A jövõ eszközei a kerületi iskolákban Modern módszerek, hatékonyabb oktatás. Szociális Expo. Defibrillátorok a Lehelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jövõ eszközei a kerületi iskolákban Modern módszerek, hatékonyabb oktatás. Szociális Expo. Defibrillátorok a Lehelen"

Átírás

1 Az illetékes válaszol Sulyok Máriára emlékezünk Hangképzés és színpadi mozgás A jövõ eszközei a kerületi iskolákban Modern módszerek, hatékonyabb oktatás Reményik László meselemeze 7 Az év postása Képzõmûvészeti alkotások Hajléktalanok focicsapata Kiállítási standok, konferenciák és workshopok Szociális Expo Mai világunkban elképzelhetetlen, hogy ne ismerjük a számítógépek kezelését. A computerek használatát tanítják az iskolákban, és a pedagógusok is egyre többször alkalmazzák a számítógépeket a tanórákon. Az oktatást ugyanis forradalmasítani lehet informatikai eszközökkel, például az interaktív táblákkal. Ilyen táblából jelenleg közel 100 található a kerület iskoláiban. Folytatás az 5. oldalon A Szociális Szakma Napján, november 12- én és 13-án rendezték meg az elsõ Szociális Defibrillátorok a Lehelen Expót az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központban (AJAMK). A kétnapos országos rendezvény alkalmat adott arra, hogy a szociális szakma és a szociális intézmények, szervezetek bemutathassák tevékenységeiket, az általuk létrehozott és elért szakmai eredményeket. Kiállítási standokon, konferenciákon, workshopokban az érdeklõdõk tanácsokat, az életben is hasznosítható információkat kaptak. A Az életmentõ készülékek kezelésére a piacfelügyelõket és a biztonsági õröket képezték ki. Cikkünk a 6. oldalon. szervezõk a Szociális Szakmai Szövetség, a Szociális Innováció Alapítvány szervezte és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium lehetõséget teremtettek, hogy eszmét cserélhessenek a betérõk az állami nonprofit piaci szociális ellátás kérdéseirõl. Az expo megnyitóján köszöntõt mondott dr. Tóth József, a XIII. kerület polgármestere, Lévai Katalin, az Európai Parlament képviselõje és Kiss Péter kancelláriaminiszter. A rendezvényen átadták a XIII. kerületi önkormányzat által alapított díjat, a év szociális munkása díjat, amit Steller Jánosné bölcsõdei gondozónõ kapott. Dr. Tóth József polgármester elmondta: a XIII. kerületben jelenleg öt szociális intézményben, 27 telephelyen összesen 428 szociális munkás dolgozik. A kerület önkormányzata közel 2 milliárd forintot fordít a szociális intézmények mûködtetésére, illetve a szolgáltatások szervezésére. Folytatás a 3. oldalon

2 2 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K november 18. A képviselõ-testület november 13-ai ülésén módosította a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló rendeletét; elfogadta a évre vonatkozó lakbér megállapítására tett javaslatot. Megállapította, hogy a lakbérkoncepcióban megfogalmazott elvek reálisak, kellõ alapot teremtenek ahhoz, hogy a lakbérekbõl befolyó bevételek összességében megfelelõ fedezetet biztosítsanak az önkormányzati lakások fenntartásához és állapotuk, komfortösszetételük folyamatos javításához. A évi lakbérbevétel és lakásfenntartás egyensúlyának szinten tartásához elegendõ, ha átlagosan az infláció mértékével megegyezõ lakbéremelésre kerül sor; módosította a Kerületi, Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló rendeletét. Úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi törvény alapján felterjesztési jogával élve, rendeletmódosítási javaslatot terjeszt az önkormányzati miniszter elé; tudomásul vette az adózás évi tapasztalatairól szóló tájékoztatót; tudomásul vette a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelet bevezetésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót; módosította az építményadóról szóló rendeletét; módosította az önkormányzat által alapított XIII. Kerület Testneveléséért és Sportjáért Közalapítvány, az Angyalföld Fejlesztéséért Közalapítvány, valamint a XIII. Kerület Gyermekeiért Közalapítvány alapító okiratait. Az Angyalföld Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak jelölte ki Szederkényi Andrást, Nagy Lajost, Rákos Bertalant, Molnár Mónikát, Guba Ferencet. A közalapítvány megszûnt ellenõrzõ bizottsága helyébe bizottsági tagoknak jelölte ki Hiszékeny Dezsõt, Juhász Györgyöt, Homonnai Ferencet; Mészöly Kálmánt felmentette a XIII. Kerület Testneveléséért és Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagsága alól, egyben kuratóriumi tagnak jelölte Farkas Évát május 31-ig. Megállapította, hogy Hollik István és Fogarasi Lászlóné megbízatása megszûnt, egyben kijelölte Dániel Andrást a kuratórium tagjának, valamint Bódi Gábort az ellenõrzõ bizottság tagjának. Megállapította, hogy a XIII. Kerület Gyermekeiért Közalapítvány Kuratóriuma tagjának, Lachowszky Beátának megbízatása megszûnt, és egyben kijelölte Nemeskéri Jánost a kuratóriumi feladat ellátásával május 31. napjáig; egyetértett a évi költségvetési koncepcióval, és a költségvetés tervezésének alapjául szolgáló szempontokkal; tudomásul vette az önkormányzat I III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót. A évi eredeti költségvetésünkben tervezett ezer Ft bevételi elõirányzat szeptember 30-ra ezer Ft-ra módosult; úgy döntött, hogy részt vesz az Angyalföldi komp címû projekttel a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TÁMOP /08/1. KMR kódszámú, Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés innovatív intézményekben címû pályázaton. A vissza nem térítendõ támogatás megpályázható maximális összege 115 millió Ft; elfogadta a Reitter Ferenc utca 13. szám alatti bérlakások hasznosításáról szóló javaslatot. A lakóépület lakbérét a lakbérrendelet XI/1. kategória szerint állapította meg. Hozzájárult ahhoz, hogy egy lakás gondnoki feladatok ellátására kerüljön felhasználásra. Elfogadta a Reitter Ferenc u. 13. sz. alatti lakóépület 24 db lakására vonatkozó lakáspályázati javaslatot. Hozzájárult ahhoz, hogy 5 db lakás szanálási feladatok végrehajtására kerüljön felhasználásra. Felhatalmazta a Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottságot a pályázatok elbírálására; megállapította, hogy a Budapest XIII. ker /10. helyrajzi számon felvett 1800 m 2 területû, a Budapest XIII. ker /13. helyrajzi számon felvett 3434 m 2 területû, a Budapest XIII. ker /15. helyrajzi számon felvett 4567 m 2 területû építési terület értékesítésre, hasznosítására kiírt pályázat eredménytelen volt. Kiírta az ingatlanokat zártkörû pályázaton történõ értékesítésére. A zártkörû pályázatra a PRO-DICIASETTE Ingatlanfejlesztõ Kft.-t, a KRAUTLAND INVEST Ingatlanforgalmazó Zrt.-t, a Professzorok Háza Ingatlanfejlesztõ, Ingatlanközvetítõ és Forgalmazó Kft.-t, a New Sites Ingatlanforgalmazó Kft.-t, a FMZH 2 Ingatlanfejlesztõ és Ingatlanhasznosító Kft.-t, a HOME CENTER 1 Ingatlanfejlesztési és Beruházási Szolgáltató Zrt.-t, a SB Ingatlanfejlesztõ és Beruházó Kft.-t, a TriHolding Ingatlanfejlesztõ és Ingatlanforgalmazó Kft.-t, és a Futureal Gamma Ingatlanforgalmazó Kft.-t hívta meg. A pályázat eredménye megállapításának elõkészítésére bizottságot hozott létre, melynek elnöke Hiszékeny Dezsõ alpolgármester, tagjai Borszéki Gyula alpolgármester, Erdõs László, Karácsonyi Zoltán, Kosztolányi Rita képviselõk; elfogadta a Megújítási Program II. állásáról szóló tájékoztatót és javaslat a további feladatokra címû elõterjesztést. Közmeghallgatás Bürgerforum Budapest Fõváros XIII. Kerületi Német Kisebbségi Önkormányzata december 1-jén (hétfõn) órai kezdettel közmeghallgatást tart a Pannónia Általános Iskolában (Pannónia u ). Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Alle Interessenten sind herzlich willkommen. További információ: NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Az illetékes válaszol Tisztelt szerkesztõség! Kis lakótelepünk (Váci út 78. a c, Révész 2. a c, Visegrádi 83. a c) három éve szenved a Hochtief Váci út 76. sz. alatti beruházás miatt. Kezdték a munkákat a volt betonbunker elbontásával, mely a zajon túl iszonyatos porral, egyes lakásokban falazati repedésekkel járt, kártalanítás nem történt. Majd három emelet mélységû földkitermelés következett, amit éjjelnappal végeztek, bár a késõi munkákra nem volt engedélye a társaságnak. Sorozatos panaszbejelentéseinkre az önkormányzat csupán két büntetést szabott ki. A csendháborítás miatt legalább nyolc-tíz esetben kellett a kerületi rendõrség segítségét kérni, akiknek ezúton is köszönetemet fejezem ki, különösen Ormossy Attila ezredes kapitányságvezetõnek, mivel minden esetben igyekeztek leállítani az éjszakai munkákat. A rendõrségi, jegyzõhöz címzett feljelentésekre nem történt intézkedés, de saját jegyzõhöz címzett bejelentéseimre sem, még csak válaszra sem méltattak! A terület jelenleg is poros, csak az esõ mossa le idõnként az úttestet, szó sincs portalanításról, nincs ellenõrzés. A parkokat, amit a metróból távozó gyalogosok egyébként is letaroltak, a cementpor ellepi, az úttest, a járda tönkre van téve. Az építõmunkások után naponta kell a hulladékot gondnokunknak összegyûjteni, amit saját költségünkön szállíttatunk el. Ám, ha ez végre lezajlik, akkor a Révész u sz. alatt kezdõdik egy másik nyolcemeletes irodaház építkezése, tehát folytatódik e terület lerobbantása, a zaj, a por, lármás avatások, éjjel-nappali munkálatok. A polgármesternél járva, kértem a beavatkozást, hogy ne engedélyezzék a jövõben 18 óra után az építkezéseket lakott területen, továbbá az Építési Osztály ellenõrzése legyen szigorúbb, a büntetés hathatósabb, ezt a kérelmet az itt lakók aláírásával ellátva is megküldtem. A leírtak alapján, amennyiben lehetséges, ne csupán a dolgok tetszetõs oldalát ismertessék az újságban, de szíveskedjenek az árnyoldalt is, a lakossági panaszokat is megemlíteni Tisztelettel KISS LÁSZLÓ, A LAKÁSSZÖVETKEZET ELNÖKE Közmeghallgatás Budapest Fõváros XIII. Kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzata december 12-én (pénteken) órai kezdettel közmeghallgatást tart a Forgách u. 18.-ban. Mindenkit szeretettel várunk. További információ: (70) CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Kiss László! A XIII. kerület az egyik legdinamikusabban fejlõdõ kerülete a fõvárosnak. Látványosan épülnek az új beruházások, melyek azonban átmenetileg kellemetlenségeket is okozhatnak. A munkálatok gyakran zajjal és porral járnak, mely sajnálatos, de az építkezéssel járó jelenség. A XIII. kerületi önkormányzat helyi rendeletben meghatározott építési övezetekben idõbeni korlátozást vezetett be a kivitelezési tevékenységek végzésével kapcsolatban (pl.: éjszakai, vasárnapi tilalom). A tilalmi idõszakban végzett építési tevékenység megsértése miatt az Építésügyi Osztály ez idáig négy alkalommal szabott ki pénzbírságot a felelõs mûszaki vezetõnek. Ezen túlmenõen a közterület-felügyelet is rendszeresen ellenõrzi az építkezés által érintett közterületek tisztaságát. A felügyelet több esetben, heti 2-3 alkalommal is bírságolta a kivitelezõt. Az intézkedéseknek köszönhetõen visszaszorult a tilalmi idõszakban végzett építési tevékenység, és a közterület tisztasága is javult. A lakásszövetkezeti tulajdonban lévõ zöldfelületet érintõ károk rendezését a lakásszövetkezetnek kell kezdeményeznie a kivitelezõ felé. A közterület szennyezése esetén egyébként bárki így a lakásszövetkezet tagjai is tehetnek szabálysértési bejelentést a kivitelezõvel szemben a polgármesteri hivatalnál. CSONKA TAMÁS OSZTÁLYVEZETÕ, ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

3 2008. november 18. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K Ötletpályázat az Újlipótvárosi Közösségi Házra A képviselõ-testület júniusi ülésén döntött egy újlipótvárosi új közösségi ház megépítésérõl. Az ötletpályázatra öt neves építész kapott felkérést. A megvalósításra ajánlott terveket november között a Lehel Csarnok galériáján tekinthetik meg az érdeklõdõk. Kiállítási standok, konferenciák és workshopok Szociális Expo Folytatás az 1. oldalról A rendezvényen elõadásokat tartottak a szociális területek uniós támogatásairól, a társadalmi bûnmegelõzésrõl, az utcai szociális munkáról, az idõsek védelmérõl, a roma fiatalok orientálásáról, és megemlítették a kulcsos gyerekeket is. Felhívták a figyelmet a családon belüli erõszakra, a gyerekek jogaira, a szegények és szociális munkások viszonyára és a drogprevencióra. Bõvebb információt kaphattak a résztvevõk a szociális szakemberek képzésérõl, telefonszolgálatról, pszichiátriai betegek rehabilitációjáról, valamint megismerkedhettek a francia házi segítségnyújtással és a táncterápiával is. A hátrányos helyzetû társadalmi csoportok mûvészeti bemutatóit tekinthették meg az érdeklõdõk vagy éppen mozgóképeket nézhettek és elemezhettek a filmklubban. A második napon a miniszterek sajtóreggelije bizonyult a legérdekesebbnek. A szociálpolitikai dilemmák 20 éve címmel beszélgetett: Csehák Judit, Harrach Péter, Kökény Mihály, Lamperth Mónika és Lévai Katalin. Az expóra érkeztek vendégek Ausztriából és Romániából is mondta dr. Talyigás Katalin, a Szociális Innováció Alapítvány elnöke. Szakemberként olyan külföldi rendezvényeken is részt vettem, ahol a szociális intézmények bemutatták tevékenységüket. Azért választottuk a XIII. kerületet helyszínül, mert ebben a kerületben a legjobb a szociális ellátás. Az expo szervezése alatt nem volt olyan kérés, amire nemet mondtak volna, és ne segítettek volna megvalósítani. Kiváló partnerekre találtunk. Örülünk, hogy ilyen nagyméretû országos konferenciának adhattunk helyet. Teltházas, jól sikerült rendezvényrõl beszélhetünk, ahol közel ötven kiállítóstandot állítottunk föl tájékoztatott Kovácsné Füredi Enikõ, az AJAMK szakmai igazgatóhelyettese. TÁBORI Emléktábla Sulyok Máriának Emléktáblát avattak Sulyok Mária születésének 100. évfordulóján. Az 1987-ben elhunyt színmûvésznõ élete utolsó évtizedeiben a Hollán Ernõ utca akkori nevén Fürst Sándor utca 10. számú házban lakott. A ház falán elhelyezett emléktábla elõtt elsõként Halász Judit idézte fel szakmai tudásáról és szigoráról híres kolléganõje alakját. A fõiskolán egymás között csak Macának hívták a színészjelöltek. Halász Judit nem tartozott a tanítványai közé, így történhetett meg, hogy a Vígszínházba frissen szerzõdtetett fiatal színésznõként elõször így köszönt neki: Kezét csókolom, Maca néni! Késõbb több darabban is együtt játszottak. Sulyok Mária mindig felkészülten jött a próbákra, a precizitás és a bámulatra méltó szakmai tudás volt jellemzõ rá. Pályájának csúcsa Örkény Macskajátékának Orbánnéja volt, amit többen is eljátszottak, de hozzá foghatóan senki. Halász Judit megemlítette: a már eltávozott kollégák közül Sulyok Máriára gondol legtöbbet. Marton László, a Vígszínház igazgatója felelevenítette azt az elõadást, amelyet annak idején õ rendezett, és amelyben Sulyok Mária Feleki Kamillal játszott együtt. Emlékezett arra az élményére, amit Berlinben szerzett, amikor német nyelven látta játszani Orbánné szerepében. Sulyok Mária egész pályáját a tehetség, a szereppel való azonosulás, és az a törekvés jellemezte, hogy minden este tökéleteset nyújtson mondta végül. Ezután dr. Tóth József, kerületünk polgármestere és Marton László, a Vígszínház igazgatója együtt leplezte le, majd koszorúzta meg az emléktáblát, amelyet a Kossuth-díjas mûvésznõ tiszteletére közösen állított a Vígszínház társulata és a XIII. kerületi önkormányzat. CSOP 428 szociális dolgozó áldozatos munkája A Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete november 12-ére hirdette meg elõször a Szociális Akció Nemzetközi Napját. Ez a nap azoknak az ünnepe, akik egész évben áldozatos munkával szolgálják a rászorultakat. Magyarországon hat éve emlékeznek meg a segítõk munkájáról. Kerületünkben november 4-én az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központban rendeztek ez alkalomból ünnepséget. A rendezvényt dr. Tóth József, a XIII. kerület polgármestere nyitotta meg, majd Karácsonyi Magdolna, a Szociális Osztály vezetõje tartott szakmai elõadást. A polgármester elmondta: az önkormányzat fontosnak tartja a társadalmi integrációt, az esélyegyenlõség megteremtését, a stabilizációt és a tudatos szociálpolitikát. Megköszönte a kerületünkben dolgozó 428 szociális munkás áldozatos munkáját, és további sikereket kívánt. 3 Az év szociális munkása díjat 2008-ban Steller Jánosné bölcsõdei alkalmazott kapta, aki immáron 36 esztendeje dolgozik gondozónõként. Megbízható, lelkiismeretes és a második generációt neveli fel a kerület bölcsõdéjében. Az ünnepség további részében Brunner Márta és Xantus Barbara a musical világába invitálta a közönséget. Fórum a távfûtésrõl Mérhetõség és szabályozhatóság Eljött az esztendõnek az a fele, amelytõl mindig rettegnek a távfûtéses lakásban élõk. Az utóbbi években folyamatosan nõttek az árak, és ha ez így megy tovább, elõfordulhat, hogy egyesek képtelenek lesznek kifizetni a magas számlákat. Ez viszont megint csak felfelé nyomhatja az árakat. Van-e kiút ebbõl a csapdából? Gondolkodjunk és cselekedjünk Gondolkodjunk és cselekedjünk ez volt a mottója annak a lakossági fórumnak, amelyet Szanyi Tibor országgyûlési képviselõ szervezett a távfûtésrõl. Az Újlipótvárosi Klub-Galériában megrendezett találkozó vendége Balog Róbert, a FÕTÁV szóvivõje volt. Ez a téma igencsak foglalkoztatja az embereket. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a klub pincehelyiségében azon az estén egy gombostût sem lehetett leejteni. Nem kérdés, hogy drága a távfûtés, ezért megoldásokat kell keresnünk mondta bevezetõjében Szanyi Tibor. Kitért a takarékosságra. Önmagában az ellenõrzéssel 15 százalékot meg lehet takarítani. A Robin Hood-adóról elmondta: ez forrást teremt majd a szociális támogatásokhoz is. Jelenleg országos átlagban a távfûtéses lakásokban élõk 47 százaléka kap távfûtési támogatást. Ez azonban azt a veszélyt is magában hordozza, hogy a támogatottak ellenérdekeltté válnak a fejlesztésekben. Hegyi Gyula európai parlamenti képviselõként és XIII. kerületi lakosként volt vendége a fórumnak. Õ arról számolt be, hogy a távfûtéssel is foglalkozó környezetvédelmi bizottság tagjaként indítványt nyújtott be az Európai Uniónak, hogy a távfûtést, mint a leginkább környezetbarát fûtési módot ne sújtsa a klímaadó. A távfûtésnek olcsóbbnak kellene lennie az egyedi fûtéseknél. Nyugat-Európában nem gázt, hanem a szemétégetõk hõjét használják fel a távfûtésnél. Egyéni hõmennyiségmérõt Balog Róbert, a FÕTÁV szóvivõje kifejtette: Bécsben sokkal kevesebb hõt használ fel egy lakás, mint nálunk, mert ott természetes a hõmennyiségmérés és -szabályozás. Nappal, ha elmennek otthonról, lezárják a fûtést, és ezt teszik éjszaka is azokban a helyiségekben, ahol nem tartózkodnak. A korszerûsítések lehetõvé teszik majd nálunk is a spórolást. Kovács Péter önkormányzati képviselõ szerint nem a költségosztó, hanem a hõmennyiségmérés a legfontosabb. Mint mondta: mindenkinek ajánlja a Magyar Optikai Mûvek által gyártott hõmennyiségmérõt, amelynek darabja ugyan ötvenezer forintba kerül, de számításai szerint ez két év alatt megtérül. Ez a villanyórához hasonlóan megmutatja, hogy mekkora a fogyasztásunk. Óvott attól, hogy bárki is ész nélkül beleugorjon a gázfûtésbe. Ha mérni fogunk, mindenki figyelemmel tudja kísérni a saját fogyasztását, és csökkenteni tudja azt mondta. Aki meg azt szereti, ha hõség van a lakásában, fûthet nyugodtan, de akkor ne másnak kelljen megfizetnie a többletet, hanem a mérés alapján neki magának. Végül javasolta, hogy ne csak a közösség, hanem az egyéni hõmennyiségmérõt felszerelõ lakók is kaphassanak 50 százalékos támogatást. Ezután a lakók kaptak szót. Beszéltek a megújuló energia hasznosításáról, arról, hogy a FÕTÁV a saját profitját tartja elsõsorban fontosnak, de hogy mennyi is a nyeresége, azt nem lehet tudni, kérdezték, miért kapnak nagy családi házakban lakók gáztámogatást, és miért nincs támogatás a távfûtésre használt gázon, és felvetették, hogy versenyhelyzetet kellene teremteni a hõerõmûvek között. A résztvevõk aktivitása és a vélemények sokszínûsége egyértelmûvé tette: nem lehet eleget beszélni errõl a témáról. Zárszavában ezt emelte ki Szanyi Tibor is. Megígérte: lesz folytatása az eszmecserének. Odáig már eljutottunk, hogy végre törvények garantálják a távfûtés támogatását. Mérhetõség és szabályozhatóság ez a törvény lényege. A távfûtésre szükség van, de még rengeteg a tennivaló ezen a területen mondta végül az országgyûlési képviselõ. CSOP V.

4 4 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K november 18. A Csata nyugdíjba vonult igazgatója Mi lesz most a mi családunkkal? Harminchárom évet töltött el a Csata Utcai Általános Iskolában, ebbõl tizenkilencet igazgatóként. Noha megbízatása 2010-ig szólt, az elmúlt tanév végén ugyancsak a kerületben tanító férjével egy idõben nyugdíjba ment. Egyáltalán nem szokványos módon: a kollégák szabályosan haragudtak rá, amiért szeretett fõnökük elhagyta õket, és ami még ennél is különösebb, a gyerekek sírva fakadtak, amikor megtudták, hogy Margit néni, azaz Firnigl Zoltánné visszavonul. Történt mindez egy olyan iskolában, amelyet a legjobb indulattal sem lehet könnyû terepnek nevezni. Kertészmérnökbõl pedagógus A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kenderesen született, ott végezte el az általánost kitûnõ eredménnyel. Kis korától pedagógusnak készült, mégsem a tanári diploma volt az elsõ, amit megszerzett. Háztartásbeli édesanyja és kertészként dolgozó édesapja annyira fontosnak tartotta a három gyerek taníttatását, hogy emiatt felköltöztek a fõvárosba. A gimnázium után édesapja tanácsára a Kertészeti Egyetemre jelentkezett. Közben ifjúsági válogatott kosárlabdásként kiváló sporteredményeket ért el. Már zsebében volt a kertészmérnöki diploma, amikor kiderült: a fõvárosban nem éppen erre van igazi kereslet. Így került végül mégis a katedrára: szeptember elsején biológiatanárként kezdett a Csata utcában. Elsõ igazgatója, Szülek Sándor szinte lányának tekintette, az õ tanácsára iratkozott be a szegedi tudományegyetem biológia technika szakára. A késõbbiekben még rátett egy lapáttal: német szakos középiskolai tanári diplomát, majd közoktatási vezetõi oklevelet is szerzett. Mint mondja: a szakmában és a magánéletben is mindent a Csatának köszönhet. Késõbbi férjét akkor ismerte meg, amikor technika szakos fõiskolásként a Bánki Donát szakközépbe járt esztergálni. A tanításban pedig mindig örömét lelte, és a gyerekek is nagyon élvezték a játékos biológiaórákat. Aztán január elsején új fejezet kezdõdött az életében: igazgatóvá nevezték ki. Minden bizonnyal kivételes képességeinek is köszönheti mindazt, amit ezen a poszton a majd két évtized alatt elért. A szigorúság és az emberi szó összhangja Mindig megtalálta a szigorúság és az emberi szó összhangját, legyen szó gyerekrõl, kollégáról vagy éppen szülõrõl. Nem volt könnyû annak a tanárnak, aki újonnan csöppent ide. Mégsem futamodott meg, és ez az iskola családias hangulatának is köszönhetõ. Pedig két összevonást is megéltek. Az igazgatónõnek sokat, és sokszor kellett beszélgetnie a szülõkkel is. Némelyik hívásra jött, de jó néhányan maguktól. Mindegyiket Firnigl Zoltánné Lehet, hogy gyermekvédelmi felelõsként dolgozom majd meg tudta nyerni, mert nem csak a rosszat, hanem a jót, a követendõt is látta a gyerekben. A szülõk azonnal megérezték, hogy mellettük áll, és ugyanúgy a gyerek javát akarja, mint õk. Az elfogadó légkörnek a tanulmányi eredményekben is mutatkoztak kedvezõ következményei. Például a kerületi német versenyt az igazgatónõ három roma származású tanítványa nyerte meg. Az újítások és a szervezetfejlesztés mellett a hagyományok ápolására is figyelmet fordítottak. Több neves sportoló végzett a Csatában, például Fábián László öttusázó, Stiber Mercédesz vízilabdázó vagy Knapek Edina vívó. Amikor arról faggatom, hogy népszerûsége és sikerei teljében miért választotta mégis az elõrehozott nyugdíjba vonulást, Firniglné Margit megnyugtat: vannak még tervei. Egy évig szeretnék pihenni. Sok regényt és verset olvasok, gyakran német nyelven. Most a Parfüm címû regény német kiadását fejeztem be, és nagyon tetszett. Hét éve vettünk a szülõfalumban egy kis parasztházat, és hobbikertészetet alakítottunk ki. Ott is van munka bõven. Jövõre valószínûleg elkezdem a Vállalkozási Fõiskolán a kétéves európai uniós szakértõi tanulmányokat. Lehet, hogy esélyegyenlõségi területen vagy gyermekvédelmi felelõsként dolgozom majd. Eddig is elnyert már több kitüntetést. Az iskolai sportélet fejlesztéséért megkapta a Toldi Miklósdíjat, a XIII. Kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pedig Roma Közéleti Díjjal ismerte el tevékenységét. Nyugállományba vonulásakor kerületünk polgármestere, dr. Tóth József a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntette ki. Augusztus 20-a alkalmából pedig átvehette a Magyar Köztársaság elnöke által adományozott Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet. Mindenkitõl õszinte figyelmet kapott Mint mondja, ezek egyúttal az iskola munkájának elismerései is. Az örömét pedig tetézte, hogy a polgármestertõl kezdve a tanítványokig mindenkitõl meghatóan õszinte figyelmet és szeretetet kapott. A kollégái szívhez szóló levelet és egy Firnigl Margitka részére példamutató magatartásáért és szorgalmáért szövegû díszes oklevelet adtak. A gyerekektõl táskát kapott, benne egy, az iskola összes tanulója által aláírt füzettel. Amikor a tanévzárón elköszönt, a gyerekek felálltak és megtapsolták. Azt sem fogja soha elfelejteni, amikor utolsó óráján egy hatodikos roma kisgyerek így fejezte ki, mennyire fog hiányozni: Csak azt nem értem, mi lesz most a mi családunkkal! CSOP VERONIKA Ismerkedés az iskolapaddal Egy õszi napon érdeklõdõ, csillogó szemû óvodások ismerkedtek az iskolai élettel a Tüzér utcai általános iskolában. A kicsik megszeppenve figyelték a tanárok és a diákok elõkészületeit. Négy helyszínen játékos foglalkozásokon ismerkedtek meg az õszi teendõkkel, a természet adta lehetõségekkel. Szõlõbõl mustot préseltek, amit meg is kóstoltak, papírból szõlõfürtöt ragasztottak, ezenkívül diót is törtek. A vidám naptól õszi énekekkel búcsúzott a leendõ diáksereg. Musicaliskola fiataloknak Hangképzés és színpadi mozgás Táncolni és énekelni szeretõ fiatalok jelentkezését várta november 3-án az NRG Tánciskola a Dagály utcai Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban. A négyéves múltra visszatekintõ iskola tanfolyama egy olyan komplex képzést nyújt, ami alatt a tehetségek elsajátíthatják mindazokat az alapokat, amelyekre majd egy igazi musicalszínpadon szükségük lesz. A fiatalok tanulni fognak jazzelemekkel vegyített színpadi és modern táncokat, ezenkívül kórusénekóráik is lesznek, illetve a szervezõk az egyéni hangképzésre is figyelnek, valamint a különbözõ helyzetgyakorlatok sem maradhatnak ki egy leendõ musical színész-táncos képzésébõl. A Sasvári Sándor nevével fémjelzett iskola foglalkozásait többek között olyan elismert és népszerû mûvésztanárok tartják majd, mint Vass Sándor György táncpedagógus és alapító, aki vallja az õsi bölcsességet, miszerint Ép testben ép lélek! és valóban, a mûvészet, így a tánc is, amely testet és lelket nemesít, gyakran gyógyítani is képes! A szakmai színvonal mellett azonban a jókedv is garantált: Nálunk a gyerekek örömbõl és jókedvbõl énekelnek és táncolnak. Ide mindenki szívesen jön, ugyanis amellett, hogy minõségi munka zajlik, a legfontosabb számunkra mégiscsak az, hogy õk jól érezzék magukat mondja Ferencz Zsuzsa, a Gyermek- és Ifjúsági Ház mûvelõdésszervezõje. A novemberi felvételin két korosztályban indulhattak a fiatalok: a kisebbeket 9 éves, az idõsebbeket 14 éves kortól sorolták külön csoportba. A felvételin sikeresen megfelelteknek a tanfolyam már néhány nap múlva elindul, és heti két délutáni alkalommal (hogy ne ütközzön az iskolai órákkal) tart a tanév végéig. Akik beleszerettek a mûfajba, azoknak nyáron sem kell unatkozniuk, ugyanis lesznek nyári táborok és foglalkozások, hogy jövõ õsszel ott folytassák a megkezdett munkát, ahol abbahagyták. A tánciskola azonban nemcsak képzést, hanem fellépéseket is nyújt a gyerekek számára. Az angyalföldi tagozat nemrég a Macskák és a Valahol Európában címû jól ismert mûvekbõl adott elõ részleteket óriási sikerrel. További információt kaphatnak a képzésrõl az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban (Dagály u. 15/A) vagy a es telefonszámon. N. GY.

5 2008. november 18. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K Megújult a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola Tánccal és énekkel ünnepeltek A fõvárosi fenntartású Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola felújítási munkálatait a XIII. kerületben októberben adták át. Az ünnepségen Horváth Csaba fõpolgármester-helyettes, az oktatási ügyosztály, a beruházási osztály és a felújítási munkálatokat végzõ cégek képviselõi is megjelentek. Az intézmény rekonstrukciója közel 900 millió forintjába került a Fõvárosi Önkormányzatnak. Tánccal és énekkel ünnepelték a diákok megújult iskolájukat a tornateremben. Az intézmény énekkara olyan énekekkel készült többek között, mint Geszti Péter Oláh Ibolya számára írt Magyarország címû szívszorító dala, vagy a Honfoglalásból is jól ismert Kell még egy szó. A hab a képzeletbeli (dobos)tortán a versenytáncos testvérpár, Magócsi Norbert és húga, Regina tánca volt. Az összeszokott páros tudása legjavát beleadva mutatott be káprázatos ízelítõt különbözõ latin táncokból. Tom Jones dallamos slágerének felcsendülésekor pedig minden bizonynyal a jelenlévõk is szívesen táncra perdültek volna. Amikor idejöttem tanítani, egy lerobbant iskola fogadott. Sokáig csak álmodtunk arról, hogy fel tudjuk újítani. Most végre ez az álom valóra vált. Olyan épületet kaptunk a fõvárostól, ahova öröm bejönni, tanulni és dolgozni mondta Horti Andrásné, az intézmény igazgatója. Az igazgatónõ köszönõlevelek és ajándékok átadásával fejezte ki háláját a kivitelezésben közremûködõ önkormányzati vezetõk és cégek munkájáért. A Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképzõ Iskolát a Fõvárosi Önkormányzat mintegy 900 millió forintból varázsolta újjá, az intézmény szinte az elsõ téglától az utolsóig megújult. A régi épületszárny kívülrõl megszépült, a nyílászárókat kicserélték, belül átfestették, több tantermet újraburkoltak és felújították az ajtókat is. Az iskola két új épületrésszel bõvült. A nagyobbikban tornacsarnokot, kisebb tanárikat, szaktantermeket és két számítástechnika-termet alakítottak ki. Utóbbit pályázati pénzeknek köszönhetõen korszerû és modern számítógépekkel szerelték fel. A másik épületszárnyat idén szeptemberben nyitották meg, amelyet az épület túlsó végében építettek hozzá a régihez. Ott irodák, kisebb tantermek, egy személyzeti étkezde, egy büfé és egy aula kapott helyet. Az intézmény könyvtára új helyre költözött, helyén klubszobát rendeztek be. A felsoroltakon túl a felújításnak köszönhetõen az iskola diákjai immáron új tankonyhákban és pincér szaktanteremben tanulhatnak és készíthetik intézményük névadójának különleges finomságát, a dobos tortát. SZ. V. A jövõ eszközei a kerületi iskolákban Modern módszerek, hatékonyabb oktatás Folytatás az 1. oldalról Az önkormányzat a 2008/2009 tanévben 45 interaktív táblával gazdagította hat iskola felszereltségét. A kerületi iskolák közül a Csata Utcai Általános Iskola, az Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola, a Berzeviczy Gizella Tagiskola, a Hegedüs Géza Általános Iskola, az Eötvös József Általános Iskola és az Ady Endre Gimnázium kapott modern táblákat. Dr. Tóth József polgármester az interaktív táblák ünnepélyes átadásán elmondta: a táblák az oktatás korszerû eszközei, a tanítási folyamat fontos részei, amelyek jól hasznosíthatóak a kompetencia-alapú oktatásban is. Az önkormányzat célja három év alatt, 2008-tól 2010-ig, az évente 50 millió forint értékû további fejlesztés, mely informatikai eszközökön kívül tartalmazza a bútorok megújítását is. A tervek szerint 2010-re a kerületi iskolák tantermeinek százalékában tanulhatnak majd ilyen táblák segítségével a tanulók. Az eszközök nemcsak aktív részvételi lehetõséget, játékos tanulást nyújtanak a diákoknak, hanem általuk nagyobb az esély a bevésésre, a felidézésre és érdekes módon, szinte észrevétlenül fegyelmezik is a felhasználó tanulókat. Az interaktív táblák a tanóraszervezés új eszközeivé válhatnak a jövõben tájékoztatott Szenteiné Bukovinszky Katalin, a Csata utcai iskola igazgatója. A táblák használatával kapcsolatban idén nyáron továbbképzést szervezett a XIII. kerületi önkormányzat Pedagógiai Szolgáltató Központja, valamint az eszköz bevezetését és a tanárokkal való elfogadtatását is segítették a szolgáltató szakemberei. Schlotter Judit, a Az új taneszköz játékos tanulást nyújt a diákoknak Dr. Tóth József polgármester az ünnepélyes átadáson a gyakorlatban is kipróbálta az interaktív táblákat szolgáltató központ kerületi informatikai szaktanácsadója elmondta: az új eszköz egy nagyméretû érintõképernyõ, amire a számítógép képe projektoron keresztül kivetíthetõ. Mivel a tábla közvetlenül kapcsolódik a számítógéphez, vagy laptophoz, így használója a tábla érintésével átveheti annak irányítását. Több idõ jut a gyakorlásra Minden tábla típusának megfelelõen feladatszerkesztõ szoftverrel rendelkezik, melynek segítségével jól átgondolt feladatok szerkeszthetõk a gyerekeknek, olyanok, amelyek gondolatébresztõk, motiválják a tanulókat, és így aktív résztvevõként bekapcsolódhatnak a feladatmegoldásba. Az eszköz segítségével például a feladatkiosztás ideje is lerövidül, hiszen a 5 pedagógus a felkészüléskor elõre elkészíti a táblaképeket. Ezáltal jóval több idõ jut a többszöri, hoszszabb ideig tartó gyakorlásra, ismétlésre. A tábla segítheti a tanóra szervezését is, ugyanis rövidebb idõ alatt, látványosan alakíthatóak csoportok, gyorsítja, pontosítja az ellenõrzés folyamatát. A tanároktól az új tábla használata másfajta gondolkodásmódot, módszertani megújulást igényel. Rengeteg lehetõséget rejt magában az eszköz, de ezeket meg kell tanulni kihasználni. A pedagógiai szolgáltató munkatársai nyáron a táblahasználattal kapcsolatban három tanfolyamot tartottak, egyenként 30 órában negyvenöt pedagógusnak, ami Schlotter Judit szerint arra volt elegendõ, hogy elindítsák a pedagógusokat az átgondolás folyamatában, és ha ráérzett a tanár a táblák használatára, akkor folyamatos gyakorlással pedagógiailag hasznos és célirányos feladatokat állíthat össze. Meg kell találni a tábla használatának arányait figyelmeztetett a szakember ugyanis a táblával például egy fizikai, kémiai kísérlet vagy a biológiaórán a hagyományos demonstrációs eszközök használata nem váltható ki, ezek a kézzel fogható folyamatok a tanórán meg kell hogy maradjanak. A táblával, a laptoppal és a projektorral viszont a poszterek, térképek, szinte az összes papíralapú szemléltetõeszköz, valamint a tévék, a DVD-k, a magnók helyettesíthetõk. Az interaktív táblával a tanítás-tanulás folyamatának módszertana újítható meg, ami a fejlõdést, a modernebb, hatékonyabb oktatást szolgálja a jövõben. METZ

6 6 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K november 18. A Lehel Csarnokban ügyelnek a vásárlók egészségére A Lehel Csarnokban már hat esztendeje rendezik meg minden tavasszal és õsszel az Egészséges Életmód Tanácsadási hétvégét. Legutóbb november 7 8-án várták a vásárlókat mérésekre és szûrésekre, valamint a piac vezetõsége bemutatta a csarnok két új defibrillátorát is. November 7-én 14 órakor fõleg idõsekbõl álló sor zárta el az utat a csarnok galériájára vezetõ mozgólépcsõnél. Ezen a pénteken, illetve másnap rendezték a piacon az Egészséges Életmód Tanácsadást. A vásárlók ingyenes vérnyomás-, koleszterin- és vércukorszintmérésen vehettek részt, illetve diatetikus és kardiológiai A vásárlók ingyenes vérnyomás-, koleszterin- és vércukorszintmérésen vehettek részt Nem csak az orvos gyógyíthatja körmeit Az õszi hónapok beköszönte cipõváltásra kényszerített bennünket. A szandálokat és papucsokat zárt alkalmatosságra cseréltük, ami azt jelenti, hogy még nagyobb figyelmet kell fordítanunk lábaink egészségére. Németországban és az EU több országában a beteg láb ápolását, a gyógypedikûrt a benõtt körmöket és a cukorbetegek lábápolását már a betegbiztosítás fizeti. Itthon ugyan tervezik, de még nem vezették be a támogatási rendszert, sõt, kevesen tudják, hogy például a gyógypedikûri ápolás nem kizárólag a lábak áztatását és a körmök levágását jelenti. Ha fájdalmat érzünk a körömágyunk táján, nem kell azonnal a sebészhez rohannunk. Ám, ha a lábujjkörmeink színe drasztikusan megváltozik: szürkés-sárgás, zöldes-barnás lesz, felszínén barázdák, pöttyök jelennek meg, netalántán még gennyes folyadékot is termel, fekélyre hajlamos, túlzottan hámló, berepedezett a láb, abban az esetben érdemes bõrgyógyászhoz fordulni tudtuk meg Rózsa Ildikó pedikûröstõl. A legtöbb gyógypedikûrös ma már nem csak a tyúkszemeket, a bõrkeményedéseket, a leszakadt, sérült és gombás körmöket ápolja, hanem akár a talpdiagnosztika mellett a körömágyban befelé növõ körmöket is egyenessé formálja egy aprócska sín segítségével. Egy-egy jó szakember lábtehermentesítõket, ezen belül lábujjsapkákat ajánlhat megelõzésre, a A defibrillátorok kezelésére a piacfelügyelõket és a biztonsági õröket képezték ki Szociális akció A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete kedvezményes ruhavásárt szervez a fõváros lakosainak. Az akció során kedvezményes áron vásárolhatnak használt ruhanemût, gyermek-, nõi, férfiruházatot, lakástextíliát, valamint fehér munkaköpenyt és nadrágot. Minden nap új készlettel várjuk az érdeklõdõket! Az akció helye: Vöröskereszt XIII. Kerületi Szervezete, XIII., Váci út 67. (bejárat a Róbert Károly krt. felõl). Az akció ideje: november 26. (szerda) óráig, november 27. (csütörtök) 8 16 óráig. Bankkártya és egészségpénztár-kártya elfogadóhely. RAUSCH ingyenes hajszerkezet-vizsgálat a gyógyszertárban november 21-én és november 27-én óráig! Ingyenes vérnyomásmérés! tanácsadást is meghallgathattak. Emellett érállapotfelmérés, érszûkület-kezelés, továbbá dohányosok részére légzésfunkciós tüdõgyó-gyászati szakvizsgálat is volt. A környezõ üzletekben szemvizsgálat és számítógépes talpvizsgálat várta az érdeklõdõket. A Lehel Csarnok vezetõinek és árusainak fontos a vevõk egészsége, ezért két új defibrillátort vásároltak. Hogy miért volt szükség ezekre a készülékekre, arról dr. Vörös Péter ügyvezetõ tájékoztatott. A csarnokban naponta 30 ezer ember fordul meg, és sajnos hetente megtörténik, hogy a piacon vagy az épületen kívül valaki roszszul lesz, és vannak köztük infarktusgyanús esetek is. Ilyenkor az elsõ tíz perc kritikus idõszak, mert ekkor még jó az esély a mentõk eredményes beavatkozására. A két defibrillátor segítségével ez a szakasz tartósítható, ráadásul a gép XIII., Lehel u. 28. Tel./fax: Nyitva: hétfõtõl péntekig: 8 18 óráig nem avatkozik be, ha nem szükséges. A kezelésére a piacfelügyelõk és a biztonsági õrök kaptak képzést. Az életmentõ készülékekbõl a kórházakon kívül csak a Ferihegyi repülõtér, a XI. kerületi önkormányzat, és mostantól a Lehel Csarnok rendelkezik. Az egészségnap ideális alkalom volt a készülékek bemutatására. Nagy a sikere az egészségvédõ programjainknak. Fõleg idõsek, de fiatalok is sorban álltak, hogy felmérjék egészségi állapotukat. A csarnok dolgozóinak fontos, hogy a vásárlók biztonságban érezzék magukat a piacon, illetve, hogy jól szórakozzanak. November végén divatbemutatóval, míg december elején Mikulás-napi ünnepséggel várjuk a vevõket, és a szórakozni vágyó családokat mondta dr. Vörös Péter. Ingyenes jogsegélyszolgálat SZABÓ DÁVID A NEM ADOM FEL Alapítvány heti 2 alkalommal jogsegélyszolgálatot nyújt mindazok részére, akik egészségi állapotuk, szociális helyzetük vagy etnikai hovatartozásuk folytán hátrányos helyzetben vannak. A szolgáltatás ingyenes. Az ügyfeleket kizárólag telefonos idõpont-egyeztetés alapján fogadja dr. Sebestyén Kálmán, az alapítvány jogásza. Idõpont-egyeztetés a ös telefonszámon. A jogsegélyszolgálat helyszíne: a NEM ADOM FEL Alapítvány Irodája (XI., Villányi út 9. fszt. 6.). Félfogadás idõpontja: hétfõn 15 17, illetve csütörtökön 9 12 óra között. A K C I Ó roncsolódott körmökre pedig gyógyzselébõl körömprotézist épít. Korszerû csiszológépek segítségével a cukorbetegek biztonságos lábkezelése is megoldott. Így a tél beálltával ne csak parafinos pakolást, frissítõ fürdõket és bõrradírozást kérjünk, hanem esetleges körömelváltozásainkkal is keressük fel bátran a gyógypedikûrösöket, akik egy súlyosabb ortopédiai probléma diagnosztizálása esetén szinte minden esetben tudnak ajánlani egy jó szakorvost is. Õszi-téli olcsó ruhavásár ANNA OPTIKA Év végi szemüvegvásár keretek már 990 Ft-tól!!! XIII., PANNÓNIA U. 48. TEL.: XIII., POZSONYI ÚT 1. TEL.: NYITVA: H P ig T.ZS. A Magyar Vöröskereszt XIII. Kerületi Szervezete olcsó, jó minõségû nõi, férfi-, gyerek- új és használt ruhával, cipõvel várja kedves vásárlóit. Új és használt gyerekjáték akciós áron. Akciónk helye: Váci út 67. Ideje: november óráig. A K C I Ó

7 2008. november 18. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K Mátyás király könyvtára Reményik László meselemeze Aki a hangokért járta be Magyarországot 7 Vizás halacskák A Vizafogó Tagiskolában felavattuk az elsõ osztályosokat. A vizás halacskák az iskola vezetõsége, tanárai, alsó tagozata és a nyolcadikosok képviselõi elõtt tettek fogadalmat. Saját költésû Vizafogó-nótánk után Farkas Veronika tagintézmény-vezetõ köszöntötte az apróságokat közösségünkben. Tarsolyné Völgyi Rita tanító néni segítségével minden elsõs ünnepélyes esküt tett, hogy derék iskolás lesz, a nagyok pedig arra esküdtek föl, hogy segítik a kicsiket. A nyolcadikosok filcbõl készült kishalat tûztek a kicsik mellére, majd minden halacska egy-egy környezetkímélõ, gondosan földíszített papírhajót bocsátott a Duna vizére. A jelenlévõk gyönyörködtek a sorsukra hagyott hajókban. INGYENES SZEMVIZSGÁLAT A K C I Ó A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Mosoly utcai fiókja Mátyás király könyvtára címmel kézmûves-foglalkozást tartott a Tomori Pál Tagiskola ötödik osztályos tanulóinak. A fiatalok megismerkedtek a XIV. század reneszánsz korszakával, Mátyás király híres könyvtárával és kódexeivel. Készítettek merített papírra saját tervezésû iniciálét, betekintést nyertek a kalligráfia (szépírás) mûvészetébe. Római és gótikus betûkkel írták a kódexük lapjára a latin mondásokat, végül maguk készítette pecséttel zárták le mûvüket. Ezúton köszönjük Gecsõ Erzsike néninek az iskola kézmûves szakköre vezetõjének és Kõszegi Kati könyvtárosnak az érdekes és élménydús foglalkozást. Ingyen lencse BANADICS MÁRTA Az avató emlékére a tanító néniktõl minden elsõs emléklapot kapott. BENKÕ ILDIKÓ A K C I Ó Új keret vásárlása esetén! Részletek a boltban. LEHEL Piac, Emelet (a mozgólépcsõnél) Hétfõ péntek szombat Telefon: Reményik László 2000 óta szinte minden esztendõben ír egy könyvet. Idén azonban a nyolcadik kötet megjelenése helyett meselemezt készített. Méghozzá olyan meselemezt, amin nem látó lányok olvasnak fel különféle hangokkal illusztrált magyar népmeséket. A kifogyhatatlan energia, a tenni akarás és az akarat viszi elõre kerületünk lakóját, aki tizennyolc éve a sokadik szemmûtéte után veszítette el látását. És hogy milyen egy guruló kisgömböc hangja? Kölcsönözzék ki a könyvtárból és hallgassák meg! Egyszer, még az 1990-es évek végén az akkori barátnõmmel és a vakvezetõ német juhászkutyámmal, Kicsivel a Visegrádi-hegységben kirándultunk. Éppen egy patak mentén haladtunk el, amikor felfigyeltem a csobogó víz hangjaira. Mint kiderült, volt ott egy nagyjából húsz centiméter magas zúgó, amitõl mindkét irányban teljesen másként csobogott a víz. Leültem a patak mellé, és behunyt szemmel hallgattam. Az egész olyan volt, mint egy jótékony agymosás. Ott fogadtam meg, hogy egyszer majd komolyabban szeretnék a hangokkal foglalkozni. Reményik Lászlóban sokkal késõbb, úgy 2003 körül körvonalazódott, hogy mindezt milyen formában képzeli el. Öt évvel ezelõtt tudatosult bennem, hogy olyan meselemezt szeretnék, amelyet nem látó gyerekek olvasnak fel. Ez számomra azért volt fontos, mert én is elveszítettem a látásomat, és tudom, milyen nagy kihívást jelent így élni. Az elképzelést tettek követték: Reményik László a könyveinek bevételébõl jó minõségû hangtechnikát stúdiómikrofont, hangfelvevõt vásárolt, majd azon kezdett töprengeni, mely mesék legyenek a lemezen. Végigolvastam a 77 magyar népmese címû kötetet és még legalább ennyi másikat különbözõ szerzõktõl. Aztán kiválasztottam hat olyan mesét, amelyeket a legjobban lehet hangokkal illusztrálni. Ebbõl a következõ öt került fel a lemezre: A kisgömböc, A huszár és a szolgáló, A háromágú tölgyfa tündére, A halkisasszony és A muzsikáló ezüst kecske. Reményik Lászlónak az volt az elképzelése, hogy ne csak az olvasót lehessen a lemezen hallani, hanem különféle hangokat is, azaz azt, ami éppen a mesében történik. Ezért aztán elindult barátaival, hogy a listájára felírt hangokat öszszegyûjtsék. Készítettem egy listát, hogy melyik meséhez milyen hangokra lesz szükség. Aztán elindultunk a segítõim és én, és felvettük õket. Volt, amit könnyen rögzítettünk, például egy patakot, egy mennydörgést. Aztán sok olyan is akadt, amiket el kellett játszanunk: gömböcöt gurítani, magasból leugrani, patakon átgázolni, sodrófával tenyérbe csapni. Emlékszem, egy sorozatfelvétel miatt egyszer az egész éjszakát a Börzsönyben töltöttük, mert fontos volt, hogy tiszta legyen. Ne legyen benne a civilizáció zaja. Mindezt mi negyven-ötven éves fejjel örömmel, jókedvvel csináltuk. A legnehezebb, legtöbb fejtörést okozó hang a kisgömböc hangja volt. Vajon milyen a hangja egy kisgömböcnek, amikor gurul? Sokáig gondolkodtunk, mivel helyettesítsük, hogy azért mégse lehessen felismerni. Végül egy medicinlabda kölcsönzött neki hangot. Aztán ott volt a nagy kérdés, hol gurítsuk? Az ország négy részébe mentünk gurítani. Az egyik helyen szél fújt, a másikon behallatszott a távolban zakatoló HÉV. Bejártuk egész Magyarországot, mire sikerült a hangokat összeszedni! A meselemez öt népmeséjébõl négy tehát különféle hangokat kapott, míg az ötödik, az utolsó nem. Az kilóg a sorból, ugyanis annak hangillusztrációja a zene. A lány, aki A muzsikáló ezüst kecskét felolvasta, tud fuvolázni, és eljátszott három darabot, melybõl kettõben egy szintén nem látó férfi kísérte õt zongorán. Ha bárki kedvet kapott a lemezhez, és szívesen meghallgatná, ne a boltokban keresse, hiszen ott nem fogja megtalálni. Ez a CD ugyanis nem került kereskedelmi forgalomba. Azzal a céllal készítettük, hogy mindenkié legyen, hiszen a maga nemében egyedülálló: nem látók olvasták fel és saját felvételû hangokkal illusztráltuk. A lemez ingyenes, bárki engedély nélkül másolhatja és ajándékozhatja. Aki meghallgatná, annak csak ki kell kölcsönöznie a Fõvárosi Szabó Ervin könyvtárak bármelyikébõl, vagy 340 vidéki könyvtár egyikébõl. A szeptemberben megjelent lemez után pedig, ha bárki azt hinné, hogy Reményik László A szerzõtõl a kerületi óvodák nevében Kautzky Lászlóné, az Egyesített Óvoda igazgatója november 13-án vette át a meselemezt, november 20-án az iskolásokat is meglátogatja Reményik László pihenni fog egyet, az téved. Elképzelés már van sok, és a következõ lemez munkálatai is megkezdõdtek már. A második lemez várhatóan az elsõ angol nyelvû adaptációja lesz. Négy népmese már megvan, az ötödiken még dolgoznak. Ezenkívül tervezem még a hét megjelent könyvem hangoskönyvverziójának elkészítését, és egy válogatást az között élt jelentõsebb magyar írók novelláiból, elbeszéléseibõl. Továbbá a terveim között szerepel egy olyan lemez is, amelyben csak víz alatti hangfelvételek hallhatóak, és annak a párja, amelyen pedig víz feletti hangok. Aztán ki tudja, milyen ötletem lesz még! A meselemezt bárki letöltheti a weboldalról is. SZABÓ VIKI

8 8 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K november 18. Parrag Zoltán, a 62-es posta kézbesítõje Kerületünk lakója az Év Postása A Budapesti Kongresszusi Központban a Postai Világnap alkalmából ünnepélyesen adták át az év nívódíjait, elismeréseit, köztük az idei Év Postása díjat is Parrag Zoltánnak október 14-én. Expresszleveleket hordott Ki gondolná, hogy a Budapest 62-es posta kézbesítõje a zöld postásruhát nemcsak hogy szívesen, de büszkén is viseli. Mondhatnánk, elégedett a kerületünkben élõ Hegedûs Gyula utcai lakos, aki vidáman mutatja oklevelét és a vándorkürtöt. Több szállal, sõt, családi gyökerekkel is kötõdik a kerülethez. A Sallai Imre Általános Iskolába járt (ma az öreg, Pannónia utcai iskolaként ismerik), versenyszerûen focizott az Úttörõ Stadionban, és a Szent István park még ma is megdobogtatja a szívét. Eredetileg villamosgép-szerelõnek tanult, de mivel volt osztálytársa postásnak állt, õ is kedvet kapott ehhez a szakmához tól fél évet töltött a Móricz Zsigmond téri 112-es postán, majd 1984 áprilisától a Teréz körúton lévõ 62-es postához került. Elõször expresszleveleket hordott, majd kisegítõ kézbesítõ lett, és végül állandó járatot kapott ben több hónapos egyesített felvevõ és kézbesítõ tanfolyamot végzett, amit a személyi igazolványába is beírtak. Ugyanebben az évben került a kerület Gidófalvy- és Csángó utcai lakótelepeihez, és váltótársával, Békési Ambrussal akivel több mint 20 éve kifogástalan összhangban dolgoznak mintegy 1650 lakásba viszi a küldeményeket. Viszonylagos szabadság, változatosság jellemzi a munkámat. A posta megítélése nagyrészt a mi közvetítésünkkel és munkánkon keresztül történik. Igyekszem ennek megfelelni. Mindenkit személyesen ismerek a járatomban, szinte mindenütt családtagként fogadnak, sõt elõfordul, hogy idõnként meghívnak családi eseményekre, esküvõre is. De legalább ennyire fontosak számomra a 1134-es kód dolgozói, akiknek szintén rengeteget köszönhetek. Sokat jelent a mindennapokban a kézbesítõ osztály jó hangulata! 302 ajánlás Zoltán idén kapta a 25 éves törzsgárdaelismerését is. Az Év Postása nívódíj a Magyar Posta Zrt.-n belül a legmagasabb elismerés. Tavaly október 9-én vezérigazgatói dicséretet kapott, majd decemberben lakossági elismerésnek köszönhetõen vezérigazgatói jutalmat váltótársával együtt. Felettese, Pakó Mihályné, a 62-es posta vezetõje az Év Kézbesítõjének javasolta idén és szakmailag kiválónak értékelte munkáját. A Postás újságon keresztül bárki leadhatta szavazatát. Zoltán kapta a legtöbbet, pontosan 302 ajánlást. Az egyik nap szóltak, hogy forgatnak majd egy tévécsatornától, legyek készenlétben. Mit sem sejtve dolgoztam, amikor egyszer Parrag Zoltán Mindenkit személyesen ismerek a járatomban csak megszólalt a hangosbemondó, amin keresztül egy rövid bevezetõ után közölték, hogy én lettem az Év Postása. A tévés forgatás elmaradt, helyette Szûts Ildikó vezérigazgató jelent meg, aki gratulált nekem. Nagyon meglepõdtem, de örültem is, mint ahogyan a családtagok, kollégák, ismerõsök, barátok és persze a lakók is. Köszönöm mindenkinek ezúton is! TÁBORI ZSUZSA Társasozunk Mi itt a pesti belvárosban társasházakban lakunk. Otthonunkat a rendszerváltás utáni nagy privatizációs hullámban megvettük, azaz tulajdonosok lettünk, és a legtöbbünknek nincs is más ingatlanja vagy komoly vagyontárgya. A lakásunk tehát életünk fõ mûve. Bizony. Egyetlen olyan személyt ismerek, aki nem élt elõvásárlási jogával, és a mai napig bérlõ. Utólag bánja a makacsságát, de ma már csakis piaci áron vehetné meg a lakást az önkormányzattól, szóval, ahogy mondják, elment a hajó. Sajnos a bérleti díj évrõl évre nõ. Hiába van a lakásán belül minden komfort (rengeteget költött rá, amivel jelentõsen emelte a bérlemény értékét az önkormányzat legnagyobb örömére), ha nincs beleszólása abba, hogy mi folyik a házban. Számára nincs fórum, ahol megkérdezhetné, hogy miért bontották el a fél tetõt, miért kell idõnként a lakását gólyalábakon megközelíteni, miért csak hetente egyszer ürítik a kukákat. Pech, hogy ideszületett, mert õ már nem költözik. Marad és tûr. Állítólag a magyar nép nem mobil. Hát nem is. Az én ismeretségi körömben az idõsek és a középkorúak örülnek, ha a nap végeztével maguk körül a jól ismert zajokat hallják, és a szomszéd köszön a lépcsõházban. Ahogy látom, a fiatalok se nagyon kalandoznak. A külföldi munka kockázatos, a lakásbérlés a legtöbbjüknek megfizethetetlen, marad a szülõi otthon. Ez van, ezt kell szeretni. Ha messze az iskola vagy a munkahely, hát többet utazunk. A mi társasházunk nagyon mélyrõl indult. Mocskos, lepusztult falak, becsukhatatlan kapu, a folyosók aládúcolva. A lakók többsége a világháborút is itt vészelte át, és számukra megállt az idõ, mert a kilencvenes években még mindig az Ingatlankezelõ Vállalatot szidták a kukabûz és az elromlott lift miatt. Mindhiába, mert állam bácsi már leosztotta a lapokat. Azután valami elindult. Jött egy fiatal házaspár két gyerekkel, és nem fértek a bõrükbe. Minden közgyûlésen ötleteltek, szóval az agyunkra mentek, mert gyanakodtunk, hogy csak a pénzt akarják kihúzni a zsebünkbõl. Egyébként akkor még nem volt divat közgyûlésre járni. Az öregek a felét se értették a szószaporításnak, a fiatalok meg késõ estig dolgoztak. Minden határozatot olvasatlanul aláírtunk, csak hagyjanak minket békén. A ház viszont felélénkült. A fiatal házaspár nagylelkûen a pinceés padlásrészekért (én egyiket se használtam) cserébe rendbe hozatta a padlást, az udvart, és a legveszélyesebb kéményeket. A tetõn már nem folyt be a víz. Külsõ-belsõ mázolás. Kaputelefon, védõrácsok. Az aládúcolás eltûnt, azóta sokkal világosabb a konyhám. A fiatal házaspár idõközben elköltözött, jöttek azonban más, a pénzükért elfogadható körülményeket akaró fiatalok. Gyerekek születtek. Tavaly úgy döntöttünk, hogy tizennégy év után leváltjuk az eddigi közös képviselõt a gyanús üzelmei miatt. A megfelelõ referenciákkal rendelkezõ új képviselõ egyelõre jól söpör, persze a körmére nézünk! Ó, azért ez még nem a paradicsom! Nálunk is vannak notórius nemfizetõk, a csillagos eget ígérõ, majd illegalitásba vonuló kft.-k, külföldön állomásozó tulajdonostársak, akik a bérlõiktõl bezzeg beszedik a díjat. A nyáron miattuk majdnem csõdbe ment a ház. Kevés a pénz, sok az elvégzendõ munka, ezzel nem mondok újat. Mindazonáltal kialakult egy lakóközösség. SZATHMÁRI ÁGNES

9 2008. november 18. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K Festõ és fotó szakos növendékek munkái Csendélet A Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola diákjainak kiállítását láthatják az érdeklõdõk az Újlipótvárosi Klub-Galériában. Az elsõ ötödik éves festõ szakosok és a harmadik ötödik évfolyamos fotó szakosok mutathatták meg alkotásaikat a közönségnek. A kiállítás címe Csendélet, amely az egyik legrégibb tradícióval bíró témája minden vizuális mûvészeti Vállalkozói Bál december 5-én tizennegyedik alkalommal rendezzük meg a XIII. kerületi Vállalkozók Bálját a margitszigeti Grand Hotel Széchenyi Termében. Szándékunk változatlanul az, hogy a XIII. kerületben mûködõ vállalatok, intézmények, gazdálkodó szervezetek vezetõi, a kerület vállalkozói találkozhassanak egymással, az országgyûlés kerületi képviselõivel, valamint az önkormányzat képviselõivel. Reményeink szerint rendezvényünk tovább segíti, erõsíti együttmûködésünket, üzleti, munkatársi, illetve baráti kapcsolatainkat. A rendezvény bevételét ebben az évben is jótékonysági célra ajánljuk fel. Minden érdeklõdõt szeretettel vár a XIII. kerületi önkormányzat! A jelentkezéseket november 28-ig várjuk. Bõvebb információt a es telefonszámon adunk. Mûvészeti Intézet a kerületben Új intézménnyel bõvült a kerület felsõoktatása. A Kodolányi János Fõiskola budapesti intézete után Angyalföldön, egészen pontosan az Üteg utca 30-as szám alatti épületben, szeptemberben kezdte meg az oktatást a Harsányi János Fõiskola Mûvészeti Intézete. Az ünnepélyes megnyitót november 6-án tartották, ahol már a hallgatók munkáiból nyílt kiállítást is megtekinthették a vendégek. A fõiskola meglévõ képzési szakjai Gazdálkodás és menedzsment, illetve Turizmus-vendéglátás mellett új területtel jelentkezik a felsõoktatásban. Ebben az évben az intézmény repertoárja Kézmûves szakkal bõvült, 2009-ben pedig várhatóan két új szakon Elektronikus ábrázolás és Környezetkultúra is megindul a képzés. Ezekkel, és a tervezett negyedik szak Képi ábrázolás indításával a legnagyobb mûvészetközvetítõ hellyé válik az országban. A megnyitón az iskola vezetõsége felavatta a mûvészeti intézet Küldetésnyilatkozatát, melyet egyúttal a folyosón található táblára is felszereltek. A külsõ támogatók anyagi segítségérõl is megemlékeztek, és további együttmûködést remélve a szponzoroknak is hasonló, nevüket megörökítõ táblával adóztak. A hallgatók nagyszerû munkáiból nyílt kiállítást mindenki az ajándékba kapott kitûzõvel nézte, a vendégek mellén ott díszelgett a fõiskolások által kézzel készített embléma. Festménykiállítás a Városház Galériában ágnak. A csendélet lehetõséget nyújt az alkotónak az önálló festõi elrendezésre, az elmélyülésre és a kísérletezésre. Nyomon követhetjük ezt mind a festõ szakos, mind a fotó szakos növendékek munkáin. Sokféle témát ábrázolnak sokféle stílusban. Fiatal és bátor személyiségükbõl áradó bizonyítani és alkotni vágyásuk mellett a megmérettetés igénye is építi mûvészi fejlõdésüket. Kiállításukat Záborszky Gábor festõmûvész Munkácsy-díjas, érdemes mûvész, a Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola tanára nyitotta meg. A képek megtekinthetõk november 21-ig hétköznap óra között az Újlipótvárosi Klub- Galériában. SZABÓ Kocsis András Sándor festménykiállításának megnyitója november 26-án 15 órakor lesz a Városház Galériában (Béke tér 1.). A tárlatot megnyitja: Vészabónoémi festõmûvész. A képek megtekinthetõk január 30-ig. VAJDA ILDIKÓ Bródy János Fegya (Jávori Ferenc, Budapest Klezmer Band) Mahó Andrea Somló Tamás és Cipõ (Bódi László, Republic) november óra Támogatók: MAZSIHISZ, Alexandra Könyvesház, ATV, ZSIKK, Dohány utcai templomkörzet, PontFM Rádió. jótékonysági koncertje Az Élet Menete Alapítvány javára Az est folyamán megemlékezünk az Emberi Jogok Nyilatkozatának Dohány utcai Zsinagóga 60. évfordulójáról is. Zenei kíséretek: FG-4 (Illés és Fonográf emlékzenekar), valamint Somló Tamás zenész barátai Mûsorvezetõ: Balázsovits Lajos színmûvész. Az est fõvédnökei: Szulák Andrea, Illényi Katica, Haumann Péter és Demjén Ferenc a évi jótékonysági koncert közremûködõ mûvészei. A jegyek 2800 Ft (karzat) és 3800 Ft (földszint) áron megvásárolhatók az Alexandra Könyvesházakban, valamint az Interticket jegyhálózatokban. Kérjük kedves férfi vendégeinket, hogy fejfedõt legyenek kedvesek magukkal hozni! Fábián Mária alkotásai Egy kapcsolat útja 9 Fábián Mária amatõr mûvész évente csak egyszer állítja ki képeit, amelyeket otthon, a konyhaasztalon fest. Idén a Tátra utcai könyvtár ad otthont festményeinek. Nem az elsõ kiállítása a könyvtárban, alkotásainak már 2005 õszén helyet adott a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár XIII. kerületi 7. sz. könyvtára. A három évvel ezelõtti tárlaton az akkori legújabb képeit mutatta be, idén az elmúlt 10 év munkáit tekinthetik meg az érdeklõdõk. És, miért pont 10 év? Mert Fábián Mária 1998 óta foglalkozik aktívan a képzõmûvészettel. Az elmúlt években elsõsorban portrékat és aktokat készített, és csak néhány tájképet. Idén, a kerek évfordulón eljött a témaváltás ideje, és a természet felé fordult. Fotózom a tájat, és a fényképeket számítógépre viszem, nagyra kivetítem, majd így festem meg. A kerek, lágy formák és az egy vonallal ábrázolt képek jellemzik ma is a mûveimet. A tanárom, Bodonyi Ferenc mondta: azáltal, hogy sokfélét és többet rajzolok, magasabb szinten tartom az alkotókedvemet. Nem vagyok részletezõ alkotó, úgy gondolom, hogy a lényeget mindenki mondja ki magának. Az idén készült, és a kiállításon bemutatott tájképeken a folyó a fõ motívum, ábrázolok esti és reggeli folyópartot is. A régebbi képek közül az összeboruló fejekbõl teljes sorozatot láthatnak az érdeklõdõk a tárlaton. A sorozat egy kapcsolat útját járja végig. Megrajzoltam a kezdeteket, a családalapítást, majd a félrekacsintgatást, a kibékülést, azaz az újbóli összetartozást, végül az öregedést és a halált. A kiállítás megtekinthetõ november 28-ig a könyvtárban (Tátra u. 52.). METZ A mi XX. századunk Ormos Mária sorozatának 2. elõadása: Kényszerek és választások a József Attila Színház Gaál Erzsébet Stúdiójában november 24-én órakor lesz Reménytelen vállalkozás? Külsõ és belsõ erõviszonyok. Katonai kérdés? Társadalmi kérdés? Politikai kérdés? Elkerülhetõ bukás?

10 10 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K november 18. Mesterük elõtt tisztelegtek a tanítványok Nemzetközi aikidotalálkozó Október utolsó hétvégéjén a Tüzér utcai Honvéd Sportcsarnokban tartották a keleti harcmûvészetekkel foglalkozó Magyarországi Raji Budo Iskola nemzetközi bemutatóját. Az iskolát Jaff Raji alapította 2001-ben, a franciaországi Rennes-ben. A mester több mint két évtizede fõállású aikido-, iaido- és jodotanár. Az alapító és vezetõ tanár, valamint az iskola többi tanára és haladó tanítványa mind elhivatott a japán budo hagyományos értékeinek gyakorlása és átadása iránt, különös tekintettel annak önfejlesztõ oldalára. Az iskola az aikidót, a jodót és az iaidót a harmonikus emberi fejlõdés eszközének tekinti. A mozdulatok közt lévõ kapcsolat Gollob Szabolcs, a hazai iskola vezetõje, a Magyarországi Aikido Szövetség technikai bizottságának tagja elmondta: a budo lényege az önfejlesztés sportolás segítségével. Különbözõ korú, nemû és teszi az egyént a belsõ egyensúly megteremtésére. Gyakorlás a szabad ég alatt Az iskola 2003 óta nemzetközi szinten mûködik. Ma Franciaországban, Magyarországon, az Egyesült Államokban, Venezuelában, Ecuadorban, Chilében, Romániában, Reunion szigetén, Olaszországban és Marokkóban mûködnek ilyen oktatási formák. Emellett fõ mesterük, Jaff Raji Ausztriában, Szlovákiában, Spanyolországban, Írországban, Tajvanon és Kínában is tart edzõtáborokat augusztusától az Ecole de budo raji központja az Oregon állambeli Portland lett. Az iskola tanárai és tanítványai rendszeresen találkoznak. Ilyen közös edzõtábor volt az október végén Budapesten tartott kangeiko, azaz téli, hideg gyakorlás. A Franciaországból eredõ edzésforma lényege, hogy a tanulók puritánabb körülmények között, a természet adta nehézségekkel is szembenézve gyakorolnak, többnyire a szabad ég alatt. A találkozóval a tanítvá- Angliai túrán jártak a Vasas fiataljai Nemzetközi tapasztalatszerzés Októberben angliai túrán járt a Vasas U15-ös labdarúgócsapata. A Ferencváros hasonló korú játékosaival közösen öt napot töltöttek a szigetországban, ahol többek között meglátogatták a Fulham és a Sheffield akadémiáját, lejátszottak hat mérkõzést, és jutott idõ némi városnézésre is. Fokozatosan építjük ki nemzetközi kapcsolatainkat, ennek jegyében szerveztük meg idén már másodszor a Farkas János Nemzetközi Utánpótlás Tornát. Eredményesen mûködõ futballutánpótlást akarunk létrehozni a Fáy utcában, ezért szükségünk van arra, hogy számos országban legyenek partnereink, akikkel együttmûködhetünk. Fontos, hogy a sportolók fiatalon megismerkedjenek idegen sportkultúrákkal, szokatlan játékstílusokkal, testközelbõl tapasztalják meg, merre tart az európai futball tájékoztatott Polgár Veres Árpád, a klub szakmai vezetõje. Az út mindenképpen az U15-ös csapat fejlõdését szolgálta, és segítette egyben a jövõ évi Fáy utcai akadémiai osztály kiválasztását is. A szakemberekkel így Gabala Ferenc utánpótlás-igazgatóval együtt ebbõl a szemszögbõl is figyeltük, teszteltük már a gyerekeket. A fiatalok ízelítõt kaphattak az igazi angolszász szellemiségbõl. Személyesen megtapasztalhatták, milyen a sportszerû, megalkuvást nem ismerõ küzdelem a futballpályán, kemény, a fair play szellemét sohasem szem elõl tévesztõ játék. Az ifjú labdarúgók a pályákon kívül is fantasztikus élményekkel gazdagodtak, hiszen a programban számos turistalátványosság megtekintése is szerepelt. Lehetõségünk volt többek között meglátogatni a Fulham és a Sheffield akadémiáját. Játszottunk mezõ közepén, elbeszélésekbõl ismert igazi angol füvön, de ultramodern labdarúgóközpontokban is. Fiataljaink láthatták a mai labdarúgás gyorsaságot, technikát, fizikumot érintõ követelményeit, megtanulhatták a külföldi akadémiai csapatok játékának tempóját, amit összevethetnek a saját bajnokságuk iramával. Sõt, még a tradicionális brit idõjárásból is kaptunk egy kis ízelítõt. Óriási élményt jelentett mindenki számára a Sheffield UFC felnõtt bajnoki mérkõzése és a találkozás a Fulham magyar légiósával, Gera Zoltánnal, aki a helyszínen követte az egyik meccsünket. Remélem, hogy mindezen élmények hosszú ideig erõs motivációt jelentenek gyermekeink számára mondta Polgár Veres Árpád. Eredmények: Fulham Academy Vasas SC 4:1 (3:1) Góllövõ: Tihanyi Ákos Vasas SC Ferencváros 1:0 (1:0) Góllövõ: Lanczkor Gábor Ferencváros Vasas SC 1:2 (0:2) Góllövõ: Lepkó Norbert, Rudner Tamás Caversham AFC Vasas SC 3:3 (0:3) Góllövõ: Lanczkor Gábor, Nagyházi Dávid 2 Sheffield Academy Vasas SC 3:1 (0:1) Góllövõ: Nagyházi Dávid Pro-vision Northwest Academy Vasas SC 0:2 (0:1) Góllövõ: Kiss Gergõ, Elek Dániel SZ.T. nemzetiségû sportolók jönnek össze, és gyakorolják a hagyományos japán harcmûvészetet. Az iskola fõ tantárgya a legmagasabb szintû harcmûvészet, az aikido, amely az öntanulmányozás tökéletes módszere, hozzásegít a szabadság eléréséhez is. Az aikido gyakorlása a figyelemre, valamint az egyszerû és pontos mozdulatokra irányul. A munka középpontjában a budo és az önfejlesztés alapelvei állnak, amelyeket a gyakorlatban a harcmûvészet alaptechnikái (kihon gi) jelenítenek meg. Az iskola fontosabbnak tekinti a természetes mozgások fejlõdésének és a mozdulatok közt lévõ kapcsolatoknak a megfigyelését és megértését, mint az egymástól független technikai alkalmazások felhalmozását. A megfelelõen végzett aikidogyakorlás képessé nyok Raji mester 25 éves munkálkodása elõtt is tisztelegtek. Az összejövetelre, mely nagy sikernek örvendett, Franciaországból, Németországból és Romániából érkeztek közel százan. Aki tehát önmagát a sport által szeretné megismerni, és az aikidót választja, vagy a japán kard mûvészetével kíván megismerkedni az iaidón keresztül, esetleg a klasszikus harcmûvészetet, a jodót preferálja, az ne habozzon beleízlelni ebbe a különös világba. A 20 éve kerületünkben mûködõ iskola edzéseit gyermekeknek a Jász utca és Keszkenõ utca sarkánál található A terem elnevezésû harcmûvészeti központban, míg a felnõtteknek a Honvéd Tüzér utcai sporttelepén tartja. SZABADOS TAMÁS A szeretet ünnepére készülnek A Szivárvány Bölcsõde (Gogol utca 32.) kis lakói már lelkesen készülõdnek a téli ünnepekre. Mondókákkal, énekekkel hívják a Télapót, hogy december elején hozzájuk is betérjen teli puttonyával. A bölcsõdések színes rajzokat, ragasztott díszeket készítenek a jeles napokról. Fontos, hogy már ilyen kis korban megtanulják a gyermekek: az ünnep nem csak a csillogásról szól, hanem az emberi szeretetrõl. A bölcsõdében november 19-én 15 órától hangulatos karácsonyi vásárt tartanak, amelyre várnak minden érdeklõdõt, aki szereti a kézzel készített ötletes ajándékokat. A vásárról bõvebb információ a as telefonszámon. Karácsonyi ajándék szûrés január 31-ig a kupon felmutatásával ingyenes szûrések: hallásszûrés komplex szív-, érrendszeri rizikószûrés vérnyomás-, vércukor-, koleszterinmérés tesztlap kitöltése alapján tanácsadás Amennyiben ezzel a kuponnal gyógyászati szaküzletünkben vásárol december 24-ig, meglepetéssel kedveskedünk! Belvárosi Egészség Centrum 1132 Budapest, Visegrádi u. 15. Bejelentkezés telefonon: ,

11 2008. november 18. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K Van Magyarországon egy focicsapat, amely ugyan szegény, de játékosai úgy gondolják, hogy sokakkal ellentétben, értenek a focihoz. Az Oltalom Sportegyesület futballcsapata 2005 szeptemberében alakult meg ban már részt vettek a Hajléktalanok Futball-világbajnokságán Dél-Afrikában. A 48 induló csapat között a 36. helyen végeztek ben, Dániában szintén 48 csapat indult a kupáért, és ekkor már a 12. helyet sikerült elnyernie az Oltalom Sportegyesület futballcsapatának, a Magyar Hajléktalan Válogatottnak. A focisták most a melbourne-i világbajnokságra készülnek, ahol 56 csapat között kell majd bizonyítaniuk. A pekingi olimpia után a profi sportolók és sportvezetõk másról sem beszélnek, mint arról, hogy a várt eredmények azért nem születtek meg, mert a sportolók nem kaptak elég támogatást. Rákos András, az Oltalom Sportegyesület elnöke arról nyilatkozott, hogy milyen körülmények között, mennyi pénzbõl készül a hajléktalanok futballcsapata a melbourne-i világbajnokságra. Világbajnokság Melbourne-ben Hajléktalanok focicsapata Magyar és olasz hajléktalan focisták a dániai világbajnokságon Egész évben edzünk. Kora tavasztól késõ õszig a margitszigeti ingyenes kispályán játszunk, télen pedig a XIII. kerületben bérlünk tornatermet. Az edzéseken, igaz nem rendszeresen, de elõfordul, hogy 40 sportoló vesz részt. Közülük mintegy húszan minden kedden és szombaton pályán vannak. Edzõjük Najeh Zardug egykori játékosunk, aki az elõzõ két világbajnokságon futballistaként vett részt. Õ irányítja az edzéseket, és készül az edzõi vizsgára mondta az egyesület elnöke, majd hozzátette: változás a korábbi szabályokhoz képest, hogy a világbajnokságra teljesen új csapatot kell kiállítani. Akik korábban részt vettek a bajnokságon, azok idén kimaradnak. Nagyjából már kialakult a végleges csapat. Tízen utazunk: nyolc játékos, az edzõ és én. Bár eredményeinket nem a kapott támogatások határozzák meg, de a kiutazásnak természetesen vannak anyagi feltételei. Az útiköltséghez szükséges pénzt, körülbelül 4 millió forintot nekünk kell 11 elõteremteni. Ebbõl egyelõre mintegy 2 millió forint áll rendelkezésünkre. A kinttartózkodás költségeit a rendezõ fél fedezi. Pályázunk, házalunk több-kevesebb sikerrel. Eredményes volt a Norvég Civil Alaphoz benyújtott pályázatunk. Fordultunk az MLSZhez is, vártunk szakmai támogatást, de hiába. Kerestünk szponzorokat is, akik legtöbbször válaszra sem méltatnak minket. Sebaj, mi mûködünk, tesszük a dolgunkat, fejlõdik a csapat, és ott vagyunk az élmezõnyben. Vannak napi kiadásaink is. Az egyesület veszi meg a játékosok cipõjét, a nemzetközi mérkõzéseken címeres mezben játszunk, fizetni kell a nevezési díjakat, az edzésekre viszünk a játékosoknak frissítõket, és télen a terem is pénzbe kerül jegyezte meg az egyesület elnöke. Csapatunk élete nemcsak a világbajnokságra való felkészülésbõl áll. Év közben rendszeresen részt veszünk hazai kispályás bajnokságokon. Itthon játszottunk többek között az NB II-be tartó Afrique Internacionale profinak számító csapatával, a VIII. kerületi rendõrkapitányság és izraeli barátaink labdarúgóival. Idén alakult meg a romániai hajléktalanok focicsapata, velük Romániában felkészülési meccset játszottunk, és Lengyelországban részt vettünk a Hajléktalanok Európa-bajnokságán számolt be az Oltalom Sportegyesület focicsapatának mindennapjairól, a világbajnokságra való felkészülésük körülményeirõl az egyesület elnöke, Rákos András. SCH.A. Egyéves a Pöttöm Panka Angyali Otthon II. Bp., XIII. ker. Jász u. 65. Társasház 35 lakás 38 férõhelyes teremgarázs 35 tárolóhelyiség Átadás: I. negyedév Irányár bruttó: Ft/m 2 35 m 2 és 87 m 2 közötti lakások közlekedés 50 m játszótér 300 m kórház 500 m park Tavaly októberben nyitotta meg kapuit a Pöttöm Panka Képességfejlesztõ Játszóház. A gyermekeket azóta folyamatosan képességfejlesztõ programokra, zenebölcsibe, tornára, néptáncra várják a szakemberek. A játszóház szeretné együtt ünnepelni születésnapját a gyermekekkel, ezért meghívja õket Mikulás-váró nyílt napjára, december 6- án, a belépés díjtalan! Kézmûvesfoglalkozással 9 órától várják a nagyobb gyerekeket, az apróságok és szüleik pedig a Játékkuckóban ismerkedhetnek meg a mozgásfejlesztõ eszközökkel, és együtt énekelhetnek, játszhatnak, hívhatják a Mikulást aki 10 órakor érkezik. A Télapó nem jön üres kézzel, puttonyából minden apróságnak jut ajándék! Mindenkit szeretettel várnak a Reitter Ferenc u. 22. szám alatt december 6-án 9 11 óráig. További információ a vagy a es telefonszámon. Angyalföld Újlipótváros Vizafogó Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési iroda: 1135 Bp., Reitter F. u. 21/A 200 m iskola 300 m Telefon: , 06 (30) , 06 (30)

12 12 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K november 18. A rendõrség hívószámai: segélyhívó: 107 vagy 112 telefontanú, ingyenes: 06 (80) XIII. kerületi rendõrkapitányság: 06 (1) MMS-t fogadó: 06 (20) Trükkös lopás Október 28-án délelõtt egy férfi csengetett be a Dráva utcában lakó 80 év feletti idõs hölgyhöz azzal, hogy az emelt nyugdíjat hozta, de nem tud pontos összeget adni, így visszajár neki 2000 forint. Az idõs hölgy beengedte a férfit a lakásába, aki követte õt a szobába, a fiókos szekrényhez. Amikor a sértett kinyitotta a fiókot, a férfi kikapta onnan a pénztárcáját, és kiszaladt a lakásból. A sértett késõbb vette észre, hogy eltûnt egy szatyor is, amelyben a személyi okmányait tartotta. A bûncselekménnyel okozott kár egyelõre nem tisztázott. Rendõrségi esetek Az elkövetõ személyleírása: 50 év körüli, alacsony, erõs testalkatú férfi, aki elkövetéskor szürke színû ruházatot viselt. Nyakláncletépés Október 29-én délután egy középkorú nõ utazott a 3-as metrón, közvetlenül az ajtó mellett. Amikor a Forgách utcai megállóhoz ért a szerelvény, a mellette álló férfi hirtelen megragadta a nõ nyakában lévõ 3 db láncot, azokat erõteljesen megrántotta, letépte, és azokkal együtt a metróból kiugorva elmenekült. A bûncselekménynyel okozott kár: forint. Az elkövetõ személyleírása: év körüli, kb. 170 cm magas, szõkésbarna hajú férfi. Elkövetéskor kék farmernadrágban és sötétebb pulóverben volt. Karján egy vajszínû pulóvert tartott. A láncok: 1.: kb. 4 mm széles összefonott karikákból áll, medál nélküli, 2.: vékonyabb, sodrott aranylánc, egy kis arany szív medállal, 3.: sötét fûzött gyöngyökbõl áll, medál nélküli. Rablás November 1-jén éjjel egy fiatal nõ az Angyalföldi úton ment. Hirtelen egy férfi lépett mellé, aki a nõt a kezében tartott gázspray-vel közelrõl arcon fújta, és kitépte a kezébõl a táskáját, majd a Kassák Lajos utca felé szaladt. A táskában a sértett személyes iratai, BKV-bérlete, sminkkészlete, digitális fényképezõgépe és 1000 forint készpénz volt. Az elkövetõ személyleírása: kb cm magas, átlagos testalkatú férfi, elkövetéskor sötét nadrágot, fekete bõrkabátot és egy baseballsapkát viselt. Elfogás Október 28-án éjjel a Röppentyû utcában egy járõr igazoltatott Meghoztam a kenyeret meg a kõrözöttet, amit kértél. egy gépkocsival közlekedõ férfit. Az intézkedéskor vele szemben ruházat- és csomagátvizsgálást hajtottak végre, ekkor elõkerült egy övtáska, benne különféle növényi származék és fehér por alakú anyag. A férfivel szemben büntetõeljárás indult. Hungarovox Antológia 2008 Újabb könyvvel jelentkezett a kerületi székhelyû Hungarovox Oktatási Stúdió és Kiadó. A kiadóvezetõ Kaiser László november 10-én mutatta be a Hungarovox Antológia 2008 címû mûvét, amely az oktatási stúdióban végzett íróiskola, és mûfordító tanfolyam hallgatóinak vizsgamunkáit tartalmazza. A Hungarovox Kiadó több mint tíz esztendeje mûködik, megközelítõleg kétszáz könyvet adott már ki neves szerzõk tollából, Csoóri Sándortól Baranyi Ferencen át Nemeskürty Istvánig. A több évtizede írói, költõi pályán tevékenykedõ alkotók mellett azonban a Hungarovox kezdõ, szárnyukat bontogató szerzõknek is lehetõséget nyújt a bemutatkozásra. Azt mondják, minden könyvnek megvan a sorsa mondta a kiadó vezetõje. Oktatási stúdió és kiadó is vagyunk egyben, úgy éreztük, ötvöznünk kell a kettõt, és ekkor született meg az ötlet, hogy segítsünk végzõseinknek. Tudjuk, hogy nem könnyû elérni, hogy bárki írása megjelenjen könyv formájában, ezért gyûjtöttük antológiába végzett hallgatóink mûveit. A kötetrõl és a kiadóról bõvebb információt találhatnak a weboldalon. Sárközi Sándor: Vitézt énekelek Sárközi Sándor író november 7-én az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központban mutatta be legújabb könyvét, amely Vitézt énekelek címmel jelent meg a Kornétás Kiadó gondozásában. Az új könyv katonatörténeteket tartalmaz részben egykori huszárokról, részben pedig ma is missziót teljesítõ katonákról. Az író személyesen beszélgetett mûvének szereplõivel, interjúkat készített és leírta a hozzájuk kötõdõ élményeit, tapasztalatait. Egy könyv megjelenése mindig hatalmas örömöt jelent a szerzõnek, és egyben sok munkát is. E mögött a kötet mögött egy évtized gyûjtése áll. Tíz-tizenkét évvel ezelõtt kezdtem ugyanis gyûjteni az elbeszéléseket, katonatörténeteket, életképeket. Bejártam az országot: mindenhol katonákkal és huszárokkal beszélgettem az életükrõl. Amikor már jó sok anyagom öszszejött, akkor határoztam el, hogy könyv lesz belõle. Sárközi Sándor új könyve azoknak szól, akik szívesen nosztalgiáznak katonatörténeteket olvasva a hideg téli napokon. Ugyanakkor azok is bátran forgassák kedvükre, akik ugyan soha nem voltak katonák, mégis érdekli õket, milyen is egy Irakban missziót teljesítõ katona vagy egy valamikori huszár élete. UROLÓGIA ANDROLÓGIA Dr. Rózsahegyi József urológus, andrológus szakorvos, fõorvos, orvostudomány kandidátusa kedd, csütörtök óráig Elõjegyzés: , Bp., Babér u. 32. I. em. (Gönczöl u. Babér u. sarok) Parkolás a rendelõ udvarában! GÉPELÉS Levelek, szakdolgozatok, diplomamunkák, nagyobb terjedelmû szövegek stb. számítógépes gépelését vállalom nyomdaipari végzettséggel. Tel.: Megbízható partner a könyvelésben! LIFO Könyvelõiroda a Mammut közelében teljes körû könyvelés bérszámfejtés hatóságok elõtti képviselet szaktanácsadás Szakértõ szolgáltatás korrekt áron. LIFO Ügyviteli Szolgáltató Kft. Telefon: , A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából az AVK Zrt. 1,5 vagy 2 szobás, nem távfûtéses önkormányzati lakások bérleti jogát visszavásárolná, illetve magánlakások tulajdonjogát megvásárolná! Ajánlatokat az alábbi telefonszámokon várjuk: ,

13 2008. november 18. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K Budapest, József Attila tér 4. Telefon: Fax: PROGRAMAJÁNLÓ Mosó Masa mosodája Kabóca Bábszínház November 19., szerda Belépõjegy: 700 Ft/fõ Sebõ-klub November 19., szerda Belépõjegy: felnõtt: 1000 Ft Sásdi András festõmûvész kiállítása November 21. december 2. A belépés díjtalan! Házibuli a Pedrofon zenekarral November 28., péntek Magyarország legtöbbet koncertezõ Swing and Rock & Roll Show Bandje Belépõjegy: 1000 Ft Én és a kisöcsém November 30., vasárnap A Körúti Színház elõadása Fõszerepben: Koltai Róbert Belépõjegy: 1500 Ft és 1900 Ft Családi Mikulás December 7., vasárnap Lepje meg gyermekét egy színházi elõadással! Jaj de jó, jön a Mikulás! elõadja a Színházikó Társulat. Az elõadás után megérkezik a várva várt Mikulás, aki a szülõk kérésére átadja a gyerekeknek a meglepetéseket. Belépõjegy: 600 Ft/fõ József Attila Szalon December 8., hétfõ Megemlékezés a költõ halálának évfordulója alkalmából vendégmûvészekkel Belépõjegy: 500 Ft CLUB 68 IM Radics Béla December 12., péntek A klub feleleveníti a 60-as és 70 évek színes zenei és kulturális világát. Ünnepi hangulatban! tõl folytatjuk népszerû rocktörténeti sorozatunkat tól élõ zene, fellépnek: Blues Monks, Tûzkerék xt (mûsoron: Alligátor és Hendrix) Belépõjegy: 500 Ft Andrea Sartini Quartet (Olaszország) és a Hortus M. Singers koncertje December 30., vasárnap A jazz-quartet és az énekegyüttes mûsorán hallhatóak lesznek J.S.Bach és W.A. Mozart mûvei jazz-feldolgozásban, örökzöld slágerek, valamint karácsonyi dallamok is. Belépõjegy: 1000 Ft Gyertyafény Keringõ Klub Vezeti: Csukáné dr. Jónás Ilona Vasárnap Zenés táncos délután idõseknek Részvételi díj: 500 Ft/alkalom, 1600 Ft/hó Csuka Mónika Énekiskola Kedden, csütörtökön és pénteken MOZGÁSPROGRAMOK Callanetics torna Társastánc Ékszer Balettiskola Óvodástorna Hatha jóga Jóga a mindennapi életben FIT-KID gyermekfitnesz Baba-mama torna Kismamatorna Ritmikus gimnasztika Nõi kondicionáló torna Hastánc Csiri-biri torna SZAKKÖRÖK Gyermekkerámia Felnõtt kezdõ és haladó kerámia Rajz és festészet 1132 Budapest, Váci út 50. a Lehel Csarnokkal szemben Telefon: ; 06 (30) Nyitva tartás: Hétfõ: zárva Kedd csütörtök: Péntek: Állandó kiállítás Fejezetek Angyalföld, Újlipótváros és Vizafogó történetébõl Idõszaki kiállítás Váci út Séta a magyar gyáripar fõutcáján Megtekinthetõ: december végéig Helytörténeti Klub Szlovák Kisebbségi Önkormányzat estje December 9., kedd Bp., Rozsnyai u. 3. Telefon: , fax: Levélcím: 1394 Budapest, Pf Mûsoros-táncos rendezvény nyugdíjasoknak November 19., szerda Vers- és Prózamondók Országos Találkozója ( Életet az éveknek Klubszövetség) November 20., csütörtök Elõadó-mûvészeteket Kedvelõk Baráti Köre November 20., csütörtök Erzsébet-napi bál November 21., péntek Az ûrhajózás története Vernétõl Cassiniig (Bérczes András elõadása ERE) November 21., péntek Magyarnóta- és népdalmûsor cigányzenekarral ( Csizmadia Imre Zenebarát Kör) November 22., szombat Árokszállásiak és Ágóiak Baráti Találkozója (Jászok Klubja) November 24., hétfõ Mûsoros-táncos rendezvény nyugdíjasoknak November 25., kedd Országos Táncverseny ( Életet az éveknek Klubszövetség) November 27., csütörtök Mikulásvirág a Maskara Társulat gyermekmûsora November 28., péntek Katalin-napi bál November 28., péntek Túlélõk Földje Találkozó (Beholder Bt.) November 29., szombat Minden héten: Rákgyógyító légzés (gyógytorna) Kedden 9.00 haladóknak, kezdõknek Természetgyógyász Klub Csütörtökön (elõadások, fény- és energiaadás, életmód-tanácsadás) TE+ÉN táncest Pénteken Vasárnap MODELLBÖRZE (cserebere, vétel-eladás) Szombaton Univerzális Élet (Õskeresztény Egyesület) Vasárnap (Kozmikus Életiskola az Isten szellemétõl kapott belsõ út oktatása) 1136 Bp., Pannónia u. 34. (Gergely Gyõzõ u.) Telefon/fax: Nyitva tartás: H P óráig Díjtalan információszolgáltatás, jogi, pályaválasztási, munkavállalási, pszichológiai, szenvedélybeteg-tanácsadások, AIDSszûrés. Ingyenes internetszolgáltatás Budapest, Váci út 50. Telefon/fax: Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig óráig CSALÁDI PROGRAMOK Bogár-muzsika (zenebölcsi) 30 perces foglalkozás babáknak és mamáknak. Mondóka- és daltanulás, ismerkedés hangszerekkel, ritmusérzék fejlesztése, zenei készségek kibontása Vezeti: Pintér Mónika zenepedagógus Információ és jelentkezés: (70) Kedden Baba-mama játszóház Tanuljon meg együttjátszani gyermekével! játék és beszélgetés pszichológus vezetésével Szerdán A belépés díjtalan! Babajelelõ tanfolyam A jelbeszéd lehetõvé teszi a kommunikációt a babáddal jóval azelõtt, hogy beszélni tudna Szerdán között 6 hetes tanfolyam keretében SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÕ, ÖNISMERETI PROGRAMOK Feszültségoldás kineziológiával Félénkség, túlterheltség, magány, problémák az evéssel, alvással? Oldás után jobban érezheti magát! Hétfõn és csütörtökön Részvételi díj: 4000 Ft Elõzetes jelentkezést kérünk! Személyiségfejlesztõ drámacsoport gyerekeknek Csütörtökön Részvételi díj: 8000 Ft (szeptembertõl decemberig) Személyiségfejlesztõ drámacsoport fiataloknak Csütörtökön Részvételi díj: 8000 Ft (szeptembertõl decemberig) Önkontroll Klub Szenvedélybetegek hozzátartozóinak önsegítõ csoportja Páros héten hétfõn TÁRSASÁGI KLUBOK Angol társalgási klub Angol nyelvi játékok Kedden (díjtalan) Olasz klub Szerdán (díjtalan) Német társalgási klub Német anyanyelvû diák vezetésével Szerdán Sakk-klub Csütörtökön (díjtalan) MOZGÁSOS PROGRAMOK Egészségvédõ torna Kímélõ tornaprogram idõsebbeknek gyógytornász vezetésével Kedden Részvételi díj: 5 alkalmas bérlet: 2500 Ft, 10 alkalmas bérlet 4000 Ft Jóga Pénteken Részvételi díj: 10 alkalmas bérlet 7000 Ft ALKOTÓKÖRÖK Képzõmûvész kör Rajzolási és festészeti technikák, mûvészeti korszakok megismerése Páros héten pénteken Részvételi díj: Ft (szeptembertõl decemberig) INGYENES SZOLGÁLTATÁSAINK Ingyenes korrepetálások általános és középiskolásoknak Matematika: hétfõn általános iskolások számára Fizika kémia: csütörtökön (9. osztályig) Angol: szerdán Német: hétfõn (Iránytû Ifjúsági Iroda, Pannónia u. 34.) Történelem: szerdán KLUBUNKBAN TERMEK BÉRELHETÕK! 1138 Budapest, Dagály u. 15/A Telefon: , fax: Megközelítés: M3 Árpád híd, vagy 1-es villamos Népfürdõ u., vagy 133-as busz Népfürdõ u. Programok gyermekeknek és fiataloknak Bolgár táncház November 21., péntek Görög táncház November 22., szombat Q/ Diákszínjátszó Társulat November 30., vasárnap Mizantróp-feldolgozás Hát játszol? címmel Rendezõ: Nagy L. Tamás Jegyár: 400 Ft/fõ Mindenkit szeretettel várunk! Családi Vasárnap Csala és a télapó a Nefelejcs Bábszínház elõadása Az elõadást követõen a Télapó meglátogatja a gyerekeket December 7., vasárnap Jegyár: 600 Ft/fõ Luca-napi mulatság a GYIÖK szervezésében December 12., péntek Retro büfé, koncertek, tombola és más érdekes programok A részvétel ingyenes! Bábtáncoltató Karácsonyváró Betlehemezés táncház és kézmûves-foglalkozás gyermekeknek December 13., szombat A táncházat vezeti Kádár Kata és Fundák Kristóf Belépõ: 600 Ft/fõ Manó torna (Fantázia aerobic) megfelelõ létszám (10 fõ) esetén indul! Játékos torna ovisoknak minden kedden ig, melyre várjuk az érdeklõdõk jelentkezését. Információ, jelentkezés: Maár Györgyi tanfolyamvezetõnél a (30) telefonszámon Klasszikus balett 4 éves kortól várjuk a gyermekek jelentkezését Tanfolyamvezetõ: Kis Krisztina, a Magyar Állami Operaház tagja Információ: (30) Flamenco táncoktatás Hétfõn , pénteken Információ a Gyermekházban és Salsa La Cubana felnõtteknek Kedden, szerdán , csütörtökön Jelentkezés: Tandíj: 1500 Ft/alkalom Novembertõl új kezdõ csoport indul! Látványtánctanfolyam felnõtteknek Pénteken Információ: Budapest, Tátra utca 20/B Bejárat a Radnóti utcai oldalon Telefon/fax: Nyitva tartás: hétköznap óráig Kiállítások A Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola kiállítása Megtekinthetõ november 21-ig Bódi Eszter üvegmûvész (pincetárlat) kiállításának megnyitója November 25., kedd Megtekinthetõ december12-ig Huber Tibor grafikusmûvész kiállítása Megtekinthetõ november 28-ig Kõmíves István emlékkiállításának megnyitója December 3., szerda Megtekinthetõ december 19-ig Zene Göncölszekér együttes Megzenésített versek November 28., péntek Mozgásos program Integrál Jóga Hatha jóga alapokon nyugvó gyakorlati és elméleti útmutatás a tudatos élethez Kedden Programajánló: FSZEK XIII/2. sz. Könyvtára Pannónia u. 83. Telefon/fax: hétfõ, kedd, péntek: 14 19, szerda: 10 15, csütörtök: óráig FSZEK XIII/4. sz. Könyvtára Lehel u. 31. Telefon/fax: hétfõ, szerda, csütörtök: 14 19, kedd: 10 15, péntek óráig FSZEK XIII/6. sz. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtára Mosoly u. 40/A. Telefon/fax: hétfõ, szerda, péntek: 14 19, kedd: 10 16, csütörtök: óráig Felnõtt olvasókör November 20., csütörtök Bogyó, Babóca... és a többiek mesedélután November 25., kedd A fotográfus Vydareny Iván Fotókiállítás az Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény anyagából Megtekinthetõ december 31-ig Kézmûves klub: Adventi készülõdés November 27., csütörtök Jelentkezni lehet Kmetykó Andrásnénál (20) és a könyvtárban FSZEK XIII/7. sz. Radnóti Miklós Könyvtára Tátra u. 52. Telefon/fax: hétfõ, szerda, péntek: 14 19, kedd: 10 15, csütörtök: óráig Visszatekintés Fábián Mária kiállítása Megtekinthetõ november 28-ig FSZEK XIII/8. sz. Könyvtára Dagály u. 9. Telefon/fax: hétfõ, kedd, szerda, péntek: 9 19, csütörtök: 9 14, szombat: óráig Vívódó világban Görög harmónia W. Wieger Mariann festõmûvész kiállítása Megtekinthetõ november 30-ig A ma Európája a kortárs írók regényeiben Lévai Balázs (szerkesztõ, mûsorvezetõ) beszélget M. Nagy Miklóssal (fõszerkesztõ, mûfordító, kritikus) November 20., csütörtök Az interneten elérhetõ FSZEK közös katalógusában (www.fszek.hu) a könyvtár teljes állománya lekereshetõ szerzõ, cím és téma szerint. Szolgáltatások: különbözõ típusú dokumentumok kölcsönzése ( dokumentum: könyv, térkép, CD-ROM, CD, videokazetta, DVD); külön gyerekrészleg; elõjegyzés; könyvtárközi kölcsönzés; helyben használat: 7200 kötetes kézikönyvtár, 113 féle folyóirat; fénymásolás; számítógép-használat: internethozzáférés, szövegszerkesztési lehetõség, helyben használható CD-ROM-ok, hozzáférés a FSZEK közös katalógusához. Könyvajánló: Woody Allen: Kész anarchia (Cartaphilus, 2008) Lévai Katalin: Varázskert (Alexandra, 2008) Tony Parsons: Nem lehetsz angyal (Európa, 2008) Juan Marsé: Utolsó délutánok Teresával (Magvetõ, 2008) Szerkesztõség és Stúdió: 1131 Budapest, József Attila tér 4. telefon/fax: Hétfõ Testületi hírek Önkományzati Híradó ismétlés: kedden óra; óra szerdán: óra Szerda Angyalföldi Magazin, benne: Megkérdezzük a polgármestert Rendõrségi hírek Megjelent a Hírnök! Lapszemle Hitvilág Szomszédolás Nemzetiségek mûsora Helytörténeti sorozat ismétlés csütörtökön: óra; óra pénteken: óra Péntek Mûvészeti és sportmagazin ismétlés: vasárnap óra; hétfõn:10.00 óra Megújult Képújságunk folyamatosan közli a legfrissebb kerületi információkat! Hirdetések közzétételét is vállaljuk! Kellemes idõtöltést kíván a TV13 Szerkesztõsége!

14 14 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K november 18. APRÓHIRDETÉSEK APRÓHIRDETÉSEK APRÓHIRDETÉSEK SZOLGÁLTATÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TA- PÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTÁ- ZÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS. TEL.: , MOSÓGÉP, mikrosütõ, villanytûzhely javítása márkaszervizes tapasztalatokkal, garanciával. Felújított automata mosógépek árusítása garanciával. Tel.: , S.O.S. Dugulás- és csatornatisztítás gépesített ipari technológiával, falbontás nélkül, a hét minden napján, a nap 24 órájában garanciával, a lakosság és közületek szolgálatában. Tel.: , TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider, Dual. Tel.: TÉVÉ, videó javításnál ingyenes kiszállás. A hirdetés felmutatójának 10% kedvezmény, garancia, hétvégén is. Új és értékcsökkent készülékek nagykeráron kaphatók. Tel.: , HÛTÕGÉPEK, bojlerek, mosógépek javítása garanciával. Új Hajdú-termékek árusítása. Hétvégén is. Ingyenes kiszállás, nyugdíjasoknak kedvezmény! Tel.: , KÉMÉNYBÉLELÉS, furánflex, alumínium, acél béléscsövek szerelése nyitott-zárt (turbó) készülékekhez. Metal-Vill Kft. Tel./fax: , , KÕMÛVES, burkoló munkákat, teljes körû lakásfelújítást, átépítéseket referenciákkal, rövid határidõre vállal építõipari cég. Tel.: REDÕNYÖS mûhely mindenfajta redõny gyártását, javítását vállalja. Reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, napellenzõk mûhelyáron. Tel.: AJTÓ-ABLAKDOKTOR: Horváth Ákos. Mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átalakítását (bukóról nyílóra), zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával. Tel.: , ASZTALOS vállal ajtó-, ablakjavítást, szigetelést, zárszerelést, küszöbkészítést, bútorjavítást, pántok, zsanérok cseréjét, falfúrást, galériakészítést. Tel.: , BIZTONSÁGI rácsok, reklámszerkezetek, kerítések, galériák, korlátok, erkélybeépítések, elõtetõk kivitelezését és javítását vállalom. Tel.: , PARKETTACSISZOLÁST, lakkozást, lerakást vállalok. Barabás Jenõ kisiparos, XIII., Visegrádi u. Tel.: , , KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: , , AKCIÓK a Mini Fodrászatban. Bérletkedvezmények, nyugdíjaskedvezmények, hajvágásakciók. Házhoz, Nyírõ Kórházban ágyhoz megyek. Telefonos bejelentkezés: (visszahívom). Hajdú u. 12. GÉPELÉS! Levelek, szakdolgozatok, diplomamunkák, kisebb-nagyobb terjedelmû szövegek stb. számítógépes gépelését vállalom nagy gyakorlattal, nyomdaipari végzettséggel. Tel.: VÍZ-, GÁZ, FÛTÉSSZERELÉS GÁZ-, fûtésszerelõ gyorsszerviz, teljes körû gázkészülékszervizelés, dugulás-elhárítás hétvégén is, garanciával. Tel.: , VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Angyalföldi gyors segélyszolgálat, hétvégén is, 0 24-ig. Hibaelhárítás, csõtörés, dugulás. Szabó Károly & Kristóf. Tel.: , GÁZKÉSZÜLÉK, alkatrészüzlet: új és felújított készülékek árusítása: 1046, Nádor u. 73. (Madách u. sarok), tel.: , , h p: 8 17, szo: 9 12 (okt. márc.). Szerviz: készülékjavítás, csere. Készülék házhoz szállítása ingyenes a XIII. ker.-ben. FÉG, SVT, Lampart készülékek beüzemelése: , KERÜLETI Gyorsszolgálat. Gázkészülékek teljes körû javítása, vízszerelés, vízórák kiépítése, villany-, fûtésszerelés, gépi duguláselhárítás garanciával 0 24 óráig, a hét minden napján. Tel.: , S.O.S. Gázszerviz. Gázkészülékek teljes körû javítása, fûtésszezon elõtti tisztítása, karbantartása, komplett fûtési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázmûeljárással, fûtési rendszerek vegyszeres tisztítása 0 24 óráig, minden nap garanciával, ünnepnapokon is. Tel.: , , FESTÉS, MÁZOLÁS FESTÉS, tapétázás, mázolás! Gyors kezdéssel, garanciával, referenciával. Pap Gábor szobafestõ vállalkozó. XIII., Pozsonyi út. Tel.: , SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, parkettacsiszolást, teljes körû lakásfelújítást vállalunk közületeknek is. Bútormozgatással, fóliatakarással. Tel.: , SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással, fóliatakarással kedvezõ áron, garanciával. Rövid határidõ, gyors, megbízható munka, nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: SZÁMÍTÁSTECHNIKA COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás, -karbantartás, alkatrész-beszerelés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: KÖZÖS KÉPVISELET TÁRSASHÁZAK közös képviseletét szakmai háttérrel, referenciával, pályázatok készítésével családi vállalkozásban vállaljuk. Tel.: RÉGISÉG OPERA Antikvárium vásárol készpénzért könyveket, könyvtárakat, CD-ket, hanglemezeket, DVD-ket, vitrintárgyakat, képeslapokat, hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: , RÉGI pénz, kitüntetés, érem vétele-eladása, aukció. Tátra Galéria. 1136, Tátra u. 4. Tel.: ARANY- és ezüst felvásárlása! II., Margit krt Tel.: Tekintse meg az interneten a Google keresõjében, a Louis Galéria honlapján. INGYENES numizmatikai szaktanácsadás. Tel.: , INGATLAN 15 éve mûködõ ingatlaniroda keres eladó-kiadó ingatlanokat. Tel.: , , A PALATINUS HÁZAK egyikében eladó I. emeleti, 112 nm-es, klasszikus polgári lakás. Három nagy szobájával a Dunára, Margitszigetre panorámás, erkély + hall + személyzeti, egyedi fûtés, parkolási lehetõség. Felújítás elõtti alkalmi ára 56 M Ft. Érdeklõdni a tulajdonosnál lehet a as telefonszámon 12 és 14 óra között ÚJLIPÓTVÁROSBAN TÁNCISKOLAKÉNT mûködõ, 200 nm-es, igényesen felújított helyiség TULAJDONJO- GA ELADÓ. A vállalkozás is folytatható. Vételár 39 M Ft + áfa. Tel.: GARÁZS ELADÓ Zuglóban, az Amerikai úton (Erzsébet királyné útja közelében). Ir.ár: 3,5 M Ft. Tel.: XII. ker.-ben, Szabadság-hegyen, a CSILLEBÉRCI ÜDÜ- LÕTELEPEN gyönyörû, örökpanorámás, 140 nöl-es telek 75 nm-es építménnyel eladó. Bejárat a fõútról. Ára: 22 M Ft. Tel.: VI., Rippl-Rónai u.-ban különbejáratú, 125 nm-es, sokablakos, cirkófûtéses, félszuterén 16,3 M Ft-ért sürgõsen eladó. Tel.: , ELADÓ XIII. ker., Taksony u. 14.-ben egy 34 nm-es, egyedi fûtésû, teljesen felújított, új nyílászárókkal felszerelt lakás 13 M Ft-ért. Tel.: VISEGRÁDI utca körúthoz közeli részén magasföldszinti, 86 nm-es, 2,5 szoba + hallos, világos, egyedi fûtésû, jó állapotú nagypolgári lakás 19,9 M Ft-ért eladó. Tel.: ELADÓ A XIII. KERÜLET, TOMORI KÖZBEN egy 60 nmes, III. emeleti, 2 szobás, távfûtéses lakás ben teljesen felújítva. Ár: Ft. Tel.: , ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére, felújítandót is Budapest egész területén. Közvetített ingatlanhoz kapcsolódó ingyenes ügyvédi és hitel-szaktanácsadás, földhivatali ügyintézés. Tel.: , , ELADÓ A XIII. KERÜLET, LEHEL ÚTON két egybenyitott 61 nm-es, központi fûtéses lakás. A lakások együtt értékesítve Ft, külön-külön Ft. Tel.: , ELADÓ BUDAÖRSÖN egy 4 szintes családi ház. A 1. szinten uszoda, a tetõtéren télikert ben épült, de folyamatos, teljes felújítás alatt áll. Tel.: , KIADÓ/ELADÓ a II. ker.-ben egy 3 szintes családi ház. A pinceszinten 2 db gépkocsitároló + tárolóhelyiség. Extrák: télikert, kerti sütõ, úszómedence. Ir.ár: 205 M Ft. Bérleti díj: Ft/hó. Tel.: , ELADÓ A XIII. KER., SZENT LÁSZLÓ U.-BAN egy 15,5 nm-es teremgarázs. Tel.: , ELADÓ A XIII. KER., GÖNCÖL U-BAN egy 40 nm-es (szoba + konyha + fürdõ-wc + kamra) I. em.-i, távfûtéses lakás. Ára: Ft. Tel.: , ELADÓ A XIV. KER., ORBÓ U.-BAN egy 80 nm-es, 2 szobás ikerház 282 nm-es telekkel. Ára: Ft. Tel.: , ELADÓ A BELVÁROS SZÍVÉBEN, a Jászai Mari térhez közel egy 87 nm-es, VI. em.-i lakás. 1+3 félszoba, étkezõkonyha, fürdõ-wc, mosdó-wc, kamra. Tel.: , III. KER., MADZSAR JÓZSEF U.-BAN egy 81 nm-es, 2+2 félszobás, központi fûtéses, önkormányzati lakást CSERÉL- NE bérlõje akár önkormányzatira, akár magántulajdonra. Cserelakás paraméterei: IV., XIII. ker.-ben, 1+2 fél vagy 2 szobás, világos lakás. Tel.: , BEÉPÍTHETÕ tetõtereket keresünk felújítás ellenében. Referencia: Tel.: ÉPÍTÉSI telket keresünk vételre. Tel.: EGYMÁSBA nyitható 44 és 56 nm-es két lakás csak együtt, tulajdonostól eladó a Visegrádi Victor H. u. sarkánál. Ir.ár: 29,8 M Ft. Tel.: TULAJDONOSTÓL eladó Visegrádi u.-i, 4 szobás, 137 nmes, felújítandó lakás, átlagos állapotú, lift nélküli házban. Tel.: LEHEL Ingatlaniroda keres eladó ingatlanokat 2-3% jutalékkal és kiadó ingatlanokat teljes körû ügyintézéssel. Tel.: , , XIII., Gidófalvy u.-ban befejezett panelprogramos házban eladó 70 nm-es, 3 szoba + étkezõs, felújított lakás. Ir.ár: 13,9 M Ft. Tel.: GARÁZS eladó a Dagály u.-nál. Tel.: , INGATLANOK a piaci ár alatt (kb. 70% körül) az ország egész területén eladók. Befektetésnek is jó. Tel.: PÁRKÁNY u.-i, III. em.-i, cseréptetõs ház 40 nm + 5 nm erkélyes panellakása 13,2 M Ft-ért eladó. Tel.: HITEL HITEL, hitelkiváltás biztosítással, adósságrendezés banki hitellel, kombihitelek. Befektetés ingatlanfedezettel. Tel.: EGÉSZSÉG LESZOKTATJUK a dohányzásról 26 perc alatt biorezonanciás terápiával 7000 Ft-ért a XIII., Gömb u.-ban, Óbudán, a Vörösvári úti SZTK-ban és az újpesti nagy SZTK-ban. Tel.: SEGÍTSÉGET kérni nem szégyen! Hívjon bizalommal! Tanácsadó pszichológus. Rendelõ az V., Honvéd u.-ban. Tel.: PSZICHIÁTRIAI és pszichoterápiás magánrendelés. Depresszió, szorongás, pánikzavar kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik Anikó. Tel.: FOGORVOS VÉRZIK az ínye? Az ínysorvadás (emiatt elvesztheti fogait) jól kezelhetõ, gyógyítható. Várjuk rendelõnkben a Nyugatinál! Tel.: SPORT PILATES a Szent István parknál. Gerincet és ízületeket kímélõ torna minden korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos órák. Tel.: ANGLIÁBAN végzett fitnesedzõnõ egyéni igényeknek megfelelõen hölgyeknek magánórát ad (callanetics, pilates, jóga, gerinc- és kismamatorna). Tel.: ÁLLÁS AZ ANGYALFÖLDI SZOCIÁLIS EGYESÜLET keres XIII. kerületi, megváltozott munkaképességû munkavállalókat Szekszárdi u. 34. szám alatti foglalkoztatójába. Jelentkezni lehet Lakatos Jánosnénál a vezetékes- vagy a mobilszámon AZ ANGYALFÖLDI SZOCIÁLIS EGYESÜLET keres megváltozott munkaképességû, XIII. kerületi munkavállalókat PARKGONDNOKI munkakörbe. Jelentkezni lehet Lakatos Jánosnénál a vezetékes-, vagy a mobilszámon NYUGDÍJAS építészmérnököt alkalmaznék tervezés elõtti feladatok elvégzésére. Tel.: OTTHONRÓL is végezhetõ másodállás. Egészség, szabadidõ, üzlet. Tel.: OKTATÁS KÉMIA-, MATEMATIKAKORREPETÁLÁST, érettségire felkészítést vállal egyetemi hallgató. Tel.: DIPLOMÁS ZENETANÁRNÕ vállal zongora-, fuvola-, furulya-, ének-, szolfézs-, zeneelmélet-oktatást kezdõ és haladó szinten. Tel.: MATEKTANÍTÁS hatékonyan! Gyakorlott, fiatal tanár extra türelemmel korrepetál, érettségire, felvételire felkészít. Házhoz is megy! Tel.: IFJÚSÁGI PROGRAM FEJJEL a lehetõségeknek! Legyél részese klubunknak, amiben céljaidat, álmaidat megvalósíthatod. Megtalálhatóak vagyunk az iwiw-en. Tel.: TÁRSKERESÉS EGYEDÜL telt a nyár? Gondoljon a Szilveszterre! Kánya Kata Társközvetítõ Iroda. Tel.: , ISMERKEDNÉL? Mi segítünk! Személyre szabott segítség és diszkréció! Magyarország legnagyobb társkeresõ klubja várja hívásod! Tel.: (Cronos) 1% A DIÓTÖRÉS Alapítványnak juttatott 1%-os szja-felajánlások felhasználása megtekinthetõ a honlapon TISZTELT Segítõnk! Köszönjük önnek, hogy megtisztelt bennünket és bizalommal ajánlotta fel elmúlt évi személyi jövedelemadójának 1%-át a Keil Ernõ Közhasznú Fúvószenei Egyesület számára. Az így kapott Ft-ot egyesületünk a zenekar mûködési költségeire fordította. Reméljük, a jövõ évi személyi jövedelemadó-bevallásuknál is gondolnak zenekarunkra, és felajánlásukkal ismételten segítik egyesületünket (adószámunk: ). Köszönettel: Bereczky Sándor elnök TISZTELT Támogatóink! Köszönjük, hogy a évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítették egyesületünk céljainak megvalósulását. Az önök adományaiból befolyt Ft-ot a kerületi nyugdíjasok számára szervezett magyarnóta mûsoros programok költségeire fordítottuk. Reméljük, a jövõ évi felajánlásuknál sem feledkeznek meg egyesületünkrõl. Köszönettel: Angyalföldi Láng Mûvelõdési Központ Kiemelkedõen Közhasznú Közmûvelõdési Egyesület (adószáma: ) A STELLA Koncertkórus Közhasznú Egyesület (adószáma: ) köszönetét fejezi ki a felajánlott Ft összegû 1%-os adományért, amelyet a határon túli magyarok mûvészeti csoportjával való kapcsolat bõvítésére, valamint mûködési költségekre használt fel EGYÉB 24 NM-ES, infraszaunás üzlethelyiség kozmetikusnak, pedikûrösnek, masszõrnek kiadó a XIII. ker.-ben. Az üzlet bérleti joga berendezéssel vagy anélkül eladó. Tel.: ÚJLIPÓTVÁROSBAN különbejáratú szobáért idõs, egyedülálló úr háztartását vezetné 62 éves, nyugdíjas nõ. Tel.: Sérelmek a pszichiátrián. Ha úgy érzi, hogy Önt, családtagját vagy ismerõsét sérelem érte a pszichiátrián (kényszerbeszállítás, gyógyszer-túladagolás, bántalmazás stb.), írja meg panaszát a következõ címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány (1461 Budapest Pf. 182, web: Minden információt bizalmasan kezelünk. Az apróhirdetés ára 15 szóig bruttó 2700 Ft, ezen felül szavanként 120 Ft. Lapunk következõ száma december 2-án jelenik meg. Lapzárta: november 24. A lapban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget.

15 2008. november 18. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K 15 TOSZKÁNA KÁVÉZÓ FAGYLALTOZÓ DVD-KÖLCSÖNZÕ Csizmák és ruházat kedd szombat: óráig XIII., Pannónia u. 13. Tel.: Töltse az év utolsó napját Budapest egyik legelegánsabb, leghangulatosabb éttermében, a Mûvész Étteremben! Szilveszteri vacsora 5 fogásos Gála menüvel, a hozzá illõ borokkal, ásványvízzel és presszókávéval Élõ zene, tánc hajnalig Ft/fõ Mûvész Étterem és Kávéház XIII., Vígszínház utca 5. Nyitva tartás: a hét minden napján óráig. Asztalfoglalás: , FESTMÉNYVÁSÁR Helye: József Attila Mûvelõdési Központ Budapest XIII., József Attila tér 4. Ideje: november 22. (szombat) óra; november 23. (vasárnap) óra ORSZÁGOS OLAJFESTMÉNYVÁSÁRT rendez a SZEGEDI ART(É)R GALÉRIA, ahol több mint negyven mûvész kb. 150 alkotásából választhat: Fassel F., Bánfalvy Á., Fürst J., Gulyás L., Bubelényi L., Hornyik Z., Bóna J., Várkonyi J., Rajczi Z., Rengei L. stb. Kamatmentes részletfizetési lehetõség! Készpénz esetén kedvezmény! ART(É)R GALÉRIA SZEGED Tel.: ; kedd péntek: 7 19 óráig, hétfõ és szombat: óráig XIII. ker., Pannónia u. 13. Tel.: , DVD kölcsönzés 1 napra 450 Ft fagylaltdesszertek fagylaltdesszertek parfék Hamar elfárad? Munkahelyi stressz gyötri? Gyermeke gyakran megbetegszik? Allergiától szenved? Az õszi megfázás, nátha Önt is utoléri? Dr. Lenkei Gábor kutatóorvos fejlesztése segíthet! A híres magyar orvos megoldása természetes, egyszerû, hatékony! Ha meglátogat minket, megvendégeljük egy pohár Kalcium-Magnézium italra! Tudja meg, mi mindenre jelenthet gyógyírt! Tapasztalja meg a jótékony hatását! Keresse fel üzletünket, ingyenes tanácsadás! 1138 Budapest, Váci út 141. (a Duna Plazával szemben, a Danubius-házban) Nyitva tartás: h p: 10 18, szo: óráig

16 16 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K november 18. Vedres Ági fotográfiái Az éj királynõje A távoli éjszaka csillogó, hullámzó fényáradatban úszik. A sötétség arcát ezeregy szín töri meg. A hold és lámpafény cikázó játékra hív bennünket Vedres Ági fotómûvész alkotásain, ahogy a festõ a színekkel, úgy a fotómûvész az árnyalatokkal dolgozik. Ezüstbe és zöldbe burkolja a város szürkülõ hangulatát. Izzó sárga, narancssárga és rózsaszín foltok csábítanak sejtelmes sétára az éjszakába. Vedres Ági Újlipótvárosban, a Klub-Galéria Pincetárlatán ÉJ címû kiállításán megmutatta: a sötétség nem egyenlõ az éjszakával. A kiállítást Kemény György képzõmûvész nyitotta meg. Vedres következetesen, mindig vaku nélkül fotózik, mert itt épp ilyen eget akar látni, láttatni, és akaratát úgy követi masinája, akárcsak festõt az ecsetje. És akkor mit szóljunk ahhoz a szívszorítóan gyönyörû képhez, amely egy hotelszobát ábrázol, telít meg embermeleggel, láthatatlan lehelettel és nem hallható csenddel anélkül, hogy ember megjelenne a fotográfián abban a tájban, amely kísérteties klónja a Mona Lisa hátterének. Leonardo és Vedres Ági? Miért ne kerülhetnének egymás közelébe? Semmilyen tabu nem tiltja egymástól távolinak tûnõ dolgok, emberi lények váratlan találkozását méltatta Kemény György a fotómûvészt. A képeit nézegetve kétféle hatás ragad magával: a kimondhatatlan és a kimondott. Ez tölti ki a gondolataimat, hogyan lehet megjeleníteni azt, ami láthatatlan, vagy ami csak szavakkal írható le, érzéseket, pillanatnyi hangulatot, amely leheletnyi idõre mutatja meg önmagát. Éppen ezért sohasem engedhetem el az idõt, és a nyomában loholok, ha sikerül, akkor megelõzöm. Újlipótvárosban az éj színvilágát elevenítette meg, de készített már extrém sorozatot a nagyvárosi divattrendekrõl is. Igen, a divatot az idõsebb korosztályon keresztül is bemutattam a Jól-öltözött Promenád címû fotósorozatommal a városban magányosan sétáló, nézelõdõ hölgyekrõl. Számomra ugyanolyan szép egy idõsebb nõ, aki a színeket, az anyagokat úgy kombinálja magán, hogy mindaz értékálló és divatos. Egy nõ attól szép, hogy hölgy akar lenni, a szempárok pedig kortalanok. Nem lepõdnék meg, ha következõ kiállítására ismét különlegességekkel csalogatná a mûvészet kedvelõit. Aki eljön, az valami egészen újat fog látni, sohasem folytatom a megkezdettet, mindig az új dolgokat kutatom fel, egyszerre több kiállítás anyagát is folyamatosan fotózom. Én is olyan vagyok, mint az idõ, utolérhetetlen és megfoghatatlan. Vedres Ági fotómûvész következõ kiállítása december 9-én, kedden 18 órakor nyílik a Katona József utca 35.-ben. Bõvebb információ a com weboldalon. A zágrábi Nemzeti Színház vendégjátéka A zágrábi Nemzeti Színház vendégjátékát láthatják az érdeklõdõk november 30-án a Vígszínházban. A horvát társulat Botho Strauss: A park címû darabjával mutatkozik be. A horvát magyar kultúrkapcsolatok ápolásáról Neda Milišić, a Horvát Köztársaság sajtó- és kulturális attaséja, Marton László, a Vígszínház igazgató-fõrendezõje és Szikora János rendezõ, A park színpadra állítója november 17-én tartott pódiumbeszélgetést. Botho Strauss darabja úgy kezdõdik, mint egy science fiction: istenek jelennek meg a Földön (Titánia és Oberon) azzal a céllal, hogy az emberek agyonmanipulált, ezerszer konzumált érzékiségét visszatereljék eredeti õsi medrébe. Kalandos útjuk azonban keserû véget ér, mire számtalan fordulat után újra találkoznak, már nem képesek levetni magukról emberi alakjukat, mindörökre testük foglyai maradnak, és utolsó fohászuk is ez: Csak egy isten menthet meg bennünket. A Park az elvesztett, vagy még inkább az eltékozolt paradicsom metafórája, a modern világ számtalan groteszk helyzetével szembesíti a nézõt, és miközben a költészet és filozófia igazi mélységei csillognak benne, szatirikus humorával mégis folyamatosan nevetésre ingerel. A Parkot Magyarországon most láthatja elsõ ízben a közönség a zágrábi Nemzeti Színház parádés szereposztásában. Keresztrejtvény Elõzõ rejtvényünkben egy szállóigét rejtettünk el. A helyes megfejtés: A bölcs ember sosem gerjed haragra. Nyerteseink: Gyetván Csabáné, Szabóné Molnár Katalin. Mostani rejtvényünkben Georg Wilhelm Friedrich Hegel német filozófus mondását rejtettük el. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges 24. számú sorok megfejtése. Beküldési határidõ: november 24. A helyes megfejtést beküldõk között Premier magazint sorsolunk ki. Vízszintes: 1. A mondás elsõ része. 11. Út vagy folyó ív alakban hajló szakasza. 12. Napszak. 13. A Dollartöbölbe ömlõ német folyó bene; jól jegyezd meg! 16. Az erbium vegyjele. 17. Súlyarány, röv. 18. Lombos növény. 19. Csattanós történet. 21. Kövérkés (kisgyermek). 23. Óbarok határai! 24. Sapienti...; latin mondás, jelentése: a bölcsnek elég ennyi (SAT). 26. Regény szerzõje. 28. Az arzén vegyjele. 30. Kérem, németül. 32. Ilók és...; magyar népmese. 35. Szikladarab. 36. Néma néma! 38. A mangán vegyjele. 39. Kortárs jogász, a Magyar Helsinki Bizottság egyik alapítója, egykori liberális politikus (Péter) et moi; Paul Géraldy verseskötete (TOI). 42. Svéd bútoráruházlánc , a komisz; amerikai filmvígjáték, az egyik fõszereplõje Walter Matthau. Függõleges: 1. Díszes. 2. Amerikai hotelhálózat, hazánk több szállodája is tagja. 3. Dezoxiribonukleinsav, röv. 4. Edelény határai! 5. Amerikai ország, a Nemzetközösségi Királyság tagja, Ottawa a fõvárosa. 6. Numero, röv. 7. Föntrõl nyújtó. 8. Képes Sport, röv. 9. Taktus. 10. Holmit a földön elhelyezõ. 15. A tantál vegyjele. 18. Fõnév, röv. 20. Tanítgat. 22. Az USA egyik tagállama, Salt Lake City a székhelye. 24. A mondás második, befejezõ része. 25. Fémes kémiai elem, Ni a vegyjele. 27. Francia impresszionista festõmûvész (Pierre-Auguste, ). 29. Mély, hallható lélegzet, amely valamely túláradó érzelem hatására szakad fel az emberbõl. 31. Növény része. 33. Jászai-díjas színmûvész, a Kojak Budapesten címû filmvígjáték fõszereplõje (László, ). 34. Kicsinyítõ képzõ, a - ke párja. 37. Pap celebrálja. 40. Kanadai autók jelzése. 41. Trinitro-toluol, röv. 43. Emlékezni kezd! 45. Asszonynévképzõ. S. I. AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Kiadja a Sprint Kft. Alapító fõszerkesztõ: Sas György ( ) Felelõs kiadó: Machos Ferenc Fõszerkesztõ: Czeglédi Ildikó Szerkesztõségi titkár: Aradi Judit Fotó, tördelés: Holczer Gábor A szerkesztõség címe: 1137 Bp., Újpesti rkp. 7. Nyomdai munkák: Sprint Kft. Hirdetésfelvétel: Szemesi Ildikó, 1137 Bp., Újpesti rkp. 7. Hétfõtõl péntekig 9 15 óráig Telefon: , Fax:

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

XIII. KERÜLETI EGYÉNI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI

XIII. KERÜLETI EGYÉNI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI XIII. KERÜLETI EGYÉNI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI 07. számú országgyûlési egyéni választókerület képviselõje: Hiszékeny Dezsõ Fogadóóra idõpontja: minden hónap 1. szerda 18.00 19.00 minden hónap

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Intézményértékelés összehasonlítása és szemszögéből Képet készítette: adam44 Készítette: Bozóki Judit és minőségbiztosítási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS szeptember 13-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Előterjesztő: A József Attila Általános Művelődési

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Négy művésznő pólót árult

Négy művésznő pólót árult Póló 2010 Médium: Életforma Dátum: 2010.03.14. Négy művésznő pólót árult Március 8-án, 15.00 órától 18.00 óráig az Összefogás támogató művészei és arcai, Sebestyén Márta, énekesnő, Oroszlán Szonja, Tallós

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Az intézmények vezetői írásban közölték, hogy nem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a 2011. évre vonatkozóan.

Az intézmények vezetői írásban közölték, hogy nem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a 2011. évre vonatkozóan. Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságától Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben