Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Auerbach Bianka Tatabánya város lakosságának felkészítése és védelme hőség és UV riadó idején Preparing the citizens of Tatabánya for heat and UV alarm Budapest, november

2 1. Absztrakt A dolgozat bemutatja a hőségriadó és az UV-riadó fokozatait, Tatabánya Város hőség- és UV-riadó tervét, azon belül a hőség- és UV-riadó elrendelésére, illetőleg megszűntetésére feljogosított tisztségviselők és a riasztási lánc működését és felépítését, továbbá a lakosság megóvása érdekében az érintett intézmények, rendvédelmi társszervek valamint az együttműködő szervezetek cselekvési rendjét és intézkedési feladatkörét. 2. Kulcsszavak hőség - heat UV-riadó UV alarm klíma - clime tájékoztatás information együttműködés - cooperation 3. Bevezetés Azért választottam ezt a témát, mert egyedülállóan az országban Tatabányán van szakmailag kidolgozott hőség- és UV-riadó terv, melynek bemutatásával szeretnék rávilágítni mennyire fontos és hasznos tud lenni egy ilyen fajta koncepció. Bemutatom a 2008 januárjában elfogadott tatabányai Hőség- és UV-riadó tervet, ami egy intézkedési terv, amely települési szinten szabályozza a nyári hőség- és UV-riasztás esetén az emberi élet- és egészség megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait. Az országban nemzetközi szinten is elsőként létrehozott terv elkészítéséhez Dr. Páldy Anna, az Országos Környezet-egészségügyi Intézet igazgatóhelyettes főorvosa tett szakmai ajánlásokat. A terv készítésében Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata, az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete, Tatabánya Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség, Tatabányai Megyei Jogú Város Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya, a Szent Borbála Kórház, az Országos Mentőszolgálat, Tatabánya, a Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület, a tatabányai bölcsődék, az 173

3 egészségügyi, a szociális ellátó, az oktatási intézmények, valamint az érintett szolgáltatók képviselői vettek részt. A terv elkészítése nem előzmények nélküli volt. A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete és a Vöröskereszt megbízásából Antal Z. László szerkesztésében 2007 tavaszán egy napozási oktatási anyag készült. Az oktatási anyag óvodai és iskolai csoportok számára tartalmaz előadásokat, feladatsorokat, interaktív játékokat, melyeknek célja az, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály figyelmét felhívja a biztonságos napozás szabályaira, az erős napsugárzás miatt esetleg kialakuló súlyos betegségek elkerülésére. Az országos oktatási anyag megjelenése után nem sokkal később napvilágot látott hőségés UV-riadó terv jelentős része szintén a lakosok tájékoztatására és oktatására irányul. A terv részeként pedig olyan hálózatot alakítottak ki Tatabányán, amelynek intézményi alapja az önkormányzat, az egészségügyi ellátórendszer és a katasztrófavédelem, és a végrehajtandó feladatokat a tervben részletezett veszélyhelyzetben határozza meg. [1] 4. A hőségriasztás oka, fokozatai, teendői és elrendelése A tartós kánikula rendkívüli módon megviseli az embereket, tömegrendezvényeken veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, úgyszintén a nagy forgalmú utakon. [2] A hőhullámok káros hatásainak (hőstressz, napszúrás, hőguta) csökkentése, illetve megelőzése érdekében került bevezetésre a három fokozatú hőségriasztás, amelynek fokozatai a hőmérsékleti küszöbérték meghaladásának szintjeitől és az előre jelzett időtartamtól függ. Az egyes fokozatok elrendelésének alapját a meteorológiai jellemzők, azaz az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzése adja. A hőségriadó idején több irányú együttműködésre van szükség, így a hőhullámok idején megfelelő együttműködés biztosítható. A hőségriadó fokozatai az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: 1. fokozat (Tájékoztatási fokozat) Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja a 25 C -ot. Teendők: Az Országos Tisztiorvosi Szolgálat belső információs rendszerét érinti. Az országos tisztifőorvostól a regionális tisztifőorvoson keresztül az ÁNTSZ Tatabányai, 174

4 Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetébe küldött adatok alapján Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékozatja a lakosságot a helyi médián keresztül. 2. Fokozat: (1. fokú riasztás) Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 C -ot. Teendők: Az országos tisztifőorvos az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézetén keresztül figyelmezteti az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetét. A kistérségi intézet levélben értesíti az alapellátó háziorvosi- (az alapellátó szakfőorvosok és ügyeletvezetők közreműködésével), védőnői szolgálatokat és a kistérségi önkormányzatokat a hőségriadó időtartamáról, fokozatáról, illetve a közreműködésüket kéri a megadott rendelkezések betartásában. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a riasztási láncban érintett intézményeket és a lakosságot figyelmezteti az egészséget érintő megelőző intézkedések megtételére. 3. Fokozat: (2. fokú riasztás) Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 27 C -ot. Teendők: a 2. fokozatnál megtett intézkedések szigorú ellenőrzése, a városi levegőminőség figyelése, a nagy valószínűséggel bekövetkező szmogriadóra való felkészülés. Emellett az országos tisztifőorvos értesíti a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkárságát, kérve, hogy az esetlegesen szükségessé vált ágazati intézkedéseket koordinálja, illetve vizsgálja meg, hogy szükségesek-e további intézkedések a hőhullámok hatásainak kezelése érdekében. 5. Az UV index és értékei Az UV index segítségével nyomon követhető az ultraibolya sugárzás veszélyességi szintje (1. sz. ábra). Az index alapján meghatározható az UV sugárzás erőssége, és annak megfelelően az óvintézkedések módja is. Az UV index értéke 1-10 skálán mozog. Minél magasabb az index, annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy az UV sugárzás hatására egyre kevesebb idő alatt kialakulhat a bőr vagy a szem sérülése, károsodása. 175

5 UV sugárzási szint UV szintek Teendők Gyenge 0,1 2,9 Nem kell védekezi! Biztonságosan tartózkodhatunk a szabadban. Mérsékelt 3 4,9 Tanácsos védekezni! 11 és 15 óra között árnyékban/fedett helyen kell tartózkodni! Fedjük bőrünket, viseljünk inget, kalapot, használjunk napvédő krémet! Erős 5 6,9 Szükséges védekezni! 11 és 15 óra között árnyékban/fedett helyen kell tartózkodni! Fedjük bőrünket, viseljünk inget, kalapot, használjunk napvédő krémet! Nagyon erős 7 7,9 Különleges védekezés szükséges. Kerüljük a szabadban tartózkodást 11 és 15 óra között! Ha mégis a szabadban kell tartózkodnunk, keressünk árnyékot! Ing, kalap és naptej használata KÖTELEZŐ! Extrém 8 + Különleges védekezés szükséges. Kerüljük a szabadban tartózkodást 11 és 15 óra között! Ha mégis a szabadban kell tartózkodnunk, keressünk árnyékot! Hosszú ujjú ing, kalap és naptej használata KÖTELEZŐ! 1. sz. ábra UV index értékek (forrás: 6. Az UV-riasztás fokozatai, teendői és elrendelése 1. fokozat (Tájékoztatási fokozat) Kritériuma: a Vöröskereszt honlapján és a tatabányai városi honlapon elérhető adatbázis szerint a térségben mért UV index érték eléri a nagyon erős értéket (7 7,9). Teendők: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a lakosságot tájékoztatja a helyi médián keresztül a biztonságos szabadban tartózkodás és napozás szabályairól. 176

6 2. Fokozat: (1. fokú riasztás) Kritériuma: a Vöröskereszt honlapján és a tatabányai városi honlapon elérhető adatbázis szerint a térségben mért UV index érték eléri az extrém értéket (8 +). Teendők: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a riasztási láncban érintett intézményeket és a lakosságot figyelmezteti és tájékoztatja a biztonságos szabadban tartózkodás és napozás szabályairól. Az egyes fokozatok elrendelésének alapját a Vöröskereszt honlapján közölt UV index értékei adják, így a hőhullámok idején megfelelő együttműködés biztosítható. 7. A hőség- és UV-riadó elrendelésére és megszűntetésére feljogosított tisztségviselők, a riasztási lánc Indokolt fokozatú hőség- és UV-riadót az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézet riasztása, valamint a Vöröskereszt által közzétett UV index értékek alapján (1. sz. ábra) - a Polgármester rendelheti el, illetve szüntetheti meg. 7.1 A hőségriadó esetén életbe lépő riasztási lánc Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézetén keresztül figyelmezteti az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetét. A kistérségi intézet levélben értesíti az alapellátó háziorvosi-, védőnői szolgálatokat és a kistérségi önkormányzatokat a hőségriadó időtartamáról, fokozatáról, illetve a közreműködésüket kéri a rendelkezések betartásában. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a riasztási láncban érintett intézményeket és a lakosságot figyelmezteti az egészséget érintő megelőző intézkedések megtételére. A kialakult helyzetről a Polgármesteri Hivatal haladéktalanul köteles értesíteni a 2. sz. ábrán felsorolt intézményeket és a lakosságot. 177

7 7.2 Az UV-riadó esetén életbe lépő riasztási lánc: UV index értékek alapján Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a riasztási láncban érintett intézményeket és a lakosságot figyelmezteti és tájékoztatja a biztonságos szabadban tartózkodás és napozás szabályairól. A kialakult helyzetről a Polgármesteri Hivatal haladéktalanul köteles értesíteni a 2. sz. ábrán felsorolt intézményeket és a lakosságot. A hőségriadó esetén életbe lépő riasztási lánc A Tatabánya Polgári Védelmi Kirendeltség A Városi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeleti szolgálata A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház Az Országos Mentőszolgálat (Tatabánya) A Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület A Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat A szociális ellátó intézmények, szanatórium Az ÉD. Vízmű Zrt Az E.ON Zrt A Sport Kht Az AVE Tatabánya Zrt A Regionális Munkavédelmi Felügyelőség A tatabányai bölcsődék A tatabányai ügyeletes óvodák A tatabányai napközis táborok, nyári táborok A helyi médián keresztül az érintett lakosságot, az intézményeket, szerveket Az UV-riadó esetén életbe lépő riasztási lánc A Tatabánya Polgári Védelmi Kirendeltség A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház Az Országos Mentőszolgálat (Tatabánya) Az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat A tatabányai bölcsődék A tatabányai oktatási intézmények A tatabányai napközis táborokat, nyári táborok A helyi médián keresztül az érintett lakosságot, az intézményeket, szerveket 2. sz. ábra UV és hőségriadó értesítési lánc (forrás: 178

8 8. Intézmények feladatai megelőző és korlátozó intézkedései hőség- és UV-riadó esetén 8.1 Az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetének feladatköre hőségriadó esetén: Tájékoztatási fokozat esetén Az országos tisztifőorvostól a regionális tisztifőorvoson keresztül az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetébe küldött adatok alapján tájékoztatja Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát. Riasztási fokozat esetén Az országos tisztifőorvostól az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézetén keresztül az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetébe küldött hőségriasztás alapján a kistérségi intézet levélben értesíti az alapellátó háziorvosi-, védőnői szolgálatokat és a kistérségi önkormányzatokat a hőségriadó időtartamáról, fokozatáról Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala feladatköre hőség- és UVriadó esetén: Tájékoztatási fokozat esetén kéri a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idősebb korosztályt, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban, vagy hűvös/klimatizált helyiségekben a további információig. igénybe vehető városi klimatizált helyiségek, közintézmények listájának közzététele egészségvédelmi ajánlások közzététele a lakosság és az ellátó személyzet körében Riasztási fokozat esetén figyelmezteti az érintett közintézményeket (2. és 4. sz. melléklet) és a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idősebb korosztályt, 179

9 hogy kerüljék a szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban, vagy hűvös/klimatizált helyiségekben a további információig igénybe vehető városi klimatizált helyiségek, közintézmények listájának közzététele ivóvíz minőségű víz biztosítása a közterületeken gyakoribb locsolás az esti órákban (közutak, parkok) hajléktalanokkal törődés, ivóvíz biztosítása egészségvédelmi ajánlások, tanácsok, információk közzététele a lakosság és az ellátó személyzet körében turisták és sportolók informálása szabadtéri rendezvények szervezőinek informálása villamos áramszolgáltatás zavartalanságának ellenőrzése megfelelő minőségű ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása Tatabánya területén. (A vezetékes ivóvíz ellátás zavartalanságának ellenőrzése Vízmű és ÁNTSZ feladat is!) hosszantartó aszály esetén fellépő hőséghullám idején célzott, illetve fokozott ellenőrzés a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében. Az ÁNTSZ aktív részvétele a vízkorlátozással kapcsolatos esetleges helyi intézkedések elrendelésében a temetkezési szolgáltatók figyelmének felhívása a megnövekedett igény kielégítése, átmeneti kapacitásnövelés céljából valamennyi érintett szolgáltató, szervezet, együttműködő figyelmének a felhívása a felsorolt intézkedések megtételének szükségességére együttműködés a regionális, kistérségi munkavédelmi felügyelőségekkel a zárt vagy szabad térben nagy hőhatásnak kitett munkavállalók hőterhelésének csökkentése érdekében (munkaruha, védőital, pihenőidő, a pihenés hűtött helyiségben buszvezetők stb.) városi forgalom ésszerű szervezése a légszennyezés csökkentése érdekében, amennyiben a hőségriadó szmogriadóval is jár (fokozott földközeli ózonkoncentráció esetén) 180

10 8.3 Tatabánya Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: vízosztás köztereken, forgalmas csomópontoknál (Ságvári Endre úton a Bárdos László Gimnázium mellett, valamint a Győri út-álmos Vezér út sarkán), valamint vasúti fennakadás vagy autópályán történő balesetből adódó torlódás esetén (ÉD. Vízmű Zrt., Tatabánya Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség, Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület) az intézkedések és figyelmeztetések végrehajtásának ellenőrzése villamos áramszolgáltatás zavartalanságának ellenőrzése megfelelő minőségű ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása Tatabánya területén városi forgalom ésszerű szervezése a légszennyezés csökkentése érdekében, amennyiben a hőségriadó szmogriadóval is jár (fokozott földközeli ózonkoncentráció esetén) 8.4 Tatabánya Megyei Jogú Város Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: a közterületi járőrszolgálat során veszélyeztetett állapotban lévő személyek (hajléktalanok, idős, beteg személyek) felismerése és az arra hivatott szerv (orvos, mentőszolgálat) értesítése, valamint tanácsadás és elsődleges intézkedések megtétele (a hatóság ez esetben, mint jelzőrendszer működik) a gépjárművek ellenőrzése során körültekintő intézkedés és a sofőrök, mint a nagy melegben veszélyeztetett személyek figyelmének felhívása a hőstressz által okozott baleseti kockázatra tájékoztató jellegű szórólapok kiosztásában való segítségnyújtás 8.5 Országos Mentőszolgálat (Tatabánya) feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: felkészülés a bizonytalan hívások, riasztások számának a növekedésére sürgősségi gyógyszerkészlet feltöltése a mentőautóban szállított gyógyszerek hűtőládában tárolása 181

11 8.6 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: Tájékoztatási és riasztási fokozat esetén: az Intézmény, mint kiemelt és megyei kórház, a hőségriadó során kialakult élethelyzetek kezelésének egészségügyi szolgáltatási feladataiért, mint vezető intézmény felel a hőségterv végrehajtása során az ÁNTSZ kistérségi intézetétől kapott értesítés alapján végrehajtja jelen résztervben meghatározott feladatait, ezek megvalósulását és a további teendőket igénylő változásokat jelzi az ÁNTSZ kistérségi intézete felé az ÁNTSZ kistérségi intézete a kórház főigazgatóját értesíti, aki összehívja a menedzsment érintett tagjait, és tájékoztatja őket a hőségriadó bekövetkezésének várható időpontjáról a menedzsment tagjai tájékoztatják a érintett osztály/részlegvezetőket, áttekintik a jelen résztervben meghatározott feladatokat, valamint az aktuális helyzet értékelése során felmerülő speciális teendőket a feladatok kiosztásáért ill. végrehajtásáért az osztály/részlegvezetők felelősek az intézmény a terv végrehajtása során együttműködik az alábbi szervekkel, egészségügyi és civil szervezetekkel: o ÁNTSZ kistérségi intézete o Országos Mentőszolgálat o Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat o Tatabánya Város Önkormányzata o társkórházak (infúzió ellátás tekintetében) a kommunikációt az intézmény részéről a főigazgató, ill. az általa meghatalmazott személy koordinálja az intézmény felelősségi körébe tartozik a telephelyein szolgáltatást igénybe vevő járóbetegek számára 182

12 o árnyékolt-szellőztetett várótermek biztosítása o tájékoztatás a hőségriadókor szükséges életmódról szórólapok, plakátok segítségével o a szolgáltatás igénybevétele közben estlegesen bekövetkezett rosszullétek ellátása, szükség szerint fekvőbetegenkénti átcsoportosítása az intézményben fekvőbetegként kezeltek esetében o árnyékolt-szellőztetett, lehetőség szerint klimatizált kórtermek biztosítása (igen csekély számban) o a sérülékeny csoportok meghatározása osztályos szinten o a sérülékeny csoportok esetében kiemelten szükséges feladatok meghatározása az intézmény közzéteszi honlapján az ÁNTSZ által rendelkezésre bocsátott a lakosság számára készült tájékoztató plakátokat a járóbeteg várókban plakátokat és szórólapokat helyez el a hőségriadó esetén ajánlott tennivalókról a járó- és fekvőbeteg szolgáltatást igénybe vevő lakosság esetében a sérülékeny csoportok azonosítását osztályos szinten az osztály/részlegvezetők végzik járóbeteg ellátás esetében be kell vonni a beküldő háziorvosokat, szociális gondozókat, napi gondozást végző civil szervezeteket (pl. hajléktalanok) az intézmény várótermeiben a szociális blokk részeként tudják az ivóvíz vételi lehetőséget biztosítani. A fokozott járványveszély elkerülése érdekében a napi takarításnál kiemelten figyelnek a fertőtlenítésre a várótermekben és a telephelyek szabadterein folyamatos orvosi ellátást biztosítanak az intézményen belül a sürgősséggel végzett ellátás során biztosítják a szükséges gyógyszereket, ill. azok szakszerű tárolását (szükség szerint hűtését) az intézmény lehetőség szerint biztosítja a megfelelő létszámú és képzett személyzetet 183

13 a hőségterv megvalósulását helyi szinten a menedzsment követi nyomon és beszámol a főigazgatónak az intézmény épületeinek állapotából és korából adódóan jelenleg kizárólag a Dózsa Gy. úti telephelyen lévő L épületben tud klimatizált műtőket biztosítani. További klimatizált helyiségek állnak még rendelkezésre (pl. műtők, sterilizálók, intenzív kórtermek), azonban ezek az ott folyó tevékenység folytán a lakosság számára nem hozzáférhetők a hőségterv részeként az intézmény fekvőbeteg ágyak átcsoportosítását végezheti szükség szerint a nem teljesen kihasznált osztályok segítségével. Az átcsoportosítás nem feltétlenül történik az osztályok megbontásával 1. kép Tájékoztató plakát (forrás: A fekvőbeteg ellátó osztályok feladatköre: a gyakoribb hőmérőzés (a testhőmérséklet emelkedésének ellenőrzése, illetve annak meggátlása borogatás, gyakori test lemosás) a fokozott izzadás miatt fokozott folyadékpótlás a gyakoribb ágyneműcsere a meleget kísérő ájulásos tünetekre felhívni a betegek és a személyzet figyelmét a hőség miatti bőrkiütések figyelemmel kísérése és annak ellátása 184

14 a krónikus betegségben szenvedők fokozott figyelemmel kísérése a nem sürgős műtétek a beteggel történt megbeszélés után esetleges halasztása, ha tartós fekvés a beavatkozás következménye az elektrolitok ellenőrzése mindazon betegségekben, ahol a fokozott sóvesztés kockázati tényezőt jelent a szakmai szabályok figyelembe vételével, a fokozott környezeti hőhatás miatt kerüljön előtérbe az adott kórképek ellátása a munkabeosztás ésszerű megszervezése, a munkatársak megfelelő pihenése biztosítása a túlzott megterhelés elkerülése miatt az osztályokon korai szellőztetés, ventillátorok beállítása, korai sötétítés a déli oldalakon a súlyos betegek légkondicionált őrzőben történő elhelyezése a műtétre váró esetek légkondicionált előkészítőben, illetve az ambuláns ellátásra szorulók légkondicionált folyosón történő elhelyezése megfelelő mennyiségű védőital kiosztása az ápoló személyzet és az ápoltak között, ill. a hűtőkapacitás megnövelése műszaki ügyelet megerősítése, a folyamatosan működő légkondicionálók meghibásodása esetére megfelelő számú hűtőszekrény biztosítása az élelmiszerek és gyógyszerek tárolására 8.7 Tatabányai háziorvosi és védőnői szolgálatok feladatköre hőség- és UV-riadó riasztási fokozata esetén: veszélyeztetett lakosságcsoportok fokozott figyelemmel kísérése sürgősségi gyógyszerkészlet feltöltése gyógyszerek hűtőszekrényben való tárolása gyógyszerek mellékhatásainak lehetséges megelőzése a lakosság tanácsokkal és információkkal való ellátása figyelemfelhívás a rendszeres bőrgyógyászati szűrés szükségességére 185

15 8.8 Házi gondozó szolgálat feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: A gondozottak naponta történő felkeresése, a szokásos ellátás mellett segítségnyújtás a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, szükség esetén az orvosi ellátás igénybevételében 8.9 Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület feladatköre hőség- és UV-riadó riasztási fokozata esetén: vízosztás köztereken, forgalmas csomópontoknál (Ságvári Endre úton a Bárdos László Gimnázium mellett, valamint a Győri út-álmos Vezér út sarkán), valamint vasúti fennakadás vagy autópályán történő balesetből adódó torlódás esetén (ÉD. Vízmű Zrt., Tatabánya Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség, Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület) tájékoztató jellegű szórólapok kiosztásában való segítségnyújtás 2.kép Vízosztás Tatabányán (Készítette: Sikrai Attila pv. alezredes) 186

16 8.10 A tatabányai bölcsődék feladatköre hőség- és UV-riadó riasztási fokozata esetén A bölcsődés gyermekek részére: szükséges a csoportszobák sötétítővel történő árnyékolásának megoldása sötétítő függönyökkel már a reggeli órákban, még mielőtt a Nap felmelegítené a foglalkoztató helyiségeket a levegőzés, a gyermekek szabad levegőn való tartózkodása a reggeli, kora délelőtti órákban történjen a napi hőmérséklet függvényében óra között ajánlott a hűvös szobában való tartózkodás a levegőztető teraszokon mobil árnyékoló ponyvák esetében már kora reggel le kell engedni a ponyvákat, még mielőtt a terasz járólapjai átmelegszenek (árnyékoló ponyvák folyamatos felújítása, cseréje) locsolással kell hűteni a csoportszobákhoz tartozó teraszokat, valamint szórófejes locsolók folyamatos működtetésével a foglalkoztatók előtti udvarrészek hűtéséről is gondoskodni kell a homokozókat naponkénti ásással való felfrissítéssel, locsolással és természetes vagy mesterséges árnyékolásuk megoldásával védeni kell a felmelegedés ellen folyamatos, langyos vizes, azonnali elfolyási lehetőséggel bíró pancsolási, szórófejes tusolási lehetőséggel kell biztosítani a gyermekek testének hűtését. A pancsolók közvetlen környezetében az árnyékolás megoldásáról természetes (fák, bokrok) és mesterséges (sátor, árnyékoló ponyva, árnyékoló pavilonok) árnyékolók telepítésével gondoskodni kell rendszeres és bőséges folyadékpótlás a gyermekek részére citromos limonádé, tealevéllel ízesített forralt víz biztosításával, és a gyermekek rendszeres, többszöri kínálásával fokozottabb figyelemmel kell lenni a gyermekek éttrendjének összeállítására a bölcsődeorvosok fokozott bevonása a gyermekek pszichés és szomatikus állapotának (az alacsony tolerancia miatt) figyelemmel kísérése a gyermekek testhőmérsékletének (a napi gyakorlaton túli) többszöri ellenőrzése A leégés elleni védelem, valamint a fej és a szem védelme érdekében széles karimájú kalapok és (lehetőleg hosszú ujjú) pólók használata a szabadban 187

17 A gyermekeket ellátó személyzet részére: a megfelelő, kényelmes, természetes alapanyagú, szellős nyári munkaruházat biztosítása a folyadék pótlására hűtött citromos limonádé, tea, anyagi lehetőségek szerint ásványvíz biztosítása a munkaidő és a munkafolyamatok ésszerű megszakítása, többszöri kikapcsolódási idő beiktatása A bölcsődébe járó gyermekek szülei, gondviselői részére: figyelemfelhívás és tanácsadás hirdetőtáblákon, szórólapokon, illetve személyes találkozások (gyermekek átadása-hazaadása, szülői értekezletek stb.) alkalmával: o gyermekek öltöztetése o a gyermekek étkeztetése o játszótéri tartózkodás o testhűtés, folyadékpótlás o alvási, pihenési körülmények o gépjárművek és tömegközlekedési eszközök biztonságos használata a gyermekek szempontjából (gyermeket egyedül zárt autóban hagyni életveszélyes és TILOS!) o a babakocsik árnyékolása, hűtése 8.11 A tatabányai szociális ellátó intézmények feladatköre hőségriadó esetén: a fokozott izzadás miatt fokozott folyadékpótlás, a gondozottak folyadékfogyasztásának nyomon követése, fokozottan fel kell hívni a figyelmet, hogy akkor is kell folyadékot fogyasztani, ha nem érzik a gondozottak a szomjúságot a tartózkodó helyiségek hőmérsékletének ellenőrzése a gondozottak testhőmérsékletének ellenőrzése a gondozottak testhőmérsékletének alacsonyan tartása (zuhanyozás, borogatás) ágyhoz kötött ápoltak esetében a gyakoribb ágyneműcsere az étrend figyelemmel kísérése (könnyű, sok folyadékot tartalmazó ételek) a meleget kísérő ájulásos tünetekre felhívni a betegek és a személyzet figyelmét a krónikus betegségben fokozott figyelemmel kísérése 188

18 a munkabeosztás ésszerű megszervezése, a munkatársak megfelelő pihenése biztosítása a túlzott megterhelés elkerülése miatt korai szellőztetés, ventillátorok beállítása, korai sötétítés a déli oldalakon megfelelő mennyiségű védőital kiosztása az ápoló személyzet és az ápoltak között, ill. a hűtőkapacitás megnövelése műszaki ügyelet megerősítése, a folyamatosan működő légkondicionálók meghibásodása esetére 8.12 Az ÉD. Vízmű Zrt. feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: megfelelő minőségű ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása Tatabánya területén vízosztási pontoknál (Ságvári Endre úton a Bárdos László Gimnázium mellett, valamint a Győri út-álmos Vezér út sarkán) ivóvíz biztosítása szállító járművel (ÉD. Vízmű Zrt., Tatabánya Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség, Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület) 8.13 Az E. ON Zrt. feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: villamos áramszolgáltatás zavartalanságának ellenőrzése a nem fizetők áramszolgáltatásának biztosítása, a kikapcsolás felfüggesztése 8.14 Az AVE Tatabánya Zrt. feladatköre hőségriadó riasztási fokozata esetén: gyakoribb locsolás a kora reggeli és az esti órákban a közutakon 8.15 A Sport Kht. feladatköre hőség- és UV-riadó riasztási fokozata esetén: a Tatabányai Sportuszoda nyitva tartásának meghosszabbítása a vendégek figyelmeztetése a magas UV értékekre 189

19 Összegzés A dolgozatomban bemutatott hőség és UV riadó terv megléte és folyamatos aktualizálása, pontosítása tökéletes alapot ad egy esetleges riasztás elrendelésénél. Ahogy már a dolgozat elején hangsúlyoztam fontos, hogy az állami és civil csoportok riasztásához szükséges adatok elérhetőek legyenek, valamint végrehajtandó lakosság védelmi feladatuk rögzítve legyen. Tatabányán elsőként létrehozott tervnek pontosan ez volt az alap koncepciója. Megalkottak egy olyan dokumentumot, mely egyben tartalmazza mindazon információkat, melyek megléte és gyors elérése felgyorsítja a szükséges intézkedések bevezetését, ezáltal elősegítve a gyors segítségnyújtást a lakosság számára. Úgy gondolom, hogy ennek a tervnek az elkészítése és folyamatos frissítése minden nagy lélekszámmal rendelkező település és város kötelessége. Fontos a gyors és céltudatos reagálás, de ehhez az kell, hogy a szükséges információk azonnal rendelkezésre álljanak. A bemutatott terv koncepció ezen kritériumoknak tökéletesen megfelel, elősegíti a mihamarabbi reagálást és ezzel csökkenti a veszélyhelyzet súlyosságát. 190

20 Forrás és irodalomjegyzék [1] Antal Z. László: Klímabarát települések (elmélet és gyakorlat), Pallas Kiadó Kft., Budapest, 2008, oldal ISBN [2] Dr. Zellei Gábor - Dr. Hornyacsek Júlia: Lakosságtájékoztatás, felkészítés és kríziskommunikáció a globális klímaváltozás okozta veszélyhelyzetekben, in: Szerk.: Prof. Dr. Bukovics István: Felkészülés a klímaváltozásra Környezet-Kockázat-Társadalom, OKF-KLIMKKT Project Budapest: oldal ISBN: Láng István Csete László Jolánkai Márton: A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2007, pp ISBN

Az ÁNTSZ kiemelt szakmai feladatai hőséghullámok esetén

Az ÁNTSZ kiemelt szakmai feladatai hőséghullámok esetén Az ÁNTSZ kiemelt szakmai feladatai hőséghullámok esetén Összeállította: dr Páldy Anna Országos Környezetegészségügyi Intézet 2011. Cél: Klímaváltozás egészségi hatásai megelőzése, az alkalmazkodás elősegítése.

Részletesebben

Alkalmazkodás: megelőzés, védekezés az egészségügy feladatai

Alkalmazkodás: megelőzés, védekezés az egészségügy feladatai Alkalmazkodás: megelőzés, védekezés az egészségügy feladatai Páldy Anna Fodor József OKK Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetpolitikai fórum: A klímapolitika és a klímaváltozás főbb kérdései,

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Alkalmazkodás az éghajlatváltozás okozta hőhullámokhoz, tapasztalatok és tennivalók: hőhullám tervek a közintézményekben

Alkalmazkodás az éghajlatváltozás okozta hőhullámokhoz, tapasztalatok és tennivalók: hőhullám tervek a közintézményekben Alkalmazkodás az éghajlatváltozás okozta hőhullámokhoz, tapasztalatok és tennivalók: hőhullám tervek a közintézményekben Dr. Páldy Anna Főigazgatóhelyettes főorvos Országos Környezetegészségügyi Intézet

Részletesebben

Hőségriasztás, UV sugárzás és a védekezés lehetséges eszközei

Hőségriasztás, UV sugárzás és a védekezés lehetséges eszközei Hőségriasztás, UV sugárzás és a védekezés lehetséges eszközei Tájékoztató anyag A magas hőmérsékletek elleni védekezés céljából az Országos Környezetegészségügyi Intézet és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

A 2007. évi hőségriasztás előzményei és tapasztalatai

A 2007. évi hőségriasztás előzményei és tapasztalatai A 07. évi hőségriasztás előzményei és tapasztalatai Előzmények A klímaváltozás hatásai egyre nyilvánvalóbbak. Az egyik legfontosabb hatás, a hőhullámok egyre gyakoribbá válnak: 1992-06 között a hőhullámok

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV A HŐSÉG- ÉS UV-VÉDELEMRE (HŐSÉG- ÉS UV-RIADÓ TERV)

INTÉZKEDÉSI TERV A HŐSÉG- ÉS UV-VÉDELEMRE (HŐSÉG- ÉS UV-RIADÓ TERV) INTÉZKEDÉSI TERV A HŐSÉG- ÉS UV-VÉDELEMRE (HŐSÉG- ÉS UV-RIADÓ TERV) 2 Jogszabályi háttér: 1995. évi LXXXII. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről A 2000. évi CXXIX törvénnyel

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV A HŐSÉG- ÉS UV-VÉDELEMRE (HŐSÉG- ÉS UV-RIADÓ TERV)

INTÉZKEDÉSI TERV A HŐSÉG- ÉS UV-VÉDELEMRE (HŐSÉG- ÉS UV-RIADÓ TERV) Berhida Város Polgármesteri Hivatal 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.:88/585-620, Fax: 88/585-620 E-mail: berhida@berhida.hu JÓVÁHAGYOM! Berhida, 2009. 07. 10 PERGŐ MARGIT polgármester INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV.

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV. Védekezzünk a napsugárzás káros hatásaival szemben Napsugárzásra egészségünk megőrzése érdekében is szükségünk van. A napsugarak egy része azonban káros. Ennek a káros sugárzásának valamennyien ki vagyunk

Részletesebben

Hasznos tanácsok a kánikula idejére a hőguta megelőzése és kezelése érdekében

Hasznos tanácsok a kánikula idejére a hőguta megelőzése és kezelése érdekében melléklet a 36380/2979/2015. ált. számú ügyirathoz Hasznos tanácsok a kánikula idejére a hőguta megelőzése és kezelése érdekében Az utóbbi években sokkal többször figyelhető meg rendkívüli, gyakran hosszantartó

Részletesebben

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben végrehajtandó védekezési szabályokról Juhász

Részletesebben

Általános teendők hőhullám idején

Általános teendők hőhullám idején Általáns teendők hőhullám idején lakás hűtése, éjszakai szellőztetése, légkndícinálása. testhőmérséklet alacsnyan tartása gyakri zuhanyzás világs, bő ruha viselete rendszeres flyadékfgyasztás, sópótlás

Részletesebben

Javaslatok a hőhullám elleni védekezéshez

Javaslatok a hőhullám elleni védekezéshez Javaslatok a hőhullám elleni védekezéshez Ahogyan emelkedik a hőmérséklet, úgy nő szervezetünk terhelése. A szervezet hőszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot,

Részletesebben

Sajtóközlemény. Hőségriasztás

Sajtóközlemény. Hőségriasztás HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE DR. IFJ. WERNIGG RÓBERT megyei tisztifőorvos Sajtóközlemény Hőségriasztás Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a meteorológiai előrejelzési

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK EGY ESETLEGES INFLUENZA-JÁRVÁNY HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE (EGY VÁLTOZAT)

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK EGY ESETLEGES INFLUENZA-JÁRVÁNY HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE (EGY VÁLTOZAT) ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK EGY ESETLEGES INFLUENZA-JÁRVÁNY HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE (EGY VÁLTOZAT) ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PANDÉMIÁS TERVE 2009 A TERVKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA: a járvány mértékének, kiterjedésének

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Wantuchné Dobi Ildikó OMSZ dobi.i@met.hu A klíma és energiatudatos városfejlesztés, mint a városi hősziget csökkentésének

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza város szmog riadó tervéről szóló 32/201 0.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava Az 1990-es évek elején még kevéssé volt a figyelem előterében a klímaváltozás egészségkárosító hatása. Ezt tükrözte a UN/IPCC (Éghajlatváltozással Foglalkozó Kormányközti Testület) első jelentése 1991-

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna Módszertani Gyermekjóléti Központként célunk a megyében működő gyermekjóléti

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

~' '\ I. f, ~... Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda

~' '\ I. f, ~... Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda 2007 O KT 3 O. ci:, ~ Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda Vass Péter osztályvezetõ részére Szombathely Kossuth L. u.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Gyermekek egészségkárosodását megelőző életviteli javaslatok a nyári hőség idejére Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna megyei tiszti főorvos Komárom Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A HŐSÉGRIADÓ ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÁS A HŐSÉGRIADÓ ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A HŐSÉGRIADÓ ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Speciális ápolási tanácsok Ajánlások fekvőbeteg ellátó intézmények részére Az ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete 2005-ben

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Területi gyermekellátás szakfőorvosi beszámol molója és aktuális kérdk rdései Dr. Kovács Julianna országos házi h gyermekorvos szakfelügyel gyelő Csecsemő- és s gyermekgyógy gyász Szakfőorvosok Országos

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Az ÁNTSZ feladatai hőségriasztás idején. Országos Környezetegészségügyi Intézet

Az ÁNTSZ feladatai hőségriasztás idején. Országos Környezetegészségügyi Intézet Az ÁNTSZ feladatai hőségriasztás idején Dr. Páldy Anna Országos Környezetegészségügyi Intézet 2013. 2003-2012 meteorológiai jellemző adatai, Budapest 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nyári

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása iránt

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2012 BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás.

Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás. HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás. A kánikula bárkinek okozhat egészségügyi panaszokat,

Részletesebben

1. sz. melléklet: Speciális ápolási tanácsok

1. sz. melléklet: Speciális ápolási tanácsok 1. sz. melléklet: Speciális ápolási tanácsok Ajánlások fekvőbeteg ellátó intézmények részére Az ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete 2005-ben összeállított ajánlása alapján a gyakoribb hőmérőzés (a testhőmérséklet

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 6/2000. (VI.05.) számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról

Zalacsány község Önkormányzatának 6/2000. (VI.05.) számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról Zalacsány község Önkormányzatának 6/2000. (VI.05.) számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,többször

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Orgovány Nagyközség

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 25/2000.(IV.25.) Kt. számú r e n d e l e t e a többször módosított 13/1999.(V.26.) Kt. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben