Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző"

Átírás

1 Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2006 évi tevékenységéről Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Város-stratégiai Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Civil szervezetek képviselő

2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterétől Száma: 06- /2007 Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2006 évi tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s é n e k H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! A vásárhelyi civil élet szereplői az olvasókörök az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc eszmeiségéből és gondolatköréből nőttek ki, nem egyszer a szabadságharcot megjárt honvédek hozták létre ezeket a szervezeteket. Az 1867-es kiegyezés után Belügyminiszteri engedélyhez kötötték a civilek megalakulását, mely gyakorlat a II. Világháborúig működött. A minisztériumi kontrolláltság ellenére 1867 után igen magas szám szerint 202 szervezet alakult (Hajdú Géza: Vásárhelyi egyletek és könyvtárak Szeged p.) olvasókörök, önképző egyletek, gazdakörök, egyes iparágakhoz kapcsolód szakegyletek, ifjúsági egyesületek dalárdák, valamint inkább az értelmiségi réteget befogadó Kaszinó, kultúr és sportegyletek, iparegyletek, nőegyletek, egyházi kötődésű körök. A rövid bevezetőben vázolt történelmi hagyományokból meríthet tehát a hódmezővásárhelyi civil élet jelene. A helyi önkéntes szféra leginkább múlthoz kötődő szereplői az olvasókörök és a gazdatársadalmat összefogó Gazdasági Egyesület. Nem véletlen ez, hiszen ők azok akik alapszabályukban felvállalták és aktívan megvalósítják a hagyományőrzést. A Gazdasági Egyesület pincében berendezett múzeuma szép példája a helyi erőforrásokon alapuló önkéntes munkával létrehozott értékteremtésnek. De ugyanígy a hagyományápolás körébe tartoznak a nem csak olvasókörök mellett működő asszonykórusok, énekkarok és citerazenekarok is. Hódmezővásárhely városának területén nem csak a múltban, hanem a jelenben is nagy számmal működnek civil szervezetek, igaz működési feltételeik körülményeik egészen mások. Az egyesülési jog mai formája és gyakorlási lehetősége nem is olyan régi, hiszen alig 17 éve van lehetősége a Magyar Köztársaság polgárainak arra, hogy az évi II. törvény alapján az egyesülési jogot gyakorolhassák. Hiába a múltban gyökerező tapasztalat és a kollektív emlékezetben fennmaradt egyesületi élet hagyománya, mindez kevés a mai korban egy gördülékenyen működő alapítvány, egyesület eredményes működtetéséhez. A mai korszerűen működő szervezetek már nem nélkülözhetik tagjaik között a pénzügyi, könyvelési, adózási, pályázatírói ismeretekkel rendelkezőket, hiszen a bírósági bejelentés után kell hogy rendelkezzenek adószámmal és bankszámlaszámmal is, biztosítaniuk kell működési költségüket és céljaik megvalósítását.

3 A Polgármesteri Hivatal 96 alapítványt valamint 97 egyesületet tart nyilván. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásából jelenleg adategyeztetés kérhető. Ha a helyi civil élet új szereplővel gazdagodik és az nem jelenik meg a médiában, vagy tevékenységével nem mutatkozik a közéletben, akkor a Polgármesteri Hivatal számára nehezen nyomon követhető sorsa. Megkeresésre 70 szervezettől és csoporttól érkezett vissza kérdőív formájában válasz, melyben az alakulás időpontjáról, a bírósági bejegyzésről, adószám, bankszámlaszám létéről, tagságról, pályázatok felhasználásáról, tevékenységi körről, és arról tájékozódunk, hogy évben mekkora összeggel gazdálkodtak, s ezekhez milyen forrásból jutottak. Alakulási év szervezetek száma 1989 előtt Bíróságon bejegyzett szervezet Be nem jegyzett informális szervezet 62 7 Adószámmal rendelkezik Adószámmal nem rendelkezik Bankszámla számmal rendelkezik Bankszámla számmal nem rendelk Fenti adatokból látszik, hogy bár működési feltétel lenne, van olyan szervezet, mely bíróságon bejegyzett mégsem rendelkezik adószámmal és bankszámla számmal. Ennek egyik fő oka talán az ismerethiány vagy az anyagiak hiánya lehet. Hódmezővásárhely városában az Önkormányzat 18 civil számára biztosít állandó irodát és épületet, valamint intézményein keresztül valósítja meg a szervezetek elhelyezését. A rendelkezésre álló lehetőségek nem elegendőek mindenki önálló elhelyezéséhez, de akadnak olyanok is, akik ezt nem igénylik, időszakosan vesznek igénybe termet rendezvényeikhez, összejöveteleikhez igazodva.

4 A közhasznúvá válás plusz feladatait nem mindenki tudja felvállalni, ők azonban elesnek az SZJA 1%-nak befogadásának lehetőségétől. Közhasznú Nem közhasznú Működési területüket tekintve összetett feladatokat látnak el, egy szervezet gyakran többféle cél megvalósítását tűzi ki feladatként. Működési terület/téma Szervezetek száma Kultúra, közművelődés 34 Szociális 8 Karitatív 4 Mezőgazdasági 2 Oktatási 23 Egyéb: Tudományos 1 Ifjúsági 1 Egészségügyi 3 Pályakezdők támogatása 1 Természetvédelem 1 Diákrendezvények támogatása 1 Érdekvédelem 2 Sport, utánpótlás-nevelés 2 A városban működő szervezetek közül legnagyobb számban felvállalt feladat a kulturális és oktatási tevékenység. Az oktatási intézményekhez kapcsolódó szervezetek legtöbbször az intézmény tárgyi feltételeinek javítását és programjaik megvalósítására fordítják anyagi eszközeiket, és beszámolóik alapján ők azok, akik kiemelten figyelnek az SZJA 1%-ának felajánlására. A város évi költségvetésében a képviselői alap és a közművelődési keret adott lehetőséget pénzügyi támogatás kérésére. Alapszabályban rögzített céljaik megvalósításához egyre többen vesznek igénybe olyan Polgármesteri Hivatalon kívüli pályázati forrásokat, melyek működési költségeikhez vagy programjaik megvalósításához adnak segítséget. Használt pályázati lehetőséget Nem használt pályázati lehetőséget A pályázatokat felhasználók közül 22 szervezet élt a Polgármesteri Hivatalon kívüli anyagi erőforrások megszerzésének lehetőségével. Sikeres volt a Nemzeti Civil Alapprogram népszerűsítése a hódmezővásárhelyi civilek körében. A program meghirdetésének kezdetén több olyan szervezet volt, melyek a kedvező lehetőség miatt kértek adószámot és nyitottak bankszámlát. A számok alapján A NCA rendszere jól fel- és kihasznált pályázati forrás a hódmezővásárhelyi civilek életében, és nem elhanyagolható számban jelenik meg a Mobilitás is.

5 Pályázati lehetőség Felhasználók száma 1% 1 adomány 3 NKA 1 MOBILITÁS 7 NCA 22 HEFOP 1 ICSSZEM OM 1 TESZ Alapítvány 1 Weselényi Közalapítvány 1 Megyei Diáksport Szövetség 1 A 2006-os évben a szervezetek az alábbi nagyságrendű összegekkel gazdálkodtak: ,-Ft alatt ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft fölött 12 Anyagi erőforrásaikat tekintve megállapítható, hogy mindent megtesznek azért, hogy gyarapodjanak, s nagy számban vannak olyanok akik ,-Ft, vagy ,-Ft feletti összeggel gazdálkodtak évben. Ezen adatok ismeretén kívül, a civil szervezetek még mindig nem használják ki a céljaikat gyarapító 1% lehetőségét, és nagyon sok olyan hódmezővásárhelyi lakos van még, aki nem használja ki a felajánlás lehetőségét. Az egyesületek, alapítványok, öntevékeny csoportok munkájáról mégis leghitelesebb képet nem a számok, hanem a saját, mellékletben közölt beszámolójuk mutat, hiszen ez szól arról a tömérdek önkéntes, anyagi ellenszolgáltatás nélkül elvégzett munkáról, melyet céljaik megvalósítása érdekében elvégeztek március 1. Dr. Lázár János polgármester

6 Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2006 évi tevékenységéről HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a civil szervezetek évi tevékenységéről szóló beszámolót. Hódmezővásárhely, március 1. Dr. Lázár János s.k. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Város-stratégiai Iroda 4./ Irattár

7 BESZÁMOLÓ A BÖLCSŐDÉS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Alapítvány neve: Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Hóvirág u 7 Alapítás éve: Cs.m.-i Bíróság Pk /1991/8 sz. végzéssel Módosítás: Közhasznú Szervezetté nyilvánítva /225/1/99/335 sz. alapján/ Az alapítvány létesítői: Alföldi Porcelángyár Hódmezővásárhely Erzsébeti út. 7 Tutti Trade KFT Hódmezővásárhely Rárósi u. 104 Városgazdálkodási Vállalat Hódmezővásárhely Bajcsy Zs. u.20 Egyesített Bölcsődei Intézmény Hódmezővásárhely Hóvirág u.7 Az alapítvány célja: 1.A bölcsődés életkorú gyermekek egészséges pszichoszomatikus fejlődése érdekében, a bölcsődei ellátás tárgyi feltételeinek javítása. 2. A szociális okból veszélyeztetett környezetben élő gyermekek támogatása bölcsődei ellátással. 3. A bölcsődei szakdolgozók számára a színvonalasabb gondozónevelő munka érdekében, a szakképzéshez, továbbképzéshez szükséges anyagi feltételek támogatása. Alapítványunk a bölcsődés gyermekek érdekében jött létre. Céljaink megvalósításával próbáljuk, az intézményben folyó színvonalas gondozó-nevelő munka, tárgyi feltételeit pótolni, játékkészletünket bővíteni. A nagymozgást fejlesztő udvari játékok cseréje igen költséges, az elmúlt évben az Oldalkosár tagbölcsőde részére vásároltunk 2 db játszótéri elemet. A személyi jövedelemadó 1%-val, ami szülői és dolgozói felajánlás, szintén a működéshez elengedhetetlen, játékeszközöket pótoltuk. A Kertvárosi Bölcsődében, az ellátottak számára prevenciós célból, só-szobát alakítottunk ki, a használathoz szükséges párologtató folyadékot szintén alapítványi bevételből fedezzük. Az alapítványi bevételből, természetes alapanyagból készült játék kiegészítőket, kosarakat vásároltunk, így bővítve az intézmény játékmódszertani levélben előírt játékeszköz készletét. A továbbiakban is szeretnénk megnyerni támogatóinkat, a nemes cél érdekében, hiszen intézményünk működésének, ha nem is jelentős, de hasznos bevételi forrása az alapítvány. Hódmezővásárhely Hajduné Gál Anikó Szakmai vezető, a kuratórium elnöke

8 A Pál utcai Óvodáért-Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány bemutatása 1. Az alapítvány létrehozása, célja, feladata 1.1. Az alapítvány megalakulása A Hódmezővásárhelyi Pál utcai Óvodáért-Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítse az óvoda Nekem sikerül Helyi Nevelési Programjának megvalósítását. Az alapítvány célja: az önálló és újszerű program megvalósításához az anyagi erőforrások folyamatos biztosítása, a célokat segítő kezdeményezések felkarolása, azokhoz történő orientálódás. Feladata az óvoda-család kapcsolattartási formáinak bővítése, programok szervezése, lebonyolítása, pályázati lehetőségek kiaknázása, mindezek által a nevelési program tárgyi feltételeinek, eszközellátottságának javítása, a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése. 2. A helyi óvodai nevelési program megvalósulása az alapítvány támogatásával 2.1. A program nevelési célja: Az óvoda pedagógusai vállalták a helyi lehetőségekre, a kimunkált gyakorlatra, a tapasztalatokra épülő program kidolgozását. A program neve: Nekem sikerül, amely figyelembe veszi: a gyermekek életkori sajátosságait a személyi, tárgyi feltételek szabta lehetőségeket a helyi környezeti adottságokat a szülők, gyermekek igényeit A program egyedi, helyi lehetőségekre épülő része a környezet megismerésére, környezet védelmére, a természet szeretetére nevelés. Az óvodába járó gyermekek többsége hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő, családok gyermekei. A program a családi nevelésre alapozva, a családdal együttműködve a sokoldalú személyiségfejlesztést segíti. Az óvodás csoportok a program szerint rendszeresen járnak a természetbe, ahol megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat, élményeket szereznek. Ezek az élmények határozzák meg az óvodai életet, erre épülnek a további tevékenységek. A tevékenységek eszközeinek bővítését, a gyerekek utaztatását több támogató szervezet összefogásával lehet megvalósítani.

9 Az alapítvány tevékenységével, a programok szervezésével, azok bevételeivel hozzájárul ahhoz, hogy minden gyermek részt vehessen a kirándulásokon, élményszerző túrákon és megfigyeléseken, valamint a programba lehetőség nyílik egyre több családnak is bekapcsolódni és aktívan részt venni. 3. Az alapítvány rendszeres tevékenységei 3.1. Az óvoda család kapcsolattartási formák bővítése Nyílt hetek: A nyílt hetek alkalmával a szülők, a programmal ismerkedni vágyók, szakmai munkaközösségek (óvónői, tanítói) más szervezetek, a segítők betekintést nyerhetnek az óvoda tevékenységeibe. Szülői Estek: A legaktívabb szülők hozzák létre a Szülői Kört, akik teljes jogú tagjai az óvodai életet eldöntő kérdések megvitatásának. A Kör tagjai a legfőbb segítői a tervezési, szervezési munkálatoknak. Az esteken véleménycsere, beszélgetés, a munkafolyamatok megvitatása adott légkörben zajlik. Előadások, szülői tréningek: Külső előadók, szakemberek meghívásával előadások, tréningek szerveződnek. Családi délutánok: Egyre nagyobb létszámmal szerveződnek a rendszeres programok: játszóházak, kézműves foglalkozások, barkács-napok, gyereknap, sportnap, kirándulások Az alapítvány programjai: családi délutánok Szülői Estek kirándulások szervezése Alapítványi Jótékonysági Bál farsangi mulatság játszóházak sportnapok gyermeknap Batidán Márton napi rendezvények 3.3. Pályázatok: Alapítványunk rendszeresen pályázik különböző szervezetekhez, pl: Nemzeti Civil Alapprogram, Mobilitas, GYISM, stb. 4. Az alapítvány eredményei:

10 4.1. Az óvoda tárgyi feltételeinek javulása Az alapítvány támogatásával, a megvalósult programok bevételeiből felújítottuk óvodánk udvarát, folyamatosan biztosítjuk a játékhoz és a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket. Beszereztünk sok olyan eszközt, mely segítette munkánkat magasabb színvonalon végezni, pl: HIFI torony, digitális fényképező, mikrohullámú sütő, távcsövek, földgömb, tornaszerek, udvari fejlesztő játékok, stb. Folyamatosan biztosítjuk az óvodai ünnepek, családi rendezvények színvonalas szervezéséhez szükséges eszközöket. Hódmezővásárhely, február 16. Borsiné Csontos Ilona kuratórium elnöke

11 Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány Hódmezővásárhely Oldalkosár u.14. A hódmezővásárhelyi Brunszvik Teréz Óvodában működik az Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány, melyet 1991-ben hoztak létre a hódmezővásárhelyi Brunszvik Teréz Óvoda aktív óvónői AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: Az Árpád utcai óvodásokért Alapítvány. Az elnevezést az óvoda akkori neve szerint ( Árpád utcai Óvoda) kapta az alapítvány ben az óvoda felvette a Brunszvik Teréz nevet, de az itt működő alapítvány elnevezését nem változtattuk meg. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u.14. AZ ALAPÍTVÁNY TÍPUSA: A Ptk. 74/A-74/B -a alapján létrejött nyílt magánalapítvány. Alapítványunkat a Csongrád megyei Bíróság június 16.-án kelt végzésében közhasznú szervezetté nyilvánította. Az évi CLVI. tv. 2. c/ pontja alapján az alábbi felsorolás szerint végez közhasznú tevékenységet: 1./ Szociális tevékenység, családsegítés. 2./ Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés. 3./ Kulturális tevékenység. 4./ Gyermek- és ifjúságvédelem. 5./ Hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítvány létrehozásával célunk volt, hogy az óvoda egyre nehezülő gazdasági helyzetén segíteni tudjunk azért, hogy óvodások részére minél gazdagabb, tartalmasabb óvodai nevelést tudjunk megteremteni. Ennek érdekében az alapítvány céljaként a következőket jelöltük mg alapító okiratunkban: 1./ A gyermekek egészséges testi nevelésének javításához szükséges eszközök beszerzése, létesítmények megvalósítása. 2./ A nyelvoktatáshoz alkalmas audiovizuális berendezések beszerzése, pedagógiai segédeszközök további alkalmazásba vétele. 3./ A gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését hatékonyan biztosító eszköztár bővítése. 4./ Élmény- és ismeretszerző kirándulások anyagi támogatása.

12 Az óvodában működő alapítványunk szoros kapcsolatban áll az óvoda szakmai munkájával. Több rendezvényt is szerveztünk annak érdekében, hogy az alapítványhoz befolyt összegből a nevelőtestület és a Kuratórium által az óvodai neveléshez legszükségesebbnek ítélt eszközöket, tárgyakat megvásároljuk, kirándulásokat támogatni tudjunk. Mivel óvodai alapítványról van szó, ezért több programunkat csak a szülői házzal együtt tudjuk megvalósítani. Így került megszervezésre az Erdei Óvodai tábor, ahol már hatodik éve egy csoportból kb család vesz részt. A szervezéskor felkerestünk szponzorokat is, hogy támogassák táborunkat. A Hódmezővásárhely Közgyűlésében a képviselőktől igen szép összeget sikerült megkapnunk, ami a buszköltség és az ellátás egy részét fedezni is tudta. A fennmaradt összeget a szülői önerő, valamint vállaltok támogatásából fedeztük ban és 2005-ben pályázati támogatást is sikerült kapnunk. További alapítványi programjaink: Immár hagyományosnak mondható minden évben az őszi Teréz napi jótékonysági bál megszervezése. Ez a rendezvényünk elsősorban igaz a szülőknek, ill felnőtteknek szól, de a jótékonysági eredményét az óvodások érzik, értük rendezzük ezt meg. A bál szervezésével célunk, hogy az óvoda egyre szűkösebb költségvetését ki tudjuk egészíteni olyan eszközökkel, tárgyakkal, ami a fejlődést, a tartalmas szakmai munkát segíti. A bálon eddig befolyt bevételből: cseréltük le a közel húsz éves csoportszobai asztalokat, székeket modern, fából készült trapéz asztalokra, fa gyermek székekre. elkészült mind a négy csoportban a játékteret növelő galéria is. két udvari mozgásfejlesztő játékeszközt és a csoportok részére csoportszobai játékokat vásároltunk. a Mozgáskotta módszer bevezetéséhez szükséges alap eszköz készletet szerezzük be. E módszert Magyar Gábor testnevelő tanár a szegedi Tiszaparti Óvodában nevéhez fűződik. A módszer bevezetésével lehetőségünk nyílik arra, hogy a gyermekek képességeit és készségeit komplex módon fejlesszük játékosan, a mozgáson keresztül. Télapói ajándékokat, játékeszközöket vásároltuk meg. A báli összeget minden évben kiegészíteti az adó 1%-ból befolyt összeg. Minden év elején felhívással élünk a szülők felé és szülői értekezleteken is kérjük Őket, hogy az SZJA 1 %-nak felajánlásával támogassák óvodai alapítványunkat. Az adó 1%-ból eddig befolyt összegeket a következő célokra fordítottuk: fából készült gyermekszékek vásárlása udvari mozgásfejlesztő játékeszköz csoportszobai játékok Cd-s magnók beszerzése az óvodai ének-zene tevékenységhez és a néptánc oktatáshoz. udvari játékeszköz és csoportszobai játékok Óvodai alapítványunkat szponzorok és magánszemélyek is támogatták pénzösszeggel, vagy tárgyi felajánlást tettek a báli tombolához.

13 Jelenleg is keressük a lehetőségeket, hogy támogatókat sikerüljön megnyernünk céljaink megvalósításához, valamint folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és megragadunk minden adódó alkalmat pályázatok benyújtására. Pályázatok: MOBILITAS Eszköztámogatás Nyert: 245eFt értékű fénymásolót RICOH FT 4615 MOBILITAS Erdei óvoda támogatása Nyert: 95eFt Kódszáma: IFJ-GY-DA-04-B Kiíró: MOBILITÁS Téma: 5000 fő feletti települések gyermek és ifjúsági programjai Eredmény: nem nyert HENKEL Magyarország Kft Gyermekrajz pályázat Országos I. helyezés Jovan Norbert nagycsoportos kisfiú Nyeremény: 100eFt támogatás és egy csoport kirándulása Budapestre Kiíró: LG Elektronics Magyar Kft Téma: számítógép, monitor, TV Videó beszerzése Eredmény: Nem nyert Kószáma: IFJ-GY-DA-05-B0013 Kiíró: MOBILITÁS Téma: 5000 fő feletti települések gyermek és ifjúsági programjai Kézműves program Eredmény: nyert 70e Ft MOBILITAS Erdei óvoda támogatása Nyert: 100eFt Kószáma: IFJ-GY-DA-05-E0372 Kiíró: MOBILITÁS Téma: Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Eredmény: nem nyert

14 Kódszáma: IFJ-GY-D-06-E Kiíró: MOBILITÁS Téma: Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Nem nyert Kiíró: MOBILITAS Gyermekprogramok támogatása Kézműves napok az óvodában Nyert: 100e Ft Kiíró: NCA Téma: működési költségek támogatása Laptop beszerzése Projektor vásárlása

15 Dózsa György úti óvoda alapítványának évi beszámolója A hódmezővásárhelyi Dózsa Gy. úti óvoda alapítványa évben a szokásos módon, feladatokkal végezte munkáját. A szülők közössége támogatta munkáját. Segítségükkel február hónapban Farsangi mulatságot szerveztünk, május végén Pünkösdi Vigasságot. Pályázatot nyújtott be alapítványunk a GYISM Mobilitás Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodához: "A Hódmezővásárhelyi Dózsa György úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány családi napja, kreatív játékokkal, szülők részére önismereti tréninggel, előadásokkal." A pályázatunkat forráshiány miatt nem részesítették támogatásban. Az alapítványunk bevétele az adó 1 %-ból ,- volt, melyet játékok vásárlására költöttünk. Képviselői alapból ,- forintot kaptunk, melyet szintén játékokra, illetve a Pünkösdi Vigasság megszervezésére költöttünk. Tisztelettel: Wollner Józsefné kuratórium elnöke

16 A Város Peremén Alapítvány évi beszámolója A Város Peremén alapítvány kiemelt feladatai az óvodás gyermekek harmonikus testi, lelki fejlődésének elősegítése, a nevelő-oktató munka színvonalának fenntartása, fejlesztése. Minden évben a gyermeknap megszervezésére és a télapó ajándékozásra fordítunk nagyobb összeget. Valamint minden évben az óvoda udvarának korszerűsítésére, mozgásfejlesztő udvari játékok vásárlására fordítjuk a befolyt összeget. A 2006 évre betervezett kombinált mászóka megvásárlása, telepítése, a városi oktatási fejlesztési koncepció miatt / mely koncepció tartalmazza az óvodánk újjáépítésének lehetőségét / maradt el. Továbbra is támogatjuk az óvodások élmény és tapasztalatszerző kirándulásait, a gyermekek művészetek, művelődés iránti igényének felkeltésére irányuló törekvéseket. Onozóné Rébék Nagy Szilvia Kuratóriumi tag

17 Kertvárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány évi beszámolója A Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány célja: A gyermekek egészséges életmódjának kialakításához szükséges feltételek folyamatos biztosítása. Segíteni a gyermekeket abban, hogy közös élményeken keresztül ismerjék meg az őket körülvevő világot. Kiemelt cél: egészséges életmódra nevelés, logikus gondolkodásra nevelés, iskolaelőkészítés; testben, lélekben ép egészséges gyermekek nevelése, a család összetartása. Ez utóbbi érdekében a család és az óvoda szorosan együttműködik. Ennek értelmében az alapítvány vagyona szülői (nem csak anyagi) támogatással évente gyarapodik. Az óvoda HOP-ban megfogalmazott rendezvényeinek sikeres lebonyolításában az alapítvány aktívan részt vesz, így a programok megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételeket, a lehetőségeihez mérten biztosítja. (farsangi bál, szüreti bál, Tavaszi zsonás, Gyermeknap, Évzáró, nyári tábor, szüreti bál, stb.)figyelemmel kísérjük a kiírt pályázatokat, így az elmúlt évben Működséi célú pályázaton nyertünk audiovizuális eszközöket, mellyel az óvoda infrastruktúráját gyarapítottuk. Az adók 1%-ból befolyt összeget az óvodai bútork cseréjére is fordítottuk,, illetve ebből támogattuk a karácsonyi játékvásárlást illetve a yermekek fellépéseihez szükséges ruhák beszerzését. Az alapítvány támogatása óriási segítséget jelent az intézmény működésében. Tisztelettel: Takácsné Gera Zsuzsanna Kuratórium elnöke

18 A Lépésről Lépésre a Hódmezővásárhelyi Pálffy utcai Óvodáért Alapítvány évi beszámolója Alapítványunk, a Lépésről Lépésre a Hódmezővásárhelyi Pálffy utcai Óvodáért Alapítvány a bírósági nyilvántartást követően 1998-ban kezdte meg működését, és ettől kezdve működése folyamatos. Az alapítványt három vállalkozó szülő kezdeményezte, az induló vagyon Ft volt. Alapítványunk célja a hódmezővásárhelyi Pálffy utcai óvoda játék és taneszközeinek pótlása, felújítása, sportszerek, oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések vásárlása, az óvoda udvarának díszítéséhez, játékokkal való ellátásához szükséges eszközök megvétele, az egészséges életmódra neveléshez szükséges feltételek biztosítása a rászoruló gyermekek támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából, mely az alábbi: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az alapítvány tagsággal nem rendelkezik. Az alapítók az alapítvány célkitűzéseinek maradéktalan magvalósítása érdekében négytagú kuratóriumot választottak, mely jogosult az alapítvány vagyonának kezelésére, és az alapítvány működésével kapcsolatos döntések meghozatalára. Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében minden évben novemberben jótékonysági bálat, februárban pedig farsangi mulatságot szervezünk. Ettől a hagyománytól 2006-ban sem tértünk el. A jótékonysági bál bevételéből karácsonyi ajándékokat vásároltunk mindhárom csoport részére, a farsangi bevételt udvari játékeszközök, fejlesztő játékok vásárlására, a mindennapi élethez szükséges esetlegesen hiányzó eszközök pótlására fordítottuk óta fogadhatja alapítványunk a személyi jövedelemadó 1%-át ban ilyen módon Ft-tal gyarapítottuk vagyonunkat. Alapítványunk vagyona december 31-én Ft volt. Számlánkat a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet kezeli. Hódmezővásárhely, február 19. Banka Katalin a kuratórium elnöke

19 Nagy Sándor Utcai Általános Iskola Alapítványa lovasterápiás rendezvények, programok, eredmények A lovasterápiás foglalkozások, a 2005/2006-os tanévben, valamint a 2006/2007-es tanévben a pedagógiai és egészségügyi habilitációs és rehabilitációs órák keretén belül, heti rendszerességgel kerültek megtartásra a Hód- Mezőgazda Zrt. Aranyági Ménesében. Az elmúlt tanévben lovasterápiás fejlesztésben részesült 1-8 évfolyamon 32 tanuló, jelen tanévben 29 tanuló. A 2006-os év kiemelkedő eseményei voltak: április 22. Kaposvár II. Integrált Lovastorna Diákolimpia: I. helyezés június 10. Pákozd -Lovasterápiás Fesztivál és verseny: Lovastorna kategória, két arany, két ezüst és 1 bronzérem június 23-án -A Magyar Gyógypedagógusok Egyesület Országos Szakmai Konferenciájának keretében lovasterápiás bemutatót tartottunk Hódmezővásárhelyen az Aranyági Ménesben szeptember Fót II. Magyar Lovasterápia Szövetség Díjlovas verseny és Fogyatékos Lovas Verseny: Lovastorna kategória, két arany, és egy bronzérem. Összesítésben III. helyezés. Jámbor Vilmos Csapat Váltóverseny I. helyezés. Ez a verseny idén is pénzdíjas volt, így csapatunk Ft támogatást kapott, mely az alapítványunknak a működését segíti szeptember 22. Békéscsaba, -I. FBS Kupa, Regionális Lovasterápiás Verseny: Lovastorna kategória, két arany, egy ezüst, és egy bronzérem. Eszköz nélküli gyakorlatsor kivitelezése, két arany, egy ezüst, és egy bronzérem. Összesítésben I. helyezés november 11. Hódmezővásárhely -VII. Országos Gyermek Terápiás Lovas Fesztivál. Eredményeink: öt arany, három ezüst, egy bronzérem. A gyermekek szívesen vesznek részt a lovasterápiás foglalkozásokon. Nagy lelkesedéssel készülnek a versenyekre, bemutatókra úszásterápiás rendezvények, programok, eredmények Az úszásterápiás foglalkozások, a 2005/2006-os tanévben, valamint a 2006/2007-es tanévben a pedagógiai és egészségügyi habilitációs és rehabilitációs órák keretén belül, heti rendszerességgel kerültek megtartásra a Hódmezővásárhelyi Sportuszodában. Fogyatékkal Élők V. Megyei Úszóversenye november 9. A programon iskolánk tanulói az alábbi eredményeket érték el: méter leány mell: II. kategória: - Rostás Florence 2. helyezés méter leány mell: II. kategória: - Rostás Florence 3. helyezés - Bacsa Kitti 3. helyezés méter fiú gyors: II. kategória - Németh Róbert 1. helyezés - Gellért Márk 1. helyezés

20 A Hódmezővásárhelyi Eötvös-iskolai Alapítvány évi működéséről A Hódmezővásárhelyi Eötvös-iskolai alapítványt 1996-ban alapítottuk 4 szülő kezdeményezésére. Az alapítványunk legfontosabb célja a tanárok és diákok eredményesebb munkájának elősegítése, a rászoruló tanulók támogatása. Az alapítványunk céljai: Versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon elért kiemelkedő teljesítmény díjazása Külföldi nyelvtanulás támogatása kiemelkedően tehetséges tanuló esetén Külföldi cserekapcsolatokban, tanulmányúton résztvevők költségtérítéséhez hozzájárulás Közép- és felsőfokú nyelvvizsgák vizsgadíjának egy részének kifizetése Közép- és felsőfokú nyelvvizsgát tett tanulók jutalmazása Az iskolai tanulmányi díjak finanszírozása (Eötvös-díj, Évfolyamelső díj) Országos tanulmányi versenyek és szakmai versenyek költségéhez való hozzájárulás Rendkívüli esetben az arra rászoruló tanulónak tankönyvsegély Támogatja a diáksportköri, diákturisztikai rendezvényeket Iskolai versenyek és vetélkedők győzteseinek díjazása Elősegíteni az iskola és a család közti kapcsolatteremtést Támogatja a diákönkormányzat rendezvényeit A fentieken kívül mindazokat a célok megvalósítását is finanszírozza, amelyek az iskolai oktató-nevelő munka eredményességét segítik. Iskolai könyvtár állománygyarapítását segíti. Az Eötvös-díjas tanár munkájának elismerése A közösségért Eötvös-díj alapításának a 4 éven keresztül kiemelkedően jó munkát végző diákok jutalmazása Hátrányos helyzetű diákok támogatása. Bevételeink a befizetett személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából, valamint egyéb befizetésekből tevődik össze. A Kuratórium elnöke Herczegh Magdolna, titkára Dr. Nagyné Bánfi Judit. A Kuratórium tagjai: Kovácsné Velenczei Magdolna, Burzon Mária és Rakonczai Mihály. A kuratórium biztosítja az alapítvány zavartalan működését. Nagy súlyt helyez a vagyongazdálkodásra és annak cél szerinti felhasználására. A kuratórium üléseit az elnök hívja össze. Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet. Alapítványunk egyszerűsített beszámolót készít minden év május 31-ig, vállalkozási tevékenységet nem végez, az éves beszámolóval együtt elkészíti a közhasznúsági jelentést is. Alapítványunk nagyban hozzájárul a tanulóink tanulmányi eredményének ösztönzéséhez.a szociálisan hátrányos helyzetű diákjaink anyagi támogatása fontos feladatunk. Az alapítvány a pályázati lehetőségeket kihasználja, évben számítógép vásárlásához kaptunk támogatást az NCA-tól. A tanulóink tanulmányi versenyeken való részvételét segítjük, azt szeretnénk, ha minél több tanulónk valamelyik tantárgyból kimagasló eredményt tudjon elérni. Iskolánkban hagyományosan megrendezésre kerül a Pite-tábor, az iskolánkban 9. évfolyamos tanulóink számára, mely rendezvényt a kezdetektől támogat az alapítvány. Egyéb kiadásaink: bankköltség, hirdetési költség, postaköltség. Továbbra is fontos célunk elsősorban a tanulóink támogatása, segítése, ösztönzés a jobb tanulmányi eredmény elérésére. Hódmezővásárhely, február 14. Dr. Nagyné Bánfi Judit Kuratórium titkára

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK 2010 Köszöntöm az Olvasót! A klasszikus demokráciákban a nonprofit szektor léte elengedhetetlen feltétele a társadalom működtetésének. A civil társadalom ennek

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bevezetés... 4 1... AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 6 1.1 Az iskola arculata... 6 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata... 8 1.3 Az

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Tárgyi feltételek 1.2. Személyi feltételek 2. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Az Önkormányzat 2007.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám 2011. december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT CIVIL HÁZ 2005. VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Célja a

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Ócsa, 2014. március 31.

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Ócsa, 2014. március 31. Az Ócsai Bolyai János Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ócsa, 2014. március 31. - 2 - B e v e z e t ő Iskolánk Pedagógiai programja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, A nevelési-oktatási

Részletesebben