Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére"

Átírás

1 Stratégia Városunk Háza Akcióterület Helyzetelemzés Célok, fejlesztések Kommunikáció Hatások Kockázatok Menedzsment Pénzügyi terv Üzemeltetés Ütemezés Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére Albertirsa, január

2 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 1 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve Megbízó: Albertirsa Város Önkormányzata Polgármester: Fazekas László Témafelelős: Vasvári Csaba A dokumentumot az ÉrtékTérkép Kft. munkatársai készítették: Varga-Ötvös Béla (ügyvezető igazgató) Horváth Dániel Monori Mónika Ács Eszter Hirtling Julianna Horváth Gergely Németh Adrienn Albertirsa város Új városközpontjának Előzetes Akcióterületi Terve (EATT) az Integrált Városfejlesztési Stratégiával (IVS) összhangban, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által kiadott Városfejlesztési Kézikönyv második, javított kiadása, továbbá a Pályázati felhívás és útmutató a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt Funkcióbővítő rehabilitáció, Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP /B) c pályázati dokumentáció alapján készült. Az ÉrtékTérkép Kft. munkatársai köszönetüket fejezik ki polgármester úrnak és Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala dolgozóinak az EATT elkészítésében nyújtott közreműködésükért.

3 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló 4 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása Az akcióterület kijelölése Jogosultság igazolása Az IVS-hez való illeszkedés bemutatása Helyzetelemzés Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Megelőző városfejlesztési tevékenységek bemutatása Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása Demográfiai helyzet Gazdasági helyzet Társadalmi helyzet Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet Jövedelmi helyzet A környezeti értékek bemutatása A környezeti károk bemutatása és feltárása Közigazgatási és közösségi szolgáltatások jelenléte A közbiztonság helyzete Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása Településszerkezeti elemzés Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró, meglévő közlekedési hálózat helyzete Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró, meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából Lakáshelyzet A közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota Funkcióelemzés Igényfelmérés és kihasználtsági terv Igényfelmérés Kapacitás kihasználtsági terv A tulajdonviszonyok értékelése Piaci igények, lehetőségek felmérése Általános megállapítások A városrehabilitáció gazdasági igényei A fejlesztés társadalmi igényei Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai A tervezett fejlesztés rövid bemutatása Az akcióterületi fejlesztések céljai és részcéljai Az akcióterület beavatkozásai A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése és ütemezése A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek A városmegújítás helyi eszközrendszere A szervezeti háttér megteremtése Köz- és magánszféra együttműködése, helyi partnerség Településmarketing 78

4 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve Egyéb tulajdonosi, adminisztratív tevékenységek A regionális operatív program közötti, városrehabilitációs célú állami támogatása keretében, az önkormányzat által megvalósuló beavatkozások Közszféra alprogram, a közszféra intézményfejlesztés projektelemei (közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló beavatkozások) Társadalmi alprogram, a közösségfejlesztés projektelemei (közösségi funkciót erősítő beavatkozások) Környezeti alprogram, a környezetmegújítás projektelemei (városi funkciót erősítő beavatkozások) _ Gazdasági alprogram, a gazdaságfejlesztés projektelemei (gazdasági funkciót erősítő beavatkozások) Összefoglaló indikátortáblázat A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról Szinergia-elemzés Bevonandó partnerek Jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok A tervezett fejlesztések várható hatásai Társadalmi hatások Gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatások Környezeti hatások Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi indikátorok A megvalósítás intézményi kerete Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása A jelenlegi önkormányzati és hivatali szervezeti háttér A menedzsment szervezettel szemben elvárt kompetenciák Az akcióterületi menedzsment feladatok ellátása A projektmenedzsment szervezet tevékenysége A projektgazda kötelezettségvállalásai Üzemeltetés, működtetés Kockázatok elemzése A kockázatok korai felismerésének szükségessége Külső kockázatok Belső kockázatok Pénzügyi terv A Projekt elszámolható költségei tevékenységek szerint A pályázat pénzügyi terve és szöveges magyarázata A Projekt előkészítés költségei és szöveges magyarázata A Projekt elszámolható költségeinek ütemezése és forrásai A Projekt finanszírozása sz. melléklet: Akcióterületen belüli ingatlanok listája sz. melléklet: Akcióterületen belüli önkormányzati ingatlanok listája sz. melléklet: Akcióterületen található régészeti lelőhelyek számú melléklet: Albertirsa Város évi rendezvénynaptára sz. melléklet: A pályázat pénzügyi tervének excel táblája 161 Albertirsa - Új városközpont - Előzetes Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia

5 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 4 1. Vezetői összefoglaló Albertirsa Város Önkormányzata év folyamán megbízta az ÉrtékTérkép Kft-t a város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (a továbbiakban: IVS) és Előzetes Akcióterületi Terve (a továbbiakban: EATT) c. dokumentumok elkészítésével. Az EATT dokumentum az Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban, ahhoz szervesen kapcsolódva, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által kiadott Városfejlesztési Kézikönyv második, javított kiadása, továbbá a Pályázati felhívás és útmutató a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP /B) c pályázati dokumentum alapján készült. Az akcióterület funkcióbővítő és funkciómegerősítő fejlesztései az Új Városközpont városrészi céljának teljesülését segítik elő. A közszféra funkciók jelentős megerősítése, továbbá a gazdasági, kereskedelemösztönző beavatkozások hozzájárulnak a városrész minőségi fejlődéséhez, helyi sajátosságként az összetartozás érzés és a társadalmi kohézió erősítésével teljesebbé teszik a városfejlesztést. A pályázati anyagunkban szereplő beruházás akcióterülete, az 1950-ben egyesített két falu határán található. Jelenlegi városházánk távol esik ettől, a földrajzi és egyéb (népsűrűség, közlekedés) szempontból központi területtől. Ennél is nagyobb problémát jelent, hogy a jelenlegi Városháza épület elsősorban szűkössége miatt, megközelítően sem felel meg a mai kor elvárásainak. Az akcióterülethez tartozó Vasút utca (hajdan ez választotta el Alberti és Irsa településeket) mentén évekkel ezelőtt megkezdődött egy városközpont kialakítása főtérrel, közparkkal, parkolókkal, kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épületekkel. A pályázati anyagban található illusztrációk jól mutatják az itt megjelent funkciókat. Ezek a következők: posta, bank, gyógyszertár, kávézó, továbbá hét, különböző profilú kereskedelmi egység. Jelen dokumentum ahhoz járul hozzá, hogy a megkezdett városfejlesztési tevékenység kerek egészet alkosson, és megváltoztassa az Albertirsáról alkotott eddigi képet, összekapcsolja a helyi multikulturális társadalmat. Felhívjuk a figyelmet, hogy Albertirsa Város Új Városközpontjának Előzetes Akcióterületi Tervéhez (EATT) csatoltuk Albertirsa - Új városközpont - Előzetes Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia c. dokumentumot, mely az EATT végén található önálló dokumentumként.

6 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 5 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 2.1 Az akcióterület kijelölése Az Albertirsára vonatkozó IVS V. 3. fejezete rendelkezik az akcióterületek lehatárolásáról. A város a rendelkezésre álló háttér-dokumentációk, valamint az IVS városi és városrészi helyzetelemzésének és célrendszerének figyelembe vételével kijelölte a közötti fejlesztésekhez kapcsolódó akcióterületeket. 1. sz. térkép Az IVS által lehatárolt városrészek Forrás: Albertirsa Város IVS

7 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 6 Az IVS Albertirsa Új városközpont városrész területét egyben akcióterületként határolta le. Az Új városközpont akcióterület Albertirsa központjában helyezkedik el, így az IVS-ben a városközpontra meghatározott városrészi részcélok érvényesek rá. Az akcióterület a város szívében helyezkedik el, azonban a városrész nem a település történelmi magja, funkcionális központja. 1. sz. táblázat Ceglédi kistérség Albertirsa Új Városközpont városrész Új Városközpont Akcióterület Terület ha ha 20,86 ha 20,86 ha Lakosság (2009) fő fő 381 fő 381 fő Forrás: KSH 2. sz. térkép A Városközpont Akcióterület megközelítése, szemléltetése ortofotón Forrás: Google Earth műholdkép alapján saját szerkesztés

8 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 7 Az Új városközpont akcióterület a Ceglédi Kistérség második-harmadik legfejlettebb településén, Albertirsa különböző városrészeinek találkozásánál, a város földrajzi középpontjában fekszik. Albertirsa, és ezen belül az akcióterület megközelíthetősége kedvező. A városközpont közúton Budapestről és Szolnokról a 4-es főúton, a 4-es út és Cegléd felől a 40-es úton, és a 405-ös út révén az M5-ös autópálya felől (amely a településeket elkerülve köti össze az M5ös újhartyáni csomópontját és a 4-es főút albertirsai elkerülő szakaszát) érhető el. A városon belül az akcióterület centrális elhelyezkedésű, gyalogosan, kerékpárral, személygépjárművel vagy közforgalmú eszközökkel, a város minden pontjából könnyen megközelíthető. A városközpontban elhelyezkedő Új városközpont akcióterület a város szíve, teljesen megegyezik a városrész területével. Gerince - az északnyugat-délkeleti futású Pesti út és az északkelet-délnyugati irányú Vasút utca, tulajdonképpen a város főutcáinak tekinthetők. Itt található a város legtöbb intézménye. 3. sz. térkép A Városközpont Akcióterület lehatárolása

9 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 8 Az Új Városközpont Akcióterületet határoló utcák: Hunyadi u. - Táncsics u. - Koltói Anna u. - Rákóczi u. - Vasút u. - Bocskai u. - Futó u. - Győzelem u. - Sport u. - Tavasz u. - Kossuth Lajos u. - Köztársaság u. - Pesti út - Hunyadi u. 4. sz. térkép Az Új Városközpont Akcióterületet alkotó 10 tömb

10 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 9 2. sz. táblázat Sorszám Közterületi határ 1. tömb: Táncsics Mihály utca - Hunyadi utca - Politzer utca - Pesti út 2. tömb: Politzer utca - Hunyadi utca - Pesti út 3. tömb: Sport utca - Pesti út - Köztársaság utca - Kossuth Lajos utca - Tavasz utca 4. tömb: Vinnyica utca - Piac tér - Pesti út - Sport utca 5. tömb: Vinnyica utca - Vasút utca - Pesti út - Piac tér 6. tömb: Rákóczi utca - Koltói Anna utca - Pesti út - Vasút utca 7. tömb: Baba utca - Vasút utca - Vinnyica utca - Sport utca 8. tömb: Győzelem utca - Vasút utca - Baba utca - Sport utca 9. tömb: Sport utca - Győzelem utca - parkolók - Baba utca 10. tömb Bocskai utca - Vasút utca - Győzelem utca - Futó utca Akcióterületen belüli utcaszakaszok listája: 3. sz. táblázat Baba utca: Páratlan oldal: Baba utca 1-3. Páros oldal: nem Bocskai utca: Páratlan oldal: Bocskai utca Páros oldal: nem Futó utca: Páratlan oldal: Futó utca Páros oldal: nem Győzelem utca: Páratlan oldal: nem Páros oldal: Hunyadi utca: Páratlan oldal: nem Páros oldal: Hunyadi utca: Koltói Anna utca: Páratlan oldal: nem Páros oldal: Koltói Anna utca 2-4. Kossuth Lajos utca: Páratlan oldal: nem Páros oldal: Kossuth Lajos utca 2. Köztársaság utca: Páratlan oldal: Köztársaság utca 1-5. Páros oldal: nem Pesti út: Páratlan oldal: Páros oldal: Politzer utca: Páratlan oldal: Politzer utca 1-7. Páros oldal: Rákóczi utca: Páratlan oldal: Páros oldal: nem Sport utca: Páratlan oldal: Sport utca Páros oldal: nem Táncsics Mihály utca: Páratlan oldal: 1-9. Páros oldal: nem Tavasz utca: Páratlan oldal: Tavasz utca Páros oldal: nem Vasút utca: Páratlan oldal: 1-5. Páros oldal: Vasút utca Vinnyica utca: Páros oldal: Vinnyica utca 2-6. Páratlan oldal: Nincs.

11 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve sz. térkép Az Új Városközpont Akcióterület meghatározó térkapcsolatai A városközpont és környezete mikrotérségi központ is. Így az akcióterület, mint centrum, 15 ezer ember számára teljes egészében, 36 ezer fő esetében pedig részlegesen nyújt a városközponti funkcióhoz tartozó szolgáltatásokat. Az akcióterület közelében található a buszpályaudvar, és a vasútállomás.

12 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve Jogosultság igazolása 4. sz. táblázat Társadalmi mutatók Akcióterület Albertirsa Adatforrás Népesség Lakónépesség (fő) KSH, Város egésze arányában (%) 3,4 100 Számított Terület Összes (km 2 ) 0,21 72,96 Önkormányzat Laksűrűség (fő/ lakás) Demográfia Lakónépesség/lakás 2,76 2,63 Számított 0-14 évesek aránya (%) 17,1 16,8 KSH, évi népszámlálás 60-x évesek aránya (%) 17,3 20,2 KSH, évi népszámlálás Képzettség Gazdasági aktivitás Munkanélküliség Legfeljebb általános iskolát végzettek aránya a évesek közül (%) Felsőfokú képzettséggel rendelkezők aránya 25-x évesek között (%) Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a éveseken belül (%) Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%) Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%) 19,2 32,3 KSH, évi népszámlálás 16 5,9 KSH, évi népszámlálás 34,0 45,1 KSH, évi népszámlálás 9,6 19,4 KSH, évi népszámlálás 32,8 42,7 KSH, évi népszámlálás Háztartások Lakásállomány (db) KSH, évi népszámlálás Lakásállomány Lakássűrűség lakás/km számított Alacsony komfortfokozatú lakások aránya 17,4 32,6 KSH, évi népszámlálás A városközpont funkciókban gazdagon ellátott, amit az alábbi térkép szemléltet. Az akcióterületen koncentrálódnak azok az intézmények, és egyéb létesítmények, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a városrész (és a település egésze) közösségi-társadalmi és gazdasági életének súlyponti területeként működjön.

13 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve sz. térkép Az Új Városközpont Akcióterületen található intézmények területi eloszlása

14 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve sz. táblázat Jogosultsági kritériumok a KMOP 2009/5.2.1./B pályázati útmutató szerint Indikátor típusa Határérték Akcióterületi érték* Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma. Min. 3 db 9 db Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek (pl. pénzügyi) száma. Min. 8 db 94 db * részletesen ld. jelen dokumentum Funkcióelemzés c. fejezetét 1993-ban első alkalommal fogadott el Albertirsa képviselő-testülete olyan rendezési tervet, amely ide, a sporttelepre és annak közvetlen környezetébe tervezte helyezni a településközpontot. Jelenleg a városközponton kívül helyezkedik el a Városháza épülete (Irsa városrész), amely azonban jelenlegi állapotában nem képes betölteni eredeti funkcióját. Mind elhelyezkedése, mind megjelenése, mind pedig kapacitása miatt szükséges a városházát az Új városközpont akcióterületre, egy új épületbe áthelyezni. A közösségi funkciók közül kiemelendő, hogy az akcióterületen belül helyezkedik el a Márai Sándor Könyvtár, a Móra Ferenc Művelődési Ház épülete és a városi piac, amely jelentős térségi hatókörrel rendelkezik. A humánszolgáltatások közül az oktatás-nevelés intézményei (Lurkó Bölcsőde, óvoda, a Tessedik Sámuel Általános Iskola 2. számú épülete), és egészségügyi szolgáltatások (Rendelő, mentőállomás) is megtalálhatók a városközpontban. Az Új városközponthoz szervesen kapcsolódik az Irsa akcióterület területén elhelyezkedő Köztársaság úti városközponti terület, amely tovább növeli a város belső részeinek funkciógazdagságát; itt található számos egyház intézmény (Római Katolikus Templom, Irsai Evangélikus templom).

15 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve Az IVS-hez való illeszkedés bemutatása Az IVS 5. fejezete a következőképpen határozza meg Albertirsa hosszú távú jövőképét: Albertirsa egy, a (múltjában és jelenében egyaránt gyökerező) sokszínűségét megőrző, erős társadalmi kohézióval rendelkező, társadalmi-gazdasági és környezeti szempontból harmonikusan fejlődő, hangsúlyosabb mikrotérségi központ szerepét betöltő, a helyi gazdaságot helyzetbe hozó település. A városfejlesztés legfontosabb távlatos szándékáról ez áll ugyanitt: Albertirsa a jelenlegi ingázó alvóváros helyett, egy komoly gazdasági potenciált felmutató, prosperáló város legyen. Ugyancsak az IVS 5. fejezetében találhatók a jövőkép elérését segítő, városi szintű középtávú (7-8 éves) tematikus célok, illetve az egyes városrészek jellegzetes problémáihoz köthető célok. Az akcióterület fejlesztéseinek illeszkedését az IVS által felvázolt jövőképhez és célrendszeréhez a következőképpen foglalhatjuk össze. Albertirsa esetében egy új városközpont létrehozása, az akcióterületi terv tárgyát képező fejlesztési program tartalma, amely újraszervezi és katalizálja a településen belüli társadalmigazdasági életet, továbbá hangsúlyosabb szerepet tölt be a mikrotérség életében is. Ennek megfelelően az IVS-ben megfogalmazott célok mindegyike (rövid- és hosszú távú egyaránt) releváns az akcióterületre vonatkozóan. A területi és tematikus célok egymás közötti, valamint a jövőképhez való viszonyát szemlélteti az alábbi ábra. 1. sz. ábra Átfogó éves cél Albertirsa jövőképe - a Sokszínűség harmóniája Albertirsa a sokszínűségét megőrző, erős társadalmi kohézióval rendelkező, társadalmi-gazdasági és környezeti szempontból harmonikusan fejlődő, hangsúlyosabb mikrotérségi központ szerepet betöltő, a helyi gazdaságot helyzetbe hozó település. Tematikus (ágazati) 7-8 éves célok 1. Társadalmi kohézió erősítése 2. Helyi gazdaságfejlesztés 3. Infrastruktúrafejlesztés Specifikus (területi) 2-3 éves célok Intézmény -fejlesztés Vállalkozá s-élénkítés Új Városközpont Akcióterület Zöldterüle t-fejlesztés Közösségfejlesztés Infrastruktúrafejlesztés Idegenforgalmifejlesztés

16 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 15 Az Új városközpont városrészi és egyben akcióterületi céljának teljesülése mindhárom tematikus cél megvalósításához hozzájárul. Az akcióterületi célok megvalósítása erősíti Albertirsa helyi gazdaságát (javítja a versenyképességet, új munkahelyeket teremt, javítja a mikro- és kistérségi szerepkört; turisztikai vonzerőt és vendégforgalmat alakít ki), - emellett infrastrukturális fejlesztései révén erősíti a város lakosságának életminőségét, másrészt növeli a társadalmi kohéziót, az összetartozás érzését. Az említett tematikus célok a város átfogó céljának eléréséhez járulnak hozzá, megteremtve a feltételeit egy versenyképes gazdasággal rendelkező, élhető városnak, s így Albertirsa jelentősebb szerepet tölthet be a térségi munkamegosztásban. A következő táblázatban átfogóan bemutatjuk az akcióterületi terv céljainak az IVS tematikus céljaihoz való illeszkedését: 6. sz. táblázat A Városközpont Akcióterület fejlesztésének céljai- EATT Szolgáltatás-bővítés, helyi gazdaság fejlesztése A közterületek és az infrastruktúra fejlesztése Illeszkedés Az akcióterület a városi kiskereskedelem központja, mely jelentős közfunkciókat is ellát. Az akcióterület fejlesztése a funkcióbővítés érdekében elsődleges fontosságú. Az akcióterület megújítása együtt kell, hogy járjon a társadalmi kohézió Közösségfejlesztés erősítésével, ami a terület fenntartható társadalom- és gazdaságfejlesztésének záloga. Forrás: Albertirsa Város IVS Tematikus cél 2. Tematikus cél Helyi gazdaságfejlesztés 1. Tematikus cél Társadalmi kohézió erősítése 3. Tematikus cél Infrastruktúra-fejlesztés 1. Tematikus cél Társadalmi kohézió erősítése IVS célrendszere Városrészi cél Új Városközpont A városközponti terület funkcióbővítő fejlesztése, új városközpont kialakítása, a köz- és egyéb szolgáltatási funkciók növelése, a térségi szerepkörrel rendelkező funkciók erősítése, az összetartozás érésének erősítése

17 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 16 A következő táblázat segítségével ellenőrizhető, hogy az Új Városközpont Akcióterület fejlesztései szervesen kapcsolódnak az IVS célrendszeréhez. 7. sz. táblázat A Városközpont Akcióterület fejlesztésének részcéljai - EATT Intézményfejlesztés Vállalkozásélénkítés Zöldterület-fejlesztés Közösségfejlesztés Infrastruktúra fejlesztése Idegenforgalmi fejlesztés Városrészi célok (IVS-Új városközpont VR) 1. tematikus cél Tematikus célok - IVS 2. tematikus cél tematikus cél Átfogó cél - IVS Forrás: Albertirsa Város IVS

18 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve Helyzetelemzés 3.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése 7. sz. térkép Albertirsa szabályozási terve Forrás: Albertirsa Város Településrendezési terve

19 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 18 Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1993-ban első alkalommal fogadott el olyan rendezési tervet, amely az akcióterületre, a korábbi sporttelepre és annak közvetlen környezetébe kívánja helyezni a településközpontot. A 72/2002 (IV.25.) ÖK. számú határozattal hagyta jóvá Albertirsa Képviselő-testülete a nagyközség településszerkezeti tervét, amely a településfejlesztési koncepció nyomán készült; a kül- és belterületre egyaránt vonatkozik. A határozat intézkedéseket és önkormányzati feladatokat is tartalmaz, amelyek a rendezési terv végrehajtását célozzák. Az önkormányzat a településszerkezeti tervnek megfelelően, az 5/2002 (IV.26.) ÖK. sz. rendelettel megalkotta a helyi építési szabályokat, és ezzel jóváhagyta a hozzátartozó szabályozási tervet, amely a település teljes igazgatási területére kiterjed. A szabályozási terv felváltotta az eddig érvényben volt általános rendezési tervet, és tartalmazza az 1994-ben jóváhagyott részletes rendezési tervek előírásait (strandfürdő és környéke RRT, településközpont RRT). A jóváhagyott szabályozási terv és a helyi építési szabályzat a településfejlődési lehetőségekre, a mikrotérségi szerepkörre, ill. a kialakult épített- és természeti környezetre tekintettel szabályozza az építési tevékenységet. A Képviselő-testület által 2004-ben és 2008-ban jóváhagyott szabályozási módosítás, a ban elfogadott új Településszerkezeti Terv (TSzT) szerint az akcióterületre vonatkozó területfelhasználási besorolás alapján, az akcióterület megfelel a KMOP pályázati útmutatóban meghatározott kritériumnak. A TSzT és a hatályos Szabályozási Terv szerint az akcióterület a vegyes területek, azon belül pedig a városközpont, és központi vegyes, illetve zöldterület területfelhasználási egységek közé tartozik. A városrészt 10 tömb alkotja, amelyeket a szabályozási terv változatos besorolása jellemez. A beépítést és a területhasználatot a városközponti vegyes, valamint a kisvárosi és helyenként falusias lakóövezet szerinti besorolások határozzák meg. 8. sz. táblázat Sorszám Közterületi határ 1. tömb: Táncsics Mihály utca - Hunyadi utca - Politzer utca - Pesti út 2. tömb: Politzer utca - Hunyadi utca - Pesti út 3. tömb: Sport utca - Pesti út - Köztársaság utca - Kossuth Lajos utca - Tavasz utca 4. tömb: Vinnyica utca - Piac tér - Pesti út - Sport utca 5. tömb: Vinnyica utca - Vasút utca - Pesti út - Piac tér 6. tömb: Rákóczi utca - Koltói Anna utca - Pesti út - Vasút utca Szabályozási terv besorolás Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-6, Lf-1 Lk-1, Lf-1 Vt-1 Vt-6, Zkp, KO-1 Vt-2, Vt-6, Zkp, KO-1 Lk-1, Vt-6 Településközponti vegyes, falusias lakóövezet Kisvárosias és falusias lakóövezet Településközponti vegyes Településközponti vegyes, közpark és közlekedési övezet Városközponti vegyes, közpark és közlekedési övezet Kisvárosias lakóövezet, városközponti vegyes

20 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve tömb: Baba utca - Vasút utca - Vinnyica utca - Sport utca 8. tömb: Győzelem utca - Vasút utca - Baba utca - Sport utca 9. tömb: Sport utca - Győzelem utca - parkolók - Baba utca 10. tömb Bocskai utca - Vasút utca - Győzelem utca - Futó utca Zkp, Vt-2 Vt-5, Zkp Lf-1 Lf-2 Közpark, városközponti vegyes Közpark, városközponti vegyes Falusias lakóövezet Falusias lakóövezet A célterületen található ingatlanok övezeti besorolása: a) A 2927/2, 2933/3, 2933/4, 2933/5, 2933/6, 2932, 2933/7, 2931 helyrajzi számú ingatlan csoport Vt-1 jelű övezet, amelyre az alábbi előírások vonatkoznak a Helyi Építési Szabályzat szerint: A Vt-1 jelű övezet (Albertirsa településközponti részeinek meglévő és tervezett vegyes területe) 11. (1) Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni. 9. sz. táblázat Övezet jele Beépítési Mód Kialakítható legkisebb telekterület Legnagyobb beépítettség Legnagyobb Építménymagasság Vt-1 Zártsorú 400 m2 40 % 6,0 m 40 % Zöldfelület legkisebb mértéke (2) Az övezeten belül az OTÉK 16. (2) bekezdésének 1-5. pontjaiban felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. (3) Az övezet építési telkein a lakó funkció elsődlegessége esetén, egy telken legfeljebb egy, kétlakásos lakóépület létesítése engedélyezhető. Ezt az előírást a meglévő építmények rendeltetés megváltoztatási engedélyezésének esetére is alkalmazni kell. (4) Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), m) és n) pontjaiban meghatározott létesítmények helyezhetők el. (5) Az övezetekben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. b) A 2935 helyrajzi számú ingatlan Vt-2 jelű övezet, amelyre a Helyi Építési Szabályzat értelmében az alábbi előírások vonatkoznak: A Vt-2 jelű övezet (Albertirsa településközponti részeinek meglévő és tervezett vegyes területe) 12. (1) Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit, és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

21 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve sz. táblázat Övezet jele Beépítési mód Kialakítható legkisebb telekterület Legnagyobb beépítettség Legnagyobb építménymagasság Vt-2 Szabadonálló 800 m2 40 % 8,5 m 40 % Zöldfelület legkisebb mértéke (2) Az övezeten belül az OTÉK 16. (2) bekezdésének 1-6. pontjaiban felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. Ezt az előírást a meglévő építmények rendeltetés megváltoztatási engedélyezésének esetére is alkalmazni kell. (3) Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), m) és n) pontjaiban meghatározott létesítmények helyezhetők el. c) A 2952/8 helyrajzi számú ingatlan Vt-5 jelű övezet, amelyre a Helyi Építési Szabályzat értelmében az alábbi előírások vonatkoznak: A Vt-5 jelű övezet (Albertirsa tervezett településközpontjának területe) 15. (1) Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni. 11. sz. táblázat Övezet jele Beépítési Mód Kialakítható legkisebb telekterület Legnagyobb beépítettség Legnagyobb Építmény magasság Vt-5 Zártsorú 600 m2 80 % 7,5 m 10 % Zöldfelület legkisebb mértéke (2) Az övezeten belül az OTÉK 16. (2) bekezdésének 2-5. pontjaiban felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. Az övezet területén lakóépület létesíthető, azzal a feltétellel, hogy üzlet, szolgáltatás számára a földszinti alapterület min. 25%-át kell kialakítani. Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), m), és n) pontban meghatározott létesítmények, továbbá garázs és parkoló helyezhetők el. d) A 2952/9 helyrajzi számú ingatlan Zkp jelű övezet, amelyre a Helyi Építési Szabályzat értelmében az alábbi előírások vonatkoznak: A Zkp jelű zöldterületi övezet (a közparkok területei) 35. (1) Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

22 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve sz. táblázat Övezet jele Beépítési mód Kialakítható legkisebb telekterület Legnagyobb beépítettség Legnagyobb Építmény magasság Zkp Szabadonálló Kialakult 2 % 4,5 m 85 % Zöldfelület Legkisebb mértéke (2) Az övezet telkein az OTÉK 27. (4) bekezdésének a), és c) pontjában felsorolt létesítmények helyezhetők el. (3) Az övezet telkein létesítendő épületeken kizárólag magastető alkalmazása lehetséges. (4) Az övezet telkein a közparkokat legalább 85%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani. (5) A közparkokat kertészeti kiviteli tervek alapján kell kialakítani. (6) Az övezet területét az akadálymentes közlekedés előírásainak megfelelően kell kialakítani. (7) Az övezet telkein, különösen a gyermek játszószerek esetén a használók testi épségét nem veszélyeztető létesítmények helyezhetők el. (8) Az övezetben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. (9) A 6302 és 6304 hrsz-ú területeken, a közpark kialakítása során csak a termőhelynek megfelelő, őshonos növények telepíthetők. Az Új Városközpont Akcióterület, kiegészülve a kapcsolódó központi funkciókat hordozó tömbökkel, a város szerkezetében betöltött helyzetének megfelelően, vegyes terület felhasználási egységbe tartozik. A város központjában (de zömében az akcióterületen kívül) helyezkedik el a közigazgatási és az oktatási intézmények jelentős része, a város vallási életét meghatározó egyházak templomainak egy része és általuk működtetett intézmények. Az akcióterületen belül a gondozott közösségi hasznosítású zöldfelületek aránya viszonylag alacsony, ennek megfelelően a városrész központi területén, az épülő polgármesteri hivatalhoz a Városunk Házához kapcsolódóan közpark kerül kijelölésre. A központi elhelyezkedésnek megfelelően, az akcióterületen 303 darab gépjármű-parkoló található. A gyalogos és kerékpáros közlekedés elősegítése érdekében a Pesti és a Vasút utcákban kerékpárút kiépítését irányozza elő a szerkezeti terv. A Városközpont szabályozása a következő célokat szolgálta: intenzívebb, városiasabb beépítés kialakulása a városközpont területén, kerékpárút tervezése az akcióterület jobb megközelíthetősége, a különböző alközpontok átjárhatóságának növelése érdekében, a gyalogos és biciklis közlekedés elősegítése, a Városháza tér közösségformáló hatásának növelése, új épülettel, városi parkkal, az épített és természeti környezet védelme. A hatályos rendezési és szabályozási tervek megfelelnek az akcióterületi tervben megfogalmazott beavatkozásokkal szemben támasztott pályázati feltételeknek, ugyanis összhangban vannak a végrehajtandó fejlesztésekkel, támogatják azok megvalósulását.

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Nagymacs szociális városrehabilitációja Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. április Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Cigánd Város Önkormányzata 2010 Tartalom 1.Vezetői összefoglaló...6 2. A településfejlesztési akcióterület

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE BELVÁROSI AKCIÓTERÜLET. számú verzió Készítette: EX ANTE Tanácsadó Kft Aditus Tanácsadó zrt Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zrt Budapest, 28.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

I. PROGRESS RIPORT/ HALADÁSI JELENTÉS... 4 I.1. ELŐZMÉNYEK, AZ IVS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB ELVEI... 4 I.2. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATA... 4 I.3.

I. PROGRESS RIPORT/ HALADÁSI JELENTÉS... 4 I.1. ELŐZMÉNYEK, AZ IVS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB ELVEI... 4 I.2. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATA... 4 I.3. I. PROGRESS RIPORT/ HALADÁSI JELENTÉS... 4 I.1. ELŐZMÉNYEK, AZ IVS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB ELVEI... 4 I.2. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATA... 4 I.3. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI... 7 I.4.

Részletesebben

BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA

BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Parkvárosi alközpont (Bem tér) Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Előszó...1 1 A projektek bemutatása...1 1.1

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 VASVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és helyzetelemzés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Végleges akcióterületi terve

Végleges akcióterületi terve CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program Végleges akcióterületi terve KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című konstrukcióhoz

Részletesebben

6.4.4 KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI 83 6.4.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ KMOP ALTÉMA... 83 6.4.6 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK... 84

6.4.4 KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI 83 6.4.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ KMOP ALTÉMA... 83 6.4.6 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK... 84 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 67 6. BUDAPEST A... 68 6.1 VÁLTOZÁSOK, TRENDEK... 68 6.1.1 BUDAPEST I TÉRSZERKEZETE... 68 6.1.2 AZ ÁLLAMI VAGYON ÉS A PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK ALAKULÁSA... 70 6.1.3 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben