Tokodaltáró Önkormányzat Képviselőtestülete meghívja Önt és családját június 4-én (hétfőn) 17 órai kezdettel tartandó TRIANON EMLÉKNAPI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokodaltáró Önkormányzat Képviselőtestülete meghívja Önt és családját. 2012. június 4-én (hétfőn) 17 órai kezdettel tartandó TRIANON EMLÉKNAPI"

Átírás

1 ALTÁRÓI TÜKÖR TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. évfolyam, 1. szám június Tokodaltáró Önkormányzat Képviselőtestülete meghívja Önt és családját Helyszín: június 4-én (hétfőn) 17 órai kezdettel tartandó TRIANON EMLÉKNAPI MEGEMLÉKEZÉSRE és KOSZORÚZÁSRA Bányász Kultúrotthon udvara Tokodaltáró, József Attila u. 14. Az ünnepi műsort követően Sziklai Károly festőművész nyitja meg állandó kiállítását. Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal elmúlt időszakban végzett munkájáról: Önkormányzati hírek - Többször volt téma községünk közbiztonsága. Napi kapcsolatban vagyunk a Dorogi Rendőrkapitánysággal, a helyi rendőrökkel. Több hónapon keresztül rendszeresen, hol éjszaka, hol nappal, járőröztek településünkön a lakók biztonsága érdekében. Az első időben ezt a helyi polgárőr egyesület tagjaival közösen végezték. Az Önkormányzat alkalmazásában álló mezőőr is munkaidejének nagy részében a település biztonságát védi. Áprilistól 1 fő közfoglalkoztatás útján is a közbiztonságot védők csapapát erősíti. A helyzet aktualitása indokolta, hogy a közmeghallgatás fő témája a közbiztonság legyen. - A Gárdonyi Géza Általános Iskolában megtörtént az épület energetikai felújítása Ft pályázaton nyert összegből, melyet az önkormányzatnak Ft önrésszel kellett kiegészíteni. A nyílászárók cseréjével, a födém és oldalfalak szigetelésével nemcsak gazdaságosabb lett az iskola működtetése, de esztétikusabb is kívül-belül. - Helyi civil szervezetek, egyesületek számoltak be előző évi munkájukról, s döntés született ez évi támogatásukról. Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk működésüket, ha csekélyebb összeggel is. Jó példa van arra, hogy az egyesületek pályázatokkal is ki tudják egészíteni költségvetésüket. - Beszámolt előző évi munkájáról a Térségi Alapellátó Szolgálat vezetője, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, a védőnő, a gyermekorvos, a fogorvos. Pályázatot írtunk ki a megüresedett háziorvosi praxisra. Várhatóan júniustól állhat munkába a két háziorvos Dr. Szabó Éva és Dr. Pezderka Miklós. Bízunk abban, hogy kettejük munkája hosszú távra megoldja háziorvosi gondjainkat. Jó munkát kívánunk Önöknek Tokodaltárón, a tokodaltáróiakért! - Köszönjük Dr. Oláh Andrásnak, hogy fél éven át helyettesítéssel segített háziorvosunk pótlásában. - Beruházási és rekonstrukciós pályázatokon is indultunk. Az egyik pályázat első üteme, a játszótér már az előző évben megvalósult, a második ütemről már született döntés, a pihenőpark kialakítása a játszótér mellett júniusban elkezdődik. A sportpályára nyert pályázatot nem tudjuk felhasználni, az önrész nagysága miatt. Ezért is nem tud az Önkormányzat nagyobb pályázatokat benyújtani, mert az önrészt nem tudjuk hozzátenni jelenlegi gazdasági helyzetünkben. Ennek ellenére a fent említett közbiztonság javítása érdekében pályázatot nyújtottunk be kamerarendszer kialakítására településünkön. Remélhetőleg pályázatunk elbírálása pozitív lesz, s ezzel is tettünk a közbiztonság javításáért. A virágos Magyarországért mozgalomban indult településünk. Településünk egy-egy területének fotója, és személyes megtekintés után Ft. jutalomban részesültünk, melyet virágokra költhettünk. A mi munkánkat segítve kérjük lakóinkat, hogy saját portájukat tartsák rendben, díszítsék növényekkel, virágokkal, s ne tegyék tönkre az általunk elültetett növényeket. Községünk tisztasága, szépsége érdekében Önök is sokat tehetnek! Közszolgáltatások díjai is szerepeltek az Önkormányzat napirendjén. Viták, nézetkülönbségek után elfogadtuk a szolgáltatók áremelési javaslatát, mert ha nem ezt tesszük, az emelés különbözetét az Önkormányzatnak kell fizetnie. Önkormányzatunk TOKODALTÁRÓÉRT közalapítvány létrehozását kezdeményezte. Egyrészt az alapítványok külön is nyújthatnak be pályázatokat, másrészt a személyi jövedelemadó 1 %-ával Önök is támogathatják településünket. Bízunk abban, hogy településünk fejlődése, szépítése közös célunk. Községünk minden lakója tehet érte, ki-ki hozzáértése, szabadideje, segíteni akarása szerint. Jó lenne, ha csak apró lépésenként is elérni, hogy ne a szeméthalmokról, az összetört, feldöntögetett szemetesekről szóljanak a hírek, hanem az elért és látható eredményekről is. Köszönjük minden támogatónk és segítőnk pozitív hozzáállását munkánkhoz. A Polgármesteri Hivatal dolgozói és az Önkormányzat nevében: Petrik József, polgármester

2 ALTÁRÓI TÜKÖR 2 Tájékoztatás a háziorvosi körzetekről Tájékoztatom Tokodaltáró község Polgárait, hogy Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete április 04-én tartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén döntött az I. és II. számú felnőtt háziorvosi körzet alapellátását biztosító háziorvosok személyéről. I. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa június 01-től, Dr. Pezderka Miklós. II. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa június 01-től, Eichartdné Dr. Szabó Éva. Továbbá tájékoztatom a tisztelt Polgárokat, hogy június 01-től a Tokodaltárói Egészségházban a felnőtt háziorvosi rendelés, rendelési ideje megváltozik az alábbiak szerint. I. számú háziorvosi körzet Dr. Pezderka Miklós az alábbi rendelési időben biztosítja a lakosság számára a háziorvosi ellátást: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: II. számú háziorvosi körzet Eichardtné Dr. Szabó Éva az alábbi rendelési időben biztosítja a lakosság számára a háziorvosi ellátást: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Tájékoztatom Tokodaltáró község Polgárait, hogy Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete április 04-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén, az eddig egységes felnőtt háziorvosi körzetet - igazodva a község lakosainak számához - megbontotta, és az alábbi háziorvosi körzeteket alakította ki: 1. Tokodaltáró község I. számú területi ellátással működő háziorvosi szolgálatának körzete, melyben a 14 év feletti felnőtt körzet lakosságszáma 1330 fő, és utcajegyzéke: Akácos út, Asztalos Sándor utca, Bányász utca, Béla utca, Iskola utca, Kalamár János utca, Kölcsey köz, Kun Béla utca, Landler Jenő utca, Mező Imre utca, Rózsa Ferenc utca, Vasút utca, Somogyi Béla utca, Muskátli utca, Nefelejcs utca, Rozmaring utca, Móricz Zsigmond út, Sallai Imre utca, Bacsó Béla utca. 2. Tokodaltáró község II. számú területi ellátással működő háziorvosi szolgálatának körzete, melyben a 14 év feletti felnőtt körzet lakosságszáma 1323 fő, és utcajegyzéke: Árpád utca, Béke tér, Dobó Katica utca, Fürst Sándor utca, Gárdonyi köz, Gete utca, Géza utca, Kállai Éva utca, Váci Mihály utca, Rajk László utca, Orgona utca, Schönherz Zoltán utca, Sport utca, Öreg köz, Ságvári Endre utca, Tárna utca, Szegfű utca, Óvoda köz, Viola utca, Ovit telep, József Attila utca, Tulipán utca. Hirdetmény dr. Szax Márta Veronika Tokodaltáró Község Jegyzője A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége felhívja Tokodaltáró község Lakosságát a belterületi vízelvezető rendszerek karbantartására. A település vízelvezető árkait, átereszeit a lakók a saját házuk előtt folyamatosan kötelesek karbantartani, tisztítani. Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a vízelvezető árkok feltöltődése esetén funkcióját veszti, ezért fontos a folyamatos karbantartás. Petrik József, polgármester Földtulajdon megosztása Még nem késő az egyszerű eljárás keretében kezdeményezni (kérelmet benyújtani) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös ingatlantulajdon megosztását (a saját tulajdon kimérését) a körzeti földhivataloknál. A fenti határidőt követően, már csak a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv alapján szüntethető meg az osztatlan közös ingatlantulajdon. Ebben az esetben költségesebb és összetettebb eljárásra lehet számítani. A június 1-ig kezdeményezett a földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon megosztása a 63/2005 (IV. 8.) Kormány rendelet helyébe lépő új jogszabály alapján fog történni. A június 1-ig kérelmezett megosztás költségét az állam viseli. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése a körzeti földhivatal illetékességi területéhez tartozó települések 2005-ben kisorsolt sorrendjének megfelelően lesz végrehajtva.amennyiben a megosztás költségeit a kérelmet benyújtott tulajdonostárs(ak) magukra vállalják a megosztás soron kívüli eljárásban is lefolytatható. A tanácsadók elérhetősége az alábbi oldalon található: A kérelmet a mellékletben található formanyomtatványon lehet benyújtani, amelynél minden egyes helyrajzi számhoz külön kérelmet kell kitölteni. A Magyar Agrárkamara mellett működő Gazdálkodói Információs Szolgálat tanácsadói segítenek a kérelem összeállításában.

3 XVIII. évfolyam, 1. szám 3 Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat feladatkörei, től térítési díjai Önkormányzatunk továbbra is a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat útján látja el, szakfeladatait. 1. Étkeztetés 2. Házi segítségnyújtás 3. Nappali Ellátás 4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5. Támogató szolgáltatás Étkeztetés Napi egyszeri meleg étkezést igénybe vehetik azok, akik az alábbi feltételek közül valamelyiknek megfelelnek a) 60. életévét betöltötte b) egészségi állapota miatt rászoruló, és ezt háziorvos igazolja c) hajléktalan d) I-II. csoportos rokkant e) munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette Ár kategóriák: Szociális étkeztetés kiszállítással;szociális étkeztetés helyben fogyasztással: nyugdíj minimum0%-tól nyugdíj minimum 50%-áig ( 0Ft Ft): 0 Ft/nap nyugdíj minimum 51%-tól nyugdíj minimum 100%-áig (14.251Ft FT): 120Ft/nap nyugdíj minimum101%-tól nyugdíj minimum 200%-áig (28.501Ft FT):270Ft/nap nyugdíj minimum201%-a nyugdíj minimum 250%-ig (57.001Ft FT): 300Ft/nap nyugdíj minimum251%felett- intézményi térítési díj (71250 Ft felett) : 400Ft/nap Szociális étkeztetés elvitellel: nyugdíj minimum0%-tól nyugdíj minimum 50%-áig ( 0Ft Ft): 0 Ft/nap nyugdíj minimum 51%-tól nyugdíj minimum 100%-áig (14.251Ft FT): 70Ft/nap nyugdíj minimum101%-tól nyugdíj minimum 200%-áig (28.501Ft FT): 220Ft/nap nyugdíj minimum201%-a nyugdíj minimum 250%-ig (57.001Ft FT): 250Ft/nap nyugdíj minimum 251%felett- intézményi térítési díj (71250 Ft felett) : 350Ft/nap Házi segítségnyújtás A házi gondozottakat gyakorlott tapasztalt szakmailag képzett szakemberek látják el. A házi gondozáson belül gondoskodunk azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nincs, aki gondoskodjon. Ár kategóriák: nyugdíj minimum0%-tól nyugdíj minimum50%-áig ( 0Ft Ft): 0 Ft/ óra nyugdíj minimum 51%-tól nyugdíj minimum100%-áig (14.251Ft FT): 100Ft/óra nyugdíj minimum101%-tól nyugdíj minimum200%-áig (28.501Ft FT): 200Ft/óra nyugdíj minimum201%-a nyugdíj minimum250%-ig (57.001Ft FT): 320Ft/óra nyugdíj minimum251%felett- intézményi térítési díj (71250 Ft felett) : 420/óra Nappali Ellátás A nappali ellátást igénybe veheti minden 18. évét betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. Kedvelt szabadidős elfoglaltságok: a kártyázás, olvasás, amelyhez a klubba járó heti és napi lapok is hozzájárulnak. A részvétel mindenki számára önkéntes, akkor jön, megy a klubba, amikor szeretne. Továbbra is biztosítjuk a klubtagok számára a tisztálkodási, mosási lehetőséget, fürdőszobával, WC-el és a mosó helységgel, amit nagyon szívesen igénybe is vesznek. Azoknak az időseknek, akik segítséget kérnek ruháik tisztántartásához vagy mosakodáshoz, segítséget nyújtunk. Jó a kapcsolatunk a helyi intézményekkel (Gyermek és Családsegítő szolgálattal, háziorvossal, óvodával, iskolával). Programjainkról pár szóban: Névnapok megünneplése, farsangi bál, nőnap ünneplése, kirándulás, közös programok a Tokodi idősek klubjával stb Árkategóriák: nyugdíj minimum0%-tól nyugdíj minimum50%-áig ( 0Ft Ft): 0 Ft/nap nyugdíj minimum 51%-tól nyugdíj minimum100%-áig (14.251Ft FT): 10Ft/nap nyugdíj minimum101%-tól nyugdíj minimum200%-áig (28.501Ft FT): 20Ft/nap nyugdíj minimum201%-a nyugdíj minimum250%-ig (57.001Ft FT): 30Ft/nap nyugdíj minimum251%felett- intézményi térítési díj (71250 Ft felett) : 50Ft/nap Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk. Esetleges kérdéseikre szívesen válaszolunk személyesen vagy esetleg telefonon is. Címünk: Tokodaltáró Sallai u. 2 Tel. Számunk: Simonekné Lampert Mariann, telephelyvezető

4 ALTÁRÓI TÜKÖR A MAGYAR NEMZET GYÁSZA TRIANON június 4. 4 A gyalázatos trianoni békediktátummal kapcsolatban sokak fejében napjainkban is nagy a zűrzavar és a homály. Sajnos nem is kevesen ma is románoknak nevezik erdélyi magyar testvéreinket, másoknak meg fogalmuk sincs, mi történt Trianonban, vagy egyszerűen egy Régen volt, felejtsük el! felkiáltással intézik el a dolgot. És ami még elszomorítóbb: sok határainkon kívül rekedt magyar nemzettársunk sincs tisztában azzal, miképpen került oda, és milyen nemzetiségű valójában. Ennek a helyzetnek a kialakulásában fontos szerepe van a környező országok propagandájának és a becstelen történelemtanításnak is. Ezzel párhuzamosan az anyaország részéről is hiányos a felvilágosító munka illetve segítség. Kossuth 1867 májusában Deák Ferenchez írott nyílt levelében megjósolta a történelmi Magyarország felbomlását, amennyiben sorsát a halálra ítélt Habsburg Birodalomhoz kötik. Ebben sajnos igaza lett, hiszen a soknemzetiségű Magyarországnak csak még nagyobb, soknemzetiségű államon belül volt létjogosultsága. Az a mintegy ötven év, amely a kiegyezést és a felbomlást elválasztotta egymástól, Magyarországon roppant arányú fejlődést hozott. Az ország gyorsabban fejlődött, mint az európai átlag. Budapest a századfordulóra világvárossá lett, miután kiépülése során Bécset igyekezett utánozni, sőt lepipálni. A trianoni békediktátum következményeként a Magyar Királyság területe 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre csökként, lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra apadt, és került idegen uralom alá. De a gazdaságunkat is szétverték ezáltal. Elvették az ország erdeinek, szénbányáinak, vízierőinek, vasércbányáinak legnagyobb részét, az ország sóbányáit, arany és ezüstbányáit pedig teljes egészében, és elzárták az országot a tengertől. Mindezeket a veszteségeket még fokozta az, hogy az ország mai területét a cseh osztrák -szerb-román, trianoni vámhatárok igen magas vámokkal zárták el a külvilágtól. A magyar békedelegáció gróf Apponyi Albert vezetésével, különvonattal érkezett Párizsba. Az előzetes tárgyalások eredményeként már nyilvánvaló volt a küldöttség előtt, hogy a történelmi Magyarország helyén kisebb államokat képzeltek el a győztesek január 15-én Apponyi és a magyar békeküldöttség megjelent a békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa előtt. Clemenceau néhány szót intézett a magyar grófhoz, bejelentve a Magyarországnak felajánlott békefeltételek átadását. Apponyi néma meghajlással vette át az ajánlatot, amiről már akkor tudni lehetett, hogy igazából diktátum. A delegáció, amikor megkapta az előzetes békefeltételeket, hivatalosan akkor értesültek arról, hogy Magyarországra milyen sors vár. A 74 éves Apponyi Albert, Clemenceau felszólítása ellenére végig állva maradt, és a több mint két órás beszéde során franciául, angolul és olaszul ismertette a békekonferencia legfelsőbb tanácsával a magyar álláspontot. Apponyi kérte azt is, hogy a győztesek a helyszínen vizsgálják meg és küldjenek ki a végső döntés előtt szakemberekből álló bizottságot, hogy meggyőződhessenek azokról a tényekről amelyek az elcsatolni kívánt, de az ellenség által már megszállt területeken végbemennek. A gróf emlékeztetett arra a történelmi Magyarországra, amelyben egyensúly és biztonság uralkodott, megvédte Európát a keletről fenyegető közvetlen veszedelmek elől. Hangsúlyozta, hogy az ország területe természetes földrajzi egységet képez, mely szerencsés adottságainak köszönhetően harmonikus gazdasági együttműködést tesz lehetővé, s amely éppen ezért egységes kormányzást is kíván. Márpedig a Magyar állam ezeréves fennállása alatt bizonyította életképességét és teljesítette hivatását: a nyugati civilizáció terjesztését a közép és kelet-európai népek körében. Elmondta, hogy az állam területén sehol sem húzhatók természetes határok, és egyetlen részét sem lehet elszakítani anélkül, hogy a többi meg ne szenvedje. A magyar fél az elejétől kezdve mindent megpróbált. Teleki Pál irányításával szakértők sora dolgozott azon, hogy ellenérveket hozzanak fel a határmódosításokkal szemben. Hangsúlyozták Magyarország történelmi szerepét, a magyarság kulturális erejét, és a valós etnikumi helyzetet. Az erőfeszítések azonban semmiféle eredményt nem értek el. Ennek ellenére Apponyi beszéde nem maradt hatás nélkül. Rádöbbentette a győztesek egyes politikusait arra, hogy a békekonferencián elvetették egy következő nagy háború magvait. A győztes hatalmakat nem érdekelték Apponyi fejtegetései, nem változtattak az elkészült diktátumon. A trianoni döntésen tehát a magyar békedelegáció által szóban és írásban előterjesztett érvek sem tudtak változtatni. Apponyi január 16-án elmondott beszéde így nem is a békekonferenciára, sokkal inkább a magyar közvéleményre gyakorolt nagy hatást, és megvetette a két világháború közötti revizionizmus eszmei alapjait. A békeszerződés végleges változatának kézhezvétele után a magyar delegáció visszatért Budapestre, és május 19-én lemondott január 17-én a párizsi békeszerződés átvétele alkalmából egész Magyarországon háromnapos gyász vette kezdetét. Csernoch János bíboros-hercegprímás 1. számú pásztorlevelében elrendelte, hogy a békeszerződés ratifikálásáig minden templomban a főistentisztelet után, naponta imádkozzanak a szegény árva magyar haza boldogulásáért. A kormány szintén elrendelte, hogy a nemzeti gyászra való tekintettel az összes középületre fekete zászlót kell kitűzni. A kávéházakban betiltották a zenét, a szórakozóhelyeket bezárták, a rendőrség emberei, pedig elhatározták, hogy gyászkarszalagot viselnek mindaddig, amíg a nemzeti létünket fenyegető párizsi békeszerződés szövegén nem változtatnak a nagy hatalmak január 20-án a Keleti pályaudvarra érkezett Párizsból a magyar békedelegáció vonata. A pályaudvar előtt és a váróteremben hatalmas tömeg várta Apponyiékat. A korabeli lapjelentés szerint elszorult szívvel, könnybe lábadt szemekkel énekelte a tömeg a Szózatot, amikor a vasúti szerelvény este 7 órakor befutott a pályaudvarra. Apponyit Huszár Károly miniszterelnök fogadta a következő szavakkal: Gyászfátyolos lobogókkal jöttünk ide eléd, aki egy ezeréves nemzetnek erkölcsi fegyverzetével védted a magyar igazságot. E pillanatban csak annyit tudunk, hogy halálra vagyunk ítélve. De bennünket eltemetni nem lehet, mert mi élni akarunk.

5 XVIII. évfolyam, 1. szám 5 A trianoni békeszerződés aláírói között egyikét sem találjuk azoknak a nagyhatalmi személyiségeknek, akik a Quai d Orsay-beli tárgyalásokon a magyar problémát érett megfontolás tárgyává tették. Az időközben hazavitorlázott és otthon megbukott Wilson, Lloyd George, Clemenceau és a többi fődelegátusok helyett a nagyhatalmak párizsi nagykövetei ülték körül azt az asztalt, amelynél a zsákmányszerző államokat ugyanazok az arcok képviselték, mint akik a Quai d Orsay-palota másfél esztendővel azelőtti zárt tárgyalásain részt vettek. Wilson megszökött, mielőtt élete nagy vívmányát, a tizennégy pontnak a diadalát megpecsételték volna. Benes, Titulescu, Pachitch és társai azonban mindvégig rendületlenül kitartottak, mintha érezték volna, hogy ez a béke a valóságban az ő művük. A békekonferencia vezetői az aláírás időpontját június 4-én délelőtt 10 órára tűzték ki, helyszínéül a XIV. és XV. Lajos francia királyok által építetett Nagy-Trianon kastélyt jelölték ki. A nagyteremben összegyűlt 22 hatalom képviselője. Mikor a magyar küldötteket bejelentették, mindenki felállt, azután a két magyar főmegbízott elfoglalta kijelölt helyét a patkó alakú asztalnál, szemben a portugál küldöttekkel. Ekkor Millerand francia elnök felszólította őket, hogy a megállapított szerződést írják alá. A békeszerződés megkötő országok és aláírók: Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália, Újzéland, Délafrikai Unió, India, Francia Köztársaság, Olaszország, Japán, Belgium, Kína, Kuba, Görögország, Nicaraguai Köztársaság, Panamai Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Portugél Köztársaság, Románia, Szerbia-Horvát- Szlovén királyság Sziám királyság, Cseh-Szlovák Köztársaság, Magyarország. Miután Millerand elnök az ülést berekesztette, a magyar megbízottak elsőnek hagyták el az emlékezetes trianoni kastélyt. A magyar kormány az aláírás napjára katonai készültséget rendelt el az összes csapattestnél, csendőrösszpontosítások történtek és a városokban a rendőrőrszemeket megkettőzték. Párizzsal állandó telefonösszeköttetésben állt Budapest. A nagy lapok kiadóhivatalai előtt tömegek lesték a kirakatban időnként megjelenő hírközleményeket. Az utcák reggel óta valami furcsa nyugtalansággal voltak tele. Tíz óra után egykét perccel jött a tragikus hír, és akkor megkondultak a harangok, előbb Pesten, majd ahogy villámgyorsan szétfutott a hír, egymás után mindenfelé az országban. A magyarok két óra hosszat tartó harangozással temették a történelmi Magyarországot, Szent István örökségét. Budapesten percek alatt fekete gyászlobogók lengtek mindenütt, az ablakokból fekete drapériák lógtak. Az utcák fekete gyászruhás emberekkel teltek meg, szinte mindenki hangosan zokogva, patakzó könnyekkel ment az utcán, a templomok is gyorsan megteltek sírókkal, papok próbálták vigasztalni az elkeseredett embereket. És közben csak zúgtak és zúgtak a harangok. Hamarosan utcákra kerültek a lapok gyászkeretes rendkívüli kiadásai, melyeket mohón elkapkodták az emberek. A magyar vidék is hasonlóképet mutatott: kongtak a harangok, gyász és kétségbeesés volt mindenütt. Komoly rendzavarás sehol sem volt és a rendészeti szervek is mindent megtettek a közbiztonság fenntartása érdekében. A harangok persze vidéken is zúgtak 10 órától kezdve, minden városban és minden faluban két órán keresztül. Siratták az elhunytat, az ezeréves Magyarországot. Az aláírást követően a kormány hamarosan lemondott. Tisztelettel: Árendás Vendel Szegény magyar, most melyiket sirassa? Melyik fájóbb? Várad, Kolozs, Kassa? Pozsony vagy Brassó? Temes vagy Arad? Siratom, mi hazámból megmaradt.

6 ALTÁRÓI TÜKÖR 6 Művelődési Ház programjai, eseményei Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 15:00 órától Nyugdíjas Klub Mészáros Istvánné, Teri néni 16 órától Iskolás jóga Imréné Lencsés Krisztina Crazy Dance TSE táncórái helyi érdeklődés hiányában SZÜNETELNEK! 17 órától Életfa Klub Radovics Kinga (70/ ) Rossz idő esetén Baranta Sárosi Attila 16 :30-tól Bányász Vegyes Kórus 16 órától Óvodás jóga Imréné Lencsés Krisztina 17 órától Felnőtt jóga Szalai Matild 17:30 órától. Kondicionáló torna Hack Tibor ig Baba-mama Klub 16 órától Twirling Hack Tibor 16 órától Mazsorett Hack Tibor és rossz idő esetén Baranta 17 órától Zumba Brunner Gábor 16:30-tól Angolka nyelvtanfolyam kicsiknek 16:00 órától Mazsorett Hack Tibor Flóra kézimunkaszakkör minden páros héten pénteken 16 órától Környezet-, Egészség- és Természetvédők Klubja minden hónap utolsó szerdáján 16 órától Bányász Szakszervezet havonta egyszer, minden hónap utolsó csütörtökjén 12:30-tól A Művelődési Házban működő összes csoport nagyon sok szeretettel várja az érdeklődőket és a csatlakozni vágyókat! Bővebb információért forduljanak a csoportok vezetőihez, vagy érdeklődjenek nálunk! Helyben induló AUTÓVEZETŐI TANFOLYAMRA igényfelmérés, jelentkezés a KÖNYVTÁRBAN! Termeink bérbe vehetők bruttó 3000,- Ft/ óra összegért rendezvényekre, előadásokra rendszeres vagy eseti jelleggel. Lakodalmakra 50 fő alatt 50 ezer, 50 fő felett 100 ezer forint a bérleti díj! Könyvtár nyitvatartása: hétfő és szerda: óráig kedd, csütörtök, péntek: óráig A könyvtárban lehetőség van fénymásolásra, nyomtatásra, scannelésre. Díja egységesen 20,-Ft/ oldal. TABAK Judo verseny hírek A TABAK judo szakosztálya az Oroszlányban megrendezett Megyei Diákolimpián az alábbi eredményeket érte el: I. helyezettek: Kara Angéla, Ghete Bence, Krizonics Ádám II. helyezett: Uracs Bertold III. helyezettek: Ghete Gergő, Oláh Ottó, Németh Erik. A mérkőzéseket egyesületünk bírói vezették. Sziklai Georgina, Dr. Varga Márk és Sziklai Albert szombaton Piliscsabán rendeztek junior magyar köztársaság kupát, ahol Sziklai Albert / 73kg /a 23 fős mezőnyben a harmadik helyet szerezte meg. A TABAK judo szakosztálya én meghívásos judo versenyt rendezett (külön köszönet a szülőknek), ahol 15 egyesület 127 versenyzője közül judokáink az alábbi eredményeket érték el: Első helyezettek: Ghete Balázs, Uracs Bertold, Kara Angéla, Kulik János, Margit Vazul Második helyezettek: Marton Ákos, Margit Luca, Erdős Miklós Harmadik helyezettek: Ghete Gergő, Ghete Bence, Németh Erik, Lakatos Edmond, Oláh Ottó Ötödik helyezettek: Lakatos Olivér, Tolnai Gergő án került megrendezésre a II. Észak-dunántúli Körzeti rangsorverseny Győrszentivánban, ahol a következő eredményeket érték el versenyzőink: 1.hely: Kara Angéla 2.hely: Ghete Balázs 3. hely:ghete Bence,Ghete Gergő,Uracs Bence 7.hely:Lakatos Olivér Junior korosztályban két Diákolimpián vettünk részt,melyeken Sziklai Albert judokánk indult Budapest UTE 2. hely Mosonszolnok 3. hely Gratulálunk versenyzőinknek! Sporttársi üdvözlettel: Sziklai Béla, szakosztályvezető Felkészítő edző: Sziklai Béla Ádám

7 XVIII. évfolyam, 1. szám 7 TABAK foci eredmények U Piliscsév SE TABAK 0: TABAK- Tát SE 5: Csolnok SZSE TABAK 1:3 A tabellán a 4. helyet foglalják el. Amennyiben a hátralévő két mérkőzésén 4 pontot szereznek, bronzérmesek! U 19 (ifi) Iskolai hírek A 2011/2012. tanév hátralévő részének programjai a Gárdonyi iskolában: május 30-án országos kompetenciamérés a 4., 6., 8. évfolyamokon, május 31-én a 8. osztályos tanulók matematika vizsgája, május, június hónapokban osztálykirándulások, június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napjával kapcsolatos megemlékezés, június 13-án Gárdonyi nap, június 16-án 16 órakor ballagás, évzáró június 24 június 29-ig tanulóink táborozni mennek Parádfürdőre. Az utazás költségét a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., valamint Farkas Lajos által felajánlott támogatásból fedezzük, melyet ezúton is köszönünk. Székely Gabriella, intézményvezető Köszönet Felkészítő edző: Kara Lajos Kocs KSE TABAK 2: TABAK Naszály SE 1: Várgesztes SFE TABAK 0:5 A tabellán jelenleg a 7. helyen szerepelnek. Felkészítő edző: Keserű Ferenc Felnőtt Kocs KSE TABAK 2: TABAK Naszály SE 1: Várgesztes SFE TABAK 0:5 A tabellán a 12. helyen állnak. Játékos edző: dr. Szabó Ferenc Az idén is, április 21-én megrendeztük a már hagyományossá vált jótékonysági bálunkat, melynek nyereségét az AKI Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulóinak támogatására fordítjuk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részvételükkel, felajánlásaikkal vagy támogatói jegyek vásárlásával hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Szülői Munkaközösség Óvodai hírek február 16-án órától került megrendezésre farsangi bálunk a Kultúrotthonban, melyet nagy készülődés előzött meg, maradandó élményt nyújtva a gyermekeknek. Köszönetet mondunk a szülőknek és minden támogatónak, akik segítettek a bál megszervezésében és lebonyolításában. A bál bevételét a nagycsoportosok kirándulására a Fővárosi Nagycirkuszba, a ballagási tarisznyák, könyvek megvételére, illetve játék vásárlására fordítjuk. Február 29-én a középső és nagycsoportos gyermekeink a Kultúrotthonban a Palinta Társulat Zöldségcirkusz című előadását nézték meg. Március 15-ét az alkalomhoz méltóan ünnepeltük, közösen, kokárdát feltűzve, zászlót lobogtatva vonultunk az utcán a gyermekekkel az emlékműhöz, ahol minden csoport előadta az ez alkalomra tanult versét, énekét, majd a saját készítésű nemzeti színű zászlókat betűztük a szoborkertbe. Nagycsoportosaink és a jövendőbeli elsős tanító nénik között nagyon jó a kapcsolat, többször meglátogatták a gyerekeket az óvodában, valamint a gyermekek is részt vehettek a szülőkkel együtt a Gárdonyi Géza Általános Iskola programjain. (Kiszebáb égetés, Gergely járás, játszóház) A középső és nagycsoportokban március ig nyílt napot tartottunk, melyen a szülők betekintést nyerhettek az óvoda életébe. Húsvét alkalmával megismertettük a gyerekeket a hagyományokkal, népszokásokkal, majd minden csoportba megérkezett a nyuszi. A Föld napján szülői támogatással az óvoda kertjében, udvarán ültettünk virágokat, növényeket, ezzel is esztétikusabbá, otthonosabbá próbáltuk tenni környezetünket. Anyák napi ünnepélyét minden csoport külön tartotta, meghívtuk az édesanyákat, nagymamákat, kis műsorral, ajándékkal kedveskedtünk nekik. Nagycsoportosaink május 09-én délután a Nőklub tagjait is felköszöntötték, kis műsorral lepték meg. Hagyománnyá vált, hogy minden év tavaszán egészségnapot tartunk, az idén ez május 10-én történt meg, ahol a közös torna, mozgás mellett a gyermekek játékos formában ismerkedhettek meg az egészséges ételekkel, a helyes táplálkozási szokásokkal, gyógynövényekkel. A program közben a közösen készített gyümölcs - zöldség salátát, gyógyteát, frissen facsart gyümölcslevet megkóstolták, elfogyasztották. Ezúton is köszönetet mondunk a szülőknek az alapanyagok biztosításáért. A következő időszak programjai: a nagycsoportosok kirándulása a Fővárosi Nagycirkuszba május 23-án délután, a Gyermeknap május 31-én. A nagycsoportosok évzáró ünnepélyét június 01-jén órakor tartjuk a Kultúrotthonban, melyre mindenkit szeretettel várunk. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a személyi jövedelemadója 1%-kát az óvoda számlájára utalta, ezzel segítve az óvoda tárgyi feltételeinek bővítését. Tokodaltáró, május 17. Herczeg Mária, óvodavezető

8 ALTÁRÓI TÜKÖR 8 Emlékezzünk "Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, Hiszen hazánk nekünk a végtelenség Emlékük, mint a lámpafény az estben, Kitündököl és ragyog egyre szebben. És melegít, mint kandalló a télben, Derűs szelíden és örök fehéren. Szemünkben tükröződik tekintetük még, S a boldog órák drága, tiszta üdvét Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt És élnek ők tovább, szűz gondolatként." Ezúton szeretném megköszönni barátainknak, ismerőseinknek és mindazoknak, akik férjem Dénes László temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmamban őszintén osztoztak. a gyászoló feleség /Juhász Gyula: Consolatio/ Táti Festőklub Kiállítása Helyszín: Bányász Művelődési Ház, Kiállító terem Kiállítók: Birosz Botond, Both Xénia, Kátai Ferencné, Dr. Mosonyi Anna, Robotka László, Sáárné Hajós Erzsébet, Szóda Józsefné, Wutzelné Kiss Magdolna A kiállítás megtekinthető: június közepéig Tanácsadóként sikeresnek lenni Az AEGON Magyarország Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága amelyhez Bicske és térsége is hozzátartozik - további dinamikus fejlődést tervez, és ehhez várja új kollégák jelentkezését. Az igazgatóság 8 ügyfélszolgálaton, 4 menedzseri csoporton és 37 tanácsadón keresztül szolgálja ki jelenleg már több mint 50 ezer ügyfelét: ezt a csapatot szeretnénk most újabb munkatársakkal bővíteni, akik elhivatottságot éreznek a pénzügyi tanácsadói munka iránt. További információk: 2500 Esztergom Madách tér 4. Tel: 06/ Anyakönyvi hírek: Sárosi Csanád Kolompár Sándor Pazdera Roxána Kósa Gréta Németh Bence Ernst Máté Berekméri Nóra Németh Patrícia Túri Dóra Kiadja: Tokodaltáró Község Önkormányzata, 2532 Tokodaltáró, József A. u. 31. Szerkesztő: Fodor Nicolett, Guba Mónika Felelős kiadó: Petrik József, polgármester Telefonszám: 33/

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS Szépkorúak köszöntése Kristó Józsefnét 2011. július 5-én a Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA X. évfolyam 1. szám 2009. május takarékos gazdálkodásnak és az adóbevételekből Petrik József polgármestert kérdeztük Tokodaltáró 2008. évi gazdálkodásáról.

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,,.!

Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,,.! A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IX.. évfolyam 2 szám 2003. március-május Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,,.! Főszerkesztői üzenet: Tisztelt Olvasóink! Örömmel közlöm Önökkel, hogy az Altárói Tükör

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 3-4 szám 2012. március-április A FARMOS TV és a Farmosi Művelődési Ház közös rendezvénye KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK címmel

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2014. április Önkormányzati Hírek Óvodaépület bővítése és korszerűsítése 2014 április 7-én elkezdődött az óvodaépület bővítése és korszerűsítése.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS Dsida Jenő': "Édes jó Istenem, Hallgasd meg imámat, Áldd meg minden jóval Édes jó anyámat Áldó két kezedet Tartsad mindig rajta, Mosolyogj rá szeretetet,

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók!

Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók! EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XI. évfolyam 2. szám - 2013. december Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók! A nyár közepén megjelent Hírmondó óta eltelt időszak eseményeit olvashatják

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Gyermeknap Migrain Project Az Európai Unió által szervezett migrációs projekt keretén belül idén másodszorra került sor a résztvevők

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. XXV. évf. 2. szám Ára: 100,- Ft Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. február 9-én különleges napot ünnepelt a községünk, noha Jeles napok című írásában Dóczi Jusztina szerényen elhallgatta, de ezen

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

2014-ben 25 éves a város

2014-ben 25 éves a város 2014-ben 25 éves a város NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA megjelenik havonta havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában XXIV. évfolyam 2014. június címlapon

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben