Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző"

Átírás

1 Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2006 évi tevékenységéről Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Város-stratégiai Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Civil szervezetek képviselő

2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterétől Száma: 06- /2007 Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2006 évi tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s é n e k H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! A vásárhelyi civil élet szereplői az olvasókörök az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc eszmeiségéből és gondolatköréből nőttek ki, nem egyszer a szabadságharcot megjárt honvédek hozták létre ezeket a szervezeteket. Az 1867-es kiegyezés után Belügyminiszteri engedélyhez kötötték a civilek megalakulását, mely gyakorlat a II. Világháborúig működött. A minisztériumi kontrolláltság ellenére 1867 után igen magas szám szerint 202 szervezet alakult (Hajdú Géza: Vásárhelyi egyletek és könyvtárak Szeged p.) olvasókörök, önképző egyletek, gazdakörök, egyes iparágakhoz kapcsolód szakegyletek, ifjúsági egyesületek dalárdák, valamint inkább az értelmiségi réteget befogadó Kaszinó, kultúr és sportegyletek, iparegyletek, nőegyletek, egyházi kötődésű körök. A rövid bevezetőben vázolt történelmi hagyományokból meríthet tehát a hódmezővásárhelyi civil élet jelene. A helyi önkéntes szféra leginkább múlthoz kötődő szereplői az olvasókörök és a gazdatársadalmat összefogó Gazdasági Egyesület. Nem véletlen ez, hiszen ők azok akik alapszabályukban felvállalták és aktívan megvalósítják a hagyományőrzést. A Gazdasági Egyesület pincében berendezett múzeuma szép példája a helyi erőforrásokon alapuló önkéntes munkával létrehozott értékteremtésnek. De ugyanígy a hagyományápolás körébe tartoznak a nem csak olvasókörök mellett működő asszonykórusok, énekkarok és citerazenekarok is. Hódmezővásárhely városának területén nem csak a múltban, hanem a jelenben is nagy számmal működnek civil szervezetek, igaz működési feltételeik körülményeik egészen mások. Az egyesülési jog mai formája és gyakorlási lehetősége nem is olyan régi, hiszen alig 17 éve van lehetősége a Magyar Köztársaság polgárainak arra, hogy az évi II. törvény alapján az egyesülési jogot gyakorolhassák. Hiába a múltban gyökerező tapasztalat és a kollektív emlékezetben fennmaradt egyesületi élet hagyománya, mindez kevés a mai korban egy gördülékenyen működő alapítvány, egyesület eredményes működtetéséhez. A mai korszerűen működő szervezetek már nem nélkülözhetik tagjaik között a pénzügyi, könyvelési, adózási, pályázatírói ismeretekkel rendelkezőket, hiszen a bírósági bejelentés után kell hogy rendelkezzenek adószámmal és bankszámlaszámmal is, biztosítaniuk kell működési költségüket és céljaik megvalósítását.

3 A Polgármesteri Hivatal 96 alapítványt valamint 97 egyesületet tart nyilván. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásából jelenleg adategyeztetés kérhető. Ha a helyi civil élet új szereplővel gazdagodik és az nem jelenik meg a médiában, vagy tevékenységével nem mutatkozik a közéletben, akkor a Polgármesteri Hivatal számára nehezen nyomon követhető sorsa. Megkeresésre 70 szervezettől és csoporttól érkezett vissza kérdőív formájában válasz, melyben az alakulás időpontjáról, a bírósági bejegyzésről, adószám, bankszámlaszám létéről, tagságról, pályázatok felhasználásáról, tevékenységi körről, és arról tájékozódunk, hogy évben mekkora összeggel gazdálkodtak, s ezekhez milyen forrásból jutottak. Alakulási év szervezetek száma 1989 előtt Bíróságon bejegyzett szervezet Be nem jegyzett informális szervezet 62 7 Adószámmal rendelkezik Adószámmal nem rendelkezik Bankszámla számmal rendelkezik Bankszámla számmal nem rendelk Fenti adatokból látszik, hogy bár működési feltétel lenne, van olyan szervezet, mely bíróságon bejegyzett mégsem rendelkezik adószámmal és bankszámla számmal. Ennek egyik fő oka talán az ismerethiány vagy az anyagiak hiánya lehet. Hódmezővásárhely városában az Önkormányzat 18 civil számára biztosít állandó irodát és épületet, valamint intézményein keresztül valósítja meg a szervezetek elhelyezését. A rendelkezésre álló lehetőségek nem elegendőek mindenki önálló elhelyezéséhez, de akadnak olyanok is, akik ezt nem igénylik, időszakosan vesznek igénybe termet rendezvényeikhez, összejöveteleikhez igazodva.

4 A közhasznúvá válás plusz feladatait nem mindenki tudja felvállalni, ők azonban elesnek az SZJA 1%-nak befogadásának lehetőségétől. Közhasznú Nem közhasznú Működési területüket tekintve összetett feladatokat látnak el, egy szervezet gyakran többféle cél megvalósítását tűzi ki feladatként. Működési terület/téma Szervezetek száma Kultúra, közművelődés 34 Szociális 8 Karitatív 4 Mezőgazdasági 2 Oktatási 23 Egyéb: Tudományos 1 Ifjúsági 1 Egészségügyi 3 Pályakezdők támogatása 1 Természetvédelem 1 Diákrendezvények támogatása 1 Érdekvédelem 2 Sport, utánpótlás-nevelés 2 A városban működő szervezetek közül legnagyobb számban felvállalt feladat a kulturális és oktatási tevékenység. Az oktatási intézményekhez kapcsolódó szervezetek legtöbbször az intézmény tárgyi feltételeinek javítását és programjaik megvalósítására fordítják anyagi eszközeiket, és beszámolóik alapján ők azok, akik kiemelten figyelnek az SZJA 1%-ának felajánlására. A város évi költségvetésében a képviselői alap és a közművelődési keret adott lehetőséget pénzügyi támogatás kérésére. Alapszabályban rögzített céljaik megvalósításához egyre többen vesznek igénybe olyan Polgármesteri Hivatalon kívüli pályázati forrásokat, melyek működési költségeikhez vagy programjaik megvalósításához adnak segítséget. Használt pályázati lehetőséget Nem használt pályázati lehetőséget A pályázatokat felhasználók közül 22 szervezet élt a Polgármesteri Hivatalon kívüli anyagi erőforrások megszerzésének lehetőségével. Sikeres volt a Nemzeti Civil Alapprogram népszerűsítése a hódmezővásárhelyi civilek körében. A program meghirdetésének kezdetén több olyan szervezet volt, melyek a kedvező lehetőség miatt kértek adószámot és nyitottak bankszámlát. A számok alapján A NCA rendszere jól fel- és kihasznált pályázati forrás a hódmezővásárhelyi civilek életében, és nem elhanyagolható számban jelenik meg a Mobilitás is.

5 Pályázati lehetőség Felhasználók száma 1% 1 adomány 3 NKA 1 MOBILITÁS 7 NCA 22 HEFOP 1 ICSSZEM OM 1 TESZ Alapítvány 1 Weselényi Közalapítvány 1 Megyei Diáksport Szövetség 1 A 2006-os évben a szervezetek az alábbi nagyságrendű összegekkel gazdálkodtak: ,-Ft alatt ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft fölött 12 Anyagi erőforrásaikat tekintve megállapítható, hogy mindent megtesznek azért, hogy gyarapodjanak, s nagy számban vannak olyanok akik ,-Ft, vagy ,-Ft feletti összeggel gazdálkodtak évben. Ezen adatok ismeretén kívül, a civil szervezetek még mindig nem használják ki a céljaikat gyarapító 1% lehetőségét, és nagyon sok olyan hódmezővásárhelyi lakos van még, aki nem használja ki a felajánlás lehetőségét. Az egyesületek, alapítványok, öntevékeny csoportok munkájáról mégis leghitelesebb képet nem a számok, hanem a saját, mellékletben közölt beszámolójuk mutat, hiszen ez szól arról a tömérdek önkéntes, anyagi ellenszolgáltatás nélkül elvégzett munkáról, melyet céljaik megvalósítása érdekében elvégeztek március 1. Dr. Lázár János polgármester

6 Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2006 évi tevékenységéről HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a civil szervezetek évi tevékenységéről szóló beszámolót. Hódmezővásárhely, március 1. Dr. Lázár János s.k. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Város-stratégiai Iroda 4./ Irattár

7 BESZÁMOLÓ A BÖLCSŐDÉS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Alapítvány neve: Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Hóvirág u 7 Alapítás éve: Cs.m.-i Bíróság Pk /1991/8 sz. végzéssel Módosítás: Közhasznú Szervezetté nyilvánítva /225/1/99/335 sz. alapján/ Az alapítvány létesítői: Alföldi Porcelángyár Hódmezővásárhely Erzsébeti út. 7 Tutti Trade KFT Hódmezővásárhely Rárósi u. 104 Városgazdálkodási Vállalat Hódmezővásárhely Bajcsy Zs. u.20 Egyesített Bölcsődei Intézmény Hódmezővásárhely Hóvirág u.7 Az alapítvány célja: 1.A bölcsődés életkorú gyermekek egészséges pszichoszomatikus fejlődése érdekében, a bölcsődei ellátás tárgyi feltételeinek javítása. 2. A szociális okból veszélyeztetett környezetben élő gyermekek támogatása bölcsődei ellátással. 3. A bölcsődei szakdolgozók számára a színvonalasabb gondozónevelő munka érdekében, a szakképzéshez, továbbképzéshez szükséges anyagi feltételek támogatása. Alapítványunk a bölcsődés gyermekek érdekében jött létre. Céljaink megvalósításával próbáljuk, az intézményben folyó színvonalas gondozó-nevelő munka, tárgyi feltételeit pótolni, játékkészletünket bővíteni. A nagymozgást fejlesztő udvari játékok cseréje igen költséges, az elmúlt évben az Oldalkosár tagbölcsőde részére vásároltunk 2 db játszótéri elemet. A személyi jövedelemadó 1%-val, ami szülői és dolgozói felajánlás, szintén a működéshez elengedhetetlen, játékeszközöket pótoltuk. A Kertvárosi Bölcsődében, az ellátottak számára prevenciós célból, só-szobát alakítottunk ki, a használathoz szükséges párologtató folyadékot szintén alapítványi bevételből fedezzük. Az alapítványi bevételből, természetes alapanyagból készült játék kiegészítőket, kosarakat vásároltunk, így bővítve az intézmény játékmódszertani levélben előírt játékeszköz készletét. A továbbiakban is szeretnénk megnyerni támogatóinkat, a nemes cél érdekében, hiszen intézményünk működésének, ha nem is jelentős, de hasznos bevételi forrása az alapítvány. Hódmezővásárhely Hajduné Gál Anikó Szakmai vezető, a kuratórium elnöke

8 A Pál utcai Óvodáért-Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány bemutatása 1. Az alapítvány létrehozása, célja, feladata 1.1. Az alapítvány megalakulása A Hódmezővásárhelyi Pál utcai Óvodáért-Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítse az óvoda Nekem sikerül Helyi Nevelési Programjának megvalósítását. Az alapítvány célja: az önálló és újszerű program megvalósításához az anyagi erőforrások folyamatos biztosítása, a célokat segítő kezdeményezések felkarolása, azokhoz történő orientálódás. Feladata az óvoda-család kapcsolattartási formáinak bővítése, programok szervezése, lebonyolítása, pályázati lehetőségek kiaknázása, mindezek által a nevelési program tárgyi feltételeinek, eszközellátottságának javítása, a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése. 2. A helyi óvodai nevelési program megvalósulása az alapítvány támogatásával 2.1. A program nevelési célja: Az óvoda pedagógusai vállalták a helyi lehetőségekre, a kimunkált gyakorlatra, a tapasztalatokra épülő program kidolgozását. A program neve: Nekem sikerül, amely figyelembe veszi: a gyermekek életkori sajátosságait a személyi, tárgyi feltételek szabta lehetőségeket a helyi környezeti adottságokat a szülők, gyermekek igényeit A program egyedi, helyi lehetőségekre épülő része a környezet megismerésére, környezet védelmére, a természet szeretetére nevelés. Az óvodába járó gyermekek többsége hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő, családok gyermekei. A program a családi nevelésre alapozva, a családdal együttműködve a sokoldalú személyiségfejlesztést segíti. Az óvodás csoportok a program szerint rendszeresen járnak a természetbe, ahol megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat, élményeket szereznek. Ezek az élmények határozzák meg az óvodai életet, erre épülnek a további tevékenységek. A tevékenységek eszközeinek bővítését, a gyerekek utaztatását több támogató szervezet összefogásával lehet megvalósítani.

9 Az alapítvány tevékenységével, a programok szervezésével, azok bevételeivel hozzájárul ahhoz, hogy minden gyermek részt vehessen a kirándulásokon, élményszerző túrákon és megfigyeléseken, valamint a programba lehetőség nyílik egyre több családnak is bekapcsolódni és aktívan részt venni. 3. Az alapítvány rendszeres tevékenységei 3.1. Az óvoda család kapcsolattartási formák bővítése Nyílt hetek: A nyílt hetek alkalmával a szülők, a programmal ismerkedni vágyók, szakmai munkaközösségek (óvónői, tanítói) más szervezetek, a segítők betekintést nyerhetnek az óvoda tevékenységeibe. Szülői Estek: A legaktívabb szülők hozzák létre a Szülői Kört, akik teljes jogú tagjai az óvodai életet eldöntő kérdések megvitatásának. A Kör tagjai a legfőbb segítői a tervezési, szervezési munkálatoknak. Az esteken véleménycsere, beszélgetés, a munkafolyamatok megvitatása adott légkörben zajlik. Előadások, szülői tréningek: Külső előadók, szakemberek meghívásával előadások, tréningek szerveződnek. Családi délutánok: Egyre nagyobb létszámmal szerveződnek a rendszeres programok: játszóházak, kézműves foglalkozások, barkács-napok, gyereknap, sportnap, kirándulások Az alapítvány programjai: családi délutánok Szülői Estek kirándulások szervezése Alapítványi Jótékonysági Bál farsangi mulatság játszóházak sportnapok gyermeknap Batidán Márton napi rendezvények 3.3. Pályázatok: Alapítványunk rendszeresen pályázik különböző szervezetekhez, pl: Nemzeti Civil Alapprogram, Mobilitas, GYISM, stb. 4. Az alapítvány eredményei:

10 4.1. Az óvoda tárgyi feltételeinek javulása Az alapítvány támogatásával, a megvalósult programok bevételeiből felújítottuk óvodánk udvarát, folyamatosan biztosítjuk a játékhoz és a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket. Beszereztünk sok olyan eszközt, mely segítette munkánkat magasabb színvonalon végezni, pl: HIFI torony, digitális fényképező, mikrohullámú sütő, távcsövek, földgömb, tornaszerek, udvari fejlesztő játékok, stb. Folyamatosan biztosítjuk az óvodai ünnepek, családi rendezvények színvonalas szervezéséhez szükséges eszközöket. Hódmezővásárhely, február 16. Borsiné Csontos Ilona kuratórium elnöke

11 Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány Hódmezővásárhely Oldalkosár u.14. A hódmezővásárhelyi Brunszvik Teréz Óvodában működik az Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány, melyet 1991-ben hoztak létre a hódmezővásárhelyi Brunszvik Teréz Óvoda aktív óvónői AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: Az Árpád utcai óvodásokért Alapítvány. Az elnevezést az óvoda akkori neve szerint ( Árpád utcai Óvoda) kapta az alapítvány ben az óvoda felvette a Brunszvik Teréz nevet, de az itt működő alapítvány elnevezését nem változtattuk meg. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u.14. AZ ALAPÍTVÁNY TÍPUSA: A Ptk. 74/A-74/B -a alapján létrejött nyílt magánalapítvány. Alapítványunkat a Csongrád megyei Bíróság június 16.-án kelt végzésében közhasznú szervezetté nyilvánította. Az évi CLVI. tv. 2. c/ pontja alapján az alábbi felsorolás szerint végez közhasznú tevékenységet: 1./ Szociális tevékenység, családsegítés. 2./ Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés. 3./ Kulturális tevékenység. 4./ Gyermek- és ifjúságvédelem. 5./ Hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítvány létrehozásával célunk volt, hogy az óvoda egyre nehezülő gazdasági helyzetén segíteni tudjunk azért, hogy óvodások részére minél gazdagabb, tartalmasabb óvodai nevelést tudjunk megteremteni. Ennek érdekében az alapítvány céljaként a következőket jelöltük mg alapító okiratunkban: 1./ A gyermekek egészséges testi nevelésének javításához szükséges eszközök beszerzése, létesítmények megvalósítása. 2./ A nyelvoktatáshoz alkalmas audiovizuális berendezések beszerzése, pedagógiai segédeszközök további alkalmazásba vétele. 3./ A gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését hatékonyan biztosító eszköztár bővítése. 4./ Élmény- és ismeretszerző kirándulások anyagi támogatása.

12 Az óvodában működő alapítványunk szoros kapcsolatban áll az óvoda szakmai munkájával. Több rendezvényt is szerveztünk annak érdekében, hogy az alapítványhoz befolyt összegből a nevelőtestület és a Kuratórium által az óvodai neveléshez legszükségesebbnek ítélt eszközöket, tárgyakat megvásároljuk, kirándulásokat támogatni tudjunk. Mivel óvodai alapítványról van szó, ezért több programunkat csak a szülői házzal együtt tudjuk megvalósítani. Így került megszervezésre az Erdei Óvodai tábor, ahol már hatodik éve egy csoportból kb család vesz részt. A szervezéskor felkerestünk szponzorokat is, hogy támogassák táborunkat. A Hódmezővásárhely Közgyűlésében a képviselőktől igen szép összeget sikerült megkapnunk, ami a buszköltség és az ellátás egy részét fedezni is tudta. A fennmaradt összeget a szülői önerő, valamint vállaltok támogatásából fedeztük ban és 2005-ben pályázati támogatást is sikerült kapnunk. További alapítványi programjaink: Immár hagyományosnak mondható minden évben az őszi Teréz napi jótékonysági bál megszervezése. Ez a rendezvényünk elsősorban igaz a szülőknek, ill felnőtteknek szól, de a jótékonysági eredményét az óvodások érzik, értük rendezzük ezt meg. A bál szervezésével célunk, hogy az óvoda egyre szűkösebb költségvetését ki tudjuk egészíteni olyan eszközökkel, tárgyakkal, ami a fejlődést, a tartalmas szakmai munkát segíti. A bálon eddig befolyt bevételből: cseréltük le a közel húsz éves csoportszobai asztalokat, székeket modern, fából készült trapéz asztalokra, fa gyermek székekre. elkészült mind a négy csoportban a játékteret növelő galéria is. két udvari mozgásfejlesztő játékeszközt és a csoportok részére csoportszobai játékokat vásároltunk. a Mozgáskotta módszer bevezetéséhez szükséges alap eszköz készletet szerezzük be. E módszert Magyar Gábor testnevelő tanár a szegedi Tiszaparti Óvodában nevéhez fűződik. A módszer bevezetésével lehetőségünk nyílik arra, hogy a gyermekek képességeit és készségeit komplex módon fejlesszük játékosan, a mozgáson keresztül. Télapói ajándékokat, játékeszközöket vásároltuk meg. A báli összeget minden évben kiegészíteti az adó 1%-ból befolyt összeg. Minden év elején felhívással élünk a szülők felé és szülői értekezleteken is kérjük Őket, hogy az SZJA 1 %-nak felajánlásával támogassák óvodai alapítványunkat. Az adó 1%-ból eddig befolyt összegeket a következő célokra fordítottuk: fából készült gyermekszékek vásárlása udvari mozgásfejlesztő játékeszköz csoportszobai játékok Cd-s magnók beszerzése az óvodai ének-zene tevékenységhez és a néptánc oktatáshoz. udvari játékeszköz és csoportszobai játékok Óvodai alapítványunkat szponzorok és magánszemélyek is támogatták pénzösszeggel, vagy tárgyi felajánlást tettek a báli tombolához.

13 Jelenleg is keressük a lehetőségeket, hogy támogatókat sikerüljön megnyernünk céljaink megvalósításához, valamint folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és megragadunk minden adódó alkalmat pályázatok benyújtására. Pályázatok: MOBILITAS Eszköztámogatás Nyert: 245eFt értékű fénymásolót RICOH FT 4615 MOBILITAS Erdei óvoda támogatása Nyert: 95eFt Kódszáma: IFJ-GY-DA-04-B Kiíró: MOBILITÁS Téma: 5000 fő feletti települések gyermek és ifjúsági programjai Eredmény: nem nyert HENKEL Magyarország Kft Gyermekrajz pályázat Országos I. helyezés Jovan Norbert nagycsoportos kisfiú Nyeremény: 100eFt támogatás és egy csoport kirándulása Budapestre Kiíró: LG Elektronics Magyar Kft Téma: számítógép, monitor, TV Videó beszerzése Eredmény: Nem nyert Kószáma: IFJ-GY-DA-05-B0013 Kiíró: MOBILITÁS Téma: 5000 fő feletti települések gyermek és ifjúsági programjai Kézműves program Eredmény: nyert 70e Ft MOBILITAS Erdei óvoda támogatása Nyert: 100eFt Kószáma: IFJ-GY-DA-05-E0372 Kiíró: MOBILITÁS Téma: Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Eredmény: nem nyert

14 Kódszáma: IFJ-GY-D-06-E Kiíró: MOBILITÁS Téma: Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Nem nyert Kiíró: MOBILITAS Gyermekprogramok támogatása Kézműves napok az óvodában Nyert: 100e Ft Kiíró: NCA Téma: működési költségek támogatása Laptop beszerzése Projektor vásárlása

15 Dózsa György úti óvoda alapítványának évi beszámolója A hódmezővásárhelyi Dózsa Gy. úti óvoda alapítványa évben a szokásos módon, feladatokkal végezte munkáját. A szülők közössége támogatta munkáját. Segítségükkel február hónapban Farsangi mulatságot szerveztünk, május végén Pünkösdi Vigasságot. Pályázatot nyújtott be alapítványunk a GYISM Mobilitás Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodához: "A Hódmezővásárhelyi Dózsa György úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány családi napja, kreatív játékokkal, szülők részére önismereti tréninggel, előadásokkal." A pályázatunkat forráshiány miatt nem részesítették támogatásban. Az alapítványunk bevétele az adó 1 %-ból ,- volt, melyet játékok vásárlására költöttünk. Képviselői alapból ,- forintot kaptunk, melyet szintén játékokra, illetve a Pünkösdi Vigasság megszervezésére költöttünk. Tisztelettel: Wollner Józsefné kuratórium elnöke

16 A Város Peremén Alapítvány évi beszámolója A Város Peremén alapítvány kiemelt feladatai az óvodás gyermekek harmonikus testi, lelki fejlődésének elősegítése, a nevelő-oktató munka színvonalának fenntartása, fejlesztése. Minden évben a gyermeknap megszervezésére és a télapó ajándékozásra fordítunk nagyobb összeget. Valamint minden évben az óvoda udvarának korszerűsítésére, mozgásfejlesztő udvari játékok vásárlására fordítjuk a befolyt összeget. A 2006 évre betervezett kombinált mászóka megvásárlása, telepítése, a városi oktatási fejlesztési koncepció miatt / mely koncepció tartalmazza az óvodánk újjáépítésének lehetőségét / maradt el. Továbbra is támogatjuk az óvodások élmény és tapasztalatszerző kirándulásait, a gyermekek művészetek, művelődés iránti igényének felkeltésére irányuló törekvéseket. Onozóné Rébék Nagy Szilvia Kuratóriumi tag

17 Kertvárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány évi beszámolója A Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány célja: A gyermekek egészséges életmódjának kialakításához szükséges feltételek folyamatos biztosítása. Segíteni a gyermekeket abban, hogy közös élményeken keresztül ismerjék meg az őket körülvevő világot. Kiemelt cél: egészséges életmódra nevelés, logikus gondolkodásra nevelés, iskolaelőkészítés; testben, lélekben ép egészséges gyermekek nevelése, a család összetartása. Ez utóbbi érdekében a család és az óvoda szorosan együttműködik. Ennek értelmében az alapítvány vagyona szülői (nem csak anyagi) támogatással évente gyarapodik. Az óvoda HOP-ban megfogalmazott rendezvényeinek sikeres lebonyolításában az alapítvány aktívan részt vesz, így a programok megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételeket, a lehetőségeihez mérten biztosítja. (farsangi bál, szüreti bál, Tavaszi zsonás, Gyermeknap, Évzáró, nyári tábor, szüreti bál, stb.)figyelemmel kísérjük a kiírt pályázatokat, így az elmúlt évben Működséi célú pályázaton nyertünk audiovizuális eszközöket, mellyel az óvoda infrastruktúráját gyarapítottuk. Az adók 1%-ból befolyt összeget az óvodai bútork cseréjére is fordítottuk,, illetve ebből támogattuk a karácsonyi játékvásárlást illetve a yermekek fellépéseihez szükséges ruhák beszerzését. Az alapítvány támogatása óriási segítséget jelent az intézmény működésében. Tisztelettel: Takácsné Gera Zsuzsanna Kuratórium elnöke

18 A Lépésről Lépésre a Hódmezővásárhelyi Pálffy utcai Óvodáért Alapítvány évi beszámolója Alapítványunk, a Lépésről Lépésre a Hódmezővásárhelyi Pálffy utcai Óvodáért Alapítvány a bírósági nyilvántartást követően 1998-ban kezdte meg működését, és ettől kezdve működése folyamatos. Az alapítványt három vállalkozó szülő kezdeményezte, az induló vagyon Ft volt. Alapítványunk célja a hódmezővásárhelyi Pálffy utcai óvoda játék és taneszközeinek pótlása, felújítása, sportszerek, oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések vásárlása, az óvoda udvarának díszítéséhez, játékokkal való ellátásához szükséges eszközök megvétele, az egészséges életmódra neveléshez szükséges feltételek biztosítása a rászoruló gyermekek támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából, mely az alábbi: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az alapítvány tagsággal nem rendelkezik. Az alapítók az alapítvány célkitűzéseinek maradéktalan magvalósítása érdekében négytagú kuratóriumot választottak, mely jogosult az alapítvány vagyonának kezelésére, és az alapítvány működésével kapcsolatos döntések meghozatalára. Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében minden évben novemberben jótékonysági bálat, februárban pedig farsangi mulatságot szervezünk. Ettől a hagyománytól 2006-ban sem tértünk el. A jótékonysági bál bevételéből karácsonyi ajándékokat vásároltunk mindhárom csoport részére, a farsangi bevételt udvari játékeszközök, fejlesztő játékok vásárlására, a mindennapi élethez szükséges esetlegesen hiányzó eszközök pótlására fordítottuk óta fogadhatja alapítványunk a személyi jövedelemadó 1%-át ban ilyen módon Ft-tal gyarapítottuk vagyonunkat. Alapítványunk vagyona december 31-én Ft volt. Számlánkat a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet kezeli. Hódmezővásárhely, február 19. Banka Katalin a kuratórium elnöke

19 Nagy Sándor Utcai Általános Iskola Alapítványa lovasterápiás rendezvények, programok, eredmények A lovasterápiás foglalkozások, a 2005/2006-os tanévben, valamint a 2006/2007-es tanévben a pedagógiai és egészségügyi habilitációs és rehabilitációs órák keretén belül, heti rendszerességgel kerültek megtartásra a Hód- Mezőgazda Zrt. Aranyági Ménesében. Az elmúlt tanévben lovasterápiás fejlesztésben részesült 1-8 évfolyamon 32 tanuló, jelen tanévben 29 tanuló. A 2006-os év kiemelkedő eseményei voltak: április 22. Kaposvár II. Integrált Lovastorna Diákolimpia: I. helyezés június 10. Pákozd -Lovasterápiás Fesztivál és verseny: Lovastorna kategória, két arany, két ezüst és 1 bronzérem június 23-án -A Magyar Gyógypedagógusok Egyesület Országos Szakmai Konferenciájának keretében lovasterápiás bemutatót tartottunk Hódmezővásárhelyen az Aranyági Ménesben szeptember Fót II. Magyar Lovasterápia Szövetség Díjlovas verseny és Fogyatékos Lovas Verseny: Lovastorna kategória, két arany, és egy bronzérem. Összesítésben III. helyezés. Jámbor Vilmos Csapat Váltóverseny I. helyezés. Ez a verseny idén is pénzdíjas volt, így csapatunk Ft támogatást kapott, mely az alapítványunknak a működését segíti szeptember 22. Békéscsaba, -I. FBS Kupa, Regionális Lovasterápiás Verseny: Lovastorna kategória, két arany, egy ezüst, és egy bronzérem. Eszköz nélküli gyakorlatsor kivitelezése, két arany, egy ezüst, és egy bronzérem. Összesítésben I. helyezés november 11. Hódmezővásárhely -VII. Országos Gyermek Terápiás Lovas Fesztivál. Eredményeink: öt arany, három ezüst, egy bronzérem. A gyermekek szívesen vesznek részt a lovasterápiás foglalkozásokon. Nagy lelkesedéssel készülnek a versenyekre, bemutatókra úszásterápiás rendezvények, programok, eredmények Az úszásterápiás foglalkozások, a 2005/2006-os tanévben, valamint a 2006/2007-es tanévben a pedagógiai és egészségügyi habilitációs és rehabilitációs órák keretén belül, heti rendszerességgel kerültek megtartásra a Hódmezővásárhelyi Sportuszodában. Fogyatékkal Élők V. Megyei Úszóversenye november 9. A programon iskolánk tanulói az alábbi eredményeket érték el: méter leány mell: II. kategória: - Rostás Florence 2. helyezés méter leány mell: II. kategória: - Rostás Florence 3. helyezés - Bacsa Kitti 3. helyezés méter fiú gyors: II. kategória - Németh Róbert 1. helyezés - Gellért Márk 1. helyezés

20 A Hódmezővásárhelyi Eötvös-iskolai Alapítvány évi működéséről A Hódmezővásárhelyi Eötvös-iskolai alapítványt 1996-ban alapítottuk 4 szülő kezdeményezésére. Az alapítványunk legfontosabb célja a tanárok és diákok eredményesebb munkájának elősegítése, a rászoruló tanulók támogatása. Az alapítványunk céljai: Versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon elért kiemelkedő teljesítmény díjazása Külföldi nyelvtanulás támogatása kiemelkedően tehetséges tanuló esetén Külföldi cserekapcsolatokban, tanulmányúton résztvevők költségtérítéséhez hozzájárulás Közép- és felsőfokú nyelvvizsgák vizsgadíjának egy részének kifizetése Közép- és felsőfokú nyelvvizsgát tett tanulók jutalmazása Az iskolai tanulmányi díjak finanszírozása (Eötvös-díj, Évfolyamelső díj) Országos tanulmányi versenyek és szakmai versenyek költségéhez való hozzájárulás Rendkívüli esetben az arra rászoruló tanulónak tankönyvsegély Támogatja a diáksportköri, diákturisztikai rendezvényeket Iskolai versenyek és vetélkedők győzteseinek díjazása Elősegíteni az iskola és a család közti kapcsolatteremtést Támogatja a diákönkormányzat rendezvényeit A fentieken kívül mindazokat a célok megvalósítását is finanszírozza, amelyek az iskolai oktató-nevelő munka eredményességét segítik. Iskolai könyvtár állománygyarapítását segíti. Az Eötvös-díjas tanár munkájának elismerése A közösségért Eötvös-díj alapításának a 4 éven keresztül kiemelkedően jó munkát végző diákok jutalmazása Hátrányos helyzetű diákok támogatása. Bevételeink a befizetett személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából, valamint egyéb befizetésekből tevődik össze. A Kuratórium elnöke Herczegh Magdolna, titkára Dr. Nagyné Bánfi Judit. A Kuratórium tagjai: Kovácsné Velenczei Magdolna, Burzon Mária és Rakonczai Mihály. A kuratórium biztosítja az alapítvány zavartalan működését. Nagy súlyt helyez a vagyongazdálkodásra és annak cél szerinti felhasználására. A kuratórium üléseit az elnök hívja össze. Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet. Alapítványunk egyszerűsített beszámolót készít minden év május 31-ig, vállalkozási tevékenységet nem végez, az éves beszámolóval együtt elkészíti a közhasznúsági jelentést is. Alapítványunk nagyban hozzájárul a tanulóink tanulmányi eredményének ösztönzéséhez.a szociálisan hátrányos helyzetű diákjaink anyagi támogatása fontos feladatunk. Az alapítvány a pályázati lehetőségeket kihasználja, évben számítógép vásárlásához kaptunk támogatást az NCA-tól. A tanulóink tanulmányi versenyeken való részvételét segítjük, azt szeretnénk, ha minél több tanulónk valamelyik tantárgyból kimagasló eredményt tudjon elérni. Iskolánkban hagyományosan megrendezésre kerül a Pite-tábor, az iskolánkban 9. évfolyamos tanulóink számára, mely rendezvényt a kezdetektől támogat az alapítvány. Egyéb kiadásaink: bankköltség, hirdetési költség, postaköltség. Továbbra is fontos célunk elsősorban a tanulóink támogatása, segítése, ösztönzés a jobb tanulmányi eredmény elérésére. Hódmezővásárhely, február 14. Dr. Nagyné Bánfi Judit Kuratórium titkára

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2011. év

Közhasznúsági jelentés. 2011. év Közhasznúsági jelentés 2011. év Tehetséges Tanulókért Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. Martfű, 2012. május 06. Az alapítvány vezetője 1. Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása, felépítése 2. Éves

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván.

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Közhasznú jelentés 2010. Az alapítvány adószáma: 19671183-1-41 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 1782 Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Az Alapítvány az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés Nyelvoktatás fejlesztéséért Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 2012. évi tevékenységéről.

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés Nyelvoktatás fejlesztéséért Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 2012. évi tevékenységéről. Beszámoló és Közhasznúsági jelentés Nyelvoktatás fejlesztéséért Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 2012. évi tevékenységéről. A társadalmi szervezetet a Fejér Megyei Bíróság 1999. 06. 29-i Pk.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Számviteli beszámoló Jászalsószentgyörgy, 2012. május 31. 18829723949956916

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008-ban is az alapító okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét. Az alapítványnak köztartozása

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Az alapítás éve: Cégbírósági bejegyzés száma: Az Alapítvány székhelye: Alapítók:

Az alapítás éve: Cégbírósági bejegyzés száma: Az Alapítvány székhelye: Alapítók: A Boldog Diákévekért alapítványt az alapítók a Ptk. 74/A-F -aiban meghatározottak figyelembe vételével tartós közérdekű célra hozták létre. Az alapítók gyermekei az 1995/96. tanévben a Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette.

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette. A 2009.évi közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemei a) A 2009. év számviteli beszámolója a számviteli törvény szerint Külön dokumentum fájlban mellékelve (1715/B). A Egyszeres könyvvitelt vezető

Részletesebben

KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás a kapott

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Z-Ff.. számú előterjesztés

Z-Ff.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Z-Ff.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről

A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány 8360 Keszthely, Fő tér 9. Telefon/Fax: 83/312-439 A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodáiért Közhasznú Alapítvány (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) 2010. évi közhasznúsági jelentése

Kalocsa Város Óvodáiért Közhasznú Alapítvány (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) 2010. évi közhasznúsági jelentése Kalocsa Város Óvodáiért Közhasznú Alapítvány (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) 2010. évi közhasznúsági jelentése 1. számviteli beszámoló a melléklet szerint 2. Az alapítvány költségvetési támogatásban

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013

Közhasznúsági jelentés 2013 Készült: Debrecen, 2014.03.17-én. Közhasznúsági jelentés 2013 KOSSUTH ÁLTALÁNOS NYELVI ALAPÍTVÁNY 4024 Debrecen, Kossuth u. 33 A Kossuth Általános Nyelvi Alapítvány (4024 Debrecen, Kossuth u. 33.) 1991.

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Vándor Sándor és Révész László Emlékére Alapítvány Székhely: 1112 Budapest, Méra utca 3/a/6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2.

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2010 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány 1223.Budapest Közgazdász utca 9-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 évről Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Budapest, 2011. május 20. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6.

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012. év Budapest, 2013. március 31. Oldal: 1 / 6 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Kovács Máté Alapítvány Számviteli Beszámolója

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 18006269-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9. PK 68.158/1992/10 Nyilvántartási szám: 01/ / 1028 Budapest, Szabadság utca 3. 2014. -1-1. Tárgyévben végzett alapcél

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18470233-1-06 Bejegyző szerv: Csongrád megyei Bíróság Regisztrációs szám: PK.60.155/2002/3 Jó Úton Lóháton Alapítvány 6600 Szentes, Nádas sétány 3 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07..

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07.. NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL Budapest, 2013. 05. 07.. I. Bevezető 1. Az alapítvány neve NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért Alapítvány 2014. évi munkaterve

A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért Alapítvány 2014. évi munkaterve Bejegyezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróság Pk.60.214/1999. számú végzésével 821.sorszám alatt. Adószám: 18 80 41 77-1-15 Bankszámlaszám: OTP Bank Mátészalka, 11 74 40 41-20 09 05 08 Levélcím:4700

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Nagyon kevés volt az év eleji nyitó bevételünk (8.500 Ft) ezért Mix torna szervezésre és rendkívüli helyzetünk támogatására kaptunk

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Az évet 46.000 Ft maradvánnyal kezdtük ekkor érkezett meg a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól a 0.000 Ft pályázati támogatás.

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012.év

DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012.év DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.év - 2 - TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. A Szervezet alapadatai 3 II. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16 2009. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2010. március 12. Fehér János főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda

Részletesebben

A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2013. évre vonatkozóan

A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2013. évre vonatkozóan KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2013. évre vonatkozóan A jelentés fordulónapja: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 Békéscsabai Városi Rádióklub BÉKÉSCSABA Puskin tér 1. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Egyszerűsített beszámoló mérleg II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben