ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK"

Átírás

1 SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM JANUÁR ÚJSÁG Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL. Tisztelt Lakosság! A képviselő-testület december hónapban kettő ülést tartott. Munkaterv szerinti ülésére december 15-én került sor. Az ülésen nyolc képviselő vett részt. Az 1./ napirendi pontnál döntöttek a menetrendszerinti helyi autóbusz pályázat elbírálásáról. Négy pályázat érkezett. A képviselő-testület a helyi személyszállítás biztosításával január 1-től december 31-ig, a Régió Kft.-t (8083. Csákvár Berényi u. 2072/11 helyrajzi szám) bízta meg. Az önkormányzat által fizetendő éves költség hozzájárulás összege bruttó nyolcmillió-háromszáz-negyvenezer forint. A pályázók közül ezen cég ajánlata volt a legkedvezőbb. A 2./ napirendi pontnál elfogadták a Közalapítvány az Arany János Általános Iskoláért munkájáról szóló tájékoztatót. A 3./ napirendi pontnál tárgyalták és fogadták el a Szentmártonkátai Könyvtárért alapítvány munkájáról szóló tájékoztatót. A 4./ napirendi pontnál elfogadták a helyi Sportkör éves sport tájékoztatóját. A következő napirendi pontnál tárgyalták a Napköziotthonos Óvoda vezetőjének kérelmét, amelyben az intézményvezető asszony kérte, hogy a dajkai álláshelyet betölthesse. A képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor visszatér a kérelemre. Jelenleg rehabilitációs foglalkoztatott dolgozó látja el a munkát. A 6./ napirendi pontnál az önkormányzati intézményekből a folyékony hulladék elszállítására négy vállalkozótól ajánlatok bekérésére került sor. Kettő vállalkozó nyújtott be ajánlatott az egyik vállalkozó bruttó 800Ft/m3 áron, a másik Magoss Györgyné vállalkozó 563Ft/m3 áron vállalta a munka elvégzését. A képviselő-testület a kedvezőbb ajánlatot fogadta el, így Magoss Györgyné vállalkozó december 31-ig szállítja el az intézményekből a szennyvízet. A 7./ napirendi pontnál döntöttek arról, hogy az állatok tartásáról szóló 14/2009.(VI.03.) önkormányzati rendeletet nem módosítják, de felkérték a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat a gazdákkal. A 8./ napirendi pontnál elfogadták az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2010.(VII.09.)rendelet módosítását. A rendelet módosítása az alábbi: Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2010.(VII.09.) önkormányzati rendelet módosításáról. Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 35. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet az alábbi 3/B. -al egészül ki: 3/B. (1)Az önkormányzat az Szt 37. (1) bekezdés d) pontjában leírt felhatalmazás alapján az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel: a)az ügyfél írásos kérelme, valamint a kérelméhez csatolt Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságának igazolása alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságból átkerülhet a rendszeres szociális segély jogosultsági körbe, amennyiben esetében legalább 40%- os egészségkárosodás áll fenn. Az ügyfél írásos kérelme, valamint a kérelemhez csatolt nőgyógyászati igazolás alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságból átkerülhet a rendszeres szociális segély támogatási formába, amennyiben várandós. Aki a foglalkozás egészségügyi vizsgálaton alkalmatlannak minősül írásbeli kérelemre a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságból átkerülhet a rendszeres szociális segély támogatási formába. 2. (1)E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendeletben a bérpótló juttatás helyett foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell érteni. Szentmártonkáta, december 15. Fodor Zoltán polgármester

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január Záradék: E rendelet kihirdetésre került október 16. Szentmártonkáta, október 16. A 9./ napirendi pontnál a védőnői körzet területét kiegészítették. A 10./ napirendi pontnál döntöttek arról, hogy a gyermekorvosi körzetben október 31-ig Dr. Laczkó Katalin gyermekorvos látja el a munkát. Felkérték a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, a Szociális és Egészségügyi Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot, hogy folytassanak tárgyalásokat Dr. Nagy Erzsébettel a gyermekorvosi körzet vállalkozásba történő átadása végett. A 11./ napirendi pontnál elfogadták a köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározását. A következő napirendi pontnál jóváhagyták a képviselő-testület I. félévi munkatervének. A munkaterv az alábbi: Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkaterve január óra 1./ Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása. 2./ A bizottsági elnökök beszámolója a bizottságok elmúlt évben végzett munkájukról. Előterjesztők:bizottsági elnökök 3./ Gyermekorvosi körzet vállalkozási formába történő működtetéséről döntés február óra 1./ Önkormányzat és intézményei 2011.évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás. 2./ Tini egyesület megalakítása ügyében a megállapodás jóváhagyása március óra 1./ A rendőrség munkájáról tájékoztató. Előterjesztő: Lajmer György kapitányság vezető 2./ A tűzoltóság munkájáról tájékoztató. Előterjesztő: Torba Csaba tűzoltó parancsnok 3./ A Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló. Előterjesztő:Dr.Illés Zsuzsanna 4./ Az állatok tartásáról szóló 14/2009. (VI.03.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztő:Dr.Illés Zsuzsanna 5./ Korlátolt felelősségű társaság alakításáról döntés. Előterjesztő:Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke április óra 1./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról. beszámoló, rendeletalkotás. Előterjesztő:Fodor Zoltán polgármester 2./ A Fogorvosi Szolgálat tevékenységéről tájékoztató. Előterjesztő: Dr. Szecső András fogorvos 3./ Az I. számú vegyes háziorvosi körzet munkájáról tájékoztató. Előterjesztő: Dr. Tutz Gyula háziorvos 4./ A II. számú felnőtt háziorvosi körzet munkájáról tájékoztató. Előterjesztő: Dr. Valki Ferenc Dániel háziorvos 5./ A gyermekorvosi körzet munkájáról tájékoztató. Előterjesztő: gyermekorvos 6./ A község gyámhatósági feladatairól beszámoló. Előterjesztő: május óra 1./A Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról beszámoló. Előterjesztő: intézményvezető 2./ A Polgárőrség munkájáról tájékoztató. Előterjesztő:Hajnal Antal vezető 3./ A község civil szervezeteinek, klubjainak munkájáról tájékoztató. Előterjesztő: a civil szervezetek vezetői 4./ Arany János Általános Iskolában lévő büfé üzemeltetésére pályázat kiírása. Előterjesztő:Fodor Zoltán polgármester 5./ A falunapon és búcsún vidámparki tevékenyég ellátására pályázat kiírása Előterjesztő:Fodor Zoltán polgármester június óra 1./ A képviselő-testület II. félévi munkatervének elfogadása. A 13./ napirendi pontnál elfogták a tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményekről. A 14./ napirendi pontnál támogatták Lajmer György r. alezredes úr kinevezését a Nagykátai Rendőrkapitánynak. Zajacz Ágnes rendőrkapitány asszony december 31-gyel nyugdíjba vonult. A tűzoltóság kérelmében, melyben tűzoltó hőkamera vásárlására kértek anyagi hozzájárulást a képviselő-testület januári ülésén dönt. A következő napirendi pontnál módosították a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló helyi rendeletet. A rendelet módosítás a következő: Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 5/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 17 (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet 4. (1) bekezdését hatályon kívül helyezi. 2. A rendelet 4.. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A tiszteletdíj minden hónapot követő hó 15 napjáig kerül kifizetésre. 3. (1) A rendelet január 1-én lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 22/2011.(IX.21.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Szentmártonkáta, december 15. Záradék: Fodor Zoltán polgármester E r end el et ki hir d etésr e k er ül t 2011.december 16-án. Szentmártonkáta, december 16. A következő napirendi pontnál a Tápió- Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás a

3 2012. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 házi segítségnyújtás szakfeladat ellátásához évi működési hozzájárulásként ,-Ft-ot kért. A képviselők úgy döntöttek, hogy a kérelemről a társulás tételes költségvetésének és a évi szerződés átnézése után döntenek, várhatóan a január 26-i ülésén január 1-gyel a II. számú védőnői körzet védőnője, Kiss Ágnes áthelyezését kérte Szentlőrinkátára, így a képviselő-testület pályázatot írt ki a védőnői állásra. A pályázat az alábbiakban közöljük: Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254.Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet az II. számú védőnői körzetben Védőnői állás betöltésére. A közalkalmazotti szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, három hónapos próbaidővel. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A mu n k a v é g zé s h e ly e : Szentmártonkáta, Rákóczi út 83. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a község közigazgatási területén a jogszabályban meghatározott védőnői feladatok ellátása az II. számú védőnői körzetben. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény vonatkozik. Pályázati feltételek: - büntetlen előélet - tizennyolcadik életévét betöltése, - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, Szeretném Önöket tájékoztatni a évben történt fontosabb beruházásokról, illetve pénzügyi eseményekről. Mint Önök előtt is köztudott, októberében megalakult az új Testület. Mindenki nagy ambícióval, hatalmas lelkesedéssel indult neki a 4 éves ciklusnak. Ez - egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékű elismert oklevél. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz, - iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázattal kapcsolatban- testületi ülés keretében zárt ülés megtartását kéri-e. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: január 19. (csütörtök) A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testülete Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c. szám címre történő megküldésével. A pályázattal kapcsolatosan további információt Fodor Zoltán polgármester nyújt, a 29/ es vagy a 06-20/ ös telefonszámon. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: A pályázatot Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésén bírálja el, az illetékes bizottság javaslatát követően. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására. TISZTELT LAKOSSÁG! a lendület végül is egész évben jellemezte az Önkormányzat Testületét ben még nem sejtettük azt, hogy milyen nehéz év elé nézünk. Ekkor még nem tudtuk azokat a dolgokat, amik a 2011-es év költségvetésének kialakításakor tisztázódtak előttünk. Ugyanis ekkor A pályázat elbírálásának határideje: január 26. A pályázati kiírás további közzétételének helye: - - az önkormányzat hirdetőtáblája A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: december 24. A képviselő-testület utolsó, rendkívüli ülését december 28-án tartotta. Egy napirendi pont volt, melyben jóváhagyták a Tápiómenti Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulás része hatmillióhatszázötvenkettőezer-kettőszázötvenöt forint kifizetését. Egyúttal felkérték Kovács Ferenc elnököt és Kovács Norbert projekt menedzsert, hogy a január 26-i ülésen számoljanak be a munkájukról, valamint írásbeli beszámolót is kérnek a Társulás költségvetéséről. Tisztelt Lakosság! A decemberi újságban tájékoztattam Önöket arról, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésre kerülnek. A közeljövőben konténerek elszállítása megtörténik, így kérjük Önöket, hogy oda hulladékot ne rakjanak. A házhoz menő hulladék begyűjtés továbbra is működik. Mindenki ingatlanába bedobtuk a Hírlevelet, mely a szelektív hulladékbegyűjtésről szóló tájékoztató. A tájékoztató tartalmazza a évre vonatkozó szállítási naptárat is. Aki esetleg nem kapott Hírlevelet a Polgármesteri Hivatalban (tel.29/ ) Kiss Istvánnál elérhető. A képviselő-testületi meghívók, könyvek, rendeletek elolvashatóak a könyvtárban és a község honlapján. derült fény arra, hogy ennek a Testületnek kell kifizetni a Bacsó Béla úti orvosi rendelő felújítása utáni Ft-ot, a Szemünk Fénye kötelezettség vállalást, ami Ft, a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat felé a Ft-ot, valamint egy

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január vállalkozó elvégzett munkája után az Ft-os tartozást. Ez összességében Ft. Ez, hogy miért alakult így, erre nem kívánnék kitérni. Ezeket a dolgokat még tetézte az, hogy az Önkormányzat állami normatívája Ft-tal lett kevesebb, mint az előző évben, és kötelezővé tették a csökkent munkaképességűek alkalmazását, ami Ft plusz költséget jelentett. Ez újból Ft mínuszt generált. A két összeg együttesen Ft, ezt örököltük mi. Ezekkel a kilátásokkal fogtunk neki a 2011-es évnek. Eldöntöttünk azt, hogy szakértőt fogadunk (Bodor Ferenc), aki az iskolát, az óvodát valamint a könyvtárat fogja felülvizsgálni. A vizsgálat eredménye igazolt bennünket, hisz az iskola és az óvoda költségvetésében éves szinten Ft-ot, az iskola, illetve könyvtár összevonásán éves szinten Ft-ot mutatott ki, mint megtakarítási lehetőséget. Itt szeretném megjegyezni, hogy véleményem szerint az iskola illetve könyvtár összevonást már évekkel ezelőtt meg kellett volna lépni. Ugyanis beigazolódott az, hogy a beolvadással a könyvtár ugyanúgy, ugyanolyan szinten tud működni, mint eddig. Az iskolánál illetve az óvodánál kimutatott Ft-ból természetesen az intézményvezetőkkel történő egyeztetés után jelentősen elvontunk. Továbbá pénzzé tettük az ÉMÁSZ részvényeinket, amiért Ft-ot kaptunk, felbontottunk egy személyre szóló biztosítást, amiért Ft-ot kaptunk, és év közben sikerült eladni a búcsú tér megmaradt részét, Ftért. Ezekből az eladásokból jött be, mint látják, Ft, a további hiányzó részt az iskolánál, óvodánál, illetve iskola-könyvtár összevonáson tudtuk megspórolni. Ennek köszönhetően a mínuszt nullára tudtuk hozni. Az előző ciklusból itt maradt számunkra egy megnyert pályázat (Faluközpont felújítása), amit tudomáson szerint viszsza akartak utasítani, forráshiány miatt. A mi Testületünk vállalta azt a kockázatot, hogy akár hitelfelvétel árán is, de megcsináljuk a Faluközpontot. Véleményünk szerint a megnyert Ftot bűn lett volna visszautasítani. Mint utólagosan kiderült, hitelfelvétel nélkül meg tudtuk oldani ezt a nehéz feladatot. Következő nagyobb beruházásunk az Arany János Általános Iskola tetőfelújítása illetve a felső szint nyílászáró cseréje volt, ami Ft-ot emésztett fel. Különböző kisebb fejlesztéseket is tudtunk végezni, mint például a temető hűtő megvásárlása, a Bacsó Béla úti orvosi rendelő bútorzatának vásárlása, a Battha Sámuel utca szélesítése (parkoló), stb., amik teljes mértékben önerős kiadások voltak. Ezek a beruházások mellett, természetesen működtetnünk kellett az összes intézményt, amit maradéktalanul meg is tettünk, hiszen év közben nem történt semmilyen fennakadás sem a tanításban, sem az óvodai nevelésben. Gondolok itt olyanra, mint amiket a tv-ben, rádióban napról napra látni, hallani, hogy nem tudják fizetni a gáz számlát, villany számlát, illetve a fizetéseket. Nálunk KÖZÉLETI HÍREK ilyen problémák nem léptek és véleményem szerint nem is fognak fellépni. Azt viszont ki szeretném hangsúlyozni, hogy a jövőbeni kilátások sem rózsásak, hisz már most küldték az előzetes értesítésben, hogy az SZJA átengedett része a 2012-es évben Ft-tal kevesebb lesz. De erről nem akarok még most beszélni, hisz ez a jövő év feladata. Az viszont tény, hogy a december 30-ai állás szerint Ft pénzmaradvánnyal megyünk át a 2012-es évbe. Összességében, véleményem szerint nagyon eredményes évet zártunk, amit köszönök Szentmártonkáta lakóinak, az Önkormányzat illetve az intézmények vezetőinek és dolgozóinak. Az Önkormányzat Testületének ezt azért nem köszönöm meg, mert véleményem szerint ez a kötelességünk, viszont azt ki szeretném hangsúlyozni, amiért a magam, illetve a Pénzügyi Bizottság nevében hálával tartozok, hogy egész évben megbíztak bennünk, és minden javaslatunkat kisebb-nagyobb vita után, de azért elfogadtak illetve szavazatukkal támogatták. Szerintem továbbra is kizárólag ugyanilyen összefogással, ugyanilyen segítőkészséggel egymással szemben fogunk tudni előrejutni, fejlődni, gyarapodni. Utólagosan minden szentmártonkátai lakosnak sikerekben, egészségben gazdag boldog új évet kívánok! S Z E L E K T Í V E N S Z E N T M Á R T O N K Á T Á N A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Szentmártonkátán március 1-jétől vezette be házhoz menő szelektív gyűjtési rendszerét, mely lehetővé tette az újrahasznosítható, illetve komposztálható hulladékok teljes körű gyűjtését. A korszerű, házhoz menő szelektív gyűjtés során a lakosok részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színű felirattal, ábrákkal illetve cégjelzéssel ellátott zsákokban gyűjthető a csomagolási műanyag, papír, fém illetve italos karton hulladék, a zöld színű emblémával ellátott zsákok pedig a komposztálható hulladékok gyűjtésére szolgálnak. A gyűjtés komfortos megoldásnak bizonyul, hiszen a Povázson László p.b. elnök lakosoknak csak az ingatlanuk elé kell kihelyezni havonta egy alkalommal az újrahasznosítható, az áprilistól decemberig terjedő időszakban pedig kéthetente egy alkalommal a komposztálható hulladékokat a szelektív hírlevélben meghirdetett időpontokban és módon. HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉS IDŐPONTJAI Az ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladékok (csomagolási műanyag, fém, papír, italos karton) házhoz menő gyűjtése első negyedévéig az alábbi időpontban történik:

5 2012. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 FIGYELEM! A 2012-es év hulladékgyűjtési naptárát tartalmazó szelektív hírlevelek december hónapban kerültek elhelyezésre a háztartások postaládájába! január 10. (kedd) február 14. (kedd) március 13. (kedd) A házhoz menő szelektív gyűjtés 2012-es évre vonatkozó teljes gyűjtési naptárát keresse szelektív hírlevelünkben és a honlapon! KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok Fontos tudnivaló: A komposztálható hulladékok utolsó gyűjtési időpontjában biztosított zöld cserezsákokat kérjük, gondosan őrizze meg, mert gyűjtőjáratunk csak tavaszán indul újra! A KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok első gyűjtési napja évben: április 7. (szombat) Védőnőre támadtak Szentmártonkátán! Családlátogatásra érkezett a védőnő, az általános iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelősével, előzetes telefonos megbeszélés alapján G.Gy.-hez. A probléma forrása, hogy G. Gy. gyermekei hajában, több ízben találtak élősködőket, amiért a gyermekeket hazaküldte a védőnő. A házhoz érve G. Gy-né felelősségre vonta a védőnőt, amiért hazaküldte a gyerekeit, majd pedig G.Gy-vel keveredett rövid szóváltásba a védőnő, mely során G.GY két alkalommal, ököllel arcon ütötte a védőnőt, aki ennek következtében a földre zuhant. G.Gy. ellen, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Nagykátai Rendőrkapitányságon. Az elkövetőt, a Bíróság gyorsított eljárás során 2 év 6 hónapra felfüggesztett 1 év szabadságvesztésre ítélte. KÉK HÍREK Köszönet Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a szentmártonkátai állatorvosi rendelő (Petőfi u.26.) építésében. Rendelő szentelő ünnepségünket Vizi Zsuzsanna református lelkipásztor tartotta, jén. A 127. zsoltár szavai szolgáltak alap igéül: Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Páratlan érzés volt megtapasztalni ennek a bibliai igének a gyakorlati megvalósulását. Községünk lakosai összefogtak, és sokaknak az áldozatos munkája kellett ahhoz,,hogy a tervekből valóság legyen. Hivatalos nyitás februárban lesz. Dr. Héjja Imre Dr. Héjjáné Angeli Vivien állatorvos zoológus Szentmártonkátai eredmények Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szentmártonkátán a március 1-től november 30- ig terjedő időszakban a település összes háztartására vetítve 7,2 kg újrahasznosítható és 29,1 kg komposztálható hulladék került begyűjtésre házhoz menő szelektív gyűjtés keretén belül! Ez a mennyiség bizonyítja, hogy a lakosság nyitott a környezetvédelmi kezdeményezésekre és mind többen élnek a szelektív gyűjtés lehetőségével. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük, mely nagyban hozzájárul a szelektív hulladékgyűjtési rendszer zökkenőmentes, eredményes működtetéséhez! A házhoz menő gyűjtés továbbra is folytatódik, melyben minden szentmártonkátai háztartás részt vehet a szelektív hírlevélben olvasható tudnivalók szerint. Gyűjtsünk együtt szelektíven 2012-ben is! Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. További információ: tel.: 53/ honlap: Bár még enyhe a tél, a fagy nem várat magára sokáig! A tél beköszöntével ismét gyarapodtak a bejelentések, az egyes erdőrészleteken történt illegális fakivágások tekintetében. Több bejelentés érkezett Nagykáta valamint Szentmártonkáta területéről összesen több mint 100 mázsányi fát tulajdonítottak el mintegy Ft értékben az elmúlt két hétben. Ugyanakkor a lakosság segítségével csakúgy, mint a múlt év során- most is kerültek elkövetők rendőrkézre. A.Gy. 21 éves szentmártonkátai lakos ellen szabálysértési eljárás indult az általa beismert nagykátai erdőrészletből kivágott és eltulajdonított akácfák ügyében. Továbbra is számítunk a lakosság segítő közreműködésére! Érdemleges információ esetén hívja azonnal a 06-29/ , vagy az ingyenesen hívható 107 és 112 telefonszámokat! Nagykáta Rk.

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január Köszönetnyilvánítás Szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani, akik szeretett Édesanyánk Dósa Kálmánné temetésén részt vettek, és mély gyászunkban osztoztak. Szeretnénk megköszönni a Baráti Kör részvételét. Szeretnénk megköszönni Andinak a gondozónak az odaadó munkáját éveken keresztül. Köszönettel A gyászoló család KÖSZÖNET MAKA JÁNOSNAK Az ember társas lény, tanultuk az iskolában. Életünk során ezt meg is tapasztalhattuk. Igazán boldogok: hozzánk hasonló, azonos gondolkozású, törekvésű emberekkel, barátokkal, társakkal lehetünk. Így alakulhatott ki községünkben szép szívességgel a körök, klubok, egyesületek. Bennük jó az együttlét, a közös célokért való munka, a vidám órák kedvességének megragadó alkalmai. A Nyugdíjasok Klubja gazdag múltra tekinthet vissza. Az ifjabb és idősebb nyugdíjasok szépen összehangolódva tevékenykednek. Évek hosszú idején át teremtették meg hangulatok, kedves együttlétek sorát, így űzve el az alkonyodó élet gondjait, szorongásait. A sok-sok emlékezetes alkalom megszervezője, kigondolója, irányítója, klubunk vezetője már csaknem egy évtizede a tettre kész, jóra törekvő, derűs, fáradhatatlannak ismert Maka János. Nyolc év óta végzi az irányítás, nehéz munkáját, mindnyájunk örömére, megelégedésére. Személyében rátermett, megbecsült vezetője volt klubunknak. Sajnos, ezt most így, múlt időben kell mondanunk, mert a testi-lelki energiáját nem kímélő vezető, bizony elfáradt. Maka János szempontjait elfogadva szomorúan bár, de mégis el kell Tőle búcsúznunk, mint irányítótól. Ebben a nem kívánt helyzetben, hálás szívvel mondunk köszönetet Maka Jánosnak, a tagság minden egyede nevében a nyolc év sok-sok szép alkalmáért, azért a gondosságért, szeretetért és együttérzésért, amellyel klubunk alkalmait megteremtette és derűs, kedves órákkal KULTURÁLIS ÉS EGYHÁZI HÍREK ELTÉRŐ TANTERVŰ TAGOZAT HÍREI December 1-jén újra sikerült eljutnunk a Fényszóró Alapítvány által rendezett gálaműsorra a Fővárosi Nagycirkuszba. Az alapítvány segítségével jutottunk el erre a rendezvényre, jótékonysági célból 35 ingyen jegyet kaptunk. A műsorban szerepelt mazsorett bemutató, Csepregi Éva és Végvári Ádám, a gála sztárvendége Vastag Csaba énekes volt. A műsor második részében a Kínai Cirkusz fergeteges akrobata műsorát nézhettük meg. Gyönyörű, színvonalas látványban volt részünk, egy felejthetetlen délután emlékével gazdagodtunk mindannyian. Ebben a tanévben december 9-én ünnepeltük a Fogyatékos Emberek Világnapját, immár ötödik alkalommal. A Mikulásvárás jegyében töltöttük el ezt a napot. gazdagított mindnyájunkat. Köszönjük, hogy ébren tartotta bennünk az érzést, hogy idős korban, nyugdíjasként is örüljünk az életnek és tudjunk egymás és mások számára is örömszerzők és áldott példák, lenni. Szívből köszönjük az elmúlt esztendők lelkiismeretes és odaadó munkáját! Hálánk virágai mellé elhelyezzük a jókívánságok szép csokrát is. Áldja meg Isten Maka Jánost sok örömmel, boldogsággal, hosszú, szép élettel, jó egészséggel, családjával és szeretteivel együtt. Kívánjuk, hogy a jövőben is legyen közöttünk és velünk együtt örüljön, tervezzen és érezze jól magát alkalmainkon a Nyugdíjas Klub közösségében. Hálával, köszönettel és elismeréssel: A Nyugdíjas Klub tagjai Tanulóink kézműves foglalkozásokon vettek részt, karácsonyi díszeket készítettek, mézeskalács figurát díszítettek valamint vidám motívumokkal arcfestést kérhettek. Játékos vetélkedő keretében tanulóink kipróbálhatták a vakjárást, békafogót és a Mozgáskotta fejlesztő játékot. A nap befejező programja a Mikulás érkezése volt. Megszeppenve hallgatták a Mikulás intelmeit, és örömmel fogadták el a meglepetés csomagot. December 16-án az utolsó tanítási napon került sor a karácsonyi rendezvényünkre. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot. Meghitt hangulatban telt el a délelőtt. Gyönyörűre sikerült a fenyőfánk, amire mézeskalács figurák kerültek. A gyerekek színvonalas műsora után karácsonyi

7 2012. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 zsúrt rendeztünk. Nagy élményt jelentett a karácsonyi torták elfogyasztása. Köszönjük támogatóink segítségét, akik révén színvonalasabbá váltak ezek a rendezvényeink: Napsugár Egyesület, Kele Sándorné, Török Imre, Csaba Hajnalka, Danyi Róbert, Dobozi Illésné, Rada Sándorné, Utasiné Gabi Hortiné Velkei Márta munkaközösség vezető VEZETŐSÉGVÁLASZTÁS SZENTMÁRTONKÁTÁN A NYUGDÍJAS KLUBNÁL január 07-én a Nyugdíjas Klub pótszilveszteri rendezvényén új vezetőséget választott a tagság. Az addigi vezetőség már előbb jelezte, hogy szeretnék átadni az irányítást fiatalabbaknak, Ők már megfáradtak, ezután csak simán tagok szeretnének lenni. Tehát január 7-én vezetőségválasztás volt a Nyugdíjas Klubnál. Nagy többséggel, mondhatni úgy is egyöntetűen megválasztották vezetőnek Lesti Bertalant. Elnökhelyettes Gyurica Ildikó lett. A pénzügyek kezelője Baloghné Zornánszki Marika lett. Az új, megválasztott vezetőség nevében az elnök megköszönte a leköszönő vezetők, Maka János elnök, Rácz Pál elnök helyettes és Balogh Jánosné Panni eddigi munkáját és kérte további segítő támogatásukat. Az est hátralévő részében megbeszélték a tagság 2012-es programját, annak végleges tartalmáról egy későbbi újságban fogjuk tájékoztatni a lakosságot. Ugyanakkor úgy döntött a klub tagsága, hogy felhívást tesz közzé, ami alapján várunk minden olyan embert a klub tagjai sorába, aki szereti a közösségi életet, és még más klubok felé nem kötelezte el magát. Tisztelettel: Lesti Bertalan Nyugdíjas Klubvezető A Szentmártonkátai Könyvtárért Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik ben is támogatták alapítványunkat, és lehetővé tették könyvtárunk színvonalasabb működését. Továbbra is várjuk adományaikat! Adószámunk: Újév! Óh, jövel! Karjaid át, mért nem ölel?..., Végre, szívből, igazán?!..., Egyre múlnak, évek, századok. És legtöbbször, arculcsapást kapunk. Kérünk, vedd el tőlünk, A profán Sors, méltatlan ostorát???. Újév! Óh, jövel?! Joggal kérünk: Végre, szelíd szívvel. Szellemvezérelt, gyógyító Lélekkel?! Hiszen, megbűnhődtük már, a nem létezőt is. Lehessünk végre, szeretett gyermekeid? Őrizzen meg a beléd vetett Hit? Tekints reánk, mi áldozánk. Védd meg hazánkat is?!..., Újév! Óh, jövel? Tégy csodát, jóakaratú híveiddel. A Hon-ért, egymásért, legyünk Egy Szív és Lélek?! Mert különben elvész, teljes Mindenünk. Ne álljanak szemben, a sorsok és Én-ek. Hasson át mindenkit, a Szent Köz-érdek Újévhez Adj teljes önzetlenséget. Uram maradj velünk?!. Újév! Óh, jövel? Maradandó, igaz szeretet fényeivel, Töltsd be, egész Valónkat. Engedd kiteljesedni a Jóakarókat. Az összesség legyen mindig az első. E pozitívumot kéri, a humán szív benső. Leborulva, kérve kérjük, Örök Mindenhatónkat?!..., E gondolatok esdeklő soraival Szólok, minden Magyarhoz, ki hallva-hall! Kérjük? Lásson, és ne csak nézzen?! Bármely nagy értékű Judás-i pénzen, Ne legyen ingatható! Védje, Ősi Honát. Hiszen, azonos nyelven beszélünk. A legszebben. Tudhatják, mindenki ellenünk!!! A születéstől, a halálig; vérrel is védjük a HAZÁT. Szentmártonkáta, január óra 20 perckor. Komjáthy Tivadar Tamás költő, nemzeti közíró, nemzetőr dandártábornok

8 8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január ELVESZETT! 2011 DECEMBER 16. ELVESZETT, EGY HÁROM HÓNAPOS ROTTWEILER SZUKA KÖLYÖKKUTYA. CHIPPEL VAN ELLÁTVA, A FARKA NINCS LEVÁGVA. KÉRNÉM, A BECSÜLETES MEGTALÁLÓT, HOGY JUTALOM ELLENÉBEN KERESSEN AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON: KÖSZÖNETTEL: SKODA FERENC HIRDETÉSEK Termőföldet vásárolnék Tel.: Kedves Olvasók! Következő újságunk februárban jelenik meg. Kérjük, hogy rövid, közérdekű észrevételeiket február 5-ig küldjék el a címre, vagy hozzák be a könyvtárba. Kissné Pásztor Éva Felelős szerkesztő Valentin napi bál február 11-én Helye: Arany János Általános Iskola tornaterme Belépőjegy: 2500,- Ft, ami tartalmazza a vacsorát Retro DISCO Jegyek kaphatók: Povázson László, Skoda Ferenc, Bodor András, Bartucz Zoltán, Mazsola ABC, Felelős kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelős szerkesztő:kissné Pásztor Éva - Engedélyszám:571/ Megjelenik: 1800 példányban

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 12/2012. Határozatok száma: 63-65/2012. Rendeletek száma: - /2012. JEGYZŐKÖNYV 2012. december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Tervezett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 79. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok E L Ő T E R

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA 22/2011. (II.22.) ÖK számú Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a polgármestert további tárgyalások folytatására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

a Képviselő-testület február 28-án megtartott rendkívüli üléséről

a Képviselő-testület február 28-án megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z ŐK ÖN Y V a Képviselő-testület 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről Tartalmazza: 18-22/2011.(II.28.) számú határozatokat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. február 28-án megtartott

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 27.-én, 7,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli ülésen. Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület február 02. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület február 02. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. február 02. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri iroda Jelen vannak:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 31-8/2014. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 8-i nyílt ülésének

Részletesebben