Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Auerbach Bianka Tatabánya város lakosságának felkészítése és védelme hőség és UV riadó idején Preparing the citizens of Tatabánya for heat and UV alarm Budapest, november

2 1. Absztrakt A dolgozat bemutatja a hőségriadó és az UV-riadó fokozatait, Tatabánya Város hőség- és UV-riadó tervét, azon belül a hőség- és UV-riadó elrendelésére, illetőleg megszűntetésére feljogosított tisztségviselők és a riasztási lánc működését és felépítését, továbbá a lakosság megóvása érdekében az érintett intézmények, rendvédelmi társszervek valamint az együttműködő szervezetek cselekvési rendjét és intézkedési feladatkörét. 2. Kulcsszavak hőség - heat UV-riadó UV alarm klíma - clime tájékoztatás information együttműködés - cooperation 3. Bevezetés Azért választottam ezt a témát, mert egyedülállóan az országban Tatabányán van szakmailag kidolgozott hőség- és UV-riadó terv, melynek bemutatásával szeretnék rávilágítni mennyire fontos és hasznos tud lenni egy ilyen fajta koncepció. Bemutatom a 2008 januárjában elfogadott tatabányai Hőség- és UV-riadó tervet, ami egy intézkedési terv, amely települési szinten szabályozza a nyári hőség- és UV-riasztás esetén az emberi élet- és egészség megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait. Az országban nemzetközi szinten is elsőként létrehozott terv elkészítéséhez Dr. Páldy Anna, az Országos Környezet-egészségügyi Intézet igazgatóhelyettes főorvosa tett szakmai ajánlásokat. A terv készítésében Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata, az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete, Tatabánya Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség, Tatabányai Megyei Jogú Város Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya, a Szent Borbála Kórház, az Országos Mentőszolgálat, Tatabánya, a Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület, a tatabányai bölcsődék, az 173

3 egészségügyi, a szociális ellátó, az oktatási intézmények, valamint az érintett szolgáltatók képviselői vettek részt. A terv elkészítése nem előzmények nélküli volt. A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete és a Vöröskereszt megbízásából Antal Z. László szerkesztésében 2007 tavaszán egy napozási oktatási anyag készült. Az oktatási anyag óvodai és iskolai csoportok számára tartalmaz előadásokat, feladatsorokat, interaktív játékokat, melyeknek célja az, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály figyelmét felhívja a biztonságos napozás szabályaira, az erős napsugárzás miatt esetleg kialakuló súlyos betegségek elkerülésére. Az országos oktatási anyag megjelenése után nem sokkal később napvilágot látott hőségés UV-riadó terv jelentős része szintén a lakosok tájékoztatására és oktatására irányul. A terv részeként pedig olyan hálózatot alakítottak ki Tatabányán, amelynek intézményi alapja az önkormányzat, az egészségügyi ellátórendszer és a katasztrófavédelem, és a végrehajtandó feladatokat a tervben részletezett veszélyhelyzetben határozza meg. [1] 4. A hőségriasztás oka, fokozatai, teendői és elrendelése A tartós kánikula rendkívüli módon megviseli az embereket, tömegrendezvényeken veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, úgyszintén a nagy forgalmú utakon. [2] A hőhullámok káros hatásainak (hőstressz, napszúrás, hőguta) csökkentése, illetve megelőzése érdekében került bevezetésre a három fokozatú hőségriasztás, amelynek fokozatai a hőmérsékleti küszöbérték meghaladásának szintjeitől és az előre jelzett időtartamtól függ. Az egyes fokozatok elrendelésének alapját a meteorológiai jellemzők, azaz az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzése adja. A hőségriadó idején több irányú együttműködésre van szükség, így a hőhullámok idején megfelelő együttműködés biztosítható. A hőségriadó fokozatai az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: 1. fokozat (Tájékoztatási fokozat) Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja a 25 C -ot. Teendők: Az Országos Tisztiorvosi Szolgálat belső információs rendszerét érinti. Az országos tisztifőorvostól a regionális tisztifőorvoson keresztül az ÁNTSZ Tatabányai, 174

4 Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetébe küldött adatok alapján Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékozatja a lakosságot a helyi médián keresztül. 2. Fokozat: (1. fokú riasztás) Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 C -ot. Teendők: Az országos tisztifőorvos az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézetén keresztül figyelmezteti az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetét. A kistérségi intézet levélben értesíti az alapellátó háziorvosi- (az alapellátó szakfőorvosok és ügyeletvezetők közreműködésével), védőnői szolgálatokat és a kistérségi önkormányzatokat a hőségriadó időtartamáról, fokozatáról, illetve a közreműködésüket kéri a megadott rendelkezések betartásában. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a riasztási láncban érintett intézményeket és a lakosságot figyelmezteti az egészséget érintő megelőző intézkedések megtételére. 3. Fokozat: (2. fokú riasztás) Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 27 C -ot. Teendők: a 2. fokozatnál megtett intézkedések szigorú ellenőrzése, a városi levegőminőség figyelése, a nagy valószínűséggel bekövetkező szmogriadóra való felkészülés. Emellett az országos tisztifőorvos értesíti a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkárságát, kérve, hogy az esetlegesen szükségessé vált ágazati intézkedéseket koordinálja, illetve vizsgálja meg, hogy szükségesek-e további intézkedések a hőhullámok hatásainak kezelése érdekében. 5. Az UV index és értékei Az UV index segítségével nyomon követhető az ultraibolya sugárzás veszélyességi szintje (1. sz. ábra). Az index alapján meghatározható az UV sugárzás erőssége, és annak megfelelően az óvintézkedések módja is. Az UV index értéke 1-10 skálán mozog. Minél magasabb az index, annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy az UV sugárzás hatására egyre kevesebb idő alatt kialakulhat a bőr vagy a szem sérülése, károsodása. 175

5 UV sugárzási szint UV szintek Teendők Gyenge 0,1 2,9 Nem kell védekezi! Biztonságosan tartózkodhatunk a szabadban. Mérsékelt 3 4,9 Tanácsos védekezni! 11 és 15 óra között árnyékban/fedett helyen kell tartózkodni! Fedjük bőrünket, viseljünk inget, kalapot, használjunk napvédő krémet! Erős 5 6,9 Szükséges védekezni! 11 és 15 óra között árnyékban/fedett helyen kell tartózkodni! Fedjük bőrünket, viseljünk inget, kalapot, használjunk napvédő krémet! Nagyon erős 7 7,9 Különleges védekezés szükséges. Kerüljük a szabadban tartózkodást 11 és 15 óra között! Ha mégis a szabadban kell tartózkodnunk, keressünk árnyékot! Ing, kalap és naptej használata KÖTELEZŐ! Extrém 8 + Különleges védekezés szükséges. Kerüljük a szabadban tartózkodást 11 és 15 óra között! Ha mégis a szabadban kell tartózkodnunk, keressünk árnyékot! Hosszú ujjú ing, kalap és naptej használata KÖTELEZŐ! 1. sz. ábra UV index értékek (forrás: 6. Az UV-riasztás fokozatai, teendői és elrendelése 1. fokozat (Tájékoztatási fokozat) Kritériuma: a Vöröskereszt honlapján és a tatabányai városi honlapon elérhető adatbázis szerint a térségben mért UV index érték eléri a nagyon erős értéket (7 7,9). Teendők: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a lakosságot tájékoztatja a helyi médián keresztül a biztonságos szabadban tartózkodás és napozás szabályairól. 176

6 2. Fokozat: (1. fokú riasztás) Kritériuma: a Vöröskereszt honlapján és a tatabányai városi honlapon elérhető adatbázis szerint a térségben mért UV index érték eléri az extrém értéket (8 +). Teendők: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a riasztási láncban érintett intézményeket és a lakosságot figyelmezteti és tájékoztatja a biztonságos szabadban tartózkodás és napozás szabályairól. Az egyes fokozatok elrendelésének alapját a Vöröskereszt honlapján közölt UV index értékei adják, így a hőhullámok idején megfelelő együttműködés biztosítható. 7. A hőség- és UV-riadó elrendelésére és megszűntetésére feljogosított tisztségviselők, a riasztási lánc Indokolt fokozatú hőség- és UV-riadót az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézet riasztása, valamint a Vöröskereszt által közzétett UV index értékek alapján (1. sz. ábra) - a Polgármester rendelheti el, illetve szüntetheti meg. 7.1 A hőségriadó esetén életbe lépő riasztási lánc Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézetén keresztül figyelmezteti az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetét. A kistérségi intézet levélben értesíti az alapellátó háziorvosi-, védőnői szolgálatokat és a kistérségi önkormányzatokat a hőségriadó időtartamáról, fokozatáról, illetve a közreműködésüket kéri a rendelkezések betartásában. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a riasztási láncban érintett intézményeket és a lakosságot figyelmezteti az egészséget érintő megelőző intézkedések megtételére. A kialakult helyzetről a Polgármesteri Hivatal haladéktalanul köteles értesíteni a 2. sz. ábrán felsorolt intézményeket és a lakosságot. 177

7 7.2 Az UV-riadó esetén életbe lépő riasztási lánc: UV index értékek alapján Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a riasztási láncban érintett intézményeket és a lakosságot figyelmezteti és tájékoztatja a biztonságos szabadban tartózkodás és napozás szabályairól. A kialakult helyzetről a Polgármesteri Hivatal haladéktalanul köteles értesíteni a 2. sz. ábrán felsorolt intézményeket és a lakosságot. A hőségriadó esetén életbe lépő riasztási lánc A Tatabánya Polgári Védelmi Kirendeltség A Városi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeleti szolgálata A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház Az Országos Mentőszolgálat (Tatabánya) A Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület A Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat A szociális ellátó intézmények, szanatórium Az ÉD. Vízmű Zrt Az E.ON Zrt A Sport Kht Az AVE Tatabánya Zrt A Regionális Munkavédelmi Felügyelőség A tatabányai bölcsődék A tatabányai ügyeletes óvodák A tatabányai napközis táborok, nyári táborok A helyi médián keresztül az érintett lakosságot, az intézményeket, szerveket Az UV-riadó esetén életbe lépő riasztási lánc A Tatabánya Polgári Védelmi Kirendeltség A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház Az Országos Mentőszolgálat (Tatabánya) Az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat A tatabányai bölcsődék A tatabányai oktatási intézmények A tatabányai napközis táborokat, nyári táborok A helyi médián keresztül az érintett lakosságot, az intézményeket, szerveket 2. sz. ábra UV és hőségriadó értesítési lánc (forrás: 178

8 8. Intézmények feladatai megelőző és korlátozó intézkedései hőség- és UV-riadó esetén 8.1 Az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetének feladatköre hőségriadó esetén: Tájékoztatási fokozat esetén Az országos tisztifőorvostól a regionális tisztifőorvoson keresztül az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetébe küldött adatok alapján tájékoztatja Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát. Riasztási fokozat esetén Az országos tisztifőorvostól az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézetén keresztül az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetébe küldött hőségriasztás alapján a kistérségi intézet levélben értesíti az alapellátó háziorvosi-, védőnői szolgálatokat és a kistérségi önkormányzatokat a hőségriadó időtartamáról, fokozatáról Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala feladatköre hőség- és UVriadó esetén: Tájékoztatási fokozat esetén kéri a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idősebb korosztályt, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban, vagy hűvös/klimatizált helyiségekben a további információig. igénybe vehető városi klimatizált helyiségek, közintézmények listájának közzététele egészségvédelmi ajánlások közzététele a lakosság és az ellátó személyzet körében Riasztási fokozat esetén figyelmezteti az érintett közintézményeket (2. és 4. sz. melléklet) és a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idősebb korosztályt, 179

9 hogy kerüljék a szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban, vagy hűvös/klimatizált helyiségekben a további információig igénybe vehető városi klimatizált helyiségek, közintézmények listájának közzététele ivóvíz minőségű víz biztosítása a közterületeken gyakoribb locsolás az esti órákban (közutak, parkok) hajléktalanokkal törődés, ivóvíz biztosítása egészségvédelmi ajánlások, tanácsok, információk közzététele a lakosság és az ellátó személyzet körében turisták és sportolók informálása szabadtéri rendezvények szervezőinek informálása villamos áramszolgáltatás zavartalanságának ellenőrzése megfelelő minőségű ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása Tatabánya területén. (A vezetékes ivóvíz ellátás zavartalanságának ellenőrzése Vízmű és ÁNTSZ feladat is!) hosszantartó aszály esetén fellépő hőséghullám idején célzott, illetve fokozott ellenőrzés a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében. Az ÁNTSZ aktív részvétele a vízkorlátozással kapcsolatos esetleges helyi intézkedések elrendelésében a temetkezési szolgáltatók figyelmének felhívása a megnövekedett igény kielégítése, átmeneti kapacitásnövelés céljából valamennyi érintett szolgáltató, szervezet, együttműködő figyelmének a felhívása a felsorolt intézkedések megtételének szükségességére együttműködés a regionális, kistérségi munkavédelmi felügyelőségekkel a zárt vagy szabad térben nagy hőhatásnak kitett munkavállalók hőterhelésének csökkentése érdekében (munkaruha, védőital, pihenőidő, a pihenés hűtött helyiségben buszvezetők stb.) városi forgalom ésszerű szervezése a légszennyezés csökkentése érdekében, amennyiben a hőségriadó szmogriadóval is jár (fokozott földközeli ózonkoncentráció esetén) 180

10 8.3 Tatabánya Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: vízosztás köztereken, forgalmas csomópontoknál (Ságvári Endre úton a Bárdos László Gimnázium mellett, valamint a Győri út-álmos Vezér út sarkán), valamint vasúti fennakadás vagy autópályán történő balesetből adódó torlódás esetén (ÉD. Vízmű Zrt., Tatabánya Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség, Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület) az intézkedések és figyelmeztetések végrehajtásának ellenőrzése villamos áramszolgáltatás zavartalanságának ellenőrzése megfelelő minőségű ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása Tatabánya területén városi forgalom ésszerű szervezése a légszennyezés csökkentése érdekében, amennyiben a hőségriadó szmogriadóval is jár (fokozott földközeli ózonkoncentráció esetén) 8.4 Tatabánya Megyei Jogú Város Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: a közterületi járőrszolgálat során veszélyeztetett állapotban lévő személyek (hajléktalanok, idős, beteg személyek) felismerése és az arra hivatott szerv (orvos, mentőszolgálat) értesítése, valamint tanácsadás és elsődleges intézkedések megtétele (a hatóság ez esetben, mint jelzőrendszer működik) a gépjárművek ellenőrzése során körültekintő intézkedés és a sofőrök, mint a nagy melegben veszélyeztetett személyek figyelmének felhívása a hőstressz által okozott baleseti kockázatra tájékoztató jellegű szórólapok kiosztásában való segítségnyújtás 8.5 Országos Mentőszolgálat (Tatabánya) feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: felkészülés a bizonytalan hívások, riasztások számának a növekedésére sürgősségi gyógyszerkészlet feltöltése a mentőautóban szállított gyógyszerek hűtőládában tárolása 181

11 8.6 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: Tájékoztatási és riasztási fokozat esetén: az Intézmény, mint kiemelt és megyei kórház, a hőségriadó során kialakult élethelyzetek kezelésének egészségügyi szolgáltatási feladataiért, mint vezető intézmény felel a hőségterv végrehajtása során az ÁNTSZ kistérségi intézetétől kapott értesítés alapján végrehajtja jelen résztervben meghatározott feladatait, ezek megvalósulását és a további teendőket igénylő változásokat jelzi az ÁNTSZ kistérségi intézete felé az ÁNTSZ kistérségi intézete a kórház főigazgatóját értesíti, aki összehívja a menedzsment érintett tagjait, és tájékoztatja őket a hőségriadó bekövetkezésének várható időpontjáról a menedzsment tagjai tájékoztatják a érintett osztály/részlegvezetőket, áttekintik a jelen résztervben meghatározott feladatokat, valamint az aktuális helyzet értékelése során felmerülő speciális teendőket a feladatok kiosztásáért ill. végrehajtásáért az osztály/részlegvezetők felelősek az intézmény a terv végrehajtása során együttműködik az alábbi szervekkel, egészségügyi és civil szervezetekkel: o ÁNTSZ kistérségi intézete o Országos Mentőszolgálat o Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat o Tatabánya Város Önkormányzata o társkórházak (infúzió ellátás tekintetében) a kommunikációt az intézmény részéről a főigazgató, ill. az általa meghatalmazott személy koordinálja az intézmény felelősségi körébe tartozik a telephelyein szolgáltatást igénybe vevő járóbetegek számára 182

12 o árnyékolt-szellőztetett várótermek biztosítása o tájékoztatás a hőségriadókor szükséges életmódról szórólapok, plakátok segítségével o a szolgáltatás igénybevétele közben estlegesen bekövetkezett rosszullétek ellátása, szükség szerint fekvőbetegenkénti átcsoportosítása az intézményben fekvőbetegként kezeltek esetében o árnyékolt-szellőztetett, lehetőség szerint klimatizált kórtermek biztosítása (igen csekély számban) o a sérülékeny csoportok meghatározása osztályos szinten o a sérülékeny csoportok esetében kiemelten szükséges feladatok meghatározása az intézmény közzéteszi honlapján az ÁNTSZ által rendelkezésre bocsátott a lakosság számára készült tájékoztató plakátokat a járóbeteg várókban plakátokat és szórólapokat helyez el a hőségriadó esetén ajánlott tennivalókról a járó- és fekvőbeteg szolgáltatást igénybe vevő lakosság esetében a sérülékeny csoportok azonosítását osztályos szinten az osztály/részlegvezetők végzik járóbeteg ellátás esetében be kell vonni a beküldő háziorvosokat, szociális gondozókat, napi gondozást végző civil szervezeteket (pl. hajléktalanok) az intézmény várótermeiben a szociális blokk részeként tudják az ivóvíz vételi lehetőséget biztosítani. A fokozott járványveszély elkerülése érdekében a napi takarításnál kiemelten figyelnek a fertőtlenítésre a várótermekben és a telephelyek szabadterein folyamatos orvosi ellátást biztosítanak az intézményen belül a sürgősséggel végzett ellátás során biztosítják a szükséges gyógyszereket, ill. azok szakszerű tárolását (szükség szerint hűtését) az intézmény lehetőség szerint biztosítja a megfelelő létszámú és képzett személyzetet 183

13 a hőségterv megvalósulását helyi szinten a menedzsment követi nyomon és beszámol a főigazgatónak az intézmény épületeinek állapotából és korából adódóan jelenleg kizárólag a Dózsa Gy. úti telephelyen lévő L épületben tud klimatizált műtőket biztosítani. További klimatizált helyiségek állnak még rendelkezésre (pl. műtők, sterilizálók, intenzív kórtermek), azonban ezek az ott folyó tevékenység folytán a lakosság számára nem hozzáférhetők a hőségterv részeként az intézmény fekvőbeteg ágyak átcsoportosítását végezheti szükség szerint a nem teljesen kihasznált osztályok segítségével. Az átcsoportosítás nem feltétlenül történik az osztályok megbontásával 1. kép Tájékoztató plakát (forrás: A fekvőbeteg ellátó osztályok feladatköre: a gyakoribb hőmérőzés (a testhőmérséklet emelkedésének ellenőrzése, illetve annak meggátlása borogatás, gyakori test lemosás) a fokozott izzadás miatt fokozott folyadékpótlás a gyakoribb ágyneműcsere a meleget kísérő ájulásos tünetekre felhívni a betegek és a személyzet figyelmét a hőség miatti bőrkiütések figyelemmel kísérése és annak ellátása 184

14 a krónikus betegségben szenvedők fokozott figyelemmel kísérése a nem sürgős műtétek a beteggel történt megbeszélés után esetleges halasztása, ha tartós fekvés a beavatkozás következménye az elektrolitok ellenőrzése mindazon betegségekben, ahol a fokozott sóvesztés kockázati tényezőt jelent a szakmai szabályok figyelembe vételével, a fokozott környezeti hőhatás miatt kerüljön előtérbe az adott kórképek ellátása a munkabeosztás ésszerű megszervezése, a munkatársak megfelelő pihenése biztosítása a túlzott megterhelés elkerülése miatt az osztályokon korai szellőztetés, ventillátorok beállítása, korai sötétítés a déli oldalakon a súlyos betegek légkondicionált őrzőben történő elhelyezése a műtétre váró esetek légkondicionált előkészítőben, illetve az ambuláns ellátásra szorulók légkondicionált folyosón történő elhelyezése megfelelő mennyiségű védőital kiosztása az ápoló személyzet és az ápoltak között, ill. a hűtőkapacitás megnövelése műszaki ügyelet megerősítése, a folyamatosan működő légkondicionálók meghibásodása esetére megfelelő számú hűtőszekrény biztosítása az élelmiszerek és gyógyszerek tárolására 8.7 Tatabányai háziorvosi és védőnői szolgálatok feladatköre hőség- és UV-riadó riasztási fokozata esetén: veszélyeztetett lakosságcsoportok fokozott figyelemmel kísérése sürgősségi gyógyszerkészlet feltöltése gyógyszerek hűtőszekrényben való tárolása gyógyszerek mellékhatásainak lehetséges megelőzése a lakosság tanácsokkal és információkkal való ellátása figyelemfelhívás a rendszeres bőrgyógyászati szűrés szükségességére 185

15 8.8 Házi gondozó szolgálat feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: A gondozottak naponta történő felkeresése, a szokásos ellátás mellett segítségnyújtás a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, szükség esetén az orvosi ellátás igénybevételében 8.9 Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület feladatköre hőség- és UV-riadó riasztási fokozata esetén: vízosztás köztereken, forgalmas csomópontoknál (Ságvári Endre úton a Bárdos László Gimnázium mellett, valamint a Győri út-álmos Vezér út sarkán), valamint vasúti fennakadás vagy autópályán történő balesetből adódó torlódás esetén (ÉD. Vízmű Zrt., Tatabánya Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség, Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület) tájékoztató jellegű szórólapok kiosztásában való segítségnyújtás 2.kép Vízosztás Tatabányán (Készítette: Sikrai Attila pv. alezredes) 186

16 8.10 A tatabányai bölcsődék feladatköre hőség- és UV-riadó riasztási fokozata esetén A bölcsődés gyermekek részére: szükséges a csoportszobák sötétítővel történő árnyékolásának megoldása sötétítő függönyökkel már a reggeli órákban, még mielőtt a Nap felmelegítené a foglalkoztató helyiségeket a levegőzés, a gyermekek szabad levegőn való tartózkodása a reggeli, kora délelőtti órákban történjen a napi hőmérséklet függvényében óra között ajánlott a hűvös szobában való tartózkodás a levegőztető teraszokon mobil árnyékoló ponyvák esetében már kora reggel le kell engedni a ponyvákat, még mielőtt a terasz járólapjai átmelegszenek (árnyékoló ponyvák folyamatos felújítása, cseréje) locsolással kell hűteni a csoportszobákhoz tartozó teraszokat, valamint szórófejes locsolók folyamatos működtetésével a foglalkoztatók előtti udvarrészek hűtéséről is gondoskodni kell a homokozókat naponkénti ásással való felfrissítéssel, locsolással és természetes vagy mesterséges árnyékolásuk megoldásával védeni kell a felmelegedés ellen folyamatos, langyos vizes, azonnali elfolyási lehetőséggel bíró pancsolási, szórófejes tusolási lehetőséggel kell biztosítani a gyermekek testének hűtését. A pancsolók közvetlen környezetében az árnyékolás megoldásáról természetes (fák, bokrok) és mesterséges (sátor, árnyékoló ponyva, árnyékoló pavilonok) árnyékolók telepítésével gondoskodni kell rendszeres és bőséges folyadékpótlás a gyermekek részére citromos limonádé, tealevéllel ízesített forralt víz biztosításával, és a gyermekek rendszeres, többszöri kínálásával fokozottabb figyelemmel kell lenni a gyermekek éttrendjének összeállítására a bölcsődeorvosok fokozott bevonása a gyermekek pszichés és szomatikus állapotának (az alacsony tolerancia miatt) figyelemmel kísérése a gyermekek testhőmérsékletének (a napi gyakorlaton túli) többszöri ellenőrzése A leégés elleni védelem, valamint a fej és a szem védelme érdekében széles karimájú kalapok és (lehetőleg hosszú ujjú) pólók használata a szabadban 187

17 A gyermekeket ellátó személyzet részére: a megfelelő, kényelmes, természetes alapanyagú, szellős nyári munkaruházat biztosítása a folyadék pótlására hűtött citromos limonádé, tea, anyagi lehetőségek szerint ásványvíz biztosítása a munkaidő és a munkafolyamatok ésszerű megszakítása, többszöri kikapcsolódási idő beiktatása A bölcsődébe járó gyermekek szülei, gondviselői részére: figyelemfelhívás és tanácsadás hirdetőtáblákon, szórólapokon, illetve személyes találkozások (gyermekek átadása-hazaadása, szülői értekezletek stb.) alkalmával: o gyermekek öltöztetése o a gyermekek étkeztetése o játszótéri tartózkodás o testhűtés, folyadékpótlás o alvási, pihenési körülmények o gépjárművek és tömegközlekedési eszközök biztonságos használata a gyermekek szempontjából (gyermeket egyedül zárt autóban hagyni életveszélyes és TILOS!) o a babakocsik árnyékolása, hűtése 8.11 A tatabányai szociális ellátó intézmények feladatköre hőségriadó esetén: a fokozott izzadás miatt fokozott folyadékpótlás, a gondozottak folyadékfogyasztásának nyomon követése, fokozottan fel kell hívni a figyelmet, hogy akkor is kell folyadékot fogyasztani, ha nem érzik a gondozottak a szomjúságot a tartózkodó helyiségek hőmérsékletének ellenőrzése a gondozottak testhőmérsékletének ellenőrzése a gondozottak testhőmérsékletének alacsonyan tartása (zuhanyozás, borogatás) ágyhoz kötött ápoltak esetében a gyakoribb ágyneműcsere az étrend figyelemmel kísérése (könnyű, sok folyadékot tartalmazó ételek) a meleget kísérő ájulásos tünetekre felhívni a betegek és a személyzet figyelmét a krónikus betegségben fokozott figyelemmel kísérése 188

18 a munkabeosztás ésszerű megszervezése, a munkatársak megfelelő pihenése biztosítása a túlzott megterhelés elkerülése miatt korai szellőztetés, ventillátorok beállítása, korai sötétítés a déli oldalakon megfelelő mennyiségű védőital kiosztása az ápoló személyzet és az ápoltak között, ill. a hűtőkapacitás megnövelése műszaki ügyelet megerősítése, a folyamatosan működő légkondicionálók meghibásodása esetére 8.12 Az ÉD. Vízmű Zrt. feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: megfelelő minőségű ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása Tatabánya területén vízosztási pontoknál (Ságvári Endre úton a Bárdos László Gimnázium mellett, valamint a Győri út-álmos Vezér út sarkán) ivóvíz biztosítása szállító járművel (ÉD. Vízmű Zrt., Tatabánya Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség, Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület) 8.13 Az E. ON Zrt. feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: villamos áramszolgáltatás zavartalanságának ellenőrzése a nem fizetők áramszolgáltatásának biztosítása, a kikapcsolás felfüggesztése 8.14 Az AVE Tatabánya Zrt. feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: gyakoribb locsolás a kora reggeli és az esti órákban a közutakon 8.15 A Sport Kht. feladatköre hőség- és UV-riadó riasztási fokozata esetén: a Tatabányai Sportuszoda nyitva tartásának meghosszabbítása a vendégek figyelmeztetése a magas UV értékekre 189

19 Összegzés A dolgozatomban bemutatott hőség és UV riadó terv megléte és folyamatos aktualizálása, pontosítása tökéletes alapot ad egy esetleges riasztás elrendelésénél. Ahogy már a dolgozat elején hangsúlyoztam fontos, hogy az állami és civil csoportok riasztásához szükséges adatok elérhetőek legyenek, valamint végrehajtandó lakosság védelmi feladatuk rögzítve legyen. Tatabányán elsőként létrehozott tervnek pontosan ez volt az alap koncepciója. Megalkottak egy olyan dokumentumot, mely egyben tartalmazza mindazon információkat, melyek megléte és gyors elérése felgyorsítja a szükséges intézkedések bevezetését, ezáltal elősegítve a gyors segítségnyújtást a lakosság számára. Úgy gondolom, hogy ennek a tervnek az elkészítése és folyamatos frissítése minden nagy lélekszámmal rendelkező település és város kötelessége. Fontos a gyors és céltudatos reagálás, de ehhez az kell, hogy a szükséges információk azonnal rendelkezésre álljanak. A bemutatott terv koncepció ezen kritériumoknak tökéletesen megfelel, elősegíti a mihamarabbi reagálást és ezzel csökkenti a veszélyhelyzet súlyosságát. 190

20 Forrás és irodalomjegyzék [1] Antal Z. László: Klímabarát települések (elmélet és gyakorlat), Pallas Kiadó Kft., Budapest, 2008, oldal ISBN [2] Dr. Zellei Gábor - Dr. Hornyacsek Júlia: Lakosságtájékoztatás, felkészítés és kríziskommunikáció a globális klímaváltozás okozta veszélyhelyzetekben, in: Szerk.: Prof. Dr. Bukovics István: Felkészülés a klímaváltozásra Környezet-Kockázat-Társadalom, OKF-KLIMKKT Project Budapest: oldal ISBN: Láng István Csete László Jolánkai Márton: A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2007, pp ISBN

INTÉZKEDÉSI TERV A HŐSÉG- ÉS UV-VÉDELEMRE (HŐSÉG- ÉS UV-RIADÓ TERV)

INTÉZKEDÉSI TERV A HŐSÉG- ÉS UV-VÉDELEMRE (HŐSÉG- ÉS UV-RIADÓ TERV) Berhida Város Polgármesteri Hivatal 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.:88/585-620, Fax: 88/585-620 E-mail: berhida@berhida.hu JÓVÁHAGYOM! Berhida, 2009. 07. 10 PERGŐ MARGIT polgármester INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A HŐSÉGRIADÓ ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÁS A HŐSÉGRIADÓ ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A HŐSÉGRIADÓ ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Speciális ápolási tanácsok Ajánlások fekvőbeteg ellátó intézmények részére Az ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete 2005-ben

Részletesebben

Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia

Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, FELKÉSZÍTÉS ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS OKOZTA VESZÉLYHELYZETEKBEN Az elmúlt évtizedben számos globális esemény és folyamat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Szám: J ó v á h a g y o m!.., 2013. július.-n..... HVB Elnök KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Siófok, 2013. július.-n..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat SZAKMAIPROGRAM 562917- Munkahelyi étkeztetés 562920 -Egyéb vendéglátás 680002- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841907- Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND 1 OM azonosítója: 200175 Intézményvezető/igazgató:.. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Elfogadta:

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 214. a 153/214. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3. oldal 1. A települési egészségterv háttere,

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n.. Varga Ferenc tű. dandártábornok Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató E G Y E T É R

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA. 2093 Budajenő, Kápolna köz 5.

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA. 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. HÁZIREND MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 HÁZIREND 2 OM azonosítója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Bölcsőde. I. Általános rendelkezések

Szervezeti és Működési Szabályzat Bölcsőde. I. Általános rendelkezések Szervezeti és Működési Szabályzat Bölcsőde I. Általános rendelkezések I. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

Tájékoztató a Tisza-tavi Vízimentő hálózat kialakításáról

Tájékoztató a Tisza-tavi Vízimentő hálózat kialakításáról Tájékoztató a Tisza-tavi Vízimentő hálózat kialakításáról I. BEVEZETÉS A kiemelt üdülőhelyeken és azok környezetében lévő természetes vizek a turisztikai vonzerő szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben