanítása szerint kell ezen túl csinálnom, akkor nagyon unalmas élet vár rám. Most is magam előtt látom, ahogy huncutul rám nevetve megsimogatja a kezemet: Klárikám, jössz még te hozzám más megtapasztalással, amikor azt fogod mondani, hogy nincs izgalmasabb élet Krisztus Urunk követésénél. De sokszor jutott azóta eszembe, mert ma már én is ezt vallom. Erzsébet nénivel a legkényesebb problémáimat is megbeszélhettem, és ő, aki soha nem élt át pár-kapcsolatot, a legteljesebb empátiával tudott tanácsot adni anélkül, hogy kioktatott volna. Ugyanez vonatkozott a gyereknevelésre is, igaz, hogy sok családot látogatott hosszú élete során és nagyon szerette a gyerekeket. A Ceausescu-időben sokat jártam Erdélybe, bibliákat, gyógyszert vittem, illetve csempésztem és voltak olyan hívők, akik ezt bűnnek tartották, és nacionalistának neveztek azért, mert mindig imádkoztam a népünkért, az elcsatolt területeken élőkért is. Friss hívőként sokat gyötrődtem ezen, amíg Erzsébet néni józansága, bölcsessége ebben is felszabadított. Ő nagyon szerette a hazáját A nyereség Biztos, hogy ami fénylik, mind arany? Annak van többje, kinek többje van? Vajon a soknál nem több az elég? Használ-e annak bármi nyereség, aki lelkében kárt vall? Ez a tét. Az istenfélelem a nyereség. Füle Lajos és szűkebb szülőföldjét. Amíg bírta erővel, rendszeresen hazajárt Nagykárolyba a testvéreihez, és segítette őket. A gyülekezetben mindenkihez volt egy kedves szava, kérdése, s ha új embert látott, megszólította, kedvesen elbeszélgetett vele. Nagykárolyban született, és a szülei testvérével együtt a budapesti diakonissza anyaházba adták be. Ilus néni ápolónő lett, ő pedig Ravasz László püspök idejében a Kálvin téri gyülekezet diakonissza vezetője. Rendszeresen látogatta a családokat, foglalkozott az édesanyákkal, vezette az asszonykört. A Balatonparti üdülő berendezése nagy örömet jelentett számára, hiszen szép erdélyi varrottasokkal, kerámiákkal tehette otthonossá. Itt nyaraltatta a gyermekeket, akikkel nagyon szeretett foglalkozni. Olyan kisugárzása volt, hogy szerettek a közelében lenni. Az ébredés idején ő is járta az országot, evangélizációs heteket tartottak asszonyoknak, s a felébredtekből elindították az aszszonyköröket. Zsindelyné Tüdős Klárának is munkatársa lett, aki Istenhegyi otthonában bentlakásos csendes heteket szervezett az asszonyoknak. Ez az otthon később menedéke volt az üldözötteknek, egészen Zsindelyék kitelepítéséig. Erzsébet néni a Jó Pásztor misszió munkáját is átvette (zsidó-keresztények gondozása), amit sokáig végzett hűségesen. A diakonisszákra is kemény idők jártak. Feloszlatták az anyaházat, szélnek eresztették a diakonisszákat. A Szegedy testvérek is nagyon nehéz helyzetbe kerültek, jövedelem és lakás nélkül maradtak. Ilus néninek sikerült ápolónőként elhelyezkedni és a budai hegyekben egy elhagyott nyaralóban húzták meg magukat. Erzsébet néni napközben fát gyűjtött az erdőben, hogy legalább egy kis levest meg tudjon főzni és járta a hivatalos helyeket, munkát keresve. Évek teltek el így. Aztán egyszer találkozott Joó Sándorral, a pasaréti református gyülekezet alapító lelkészével, aki tudomást szerezve a helyzetéről, felajánlotta a gyülekezeti diakóniai munkát, amelyért egy szerény juttatás is járt. Így kerül a Pasaréti gyülekezethez, ahol a diakónia mellett az asszonykör vezetését, bibliaórák tartását és a lelkigondozói munkát is nagy szeretettel és hozzáértéssel végezte, egészen az agyvérzésig. Erzsébet néni életének utolsó szakasza is példa volt számomra. Agyvérzése után öt évig feküdt, se mozogni, se beszélni nem tudott. Be kell vallanom, hogy perlekedtem az Úrral, amiért ilyen nehéz éveket mért rá. Sokáig nem láttam, mi a célja ezzel. Ilus néni szeretettel ápolta, nem akarta otthonba tenni. Amikor látogatni mentem, felragyogott a szeme, láttam az örömöt benne. Tudtam, hogy a szolgálat érdekli a legjobban, ezért összegyűjtöttem a híreket a gyülekezetből, ennek mindig örült, és felfogta, mert az értelme megmaradt. Ha ketten mentünk, énekeltünk is, ezt is nagyon szerette. Lelki gyermekei végig kitartottak mellette, és még ilyen állapotában is fontos volt, hogy mehettünk hozzá. Békességgel és derűvel viselte a betegség nehéz éveit. Halálával nagy űrt hagyott maga után. Nekem ez az időszak különösen nehéz volt, mert édesanyám is ugyan abban az időben halt meg a rák szörnyű hónapjai után. Az Úr egyszerre vette el tőlem a földi és a lelki támaszomat. Mindkettőjükért nagyon hálás vagyok az én Mennyei Atyámnak. Zika Klára

9 2007 / 4 9 Találkoztunk... Úgy emlékszem kislánykorom karácsonyaira, hogy semmi más nem történt velem, csak az, hogy a hideg templomban vacogva nézegettem a jászolt. Sokszor nem is láttam jól, mert egy-egy oldaloltár homályába építették, máskor meg majdnem elbotlottam benne, annyira kitelepítették a bejárathoz. Amikor megálltam a betlehemi jelenet előtt, sose láttam benne mást, mint az ismert alakokat: a szépséges Máriát, a boldog Józsefet, a hálásan éneklő pásztorokat, a három királyokat az ajándékokkal, a barmokat, a szalmát és egy kopogóan hideg műanyag kisbabát. Átéreztem mennyire fázott. Én is fáztam! Mindig fáztam! Papucscipő féle volt a lábamon. Először az orra ázott át az úton, aztán a talpa, és mire odaértünk a templomba, már az egész lábam vizes volt a zoknimmal együtt. Ezért se szerettem a karácsonyi templomjárást. Nem szerettem a miséket se, mert jegesnek és dermesztőnek éreztem mindent. Végig fagyoskodtam vékony kis kabátomban. Hiába néztem fel az angyalokra, a csillagra, a fehér díszítésekre, a karácsonyfára semmi se történt velem, csak a türelmetlenség gyötört: menjünk már innen! Pedig ott volt az újszülött, de csak két napig élt bennem! Minden évben csak két napig! Aztán mindig elmúlt a karácsony és az én szívemben is feloldódott a jég. Jöttek a hétköznapok, és igyekeztem elfelejteni az egészet, úgy ahogy volt. Semmit sem értettem abból, hogy mi a jó egy ilyen karácsonyban, amit mások mosoly gós ünnepnek mondanak. Igaz, nem is voltak szép karácsonyaim. Csak az melengeti meg a szívem néha, ha a gólyára és a kisgombára gondolok, a két kedvenc karácsonyfadíszemre. Valahogy ők lettek a barátaim ezeken a különös napokon. Nekem sose volt családi karácsonyom, egy se. Nem emlékszem arra, hogy anya és apa meg én De voltak árva karácsonyok, voltak mostohaapák és mostohaanyák, mostohatestvérek, aztán gyerekek az állami intézetekben, gyerekek a kollégiumban Szeretet? Mit emlegetnek itt az emberek? Milyen lelket melengető dologról beszélnek a hideg kisjézus didergő ünnepén? Sokszor csak arra tudtam gondolni, hogy minek kell már me gint ide jönni a fázós lábaimmal, az átfagyott tagjaimmal, a jégcsappá vált orrommal. A szám is megfagyott és még csak nem is tudtam, de a lelkem is jéghideg volt. Azt gondoltam annyi rossz tapasztalat után, hogy ez talán így van rendjén. Persze erről mélyen hallgattam, senki se kérdezett, és én se mertem volna elmondani ezt senkinek. Aztán eltelt sok-sok év, és én nagyon igyekeztem szeretni a saját családomat. Talán sikerült! Férj, gyerekek megbocsátani a múltat, és reménykedve nézni a jövő felé. De nem tudtam mi az a jövő, hogy merre is van, és hogy hová is kéne néznem. Aztán eljött egy nap az életemben. Pontosan az a nap, amiért a kisded erre a földre született! De ő akkor már felnőtt volt. Jézus, a felnőtt Isten fia. Azon a napon Ő jött el énhozzám, és abban a pillanatban megszűnt a vele kapcsolatos didergő emlék. Akkor Ő ölelt át végtelen nagy szeretetével, és abban a pillanatban igen, akkor, végleg eltűnt a szívemből a hideg jászol képe. Abban a pillanatban egy édesen szendergő csodaszép kisbaba lett a jászol lakója, rózsaszín arcocskával, cuppogó kicsi szájacskával, békésen nézegető szép szemekkel És most ugyanezek a szemek néztek rám most ez a kéz tárult ki felém most ez a száj mondta, hogy én igenis kellek neki! Neki, az Istennek! Úgy ahogy vagyok! Ó, végre én is kellettem valakinek! és nem is akárkinek! És a szívemben egyszer csak feléledt a kétnapos halott kisbaba, megértettem, hogy Ő maga a Teremtő Isten és egy pillanat alatt átmelegítette az életemet szeretete fényével és melegével. Ebben az ölelésben más ember lettem. Nekem soha senki nem mondta az életben, hogy Jézus milyen. Soha el se tudtam volna képzelni, hogy szükségem lehet ilyen ismeretre, mert fel se tételeztem, hogy Ő él, és hogy egyszer még találkozni fogunk. Amikor ránéztem tudtam, hogy Ő jött el hozzám! Ennyire gyengéd és ennyire kegyelemmel hívogató szeme soha senkinek még nem volt. Senki se mondta, hogy ki ő, de én ott és akkor már pontosan tudtam, hogy eljött értem, Ő! Sírtam. Zokogtam. És ezek a forró könnyek lemosták a bűn mocskát, és átmelegítettek minden szomorú emléket a múltból is. Egyszer csak megértettem, hogy mit je lent a jászol és benne az, aki ilyen nagyon szegényen született erre a földre. Azért jött, hogy megváltson. Értem égő szívvel elvállalja, hogy bűnösen halálos betegségem minden kínját kiállja helyettem a kereszten, csak hogy én élhessek tovább csakhogy én vele élhessek tovább. Soha senki nem fizetett még értem ennyit, soha senki nem küzdött még értem ennyit, soha senkinek nem kellettem még ennyire, soha senkinek nem voltam még ilyen drága! Az életét adta értem! Ha korábban kaptam egy-egy szelet tortát, már hálás voltam. Ha a karácsonyfa alatt ott díszelgett egy vékony műanyag cipő, ami egy hét alatt tönkrement, már boldog voltam. Ha én csomagolhattam az otthon főzött szaloncukrot, már örök élmény lett és másra nem is emlékszem a karácsonyokból. De most most minden átrendeződött az életemben. Most megértettem, hogy ki Ő! Most élő volt, eleven és velem volt! Csak velem! Most megértettem, hogy ő sose hagyott el engem. Sose voltam egyedül egyetlen didergős karácsonyon se. Látott engem, mindent tudott rólam, és várta azt a napot, amikor végre átmelengetheti a lelkemet úgy, hogy az már soha többé nem lesz fázós Most már tudom, hogy a fűtetlen templomi napokon sokszor ő is nagyon fázott, mert ez a világ hideg és kegyetlen, zord és elutasító, sötét és metszően darabolja szét az emberi szíveket De amikor rám nézett, a kislányra. Tudta, hogy egyszer mi még találkozni fogunk, és akkor én valóban megszabadulok minden köteléktől, mely jégbe zárja a szívemet. Mi ketten találkoztunk. Ő, az örök szeretet és irgalom, és én, a bűnös ember. Ó, hányszor és hányszor gondoltam balga módon azt, hogy ebben a hideg jászolban nincs is senki, pedig a szíve már akkor értem dobogott! Bárcsak minden hideglábú és jégcsap szívű ember megérezné végre a karácsony melegét, bárcsak mindenki észrevenné, hogy sose didereg egyedül, mert az Úr vele van, még akkor is, ha nem is hiszi, ha nem is tudja ezt. És eljön a nap, amikor ránk néz, amikor Jézus kinyújtja értük a kezét, és attól kezdve csak csodaszép karácsonyok vannak! Salyámosy Éva

10 / 4 Nagyapám az odaszánás mintaképe Sajnos én csak fényképről ismerhettem őt, és édesanyám elbeszélése alapján. Fiatalon került lelkésznek egy kis szabolcsi faluba, egy halott gyülekezetbe. Még temploma sem volt, csak egy kis imaháza, ahova havonta egyszer jött ki egy lelkész istentiszteletet tartani. Néhány asszony volt csak jelen, mert a férfiak inkább a falu kocsmáját látogatták vasárnaponként. Ő egy kis parasztházba költözött be feleségével. Néhány éven belül templomot építtetett, parókiává varázsolták a kis parasztházat, és élő gyülekezetté az embereket. Igaz, hogy a templomból egyenesen a kocsmába mentek, ahová előszeretettel invitálták papjukat : Gyüjjön tiszteletes úr, igyék velünk egy kupicával. Ő szelíden elhárította a szíves kínálatot, ezért néhányan nehezteltek is érte. Szombatokra vallásos estet szervezett, ahol a falu fiataljai szavaltak, színdarabot adtak elő, amit a felesége tanított be. Így szívesen jártak ide az emberek. Telt házzal mentek az ingyenek előadások. Egy komoly probléma is akadt, amivel nagyapám sem tudott megbirkózni: loptak az emberek. Egyik alkalommal nagymamám így panaszkodott: Te apa, elvitték az ágyneműt, amit kiraktam szellőzni! Hagytak neked is? Firtatta nagyapám. Hát maradt még válaszolta nagymamám. Akkor ne panaszkodj, zárta le nagyapa a beszélgetést. Olyan ember volt, aki ritkán szólt odahaza, de akkor velőset mondott. Egy másik alkalommal egy ellopott tyúk miatt méltatlankodott nagymamám: Már azt is mondták, hogy ki vitet el. Hát, ha tudod, küldj neki még egyet, biztosan szüksége volt rá hangzott a válasz. Nyári éjszakákon nyitott ablaknál szeretett aludni. Ágya az ablak mellett állt. Egyik éjszaka arra ébredt fel, hogy valaki mászik be az ablakon, majd matatni kezd az éjjeli szekrény fiókjában. Nagyapám megszólalt: Édes fiam, mit keresel te ott a sötétben, ahol én nappal sem találok semmit. Szegény ember volt, vacsorára mindig egy csésze teát ivott egy szelet pirítóssal. Délután 5 órakor már kérlelni kezdte a feleségét: Katinkám, mikor készíted el a teámat? 13 gyermeke volt. Tizet maga temetett el gyermek és ifjú korukban. Koporsójuk előtt így imádkozott: Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen érte szent neve. Ilyen ember volt az én nagyapám. A. Györgyné, Érd Keresztyén körökben többször halljuk az odaszánás szót, de nem biztos, hogy pontosan értjük, mit jelent és milyen eredményekkel jár. Egy jó példa sokszor jobban meglátatja a lényeget, mint bármennyi magyarázat. Akkor haladjunk mi is ezen az úton. A Róma 12,1-ben ezt olvassuk: Szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik Istennek... Ez az Ige azoknak szól, akik már Isten gyermekei lettek. Aki még nem Jézusé, annak előbb őt kell behívnia a szí vébe, hogy legyen majd kinek odaszánja magát. Élete átadását nem mindenki teszi meg ugyanakkor. Pál apostol is amint felismerte, hogy az a Jézus, akit ő üldözött az Isten Fia, mindjárt ezt kérdezte: Mit akarsz, hogy cselekedjem? Ezzel jelét adta teljes odaszánásának. Vannak, akik csak később teszik ezt meg. Nálam 1-2 hét is eltelt, mire megértettem, hogy mit jelent az odaszánás. Van, akiknél ez hónapokat vagy éveket igényel, mert félnek attól, hogy vajon mit fog tenni velük az Isten, ha már átadják neki a teljes uralmat az életük felett. Akkor most vizsgáljuk meg, hogy mit jelent az odaszánás? Azt a döntést vagy tettet jelenti, amikor megkérjük a bennünk már Jézust képviselő Szent Lélek Istent, hogy vegye át a teljes uralmat testünk, lelkünk, pénzünk, időnk, akaratunk és mindenünk felett. Ezt ő azonnal megteszi, és attól fogva folyamatosan ural, vezet, tisztogat és használ bennünket, halálunkig. Tehát ettől kezdve nem az a fontos az életünkben, amit mi szeretnénk, hanem amire Isten teremtett minket. És higgyük el, csak ezen az úton leszünk sikeresek. Mária, Jézus édesanyja, Istennek ilyen odaszánt szolgálóleánya volt, így ő a teljes odaszánás egyik példaképe lett. A Lukács 1,26-49 versekben olvassuk: Elküldte Isten Gábriel ang yalt... eg y szűzhöz, aki... Józsefnek volt jeg yese. A szűznek Mária volt a neve. Az ang yal belépve hozzá íg y szólt: Üdvözlég y, keg yelembe fogadott, az Úr veled van! Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az ang yal ezt mondta neki: Ne félj Mária, mert keg yelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fi út szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nag y lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd... Mária megkérdezte az ang yalt: Hog yan lehetséges ez, mikor én férfi t nem ismerek? Az ang yal íg y válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának... Ekkor íg y szólt Mária: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! Mária ezen utolsó szavaival fejezte ki teljes odaszánását Istennek. Pedig mondhatta volna ezt is: Uram, nem vállalhatom a terhességet, mert esetleg elhagy a jegyesem. Vagy: Nem vállalha tom, mert a rokonaim és ismerőseim megszólnak. De mindezt nem tette. Amint megtudta Isten tervét, rögtön kiszolgáltatta, odaszánta magát az Úr tervére. Mindez akkor olyan boldogságot adott neki, hogy énekkel dicsőítette Istent azért, hogy reá tekintett: Magasztalja lelkem az Urat és az én lelkem ujjong. Akkor most nézzük meg azt is, hogy milyen eredménnyel járt Máriánál az, hogy ő teljesen odaszánta az életét Istennek? Elsősorban: kibeszélhetetlenül boldog lett. S amikor mi ezt tesszük, mi is ugyanezt tapasztaljuk. Másodsorban: Mária megtudta élete célját. Megtudta, hogy Isten arra rendelte, hogy a világ Megváltója általa szülessen a földre. Amikor Isten gyermekei odaszánják magukat a Teremtőnek, akkor az ő életükben is megoldódik az életcél, a hivatásérzet kérdése. Ugyanis amint egy lélek

11 2007 / 4 teljesen rábízza magát Istenre, akkor az Úr megajándékozza őt ezzel, és munkába állítja. Harmadsorban: Mária elnyerte a hasznosság, a fontosság érzését is. Hisz maga Isten használta fel az ő testét és teljes lényét arra, hogy az egész világnak megváltója szülessék. A hasznosság vagy fontosság beteljesítő boldogságát mi is megtapasztaljuk, amikor teljesen odaszánjuk életünket Istennek, s ő elkezdi a tervébe beilleszteni a mi életünket. Láthatjuk, hogy rajtunk keresztül miként menti az elveszetteket, támogatja a szegényeket és árvákat, vigasztalja a megtört szívűeket. Aki már segített másokon, az tudja, hogy milyen áldott érzés a használhatóság és hasznosság. Végül: a hasznosság érzésével együtt Mária az áldásosztás biztos tudatát is elnyerte. Máriához hasonlóan, amikor megengedjük, hogy Isten használjon minket, akkor bennünket is eláraszt az áldásosztás tudata és érzése. Sőt, sokszor az ámulata is, hogy hogyan is tudott az Úr egy ilyen egyszerű egyén által, mint én, többeket megáldani? S milyen szomorú következményekkel jár az odaszánás elkerülése? Erre is mondunk egy példát a Szentírásból: Volt egyszer egy gazdag fiatalember, aki szintén komoly, Isten-félő életet élt. Betartotta a parancsolatokat, és sokat törődött az örök élet kérdésével is, oly annyira, hogy egyszer odafutott Jézushoz, és térdre borulva előtte, ezt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjen az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Tudod a parancsolatokat... Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam... Jézus... megkedvelte és ezt mondta neki: Egy valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között... azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elszomorodott ez az ember, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. (Márk 10,17-22). Tájékoztatjuk kedves hallgatóinkat és olvasóinkat, hogy a Hot Bird digitális adón megszűnik a TWR adása december 31-én. Ám addig a magyar nyelvű adást változatlanul napi egy órában sugározzuk. Mi volt az az egy valami, ami még hiányzott a gazdag ifjúból? A teljes odaszánás. A vagyonától nem akart megválni. Inkább továbbállt, elhagyta Jézust. Többre becsülte az anyagiakat, mint az Úr Jézus követését. De vigyázzunk, itt nem az volt a baj, hogy ő gazdag volt, mert a gazdagság nem bűn. Sőt Isten a legtöbb gazdag keresztyénnek meg is hagyja vagyonát, hogy azzal szolgálhasson. De ennek a fiatalembernek a pénz volt az istene, ez volt első helyen a szívében, ezért ezt kérte el Jézus tőle. S mi lett az eredménye az istenfélő, buzgó gazdag ifjú odaszánás nélküli életének? Boldogtalan, illetve szomorú lett. Szomorúan távozott olvastuk. Ugyanez velünk is megtörténik, ha bármihez jobban ragaszkodunk, mit Istenhez s ezért az odaszánás ellen döntünk. Ennek az embernek is céltalan, értelmetlen és üres maradt az élete. A mienk is az marad, ha mi is így döntünk. Ez a fiatal férfi sohasem nyerte el a hasznosság vagy fontosság érzését. Mi sem tudjuk elnyerni odaszánás nélkül. Végül az áldásosztás tudatát sem nyerte el. S nem fogjuk mi sem odaszánás nélkül, mert e nélkül Isten képtelen rajtunk keresztül működni. Tehát Mária az odaszánás példaképe számunkra. Az Istennek való odaszánása azt bizonyítja, hogy ha hajlandóak vagyunk megtenni Istennek azt, amire az Ige kérlel, akkor boldog, céltudatos, hasznos és áldást osztó életünk lesz. E nélkül viszont boldogtalan, céltalan, használhatatlan és értelmetlen marad mindvégig egy élet. Melyiket választod, és melyiket választom én? Ha még Jézus nem él a szívedben, akkor most behívhatod őt. Ha már a szívedben él az Úr, de még sohasem szántad oda magad Neki, akkor most ezt is megteheted. Ha pedig már régebben szívedbe hívtad Jézust, és oda is szántad magad NEKI, akkor maradj odaszánt, hogy mindvégig, folyamatosan uralhasson, tisztogathasson és használhasson. Hidd el, ÍGY te leszel a legboldogabb ember a világon! Mátrainé Fülöp Irma Tisztelettel kérjük mindazokat, akik 2007-ben adományt adtak alapítványunknak, hogy amennyiben adóvisszaigazolásra jogosító igazolást szeretnének kérni, feltétlenül kűldjék el nekünk az adószámukat! Köszönjük! egy hittel imádkozó nagymama 11 Apai nagymamámra jól emlékszem. 86 évet élt. Tíz gyermekéből csak hárman maradtak meg, és érték meg a felnőttkort. A többi kisebb nagyobb gyermekként meghalt. Mellettük még intézetből kivett gyermeket is nevelt. Amikor megszülettem, még vele laktak a szüleim, azaz nála lakhattunk. Mindig imádkozott értem a maga hite szerint. Katolikus volt ő és egész családja. Már pólyás koromban összefogta kicsiny kezemet, és úgy mondta kéréseit az Atyának, és kérve áldását minden családtagjára. Pár hónapos voltam, mikor egy éjjel az Úr felébresztette őt, és valami furcsa szusszanásokat hallott kiságyam felől. Gyorsan felkelt, megnézni hogy mi az, és már akkor egész párnám csupa vér volt. Mondta az orvos, hogy megpattant egy ér az orromban, és pár percen múlott csak, hogy nem folyt ki minden vérem. Az ellenség már akkor el akart veszíteni. De Isten kegyelme végig ott volt velem. Mindebben közrejátszott, hogy nagymamám időben felébredt, az orvos közel lakott, és legfőképp az ima hatalma. Mint jó katolikus végigjártam az öszszes ceremóniát, de az igazi újjászületésem és megtérésem csak 40 éves koromban történt. Azóta csodálatos, bár nem könnyű utakat jártam be, és rengeteget tanultam bukásaimból, de az Úr mindig ott volt velem. Csodálatos volt az is, hogy a férjemmel és akkor 16 éves leányommal együtt öltözhettünk fehér ruhába eltemetve bűneinket. Krisztus útjára léphettünk, hogy új életre kelve az Úrnak éljünk, és Neki szolgáljunk. Azóta újra eltelt 16 év. Hívő a vejem, és van 3 unokám. Hálás szívvel mondhatom, amit Józsué is mondott: De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Ez lett a gyümölcse egy hittel imádkozó katolikus nagymamának. Kérem a dicsőség Urát, hogy engem is úgy áldjon meg, hogy az utókor számára élvezhető gyümölcsöket teremjen földi életem és a családomé is. Egy lélekért se érjen minket vádja, hogy miattunk nem láthatták meg Őt. Hálásan köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a nagymamámról tehettem bizonyságot. L. Istvánné, Baja

12 / 4 József, az ács, Istennel beszél Magasságos, Te tudod, nehéz ez az apaság, Amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek... ha szemébe tekintek, Benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anyja szemei s a Te szemeid Istenem, a Te szemeid azok. Gyönyörűséges és szörnyű szemek, Oly ismerősek, s oly idegnek... Ez az ács műhely... ezek a forgácsok... Mit tehettem érte?... mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, Mégis rá fogják majd a kalapácsot. Úgy félek: mi lesz? Most is ki tudja, merre kóborog, Tekintetétől tüzet fog a műhely, Tüzet a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt véle Egyiptomba futni S azután is óvni a lépteit, Fel a templomig, Jeruzsálemig, Míg egyszer elmaradt... Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja Borzolta szürkülő szakállamat, Ezüst nyomot hagyott már akkor is, Komoly nyomot parányi rózsaujja. S most olyan más az útja... Vezetném és Ő vezet engemet. Csak azt tudom, a Te utadon jár, Magasságos, De ki tudja a Te ösvényedet? Te vagy az atyja, én senki vagyok, Az Evangéliumban hallgatok, S hallgat rólam az Evangélium Reményik Sándor még egy orvosom van... Már kilenc éves voltam, amikor ez történt. Harmadik gyermek voltam, és nem sokkal születésem előtt lettek hívők. Megtérésük előtt apánk vállalkozása csődbe ment. Mindent eladva új városba költöztek. Itt tértek meg. Nemsokára újra beindult vállalkozása. Nagy édesipari műhely volt ez. Főleg csokoládéval foglalkozott, de az úgynevezett fehér cukrászattal is, melyhez kemencékre volt szükség. Ezeket a kemencéket minden szombaton, a higiénia előírásoknak megfelelően át kellett meszelni. Ezen a szombaton is így volt. Kisebb mennyiségű meszet kellett oltani, és mikor apa elkezdte, elfogyott a víz. A segéd késett a vízzel, apa pedig a fagylaltgép sós vizéből merített (akkor még jegeltek), de ahogy ráöntött a sós léből, a mész abban a pillanatban robbant. Mivel épp föléhajolt, a szemeit égette meg a forró mész! Mama hazavezette a bekötött szemű vak férjét. Természetesen semmit nem látott, de semmi fényt sem tudott elviselni. Elsötétített szobában tudott csak lenni. Házunknál volt a kis gyülekezet, mely másnap, vasárnap lévén összejött és buzgón imádkozott az igehirdető testvérért. Később tudtam meg apa elbeszéléséből, hogy ő mindjárt azt mondta az Úrnak, Jézus Krisztusnak, hogy így is követi és szolgálja, mint eddig. Mama viszont pár napig perelt Istennel, hogy mit fog ő csinálni hat gyerekkel és egy vak emberrel?! De azután ő is azt mondta az Úrnak, hogy vállalja a feladatot. Hétfőn azt mondta mama, hogy azért menjenek el a szemorvoshoz, aki mikor megvizsgálta, azt mondta, hogy semmit sem lehet tenni, mert megégtek a vérerecskék. Valami nagyon csipös cseppeket adott, amit apa nem tudott használni. Mama nyers tejbe egy pár csöpp ecetet tett, és azzal borogatták apa égő szemeit. Csütörtökön azt mondta apa, hogy el tud viselni egy, kis fényt és ez mind jobb lett. Én gyermeki szívemmel nyugodt voltam abban, hogy apa ezt megbeszéli Istennel. Úgy éreztem, hogy külön viszonya van Istennel. Ez később is így volt az én látásom és drága megtapasztalásom szerint, melyet magammal hoztam az én hivői életembe is. A következő hétfőn azt mondta mama apának, hogy menjenek újra az orvoshoz, és adjanak dicsőséget az Úrnak. Mikor az orvos belenézett a szemeibe, felkiáltott, hogy magának ördögi szerencséje van! Megindult a vér az erecskékbe. Nem, válaszolt apa, nem ördögi szerencse, hanem még egy orvosom van. Kinél volt? kérdezte az orvos indulatosan. A názáreti Jézus az orvosom. (A szemész zsidó származású volt.) Ne beszéljen badarságokat, hárította el az orvos. Édesapa ekkor negyven éves volt, és élete végéig jól látott. Igaz, mikor szürke hályoggal műtötték, a vizsgálat során az orvos kérdezte, hogy mi volt a szemével, mert hegek vannak benne? Igen, akik Istent szeretik azok különös bánásmódban részesülnek az őket szerető Istentől a Jézus Krisztusban. Negyvenhét éves korában avatták diakónussá. Nagy tisztelettel és hűséges ragaszkodással szolgálta az Urat megtapasztalva még sokszor mentő és megőrző kegyelmét. N. Eszter Másmilyen karácsony Az idei karácsony nekem más lesz, mint az eddigiek, sokkal áldottabb és békésebb, mert idén július óta vagyok valódi keresztény, miután a Magyar belmiszszióban Biatorbágyon megtértem a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Leírhatatlan módon megváltozik, megváltozott az életem. És mindenkinek csak azt kívánom karácsonyra, hogy fogadja el az Urat személyes megváltójának. Mert Ő áll mindenki szívének ajtaja előtt, és zörget. Jézus türelme határtalan, hisz nálam is majdnem 40 esztendeig kopogtatott. Azelőtt is olvastam néha-néha a Szentírást, de soha úgy nem szólt hozzám, olyan személyesen, mint 5 hónapja minden nap. Az Úr szava gyógyít, hisz 14 éve leszázalékolt vagyok, és nyár óta radikálisan csökken a gyógyszer szükségletem. Sokszor van még lelki fizikai fájdalmam, de minimális mennyiségű gyógyszerekkel kézben lehet tartani. Orvosomnak is megírtam, hogy a 22. és a 139. Zsoltár, valamint a bagi és biatorbágyi bibliaórák többet érnek, mint bármilyen nyugtató, gyógyszer. Megtudtam azt is, hogy az Úr, akit szeret, azt megfenyíti, megfeddi. Így már a fájdalomnak is van jövője, értelme. Én most tulajdonképpen egy 5 hónapos csecsemő vagyok. A családom nem nagyon érti viselkedésem változását, bár mindig megpróbálom a magam kicsiny hitét és bibliaismeretét átadni nekik. Az az eredménye, hogy 16 éves lányom már többször is eljött velem a gyülekezetbe. Nagyon nehéz a mai kamaszoknak, mert e fullánkokkal teli világ bántást ad és gyűlöletet, ha az ember nem alkalmazkodik hozzá. S. Sándor, Aszód

13 2007 / 4 13 karácsonyi kenyér Az igazi karácsony Mint a lekaszált réten sokféle fűből öszszegyűjtött széna, úgy vagyok már én a 72 év emlékeivel. A boglyából talán az év karácsonyi története lóg ki, mint családi esemény. A második világháború tombolását éltük át. Csaknem minden élelem nélkül, hiába laktunk falun. Mégis alig-alig tudtak táplálni minket, gyerekeket a szüleink. Édesanyánk előrelátó gondoskodása révén valahogy el tudott rejteni annyi lisztet, hogy terve szerint karácsonyra süthet 3 kenyeret. Úgy gondolta, ha egyet vagy kettőt oda is kell adni az orosz katonáknak, a megmaradó egyből a szentestei ima és ének után ehetnek eleget a gyermekei. Nálunk nem lehetett sem a dagasztást, sem a sütést elvégezni, mert orosz tisztek elfoglalták házunk nagyobb részét. A szomszédban nem volt olyan nagy forgalom, hát megbeszélték a szomszéd nénivel, hogy ott megcsinálnak mindent. Pista öcsém 6 éves volt, Vilma nővérem 12 éves, én 10 éves voltam. Pistuka még nem volt beavatva a nagy titokba. Ő egész nap nyafogott: édesanyám mért nem jön már haza? Nővérem és én majd kiugrottunk a bőrünkből örömünkben. Az orosz tisztek aprócska sza kácsa nem tudta elképzelni, mi lehet ezzel a két kis magyarskival. Nagymamánk magyarázta neki, hogy este karácsony lesz, és annak örülünk. Öcsénk, aki mindig az ablakon kinézve leste, jön-e már édesanyánk, lekászálódott a székről, amin térdepelt, és egészen halkan mondta: édesanyánk sír. Erre ő is sírva fakadt. Belépett szegény anyánk is, aki nem sírt, hanem zokogott. Később mondta csak el: nem zavarta őket senki, furcsának tartották a nagy csendet, nem láttak a közelükben oroszokat mindaddig, míg a kenyereket kezdték kiszedni a kemencéből. Akkor megváltozott a helyzet: kivette a kemencéből az első kenyeret, és adta volna Rozi néninek, hogy vigye be. De nem Rozi néni nyúlt érte, hanem egy orosz katona. És így történt mind az öt kenyérrel. Ugyanis a Rozi néninek is sütöttek kettőt. Még nem is mondta el ezt az esetet, benyitott hozzánk az az orosz katona, aki elvette tőle az első kenyeret. Az ölében hozott három darab téglához hasonló katonakenyeret, letette az asztalra, majd édesanyámhoz lépett, és tört magyarsággal mondta: mamika, ne sírjon. Majd elment az orosz katona, én pedig gyerek eszemmel azt gondoltam: ez csak viccelt. Édesanyám meg elhitte, hogy milyen rendes ez az orosz katona. Nem értettem, miért sír édesanyám olyan keservesen. Csak már szelné meg valamelyiket. De jó lenne már számba tömni az első szeletet, aztán kérni még egyet. Végre előkerült a nagy kés, az aprócska orosz szakács, aki végignézte a jelenetet, egy nagy tányérszerű valamit tett az asztalra és magyaráz ta nagymamámnak, hogy azon vágja el a kenyeret. Ő már tudta, ismerte, hogy mi van benne. Mind a három kenyérnek nyúlósan folyékony volt a belseje. Kedves nagymamánk, mint mindig, most is bemutatta a sütő főző tudományát. Egy nagy palacsintasütőben megsütötte a nyúlós kenyeret. Arra jól emlékszem, hogy nagyon jól esett nekem. A nővérem és az öcsém nem voltak túlzottan elragadtatva tőle. Akkor úgy éreztem, hogy tele hassal még a karácsonyi énekek is szebbek. Minket úgy neveltek, hogyha leejtettük a kenyeret, azonnal fel kellett venni és megcsókolni. Ez a történet sokszor eszembe jut. Nem csak karácsonykor, hanem akkor is, ha eldobott kenyeret, kiflit, zsemlét látok az utcán a kukák körül. Ha van még tanulsága ennek a történetnek, ki-ki vonja le magának a következtetést. R. Béla, Nagydorog Angyali ének csendült fel az éjben sugárözönben jött a nagy sereg! Megmozdult a föld, s a gyorsszárnyú szélben messze szálltak a komor fellegek. Csodás csillagú csendes éjszakában üzenet jött halk angyalszárnyakon: Emberek! Békét hozott a világba a most született mennyei rokon! Menjetek el hát Dávid városába, megtaláljátok jászol fekhelyén. Megváltást hozott, melynek mámorában mindenki boldog lesz e föld kerekén. Pásztorok vagytok, nyájak gondozója: Legyen hát tiszta mindég szívetek! Ő a főpásztor, ki szívünket óvja: Őhozzá mindég méltók legyetek! Csodás csillagát másutt is látták! Királyok jöttek, hogy imádják Őt. Kelet aranyát, tömjénét, mirháját letették a menny királya előtt. Kétezer éve vezet ez a csillag és zeng a béke áldott éneke. Mindannak, ki a Főpásztorra hallgat megszentelt lesz a szíve s élete. Csak alázatos, pásztori lélekkel járhatsz a Főpásztor lábnyomdokán. A nyáj előtt járj, vigyázó léptekkel. A pásztor ne legyen soh se király! De a nagy Király dicső színe előtt minden király csak kis bojtár legyen, de uralkodjék saját bűne fölött, hogy igazságot igazán tegyen. Ma pásztor szívvel, királyi lélekkel kész vagy szolgálni, s befogadni Őt, midőn visszatér mennyei sereggel, megállhatsz majd szent trónusa előtt! Bajor László

14 / 4 George D. Cooper: A pásztor története Józsiás bárányait ment eladni Jeruzsálembe templomi áldozati állatnak, vagy az ünnepségen, vagy ahol tudja. A családja juhtenyésztéssel foglalkozott. Józsiás gyerekkorában segített őrizni a juhokat. De mióta az édesapja meghalt, az ő felelőssége volt a gazdaság vezetése. De azon a napon nem sikerült az eladás. Józsiás a koszos utcákat járva kereste a vásárlókat. Bárányt ve gyenek! Bárányt vegyenek! Hibátlan, tökéletes áldozati ajándék. Eladó a bárány! De úgy tűnt, hogy aznap nem akadt érdeklődő, amúgy is túl nagy volt az izgatott készülődés a városban. Aznap keresztre feszítés történt. Mindenki csak erről beszélt. Józsiás már sokszor járt Jeruzsálemben amiatt, hogy juhait eladja. Legtöbbször néhány óra alatt sikerült eladnia, amit hozott, de legkésőbb nap végére biztosan sikerült. De ma nem így történt. Azt gondolta magában, nekem is oda kellene mennem, ahol az emberek vannak. Talán a keresztre feszítés látványa eszükbe juttatja bűneiket, és ezért majd áldozati bárányt akarnak venni. Mikor megérkezett a Golgotai hegyre, felnézett a megfeszített emberekre. A kö zépső ember különösen ismerősnek tűnt. Egy síró asszony állt közvetlenül mellette. Elnézést, kérem, ismeri a középső kereszten függő embert? kérdezte Józsiás. Igen, a neve Jézus a Názáreti. Hmm, Jézus, Jézus. Mintha ismerném őt. Názáretben született? Nem Betlehemben, Júdeában. Próféták jövendölték meg a születését. Igen Betlehemben, a próféták megjósolták aztán a gyermek lett a Messiás! De miért kell őt keresztre feszíteni? Bárcsak tudnám Magam sem értem. Arról beszélt, hogy az egész világért hal meg. Ez megmagyarázza a mirhát Mirha? Miről beszélsz te? Józsiás könnybe lábadt szemmel kezdte el mesélni a történetet Egyszer régen történt, hogy hallottam, amint angyalok hirdették a gyermek születését. Akkor természetesen még fiatal pásztorfiú voltam. Miután hallottuk az angyalokat, mindannyian a Szentírásról beszélgettünk, és visszagondoltunk azokra a próféciákra, amiket az eljövendő tanácsosról, a béke fejedelméről hallottunk, és még sok mást, de egyáltalán nem értettük. Azon az éjszakán elindultunk a pásztorokkal megnézni a kisbabát. Csodálatos látvány volt! Én különösen meghatódtam, mivel a kis öcsém egy héttel azelőtt született. Látszólag a jászolban fekvő gyermek átlagosnak tűnt. Mégis olyan nagy szeretet töltött be mindent, hogy érezni lehetett a levegőben. Nagyon különleges éjszaka volt. Először az angyal mondta nekünk, hogy a gyermek ÉRTÜNK született meg, majd a mennyei angyal kórus Istent dicsérő énekeket énekelt a gyermeknek, aztán az istállóban Mária és József nem csak eltűrte a mi váratlan látogatásunkat, hanem velünk együtt örültek. Sokszor eszembe jut az az éjszaka. De ez még nem minden Láttam a bölcseket is. Milyen csodás volt! Az egyik legszebb dolog a betlehemi mezőkön való pásztorkodásban az, hogy nagyon sok embert láthatok a faluba vezető úton. A pásztorok még játékot is űztek abból, hogy kitalálják, kihez mehettek látogatóba az egyes utazók. De azon az éjjelen egyikünk sem tudta eltalálni. Amikor megjelent ez a királyi csoport, teveháton ülve tele rakománnyal és szolgákkal, kíváncsiak lettünk arra, hogy kihez jöttek. Néhányan a városvezetőre gondoltak, mások a főpapra sza vaztak, de biztosak voltunk abban, hogy egy magas rangú emberhez érkeztek. Ám legna gyobb meglepetésünkre a királyok Mária és József háza előtt álltak meg. Ők a szegények között is szegények voltak. De erről ők nem tehettek. Tudod, egy ácsnak nem akadt sok munkája abban az időben Betlehemben. Talán ha József a megadóztatás előtt jött volna Betlehembe, és jövőjére nézve megalapozottan, akkor sokkal sikeresebb lehetett volna. De az adókivetés után sok ember ott hagyta munkáját, egyszóval nem volt szükség még egy ácsra. Visszatérve a bölcsekhez, láttuk a dombtetőről, amint pontosan József saját építésű kunyhójához mentek. Mikor rájöttem, hogy hova is tartanak, otthagytam a nyájat, és a városba siettem, a juhok biztonságban vannak egy kis ideig. Ezt meg kellett néznem közelebbről is. Valójában, régen sokszor meglátogattam Máriát és Józsefet. Szerettem találkozni a kis Jézussal és vele lenni. Néha olyankor is vele voltam, amikor Mária és József elmentek a piacra. Így nagyon kíváncsi lettem, amikor a bölcsek megálltak a kunyhójuk előtt. Mire odaértem, a tevékről már lepakolták a rakományt, és a bölcsek akkor léptek be a kunyhóba ajándékkal a kezükben. Örültem, hogy siettem, mert már emberek gyülekeztek a ház előtt. Benéztem az ablakon. Ott láttam a bölcseket, amint letérdeltek, dicsőítették a kis Jézust és átadták neki ajándékaikat. Akik közülünk be tudtunk pillantani a házba, nem hittünk a szemünknek, mikor megláttuk az ajándékokat. Hűűű! álmélko-

15 2007 / 4 dott a tömeg. Arany, tömjén és mirha! Mi sohasem láttunk ilyen értékes kincseket azelőtt. Hihetetlen látvány volt. És bár Jézus nagyon kicsi volt, nem szégyenkezett és nem is félt. Ha az én öcsém lett volna, biztosan anya mögé bújt volna, de Jézus nem. Úgy fogadta az ajándékokat, mintha felnőtt lett volna. Ráadásul rendkívül hasznos ajándékokat kapott. József és Mária évekig elélhetett az aranyból, még ha József nem is dolgozott. A tömjén is hasznosnak bizonyult. Engem egyedül a mirha zavart. Miért adtak a bölcsek mirhát Jézusnak? Tudomásom szerint az csak arra volt jó, hogy holttesteket tartósítsanak vele. A többi ajándék Jézusnak szólt, de a mirha miért? Nem tudtam rájönni. A bölcsek távozása után még sokáig beszédtéma volt ez a különös látogatás és az ajándékozás. A következő két napban bárányaimat legeltetve a dombon végiggondoltam mindazt, ami történt. Ahogy lenéztem a falura, egyszer csak azt vettem észre, hogy senki nincs abban a házban, ahol Mária és József lakott. Bár a többi pásztor már unta, hogy én mindig Betlehembe sietek valamiért, mégis meg kellett néznem mi történt. Hiába kerestem őket, nem voltak ott. Senki sem tudta hol lehetnek. Minden bizonnyal az éjszaka közepén mehettek el, és nem szóltak róla senkinek. A szívem összetört. Szerintem jobban szerettem Jézust, mint a saját testvéremet. Lassan és nehéz szívvel sétáltam vissza nyájamhoz a dombtetőre. De az csak a bajok kezdetét jelentette. Két vagy három nappal később, mikor katonák érkeztek Jeruzsálemből, rájöttem, hogy Jézus előlük menekült el. A katonák Heródes király parancsára megöltek minden két éven aluli gyereket. A kis öcsém sem volt kivétel, bár megpróbáltuk őt elrejteni. Rachel, az édesanyám vigasztalhatatlan volt. A következő néhány évben könnyebb volt a juhokkal foglalkoznom, mint otthon lennem. Az anyukám bánata kihatott az egész családra. Édesapám végül úgy döntött, hogy másik faluba költözik, azt remélve, hogy ezzel enyhíti anyám fájdalmát. Miközben a bárányokat legeltettem kint a mezőn, sokat gondolkoztam Jézusnak és családjának eltűnésén. 15 Biztosan Isten figyelmeztette őket valamilyen módon. Ahogy teltek az évek, az foglalkoztatott, hogy vajon miért csak kevesen ismerik a Betlehemben született királyt. És kíváncsi voltam mi történhetett. De minden kapcsolatom megszakadt vele. Időnként, mikor Jeruzsálembe utaztam juhokat eladni, hallottam történeteket egy nagy prófétáról, egy gyógyítóról, de sosem találkoztam vele. A mai napig. Ezen a szörnyű helyen, ilyen borzalmas körülmények között találkozok Jézussal még egyszer. És így végül mindent megértettem a mirhával kapcsolatban Józsiás hangja elcsuklott a történet végére. Könnyben úszó szemekkel nézett fel a középső keresztre. Egy perc múlva ismét megszólalt, de inkább magához beszélt, mint a mellette álló asszonyhoz, Ézsaiás próféta beszélt az Isten Bárányáról, aki elveszi a világ bűneit. Erről a napról beszélhetett... Majd Józsiás, a pásztor, az áldozati bárány árus, Jézus lába elé borult. A kereszt lábánál dicsőítette Jézust, az Isten Bárányát, aki érte áldozta fel önmagát. Fordította: Szilágyi Sára Figyelem! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY ADÁSAI Rövidhullám 41 m (7210 khz) csak vasárnap a 49 m-en (5910 khz) is! 10:30 11:00 HOT BIRD 21:00 22:00 Középhullám 215 m 1395 khz 20:40 21:15 V Léleképítő Ifjúsági műsor H K Jóhír a távolból Archív kincsek Növekedjetek a kegyelemben! Bibliai fejtörő A Biblia üzenete A Biblia üzenete Evangélizáció Áhítat SZE Őszintén szólva A Biblia üzenete Esti gondolat CS Családi műsor A Biblia üzenete Lét és tudat P SZO Cigányműsor Lelkiposta Gyermekműsor Nőktől nőknek A Biblia üzenete Szemelgető Meg van írva Lelkiposta A HOT BIRD műholdról digitális rádióadás hallható 21:00 22:00. Technikai paraméterek: TWR Radio Frequency: MHz Transponder 84 Vertical Polary Symbol Rate: symbols/sec FEC 3/4 SID: 3080 PID Audio: Az adás csak digitális vevőkészülékkel fogható! A frekvenciák/hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Kiadja a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Szerkeszti: Kulcsár Tibor Molnár Tünde A rádióadásokat és lapunkat önkéntes adományokból tartjuk fenn. Az Antenna újságot, mint a MERA hivatalos értesítőjét mindenkinek díjmentesen megküldjük, aki azt kéri, vagy akinek a címét megküldik. Postacímünk: H-1428 BUDAPEST, Pf.: 4 Tel./üzenetrögzítő: (1) WEB címünk: Pénzadományok az alábbi csekkszámlára küldhetők: OTP Bp. II Swift code: OTPVHUHB Adószámunk: Készült: Maximumprint Bt. Nyomda Felelős vezető: Sztasák Árpád Tel.:

16 A legemlékezetesebb Karácsony Mennyi minden nyüzsög e szó körül Életem első karácsonyai Amikor még hittem, hogy a karácsonyfát az angyal hozza az ajándékokkal együtt. Szép volt, boldog gyermek voltam. De amikor minden kiderült, nos, szegényebb lettem egy illúzióval. Mikor 23 éves koromban az Úr gyermeke lettem, azt mondtam: az én gyermekeimet soha nem nevelem ebben az illúzióban. Már akkor volt egy kisfiam, majd ismét még kettő. Végtére egy kislányom. Ők már tudtak Istenről, Jézusról, angyalokról, de akiknek nem az a dolguk, hogy nekünk karácsonyfát és ajándékot hozzanak. Kezdettől együtt díszítettük a karácsonyfát. Tudták, kitől mit kapnak, és ők is készítettek apró ajándékokat. Még most is megvan egy kis fényképalbum, amit akkor csináltak. Karácsonyi sütemény Hozzávalók: 1 kg jó meleg szeretet 1 kg bátorság 3 dl szorgalom 1 dl jóság 1 tojásnyi kedvesség A szeretetet szitáld át a türelem szitáján, nehogy pletykamag kerüljön bele! Az egészet gyúrd össze 1 tojásnyi kedvességgel és takard le tiszta jókedvvel. Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél. Szórd meg asszonyi kacagással és tegyél rá pár csepp megfontolást! Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel mindig több legyen, mint ahányan az asztalt körülülitek, hiszen mindig akad valaki, aki még rászorul Ismeretlen szerző Természetesen tudták, hogy miért van karácsony, és ez nem a szeretet ünnepe, hanem Jézus születését ünnepeljük. Énekeltünk szép karácsonyi énekeket, a csendes éj sem magnóról hangzott. Imádkoztunk, boldog ünnepet kívántunk, összeölelkeztünk, és megkezdődhetett a játékok kibontása. Majd a gyerekek kirepültek, ketten maradtunk a párommal. 77-ben utoljára, akkor már ő is hitben volt, és nagyon sokáig imádkoztunk én sírva, valamennyi gyermekünkért, családjukért, unokáinkért, és akik csak az eszünkbe jutottak. Ez volt nekem a legemlékezetesebb karácsony. A következő nyáron a párom hirtelen az Úrhoz költözött. Most ha próbálom felidézni a sok-sok karácsonyt. Mivel 83 éves vagyok, igazából csak ez az utolsó, meghitt, az Úrral eltöltött ünnep jut az eszembe. Ha még néhány őszinte szót írhatok: sajnos a karácsonyt egy időben kinevezték fenyőfa ünnepnek. És minek hívják most? Szeretet ünnep! De hol marad az egészből Jézus Krisztus?! Mert mit is ünnepelünk? A csodálatosan, vagy szerényebben feldíszített fenyőfát, a gazdag ajándékokat, a pompás ünnepi vacsorát az elmaradhatatlan fogásokkal. És végre a kimerült háziasszony örül, ha végre megpihenhet. Nem, Jézus nem azért jött a földre, aminek az idejét pontosan nem is tudjuk, csak egy pogány ünnepet neveztünk ki ennek. Amikor a sötétség világosodni kezd, december ét. Az elgondolás szimbolikus és szép, csak nem igaz. Az én számomra azt jelenti a karácsony, hogy igenis volt egy éjszaka, amikor az Úr Jézus, Isten testet öltött gyermeke csodálatos módon, szűztől megszületett hihetetlen rossz körülmények között. Egész életében szenvedett, míg végül elszenvedte bűneink büntetését, hogy egyedül kegyelemből, az Ő halála által üdvözülhessünk, ha hiszünk Őbenne és szeretjük Őt. Minden nap várjuk vissza, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát, amelyben megjelenik. Visszajövetelének a Bibliában megírt jelei egyre sokasodnak. Igaz az a mondás: A világ urai mennek, de a mi Urunk jön! MERA Hungary Pf.: Budapest 8. Díj hitelezve Taxe percue K. Lászlóné, Dömefölde

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2 2011 / 5 Beteg voltam s a kórházból egy rehabilitációs intézetbe kerültem. Ott voltak súlyos és kevésbé súlyos betegek. Ennélfogva a viselkedések is különbözőek

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014.

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014. MANNA X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 90 éves a Budai Baptista Gyülekezet Otthonom Otthonom a templom. Ajtaján belépve mindig hazaérek. Ismerősen csendül fülembe az ének. Mintha minden

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012. december XVIII. évfolyam 5. szám Díszletek nélkül Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk: Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs.

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben