Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére"

Átírás

1 Stratégia Városunk Háza Akcióterület Helyzetelemzés Célok, fejlesztések Kommunikáció Hatások Kockázatok Menedzsment Pénzügyi terv Üzemeltetés Ütemezés Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére Albertirsa, január

2 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 1 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve Megbízó: Albertirsa Város Önkormányzata Polgármester: Fazekas László Témafelelős: Vasvári Csaba A dokumentumot az ÉrtékTérkép Kft. munkatársai készítették: Varga-Ötvös Béla (ügyvezető igazgató) Horváth Dániel Monori Mónika Ács Eszter Hirtling Julianna Horváth Gergely Németh Adrienn Albertirsa város Új városközpontjának Előzetes Akcióterületi Terve (EATT) az Integrált Városfejlesztési Stratégiával (IVS) összhangban, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által kiadott Városfejlesztési Kézikönyv második, javított kiadása, továbbá a Pályázati felhívás és útmutató a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt Funkcióbővítő rehabilitáció, Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP /B) c pályázati dokumentáció alapján készült. Az ÉrtékTérkép Kft. munkatársai köszönetüket fejezik ki polgármester úrnak és Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala dolgozóinak az EATT elkészítésében nyújtott közreműködésükért.

3 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló 4 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása Az akcióterület kijelölése Jogosultság igazolása Az IVS-hez való illeszkedés bemutatása Helyzetelemzés Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Megelőző városfejlesztési tevékenységek bemutatása Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása Demográfiai helyzet Gazdasági helyzet Társadalmi helyzet Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet Jövedelmi helyzet A környezeti értékek bemutatása A környezeti károk bemutatása és feltárása Közigazgatási és közösségi szolgáltatások jelenléte A közbiztonság helyzete Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása Településszerkezeti elemzés Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró, meglévő közlekedési hálózat helyzete Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró, meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából Lakáshelyzet A közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota Funkcióelemzés Igényfelmérés és kihasználtsági terv Igényfelmérés Kapacitás kihasználtsági terv A tulajdonviszonyok értékelése Piaci igények, lehetőségek felmérése Általános megállapítások A városrehabilitáció gazdasági igényei A fejlesztés társadalmi igényei Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai A tervezett fejlesztés rövid bemutatása Az akcióterületi fejlesztések céljai és részcéljai Az akcióterület beavatkozásai A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése és ütemezése A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek A városmegújítás helyi eszközrendszere A szervezeti háttér megteremtése Köz- és magánszféra együttműködése, helyi partnerség Településmarketing 78

4 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve Egyéb tulajdonosi, adminisztratív tevékenységek A regionális operatív program közötti, városrehabilitációs célú állami támogatása keretében, az önkormányzat által megvalósuló beavatkozások Közszféra alprogram, a közszféra intézményfejlesztés projektelemei (közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló beavatkozások) Társadalmi alprogram, a közösségfejlesztés projektelemei (közösségi funkciót erősítő beavatkozások) Környezeti alprogram, a környezetmegújítás projektelemei (városi funkciót erősítő beavatkozások) _ Gazdasági alprogram, a gazdaságfejlesztés projektelemei (gazdasági funkciót erősítő beavatkozások) Összefoglaló indikátortáblázat A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról Szinergia-elemzés Bevonandó partnerek Jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok A tervezett fejlesztések várható hatásai Társadalmi hatások Gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatások Környezeti hatások Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi indikátorok A megvalósítás intézményi kerete Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása A jelenlegi önkormányzati és hivatali szervezeti háttér A menedzsment szervezettel szemben elvárt kompetenciák Az akcióterületi menedzsment feladatok ellátása A projektmenedzsment szervezet tevékenysége A projektgazda kötelezettségvállalásai Üzemeltetés, működtetés Kockázatok elemzése A kockázatok korai felismerésének szükségessége Külső kockázatok Belső kockázatok Pénzügyi terv A Projekt elszámolható költségei tevékenységek szerint A pályázat pénzügyi terve és szöveges magyarázata A Projekt előkészítés költségei és szöveges magyarázata A Projekt elszámolható költségeinek ütemezése és forrásai A Projekt finanszírozása sz. melléklet: Akcióterületen belüli ingatlanok listája sz. melléklet: Akcióterületen belüli önkormányzati ingatlanok listája sz. melléklet: Akcióterületen található régészeti lelőhelyek számú melléklet: Albertirsa Város évi rendezvénynaptára sz. melléklet: A pályázat pénzügyi tervének excel táblája 161 Albertirsa - Új városközpont - Előzetes Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia

5 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 4 1. Vezetői összefoglaló Albertirsa Város Önkormányzata év folyamán megbízta az ÉrtékTérkép Kft-t a város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (a továbbiakban: IVS) és Előzetes Akcióterületi Terve (a továbbiakban: EATT) c. dokumentumok elkészítésével. Az EATT dokumentum az Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban, ahhoz szervesen kapcsolódva, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által kiadott Városfejlesztési Kézikönyv második, javított kiadása, továbbá a Pályázati felhívás és útmutató a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP /B) c pályázati dokumentum alapján készült. Az akcióterület funkcióbővítő és funkciómegerősítő fejlesztései az Új Városközpont városrészi céljának teljesülését segítik elő. A közszféra funkciók jelentős megerősítése, továbbá a gazdasági, kereskedelemösztönző beavatkozások hozzájárulnak a városrész minőségi fejlődéséhez, helyi sajátosságként az összetartozás érzés és a társadalmi kohézió erősítésével teljesebbé teszik a városfejlesztést. A pályázati anyagunkban szereplő beruházás akcióterülete, az 1950-ben egyesített két falu határán található. Jelenlegi városházánk távol esik ettől, a földrajzi és egyéb (népsűrűség, közlekedés) szempontból központi területtől. Ennél is nagyobb problémát jelent, hogy a jelenlegi Városháza épület elsősorban szűkössége miatt, megközelítően sem felel meg a mai kor elvárásainak. Az akcióterülethez tartozó Vasút utca (hajdan ez választotta el Alberti és Irsa településeket) mentén évekkel ezelőtt megkezdődött egy városközpont kialakítása főtérrel, közparkkal, parkolókkal, kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épületekkel. A pályázati anyagban található illusztrációk jól mutatják az itt megjelent funkciókat. Ezek a következők: posta, bank, gyógyszertár, kávézó, továbbá hét, különböző profilú kereskedelmi egység. Jelen dokumentum ahhoz járul hozzá, hogy a megkezdett városfejlesztési tevékenység kerek egészet alkosson, és megváltoztassa az Albertirsáról alkotott eddigi képet, összekapcsolja a helyi multikulturális társadalmat. Felhívjuk a figyelmet, hogy Albertirsa Város Új Városközpontjának Előzetes Akcióterületi Tervéhez (EATT) csatoltuk Albertirsa - Új városközpont - Előzetes Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia c. dokumentumot, mely az EATT végén található önálló dokumentumként.

6 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 5 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 2.1 Az akcióterület kijelölése Az Albertirsára vonatkozó IVS V. 3. fejezete rendelkezik az akcióterületek lehatárolásáról. A város a rendelkezésre álló háttér-dokumentációk, valamint az IVS városi és városrészi helyzetelemzésének és célrendszerének figyelembe vételével kijelölte a közötti fejlesztésekhez kapcsolódó akcióterületeket. 1. sz. térkép Az IVS által lehatárolt városrészek Forrás: Albertirsa Város IVS

7 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 6 Az IVS Albertirsa Új városközpont városrész területét egyben akcióterületként határolta le. Az Új városközpont akcióterület Albertirsa központjában helyezkedik el, így az IVS-ben a városközpontra meghatározott városrészi részcélok érvényesek rá. Az akcióterület a város szívében helyezkedik el, azonban a városrész nem a település történelmi magja, funkcionális központja. 1. sz. táblázat Ceglédi kistérség Albertirsa Új Városközpont városrész Új Városközpont Akcióterület Terület ha ha 20,86 ha 20,86 ha Lakosság (2009) fő fő 381 fő 381 fő Forrás: KSH 2. sz. térkép A Városközpont Akcióterület megközelítése, szemléltetése ortofotón Forrás: Google Earth műholdkép alapján saját szerkesztés

8 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 7 Az Új városközpont akcióterület a Ceglédi Kistérség második-harmadik legfejlettebb településén, Albertirsa különböző városrészeinek találkozásánál, a város földrajzi középpontjában fekszik. Albertirsa, és ezen belül az akcióterület megközelíthetősége kedvező. A városközpont közúton Budapestről és Szolnokról a 4-es főúton, a 4-es út és Cegléd felől a 40-es úton, és a 405-ös út révén az M5-ös autópálya felől (amely a településeket elkerülve köti össze az M5ös újhartyáni csomópontját és a 4-es főút albertirsai elkerülő szakaszát) érhető el. A városon belül az akcióterület centrális elhelyezkedésű, gyalogosan, kerékpárral, személygépjárművel vagy közforgalmú eszközökkel, a város minden pontjából könnyen megközelíthető. A városközpontban elhelyezkedő Új városközpont akcióterület a város szíve, teljesen megegyezik a városrész területével. Gerince - az északnyugat-délkeleti futású Pesti út és az északkelet-délnyugati irányú Vasút utca, tulajdonképpen a város főutcáinak tekinthetők. Itt található a város legtöbb intézménye. 3. sz. térkép A Városközpont Akcióterület lehatárolása

9 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 8 Az Új Városközpont Akcióterületet határoló utcák: Hunyadi u. - Táncsics u. - Koltói Anna u. - Rákóczi u. - Vasút u. - Bocskai u. - Futó u. - Győzelem u. - Sport u. - Tavasz u. - Kossuth Lajos u. - Köztársaság u. - Pesti út - Hunyadi u. 4. sz. térkép Az Új Városközpont Akcióterületet alkotó 10 tömb

10 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 9 2. sz. táblázat Sorszám Közterületi határ 1. tömb: Táncsics Mihály utca - Hunyadi utca - Politzer utca - Pesti út 2. tömb: Politzer utca - Hunyadi utca - Pesti út 3. tömb: Sport utca - Pesti út - Köztársaság utca - Kossuth Lajos utca - Tavasz utca 4. tömb: Vinnyica utca - Piac tér - Pesti út - Sport utca 5. tömb: Vinnyica utca - Vasút utca - Pesti út - Piac tér 6. tömb: Rákóczi utca - Koltói Anna utca - Pesti út - Vasút utca 7. tömb: Baba utca - Vasút utca - Vinnyica utca - Sport utca 8. tömb: Győzelem utca - Vasút utca - Baba utca - Sport utca 9. tömb: Sport utca - Győzelem utca - parkolók - Baba utca 10. tömb Bocskai utca - Vasút utca - Győzelem utca - Futó utca Akcióterületen belüli utcaszakaszok listája: 3. sz. táblázat Baba utca: Páratlan oldal: Baba utca 1-3. Páros oldal: nem Bocskai utca: Páratlan oldal: Bocskai utca Páros oldal: nem Futó utca: Páratlan oldal: Futó utca Páros oldal: nem Győzelem utca: Páratlan oldal: nem Páros oldal: Hunyadi utca: Páratlan oldal: nem Páros oldal: Hunyadi utca: Koltói Anna utca: Páratlan oldal: nem Páros oldal: Koltói Anna utca 2-4. Kossuth Lajos utca: Páratlan oldal: nem Páros oldal: Kossuth Lajos utca 2. Köztársaság utca: Páratlan oldal: Köztársaság utca 1-5. Páros oldal: nem Pesti út: Páratlan oldal: Páros oldal: Politzer utca: Páratlan oldal: Politzer utca 1-7. Páros oldal: Rákóczi utca: Páratlan oldal: Páros oldal: nem Sport utca: Páratlan oldal: Sport utca Páros oldal: nem Táncsics Mihály utca: Páratlan oldal: 1-9. Páros oldal: nem Tavasz utca: Páratlan oldal: Tavasz utca Páros oldal: nem Vasút utca: Páratlan oldal: 1-5. Páros oldal: Vasút utca Vinnyica utca: Páros oldal: Vinnyica utca 2-6. Páratlan oldal: Nincs.

11 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve sz. térkép Az Új Városközpont Akcióterület meghatározó térkapcsolatai A városközpont és környezete mikrotérségi központ is. Így az akcióterület, mint centrum, 15 ezer ember számára teljes egészében, 36 ezer fő esetében pedig részlegesen nyújt a városközponti funkcióhoz tartozó szolgáltatásokat. Az akcióterület közelében található a buszpályaudvar, és a vasútállomás.

12 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve Jogosultság igazolása 4. sz. táblázat Társadalmi mutatók Akcióterület Albertirsa Adatforrás Népesség Lakónépesség (fő) KSH, Város egésze arányában (%) 3,4 100 Számított Terület Összes (km 2 ) 0,21 72,96 Önkormányzat Laksűrűség (fő/ lakás) Demográfia Lakónépesség/lakás 2,76 2,63 Számított 0-14 évesek aránya (%) 17,1 16,8 KSH, évi népszámlálás 60-x évesek aránya (%) 17,3 20,2 KSH, évi népszámlálás Képzettség Gazdasági aktivitás Munkanélküliség Legfeljebb általános iskolát végzettek aránya a évesek közül (%) Felsőfokú képzettséggel rendelkezők aránya 25-x évesek között (%) Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a éveseken belül (%) Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%) Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%) 19,2 32,3 KSH, évi népszámlálás 16 5,9 KSH, évi népszámlálás 34,0 45,1 KSH, évi népszámlálás 9,6 19,4 KSH, évi népszámlálás 32,8 42,7 KSH, évi népszámlálás Háztartások Lakásállomány (db) KSH, évi népszámlálás Lakásállomány Lakássűrűség lakás/km számított Alacsony komfortfokozatú lakások aránya 17,4 32,6 KSH, évi népszámlálás A városközpont funkciókban gazdagon ellátott, amit az alábbi térkép szemléltet. Az akcióterületen koncentrálódnak azok az intézmények, és egyéb létesítmények, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a városrész (és a település egésze) közösségi-társadalmi és gazdasági életének súlyponti területeként működjön.

13 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve sz. térkép Az Új Városközpont Akcióterületen található intézmények területi eloszlása

14 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve sz. táblázat Jogosultsági kritériumok a KMOP 2009/5.2.1./B pályázati útmutató szerint Indikátor típusa Határérték Akcióterületi érték* Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma. Min. 3 db 9 db Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek (pl. pénzügyi) száma. Min. 8 db 94 db * részletesen ld. jelen dokumentum Funkcióelemzés c. fejezetét 1993-ban első alkalommal fogadott el Albertirsa képviselő-testülete olyan rendezési tervet, amely ide, a sporttelepre és annak közvetlen környezetébe tervezte helyezni a településközpontot. Jelenleg a városközponton kívül helyezkedik el a Városháza épülete (Irsa városrész), amely azonban jelenlegi állapotában nem képes betölteni eredeti funkcióját. Mind elhelyezkedése, mind megjelenése, mind pedig kapacitása miatt szükséges a városházát az Új városközpont akcióterületre, egy új épületbe áthelyezni. A közösségi funkciók közül kiemelendő, hogy az akcióterületen belül helyezkedik el a Márai Sándor Könyvtár, a Móra Ferenc Művelődési Ház épülete és a városi piac, amely jelentős térségi hatókörrel rendelkezik. A humánszolgáltatások közül az oktatás-nevelés intézményei (Lurkó Bölcsőde, óvoda, a Tessedik Sámuel Általános Iskola 2. számú épülete), és egészségügyi szolgáltatások (Rendelő, mentőállomás) is megtalálhatók a városközpontban. Az Új városközponthoz szervesen kapcsolódik az Irsa akcióterület területén elhelyezkedő Köztársaság úti városközponti terület, amely tovább növeli a város belső részeinek funkciógazdagságát; itt található számos egyház intézmény (Római Katolikus Templom, Irsai Evangélikus templom).

15 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve Az IVS-hez való illeszkedés bemutatása Az IVS 5. fejezete a következőképpen határozza meg Albertirsa hosszú távú jövőképét: Albertirsa egy, a (múltjában és jelenében egyaránt gyökerező) sokszínűségét megőrző, erős társadalmi kohézióval rendelkező, társadalmi-gazdasági és környezeti szempontból harmonikusan fejlődő, hangsúlyosabb mikrotérségi központ szerepét betöltő, a helyi gazdaságot helyzetbe hozó település. A városfejlesztés legfontosabb távlatos szándékáról ez áll ugyanitt: Albertirsa a jelenlegi ingázó alvóváros helyett, egy komoly gazdasági potenciált felmutató, prosperáló város legyen. Ugyancsak az IVS 5. fejezetében találhatók a jövőkép elérését segítő, városi szintű középtávú (7-8 éves) tematikus célok, illetve az egyes városrészek jellegzetes problémáihoz köthető célok. Az akcióterület fejlesztéseinek illeszkedését az IVS által felvázolt jövőképhez és célrendszeréhez a következőképpen foglalhatjuk össze. Albertirsa esetében egy új városközpont létrehozása, az akcióterületi terv tárgyát képező fejlesztési program tartalma, amely újraszervezi és katalizálja a településen belüli társadalmigazdasági életet, továbbá hangsúlyosabb szerepet tölt be a mikrotérség életében is. Ennek megfelelően az IVS-ben megfogalmazott célok mindegyike (rövid- és hosszú távú egyaránt) releváns az akcióterületre vonatkozóan. A területi és tematikus célok egymás közötti, valamint a jövőképhez való viszonyát szemlélteti az alábbi ábra. 1. sz. ábra Átfogó éves cél Albertirsa jövőképe - a Sokszínűség harmóniája Albertirsa a sokszínűségét megőrző, erős társadalmi kohézióval rendelkező, társadalmi-gazdasági és környezeti szempontból harmonikusan fejlődő, hangsúlyosabb mikrotérségi központ szerepet betöltő, a helyi gazdaságot helyzetbe hozó település. Tematikus (ágazati) 7-8 éves célok 1. Társadalmi kohézió erősítése 2. Helyi gazdaságfejlesztés 3. Infrastruktúrafejlesztés Specifikus (területi) 2-3 éves célok Intézmény -fejlesztés Vállalkozá s-élénkítés Új Városközpont Akcióterület Zöldterüle t-fejlesztés Közösségfejlesztés Infrastruktúrafejlesztés Idegenforgalmifejlesztés

16 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 15 Az Új városközpont városrészi és egyben akcióterületi céljának teljesülése mindhárom tematikus cél megvalósításához hozzájárul. Az akcióterületi célok megvalósítása erősíti Albertirsa helyi gazdaságát (javítja a versenyképességet, új munkahelyeket teremt, javítja a mikro- és kistérségi szerepkört; turisztikai vonzerőt és vendégforgalmat alakít ki), - emellett infrastrukturális fejlesztései révén erősíti a város lakosságának életminőségét, másrészt növeli a társadalmi kohéziót, az összetartozás érzését. Az említett tematikus célok a város átfogó céljának eléréséhez járulnak hozzá, megteremtve a feltételeit egy versenyképes gazdasággal rendelkező, élhető városnak, s így Albertirsa jelentősebb szerepet tölthet be a térségi munkamegosztásban. A következő táblázatban átfogóan bemutatjuk az akcióterületi terv céljainak az IVS tematikus céljaihoz való illeszkedését: 6. sz. táblázat A Városközpont Akcióterület fejlesztésének céljai- EATT Szolgáltatás-bővítés, helyi gazdaság fejlesztése A közterületek és az infrastruktúra fejlesztése Illeszkedés Az akcióterület a városi kiskereskedelem központja, mely jelentős közfunkciókat is ellát. Az akcióterület fejlesztése a funkcióbővítés érdekében elsődleges fontosságú. Az akcióterület megújítása együtt kell, hogy járjon a társadalmi kohézió Közösségfejlesztés erősítésével, ami a terület fenntartható társadalom- és gazdaságfejlesztésének záloga. Forrás: Albertirsa Város IVS Tematikus cél 2. Tematikus cél Helyi gazdaságfejlesztés 1. Tematikus cél Társadalmi kohézió erősítése 3. Tematikus cél Infrastruktúra-fejlesztés 1. Tematikus cél Társadalmi kohézió erősítése IVS célrendszere Városrészi cél Új Városközpont A városközponti terület funkcióbővítő fejlesztése, új városközpont kialakítása, a köz- és egyéb szolgáltatási funkciók növelése, a térségi szerepkörrel rendelkező funkciók erősítése, az összetartozás érésének erősítése

17 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 16 A következő táblázat segítségével ellenőrizhető, hogy az Új Városközpont Akcióterület fejlesztései szervesen kapcsolódnak az IVS célrendszeréhez. 7. sz. táblázat A Városközpont Akcióterület fejlesztésének részcéljai - EATT Intézményfejlesztés Vállalkozásélénkítés Zöldterület-fejlesztés Közösségfejlesztés Infrastruktúra fejlesztése Idegenforgalmi fejlesztés Városrészi célok (IVS-Új városközpont VR) 1. tematikus cél Tematikus célok - IVS 2. tematikus cél tematikus cél Átfogó cél - IVS Forrás: Albertirsa Város IVS

18 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve Helyzetelemzés 3.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése 7. sz. térkép Albertirsa szabályozási terve Forrás: Albertirsa Város Településrendezési terve

19 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve 18 Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1993-ban első alkalommal fogadott el olyan rendezési tervet, amely az akcióterületre, a korábbi sporttelepre és annak közvetlen környezetébe kívánja helyezni a településközpontot. A 72/2002 (IV.25.) ÖK. számú határozattal hagyta jóvá Albertirsa Képviselő-testülete a nagyközség településszerkezeti tervét, amely a településfejlesztési koncepció nyomán készült; a kül- és belterületre egyaránt vonatkozik. A határozat intézkedéseket és önkormányzati feladatokat is tartalmaz, amelyek a rendezési terv végrehajtását célozzák. Az önkormányzat a településszerkezeti tervnek megfelelően, az 5/2002 (IV.26.) ÖK. sz. rendelettel megalkotta a helyi építési szabályokat, és ezzel jóváhagyta a hozzátartozó szabályozási tervet, amely a település teljes igazgatási területére kiterjed. A szabályozási terv felváltotta az eddig érvényben volt általános rendezési tervet, és tartalmazza az 1994-ben jóváhagyott részletes rendezési tervek előírásait (strandfürdő és környéke RRT, településközpont RRT). A jóváhagyott szabályozási terv és a helyi építési szabályzat a településfejlődési lehetőségekre, a mikrotérségi szerepkörre, ill. a kialakult épített- és természeti környezetre tekintettel szabályozza az építési tevékenységet. A Képviselő-testület által 2004-ben és 2008-ban jóváhagyott szabályozási módosítás, a ban elfogadott új Településszerkezeti Terv (TSzT) szerint az akcióterületre vonatkozó területfelhasználási besorolás alapján, az akcióterület megfelel a KMOP pályázati útmutatóban meghatározott kritériumnak. A TSzT és a hatályos Szabályozási Terv szerint az akcióterület a vegyes területek, azon belül pedig a városközpont, és központi vegyes, illetve zöldterület területfelhasználási egységek közé tartozik. A városrészt 10 tömb alkotja, amelyeket a szabályozási terv változatos besorolása jellemez. A beépítést és a területhasználatot a városközponti vegyes, valamint a kisvárosi és helyenként falusias lakóövezet szerinti besorolások határozzák meg. 8. sz. táblázat Sorszám Közterületi határ 1. tömb: Táncsics Mihály utca - Hunyadi utca - Politzer utca - Pesti út 2. tömb: Politzer utca - Hunyadi utca - Pesti út 3. tömb: Sport utca - Pesti út - Köztársaság utca - Kossuth Lajos utca - Tavasz utca 4. tömb: Vinnyica utca - Piac tér - Pesti út - Sport utca 5. tömb: Vinnyica utca - Vasút utca - Pesti út - Piac tér 6. tömb: Rákóczi utca - Koltói Anna utca - Pesti út - Vasút utca Szabályozási terv besorolás Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-6, Lf-1 Lk-1, Lf-1 Vt-1 Vt-6, Zkp, KO-1 Vt-2, Vt-6, Zkp, KO-1 Lk-1, Vt-6 Településközponti vegyes, falusias lakóövezet Kisvárosias és falusias lakóövezet Településközponti vegyes Településközponti vegyes, közpark és közlekedési övezet Városközponti vegyes, közpark és közlekedési övezet Kisvárosias lakóövezet, városközponti vegyes

20 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve tömb: Baba utca - Vasút utca - Vinnyica utca - Sport utca 8. tömb: Győzelem utca - Vasút utca - Baba utca - Sport utca 9. tömb: Sport utca - Győzelem utca - parkolók - Baba utca 10. tömb Bocskai utca - Vasút utca - Győzelem utca - Futó utca Zkp, Vt-2 Vt-5, Zkp Lf-1 Lf-2 Közpark, városközponti vegyes Közpark, városközponti vegyes Falusias lakóövezet Falusias lakóövezet A célterületen található ingatlanok övezeti besorolása: a) A 2927/2, 2933/3, 2933/4, 2933/5, 2933/6, 2932, 2933/7, 2931 helyrajzi számú ingatlan csoport Vt-1 jelű övezet, amelyre az alábbi előírások vonatkoznak a Helyi Építési Szabályzat szerint: A Vt-1 jelű övezet (Albertirsa településközponti részeinek meglévő és tervezett vegyes területe) 11. (1) Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni. 9. sz. táblázat Övezet jele Beépítési Mód Kialakítható legkisebb telekterület Legnagyobb beépítettség Legnagyobb Építménymagasság Vt-1 Zártsorú 400 m2 40 % 6,0 m 40 % Zöldfelület legkisebb mértéke (2) Az övezeten belül az OTÉK 16. (2) bekezdésének 1-5. pontjaiban felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. (3) Az övezet építési telkein a lakó funkció elsődlegessége esetén, egy telken legfeljebb egy, kétlakásos lakóépület létesítése engedélyezhető. Ezt az előírást a meglévő építmények rendeltetés megváltoztatási engedélyezésének esetére is alkalmazni kell. (4) Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), m) és n) pontjaiban meghatározott létesítmények helyezhetők el. (5) Az övezetekben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. b) A 2935 helyrajzi számú ingatlan Vt-2 jelű övezet, amelyre a Helyi Építési Szabályzat értelmében az alábbi előírások vonatkoznak: A Vt-2 jelű övezet (Albertirsa településközponti részeinek meglévő és tervezett vegyes területe) 12. (1) Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit, és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

21 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve sz. táblázat Övezet jele Beépítési mód Kialakítható legkisebb telekterület Legnagyobb beépítettség Legnagyobb építménymagasság Vt-2 Szabadonálló 800 m2 40 % 8,5 m 40 % Zöldfelület legkisebb mértéke (2) Az övezeten belül az OTÉK 16. (2) bekezdésének 1-6. pontjaiban felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. Ezt az előírást a meglévő építmények rendeltetés megváltoztatási engedélyezésének esetére is alkalmazni kell. (3) Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), m) és n) pontjaiban meghatározott létesítmények helyezhetők el. c) A 2952/8 helyrajzi számú ingatlan Vt-5 jelű övezet, amelyre a Helyi Építési Szabályzat értelmében az alábbi előírások vonatkoznak: A Vt-5 jelű övezet (Albertirsa tervezett településközpontjának területe) 15. (1) Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni. 11. sz. táblázat Övezet jele Beépítési Mód Kialakítható legkisebb telekterület Legnagyobb beépítettség Legnagyobb Építmény magasság Vt-5 Zártsorú 600 m2 80 % 7,5 m 10 % Zöldfelület legkisebb mértéke (2) Az övezeten belül az OTÉK 16. (2) bekezdésének 2-5. pontjaiban felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. Az övezet területén lakóépület létesíthető, azzal a feltétellel, hogy üzlet, szolgáltatás számára a földszinti alapterület min. 25%-át kell kialakítani. Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), m), és n) pontban meghatározott létesítmények, továbbá garázs és parkoló helyezhetők el. d) A 2952/9 helyrajzi számú ingatlan Zkp jelű övezet, amelyre a Helyi Építési Szabályzat értelmében az alábbi előírások vonatkoznak: A Zkp jelű zöldterületi övezet (a közparkok területei) 35. (1) Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

22 Albertirsa Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve sz. táblázat Övezet jele Beépítési mód Kialakítható legkisebb telekterület Legnagyobb beépítettség Legnagyobb Építmény magasság Zkp Szabadonálló Kialakult 2 % 4,5 m 85 % Zöldfelület Legkisebb mértéke (2) Az övezet telkein az OTÉK 27. (4) bekezdésének a), és c) pontjában felsorolt létesítmények helyezhetők el. (3) Az övezet telkein létesítendő épületeken kizárólag magastető alkalmazása lehetséges. (4) Az övezet telkein a közparkokat legalább 85%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani. (5) A közparkokat kertészeti kiviteli tervek alapján kell kialakítani. (6) Az övezet területét az akadálymentes közlekedés előírásainak megfelelően kell kialakítani. (7) Az övezet telkein, különösen a gyermek játszószerek esetén a használók testi épségét nem veszélyeztető létesítmények helyezhetők el. (8) Az övezetben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. (9) A 6302 és 6304 hrsz-ú területeken, a közpark kialakítása során csak a termőhelynek megfelelő, őshonos növények telepíthetők. Az Új Városközpont Akcióterület, kiegészülve a kapcsolódó központi funkciókat hordozó tömbökkel, a város szerkezetében betöltött helyzetének megfelelően, vegyes terület felhasználási egységbe tartozik. A város központjában (de zömében az akcióterületen kívül) helyezkedik el a közigazgatási és az oktatási intézmények jelentős része, a város vallási életét meghatározó egyházak templomainak egy része és általuk működtetett intézmények. Az akcióterületen belül a gondozott közösségi hasznosítású zöldfelületek aránya viszonylag alacsony, ennek megfelelően a városrész központi területén, az épülő polgármesteri hivatalhoz a Városunk Házához kapcsolódóan közpark kerül kijelölésre. A központi elhelyezkedésnek megfelelően, az akcióterületen 303 darab gépjármű-parkoló található. A gyalogos és kerékpáros közlekedés elősegítése érdekében a Pesti és a Vasút utcákban kerékpárút kiépítését irányozza elő a szerkezeti terv. A Városközpont szabályozása a következő célokat szolgálta: intenzívebb, városiasabb beépítés kialakulása a városközpont területén, kerékpárút tervezése az akcióterület jobb megközelíthetősége, a különböző alközpontok átjárhatóságának növelése érdekében, a gyalogos és biciklis közlekedés elősegítése, a Városháza tér közösségformáló hatásának növelése, új épülettel, városi parkkal, az épített és természeti környezet védelme. A hatályos rendezési és szabályozási tervek megfelelnek az akcióterületi tervben megfogalmazott beavatkozásokkal szemben támasztott pályázati feltételeknek, ugyanis összhangban vannak a végrehajtandó fejlesztésekkel, támogatják azok megvalósulását.

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez (Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a szociális típusú városrehabilitációs programok akcióterületi

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 280 I.1 Kaposvár stratégiai céljai és az érintett városrészek viszonya Városrész stratégai fejlesztési céljai A) Fenntartható emberi léptékű

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL. dr. Kukely György Terra Studió Kft.

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL. dr. Kukely György Terra Studió Kft. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL dr. Kukely György Terra Studió Kft. MOTIVÁCIÓ MOTIVÁCIÓ KONCEPCIÓ? TÖBB INVESZTÍCIÓ? TÖBB, JOBB VÁROSI FUNKCIÓ? ANTISZEGREGÁCIÓ? FUNKCIÓBŐVÍTŐ

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén két területegység

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI SZÉKESFEHÉRVÁR 2010.10.20 Somogyi Eszter: somogyi@mri.hu Gerőházi Éva: gerohazi@mri.hu Városkutatás kft. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. MÁJUS 30. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag Újbuda Kulturális Városközpont program Újbuda Önkormányzatának vezetése több éve megfogalmazta az Újbuda Kulturális Városközpont létrehozásának

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2011 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben