XIX. évfolyam, 1. szám november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!"

Átírás

1 Igari Hírek XIX. évfolyam, 1. szám november Ingyenes önkormányzati lap Tisztelt tiszaigari lakosok! Október 12-én lezajlottak az önkormányzati választások, melynek eredményeként a település lakosai ismét bizalmat szavaztak nekem és régi-új képviselőtársaimnak. Ezúton szeretném nagy tisztelettel megköszönni a szavazatokat, melyeket Önöktől kaptam, kaptunk. Ez a bizalom teszi lehetővé, hogy továbbra is Tiszaigar útját egyengessem, érdekeit, fejlődését szolgáljam. Gratulálok az új képviselő-testület tagjainak, akikkel reményeim szerint a következő öt évben is eredményesen tudunk majd együtt dolgozni annak érdekében, hogy Tiszaigar olyan település legyen, ahol jó élni, ahová jó hazajárni. Szilágyi László polgármester Eskütétel a Községházán. Október 22-én Varga Tibornak, a Járási hivatal vezetőjének, valamint a helyi intézményvezetők jelenlétében esküt tettek Tiszaigar közti önkormányzati ciklusra megválasztott képviselői és polgármestere, Szilágyi László. A megválasztottaknak ezúttal is gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk nekik az elkövetkezendő öt évre. Az alakuló ülésről szóló beszámolónk a 2. oldalon olvasható. Alakuló ülés volt az igari községházán Képviselői tervek, célok a következő öt évre A TARTALOMBÓL Elkezdődött az év a helyi óvodában Visszatekintés egy élet állomásaira Öt kon rmáció volt a gyülekezetben Emlékezés az első világháború hőseire A megválasztott képviselők száma és a feladatok nagysága nem indokolta tovább két bizottság fenntartását, mint az e l ő z ő c i k l u s b a n. Í g y a háromtagú pénzügyi- és háromtagú szociális bizottság helyett között egy összevont öttagú pénzügyi és szociális bizottság dolgozik tovább Igaron. Tiszaigar megválasztott régiúj képviselői ismertetik célkitűzéseiket, melyet a következő önkormányzati ciklusban szeretnének megvalósítani. A tervek közt szerepel egy bentlakásos szociális otthon kialakítása is, illetve a belvízelvezetés megoldása a József Attila utcában. A gyermek életében az első leválás a szülőtől az óvoda megkezdésekor következik be. A gyermekek személyiségüktől, mentalitásuktól függően másképp reagálnak erre a helyzetre: van, akit megvisel, de vannak olyanok is, aki zökkenőmentesen és érdeklődéssel vetik bele magukat az óvodai életbe. A település harmadik díszpolgára, Lengyel József mindig aktívan jelen volt Igar életében. Szervezte a helyi kulturális- és sportéletet, miközben a hétköznapokban keményen dolgozott. Üzenete a mai ataloknak: lássák meg a munkát, a tennivalót, mind a saját házuk körül, mind a település életében. Fazakas László megtesz mindent annak érdekében, hogy megszólítsa a gyülekezeti tagokat, időseket és atalokat egyaránt, szolgálataiban felhívja a gyelmet arra, hogy nem csak kenyéren él az ember. Az idén egy felnőtt keresztelés és öt kon rmáció volt. Nagyon hálásak vagyunk érte Istennek. Száz évvel ezelőtt tört ki az első világháború. A centenáriumról Tiszaigaron is megemlékeztek. A világh á b o r ú s e m l é k m ű n é l megtartott ünnepségen dr. F a z e k a s S á n d o r f ö l d - művelésügyi miniszter és Szilágyi László polgár-mester idézte fel a magyar történelem sorsfordító eseményét. 2. oldal 4. oldal 5. oldal 11. oldal 13. oldal 14. oldal

2 2. oldal Eredményes volt a helyi önkormányzati választás A október 12-i önkormányzati választások eredményes és sikeres lebonyolítása után október 22-én esküt tett Tiszaigar öt évre megválasztott polgármestere és a képviselő-testület tagjai. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi törvény alapján a 10 ezer vagy ennél kevesebb lakosú település egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 1000 lakosig 4 fő. A jogszabály által előírt határidőn belül egy független polgármesterjelölt és hat független, valamint egy, a FIDESZ KDNP jelölő szervezet által jelölt egyéni listás települési képviselőjelölt jelölését jelentették be. A Tiszaigar Község Helyi Választási Bizottsága a jogszabályban előírt ellenőrzési feladatok elvégzése után a független polgármesterjelölt és az összes képviselőjelölt jelölését elfogadta, a jelölteket nyilvántartásba vette. A jelöltek szavazólapon történő sorrendjének kisorsolása rendben zajlott, az eredmény ellen jogorvoslattal nem éltek. A szavazás napján a választás zökkenő- és problémamentes volt. A szavazóköri névjegyzék hitelesítésekor a névjegyzéken szereplő választópolgárok száma 685 fő volt. A október 12-én a szavazóhelyiségben a szavazóként megjelent választópolgárok száma 300 fő volt, amely 43,8%-os részvételi arányt jelent. A szavazás befejezését követően az előírtaknak megfelelően történt a szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása. Az eredménye megállapítása során törvénysértés nem történt, kifogást, fellebbezést nem nyújtottak be, jogorvoslattal senki nem élt. A polgármester jelölte leadott érvényes szavazatok száma: Név Szilágyi László független jelölt 257 A leadott érvényes szavazatok alapján a polgármester választás eredménye alapján a polgármester választás eredményes volt, a megválasztott polgármester: Az egyéni listás képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma: S z i l á g y i L á s z l ó független jelölt Érvényes szavazatok száma Név Érvényes szavazatok száma Balázs Mária független jelölt 88 Kovácsné Szabó Tünde FIDESZ KDNP jelölt 210 Fodor Ottó független jelölt 147 Tüdős Benjaminné független jelölt 137 Illés Róbert független jelölt 61 Bertók Lajos Péter független jelölt 109 Berényi Lajosné független jelölt 95 Igari mozaik A leadott érvényes szavazatok alapján az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselők, a képviselő testület tagjai, a képviselő testületbe kerültek: Bertók Lajos Péter Fodor Ottó Kovácsné Szabó Tünde Tüdős Benjaminné független jelölt független jelölt FIDESZ - KDNP jelölt független jelölt A leadott érvényes szavazatok alapján a megyei közgyűlés választásán a listák az alábbiak szerint kapták a szavazatokat: FIDESZ KDNP JOBBIK MSZP DK MUNKÁSPÁRT Tiszaigar önkormányzatának alakuló ülésén módosították a település Szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ), mivel a megválasztott képviselők száma és a feladatok nagysága nem indokolta tovább két bizottság fenntartását. Így a háromtagú pénzügyi- és háromtagú szociális bizottság helyett közt egy összevont 5 tagú pénzügyi és szociális bizottság dolgozik Igaron. A Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke: Tüdős Benjaminné. Elnökhelyettese: Bertók Lajos Péter. Tagjai: Kovácsné Szabó Tünde, Fodor Ottó, Berényi Lajosné. * Ugyancsak az alakuló ülésen került sor a képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának megállapításra. A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja Borsós István helyi választási bizottság elnöke Eskütétel és alakuló ülés a községházán (alapdíja) havonta bruttó forint. Ha a helyi önkormányzati képviselő a képviselő-testület állandó bizottságának tagja, akkor az alapdíjon felül még bruttó forint összegű tiszteletdíjra (pótdíjra) jogosult havonta. Az állandó bizottsági elnöknek az alapdíjon felül még bruttó forint összegű tiszteletdíj (pótdíj) jár, az elnökhelyettesnek pedig 13 ezer forint. Alpolgármester Kovácsné Szabó Tünde lett, tiszteletdíja br Ft és Ft költségtérítés illeti, amit szintén jogszabály rögzít, utóbbi a tiszteletdíj 15%-a - megközelítőleg ugyanennyivel csökkent a polgármesteri díjazás is. A képviselő-testület állandó bizottságának nem helyi önkormányzati képviselő tagját bruttó forint tiszteletdíj illeti meg. Ideiglenes, eseti bizottság létrehozásakor a bizottsági tagok tiszteletdíjra nem jogosultak.

3 Igari mozaik 3. oldal Tisztelt Olvasó! Másfél év után újra kézbe vehetik településünk lapját, az Igari Híreket. A világháló lehetőségeit kihasználva eddig is igyekeztünk tájékoztatni Önöket és a környéken élőket hétköznapjainkról, ünnepeinkről. Ám az interneten történő híradás bár gyors és széles tömegekhez eljut mégis csak a hírek világa, keretei pedig nem teszik lehetővé a valódi olvasmányélmény kialakulását. Ezen szerettünk volna változtatni azzal, hogy megújult formában ismét eljuttatjuk az Önök postaládájába az Igari Híreket. A lap tartalmi és formai szempontból is változott. Tematikus rovatok segítik az önkormányzatot és az intézményeinket abban, hogy hónapról hónapra hírt adjanak tevékenységükről, beavassák az olvasókat munkájukba, vagy visszapillantsanak egy olyan eseményre, ahol élmény volt együtt lenni. A helyi lap kommunikációs lehetőséget kíván biztosítani az igariaknak. Olvasói vélemények, a lakosságot foglalkoztató közérdekű felvetések, gondolatok is megjelenhetnek az újság hasábjain, de hónapról hónapra igyekszünk játékokkal, felhívásokkal aktivizálni a községben élőket. Az Igari Hírek az igariak lapja, róluk és nekik szól. Használják ki ezt a lehetőséget, közreműködésükkel, ötleteikkel gazdagítsák a lap kínálatát. Tartalmas olvasást kívánok az újság decemberi számának megjelenéséig! A történet három hónappal ezelőtt egy harang fotójával kezdődött, amit közeli ismerősöm, Darabos László küldött át nekem. A kép az igari római katolikus templom visszatért lélekharangját ábrázolta. A fotó mellett egy olyan ajánlat volt, amit harangkutatóként még nem kaptam: ha szeretném megnézni a harangot, illetve a falu templomainak többi harangját a település polgármestere autót küld értem Egerbe. Egyetlen kérés volt csupán, a templomok harangjairól készítsek egy leírást. Harangkutatóként ezt a lehetőséget nem illett és nem volt szabad kihagynom. Miért szükséges a harangok felmérése, l e í r á s a? A h a r a n g o k o l y a n egyháztörténeti, ipartörténeti helyi értékeket képviselnek, melyek az adott k ö z ö s s é g é l e t é h e z s z o r o s a n kapcsolódnak. A harang elkíséri a hívő embert élete során, jelen van jelentős pillanataiban a keresztelés, a házasság, a halál óráiban. Velünk van miséink, istentiszteleteink alkalmával, halljuk hangját, de látni csak keveseknek e n g e d t e t i k m e g. E k ö z ö s k i n c s bemutatása, történetének leírása a híveknek a templomok látogatóinak fontos feladat. Nem kevésbé fontos, a felmért harangok dokumentálása (Adatfelvételi lap) is. Az Adatfelvételi lapok a budapesti Öntödei Múzeum H a r a n g a d a t b á z i s á b a k e r ü l n e k megőrzésre. Az adatbázis megőrzi és a jövő kutatói számára elérhetővé teszi a bekerült harangfelméréseket. A harangok felméréséhez szükséges e l ő k é s z ü l e t e k e t a z E g r i É r s e k i Főegyházmegyei Levéltárban (EÉFL) kezdtem. A levéltárban kikértem Tiszaörs római katolikus plébánia iratait, mivel Tiszaigar mint leányegyház az örsi plébániához tartozik. Az iratok 1805-től időrendben több dobozban elhelyezve találhatók meg. Az örsi plébánia iratai a t i s z a ö r s i é s a tiszaigari római katolikus egyház történetébe, életébe enged betekinteni. Ilyen pillanat volt a z b e n fakereszt felállítása T i s z a i g a r temetőjében. Igen fontos irat 1814-ből Ágoston Sándor i g a r i k á n t o r névsora Az Igari Oskolás Gyermekek és Leányok Nevei. Harangkutatóként a plébániai iratok mellett fontos források a Canonica Vi s i t á c i ó k ( E g y h á z l á t o g a t á s i Jegyzőkönyvek), a templomi leltárok jegyzékei, az 1915-ben készült Szilágyi László polgármester Tiszaigari egyháztörténeti kutatások Harangkimutatás vagy az 1917-ben k é s z ü l t h a r a n g r e k v i r á l á s i jegyzőkönyvek. Tiszaigar római katolikus egyházi iratainak átnézése után került sor a személyes harangfelmérésre október 16-án. Igari látogatásom alkalmával sikerült mind a két felekezet, a református és a római katolikus templom harangjait is megtekintenem. A két templomban nagyszeretettel fogadtak a gondnokok, akik igen segítőkészek voltak. A katolikus templom tornyában a templomtornyok átlagos körülményei fogadtak. Ebben a toronyban sajnos a harangszint padozatának állapota miatt a harangok tisztítását, méreteinek pontos felmérését nem lehetett biztonságosan elvégezni, ezért a felmérést későbbre halasztódott. A református templomban maradéktalanul sikerült a harangok felmérése. Itt a torony harangszintje t i s z t a, g o n d o s k a r b a n t a r t á s r ó l tanúskodott. A harangok tisztítása után f é n y k é p f e l v é t e l e k k é s z ü l t e k a harangokról, feljegyzésre kerültek főbb méreteik, felirataik, díszítményeik. A református egyház iratait a Sárospataki Református Kollégium Levéltára őrzi, áttekintése több hónapos feladat lesz. A kutatások végeztével olyan adatok kerülnek, kerülhetnek elő, melyek a t e l e p ü l é s e g y h á z t ö r t é n e t é h e z, iskolatörténetéhez, helytörténetéhez szolgálnak adalékul. Kerékgyártó József harangkutató

4 4. oldal Házunk táján Párbeszédre kell törekedni a lakossággal Képviselőként elsődleges feladatomnak tartom Tiszaigar település és az itt élők érdekeit szem előtt tartva dolgozni és döntéseket hozni. Munkámmal szeretnék hozzájárulni az önkormányzat gazdasági stabilitásának és ezáltal a településünk stabilitásának megtartásához. Fontosnak tartom a meglévő intézményeink megtartását (óvoda, iskola, egészségügyi, szociális ellátás), a szolgáltatások körének igény és lehetőség szerinti bővítését. Szükség van a START munkaprogram lehető legjobb kihasználására, hiszen községünkben ez biztosít nagyarányú foglalkoztatási lehetőséget. Pályázati lehetőségek kihasználásával illetve a saját erő felhasználásával további fejlesztések megvalósításának elősegítésében (közterület fejlesztés, szilárd útburkolatok, intézményi felújítások) is szeretnék közreműködni. A természeti környezetünk kihasználása az Arborétum mint érték kiaknázása (erdei iskola, nyári tábor szervezése) is célom. Civil szervezetek, klubok létrejöttének kezdeményezése, valamint közösségi programok, családi napok, települési szintű kulturális események megrendezésének segítése, hagyományok teremtése is szerepel elképzeléseim között. Az egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy a településen élők véleményét, észrevételeit eljuttassam a képviselő-testület felé, hiszen a választópolgárok ezért tiszteltek meg bizalmukkal. Azt gondolom, ennek egy másik formája a közmeghallgatások megtartása, hiszen itt közvetlenül találkozunk a lakosok pozitívnegatív visszajelzésével. Mindez természetesen együttműködés és közös munka eredményeképpen valósulhat meg. Bízom benne, 2019-ben úgy tekinthetünk vissza az elmúlt öt évre, hogy a Tiszaigariak nem bánták meg döntésüket, hogy képviselőnek választottak minket. Bentlakásos szociális otthon kellene Kovácsné Szabó Tünde önkormányzati képviselő Ö n k o r m á n y z a t i k é p v i s e l ő k é n t a következő öt évben szeretném, ha a József A t t i l a u t c á b a n é s k ö r n y é k é n a belvízelvezetés megoldódna. Fontosnak tartom, hogy a belvizek megszűnjenek, az árkok működjenek és ténylegesen megvalósuló vízelvezetés jöjjön létre. Jó lenne, ha a tiszaigari általános iskola épületében mivel ott már csak néhány alsóst oktatnak néhány szobás bentlakásos szociális intézményt tudnánk kialakítani, hogy a tiszaigari időseknek ne kelljen Nagyivánra menniük. Az óvodánál kiépített konyha használatára is megoldást kell keresni a testülettel. Feladatunk az is, hogy a mezőgazdasági gépek ne tegyék tönkre önkormányzati útjainkat. Ezen túl a szennyvízelvezetés megoldásában is hatékonyan kívánok közreműködni. Bertók Lajos Péter önkormányzati képviselő Aki akar, az tud dolgozni Köszönetem fejezem ki mindazon tiszaigari lakosoknak, akik az évekre is bizalmat szavaztak nekem, lehetővé téve, hogy az elkövetkezendő öt évben is képviselőként vegyek részt a közéletben. A megbízatással járó feladatok nem ismeretlenek számomra, hiszen az előző ciklusban is képviselő voltam. Mint képviselő a Pénzügyi Bizottság Elnökeként és a Szociális Bizottság tagjaként végeztem a rám bízott feladatokat. Tisztában voltam, s vagyok vele, hogy ez nem mindig hálás feladat, különösen a szociális területen, hisz nem lehet mindig igazságos döntést hozni. Feladatomat az elkövetkezendő években is a jogszabályi kötelezettségek betartásával végzem, egy nagyon jó összetételű képviselő-testületben. A jelenlegi Start Munkaprogram lehetővé tette, hogy Tiszaigaron minden olyan ember dolgozni tudjon, aki úgy gondolja, a hogy munka jobb megélhetést biztosít számára. Végleges megoldást azonban csak a környező városba telepítendő üzemek jelentenének. Bízom benne, hogy öt év múlva jelentős eredményekről számolhatok be Önöknek. Őrizni kell a gazdasági stabilitást Tüdős Benjaminné önkormányzati képviselő Először is szeretnék Önöknek k ö s z ö n e t e t m o n d a n i, a m i é r t biztosítottak támogatásukról. A következő öt évben a rám szavazóknak be fogom bizonyítani, hogy jó döntést hoztak október 12-én, de az a célom, hogy minden tiszaigari lakos úgy érezze, a község irányítása jó kezekben van, és Tiszaigar jó irányba halad. Főbb célkitűzéseim a es önkormányzati ciklusban: az önkormányzat gazdasági stabilitásának fenntartása, pályázati források felkutatása és lehetőség szerinti maximális kihasználása, a településen eddig is sikeresen működő közmunka program mezőgazdasági ágazatának fejlesztése és a munka hatékonyabbá tétele, valamint a településfejlesztési elképzelések támogatása. Számítok Önökre a következő öt évben és Önök is számíthatnak rám! Fodor Ottó önkormányzati képviselő

5 Igari oktatás 5. oldal Elkezdődött az óvodai nevelési év Szeptember elsején elkezdtük az új nevelési évünket a Hat Színvirág Óvoda Tiszaigari Tagóvodájában. Tizennégy kisgyermek már tavaly is ide járt, míg hét apróság az idén került a kiscsoportba. Szeptemberben érkezett tanintézményünkbe: Barna Mihály Zoltán Fehér István Illés István Kádas János Attila Rézműves Kevin Szép Martin Októberben: Rozsnyai Achilles Edvárd A gyermek életében az első leválás a szülőtől az óvoda megkezdésekor következik be. A gyermekek személyiségüktől, mentalitásuktól függően másképp reagálnak erre a helyzetre: van, akit megvisel, de vannak olyanok is, aki zökkenőmentesen és érdeklődéssel vetik bele magukat a színes és vidám óvodai életbe. A mi évkezdésünkre szerencsére az utóbbi volt a jellemző. Egy-két kicsinél még előfordul a kis sírás reggelenként, de anya távozása után hamar elmúlt a félelem. A helyes életritmust a megfelelő napirend és heti rend rugalmas betartásával biztosítjuk. A gyermekeket szeptemberben egészséges és biztonságos környezet várta, mely megfelelt a fejlődésüknek, a szükségleteiknek és a testméreteiknek egyaránt. Az óvoda épületében igyekeztünk esztétikus környezetet teremteni, kellemes színekkel, őszi dekorációkkal tettük otthonossá az intézményt. Az óvoda udvarán található játszótér lehetőséget ad különböző változatos mozgás- és játéktevékenységre is. Az első két hónap programjai, élményei segítették az óvodai közösség összekovácsolódását a szociális kompetenciák alakulását. Igyekszünk az iskolával szorosabbra fűzni a kapcsolatunkat, így részt vettünk óvodásainkkal az október 3-án rendezett sportversenyükön. Nagy örömmel vettük birtokba az alapítványi pénzből vásárolt labdákat és számítógépparkot. Köszönjük ezt minda z o k n a k, a k i k hozzájárultak az eszközbeszerzés hez az alapítvány támogatásával! O k t ó b e r r a programmal készültünk. A TÖK-JÓ délután elnevezésű eseményre a szülőket is vártuk. Az elkészült töklámpásokkal az óvoda előtti területet világítottuk ki. Tóth Tiborné tagóvoda-vezető

6 6. oldal Igari oktatás Szivárványos udvar a tiszaigari iskolában Mozgalmasan indult a 2014/2015- ös nevelési-oktatási tanév a Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaigari Általános Iskolájában. Az első szülői értekezleten felkértük a szülőket, hogy gyűjtsenek használt autógumikat, mert ezeket újrahasznosítva szeretnénk szebbé tenni az iskolaudvarunkat. Nem telt bele sok idő és szép számmal érkezett a használt gumiabroncs, festék. Így már minden adott volt, hogy kialakítsuk az udvar új arculatát. Sok szorgos, ügyes szülői, nagyszülői gyermeki segítő kéz több délután alatt megvalósította azt, amit elképzeltünk. Szeptember 20-án a falunapon már mindenki láthatta az alkotásokat. A padok is új ruhát kaptak és felfestésre került három ugró iskola is, amit a gyerekek azóta is nagy örömmel használnak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, segítőknek, akik idejüket áldozva segítették munkánkat! Alapítványi hírek Az Általános Művelődési Központ Alapítvány kuratóriumának döntése alapján az óvodások egy új asztali számítógépet kaptak, nyomtatóval, valamint gumilabdákat. Az iskolások részére játékokat, fejlesztő játékokat rendeltünk. Október 6-án hétfőn reggel meglepetéssel indult a hét, hiszen megérkeztek az öltöző szekrények a folyosóra, és egy akadálymentesített tanulói asztal is kényelmesebbé teszi már a tanulást. A szekrényeket gyorsan belakták a gyerekek, mindennek meglett a helye. Végre tudunk már váltócipőt is használni! Csónakázás a Tiszán. Október 7-én a gyerekek és a pedagógusok csónaktúrán vettek részt a Vígh és társa Kft. meghívására. A Szabics kikötőben tízóraival vártak minket, utána pedig egy órán át csónakáztunk és csodáltuk az őszi természetet. Mesejáték a könyvtárban. Október 21-én az a Tiszaigari Könyvtár nagytermében. A makrancos királylány című, zenés mesejátékot nézhették meg a gyerekek. Sok vidám pillanatot szerzett ezen az esős, borongós napon mind az óvodásoknak, mind az iskolásoknak. Iskolai hírek Ismét elkezdtük a hulladékgyűjtést, immár hagyományosan. Gyűjtjük a -PET palackokat, -flakonokat, -kupakokat, -újságpapírt, kartont. A tavaszig tartó akciónk bevételéből az iskolai kirándulást támogatjuk majd. Egy szép októberi délután az IrányTűzz! országos vetélkedő csapata (Barta Petra, Szebenyi Dóra, Koncz Tibor és Mohácsi Attila Patrik) kerékpáros Kresz táblákat készített a vetélkedő első fordulójára. Akadálypálya az Arborétumban. Összeálltak a csapatok, hogy teljesítsék a 2014 méteres távot. Képünkön a start pillanata látható.

7 Igari oktatás Diáksport nap Igaron Október 3-án tartottuk a Magyar Diáksport Napját, mely egy országos rendezvény és a mi kis iskolánk is csatlakozott hozzá. Reggeli bemelegítő tornával indult a nap az iskola tornatermében, ahol az óvodások, iskolások, szülők, óvónők és pedagógusok együtt mozgatták meg még álmos tagjaikat. Ezt követően kerékpáros ügyességi versenyre került sor az intézmény előtti sportpályán. Nagy segítséget kaptunk ehhez az iskola rendőrétől, aki megszervezte, hogy az akadálypálya eljusson a gyerekekhez. Voltak gyerekek, akik a saját kerékpárjukkal teljesítették a pályát, de az se jelentett gondot, ha valaki nem biciklivel érkezett, hiszen biztosított volt két rendőrségi kerékpár is. Mindez nemcsak az óvódásoknak és iskolásoknak jelentett nagy élményt, a szülők is jó kedvvel ültek nyeregbe és tesztelték ügyességüket. Miután mindenki végigment az akadálypályán összeállt újra a csapat, hogy a Tiszaigari Arborétumban teljesítse a 2014 méteres futást. Kellemetlenséget okozott, hogy rengeteg volt a szúnyog, de a futók lelkesedését ez sem tudta letörni. A futásban résztvevők között versenyt is hirdettünk több kategóriában. I. óvodások, II. 2. osztályosok, III. 3. osztályosok, IV. 4. osztályosok, V. felnőttek. Első helyezést értek el: I. kategória: Minden óvodás, II. kategória: Szabad Bence Márk, III. kategória: Mohácsi Attila Patrik, IV. kategória: Faragó Béla Bálint, V. kategória: Szabó Károly, de mindenki győztesnek érezheti magát, aki teljesítette a távot! 7. oldal A Kézmosás Világnapja. Október 15-én volt a Kézmosás Világnapja, ezen a napon még jobban odafigyeltünk arra, hogy tiszták legyenek a kezeink, főleg az étkezések előtt. Országos Könyvtári Napok. Október 17-én Novák Viktória és Mester Csaba látogatott meg minket, meséket, és vidám dalokat hallgathattak a gyerekek a Találkozzunk a könyvtárban Országos Könyvtári Napok keretén belül. Ajándékokat is kaptunk, amit nagyon köszönünk!

8 8. oldal Az igari idősgondozás hétköznapjai Intézményünk január 1-től Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Tiszaigari Szakmai Egységeként működik, ellátási területe Tiszaigar közigazgatási területe. Alapfeladataink a következők: Étkeztetés: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetés igénybevételére helyben fogyasztással, elvitellel és kiszállítással van lehetőség. Házi segítségnyújtás: Segítséget nyújtunk az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában (takarítás, bevásárlás, gyógyszeríratás,- kiváltás, hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás), illetve prevenciós jelleggel segítséget nyújtunk a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében. Nappali ellátás - Idősek Klubja: Nappali ellátást az Intézmény heti öt napos nyitva tartással, 30 férőhellyel biztosít. Az ellátás célja, hogy az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi Szociális háló Családsegítés Segítséget, információt nyújt a családgondozó a szociális vagy mentálhigiénés problémák megoldásában, krízishelyzet kialakulásának megelözésében, megszüntetésében, hivatalos ügyek intézésében, nyomtatványok kitöltésében, illetve meghatározott idöközönként ruhaosztást szervez. életritmust biztosító szolgáltatást nyújtson, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezzen, biztosítsa, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Intézményünk esztétikus környezetben, modern felszereltséggel várja a klubtagokat. Állandó programokat szervezünk, BINGÓ, Ország-város játék, együtt készülünk a farsangra, az anyák napjára, az idősek napjára, télapóra, karácsonyra. Kapcsolatot tartunk a szomszédos klubokkal, a helyi intézményekkel. Egy kis ízelítő a 2014-es évből: - Január 30-án pótszilvesztert tartottunk, sütöttünk, mulattunk, a kolléganőkkel előadtuk Kéry Ferenc: Gyalog, mint Balogh című mulatságos művét. - Március 6-án álarcos bált rendeztünk, fánkot sütöttünk, táncoltunk, csujjogatóval leptük meg klubtagjainkat, illetve egy népi játékot adtunk elő időseinknek. Ezen a napon köszöntötték férfi klubtagjaink nőnap alkalmából a hölgyeket. - Március 27-én káposztás hús főtt és diótorta sült a Bingóból. - Április 3-tól minden hónap első csütörtökén, Fazakas László református lelkipásztor tart imaórát intézményünkben, melyre szívesen ellátogatnak a település idősei. - Május 30-án a év talán egyik legjelesebb alkalmára került sor, amikor megtörtént a felújított, akadálymentesített szociális intézményünk ünnepélyes átadása. Ezen a napon nyílt délutánt tartottunk, melyre szeretettel hívtuk és vártuk Tiszaigar időseit. A délutánt Karcagi Nagy Zoltán nótaénekes fellépése színesítette. Az alkalmat megragadva május hónapról lévén szó Anyák napja alkalmából egy-egy szál virággal köszöntöttük a jelenlévőket, illetve az óvodások kedveskedtek műsorukkal. - Június 19-én ismét főztünk, csirkecombot sütöttünk, petrezselymes burgonyával és gyümölcstortával. - Június 24-én vendégül láttak minket a tiszaörsi klubtagok, akikkel egy tartalmas napot tölthettünk együtt. - Július 2-án megköszöntük dr. Répássy István háziorvosunk és Bak Gyuláné Marika asszisztensünk munkáját, illetve a hosszú éveken át tartó közös együttműködést és tartalmas, hosszú boldog nyugdíjas éveket kívántunk mindkettőjüknek. - Július 8-án dr. Beranek László belgyógyász szakorvos tartott a klubban tájékoztatást a szakellátások igénybevételének menetéről, lehetőségéről. - Augusztus 14-én újra főztünk a Bingóból, babgulyást és túrós rétest készítettünk. - Szeptember 20-án a VIII. Őszi vigadalom alkalmával településünk lakosainak mutattunk be egy vidám jelenetet, illetve klubtagok, dolgozók együtt csujjogattunk a színpad előtt. Az akkori elismerő szavak arra sarkallnak minket, hogy a fellépésekről a továbbiakban se mondjunk le, ragadjunk meg minden lehetőséget, hogy tehetségünket bizonyítsuk. - Október 16-án vendégül láttuk a tiszaörsi klubtagokat és egyben köszöntöttük a megjelenteket Idősek napja alkalmából. Egy nagyon jó hangulatú napot zártunk. A jövőben is igyekszünk az idősek mindennapjait színesebbé tenni és olyan programokat szervezni, melyek a külső szemlélő számára is vonzóvá teszik ezt az ellátási formát. Továbbra is várjuk a szolgáltatásaink iránt érdeklődőket! Kovácsné Szabó Tünde szakmai vezető

9 Szociális háló 9. oldal Lakossági tájékoztató a térítési díjakról A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások köréből az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása esetén a személyi térítési díj megállapítása a következőképp történik. 1. Étkeztetés a) az étkeztetés személyi térítési díját azon étkeztetésben részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, azaz Ft-ot nem haladja meg, Ft/nap, b) az étkeztetés személyi térítési díját azon étkeztetésben részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( Ft) meghaladja, de nem haladja meg annak 300 %-át Ft), Ft/nap, c) az étkeztetés személyi térítési díját azon étkeztetésben részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át ( Ft) meghaladja, Ft/nap kiszállítás személyi térítési díja:145.- Ft./nap 2. Házi segítségnyújtás a) azon házi segítségnyújtásban részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( Ft) 70.- Ft/óra, b) azon házi segítségnyújtásban részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( ) 80.- Ft/óra. 3. Idősek nappali ellátása Idősek klubja: 0.- Ft/nap Demens személyek nappali ellátása: tartózkodás: 0.-Ft/nap étkeztetés: az 1. pontban meghatározott feltételek szerint 4. Az étkeztetés jogosultsági feltételei: szociálisan rászorult az, aki ( akinek ) életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, - csökkent munkaképességű személy, vagy I II. csoportú rokkant, illetve aki a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, amelyet határozattal, illetve a rehabilitációs szakigazgatási szerv vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkaképesség csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalásával, szakvéleményével kell igazolni, - az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, amelyet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egészségi állapot minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalásával vagy szakvéleményével kell igazolni, - fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesülő személy, amely tény, jogosultság fennállásáról a határozatot, vagy a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását csatolni kell, - saját jogon emelt összegű családi pótlékban részesülő személyek az erről szóló határozattal történő igazolás, vagy a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása alapján, - mozgáskorlátozott személyek, akiknek a július 1. napjáig kiadott végleges állapotot igazoló 164 / (XII. 27.) Korm. rendelet melléklete szerinti I. fokú orvosi szakvélemény alapján, vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv közlekedőképesség minősítése alapján a járása, terhelhetősége, járműhasználata súlyosan nehezített, vagy képtelen, amelyről az I. fokú orvosi szakvéleményt, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott állapotot igazoló szakvéleményt csatolni kell, - a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek, amely betegségek fennállását szakorvos igazolja, - utcán tartózkodó, lakhatás céljára szolgáló helyiséggel, lakcímmel nem rendelkező hajléktalan személyek, amelyet nyilatkozatával, illetve hajléktalan szállón kiállított igazolvánnyal kell igazolni. Kovácsné Szabó Tünde szakmai vezető

10 10. oldal Igari művelődés Két kiállítással is készültünk az őszre A tiszaigari m vel dési ház és a könyvtár szolgáltatásai zavartalanul m ködtek ebben az évben és sokszín programokkal igyekeztünk szolgálni a falu lakosságának minden korosztályát. A nyáron, majd az sz beköszöntével egyre aktívabban láttunk hozzá a V I I I. szi Vigadalom elnevezés program szer vezéséhez, el készületeihez. Bár ez a rendezvény egy napos, a szervezési teend k jóval megel zik a létrejöttét. Reméljük, hogy a már hagyományossá vált falunap színvonala és sokoldalúsága h en tükrözi a befektetett energiákat. A nap eseményeir l b vebb képes összefoglalót láthatnak a lap 16. oldalán. Az VIII. szi Vigadalom sikeres megrendezése után a m vel dési házban megkezd dött az szi programok szervezése és megvalósítása. Októberben az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat részeként a m vel dési házban megtekinthet volt két kiállítás anyaga. A könyvtár helyiségében meseszerepl bábok foglalták el a polcok egy részét, Urbánné Lantos Éva és Urbán István bábm vész házaspár saját készítés alkotásai. Az Egyeken él és alkotó házaspár ismer sként érkezett hozzánk, hiszen bábel adásukkal szórakoztatták már a lakosság egy részét és a jöv ben is szervezünk velük hasonló programokat. A klubszobában régi könyvek, iratok, taneszközök kiállítása lett bemutatva. Az Olvasás régen és ma cím kiállítás anyaga több magánszemély tulajdonából lett összegy jtve, így a kiállítás sikeres megvalósulását ezúton is szeretném megköszönni azoknak, akik a bemutató létrejöttéhez hozzájárultak. A könyvtár szolgáltatásait népszer sítette a kihelyezett könyvtári nap. Ekkor ellátogattunk az iskolába és az óvodába, az apró ajándékok mellett meséket és dalokat vittünk a kíváncsi apróságoknak Mester Csaba segít mmel. Október 19-én, vasárnap délután rendkívüli nyitva tartással vártunk minden érdekl d t a könyvtárban, ahol a megszokott szolgáltatások mellett volt arcfestés, kreatív asztal és lmvetítés. A könyvtári hét programjainak sorát egy meseszínház el adás zárta, ahol a gyerekek Makrancka királykisasszony izgalmas és mulatságos történetét ismerhették meg az Európa Gyermekszínház színészeinek el adásában. Az év hátralev részében tervezzük a hagyományos rendezvényeink megszervezését, mint a Karácsonyi Kézm ves Találkozó és Vásár, illetve a Falukarácsony. Mindezek mellett igyekszünk újdonságokat is kitalálni a lakosság kulturális életének színesítéséhez. Lehet ség van színház- és mozilátogatás szervezésére. Kérek minden érdekl d t, aki szeretne részt venni ilyen jelleg programokon, bátran érdekl djön a m vel dési házban! Folyamatosan zajlik az új könyvek rendelése és kiszállítása, a régi értékes és izgalmas könyvek mellé igyekszünk népszer újdonságokat beszerezni. A könyvek mellett b séges a folyóirat kínálatunk is, napiheti- és havi megjelenés kiadványok érkeznek kreatív, mez gazdasági, gyermek-i úsági és autós témakörökben. Továbbra is szeretettel várjuk a programjaink iránt érdekl d, olvasni és internetezni szeret lakosokat! A könyvtár hétköznapokon csütörtök kivételével 13:30-17:30-ig várja a látogatókat. Kérek mindenkit, hogy gyeljék a község forgalmasabb pontjain kihelyezett hirdetményeinket és az internet hozzáféréssel rendelkez k a M vel dési Központ Tiszaigar Facebook oldalát! Novák Viktória közművelődési munkatárs A forradalom évfordulójára emlékeztünk. Az október 23-i községi ünnepségre irodalmi összeállítással készültünk egy vegyes korosztályú csoporttal. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit verseken, zenei műveken keresztül elevenítettük föl. Történelmi megemlékezést tartott Szilágyi László polgármester, aki kiemelte: 1956 forradalma azért győzött, mert az maga volt a csoda már a születése pillanatában. Maga volt a csoda a létezésében és a halálában is. Születésében, mert ott és akkor jött a világra, ahol, és amikor sem számítottak rá. Létezésében, mert azokban a napokban megnyílt az ég és emberfeletti erő győzte le mindannyiunkban a poklot. És halálában is csoda volt, mert hőseit, bár jeltelen sírba, arccal a föld felé fordítva, szögesdróttal összekötözve temették el, mégis feltámadt, itt van közöttünk ma is. Igen, itt vagyunk mi, akik hitet teszünk mellette újra és újra hangzott el az ünnepi beszédben. A színvonalas megemlékezés záró programja az emléktábla megkoszorúzása volt.

11 A hónap portréja Többet kellene gondolkodni közösségben A kulákbélyegtől mentett meg az örökség szétadása Szeptember 8-án a VIII. Őszi Vigadalom egész napos rendezvényén adta át Szilágyi László polgármester a díszpolgári elismerést Lengyel Józsefnek. A település harmadik díszpolgára Tiszaigaron született, egész élete, munkássága ide kötötte. Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Lassan 90 évvel ezelőtt, 1925 novemberében láttam meg a napvilágot meséli a kitüntetett. Nagyapám házánál nevelkedtem, aki egy 50 holdas birtokon gazdálkodott. Apám, akit 1942-ben elvesztettem, továbbszolgáló katona volt, ő nősült be a gazdaságba. A háború utolsó évében nagyapám is meghalt, így az öt fiú családfő nélkül maradt. Mivel testvéreim közben dolgozni kezdtek, édesanyám pedig idős volt, én vettem át a gazdaság irányítását. Az egykor 50 holdas birtok öt felé ment, tulajdonképp ez mentett meg minket attól, hogy kuláklistára kerüljünk. Tíz holdam volt, amit igás állatok hiányban már nem volt könnyű fenntartani, ezért 1949 decemberében beadtam a földet az akkor megalakult Petőfi téeszbe. Nehéz döntés volt? Tulajdonképpen nem. Tíz holddal már nem tudtunk mit kezdeni. Engem elküldtek e g y h a t h e t e s t a n f - olyamra, a hat elemit k i e g é s z í t e t t e m, végzettséget szereztem. De a földtől sokáig nem szakadtunk el. Abban az időben az irodai dolgozók is végeztek fizikai munkát, így 1956-ig minden nyáron kijártunk aratni a földekre. 11. oldal Fiatalemberként hogyan élte meg ezeket az éveket? M i n d i g v o n - zódtam a kultúrához, a sporthoz. Harmonikán, cimbalmon játszottam, sokat mulatott együtt az akkori fiatalság. Felesége hogyan viselte, hogy Ön a hangszer mögött ül? Mindig megoldottuk, nem volt ebből gond. Ha együtt akartunk táncolni, akkor más játszott a hangszeren, ha én játszottam, akkor megtáncoltatta más. Összetartó emberek éltek Igaron. Emellett negyedszázadon át szerveztem a helyi sportéletet is. Megfért egymás mellett a munka és a szórakozás. Nagyon elégedetten beszél ezekről az évekről Volt téesz, s ez munkát adott. Aki tanulni akart, megtehette, aki nem érzett magában annyi ambíciót, az dolgozott. Sok volt a fiatal, jó közösség élt Igaron. Hogyan fogadta a díszpolgári elismerést? Mint minden, ez is jól esik az embernek, bár meg kell mondanom, ha aktívabb koromban kapom, talán más lett volna A község harmadik díszpolgáraként mit üzen az igariaknak? Jó a polgármesterünk, mindent megtesz Igarért. Talán a lakosoknak is lépést kellene váltani. Nagyobb közösségi élet, összefogás kellene. Meg kell látni a munkát, a teendőt, akár a ház körül, akár Igar életében. Bízom benne, hogy ebben az irányban is lesz változás. Jó egészséget és további aktív életet kívánunk Tiszaigar harmadik díszpolgárának, Lengyel Józsefnek. Szuromi Rita

12 12. oldal A hónap ünnepe: Mindenszentek Az emlékezet lángjai Valaha ők is éltek, szeretettek, öleltek és szenvedtek. Ma már csak az apró gyertyaláng pislákoló fénye és a novemberi ködben megszürkült sírhant jelzi, itt voltak, éltek, szerettek, öleltek és megszenvedték a rájuk kimért életet. November az emlékezés hónapja. Mindenszentek hava ahogy régen nevezték az ősz utolsó hónapját a temetőjárások, a múltidézések hónapja. A korai szürkületben, az egyre zordabbá váló estéken akaratlanul is eszünkbe jutnak az előttünk járók. Mit hagytak ránk örökül? S mi megértettük-e életük üzenetét? Nem mondunk köszönetet, mert már nem divat. Nem hajolunk le az elesettekhez, mert életünk szűnni nem akaró rohanás. Nem vesszük fel a múlt széthagyott szilánkjait, mert kapható tőle divatosabb és szebb. Nem gondoskodunk az idősekről, a magányosakról, mert létezik szociális gondoskodás, pénzen vásárolható segítségnyújtás. Nem beszélünk, mert megteszi ezt helyettünk a média. Nem gondozzuk a temetőket, mert a sírhantok mulandóságunkkal szembesít. Ám elég egy szürke novemberi reggel, hogy ráébredjünk, hányszor nem mondtuk ki, köszönöm és hányszor hallgattunk ahelyett, hogy szólni mertünk volna. S most állunk némán, lehajtott fővel szeretteink, rokonaink, barátaink sírja mellett, de már nincsenek kérdések és nem érkeznek válaszok, csak a néma fájdalom maradt azért, amit elmulasztottunk megtenni a mulandóság nagy időutazása előtt. Éltek, szerettek, öleltek és szenvedtek. S mi most előttük állunk lehajtott fejjel, járjuk az utat, melyen egykor ők haladtak. Különös, néma nyelven sírokkal beszélgetünk. Mert november van, s ilyenkor a gyertyalángban nemcsak az emlékek, hanem könnyeink is táncra kelnek

13 Igari hitélet 13. oldal Tiszaigari Református Gyülekezet rövid története Az egyházközség a XVI. század második felében alakult. Első lelkipásztora Túri János volt. A lelkes kis gyülekezet 1784-ben templomépítésbe kezdett, melyet szeptember 24-én szenteltek fel ban iskola és parókia épült. A templom és parókia műemlék. A templom barokk stílusban épült. Az első világháború kitörésének évében, 1914-ben épült a templomhajóhoz a jelenleg látható torony. A templomkertben a háborúban elesettek emlékére emlékszobrot állíttattak, melyre mindkét háború áldozatainak neve felkerült. A fehér márványtáblán 100 hősi halott neve szerepel, melyet 1987-ben helyeztek el a szobor lábazatán. Az ezredfordulón kormányzati segítséggel megtörtént a templomhajó tetejének cseréje, 2002 és 2003 közt a torony bádog tetőzetének cseréjét végezték el. A és évben ismét nyertes pályázattal melyet Szalkay Róbertné lelkipásztor adott be bruttó 16 millió forintot nyertünk külső-belső felújítására. Idáig 28 lelkipásztor szolgált a Tiszaigari Református Gyülekezetünkben és 41 gondnok volt. Idén januártól Fazakas László tiszteletes úr lát itt el szolgálatot. Sulymosi Sándor főgondnok Kunmadarason, Berényi Lajosné Mária presbiter és gondnok Tiszaigaron látnak el gondnoki szolgálatokat. Egyházi Istentiszteletek rendje Kegyeleti tárgyaink Úrvacsorai kellékek: Az Úr asztalára ezüst kenyér alátét tálca. Ajándékozta TNV. Széki Zsigmond és Negyesi Szepessi Juliánna Asszony 1783-ban. Az Úr asztalára arany-ezüst ötvözetben kehely. Ajándékozta T.N. Széki Susánna Asszony 1783-ban Az Úr asztalára arany-ezüst ötvözetben kehely. Ajándékozta T Ns. Széky Zsigmond mivel Solyom Victoriátúl született fia Péter itt járult elősször a szent asztalhoz augustus 29-én. Keresztelési kellékek: Keresztelő kancsó, ezüst 2005-évben április 25-én Szalkay Róbertné lelkész beiktatásának perselypénzéből készítette a Tiszaigari Református Egyházközség. Keresztelővíz felfogó tálka ezüst, 2005-évben. A Kampeni (NL) Polencomité Adományából készítette, a Tiszaigari Református Egyházközség. Dióhéjban a Református Egyházközség Hitéletéről Református Istentisztelet: minden vasárnap 11 óra. Fazakas László lelkipásztor szolgál. Római Katolikus Szentmise: november 16. Bereczkei Miklós atya szolgál. Baptista Gyülekezet: november óra. Pesti Csaba lelkipásztor szolgál. Az Alkalmakra szeretettel várunk mindenkit! Református egyházunknak 108 egyházfenntartói járulékot fizető tagja van. Hét fő presbiter és ebből egy fő gondnok. Sajnos, amióta Tiszaigaron csak alsó tagozat működik, nem volt csak elvétve keresztelés és konfirmációoktatás gyülekezetünkben. Hála Istennek, lelkipásztorunk Fazakas László megtesz mindent annak érdekében, hogy megszólítsa a gyülekezeti tagokat, időseket és fiatalokat egyaránt, szolgálataiban felhívja a figyelmet arra, hogy nem csak kenyéren él az ember, hanem Isten igéjére is szükségünk van. Tehát vegyük magunkhoz a lelki táplálékot, mert ez által nyugalmunk és békességünk lesz. A hitbéli növekedés hála Istennek látható! Az idén egy felnőtt keresztelés és öt konfirmáció volt. Nagyon hálásak vagyunk érte Istennek. Felvételünk a konfirmációs ünnepségünk után készült. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket. ( Mt.1rész,28)

14 14. oldal A nagy háború centenáriumára emlékeztünk Száz évvel ezelőtt tört ki az első világháború, melyet a korszakot megélők csak Nagy Háborúként emlegettek. A centenáriumról Tiszaigaron is megemlékeztek. A világháborús emlékműnél megtartott ü n n e p s é g e n d r. F a z e k a s S á n d o r földművelésügyi miniszter és Szilágyi László polgármester idézte f e l a m a g y a r t ö r t é n e l e m e g y i k sorsfordító eseményét, mely nemcsak az e g y é n, h a n e m a nemzet tragédiája is lett. Az igari lakosság az első világháború után országos kezdeményezésre állíttatta fel a magányos katonát á b r á z o l ó e m l é k m ű v e t. A m a g y a r országgyűlés 1924-ben a világháború kitörésének 10. évfordulóján alkotott törvényt arról, hogy a magyar nemzet m é l y s é g e s s zeretettel, m a g a s z t a l ó elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket f e l á l d o z t á k. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, a z é l ő é s j ö v ő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsős é g é r e m i n d e n e s z t e n d ő b e n méltóképpen meg fog erről emlékezni. - A mi világháborús emlékművünk egy magányos katonát ábrázol, s a tiszaigari református templom kertjében áll. Oldalán 58 hősi halott katona neve szerepel. Emlékezzünk kegyelettel és tisztelettel rájuk. Az emlékművön szereplő nevek javarésze mihozzánk, kései utódokhoz is kötődnek, hiszen őseink és rokonaink emlékét őrzik a bevésett betűk hangzott el az ünnepségen. A világháború gyorsnak ígért csatái hosszúra nyúltak. Négy év alatt összesen 68 millió katonából közel 15 millió hunyt el. A több mint 3,5 millió magyarországi honvéd közül pedig több mint fél millió fő hősi halottként veszett oda a csatatereken. Vietórisz József: Beszél a márvány című versének és a hősök nevének felolvasása után egyperces néma csenddel adóztak az elhunytak emléke előtt, majd koszorúkat és egy-egy szál virágot helyeztek el az emlékmű talapzatánál a lakosok. Igar anno... Igar anno. - Fő út 146.??? Tudja-e Ön? Hogy Igar nevének eredete máig sem tisztázott? Egyes feltételezések szerint az igar szó eredhet a középiráni szogd nyelv erős jelentésű szavából, más névetimológiai értelmezések szerint viszont az ó-északi germán Ingwarr szóból származik. Léteznek olyan elképzelések is, hogy besenyő kapcsolatokon keresztül került a kifejezés hazánkba, mögötte pedig óorosz kapcsolatokat kell látni. Hogy egykor jelentős volt a szőlőtermesztés? Pesty Frigyes felhívására 1864-ben készítették el Magyarország helyneveinek összegyűjtését, a munkában a községi jegyzők vettek részt. E szerint a kiegyezést megelőző évtizedben több helyen is termeltek Igaron szőlőt. Feljegyezték az Öreg szőllő, a Mándi Szőllő, a Ludas és a Kéntelen szőllő helyneveket. Igari múltidéző A Nagy Háború igari áldozatai Ács Miklós Balogh József Barna Gyula Bohácsi István Csurgó Lajos Dengi György Emődi Dániel Fekete János Fekete József Ferencz Menyhért Fodor József Kocsis György Kolompár Sámuel Kálmán József Kardos József Korda Sándor Kovács Sándor Kálmán Lajos Kaknics Ferenc Makó Dezső Mészáros József Mosolygó Béla Mosolygó Dániel Nagy Illés Nagy Árpád Nagy Lajos Nagy Dániel Nagy Sándor Nagy Ferenc Oláh József Péntek Bálint Póka Dániel Póka Imre Potornai Mihály Potornai Imre Potornai Márton Sági Mihály Somogyi Gábor Szabó Dániel Szabó Elek Szarvas Gyula Szendi Pál Szabó György Tar Lőrinc Tasi Pál Tóth Kálmán Tóth József Tóth Ferenc Tóth Bálint Tóth Imre Tóth Pál Tüdős György Tüdős Pál Unicsovics Lajos Unicsovics István Varga Dániel Vajda János Waldmann Andor

15 Igari apró-cseprő 15. oldal észek Fészek A másfél év szünet után újrainduló Igari Hírek szerkesztői nem csupán az objektív tájékoztatást tartják fontosnak a lap hasábjain keresztül, hanem a nyomtatott sajtó adta lehetőségekkel élve szeretnének a település szellemi, kulturális életében is jelen lenni. Ezért hónapról hónapra játékokkal, pályázatokkal, felhívásokkal arra ösztönözzük a lakosságot, hogy kapcsolódjanak be minél aktívabban a lap szerkesztésébe. A most bemutatott kép címe: Fészek. A fotó gondolatokat, történeteket ébreszthet. Kérjük azokat az igariakat, akik kedvet és tehetséget éreznek magukban arra, hogy a látvány mellé történetet is írjanak, tegyék ezt meg! Műfaji kötöttség nincs, a terjedelem maximum 4500 karakter lehet. A legjobb írást a december havi Igari Hírekben leközöljük. Az írásokat december 10-ig kérjük eljuttatni az címre. Pályázati felhívás február 21-én 18 órától SULI-OVI Jótékonysági Alapítványi Est lesz Tiszaigaron. IMPRESSZUM Igari Hírek Ingyenes önkormányzati kiadvány Főszerkesztő: Szuromi Rita Szerkesztő: Hatvani Gyula Felelős kiadó: Tiszaigar Község Önkormányzata Szilágyi László polgármester Cím: Tiszaigar, Dózsa Gy. út 19. Honlap: Lapzárta: minden hónap 20. A kiadványban szereplő írásos és képi anyagok felhasználása a szerző beleegyezése nélkül tilos! Műsor: iskolánk egykori tanulóinak fellépése óvodások, iskolások műsora, tombola, büfé Zene: Bényei Gábor Vacsora: svédasztalos Belépőjegy: felnőtt 2000 Ft., gyermek 1000 Ft. Támogatójegy: 500 Ft. Jegyek elővételben az óvodában és az iskolában kaphatók. Kérjük, hogy részvételi szándékukat február elejéig jelezzék! Már a karácsonyra készülnek Tavaly a község valamennyi lakosát meglepték a karácsonyi ünnepek alkalmából egy-egy gyertyatartóval, a m i t L i g a E r i k a készített el az igariak s z á m á r a. A z i d e i meglepetéseket már október végén elkezdték előkészíteni. Az alap formákat november 4-én kemencében kiégetik, majd egy hét pihentetés után kézi festéssel kapják meg a karácsonyi meg-lepetések végleges formájukat. Anyakönyvi Hírek Halálozás Makó Lajos ( ) Nagy József ( ) Póta Sándor Józsefné ( ) Szlávik Istvánné ( ) Unicsovics Dániel Istvánné ( )... Születés Erdei Szabolcs Sándor (szül.: , an.: Nagy Adrienn) Fehér Krisztofer (szül.: , an.: Török Zsuzsanna) Német Amira Virág (szül.: , an.: Német Gizella Ibolya) Orosz Marcell (szül.: , an.: Dankó Beáta) Recskó Noel Dzsúlió (szül.: , an.: Penti Dóra) Szabó Botond Máté (szül.: , an.: Dudás Katalin) Szabó Zoltán János (szül.: , an.: Székely Zsófia) Szép Szimonetta (szül.: , an.: Molnár Szilvia) Varga Gábor (szül.: , an.: Kiss Margit)... Házasság Kiss Ferenc - Bekecs Ilona ( )

16 Őszi Vigadalom Igaron Nyolcadik alkalommal rendezték meg az igari őszi vigadalmat, melynek hangulatfelelőse generációk Kató nénije, Ihos József volt. Sztárvendégben sem volt hiány, a reggeli tornáról Katus Attila, az esti szórakozásról Tihanyi Tóth Csaba, Bognár Rita, Cserpes Laura, Kovács Kati, Lola és Király Viktor gondoskodott. A gyermekek körében nagy sikert aratott Molnár Orsolya műsora, míg a fiatalokat a motoros show izgalmaival várták. Az egész napos rendezvény ideje alatt 1200-an fordultak meg a sportpályán. Az eseményen adták át Tiszaigar harmadik díszpolgári elismerését. A kitüntetett Lengyel Józseffel készült beszélgetést a 8. oldalon olvashatják. visszapillantó

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

I. Gyermekétkeztetés térítési díjai

I. Gyermekétkeztetés térítési díjai Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2014. november 7-én tartott üléséről 45/2014. képviselőtestületei határozat: szavazatszámláló ad hoc bizottság létrehozása 1 Jegyzőkönyv Készült: Önkormányzat

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet MifadCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. E-mail: mihalvhaza@mail.globonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vb en Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur! Az illes helve: Miivelodesi Haz

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2015.(III.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Január. Február. Január 23. Képviselő testületi ülés, nyilvános Helyszín: Önkormányzat Hivatala

Január. Február. Január 23. Képviselő testületi ülés, nyilvános Helyszín: Önkormányzat Hivatala Január Január 23. Január 23. 2016/17 tanítási év II. félévének kezdete Január 27. 2016/17 tanítási év, élévi értesítők kiosztása Február Február Farsangi dekoráció, álarc és szemüveg készítése a könyvtár

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben