HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BESZÁMOLÓ

2 Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/ , Fax: 52/ kódszám Ügyiratszám: /2014. A április 24-ei képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének melléklete Ügyintéző: Ellenőrizte: Megtárgyalja: Aláíró.. (Jegyző/aljegyző kézjegye) Valamennyi Bizottság BESZÁMOLÓ Hajdúszoboszló város évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok! Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 3/2013 (II.21.) számú rendeletében elfogadta a város évi költségvetését. Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata évben hitelmentesen gazdálkodott, a költségvetésben betervezett hitel felvételére nem került sor. I. Bevételek A működési bevételként tervezett módosított /eFt előirányzattal szemben /eFt teljesült, mely 110 %-ot jelent. A felhalmozási bevételek /eFt módosított előirányzatával szemben /eFt teljesült, mely 70,2 %. 1. Önkormányzati intézmények bevételei (1/a.-1/b. sz. mellékletek) A saját bevételek önállóan gazdálkodó intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 104,8 %-ra, míg az önállóan működő intézmények esetén 115,5 %-ra teljesültek. Fenti számok nem tartalmazzák az átvett pénzeszközöket. Az intézmények saját bevételeinek részletes kimutatását az 1. számú táblázat tartalmazza.

3 3 2. Helyi adóbevételek (2. számú melléklet) A helyi adóbevételek és az átengedett központi adók összesített bevétele ban /eFt volt, ami a terv 109,53 %-a. A három legfontosabb adónemben még sohasem könyvelhettünk el ilyen mértékű bevételeket. Az adóbevételek fontosságát mutatja, hogy az Önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételeinek 26 %-a adóbevétel, ha csak a működési jellegű bevételeket nézzük akkor csaknem 34 %-a. Elmondható, hogy bizonyos javulás (pl. vendégéjszakák számának növekedése) érezhető több területen, de továbbra is sok a bizonytalansági tényező (pl. árbevétel csökkenése a mezőgazdaságban és az energiaiparban) látható, amely elsősorban a helyi iparűzési adó bevételt befolyásolhatja negatívan 2014-ben. A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adónem esetén /eFt volt a bevétel, ami a terv 104,87 %-a, 2012-hez képest ez /eFt növekedést mutat. A költségvetés tervezésekor stagnálás körüli állapotot vártunk, azonban a vendégéjszakák számának országos emelkedése városunkra is igaz volt, a vendégéjszakák száma Hajdúszoboszlón 2012-hez képest 3,6 %-kal nőtt ban. Városunk a KSH előzetes adatai alapján továbbra is tartja összesített harmadik helyét Budapest és Hévíz után, míg a belföldiek körében Budapest után itt töltik a legtöbb vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken. A jelentős mértékű bevétel-növekedésben fenti tényező mellett természetesen szerepet játszott az idegenforgalmi adó mérték 40 Ft-os emelése is. Az építményadó rendszerében az elmúlt években jelentős változások történtek (pl. üres lakások, szálláshelyek adóztatása), aminek hatására az építményadó bevételekre, az dinamikusan nőtt ban a bevétel /eFt volt (4.522/eFt az adóérdekeltségi soron), így a megemelt tervhez képest is a teljesülés 105,22 %-os. Az építményadóban az adótárgyak száma ről re, 393 darabbal nőtt, s az ellenőrzéseknek köszönhetően további növekedés várható még 2014-ben is. A helyi iparűzési adónemben a bevétel /eFt, ami a tervhez képest 112,43 %-os teljesülés. A bevétel nagyságát minden évben nehéz előre kalkulálni ban annak ellenére volt rekordszintű, hogy a települési szintű helyi iparűzési adólap kicsit kevesebb volt, mint 2012-ben, illetve a feltöltésre valamivel kevesebb összeget vallottak be december 20-ig. A jelentősebb helyi iparűzési adóbevétel oka alapvetően, hogy szeptemberében már az új helyi iparűzési adó levonhatósági szabályok alapján fizetett előleget több nagyadózó. Az adózók száma 2012-hez képest 268-al nőtt.

4 4 A vállalkozók kommunális adóját, megelőzve a 2010-es kormányzati döntést, már január 1-jével megszüntettük. A negatív előjelű bevétel (-65/eFt) továbbra is azt jelenti, hogy a korábbi időszakban felhalmozott adótúlfizetést az adózók többsége vagy visszakérte, vagy átvezetette más adószámlára, anélkül, hogy ezen számlán jelentős bevétel keletkezett volna pl. hátralék beszedése útján. Az építmény utáni idegenforgalmi adónem január 1-jével megszűnt, azonban 137/eFt (16/eFt az adóérdekeltségi soron) hátralék még beszedésre került a tavalyi évben. A pótlékbevétel 6.230/eFt, míg a bírságbevétel 1.926/eFt volt (50-50 %-uk az adóérdekeltségi soron). Ezek a bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása). Nagyságuk nehezen becsülhető, ezért nem is szerepeltetjük őket a költségvetés tervezésekor, de hasonló nagyságrendűek a 2012-ben beszedett összegekkel, azzal, hogy a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenése a késedelmi pótlék mértékét is jelentősen csökkentette 2013-ben. A gépjárműadó-bevétel /eFt volt a tavalyi évben, ami a terv 97,59 %-a. A korábbi évekhez képest a bevétel azért ilyen kis összegű, mivel a beszedett gépjárműadó 60 %-át át kell utalnunk az állami költségvetésbe. A teljes gépjárműadó-bevétel a 2012-hez képest egyébként /eFt-tal kevesebb, annak ellenére, hogy éves szinten 202 db-bal több adótárgyat adóztattunk. A jelenlegi tendenciák mellett ezen adónemben csak lassú mértékben várható pozitív változás. A termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadóból és talajterhelési díjból minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2013-ban sem történt másként (665/eFt és 55/eFt bevétel), ezen okból ezek szintén nincsenek tervezve a költségvetéskor. 3. Önkormányzati egyéb bevételek átvett pénzeszközök (3-4. sz. mellékletek) Az egyéb bevételek a módosított előirányzathoz képest összességében 194 %-ra teljesültek. Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak: - Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés: 5.813/eFt - Segélyek visszafizetése: 517/eFt - Vendégkönyv bevétele: 327/eFt

5 5 - Kamatbevétel: /eFt - Továbbszámlázott szolgáltatások: /eFt - ÁFA visszatérítés: /eFt - Előző évek bevételei: /eFt - Tárgyi eszköz értékesítés: 889/eFt - Biztosítás díj-visszatérülése: 426/eFt A Polgármesteri Hivatal jelentősebb bevételei az alábbiak: - Dolgozói lakáskölcsön: 1.828/eFt - Segélyek visszafizetése: 815/eFt - Továbbszámlázott szolgáltatások: 8.039/eFt - Áfa visszatérülés: 633/eFt - Kamatbevétel: 97/eFt - Nyomtatvány értékesítés: 686/eFt A kamatbevételeket annak ellenére tudtuk növelni, hogy évben a jegybanki alapkamat fokozatosan csökkent és ezzel párhuzamosan a betéti kamatok is csökkentek. A közterület-felügyelet a foganatosított intézkedések kapcsán a 2013-as évben 172,22 % bevételt valósított meg. Valójában az eredeti bevételi előirányzatot nézve (2.550/eFt) a teljesítés 210 %-ot ért el. Ezen kiemelkedő teljesítés mögött főképp a nyári hónapokban gépjárművel elkövetett szabálysértések nyomán kiszabott távolléti bírságok állnak. Az ezt megelőző hónapokban és az ezt követőekben vissza fogott számban ugyan de még így is jelentős bírságösszegek kerültek kiszabásra. A 7.395/eFt kiszabott bírságból 5.344/eFt-os befizetés valósult meg. Az egyéb (nem közlekedési) szabálysértések elkövetésében jelentős visszaesés tapasztalható, ami már tendencia, viszont a felügyelet hatékony működését támasztja alá. További elem mely bevételt produkálhatna a közterület foglalásokból adódó befizetések, azonban ezen terület nem tudta hozni a tervezett 300/eFt-os bevételt. Az építéshatóság bevétele a 2012 évihez képest tervezési szinten is jelentős mértékben csökkent a 2013 évtől megváltozott építésügyi jogszabályok hatására. A változások eredményeként szinte valamennyi szakhatósági eljárást általános jegyzői hatáskörbe tettek át, melyeknek állami bevételt képező illetéke van, és csak az építéshatósági jogkörben kiadott szakhatósági állásfoglalásokért kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ami az építéshatóság bevétele. A bevétel a tervezett szinten alakult, mintegy 10 % -al túlteljesült. (Egyetlen eljárás igazgatási szolgáltatási díja önmagában a tervezett bevétel mintegy 7 %-a) Az átvett pénzeszközökre tervezett /eFt-ból /eFt realizálódott.

6 6 Előző évi visszatérülés /eFt, mely a évi beszámoló tárgyalásakor már volt a Tisztelt Képviselő-testület előtt. Ennek része az intézményektől elvont /eFt előző évi pénzmaradvány. Ez a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások jelentős része járulékmentesen történt, és így csaknem 5.088/eFt járulék megvonásra került. Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a hazai és uniós nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A beruházások előrehaladtával a kivitelezők a szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően nyújthatják be számláikat, melyek kifizetésre kerülnek. A bevételek a kifizetési kérelmek benyújtását és elfogadását követően kerülnek átutalásra, vagy az önkormányzat vagy a kivitelező részére a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. A pályázatokkal kapcsolatos bevételek a kiadási tábláknál kerülnek részletezésre. 4. Központosított támogatások (5. sz. melléklet) A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk összesen /eFt összegben. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is. 5. Normatív állami támogatások (6. sz. melléklet) Az állami támogatások utalásai év közben a törvényben meghatározott ütemben, rendben megtörténtek. 6. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet) Ingatlan bérbeadása: Előirányzat: 6.500/eFt Teljesítés: 8.531/eFt Szántó bérleti díj: Előirányzat: 409/eFt Teljesítés: 425/eFt Közterület használati díjból származó bevételek az előző évekhez hasonlóan, idén is túlteljesült 8.000/eFt-tal.

7 7 A Debreceni útfélen lévő Kempinget a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. üzemelteti, melynek bérleti díját a korábbi évekhez hasonlóan a szezon zárását követően a Zrt. utalja át az Önkormányzat részére. Ingatlan értékesítés: Előirányzat: /eFt Teljesítés: 3.140/eFt évben szociális telek értékékesítésére, illetve ingatlanok árverésen történő értékesítésére nem került sor, tekintettel arra, hogy nem volt pályázó. A teljesített bevétel a Kossuth u. 22. szám alatti ingatlanból értékesítésre kerülő ingatlanrész előlege. A vételár fennmaradó részét a telekalakítás engedélyezését követően, évben fizeti meg a vevő. A vagyonhasználati díjak közül a Hungarospa Zrt. a területhasználati díjat, a Városgazdálkodási Zrt. a vagyonhasználati díjat 100%-ban kiegyenlítette. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. a december 31-ig kiszámlázott vagyonhasználati díjat I-III. negyedévre fizette meg. A IV. negyedévi díj 2014-ben került átutalásra.

8 8 II. Kiadások 1. Önkormányzati intézmények kiadásai (8/a. és 8/b. sz. mellékletek) Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 93,1%-ra teljesült. Az önálló működő intézmények 97,4%-ra teljesültek, mely szintén időarányos mértékű. 2. Önkormányzati feladatok (8. sz. melléklet) A feladatok teljesülése 83,2%-os, ezen belül a teljesülések alakulását a külön sorok mutatják. A táblázat nem tartalmaz olyan feladatokat, melyek a tervezetthez képest, pozitív irányban jelentősen eltérnének. Állategészségügy feladaton kerül elszámolásra a korszerű állati hulladékkezelő teleppel kapcsolatos támogatás a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. felé, a támogatás lehívása negyedévente történik a negyedéves zárást követően kifizetésre került a III. negyedéves számla így teljesítés egyébként időarányos. A közfoglalkoztatás kiadásait eredeti előirányzatban a Polgármesteri Hivatalnál terveztük. Év közben a támogatási szerződést a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége az önkormányzattal kötötte meg, a kiadások az önkormányzati feladatok között jelennek meg. A 2013-as évben is tanórai kereten belül, szervezett keretek között zajlott a város általános iskoláiban tanuló 2. osztályos diákok úszásoktatása. A tárgyi feltételeket a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. teremti meg az Árpád Uszoda tanmedencéjének biztosításával. A gyermekek úszásoktatását a nagy szakmai gyakorlattal rendelkező úszóoktató végzi, több mint 15 éve. A költségvetésben erre a feladatra tervezett összeg felhasználásra került. A Városi Sportház működésére biztosított költségvetési keret fedezte a 2013 évben felmerülő kiadásokat. A sportház működésére, fenntartására tervezett összegek felhasználásra kerültek. A tervezett költségvetés nagy hányadát a közüzemi díjakra fordítottuk. Biztosítottuk a minden évben esedékes és szükséges tisztasági meszelés költségeit, finanszíroztuk a gázmérőhely átalakításával kapcsolatos anyag és munkadíjat. A sportházban lehetőség volt a város általános- és középiskoláinak diák- és szabadidősport rendezvényeinek megtartására. Edzési, versenyzési lehetőséget biztosítottunk a város kiemelt és jól működő sportegyesületei részére. A zászlókihelyezés-lobogózási feladatokat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el az Önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak szerint, a feladat finanszírozására fordítható összeg,

9 9 ütemezés szerint átutalásra került a Zrt. részére. A megállapodás szerint kerül sor a városi és nemzeti ünnepeink alkalmával a város frekventált helyein a zászló-kihelyezési feladatok elvégzésére. Ebből a keretből kerül sor a zászlók karbantartására, újak vásárlására, valamint a városi ünnepek egyéb technikai feladatainak ellátására (pl. útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.). Előző évi állami támogatás visszafizetése sor (14.635/eFt) a évi normatíva és kötött felhasználású támogatások állammal történt elszámolása utáni visszafizetést tartalmazza. A megszűnő intézményekkel kapcsolatos kiadások sorban azon intézmények, melyek 2013-tól állami fenntartásba kerültek a évet terhelő kifizetetlen számláit tartalmazza. Ezek év elején az önkormányzat bankszámlájáról kerültek kifizetésre. Erről a képviselő-testületet évi zárszámadás tárgyalásakor már tájékoztattuk. A közfoglalkoztatás soron az 57%-os teljesülés az állami támogatás megelőlegezéséből származik, mely felhasználása 2014-ben történik. Az építéshatóság kiadásait elsősorban a 2013 évben bekövetkezett jogszabályi változások indokolták. A változások eredményeként az egész építéshatósági folyamatokat, eljárásokat elektronikusan kell intézni, amihez biztosítani kellett a jogszabályban meghatározott technikai feltételeket. Elavult technikai eszközök cseréjét kellett végrehajtani, új eszközök beszerzésével (számítógépek két monitorral laptop, fényképezőgép stb.) évtől az engedélykérelmek, tervek benyújtása, a kérelmek elbírálása, tervek záradékolása csak az elektronikus rendszerben (ÉTDR) történhet, ami papír megtakarítással, illetve irattári helyszükséglet megtakarítással is jár, miközben létrejött országosan a központi egységes adattár. Megtörtént továbbá a hatóság új elhelyezése során az épület irodáinak padlóburkolat felújítása évben az építéshatóság feladatait költségtakarékosan, a tervezett kiadások 97,4%-os teljesítésével látta el. 3. Városüzemeltetés (9. sz. melléklet) A legtöbb üzemeltetési tevékenységnél folyamatos a feladatellátás, ezeket többségében a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el. Az elszámolások döntően negyedévente, azok zárását követően történnek. Jelen beszámoló keretében az időarányos teljesítéstől lényegesen eltérő teljesülésekről az alábbiakban adunk tájékoztatást:

10 10 Az egyéb áramdíj valamint a szökőkutak üzemeltetése feladatokon a teljesítés elmarad a tervezetthez képest, azonban ez egyáltalán nem szokatlan, hiszen, a feladat ellátása folyamatos, azonban annak teljesítése a szolgáltató számlázásához igazodik. A Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem feladaton az eredeti előirányzat 9.921/eFt volt, de a Magyar Turizmus Zrt. támogatásának köszönhetően Önkormányzatunk 3.000/eFt támogatásban részesült. A nagyobb támogatásnak, illetve az előző évről áthozott pénzmaradványnak köszönhetően a keretfelhasználása nem történt meg teljes egészében, így lehetőség van 2014 évben akár a több irtás elvégzésére is. A menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés feladaton a Hajdú Volán Közlekedési Zrt-vel érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján negyedévente egyenlő részletekben került átutalásra a szerződésben vállalt üzemviteli támogatás. A feladathoz 2.327/eFt állami támogatást kaptunk. Az állami tulajdonú utak fenntartásához kapcsolódó jelzőlámpák üzemeltetése feladat ellátása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folyik. A forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása és üzemeltetése szükség szerint folyamatos munkavégzést igényel, a végszámla benyújtását követően pénzügyi teljesítése év első negyedévben esedékes. 4. Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet) Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás feltételeit, a kötelező és vállalt feladataiban a helyi önkormányzat kivéve fogyatékos személyek nappali és hajléktalan személyek nappali ellátását - biztosította, állami hozzájárulással együtt /eFt összegben a lakosság számára. Ezen összeghez társítható ügyiratok száma db. Szociális és gyermekvédelmi területen az ellátások 60 %-ánál 1-5 napos ügyintézés volt a jellemző. Főbb ellátási forma Támogatásban részesülők száma Támogatási összeg (eft) Lakásfenntartási támogatás 1245 háztartás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény gyermek Kétszeri kifizetés: Erzsébet utalvány Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 76 család 537

11 11 Főbb ellátási forma Támogatásban részesülők Támogatási összeg száma (eft) Rendszeres szociális segély 61 fő Foglalkoztatatást helyettesítő 600 fő, ebből új megállapító támogatás 461fő Közgyógyellátás méltányos 123 fő Kiskorúak térítési díja Beiskolázási támogatás 797 gyermek Átmeneti segély 668 család (elemi kár 82 fő) Temetési segély 68 fő Halmozottan hátr. helyzetű 160 gyermek - Köztemetés A táblázatban szereplő adatokból kiemelném: A munkanélküli ügyfeleink számára - havi rendszerességgel kapott - foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege ( Ft) nem emelkedett fokozva ezzel az elszegényesedés mértékét. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma 453 fő, átlagos foglalkoztatási időtartam 2-4 hónap volt. Elgondolkoztató, hogy az összesen 687 fő szünetelő közül viszonylag csak kevés, 196 fő került be az elsődleges munkaerő piacra, mint munkavállaló. Az elhelyezkedők összetételéből látszik, hogy a közfoglalkoztatás az egyedüli munkalehetőség a munkanélküliek számára, valamint a város idegenforgalmi jellege miatt jellemző a szezonális munka, és ebből kifolyólag az elhelyezkedési lehetőségek. Másik fontos ellátás a lakásfenntartási támogatás ahol a kérelmezők, de a megállapítások száma is jelentősen megemelkedett az elmúlt két évben, viszont a támogatás havi összege ( Ft/hó) jelentősen csökkent. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma csökkent (200 gyermek), de nem a rászorultak után kevesebb, hanem a jogszabályi változások negatív kihatásának következménye. Így ez is tovább erősíti a nehézségeket a családokon belül. A helyi ellátásokkal próbáljuk csökkenti ezen terheket, a beiskolázási támogatással, térítési díj átvállalásával. Nem kötelező feladatokból a fenti táblázatban ugyan nem szerepel, de nagyon értékes támogatási forma a nyári gyermek szociális étkeztetés, jól szervezett lebonyolítással, állami támogatással együtt 7.943/eFt-ból, 54 napon keresztül 335 gyermek kapott meleg étkezést. a krízis helyzetek a családokon belül egyre többször fordulnak elő és gyógyszer kiváltására, szolgáltatások kikapcsolásának megakadályozására, étkezésre, fára, műtéti beavatkozáshoz nyújtott segítség, albérleti díj hátralék kiegyenlítéséhez - egyre szerteágazóbb problémákat ölelnek fel. Megpróbálunk a feladattal lépést tartani.

12 12 örömteli esemény a város szépkorú lakosainak köszöntése (90, 95, 100 éves) születésnapjuk alkalmából az Önkormányzat nevében. A köszöntés valamilyen formáját ez évben 11 szépkorú választotta. A kötelező feladataink közül az alábbiakat nem látjuk el - gyermekek átmeneti otthonának működtetése, - pszichiátriai, szenvedélybeteg, fogyatékos, hajléktalan személyek nappali ellátásának biztosítása. A pszichiátriai személyek nappali ellátásának biztosítására ig ellátási szerződést kötött az Önkormányzat a feladat ellátására. Az elmúlt évben a szolgáltatások közül a szociális étkeztetés adag ebéd került kiosztásra - igénylése volt a legnépszerűbb. Az ellátotti létszám egyre növekszik, akik jövedelem nélküliek vagy minimális jövedelemmel rendelkeznek, így ingyen kapják az ételt. Hasonló gondok vannak a házi segítségnyújtásban és támogató szolgálat tekintetében is. A házi segítségnyújtás esetében nehéz versenyezni az ingyenes szolgáltatást nyújtó más szolgáltatókkal. Főleg olyan betegek kérik meg az intézményünket ápolás, gondozás céljából, mely személyek gondozása rendkívül időigényes (napi három alkalmat jelent), ugyanakkor magas szakmai tudást is igényel ben a látogatások száma alkalom volt, míg ban alkalom. Tavaly és ez évben is nagy sikerrel folytatódott a kályha program melynél a szakbizottság kerete terhére összesen 20 db kályha vásárlása történt. Ezt a támogatási formát a szociálisan legrászorultabbak közül, azok vehetik igénybe, akiket Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat választ ki. Egészségügyről: A Járóbeteg Ellátó Centrumban a pluszként bevállalt szakrendelések 80%-a működik, a leglátogatottabb az ultrahang, endokrinológiadiabetológia szakrendelés. Sportorvosi rendelés is folyamatosan működik. Az iskola fogászati ellátás tekintetében ebben az évben is nagymértékű minőségi fejlődésről tudunk beszámolni. A komplex ellátás minőségi biztosítása érdekében egy új gyermek fogászati röntgengép került beszerzésre. Megszerveztük és lebonyolítottuk a kötelező tüdőszűrést ig, a pótszűrés ig zajlott. A lakosságból fő volt a megjelenésre kötelezett, ebből fő jelent meg, míg nem kötelezett (30 év alatti) lakosságból 756 fő jelent meg, ezen lakosok részére átvállalta az önkormányzat a szűrés díját. A szűrést a Járóbeteg Ellátó Centrum röntgen szakrendelése, majd a tüdőgondozó végezte. A lakosság részéről pozitív

13 13 visszajelzések érkeztek ben jogszabályi változások következtében kampányszerű, kötelező tüdőszűrést nem kell szerveznünk. Népegészségügyi program keretén belül emlőszűrést szerveztük, a Védőnői szolgálat és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet munkatársaival ahol 5 buszos utazás biztosításával 221 hölgyet utaztattunk be Debrecenbe mammográfiás vizsgálat elvégzésére. Az egészségügyi alapellátás háziorvosok, fogorvosok, gyermekorvosokfeladat-ellátási szerződéseinek felülvizsgálata, illetve ezáltal a területi ellátási kötelezettséget biztosító körzetek felülvizsgálata is megtörtént ebben az évben. A feladatellátás biztosításához nyújtott rendelők és kiszolgáló helyiségeinek őrzés és vagyonbiztosítását megoldottuk a Járóbeteg-Ellátó Centrum központi rendszerében bekapcsolódtak. Minimum feltételek biztosítása végett kisebb fűtési, karbantartási munkálatok is történtek, valamint az internet hozzáférés és használat díját megtérítettük a feladatellátó orvosainknak. 5. Átadott pénzeszközök (11. sz. melléklet) Összességében elmondható, hogy a támogatások a szerződéseknek megfelelően teljesültek. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. részére az alaptőke emelés 100 %-a került átutalásra, amely szinkronban van a Zrt. részéről fizetett vagyonhasználati díjjal. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város évi költségvetésében 2.500/eFt-tal támogatta a Hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola működési kiadását. A biztosított összeg a korábbi évek gyakorlatának megfelelő ütemezés szerint - támogatási szerződés megkötésével - került átutalásra az intézmény részére, melynek felhasználásáról elszámoltak. A város költségvetésében jóváhagyott összeget - ütemezés szerint - a Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére támogatási szerződés megkötésével biztosítottuk. A támogatási összeg felhasználásáról az egyesület elszámolt, melyet az egyesület felnőtt és utánpótlás-nevelés csapatainak működési, illetve dologi költségeire fordították. A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ a szociális és gyermekvédelmi területen az intézményi ellátásokért (szolgáltatás) felelős. Hajdúszoboszló önkormányzata a város lakosainak ellátása érdekében /eFt-tal támogatta a szolgáltatót. Jelentős változás az intézmény életében

14 14 hogy a Társulási Munkaszervezet jogszabályi változások miatt megszűnt, a pénzügyi, könyvelési feladatok egy részét (gesztor önkormányzat) a Gazdasági Iroda látja el. 6. Céltartalékok felhasználása (12. sz. melléklet) Az Önkormányzat keretein belül, ezen terület szakbizottsága, az Egészségügyi, Szociális Bizottság. Munkájuk során a csoport előterjesztéseit nagyrészt elfogadják, saját tapasztalataikkal és információkkal segítik a legjobb döntés megszületését. A bizottság a pénzügyi keretéből támogatta: - a városi karácsony és az idősek rendezvényeit, - a buszos emlő szűrés megszervezését a védőnők és az ÁNTSZ kolléganő segítségével, - kimaradt péksütemények átvételéhez és kiosztásához járult hozzá, - iskolafogászatra gyermek fog röntgengép vásárlását, - gyermekek iskolai és nyári - szociálisan rászorult- táboroztatását, - Hajdúszoboszlói Mentőállomás részére gépbeszerzést, - AIDS világnap rendezvényét, - Nőgyógyász Konferenciát, véradó ünnepséget, Rózsaszín nyílt napot. Egészségügyi, Szociális Bizottság bizottsági keret felhasználása Intézmény, Alapítvány Összeg (Ft) New Instant Bt HKSZSZK- nyári tábor HKSZSZK - péksütemény Éltes Mátyás Szakiskola-nyári tábor Segítő Szívvel Jó Szándékkal Alapítvány Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Szervezete Hajdúszoboszlói Mentőállomás Magyar Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói Szervezete HKSZSZK kályhavásárlás HKSZSZK idősek napi rendezvény Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Területi Szervezete-karácsonyi csomagok Szervezett buszos emlőszűrés Hajdúszoboszló Jövőjéért Alapítvány-AIDS világnap rendezvény JEC-röntgengép vásárlás Terembérlet Összesen:

15 15 A évi költségvetésben a fent felsorolt feladatok ellátására rendelkezésre álló összeg az átgondolt tervezés és a helyi rendeletek megfelelő előkészítése a döntéshozók megalapozott döntéseiből kifolyólag elégségesnek bizonyult. A lakosság részéről hozzánk forduló ügyfelek számára az esetek 90 %-ában segítséget tudtunk nyújtani augusztus 10-én bekövetkezett rendkívüli időjárás miatt keletkezett károk enyhítésére a szociálpolitikai keret átmeneti segély előirányzatából 3.452/eFt összeget állapított meg 82 fő részére a bizottság. A Turisztikai Bizottság keretei 2013-ban: Városmarketing /eFt, Turisztikai célkeret /eFt, mindkét keret teljes mértékben felhasználásra került. Hajdúszoboszló turisztikai piacvezető szerepének megőrzését célzó marketing tevékenység legfőbb jellemzője 2013-ban a szakmai partnerség a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-vel. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. között létrejött Középtávú Együttműködési Megállapodás értelmében, a Turisztikai Bizottság által jóváhagyott ütemezés alapján, a bizottsági referens koordinálásával, a Turisztikai Kft. a következő feladatokat végezte el a turizmus területén: - utazási vásárokon való részvétel belföldön Budapest Utazás kiállítás, Pécs, Miskolc, Veszprém, Szolnok Budapest OMÉK Budapest Főszezon, Budapest Nyugdíjas Expo, - külföldön Németország, Drezda, München- kiadvánnyal MTZRT standján, Berlin - kiadvánnyal MTZRT standján, Köln - kiadvánnyal MTZRT standján, Erfurt - kiadvánnyal MTZRT standján, Románia, Bukarest, Kolozsvár, Nagybánya, Sepsiszentgyörgy, őszi vásárokon Bukarest, Kolozsvár, Lengyelország, Katowice, Varsó, Opole, Wroclaw Szlovákia, Pozsony, Kassa Csehország, Prága Ukrajna, Kijev utazási vásár, Kijev International Medical Forum - kiadvánnyal, Kijev MTZRT standján, Oroszország, Moszkva Intourmarket kiadvánnyal MTZRT standján, Moszkva MITT informátorral MTZRT standján, Jekatyerinburg - kiadvánnyal MTZRT standján, Moszkva MITF - kiadvánnyal MTZRT standján, Moszkva Leisure kiadvánnyal MTZRT standján. A Turisztikai Kft. széleskörű marketing tevékenységet végzett, ezek csak felsorolásszerűen: Hajdúszoboszló rendezvényeinek népszerűsítése, éves megállapodás Programturizmus.hu oldallal, átfogó lengyel marketing kampány együttműködésben a Hungarospa Zrt-vel, online kampány Románia egyik leglátogatottabb oldalán az evz.ro weboldalon, (PR cikk, fotógaléria, bannerek), megjelenés a romániai Evenimentul zilei és Capital újságban.

16 16 Bizottsági kezdeményezésre valósult meg a holland utazási irodákat megcélzó kampány, a romániai sajtókapcsolatok ápolása. Turisztikai célkeretből - A bizottság - pályázati rendszerben 7.000/eFt támogatást nyújtott, a városi programok szervezéséhez külön 500/eFt-al járult hozzá a Kovács Máté Művelődési Központon keresztül. - Nemzetközi kapcsolatok ápolása /Lanskroun Csehország, Rév Románia, Bad Dürrheim Németország, Késmárk-Szlovákia/. - Reklám, ajándék. - Magyar Fürdővárosok Szövetsége tagdíj. - Könyvek, szaklapok, nyomtatványok. A Turisztikai Bizottság kereteit tervezetten, a teljes 2013-as év folyamán idő- és feladatarányosan használta fel. A város kulturális programkínálata a 2013-as évben is sokszínű volt. A művelődési központ által képviselt szolgáltatás meghatározó szellemi központja városunk kulturális életének. A rendezvényszervezés fontosságát nemcsak a város turisztikai jellege, hanem a helyi lakossági igény is indokolja. Az őszi-tavaszi időszakban a rendezvények helyszíne a Bocskai Rendezvényközpont, nyáron a Szabadtéri Színpad volt. A fesztiválokon, zenéstáncos rendezvényeken nemcsak a helyi, hanem a városunkban pihenő hazai és külföldi vendégek is szórakozhattak. A 2013-as év lényeges változásokat hozott a művelődési központ életében. A városközpont rehabilitációs pályázat keretében befejeződött a korábbi Bocskai mozi épületének felújítása. A Bocskai Rendezvényközpont áprilistól volt használható. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár bővítése, felújítása tavaszán megkezdődött. Az intézmény a munkálatok befejezéséig átmeneti helyen működik. A művelődési központ 2013-ban is a megnehezedett működési feltételek mellett is törekedett a gazdag programkínálat fenntartására, az éves programtervben rögzített, hagyományt teremtő nagyrendezvények színvonalas lebonyolítására. Minden évben kiemelt feladat a nemzeti és városi ünnepek méltó és színvonalas megszervezése és lebonyolítása, melyet irodánk a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárral együttműködve végez. Az intézmény tevékenységei között fontos szerepet tölt be az alkotó, művelődő közösségek, az előadó-művészeti csoportok működése. Több korosztály részére

17 17 szervezett klubok, szakkörök is eredményesek, melyek a szabadidő hasznos eltöltését biztosítják az érdeklődők számára. A nyilvános könyvtár Hajdúszoboszló közművelődési könyvtáraként a szükséges dokumentumok, és szolgáltatások biztosításával hozzájárul a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez. Irodánk a művelődési központtal közösen koordinálja és segíti a civil szervezetek által kezdeményezett, helyi történelmi eseményekhez kötődő évfordulók méltó történelmi eseményekről való megemlékezést január 1-jétől szervezeti változás történt a Bocskai István Múzeum tekintetében, az intézmény fenntartója Hajdúszoboszló Város Önkormányzata. A Déri Múzeummal nem szakadt meg a szakmai kapcsolat, az év folyamán többször is együttműködött az intézmény velük, elsősorban műtárgyvédelmi feladatok ellátásában, de például a Múzeumok Éjszakáján, ingyen biztosították részükre a kiállítási installáció kölcsönzését. A helyi önkormányzat, mint fenntartó biztosítja az intézmények működéséhez szükséges anyagi feltételeket, finanszírozza a helyi lakosság számára az idegenforgalmi igényekre épülő programokat. A Kulturális és Sport Alap költségvetési keretére az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság pályázatot írt ki. A pályázatokat meghatározott szempontrendszer szerint értékelte és döntött a támogatások mértékéről. A bizottság a 86 beérkezett pályázaton kívül, több kultúrával és sporttal kapcsolatos kérelmet is kedvezően bírált el. A bizottság a Diáksport keretből támogatta a diákolimpiákon való részvételi költségeket. A diáksport programok, versenyek díjazására érmek, serlegek beszerzésére került sor. A december elején megszervezésre került az eredményesen szerepelt diákolimpikonok ünnepélyes köszöntése, illetve megvendégelése, melynek költségét e keret fedezte. A Szabadidősport keretből a évben is megvalósultak a város lakosai és az érdeklődők számára szervezett szabadidősport rendezvények. Megszervezésre kerültek a szabadtéri kispályás labdarugó ünnepi tornák. Több hagyománnyal rendelkező sporteseményre is sor került: XIII. Aquapark futóverseny, m-es Bocskai Emlékfutás, Világ Gyalogló Nap, Labdarúgás Világ Napja. A keretből biztosítottuk a helyezettek díjazását (oklevelek, tárgyjutalom), a szervezésben, lebonyolításban résztvevő játékvezetők költségeit.

18 18 A Közművelődési célkeretet a nemzeti és városi ünnepeink, megemlékezéseink színvonalas megrendezésére, egyéb kulturális programok többlet költségeire, valamint a város kiemelkedő kulturális programjainak finanszírozására fordítottuk. A Bocskai István Múzeum részére nyújtott támogatást az intézmény műtárgyvédelmi feladatokra, restaurátor által tartott múzeumpedagógiai foglalkozás tiszteletdíjára, illetve országos reklámkiadványban való megjelenésre fordította. A szakmai bizottság egyéb kulturális eseményekkel kapcsolatos kérelmet is kedvezően bírált el. A Kulturális programok célkereten rendelkezésre álló 7.000/eFt keretből a bizottság támogatást nyújtott a minden évben visszatérő és nagy érdeklődésre számot tartó kulturális programok szervezési, rendezési költségeire. Az Aquapark futóverseny kiadásainak egy részét is támogatta. Az év végén lebonyolításra kerülő kulturális programok (szilveszteri csergetés, szabadtéri koncert, tűzijáték) költségeit is biztosította. Az Oktatáspolitikai célkeretből a bizottság minden évben lehetőségeihez mérten támogatja a Pedagógusok Arcképcsarnoka c. kiadvány megjelentetését, annak nyomdai költségét. Ebből a keretből hozzájárul a díszoklevélben részesülő nyugdíjas pedagógusok megvendégeléséhez a karácsonyi ünnepség keretében. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda dolgozóinak tanévnyitó értekezleten, dajkakonferencián és vezetőképzésen való részvételét, illetve módszertani kiadvány vásárlását finanszírozta a bizottság. A bizottság az Aranykapu Óvoda által szervezett országos szintű akkreditált Freinet továbbképzés költségeit is biztosította évről áthúzódó, 2014-ben felhasználásra kerülő összeg biztosítását kértük a projektmenedzseri koordinátori tevékenységre - a TÁMOP fenntartási időszakára - melynek összege 180/eFt. 7. Beruházások célonként (13. sz. melléklet) A csapadékvíz, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész feladaton Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése című ÉAOP-5.1.2/D számú projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés szeptemberben megkezdődött, annak szerződés szerinti befejezési határideje június 30. Csapadékvíz-, belvíz elvezetése feladaton az önkormányzat költségvetési saját forrásból megvalósuló beruházása szerepel, mely elmúlt év közepén elkészült. Jelenleg a vízjogi üzemeltetési engedély megadására vonatkozó hatósági

19 19 engedélyezés van folyamatban. A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás költségeit pedig a 2014 évi költségvetésben betervezésre került. Két db gyalogátkelőhely létesítése: Az Ady Endre utca Malom sor csomópontban megtervezett gyalogátkelőhely kivitelezési munkálatai elkészültek. A hatóság év első negyedévében megadta a létesítmény használatba vételi engedélyét is. Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény, terv: A Dózsa György úton az árok lefedésére vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése során az állami közutak kezelőjének nyilatkozata alapján a Dózsa György útra vonatkozó útépítési tervek elkészítése is szükségessé vált, annak vízelvezetési rendszerének megváltoztatása miatt. A rendelkezésre álló költségvetési forrás lehetővé tettei, hogy az érintett szakaszra a kerékpárút építési engedélyes tervei is elkészülhessenek, melynek pénzügyi teljesítése év első negyedévben realizálódik. Egyéb közterületi beruházásokról (Szent István park elektromos ellátás kapacitásbővítés, utcanévtábla beszerzés, fásítás) a Képviselő-testület decemberi ülésén döntött, így a megvalósításuk áthúzódó beruházásként év első félévében realizálódik. 8. Felújítások feladatonként (14. sz. melléklet) Az útszőnyegezés feladaton a kivitelezés elkészült, a tervezési feladat pénzügyi teljesítése húzódott át évre, így a teljesítés csak 94,35 %-os. A Hőforrás utca útrekonstrukciója ÉAOP-3.1.2/A azonosító számú projekt megvalósítására vonatkozóan a támogatási szerződés aláírásra került elmúlt év őszén. A kivitelező kiválasztásra került, a szerződés március 03-án került aláírásra, melynek megvalósítási határideje december 31. A szökőkút felújítása feladaton megújult a Szent István parki szökőkutak követően a Hősök terén található szökőkút is a rendelkezésre álló keretösszegen belül, így ott az elmúlt évben megtakarítás keletkezett. 9. Európai uniós pályázatok (H)ősök terein- város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP-5.1.1/D-09-2f évben kifizetett összeg a Hősök tere (Emlékezés tere) megújítása, Hősök tere (Templomerőd) megújítása és a Hősök tere (Parkolók) megújítása

20 20 projektelemek számláit, a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár felújítására kötött vállalkozói szerződésben foglalt I. és II. számú rész számláját, közbeszerzési és városmarketing költségeket, műszaki ellenőrzés díját és egyéb költségeket foglal magába. A kifizetési kérelmek beadása és jóváhagyása megtörtént. A beszámoló készítésének időpontjában a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár átalakítása, a Halasi Fekete Péter tér megújítása folyamatban van. Esélyteremtő, Interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP / július 12-én került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége Ft Támogatásban részesülő partnerek: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Ft eközig Zrt Ft Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület Ft A támogatási szerződés aláírására július 3-án került sor. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az igényelhető előleg összegére benyújtotta igényét, megérkezése az elkülönített számlaszámra hamarosan várható. Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: hónap Az eközig Zrt. beszerezte a projektben megjelölt eszközöket. A szoftverfejlesztés elkezdődött. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a tervezett ütemnek megfelelően halad a projekt megvalósításában. Projektnyitó rendezvény megvalósult, október 10-én. Nyitórendezvényhez kapcsolódó reklámspot elkészült, szakmai megvalósítók bére negyedévenként kifizetésre kerül, a 3 tanyaprogram megvalósult, klubfoglalkozások novembertől kezdődnek. Népi hagyományőrző rendezvény, játszóház, bohócműsor, helyi együttműködések kialakítása, hagyományőrző kirándulás megszervezése folyamatban van. Költségátcsoportosítást kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezet felé, mert az irodabérleti, telefonköltség díjak átszámlázását a Polgármesteri Hivatalról az Önkormányzatra nem engedélyezte volna. Így meglévő programokra csoportosítottunk át, melyek nagy sikert arattak. Három kifizetési kérelem került benyújtásra:

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 2/12

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 2/12 1. Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése Cél: Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése -

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról . napirendi pont BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 211. évi költségvetésének végrehajtásáról T A R T A L O M J E G Y Z É K Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 211.évi költségvetésének végrehajtásáról Mellékletek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben