SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE Szentendre, Pannónia u. 3. Tel., fax: 06-26/500473,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 2000. Szentendre, Pannónia u. 3. Tel., fax: 06-26/500473, e-mail:varosiovoda@dunakanyar.net"

Átírás

1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE Szentendre, Pannónia u. 3. Tel., fax: 06-26/500473, Intézményvezetői beszámoló Jogszerűség Nevelőmunkánkat a Hétforrás helyi óvodai nevelési program alapján végezzük, mely az óvodai nevelés országos alapprogramjára épült. Programunkban a környezeti nevelés dominál, de a tagóvodák egyéni arculatának megtartása is kiemelt feladatunk. A Hold utcai tagóvodában a tevékenységközpontú óvodai nevelés folyik, a Szivárvány tagóvoda a környezeti nevelést és a néphagyományok ápolását tartja szem előtt. A Püspökmajori tagóvoda nevelőmunkája a népi kultúra értékeinek folyamatos megélése, a mindennapok tevékenységeiben és a jeles napok szokásrendszerében történik. A Vasvári úti tagóvoda az életkori sajátosságokhoz igazodó mozgás, a környezet megismerésére nevelés, és a differenciált személyiségfejlesztés gondozása ápolása kap kiemelt szerepet. A Bimbó utcai tagóvodában az óvodáskor sajátosságaihoz igazodó játékon keresztüli fejlesztést végeznek a néphagyomány ápolásával. A Hétszínvirág tagóvodában, a nevelés epochákban történik a tanulási tevékenység. Az epochákhoz komplexen kapcsolódnak a nevelési területek. Az Izbégi tagóvoda helyzetét kihasználva a szép környezet, falusias jelleg a környezeti és testi nevelés került a tevékenységek központjába. A es nevelési évben, az alapító okiratban meghatározott maximált létszámot csak a számított létszámmal léptük túl. /SNI, BTMN/ Munkavédelmi oktatáson minden dolgozó részt vett.

2 A GESZ megbízásából történt belső ellenőrzés nem talált hibát a karbantartás- felújítás tervezésében, végrehajtásában. Az üzemorvos évente az óvodákat végigjárja, megvizsgál mindenkit, szükség esetén szakorvoshoz küldi az alkalmazottakat. Az év közben érkezett dolgozók még belépés előtt vizsgálatra kerülnek, ez folyamatosan történik. Intézményünk a törvényi előírásoknak, a képviselő-testület által hozott rendeleteknek, határozatoknak és az intézményi alapdokumentumoknak megfelelően, jogszerűen működik. 2. Az intézmény környezete, partnerek Az óvodáink szépek, esztétikusak. Óvodapedagógusaink jól felkészültek, a gyógypedagógusok, logopédusok lelkiismeretesen látják el az SNI-s, BTMN-es és beszédhibás gyermekeket. A dajka nénik tisztán rendben tartanak mindent, s karbantartóink is sajátjuknak érzik az óvodát. Partnereink továbbra is: elsősorban a szülők, a fenntartó, az iskolák a bölcsőde, a Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, a Gyámügyi és Népjóléti Iroda, a gyermekorvos, ÁNTSZ és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. A Gyermekjóléti Szolgálattal a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatosan az együttműködés szükség esetén a GYIV felelősön keresztül megvalósul. Kapcsolatok: Tűzoltóság eljöttek tűzoltóautóval, és megmutattak minden érdekességet a gyerekeknek. Rendőrség ugyancsak a munkájukat mutatták be, ujjlenyomatok, rendőrautók, motorok. Öregek napközi otthona karácsonyi gyertyagyújtáson vettek részt, és köszöntötték az időseket. Napórás ház nemezelés, kézműves foglalkozások V-8 Mazsola és Tádé c. előadás. Gyermekek részére úszásoktatás. Családok: A szülők részére is szerveztünk előadásokat, először a magatartászavaros, dacos, erőszakos, nehezen beilleszkedő gyermekek problémájára, másodszor pedig, az iskolaérettség kritériumairól. Az előadó Gyimesné Markó Etelka fejlesztőpedagógus, pszichológus volt. Az óvodai ünnepek többsége nyilvános, melyet a szülők szép számmal látogatnak. Ilyen a Tök jó nap, melyet a Bimbó utcai és a Püspökmajor lakótelepi Tagóvodában tartanak. A fenti programokon kívül: voltak vásárok, szülői bálok, alma-szüret Pomázon, szőlő-szüret, papírgyűjtés. Sütés-főzés a hajléktalanoknak Püspökmajor lakótelepi tagóvoda. Környezetvédelmi vándorkiállítás volt a Szivárvány Tagóvodában. Az Egészséges életmód kialakítása minden óvoda számára nagyon fontos, ezért sokat tartózkodnak a levegőn, tornáznak, és sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak. Kiemelkedő az Izbégi Tagóvoda által szervezett Egészség-hét. Itt ismerkedhetnek a gyerekek az egészséges ételekkel, süteményekkel, salátákkal, italokkal, s azok elkészítési módjával. Az előző évhez képest tagóvodáink sokat fejlődtek az egészséges környezet kialakítása terén. Partnereinkkel való kapcsolataink megfelelőek, jól működnek. 3. Anyagi feltételek A ellátáshoz szükséges törvény által előírt eszközök biztosítva voltak. A karbantartási munkálatokat részben külsős szakemberek / festés/ részben belső karbantartók oldották meg /Víz-, villanyszerelés, udvari játékok állagmegóvása/ Új beszerzésekhez a GESZ-en keresztül /textília, edény, bútor/, valamint az alapítványokon keresztül jutottunk. /ütéscsillapító, ágyak, udvari játékok/ A tisztasági meszelések a nyár folyamán esedékesek. Folyamatosak a villanyszerelések és a vízszerelések, valamint az elektromos beszerzések. Költségvetésünk nagy részét a bérek és a közüzemi kiadások viszik el. Mindenki aktív a pályázatok megírásában, így a Környezetvédelmi alap pályázatán, a Kulturális alap pályázatán és a Játékeszköz pályázaton is részt vettek. A befolyt összegekből fejlesztőjátékokat, szelektív hulladékgyűjtőt vásároltak, és kerti eszközöket. A Hold utcai Tagóvodában a konyhakertből a reggelihez és az uzsonnához megtermelik a zöldségfélét. Részt vettek a Bon-Bon matiné előadásain, ahol magyar népmeséket ismerhettek meg a gyerekek, valamint az udvari játékokat is sikerült felújítani, bővíteni. Újabb Ayres terápiás eszközöket is tudtunk vásárolni a Vasvári úti Tagóvoda tornatermébe. A Szépművészeti Múzeum TÁMOP pályázatának köszönhetően 10 alkalommal juthattak el a Bimbó utca óvodásai a múzeumi foglalkozásokra. A CIB Bank pályázatán nyert összegen kézműveskedéshez kaptak eszközöket. A Vasvári úti Tagóvoda a Visegrádi Breki Béka pályázaton ért el szép eredményeket. A Hétszínvirág Tagóvoda a Skanzen Örökség pályázat keretein belül ismerkedhettek meg a tanyán élő állatokkal, azok tartásával, gondozásával. A Cora rajzpályázaton Vattay Marci és Sümeghy Flandorffer Botond szerepelt eredményesen. Sümeghy Flandorffer Botond a Tappancs újság rajzpályázatán is nyert, majd az Úszóverseny győztese lett. Vattay Márton a

3 focibajnokságon szerepelt. Csapata első lett. Népművészet a Dunakanyarban pályázaton az Izbégi Tagóvoda gyermekei kaptak oklevelet és könyveket. DMRV pályázaton, valamint a Generali pályázaton a Szivárvány óvoda jeleskedett. A költségvetésen kívül, az alábbi összegekkel sikerült támogatni a tagóvodák működését és a gyermekprogramokat, az alapítványok, a pályázatok és a szülői adományok segítségével.: Hold utcai Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Szivárvány Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Püspökmajor lakótelepi Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Vasvári Pál úti Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Bimbó utcai Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Hétszínvirág Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Izbégi Tagóvoda: tisztasági csomag, gyümölcsök Az intézmény szűkös anyagi helyzete nem változott, de megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az óvoda zökkenőmentesen működjön. 4. Személyi feltételek Az önkormányzat képviselőtestületének határozata következtében intézményünk egy csoporttal bővült, azonban a Pannónia u. 40. alatti tagóvodánk szeptembertől átkerült az Evangélikus egyház fenntartásába. A tagóvodai rendszerben működő új óvoda személyi feltételei a következők: óvónő dajka karbantartó Logop. Fejl.ped. Óvodatitk. Gazd. f. Személyü. 8.ó 6.ó. 4.ó 8.ó 6.ó. 4.ó 8.ó 4.ó 8.ó 8.ó 4 ó 4 ó. Hold Szivárvány Püspökmajor Vasvári Bimbó Hétszínvirág Izbég Összesen: takarító A 30 óvodai csoportban óvódapedagógus 62 fő dajka karbantartó óvodatitkár gazdasági felelős fejlesztőpedagógus logopédus takarító személyügyi ea. Összesen : 38 fő 7 fő 2 fő 114 fő A mozgássérült gyermekek ellátására konduktort, az enyhe értelmi fogyatékosok ellátására oligorfrém pedagógust, és a hallássérült gyermek ellátására szurdopedagógust alkalmazunk megbízási szerződéssel. Személyi változások: A Hold utcai tagóvodában Kerek Györgyné betegsége, a Szivárvány tagóvodában Bogdánné Szabó Éva nyugdíjba vonulása és a Püspökmajor lakótelepi tagóvodában Fekete Miklósné nyugdíjazása miatt vezetőváltás történt. Hornyák Szilvia, Németiné Ikvai Emőke és Magyariné Miskolcz Ildikó lettek az új vezetők. A vezetőhelyettes Hajnal Szilvia lett, aki egyben a Hétszínvirág Tagóvoda vezetői feladatait is ellátja Sverteczkiné Eőry Andrea helyett. Ferencsák Annamária, Fülöp-Vadadi Adrienn, Fogarasiné Guszter Zsuzsanna, Abonyi Zsófia, Márkus Mónika, Szabó Katalin és Baranyi Tamásné GYES-en, illetve GYED-en voltak, helyükre sikerült megfelelő kollégákat allkalmazni. Súlyos betegségből felgyógyulva ismét köztünk van Tóthné Szabados

4 Gyöngyi. Böndicz Józsefné azonban egészségileg alkalmatlanná vált a dajkai munka végzésére, ezért sajnos közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszünt. Ebben az évben nyugdíjba vonul Török Lajosné, Mózesné Krizsán Krisztina, Melchner Magdolna, Kovács Istvánné és Szántosi Judit. Belső továbbképzéseink, a hagyományőrző továbbképzés Szigethy Miklósné vezetésével és a környezeti továbbképzés Kovács Márta vezetésével továbbra is nagyon jól működik. Ebben az évben új munkaközösséget hoztunk létre, az SNI-s, BTMN-es gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok megsegítésére. Vezetője: Ujsághy Gyuláné. Elképzelésünk, még egy munkaközösség létrehozása a kompetencia alapú nevelés egyértelművé tételére, a belső továbbképzési igényére, a szakmai munka minőségének emelésére. Sajnos ebben az évben egyik kolléganőnknél súlyos betegséget diagnosztizáltak. Azért, hogy ne kelljen a műtétet vérhiány miatt elhalasztani, pár nap alatt véradást szerveztünk a Hold utcai Tagóvoda tornatermében. Közel 70 pedagógus jött el vért adni. Volt olyan, akinek a vizsgálatok során kiderült, hogy nem adhat. Telefonon értesítettek maguk helyett egy pár szülőt, akik szívesen vettek részt ebben a felemelő összefogásban. Az elmúlt nevelési évben a személyi ellátottság megfelelő volt. A nevelőtesület tagjai aktívan részt vettek a másoddiplomát adó képzéseken, valamint a belső munkaközösségek és továbbképzések előadásain. 5. Szervezeti vezetői jellemzők Intézményünk a minőségirányítási programban szereplő szervezeti struktúra szerint épül fel és működik. Az óvoda törvényes működését a hatályos törvények és jogszabályok mellett az SZMSZ szabályozza, melyet az idei nyáron kell módosítanunk. Előreláthatóan a nyár folyamán változás várható a személyi ellátottság terén. Ebben található az intézményvezető felelősségi köre, valamint a feladatköre. Jól működik a vezetői kör, ahol minden hónapban átbeszéljük az előttünk álló feladatokat, problémákat. Ebben aktívan részt vesz Kozmérné Szökő Erzsébet közalkalmazotti képviselő is, aki hozza a problémákat. Igyekszem ezeket rövid időn belül megoldani, természetesen a lehetőségekhez mérten. A vezető-helyettes most került be az intézményünkbe, és maximálisan igyekszik megismerni a dolgozókat, a feladatokat és a nagy intézmény munkatempóját. Az intézmény szervezeti felépítésében és működésében változás nem történt, a vezetői munkában egyre több az adminisztrációs feladat 6. A helyi program megvalósulása A 2011-es évnek igen sok feladattal vetettük neki magunkat. Az évet magas gyermeklétszámmal indítottuk, még annak ellenére is, hogy a Püspökmajor lakótelepi tagóvodában egy csoportbővítés történt. Sikeresen alkalmazzuk a TÁMOP pályázat által bevezetett kompetencia alapú programot. Kihívásnak tekintettük a Hold utcai Tagóvodában a Referencia intézménnyé válás lehetőségét. A minősítési eljárás során a maximális pontszámot ért el a tagóvoda, s így előminősített referencia intézménnyé vált. Kirándulások: Skanzen, Piac, Bükkös-patak, Visegrád, Szabadságforrás, Szentendrei-sziget, Mogyoró-hegy, Budapesti Állatkert, Természettudományi Múzeum, Veresegyházi medvefarm, Ünnepek: Mikulás, Luca-nap, Advent, Karácsony, Farsang, Március 15 Toborzójáték a Kálvárián, Madarak és fák napja, Víz világnapja, Föld napja, Állatok világnapja,húsvét, Anyák-napja, Gyermeknap, Évzáró. A Vasvári úti Tagóvoda ebben az évben ünnepelte 35 éves, a Szivárvány Tagóvoda 30 éves születésnapját. Továbbtanulás: 2 óvodapedagógus az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán végzi másoddiplomáját, fejlesztőpedagógusi végzettséget szeretnének szerezni, valamint ugyanitt 2 óvodapedagógus vezetői másoddiploma megszerzésére törekszik. 2 dajka óvodapedagógusi diplomát célzott meg, s ehhez maximális segítséget kapnak. Nagyon sokan járnak továbbképzésre a TÁMOP pályázatnak köszönhetően, valamint ECDL tanfolyam 4 modulját végezték el 17-en, melyet helyben szerveztünk meg. A jogszabályban meghatározott és a fenntartó által elfogadott Hétforrás helyi nevelési program szellemében neveljük az óvodáskorú gyermekeket. Óvodánkban a legfontosabb feladatunk a gyermekek biztonságos nevelése, a családias hangulat kialakítása az érzelmi, értelmi, testi és szociális nevelés, a családdal együttműködve. Minden rászoruló gyermek óvodai elhelyezését biztosítjuk 3 éves kortól. Figyelembe vesszük a szociálisan hátrányos körülmények között élő gyermekek helyzetét. A tagóvodákban kiemelt feladatot kapott a differenciált nevelés, az egyéni bánásmód.

5 Az óvónők a gyermekvédelmi felelőssel együttműködnek, és probléma esetén a megfelelő intézménnyel, felveszik a kapcsolatot. Óvodáink nyitottak a leendő óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és dajkák szakmai felkészítésére. Szívesen fogadunk óvodapedagógusokat az ország minden részéből, és legfőképpen a kistérségből. Bemutató foglalkozásokat tartunk, és szakmai továbbképzéseket. Eredményesen folyik a munkaközösségek tevékenysége, amit ugyancsak kiterjesztettünk kistérségi szintre. A Teréz-napi országos találkozó helyszíne ebben az évben is Szentendre volt, közel 200 vendéggel. Itt a Bimbó utcai Tagóvoda vállalt oroszlán-szerepet. A Néphagyomány Éltető Közösség Miniszteri Elismerő oklevelet kapott az ősszel, a Hold utcai tagóvoda először, a Szivárvány Tagóvoda másodszor nyerte el a Zöld Óvoda címet. Sikeres volt a Nevelési Tanácsadó által kidolgozott, és egy előadáson bemutatott Hídépítő program bevezetése, amely a gyermekek beszédértését, beszédészlelését segíti. Az óvodákban működik a Madarász ovi, melynek finanszírozása pályázatból és alapítványból történik. Több tagóvodában folytatódik a néptánc, hiszen óvodapedagógusaink közül, többen elvégezték a néptáncoktatói tanfolyamot. Részt vettünk az Ovi olimpián, ahonnan a serleget ebben az évben a Hétszínvirág Tagóvoda hozta el. Részt vettek gyermekeink: az Autómentes napon. és a Gondolkodj Egészségesen Alapítvány programjában is. Az Advent alkalmából, a gyerekek a Fő téren játszották el karácsonyi műsorukat. A Hétszínvirág Tagóvoda óvodásai korcsolyáztak a Casino mögötti korcsolyapályán, és szánkóztak a Dunapart bicikliútjának lejtőjén. Bábelőadások, színházi előadások és zenés műsorok tarkították szürke hétköznapjainkat. A Kinizsi futóversenyen több gyermek is részt vett, Vattay Marci 7. helyezést ért el. Az Izbégi Tagóvoda óvodásai a Duna Televízióban mutatkoztak be, karácsonyi, hagyományőrző játékkal, kézműves foglalkozással. A helyi óvodai nevelési programunk jól működik, és ennek szellemében neveljük gyermekeinket. 7. A partneri igénymérés eredménye Folyamatosan mérjük a partneri elégedettség és elégedetlenség mérését. A tagintézmények egyéni arculatát sikerült eddig megőrizni, és a továbbiakban is arra törekszünk, hogy színes, változatos képet nyújthassunk Szentendre óvodai palettáján. A partneri igénymérést a Minőségirányítási Program alapján végeztük el. A szülői kérdőívek alapján, az 5-ös skálán a tagóvodák az alábbi eredményeket érték el Szülői Dolgozói Hold utcai tagóvoda Szivárvány tagóvoda Püspökmajor tagóvoda Vasvári úti tagóvoda 4,6 4.6 Bimbó utcai tagóvoda 4,6 4.5 Hétszínvirág tagóvoda Izbégi tagóvoda 4,6 4.7 Minőségbiztosítás: Nagyon szép eredményt értünk el ebben az évben. 4.6 lett az óvoda átlaga. A szülők nagy örömmel fogadták az óvodák felújítását, és az eszközök bővítését, illetve cseréjét. Amit nem szeretnek, az a csoportok magas létszáma, és némelyeknek az étkezéssel van gondjuk. Az iskolák többsége ismeri a nevelési programunkat, lehetőség szerint az óvodai szokásokat folytatják, főleg első osztályban. A fenntartó személyesen ismeri és járt a tagóvodákban, ismeri a szakmai elképzeléseket, olvasta a pedagógiai programot. Jónak tartja a fenntartóval való kapcsolatot. A dolgozók általában jól érzik magukat, nagy gondot okoz a magas gyermeklétszám. A partneri felmérések után elkészültek az intézkedési tervek, melyeket igyekszünk megvalósítani. Ennek megvalósítására az alapítványok 1 %-át és a különböző pályázati lehetőségeket használjuk ki. A gyengeségeink általában anyagi jellegűek. Továbbra is igény lenne a tornatermekre, valamint az udvari játékok bővítésére, mind a szülői, mind a dolgozói kérdőívek ezt bizonyítják. Partnereink nevelőmunkákkal meg vannak elégedve, a gyengeségeinket igyekszünk jóvátenni, jobbá tenni. Továbbra is nagy az igény városunkban az óvodai férőhelyekre óta már 6 csoporttal bővültünk, de még minden évben Óvodai Felvételi Bizottságot kellet létrehozni, melynek tagjai az oktatási referens, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, egy tagóvoda-vezető, az óvoda vezető és helyettese. A fellebbezéseknél mindig kiderült, hogy jogszerűen jártunk el az elutasításoknál. Az első körben az elutasított gyermekek száma szeptemberétől az Új Köznevelési Törvény szerint a 3 éves gyermekeknek kötelező lesz az óvoda. Szükséges ennek az áldatlan állapotnak a megoldása, hiszen évek óta az igényeket csak úgy tudjuk kielégíteni, hogy a csoportlétszámokat a maximálisra duzzasztjuk fel.

6 2013-tól szükséges a 25 fős csoportlétszám, illetve a négyzetméter után kiszámított óvodai férőhelyek betartása. Reméljük, hogy a beadott KMOP pályázaton sikerül elnyerni a maximált összeget, hogy minden óvodai igényt ki tudjunk elégíteni. Ennek érdekében óvodánk dolgozói felvállalták, hogy a leendő 2 óvodai csoportszobát bebútorozzák. Ez kb: Ft. Megcéloztuk az SNI s pályázat /TÁMOP 3.1.7/ és a TÁMOP /1,2 pályázat Ft elnyerését, hogy a régi óvodák mellett a leendő új óvoda felszerelését is tudjuk segíteni. Az intézményre vonatkozó döntések, továbbra is vezetői körben, a közalkalmazotti képviselő bevonásával történnek. Nyáron a Concerto program keretén belül a Püspökmajori tagóvodában történik fejlesztés. Mivel szeptemberben nyugdíjba szeretnék menni, köszönöm a Képviselő-testület, a Címzetes Főjegyzőasszony, az Oktatási Bizottság, az Oktatási Referensek támogatását, az Önkormányzatnál, GESZ-en, konyhán dolgozók segítő munkáját. Nagyon sok pozitív támogatást, segítséget kaptam, de természetesen voltak vitáink is. Ezek mindig a cél, a jobb működés, szakmai munka és legfőképpen az óvodás gyermekek érdekében történtek. Ezek edzik meg az embert. Az utolsó sorba hagytam, de a legtöbbet kollégáimnak köszönhetek, akik először ugyan nehezen, de aztán megértve azt, hogy mindig Őket képviselem, jóban, rosszban velem voltak. Igyekeztem, hogy a tagóvodák között ne tegyek különbséget, hiszen Ők voltak a hét ujjam, és sosem tudtam eldönteni, melyikbe harapjak. Köszönöm Nektek. Szentendre, Szántosi Judit intézményvezető

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető Csorvás Város Önkormányzata Rákóczi u. 17. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2014-2015-ös nevelési évben végzett munkájáról készült

Részletesebben

Szivárvány Óvoda 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37. Tel./fax.: 54-430-096 Beszámoló A 2007-2008-as nevelési év munkájának értékelése a Pedagógiai Program tükrében Készítette: Németh Ernőné Óvodavezető

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Napraforgó Óvoda Alsóörs

Napraforgó Óvoda Alsóörs Napraforgó Óvoda Alsóörs 8226 Alsóörs Óvoda u. 2. Tel/fax: 87/447-086 20/2630893 email: alsoorsovi@citromail.hu ikt: /2015. Alsóörs Község Önkormányzata 8226Alsóörs Ady Endre u. 7. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév szakmai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése UGRIFÜLES ÓVODA /Budapest, 1091. Hurok u. 9./ Rendkívül mozgalmas, eredményes munkával teli évet zártunk. A kitűzött

Részletesebben

2010 / 2011 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL

2010 / 2011 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM 032791 2440 Százhalombatta, Posta köz 4. ( Pf: 93.) E-mail: szazszorszep@mail.battanet.hu Telefon: 06-23/354-501 / Fax: 06-23/350-932 MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

ÓVODAI ÉVES ÉRTÉKELÉS 2012-2013

ÓVODAI ÉVES ÉRTÉKELÉS 2012-2013 ÓVODAI ÉVES ÉRTÉKELÉS 2012-2013 1. Óvodai gyermeklétszámok alakulása, beiskolázási mutatók Gyermeklétszám 2012/2013 tanév eleji tanév végi Férőhely kihasználtság % 93 93 100% Létszámváltozás -2 +2 Tanköteles

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény.

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 BESZÁMOLÓ a 2014/2015. TANÉVRŐL Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. Óvodánkban a 2013-ban

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda (Budapest 1188, Ady Endre u. 127.

Óvodavezetői Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda (Budapest 1188, Ady Endre u. 127. Óvodavezetői Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda (Budapest 1188, Ady Endre u. 127.) óvodavezetői álláshelyére Tisztelt Polgármester Úr, Oktatási-, Közművelődési-,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 MARCALI, POSTA KÖZ 3. Intézmény

Részletesebben

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről ...napirendi pont Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről Az oktatási ágazat intézményei a 2005. év során feladataikat

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

2014-2015-ös nevelési év összegző elemzése és értékelése

2014-2015-ös nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2014-2015-ös nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Én leraktam a kövemet. Mi tudjuk, hogy ez a kő segíteni és vezetni fogja azokat,

Részletesebben