Tartósabb, mint a halál Első zsengéjük lőn azoknak Az idő célja. Az örök életről. Hitvallásunk terei:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartósabb, mint a halál Első zsengéjük lőn azoknak Az idő célja. Az örök életről. Hitvallásunk terei:"

Átírás

1 REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2011 / 1. Tartósabb, mint a halál Első zsengéjük lőn azoknak Az idő célja Az örök életről Felfogni a mérhetetlent A közös mag: az eredeti áldozat Hitvallásunk terei: Ökumenikus kézfogás Betegágy mellett Mikepércs, Homokkert, börtön, Idősek otthona, Immánuel otthon

2 T A R T A L O M KÖZÖSSÉG Református Magazin A Debreceni Református Egyházmegye lapja Felelős kiadó: Vad Zsigmond esperes Dr. Csabina Sándor gondnok Szerkesztőbizottság: Berkesi Sándor, Dr. Gonda László, Dr. Kustár Zoltán, Dr. Korsós Bálint, Dr. Oláh Szabolcs Főszerkesztő: Tóth Tamás Grafikus és tördelőszerkesztő: Lente István Olvasószerkesztő: Tóth-Mihala Veronika Munkatársak: Bukáné Zakar Zsuzsanna, Hadházi Tamás, Kustár Gábor Szerkesztőség: 4026 Debrecen, Kálvin tér Nyomda: Litográfia Nyomda Felelős vezető: Vécsei Tibor Fotóillusztrációk: Profimédia, 3 Szirák Péter: Gondoskodás és eszmecsere a Közösségről 4 Kustár Zoltán: A csoda realitása 6 Gonda S. László: A bátrak, közöttünk! 8 Ordasi Péter:: Ablak felfelé 10 Vad Zsigmond: Nem lesz többé idő 12 Oláh Szabolcs: Emlékére beszélni 14 Gál Judit: Mint aki látja a láthatatlant 15 Iszlai Endre: A Református Egyházak Világközösségének elnöke Debrecenben 16 Tóth-Mihala Veronika: Ember-közelben Dávidházy Éva 19 Kustár Gábor: Örökkévalóság? Az meg mi? 20 Kiss László: A Margittai Gyülekezet és a Kossuth utcai Gyülekezet testvérkapcsolata 21 Vas Sándor: Ökumenikus alkalmak a Tégláskerti gyülekezetben 22 Diószegi Béláné Wrábel Katalin Mária: Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát 24 Gyülekezeti tükör: Nagyerdő, Mikepércs, Homokkert, Idősek otthona, Immánuel otthon 29 Gonda-Salánki: Hazajön Európa? 30 Fekete Csaba: Melius Juhász Péter Sámuele 2 A címlapon: Lente István: Életfa Évszázadok óta sóvárogva várták a népek Isten Fiának megjelenését. Egyszerre kisarjadt a hajtás Isai (Jesse) gyökeréből, és az élet fejedelmévé emelkedett. (Ézs 11,1) (Tóth-Mihala Veronika karácsonyi prédikáció)

3 beköszöntő Gondoskodás és eszmecsere a Közösségről REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2011 / 1. Stressz REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2010 / 4. A testnél is fáradtabb lélek Sokközön és önvizsgálat Nem bújhatok el Képesség és tett összhangja Rezgésközösség Virtuális ölelés? Hitvallásunk terei: Bocskai-hagyomány Duncsák Attila képei Kistemplom, Újléta, Nagyléta, Árpád tér, Álmosd, Kismarja Írásunk a Verestemplomban október 31-én, a Reformáció ünnepén elhangzott előadás szerkesztett változata. Csak másokkal együttmunkálkodva boldogulunk, mi keresztyén emberek pedig csak Isten igéje, hívó szava által találhatjuk meg azonosságunkat. A hívó szó által, mely arra int, hogy kapaszkodjunk egymásba, hogy a közösség megtartó ereje által várjuk Isten megigazító kegyelmének hozzánk jövetelét. Ám a dolgokban való közös részvétel, a Krisztussal és egymással való életközösség tekintetében nagyok a fogyatkozásaink. Legfőképp a közösen megélt hit támaszára van szükségünk, ám a közösségi élet nem elevenedik meg magától, ahhoz elengedhetetlen a teremtő munka, a hívó szó, valamint a gondoskodás és az eszmecsere korszerű közegének megteremtése. S éppen erre vállalkozik a 2009 ősze óta megjelenő Közösség című folyóirat, a Debreceni Református Egyházmegye lapja. Alapítói, szerkesztői és szerzői azon munkálkodnak, hogy az egyházmegye 37 gyülekezete közötti kapcsolat is váljon hitben és szellemben összeabroncsozottabbá, hogy az egyház kereteibe tartozók közös dolgaikról információval szolgálhassanak és eszmecserét folytathassanak, s hogy az egyházi és hitéletben még eligazodni nem tudók is utat találhassanak ehhez a nyitott és befogadó közösséghez. A közösségépítés szolgálatát a felelős kiadó Vad Zsigmond és Csabina Sándor, a főszerkesztő Tóth Tamás és a szerkesztőbizottság tagjai Berkesi Sándor, Gonda László, Kustár Zoltán, Korsós Bálint és Oláh Szabolcs tették küldetéssé, munkájukat a munkatársak Bukáné Zakar Zsuzsanna, Hadházi Tamás és Kustár Gábor, a grafikus és tördelő Lente István, valamint az olvasószerkesztő és szerző Tóth- Mihala Veronika segítik. A magazin-újság kezdettől egyszerre kíván lenni a gyülekezetek közötti kapcsolatok istápolója és a hitéleti-hittudományi gondolkodás elmélyítője. A lap minden mozzanata a sugallatos logótól (mely Buka László munkáját dicséri) az igényes és delejező képanyagig, a pontos megfogalmazásoktól a gondos elrendezésig érveket és érzékleteket sorjáz egy hit- és értékelvű, közösség- és környezettudatos életforma, egy szebb, igazabb és jobb világ megalkotása érdekében. S mindezt azért is teszi, mert hívja és várja azokat is, akik még a hit sáncain kívülről tekintgetnek, de talán egyszer majd még összegyűlhetnek Krisztus nevében, hogy ő ott legyen közöttük. Isten hívó szava azt a lelket éri el, aki már sóvárogja e megszólítást, aki már kész az üzenet meghallgatására, Isten ajándékának fogadására. A Közösség című lap e sóvárgásról, e készségről, e nyitottságról szól. Szerkesztőinek és szerzőinek munkájára, valamint figyelmes, nyitott szívű olvasóira Isten áldását kérjük! Szirák Péter Stressz A testnél is fáradtabb lélek Sokközön és önvizsgálat Nem bújhatok el Képesség és tett összhangja Rezgésközösség Virtuális ölelés? Hitvallásunk terei: REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2010 / 3. Kapaszkodók a gyászban Istennel együtt a halálban is Az elmúlás méltósága Bocskai-hagyomány Duncsák Attila képei Kistemplom, Újléta, Nagyléta, Árpád tér, Álmosd, Kismarja REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2010 / 2. Ki a közös bennünk? A halál mint tabu Mezítelenül Jó sáfárkodás az évekkel Halálbiztos REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2010 / 1. Református mozaik Cigányság testvér vagy sem? A nyelv, amelyben élünk Arról, ami és aki összeköt Hitvallásunk terei: Az Úr szőlőskertjében Apa és fia Derecske, Ebes, Hajdúszovát, Pocsaj, Debrecen gyülekezeteink Hitvallásunk terei: Mélyről fakadó energia A Hospice mozgalomról Nagyléta, Kokad, Debrecen gyülekezeteink 3

4 kiáltó szó A csoda realitása Aki nem hisz a csodákban, az nem realista. (David Ben Gurion) 4

5 Krisztus feltámadott! Minden, amit mi, keresztyének vallunk és tanítunk, ebből a mon dat ból meríti az erejét és a létalapját. E mondat nélkül lehetünk törvénytisztelő polgárok, neves humanisták vagy bölcs filozófusok, csak egyek nem lehetünk: hívő, keresztyén emberek. Pedig ez a mondat sokak szemében bolondság. Nevetséges dolog, tudományos nonszensz, vagy legjobb esetben egy ősi, szép rege. Jézus élt? lehet. Bölcseket mondott? igen. De hogy feltámadt volna a halálból? Ugyan, ki hiszi ezt ma már? Kétségtelen, hogy a feltámadást nem tudjuk tudományosan igazolni, és a húsvéti eseményeket sem lehet a Biblián kívül más dokumentumokkal alátámasztani. De hisszük, hogy ez valóban megtörtént. Mert Isten ígérte, mondta, nevelte erre a népét, hogy amikor eljön A Csoda, készen álljon rá és hisszük, igaznak fogadjuk el, mert az apostolok ezt tanúsítják. Hisszük, mert tudjuk: ezért már őket is sokan kinevették, és szánakozva vagy megbotránkozva hallgatták az erről szóló prédikációt (1Kor 1,22 23; ApCsel 17,32). A feltámadás tagadása és a hívők megmosolygása nem újkori találmány Igen, a húsvéti örömhír ész-érvekkel nem igazolható. Ezt vállaljuk. És mégis hisszük. Hisszük, hogy egyszer a Golgotán földig hajolt az ég, és megtörtént a csoda, amelyben Isten egyszer s mindenkorra megmutatta a világnak hűségét, szeretetét és végtelen hatalmát. Krisztus feltámadásában megláthatta mindenki, hogy létünk nem ér véget a halállal, s hogy ebben a világban olyan erők dolgoznak, amelyeket figyelmen kívül hagyni egyszerűen nagy ostobaság. A való világ több, mint amit látunk. Aki az életben boldogulni akar, annak Isten létével és hatalmával is számolni kell. Aki tartalmas és hasznos életre vágyik, annak döntéseibe, életvitelébe bele kell kalkulálnia a feltámadott Krisztust, az Atya Isten szeretetét és a Szentlélek hatalmát. Aki nem erre épít, légvárat épít, és aki nem ebből merít, azt könnyen elsodorhatja magával az ár. Nem a materializmus nevel az életre. Nem a farkastörvényekhez való alkalmazkodás. Nem a törékeny jószándékunk varázsolja szebbé, élhetőbbé ezt a világot. Hanem a feltámadás csodájával számoló, reális gondolkozás. Ha megkérdezi tőlünk valaki: Miért szeressünk másokat ak kor is, ha semmi hasznunk abból?, akkor mi azt feleljük: Mert Jézus feltámadása megmutatta, hogy a jóság a halál után is elnyerheti a maga jutalmát. Ha megkérdezik tőlünk: Miért kellene hetvenhétszer is megbocsátanunk, és odatartani a másik arcunkat is, ahol egyszer már arcul csaptak minket?, akkor mi azt feleljük: Mert aki ezt a bolondságot tanította, szelídségével legyőzte a halált. És ha megkérdeznék: Miért tekintjük azokat boldognak, akik nem tapsolnak az önző sikerekhez, ki védi meg azokat, akik nem felelnek a gonoszra gonosszal, ho gyan fogják az alázatosok örökölni a földet, ha nem hajlandók azért átlépni másokon? akkor mi azt feleljük, hogy a feltámadásba vetett hit mindebben semmi kivetnivalót sem talál. Minden kétkedő kérdésre Jézus feltámadásával tudunk megfelelni. A szeretet, a türelem és az áldozatkész jóakarat reális életprogram, ami Jézus halálában és feltámadásában nyert örök igazolást. Jézust kigúnyolhatták, megverhették és nagypénteken keresztre feszít het ték. De Isten végül minden természeti törvényt megcsúfolva, minden emberi tapasztalatra rácáfolva mutatta fel nekünk, hogy az Ő szerete te, hűsége, ígérete erősebb, megbízhatóbb és tartósabb mindennél itt a földön erősebb, megbízhatóbb és tartósabb, mint maga a halál. A nagyböjt és a húsvét legyen annak az alkalma, hogy ebben a hitünkben ismét megerősödünk. Alkalom arra, hogy újra átéljük a csodát, és ismét Krisztusnak szenteljük az életünk. Hogy az életünk polcán összedobált dolgainkat szétválogassuk, és ismét minden a helyére kerüljön. Hogy húsvét után hittel, bizalommal egy régi, de mégis új életbe kezdjünk. Úgy, mint aki tudja: Az a realista, aki a csodával is számol. Aki számol a húsvét csodájával. Kustár Zoltán lelkipásztor, teológiai tanár Fotóillusztráció: Profimédia 5

6 szempontjaink HÉTKÖZNAPI TEOLÓGIA A bátrak, közöttünk Fotóillusztráció: Profimédia Ugyanolyan emberek, mint bárki más. Reggel ugyanúgy felkelnek, kávét főznek, gyerekekről gondoskodnak. Napközben munkába mennek, vásárolnak, ügyet intéznek. Sietnek az utcán, összehúzzák magukon a kabátot a szűnni nem akaró télben és talán egy kicsit megörülnek, ha végre kisüt a nap. Néha komolyan beszélgetnek, vagy viccet mesélnek, esetleg bosszankodnak a hivatalnak packázásain. És zenét hallgatnak, bort isznak, vagy sört, esetleg málnaszörpöt, moziba mennek, színházba, koncertre, vagy éppen fáradtan haza és ágyba zuhannak egy hosszú nap után. Nem különbözteti meg őket semmi a többi embertől. Olyanok, mint bárki más: beszámítható, korrekt, normális emberek. Aztán vasárnap délelőtt valami furcsa dolog történik velük. A délelőtt egy sajátos pontján, a templomokban, az istentiszteleteken ugyanezek az emberek együtt mondják, fennhangon, úgy, hogy mindenki hallja: hiszem az örök életet. Felnőtt, komoly emberek, a XXI. század elején, és akármilyen hihetetlen ezt állítják. Három eset lehetséges. Lehetséges, hogy ezek az emberek persze az egészet nem gondolják komolyan. Valamilyen okból együtt mondják a pappal az ősi szöveget, talán hagyománytiszteletből, talán azért, mert jó érzés közösségben lenni egymással, talán mert megszokták és bele sem gondolnak, hogy mit mondanak, vagy a legrosszabb esetben mert Ám még mindig ott van a nyugtalanító lehetőség: mi van akkor, ha ezek az emberek, akik hétrőlhétre kinyilvánítják a templomokban, hogy hisznek az örök életben, tényleg komolyan gondolják? valami érdekük fűződik ahhoz, hogy úgy tegyenek, mintha elhinnék a régi meséket. Elvégre ma már az egyház is jelentős munkáltató. Lehetséges aztán az is, hogy tulajdonképpen naiv, ügyefogyott emberekről van szó, akik önként hagyták magukat félrevezetni. Olyanokról, akik nem mernek szembesülni a valósággal: az élet véges, ennyi, és nincs extra bónusz, nincs több, nincs más. És akik ezt nem bírják elviselni, létrehoznak egy álomvilágot, egy menekülési útvonalat: majd ott, a túlvilágon, a mennyországban minden más lesz, minden jobb lesz. És az örökkévalóságot valamiféle spirituális drogként használják, mely ideig-óráig feledteti azt, ami egyébként elviselhetetlen. A léthazugság tipikus bár szánalmas esete. S, hogy a hamis tudat fenntartására iparág is szerveződhet? Talán úgy vannak ezzel gyenge embertársaink, hogy még min- 6

7 Pilinszky János: Egyenes labirintus Milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyanfélék, hogy oltár, szentély, kézfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég, végül is milyen lesz, milyen lesz e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk. dig megéri; belátják: ez az ára a nép ópiumának. Ám még mindig ott van a nyugtalanító harmadik lehetőség. Mi van akkor, ha ezek az emberek, akik hétről-hétre kinyilvánítják a templomokban, hogy hisznek az örök életben, vagy legalábbis egy részük, tényleg komolyan gondolja. Mi van akkor, ha itt élnek közöttünk olyan felnőtt, normális gondolkodású, iskolázott emberek, akik bizonyára álltak már koporsó mellett, jártak már temetőben, gyászoltak már nyitott sír fölött és mégis, felelősségük teljes tudatában azt állítják, sőt a nyilvánosság előtt is vállalják, hogy hisznek abban, hogy az élet a halál után folytatódik. Folytatódik, mégpedig pozitív forgatókönyv szerint: A.B.F.R.A. a boldog feltámadás reménysége alatt. Hisznek abban, hogy kétezer évvel ezelőtt, a Római Birodalom egy periférikus tartományában megtörtént az, ami azelőtt soha: egy ember visszajött. Nem a tetszhalálból, nem az egyenesen át, nem halál-közeli élményből, hanem valóban onnan, a Túloldalról. És azt is hiszik, hogy az, ami ott és akkor, Jeruzsálemben, éve történt, közvetlen hatással van az ő (örök!) életükre, mert megnyitott egy ajtót, egy utat, egy bejárható útvonalat konkrétan az örökkévalóság felé. Azt gondolják, hogy úgy van ez, mint amikor tavasszal zsendül a határ: még hideg van, még minden vacog, de akinek van hozzá szeme, már látja azt az egy új hajtást, az elsőt, ami után feltétlen ki fog hajtani a következő, aztán az azután következő, s így tovább; és innen tudható, hogy egyszer csak kizöldül majd minden. Mi van akkor, ha ezek az emberek nem bolondok. Nem gyávák. Hanem olyanok, akik számolnak egy olyan realitással, ami mindent új perspektívába helyez. Mi van akkor, ha ezek az emberek az igazán bátrak, ha ők azok, akik elég merészek mindent feltenni egy olyan jövőre, melyet az igazolható tapasztalat cáfolni látszik (David J. Bosch). Köztünk járnak. Naponta találkozunk velük utcán, villamoson, munkahelyen, templomban. Vannak közöttük reformátusok is. Érdemes egyszer végiggondolni ezt a harmadik lehetőséget. Gonda S. László teológiai tanár 7

8 szempontjaink MŰVÉSZETEK ÉS ZENE Nyári olvasótáborokban * kamaszkorú szakmunkástanulókkal játszottuk: ha kéred, megkaphatod az örök életet itt a földön, örök fiatalsággal és egészséggel. Kevesen merték kérni, mert e világ szerint gyanús, ha valaki túl szép vagy egyoldalúan előnyös ajánlatot tesz. Csapdát gyanítottak, és igazuk volt. Ablak felfelé Az örök életre vállalkozó kevés jelentkezőt megkérdeztük, hogyan rendezné be napjait, hánykor kelne, mit dolgozna, (dolgozna-e egyáltalán?), hogyan viszonyulna halandó szüleihez, testvéreihez, barátaihoz, iskolatársaihoz. Betartaná-e az illemszabályokat, a testi-lelki egészség szabályait, a közlekedési szabályokat (úgysem halhat meg!), vagy akár a törvényeket? Kedvenc időtöltései előbbutóbb unalmasnak érezve hogyan találna értelmes elfoglaltságot végtelenné * Olvasótábornak nevezték az 1970-es évek elején megjelent nyári közművelődési formát, amelynek célja a kultúraközvetítő személyek: írók, költők, tudósok, előadóművészek, muzsikusok személyes jelenlétével és közreműködésével megnyerni az általános- és középiskolásokat az értő olvasásnak és az önművelés egyéb formáinak. vált szabadidejében? Hogyan viselné el, hogy rokonai, barátai és ismerősei mind elhalnak mellőle, s nem lenne senki, akivel megoszthatná gyermekkori élményeit, fiatalsága kalandjait, küzdelmeit? Végezetül, ha az ideje korlátlan, vajon van-e értelme egyáltalán felkelnie, hiszen amit ma megtehet, megteheti holnap vagy bármikor! Bizony a válaszok egyre bizonytalanabbak és riadtabbak lettek, míg végül kimondtuk együtt, a földi életben mindennek az értékét az adja, hogy egyszeri, megismételhetetlen, visszavonhatatlan és kiszámíthatatlan. Az örök élet, amit mi a földi életünk alapján el tudunk gondolni, inkább büntetés, mint vonzó cél. Ha a halálra úgy tekintünk, mint a földi élet végére, akkor nehéz kizárólag bűnhődésként felfogni. De a Biblia nem ilyen örök életről beszél: Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm. (Róm 14.17) Azaz nemcsak testi szükségleteink szűnnek meg, hanem lelki-szellemi fogyatékosságaink is eltöröltetnek. Ha pedig nincsenek testi szükségleteink, érzékszervekre sem lesz szükségünk. Most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről-színre. A teremtett világot, mint a Teremtő tükrét, érzékszerveinkkel tapasztaljuk meg. De nincsen érzékszervünk Isten szent lényének felfogására! Szemünk megvakulna, fülünk megsüketülne, ha itt látnánk-hallanánk Őt. Le kell hát tennünk evilági testünket is, mint egy odaát hasznavehetetlen csecse-becsét, ha fel akarjuk fogni Isten mérhetetlen nagyságát és hatalmát. Nehéz ezt elgondolnunk. Ezért magyarázza Pál apostol több képpel is a 8

9 A zene az az ablak, amelyen legtisztábban szűrődik át földi létünkbe a mennyország fénye. halál szerepét az örök életre vezető úton a Korintusbeliekhez írt első levelének 15. fejezetében: De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki? Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd. És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, han em puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ád annak, a mint akart a, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. ( ) Elvett e- tik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. (35 38, és 44. versek) Ha így áll a dolog, lehet-e egyáltalán fogalmunk az örök életről, amelyet csak a halál kapuján át érhetünk el? Kaphatunk-e ízelítőt öröméből, az Istennel való közösség gy önyörűségéből? Bizony kétfélét is. Az első az ünnep és az ünnepi liturgia. Kevesen gondolják, hogy minden valódi emberi ünnep eredete közös magból támad. Ez a közös mag az eredeti (vér)áldozat, amelyet kezdetben megismételve idéztek fel az ünnep alkalmával, később csak szimbolikus szertartás formájában. Jézus Krisztus pontosan ránk hagyta az Úr vacsorában, hogyan emlékez zünk meg az Ő eredeti és tökéletes áldozatáról, amely nélkül nincs bűnbocsánat és örök élet. (De a történelmi, társadalmi ünnepek legtöbbje is áldozaton alapul. Gondoljunk csak a magyar szabadságharcokra (március 15, október 23), a francia forradalom emléknapjára (július 14.), a Bastille ostromának évfordulójára. Az áldozat ott lappang minden ünnep mélyén: mártír szentek névünnepe, a holokauszt emléknapja stb. S még az anyák napja is áldozatvállalásra utal.) A második ízelítő szorosan kapcsolódik az ünnephez: nincsen ünnep zene nélkül. Bár a zene a fülünkön keresztül jut el tudatunkig, mégis lelkünk/szellemünk legmélyebb rétegeit képes mozgásba hozni, aktivizálni. Rögtön hozzá kell tennünk: csak a jó zene! A jó zene ugyanis szárnyat ad az Igének, mélyen szívünkbe vési az érzelmet és néha a szavak körülhatárolt jelentését a végtelenig tágítja. Fogékonynyá teszi elménket az Ige iránt és átitatja szívünket a Krisztus Jézusba vetett hit bölcsességével. Ezért bátran állítom: a zene az az ablak, amelyen legtisztábban szűrődik át földi létünkbe a mennyország fénye. Ordasi Péter DE oktató 9

10 szempontjaink KEGYESSÉG GYAKORLÁSA»Nem lesz többé idő«fotóillusztráció: Profimédia Az embert lelkében mintha genetikailag meghatározná a kiolthatatlan vágy az örök élet után. Nincs olyan vallás, vagy vallásos felfogás ezen a földkerekségen, amely valamilyen módon ne tanítana az örök létről, sőt ne ajánlaná fel híveinek az örök élet lehetőségét. Bár értelmünkkel képtelenek vagyunk felfogni ennek a szónak a valódi, igazi értelmét: örök. Mivel az emberi életet meghatározza az idő, amelynek van kezdete és van vége, éppen ezért számunkra teljességgel érthetetlen az örök szó tartalma. Létünk be van szorítva az idő korlátai közé, ahonnan nem tudunk kiszabadulni. Talán látszólag néha-néha sikerülhet, de valójában mindvégig foglyai vagyunk az időnek. Tehát képtelenek vagyunk felfogni, pontosan körülírni, sőt még elképzelni is, hogy mit jelentenek ezek a kifejezések: örök szerelem, örök barátság, örök hűség. A Biblia az örök szót kizárólagosan az élő Isten lényegére, személyére (v.ö.: Ézs. 40,28), és a vele kapcsolatos meghatározásokra (igéje, szabadítása, igazsága, hűsége, szövetsége) használja, de másra nem. Az Isten örök. Az Ő szava, tette, ígérete és rendelése: örök. Azaz nincs időhöz kötve: mindenkor, mindenhol, minden helyzetben megáll, és érvényes. Az Ő országa is örök, és akik abban az országban élnek, azoknak örök életük van. Az Örökkévaló aki mindig volt és mindig lesz ígéri és adja az örök életet ingyen kegyeleméből, irgalmas szeretetéből. A Jelenések könyvében olvasható ez a megdöbbentő kijelentés, amely a kiteljesedő jövő jellemzéséről szól: nem lesz többé idő. (10,6) Az örök élet valóságában nem lesz idő. Hogy ez tulajdonkép- 10

11 Ez a pillangó-lény valami egészen más, mint a hernyó, vagy a báb volt. Nemcsak a külseje, a szerepe, a belső szerkezete, hanem az egész életvitele, tápláléka, és a közeg is, amiben él más. Már szó sincs ibolyáról, szó sincs koplalásról sőt, a növények által előállított egyik legfinomabb anyagot, a nektárt szívják ki azzal a furcsa, rugalmas, feltekerhető szerkezettel, amiről a hernyónak fogalma sem volt, mint ahogy a szárnyakról sem, amivel repülni lehet. Nem a levelek alján, rejtőzködve élnek, hanem a legmagasabb fák koronái körül keringve, szállva, szabadon, mindenki szeme láttára, a Nap és az ember főleg a gyerekek gyönyörűségére. ( ) Egyet sajnos nem tudnak ezek a gyönyörű rovarok. Azt a csodálatos, teljes átalakulást, amin végigmennek, betöltve ezzel Teremtőjük akaratát, teljesen azzá válva, amiknek szánta őket, nem tudják tanítani. Csak tenni tudják, de azt tökéletesen. Farkas István, freeweb.hu/dobogoko-hu pen mit jelent, nem tudjuk, képtelenek vagyunk megmagyarázni és megérteni is. De nem is kell. Az emberi idő ellenpólusa az Isten ideje: az örökkévalóság. Ezen a földön egyedül ez adhat célt és értelmet a mi emberi időnknek. A teremtés és világ vége által behatárolt világkorszak az örökkévalóság ellentéte. Az idő ellen pólusa az Isten ideje, azaz idő nélkülisége, az örökkévalóság. Az örök jelző az élet múlhatatlan voltára utal, amelyben semmi nem szakíthatja meg az Isten és ember kapcsolatát, az élet lényegét. Bár az élet Istenben van elrejtve, de nagyon érdekesen fogalmazza a Szentírás: az embernek kötelessége megragadni az örök életet. (1 Tim 6, 19) Igaza van annak, aki egyszer így fogalmazott: az öröklétről nem beszélni kell, hanem hinni kell annak, aki megígérte, hogy nekünk adja. Így történhet életünknek minden eseménye az örök élet reménységében, az örök élet fényében. Isten Jézus Krisztusban tette jelenvalóvá az időben az örökkévalóságot. S ez az, ami valóságosan felszabadíthat a halál, az elmúlás, a megsemmisülés gonosz erőinek hatalma alól. A világirodalom egyik klasszikusáról, Puskinról jegyezték fel, hogy minden húsvét reggelen kinyitotta egy-egy rab madár kalitkáját, s boldogan nézte, hogy a szabad madár hogyan repül ki a szobából, s tűnik el a messzeségben. Húsvét valójában nem más, mint a kozmikus szabadság ünnepe. Krisztus szabaddá lett és szabaddá tett minket. A bíztató jézusi örömhír: Én élek, és ti is élni fogtok! Krisztus feltámadása bármennyire a történelemben történt is, bármennyire történelmi tény is, mégis a hit számára lesz valóság. És aki hitével megtapasztalta, hogy Krisztus él, erről nem tud hallgatni, mert az örök élet már e földön az övé lett. Bizonyságot tesz nemcsak szóval, de cselekedettel is. Éljünk mindenkor ilyen életet, feltámadott Urunk jelenlétében, az Ő hatalmával. Vad Zsigmond esperes 11

12 szempontjaink NYELV, IRODALOM, MENTALITÁS Emlékére beszélni Emléked szívünkben örökké él! A sírfeliratoknak ez a leggyakoribb típusa. De mi történik velünk, amikor a halott iránti hűségünket ezzel a felirattal erősítjük meg? Az ebben rejlő ígéretnek nem tudunk megfelelni. A másik halálakor minden ránk marad, többé semmi nincs, ami eljövendő volna hozzánk a halottól. A gyászt sírva hordozzuk el: vigasztalanok vagyunk az emlékezet végessége miatt, mert a halott emlékezetét úgy viseljük magunkban, mint a meg nem születendő jövőt. A halott emlékezete a magunk végességére emlékeztet; a neki tett ígéretünk kudarcot vall. Mert ha a másik emlékét saját magunk részévé tesszük, véges mivoltunkba zárjuk őt. De az emlékezet kudarca a lemondó kézmozdulat is, amely egyedül hagyja a halottat a halálban, kívülünk. Bezárjuk magunkat az önsajnálat kriptájába. Az örökké él nyelvi kifejezésmódját kiszolgáltatjuk az emberi mérték szerinti gondolkodásnak. Kimerülne ebben a rettenetes magányban a gyász igazsága? Fotóillusztráció: Profimédia Van az emlékére szónak egy másik használati hagyománya, amelyben nem az emlékezet vigasztalan végessége jut szóhoz, hanem az örök élet vigasztaló ígérete. Van az emlékállításnak egy másik, nem emberi mértékhez szabott módja, amelyben az emlékezés a Jézus ígéretében megpecsételt szövetségre vonatkozik: én bennem lakozik és én is abban, aki hit által van Ővele összekötve (Jn 6, 56). Az Ő emlékére cselekedve ismételten megerősítjük az iránta való hűségünket. Vajha e hűség követelményét helyesen megérthetnők! Akkor gyászunkban nem tévesztenénk szem elől, hogy milyen Istennek az országa, mely megvan a hívők közt már akkor, mikor még ezt az életet élik! Így könnyű volna megérteni egyúttal azt is, hogy az örök élet a hívőkben elkezdődött. Az embernek az üdvössége függ attól, hogy hittel fogadja-e Jézus beszédét: nem lát halált soha örökké (Jn 8, 51) az, aki az Úr beszédét megtartja. A hithez az örök élet ígérete fűződik: aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van (Jn 5, 24). De a gyászban a hívő ember is megrendül: fájdalmát csak nagy vesződség árán, keservesen győzi le; önmaga erejéből bajosan jutna ismételten feltétlen bizalomra az iránt, aki a kijelentést adja. Mert az emberi gondolkodás a gyászban a halott másikra néz és önmaga elkerülhetetlen halálát látja: tudja, hogy a másik örökre elment, így nem észlelhet semmit abból, ami az emlékezetére végbemegy. A fotográfia feltalálása után megszaporod- tak a halottról készült fotók. E fényképek mozdulatlanságában visszásan összekeveredik két fogalom: a valóságos és az élő. Mert a fénykép azt tanúsítja, hogy a test valóságos volt, de ezt a valóságost a múltba száműzi. Mindeközben azt a látszatot kelti, hogy a fekvő test most is jelen van, élő. Ezt az illúziót a fotó azért keltheti, mert az ember ragaszkodik az élethez, hajlamos örök értékűnek tartani a földi valóságot. Azért örökítünk meg egy embert fényképen, hogy valóságát örökké megőrizzük, akkor is, amikor már nincsen jelen. Aki viszont az örök élet reményében Jézus Krisztus életre való feltámadásáról beszél, hite szerint valóságról beszél ugyan, de ennek a valóságnak a nyelve a metafora kifejezési formáját használja. 12

13 Márpedig a nyelv nem tudja hitelesíteni önmagát úgy, mint egy fénykép. A fotó a múltat tanúsítja, tapasztalati tanúbizonyságot nyújt: fénykép csak arról készülhet, akit valóságosan a fényképezőgép lencséje elé állítottak. Ugyanilyen tapasztalati bizonyosságot kívánt hitetlenségében Tamás, amikor megérintette a feltámadott Krisztus sebét. A fotó azért erős tanú, mert a jelenet, amit ábrázol, biztosan lejátszódott a múltban. Ezért kifogyhatatlan az érdeklődés a torinói lepel ereklyéje iránt. Nekünk azonban a Jézus Krisztus feltámadását hirdető üzenet nyelvére kell hagyatkoznunk. A feltámadás valóságát csak akkor tanúsíthatjuk, ha a feltámadás emlékére újra és újra bizalommal megismételjük a ránk hagyott üzenetet. A Jn 5, 24-hez a Vizsolyi Biblia széljegyzetben hozzáteszi: Az Isten tisztelete vagyon az Krisztus beszédének hittel való hallgatásában, és ez az örök életnek útja. A hiteles kijelentést megszólaltató Jézus az egyetlen út az élő Istenhez: Jézus azt mondja, hogy kizárólag az Ő szavait hittel elfogadva lehet részünk Isten örökkévalóságában. Jézus a saját példájára hivatkozik: Ő engedelmesen megtartja az Atya beszédét (Jn 8, 55), ezért az Atya megdicsőíti Őt. Felmagasztaltatásáról szólva Jézus a zsidók vádját utasítja vissza: az ördög fiának tartják, s földhözragadt emberi gondolkodásuk szerint nem értik, hogyan állíthatja magáról, hogy ha valaki az Ő beszédét megtartja, nem kóstol halált örökké (Jn 8, 52). Ábrahám meghalt; de Ábrahám hitte, hogy az Isten a halálból képes feltámasztani Izsákot, másképp nem lett volna kész feláldozni őt, s e hitéért fiát példaképpen visszanyerte (Zsid 11,19). Ábrahám hitte az Istent, aki feltámaszt az örök életre. De a zsidókat Jézus személye és kijelentése megbotránkoztatja: ők nem képesek Jézusban meglátni a Megváltót. A megromlott emberi logika nem tudja követni Jézust, aki a vele közösségben lévők feltámasztásáról és örök életéről beszél. A Jn 8, 51. és 52. vershez Károlyi Gáspár széljegyzetet írt, ebben a soha halált nem lát megfogalmazást így értelmezi: nincsen az halál ellen jobb orvosság az Evangéliumnak tudományánál, ha tudniillik igaz hit által ragaszkodnak ahhoz. Oláh Szabolcs irodalomtörténész 13

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2009 / 1. Vasárnap válságnap? Ünnep-e neked is a vasárnap? Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára Hitvallásunk terei: Dr. Varga

Részletesebben

A nyelv, amelyben élünk Arról, ami és aki összeköt

A nyelv, amelyben élünk Arról, ami és aki összeköt REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2010 / 2. Ki a közös bennünk? Református mozaik Cigányság testvér vagy sem? A nyelv, amelyben élünk Arról, ami és aki összeköt Hitvallásunk

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

Nincs még egy bolygónk! Nemes akarat az ösztönök fölött

Nincs még egy bolygónk! Nemes akarat az ösztönök fölött REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2010 / 1. Az vagy, amit megeszel (?!) Lemondok a javadra! Vásárolok, tehát vagyok Nincs még egy bolygónk! Nemes akarat az ösztönök fölött Hitvallásunk

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

VELED TARTOK. Családnapok, 2015

VELED TARTOK. Családnapok, 2015 VELED TARTOK CSALÁDNAPOK, 2015 VELED TARTOK Családnapok, 2015 Családok a Családért Egyesület Óbudavár, 2015 Lektorálták: Bodó Márton és Rita, Czigányik Zsolt és Anna, Csermák Kálmán és Alice, Komáromi

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben