HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BESZÁMOLÓ

2 Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/ , Fax: 52/ kódszám Ügyiratszám: /2014. A április 24-ei képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének melléklete Ügyintéző: Ellenőrizte: Megtárgyalja: Aláíró.. (Jegyző/aljegyző kézjegye) Valamennyi Bizottság BESZÁMOLÓ Hajdúszoboszló város évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok! Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 3/2013 (II.21.) számú rendeletében elfogadta a város évi költségvetését. Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata évben hitelmentesen gazdálkodott, a költségvetésben betervezett hitel felvételére nem került sor. I. Bevételek A működési bevételként tervezett módosított /eFt előirányzattal szemben /eFt teljesült, mely 110 %-ot jelent. A felhalmozási bevételek /eFt módosított előirányzatával szemben /eFt teljesült, mely 70,2 %. 1. Önkormányzati intézmények bevételei (1/a.-1/b. sz. mellékletek) A saját bevételek önállóan gazdálkodó intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 104,8 %-ra, míg az önállóan működő intézmények esetén 115,5 %-ra teljesültek. Fenti számok nem tartalmazzák az átvett pénzeszközöket. Az intézmények saját bevételeinek részletes kimutatását az 1. számú táblázat tartalmazza.

3 3 2. Helyi adóbevételek (2. számú melléklet) A helyi adóbevételek és az átengedett központi adók összesített bevétele ban /eFt volt, ami a terv 109,53 %-a. A három legfontosabb adónemben még sohasem könyvelhettünk el ilyen mértékű bevételeket. Az adóbevételek fontosságát mutatja, hogy az Önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételeinek 26 %-a adóbevétel, ha csak a működési jellegű bevételeket nézzük akkor csaknem 34 %-a. Elmondható, hogy bizonyos javulás (pl. vendégéjszakák számának növekedése) érezhető több területen, de továbbra is sok a bizonytalansági tényező (pl. árbevétel csökkenése a mezőgazdaságban és az energiaiparban) látható, amely elsősorban a helyi iparűzési adó bevételt befolyásolhatja negatívan 2014-ben. A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adónem esetén /eFt volt a bevétel, ami a terv 104,87 %-a, 2012-hez képest ez /eFt növekedést mutat. A költségvetés tervezésekor stagnálás körüli állapotot vártunk, azonban a vendégéjszakák számának országos emelkedése városunkra is igaz volt, a vendégéjszakák száma Hajdúszoboszlón 2012-hez képest 3,6 %-kal nőtt ban. Városunk a KSH előzetes adatai alapján továbbra is tartja összesített harmadik helyét Budapest és Hévíz után, míg a belföldiek körében Budapest után itt töltik a legtöbb vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken. A jelentős mértékű bevétel-növekedésben fenti tényező mellett természetesen szerepet játszott az idegenforgalmi adó mérték 40 Ft-os emelése is. Az építményadó rendszerében az elmúlt években jelentős változások történtek (pl. üres lakások, szálláshelyek adóztatása), aminek hatására az építményadó bevételekre, az dinamikusan nőtt ban a bevétel /eFt volt (4.522/eFt az adóérdekeltségi soron), így a megemelt tervhez képest is a teljesülés 105,22 %-os. Az építményadóban az adótárgyak száma ről re, 393 darabbal nőtt, s az ellenőrzéseknek köszönhetően további növekedés várható még 2014-ben is. A helyi iparűzési adónemben a bevétel /eFt, ami a tervhez képest 112,43 %-os teljesülés. A bevétel nagyságát minden évben nehéz előre kalkulálni ban annak ellenére volt rekordszintű, hogy a települési szintű helyi iparűzési adólap kicsit kevesebb volt, mint 2012-ben, illetve a feltöltésre valamivel kevesebb összeget vallottak be december 20-ig. A jelentősebb helyi iparűzési adóbevétel oka alapvetően, hogy szeptemberében már az új helyi iparűzési adó levonhatósági szabályok alapján fizetett előleget több nagyadózó. Az adózók száma 2012-hez képest 268-al nőtt.

4 4 A vállalkozók kommunális adóját, megelőzve a 2010-es kormányzati döntést, már január 1-jével megszüntettük. A negatív előjelű bevétel (-65/eFt) továbbra is azt jelenti, hogy a korábbi időszakban felhalmozott adótúlfizetést az adózók többsége vagy visszakérte, vagy átvezetette más adószámlára, anélkül, hogy ezen számlán jelentős bevétel keletkezett volna pl. hátralék beszedése útján. Az építmény utáni idegenforgalmi adónem január 1-jével megszűnt, azonban 137/eFt (16/eFt az adóérdekeltségi soron) hátralék még beszedésre került a tavalyi évben. A pótlékbevétel 6.230/eFt, míg a bírságbevétel 1.926/eFt volt (50-50 %-uk az adóérdekeltségi soron). Ezek a bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása). Nagyságuk nehezen becsülhető, ezért nem is szerepeltetjük őket a költségvetés tervezésekor, de hasonló nagyságrendűek a 2012-ben beszedett összegekkel, azzal, hogy a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenése a késedelmi pótlék mértékét is jelentősen csökkentette 2013-ben. A gépjárműadó-bevétel /eFt volt a tavalyi évben, ami a terv 97,59 %-a. A korábbi évekhez képest a bevétel azért ilyen kis összegű, mivel a beszedett gépjárműadó 60 %-át át kell utalnunk az állami költségvetésbe. A teljes gépjárműadó-bevétel a 2012-hez képest egyébként /eFt-tal kevesebb, annak ellenére, hogy éves szinten 202 db-bal több adótárgyat adóztattunk. A jelenlegi tendenciák mellett ezen adónemben csak lassú mértékben várható pozitív változás. A termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadóból és talajterhelési díjból minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2013-ban sem történt másként (665/eFt és 55/eFt bevétel), ezen okból ezek szintén nincsenek tervezve a költségvetéskor. 3. Önkormányzati egyéb bevételek átvett pénzeszközök (3-4. sz. mellékletek) Az egyéb bevételek a módosított előirányzathoz képest összességében 194 %-ra teljesültek. Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak: - Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés: 5.813/eFt - Segélyek visszafizetése: 517/eFt - Vendégkönyv bevétele: 327/eFt

5 5 - Kamatbevétel: /eFt - Továbbszámlázott szolgáltatások: /eFt - ÁFA visszatérítés: /eFt - Előző évek bevételei: /eFt - Tárgyi eszköz értékesítés: 889/eFt - Biztosítás díj-visszatérülése: 426/eFt A Polgármesteri Hivatal jelentősebb bevételei az alábbiak: - Dolgozói lakáskölcsön: 1.828/eFt - Segélyek visszafizetése: 815/eFt - Továbbszámlázott szolgáltatások: 8.039/eFt - Áfa visszatérülés: 633/eFt - Kamatbevétel: 97/eFt - Nyomtatvány értékesítés: 686/eFt A kamatbevételeket annak ellenére tudtuk növelni, hogy évben a jegybanki alapkamat fokozatosan csökkent és ezzel párhuzamosan a betéti kamatok is csökkentek. A közterület-felügyelet a foganatosított intézkedések kapcsán a 2013-as évben 172,22 % bevételt valósított meg. Valójában az eredeti bevételi előirányzatot nézve (2.550/eFt) a teljesítés 210 %-ot ért el. Ezen kiemelkedő teljesítés mögött főképp a nyári hónapokban gépjárművel elkövetett szabálysértések nyomán kiszabott távolléti bírságok állnak. Az ezt megelőző hónapokban és az ezt követőekben vissza fogott számban ugyan de még így is jelentős bírságösszegek kerültek kiszabásra. A 7.395/eFt kiszabott bírságból 5.344/eFt-os befizetés valósult meg. Az egyéb (nem közlekedési) szabálysértések elkövetésében jelentős visszaesés tapasztalható, ami már tendencia, viszont a felügyelet hatékony működését támasztja alá. További elem mely bevételt produkálhatna a közterület foglalásokból adódó befizetések, azonban ezen terület nem tudta hozni a tervezett 300/eFt-os bevételt. Az építéshatóság bevétele a 2012 évihez képest tervezési szinten is jelentős mértékben csökkent a 2013 évtől megváltozott építésügyi jogszabályok hatására. A változások eredményeként szinte valamennyi szakhatósági eljárást általános jegyzői hatáskörbe tettek át, melyeknek állami bevételt képező illetéke van, és csak az építéshatósági jogkörben kiadott szakhatósági állásfoglalásokért kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ami az építéshatóság bevétele. A bevétel a tervezett szinten alakult, mintegy 10 % -al túlteljesült. (Egyetlen eljárás igazgatási szolgáltatási díja önmagában a tervezett bevétel mintegy 7 %-a) Az átvett pénzeszközökre tervezett /eFt-ból /eFt realizálódott.

6 6 Előző évi visszatérülés /eFt, mely a évi beszámoló tárgyalásakor már volt a Tisztelt Képviselő-testület előtt. Ennek része az intézményektől elvont /eFt előző évi pénzmaradvány. Ez a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások jelentős része járulékmentesen történt, és így csaknem 5.088/eFt járulék megvonásra került. Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a hazai és uniós nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A beruházások előrehaladtával a kivitelezők a szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően nyújthatják be számláikat, melyek kifizetésre kerülnek. A bevételek a kifizetési kérelmek benyújtását és elfogadását követően kerülnek átutalásra, vagy az önkormányzat vagy a kivitelező részére a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. A pályázatokkal kapcsolatos bevételek a kiadási tábláknál kerülnek részletezésre. 4. Központosított támogatások (5. sz. melléklet) A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk összesen /eFt összegben. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is. 5. Normatív állami támogatások (6. sz. melléklet) Az állami támogatások utalásai év közben a törvényben meghatározott ütemben, rendben megtörténtek. 6. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet) Ingatlan bérbeadása: Előirányzat: 6.500/eFt Teljesítés: 8.531/eFt Szántó bérleti díj: Előirányzat: 409/eFt Teljesítés: 425/eFt Közterület használati díjból származó bevételek az előző évekhez hasonlóan, idén is túlteljesült 8.000/eFt-tal.

7 7 A Debreceni útfélen lévő Kempinget a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. üzemelteti, melynek bérleti díját a korábbi évekhez hasonlóan a szezon zárását követően a Zrt. utalja át az Önkormányzat részére. Ingatlan értékesítés: Előirányzat: /eFt Teljesítés: 3.140/eFt évben szociális telek értékékesítésére, illetve ingatlanok árverésen történő értékesítésére nem került sor, tekintettel arra, hogy nem volt pályázó. A teljesített bevétel a Kossuth u. 22. szám alatti ingatlanból értékesítésre kerülő ingatlanrész előlege. A vételár fennmaradó részét a telekalakítás engedélyezését követően, évben fizeti meg a vevő. A vagyonhasználati díjak közül a Hungarospa Zrt. a területhasználati díjat, a Városgazdálkodási Zrt. a vagyonhasználati díjat 100%-ban kiegyenlítette. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. a december 31-ig kiszámlázott vagyonhasználati díjat I-III. negyedévre fizette meg. A IV. negyedévi díj 2014-ben került átutalásra.

8 8 II. Kiadások 1. Önkormányzati intézmények kiadásai (8/a. és 8/b. sz. mellékletek) Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 93,1%-ra teljesült. Az önálló működő intézmények 97,4%-ra teljesültek, mely szintén időarányos mértékű. 2. Önkormányzati feladatok (8. sz. melléklet) A feladatok teljesülése 83,2%-os, ezen belül a teljesülések alakulását a külön sorok mutatják. A táblázat nem tartalmaz olyan feladatokat, melyek a tervezetthez képest, pozitív irányban jelentősen eltérnének. Állategészségügy feladaton kerül elszámolásra a korszerű állati hulladékkezelő teleppel kapcsolatos támogatás a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. felé, a támogatás lehívása negyedévente történik a negyedéves zárást követően kifizetésre került a III. negyedéves számla így teljesítés egyébként időarányos. A közfoglalkoztatás kiadásait eredeti előirányzatban a Polgármesteri Hivatalnál terveztük. Év közben a támogatási szerződést a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége az önkormányzattal kötötte meg, a kiadások az önkormányzati feladatok között jelennek meg. A 2013-as évben is tanórai kereten belül, szervezett keretek között zajlott a város általános iskoláiban tanuló 2. osztályos diákok úszásoktatása. A tárgyi feltételeket a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. teremti meg az Árpád Uszoda tanmedencéjének biztosításával. A gyermekek úszásoktatását a nagy szakmai gyakorlattal rendelkező úszóoktató végzi, több mint 15 éve. A költségvetésben erre a feladatra tervezett összeg felhasználásra került. A Városi Sportház működésére biztosított költségvetési keret fedezte a 2013 évben felmerülő kiadásokat. A sportház működésére, fenntartására tervezett összegek felhasználásra kerültek. A tervezett költségvetés nagy hányadát a közüzemi díjakra fordítottuk. Biztosítottuk a minden évben esedékes és szükséges tisztasági meszelés költségeit, finanszíroztuk a gázmérőhely átalakításával kapcsolatos anyag és munkadíjat. A sportházban lehetőség volt a város általános- és középiskoláinak diák- és szabadidősport rendezvényeinek megtartására. Edzési, versenyzési lehetőséget biztosítottunk a város kiemelt és jól működő sportegyesületei részére. A zászlókihelyezés-lobogózási feladatokat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el az Önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak szerint, a feladat finanszírozására fordítható összeg,

9 9 ütemezés szerint átutalásra került a Zrt. részére. A megállapodás szerint kerül sor a városi és nemzeti ünnepeink alkalmával a város frekventált helyein a zászló-kihelyezési feladatok elvégzésére. Ebből a keretből kerül sor a zászlók karbantartására, újak vásárlására, valamint a városi ünnepek egyéb technikai feladatainak ellátására (pl. útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.). Előző évi állami támogatás visszafizetése sor (14.635/eFt) a évi normatíva és kötött felhasználású támogatások állammal történt elszámolása utáni visszafizetést tartalmazza. A megszűnő intézményekkel kapcsolatos kiadások sorban azon intézmények, melyek 2013-tól állami fenntartásba kerültek a évet terhelő kifizetetlen számláit tartalmazza. Ezek év elején az önkormányzat bankszámlájáról kerültek kifizetésre. Erről a képviselő-testületet évi zárszámadás tárgyalásakor már tájékoztattuk. A közfoglalkoztatás soron az 57%-os teljesülés az állami támogatás megelőlegezéséből származik, mely felhasználása 2014-ben történik. Az építéshatóság kiadásait elsősorban a 2013 évben bekövetkezett jogszabályi változások indokolták. A változások eredményeként az egész építéshatósági folyamatokat, eljárásokat elektronikusan kell intézni, amihez biztosítani kellett a jogszabályban meghatározott technikai feltételeket. Elavult technikai eszközök cseréjét kellett végrehajtani, új eszközök beszerzésével (számítógépek két monitorral laptop, fényképezőgép stb.) évtől az engedélykérelmek, tervek benyújtása, a kérelmek elbírálása, tervek záradékolása csak az elektronikus rendszerben (ÉTDR) történhet, ami papír megtakarítással, illetve irattári helyszükséglet megtakarítással is jár, miközben létrejött országosan a központi egységes adattár. Megtörtént továbbá a hatóság új elhelyezése során az épület irodáinak padlóburkolat felújítása évben az építéshatóság feladatait költségtakarékosan, a tervezett kiadások 97,4%-os teljesítésével látta el. 3. Városüzemeltetés (9. sz. melléklet) A legtöbb üzemeltetési tevékenységnél folyamatos a feladatellátás, ezeket többségében a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el. Az elszámolások döntően negyedévente, azok zárását követően történnek. Jelen beszámoló keretében az időarányos teljesítéstől lényegesen eltérő teljesülésekről az alábbiakban adunk tájékoztatást:

10 10 Az egyéb áramdíj valamint a szökőkutak üzemeltetése feladatokon a teljesítés elmarad a tervezetthez képest, azonban ez egyáltalán nem szokatlan, hiszen, a feladat ellátása folyamatos, azonban annak teljesítése a szolgáltató számlázásához igazodik. A Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem feladaton az eredeti előirányzat 9.921/eFt volt, de a Magyar Turizmus Zrt. támogatásának köszönhetően Önkormányzatunk 3.000/eFt támogatásban részesült. A nagyobb támogatásnak, illetve az előző évről áthozott pénzmaradványnak köszönhetően a keretfelhasználása nem történt meg teljes egészében, így lehetőség van 2014 évben akár a több irtás elvégzésére is. A menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés feladaton a Hajdú Volán Közlekedési Zrt-vel érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján negyedévente egyenlő részletekben került átutalásra a szerződésben vállalt üzemviteli támogatás. A feladathoz 2.327/eFt állami támogatást kaptunk. Az állami tulajdonú utak fenntartásához kapcsolódó jelzőlámpák üzemeltetése feladat ellátása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folyik. A forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása és üzemeltetése szükség szerint folyamatos munkavégzést igényel, a végszámla benyújtását követően pénzügyi teljesítése év első negyedévben esedékes. 4. Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet) Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás feltételeit, a kötelező és vállalt feladataiban a helyi önkormányzat kivéve fogyatékos személyek nappali és hajléktalan személyek nappali ellátását - biztosította, állami hozzájárulással együtt /eFt összegben a lakosság számára. Ezen összeghez társítható ügyiratok száma db. Szociális és gyermekvédelmi területen az ellátások 60 %-ánál 1-5 napos ügyintézés volt a jellemző. Főbb ellátási forma Támogatásban részesülők száma Támogatási összeg (eft) Lakásfenntartási támogatás 1245 háztartás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény gyermek Kétszeri kifizetés: Erzsébet utalvány Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 76 család 537

11 11 Főbb ellátási forma Támogatásban részesülők Támogatási összeg száma (eft) Rendszeres szociális segély 61 fő Foglalkoztatatást helyettesítő 600 fő, ebből új megállapító támogatás 461fő Közgyógyellátás méltányos 123 fő Kiskorúak térítési díja Beiskolázási támogatás 797 gyermek Átmeneti segély 668 család (elemi kár 82 fő) Temetési segély 68 fő Halmozottan hátr. helyzetű 160 gyermek - Köztemetés A táblázatban szereplő adatokból kiemelném: A munkanélküli ügyfeleink számára - havi rendszerességgel kapott - foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege ( Ft) nem emelkedett fokozva ezzel az elszegényesedés mértékét. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma 453 fő, átlagos foglalkoztatási időtartam 2-4 hónap volt. Elgondolkoztató, hogy az összesen 687 fő szünetelő közül viszonylag csak kevés, 196 fő került be az elsődleges munkaerő piacra, mint munkavállaló. Az elhelyezkedők összetételéből látszik, hogy a közfoglalkoztatás az egyedüli munkalehetőség a munkanélküliek számára, valamint a város idegenforgalmi jellege miatt jellemző a szezonális munka, és ebből kifolyólag az elhelyezkedési lehetőségek. Másik fontos ellátás a lakásfenntartási támogatás ahol a kérelmezők, de a megállapítások száma is jelentősen megemelkedett az elmúlt két évben, viszont a támogatás havi összege ( Ft/hó) jelentősen csökkent. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma csökkent (200 gyermek), de nem a rászorultak után kevesebb, hanem a jogszabályi változások negatív kihatásának következménye. Így ez is tovább erősíti a nehézségeket a családokon belül. A helyi ellátásokkal próbáljuk csökkenti ezen terheket, a beiskolázási támogatással, térítési díj átvállalásával. Nem kötelező feladatokból a fenti táblázatban ugyan nem szerepel, de nagyon értékes támogatási forma a nyári gyermek szociális étkeztetés, jól szervezett lebonyolítással, állami támogatással együtt 7.943/eFt-ból, 54 napon keresztül 335 gyermek kapott meleg étkezést. a krízis helyzetek a családokon belül egyre többször fordulnak elő és gyógyszer kiváltására, szolgáltatások kikapcsolásának megakadályozására, étkezésre, fára, műtéti beavatkozáshoz nyújtott segítség, albérleti díj hátralék kiegyenlítéséhez - egyre szerteágazóbb problémákat ölelnek fel. Megpróbálunk a feladattal lépést tartani.

12 12 örömteli esemény a város szépkorú lakosainak köszöntése (90, 95, 100 éves) születésnapjuk alkalmából az Önkormányzat nevében. A köszöntés valamilyen formáját ez évben 11 szépkorú választotta. A kötelező feladataink közül az alábbiakat nem látjuk el - gyermekek átmeneti otthonának működtetése, - pszichiátriai, szenvedélybeteg, fogyatékos, hajléktalan személyek nappali ellátásának biztosítása. A pszichiátriai személyek nappali ellátásának biztosítására ig ellátási szerződést kötött az Önkormányzat a feladat ellátására. Az elmúlt évben a szolgáltatások közül a szociális étkeztetés adag ebéd került kiosztásra - igénylése volt a legnépszerűbb. Az ellátotti létszám egyre növekszik, akik jövedelem nélküliek vagy minimális jövedelemmel rendelkeznek, így ingyen kapják az ételt. Hasonló gondok vannak a házi segítségnyújtásban és támogató szolgálat tekintetében is. A házi segítségnyújtás esetében nehéz versenyezni az ingyenes szolgáltatást nyújtó más szolgáltatókkal. Főleg olyan betegek kérik meg az intézményünket ápolás, gondozás céljából, mely személyek gondozása rendkívül időigényes (napi három alkalmat jelent), ugyanakkor magas szakmai tudást is igényel ben a látogatások száma alkalom volt, míg ban alkalom. Tavaly és ez évben is nagy sikerrel folytatódott a kályha program melynél a szakbizottság kerete terhére összesen 20 db kályha vásárlása történt. Ezt a támogatási formát a szociálisan legrászorultabbak közül, azok vehetik igénybe, akiket Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat választ ki. Egészségügyről: A Járóbeteg Ellátó Centrumban a pluszként bevállalt szakrendelések 80%-a működik, a leglátogatottabb az ultrahang, endokrinológiadiabetológia szakrendelés. Sportorvosi rendelés is folyamatosan működik. Az iskola fogászati ellátás tekintetében ebben az évben is nagymértékű minőségi fejlődésről tudunk beszámolni. A komplex ellátás minőségi biztosítása érdekében egy új gyermek fogászati röntgengép került beszerzésre. Megszerveztük és lebonyolítottuk a kötelező tüdőszűrést ig, a pótszűrés ig zajlott. A lakosságból fő volt a megjelenésre kötelezett, ebből fő jelent meg, míg nem kötelezett (30 év alatti) lakosságból 756 fő jelent meg, ezen lakosok részére átvállalta az önkormányzat a szűrés díját. A szűrést a Járóbeteg Ellátó Centrum röntgen szakrendelése, majd a tüdőgondozó végezte. A lakosság részéről pozitív

13 13 visszajelzések érkeztek ben jogszabályi változások következtében kampányszerű, kötelező tüdőszűrést nem kell szerveznünk. Népegészségügyi program keretén belül emlőszűrést szerveztük, a Védőnői szolgálat és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet munkatársaival ahol 5 buszos utazás biztosításával 221 hölgyet utaztattunk be Debrecenbe mammográfiás vizsgálat elvégzésére. Az egészségügyi alapellátás háziorvosok, fogorvosok, gyermekorvosokfeladat-ellátási szerződéseinek felülvizsgálata, illetve ezáltal a területi ellátási kötelezettséget biztosító körzetek felülvizsgálata is megtörtént ebben az évben. A feladatellátás biztosításához nyújtott rendelők és kiszolgáló helyiségeinek őrzés és vagyonbiztosítását megoldottuk a Járóbeteg-Ellátó Centrum központi rendszerében bekapcsolódtak. Minimum feltételek biztosítása végett kisebb fűtési, karbantartási munkálatok is történtek, valamint az internet hozzáférés és használat díját megtérítettük a feladatellátó orvosainknak. 5. Átadott pénzeszközök (11. sz. melléklet) Összességében elmondható, hogy a támogatások a szerződéseknek megfelelően teljesültek. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. részére az alaptőke emelés 100 %-a került átutalásra, amely szinkronban van a Zrt. részéről fizetett vagyonhasználati díjjal. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város évi költségvetésében 2.500/eFt-tal támogatta a Hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola működési kiadását. A biztosított összeg a korábbi évek gyakorlatának megfelelő ütemezés szerint - támogatási szerződés megkötésével - került átutalásra az intézmény részére, melynek felhasználásáról elszámoltak. A város költségvetésében jóváhagyott összeget - ütemezés szerint - a Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére támogatási szerződés megkötésével biztosítottuk. A támogatási összeg felhasználásáról az egyesület elszámolt, melyet az egyesület felnőtt és utánpótlás-nevelés csapatainak működési, illetve dologi költségeire fordították. A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ a szociális és gyermekvédelmi területen az intézményi ellátásokért (szolgáltatás) felelős. Hajdúszoboszló önkormányzata a város lakosainak ellátása érdekében /eFt-tal támogatta a szolgáltatót. Jelentős változás az intézmény életében

14 14 hogy a Társulási Munkaszervezet jogszabályi változások miatt megszűnt, a pénzügyi, könyvelési feladatok egy részét (gesztor önkormányzat) a Gazdasági Iroda látja el. 6. Céltartalékok felhasználása (12. sz. melléklet) Az Önkormányzat keretein belül, ezen terület szakbizottsága, az Egészségügyi, Szociális Bizottság. Munkájuk során a csoport előterjesztéseit nagyrészt elfogadják, saját tapasztalataikkal és információkkal segítik a legjobb döntés megszületését. A bizottság a pénzügyi keretéből támogatta: - a városi karácsony és az idősek rendezvényeit, - a buszos emlő szűrés megszervezését a védőnők és az ÁNTSZ kolléganő segítségével, - kimaradt péksütemények átvételéhez és kiosztásához járult hozzá, - iskolafogászatra gyermek fog röntgengép vásárlását, - gyermekek iskolai és nyári - szociálisan rászorult- táboroztatását, - Hajdúszoboszlói Mentőállomás részére gépbeszerzést, - AIDS világnap rendezvényét, - Nőgyógyász Konferenciát, véradó ünnepséget, Rózsaszín nyílt napot. Egészségügyi, Szociális Bizottság bizottsági keret felhasználása Intézmény, Alapítvány Összeg (Ft) New Instant Bt HKSZSZK- nyári tábor HKSZSZK - péksütemény Éltes Mátyás Szakiskola-nyári tábor Segítő Szívvel Jó Szándékkal Alapítvány Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Szervezete Hajdúszoboszlói Mentőállomás Magyar Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói Szervezete HKSZSZK kályhavásárlás HKSZSZK idősek napi rendezvény Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Területi Szervezete-karácsonyi csomagok Szervezett buszos emlőszűrés Hajdúszoboszló Jövőjéért Alapítvány-AIDS világnap rendezvény JEC-röntgengép vásárlás Terembérlet Összesen:

15 15 A évi költségvetésben a fent felsorolt feladatok ellátására rendelkezésre álló összeg az átgondolt tervezés és a helyi rendeletek megfelelő előkészítése a döntéshozók megalapozott döntéseiből kifolyólag elégségesnek bizonyult. A lakosság részéről hozzánk forduló ügyfelek számára az esetek 90 %-ában segítséget tudtunk nyújtani augusztus 10-én bekövetkezett rendkívüli időjárás miatt keletkezett károk enyhítésére a szociálpolitikai keret átmeneti segély előirányzatából 3.452/eFt összeget állapított meg 82 fő részére a bizottság. A Turisztikai Bizottság keretei 2013-ban: Városmarketing /eFt, Turisztikai célkeret /eFt, mindkét keret teljes mértékben felhasználásra került. Hajdúszoboszló turisztikai piacvezető szerepének megőrzését célzó marketing tevékenység legfőbb jellemzője 2013-ban a szakmai partnerség a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-vel. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. között létrejött Középtávú Együttműködési Megállapodás értelmében, a Turisztikai Bizottság által jóváhagyott ütemezés alapján, a bizottsági referens koordinálásával, a Turisztikai Kft. a következő feladatokat végezte el a turizmus területén: - utazási vásárokon való részvétel belföldön Budapest Utazás kiállítás, Pécs, Miskolc, Veszprém, Szolnok Budapest OMÉK Budapest Főszezon, Budapest Nyugdíjas Expo, - külföldön Németország, Drezda, München- kiadvánnyal MTZRT standján, Berlin - kiadvánnyal MTZRT standján, Köln - kiadvánnyal MTZRT standján, Erfurt - kiadvánnyal MTZRT standján, Románia, Bukarest, Kolozsvár, Nagybánya, Sepsiszentgyörgy, őszi vásárokon Bukarest, Kolozsvár, Lengyelország, Katowice, Varsó, Opole, Wroclaw Szlovákia, Pozsony, Kassa Csehország, Prága Ukrajna, Kijev utazási vásár, Kijev International Medical Forum - kiadvánnyal, Kijev MTZRT standján, Oroszország, Moszkva Intourmarket kiadvánnyal MTZRT standján, Moszkva MITT informátorral MTZRT standján, Jekatyerinburg - kiadvánnyal MTZRT standján, Moszkva MITF - kiadvánnyal MTZRT standján, Moszkva Leisure kiadvánnyal MTZRT standján. A Turisztikai Kft. széleskörű marketing tevékenységet végzett, ezek csak felsorolásszerűen: Hajdúszoboszló rendezvényeinek népszerűsítése, éves megállapodás Programturizmus.hu oldallal, átfogó lengyel marketing kampány együttműködésben a Hungarospa Zrt-vel, online kampány Románia egyik leglátogatottabb oldalán az evz.ro weboldalon, (PR cikk, fotógaléria, bannerek), megjelenés a romániai Evenimentul zilei és Capital újságban.

16 16 Bizottsági kezdeményezésre valósult meg a holland utazási irodákat megcélzó kampány, a romániai sajtókapcsolatok ápolása. Turisztikai célkeretből - A bizottság - pályázati rendszerben 7.000/eFt támogatást nyújtott, a városi programok szervezéséhez külön 500/eFt-al járult hozzá a Kovács Máté Művelődési Központon keresztül. - Nemzetközi kapcsolatok ápolása /Lanskroun Csehország, Rév Románia, Bad Dürrheim Németország, Késmárk-Szlovákia/. - Reklám, ajándék. - Magyar Fürdővárosok Szövetsége tagdíj. - Könyvek, szaklapok, nyomtatványok. A Turisztikai Bizottság kereteit tervezetten, a teljes 2013-as év folyamán idő- és feladatarányosan használta fel. A város kulturális programkínálata a 2013-as évben is sokszínű volt. A művelődési központ által képviselt szolgáltatás meghatározó szellemi központja városunk kulturális életének. A rendezvényszervezés fontosságát nemcsak a város turisztikai jellege, hanem a helyi lakossági igény is indokolja. Az őszi-tavaszi időszakban a rendezvények helyszíne a Bocskai Rendezvényközpont, nyáron a Szabadtéri Színpad volt. A fesztiválokon, zenéstáncos rendezvényeken nemcsak a helyi, hanem a városunkban pihenő hazai és külföldi vendégek is szórakozhattak. A 2013-as év lényeges változásokat hozott a művelődési központ életében. A városközpont rehabilitációs pályázat keretében befejeződött a korábbi Bocskai mozi épületének felújítása. A Bocskai Rendezvényközpont áprilistól volt használható. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár bővítése, felújítása tavaszán megkezdődött. Az intézmény a munkálatok befejezéséig átmeneti helyen működik. A művelődési központ 2013-ban is a megnehezedett működési feltételek mellett is törekedett a gazdag programkínálat fenntartására, az éves programtervben rögzített, hagyományt teremtő nagyrendezvények színvonalas lebonyolítására. Minden évben kiemelt feladat a nemzeti és városi ünnepek méltó és színvonalas megszervezése és lebonyolítása, melyet irodánk a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárral együttműködve végez. Az intézmény tevékenységei között fontos szerepet tölt be az alkotó, művelődő közösségek, az előadó-művészeti csoportok működése. Több korosztály részére

17 17 szervezett klubok, szakkörök is eredményesek, melyek a szabadidő hasznos eltöltését biztosítják az érdeklődők számára. A nyilvános könyvtár Hajdúszoboszló közművelődési könyvtáraként a szükséges dokumentumok, és szolgáltatások biztosításával hozzájárul a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez. Irodánk a művelődési központtal közösen koordinálja és segíti a civil szervezetek által kezdeményezett, helyi történelmi eseményekhez kötődő évfordulók méltó történelmi eseményekről való megemlékezést január 1-jétől szervezeti változás történt a Bocskai István Múzeum tekintetében, az intézmény fenntartója Hajdúszoboszló Város Önkormányzata. A Déri Múzeummal nem szakadt meg a szakmai kapcsolat, az év folyamán többször is együttműködött az intézmény velük, elsősorban műtárgyvédelmi feladatok ellátásában, de például a Múzeumok Éjszakáján, ingyen biztosították részükre a kiállítási installáció kölcsönzését. A helyi önkormányzat, mint fenntartó biztosítja az intézmények működéséhez szükséges anyagi feltételeket, finanszírozza a helyi lakosság számára az idegenforgalmi igényekre épülő programokat. A Kulturális és Sport Alap költségvetési keretére az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság pályázatot írt ki. A pályázatokat meghatározott szempontrendszer szerint értékelte és döntött a támogatások mértékéről. A bizottság a 86 beérkezett pályázaton kívül, több kultúrával és sporttal kapcsolatos kérelmet is kedvezően bírált el. A bizottság a Diáksport keretből támogatta a diákolimpiákon való részvételi költségeket. A diáksport programok, versenyek díjazására érmek, serlegek beszerzésére került sor. A december elején megszervezésre került az eredményesen szerepelt diákolimpikonok ünnepélyes köszöntése, illetve megvendégelése, melynek költségét e keret fedezte. A Szabadidősport keretből a évben is megvalósultak a város lakosai és az érdeklődők számára szervezett szabadidősport rendezvények. Megszervezésre kerültek a szabadtéri kispályás labdarugó ünnepi tornák. Több hagyománnyal rendelkező sporteseményre is sor került: XIII. Aquapark futóverseny, m-es Bocskai Emlékfutás, Világ Gyalogló Nap, Labdarúgás Világ Napja. A keretből biztosítottuk a helyezettek díjazását (oklevelek, tárgyjutalom), a szervezésben, lebonyolításban résztvevő játékvezetők költségeit.

18 18 A Közművelődési célkeretet a nemzeti és városi ünnepeink, megemlékezéseink színvonalas megrendezésére, egyéb kulturális programok többlet költségeire, valamint a város kiemelkedő kulturális programjainak finanszírozására fordítottuk. A Bocskai István Múzeum részére nyújtott támogatást az intézmény műtárgyvédelmi feladatokra, restaurátor által tartott múzeumpedagógiai foglalkozás tiszteletdíjára, illetve országos reklámkiadványban való megjelenésre fordította. A szakmai bizottság egyéb kulturális eseményekkel kapcsolatos kérelmet is kedvezően bírált el. A Kulturális programok célkereten rendelkezésre álló 7.000/eFt keretből a bizottság támogatást nyújtott a minden évben visszatérő és nagy érdeklődésre számot tartó kulturális programok szervezési, rendezési költségeire. Az Aquapark futóverseny kiadásainak egy részét is támogatta. Az év végén lebonyolításra kerülő kulturális programok (szilveszteri csergetés, szabadtéri koncert, tűzijáték) költségeit is biztosította. Az Oktatáspolitikai célkeretből a bizottság minden évben lehetőségeihez mérten támogatja a Pedagógusok Arcképcsarnoka c. kiadvány megjelentetését, annak nyomdai költségét. Ebből a keretből hozzájárul a díszoklevélben részesülő nyugdíjas pedagógusok megvendégeléséhez a karácsonyi ünnepség keretében. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda dolgozóinak tanévnyitó értekezleten, dajkakonferencián és vezetőképzésen való részvételét, illetve módszertani kiadvány vásárlását finanszírozta a bizottság. A bizottság az Aranykapu Óvoda által szervezett országos szintű akkreditált Freinet továbbképzés költségeit is biztosította évről áthúzódó, 2014-ben felhasználásra kerülő összeg biztosítását kértük a projektmenedzseri koordinátori tevékenységre - a TÁMOP fenntartási időszakára - melynek összege 180/eFt. 7. Beruházások célonként (13. sz. melléklet) A csapadékvíz, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész feladaton Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése című ÉAOP-5.1.2/D számú projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés szeptemberben megkezdődött, annak szerződés szerinti befejezési határideje június 30. Csapadékvíz-, belvíz elvezetése feladaton az önkormányzat költségvetési saját forrásból megvalósuló beruházása szerepel, mely elmúlt év közepén elkészült. Jelenleg a vízjogi üzemeltetési engedély megadására vonatkozó hatósági

19 19 engedélyezés van folyamatban. A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás költségeit pedig a 2014 évi költségvetésben betervezésre került. Két db gyalogátkelőhely létesítése: Az Ady Endre utca Malom sor csomópontban megtervezett gyalogátkelőhely kivitelezési munkálatai elkészültek. A hatóság év első negyedévében megadta a létesítmény használatba vételi engedélyét is. Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény, terv: A Dózsa György úton az árok lefedésére vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése során az állami közutak kezelőjének nyilatkozata alapján a Dózsa György útra vonatkozó útépítési tervek elkészítése is szükségessé vált, annak vízelvezetési rendszerének megváltoztatása miatt. A rendelkezésre álló költségvetési forrás lehetővé tettei, hogy az érintett szakaszra a kerékpárút építési engedélyes tervei is elkészülhessenek, melynek pénzügyi teljesítése év első negyedévben realizálódik. Egyéb közterületi beruházásokról (Szent István park elektromos ellátás kapacitásbővítés, utcanévtábla beszerzés, fásítás) a Képviselő-testület decemberi ülésén döntött, így a megvalósításuk áthúzódó beruházásként év első félévében realizálódik. 8. Felújítások feladatonként (14. sz. melléklet) Az útszőnyegezés feladaton a kivitelezés elkészült, a tervezési feladat pénzügyi teljesítése húzódott át évre, így a teljesítés csak 94,35 %-os. A Hőforrás utca útrekonstrukciója ÉAOP-3.1.2/A azonosító számú projekt megvalósítására vonatkozóan a támogatási szerződés aláírásra került elmúlt év őszén. A kivitelező kiválasztásra került, a szerződés március 03-án került aláírásra, melynek megvalósítási határideje december 31. A szökőkút felújítása feladaton megújult a Szent István parki szökőkutak követően a Hősök terén található szökőkút is a rendelkezésre álló keretösszegen belül, így ott az elmúlt évben megtakarítás keletkezett. 9. Európai uniós pályázatok (H)ősök terein- város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP-5.1.1/D-09-2f évben kifizetett összeg a Hősök tere (Emlékezés tere) megújítása, Hősök tere (Templomerőd) megújítása és a Hősök tere (Parkolók) megújítása

20 20 projektelemek számláit, a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár felújítására kötött vállalkozói szerződésben foglalt I. és II. számú rész számláját, közbeszerzési és városmarketing költségeket, műszaki ellenőrzés díját és egyéb költségeket foglal magába. A kifizetési kérelmek beadása és jóváhagyása megtörtént. A beszámoló készítésének időpontjában a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár átalakítása, a Halasi Fekete Péter tér megújítása folyamatban van. Esélyteremtő, Interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP / július 12-én került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége Ft Támogatásban részesülő partnerek: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Ft eközig Zrt Ft Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület Ft A támogatási szerződés aláírására július 3-án került sor. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az igényelhető előleg összegére benyújtotta igényét, megérkezése az elkülönített számlaszámra hamarosan várható. Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: hónap Az eközig Zrt. beszerezte a projektben megjelölt eszközöket. A szoftverfejlesztés elkezdődött. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a tervezett ütemnek megfelelően halad a projekt megvalósításában. Projektnyitó rendezvény megvalósult, október 10-én. Nyitórendezvényhez kapcsolódó reklámspot elkészült, szakmai megvalósítók bére negyedévenként kifizetésre kerül, a 3 tanyaprogram megvalósult, klubfoglalkozások novembertől kezdődnek. Népi hagyományőrző rendezvény, játszóház, bohócműsor, helyi együttműködések kialakítása, hagyományőrző kirándulás megszervezése folyamatban van. Költségátcsoportosítást kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezet felé, mert az irodabérleti, telefonköltség díjak átszámlázását a Polgármesteri Hivatalról az Önkormányzatra nem engedélyezte volna. Így meglévő programokra csoportosítottunk át, melyek nagy sikert arattak. Három kifizetési kérelem került benyújtásra:

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/615-1/2011/I. Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet módosítás Üi.: Simonné Fazekas Erika Melléklet: Hatásvizsgálati lap; Rendelettervezet

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

217 e Ft e Ft. 23 e Ft. Felhalmozási célú központosított előirányzat csökken e Ft

217 e Ft e Ft. 23 e Ft. Felhalmozási célú központosított előirányzat csökken e Ft 22-27/2015. TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 105/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület én tartandó ülésére

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület 2016.12.15-én tartandó ülésére Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása Illetékes bizottság:

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben