Településhálózati Térinformatikai rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Településhálózati Térinformatikai rendszer"

Átírás

1 TeIR Településhálózati Térinformatikai rendszer Felhasználói útmutató Budapest, április

2 Tartalomjegyzék 1. AZ ALKALMAZÁS CÉLJA FELHASZNÁLÓI FELÜLET Térkép Parancs ikonok sor Vezérlı panel TÉRKÉPI RÉTEGEK Réteg kikapcsolása Réteg bekapcsolása Több réteg együtt RÉTEGEK MŰVELETEK PARANCS-IKONOKKAL INFORMÁCIÓ ORSZÁGOS ELLÁTOTTSÁG AZ ORSZÁGOS ELLÁTOTTSÁG PANEL RÉTEGEI MŰVELETEK MENÜPONT Településre nagyít Ingázás településre Ingázás településrıl Modellezés INGÁZÁS STATISZTIKAI MUTATÓK

3 1. AZ ALKALMAZÁS CÉLJA A Településhálózat térinformatikai rendszer célja, hogy információkkal szolgáljon a településhálózatfejlesztés számára a közszolgáltatások- és hatósági feladatok telepítésére és elérhetőségére vonatkozóan, valamint a településhálózati pozíció beazonosításához további paramétereinek tekintetében, azaz alkalmas legyen a települések településhálózati pozíciójának (hálózati potenciál) beazonosítására a települések funkcióinak azonosítására az egyes szakágazatok területi-településhálózati szerveződése közszolgáltatásainak és hatósági hálózatának megjelenítésére és elemzésére és a hálózatfejlesztési változtatások modellezésére. A térinformatikai modul a területi kutatásokat végzők és a döntéshozók számára egyaránt lehetővé teszi az ellátó hálózatok térstruktúrára gyakorolt hatásának szemléletes megjelenítését, támogatva ezzel az elemzési és döntési folyamatot. 2. FELHASZNÁLÓI FELÜLET A TeIR weboldaláról a linket követve a következő weboldallal találkozik a felhasználó: 3

4 Nyitó ábra szekciói: Térkép Parancs-ikonsor: amely a térkép felett található Vezérlő panel: amely a térképtől balra található 2.1. Térkép A legnagyobb felületet a középen található térképi ábra foglalja el, amelyen a Vezérlő panel Rétegek panelfülén kiválasztott rétegek jelennek meg, használatát a későbbiekben részletesen tárgyaljuk. A térképen, ahova a felhasználó viszi az egérmutatót buborék helpben automatikusan -, megjelenik a település neve Parancs ikonok sor A felső sorban találhatók a parancs-ikonok, melyekre a későbbiekben részletesen kitérünk Vezérlő panel A Vezérlő panel a felület baloldalán helyezkedik el és 3 panelfül található rajta: Rétegek Info Bekapcsolva Rétegek Az itt felsorolt rétegek jeleníthetőek meg a térképen. A rétegek mappákban vannak sorolva, melyeket a nevük előtti plusz jellel lehet kinyitni a mínusz jellel pedig bezárni. A rétegek ki/bekapcsolásának módja: az egérmutatót a kis négyzet felé visszük és kattintunk. Info A Kiválasztás ikon segítségével kiválasztott településről jelenik meg bővebb információ. Bekapcsolva Az éppen bekapcsolt rétegek találhatók felsorolva. A vezérlő panel mérete módosítható. Ennek módja: az egérmutatót vigyük a vezérlőpanelt és a térképet elválasztó vonalra - az egérmutató kettősnyíl alakú lesz -, az egér bal gombját megnyomva, majd folyamatosan nyomva tartva nagyítsuk/kicsinyítsük a vezérlőpanel méretét a kívánt nagyságúra. A vezérlőpanel alján található csúszka segítségével a vezérlőpanel térkép által letakart területét tekinthetjük meg. 4

5 3. TÉRKÉPI RÉTEGEK A nyitó ábrán a következő rétegek vannak bekapcsolva: Alaptérképi rétegek o Megye o Település o Város Munkaerőpiac Ingázás településről (induláskor jelenik meg) o Sün: vonalak, amelyek megmutatják, hogy a kiválasztott településről melyik településekre ingáznak. A program a sün -t a Műveletek ikon Ingázás településről menüponttal jeleníti meg. Ingázás településre (induláskor nem jelenik meg) o Sün: vonalak, amelyek megmutatják, hogy a kiválasztott településre melyik településekről ingáznak. A program a sün -t a Műveletek ikon Ingázás településről menüponttal jeleníti meg. A rétegek, ill. bekapcsolásuk ismertetése részletesen a későbbiekben történik Réteg kikapcsolása A rétegek kikapcsolása két módon történik: Minden réteget kikapcsol ikonnal: Az ikon segítségével minden bekapcsolt réteg egyszerre kikapcsolható, kivétel ez alól o Alaplapi rétegek település o Ingázás településről Sün Ingázás településre Sün A felsorolt rétegek kikapcsolása a rétegek neve előtt lévő négyzet kipipálásával történik. A végrehajtásmódja, az egérmutatót a réteg neve előtt lévő négyzetre visszük, majd az egér bal gombjával egyet kattintunk. Rétegek manuális módon történő kikapcsolása: Ennek a bemutatására az LLS-hez (Munkaerőpiaci vonzáskörzethez) tartozó Elérhetőség réteget kapcsoljuk ki, vagyis az előtte lévő kis négyzetből távolítsuk el a pipát. Ennek módja, az egérmutatót a réteg előtt lévő kis négyzetre visszük, majd az egér bal gombjával egyet kattintunk. Ha ezt elvégeztük, akkor a térkép automatikusan újrarajzolódik, melyet a térképablak közepén megjelenő Loading animáció jelez. 5

6 TeIR Településhálózat Felhasználói útmutató réteg kikapcsolása 3.2. Réteg bekapcsolása Ennek a bemutatására a Komplex mutatók azon belül is a Központiság mutató mappában lévő rétegeket kapcsoljuk be vagyis az előttük lévő kis négyzetet bepipáljuk. A réteg bekapcsolása a kikapcsolással azonos módon történik, csak ebben az esetben bepipálni kell a négyzetbe. Ha ezt elvégeztük, akkor a térkép automatikusan újrarajzolódik, melyet a térképablak közepén megjelenő Loading animáció jelez. réteg bekapcsolása 6

7 3.3. Több réteg együtt Mint már korábban láttuk egyszerre több réteg is bekapcsolható. Ennek bemutatására a Munkaerőpiac LLS rétegét és a pénzügyi autonómia réteget kapcsoljuk be a korábbiakban ismertetett módon, azaz a rétegelnevezések előtti checkbox - ot jelöljük be. A program a rétegek sorrendje szerint helyezi el a rétegeket a térképen, legfelül helyezkednek el a vezérlő panel elején lévő rétegek. 4. RÉTEGEK Alaptérképi rétegek Autópálya csomópont elérés Autópálya csomópont Autópályák Autóutak I. főút II. főút Egyéb út 7

8 Vasútvonalak Agglomerációk o Nem érintett o Agglomerációk o Agglomerálódó térség o Település-együttes Régió Megye Kistérség 2006 után Kistérség Kistérség 2004 előtt Település Településnév Kistérség név Megyenév Régiónév Nagy tavak Kisebb vizek Nagyobb folyók Belterület Város o Városok o Megyei jogú városok o Főváros Munkaerőpiac Ingázás településre o Pont (1-10 f, fő, fő, fő, 1000 főnél több) o Sün (1-10 f, fő, fő, fő, 1000 főnél több) o Poly (1-10 f, fő, fő, fő, 1000 főnél több) Ingázás településről o Pont (1-10 fő, fő, fő, fő, 1000 főnél több) o Sün (1-10 fő, fő, fő, fő, 1000 főnél több) o Poly (1-10 fő, fő, fő, fő, 1000 főnél több) o LLS (fő)(1-10 fő, fő, fő, fő, >1000 fő) Statisztikai mutatók 8

9 Fiskális autonómia 2009 Pénzügyi autonómia 2009 Helyi önkormányzatok összes működési kiadásainak aránya az összes működési bevételekhez 2009 Helyi önkormányzatok egy lakosra jutó saját bevételei 2009 Önkormányzatok egy lakosra jutó saját bevételei 2009 Önkormányzati segélyben részesültek aránya az állandó népességben 2010 Közműolló (egységnyi ivóvízhálózatra jutó csatornahálózat hossza) Gázzal fűtött lakások aránya a lakásállományban (%) Egy háztartásra jutó villamos energia mennyisége (100 kwh) Regisztrált egyéni vállalkozások aránya az összes regisztrált gazdasági szervezetekhez (%) Egy adófizetőre jutó adó mértékének országos átlaghoz vett arányszáma Feminitási arányszám Természetes szaporulat Eltartott népesség rátája 5. MŰVELETEK PARANCS-IKONOKKAL Az Elrejtés / Megjelenítés ikonra kattintva a vezérlő-panelt rejthetjük el ill. jeleníthetjük meg. A Minden réteget kikapcsol ikon segítségével az összes bekapcsolt réteget kapcsolhatjuk ki. Az ikon részletes ismertetése az 3.1 pontban található. A Települési ellátottság ikonra kattintva egy kiválasztott település hatósági, intézményi ellátottságát tekinthetjük meg. Az ikon részletes ismertetése a 6. Információ pontban található. Az Országos ellátottság ikonnal kapcsolhatjuk be a különböző hatóságokat, intézményeket amelyeket a program rétegenként jelenít meg. A funkció részletes ismertetése a pontban található. A Tologatás feliratú ikonra kattintva aktiválhatjuk a kezet, mely segítségével a térkép felületét el tudjuk mozgatni miközben az egér bal gombját nyomva tartjuk. A Nagyítás ikon segítségével egy kijelölt területre nagyíthatunk. 9

10 A Fix nagyítás és a Fix kicsinyítés ikonok egy már előre megszabott mértékben kicsinyítik vagy nagyítják a térképet az ablak középpontjában. A Kezdeti méret ikonnal a program indulásakor megszokott méretben jeleníti meg a térképet a program. Az ikon a térképet minden esetben úgy méretezi, hogy a rendelkezésre álló területet kitöltse. Az Előző nézet és Következő nézet ikon segítségével a korábban megjelenített térképek között, vagyis a korábbi térképre vissza lehet lépni vagy onnan előre. A Műveletek ikon alatt négy menüpont érhető el, ezek a következők: Település nagyít Ingázás településre Ingázás településről Modellezés 10

11 6. INFORMÁCIÓ A Települési ellátottság ikonra kattintva egy kiválasztott település hatósági, intézményi ellátottságát tekinthetjük meg. Az ikon bemutatására Szank települését választottuk ki. Kattintsunk a Települési ellátottság ikonra, majd vigyük az egérmutatót a kiválasztott településre, az egér bal jobb gombjával kattintsunk a településre, példánkban Szank. A panel a területileg illetékes hatóságokat és egyéb intézményeket sorolja fel, azok központjait továbbá a település és a központ közötti elérhetőségi időt és távolságot. A panel első oszlopában lévő ikon mutatja meg, hogy a térképen az egyes intézmények milyen ikonnal jelennek meg. A panel elmozgatható és mérete (nagyítás vagy kicsinyítés) változtatható. A mozgatás módja: az egérmutatóval a panel felső sávba kell pozícionálni ekkor az egérmutató kereszt alakú lesz, a vonalak végén nyilakkal, majd az egér bal gombját lenyomva és folyamatosan nyomva tartva a panel elmozdítható. A nagyítás vagy kicsinyítés módja: az egérmutatót a panel kiválasztott szélére húzzuk - a kurzor kettősnyíl alakúvá válik az egér bal gombját lenyomva és folyamatosan nyomva tartva, vízszintes vagy függőleges irányban a kívánt méretűre nagyítjuk a panelt. A panel mérete vízszintes és függőleges irányban, egy menetben is változtatható. A méret változtatás módja: az egérmutatót a panel kiválasztott sarkára húzva - a kurzor kettősnyíl alakúvá válik az egér bal gombját lenyomva és folyamatosan nyomva tartva, a kívánt méretűre nagyítjuk vagy kicsinyítjük a panelt. 11

12 A jobb felső sarokban található x -szel a panel bezárható. A panelen megjelenített táblázat oszlopai növekvő, ill. csökkenő sorrendben rendezhetőek (kivéve az ikon oszlop). A rendezéshez az oszlopnév végén található nyílra kattintunk, majd kiválasztjuk a rendezés sorrendjét. Az Oszlopok menüpontot választva a megjelenített oszlopok be/kikapcsolhatók. Nagyítás funkciós gomb hatására a program a kiválasztott településre nagyít, a példánkban Szankra. A panelen bekapcsolható rétegek a következők: Autópálya elérés: a településről legközelebb elérhető autópálya csomópontot köti össze a településsel. A réteg szemléletessé tételéhez a vezérlő-panelen bekapcsoltuk az Alaptérképi rétegek főcsoport Autópálya csomópont, Autópálya rétegeket is. Hálódiagram: a kiválasztott településen illetékes intézmények központját köti össze a településsel egy piros vonal segítségével. Elérhetőség: a réteg bekapcsolásával a térképen megjelenő színezés mutatja a távolságot a településtől, a színek által szimbolizált érték a módszertanban megtalálható. A rétegek bekapcsolásának a módja, a réteg neve után lévő négyzetbe mozgatjuk az egérmutatót, majd az egér bal gombjával egyet kattintunk. 12

13 autópálya és autópálya csomópont autópálya és autópálya csomópont (sárga vonal, fekete pötty) autópálya elérés (fekete vonal) hálódiagram (piros vonalak) Elérhetıségek (kék színezéssel) A rétegeket kikapcsolhatjuk oly módon, ha a korábban bekapcsolt rétegről kitöröljük a pipát, vagyis a réteg neve után lévő négyzetbe mozgatjuk az egérmutatót, majd az egér bal gombjával egyet kattintunk. 7. ORSZÁGOS ELLÁTOTTSÁG Az Országos ellátottság ikonnal kapcsolhatjuk be a különböző hatóságokat, intézményeket, amelyeket a program rétegenként jelenít meg. Az Országos ellátottság panelre olyan hatóságok és intézmények rétegei kerültek, melyekben valamilyen ügyintézés folyik. A könnyebb áttekinthetőség érdekében további mappákba sorolták őket: Hatóság, ügyintézés főcsoport Gazdaság o Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Igazgatóság o Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó Főigazgatósága o Fogyasztóvédelmi Felügyelőség o Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság Egészségügy o Kistérségi ÁNTSZ o Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási szerv Földművelésügy o Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomások o Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága o Körzeti Földhivatal o Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitányság o Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága o Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága o Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 13

14 o Megyei Földhivatal Környezetvédelem o Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség o Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Munkaügy o Munkaügyi Központ Kirendeltsége o Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ o Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkaügyi Felügyelősége o Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi Felügyelősége Belügy o Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság o Rendőrkapitányság o Tűzoltóság Szociális o Szociális és gyámhivatalok o Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság o Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Építésügy o Építésügyi körzetközpont o Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze o Építésügyi Hivatal Állampolgári ügyintézés o Megyei Kormányhivatal o Polgármesteri Hivatalok o Okmányiroda o Városi Bíróság o Városi Ügyészség Közszolgáltatás Közoktatás o Óvoda o Általános iskola o Középiskola o Gimnázium o Főiskola o Egyetem Kultúra o Muzeális intézmény o Nyilvános könyvtár o Színház o Mozi Egészségügy o Mentőállomások o Kórház o Háziorvosi ellátás o Gyógyszertár o Gyógyszerárusító hely Szociális közszolgáltatás o Házi segítségnyújtás 14

15 o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés o Családsegítő szolgálat o Önálló gyermekjóléti szolgáltató o Gyermekjóléti szolgálat o Családi napközi o Házi gyermekfelügyelet o Alternatív napközbeni ellátás o Helyettes szülői hálózat o Nevelőszülői hálózat Közösségi ellátás o Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére o Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére Támogató szolgáltatások o Támogató szolgáltatás Utcai szociális munka o Utcai szociális munka Ápolást, gondozást nyújtó intézmények o Időskorúak gondozóháza o Fogyatékos személyek gondozóháza o Fogyatékos személyek ápológondozó lakóotthona o Bölcsőde Rehabilitációs intézmények o Fogyatékosok rehabilitációs intézménye o Hajléktalanok rehabilitációs intézménye o Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye o Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye Átmeneti ellátást nyújtó intézmények o Gyermekek átmeneti otthona o Családok átmeneti otthona o Hajléktalanok átmeneti szállása o Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhelye o Pszichiátriai betegek átmeneti otthona o Szenvedélybetegek átmeneti otthona Nappali ellátást nyújtó intézmények o Nappali ellátás időskorúak részére o Nappali ellátás fogyatékos személyek részére o Nappali ellátás hajléktalan személyek részére o Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére o Nappali ellátás szenvedélybetegek részére Lakóotthon o Gyermekotthon o Lakásotthon o Speciális gyermekotthon o Általános iskola, diákotthon és gyermekotthon o Utógondozó otthon o Különleges gyermekotthon o Időskorúak otthona o Fogyatékos személyek otthona o Hajléktalanok otthona 15

16 o Pszichiátriai betegek otthona o Szenvedélybetegek otthona Egyéb speciális intézmények/szolgáltatások o Fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthona o Hajléktalanok éjjeli menedékhelye o Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona o Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthona o Falugondnoki szolgáltatás o Tanyagondnoki szolgáltatás o Egyéb eseti ellátás Műszaki infrastrukturális szolgáltatások o Vasútállomás / vasúti megállóhely o Pályaudvar o Keskeny nyomtávú vasút állomása/megállóhelye o Üzemen kívüli vasútállomás/megállóhely o Teherpályaudvar, vasútüzemi létesítmény o Posta Egyébszolgáltatások o Bankfiók A funkció bemutatásra kapcsoljuk be a Hatóság, ügyintézés főcsoport, Gazdaság alcsoportból a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó Főigazgatósága, Egészségügy alcsoportból a Kistérségi ÁNTSZ-t, Földművelésügy alcsoportból a Megyei Földhivatal rétegeket, vagyis egér bal gombjával kattintsunk a réteg előtt lévő négyzetbe. A funkció használata előtt célszerű a rétegeket kikapcsolni. Minden réteget kikapcsol ikonnal az összes eddig bekapcsolt Az Országos ellátottság panel mérete mozgatható, nagyítható. A mozgatás, nagyítás módját lásd a 6. Információ pontban. 16

17 A bekapcsolt hatóságok térképen történő megjelenítése háromféle képen történhet: Diagram: bekapcsolásával a program megjeleníti vonalakkal az intézmények által ellátott településeket, a központot kék vonallal köti össze az ellátott településsel. Polygon Ikonok A rétegek be/kikapcsolásának módja a szokásos módon történik, vagyis az egérmutatót a réteg neve előtt lévő négyzetre húzzuk, majd az egér bal gombjával egyet kattintunk. Amennyiben bekapcsolunk egy réteget a program automatikusan bekapcsolja a réteget tartalmazó alcsoportot és főcsoportot is. A funkció használatának bemutatására kapcsoljuk be a polygon és az ikonok megjelenítést. A rétegek megjelenítésére a Mentés nyomógomb szolgál. A program az ikonok nevét lebegő helpben jeleníti meg, ha az egérmutatót az ikon fölé húzzuk. A program rózsaszín pontokkal jelzi azokat a településeket ahol a kiválasztott mutatók közül valamelyik megtalálható. Ha ráközelítünk a térképre, akkor látszanak a mutatók kis ikonjai, tehát ráközelítés után az is látszik, hogy a választott mutatók közül melyek találhatóak az adott településeken. 17

18 Az Országos ellátottság panelen korábban bekapcsolt rétegek gyors kikapcsolásának módja a következő: vegyük ki a pipát a Hatóság, ügyintézés főcsoport elől, ha a Közszolgáltatás főcsoportból is választunk réteget, akkor onnan is vegyük ki a pipát. A panelen lévő idősávok megjelenítés bemutatására válasszuk ki a Közszolgáltatás főcsoport, Egészségügy alcsoport, Kórház réteget. Kapcsoljuk be az idősávok, kapcsolatok, ikonok megjelenítési módot. A térképen megjelenő pontok jelzik, mely településeken van kórház, egyre sötétedő sárga színnel van 18

19 TeIR Településhálózat Felhasználói útmutató jelölve az elérési idő és a kék vonalak jelzik a kapcsolatokat. 8. AZ ORSZÁGOS ELLÁTOTTSÁG PANEL RÉTEGEI Hatóság, ügyintézés Gazdaság o Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Igazgatósága o Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó Főigazgatósága o Fogyasztóvédelmi Felügyelőség o Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság Egészségügy o Kistérségi ÁNTSZ o Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási szerv Földművelésügy o Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomások o MK Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága o Körzeti Földhivatal o Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitányság o MK Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága o MK Földművelésügyi Igazgatósága o MK Erdészeti Igazgatósága o Megyei Földhivatal 19

20 Környezetvédelem Munkaügyi Belügy Szociális Építésügy o Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség o Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság o Munkaügyi Központ Kirendeltsége o MK Munkaügyi Központ o MK Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkaügyi Felügyelősége o MK Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi Felügyelősége o Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság o Rendőrkapitányság o Tűzoltóság o Szociális és gyámhivatalok o Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság o MK Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv o Építésügyi körzetközpont o MK Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze o Építésügyi Hivatal Állampolgári ügyintézés Közszolgáltatás o Megyei Kormányhivatal o Polgármesteri Hivatalok o Okmányiroda o Városi Bíróság o Városi Ügyészség Közoktatás o Óvoda o Általános iskola o Középiskola o Gimnázium o Főiskola 20

21 o Egyetem Kultúra o Muzeális intézmény o Nyilvános könyvtár o Színház o Mozi Egészségügy o Mentőállomások o Kórház o Háziorvosi ellátás o Gyógyszertár o Gyógyszerárusító hely Szociális közszolgáltatások Házi segítségnyújtás o Házi segítségnyújtás o Jelzőrendszer házi segítségnyújtás Családsegítés o Családsegítő szolgálat o Önálló gyermekjóléti szolgáltató o Gyermekjóléti szolgálat o Családi napközi o Házi gyermekfelügyelet o Alternatív napközbeni ellátás o Helyettes szülői hálózat o Nevelőszülői hálózat Közösségi ellátás o Közösségi ellátás pszichiátria betegek részére o Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére Támogató szolgáltatások Utcai szociális munka Ápolást, gondozást nyújtó intézmények o Időskorúak gondozóháza o Fogyatékos személyek gondozóháza o Fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona 21

22 o Bölcsőde Rehabilitációs intézmények o Fogyatékosok rehabilitációs intézménye o Hajléktalanok rehabilitációs intézménye o Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye o Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye Átmeneti ellátást nyújtó intézmények o Gyermekek átmeneti otthona o Családok átmeneti otthona o Hajléktalanok átmeneti szállása o Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhelye o Pszichiátriai betegek átmeneti otthona o Szenvedélybetegek átmeneti otthona Nappali ellátást nyújtó intézmények o Nappali ellátás időskorúak részére o Nappali ellátás fogyatékos személyek részére o Nappali ellátás hajléktalan személyek részére o Nappali ellátás pszichiátria betegek részére o Nappali ellátás szenvedélybetegek részére Lakóotthon o Gyermekotthon o Lakásotthon o Speciális gyermekotthon o Általános iskola, diákotthon és gyermekotthon o Utógondozó otthon o Különleges gyermekotthon o Időskorúak otthona o Fogyatékos személyek otthona o Hajléktalanok otthona o Pszichiátria betegek otthona o Szenvedélybetegek otthona Egyéb speciális intézmények/szolgáltatások o Fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthona 22

23 o Hajléktalanok éjjeli menedékhelye o Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona o Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthona o Falugondnoki szolgáltatás o Tanyagondnoki szolgáltatás o Egyéb eseti ellátás Műszaki infrastrukturális szolgáltatások o Vasútállomás / vasúti megállóhely o Pályaudvar o Keskeny nyomtávú vasút állomása / megállóhelye o Üzemen kívüli vasútállomás / megállóhely o Teherpályaudvar, vasútüzemi létesítmény o Posta Egyéb szolgáltatások o Bankfiók 9. MŰVELETEK MENÜPONT A Műveletek lenyíló menüből választhatók ki a következő műveletek: 9.1. Településre nagyít A megjelenített Település választás panelen a lenyíló listából kiválasztott településre nagyít a program a Nagyít gombra kattintva. A településnév beírásának hatására a program megjeleníti az összes azonos kezdető településnevet, a példa szerint az összes kisk kezdetű települést. Ebből a rövidített listából könnyen választhatunk, de természetesen a települést megkereshetjük a Település választás panelen lévő navigációs gombokkal (egy lap előre, egy lap vissza, lista eleje, lista vége) is. A panel az Országos ellátottság panelhez hasonlóan elmozgatható. 23

24 Településre nagyít esetén hasznos lehet, ha az Alaptérképi rétegek főcsoportból, bekapcsoljuk a Településnév réteget. 24

25 9.2. Ingázás településre A megjelenő Ingázás településre panelen a lenyíló listából kiválasztható melyik településre való ingázásról kívánunk térképet megjeleníteni, majd az alatta lévő mezőben megadható hány fő feletti ingázásról kérünk információt. A beállított értékek alapján húzza meg a program az összekötő vonalakat ( sün megjelenítés) az ingázásban érintett települések és kiválasztott település között, a réteg megjelenítése a Beállít gombra kattintva történik. A sün vonalai lila színűek és eltérő vastagságúak, a legvastagabb vonal a legnagyobb ingázó létszámot jelenti. Alapértelmezés szerint az Ingázás településre alcsoport alatt a sün megjelenítés van bekapcsolva, az alcsoport alatt bekapcsolható a pont és a poly (polygon) megjelenítés is. A panel az Intézmény elérhetősége panelhez hasonlóan elmozgatható. Törléshez a műveletek közül ismét ki kell választani a Ingázás településre műveletet és a panelen a Töröl nyomógombra kell kattintani. 25

26 9.3. Ingázás településről Hasonlóan az Ingázás településre művelethez, csak a beállítást a Ingázás településről panelen kell elvégezni. Az alapértelmezés szerint megjelenített sün vonalai zöld színűek és eltérő vastagságúak, a legvastagabb vonal a legnagyobb ingázó létszámot jelenti. Alapértelmezés szerint az Ingázás településről alcsoport alatt a sün megjelenítés van bekapcsolva, az alcsoport alatt bekapcsolható a pont és a poly (polygon) megjelenítés is 9.4. Modellezés A modellezés funkcióval kiválaszthatunk egy mutatót azok közül, amelyekkel korábban az országos ellátottság rétegei fejezetben találkoztunk. Az alábbi képernyő képen az egyetemeket láthatjuk modellezve. 26

27 Ezután a térképen bárhová kattinthatunk, az alkalmazás modellezi, hogy hogyan változtatná meg egy újabb egyetem az összes többi elérését. A funkció segítséget nyújthat abban, hogy az ország mely részeire kellene az adott intézményből elhelyezni, hogy azok elérése jobb legyen. Az alábbi képernyő képen látszik, hogyan alakulna az egyetemek elérése, ha Soltvadkerten, Karcagon, Kiskunlacházán és Hatvannál lennének további egyetemek. Újabb modellezés előtt a Modellezés vége gombbal törölhetjük az eddig megjelenített modelleket. 27

28 10. INGÁZÁS Ebben a mappában található rétegek arról szolgáltatnak információt, hogy mely települések állnak ingázás szempontjából kapcsolatban és az ingázók milyen arányban oszlanak meg. Ez település szinten lekérhető információ. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az Ingázás főcsoportot további két alcsoportba soroltuk: Ingázás településre Ingázás településről Ezek a rétegek akkor jelennek meg a térképen, ha a Műveletek lenyíló menüben Ingázás településre illetve Ingázást településről almenüpontot választotta ki a felhasználó majd települést választott és a Beállít nyomógombra kattintott. Értelem szerűen, pl. ha Ingázás településre lett beállítva, akkor az Ingázás településre mappában található rétegeket kell bekapcsolni. Mint már a 9.2 Ingázás település fejezetben említettük, alapértelmezésként a sün réteg van bekapcsolva a réteget a Minden réteget kikapcsol ikon sem kapcsolja ki -, manuálisan a pont és a poly réteget kell bekapcsolni. A példában azt mutatjuk be, hogy mely településekről ingáznak Szolnokra egy településről 50 fő felett -, a körök mérete pedig az ingázók számától függ. Ingázás azon belül az Ingázás településre mappában az Ingázás településre pont illetve sün rétegek vannak bekapcsolva. 28

29 11. STATISZTIKAI MUTATÓK Ebben a mappában a 2009-es és 2010-es statisztikai adatok alapján elkészített rétegek kerültek. A statisztikai mutatók főcsoportban a következő rétegek szerepelnek: Fiskális autonómia 2009 Pénzügyi autonómia 2009 Helyi önkormányzatok összes működési kiadásainak aránya az összes működési bevételekhez 2009 Helyi önkormányzatok egy lakosra jutó saját bevételei 2009 Önkormányzati segélyben részesültek aránya az állandó népességben 2010 Közműolló (egységnyi ivóvízhálózatra jutó csatornahálózat hossza) Gázzal fűtött lakások aránya a lakásállományban (%) Egy háztartásra jutó villamos energia mennyisége (100kWH) Regisztrált egyéni vállalkozások aránya az összes regisztrált gazdasági szervezetekhez (%) Egy adófizetőre jutó adó mértékének országos átlaghoz vett arányszáma Feminitási arányszám Természetes szaporulat Eltartott népesség rátája Az alábbi képernyőn a Helyi önkormányzatok egy lakosra jutó saját bevételei 2009 réteg van bekapcsolva. A térképhez tartozó értékek a baloldalon egyenlő osztásközzel 5 csoportban jelennek meg. 29

T-MER. Budapest, 2015. április

T-MER. Budapest, 2015. április TeIR T-MER Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. Az alkalmazás célja... 3 2. Leírás az alkalmazásról... 3 2.1. T-MER nyitóoldal... 3 2.2. A lekérdezés paramétereinek beállítása...

Részletesebben

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni.

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. Használati utasítás az elektronikus kézikönyvhöz A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. 1. Mozgassa a kurzort az

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

TÁMOP 5.4.9.-11/1. Együtt az alapszolgáltatások. fejlesztéséért

TÁMOP 5.4.9.-11/1. Együtt az alapszolgáltatások. fejlesztéséért TÁMOP 5.4.9.-11/1 Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért Jelzőlapok elektronikus használatának módszertani útmutatója 2014. 1/31 TARTALOMJEGZYÉK TÁMOP 5.4.9-11/1 TARTALOMJEGZYÉK... 2 I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

www.tevadmin.nrszh.hu

www.tevadmin.nrszh.hu TÁJÉKOZTATÓ Az igénybevevők nyilvántartásának kezdeti adatfeltöltéséről 1 Bevezetés A szociális, gyermekjóléti és szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.

Részletesebben

Kezelői leírás. Alapszolgáltatási ellátások szoftvere T S Z G 2 0 1 5

Kezelői leírás. Alapszolgáltatási ellátások szoftvere T S Z G 2 0 1 5 Kezelői leírás 2015.. Alapszolgáltatási ellátások szoftvere T S Z G 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 4 2. A RENDSZER ÜZEMBEHELYEZÉSE 4 3. A RENDSZER INDÍTÁSA 5 4. A MENÜABLAK KEZELÉSE 6 5. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bemutató készítés Jegyzet

Bemutató készítés Jegyzet Bemutató készítés Jegyzet Verzió: 0.030-1- Tartalomjegyzék Bevezetés...6 PowerPoint munkakörnyezet...7 PowerPoint program megnyitása...7 A PowerPoint ablak felépítése...8 Speciális beállítások...9 Nézetek...9

Részletesebben

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. WORD 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Word 2000 modul 1. fejezet Általános szövegszerkesztési ismeretek Szövegfeldolgozás számítógéppel A személyi számítógépek megjelenésével a szöveg adatként

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Verzió: ETDR_FK_ÜF_V4-07.odt 2012-12-12 SZERKESZTÉS ALATT Projektgazda: Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Építésügyi Főosztály

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés)

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.31. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A 06 (1) 353-96-50

Részletesebben

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 2 3 Az Excel 2007 megnyitása A program megnyitásának menete a következő: 1. Start menü -> Microsoft Office -> Microsoft Office Excel 2007 2. Az asztalon található Excel 2007

Részletesebben

1. A program bemutatása

1. A program bemutatása XXIV. A Total Commander XXIIV.. A Totall Commander G yakorlatilag szinte minden gépen megtalálható valamilyen Commander program, igaz nagyon gyakran nem legálisan. Az ebbe a kategóriába tartozó programok

Részletesebben

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv ERSTE Lakossági NetBank 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 A NetBank működésének általános bemutatása... 4 2.1 Felhasználói felület általános működése... 4 2.1.1 Általános kereső... 4 2.1.2 Listák és lekérdezések

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva! Ezen szoftvertermék

Részletesebben

Alapfokú számítógépkezelési tanfolyam felnőtteknek

Alapfokú számítógépkezelési tanfolyam felnőtteknek Alapfokú számítógépkezelési tanfolyam felnőtteknek Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Cím: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: (+36) 285 193 Honlap: www.ruzsamuvhaz.hu 1 1 A számítógép első bekapcsolása,

Részletesebben

Táblázatkezelés látássérült felhasználók számára

Táblázatkezelés látássérült felhasználók számára Táblázatkezelés látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila, Papp László Copyright 2014. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 4.1. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzi ó Dátum Pont 3.8 2013.02.06. 9.12 3.8 2013.02.06. 1.1.2 3.8 2013.02.06. általános 3.8 2013.02.06.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Németh László. Prezentációkészítés. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Németh László. Prezentációkészítés. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Németh László Prezentációkészítés A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012.

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. E l őszó A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a magyarországi jogalkotás kiadójaként nemcsak

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 3.4. Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 3.1 2011.03.01 2.3.3 Üzenetekhez melléklet csatolható (NMS modul

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAK RÉSZEI...10 AZ ESZKÖZTÁRAK KEZELÉSE...13 ESZKÖZTÁRAK TESTRESZABÁSA...14

Részletesebben

Református Portál Gyülekezeti Aloldalak

Református Portál Gyülekezeti Aloldalak felhasználói dokumentáció Református Portál Gyülekezeti Aloldalak Adminisztrátori felület esolution kft. Budapest, 2008. 10. 02. Tartalomjegyzék Az adminisztrációs felület 3 Beállítások 4 2 Logó és fejléc

Részletesebben

Székhely: Adószám: Cgj.szám: Web: E-mail: Iroda: Mobil: Fax: UFO-SOFT v3.0. Rendszer modul Törzsadat modul Partner modul Számlázás modul

Székhely: Adószám: Cgj.szám: Web: E-mail: Iroda: Mobil: Fax: UFO-SOFT v3.0. Rendszer modul Törzsadat modul Partner modul Számlázás modul UFO-SOFT v3.0 Rendszer modul Törzsadat modul Partner modul Számlázás modul Felhasználói kézikönyv 2014. 01. 07. UFO-Tech Kft. UFO-SOFT v3.0 Felhasználói kézikönyv 1 / 39 Tartalomjegyzék 1. A programról

Részletesebben

Excel 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

Excel 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. Excel 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Excel 2000 modul 1. fejezet Bevezetés, indítás, mentés, kijelölés, adatkezelés, adattartományok szerkesztése, munkafüzet kialakítása Bevezetés Egy alkimista

Részletesebben

I. rész. 1. Bevezetés az Excel program használatába

I. rész. 1. Bevezetés az Excel program használatába Számítástechnika II jegyzet Gazdasági agrármérnök, Vidékfejlesztési agrármérnök Szerkesztette: Szilágyi Róbert, Lengyel Péter Verzió 1.0 I. rész. 1. Bevezetés az Excel program használatába Office XP 1.1.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV NEMZEDÉKEK TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ BUDAPEST Verziószám: 1.0 2013. 09. 09. Bevezető Az NTK Player egy olyan, interaktív e-könyv lejátszóra épülő program, mely lehetővé teszi a Nemzedékek

Részletesebben

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VERZIÓ 1.0 AZ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok 2014. április

Részletesebben

Tartalom...3. A számítógép felépítése...5. Mi található a számítógépben?...6 Külső eszközök...7 Számítógép bekapcsolása, kikapcsolása...

Tartalom...3. A számítógép felépítése...5. Mi található a számítógépben?...6 Külső eszközök...7 Számítógép bekapcsolása, kikapcsolása... Tartalom Tartalom...3 A számítógép felépítése...5 Mi található a számítógépben?...6 Külső eszközök...7 Számítógép bekapcsolása, kikapcsolása...8 Az egér működése és használata... 11 A billentyűzet felosztása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2013. augusztus

Helyi Esélyegyenlőségi Program HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2013. augusztus Helyi Esélyegyenlőségi Program HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Népességi adatok... 11 Értékeink,

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben