ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa április 27-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa április 27-i ülésére Tárgy: A BTT területén kistérségi szintű szociális ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények évi szakmai beszámolói Száma: Készítette: Csorbainé Weigert Tünde A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/ B -a írja elő a szociális intézmények éves beszámolási kötelezettségét Kistérségi feladatot ellátó intézmények évben a következők: 1. BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ, Budaörs, Petőfi u. 1. (1. sz melléklet) Családsegítés a.) Budaörs b.) Herceghalom c.) Sóskút d.) Páty e.) Pusztazámor f.) Telki Gyermekjóléti Szolgálat a.) Budaörs b.) Herceghalom c.) Sóskút d.) Páty e.) Pusztazámor f.) Telki Támogató Szolgáltatás a.) Budaörs b.) Sóskút c.) Pusztazámor d.) Törökbálint Gondozási Központ Szociális étkeztetés a.) Herceghalom b.) Sóskút c.) Pusztazámor d.) Páty e.) Telki f.) Törökbálint Házi segítségnyújtás a.) Herceghalom b.) Sóskút c.) Páty d.) Pusztazámor e.) Telki f.) Törökbálint 1

2 Idősek nappali ellátása: a.) Herceghalom b.) Pusztazámor c.) Sóskút 2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza - Páty (2. sz. melléklet), mint a BTT SZGYK alvállalkozója: Herceghalom, Páty, Telki települések területén: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás. 3. Arany Alkony Idősek Otthona, Törökbálint, Kazinczy u. 105 (3. sz. melléklet) Törökbálint területén: idősek nappali ellátása. 4. Boldog Gizella Alapítvány Idősek Klubja, Biatorbágy, Boldog Gizella u. 1. (4. sz. melléklet) Biatorbágy területén: idősek nappali ellátása. 5. Érd Megyei Jogú Város Szociális Gondozó Központ, Érd, Edit u. 2. (5. sz. melléklet) A kistérség egész területére: hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok átmeneti szállása 6. HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Budakeszi, Fő u (6. sz. melléklet) Budakeszi, Budajenő, Tök településeken: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása. Az intézmények elkészítették a törvény előírásának megfelelően a évi tevékenységükről szóló beszámolójukat, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96 6 bekezdése szerint A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A fentiek értelmében a BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ az intézményi beszámoló keretében elkészítette a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékelését, melyet a Polgármesterek Tanácsának értékelése után megküldjük Közép Magyarországi Regionális Szociális és Gyámhivatalnak. Az intézmény külön-külön elkészítette az érintett települések gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékelését, melyet a települések képviselőtestületei is írásban megkapnak. 2

3 Mellékletek: 1.sz. melléklet: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ évi beszámolója 1/a sz. melléklet: Szakmai beszámoló a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ szociális alapszolgáltatások, valamint a Támogató Szolgálat keretében végzett tevékenységéről a évben 1/b sz. melléklet: Szakmai beszámoló a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Támogató Szolgálata évben folytatott tevékenységéről Budaörs Város területén 1/c sz. melléklet: Szakmai beszámoló a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ évben folytatott tevékenységéről Törökbálinton 1/d sz. melléklet: Szakmai beszámoló a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ évben folytatott tevékenységéről Sóskúton 1/e sz. melléklet: Szakmai beszámoló a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ évben folytatott tevékenységéről Pusztazámoron 1/f sz. melléklet: Beszámoló a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központjának évi feladatellátásáról 1/g sz. melléklet: Beszámoló a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központjának évi feladatellátásáról Budaörs Város területén 1/h sz. melléklet: Beszámoló a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központjának évi feladatellátásáról Sóskút Község területén 1 /i sz. melléklet: Beszámoló a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központjának évi feladatellátásáról Pusztazámor Község területén 2. sz. melléklet: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Nonprofit Kft. beszámolói a évben végzett munkáról 2/a sz. melléklet: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Nonprofit Kft évi tevékenységéről szóló beszámolója, a Budaörs Kistérség Többcélú Társulásával kötött szerződés alapján ellátott, Herceghalom, Páty, Telki településekről 2/b sz. melléklet: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Nonprofit Kft. Gyermekjóléti Szolgálatának évi tevékenységéről szóló beszámolója, a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központjával kötött szerződés alapján ellátott, Herceghalom, Páty, Telki településekről 2/c. sz. melléklet: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Nonprofit Kft évi tevékenységéről szóló beszámolójának számadatai 3. sz. melléklet: Arany Alkony Idősek Otthona V., Törökbálint A Kálvin János presbiteri misszió Idősek Klubjának szakmai beszámolója sz. melléklet: Boldog Gizella Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet, Biatorbágy Szakmai beszámoló év 3

4 5. sz. melléklet: Érd Megyei Jogú Város Szociális Gondozó Központ Beszámoló az érdi Szociális Gondozó Központ Hajléktalan-szálló és Nappali melegedő évi működéséről 6. sz. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 6/a sz. melléklet: Szakmai beszámoló a szociális alapszolgáltatási feladatok évi munkájáról 6/b sz. melléklet: Szakmai beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról 4

5 HATÁROZATI JAVASLAT I. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa az előterjesztés mellékletét képező BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ a.) 1/a; 1/b; 1/c; 1/d; és 1/e mellékletek szerinti beszámolóit elfogadja. b.) 1/f; 1/g; 1/h; és 1/i mellékletek szerinti beszámolóit elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kistérségi Iroda vezetője HATÁROZATI JAVASLAT II. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa az előterjesztés mellékletét képező Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza - Páty Nonprofit Kft. a.) 2/a melléklet szerinti beszámolóját elfogadja. b.) 2/b melléklet szerinti beszámolóját elfogadja. c.) 2/c melléklet szerinti beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kistérségi Iroda vezetője HATÁROZATI JAVASLAT III. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa az előterjesztés mellékletét képező Arany Alkony Idősek Otthona V., Törökbálint 3. sz melléklet szerinti beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kistérségi Iroda vezetője HATÁROZATI JAVASLAT IV. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa az előterjesztés mellékletét képező Boldog Gizella Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet, Biatorbágy 4. sz. melléklet szerinti beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kistérségi Iroda vezetője 5

6 HATÁROZATI JAVASLAT V. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa az előterjesztés mellékletét képező Érd Megyei Jogú Város Szociális Gondozó Központ sz. melléklet szerinti beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kistérségi Iroda vezetője HATÁROZATI JAVASLAT VI. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa az előterjesztés mellékletét képező Budakeszi Város Önkormányzat HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat a.) 6/a melléklet szerinti beszámolóját elfogadja. b.) 6/b melléklet szerinti beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kistérségi Iroda vezetője Budaörs, április 14. Egri Péter Kistérségi Iroda vezetője 6

7 SZ. ELŐTERJESZTÉS 1. A. SZ. MELLÉKLETE BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2040 Budaörs, Petőfi Sándor u. 1. Pf (06-23) , Fax: (06-23) cím: Szakmai beszámoló a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ szociális alapszolgáltatások, valamint a Támogató Szolgálat keretében végzett tevékenységéről a évben Megjegyzés: A pénzügyi beszámolót Budaörs Kistérség Többcélú Társulása évi beszámolója tartalmazza. Beszámolási időszak: január december 31. I. Előzmények A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kistérségi intézményként január 31-én kezdte meg működését. A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa június 13-i ülésén megfogalmazott 33/2007. (VI. 13.) számú határozatát követően Budaörs Város Képviselőtestülete 196/2007. (VI. 15.) ÖKT számú határozatában döntött a "Gyermekjóléti szolgáltatás kistérségi megszervezéséről", illetve", Sóskút Község Képviselő testülete a kistérségi szociális intézmény egységes létrehozásáról a 129/2007. (X. 25.) sz. határozatával rendelkezett. A határozat végrehajtásaként január 30-án megszűnt a budaörsi Esély Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a sóskúti Gondozási Központ. Jogutódjukként január 31-én megalakult a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata, amely Budaörs Város, Herceghalom Község, Sóskút Község, Pusztazámor Község lakosai számára biztosította a szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti szolgáltatást megalakulásától kezdve. Herceghalom Község területén a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, a szociális étkezést és a házi segítségnyújtást az intézmény a Magyar Máltai Szeretetszolgálat bevonásával biztosítja. 7

8 2008. április 1. óta Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő testülete 29/2008. (II. 28.) számú ÖK határozata alapján az intézmény látja el Törökbálint Város területén a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatokat. Páty Község Önkormányzata 540/2008. (XII. 17.) sz. határozata alapján január 1.-jétől Páty Községben az intézmény biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti szolgáltatást. A településen az intézmény a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, a szociális étkezést és a házi segítségnyújtást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével biztosítja. Telki Község Önkormányzata 12/2009. (I.27.) sz. Ö határozata alapján január 1.-jétől Telki Községben az intézmény biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti szolgáltatást. A településen az intézmény a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, a szociális étkezést és a házi segítségnyújtást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével biztosítja. A BTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Támogató Szolgálata Budaörsön és Törökbálinton január 31.-től, Pusztazámor és Sóskút Község területén július 1.-je óta biztosítja ellátásait január 1. óta az intézmény ellátási területének lakosságszáma meghaladja a főt, ezért a Gyermekjóléti Szolgálat a működési engedély módosítását követően augusztus 1. én Gyermekjóléti Központtá alakult. II. Az intézmény ellátási területe és a településeken nyújtott szolgáltatásai A BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított szolgáltatások településenkénti bontásban január 1. - jétől Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat Támogató Szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek Klubja Budaörs X X X Herceghalom X X X X X Páty X X X X X Pusztazámor X X X X X X Sóskút X X X X X X Telki X X X X X Törökbálint X X X 8

9 II.1. Az intézmény feladatellátására irányadó jogszabályok szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet, Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.), valamint a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 24/2004. (IV. 20.) rendeletei, Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testülete pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2007. (VII. 27.) rendeletét Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2008. (VI. 17.) sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól, Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008. (VI. 17.) sz. rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól, Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008. (VI. 17.) sz. rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról (egységes szerkezetben a 8/2008 (VI. 30.) sz. rendelettel, Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2006 (II. 15.) sz. rendelete a szociális igazgatásról a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV. 10.) rendelete a gyermekek védelméről, Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 10.) rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól, egységes szerkezetbe foglalva a 7/2008.(V. 15.) rendelettel. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2009. (IV. 27.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 14/2009. (IV. 29.) Ö. rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekjóléti ellátásokról 9

10 II.2. Demográfiai adatok A BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ ellátási területének lakosságszáma korcsoportok szerinti bontásban január 1. jei adatok alapján Települések 0 17 évesek évesek 60 x évesek Összesen Budaörs Herceghalom Páty Pusztazámor Sóskút Telki Törökbálint Összesen III. A BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ felépítése (önálló szakmai egységek): Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat Gondozási Központ Támogató Szolgálat III. 1. Gyermekjóléti Központ A BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központjának szakmai beszámolóját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése alapján külön beszámolóként készítettük el. E beszámolót a települési önkormányzatok Képviselő testülete megtárgyalja, ezután május 31- ig megküldi a Közép magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának. III.2. Családsegítő Szolgálat III.2.1.Létszám feltételek 10

11 A Családsegítő Szolgálat szakmai létszáma és dolgozóinak szakképzettsége Képzettség Beosztás Telephely Speciális végzettség szakmai vezető, mediátor családgondozó 1 fő szakvizsgázott szociális munkás Budaörs, Sóskút, Pusztazámor, Herceghalom, Páty, Telki 1 fő szociális munkás családgondozó Budaörs adósságkezelési tanácsadó 1 fő szociális menedzser családgondozó Budaörs mediátor (felsőfokú humán végzettségű) 1 fő szociális menedzser (felsőfokú humán végzettségű) családgondozó Budaörs mediátor, utcai szociális munka koordinátor 1 fő szociális menedzser (felsőfokú humán végzettségű) családgondozó Budaörs mediátor, utcai szociális munka koordinátor 1 fő szociális munkás családgondozó Sóskút mediátor (heti 20 órában) Pusztazámor 1 fő szociálpedagógus gyakornok Budaörs A Magyar Máltai Szeretetszolgálat családsegítést nyújtó szakembereinek szakmai létszáma és szakképzettsége 1 fő szociális munkás (részmunkaidős) szakmai vezető Herceghalom, Páty, Telki 1 fő szociális munkás családgondozó Herceghalom, Páty, Telki 1 fő pszichológus (részmunkaidős) pszichológus Herceghalom, Páty, Telki Családsegítő Szolgálat munkatársai összesen: 7 fő Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai összesen: 3 fő A szociális alapképzettségen kívül valamennyi családgondozónk egyéb speciális végzettséggel is rendelkezik (mediátor, adósságkezelési tanácsadó, utcai szociális munka koordinátor) év folyamán továbbra is lehetősége volt mindegyik munkatársunknak arra, hogy szakmai tudását, ismereteit továbbképzéseken, konferenciákon bővíthesse. A Családsegítő Szolgálat munkáját 1 fő jogász és 1 fő pszichológus segíti, akik megbízási szerződéssel látják el feladatukat. A családgondozást valamennyi településen helyben biztosítjuk az ellátottak számára, valamint igény esetén a pszichológiai, jogi tanácsadást, mediációt, család/párterápiát is. A herceghalomi, pátyi és telki ellátottak számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat családgondozója helyben biztosítja a családgondozást. A BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálata igény esetén helyben jogi tanácsadást nyújt. Több szakember bevonását igénylő család/párterápiás, mediációs szolgáltatásainkat előzetes egyeztetés után ugyancsak helyben nyújtják szakembereink. 11

12 III.2.2. A Családsegítő Szolgálat nyitva tartása és telephelyei: A Családsegítő Szolgálat nyitva tartása: Budaörs Sóskút Pusztazámor hétfő szerda: 8 18 hétfő: 9 12 kedd: 8:30 12:30 kedd csütörtök: 8 16 szerda: csütörtök: 12:30 16:30 péntek: 8 14 Herceghalom Páty Telki fogadóóra: fogadóóra: fogadóóra: kedd: óra szerda: óra csütörtök: óra A szolgálat nyitva tartáson kívül ügyeleti telefonszámon érhető el. A szolgálat budaörsi telephelye: 2040 Budaörs, Szivárvány u. 3. A szolgálat sóskúti telephelye: 2038 Sóskút, Fő út 3. A szolgálat pusztazámori telephelye: 2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 27. III.2.3. A szakmai munka számadatai A évi ellátottak száma korcsoportok és nemek szerinti bontásban Budaörs Páty Herceghalom Pusztazámor Sóskút Telki Összesen férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 7 13 év év év év év x év Összesen Mind összesen 12

13 Kliensek számának alakulása a és évben Budaörs Pusztazámor Sóskút Herceghalom Páty Telki Összesen Kliens * 244 * forgalom Kliensek száma Gondozottak száma * től biztosítjuk az ellátást a településeken Leggyakrabban előforduló problémák a és évben Legtöbbször előforduló esetkezelések a és évben Budaörs Pusztazámor Sóskút Herceghalom Páty Telki Összesen Információ * 8 * kérés Anyagi probléma Ügyintézés segítése Életviteli probléma Foglalkoztatással kapcsolatos Összesen * től biztosítjuk az ellátást a településeken Budaörs Pusztazámor Sóskút Herceghalom Páty Telki Összesen Információ * 64 * nyújtás Segítő beszélgetés Családlátogatás Adósságkezelés Összesen * től biztosítjuk az ellátást a településeken A családsegítő szolgálat további feladatai - szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében, - pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez, - szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedési programját, - programokat szervez a működési területén élők számára, - segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához, 13

14 - segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését, - az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat. A Családsegítő Szolgálat speciális szolgáltatásai Adósságkezelési tanácsadás A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított, évi III. törvény (Sztv.) lehetővé tette az adósságkezelési szolgáltatás bevezetését. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központjának ellátási területén jelenleg Budaörs Város és Sóskút Község Önkormányzata önként vállalt feladatként biztosítja lakossága számára a szolgáltatást. Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó tájékoztatást nyújt az eladósodott (a lakás fenntartást szolgáló rezsi hátralékkal rendelkező) személynek, családnak az adósságkezelés formáiról, feltételeiről. Megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, ennek alapján tesz javaslatot az adósság adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására. Az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének alakulása Budaörsön a és évben Adósságkezelési szolgáltatásra jelentkezett Ebből: Adósságkezelési gondozás alatt áll Adósságcsökkentő támogatásban részesült az év során 14 fő Ft értékben fő 86 fő 24 fő 32 fő (9 egyén, 23 család) 16 fő Ft értékben Adósságkezelésen kívül nyújtott támogatási lehetőségek Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központjának ellátási területén a Hálózat Alapítványhoz 63 nehéz anyagi helyzetben levő család áramköltségeinek támogatására benyújtott kérelmét továbbítottuk. Az Alapítvány háztartásonként Ft és Ft közötti támogatást biztosított. A Családsegítő Szolgálat munkatársai segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a rászorulók védett fogyasztóként regisztráltassák magukat az érintett közműveknél (TIGÁZ, ELMŰ). 14

15 Aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők beilleszkedési programja Az Sztv. 37/D - a alapján a települési Önkormányzatok az aktív korúak rendszeres szociális segélyére jogosultak számára előírják a Családsegítő Szolgálattal való kötelező együttműködést. Az Sztv. módosítása értelmében Szolgálatunk az 55. életévüket betöltött, valamint a 14 éven aluli gyermeket nevelő segélyezettek számára nyújt segítséget. A program elemei A program célja: munkaerő piaci reintegráció, a segélyezett munkába állítása, pozitív változás elérése életútjában. Ha ez nem lehetséges, megélhetésének biztosítása egyéb ellátási formákba való bekerüléssel. A beilleszkedési program személyre szabott, reális célokat tartalmaz, figyelembe véve a rendszeres szociális segélyben részesült személy szociális, egészségügyi és mentális állapotát. A Családsegítő Szolgálat a következő együttműködési programokat dolgozta ki az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők számára: egyéni szociális, életvezetési tanácsadás, egyéni képességet fejlesztő, életmódformáló foglalkozások, munkavégzésre történő felkészülési program, más ellátásba juttatás. Az érintett célcsoport jellemzői A programok kidolgozása során figyelembe vettük a célcsoport szociális, fizikai, pszichés állapotát, intellektuális képességét. Tapasztalatunk szerint a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek csoportjára jellemző, hogy nagyon régóta kiestek a munka világából, az álláskeresést feladták, önértékelésük alacsony, ismereteik elavultak, új ismeretek befogadására nem nyitottak. Kiszolgáltatottak környezetüknek, családjukban függő helyzetben élnek. Lelkileg instabilak, krónikus betegségekkel, depresszióval küzdenek. Aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők 65 fő 61 fő Ebből: férfi 36 fő 33 fő nő 29 fő 28 fő régi ellátott 26 fő 38 fő új ellátott 39 fő 23 fő 15

16 Az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők beilleszkedési programjára vonatkozó számadatok a és évben A programban résztvevőknek nyújtott szolgáltatások Kliensek száma Alkalom egyéni szociális, életvezetési tanácsadás és ügyintézés egyéni álláskeresési tanácsadás Álláskereső Klub képességfejlesztő és életmód tanácsadó csoport Életmód Klub Programból kikerültek száma Ebből: rendelkezésre állási támogatásra - 21 jogosult lett márciusától jogosultsága az ellátásra 5 - megszűnt elköltözött 3 1 munkaviszonyt létesített 7 1 nyugdíjra jogosult 3 6 ápolási díjra jogosult 2 1 elhunyt 2 2 Utcai szociális munka Az utcai szociális munka keretében figyelemmel kísértük az utcán tartózkodó hajléktalan személyek helyzetét, életkörülményeit. Szükség esetén kezdeményeztük ellátásukat, illetve megtettük az ellátás biztosításához szükséges intézkedéseket. A feladatot két családgondozó látja el, akik képzett utcai szociális munka koordinátorok. A hajléktalanok ellátására Budaörs Város Önkormányzata feladat - ellátási szerződést kötött a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása két hajléktalan személy elhelyezésére helyet bérel az Érd Város Családsegítő Szolgálata által működtetett Hajléktalan Szállón. 16

17 A Családsegítő Szolgálat 73 hajléktalan személynek nyújtott segítséget a évben, akik közül hosszabb-rövidebb ideig ténylegesen az utcán tartózkodott 47 fő. A téli időszakra mindenkit sikerült fedél alá juttatnunk. Utcán csak 4 fő maradt, akik aláírásukkal is megerősítve visszautasították a felajánlott segítséget. Hajléktalanoknak nyújtott segítség típusai: személyes iratok beszerzése, segélyek intézése, fogyatékossági támogatás, rokkantnyugdíj intézése, kórházi, illetve hajléktalan szállón való elhelyezés, szociális étkezéshez való hozzájutás megszervezése, ruha és élelmiszer adományok közvetítése, családdal való kapcsolat felvétel, álláskeresés, lakhatás segítése, közvetlen életveszély megszüntetése (krízisintervenció). Hajléktalanok számára nyújtott szolgáltatások a és évben Hajléktalanok számára nyújtott szolgáltatások Rendszeres jövedelemhez juttatás 5 fő 5 fő Rendszeres és/vagy alkalmi munka 12 fő 28 fő közvetítése Rendszeres étkezéshez juttatás 10 fő 20 fő Rehabilitációs intézetben való 5 fő 2 fő elhelyezés Pszichiátriai ellátáshoz segítés 1 fő 1 fő Hajléktalanok elhelyezési formái a és évben Hajléktalanok elhelyezési formái hajléktalan szállón 2 fő 13 fő családba visszakerült 2 fő 9 fő faházban, víkendházban (gondnoki teendők 8 fő 6 fő ellátására) ismerősöknél 6 fő 4 fő albérletben 4 fő 3 fő A Családsegítő Szolgálat hagyományaihoz hűen december 24-én közadakozásból megrendezte a hajléktalanok karácsonyi ebédjét, amelyen 55 fő vett részt. 17

18 Az ellátási terület valamennyi településén példaértékű a lakosság szolidaritása, együttérzése a rászorulókkal. Egész évben érkeztek intézményünkhöz adományok (ruha, háztartási eszköz, játék, bútor), amelyeket a rászorulóknak továbbítottunk. III.3. Gondozási Központ A Gondozási Központ egységei - Idősek Klubja - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás III.3.1. A Gondozási Központ nyitva tartása Sóskút Hétfőtől péntekig: 7 15 óra Törökbálint A telephelyen munkaidőben (8 16 óráig) ügyelet biztosított. III.3.2. A Gondozási Központ személyi és tárgyi feltételei A Gondozási Központ szakmai létszáma és dolgozóinak szakképzettsége Képzettség Beosztás Telephely 1 fő szociális munkás telephelyvezető Sóskút (heti 20 órában) 1 fő szociális gondozó telephelyvezető Törökbálint 1 fő szociális gondozó klubvezető Sóskút 4 fő szociális gondozó szociális gondozó Sóskút 4 fő szociális gondozó szociális gondozó Törökbálint A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást végző szakembereinek szakmai létszáma és szakképzettsége 1 fő szociális munkás szakmai vezető Herceghalom, Páty, Telki (részmunkaidős) 3 fő szociális gondozó szociális gondozó Herceghalom, Páty, Telki 18

19 Gondozási Központ munkatársai összesen: 11 fő Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai összesen: 4 fő Tárgyi feltételek A szolgálat sóskúti telephelye: 2038 Sóskút, Fő u. 3. Az intézmény Sóskút Község által biztosított Sóskút, Fő u. 3. szám alatti épületben működik. Az épület a kistérségi feladatellátás megkezdése előtt is hasonló célt szolgált. Elhelyezkedése központi, klienseink ismerik, a falu életében jelentős szerepet tölt be. A ház kb. 80 éves, megkímélt állapotú, de felújításra szorul. Munkatársaink óvják, védik, mindent elkövetnek, hogy klienseik számára kellemessé, hangulatossá tegyék. A mindennapi munkavégzéshez saját forrásból szereztünk be fénymásolót/nyomtatót/faxot, számítógépet, internet hozzáféréssel. Az év során új bútorok és kiegészítők beszerzésével sikerült még hangulatosabbá, otthonosabbá tenni az Idősek Klubjának helyet adó helyiséget, így kisebb rendezvényeink meghitt, barátságos helyszínen kerültek lebonyolításra. A szolgálat törökbálinti telephelye: 2045 Törökbálint, Alsóerdősor u. 15. Törökbálinton a szociális alapszolgáltatások biztosításához egy TOYOTA HIACE típusú kisteherautó áll rendelkezésünkre, amelyet a szociális étkeztetés házhozszállításához, valamint a házi segítségnyújtás feladatainak (bevásárlás) ellátásához használunk. Munkánk során folyamatos problémát okoz a Gondozási Központ Törökbálint, Alsóerdősor u. 15. szám alatti telephelyének állapota. Az épületet jelenleg közösen használjuk civil szervezetekkel, a Gondozási Központ számára két munkaszoba és mellékhelyiségek állnak rendelkezésre. A munkaszobákban végezzük az adminisztrációt, valamint mossuk - szárítjuk az ellátottak ruháit. Az épület jelentős felújításra szorul, kliensek fogadására jelenleg nem alkalmas. A hiányosság megszüntetésére tett intézkedésként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatására című pályázatára benyújtottuk projektünket. A pályázatunkat elején elutasították, majd év végén az NFÜ újra kiírta, melyre ismét beadtuk a projektet. (A jelen beszámoló elkészítésekor (2010. április) ismertté vált, hogy a benyújtott pályázat elfogadásra került, így az épület felújítás során pályázati forrást igénybe véve megtörténik.) Saját forrásból vásároltunk fénymásolót, számítógépet, internet hozzáféréssel. A munkaszobába új bútorokat és egyéb kiegészítőket szereztünk be, hogy alkalmassá váljék a munkavégzésre. Sok ellátottunk veszi igénybe a mosási szolgáltatásunkat ben új, nagy teljesítményű mosógépet kellett vásárolnunk, mert a régi javíthatatlanul meghibásodott. 19

20 III.3.3. Gondozási Központ céljai, szakmai feladatai A Gondozási Központ célja, az életkoruk miatt hátrányos helyzetbe jutott személyek és csoportok számára megfelelő, a problémák feltárását, kezelését, megoldását magába foglaló ellátás biztosítása. Az ellátások egységes szakmai szempontok alapján, egymást kiegészítve működnek, a munkafolyamatok kölcsönös ismerete révén növelik a hatékonyságukat. III.3.4. A Gondozási Központ egységeinek szakmai feladatai III Idősek Klubja 2038 Sóskút, Fő u. 3. Ellátási terület: Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút Község A szolgáltatás a sóskúti lakosok számára helyben biztosított, a pusztazámori, illetve a herceghalomi jogosultak a sóskúti telephelyen vehetik igénybe. Az ellátottak köre: Nappali gondozásra szoruló idősek, szenvedélybetegek, szociális, mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 18. életévüket betöltött személyek. Az Idősek Klubját igénybevevők száma a és évben Sóskút Ellátottak száma

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1288- /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

Tartalom. 1) Szociális étkeztetés 2) Házi segítségnyújtás 3) Idősek Nappali Ellátása 4) Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 5) Idősek Átmeneti Otthona

Tartalom. 1) Szociális étkeztetés 2) Házi segítségnyújtás 3) Idősek Nappali Ellátása 4) Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 5) Idősek Átmeneti Otthona 1. számú melléklet Tartalom 1) Szociális étkeztetés 2) Házi segítségnyújtás 3) Idősek Nappali Ellátása 4) Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 5) Idősek Átmeneti Otthona 2 1. A Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ t e r v e z e t 2004. december 15. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés...2 II. A szolgáltatástervezési koncepció főbb

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben