XIX. évfolyam, 1. szám november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!"

Átírás

1 Igari Hírek XIX. évfolyam, 1. szám november Ingyenes önkormányzati lap Tisztelt tiszaigari lakosok! Október 12-én lezajlottak az önkormányzati választások, melynek eredményeként a település lakosai ismét bizalmat szavaztak nekem és régi-új képviselőtársaimnak. Ezúton szeretném nagy tisztelettel megköszönni a szavazatokat, melyeket Önöktől kaptam, kaptunk. Ez a bizalom teszi lehetővé, hogy továbbra is Tiszaigar útját egyengessem, érdekeit, fejlődését szolgáljam. Gratulálok az új képviselő-testület tagjainak, akikkel reményeim szerint a következő öt évben is eredményesen tudunk majd együtt dolgozni annak érdekében, hogy Tiszaigar olyan település legyen, ahol jó élni, ahová jó hazajárni. Szilágyi László polgármester Eskütétel a Községházán. Október 22-én Varga Tibornak, a Járási hivatal vezetőjének, valamint a helyi intézményvezetők jelenlétében esküt tettek Tiszaigar közti önkormányzati ciklusra megválasztott képviselői és polgármestere, Szilágyi László. A megválasztottaknak ezúttal is gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk nekik az elkövetkezendő öt évre. Az alakuló ülésről szóló beszámolónk a 2. oldalon olvasható. Alakuló ülés volt az igari községházán Képviselői tervek, célok a következő öt évre A TARTALOMBÓL Elkezdődött az év a helyi óvodában Visszatekintés egy élet állomásaira Öt kon rmáció volt a gyülekezetben Emlékezés az első világháború hőseire A megválasztott képviselők száma és a feladatok nagysága nem indokolta tovább két bizottság fenntartását, mint az e l ő z ő c i k l u s b a n. Í g y a háromtagú pénzügyi- és háromtagú szociális bizottság helyett között egy összevont öttagú pénzügyi és szociális bizottság dolgozik tovább Igaron. Tiszaigar megválasztott régiúj képviselői ismertetik célkitűzéseiket, melyet a következő önkormányzati ciklusban szeretnének megvalósítani. A tervek közt szerepel egy bentlakásos szociális otthon kialakítása is, illetve a belvízelvezetés megoldása a József Attila utcában. A gyermek életében az első leválás a szülőtől az óvoda megkezdésekor következik be. A gyermekek személyiségüktől, mentalitásuktól függően másképp reagálnak erre a helyzetre: van, akit megvisel, de vannak olyanok is, aki zökkenőmentesen és érdeklődéssel vetik bele magukat az óvodai életbe. A település harmadik díszpolgára, Lengyel József mindig aktívan jelen volt Igar életében. Szervezte a helyi kulturális- és sportéletet, miközben a hétköznapokban keményen dolgozott. Üzenete a mai ataloknak: lássák meg a munkát, a tennivalót, mind a saját házuk körül, mind a település életében. Fazakas László megtesz mindent annak érdekében, hogy megszólítsa a gyülekezeti tagokat, időseket és atalokat egyaránt, szolgálataiban felhívja a gyelmet arra, hogy nem csak kenyéren él az ember. Az idén egy felnőtt keresztelés és öt kon rmáció volt. Nagyon hálásak vagyunk érte Istennek. Száz évvel ezelőtt tört ki az első világháború. A centenáriumról Tiszaigaron is megemlékeztek. A világh á b o r ú s e m l é k m ű n é l megtartott ünnepségen dr. F a z e k a s S á n d o r f ö l d - művelésügyi miniszter és Szilágyi László polgár-mester idézte fel a magyar történelem sorsfordító eseményét. 2. oldal 4. oldal 5. oldal 11. oldal 13. oldal 14. oldal

2 2. oldal Eredményes volt a helyi önkormányzati választás A október 12-i önkormányzati választások eredményes és sikeres lebonyolítása után október 22-én esküt tett Tiszaigar öt évre megválasztott polgármestere és a képviselő-testület tagjai. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi törvény alapján a 10 ezer vagy ennél kevesebb lakosú település egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 1000 lakosig 4 fő. A jogszabály által előírt határidőn belül egy független polgármesterjelölt és hat független, valamint egy, a FIDESZ KDNP jelölő szervezet által jelölt egyéni listás települési képviselőjelölt jelölését jelentették be. A Tiszaigar Község Helyi Választási Bizottsága a jogszabályban előírt ellenőrzési feladatok elvégzése után a független polgármesterjelölt és az összes képviselőjelölt jelölését elfogadta, a jelölteket nyilvántartásba vette. A jelöltek szavazólapon történő sorrendjének kisorsolása rendben zajlott, az eredmény ellen jogorvoslattal nem éltek. A szavazás napján a választás zökkenő- és problémamentes volt. A szavazóköri névjegyzék hitelesítésekor a névjegyzéken szereplő választópolgárok száma 685 fő volt. A október 12-én a szavazóhelyiségben a szavazóként megjelent választópolgárok száma 300 fő volt, amely 43,8%-os részvételi arányt jelent. A szavazás befejezését követően az előírtaknak megfelelően történt a szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása. Az eredménye megállapítása során törvénysértés nem történt, kifogást, fellebbezést nem nyújtottak be, jogorvoslattal senki nem élt. A polgármester jelölte leadott érvényes szavazatok száma: Név Szilágyi László független jelölt 257 A leadott érvényes szavazatok alapján a polgármester választás eredménye alapján a polgármester választás eredményes volt, a megválasztott polgármester: Az egyéni listás képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma: S z i l á g y i L á s z l ó független jelölt Érvényes szavazatok száma Név Érvényes szavazatok száma Balázs Mária független jelölt 88 Kovácsné Szabó Tünde FIDESZ KDNP jelölt 210 Fodor Ottó független jelölt 147 Tüdős Benjaminné független jelölt 137 Illés Róbert független jelölt 61 Bertók Lajos Péter független jelölt 109 Berényi Lajosné független jelölt 95 Igari mozaik A leadott érvényes szavazatok alapján az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselők, a képviselő testület tagjai, a képviselő testületbe kerültek: Bertók Lajos Péter Fodor Ottó Kovácsné Szabó Tünde Tüdős Benjaminné független jelölt független jelölt FIDESZ - KDNP jelölt független jelölt A leadott érvényes szavazatok alapján a megyei közgyűlés választásán a listák az alábbiak szerint kapták a szavazatokat: FIDESZ KDNP JOBBIK MSZP DK MUNKÁSPÁRT Tiszaigar önkormányzatának alakuló ülésén módosították a település Szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ), mivel a megválasztott képviselők száma és a feladatok nagysága nem indokolta tovább két bizottság fenntartását. Így a háromtagú pénzügyi- és háromtagú szociális bizottság helyett közt egy összevont 5 tagú pénzügyi és szociális bizottság dolgozik Igaron. A Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke: Tüdős Benjaminné. Elnökhelyettese: Bertók Lajos Péter. Tagjai: Kovácsné Szabó Tünde, Fodor Ottó, Berényi Lajosné. * Ugyancsak az alakuló ülésen került sor a képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának megállapításra. A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja Borsós István helyi választási bizottság elnöke Eskütétel és alakuló ülés a községházán (alapdíja) havonta bruttó forint. Ha a helyi önkormányzati képviselő a képviselő-testület állandó bizottságának tagja, akkor az alapdíjon felül még bruttó forint összegű tiszteletdíjra (pótdíjra) jogosult havonta. Az állandó bizottsági elnöknek az alapdíjon felül még bruttó forint összegű tiszteletdíj (pótdíj) jár, az elnökhelyettesnek pedig 13 ezer forint. Alpolgármester Kovácsné Szabó Tünde lett, tiszteletdíja br Ft és Ft költségtérítés illeti, amit szintén jogszabály rögzít, utóbbi a tiszteletdíj 15%-a - megközelítőleg ugyanennyivel csökkent a polgármesteri díjazás is. A képviselő-testület állandó bizottságának nem helyi önkormányzati képviselő tagját bruttó forint tiszteletdíj illeti meg. Ideiglenes, eseti bizottság létrehozásakor a bizottsági tagok tiszteletdíjra nem jogosultak.

3 Igari mozaik 3. oldal Tisztelt Olvasó! Másfél év után újra kézbe vehetik településünk lapját, az Igari Híreket. A világháló lehetőségeit kihasználva eddig is igyekeztünk tájékoztatni Önöket és a környéken élőket hétköznapjainkról, ünnepeinkről. Ám az interneten történő híradás bár gyors és széles tömegekhez eljut mégis csak a hírek világa, keretei pedig nem teszik lehetővé a valódi olvasmányélmény kialakulását. Ezen szerettünk volna változtatni azzal, hogy megújult formában ismét eljuttatjuk az Önök postaládájába az Igari Híreket. A lap tartalmi és formai szempontból is változott. Tematikus rovatok segítik az önkormányzatot és az intézményeinket abban, hogy hónapról hónapra hírt adjanak tevékenységükről, beavassák az olvasókat munkájukba, vagy visszapillantsanak egy olyan eseményre, ahol élmény volt együtt lenni. A helyi lap kommunikációs lehetőséget kíván biztosítani az igariaknak. Olvasói vélemények, a lakosságot foglalkoztató közérdekű felvetések, gondolatok is megjelenhetnek az újság hasábjain, de hónapról hónapra igyekszünk játékokkal, felhívásokkal aktivizálni a községben élőket. Az Igari Hírek az igariak lapja, róluk és nekik szól. Használják ki ezt a lehetőséget, közreműködésükkel, ötleteikkel gazdagítsák a lap kínálatát. Tartalmas olvasást kívánok az újság decemberi számának megjelenéséig! A történet három hónappal ezelőtt egy harang fotójával kezdődött, amit közeli ismerősöm, Darabos László küldött át nekem. A kép az igari római katolikus templom visszatért lélekharangját ábrázolta. A fotó mellett egy olyan ajánlat volt, amit harangkutatóként még nem kaptam: ha szeretném megnézni a harangot, illetve a falu templomainak többi harangját a település polgármestere autót küld értem Egerbe. Egyetlen kérés volt csupán, a templomok harangjairól készítsek egy leírást. Harangkutatóként ezt a lehetőséget nem illett és nem volt szabad kihagynom. Miért szükséges a harangok felmérése, l e í r á s a? A h a r a n g o k o l y a n egyháztörténeti, ipartörténeti helyi értékeket képviselnek, melyek az adott k ö z ö s s é g é l e t é h e z s z o r o s a n kapcsolódnak. A harang elkíséri a hívő embert élete során, jelen van jelentős pillanataiban a keresztelés, a házasság, a halál óráiban. Velünk van miséink, istentiszteleteink alkalmával, halljuk hangját, de látni csak keveseknek e n g e d t e t i k m e g. E k ö z ö s k i n c s bemutatása, történetének leírása a híveknek a templomok látogatóinak fontos feladat. Nem kevésbé fontos, a felmért harangok dokumentálása (Adatfelvételi lap) is. Az Adatfelvételi lapok a budapesti Öntödei Múzeum H a r a n g a d a t b á z i s á b a k e r ü l n e k megőrzésre. Az adatbázis megőrzi és a jövő kutatói számára elérhetővé teszi a bekerült harangfelméréseket. A harangok felméréséhez szükséges e l ő k é s z ü l e t e k e t a z E g r i É r s e k i Főegyházmegyei Levéltárban (EÉFL) kezdtem. A levéltárban kikértem Tiszaörs római katolikus plébánia iratait, mivel Tiszaigar mint leányegyház az örsi plébániához tartozik. Az iratok 1805-től időrendben több dobozban elhelyezve találhatók meg. Az örsi plébánia iratai a t i s z a ö r s i é s a tiszaigari római katolikus egyház történetébe, életébe enged betekinteni. Ilyen pillanat volt a z b e n fakereszt felállítása T i s z a i g a r temetőjében. Igen fontos irat 1814-ből Ágoston Sándor i g a r i k á n t o r névsora Az Igari Oskolás Gyermekek és Leányok Nevei. Harangkutatóként a plébániai iratok mellett fontos források a Canonica Vi s i t á c i ó k ( E g y h á z l á t o g a t á s i Jegyzőkönyvek), a templomi leltárok jegyzékei, az 1915-ben készült Szilágyi László polgármester Tiszaigari egyháztörténeti kutatások Harangkimutatás vagy az 1917-ben k é s z ü l t h a r a n g r e k v i r á l á s i jegyzőkönyvek. Tiszaigar római katolikus egyházi iratainak átnézése után került sor a személyes harangfelmérésre október 16-án. Igari látogatásom alkalmával sikerült mind a két felekezet, a református és a római katolikus templom harangjait is megtekintenem. A két templomban nagyszeretettel fogadtak a gondnokok, akik igen segítőkészek voltak. A katolikus templom tornyában a templomtornyok átlagos körülményei fogadtak. Ebben a toronyban sajnos a harangszint padozatának állapota miatt a harangok tisztítását, méreteinek pontos felmérését nem lehetett biztonságosan elvégezni, ezért a felmérést későbbre halasztódott. A református templomban maradéktalanul sikerült a harangok felmérése. Itt a torony harangszintje t i s z t a, g o n d o s k a r b a n t a r t á s r ó l tanúskodott. A harangok tisztítása után f é n y k é p f e l v é t e l e k k é s z ü l t e k a harangokról, feljegyzésre kerültek főbb méreteik, felirataik, díszítményeik. A református egyház iratait a Sárospataki Református Kollégium Levéltára őrzi, áttekintése több hónapos feladat lesz. A kutatások végeztével olyan adatok kerülnek, kerülhetnek elő, melyek a t e l e p ü l é s e g y h á z t ö r t é n e t é h e z, iskolatörténetéhez, helytörténetéhez szolgálnak adalékul. Kerékgyártó József harangkutató

4 4. oldal Házunk táján Párbeszédre kell törekedni a lakossággal Képviselőként elsődleges feladatomnak tartom Tiszaigar település és az itt élők érdekeit szem előtt tartva dolgozni és döntéseket hozni. Munkámmal szeretnék hozzájárulni az önkormányzat gazdasági stabilitásának és ezáltal a településünk stabilitásának megtartásához. Fontosnak tartom a meglévő intézményeink megtartását (óvoda, iskola, egészségügyi, szociális ellátás), a szolgáltatások körének igény és lehetőség szerinti bővítését. Szükség van a START munkaprogram lehető legjobb kihasználására, hiszen községünkben ez biztosít nagyarányú foglalkoztatási lehetőséget. Pályázati lehetőségek kihasználásával illetve a saját erő felhasználásával további fejlesztések megvalósításának elősegítésében (közterület fejlesztés, szilárd útburkolatok, intézményi felújítások) is szeretnék közreműködni. A természeti környezetünk kihasználása az Arborétum mint érték kiaknázása (erdei iskola, nyári tábor szervezése) is célom. Civil szervezetek, klubok létrejöttének kezdeményezése, valamint közösségi programok, családi napok, települési szintű kulturális események megrendezésének segítése, hagyományok teremtése is szerepel elképzeléseim között. Az egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy a településen élők véleményét, észrevételeit eljuttassam a képviselő-testület felé, hiszen a választópolgárok ezért tiszteltek meg bizalmukkal. Azt gondolom, ennek egy másik formája a közmeghallgatások megtartása, hiszen itt közvetlenül találkozunk a lakosok pozitívnegatív visszajelzésével. Mindez természetesen együttműködés és közös munka eredményeképpen valósulhat meg. Bízom benne, 2019-ben úgy tekinthetünk vissza az elmúlt öt évre, hogy a Tiszaigariak nem bánták meg döntésüket, hogy képviselőnek választottak minket. Bentlakásos szociális otthon kellene Kovácsné Szabó Tünde önkormányzati képviselő Ö n k o r m á n y z a t i k é p v i s e l ő k é n t a következő öt évben szeretném, ha a József A t t i l a u t c á b a n é s k ö r n y é k é n a belvízelvezetés megoldódna. Fontosnak tartom, hogy a belvizek megszűnjenek, az árkok működjenek és ténylegesen megvalósuló vízelvezetés jöjjön létre. Jó lenne, ha a tiszaigari általános iskola épületében mivel ott már csak néhány alsóst oktatnak néhány szobás bentlakásos szociális intézményt tudnánk kialakítani, hogy a tiszaigari időseknek ne kelljen Nagyivánra menniük. Az óvodánál kiépített konyha használatára is megoldást kell keresni a testülettel. Feladatunk az is, hogy a mezőgazdasági gépek ne tegyék tönkre önkormányzati útjainkat. Ezen túl a szennyvízelvezetés megoldásában is hatékonyan kívánok közreműködni. Bertók Lajos Péter önkormányzati képviselő Aki akar, az tud dolgozni Köszönetem fejezem ki mindazon tiszaigari lakosoknak, akik az évekre is bizalmat szavaztak nekem, lehetővé téve, hogy az elkövetkezendő öt évben is képviselőként vegyek részt a közéletben. A megbízatással járó feladatok nem ismeretlenek számomra, hiszen az előző ciklusban is képviselő voltam. Mint képviselő a Pénzügyi Bizottság Elnökeként és a Szociális Bizottság tagjaként végeztem a rám bízott feladatokat. Tisztában voltam, s vagyok vele, hogy ez nem mindig hálás feladat, különösen a szociális területen, hisz nem lehet mindig igazságos döntést hozni. Feladatomat az elkövetkezendő években is a jogszabályi kötelezettségek betartásával végzem, egy nagyon jó összetételű képviselő-testületben. A jelenlegi Start Munkaprogram lehetővé tette, hogy Tiszaigaron minden olyan ember dolgozni tudjon, aki úgy gondolja, a hogy munka jobb megélhetést biztosít számára. Végleges megoldást azonban csak a környező városba telepítendő üzemek jelentenének. Bízom benne, hogy öt év múlva jelentős eredményekről számolhatok be Önöknek. Őrizni kell a gazdasági stabilitást Tüdős Benjaminné önkormányzati képviselő Először is szeretnék Önöknek k ö s z ö n e t e t m o n d a n i, a m i é r t biztosítottak támogatásukról. A következő öt évben a rám szavazóknak be fogom bizonyítani, hogy jó döntést hoztak október 12-én, de az a célom, hogy minden tiszaigari lakos úgy érezze, a község irányítása jó kezekben van, és Tiszaigar jó irányba halad. Főbb célkitűzéseim a es önkormányzati ciklusban: az önkormányzat gazdasági stabilitásának fenntartása, pályázati források felkutatása és lehetőség szerinti maximális kihasználása, a településen eddig is sikeresen működő közmunka program mezőgazdasági ágazatának fejlesztése és a munka hatékonyabbá tétele, valamint a településfejlesztési elképzelések támogatása. Számítok Önökre a következő öt évben és Önök is számíthatnak rám! Fodor Ottó önkormányzati képviselő

5 Igari oktatás 5. oldal Elkezdődött az óvodai nevelési év Szeptember elsején elkezdtük az új nevelési évünket a Hat Színvirág Óvoda Tiszaigari Tagóvodájában. Tizennégy kisgyermek már tavaly is ide járt, míg hét apróság az idén került a kiscsoportba. Szeptemberben érkezett tanintézményünkbe: Barna Mihály Zoltán Fehér István Illés István Kádas János Attila Rézműves Kevin Szép Martin Októberben: Rozsnyai Achilles Edvárd A gyermek életében az első leválás a szülőtől az óvoda megkezdésekor következik be. A gyermekek személyiségüktől, mentalitásuktól függően másképp reagálnak erre a helyzetre: van, akit megvisel, de vannak olyanok is, aki zökkenőmentesen és érdeklődéssel vetik bele magukat a színes és vidám óvodai életbe. A mi évkezdésünkre szerencsére az utóbbi volt a jellemző. Egy-két kicsinél még előfordul a kis sírás reggelenként, de anya távozása után hamar elmúlt a félelem. A helyes életritmust a megfelelő napirend és heti rend rugalmas betartásával biztosítjuk. A gyermekeket szeptemberben egészséges és biztonságos környezet várta, mely megfelelt a fejlődésüknek, a szükségleteiknek és a testméreteiknek egyaránt. Az óvoda épületében igyekeztünk esztétikus környezetet teremteni, kellemes színekkel, őszi dekorációkkal tettük otthonossá az intézményt. Az óvoda udvarán található játszótér lehetőséget ad különböző változatos mozgás- és játéktevékenységre is. Az első két hónap programjai, élményei segítették az óvodai közösség összekovácsolódását a szociális kompetenciák alakulását. Igyekszünk az iskolával szorosabbra fűzni a kapcsolatunkat, így részt vettünk óvodásainkkal az október 3-án rendezett sportversenyükön. Nagy örömmel vettük birtokba az alapítványi pénzből vásárolt labdákat és számítógépparkot. Köszönjük ezt minda z o k n a k, a k i k hozzájárultak az eszközbeszerzés hez az alapítvány támogatásával! O k t ó b e r r a programmal készültünk. A TÖK-JÓ délután elnevezésű eseményre a szülőket is vártuk. Az elkészült töklámpásokkal az óvoda előtti területet világítottuk ki. Tóth Tiborné tagóvoda-vezető

6 6. oldal Igari oktatás Szivárványos udvar a tiszaigari iskolában Mozgalmasan indult a 2014/2015- ös nevelési-oktatási tanév a Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaigari Általános Iskolájában. Az első szülői értekezleten felkértük a szülőket, hogy gyűjtsenek használt autógumikat, mert ezeket újrahasznosítva szeretnénk szebbé tenni az iskolaudvarunkat. Nem telt bele sok idő és szép számmal érkezett a használt gumiabroncs, festék. Így már minden adott volt, hogy kialakítsuk az udvar új arculatát. Sok szorgos, ügyes szülői, nagyszülői gyermeki segítő kéz több délután alatt megvalósította azt, amit elképzeltünk. Szeptember 20-án a falunapon már mindenki láthatta az alkotásokat. A padok is új ruhát kaptak és felfestésre került három ugró iskola is, amit a gyerekek azóta is nagy örömmel használnak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, segítőknek, akik idejüket áldozva segítették munkánkat! Alapítványi hírek Az Általános Művelődési Központ Alapítvány kuratóriumának döntése alapján az óvodások egy új asztali számítógépet kaptak, nyomtatóval, valamint gumilabdákat. Az iskolások részére játékokat, fejlesztő játékokat rendeltünk. Október 6-án hétfőn reggel meglepetéssel indult a hét, hiszen megérkeztek az öltöző szekrények a folyosóra, és egy akadálymentesített tanulói asztal is kényelmesebbé teszi már a tanulást. A szekrényeket gyorsan belakták a gyerekek, mindennek meglett a helye. Végre tudunk már váltócipőt is használni! Csónakázás a Tiszán. Október 7-én a gyerekek és a pedagógusok csónaktúrán vettek részt a Vígh és társa Kft. meghívására. A Szabics kikötőben tízóraival vártak minket, utána pedig egy órán át csónakáztunk és csodáltuk az őszi természetet. Mesejáték a könyvtárban. Október 21-én az a Tiszaigari Könyvtár nagytermében. A makrancos királylány című, zenés mesejátékot nézhették meg a gyerekek. Sok vidám pillanatot szerzett ezen az esős, borongós napon mind az óvodásoknak, mind az iskolásoknak. Iskolai hírek Ismét elkezdtük a hulladékgyűjtést, immár hagyományosan. Gyűjtjük a -PET palackokat, -flakonokat, -kupakokat, -újságpapírt, kartont. A tavaszig tartó akciónk bevételéből az iskolai kirándulást támogatjuk majd. Egy szép októberi délután az IrányTűzz! országos vetélkedő csapata (Barta Petra, Szebenyi Dóra, Koncz Tibor és Mohácsi Attila Patrik) kerékpáros Kresz táblákat készített a vetélkedő első fordulójára. Akadálypálya az Arborétumban. Összeálltak a csapatok, hogy teljesítsék a 2014 méteres távot. Képünkön a start pillanata látható.

7 Igari oktatás Diáksport nap Igaron Október 3-án tartottuk a Magyar Diáksport Napját, mely egy országos rendezvény és a mi kis iskolánk is csatlakozott hozzá. Reggeli bemelegítő tornával indult a nap az iskola tornatermében, ahol az óvodások, iskolások, szülők, óvónők és pedagógusok együtt mozgatták meg még álmos tagjaikat. Ezt követően kerékpáros ügyességi versenyre került sor az intézmény előtti sportpályán. Nagy segítséget kaptunk ehhez az iskola rendőrétől, aki megszervezte, hogy az akadálypálya eljusson a gyerekekhez. Voltak gyerekek, akik a saját kerékpárjukkal teljesítették a pályát, de az se jelentett gondot, ha valaki nem biciklivel érkezett, hiszen biztosított volt két rendőrségi kerékpár is. Mindez nemcsak az óvódásoknak és iskolásoknak jelentett nagy élményt, a szülők is jó kedvvel ültek nyeregbe és tesztelték ügyességüket. Miután mindenki végigment az akadálypályán összeállt újra a csapat, hogy a Tiszaigari Arborétumban teljesítse a 2014 méteres futást. Kellemetlenséget okozott, hogy rengeteg volt a szúnyog, de a futók lelkesedését ez sem tudta letörni. A futásban résztvevők között versenyt is hirdettünk több kategóriában. I. óvodások, II. 2. osztályosok, III. 3. osztályosok, IV. 4. osztályosok, V. felnőttek. Első helyezést értek el: I. kategória: Minden óvodás, II. kategória: Szabad Bence Márk, III. kategória: Mohácsi Attila Patrik, IV. kategória: Faragó Béla Bálint, V. kategória: Szabó Károly, de mindenki győztesnek érezheti magát, aki teljesítette a távot! 7. oldal A Kézmosás Világnapja. Október 15-én volt a Kézmosás Világnapja, ezen a napon még jobban odafigyeltünk arra, hogy tiszták legyenek a kezeink, főleg az étkezések előtt. Országos Könyvtári Napok. Október 17-én Novák Viktória és Mester Csaba látogatott meg minket, meséket, és vidám dalokat hallgathattak a gyerekek a Találkozzunk a könyvtárban Országos Könyvtári Napok keretén belül. Ajándékokat is kaptunk, amit nagyon köszönünk!

8 8. oldal Az igari idősgondozás hétköznapjai Intézményünk január 1-től Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Tiszaigari Szakmai Egységeként működik, ellátási területe Tiszaigar közigazgatási területe. Alapfeladataink a következők: Étkeztetés: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetés igénybevételére helyben fogyasztással, elvitellel és kiszállítással van lehetőség. Házi segítségnyújtás: Segítséget nyújtunk az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában (takarítás, bevásárlás, gyógyszeríratás,- kiváltás, hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás), illetve prevenciós jelleggel segítséget nyújtunk a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében. Nappali ellátás - Idősek Klubja: Nappali ellátást az Intézmény heti öt napos nyitva tartással, 30 férőhellyel biztosít. Az ellátás célja, hogy az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi Szociális háló Családsegítés Segítséget, információt nyújt a családgondozó a szociális vagy mentálhigiénés problémák megoldásában, krízishelyzet kialakulásának megelözésében, megszüntetésében, hivatalos ügyek intézésében, nyomtatványok kitöltésében, illetve meghatározott idöközönként ruhaosztást szervez. életritmust biztosító szolgáltatást nyújtson, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezzen, biztosítsa, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Intézményünk esztétikus környezetben, modern felszereltséggel várja a klubtagokat. Állandó programokat szervezünk, BINGÓ, Ország-város játék, együtt készülünk a farsangra, az anyák napjára, az idősek napjára, télapóra, karácsonyra. Kapcsolatot tartunk a szomszédos klubokkal, a helyi intézményekkel. Egy kis ízelítő a 2014-es évből: - Január 30-án pótszilvesztert tartottunk, sütöttünk, mulattunk, a kolléganőkkel előadtuk Kéry Ferenc: Gyalog, mint Balogh című mulatságos művét. - Március 6-án álarcos bált rendeztünk, fánkot sütöttünk, táncoltunk, csujjogatóval leptük meg klubtagjainkat, illetve egy népi játékot adtunk elő időseinknek. Ezen a napon köszöntötték férfi klubtagjaink nőnap alkalmából a hölgyeket. - Március 27-én káposztás hús főtt és diótorta sült a Bingóból. - Április 3-tól minden hónap első csütörtökén, Fazakas László református lelkipásztor tart imaórát intézményünkben, melyre szívesen ellátogatnak a település idősei. - Május 30-án a év talán egyik legjelesebb alkalmára került sor, amikor megtörtént a felújított, akadálymentesített szociális intézményünk ünnepélyes átadása. Ezen a napon nyílt délutánt tartottunk, melyre szeretettel hívtuk és vártuk Tiszaigar időseit. A délutánt Karcagi Nagy Zoltán nótaénekes fellépése színesítette. Az alkalmat megragadva május hónapról lévén szó Anyák napja alkalmából egy-egy szál virággal köszöntöttük a jelenlévőket, illetve az óvodások kedveskedtek műsorukkal. - Június 19-én ismét főztünk, csirkecombot sütöttünk, petrezselymes burgonyával és gyümölcstortával. - Június 24-én vendégül láttak minket a tiszaörsi klubtagok, akikkel egy tartalmas napot tölthettünk együtt. - Július 2-án megköszöntük dr. Répássy István háziorvosunk és Bak Gyuláné Marika asszisztensünk munkáját, illetve a hosszú éveken át tartó közös együttműködést és tartalmas, hosszú boldog nyugdíjas éveket kívántunk mindkettőjüknek. - Július 8-án dr. Beranek László belgyógyász szakorvos tartott a klubban tájékoztatást a szakellátások igénybevételének menetéről, lehetőségéről. - Augusztus 14-én újra főztünk a Bingóból, babgulyást és túrós rétest készítettünk. - Szeptember 20-án a VIII. Őszi vigadalom alkalmával településünk lakosainak mutattunk be egy vidám jelenetet, illetve klubtagok, dolgozók együtt csujjogattunk a színpad előtt. Az akkori elismerő szavak arra sarkallnak minket, hogy a fellépésekről a továbbiakban se mondjunk le, ragadjunk meg minden lehetőséget, hogy tehetségünket bizonyítsuk. - Október 16-án vendégül láttuk a tiszaörsi klubtagokat és egyben köszöntöttük a megjelenteket Idősek napja alkalmából. Egy nagyon jó hangulatú napot zártunk. A jövőben is igyekszünk az idősek mindennapjait színesebbé tenni és olyan programokat szervezni, melyek a külső szemlélő számára is vonzóvá teszik ezt az ellátási formát. Továbbra is várjuk a szolgáltatásaink iránt érdeklődőket! Kovácsné Szabó Tünde szakmai vezető

9 Szociális háló 9. oldal Lakossági tájékoztató a térítési díjakról A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások köréből az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása esetén a személyi térítési díj megállapítása a következőképp történik. 1. Étkeztetés a) az étkeztetés személyi térítési díját azon étkeztetésben részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, azaz Ft-ot nem haladja meg, Ft/nap, b) az étkeztetés személyi térítési díját azon étkeztetésben részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( Ft) meghaladja, de nem haladja meg annak 300 %-át Ft), Ft/nap, c) az étkeztetés személyi térítési díját azon étkeztetésben részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át ( Ft) meghaladja, Ft/nap kiszállítás személyi térítési díja:145.- Ft./nap 2. Házi segítségnyújtás a) azon házi segítségnyújtásban részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( Ft) 70.- Ft/óra, b) azon házi segítségnyújtásban részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( ) 80.- Ft/óra. 3. Idősek nappali ellátása Idősek klubja: 0.- Ft/nap Demens személyek nappali ellátása: tartózkodás: 0.-Ft/nap étkeztetés: az 1. pontban meghatározott feltételek szerint 4. Az étkeztetés jogosultsági feltételei: szociálisan rászorult az, aki ( akinek ) életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, - csökkent munkaképességű személy, vagy I II. csoportú rokkant, illetve aki a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, amelyet határozattal, illetve a rehabilitációs szakigazgatási szerv vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkaképesség csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalásával, szakvéleményével kell igazolni, - az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, amelyet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egészségi állapot minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalásával vagy szakvéleményével kell igazolni, - fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesülő személy, amely tény, jogosultság fennállásáról a határozatot, vagy a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását csatolni kell, - saját jogon emelt összegű családi pótlékban részesülő személyek az erről szóló határozattal történő igazolás, vagy a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása alapján, - mozgáskorlátozott személyek, akiknek a július 1. napjáig kiadott végleges állapotot igazoló 164 / (XII. 27.) Korm. rendelet melléklete szerinti I. fokú orvosi szakvélemény alapján, vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv közlekedőképesség minősítése alapján a járása, terhelhetősége, járműhasználata súlyosan nehezített, vagy képtelen, amelyről az I. fokú orvosi szakvéleményt, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott állapotot igazoló szakvéleményt csatolni kell, - a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek, amely betegségek fennállását szakorvos igazolja, - utcán tartózkodó, lakhatás céljára szolgáló helyiséggel, lakcímmel nem rendelkező hajléktalan személyek, amelyet nyilatkozatával, illetve hajléktalan szállón kiállított igazolvánnyal kell igazolni. Kovácsné Szabó Tünde szakmai vezető

10 10. oldal Igari művelődés Két kiállítással is készültünk az őszre A tiszaigari m vel dési ház és a könyvtár szolgáltatásai zavartalanul m ködtek ebben az évben és sokszín programokkal igyekeztünk szolgálni a falu lakosságának minden korosztályát. A nyáron, majd az sz beköszöntével egyre aktívabban láttunk hozzá a V I I I. szi Vigadalom elnevezés program szer vezéséhez, el készületeihez. Bár ez a rendezvény egy napos, a szervezési teend k jóval megel zik a létrejöttét. Reméljük, hogy a már hagyományossá vált falunap színvonala és sokoldalúsága h en tükrözi a befektetett energiákat. A nap eseményeir l b vebb képes összefoglalót láthatnak a lap 16. oldalán. Az VIII. szi Vigadalom sikeres megrendezése után a m vel dési házban megkezd dött az szi programok szervezése és megvalósítása. Októberben az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat részeként a m vel dési házban megtekinthet volt két kiállítás anyaga. A könyvtár helyiségében meseszerepl bábok foglalták el a polcok egy részét, Urbánné Lantos Éva és Urbán István bábm vész házaspár saját készítés alkotásai. Az Egyeken él és alkotó házaspár ismer sként érkezett hozzánk, hiszen bábel adásukkal szórakoztatták már a lakosság egy részét és a jöv ben is szervezünk velük hasonló programokat. A klubszobában régi könyvek, iratok, taneszközök kiállítása lett bemutatva. Az Olvasás régen és ma cím kiállítás anyaga több magánszemély tulajdonából lett összegy jtve, így a kiállítás sikeres megvalósulását ezúton is szeretném megköszönni azoknak, akik a bemutató létrejöttéhez hozzájárultak. A könyvtár szolgáltatásait népszer sítette a kihelyezett könyvtári nap. Ekkor ellátogattunk az iskolába és az óvodába, az apró ajándékok mellett meséket és dalokat vittünk a kíváncsi apróságoknak Mester Csaba segít mmel. Október 19-én, vasárnap délután rendkívüli nyitva tartással vártunk minden érdekl d t a könyvtárban, ahol a megszokott szolgáltatások mellett volt arcfestés, kreatív asztal és lmvetítés. A könyvtári hét programjainak sorát egy meseszínház el adás zárta, ahol a gyerekek Makrancka királykisasszony izgalmas és mulatságos történetét ismerhették meg az Európa Gyermekszínház színészeinek el adásában. Az év hátralev részében tervezzük a hagyományos rendezvényeink megszervezését, mint a Karácsonyi Kézm ves Találkozó és Vásár, illetve a Falukarácsony. Mindezek mellett igyekszünk újdonságokat is kitalálni a lakosság kulturális életének színesítéséhez. Lehet ség van színház- és mozilátogatás szervezésére. Kérek minden érdekl d t, aki szeretne részt venni ilyen jelleg programokon, bátran érdekl djön a m vel dési házban! Folyamatosan zajlik az új könyvek rendelése és kiszállítása, a régi értékes és izgalmas könyvek mellé igyekszünk népszer újdonságokat beszerezni. A könyvek mellett b séges a folyóirat kínálatunk is, napiheti- és havi megjelenés kiadványok érkeznek kreatív, mez gazdasági, gyermek-i úsági és autós témakörökben. Továbbra is szeretettel várjuk a programjaink iránt érdekl d, olvasni és internetezni szeret lakosokat! A könyvtár hétköznapokon csütörtök kivételével 13:30-17:30-ig várja a látogatókat. Kérek mindenkit, hogy gyeljék a község forgalmasabb pontjain kihelyezett hirdetményeinket és az internet hozzáféréssel rendelkez k a M vel dési Központ Tiszaigar Facebook oldalát! Novák Viktória közművelődési munkatárs A forradalom évfordulójára emlékeztünk. Az október 23-i községi ünnepségre irodalmi összeállítással készültünk egy vegyes korosztályú csoporttal. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit verseken, zenei műveken keresztül elevenítettük föl. Történelmi megemlékezést tartott Szilágyi László polgármester, aki kiemelte: 1956 forradalma azért győzött, mert az maga volt a csoda már a születése pillanatában. Maga volt a csoda a létezésében és a halálában is. Születésében, mert ott és akkor jött a világra, ahol, és amikor sem számítottak rá. Létezésében, mert azokban a napokban megnyílt az ég és emberfeletti erő győzte le mindannyiunkban a poklot. És halálában is csoda volt, mert hőseit, bár jeltelen sírba, arccal a föld felé fordítva, szögesdróttal összekötözve temették el, mégis feltámadt, itt van közöttünk ma is. Igen, itt vagyunk mi, akik hitet teszünk mellette újra és újra hangzott el az ünnepi beszédben. A színvonalas megemlékezés záró programja az emléktábla megkoszorúzása volt.

11 A hónap portréja Többet kellene gondolkodni közösségben A kulákbélyegtől mentett meg az örökség szétadása Szeptember 8-án a VIII. Őszi Vigadalom egész napos rendezvényén adta át Szilágyi László polgármester a díszpolgári elismerést Lengyel Józsefnek. A település harmadik díszpolgára Tiszaigaron született, egész élete, munkássága ide kötötte. Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Lassan 90 évvel ezelőtt, 1925 novemberében láttam meg a napvilágot meséli a kitüntetett. Nagyapám házánál nevelkedtem, aki egy 50 holdas birtokon gazdálkodott. Apám, akit 1942-ben elvesztettem, továbbszolgáló katona volt, ő nősült be a gazdaságba. A háború utolsó évében nagyapám is meghalt, így az öt fiú családfő nélkül maradt. Mivel testvéreim közben dolgozni kezdtek, édesanyám pedig idős volt, én vettem át a gazdaság irányítását. Az egykor 50 holdas birtok öt felé ment, tulajdonképp ez mentett meg minket attól, hogy kuláklistára kerüljünk. Tíz holdam volt, amit igás állatok hiányban már nem volt könnyű fenntartani, ezért 1949 decemberében beadtam a földet az akkor megalakult Petőfi téeszbe. Nehéz döntés volt? Tulajdonképpen nem. Tíz holddal már nem tudtunk mit kezdeni. Engem elküldtek e g y h a t h e t e s t a n f - olyamra, a hat elemit k i e g é s z í t e t t e m, végzettséget szereztem. De a földtől sokáig nem szakadtunk el. Abban az időben az irodai dolgozók is végeztek fizikai munkát, így 1956-ig minden nyáron kijártunk aratni a földekre. 11. oldal Fiatalemberként hogyan élte meg ezeket az éveket? M i n d i g v o n - zódtam a kultúrához, a sporthoz. Harmonikán, cimbalmon játszottam, sokat mulatott együtt az akkori fiatalság. Felesége hogyan viselte, hogy Ön a hangszer mögött ül? Mindig megoldottuk, nem volt ebből gond. Ha együtt akartunk táncolni, akkor más játszott a hangszeren, ha én játszottam, akkor megtáncoltatta más. Összetartó emberek éltek Igaron. Emellett negyedszázadon át szerveztem a helyi sportéletet is. Megfért egymás mellett a munka és a szórakozás. Nagyon elégedetten beszél ezekről az évekről Volt téesz, s ez munkát adott. Aki tanulni akart, megtehette, aki nem érzett magában annyi ambíciót, az dolgozott. Sok volt a fiatal, jó közösség élt Igaron. Hogyan fogadta a díszpolgári elismerést? Mint minden, ez is jól esik az embernek, bár meg kell mondanom, ha aktívabb koromban kapom, talán más lett volna A község harmadik díszpolgáraként mit üzen az igariaknak? Jó a polgármesterünk, mindent megtesz Igarért. Talán a lakosoknak is lépést kellene váltani. Nagyobb közösségi élet, összefogás kellene. Meg kell látni a munkát, a teendőt, akár a ház körül, akár Igar életében. Bízom benne, hogy ebben az irányban is lesz változás. Jó egészséget és további aktív életet kívánunk Tiszaigar harmadik díszpolgárának, Lengyel Józsefnek. Szuromi Rita

12 12. oldal A hónap ünnepe: Mindenszentek Az emlékezet lángjai Valaha ők is éltek, szeretettek, öleltek és szenvedtek. Ma már csak az apró gyertyaláng pislákoló fénye és a novemberi ködben megszürkült sírhant jelzi, itt voltak, éltek, szerettek, öleltek és megszenvedték a rájuk kimért életet. November az emlékezés hónapja. Mindenszentek hava ahogy régen nevezték az ősz utolsó hónapját a temetőjárások, a múltidézések hónapja. A korai szürkületben, az egyre zordabbá váló estéken akaratlanul is eszünkbe jutnak az előttünk járók. Mit hagytak ránk örökül? S mi megértettük-e életük üzenetét? Nem mondunk köszönetet, mert már nem divat. Nem hajolunk le az elesettekhez, mert életünk szűnni nem akaró rohanás. Nem vesszük fel a múlt széthagyott szilánkjait, mert kapható tőle divatosabb és szebb. Nem gondoskodunk az idősekről, a magányosakról, mert létezik szociális gondoskodás, pénzen vásárolható segítségnyújtás. Nem beszélünk, mert megteszi ezt helyettünk a média. Nem gondozzuk a temetőket, mert a sírhantok mulandóságunkkal szembesít. Ám elég egy szürke novemberi reggel, hogy ráébredjünk, hányszor nem mondtuk ki, köszönöm és hányszor hallgattunk ahelyett, hogy szólni mertünk volna. S most állunk némán, lehajtott fővel szeretteink, rokonaink, barátaink sírja mellett, de már nincsenek kérdések és nem érkeznek válaszok, csak a néma fájdalom maradt azért, amit elmulasztottunk megtenni a mulandóság nagy időutazása előtt. Éltek, szerettek, öleltek és szenvedtek. S mi most előttük állunk lehajtott fejjel, járjuk az utat, melyen egykor ők haladtak. Különös, néma nyelven sírokkal beszélgetünk. Mert november van, s ilyenkor a gyertyalángban nemcsak az emlékek, hanem könnyeink is táncra kelnek

13 Igari hitélet 13. oldal Tiszaigari Református Gyülekezet rövid története Az egyházközség a XVI. század második felében alakult. Első lelkipásztora Túri János volt. A lelkes kis gyülekezet 1784-ben templomépítésbe kezdett, melyet szeptember 24-én szenteltek fel ban iskola és parókia épült. A templom és parókia műemlék. A templom barokk stílusban épült. Az első világháború kitörésének évében, 1914-ben épült a templomhajóhoz a jelenleg látható torony. A templomkertben a háborúban elesettek emlékére emlékszobrot állíttattak, melyre mindkét háború áldozatainak neve felkerült. A fehér márványtáblán 100 hősi halott neve szerepel, melyet 1987-ben helyeztek el a szobor lábazatán. Az ezredfordulón kormányzati segítséggel megtörtént a templomhajó tetejének cseréje, 2002 és 2003 közt a torony bádog tetőzetének cseréjét végezték el. A és évben ismét nyertes pályázattal melyet Szalkay Róbertné lelkipásztor adott be bruttó 16 millió forintot nyertünk külső-belső felújítására. Idáig 28 lelkipásztor szolgált a Tiszaigari Református Gyülekezetünkben és 41 gondnok volt. Idén januártól Fazakas László tiszteletes úr lát itt el szolgálatot. Sulymosi Sándor főgondnok Kunmadarason, Berényi Lajosné Mária presbiter és gondnok Tiszaigaron látnak el gondnoki szolgálatokat. Egyházi Istentiszteletek rendje Kegyeleti tárgyaink Úrvacsorai kellékek: Az Úr asztalára ezüst kenyér alátét tálca. Ajándékozta TNV. Széki Zsigmond és Negyesi Szepessi Juliánna Asszony 1783-ban. Az Úr asztalára arany-ezüst ötvözetben kehely. Ajándékozta T.N. Széki Susánna Asszony 1783-ban Az Úr asztalára arany-ezüst ötvözetben kehely. Ajándékozta T Ns. Széky Zsigmond mivel Solyom Victoriátúl született fia Péter itt járult elősször a szent asztalhoz augustus 29-én. Keresztelési kellékek: Keresztelő kancsó, ezüst 2005-évben április 25-én Szalkay Róbertné lelkész beiktatásának perselypénzéből készítette a Tiszaigari Református Egyházközség. Keresztelővíz felfogó tálka ezüst, 2005-évben. A Kampeni (NL) Polencomité Adományából készítette, a Tiszaigari Református Egyházközség. Dióhéjban a Református Egyházközség Hitéletéről Református Istentisztelet: minden vasárnap 11 óra. Fazakas László lelkipásztor szolgál. Római Katolikus Szentmise: november 16. Bereczkei Miklós atya szolgál. Baptista Gyülekezet: november óra. Pesti Csaba lelkipásztor szolgál. Az Alkalmakra szeretettel várunk mindenkit! Református egyházunknak 108 egyházfenntartói járulékot fizető tagja van. Hét fő presbiter és ebből egy fő gondnok. Sajnos, amióta Tiszaigaron csak alsó tagozat működik, nem volt csak elvétve keresztelés és konfirmációoktatás gyülekezetünkben. Hála Istennek, lelkipásztorunk Fazakas László megtesz mindent annak érdekében, hogy megszólítsa a gyülekezeti tagokat, időseket és fiatalokat egyaránt, szolgálataiban felhívja a figyelmet arra, hogy nem csak kenyéren él az ember, hanem Isten igéjére is szükségünk van. Tehát vegyük magunkhoz a lelki táplálékot, mert ez által nyugalmunk és békességünk lesz. A hitbéli növekedés hála Istennek látható! Az idén egy felnőtt keresztelés és öt konfirmáció volt. Nagyon hálásak vagyunk érte Istennek. Felvételünk a konfirmációs ünnepségünk után készült. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket. ( Mt.1rész,28)

14 14. oldal A nagy háború centenáriumára emlékeztünk Száz évvel ezelőtt tört ki az első világháború, melyet a korszakot megélők csak Nagy Háborúként emlegettek. A centenáriumról Tiszaigaron is megemlékeztek. A világháborús emlékműnél megtartott ü n n e p s é g e n d r. F a z e k a s S á n d o r földművelésügyi miniszter és Szilágyi László polgármester idézte f e l a m a g y a r t ö r t é n e l e m e g y i k sorsfordító eseményét, mely nemcsak az e g y é n, h a n e m a nemzet tragédiája is lett. Az igari lakosság az első világháború után országos kezdeményezésre állíttatta fel a magányos katonát á b r á z o l ó e m l é k m ű v e t. A m a g y a r országgyűlés 1924-ben a világháború kitörésének 10. évfordulóján alkotott törvényt arról, hogy a magyar nemzet m é l y s é g e s s zeretettel, m a g a s z t a l ó elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket f e l á l d o z t á k. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, a z é l ő é s j ö v ő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsős é g é r e m i n d e n e s z t e n d ő b e n méltóképpen meg fog erről emlékezni. - A mi világháborús emlékművünk egy magányos katonát ábrázol, s a tiszaigari református templom kertjében áll. Oldalán 58 hősi halott katona neve szerepel. Emlékezzünk kegyelettel és tisztelettel rájuk. Az emlékművön szereplő nevek javarésze mihozzánk, kései utódokhoz is kötődnek, hiszen őseink és rokonaink emlékét őrzik a bevésett betűk hangzott el az ünnepségen. A világháború gyorsnak ígért csatái hosszúra nyúltak. Négy év alatt összesen 68 millió katonából közel 15 millió hunyt el. A több mint 3,5 millió magyarországi honvéd közül pedig több mint fél millió fő hősi halottként veszett oda a csatatereken. Vietórisz József: Beszél a márvány című versének és a hősök nevének felolvasása után egyperces néma csenddel adóztak az elhunytak emléke előtt, majd koszorúkat és egy-egy szál virágot helyeztek el az emlékmű talapzatánál a lakosok. Igar anno... Igar anno. - Fő út 146.??? Tudja-e Ön? Hogy Igar nevének eredete máig sem tisztázott? Egyes feltételezések szerint az igar szó eredhet a középiráni szogd nyelv erős jelentésű szavából, más névetimológiai értelmezések szerint viszont az ó-északi germán Ingwarr szóból származik. Léteznek olyan elképzelések is, hogy besenyő kapcsolatokon keresztül került a kifejezés hazánkba, mögötte pedig óorosz kapcsolatokat kell látni. Hogy egykor jelentős volt a szőlőtermesztés? Pesty Frigyes felhívására 1864-ben készítették el Magyarország helyneveinek összegyűjtését, a munkában a községi jegyzők vettek részt. E szerint a kiegyezést megelőző évtizedben több helyen is termeltek Igaron szőlőt. Feljegyezték az Öreg szőllő, a Mándi Szőllő, a Ludas és a Kéntelen szőllő helyneveket. Igari múltidéző A Nagy Háború igari áldozatai Ács Miklós Balogh József Barna Gyula Bohácsi István Csurgó Lajos Dengi György Emődi Dániel Fekete János Fekete József Ferencz Menyhért Fodor József Kocsis György Kolompár Sámuel Kálmán József Kardos József Korda Sándor Kovács Sándor Kálmán Lajos Kaknics Ferenc Makó Dezső Mészáros József Mosolygó Béla Mosolygó Dániel Nagy Illés Nagy Árpád Nagy Lajos Nagy Dániel Nagy Sándor Nagy Ferenc Oláh József Péntek Bálint Póka Dániel Póka Imre Potornai Mihály Potornai Imre Potornai Márton Sági Mihály Somogyi Gábor Szabó Dániel Szabó Elek Szarvas Gyula Szendi Pál Szabó György Tar Lőrinc Tasi Pál Tóth Kálmán Tóth József Tóth Ferenc Tóth Bálint Tóth Imre Tóth Pál Tüdős György Tüdős Pál Unicsovics Lajos Unicsovics István Varga Dániel Vajda János Waldmann Andor

15 Igari apró-cseprő 15. oldal észek Fészek A másfél év szünet után újrainduló Igari Hírek szerkesztői nem csupán az objektív tájékoztatást tartják fontosnak a lap hasábjain keresztül, hanem a nyomtatott sajtó adta lehetőségekkel élve szeretnének a település szellemi, kulturális életében is jelen lenni. Ezért hónapról hónapra játékokkal, pályázatokkal, felhívásokkal arra ösztönözzük a lakosságot, hogy kapcsolódjanak be minél aktívabban a lap szerkesztésébe. A most bemutatott kép címe: Fészek. A fotó gondolatokat, történeteket ébreszthet. Kérjük azokat az igariakat, akik kedvet és tehetséget éreznek magukban arra, hogy a látvány mellé történetet is írjanak, tegyék ezt meg! Műfaji kötöttség nincs, a terjedelem maximum 4500 karakter lehet. A legjobb írást a december havi Igari Hírekben leközöljük. Az írásokat december 10-ig kérjük eljuttatni az címre. Pályázati felhívás február 21-én 18 órától SULI-OVI Jótékonysági Alapítványi Est lesz Tiszaigaron. IMPRESSZUM Igari Hírek Ingyenes önkormányzati kiadvány Főszerkesztő: Szuromi Rita Szerkesztő: Hatvani Gyula Felelős kiadó: Tiszaigar Község Önkormányzata Szilágyi László polgármester Cím: Tiszaigar, Dózsa Gy. út 19. Honlap: Lapzárta: minden hónap 20. A kiadványban szereplő írásos és képi anyagok felhasználása a szerző beleegyezése nélkül tilos! Műsor: iskolánk egykori tanulóinak fellépése óvodások, iskolások műsora, tombola, büfé Zene: Bényei Gábor Vacsora: svédasztalos Belépőjegy: felnőtt 2000 Ft., gyermek 1000 Ft. Támogatójegy: 500 Ft. Jegyek elővételben az óvodában és az iskolában kaphatók. Kérjük, hogy részvételi szándékukat február elejéig jelezzék! Már a karácsonyra készülnek Tavaly a község valamennyi lakosát meglepték a karácsonyi ünnepek alkalmából egy-egy gyertyatartóval, a m i t L i g a E r i k a készített el az igariak s z á m á r a. A z i d e i meglepetéseket már október végén elkezdték előkészíteni. Az alap formákat november 4-én kemencében kiégetik, majd egy hét pihentetés után kézi festéssel kapják meg a karácsonyi meg-lepetések végleges formájukat. Anyakönyvi Hírek Halálozás Makó Lajos ( ) Nagy József ( ) Póta Sándor Józsefné ( ) Szlávik Istvánné ( ) Unicsovics Dániel Istvánné ( )... Születés Erdei Szabolcs Sándor (szül.: , an.: Nagy Adrienn) Fehér Krisztofer (szül.: , an.: Török Zsuzsanna) Német Amira Virág (szül.: , an.: Német Gizella Ibolya) Orosz Marcell (szül.: , an.: Dankó Beáta) Recskó Noel Dzsúlió (szül.: , an.: Penti Dóra) Szabó Botond Máté (szül.: , an.: Dudás Katalin) Szabó Zoltán János (szül.: , an.: Székely Zsófia) Szép Szimonetta (szül.: , an.: Molnár Szilvia) Varga Gábor (szül.: , an.: Kiss Margit)... Házasság Kiss Ferenc - Bekecs Ilona ( )

16 Őszi Vigadalom Igaron Nyolcadik alkalommal rendezték meg az igari őszi vigadalmat, melynek hangulatfelelőse generációk Kató nénije, Ihos József volt. Sztárvendégben sem volt hiány, a reggeli tornáról Katus Attila, az esti szórakozásról Tihanyi Tóth Csaba, Bognár Rita, Cserpes Laura, Kovács Kati, Lola és Király Viktor gondoskodott. A gyermekek körében nagy sikert aratott Molnár Orsolya műsora, míg a fiatalokat a motoros show izgalmaival várták. Az egész napos rendezvény ideje alatt 1200-an fordultak meg a sportpályán. Az eseményen adták át Tiszaigar harmadik díszpolgári elismerését. A kitüntetett Lengyel Józseffel készült beszélgetést a 8. oldalon olvashatják. visszapillantó

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Békés, boldog karácsonyt kívánunk! A karácsonyt megelőző négy hét az advent, vagyis a várakozás időszaka.

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Sződ község önkormányzati tulajdonú,

Sződ község önkormányzati tulajdonú, A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVII. évf. 4. szám 2006. december A tartalomból: 2006. évi Helyhatósági Választások eredménye 6. oldal Sződ Község Képviselő-testületének bizottságai..

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

2014. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. november www.zsambek.hu Interjú Horváth László alpolgármesterrel Választási körkép Megalakult Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselô-testülete

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

RÉGI-ÚJ VEZETÉS A VÁROS ÉLÉN. A2010. október 3-ai sikeres választás eredményeként létrejött Simontornya város új vezetése. Az ünnepélyes alakuló ülést

RÉGI-ÚJ VEZETÉS A VÁROS ÉLÉN. A2010. október 3-ai sikeres választás eredményeként létrejött Simontornya város új vezetése. Az ünnepélyes alakuló ülést XIX. évfolyam 10. szám Ára: 2010. október 100 Ft RÉGI-ÚJ VEZETÉS A VÁROS ÉLÉN A2010. október 3-ai sikeres választás eredményeként létrejött Simontornya város új vezetése. Az ünnepélyes alakuló ülést Körtés

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Adj szeretetet, adj jó szót, mosolyt! ez pénzbe sem kerül. Az érzés, hogy adhattál, boldoggá tesz, nemesít Adventbe léptünk.

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

isaszeg A honvédemlékmű avatása önkormányzati tájékoztató XIII. évfolyam, 10. szám 2014. október

isaszeg A honvédemlékmű avatása önkormányzati tájékoztató XIII. évfolyam, 10. szám 2014. október isaszeg önkormányzati tájékoztató XIII. évfolyam, 10. szám 2014. október A honvédemlékmű avatása 2014. szeptember 8-án, hétfőn délután egy órakor Isaszeg város vezetése átadta a közadakozásból és felajánlásokból

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

Karácsonyi készülődés

Karácsonyi készülődés 2014. december XIV. évfolyam 4. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Karácsonyi készülődés Tisztelt Cigándiak! Már talán megszokhatták tőlem, hogy polgármesterként ilyenkor a karácsonyi készülődés,

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tisztelt Tiszakesziek, Kedves Olvasók! Az ember és természetesen az önkormányzat is gyakran kerül olyan helyzetbe ebben a rohanó, feladatokkal

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám 211. október XI. évfolyam 3. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com BEMUTATJUK A cigándi református egyházközség harangozója: Takács Istvánné. A harangozás szövevényes szabályaiba Erzsike készséggel

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

A 2014. október 12-én megtartott helyhatósági választásról

A 2014. október 12-én megtartott helyhatósági választásról Alapítva 1927-ben XXI. (XXXVI.) évfolyam 10. szám Beköszöntő Jövő áprilisában lesz 88 éve annak, hogy hetilapként 1927- ben útjára indították a Devecseri Ujság -ot (rövid U-val írva továbbra is, ahogy

Részletesebben