itt van már a Mikulás!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "itt van már a Mikulás!"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI HETILAP I. ÉVFOLYAM 31. SZÁM december 6. itt van már a Mikulás! Aktív időskor Szombathelyen Januártól csökken az építményadó Újrakezdés hajléktalanoknak

2 Önkormányz ati Hírek december 6. SZOMBATHELYI 7 Anyakönyvi hírek SZÜLETÉS: Gáldonyi Tamás Szabolcs és Patkás Anikó leánya: Dorottya, Gyarmati Ferenc Ottó és Kovács Katalin fia: Szilárd, Zséder Zoltán és Pados Margit Mária fia: Boldizsár, Kovács Attila és Makkay Katalin Zsuzsanna leánya: Szonja, Hérincs Tamás Csaba és dr. Bödör Judit fia: Áron Zalán, Szij Péter Miklós és Bíró Ágota fia: Zsombor, dr. Al-Aamri Khalil Gazem és Forgács Anett leánya: Amina, Csányi Imre és Molnár Gyöngyi fia: Ferenc, Markó Gergely és Bosnyák Anna leánya: Ida, Alasz Márton és Bagi Eszter fia: Bence, Dancsecs Norbert és Dudás Eszter Mária fia: Krisztofer, Kiss Marcell és Kósa Ildikó fia: Ármin, Mészáros Péter István és Pierog Dorina fia: Máté, Major Zsolt és dr. Savanya Márta fia: Márton, Bősze László és Lákics Krisztina leánya: Anna, Neválovits István és Albert Kinga fia: Áron, Horváth Gábor és Torma Annamária leánya: Léna Zoé, Janzsó Péter és Hantó Enikő fia: Dániel, Meiszner Zsolt és Varga Erzsébet leánya: Virág, Bárdics Ádám és Németh Alexandra fia: Dominik, Révész Balázs és Mester Judit fia: Máté Balázs, Kercselics Tamás és Pető Ottilia Erzsébet leánya: Ottilia, Szijártó Tamás és Horváth Mónika leánya: Luca, Ónodi Gábor és Molnár Emőke fia: Benedek, Kaufmann Róbert és Szakály Ottília Katalin fia: Zalán Róbert, Horváth Tibor és Ágoston Viktória leánya: Rebeka, Varga Péter és Kajcsos Erika fia: Kristóf, Somogyi Imre és dr. Potyi Szilvia leánya: Zoé HALÁLESET: Herczeg Györgyné Klujber Katalin, Káldy János Lajos, Takács József Zoltán, Bereczki Mária Brigitta, Pápa Emma Terézia, Orbán Jánosné Varga Rozália, Mórocz Ernő, Polgár Ferenc, Németh Gábor István, Németh István, Horváth Miklós, Hábetler Ödön, Kovács László, Törő Józsefné Molnár Ilona, Farkas Károlyné Budai Katalin, Csecsinovics Irén, Horváth Ernőné Simon Anna, Molnár Sándor István, Szita Ferenc Sámuel, Horváth Lászlóné Szabó Rozália,Rácz Ferencné Perger Margit,Halmágyi Livia Ida Rehner Livia Ida, Steyer Lajos, Csay Józsefné Hoós Rozália, Udvardi Tibor István, Herczeg Béláné Herczeg Katalin, Takács Gyula, Iványi Tiborné Déri Anna Mária, Bedőcs Károly, Szakasits Béla Ferenc, Tóth Ferencné Vincellér Anna, Varga Józsefné Horváth Mária, Stupics Antal, Francsics Lóránt Károly, Szépfalvi Lászlóné Molnár Judit Mária, Kendik Miklós, Stubán Tibor Károly, Skaper Lőrinc, Kovács Gyuláné Ábrahám Erzsébet, Komláti Imréné Balázs Jolán, Desits Tibor, Varga János Árpád, Kincs Zsigmond, Kónya Endréné Horváth Anna PÁLYÁZAT a mesebolt bábszínház élére Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 39. (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Mesebolt Bábszínház vezetői feladatainak ellátására július 1. napjától június 30. napjáig fennálló 5 éves határozott időre szóló munkaviszonyban. A vezető jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az Emtv. szerinti eltérésekkel alkalmazandóak. A munkába lépés napja: július 1. Az intézmény éves költségvetésének évi fő előirányzatai: bevételi és kiadási előirányzat: eft, fenntartói támogatás: eft, ebből állami támogatás: eft, A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a hatályos jogszabályok, az intézmény alapító okirata és szabályzatai, továbbá a Mesebolt Bábszínház és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött fenntartói megállapodásban foglaltakkal összhangban irányítja és koordinálja az intézményt; a Bábszínház jelenlegi besorolásának az Emtv. szerint: Kiemelt előadó-művészeti szervezet kategória megtartása; az előadó-művészeti intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a művészeti terv megvalósulásának elősegítése és a szervezeti egységek összehangolása; munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett; az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt; önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben; nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása. A munkakör betöltésének feltételei: szakirányú felsőfokú végzettség (szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel, vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség); legalább ötéves szakmai gyakorlat (szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő); büntetlen előélet; Előnyt jelent: szakterületen szerzett vezetői gyakorlat; német, angol vagy francia nyelv tárgyalási szintű ismerete; A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló eredeti okmányokat, vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát, a legalább 5 éves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó igazolást, a pályázó eddigi szakmai munkájának bemutatását, az intézmény irányítására, működtetésére, szervezeti felépítésére vonatkozó vezetői programot, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Mt ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Ady tér 5. Díjazás: Az alapbér megállapítására az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései, továbbá az Emtv. 39/A. és 41. (3) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak. A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való megjelenésétől számított 30 nap. A pályázat benyújtásának módja: Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének címezve (Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), papír alapon. A pályázattal kapcsolatos további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Kulturális Irodájánál (9700 Szombathely, Kossuth L. u VI. emelet 623. szoba; telefon: 94/ ) lehet kérni. A pályázat kiírója a pályázóknak igény szerint egységes, a Mesebolt Bábszínház gazdálkodási, munkáltatói és működési adatait tartalmazó pályázati dokumentációt biztosít, mely tartalmazza a szervezet: Alapító okiratát működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, látogatottság, dolgozói létszám, a létesítmény technikai és műszaki adatok) A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: A pályázatokat az Emtv. 39. (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság értékeli, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális és Sport Bizottsága véleményezi. A munkakör betöltéséről Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a pályázat benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülésén. Szombathely, november 28.» Dr. Puskás Tivadar Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INGYENES HETILAPJA MEGJELENIK PÉLDÁNYBAN. Kiadja: a Szombathelyi Önkormányzat megbízásából a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Igazgató-főszerkesztő: Koczka Tibor Felelős szerkesztő: Dallos Nagy Kriszta, Tanai Ibolya Lapszerkesztő: Varga Nóra Címlapfotó: Benkő Sándor Szerkesztőség: 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22. Telefon: 94/ , Honlap: Hirdetési vezető: Farkas Anikó Telefon: 20/ Lapterv: Kassai Ferenc Tördelés: Yellow Design Nyomda: Yellow Design Terjeszti: Magyar Posta Zrt. AZ ÚJSÁGBAN MEGJELENŐ HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT A KIADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET. A KIADÓ A LAP BÁRMELY RÉSZÉNEK MÁSOLÁSÁVAL, TERJESZTÉSÉVEL, A BENNE MEGJELENT ADATOK ELEKTRONIKUS TÁROLÁSÁVAL KAPCSOLATOS MINDEN JOGOT FENNTART. ISSN

3 Publicisztika 3 SZOMBATHELYI december 6. Jövőre könnyebb lesz az élet A vállalkozókat is támogatják a helyiadó-csökkentéssel Január elsejétől a magánszemélyeknek nem kell garázsadót fizetni, az építményadó csökkentése pedig a vállalkozóknak jelent könnyebbséget. A novemberi közgyűlésen szavaztak a képviselők a helyi adórendeletről re Szombathely adóssága elérte a több mint 17 milliárd forintot, a városvezetésnek muszáj volt áldozatokat hoznia mondta Szakály Gábor a közgyűlésen, utalva arra, hogy három évvel ezelőtt miért emelték meg az építményadót. Hozzátette, az adósságot nem lehetett tovább növelni, és a lakosságra sem akartak plusz terhet róni. Ezért kérték akkor a vállalkozók közreműködését és segítségét. Mint elhangzott, mára stabilizálódott az önkormányzat működése, jövőre pedig a maradék adósságától is megszabadul Szombathely. A mostani intézkedés célja, hogy a kis- és középvállalkozások terhein jelentősen könynyítsenek. Mint azt Molnár Miklós gazdasági ügyekért felelős alpolgármester kifejtette, az adócsökkentéssel egyben megfelelnek annak az elvárásnak is, hogy az adósságkonszolidáció fejében az önkormányzatnak kiemelten kell támogatnia a vállalkozásokat. Kereskedelmi egység Egyéb nem lakás célú épület Magánszemély tulajdonában lévő garázs A garázsadó megszüntetése 7300 Szombathelyit érint 2013.évi Kategóriáktól függően 8 és 20 százalékkal csökken az építményadó, elsősorban az 1000 négyzetméter alatti üzleteket érinti előnyösen. Nemcsak a mértékeket csökkentik, de a kedvezményes sávhatárokat is lényegesen megemelik, amelynek köszönhetően több épület még a kisebb mértékű adósávba tartozik. Így jövőre 1675 vállalkozásból 1645-nek kell kevesebb építményadót fizetnie, összesen 95 millió forinttal. A testület döntött a garázsadó megszüntetéséről is, ez mintegy 7300 embert érint. A decemberi közgyűlésen rögtön módosítják is az adórendeletet. Minden bizonnyal megszavazzák, hogy az oktatással foglalkozó tanműhelyeknek egyáltalán ne kelljen építményadót fizetniük. Az intézkedésnek jelentős hatása lehet a gazdasági életre, és egyben a nagyvállalatokat is támogatja szögezte le Molnár Miklós.» eb 2014.évi Terület nagysága Adó mértéke Terület nagysága Adó mértéke 100 m 2 alatt 1200 Ft/m m 2 alatt 1100 Ft/m m 2 között 1350 Ft/m m 2 között 1300 Ft/m m 2 felett 1500 Ft/m m 2 felett 1600 Ft/m 2 200m 2 alatt 900 Ft/m m 2 alatt 850 Ft/m m 2 között 1000 Ft/m m 2 között 950 Ft/m m 2 felett 1100 Ft/m m 2 felett 1100 Ft/m Ft/m 2 0 Ft/m 2 FOTÓ: Benkő Sándor Jakab Bálint Mihály Készülődéseink Olyan, a mai világtól szokatlan dolgon vettem részt a napokban, mint a disznóvágás. A régi világban, amikor még disznó is volt, meg család, aki elfogyassza, nem bírt ez hírértékkel. Különösebben ma sem. Kevesen vannak, akik hizlalnak disznó nevű négylábú állatot, hisz ma már a kocsmából hazatért férfiemberre nézve a szidás kategóriájából is kiveszett ez a jelző, és nem sokan vannak olyanok sem, akik megengedhetik és igényelnék eme négylábú EU-konform kimúlását ez árnyékvilágból. Aki mégis rákíván, lelkiismeret-furdalás nélkül kérheti a megvilágított üveg mögül az ismeretlen eredetű vörös húst. Disznó, azaz sertés. Kinek jutna eszébe kételkedni? Ki van az írva: sertés. Comb, tarja, csülök, karaj, csontosan, csont nélkül vagy éppen: köröm. Hát enynyi: nejlonzacskós adagolásban. (Maradhat? örök kérdés a pult másik oldalán, érdekes módon sosem kevesebb a kért mennyiségnél. Nem, mondtam, leginkább az utánam sorban állók kapták fel a fejüket! De erről máskor). Szóval, ahogy közelít a tél, még felsejlik itt-ott valami foszlány abból a régi magyar világból, ahol a hideg nemcsak egy fedél alá, hanem közösségbe is terelte az embereket. Olyan közösségbe, ahol az élet, a jövendő alapjait vetették meg és tovább adták a család vagy éppen nagyobb közösség történéseit. A közösség az ismeret megosztásából és az érdekazonosulásból élt. Ez volt a hagyományozódás gyönyörűsége. A hétköznapok ilyesfajta ünnepi alkalmai készítették elő a nagy közösségek ünnepeit. Disznót is azért vágtak, hogy a szakralitás méltó földi körítésbe kerüljön. A szeretet, áldozat, egymásra figyelés, segítés nem üres fogalmak, hanem személyes tapasztalatok voltak. Egy régi mondás szerint: minden falunak el kell tudni tartani legalább egy koldust. Az ünnepekre való készülődés nem az embernek önmagáért való cselekedete, hanem hála, az élet és életkörülmények alkalmassá tétele arra, hogy ami gazdagság, öröm az egyes emberé, az az ünnep magasztosságában azoké is lehessen, akiknek nem adatik meg az emberhez méltó lét. Mert Isten Fia is istállóban született az Írások szerint. Ki tudja hát, hogy az ember akaratán kívül mikor vendégel meg angyalokat? Jó lenne ebben az adventi időben a gazdagságnak ezt a gyönyörűségét felfedezni. Megosztani másokkal ajándékainkat. Ebben a lelkületben érez rá az ember egy szépséges igazságra: nem az a gazdag, akinek sok vagyona van, hanem az, aki tud adni másoknak! Ilyen adventi lelkületet kívánok az Olvasóknak! (a szerző református lelkész)

4 Közélet december 6. SZOMBATHELYI 7 Fogadóóra DR. PUSKÁS TIVADAR Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere december 11-én óráig a Városháza földszinti tanácskozójában (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) fogadóórát tart. DR. TAKÁTSNÉ DR. TENKI MÁRIA Szombathely Megyei Jogú Város 8. számú egyéni választókerületének önkormányzati képviselője december 11-én órá ig a Városháza földszinti tanácskozójában (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) fogadóórát tart. A Szombathelyi tv Fogadóóra című műsorának vendége volt Lazáry Viktor Útfejlesztések, óvodafelújítások A körzet mindkét óvodája megszépül, a fiataloknak extrém park készül, és gondolnak a közlekedők biztonságára is a nyugati városrészben mondta el a képviselő. FOTÓ: Cseh Gábor roma nemzetiségi közmeghallgatás Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete december 10-én (kedden) 17 órakor közmeghallgatást tart a Szombathely, Nárai u. 1. szám alatt. A közmeghallgatáson a választópolgárok és a Szombathelyen érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben kérdéssel élhetnek és javaslatot tehetnek. Megnyílt az oltópont Megnyíltak az oltópontok, ahol az influenza elleni oltóanyag alig pár perc alatt, minden procedúrát elkerülve megkapható. Érdemes mielőbb beadatni az oltást, hiszen kéthárom hét kell a védettség kialakulásához. Szombathelyen a MÁV rendelőben üzemel oltópont, a földszinti laborban lehet jelentkezni, ahol rövid tájékoztató és vizsgálat után be is adják az oltást. Nem kell a receptre várni, gyógyszertárba menni az oltóanyagért, valamint a higanymentes, mikrotűs oltásnak köszönhetően a hagyományos oltással járó fájdalommal sem kell számolni. Olvasson QR-kóddal! Okostelefonjával próbálja ki a cikkeink melletti QR-kódokat. A megjelenő linkre kattintva megnézheti videóinkat, valamint bővebben olvashat témáinkról a Szombathelyi Televízió videós hírportálján. Folytatódik az út-, járda- és csapadékvízelvezetési rendszer fejlesztése ezt ígérte a Fogadóóra című műsorban Lazáry Viktor alpolgármester, a 11. számú egyéni választókerület képviselője. A terület kapcsán sorolta: a peremkerületek, így az oladi városrész is kimaradt az elmúlt években az útfejlesztésekből, ezt igyekeznek pótolni. Az elmúlt három évben elkezdődött egy komplex felújítás, az itt elköltött források összege millió forint, de még van bőven tennivaló mondta Lazáry Viktor. A Kárpáti Kelemen utcában a járda meghosszabbítása is terv, valamint itt a közvilágítás megoldása is sürgető probléma, ehhez készül a terv, ezt követően lehet a kivitelezési munkákat elkezdeni. Megújulhat a körzet két ovija: a Mesevár óvoda az IVS II. program részeként szépül, míg a Weöres Sándor óvodára önkormányzati forrásból költenek: parkolót alakítanak ki és felújítják az ovival szemben lévő parkot. Ehhez egyébként pályáztak is: a projekt forráshiány miatt A közeljövőben a csónakázó-tó környéke is megújul tartaléklistára került. Megkezdődött a városban a közterületi kamerarendszer kiépítése: a 11. számú választókerületben a legkritikusabb pont az egyetemi klub. A környéken élő idősek sokszor jelezték, hogy a szórakozóhelyet elhagyó fiatalok randalíroznak, ezért került az egyetemmel szembe egy kamera. Egy úgynevezett extrém park kialakításáról is beszámolt a képviselő: ifjúsági park készülhet, BMX és gördeszka pályák kiépítéséről van szó. Lazáry Viktor hangsúlyozta: hiányzik egy ilyen pálya Szombathelyen, és mint sportért is felelős városvezető fontosnak tartja a kialakítását. Keresik a leendő központ helyét: vagy a Kalandváros közelében lesz, vagy az oladi sportligetben alakítják ki a centrumot.» sztv Lazáry Viktor Születési hely, idő: Szombathely, Végzettség: Üzleti kommunikátor (Kiváló minősítésű főiskolai oklevelét a Budapesti Kommunikácós Főiskola üzleti kommunikáció szakán szerezte 2005-ben) Foglalkozás, munkahely: alpolgármester (Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala) Család: élettársa dr. Takáts Eszter ügyvéd Kedvenc Könyv: Éhen Gyula: A modern város; Melega Miklós: A modern város születése Kedvenc Film: Tizenkét dühös ember (1957) Kedvenc Zene: Capella Savaria: Karácsony, Pavarotti áriák Hobbi: teniszezés, focizás a barátokkal Ember, akire felnéz: szülei, Orbán Viktor, Hende Csaba

5 egy kérdés 7 válasz SZOMBATHELYI december 6. 5 Újra élet lesz az MMIK-ban A város minisztériumi támogatással működteti tovább az intézményt Átvette a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ üzemeltetését a város, és a novemberi közgyűlésen az ingatlan tulajdonba vételét is kezdeményezte a testület. A város pályázati támogatással fel is újítaná az épületet Az önkormányzat vállalta a Megyei Művelődési és Ifjúság Központ üzemeltetését, az ezzel kapcsolatos feladatokkal az AGORA Szombathelyi Kulturális Központot bízták meg. Erről született határozat a novemberi közgyűlésen. A megtárgyalt javaslat szerint az MMIK végleges helye lesz a jelenleg is itt működő Mesebolt Bábszínháznak. Az Ady téri épületben kapnak helyet a nemzetiségi önkormányzatok és számos civil szervezet. Ezen felül az AGO- RA pályázat megvalósításának időszakában, vagyis amíg be nem fejeződik a Művelődési és Sportház felújítása, ideiglenes helye lesz az AGORA meghatározott közművelődési feladatainak. A tervek szerint számtalan tevékenységet segít majd a központ: ilyen a kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a sport és ifjúsági ügyek. Az MMIK 1980-ban költözött az Ady téri épületbe. A tavalyi év végéig Vas megye és Szombathely városa közösen üzemeltette a 3349 négyzetméter területű központot. Az intézményi átalakítások nyomán az MMIK épülete később a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésébe került. Az üzemeltetési szerződés aláírásától május 31. napjáig szól majd a megállapodás, amely határozatlan időre szól. A javaslat számadatai szerint, az épület veszteségesen működött: bérleti díjakból 22 millió forint folyt be 2012-ben, míg az Ady téri ingatlan fenntartási és üzemeltetési költsége majdnem 42 millió forint volt éves szinten. Az EMMI támogatásával azonban, a kalkulációk alapján fedezhető a jövő évi üzemeltetési költség: a Kultúráért Felelős Államtitkárság 20 millió forintos támogatásával, és a várható bérletidíj-bevételekkel együtt. Öt dolgozó foglalkoztatására, valamint az épület rezsiköltségeire fordítja majd az önkormányzat a pénzt a vonatkozó támogatási szerződés előkészítése folyamatban van.» bá Már nem fáznak a földszinten sem Új kazánokat szereltek fel a Zrínyi-iskolában. A régi, korszerűtlen berendezések cseréjével energiát és pénzt takarít meg az intézmény. Néhány hete a korábbi 12 helyett három kazán adja a meleget. Automata vezérli a rendszert, így nem kell külön fűtőt alkalmazni, aki ellenőrzi és működteti a berendezéseket. A régi, 15 éves készülékekhez már nem volt egyszerű alkatrészeket sem szerezni. Többek között emiatt döntöttek úgy az iskolában, hogy lecserélik a kazánokat. Csatlakozunk a Virtuális Energia Programhoz hangsúlyozta Kis Gábor, a Zrínyi-iskola igazgatója. Korábban az iskola különböző pontjain a hőérzet más-más volt. Míg az emeleten vékonyan kellett öltözni, addig a földszinten nagykabátot kellett húzni. A korszerűsítés mintegy 12 millió forintba került, ám ehhez sem az iskolának, sem az önkormányzatnak nem kellett pénzt hozzátennie. Az iskola olyan konstrukciót keresett, amelyben egy szakmai-pénzügyi befektető vállalta az új, korszerű rendszer megépítését, a rendszer hosszútávú üzemeltetését, valamint karbantartását. FOTÓ: Benkő Sándor mit látna szívesen az MMIK-ban? Horváthné Deák Csilla: Szerintem értékesíteni kellene, ha meg nem lehetséges, akkor célszerű lenne a fiataloknak továbbra is valamilyen módon széppé tenni, programokkal bővíteni. De nem tudom, mit lehetne még belőle kihozni. Kovács Zsuzsa: Minden tevékenység maradjon meg, amit eddig ott végeztek. Szerintem nagyon jól csinálják, de azért az épületre ráférne a felújítás. Egy sokkal szebb, frissebb épület jobb lenne. Tímár Kálmán: Az MMIK-ba jártam gyakorlatra, néhány képzést tartottam ott civilek számára. Látogattam a bábszínházat, kiállításokat és tárlatokat, emlékszem büfés beszélgetésekre. Működött ott egy büfé, ahová olyan emberek jártak, akikkel érdemes volt beszélgetni. Fontos helyszíne lett az életemnek, amikor elindult a Szóköz Rádió. Jó helyszín volt a pincében működő kerámia szakkör. Említhetném a tükörtermi próbákat is. Az MMIK lüktető életű ház volt, nem tudott úgy bemenni az ember, hogy ismerősbe ne botlott volna. A ház helyet adott a népművelőknek. Szerintem át kellene gondolni az intézmény jövőjét. Nem szabad elvenni a többi hasonló létesítmény szerepkörét, de az MMIK-nak az embereket kell szolgálni. Ki kellene használni az intézmény előtti teret is. Horváth Norbert: Továbbra is maradjon fenn valamilyen formában, én azt gondolom. Azt úgysem mi fogjuk eldönteni, hogy mi legyen a sorsa, de igazából ennek az intézménynek akkora múltja van és olyan jelentősége, hogy nem gondolnám, hogy ennek veszendőbe kellene mennie. Szórádi Kálmánné: Miért nem jó az, ami eddig volt? Kultúra, színházak, különböző hangversenyek. Miért nem volt az jó? Azt nem tudom, mi okosabbat akarnak kitalálni helyette. Lehet, hogy áruházat? Mert a pénzről szól minden, az üzletről sajnos. Mócz György: Fel kell újítani és ugyanúgy kell használni, mint eddig. Mindenféle kulturális rendezvényre, kiállításokra. Ugye a sport kimaradt már belőle, azt átvette az Arena Savaria. Kőhalmi Istvánné: Maradjon meg és ugyanazt a funkciót töltse be, amit eddig. A legfontosabb az lenne, hogy a nyugdíjas klub megmaradjon.

6 Közélet december 6. SZOMBATHELYI 7 Elfogadták a segítő kezet Erzsébeték Borsodból munkalehetőség reményében költöztek a nyugati határszélre. A házaspár mindkét tagja elmúlt ötvenéves, azt mondják, ebben a korban nehéz munkát találni. Különösen akkor, ha valakinek nincs szakképesítése. Sárváron egy vállalkozónál dolgoztak. A cég tönkrement, így újra kilátástalan helyzetbe kerültek. Ekkor határozták el, hogy segítséget kérnek. Szombathelyen, a hajléktalanok átmeneti szállásán kaptak szobát. Az elsők között csatlakoztak a programhoz. Albérletbe költöztek, Böbe takarító egy nyugdíjasotthonban, párja pedig részt vett a parkgondozó-képzésen, azóta egy kertészet alkalmazásában áll. "Csendes lett a életünk, nincs vita közöttünk" számukra ez is fontos hozadéka az Újrakezdésnek. Imre hamarosan betölti a hatvanadik évét. Egykor szebb napokat látott, a honvédség kötelékében dolgozott. Aztán úgy alakult, hogy az utcára került. Két évig járt parkról parkra, igaz, mindig akadt, aki megszánta őt egy pár kiflivel, néhány korty kávéval. Az utcai szociális szolgálat munkatársai sokáig győzködték, hogy költözzön a hajléktalanszállásra. Imre azonban félt az új élethelyzettől. Miután rászánta magát, szinte azonnal munkát is kapott, egy szociális otthonban látta el a rábízott feladatokat. Jelentkezett a tanfolyamra is, büszke arra, hogy idős fejjel sok virág latin nevét megtanulta. Azóta egyenesbe jött, albérletben él, amit a keresetéből tart fenn. Asztalosként dolgozik a Savaria Rehab-Team műhelyében. Családtagjaival is felvette a korábban megszakadt kapcsolatot. "Az ember felnőtt fejjel már tudja, hogy a felé nyújtott segítő kezet el kell fogadni" ezt saját kárán tapasztalta meg. Rolandot sokan jól ismerték az utcáról, a kemény maghoz tartozott. Egyszer csak eltűnt, hiányzott is a városképből. Kérdezgették, életben van-e még. Nem jártak messze az igazságtól, mert Roland nagyon beteg volt. Miután felgyógyult, letette a poharat és maga mögött hagyta addigi életét. Egyelőre az intézményben lakik, de havonta félretesz parkőri keresetéből és reméli, mihamarabb önálló lakásba költözhet. Most már be-betér a kocsmába, alkoholmentes sört iszik, beszélget a régi haverokkal és nem enged a kísértésnek. "Fejben kell összerakni az egészet, az pedig durva meló" neki talán sikerül. Újrakezdés - utcáról otthonba 40 hajléktalan kezdett önálló életet egy uniós program segítségével Korábban utcán élt hajléktalanok is fedélhez jutottak, többen albérletben kezdhettek új életet Szombathelyen. NYers Zsuzsa A Savaria Rehab-Team nappali Foglalkoztatójában dolgozik Magyarországon ez idáig egyedülálló programot valósított meg a Savaria Rehab-Team Kft. és konzorciumi partnere, a kőszegi Szociális Gondozási Központ. Albérlethez segítettek 16 hajléktalant, egyenesen az utcáról. További 14 utcai hajléktalan az átmeneti szállásra költözhetett. Tíz, korábban az intézményben élő ember is bérelt lakáshoz jutott, helyükre mások kerültek. A 82 millió forint hazai és uniós támogatásból képzést is szerveztek, és a tanfolyamot végzettek számára munkalehetőséget biztosítottak. A napokban zárult mintaprojekt eredményességét mutatja, hogy a partnerek, amint lehet, ismét pályáznak. Hosszú távú céljuk, hogy a térségben egyre kevesebb ember éljen közterületen, a hajléktalanok közül mind többen sikeresen illeszkedjenek vissza a társadalomba és javulhassanak foglalkoztatási esélyeik. Az Újrakezdés címet viselő, másfél évig tartó program 40 embernek adott lehetőséget Zöldszámon várják a bejelentéseket Beköszöntött a tél. A csípős hidegben, az éjszakai mínuszokban nincs könnyű dolguk az utcán élőknek. Szombathelyen közel kétszáz hajléktalan él. Közülük télen hatvan-hetvenen keresik fel a Zanati úti hajléktalanszállót. Krízisidőszakban azonban minden segítség jól jön. A Savaria Rehab- arra, hogy változtasson addigi élethelyzetén. Az utcán és az átmeneti szálláson élő hajléktalanok közül választották azokat, akik alkalmasnak látszottak az önálló életvitelre. Ők piaci albérletbe költözhettek, amihez egy évig lakhatási támogatást is kaptak. Közben takarékoskodniuk kellett, hogy a továbbiakban maguk gondoskodhassanak majd a rezsi és a bérleti díj kifizetéséről. Szakemberek rendszeres felügyelete mellett tanultak gazdálkodni a pénzzel, alkalmazkodni új lakókörnyezetükhöz. Fizikai és mentális állapotuk javítását orvosok segítették. Csoportfoglalkozásokon készítették fel őket a munkavállalói szerepre. A programban résztvevők közül tizen teljesítették az OKJ-s végzettséget adó 500 órás parkgondozói tanfolyamot. Őket a Savaria Rehab-Team foglalkoztatja, illetve állást kaptak parkfenntartó cégeknél.» fgy Team munkatársai ingyenesen hívható zöld számon 06-80/ a nap 24 órájában, ünnepnapokon és hétvégéken is várják a lakossági bejelentéseket. De bármely más módon ben vagy személyesen is elmondható, ha valaki segítségre szoruló hajlék nélküli embert lát az utcán. FOTÓ: Cseh Gábor

7 egy kérdés 7 Közélet válasz SZOMBATHELYI december 6. 7 Aktív időskor Szombathelyen Színház, mozi, gyalogtúra, múzeumlátogatás, egészségnap. Változatos kikapcsolódási lehetőségeket nyújt a város december közepén induló programsorozata, amely a 60 év felettieknek szól. Az időseknek is fontos a mozgás és a közösség Hosszú távú programot indít az önkormányzat a 60 év feletti, szombathelyi lakosok aktivizilása és a városi közösségfejlesztés érdekében. A jövő évi tervet a novemberi közgyűlésen fogadták el a képviselők. A város júniusban elfogadott esélyegyenlőségi programja már felhívta a figyelmet az idősek elszigetelődésére, elmagányosodására. A program keretében olyan aktív kikapcsolódási lehetőségeket nyújtanak majd a 60 év felettiek számára, amelyek segítenek a társas kapcsolatok kialakításában és erősítésében, ugyanakkor a generációk közötti szolidaritást is erősítik. A kezdeményezés szorgalmazza az óvodások és az idősek találkozásait, szeretnék, ha például az egyes ünnepkörökhöz kapcsolódó alkalmakra időseket is meghívnának az intézmények. Egyformán számítanak a szociális ellátásban részesülőkre, az otthon vagy intézményben élőkre, az idősklubok vagy egyházi közösségek tagjaira, de mindenki másra is, aki eddig semmilyen közösséghez nem tartozott. Az elfogadott programsorozat december 12-én, a Weöres Sándor Színház Máli néni című előadásának megtekintésével kezdődik, ahová közel 300 résztvevőt várnak. A jövő évi tervek között mozi- és múzeumlátogatás, budapesti kirándulás, gyalogtúra a Kőszegi-hegységben, szüret a Skanzenben és egy egészségnap szerepel. A programok az idősek számára ingyenesek, a költségeket a város állja. FOTÓ: Cseh Gábor Több mint tízezren adták vérüket Adj vért, ments meg három életet tartja a mondás. A biztonságos hazai vérellátáshoz évente ezer egység vérre van szükség. Ez azt jelenti, hogy évente közel félmillió önkéntes nyújtja a karját véradásra. Szükség van a véradókra, szükség van azokra, akik humanitárius segítséget nyújtanak. Idén már több mint tízezren adtak vért a megyében, egyetlen beteg, sérült vagy ellátásra szoruló sem maradt vérkészítmény nélkül a területünkön fogalmazott Stánitz Éva, a Vas Megyei Vöröskereszt elnöke a véradók napja alkalmából rendezett megyei ünnepségen. Hangsúlyozta, ez olyan gesztus az emberek részéről, amely önzetlen cselekedetre vall. Vállalják és örömmel tesznek szívességet, amellyel emberek életét mentik meg. Minden esztendőben ilyenkor köszöntik fel a sokszoros véradókat és a szervezésben segítőket. Idén a Véradóbarát munkahely címet Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ítélték oda. Gaál Róbert jegyző a Szombathelyi Televízióban arról beszélt, hogy a kötelező feladatok elvégzése mellett példát is kell mutatniuk másoknak, hiszen Szombathely, a segítés városa. A városházán 2009 óta évente négyszer szerveznek véradást, sok dolgozó is jelentkezik ilyenkor donornak. Vas megyében nagy hagyománya van a véradásnak. Vinczéné Kenedli Csilla, a Vas Megyei Vöröskereszt igazgatója elmondta, a cégek gyakran vállalják, hogy munkaidőben adjanak vért a dolgozóik, és szerencsére egyre több fiatal is felismeri a társadalmi szerepvállalás fontosságát. A Vöröskereszt december 23-án retro véradást szervez a Vérellátó Intézetben 10 órától este 18 óráig. Akár csak régen, sört és virslit kapnak az önkéntesek. Képzési központot alakít ki az LuK Megvásárolta az önkormányzattól az LuK Savaria Kft. a Savaria TISZK épületét a Selyemrét utcában. A nagyvállalat mintegy 1,1 millió euróért, jelenlegi árfolyamon átszámolva több mint 300 millió forintért vette meg az ingatlant, hogy képzési helyszínként hasznosítsa. A diákok és dolgozóik számára tartanak majd itt nyelvi, számítástechnikai és szakmai képzéseket. A közgyűlés a novemberi ülésen döntött az eladásról, az erről szóló megállapodást a héten írta alá az önkormányzat, az LuK, a Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft. és a SZOVA Zrt. képviselője. A TISZK jogutódja, a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ az Akacs Mihály utcába költözik. Az LuK az épületet még felújítja, várhatóan a nyáron veszi birtokba.

8 Közélet december 6. SZOMBATHELYI 7 A LEVÉL... Mélyen tisztelt Kancellár asszony, kedves Merkel úrhölgy, Mi, németek és magyarok, és minden ember Európában szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy az Ön személyében egy olyan kiváló politikusra és nem utolsósorban egy olyan szimpatikus hölgyre tekinthetünk, aki nem csupán tiszteletet érdemel, hanem szeretetre méltó is. Szívélyes és szolidáris üdvözlettel: Szepesi István, Szombathely Koppány Levente, Budapest Levelet küldött a német kancellárnak A Szombathelyen élő Szepesi István levélben fordult Angela Merkel német kancellárhoz. A világ egyik legbefolyásosabb politikusától válasz is érkezett. FOTÓ: Benkő Sándor... ÉS A VÁLASZ Szepesi István az angela merkelnek írt és a tőle kapott levéllel Mélyen tisztelt Szepesi úr, mélyen tisztelt Koppány úr, Dr. Angela Merkel kancellár asszony arra kért engem, hogy az Önök november 4-ei keltezésű, hozzám eljuttatott levelének átvételét igazoljam. A kancellár asszony a legszívélyesebben köszöni azokat az elismerő szavakat, amelyeket politikai tevékenységével kapcsolatban kifejezésre juttattak. A kancellár asszony nagy örömmel fogadta lélekemelő és aktívan támogató soraikat és nem utolsósorban a gyönyörű virágcsokrot. Számára különösképpen most fontos, hogy elismerést nyerjen az eddig elértekért, és biztatást a jövő célkitűzéseiért. Az összetartozásnak ez a jelzése bátorságot és erőt ad neki, hogy a jövőben is ezen az úton haladjon tovább. Dr. Angela Merkel kancellár asszony minden jót kíván Önöknek. Szívélyes üdvözlettel: Michaela Rutow A ma már nyugdíjas Szepesi István otthonosan mozog a politikában. Nem csak a hazai eseményekben tájékozott, követi a németországi történéseket is. Esetében azonban többről van szó, mint a világra nyitott átlagember érdeklődéséről, neki szakmája is a közügyekkel való foglalkozás ban hagyta el az országot, és több mint négy évtizeden át Németországban élt. A berlini egyetemen szerzett politológusi végzettséget, később Észak-Németországban, a Friedrich Ebert Alapítvány tulajdonában működő Julius Leber Akadémiának lett a helyettes igazgatója. Mintegy húsz éven át kül- és biztonságpolitikáról, a két német állam kapcsolatáról vezetett kurzusokat ben tért haza, akkor már nem Budapestre, hanem Szombathelyre költözött. A német sajtót azóta is figyelemmel kíséri, most éppen a választásokkal kapcsolatos hírek, Angela Merkel koalíciós tárgyalásai foglalkoztatják. Nagy tisztelője a német kancellárnak, ezért is döbbentette meg a nemrégiben kipattant amerikai lehallgatási botrány. Angela Merkel kiváló politikus. Óriási érdeme van abban, hogy az Európai Unió nem esett szét a válság következtében. Neki köszönhető az is, hogy Németország megerősödött és újra meghatározó gazdasági hatalommá vált. Nagyon felháborított, ahogy az amerikaiak kiváló szövetségesükkel, legmegbízhatóbb partnerükkel bántak, és még a kancellár asszony legbizalmasabb beszélgetéseit is lehallgatták. Úgy éreztem, őt személyében is megsértették, ezért döntöttünk úgy régi barátommal, egykori gimnáziumi osztálytársammal, hogy kifejezzük szolidaritásunkat. Levelet írtunk a kancellár asszonynak, és egy 12 szál virágból álló csokrot is küldtünk neki. Úgy éreztük, ez kedves gesztus a sokak által túlságosan is keménynek gondolt politikusnak, akit most mint hölgyet is megsértettek meséli Szepesi István. A november 4-én elküldött levélre szinte postafordultával, már 15-én válasz érkezett, Angela Merkel közvetlen munkatársától. Szepesi István biztos benne, hogy ez a figyelmesség nagyon jólesett a meglehetősen nehéz napokat átélő kancellárnak, aki talán azt is megjegyezte, hogy Magyarországról, onnan is egy kisvárosból, Szombathelyről mekkora szimpátiával és együttérzéssel kísérik a munkáját. Nyílt nap volt a Kormányhivatalokban Első alkalommal rendezték meg a Kormányhivatalok nyílt napját. Vas megyében is sok programmal várták a látogatókat. A rendhagyó osztályfőnöki órákon Harangozó Bertalan kormánymegbízott a területi államigazgatás átalakításának folyamatáról és a megyei kormányhivatal felépítéséről beszélt. Az érdeklődők előadást hallhattak a Megyeháza történetéről, a népegészségügy fontos kérdéseiről, a fogyasztóvédelmi aktualitásokról, a munkahelyek munkavédelmi előírásairól, valamint az áldozatsegítésről. A hivatalok napján a Megyeháza épületében félezren vettek részt a programokon. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnél diabétesz-tanácsadást és szűrést tartottak, a Közlekedési Felügyelőségen pedig díjmentesen átvizsgálták az autókat ezeken a helyszíneken a kétszázat is meghaladta az érdeklődők száma.

9 egy kérdés 7 Közélet válasz SZOMBATHELYI december 6. 9 Mindig szerettem gyerekek között lenni Közel negyven évig az oktatás, a nevelés határozta meg a mindennapjait. Böcskei Imre vehette át a Szent Márton Gálán a Pedagógus Életműdíjat. Böcskei Imre a tanüzemben a sütő-cukrász tanulók között Kell a csend... A munkával töltött zajos időszak után kell a nyugalom. Jó egy kicsit megállni, pihenni, elvonulni a világ elől kezdi a beszélgetést Böcskei Imre, aki hosszú évtizedekig vezette, igazgatta az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskolát. Van egy kis nyaralónk Ábrahámhegyen, most ott töltöm az időm legnagyobb részét. Szeretek kertészkedni, vitorlázni és pecázni. Négy hónapja vonultam nyugdíjba, de még mindig rengeteg restanciám van. Aktív éveim idején számtalan dolog háttérbe szorult, sok mindenre nem jutott időm. Ezeket szeretném most egytől egyig bepótolni. Böcskeiék csupán azért utaztak haza a Balatonról október végén, hogy a Mindenszentek előtti teendőket elvégezzék. Ekkor találták meg a postaládában az értesítő levelet. Az igazgatót váratlanul, de kellemes meglepetésként érte a kitüntetés híre. Erre a díjra nem is számított. Közel negyven évvel ezelőtt, nem a díjakért, az elismerésekért választotta hivatásának a tanári pályát. Már egészen fiatalon tudtam, hogy pedagógus leszek. Az általános iskolában többször megkértek a padtársaim, az osztálytársaim, hogy segítsek nekik a matematikai feladatok megoldásában. Ha valamit nem értettek, elmagyaráztam nekik mesél a kezdetekről Böcskei Imre. A Nagy Lajos Gimnázium matematika-fizika tagozatos osztályában végeztem. Innen egyenes út vezetett a tanárképzőre. A diplomám megszerzését követően szerencsém volt, egy nagyon jó iskola nagyon jó közösségébe kerültem. Rögtön komoly feladattal bíztak meg. Ekkor indult a szakmunkások szakközépiskolája. Három év alatt érettségire kellett felkészíteni a diákjainkat. Később pedig azon dolgoztam a kollégáimmal, hogy az iskolánk iránti érdeklődést megőrizzük. Ez sikerült is, hiszen az elmúlt húsz évben a tanulók létszáma nem csökkent. A megtartóerő érdekében a képzéseinket folyamatosan átalakítottuk, a kornak megfelelően modernizáltuk. Nehéz, rögös út volt ez, de megérte: a klasszikus sütő-képzést sütőcukrásszá, a technikus képzést sütő-cukrász technikussá alakítottuk át. Hosszú éveken át küzdöttünk azért, hogy a földmérő szakma térinformatikával bővüljön. Ma már geoinformatikusokat képezünk. Böcskei Imrének a tanári pályán eltöltött éveiből rengeteg kellemes élménye van, az élete számos állomását idézi vissza szívesen. Ezek között vannak emberi és szakmai sikerek egyaránt. Meghatódva gondol vissza azokra a csodálatos kollégáira, azokra a jóképességű, szorgalmas diákokra, akikkel a sors ezen a pályán összehozta. A szakmai sikerei közül arra a legbüszkébb, hogy sikerült kidolgozni a szakmunkások szakközépiskolájának nappali rendszerű képzését, így nagyon sok diáknak a tudása bővülhetett a szakmunkás végzettség megszerzése után. Mindig szerettem gyerekek között lenni, szerencsére akkor sem kellett elszakadnom tőlük, amikor vezetői megbízatást kaptam összegzi a tanári pályája főbb állomásait az igazgató. Bármilyen döntést hoztam, mindig a pedagógustársaim és a diákok érdekeit tartottam szem előtt. E vezérfonal mentén dolgoztam, tevékenykedtem egész életemben. Többször is voltam már a nyugdíjazásom óta a szeretett iskolámban. Megható azt látni, hogy a kollégáim ugyanabban a szellemiségben folytatják a munkát, amelyben hosszú évekig együtt dolgoztunk. Az asztalokra kikerültek az adventi koszorúk, a tanüzemben ragyogóan szervezetten folyik a munka, a bolt tele van áruval, vevővel, a gyerekek mintaszerűen végzik a dolgukat...» vn FOTÓ: Cseh Gábor Böcskei Imre Pedagógus Életműdíj adományozható annak a pedagógusnak, aki hosszabb időn át de legalább 25 éven keresztül a nevelés-oktatás területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a szülők, a diákok és pedagógustársai körében közmegbecsülést szerzett. Középiskolai tanári végzettségét az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematikafizika szakán szerezte 1975-ben. Ugyanebben az évben állt munkába, az akkori Hevesi Ákos Szakközépiskolában, és ebből az intézményből mai nevén Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégiumból is ment nyugdíjba idén. Tanári pályáját matematika-fizika szakos tanárként kezdte tól az esti tagozat vezetője, majd 1988-tól igazgatóhelyettes. Igazgatóként 1993-tól 20 éven át dolgozott. Vezetése alatt az iskola megőrizte a város képzési struktúrájában elfoglalt stratégiai helyét: az élelmiszeripari és földmérési szakmacsoport nyugat-dunántúli bázisiskolájaként. Az iskolai tanműhely termékei városszerte közkedveltek a szombathelyi lakosság körében. Az intézményben a diákok magas szinten sajátíthatják el szakmájuk elméleti és gyakorlati alapjait. Az oktatás eredményességét a tanulók által elért kimagasló országos versenyeredmények is bizonyítják. Vezetése alatt az iskola dolgozóiból kiváló kollektíva kovácsolódott. Nem véletlen, hogy igazgatói pályázatait minden esetben a tantestület 100 százalékos támogatásával nyerte el. Humánus, kedves egyénisége sokat segített abban, hogy a tantestület eredményesen válaszolhasson a pedagógus pálya kihívásaira..

10 Közélet december 6. SZOMBATHELYI 7 Jobb velünk a Világ Szombathely is bekapcsolódik a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásért indított országos programba. Pályázati forrásból öszszesen 11,7 milliárd forintot fordít erre a célra a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. 10 ezer olyan embernek próbálnak így segíteni, akik az új, komplex minősítés szerint rehabilitálhatóak mondta egy szombathelyi fórumon a Hivatal főigazgató-helyettese, Tatosné Takács Andrea. Az állam a kezdeményezéssel a foglalkozási rehabilitációt támogatja, vagyis az érintetteket felkészíti arra, hogy a nyílt munkaerőpiacon képesek legyenek hosszú távon is helytállni tette hozzá. Vas megyében jelenleg több mint ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozik. A program pedig újabb 400 embernek segít, hogy munkát találjon: képzéssel, bérköltség-támogatással vagy egyéb szolgáltatásokkal. Szombathelyen a Hunyadi utcai Munkaügyi Kirendeltségen, Sárváron és Körmenden a Járási Hivatalokban jelentkezhetnek, akik részt vennének a programban, illetve akik munkát adnának az érintetteknek. Popovicsné Tisza Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal igazgatója arról számolt be, hogy eddig 148 munkavállalót sikerült visszahelyezni a munka világába, és 40 támogatási szerződést kötöttek, mintegy 28 millió forint értékben. Úgy látja, hogy a programnak van jövője, vannak ugyanis olyan üres álláshelyek, ahová munkaadókat, munkavállalókat várnak regisztrálni. Szakály Gábor tanácsnok hangsúlyozta, Szombathelyen az önkormányzat is fontosnak tartja, hogy segítse a megváltozott munkaképességű embereket. Szándékaik szerint 12 embert foglalkoztatnának napi 4 órában. Új vezetőket neveztek ki A novemberi közgyűlésen az önkormányzat fenntartásában működő cégek és intézmények vezetői megbízásairól is döntöttek. A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. eddigi ügyvezetője, Németh Zsolt a Magyar Olimpiai Bizottság programjának keretében kiemelt edzőként folytatja pályafutását, ezért lemondott tisztségéről. Helyére januárjától ifj. Foki Róbertet választották meg a képviselők. Mérei Tamásnak, a Savaria Szimfonikus Zenekar vezetőjének 2014 március végén jár le a szerződése, a közgyűlés a következő öt évre is neki szavazott bizalmat, így áprilisáig igazgathatja az együttest. Ugyancsak öt évig maradhat az ügyvezetői székben Koczka Tibor, a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. egy évvel ezelőtt megválasztott vezetője. A közgyűlés egyetértett azzal, hogy a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tudományos igazgatóhelyettesi feladatait prof. dr. Vig Károly lássa el 2018-ig. A képviselő-testület várhatóan a decemberi ülésen dönt a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (SZOVA) vezérigazgatójának személyéről. Új szak a Herman-iskolában A Nyugat-Dunántúlon egyedülálló képzést indít a Herman Ottó Szakképző Iskola a következő tanévtől. Víz- és csatornamű kezelő szakra várják a jelentkezőket. A duális képzés gyakorlati oktatásában a Vasivíz Zrt. is részt vesz. Magyarország ivóvízkészletének megőrzése fontos feladat. A Vasivíz Zrt. folyamatos fejlesztésekkel dolgozik ezért. A szakemberutánpótlás viszont ahogy országosan, a megyében is gondot jelent, ezért kötött a Vasivíz Zrt. együttműködési megállapodást a következő tanévtől a vízügyi szakembereket képző iskolával. A cég később tanulmányi szerződéssel támogatja a diákok továbbtanulását. A víz- és csatornamű-kezelő duális képzés egyharmada elmélet, kétharmada gyakorlat lesz. A gyakorlati oktatás a Vasivíz Zrt.-nél történik majd. Az augusztustól a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó szakképző iskola az új szakra az egész Dunántúlról várja a jelentkezőket. Az intézmény január 10-i nyílt napján az érdeklődők a Vasivíz Zrt. munkájába is betekinthetnek. Vagyonkezelő roadshow Országos tájékoztatás-sorozatot indított a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A program keretében az ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának eljárásrendjéről tájékoztatják a szakemberek. Marjay Gyula főigazgató elmondta: az elmúlt három évben ezek értéke megközelítette a 30 milliárd forintot. A közelmúltban Szombathely is így vált a MÁV-ingatlanok, azaz a Haladás pálya és környékének tulajdonosává, és várhatóan újabb területek kerülnek az önkormányzat birtokába hamarosan, mondta Molnár Miklós apolgármester. Megigényeltük az államtól az MMIKt, ezzel azt is jelezzük, hogy a városnak komoly szándékai vannak az épülettel. Ugyanilyen fontos a Vasi Skanzen területének ingyenes tulajdonba vétele is. Molnár Miklós arról is beszámolt, hogy várhatóan a város tulajdonába kerül a Vas Megyei Temetkezési Vállalat is. Bozsok, Rákóczi u. 51. Tel.: 94/ A karácsonyi készülődés alatt is sok szeretettel várjuk régi és új vendégeinket, Bozsokra, a Kerekes Üzletházba és Cukrászdába. Minden adventi hétvégén vásárlóinknak forralt borral kedveskedünk.

11 egy kérdés Egyszer 7 válasz volt SZOMBATHELYI december éve nyílt meg Szombathely első gimnáziuma Polihisztorok neveltek tudósokat Ki tudja ma már, hogy eredetileg gimnázium céljára épült a Smidt múzeumnak helyet adó belvárosi ház, a város egyik legrégibb épülete? December megnyílt Cziffrák Nep. Jánosnak Hungária nevű kávéháza (a hasonnevű szálló étterméből lett átalakítva) December éve december 1-jén a tetőn lévő harangtoronyból felhangzó harangszóval hívta első tanítási napjára a szombathelyi gimnázium tanulóit új épületük. Kresznerics Ferenc elegáns -nak nevezte a püspöki telken, a középkori várfal tövében újonnan elkészült egyemeletes barokk épületet. Nagy lépés volt ez a város oktatástörténetében, melyet hosszas előkészítő munka előzött meg. A városi közgyűlés által megfogalmazott és a városi polgárság tetszését elnyerő kezdeményezés gróf Zichy Ferenc győri püspök segítségével vált valóra. Először két évvel korábban, bérelt helyen kezdődött meg a négyosztályú grammatikai oktatás, de mikor július 1-jén megérkezett Mária Terézia alapító oklevele, elkezdődött az új iskola építése is. Zichy ígérete szerint a felső két osztály a poétika és a retorika tanítóját maga fizette, így indulhatott meg a hatosztályú gimnáziumi oktatás. A 290 tanulót három ferences rendi szerzetes tanította a jezsuita-piarista tanrendszer szerint. Az évek során az épület és a tanrendszer is több átalakításon ment keresztül. Az I. Ratio bevezetésével háromosztályú stúdiummá vált az iskola. Szily püspök több mint egy évtizedig küzdött a hat osztály visszaállításáért. Ez 1789-ben következett be, amikortól mint Királyi Katolikus Gimnázium világi tanárokat is alkalmaztak. Ekkor érkezett Szombathelyre Kultsár István, az Ékesszólás tanítója, aki hét éven keresztül e falak között a II. humanitás osztály retorikatanára volt, és akinek a Törökországi levelek kiadását is köszönhetjük 1794-ben. Az iskola 1808-tól Az egykori gimnázium épületében ma múzeum működik I. Ferenc rendelete nyomán a Csornai Premontrei Rend fenntartásába került, majd 1850-től az osztrák tanrendszer bevezetésével 8 osztályú Főgimnáziumként működött tovább az 1793-tól fennálló Líceummal együtt. A Trefort Ágoston kultuszminiszter látogatása utáni átalakítási munkálatok során bontották le az addig a tanulókat iskolába hívó harangtornyot 1874-ben. A két épület a fokozatos bővítések ellenére is csak nehezen felelt meg a kor követelményeinek re felépült az új, minden igényt kielégítő Széchenyi utcai iskolaépület. A hajdani gimnáziumi épületben először az Egyházmegyei-, majd Martineum Nyomda működött ig, majd egyházi egyesületeknek, valamint a Werner Alajos által fémjelzett Schola Cantorum Savariensis kórusának próbahelye is volt. A II. világháború után gyógypedagógiai iskolának adott otthont. Felsorolni is sok lenne azokat a nagy formátumú, a tudomány és a közélet területén tevékenykedő tanárokat és diákokat, akik megfordultak itt, a város oktatástörténetében oly jelentős szerepet játszó és sokat látott falak között, ahol 1971 óta Dr. Smidt Lajos páratlan, évezredeken átívelő gyűjteményét lehet megtekinteni. Mert hol is járnánk másutt, mint az egykori Iskola utcában, a Hollán Ernő utca 2. alatt, ahol többek közt Kresznerics Ferenc, Szaniszló Ferenc, Kárpáti Kelemen, Horváth Boldizsár és Gothard Jenő is végezte tanulmányait, meghatározó éveket töltve itt polihisztor tanáraik segítségével készülve élethivatásukra.» Tóth Tamás FOTÓ: Benkő Sándor Kalendárium 1923 (90 éve) befejeződött a Székesegyház restaurálása 1943 (70 éve) elkezdték építeni a város nyilvános fedett- és árokóvóhelyeit 1984 átadták a forgalomnak a Tolbuhin (ma: Szent Márton u.) és Vörösmarty Mihály utca kereszteződésében épült új csomópontot és gyalogos aluljárót December leleplezték Berzsenyi Dániel költő szobrát 1908 (105 éve) hangversenyt rendezett a Zenekedvelők Egyesülete Popper Dávid gordonkaművész fellépésével 1913 (100 éve) a Magyarországi Nőegyletek Országos Szövetségének kongresszusát Szombathelyen tartották meg 1923 (90 éve) a Szombathelyi Emberbaráti Egylet ünnepséget rendezett fennállásának 100. évfordulója alkalmából 1933 (80 éve) Mikes János kat. megyés püspök felavatta az erdei iskola kápolnáját 1963 (50 éve) a budapesti MTK versenyzői cselgáncs-bemutatót tartottak (sportág bemutatkozása) December (30 éve) felavatták Váci Mihály költő domborművét a Váci Mihály utcai Általános Iskolában 1983 (30 éve) Szeibert János közgazdász, helytörténész Meghalt: Budapest December megismételték a Foucault-inga kísérletet a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban 1988 (25 éve) Szemes Mari színművész Meghalt: Budapest December Czugh Dezső fazekas Született: Magyarszombatfa 1927 megalakult a Városi Polgári Párt 1935 megalakult a Szombathelyi Futball Club autó- és motorsport-szakosztálya, elnök: Kajcsos Jenő 1938 (75 éve) felavatták a Kanizsai Orsolya Leánygimnázium zászlóját December (110 éve) a Szombathelyi Iparoskör megtartotta felavató ünnepélyét (novemberben alakult) 1970 átadták az új megyei könyvtárat (Petőfi Sándor u.)» forrás: honderu.hu

12 képriport december 6. SZOMBATHELYI 7 Hit, remény, szeretet, öröm Benkő Sándor képriportja Fénybogarak hintáznak az ünnepi füzéreken, meleg csillogás öleli a Fő téri Betlehem alakjait. Villognak a díszek, a sétálók arcán mosoly ragyog. A várakozás sugarakat lop a tekintetekbe is, a gondok viselhetőbbnek, az álmok elérhetőbbnek tűnnek. Hit, remény, szeretet és öröm. Az adventi koszorú

13 képriport 13 SZOMBATHELYI december 6. négy gyertyájának üzenete mindenkihez és mindenkiért szól. S ezt az üzenetet, a lángok szelíd tánca mellett, talán könnyebb érezni és megérteni is.» dnk Nem volna más vallás, Nem volna csak ennyi: Imádni az Istent És egymást szeretni Karácsonyi rege, Ha valóra válna, Igazi boldogság Szállna a világra (Ady Endre)

14 Kultúr a december 6. SZOMBATHELYI 7 Találjuk ki Szombathelyt! Hanukai fánk, forralt bor és tea A zsidóság leghosszabb ünnepe, a Hanuka nyolc napig tart, az idén nagyon korán, már november 27-én beköszöntött. Az újjászentelés ünnepét Szombathelyen is megtartották. Zsoldos Báró Zoltán szombathelyi születésű zenész. Sokan tartják, a blues-zal született. Ötévesen kezdett hegedülni tanulni, de őt is elsodorta a beat szelleme. Ahogy mondja: John Lennonnal nőttem fel. Vallja, hogy a világban csak a szeretetnek van létjogosultsága. Ez a varázsszó. Egy boldogság létezik, szeretni és szeretve lenni. Amire pedig nincs szó, arra ott a zene! Szinte mindenhol zenélt Szombathelyen, a székesegyháztól kezdve a pártszékház avatóján át a Bartók-teremig. Játszott a Szombathelyi Szimfonikusokkal, a Capella Savariával, és zeneiskolában is tanított. Fellépett egy színpadon a jazz-blues szakma nagy neveivel: John Mayall (1987-ben és 1993-ban), B. B. King, Chris Farlow, a Colosseum frontembere, Eric Burdon. Dániában egy színpadon zenélhetett Duke Ellingtonnal, akinek egyik zenésze a szájharmonika szólóját hallva, a koncert után átölelte és azt mondta: Ennek az embernek fekete szíve van! A világ közepe azonban számára mindig is Szombathely volt. A mai mozi helyén állt a szülőháza. Gyermekkorában a Kőszegi utcában motorkerékpár- versenyeket rendeztek, ahol szalmabálák között robogtak el az erősen füstölgő motorok. Az ifjúkori séták, a Fő téri korzózás a Király utcával, valamint a Mártírok terével, ahol a kör véget ért, ma is megdobogtatják a szívét. Mert vadak voltak és szabadok, és mentek arra, amerre a szívük húzta őket. Az Ifjúság Háza akkoriban a zene egyik központja volt. Egy-egy koncert közben a klubban megkaparták a tapétát a rajongók, akik képesek voltak a zenekari felszerelést kullón eltolni a Jókai parkig, ha éppen ott volt a koncert. Szereti a szülővárosát! Megélte a Tófürdő, a Művelődési és Sportház létrejöttét, azt a kort, amikor még csak gödrök voltak mindenhol. A városba érkezők programajánlatának csomagjába a Szimfonikus Zenekar koncertjeit ajánlja, felüdülésnek pedig a Csónakázó-tó környéki sétát. Kedvenc padjainak helyszíne a Brenner park, és a Múzeum park. Véleménye szerint az aluljáróink veszélyesek, rendezetlenek. Az állomás környéke pedig lehetne barátságosabb. Szívesen látna a városban egy mindenevő zenepavilont, ahol a blues, a swing, a jazz, a country, a klasszikus- és fúvószene egyaránt megférne. És ahol találkozhatnának a zenészek is. Addig pedig, ha nincs más, marad a klasszikus gitár, a kis klubokban, csendesen, Szombathelyen.» lt mind a nyolc gyertya ég az óriás Hanukai gyertyatartón December 4-én, szerdán a Hanuka nyolcadik napjának előestéjén gyújtották meg a nyolc gyertyát a Batthyány téren felállított óriás hanukián, vagyis a hanukai gyertyatartón. Idén is az ünnep legismertebb ételével, a hanukai fánkkal vendégelték meg az arra járókat a Szombathelyi Zsidó Hitközség önkéntesei. Ahogy világszerte szokás, úgy Szombathelyen is, a város együtt ünnepelte az estét vidámságban, ünnepi köszöntőkkel, forralt borral és forró teával. A zsinagógai időszámítás Gergely-naptártól való eltérése miatt az ünnepek rendszerint más-más időpontra esnek ezért mozgó ünnep a Hanuka, avagy a csodák nyolc napja. Az ünnep a Makkabeusok győztes szabadságharcának állít Szombathelyi advent Kulturális programok a Fő téren emléket, melyet az Izraelt elfoglaló pogány szíriai görögök felett arattak. A küzdelem i.e ben, a bálványimádással és pogány szokásokkal meggyalázott jeruzsálemi Szentély visszafoglalásával ért véget. A hagyomány szerint mindössze egy napra elegendő olyan olajat találtak a Szentélyben, amelyet a görögök nem szentségtelenítettek meg, az új, megszentelt olaj elkészítéséhez azonban nyolc napra lett volna szükség. Ám ekkor csoda történt: a cseppnyi olaj nyolc napon át égett. Erre a csodára emlékezve gyújtják meg Hanuka ünnepén a nyolcágú gyertyatartót, melyet ablakok, illetve ajtók közelében szokás elhelyezni, így hirdetve Hanuka csodáját.» bá Képgaléria: December 6. péntek A Gyermekotthon gondozottjainak megajándékozása KISOSZ Vas Megyei Érdekvédelmi Szervezete Kedves, öreg Mikulás mikulásváró műsor December 07. szombat 9.30 Weihnachten, sei unser Gast! Váci-iskola két tanítási nyelvi csoportjai A szeretet, mint mindennél kiválóbb út A Polgármesteri Hivatal Versmondó Stúdiójának karácsonyi műsora Az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása Karácsonyi hangulat Ribilio Andante Jazz Band koncert December 10. kedd Állatok Télapója Mesevár Óvoda Napocska csoport Csillagfényes éjszakán karácsonyi zenés öszszeállítás Brenner iskola, 3. a osztály December 11. szerda Betlehemes Pipitér Óvoda Karácsonyi gálaműsor NymE- SEK Hallgatói Önkormányzat Adventi dallamok Kanizsai Gimnázium Nosztalgia Kórusa December 12. csütörtök Fröhliche Weihnach ten! Napsugár Óvoda Ibolya és Tulipán német nemzetiségi csoportok Száncsengő Napsugár Óvoda Gyöngyvirág csoport Karácsonyi hangulat Kanizsai Gimnázium kamarakórusa Párizsi karácsony Horváth Meggie és Peltzer Géza karácsonyi koncert FOTÓ: Benkő Sándor

15 egy kérdés Kultúr 7 válasz a SZOMBATHELYI december Nézd a tánc nemeit... Hagyományos évzáró gálát tartott az Ungaresca Táncegyüttes. A többórás műsorban az együttes nem csak a mozdulatok nyelvén szólt a közönséghez, az előadást jelenetek és filmvetítés is színesítette óta minden november utolsó szombatján benépesül a Sportház néptáncosokkal. Ötven éve mindig ilyenkor mutatják be az ungarescások, hogy mivel foglalkoztak év közben, számot adnak a tanultakról, eltáncolják az új koreográfiákat, és nem utolsósorban szórakoztatják a közönséget. Idén a Nézd a tánc nemeit... címet választották a gála mottójául, a Az Ungaresca fergeteges műsora óriási sikert aratott különböző tánctípusokat fogták egy csokorba: verbunkok, erdélyi táncok, leánykarikázók, rábaközi ugrós táncok váltották egymást. A műsor zárásaként Foly a Rába jegenyefa tövébe... címmel Rába-menti táncokat állítottak színpadra. A táncegyüttes hétvégi évzáró gálája ebben az évben is nagy sikert aratott. Képgaléria: Ember vagyok és szeretlek A 100 éve született Weöres Sándor tiszteletére 2013-at emlékévvé nyilvánította az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Szombathely kulturális intézményei együttesen, színes és gazdag programmal emlékeztek az évfordulóra, kiállításokkal, színházi előadással, konferenciákkal, vetélkedőkkel, közös versmondással állították középpontba a kedvelt költő művészetét. A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Bújócska címmel gyermekek számára szervezett vetélkedőt, a középiskolásoknak meghirdetett A vers világa című országos képzőművészeti pályázat keretében Weöres Sándor verseihez készült illusztrációkból nyílt kiállítás, a felnőtt verskedvelők pedig december 12-én, az emlékév szombathelyi zárásaként konferencián, jeles kutatók segítségével mélyíthetik el ismereteiket a költő életművéről. Az ember vagyok és szeretlek című konferenciát a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatja. Előadói segítségével bemutatja a költő Vas megyéhez fűződő kapcsolatait, a közönség elé tárja irodalommá formált emlékeit azokról az emberekről, akik segítették és támogatták indulását, a barátságokat, amelyek egész életében fontosak maradtak számára. A program másik témája Weöres Sándor és Károlyi Amy kapcsolata, a feleség motiváló és támogató szerepének értéke az életmű megszületésében. A konferencián öt előadást hallgathatnak meg az érdeklődők olyan előadóktól, mint Alexa Károly, Czigány György, Merklin Tímea, Steinert Ágota, Tóth Péter. A konferencia keretében nyílik meg A teljesség felé című vándorkiállítás, amely októberben már sikeresen bemutatkozott a kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtárban. FOTÓ: Benkő Sándor Fúvósmeglepetés Az év vége közeledtével talán sokan érzik úgy, hogy kapkodva rohanunk valami felé, amit pedig jó lenne csendes, ráérős készülődéssel várni. Jó lenne kicsit megállni, leülni egy pár órára. Elmélázni, önfeledten szórakozni, vagy éppen tartalmas élményekkel gazdagodni. Jó lenne egymásra is odafigyelni! Szombathely Város Fúvószenekara nevében ajánlhatok Önnek egy olyan alkalmat, mely mindezeket nyújtja. És talán még valamivel többet is Együttesünk ismét egy tevékeny esztendőt tudhat maga mögött, melyet természetesen egy koncerttermi hangversennyel zár. Erre a programra már készülődünk egy ideje. Szeretnénk örömet szerezni azoknak, akik megtisztelnek minket ezen az estén. Szeretnénk, ha elvarázsolná a hallgatóságot a muzsikánk, és együtt örülhetnénk mi is a jelenlévőkkel, mert tudjuk, hogy aki ad, még többet kap. De annak is lesz lehetősége az adakozásra, aki a közönség soraiban vesz részt a koncerten, hiszen azt hagyományosan jótékony céllal rendezzük meg. A korábbi évek során számos rászoruló személyt, szervezetet segített így zenekarunk. A bevételből idén a Vas Megyei Családterápiás Egyesületet támogatjuk. Tartalmas estét szerezhet tehát magának az, aki ellátogat december 7-én a szombathelyi Bartók Terembe. Az este hat órakor kezdődő koncerten a főszerep természetesen a fúvószenéé lesz. De nem kell félni, ez a zene sokoldalú és változatos; néhol komoly, elgondolkodtató, máshol vicces, vidám, vagy éppen katartikus. Lesz benne például egy kis komolyzene, egy darab klezmer, valamivel több filmzene és egy csipetnyi keringő is. Líra, szerelem, dráma és komédia. Mint egy színes, izgalmas ajándék, mely csomagolás nélkül is tetszetős. És hogy mi lesz még? Az legyen amolyan fúvósmeglepetés» Szabó Krisztián Béla Pascal karmester

16 Heti ajánló december 6. SZOMBATHELYI 7 Karácsony a Capella Savariával Aki a karácsony előtti hetek izgatott rohanásában, az előkészületek egymást érő feladatai között hajlandó egy estére megállni, és a Bartók-terem kényelmes karszékében ülve átadni magát a nyugalomnak és az ünnepi várakozás meghitt hangulatának, bizonyára könnyebben készül majd lélekben is a karácsonyra. Bár a Capella Savaria decemberi koncertjére választott művek nem mindegyikének van köze közvetlenül a karácsonyhoz, a művészeknek ezek a legkedvesebbek az adventi időszakban. A barokk és klasszikus zene kedvelői előtt jól ismert együttes az előadással a közönségnek szeretne kedveskedni, ezért választottak olyan műveket, amelyekről sokan mondták már nekik: jó lenne ezeket minden évben meghallgatni. A műsorban elhangzik majd Corelli finom és visszafogott Karácsonyi concerto grossója és Vivaldi rendkívül népszerű, A négy évszak című hegedűversenyéből A tél is, amely a csontig ható hideg, a rettenetes szél mellett a terített asztalt és a tűzropogást idézi elénk. Hallható lesz J. S. Bach egyik legismertebb művének, a D-dúr szvitnek ünnepélyes második tétele, az Air, vagy Händel Messiásából az ugyancsak adventi hangulatot idevarázsoló tétel, a Pifa. Esterházy Pál Harmonia Caelestisének karácsonyi kantátáit a zenekar állandó szólistája, Zádori Mária énekli majd, de közreműködik a műsorban Czeller Krisztina, Fodor István és Paulik Ákos is. A Kalló Zsolt vezette Capella Savaria zenészei a barokk műveket ezúttal is a lehető leghitelesebben tolmácsolják. Eredeti, korabeli hangszereken vagy ezek kópiáin játszanak, s mivel a választott zeneszerzők is ilyen hangszerekre írták darabjaikat, a művek olyan finom és érzékeny hangzásban szólalnak meg, ahogy azokat annak idején Bach vagy Vivaldi hallotta. A karácsonyi koncert december 9-én kor lesz a Bartók-teremben, de aki a karácsonyfa alatt is szívesen hallgatná ezeket a zenéket, a Capella Savaria legújabb CD-jén hazaviheti! Mesebolt Bábszínház Szombathely, Ady tér 5. (I. emelet) Tel.: 94 / December 8. (vasárnap) Laci királyfi A Márkuszínház vendégjátéka MMIK Színházterem. December 8. (vasárnap) Kíváncsi kiscsikó Játék a hangokkal, mozgással, ritmusokkal. A Mesebolt Bábszínház új pöttöm színházi előadása MMIK kamaraterem. AGORA Gyermekek Háza Szombathely, Jászai Mari u. 4. Tel.: 94/ December Aranyalma Ünnepváró kézműves foglalkozás óvodás és iskolás csoportok részére. Választható foglalkozások: fuszekli hóember, karácsonyi gyertyatartó, mézeskalács angyal, hógömböcske, szaloncukor, parafa fenyőfa December 7. (szombat) kézműves kuckó. Téma: Ünnepi édességek készítése December 10. (kedd) Világjárók. Előadássorozat élménybeszámolókkal egzotikus országokról, az ott élő emberek életmódjáról, földrajzi és biológiai érdekességekről, világot látott emberek diaképes, projektoros bemutatkozása. Harmadik előadás: emlékek nyomában Törökország Dr. Vig Károly előadása. December Ovis tárlat Kiállítás óvodák, óvodás csoportok képzőművészeti munkáiból. Bemutatkozik a Pipitér Óvoda. A kiállítás megtekinthető: hétköznap óráig, szombaton óráig. Szervező: Kardos Zsolt Savaria Egyetemi Központ Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. A épület, díszterem December 9. (hétfő) Németh Norbert: Ferenc Egyháza. Az új pápaság hangsúlyai című előadása. Berzsenyi Dániel Könyvtár Szombathely, Dr. Antall József tér 1. Tel.: 94/ December 12. (csütörtök) Weöres Sándor születésének 100. évfordulója tiszteletére összeállított, A teljesség felé című tárlat megnyitója. A kiállítást megnyitja: Bokányi Péter. Weöres Sándor Színház Szombathely, Akacs M. u. 7. Tel.: 94/ Jegyiroda: Szombathely, Király u. 11. Tel.: 94/ December 6. (péntek) Antik színház Szombathelyen?! A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület és a Weöres Sándor Színház előadásán az ókori Szombathely színjátszása a téma. Előadó: Mezős Tamás egyetemi tanár. Utána kerekasztal-beszélgetés a témáról Mezős Tamás, Portschy Tamás, Vas Megyei Építész Kamara elnökségi tagja és Csapláros Andrea, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója részvételével. December 8. (vasárnap) tól A Fekete István Állatvédő Egyesület és a színház közös programja: fotókiállítás, kézműves-foglalkozások, filmvetítés, fotó -, és rajzpályázat, lakoma, a színészek "állatos" műsora. December 8. (vasárnap) Bábelna nyelvleckék hala(n)dóknak Krúdy Klub. December 11. (szerda) (P)Art Klub Filó-Art: Élettengely. Misztikus, filozófiai és zenés zarándoklat a lélek legmélyebb rejtekei felé Rácz Géza (lelki nevén Bhakti Kamala Tírtha) Élettengely című regénye nyomán. Személyes találkozás és kötetlen beszélgetés a szerzővel. Moderátor: dr. Kiss Tamás főiskolai tanár. A zarándokzenét az Upanisadjazz Ensemble szólaltatja meg. II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium Szombathely, Hollán Ernő utca December 8. (vasárnap) A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) szombathelyi csoportja Csillagfényes éjjelen című adventi programja. Az est programja zenés adventi hangulatok Lévai Timivel és Poppre Ádámmal, a Weöres Sándor Színház színészeivel. AGORA Savaria Filmszínház Szombathely, Mártírok tere 1. Tel.: 94/ December 13. (péntek) Kiscsillag koncert. Vendég: Karak zenekar. Lovasi András most már egyetlen zenekara ismét a moziban. December 6 9-ig és 11-én kor; 5-én és 10-én kor Barátunk, Superman (12) 97

17 egy kérdés Heti 7 Ajánló válasz SZOMBATHELYI december December kor Csillagosok, katonák (16) 90 December kor Szegénylegények (16) 87 Mindenki Málija Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Központ Szombathely, Szent Imre herceg útja 84/B December 6 9-ig és 11-én kor; 5-én és 10-én kor Csillaghercegnő (6) 80 December 6 9-ig és 11-én kor; 5-én és 10-én kor Az éhezők viadala: Futótűz (16) 146 Amerikai sci-fi akciófilm December ig adventi alkotó délután. Profi virágkötő vezetésével készíthetnek gyerekek és szülők karácsonyi díszeket ajtóra, asztalra, ajándékra vagy épp karácsonyfára, melyekhez arborétumi tobozokat és terméseket is felhasználhatnak. Az ünnepre készülődéshez tartozik a finom tea és a muzsika is. December 6 9-ig és 11-én kor; 5-én és 10-én kor Call girl 134 December kor és kor Dolma lányai (12) 67 Angol nepáli magyar dokumentumfilm December kor és kor; 5-én és 7 11-ig kor és kor is Coming out 96. A magyar vígjáték főszerepében Csányi Sándor, Tompos Kátya, Mucsi Zoltán, Karalyos Gergely és Für Anikó December kor Jégvarázs 3D (6) 108 Szinkronizált amerikai animációs film Bartók Terem Szombathely, II. Rákóczi Ferenc utca 3. Tel.: 94/ December 14. (szombat) Zenemanó koncert AGORA Művelődési és Sportház Szombathely, Március 15. tér 5. Tel.: 94/ December 14. (szombat) ÁKOS koncert. A Kossuth-díjas Ákos a Karcolatok című lemezét eleveníti fel sajátos akusztikus hangszerelésben. Egyedi alkalom, egyedi élmény. December 15. (vasárnap) Eötvös György művészeti vezető irányításával ban 20. alkalommal indul országos és határon túli turnéra a Mi van a puttonyban? című gálaműsor. A vendégszereplés állandó helyszínei között van évről évre az AGORA Művelődési és Sportház. A produkció minden alkalommal megújul, a cirkuszokban ritkán látható, a család minden tagja számára élvezhető bemutatókkal. A parketten felépített arénában a magyar artista művészek legjobbjai lépnek fel. A műsorban mindig a fiatalság dominál, szerepelnek ifjú bohócok, a cirkusz elmaradhatatlan fellépői, az idomított állatok: kétpúpú tevék, bivalyok és póni lovak. Az előadást közlekedési szabályokkal kapcsolatos játékos vetélkedők szakítják meg, a kérdésekre helyesen válaszoló gyermekeket értékes ajándékkal jutalmazzák. Az 50 tagú társulat fellépése, a karácsonyfás finálé segíti az ünnepre hangolódást és nagyszerű szórakozást kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A 30-as évekbe repít Füst Milán vígjátéka, a Máli néni. A Weöres Sándor Színház nagyterme avantgarde díszletbe bújtatva jeleníti meg az akkori pesti hangulatot, és tükörképet ad a társadalmi helyzetről. A történet inkább szövevényes, mint bonyolult. Könynyen emészthető, téli estékre való. Máli néni, a mindent tudó és folyton mások életébe beavatkozó öreg hölgy. Ő a fővárosi tündérmese origója, úgy mozgatja a szálakat, ahogy nem szégyelli. Kiss Mari, akár egy átváltozó művész, remekül képes igazodni az adott helyzethez. Főleg mikor elkezd utalgatni a korábbi jómódú életére, közben mégis annyira szegény, hogy pénzért jár gazdag rokonaihoz. Tanácsaiért cserébe szívesen elfogad egy kevés adományt. Tanács pedig mindenkinek kell. A Nagy Cili alakította Tildának, aki hol gyereket akar, hol nem, és legszívesebben csokoládéval és cigarettával lazít napközben. Csonka Szilvia Margitjának is elkél néhány jó ötlet. Annyi a kérője, hogy alig férnek el a virágcsokrok az asztalán. Orosz Róbert Horváth ura és Kálmánchelyi Zoltán Alfonz karaktere pedig mindent meg is tesz, hogy elhalmozza ajándékaival a titkárnőt. Rajongásuk mégis eltörpül Trokán Péter vezérigazgatója mögött. Majd ott van egy gyerek, aki mindenkié és közben senkié sem. A néző két felvonáson keresztül majd' három órán át bogozhatja a szálakat. A darabot Koltai Róbert rendezte, aki nem ismeretlen a szombathelyi közönség számára, igaz ez az első nagyszínpadi előadása itt. Korábban nagy sikerrel futott Móricz naplószilánkjaiból álló produkciója a stúdiószínpadon. Koltai nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, közönségsikernek szánja a darabot. A Máli néni decemberben többször is látható lesz a Weöres Sándor Színházban. Képgaléria:

18 december 6. SZOMBATHELYI 7 Nagy karácsonyi nyereményjáték! Kedves Olvasóink, a Szombathelyi7 c. városi hetilap 3 fordulós nyereményjátékot indított útjára a múlt héten. Ezen a héten is 5 kérdést teszünk fel Önöknek, amelyre megadunk három lehetséges választ, ezek közül kell kiválasztani a helyes megfejtést. Azok közül akik mindhárom fordulóban helyesen válaszoltak értékes nyereményeket sorsolunk ki. Ádvent 4. vasárnapján már együtt örülhet a család az ajándékoknak. Jó időtöltést, sok szerencsét kívánunk! NYEREMÉNYEK: Neckermann Utazási Iroda: 1 éjszaka 2 főre félpanziós ellátással a nyertes által választott bármely magyarországi Danubius szállodában. Body Solution Studió LPG: Ft értékű LPG vákuumos nyirokmasszázs, testkezelés Omlett Étterem: Ft értékű vacsorautalvány Tolnay Vendéglő-Pizzéria: Ft értékű vacsorautalvány Írókéz szaküzlet: Ft-os vásárlási utalvány Sárga Zebra Optika Kft.: Ft-os vásárlási utalvány INTERSPORT: 1 db NIKE futball labda... és még sok egyéb tárgynyeremény! 1. Hány országba lehet eljutni repülővel a Neckermann szervezésében Budapestről a nyári szezonban? x Melyik napon kerül a postaládába a Szombathelyi7. c. városi hetilap 1 hétfő 2 péntek x szombat 3. Melyik állat rokona a ZEBRÁNAK? 1 ló 2 víziló x mindkettő 4. Hány oldalas a Szombathelyi7? x Melyik városrészen található az Omlett étterem? 1 Olad 2 Minerva lakópark x Kámon Ü G Y E L E T E S G Y Ó G Y S Z E R T Á R A K december 6. (péntek) MARGARÉTA GYÓGYSZERTÁR Szombathely, Margaréta u. 3. Tel.: +36 (94) december 7. (szombat) MARKUSOVSZKY GYÓGYSZERTÁR Szombathely, Markusovszky u. 5. Tel.: +36 (94) december 8. (vasárnap) RÓKUS GYÓGYSZERTÁR Szombathely, Gábor Áron u. 12. Tel.: +36 (94) december 9. (hétfő) PANACEA GYÓGYSZERTÁR Szombathely, Dolgozók útja 35. Tel.: +36 (94) december 10. (kedd) PELIKÁN GYÓGYSZERTÁR Szombathely, Semmelweis u Tel.: +36 (94) december 11. (szerda) BENU GYÓGYSZERTÁR Szombathely, Újvilág u. 1. (Interspar) Tel.: +36 (94) december 12. (csütörtök) GONDVISELÉS GYÓGYSZERTÁR Szombathely, Nádasdy F. u. 43. Tel.: +36 (94) december 13. (péntek) SZENT MÁRTON PATIKA Szombathely Szent Márton u. 18. Tel.: +36 (94) Barackos Kölestorta Paleolit desszert A Café Móló receptje Hozzávalók: 30 dkg köles, csipet só, 1,1 l tej, vanília, 26 dkg cukor, 1 db citrom, 6 dkg vaj, 5 dkg mandulaliszt, 5 dkg lenmagpehely, 6 dkg túró, 3 db tojás. Speciális, lehetőleg szilikonos sütőforma. Elkészítés: A kölest, tejet, vaníliát és lisztet sűrűre főzzük, úgy készítjük, mint a tejberizst. Hozzá keverjük a cukrot, citromot és a vajat. A kész masszát ketté választjuk, az egyik adaghoz adagoljuk a mandulalisztet, a lenmagpelyhet, az áttört túrót és a Ü G Y E L E T E K tojásokat, majd tortaformába teszszük és 150 fokon 20 percig sütjük, ez lesz a sütemény alsó lapja. A massza másik részéhez zselatint, tejszínt és apróra vágott sárgabarack konzervet keverünk. Speciális sütőformába töltjük, hűtőbe tesszük. Az megszilárdult masszát az alsó lapra borítjuk, lekvárral töltjük. A desszert elkészítéséhez további segítséget kaphatnak a Szombathelyi Televízió november 15-i Hétvége című műsorából. ORVOSI ÜGYELET Szombathely, Sugár út 1. Tel.: 94/ , 94/ hétfőtől péntekig óráig szombaton, vasárnap és ünnepnapokon nonstop FOGORVOSI ÜGYELET Szombathely, Wesselényi u. 4. Tel.: 94/ szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 8 20 óráig hétköznapokon től 22-ig MENTŐK: 104 TŰZOLTÓK: 105 RENDŐRSÉG: 107

19 SZOMBATHELYI december VÁRJA A VONATTAL UTAZÓ AUTÓSOKAT AZ INGYEN PARKOLÓ A SZOMBATHELYI VASÚTÁLLOMÁSNÁL Egyre népszerűbb Szombathelyen a vasútállomás mellett épített új gépjármű parkoló és kerékpártároló, de a GYSEV az igazi autós rohamot a karácsonyi időszakra várja. A társaság több mint 600 millió forintos beruházással 192 gépjármű parkoló és 792 kerékpár tárolót létesített a Szombathely Szentgotthárd szakasz mentén fekvő településeken. A beruházás célja, hogy az utasok háztól házig kényelmesen utazhassanak a vasút közbeiktatásával. Szombathelyen 24 gépkocsi parkolót és 198 kerékpár tárolót épített ki a GYSEV. A vasúttársaság azt javasolja a gépjárművezetőknek, bátran vegyék igénybe a P+R ingyenes parkolókat, amelyek használatának feltételeiről az állomáson kaphatnak részletes felvilágosítást. NIVEA ajándékcsomag Uraknak 1 csomag nettó: bruttó: ARO halrudak 250 g/db Royal vodka alk.: 37,5 % V/V 1 l/üveg 1 db nettó: bruttó: 139,- 177,- 2299, ,- Karácsonyi polár takaró Méret: 130x170 cm Anyaga: 100% poliészter 1 db nettó: bruttó: 202,- 238,- 1290,- 1638,- 1db nettó: bruttó: 1 kg: 706,- Nanna topping 250 ml/db 1db nettó: bruttó: 1 l: 953, ,- 1599,- Az akció 1kg: ,- december 5-18-ig érvényes. METRO Szombathely 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 210. Nyitva tartás: hétfő-szombat 6:00-21:30, vasárnap 8:30-19:00 Tel.:

20 Sport december 6. SZOMBATHELYI 7 Bencze Tamás Született: Foglalkozása: kosárlabda edző Eredményei edzőként:»2012:» Magyar bajnoki 2. (Falco KC)»2010:» Magyar bajnoki 3. (Szeged)»2008:» Magyar Kupa 3.(ZTE) Eredményei játékosként:»1988:» Magyar bajnok (ZTE)»1992:» Magyar bajnok (ZTE)»2001:» Magyar bajnok (Kaposvár)»1991:» Magyar bajnoki 2. (ZTE)»1993:» Magyar bajnoki 2. (ZTE)»1994:» Magyar bajnoki 2. (ZTE)»1995:» Magyar bajnoki 2.(ZTE)»1989:» Magyar bajnoki 3. (Bp. Honvéd)»1993:» Magyar bajnoki 3. (ZTE)»1996:» Magyar bajnoki 3. (ZTE)»1988:» Magyar Kupagyőztes (ZTE)»1990:» Magyar Kupagyőztes (Bp. Honvéd)»1995:» Magyar Kupagyőztes (ZTE) A fiatalítás jelenti a sportág jövőjét Bencze Tamás saját maga alatt vágta a fát, de újból megtenné A Körmend csapatától hazai pályán elszenvedett 93:80-as vereséget követően lemondott Bencze Tamás, a Falco KC vezetőedzője. A szakember 2011 januárja óta irányította a sárga-fekete együttest. FOTÓ: Cseh Gábor Mandics a Falco új edzője Nagyon rövid idő alatt megtalálta a Falco- Trend Optika KC Szombathely kosárcsapatának vezetősége a távozó Bencze Tamás vezetőedző utódját. A sárga-feketék hétfő esti edzését már Andjelko Mandics irányította. A 37 esztendős szakember szerb és magyar állampolgársággal is rendelkezik, anyanyelvi szinten beszél magyarul. Mandics játékosként megfordult a szerb Subotica, a Mega Vizura, valamint a Novi Sad csapatában, de pattogtatott a ciprusi és a román bajnokságban is. Visszavonulása után az edzői pályát választotta. Az egyik legmagasabb szintű európai képesítéssel rendelkezik: FIBA licences kosárlabda szakembernek mondhatja magát. Edzői karrierjét Romániában, a Craiova gárdájánál kezdte meg a es szezonban. A csapattal az első évben a 11. lett, azt követően viszont már az alapszakasz negyedik helyére vezérelte az együttest. Utóbbi helyezés a klub egyik legjobb eredményének számít. Andjelko Mandics tökéletesen tisztában van a Falco KC múltjával és jelenével. Sokat segített neki ebben Szrecsko Szekulovics, akivel régi barátság köti össze. A szerb szakember ars poeticája szerint a kosárlabdázás alapja a jó védekezés. Azt mindenképpen szeretné elérni, hogy a sárga-fekete alakulat ne kapjon ilyen sok pontot a mérkőzésein. Szerinte a játék szépsége másodlagos, az eredmény sokkal lényegesebb. Úgy tartja, hogy a sikerek idővel a szép játékot is meghozhatják. Új csapatát egyértelműen képesnek tartja arra, hogy kiharcolja a bajnokságban a nyolc közé jutást. Tudom, hogy sokan csodálkoztak a lemondásom időzítésén, de nem tehettem mást fogott bele a visszatekintésbe Bencze Tamás, a Falco KC búcsúzó vezetőedzője. Hiába szereztük meg az ultimátumban foglalt két győzelmet, ezt a vereséget a Körmend csapatától szenvedtük el, ráadásul hazai pályán. Olyan dolgokat láttam a játékosaimon, amit eddig még soha, és amivel nem is tudok azonosulni. A csapatnak nem volt tartása, a kosarasaink közül többen feladták az utolsó negyedben, beletörődtek a vereségbe. Ez az egyik oka a lemondásomnak. A másik pedig a szurkolók reakciója. Úgy láttam, hogy most már sokkal többen fejezték ki nemtetszésüket, mint korábban bármikor. Ráadásként nemcsak engem, hanem a csapatot is megtalálták. A Körmend elleni vereség után rögtön eldöntötte, hogy felajánlja a lemondását? Egyáltalán nem. Amikor kijöttem a meccsre, akkor még meg sem fordult a fejemben. De miközben a mérkőzést követően beszéltem az egyesület vezetőjével, úgy döntöttem, hogy felajánlom a lemondásomat. Amennyiben az elöljáróink úgy gondolják, hogy nem én vagyok, aki ebből a gödörből ki tudja vezetni a csapatot, akkor váltsanak. Végül is nekik most fogyott el a türelmük és a változtatás mellett döntöttek. Nem gondolja úgy, hogy a drasztikus fiatalítással saját maga alatt vágta a fát? De, pontosan így gondolom. Lényegében másodszor tettem ezt meg. Először a magyar női válogatottnál, most pedig a Falcónál. Ám úgy gondolom, hogy a fiatalítás jelenti a klub és a magyar kosárlabdázás jövőjét. A mi 13-as keretünkben hat junior korosztályú játékos volt. Ők lehetnek a későbbiekben egy olyan felnőtt válogatott alapjai, mely 1999 után ismét kijuthat egy Európa-bajnokságra. Váradi Attila már felvitte az U20-as nemzeti csapatunkat az A-divízióba, ami azt jelenti, hogy van ezekben a srácokban potenciál. Ám a teljesítményük ma még rendkívül hullámzó. Úgy néz ki, hogy ez a drasztikus fiatalítás lett a vesztem, de ha újra kezdhetném ezt a szezont, ismét hasonlóan döntenék. Mi az, ami a szombathelyi időszakából megmarad emlékként? Rengeteg dolog és főként pozitívumok. Jó volt az a fél szezon 2011-ben, amikor idejöttem. A es idény pedig bevonult a Falco történelemkönyvébe, hiszen amellett, hogy a második helyen végeztünk, az alapszakaszban 26 meccsből 23-at megnyertünk. Óriási teljesítmény volt. A következő bajnokság már nem sikerült túlzottan jól, voltak olyan jelek, hogy váltani kellene, de túlságosan is az érzéseimre hallgattam és maradtam. Pedig most már elárulhatom, hogy volt több ajánlatom más csapatoktól, köztük olyan is, ami nagyon előnyös volt. De én nagyon megszerettem a Falcót és a várost is. Ráadásul idekötött a kedvesem és a gyermekem. Izgatott a feladat, mármint a fiatalítás, amibe ebben a szezonban belevágtunk, de mint később kiderült, ez lett a vesztem. De azért még azt is hozzátenném, hogy szerencsénk sem nagyon volt. Mi következik most Bencze Tamás életében? Egyértelműen a pihenés, ami alaposan rám is fér. Akár azt is mondhatnám, hogy minden napom vasárnap lesz. A családommal eddig is rengeteg időt töltöttem, de most jut majd a barátokra és a szüleimre is. Aztán pedig várom a következő lehetőséget, a következő kihívást. Biztos vagyok benne, hogy idővel jönni is fog.» Horváth Zoltán Képgaléria:

21 Sport 21 SZOMBATHELYI december 6. Megalakult a Németh Pál Dobóakadémia A szövetség a szombathelyiek kiváló munkáját ismerte el Akadémiai címmel tüntette ki a Magyar Atlétikai Szövetség a Szombathelyi Dobó SE-t, így ezek után a klub berkein belül működik majd a Németh Pál Dobóakadémia. Az erkölcsi elismerés mellé anyagi támogatás is jár, így az egylet a jövőben lényegesen jobb feltételek mellett tevékenykedhet majd. A magyar atlétika 120 esztendős történetében első alkalommal fordult elő, hogy egy klub akadémia minősítést kapott. Ebben a jelentős elismerésben részesült a Szombathelyi Dobó SE. A címet és a hozzá tartozó oklevelet Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke adta át a vasi egyesület vezetőinek ünnepélyes keretek között Szombathelyen. Úttörő kezdeményezése ez a Magyar Atlétikai Szövetségnek. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy miként tudnánk kiemelni azokat a műhelyeket, melyek már eddig is fantasztikus munkát végeztek, nagyon komoly eredményeket szállítottak a sportágunk számára. Úgy véltük, ha megadjuk az akadémiai címet, akkor ez olyan presztízst, olyan szintet jelent, amelyet országszerte szeretnének majd elérni. A választásunk egyértelműen a Dobó SE-re esett, ami nem véletlen, a komoly feltételeknek ugyanis csak ez a klub tudott megfelelni. Ugyanakkor örömteli, hogy több egyesület is szeretné követni a szombathelyiek példáját. Nagyon bízom abban, hogy ez tényleg egy rangot jelent majd a sportágunkon és a magyar sport egészén belül is fogalmazott a magyar atlétika első embere. A frissen megalakult Németh Pál Dobóakadémia a Dobó SE berkein belül működik majd. Az erkölcsi elismerés anyagi támogatással is jár. Ez nekünk elsősorban visszaigazolás, a pályán elért eredményeink elismerése. Másrészt pedig megnyugtató hátteret jelent a jövő feladataira, terveire, mivel így évről évre egy bizonyos összegre biztosan számíthatunk a Magyar Atlétikai Szövetség és az állami sportvezetés részéről. Ez tervezhetővé teszi a munkát, nem leszünk annyira kiszolgáltatottak. Ez azért nagyon fontos, mert hosszú távon csak nyugodt körülmények között lehet jó eredményeket elérni fogalmazott Horváth Vilmos, a Dobó SE elnöke. Pars Krisztián olimpiai bajnoki címét követően megnőtt az érdeklődés az atlétika, főként pedig a dobószámok iránt. Ennek köszönhetően Szombathelyen az edzéseken különböző korosztályú sportoló is részt vesz. Összességében pedig a létszám 70 körül van. Így aztán az infrastruktúra fejlesztésére is szükség van. Úgy gondolom, az akadémiává válással a jó munkához szükséges feltételrendszer alapjai megteremtődnek. Ez azonban még véletlenül sem jelenti azt, hogy az önkormányzat visszalépne az egyesület támogatásától. Sőt, inkább arra ösztönöz minket, hogy még nagyobb erőbedobással támogassuk a klubot. A Dobó SE kérésére úgy döntöttünk, hogy a Sugár úti pályát az egyletnek ingyenesen használatba adjuk. Emellett pedig napirenden van azoknak az infrastrukturális feltételeknek a megteremtése, javítása, melyek az utóbbi időszakban már felmerültek. Ez az olimpiai műhely a múltban is nagyon fontos volt a város számára és ez a jövőben sem lesz másként mondta Lazáry Viktor alpolgármester az ünnepség alkalmából. A Szombathelyi Dobó SE számára fennállása egyik legsikeresebb esztendeje a 2013-as év. Az akadémiai címnek és főként az azzal járó támogatásnak köszönhetően reméljük, jövőre hasonló folytatás következik.» hz FOTÓ: Cseh Gábor Szombathelyi Dobó SE Elődje: SZAC 93 Alapítva: 1996 Eredményei: 34 érem világversenyeken Olimpia: 1 aranyérem Világbajnokság: 3 ezüstérem, 3 bronzérem Európa-bajnokság: 2 aranyérem, 1 ezüstérem, 1 bronzérem Universiade: 1 aranyérem U23-as Európa-bajnokság: 1 aranyérem, 2 ezüstérem Junior világbajnokság: 1 ezüstérem, 1 bronzérem Junior Európa-bajnokság: 4 aranyérem, 2 ezüstérem, 1 bronzérem Ifjúsági világbajnokság: 4 aranyérem, 3 ezüstérem, 1 bronzérem EYOF: 2 aranyérem Olimpiai pontok: 2013: 150 pont 1994: 149,5 pont 1999: 143 pont Spiriev-pontok: 2013: 1130,4 pont 2012: 1127,6 pont 2011: 1079,5 pont Örökranglista férfi kalapácsvetés: 1. Gécsek Tibor 83,68 méter (1998) 2. Pars Krisztián 82,54 méter (2006) 3. Annus Adrián 81,73 méter (1999) Örökranglista női kalapácsvetés: 1. Dívós Katalin 70,79 méter (2001) 2. Ozorai Jenny 68,08 méter (2012) 3. Marx Lívia 66,94 méter (2004) 2013-as érmesek világversenyeken: Pars Krisztián: világbajnokság ezüstérem Gyurátz Réka: ifjúsági világbajnokság aranyérem, junior Európa-bajnokság ezüstérem Völgyi Helga: ifjúsági világbajnokság ezüstérem Halász Bence: EYOF 2 aranyérem Banga Beatrix: junior Európa-bajnokság bronzérem

22 december 6. SZOMBATHELYI 7 Levendula AJÁNDÉK- ÉS VIRÁGBOLT Fényt a hangulathoz éves a Művelődési és Sportház G Á L A M Ű S O R Szombathelyi Televízió december 7. 19:05» Egyedi dísztárgyak» Különleges gyertyák» Édesség» Levendulás ajándéktárgyak» Igény esetén díszcsomagolás Szombathely, Külsikátor 1. Tel.: 30/ Az OPEL SZENTGOTTHÁRD KFT. az alábbi munkakörök betöltésére keres pályakezdő, illetve gyakorlattal rendelkező munkatársakat: GYÁRTÓSORI és SZERELŐSORI OPERÁTOR Elvárások GYÁRTÓSORI operátor: középfokú műszaki végzettség (pl.: CNC-forgácsoló, esztergályos, marós) önálló, precíz munkavégzés kiváló problémamegoldó készség és minőségtudatos szemlélet Munkaköri feladatok: megmunkáló gépek üzemeltetése szerszámcserék elvégzése sorközi méretellenőrzések elvégzése Amit kínálunk: kihívásokkal teli, változatos, motiváló feladatok különböző szakterületek megismerése szakmai továbbképzések versenyképes jövedelem Elvárások SZERELŐSORI operátor: középfokú műszaki végzettség pontos, felelősségteljes munkavégzés kiváló problémamegoldó készség és minőségtudatos szemlélet Munkaköri feladatok: motorösszeszerelés Jelentkezés módja: Opel Szentgotthárd Autóipari Kft., Személyügyi Osztály, 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 15. további információ: , vagy pályázati lap letölthető a oldalról

23 SZOMBATHELYI december A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász jótékonysági árverést tart a Szombathelyi Televízióban! december 13-án a Hétvége c. műsorban árverésre kerül a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász tulajdonában lévő festmény, amelyre az adás ideje alatt lehet licitálni a sms számon, vagy a telefonszámon. A jótékonysági árverés bevételét az Egyházmegyei Karitász a hátrányos helyzetű családok megsegítésére fordítja.

24 december 6. SZOMBATHELYI 7 EXTRA AJÁNLATOK A -BAN! A részleteket keresse az 19. oldalon és a Jótékonysági felhívás A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Szombathelyi Médiaközpont közös jótékonysági akciót hirdet csatlakozva az országos Jónak lenni jó elnevezésű kampányhoz. Ennek keretében gyűjtünk: lakás felszerelési tárgyakat tartós élelmiszert játékokat könyveket Az adományok leadhatók december 14-ig az alábbi címeken: Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szombathely, Hollán E. u hétfőtől péntekig 8 16 óráig Szombathelyi Médiaközpont Szombathely, Géfin Gy. u. 22. hétfőtől péntekig 9 17 óráig

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. AUGUSZTUS 26. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 175/2011. (VIII.25.) sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének lemondása

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGyQLÉSÉNEK. 312/2016.(XI.24.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGyQLÉSÉNEK. 312/2016.(XI.24.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGyQLÉSÉNEK 312/2016.(XI.24.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatói (magasabb vezető) álláshelyének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Városstratégiai Bizottsága 2015.12.07 13:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeleti Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 61094/2014. Tárgy: A Kövér Béla Bábszínház igazgatói munkakörének betöltésére

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016.10.24 13:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeleti Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános ülés 1. Javaslat Szombathely útfelújítási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 10521/2015. Tárgy: A Kövér Béla Bábszínház igazgatói munkakörére beérkezett pályázatok

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő költségvetési szerv.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő költségvetési szerv. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Székesfehérvár Megyei jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Vörösmarty Színház (8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.) igazgatói munkakörének betöltésére 1. Az intézmény közfeladata,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL

AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL ... napirendi pont AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 43/2007. (II.22.) Kgy.sz. határozatával

Részletesebben

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-114/2789/2012. sz. határozat Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016.09.12 09:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeleti Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános ülés 1. Tájékoztató Idősek Parkja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

66/2015. (III.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete

66/2015. (III.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete 66/2015. (III.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségeinek ellátásra az előadó-művészeti

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Diákolimpia Úszás Városi-Megyei Döntő V. VI. korcsoport A B kategória Fiú, Leány Szombathely 2006

Diákolimpia Úszás Városi-Megyei Döntő V. VI. korcsoport A B kategória Fiú, Leány Szombathely 2006 Diákolimpia Úszás Városi-Megyei Döntő V. VI. korcsoport A B kategória Fiú, Leány Szombathely 2006 Jegyzőkönyv Helyszín: Ideje: Rendező: Szombathely, Fedett Uszoda, 50 m-es medence, elektromos időmérés

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 95908/2012. Tárgy: A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatói munkakörére kiírt pályázati

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve 2017. január 26. 1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben