SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE Szentendre, Pannónia u. 3. Tel., fax: 06-26/500473,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 2000. Szentendre, Pannónia u. 3. Tel., fax: 06-26/500473, e-mail:varosiovoda@dunakanyar.net"

Átírás

1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE Szentendre, Pannónia u. 3. Tel., fax: 06-26/500473, Intézményvezetői beszámoló Jogszerűség Nevelőmunkánkat a Hétforrás helyi óvodai nevelési program alapján végezzük, mely az óvodai nevelés országos alapprogramjára épült. Programunkban a környezeti nevelés dominál, de a tagóvodák egyéni arculatának megtartása is kiemelt feladatunk. A Hold utcai tagóvodában a tevékenységközpontú óvodai nevelés folyik, a Szivárvány tagóvoda a környezeti nevelést és a néphagyományok ápolását tartja szem előtt. A Püspökmajori tagóvoda nevelőmunkája a népi kultúra értékeinek folyamatos megélése, a mindennapok tevékenységeiben és a jeles napok szokásrendszerében történik. A Vasvári úti tagóvoda az életkori sajátosságokhoz igazodó mozgás, a környezet megismerésére nevelés, és a differenciált személyiségfejlesztés gondozása ápolása kap kiemelt szerepet. A Bimbó utcai tagóvodában az óvodáskor sajátosságaihoz igazodó játékon keresztüli fejlesztést végeznek a néphagyomány ápolásával. A Hétszínvirág tagóvodában, a nevelés epochákban történik a tanulási tevékenység. Az epochákhoz komplexen kapcsolódnak a nevelési területek. Az Izbégi tagóvoda helyzetét kihasználva a szép környezet, falusias jelleg a környezeti és testi nevelés került a tevékenységek központjába. A es nevelési évben, az alapító okiratban meghatározott maximált létszámot csak a számított létszámmal léptük túl. /SNI, BTMN/ Munkavédelmi oktatáson minden dolgozó részt vett.

2 A GESZ megbízásából történt belső ellenőrzés nem talált hibát a karbantartás- felújítás tervezésében, végrehajtásában. Az üzemorvos évente az óvodákat végigjárja, megvizsgál mindenkit, szükség esetén szakorvoshoz küldi az alkalmazottakat. Az év közben érkezett dolgozók még belépés előtt vizsgálatra kerülnek, ez folyamatosan történik. Intézményünk a törvényi előírásoknak, a képviselő-testület által hozott rendeleteknek, határozatoknak és az intézményi alapdokumentumoknak megfelelően, jogszerűen működik. 2. Az intézmény környezete, partnerek Az óvodáink szépek, esztétikusak. Óvodapedagógusaink jól felkészültek, a gyógypedagógusok, logopédusok lelkiismeretesen látják el az SNI-s, BTMN-es és beszédhibás gyermekeket. A dajka nénik tisztán rendben tartanak mindent, s karbantartóink is sajátjuknak érzik az óvodát. Partnereink továbbra is: elsősorban a szülők, a fenntartó, az iskolák a bölcsőde, a Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, a Gyámügyi és Népjóléti Iroda, a gyermekorvos, ÁNTSZ és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. A Gyermekjóléti Szolgálattal a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatosan az együttműködés szükség esetén a GYIV felelősön keresztül megvalósul. Kapcsolatok: Tűzoltóság eljöttek tűzoltóautóval, és megmutattak minden érdekességet a gyerekeknek. Rendőrség ugyancsak a munkájukat mutatták be, ujjlenyomatok, rendőrautók, motorok. Öregek napközi otthona karácsonyi gyertyagyújtáson vettek részt, és köszöntötték az időseket. Napórás ház nemezelés, kézműves foglalkozások V-8 Mazsola és Tádé c. előadás. Gyermekek részére úszásoktatás. Családok: A szülők részére is szerveztünk előadásokat, először a magatartászavaros, dacos, erőszakos, nehezen beilleszkedő gyermekek problémájára, másodszor pedig, az iskolaérettség kritériumairól. Az előadó Gyimesné Markó Etelka fejlesztőpedagógus, pszichológus volt. Az óvodai ünnepek többsége nyilvános, melyet a szülők szép számmal látogatnak. Ilyen a Tök jó nap, melyet a Bimbó utcai és a Püspökmajor lakótelepi Tagóvodában tartanak. A fenti programokon kívül: voltak vásárok, szülői bálok, alma-szüret Pomázon, szőlő-szüret, papírgyűjtés. Sütés-főzés a hajléktalanoknak Püspökmajor lakótelepi tagóvoda. Környezetvédelmi vándorkiállítás volt a Szivárvány Tagóvodában. Az Egészséges életmód kialakítása minden óvoda számára nagyon fontos, ezért sokat tartózkodnak a levegőn, tornáznak, és sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak. Kiemelkedő az Izbégi Tagóvoda által szervezett Egészség-hét. Itt ismerkedhetnek a gyerekek az egészséges ételekkel, süteményekkel, salátákkal, italokkal, s azok elkészítési módjával. Az előző évhez képest tagóvodáink sokat fejlődtek az egészséges környezet kialakítása terén. Partnereinkkel való kapcsolataink megfelelőek, jól működnek. 3. Anyagi feltételek A ellátáshoz szükséges törvény által előírt eszközök biztosítva voltak. A karbantartási munkálatokat részben külsős szakemberek / festés/ részben belső karbantartók oldották meg /Víz-, villanyszerelés, udvari játékok állagmegóvása/ Új beszerzésekhez a GESZ-en keresztül /textília, edény, bútor/, valamint az alapítványokon keresztül jutottunk. /ütéscsillapító, ágyak, udvari játékok/ A tisztasági meszelések a nyár folyamán esedékesek. Folyamatosak a villanyszerelések és a vízszerelések, valamint az elektromos beszerzések. Költségvetésünk nagy részét a bérek és a közüzemi kiadások viszik el. Mindenki aktív a pályázatok megírásában, így a Környezetvédelmi alap pályázatán, a Kulturális alap pályázatán és a Játékeszköz pályázaton is részt vettek. A befolyt összegekből fejlesztőjátékokat, szelektív hulladékgyűjtőt vásároltak, és kerti eszközöket. A Hold utcai Tagóvodában a konyhakertből a reggelihez és az uzsonnához megtermelik a zöldségfélét. Részt vettek a Bon-Bon matiné előadásain, ahol magyar népmeséket ismerhettek meg a gyerekek, valamint az udvari játékokat is sikerült felújítani, bővíteni. Újabb Ayres terápiás eszközöket is tudtunk vásárolni a Vasvári úti Tagóvoda tornatermébe. A Szépművészeti Múzeum TÁMOP pályázatának köszönhetően 10 alkalommal juthattak el a Bimbó utca óvodásai a múzeumi foglalkozásokra. A CIB Bank pályázatán nyert összegen kézműveskedéshez kaptak eszközöket. A Vasvári úti Tagóvoda a Visegrádi Breki Béka pályázaton ért el szép eredményeket. A Hétszínvirág Tagóvoda a Skanzen Örökség pályázat keretein belül ismerkedhettek meg a tanyán élő állatokkal, azok tartásával, gondozásával. A Cora rajzpályázaton Vattay Marci és Sümeghy Flandorffer Botond szerepelt eredményesen. Sümeghy Flandorffer Botond a Tappancs újság rajzpályázatán is nyert, majd az Úszóverseny győztese lett. Vattay Márton a

3 focibajnokságon szerepelt. Csapata első lett. Népművészet a Dunakanyarban pályázaton az Izbégi Tagóvoda gyermekei kaptak oklevelet és könyveket. DMRV pályázaton, valamint a Generali pályázaton a Szivárvány óvoda jeleskedett. A költségvetésen kívül, az alábbi összegekkel sikerült támogatni a tagóvodák működését és a gyermekprogramokat, az alapítványok, a pályázatok és a szülői adományok segítségével.: Hold utcai Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Szivárvány Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Püspökmajor lakótelepi Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Vasvári Pál úti Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Bimbó utcai Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Hétszínvirág Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Izbégi Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Az intézmény szűkös anyagi helyzete nem változott, de megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az óvoda zökkenőmentesen működjön. 4. Személyi feltételek Az önkormányzat képviselőtestületének határozata következtében intézményünk egy csoporttal bővült, azonban a Pannónia u. 40. alatti tagóvodánk szeptembertől átkerült az Evangélikus egyház fenntartásába. A tagóvodai rendszerben működő új óvoda személyi feltételei a következők: óvónő dajka karbantartó Logop. Fejl.ped. Óvodatitk. Gazd. f. Személyü. 8.ó 6.ó. 4.ó 8.ó 6.ó. 4.ó 8.ó 4.ó 8.ó 8.ó 4 ó 4 ó. Hold Szivárvány Püspökmajor Vasvári Bimbó Hétszínvirág Izbég Összesen: takarító A 30 óvodai csoportban óvódapedagógus 62 fő dajka karbantartó óvodatitkár gazdasági felelős fejlesztőpedagógus logopédus takarító személyügyi ea. Összesen : 38 fő 7 fő 2 fő 114 fő A mozgássérült gyermekek ellátására konduktort, az enyhe értelmi fogyatékosok ellátására oligorfrém pedagógust, és a hallássérült gyermek ellátására szurdopedagógust alkalmazunk megbízási szerződéssel. Személyi változások: A Hold utcai tagóvodában Kerek Györgyné betegsége, a Szivárvány tagóvodában Bogdánné Szabó Éva nyugdíjba vonulása és a Püspökmajor lakótelepi tagóvodában Fekete Miklósné nyugdíjazása miatt vezetőváltás történt. Hornyák Szilvia, Németiné Ikvai Emőke és Magyariné Miskolcz Ildikó lettek az új vezetők. A vezetőhelyettes Hajnal Szilvia lett, aki egyben a Hétszínvirág Tagóvoda vezetői feladatait is ellátja Sverteczkiné Eőry Andrea helyett. Ferencsák Annamária, Fülöp-Vadadi Adrienn, Fogarasiné Guszter Zsuzsanna, Abonyi Zsófia, Márkus Mónika, Szabó Katalin és Baranyi Tamásné GYES-en, illetve GYED-en voltak, helyükre sikerült megfelelő kollégákat allkalmazni. Súlyos betegségből felgyógyulva ismét köztünk van Tóthné Szabados

4 Gyöngyi. Böndicz Józsefné azonban egészségileg alkalmatlanná vált a dajkai munka végzésére, ezért sajnos közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszünt. Ebben az évben nyugdíjba vonul Török Lajosné, Mózesné Krizsán Krisztina, Melchner Magdolna, Kovács Istvánné és Szántosi Judit. Belső továbbképzéseink, a hagyományőrző továbbképzés Szigethy Miklósné vezetésével és a környezeti továbbképzés Kovács Márta vezetésével továbbra is nagyon jól működik. Ebben az évben új munkaközösséget hoztunk létre, az SNI-s, BTMN-es gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok megsegítésére. Vezetője: Ujsághy Gyuláné. Elképzelésünk, még egy munkaközösség létrehozása a kompetencia alapú nevelés egyértelművé tételére, a belső továbbképzési igényére, a szakmai munka minőségének emelésére. Sajnos ebben az évben egyik kolléganőnknél súlyos betegséget diagnosztizáltak. Azért, hogy ne kelljen a műtétet vérhiány miatt elhalasztani, pár nap alatt véradást szerveztünk a Hold utcai Tagóvoda tornatermében. Közel 70 pedagógus jött el vért adni. Volt olyan, akinek a vizsgálatok során kiderült, hogy nem adhat. Telefonon értesítettek maguk helyett egy pár szülőt, akik szívesen vettek részt ebben a felemelő összefogásban. Az elmúlt nevelési évben a személyi ellátottság megfelelő volt. A nevelőtesület tagjai aktívan részt vettek a másoddiplomát adó képzéseken, valamint a belső munkaközösségek és továbbképzések előadásain. 5. Szervezeti vezetői jellemzők Intézményünk a minőségirányítási programban szereplő szervezeti struktúra szerint épül fel és működik. Az óvoda törvényes működését a hatályos törvények és jogszabályok mellett az SZMSZ szabályozza, melyet az idei nyáron kell módosítanunk. Előreláthatóan a nyár folyamán változás várható a személyi ellátottság terén. Ebben található az intézményvezető felelősségi köre, valamint a feladatköre. Jól működik a vezetői kör, ahol minden hónapban átbeszéljük az előttünk álló feladatokat, problémákat. Ebben aktívan részt vesz Kozmérné Szökő Erzsébet közalkalmazotti képviselő is, aki hozza a problémákat. Igyekszem ezeket rövid időn belül megoldani, természetesen a lehetőségekhez mérten. A vezető-helyettes most került be az intézményünkbe, és maximálisan igyekszik megismerni a dolgozókat, a feladatokat és a nagy intézmény munkatempóját. Az intézmény szervezeti felépítésében és működésében változás nem történt, a vezetői munkában egyre több az adminisztrációs feladat 6. A helyi program megvalósulása A 2011-es évnek igen sok feladattal vetettük neki magunkat. Az évet magas gyermeklétszámmal indítottuk, még annak ellenére is, hogy a Püspökmajor lakótelepi tagóvodában egy csoportbővítés történt. Sikeresen alkalmazzuk a TÁMOP pályázat által bevezetett kompetencia alapú programot. Kihívásnak tekintettük a Hold utcai Tagóvodában a Referencia intézménnyé válás lehetőségét. A minősítési eljárás során a maximális pontszámot ért el a tagóvoda, s így előminősített referencia intézménnyé vált. Kirándulások: Skanzen, Piac, Bükkös-patak, Visegrád, Szabadságforrás, Szentendrei-sziget, Mogyoró-hegy, Budapesti Állatkert, Természettudományi Múzeum, Veresegyházi medvefarm, Ünnepek: Mikulás, Luca-nap, Advent, Karácsony, Farsang, Március 15 Toborzójáték a Kálvárián, Madarak és fák napja, Víz világnapja, Föld napja, Állatok világnapja,húsvét, Anyák-napja, Gyermeknap, Évzáró. A Vasvári úti Tagóvoda ebben az évben ünnepelte 35 éves, a Szivárvány Tagóvoda 30 éves születésnapját. Továbbtanulás: 2 óvodapedagógus az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán végzi másoddiplomáját, fejlesztőpedagógusi végzettséget szeretnének szerezni, valamint ugyanitt 2 óvodapedagógus vezetői másoddiploma megszerzésére törekszik. 2 dajka óvodapedagógusi diplomát célzott meg, s ehhez maximális segítséget kapnak. Nagyon sokan járnak továbbképzésre a TÁMOP pályázatnak köszönhetően, valamint ECDL tanfolyam 4 modulját végezték el 17-en, melyet helyben szerveztünk meg. A jogszabályban meghatározott és a fenntartó által elfogadott Hétforrás helyi nevelési program szellemében neveljük az óvodáskorú gyermekeket. Óvodánkban a legfontosabb feladatunk a gyermekek biztonságos nevelése, a családias hangulat kialakítása az érzelmi, értelmi, testi és szociális nevelés, a családdal együttműködve. Minden rászoruló gyermek óvodai elhelyezését biztosítjuk 3 éves kortól. Figyelembe vesszük a szociálisan hátrányos körülmények között élő gyermekek helyzetét. A tagóvodákban kiemelt feladatot kapott a differenciált nevelés, az egyéni bánásmód.

5 Az óvónők a gyermekvédelmi felelőssel együttműködnek, és probléma esetén a megfelelő intézménnyel, felveszik a kapcsolatot. Óvodáink nyitottak a leendő óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és dajkák szakmai felkészítésére. Szívesen fogadunk óvodapedagógusokat az ország minden részéből, és legfőképpen a kistérségből. Bemutató foglalkozásokat tartunk, és szakmai továbbképzéseket. Eredményesen folyik a munkaközösségek tevékenysége, amit ugyancsak kiterjesztettünk kistérségi szintre. A Teréz-napi országos találkozó helyszíne ebben az évben is Szentendre volt, közel 200 vendéggel. Itt a Bimbó utcai Tagóvoda vállalt oroszlán-szerepet. A Néphagyomány Éltető Közösség Miniszteri Elismerő oklevelet kapott az ősszel, a Hold utcai tagóvoda először, a Szivárvány Tagóvoda másodszor nyerte el a Zöld Óvoda címet. Sikeres volt a Nevelési Tanácsadó által kidolgozott, és egy előadáson bemutatott Hídépítő program bevezetése, amely a gyermekek beszédértését, beszédészlelését segíti. Az óvodákban működik a Madarász ovi, melynek finanszírozása pályázatból és alapítványból történik. Több tagóvodában folytatódik a néptánc, hiszen óvodapedagógusaink közül, többen elvégezték a néptáncoktatói tanfolyamot. Részt vettünk az Ovi olimpián, ahonnan a serleget ebben az évben a Hétszínvirág Tagóvoda hozta el. Részt vettek gyermekeink: az Autómentes napon. és a Gondolkodj Egészségesen Alapítvány programjában is. Az Advent alkalmából, a gyerekek a Fő téren játszották el karácsonyi műsorukat. A Hétszínvirág Tagóvoda óvodásai korcsolyáztak a Casino mögötti korcsolyapályán, és szánkóztak a Dunapart bicikliútjának lejtőjén. Bábelőadások, színházi előadások és zenés műsorok tarkították szürke hétköznapjainkat. A Kinizsi futóversenyen több gyermek is részt vett, Vattay Marci 7. helyezést ért el. Az Izbégi Tagóvoda óvodásai a Duna Televízióban mutatkoztak be, karácsonyi, hagyományőrző játékkal, kézműves foglalkozással. A helyi óvodai nevelési programunk jól működik, és ennek szellemében neveljük gyermekeinket. 7. A partneri igénymérés eredménye Folyamatosan mérjük a partneri elégedettség és elégedetlenség mérését. A tagintézmények egyéni arculatát sikerült eddig megőrizni, és a továbbiakban is arra törekszünk, hogy színes, változatos képet nyújthassunk Szentendre óvodai palettáján. A partneri igénymérést a Minőségirányítási Program alapján végeztük el. A szülői kérdőívek alapján, az 5-ös skálán a tagóvodák az alábbi eredményeket érték el Szülői Dolgozói Hold utcai tagóvoda Szivárvány tagóvoda Püspökmajor tagóvoda Vasvári úti tagóvoda 4,6 4.6 Bimbó utcai tagóvoda 4,6 4.5 Hétszínvirág tagóvoda Izbégi tagóvoda 4,6 4.7 Minőségbiztosítás: Nagyon szép eredményt értünk el ebben az évben. 4.6 lett az óvoda átlaga. A szülők nagy örömmel fogadták az óvodák felújítását, és az eszközök bővítését, illetve cseréjét. Amit nem szeretnek, az a csoportok magas létszáma, és némelyeknek az étkezéssel van gondjuk. Az iskolák többsége ismeri a nevelési programunkat, lehetőség szerint az óvodai szokásokat folytatják, főleg első osztályban. A fenntartó személyesen ismeri és járt a tagóvodákban, ismeri a szakmai elképzeléseket, olvasta a pedagógiai programot. Jónak tartja a fenntartóval való kapcsolatot. A dolgozók általában jól érzik magukat, nagy gondot okoz a magas gyermeklétszám. A partneri felmérések után elkészültek az intézkedési tervek, melyeket igyekszünk megvalósítani. Ennek megvalósítására az alapítványok 1 %-át és a különböző pályázati lehetőségeket használjuk ki. A gyengeségeink általában anyagi jellegűek. Továbbra is igény lenne a tornatermekre, valamint az udvari játékok bővítésére, mind a szülői, mind a dolgozói kérdőívek ezt bizonyítják. Partnereink nevelőmunkákkal meg vannak elégedve, a gyengeségeinket igyekszünk jóvátenni, jobbá tenni. Továbbra is nagy az igény városunkban az óvodai férőhelyekre óta már 6 csoporttal bővültünk, de még minden évben Óvodai Felvételi Bizottságot kellet létrehozni, melynek tagjai az oktatási referens, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, egy tagóvoda-vezető, az óvoda vezető és helyettese. A fellebbezéseknél mindig kiderült, hogy jogszerűen jártunk el az elutasításoknál. Az első körben az elutasított gyermekek száma szeptemberétől az Új Köznevelési Törvény szerint a 3 éves gyermekeknek kötelező lesz az óvoda. Szükséges ennek az áldatlan állapotnak a megoldása, hiszen évek óta az igényeket csak úgy tudjuk kielégíteni, hogy a csoportlétszámokat a maximálisra duzzasztjuk fel.

6 2013-tól szükséges a 25 fős csoportlétszám, illetve a négyzetméter után kiszámított óvodai férőhelyek betartása. Reméljük, hogy a beadott KMOP pályázaton sikerül elnyerni a maximált összeget, hogy minden óvodai igényt ki tudjunk elégíteni. Ennek érdekében óvodánk dolgozói felvállalták, hogy a leendő 2 óvodai csoportszobát bebútorozzák. Ez kb: Ft. Megcéloztuk az SNI s pályázat /TÁMOP 3.1.7/ és a TÁMOP /1,2 pályázat Ft elnyerését, hogy a régi óvodák mellett a leendő új óvoda felszerelését is tudjuk segíteni. Az intézményre vonatkozó döntések, továbbra is vezetői körben, a közalkalmazotti képviselő bevonásával történnek. Nyáron a Concerto program keretén belül a Püspökmajori tagóvodában történik fejlesztés. Mivel szeptemberben nyugdíjba szeretnék menni, köszönöm a Képviselő-testület, a Címzetes Főjegyzőasszony, az Oktatási Bizottság, az Oktatási Referensek támogatását, az Önkormányzatnál, GESZ-en, konyhán dolgozók segítő munkáját. Nagyon sok pozitív támogatást, segítséget kaptam, de természetesen voltak vitáink is. Ezek mindig a cél, a jobb működés, szakmai munka és legfőképpen az óvodás gyermekek érdekében történtek. Ezek edzik meg az embert. Az utolsó sorba hagytam, de a legtöbbet kollégáimnak köszönhetek, akik először ugyan nehezen, de aztán megértve azt, hogy mindig Őket képviselem, jóban, rosszban velem voltak. Igyekeztem, hogy a tagóvodák között ne tegyek különbséget, hiszen Ők voltak a hét ujjam, és sosem tudtam eldönteni, melyikbe harapjak. Köszönöm Nektek. Szentendre, Szántosi Judit intézményvezető

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A Kertvárosi Csicsergő Óvoda Nevelési Programja

A Kertvárosi Csicsergő Óvoda Nevelési Programja A Kertvárosi Csicsergő Óvoda Nevelési Programja Mottó: Minden amit az ember megtanul, hogy tenni tudjon, a tevékenység révén tanulandó meg. (Coménius) 2010.07.23. Óvodánk bemutatása Négy telephelyen működik

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 1. Elérhetőségi adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 Jászberény Város Óvodai Intézménye 5100 Jászberény, Bajcsy Zs. u. 10. Az intézmény hivatalos neve Jászberény Város Óvodai Intézménye Az intézmény székhelye

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2011-2012-es nevelési év működéséről Kt. 24. 1. Óvoda: Az

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelési év: 2013. szeptember 1. 2014. augusztus 31. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az iskolai szünetek óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják. Az új gyermekek befogadása 2013. szeptember

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységének 2008-2009 tanév féléves beszámolója Kocsánné Balogh Margit intézményegységvezető Bihartorda, 2009. Helyzetelemzés: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Telefon: 54/ 534-070,

Részletesebben