Munkaközösség-vezetői beszámoló a 2013/2014. tanév munkájáról Általános iskola felső tagozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaközösség-vezetői beszámoló a 2013/2014. tanév munkájáról Általános iskola felső tagozat"

Átírás

1 Munkaközösség-vezetői beszámoló a 2013/2014. tanév munkájáról Általános iskola felső tagozat I. Személyi és tárgyi feltételek a 2013/2014-es tanévben 1. Személyi feltételek alakulása (belépők-távozók, szakos ellátottság, tantárgyfelosztás változásai) Pedagógus neve Tanított tantárgyai, egyéb megbízatások, tevékenységek Barsi Ágnes rajz és vizuális kultúra, erkölcstan, etika, mozgókép-és médiaismeret tantárgy egyéni fejlesztés DÖK segítő pedagógus 6. osztály napközis csoport vezetője rajzszakkör vezetője hagyományápolás-hagyománytisztelet team vezetője Barteczka Mária német nyelv, történelem, hon-és népismeret tantárgy könyvtáros 7. osztály osztályfőnöke szakszervezeti képviselő TÁMOP pályázatot fenntartó pedagógus témahét: Egészséghét szervező pedagógus megemlékezések, versenyek felelőse 7. o. a fejlesztési tervben meghatározott egyéni fejlesztések HH tanulók Fehérné Lemler Éva matematika, fizika tantárgy 5. osztály osztályfőnöke tehetséggondozó pedagógus IPR menedzsment tagja 5. o. a fejlesztési tervben meghatározott egyéni fejlesztések HH tanulók kompetenciamérés telephelyi koordinátor TÁMOP pályázatot fenntartó pedagógus Hajdúné Farkas Dóra magyar és német nyelv és irodalom tantárgy egyéni fejlesztés munkaközösség-vezető 8. osztály osztályfőnök 8. osztályos napközis csoport vezetője 8. o. a fejlesztési tervben meghatározott egyéni fejlesztések HH tanulók IPR menedzsment tagja HH nyilvántartás felelős Szedres 175 projekt koordinátor TÁMOP pályázatot fenntartó pedagógus ünnepély, verseny felelőse Útravaló MACIKA pályázat koordinátor Klézl Zsuzsanna testnevelés mindennapos testnevelés 1

2 úszás sportkör tanulók fizikai állapotának felmérése 6. osztály osztályfőnöke 6. o. a fejlesztési tervben meghatározott egyéni fejlesztések HH tanulók Mester Lajos természetismeret, informatika, földrajz, technika, kémia tantárgy KT tag gyermek ügyeletesi rendszer vezetője 5. és 7. osztályos napközis csoportban tanít ünnepélyek hangosítása Porkoláb Tiborné tagintézmény - vezető angol nyelv IPR menedzsment SNI nyilvántartás felelős TÁMOP pályázatot fenntartó pedagógus TÁMOP pályázat felelőse Szerafin Ildikó biológia tantárgy egyéni fejlesztés tehetséggondozás 8. osztály napközis csoportban tanít Nemes András ének-zene tehetségfejlesztés Végh Imre történelem, hon-és népismeret Pilisi Edit kémia Az alsó tagozatos munkaközösség tagjai közül a felső tagozaton is tanítók: Erdélyesi Brigitta 5. osztály napközis csoportjának vezetője 7. osztályos napközis csoport vezetője a 2 félévben Katonáné Gárdai Anikó magyar nyelv és irodalom tantárgy BTMN - differenciált képességfejlesztés TÁMOP pályázatot fenntartó pedagógus Koleszár Orsolya angol nyelv 7. osztály napközis csoportjának vezetője az 1. félévben tehetséggondozás Szigetfalvi Gáborné SNI rehabilitációs foglalkozás egyéni fejlesztő foglalkozás 7. osztályos napközis csoportban tanít Matusné Nagy Etelka 7. osztályos napközis csoportban tanít A 2013/2014-es tanévben Nemes András a gimnáziumból jött hozzánk éneket tanítani, és a 2. félévtől Pilisi Edit lett új belépő kollégánk, mindketten javították a szakos ellátottságot. Továbbá Barteczka Mária kolléganő balesete miatt Végh Imre óraadó tanár úr (történelem, hon és népismeret) érkezett hozzánk. Az idei tanévtől újdonság volt, hogy az új erkölcstan/hit- és erkölcstan 2

3 tantárgy bevezetése miatt a római katolikus hitoktatóhoz és a református lelkészhez is jártak a délelőtti tanítási órákra a gyerekek. Minden új kollégánk szakmai munkáját, a nevelőtestületbe való beilleszkedését a munkaközösség tagjai támogatták, úgy érzem jól együtt tudtunk működni, szívesen dolgoznánk velük továbbra is. A tanév során Koleszár Orsolya részleges áthelyezése, Pilisi Edit érkezése, Barteczka Mária balesete miatt változott a tantárgyfelosztás. Igyekeztünk alkalmazkodni a változásokhoz. A felső tagozatban a tagok között folyamatos a kommunikáció, hiszen a munkaközösségünk tagjai egy tanári szobában tartózkodnak az órák között, minden elintézendő dolgot azonnal meg tudunk egymással beszélni. 2. A szakmai munkát biztosító feltételek, körülmények A felső tagozaton tanított tantárgyak oktatásának tárgyi feltételei megfelelőek. Tankönyveink az 5. osztályban az új kerettantervnek, a felsőbb évfolyamokon a törvényi előírásoknak megfelelnek, a szaktanárok választása alapján a tanulócsoport képességeihez, a követelményekhez igazodva. Munkaközösségünk leggyakrabban a Nemzedékek Tudása, Apáczai, Mozaik, Műszaki, Oxford Kiadók tankönyveit, tankönyvcsaládjait használja. Tantermeink nagy számában interaktív tábla található. A tanórák 25/30 %-ában IKT eszköz használatára kerül sor, a tankönyvekhez tartozó és saját készítésű digitális anyagokat használunk. Az idei tanévben 5. évfolyamon rendeltük először a kerettantervnek megfelelő tankönyveket. A tartós könyvekről szólva: a tanulóknak nehéz betartani, hogy ne írjanak a könyvbe. A digitális anyag, vázlatírás sokban segítette a pedagógus munkáját. Néhányan nem képesek vigyázni a tartós könyvre, nem tudják az állagát megfelelően megóvni. 2013/2014. tanévben a felső tagozaton tanítók által használt tankönyvek: 5. Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv Német nyelv Matematika Katonáné Gárdai Anikó Koleszár Orsolya Barteczka Mária Lázár-Horváth Henriett Fehérné Lemler Éva AP AP NT-56431/NAT NT-56521/NAT Széplaki Erzsébet Nyelvtan és helyesírás 5. évfolyam Radóczné Bálint Ildikó - Virág Gyuláné Irodalom 5. Poór Zsuzsanna Team 1 Course Book Angol tankönyv osztály Pass auf! 1 Neu Tankönyv Csordás Mihály - Konfár László - Kothencz Jánosné - Kozmáné Jakab Ágnes - MS-2305U Pintér Klára - Vincze Istvánné Sokszínű MATEMATIKA 5. tankönyv Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós MS-2265U Mária Sokszínű MATEMATIKA 5. gyakorló 1. kötet MS-2266U Dudás Gabriella 3

4 Történelem Természetismeret Barteczka Mária Végh Imre Mester Lajos MS-2655U MS-2855U AP Ap Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária Sokszínű MATEMATIKA 5. gyakorló 2. kötet Horváth Andrea Dr., Horváth Levente Attila Történelem 5. Horváth Andrea - Horváth Levente Attila Történelem munkafüzet 5 Horváth Miklós, Molnár László, Szentirmainé Brecsok Mária Természetismeret 5. Horváth Miklós, Molnár László, Szentirmainé Brecsok Mária Természetismeret 5. munkafüzet Informatika Mester Lajos MK Dancsó Tünde Végh András Számítástechnika 5-6. Technika Mester Lajos AP Gion János, Kovács Sándorné, Németh Lászlóné, Pitrik József, Pitrik Józsefné Technika és életvitel az 5. évfolyam számára Ének Nemes András AP Raffay Katalin Ötödik daloskönyvem Hon-és népismeret Barteczka Mária Végh Imre NT Dr. Baksa Brigitta Szülőföldünk. Hon- és népismeret 5. évfolyam Erkölcstan Barsi Ágnes AP Bánhegyi Ferenc - Olajosné Hit-és erkölcstan 6. Magyar nyelv és irodalom Kádár Ilona Erkölcstan 5. Székely János A könyvek könyve katolikus Jánosné Pál Erzsébet IT-105 református Ujlaky Tibor RP-005/0TK Árvavölgyiné Szatmári Ibolya, Kustár Gábor, Miklya Luzsányi Mónika Istennel a döntéseinkben Hajdúné Farkas Dóra AP AP Széplaki Erzsébet Nyelvtan és helyesírás tankönyv 6. évfolyam Radóczné Bálint Ildikó - Virág Gyuláné Irodalom az általános iskola 6. évfolyama és a 12 éves korosztály számára 4

5 Magyar nyelv és irodalom (eltérő tanterv) Angol nyelv Német nyelv Matematika Matematika (eltérő tanterv) Történelem Természetismeret Szigetfalvi Gáborné Porkoláb Tiborné Hajdúné Farkas Dóra Fehérné Lemler Éva Szigetfalvi Gáborné Barteczka Mária Végh Imre Mester Lajos NT NT-98544/MT NT-98544/F NT NT-56522/M NT MS-2306T MS-2316T MK MK MS-2656T MS-2856T AP AP Hámor Jánosné Irodalmi olvasókönyv Hámor Jánosné Molnár Ágnes Magyar nyelv 6. Hámor Jánosné Molnár Ágnes Magyar nyelv 6. feladatlapok Poór Zsuzsanna TEAM Walking Together Kocsány Piroska - Liksay Mária - Molnár Marianna Pass auf! 2 Neu Munkafüzet Kocsány Piroska - Liksay Mária Pass auf! Neu 2 Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné Sokszínű MATEMATIKA 6. tankönyv Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné Sokszínű MATEMATIKA 6. munkafüzet Kemény Judit Vandik Tamás Matematika 6. évfolyam Kemény Judit Vandik Tamás Matematika 6. osztály, feladatgyűjtemény Dr. Horváth Andrea Horváth Levente Attila Történelem 6 A középkor és a kora újkor története Horváth Andrea - Horváth Levente Attila Történelem munkafüzet 6 Horváth Miklós Molnár László-Szentirmainé Brecsok Mária Természetismeret a 6. évfolyam számára Horváth Miklós Molnár László-Szentirmainé Brecsok Mária Természetismeret munkafüzet a 6. évfolyam 5

6 7. Informatika Mester Lajos MK-06091/1 Technika Ének Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom (eltérő tanterv) Angol nyelv Német nyelv Matematika Matematika (eltérő tanterv) Történelem Mester Lajos Nemes András Katonáné Gárdai Anikó Szigetfalvi Gáborné Porkoláb Tiborné Hajdúné Farkas Dóra Fehérné Lemler Éva Szigetfalvi Gáborné Barteczka Mária Végh Imre AP AP AP AP NT NT NT EK- GetToTheTop1SB NT-56522/M NT MS-2307 MS-2317 MK MK MS-2657T számára Dancsó Tünde Végh András Számítástechnika 6. Gion János - Kovács Sándorné - Németh László - Pitrik József - Pitrik Józsefné Technika és életvitel a 6. évfolyam számára Németh Endréné Hatodik daloskönyvem Széplaki Erzsébet Nyelvtan és helyesírás tankönyv 7. évfolyam Radóczné Bálint Ildikó - Virág Gyuláné Irodalom az általános iskola 7. évfolyama és a 13 éves korosztály számára Hámor Jánosné Irodalmi olvasókönyv 7. Hámor Jánosné Molnár Ágnes Magyar nyelv 7. Hámor Jánosné Molnár Ágnes Irodalmi feladatlapok 7. H. Q. Mitchell Get To The Top 1 Student's Book Kocsány Piroska - Liksay Mária - Molnár Marianna Pass auf! 2 Neu Munkafüzet Kocsány Piroska - Liksay Mária Pass auf! Neu 2 Jakab Tamás Kosztolányi József Pintér Klára Vincze István Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 7. Kothencz Jánosné Pintér Klára Sokszínű MATEMATIKA munkafüzet 7. Kemény Judit Vandik Tamás Matematika 7. évfolyam Kemény Judit Vandik Tamás Matematika 7. Feladatgyűjtemény Horváth Levente Attila - Dr. Peyach István - Dr. Kövér Lajos TÖRTÉNELEM 7 6

7 8. Biológia Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Szerafin Ildikó Fehérné Lemler Éva Mester Lajos Pilisi Edit Mester Lajos Nemes András MS-2857 tankönyv Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM 7 munkafüzet AP Horváth Miklós Biológia 7. AP MS-2667T MS-2608T Informatika Mester Lajos MK T Technika Etika Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv Mester Lajos Barsi Ágnes Hajdúné Farkas Dóra Porkoláb Tiborné Horváth Miklós Biológia munkafüzet 7. Bonifert Domonkosné dr. Dr. Halász Tibor dr. Kövesdi Katalin dr. Miskolczi Józsefné Molnár Györgyné dr. dr. Sós Katalin FIZIKA 7. Mechanika. Hőtan tankönyv Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Péntek Lászlóné - Horváth Balázs KÉMIA 7. Kémiai alapismeretek tankönyv Dr. Siposné dr. Kedves Éva Horváth Balázs Péntek MS-2808T Lászlóné Kémia 7. Kémiai alapismeretek munkafüzet Szentirmainé Brecsok AP Mária Földrajz 7. Szentirmainé Brecsok AP Mária Földrajz munkafüzet 7. AP Németh Endréné Hetedik daloskönyvem Végh András Számítástechnika AP Gion János Kovács Sándorné Németh László Pitrik József Pitrik Józsefné Technika és életvitel 7. évfolyam AP Bánhegyi Ferenc - Harmatos Áronné - Olajosné Kádár Ilona Etika 7. Széplaki Erzsébet Nyelvtan AP és helyesírás tankönyv 8. évfolyam Bánki István Radóczné AP Bálint Ildikó Irodalom 8. Tom Hutchinson Project 2 OX tankönyv 7

8 Német nyelv Matematika Hajdúné Farkas Dóra Fehérné Lemler Éva OX NT NT-56523/M MS-2308 MS-2318 Tom Hutchinson Project 2 munkafüzet Kotzné Havas Erika - Szendy Judit Pass auf! 3 Neu Kotzné Havas Erika - Szendy Judit Pass auf! 3 Neu Munkafüzet Jakab Tamás Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze István Sokszínű MATEMATIKA 8. tankönyv Konfár László Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Sokszínű MATEMATIKA 8. munkafüzet Történelem Biológia Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Barteczka Mária Végh Imre Szerafin Ildikó Fehérné Lemler Éva Mester Lajos Pilisi Edit Mester Lajos Nemes András MS-2658 MS-2858 AP AP MS-2668T MS-2612 MS-2812T AP AP AP Bencsik Péter Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM 8 Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM 8 munkafüzet Nagyné Horváth Emília Biológia 8. Nagyné Horváth Emília Biológia 8. munkafüzet Bonifert Domonkosné dr. - Dr. Halász Tibor - Dr. Kövesdi Katalin - Dr. Miskolczi Józsefné - Molnár Györgyné dr. - Dr. Sós Katalin Fizika 8. Elektromosságtan. Fénytan tankönyv Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné KÉMIA 8. Szervetlen kémia tankönyv Dr. Siposné dr. Kedves Éva Horváth Balázs Péntek Lászlóné KÉMIA 8. Szervetlen kémia munkafüzet Szentirmainé Brecsok Mária Földrajz 8. Szentirmainé Brecsok Mária Földrajz 8. munkafüzet Németh Endréné Nyolcadik daloskönyvem 8

9 Informatika Technika Mozgókép-és médiaismeret Mester Lajos Mester Lajos Barsi Ágnes MK T AP PK-0223 Végh András Számítástechnika Gion János Kovács Sándorné Németh László Pitrik József Pitrik Józsefné Technika és életvitel 8. évfolyam Hartai László Muhi Klára Mozgóképkultúra és médiaismeret II. A 2013/2014. tanév munkája 1. Tanulmányi eredmények, bukások alakulása Tantárgyi átlagok Az osztályok 2013/2014-es tanévi tantárgyi átlagai a 2012/2013-as tanévi átlagokhoz viszonyítva Jelmagyarázat: az átlag emelkedése <0,2 0,2 az átlag emelkedése <0,8 0,8 az átlag emelkedése az átlag nem változott az átlag csökkenése <0,2 0,2 az átlag csökkenése <0,8 0,8 az átlag csökkenése A felső tagozatban az ének tantárgynál nőttek legjobban a tantárgyi átlagok, ez a tanárváltáshoz kapcsolható követelménybeli hangsúlyok elmozdulásával magyarázható. A tantárgyi átlagok két tantárgy kivételével (az egyiknél az eredmény nem változott a tavalyi eredményhez képest) a 8. osztályban nagy örömünkre emelkedtek, a legtöbb esetben 0,2-nél nagyobb volt ez az emelkedés. A 8. osztályos tananyagokban minden tantárgy esetén a hangsúly az ismeretek rendszerezésén, összefoglalásán, elmélyítésén van, ez ebben az évben is jól sikerült. Reméljük nyolcadikosaink 9

10 tanuláshoz való hozzáállásukat, lelkesedésüket középiskolai éveik alatt is megőrzik és megszerzett ismereteikre sikerrel építenek majd. 5., 6. osztályainkban és hetedik osztályunkban kettő- kettő, illetve 3 tantárgy esetén emelkedtek az átlagok, a többi tantárgy esetében az átlageredmények romlottak az előző évihez képest. Ötödik osztályunk átlageredménye a tantárgyi rontások ellenére is még jó: 4,28. Az előző évihez képest változott az osztály összetétele (5 új tanuló), a megnövekedett tananyag, a magas egy főre jutó hiányzás megnehezítette az ötödikesek dolgát. Az iskolai átlagot az egyéni fejlesztési órákon és a napköziben kapott segítséggel sikerült fölülmúlniuk. Évről-évre megfigyelhető, hogy 6. osztályos, 7. osztályos tanulóink a kamaszkori testi és lelki változások közepette nehezebben birkóznak meg iskolai feladataikkal, emellett a 7. osztályosok a belépő új tantárgyakkal, és így tanulmányi eredményük kisebb- nagyobb mértékben romlik. Ebben a két évfolyamban fordult elő bukás év végén. Egy tanuló esetében magas számú hiányzása is hozzájárult, hogy nem teljesítette a követelményeket. Magyar nyelv és irodalomból, illetve általában a természettudományi tárgyakból (matematika, biológia, kémia, földrajz) buktak meg ezek a tanulók. 2. Vizsgák eredményei Osztályozó vizsgát bonyolítottunk le félévkor és év végén a magántanulók számára. Magántanulóink a Szedres Hidja pusztán található Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány lakói közül kerülnek ki. A tanulói közül többen egyéb okok miatt nem jelentek meg, év végén egy tanuló jött el (6. o.), ő eredményesen vizsgázott, tanulmányait a hetedik évfolyamon folytathatja. 3. Mérések (külső-belső) eredményei A kompetenciamérésen 6. és 8. osztályos tanulóink vettek részt a hagyományos módon. Ez az esemény május 28-án zajlott, sokat készültünk rá matematika, magyar nyelvi, fejlesztő, egyéb csoportos foglalkozási órákon. A telephelyi koordinátor, Fehérné Lemler Éva irányította a mérést. Felmérésvezetők voltak: Mester Lajos a 6. osztályban, Hajdúné Farkas Dóra a 8. osztályban. Minden az előírásoknak megfelelően zajlott le. 6. és 7. évfolyamos tanulóinkkal részt vettünk februárjában a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által koordinált angol és német nyelvi alapszókincset és háttértényezőket mérő internetes, edia rendszer használatával készült mérésben. A program a kérdések végén minden tanuló esetében azonnal jelezte a százalékos teljesítményt. 6. osztályból 13 fő, 7. osztályból 16 fő vett részt a mérésen. Eredmények: 6. osztály angol 66%, német 63%, 7. osztály angol 71%, német 70 %. Javasoljuk a következő tanévben, hogy tartsunk nevelőtestületi megbeszélést a mérésekkel kapcsolatban (kompetenciaméréssel kapcsolatos tennivalók intézkedési terv, átmeneti mérés az alsó és a felső tagozat között) 4. Versenyeredmények Versenyeredmények tanév felső tagozat Dátum Megnevezés Részvétel (fő) Eredmények 7 forduló Abacus újság pontversenyei: Info-derby 5 o. 2 fő részt vettek 10

11 Sudoku Logigrafika Számrejtvény 5 o. 2 fő 5 o. 2 fő 5 o. 2 fő díjazottak díjazottak részt vett Zrínyi Ilona matematika verseny 5.o. 4 fő 7.o. 1 fő 8.o. 1 fő Nemzetközi Kenguru mat, verseny Matematika o. 5 fő 6.o. 1 fő 7.o. 4 fő 8.o. 1 fő 5.o. 2 fő 50., 55. helyezés, ill. részt vettek 66. hely részt vett 15., 28., 53., 80., 98. hely 96. hely 53., 54., 71., 89. hely 55. hely 5., 9. hely ápr. 29. Petőfi Sándor felső tagozatos házi szavalóverseny november helyi forduló 2013 szeptemberétől folyamatos havi 1 forduló Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bendegúz Tudásbajnokság matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, természetismeret (online) levelező verseny 5.o. 7 fő 6.o. 11 fő 7.o. 3 fő 8.o. 2 fő 7.o. 1 fő 8.o. 3 fő csak 5.o. vett rajta részt: mat. 3 fő magy. 2 fő tört. : 1 fő természetismeret1 fő 3 fő 6. osztályos tanuló nyert, ill. 2 fő 6.o. tanuló különdíjas lett részt vett arany fokozatú dicséret ebből 1 fő megyei 1., és országos 1., a másik arany fokozatú dicséret részt vett arany fokozatú dicséret február Bendegúz Nyelvész 5.o. 2 fő 7.o. 1 fő november Történelem helyi verseny 5.o. 6 fő 6.o. 9 fő 7.o. 8 fő 8.o. 4 fő 1 fő megyei 3. hely, 1 fő megyei 6.hely megyei 21. hely 1., 2., 3. hely részt vettek 1., 2., 3. hely részt vettek május Rovásírás helyi verseny 5.o. 6 fő 6.o. 2 fő 7.o. - 8.o. 3 fő 11

12 októbertől több forduló TITOK országos történelem levelező verseny 5.o. 8 fő országos 1. helyezés csapatverseny dec., jan. TITOK Arany János országos 5.o. 4 fő 1 fő 5. o. országos 8. hely magyar verseny 6.o. 4 fő több fordulós Jonatán Könyvmoly-képző 5.o. 1 fő Könyvmolyok kiváló mester levelező április Városi elsősegélynyújtó verseny 5.o. 2 fő 4. helyezés csapatverseny 6.o. 2 fő 7.o. 1 fő Megyei rajzpályázat 5.o 2 fő részt vettek 6.o. 2 fő 7.o. 2 fő 8.o. 2 fő Rajzpályázatok a tanév során: Álmaim karácsonya, Sió pályázat, 5 o. 4 fő 6.o. 2 fő 7.o. 1 fő 1.hely, 2. hely, 2 különdíj 3. hely, különdíj díjazott Lovas Udvarház 5.o. 1 fő 8.o. 1 fő különdíj Pompás-díj havi feladatok Szépművészeti Múzeum történelem és rajzpályázat 7.o. 15 fő országos 24. hely, elismerő oklevél Versenyeinkről a kollégák által beküldött táblázatokból a tanulók nevével kitöltött összesített eredménytáblázat készült, melyet beszámolónkhoz mellékeltünk. Néhány kolléga a felső tagozatból évek óta szép versenyeredményeket ér el tanulóival, valóban szívügyének tekinti a versenyeztetést. Szívesen élnénk még a szép eredményeket elért tanulók osztályában tehetséggondozó órákkal, ha lehetőség van rá. A problémát a versenyeztetéssel az okozza, hogy évről-évre drágábbá válnak. Figyelni kell a lehetőségeket, olcsóbb, illetve szociális háttér miatt ingyenes versenyeket választunk, a csapatversenyek is olcsóbbak, mert így megoszlik a költség. A másik probléma a versenyre való eljutás. A szülő segítségét vettük igénybe, és busszal is utaztunk, de a Budapestre, Pécsre, egyéb távolabbi versenyre való eljutás is mindig fejtörést okoz, és ezt is figyelembe kell venni a jelentkezésnél. Jó lenne, ha ebben anyagi segítséget kaphatnánk. Évek óta hagyományos házi versenyeinket a tanulók szinte már várják, ezeken magas volt a jelentkező gyermekek száma, sikeresek voltak az idén is. Sajnos a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyről (KLIK szervezésébe került át) információ hiányában lemaradtunk, de jövőre szeretnénk részt venni rajta újra. Új versenyeink voltak a tanévben: 1. Orchidea Pangea matematika verseny: az iskolai fordulón részt vettek: 5.o. 7 fő 6.o. 3 fő 12

13 7.o. 6 fő 8.o. 4 fő Pécsen az országos fordulón részt vettek: 5.o. 1 fő országos 15. hely 8.o. 1 fő részt vett 2. Holokauszt projekt videó készítés: 8.o. 1 fő elismerő oklevél 3. Weöres Sándor nyomában megyei versíró verseny: 8. o. 4 fő csapatban 2. helyezés 4. Internetes böngészős hittanverseny (Római Katolikus Egyház, Pécs): megyei verseny 5.o. 2 fő 6., 13. helyezés 5. KLIK pályázat az olvasás népszerűsítésére, plakátrajz: 5.o. 6 fő részt vett 6.o. 4 fő részt vett 8.o. 1 fő részt vett 5. Szorgalom, kiemelkedő teljesítmények, dicséretek 2013/2014. tanév vége Évfolyam Kitűnő tanuló (fő) Kiváló tanuló (fő) Jeles tanuló (fő) évf. Tantárgyi dicséretek német angol matematika tört. kémia biológia vizuális kultúra fizika. hon- és népism Tanév közben gyakran dicséretek különböző fokozataival jutalmaztuk a diákjainkat, elismerve a szorgalmas munkát, kiemelkedő versenyeredményt stb. A kiemelkedő teljesítményű tanulókat év végén tantárgyi dicsérettel jutalmaztuk. Az összesített versenyeredmények táblázatból kiderül, hogy az idén az 5. osztályos tanulók voltak a magyar Erkölcstan/ Hit-és erkölcstan 13

14 legaktívabbak, ők hozták a tagozatunkon a legtöbb versenyeredményt. Szeretném még kiemelni a sportversenyeken segítő ált. 5-6 fő diákot, aki a testnevelés tanárnő munkáját segíti. Ezen kívül néhány tanulóra mindig számíthatok, akik szívesen szerepelnek az ünnepélyeken bemondóként, szavalóként. Emlékezetes marad az a feladat, hogy polgármester úr helyett egy tanuló mondhatta el az ünnepi beszédet a faluünnepélyen, nagyon szépen teljesített. 6. Fegyelmi helyzet (magatartás, viselkedés, fegyelmi tárgyalások, devianciák) A szaktanári figyelmeztetések nagy száma jelzi a tanórai viselkedési problémákat. Gondot okozott sok esetben a késések és hiányzások igazolása, ebből adódtak a Pedagógiai Programunknak megfelelően a magasabb fokú figyelmeztetések. Néhány esetben történt a házirendnek nem megfelelő magatartási vétség, ezért voltak általában az osztályfőnöki figyelmeztetések. Fegyelmi tárgyalás a tanévben nem volt. Esetmegbeszélés 3 alkalommal történt, 1 alkalommal egy 6. és egy 7. o. tanuló összeszólalkozásából eredt a probléma, a megfelelő fegyelmező intézkedést kapta a sértő fél. Két esetben egy 8. osztályos tanuló, osztályfőnöke és napközis tanára beszélték meg a megfelelő tanórai viselkedés, mobiltelefon használatának szabályait. Sok gyerek az előző tanévben nem volt napközis, hozzá kellett szoknia a 16 óráig tartó tanuláshoz, benntartózkodáshoz, ebből is adódtak problémák, a Házirend megszegésének kisebb vétségei. 7. Közösségfejlesztés (iskolai megemlékezések, az iskolai i ünnepek, diákközgyűlés stb.) Iskolai megemlékezéseink a diákszínpados tanulók, a citerazenekar, az énekkar fellépésével zajlottak az esetek többségében, ezeket a műsorokat a község lakosságának is előadták a faluünnepélyeken. Felkészítők voltak: Kovács Anna, Szabó József, Szabóné Gáncs Tünde. Az ünnepélyek koordinálását Barsi Ágnes, a hangosítást Mester Lajos végezte. Barteczka Mária kolléganőm pedig újságcikkeket kezdeményezett róluk a Tolnai Népújságba. Ünnepélyeink a következők voltak: aradi vértanúk napja (október 4.), megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról (október 22.), a Doni áttörés szedresi hősi halottainak tiszteletére tartott emlékműsor (jan. 12.), a diktatúrák áldozatainak emléknapja (febr.25.), megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről (március 14.), a holokauszt emléknapja (április 15.), nemzeti összetartozás napja (június 4.). Ünnepeink a tanévnyitóval vették kezdetüket. A Bezerédj napon (október 25.) sor került az elsősök avatására, valamint a Nemzeti Alaptörvény átadására a 8. osztályos tanulók számára. Az ünnepi megemlékezés után kezdetét vette a Bezerédj - vetélkedő, valamint a Bezerédj-kupa játékos sorversenyek formájában. A Bezerédj nap egyben projektzáró nap ( Szedres 175 ) is volt az idei tanévben. Az IPR pályázat jóvoltából mozi látogatáson vettünk részt Szekszárdon az Agóra pláza moziban. Az adventi ünnepek a Mikulás ünneppel vették kezdetüket (december 6.), ezen idén a felső tagozatból csak az 5. osztály vett részt, a többiek osztálykeretben ünnepeltek. A diákszínpad Luca napi köszöntővel járta végig az osztályokat, a falubeli boltokat, hivatalokat (december 13.). Megrendezésre került a karácsonyváró nap is (december 21.), a hagyományos karácsonyi koncertet és játszóházat idén a Csurgó zenekar adta, az ünnepi műsort pedig a diákszínpad mutatta be. 14

15 A farsangi bál (február 14.) a Bartina együttes táncházával és a felső tagozatosok jelmezes felvonulásával kezdődött; vidám műsorral, szívkirályválasztással, tombolasorsolással, kiszeégetéssel folytatódott, és nagy sikerű diszkóval zárult. A gyermeknap idén a TÁMOP keretében a Szülői közösség bevonásával került megrendezésre, és kézműves programokkal, arcfestéssel, diák diszkóval szórakoztatta tanulóinkat (május 30.). A diákönkormányzat diákközgyűlésére a diáknapon került sor, amelyet színesített idén a Pünkösdölő rendezvény, valamint a Lovas Udvarházban lebonyolított programok (június 6.) Hagyományápoló projektjeink közül a a Szedres 175 elnevezésű projekt az előző éveket összefoglaló projekt volt, melyben a felső tagozatosok Szedres községről készült rajzok készítésével, valamint Szedresről szóló szöveg alkotásával, faliújság készítésével vettek részt, kapcsolódva a község jubileumi rendezvénysorozatához. Anyák napjára osztályünnepség helyett ajándékot készítettünk az osztályfőnök, és a rajztanárnő segítségével, amit a gyerekek hazavittek és hozzá verset tanultunk. Egészséghét témahetünk május közepén zajlott változatos programokkal. Osztálykiránduláson jártunk 70 diák részvételével vonattal Budapesten, kihasználtuk az olcsóbb utazási lehetőségeket, ez a program véleményem szerint nagyon sikeres volt. A ballagás és a tanévzáró ünnepi hangulatban búcsúztatta el a tanévet és a 8. osztályos tanulóinkat (június 14.). 8. Az intézményi sporttevékenységek bemutatása a. Fizikai állapotfelmérés: Osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály MINŐSÍTŐ KATEGÓRIÁK A felmérés Felmentett Felmért Tanulók ideje: pont pont tanulók tanulók 2013/2014. pont pont száma igen kifogásolható pont pont pont száma száma tanév gyenge közepes összesen gyenge jó kiváló extra összesen összesen ősz Tavasz ősz Tavasz ősz Tavasz ősz Tavasz

16 0-20 pont igen gyenge pont gyenge pont kifogásolható pont közepes pont jó pont kiváló pont extra 0-20 pont igen gyenge pont gyenge pont kifogásolható pont közepes pont jó pont kiváló pont extra 5. osztály ősz Tavasz 0 6. osztály ősz Tavasz 0 16

17 0-20 pont igen gyenge pont gyenge pont kifogásolható pont közepes pont jó pont kiváló pont extra Fő 0-20 pont igen gyenge pont pont jó pont extra 7. osztály ősz Tavasz 8. osztály Minősítési kategóriák ősz Tavasz 17

18 18

19 b. A mindennapos testnevelés tapasztalatai a felső tagozatban: A 2012/2013. tanévtől került bevezetésre a mindennapos testnevelés az ötödik évfolyamon. Jelenleg 5. és 6. évfolyamon történik heti 5 órában a testnevelés tantárgy oktatása. Ehhez a feltételek adottak. A tanórákat a csarnokban meg tudtuk tartani, nem kell azt megosztani sem, így maximálisan ki lehetett használni az egész terem adta lehetőséget a különböző tantárgyi tartalmak elsajátításához. A szerellátottság megfelelő, de az atlétikai tananyagok elsajátításához a körülmények inkább csak kielégítőek. Sajnos a magasugrószivacs huzata tönkrement, így azt nem lehet már használni. A távolugró gödröt fel kellene tölteni homokkal. Az ötödik és hatodik évfolyamon a tanulók a tananyagot a megemelkedett óraszám miatt alaposabban sajátíthatták el, emellett több idő jutott a testnevelési és sportjátékokra is, ami örömforrás számukra, mert játszani minden gyerek szeret. Az 5. - es tananyagot kiegészítette az úszás is. A mindennapos testnevelés elsődleges célja az is, hogy a gyerekek egészségi állapota javuljon. Ehhez szükséges, hogy a mozgás beépüljön a mindennapjaikba. Ennek megvalósulásához pedig a sok játékos mozgásforma, illetve az úszás remek lehetőséget biztosított. c. Sportkör munkájának szakmai értékelése: Az idei tanévben 3 sportköri csoport indult, Labdarúgás, kézilabda a felső tagozatnak. Labdarúgás: (5-8. osztály) Kézilabda: - Heti 2*45 perc - Létszám: 18 fő. - Feladat: labdás képességfejlesztés, labdakezelési technikák elsajátítása, szabályismeret, játéklehetőség biztosítása Résztvevők: Felső tagozatos tanulók - Létszám: 22 fő heti 1*45 perc Cél : A kézilabda mozgásanyagával(technikai, taktikai) való megismerkedés, illetve sportolási lehetőség biztosítása. Az iskolában lezajlott sportrendezvények: Bezerédj kupa, A Bezerédj nap keretén belül zajlott a verseny. Iskolánk tanulói egy házi váltóversenyben vehettek részt, ahol kicsik és nagyok együtt versenyeztek. A csapatokat 8 fő alkotta, évfolyamonként egy- egy tanulóval. A győztes csapat tagjai éremdíjazásban részesültek. A verseny lebonyolításában a 6. o.- os tanulók segédkeztek. Házibajnokságok: A gyermeknapra hirdettük meg a házibajnokságot 3 sportágban a TÁMOP program jóvoltából. Az alsó tagozat a Kölyökatlétika versenyszámaiban, a felsősök labdarúgás és kézilabda bajnokságon vehettek részt. 19

20 Népszerű volt mindhárom sportág, melyet a résztvevők létszáma is jelez. Az 1-4. évfolyamról 40 tanuló, a felsőből 3 csapat fociban, 2 csapat kézilabdában (elsősorban lányok) vett részt. Élvezetes küzdelmek zajlottak különösen az utóbbi sportágban. A győztesek éremdíjazásban részesültek. Az alsós versenyek levezénylésében a 6. osztályos tanulók vettek rész illetve látták el a versenybírói feladatokat. Szabadidős sportprogramok: Lovaglás Az IPR pályázat keretében lehetőségünk volt lovaglásra. 10 alkalommal a szedresi lovas udvarháznál zajlottak a foglalkozások. A gyerekek körében nagyon népszerű volt ez a tevékenység, mely hozzájárult ahhoz, hogy több tanulónk azóta is rendszeresen űzi ezt a sportot. Tanév elején tervezett sportversenyeink: Dátum Megnevezés Részvétel Eredmények Bezerédj Kupa 1-8. évfolyam háziverseny képviseletében dec.-febr. 10 forduló Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia országos online verseny fő 6.o. 3 fő 8.o. 4 fő 39.hely Szekszárd Szekszárd városkörnyéki atlétikai diákolimpia összetett egyéni és csapat verseny III. kcs 5 6. évf. 11 fő leány csapat 4. hely, fiú csapat 5. hely Új sportversenyek a tanévben: Dátum Megnevezés Részvétel Eredmények Wallacher Ákos 15 fő 2 fő 1. hely Szekszárd Terematlétika- Szekszárd városi szivacsgerelyhajítás, 2 fő 3. hely bajnokság szivacsgerelyhajítás, 1 fő 3. hely gátfutás, 2 fő szivacsgerelyhajítás és a leány váltó 4. helyezett 1 fő helyből hármasugrás, 1 fő gátfutás és a fiú váltó 3. hely 20

21 Zichy Domaine utcai Szekszárd futóverseny Borvidék félmaratongyermek futam 14 fő felsősök részt vettek 5 fő részt vett 9. Környezeti nevelés, egészségnevelés Környezeti nevelés, egészségnevelés a felső tagozatban: A környezeti és egészségnevelés feladatai, a kapcsolódó szociális, társas kompetenciák fejlesztése a felső tagozatban - az alsó tagozathoz hasonlóan tananyagtartalmakban és a hagyományos tanórai foglalkozásoktól eltérő keretekben is megjelenik. A természetismeret, biológia és földrajz tantárgyak témakörei évfolyamonként a tanulók életkorának megfelelően vonultatja fel Földünk és közvetlen környezetünk, saját testünk megismeréséhez szükséges ismereteket, az egészséges életmód ismérveit, viselkedéskultúra és önismeret fejlesztésének elemeit, a természetvédelem lehetőségeit. Más tantárgyak pl. a történelem, hon és népismeret, a magyar nyelv és irodalom, valamint az osztályfőnöki órák önmagukban és tantárgyi koncentráció keretében is alkalmat nyújtanak hazánk és közvetlen környezetünk alaposabb megismeréséhez, az idegen nyelvvel karöltve pedig más népek szokásainak kultúrájának elfogadásához. A tanítási órák lehetőséget nyújtottak a szociális kompetencia, a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez csoportos és páros munkák során, ahol a tanulók az együttműködést, elfogadást, segítségnyújtást, felelősségvállalást gyakorolhatták. Testnevelés tantárgy keretében a mozgás megszerettetése játékos mozgásformák megismertetésének segítségével zajlott. A szabadidőben ez a munka folytatódott az irányított játék foglalkozások segítségével. Egészség témahetünk májusban is a tevékenységeken keresztüli megismerést állította a középpontba, az iskolakert gondozásával, szelektív szemétgyűjtéssel, terményképek alkotásával. A futóverseny újfent nagy sikert aratott, ezután a tanulók egészséges ételeket és gyümölcsöt kóstolhattak. A felső tagozatosok több alkalommal a falut ölelő természetvédelmi területen jártak, a védett virágok megismerésének céljával. Biciklitúrát tettek szűkebb környezetünk, természeti kincseink jobb megismeréséért Medinára. A Sziget Egyesület meghívására tavaszi szemétgyűjtő akcióval járultunk hozzá falunk tisztaságához. Tanórákon és osztályfőnöki órákon a digitális programok segítségével tájékozódtunk a természetet károsító és a természetet védő magatartásformákról, technikai eszközökről. A védőnők négy előadást tartottak az egészségnevelés keretében a tisztálkodási szokásokról, egészséges táplálkozásról, szenvedélybetegségek megelőzéséről, szexuális felvilágosításról. Tisztasági szűrések kötelező jelleggel és pedagógusi kérésre is történtek. Orvosi és fogorvosi szűrések a tanév során két alkalommal megtörténtek, az orvosi szűrésekre a pedagógusok is kísérték a gyermekeket. 21

22 10. Gyakorlati képzéssel kapcsolatos tanácsadás: munkaközösségünkre nem vonatkozik 11. Egyéb (pszichológus, EÜ szűrés) : munkaközösségünkre nem vonatkozik, ill. az EÜ szűrésekről a 9. pontban szóltam már 12. Panaszkezelés (szülők, diákok) Esetmegbeszélés három alkalommal három alkalommal történt a tanévben. Probléma esetén a személyes szülői megkeresés a jellemző. Sok esetben a szülők bejelentés nélkül, a fogadóórát figyelmen kívül hagyva a nap bármely szakában érkeznek problémáikkal, ügyeletes gondjaikkal. Elvárják, hogy azonnal készen álljunk, esetleg tanóráról is kijöjjünk, mert ők éppen akkor érnek rá. Évek óta kérjük - emiatt is - portaszolgálat felállítását. Gyakran telefonon reagálják le problémáikat, elvárva a gyors intézkedést. 13. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények Nyílt napjaink ebben is márciusban zajlottak, a pedagógusok lelkiismeretesen készültek a tanórákra, sok esetben használtunk digitális táblás feladatokat is az órák színesítéséhez. Minden évfolyamon egy tanítási napot és egy napközis tanórát lehetett meglátogatni. A legaktívabb szülők az ötödikes diákok szülei voltak, de sajnos az a tapasztalat, hogy a felsőbb évfolyamos gyerekek szülei csak kevés számban látogatják a nyílt napokat. Általában még az osztályfőnök órája, illetve a közismereti tárgyak iránt érdeklődnek. Pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények: Pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek, programok A felvételi eljárás rendjének áttekintése Szülői értekezlet előkészítése, megtartása szóbeli tájékoztatás a felvételi eljárás rendjéről Tolna megyei középiskolák bemutatkozása a PTE IGY Főiskolai Karán (7., és 8.o. tanulói, és az érdeklődő szülők) Munkaügyi Hivatal jóvoltából ingyen busszal, kísért: Barteczka M., Hajdúné Tájékozódás az írásbeli felvételit szervező középfokú intézményekről (Oktatási Hivatal honlapján) Szakmatúra - látogatás a gyerekek választása alapján az Autocity Kft.-be és a Pannonvarázs pékségbe üzemlátogatásra (Munkaügyi Hivatal rendezvénye) kísért: Szerafin I., Hajdúné) Látogatás meghívás alapján az érdeklődő tanulókkal az I. Béla Gimnázium Tehetségnapjára, illetve A Kolping Katolikus Szakképzőbe. kísért: Erdélyesi B., Hajdúné) Tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára (4 tanuló) Időpontok szeptember hónapban szeptember 23. november 14. november 15. november 19. december 5. december

23 Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása az Önkormányzattal közösen (1 tanuló) Az érintett tanulók központi írásbeli felvételi vizsgája a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára Pályaválasztási tájékoztató szülői értekezlet a 8. o. szülőknek A szülők írásban nyilatkoznak gyermekük továbbtanulási céljairól Értesítések fogadása az iskolában az írásbeli vizsgák, és az Arany János Tehetséggondozó Programja pályázatainak eredményéről A felvételi lapok kitöltése számítógépes programmal A kitöltött lapok aláíratása a szülőkkel, esetleges javítások elvégzése Felvételi lapok elküldése Győrbe, illetve a középfokú iskolákba Visszajelzések a középiskolákból december 12. január január 20. január 31-ig február 6. január 31 február 6. február 7. február 14. április 25-ig 14. Intézmény keresettsége (beiskolázási adatok június 15.) Az 5. osztályba lépő gyerekek közül egy tanulót vittel el másik, szekszárdi iskolába, helyette tanév elején 4 tanuló érkezett a medinai általános iskolából, és egy fő év közben költözés miatt került ide. Az új tanulók is hozzájárulnak az iskola jó híréhez, beilleszkedésüket az osztályfőnök sikeresen támogatta. Az iskolai programokon a szülő, gyermek, pedagógus kapcsolatot kívánjuk erősíteni: pl. gyermeknap, farsangi bál, nyílt nap, fogadóóra, szülői értekezlet stb. Tanulóinkkal számos versenyen veszünk részt, szép eredményeinket rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket, és a nagyobb közösséget a faliújságokkal, újságcikkekkel. Részt veszünk a község rendezvényein, a műsorok megvalósítását segítjük, gyermekeink, pedagógusaink ezeknek tevékeny résztvevői. Hátrányos helyzetű tanulóink számára képesség kibontakoztató programot működtetünk, SNI-s tanulóink számára biztosítjuk a gyógypedagógiai fejlesztést, együttműködünk érdekükben. Útravaló programmal segítjük a hátrányos helyzetű tanulók középiskolába jutását. III. A munkaközösség tartalmi munkája 1. A munkaközösség hozzájárulása a kiemelt célok megvalósulásához a 2013/14. tanévben 1. a tanulói személyiség fejlesztése, az általános műveltség megszilárdítását szolgáló képzés folytatása, az élethosszig tartó tanulás megalapozása a nyelvi kompetencia és kommunikációs készségek fejlesztése, a személyiséghez kapcsolódó kompetenciák, (motiváció, önértékelés, felelősség stb.), 23

24 a tanuláshoz és a munkavégzéshez szükséges problémamegoldó képesség, a tanulásra való képesség, rendszerező képesség, az osztályfőnökök munkájának összehangolása Munkaközösségünk mindennapos munkájának célja a személyiségfejlesztés, az általános műveltség megszilárdítása, az élethosszig tartó tanulás megalapozása. Törekszünk a tantárgyi órákon kívül az osztályfőnöki, egyéni és csoportos fejlesztő és tehetséggondozó órákon is a különböző kompetenciaterületek, készségek, képességek fejlesztésére. A változatos feladattípusok megoldása során (projekt, csoport, pármunka) erősítjük az egymás iránt érzett felelősséget, az önértékelést, problémamegoldó képességet. Kis létszámú közösség lévén ismerjük egymás erősségeit, gyengeségeit, erre támaszkodunk a mindennapok feladatainak megoldásában. Napra készen tudunk egymás problémáiról, örömeiről. 2. a csoportban végzett munkához szükséges a szociális kompetenciák, (kommunikációs, együttműködési és konfliktuskezelő kompetenciák) az életvezetéshez szükséges kompetenciák, interkulturális kompetenciák, az informatikai eszközök használatához szükséges kompetenciák fejlesztésére irányuló tevékenységek erősítése Tanórákon, fejlesztő foglalkozásokon gyakran dolgoznak a tanulók csoportban, ezáltal igyekszünk erősíteni szociális, kommunikációs, együttműködési és konfliktuskezelő kompetenciákat. IKT eszközöket használunk a tanórák %-ában, a gyerekek nagy örömére, az órai feladatok színesítésére. 3. tehetséges tanulók kompetenciáinak továbbfejlesztése A tehetséges tanulóink rajz, énekkar, citera, diákszínpad, kézilabda, futball szakkörök, magyar és idegen nyelvi, valamint matematika tehetségfejlesztő órák közül választhattak. Ezen kívül sok versenyre neveztük őket szép eredménnyel. az egészség és az egészséges életmód bemutatása 4. környezettudatos életszemlélet kialakítása a tanulóknál, környezetvédelem, a prevenciós tevékenységek erősítése A mindennapos testnevelést bevezettük az 5. és 6. évfolyamon, lovagolni, úszni jártak tanulóink. Ezen kívül sportszakkörökből, sportversenyekből választhattak. Tanórákon (osztályfőnöki, biológia, természetismeret, földrajz) kiemelt figyelmet kap a téma. Részt vettek tanulóink a tavaszi falutakarítási napon. Napközi ideje alatt a szabadidőben szemetet szedünk, 24

25 5. ügyelünk környezetünkre. Iskolagyümölcs program egészséges finomságaiban részesülnek a gyerekek, erről a szülők is véleményt mondhattak. Egészséghét nevű témahetünk minden évben kiemelten kedvelt része a tanévnek gyümölcskóstolással, futóversennyel. a minőségirányítási rendszer működtetése (tanuló mérés-értékelés; intézményértékelés; vezetőértékelés; pedagógusértékelés) fejlesztési javaslatok készítése az IMIP-ben meghatározottak szerint (kompetencia eredmények javítása, hozzáadott érték) Intézményi önértékelési rendszerünk alapján a munkatervi ütemezéssel összhangban irányított intézményi önértékelést végeztünk december hónapban. Az önértékelés kérdőívek kitöltésével indult, melyet hat nem vezető, három vezető beosztásban dolgozó pedagógus töltött ki. Tagozatunkból öt tanár vett ebben részt. A kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében cselekvési terv készült, mely a felső tagozatos munka (pl. tesztfeladatok, kompetenciamérésre felkészítő feladatok, egyéni fejlesztő órák stb.) tekintetében is tartalmaz fontos feladatokat. 6. a tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése: felzárkóztatás, hiánypótlás, továbbtanulásra való felkészítés életpálya-építési kompetenciák fejlesztése Ezeknek a feladatoknak a megvalósulása tagozatunkon több formában történt. Egyéni és csoportos fejlesztő foglakozásokon, osztályfőnöki órákon, SNI, BTMN tanulók részére a fejlesztő órákon. IPR program és az Útravaló pályázat jóvoltából a bevont tanulók külön fejlesztésben, felzárkóztatásban részesültek. Kedvező beiskolázás a tanulói pályakövetés megalapozott pályaválasztási döntés támogatása különböző szakmaterület(ek) megismertetése által a szülő-iskola kapcsolatának szorosabbra fűzése, javítása 7. Igyekszünk változatos programokat tervezni, lebonyolítani, melyek intézményünk keresettségét növelhetik. próbáljuk a szülők sokféle igényét kielégíteni: pl. versenyeztetünk, évek óta szép sikerekkel; felzárkóztatjuk a gyengébb képességű tanulókat; felkészítünk a kompetenciamérésre, központi felvételire, nyelvi szintfelmérőre. A szülőket rendszeresen hívjuk az iskolába: szülői értekezletre, fogadóórára, nyílt napra, időszakos értékelésekre. A szülői közösséggel közösen több rendezvényt szervezünk: pl. farsangi bál, gyermeknap, Döknap közös főzés a Lovas Udvarházban stb. Osztályfőnöki órákon, a mindennapi tanítási 25

26 órákon, szülői fórumokon sokszor beszélünk a pályaválasztásról. Már a 7. osztályos tanulókat is elvisszük a pályaválasztási kiállításra, hogy minél előbb legyen fogalmuk a választási lehetőségekről. 8. osztályban szinte az egész félév e témakör körül forog. Az osztályfőnök a digitális anyagok segítségével bemutatja az egyes szakmák előnyeit, hátrányait. Nyílt napokra, pályaválasztási rendezvényekre kísérjük és küldjük tanulóinkat. Minden szülő számára felkínáljuk a pályaválasztási kiállításra való ingyenes utazási lehetőséget a Munkaügyi hivatal jóvoltából. Szintén az ő segítségükkel négy szakmaterületet lehetett az idén a gyakorlatban is meglátogatni, a tanulók szabad választása alapján mi egy péküzemben és egy autószerelő műhelyben jártunk. Gimnáziumunkból és kollégiumából minden évben járnak nálunk toborzás céljából: az idei tanévben a jó tanuló gyerekeink zöme (3 fő) a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban marad. 8. a szociális és közösségi életfeltételek fejlesztése Igyekszünk széppé, esztétikussá, otthonossá tenni az iskolát a gyerekeknek. Az osztályfőnök, a napközis nevelő, a szaktanárok ajánlásával faliképekkel, a gyerekek munkáival büszkeségekre hívjuk fel a figyelmet a falitáblákon, a folyosón, a két aulában, a termekben. Szerencsére sikerült úgy kialakítani, hogy bár tanórákon mindig más szakteremben tanulnak a gyerekek, minden osztálynak van az osztályfőnök segítségével kialakított saját terme. A rajztanárnő, történelem tanárnő figyel a faliújságok aktuális híreire, ahol láthatok a községgel, iskolával kapcsolatos hírek, rendezvények, versenyekre való felhívások. Félévkor és év végén a kiemelkedő verseny eredményeinket, az osztályok által választott büszkeségeket 2. A munkaközösség (szűk és kibővített tagságú) szerepvállalása a nevelőtestület kiemelt feladatainak megvalósulásában a tanév során Az alapdokumentumok szerinti egységes pedagógiai eljárások megvalósítása; Az előző tanévben megújított alapdokumentumok szabályainak megfelelően egységes pedagógiai eljárások alkalmazása a gyakorlatban (Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ) A pedagógiai szakmai munka hatékonyságának növelése, egyéni tanári sikeresség előmozdítása. 1. a tanulók jelenléti és munkafegyelmének javítása az intézményi rend, fegyelem, biztonság megszilárdítása (tanári, tanulói ügyelet) a Kerettanterv alapján készült, új helyi tantervek alkalmazása a szaktanári munka tervezéséhez az 5. évfolyamon tanmenetek elkészítése, jóváhagyása (2013. szeptember 13-ig); a Házirend előírásainak betartása és betartatása a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során 26

27 Hiányzások átlaga osztályonként a 2012/2013-as, 2013/2014-es tanévekben órákban megadva 2012/ / Az előző évhez képest megnőtt az ötödik osztályos hiányzások száma. Valószínűleg ennek a nagyobb terhelés az egyik oka, illetve néhány tanulónál a betegségek miatti hiányzások. Az általános iskola egy főre jutó átlagos hiányzása 2012/2013-ban, illetve 2013/2014- ben 60 óra 78 óra 2012/ /2014 A 2013/2014-es tanévben két osztályban (1., 5. o.) is megnőtt az egy főre jutó átlagos hiányzások száma, így ebben az évben az iskolai hiányzási átlag is emelkedett. (A 2012/2013-as tanévben egy olyan osztályunk volt, melyben a hiányzások egy főre jutó átlaga megközelítette a 100 órát.) Igazolatlan hiányzások száma az idei tanévben nőtt (tavaly 26 óra, idén 153 óra )köszönhető ez a tanáráról való késéseknek, illetve az idei tanévben egy tanuló 250 óra feletti hiányzásainak. A tanári és tanulói ügyeletet fenntartottuk, követtük. A Kerettantervek szerinti új helyi tantervek alkalmazásra kerültek. Elkészítettük és a munkaközösség - vezetők jóváhagyták a tanmeneteket a tanév elején. Igyekeztünk betartatni tanulóinkkal a Házirendet, probléma esetén esetmegbeszélést tartottunk, az érintett tanulókkal, szükség esetén az osztályközösséggel közösen igyekeztünk orvosolni a problémát. Az előírásoknak megfelelően fegyelmező intézkedésekre is szükség volt. 27

28 A pedagógus életpálya modell bevezetéséhez kapcsolódó feladatok megvalósítása A minősítéshez szükséges dokumentáció (tanári portfólió) vezetése a tanév során folyamatosan (1. lépcső ápr.30.); Az előírások szerinti évi 3 óralátogatás dokumentálása az óravázlatok benyújtásával, az ellenőrzésekről, megbeszélésekről készült feljegyzésekkel; Bekapcsolódás a pedagógus életpályamodell bevezetésével kapcsolatos nevelőtestületi továbbképzésekbe, közös programokba; Pedagógus munkaszervezési rendelkezések alkalmazása, Egyéni tanári eredményességi célok a szakmai munka hatékonyságának javítására. A minősítéshez szükséges dokumentáció vezetése a tanév során első körben 2 fő tanár esetében történt meg, akik pedagógus szakvizsgájuk révén a portfólió feltöltésére jogosultságot kaptak, Porkoláb Tiborné, Mester Lajos. Az óralátogatások dokumentálása az óravázlatok benyújtásával, valamint az óralátogatási feljegyzések elkészítésével történt. Az óraelemzési és értékelési szempontok alapján az órák elemzése megtörtént. Pedagógiai munkánkat az esetmegbeszélések, óraelemzések pozitívan támogatják. Felelős Hajdúné Farkas Dóra A Pedagógusok számára az új rendelkezések alapján elkészítettük a munkaidő-beosztást, valamint kialakítottuk a felügyeleti rendszert. Felelős: Hajdúné Farkas Dóra A pedagógiai innovációk fenntartása, korszerű módszertan alkalmazása A TÁMOP pályázat, a TIOP 1.1.1/07 interaktív tábla program fenntartási kötelezettségéhez kapcsolódó szakmai tevékenységek, az innovációk eredményeinek fenntartása témahét és projekt megszervezése, lebonyolítása korszerű és modern oktató eszközök használata (interaktív táblák) tanulók motiváltságának emelése tanulók tanulási módszereinek javítása 2. A pályázatok fenntartási kötelezettségeinek teljesülése: 5-8- évfolyamon folytattuk tovább az előző években már jól bevált tevékenységeket. kompetenciafejlesztés matematika, szövegértés szövegalkotás területen (programcsomagoknak megfelelő tartalom, modulárisan tervezett tanmenetek). Ebben együttműködött 7 bevont tanulócsoport, 5 pedagógussal. Felelősök: Fehérné Lemler Éva, Hajdúné Farkas Dóra, Barteczka Mária, Porkoláb Tiborné, Katonáné Gárdai Anikó. osztály kompetencia terület bevont pedagógus 5. osztály német nyelv Barteczka Mária 5. osztály szövegértés-szövegalkotás Katonáné Gárdai Anikó matematika Fehérné Lemler Éva 6., 7., 8. osztályok angol nyelv Porkoláb Tiborné 6. osztály német nyelv Hajdúné Farkas Dóra 8. osztály német nyelv Hajdúné Farkas Dóra szövegértés-szövegalkotás Hajdúné Farkas Dóra Ezen kívül felső tagozaton a hagyományismereti projektsorozatunkat Szedres 175 címmel folytattuk, és Egészséghét címmel témahetet tartottunk. Felelős: Hajdúné Farkas Dóra, Katonáné Gárdai Anikó. Mindkét projektben az összes tanuló részt vett. Tanórai tevékenységben, a tanulói tevékenységben az interaktív táblák nyújtotta lehetőségek beépítése az oktatási gyakorlatba (digitális tananyagok használata, kiselőadások készítése) a 28

Munkaközösség-vezetői beszámoló a 2013/2014. tanév munkájáról Alsós munkaközösség. Tanított tantárgyai, egyéb megbízatások, tevékenységek

Munkaközösség-vezetői beszámoló a 2013/2014. tanév munkájáról Alsós munkaközösség. Tanított tantárgyai, egyéb megbízatások, tevékenységek Munkaközösség-vezetői beszámoló a 2013/2014. tanév munkájáról Alsós munkaközösség I. Személyi és tárgyi feltételek a 2013/2014-es tanévben 1. Személyi feltételek alakulása (belépők-távozók, szakos ellátottság,

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Tankönyvlisták a 2013/2014-es tanévre

Tankönyvlisták a 2013/2014-es tanévre 5. a osztály - angol Tankönyvlisták a 2013/2014-es tanévre Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv 1. NT-11531/T az 5. évfolyam számára Magyar nyelv és kommunikáció Munkafüzet 2. NT-11531/M 5. évfolyam

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2066 Szár Rákóczi u. 41. Év végi beszámoló 2013-2014-es tanév

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2066 Szár Rákóczi u. 41. Év végi beszámoló 2013-2014-es tanév Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2066 Szár Rákóczi u. 41. Év végi beszámoló 2013-2014-es tanév 1. Működési feltételek rendkívüli események 2013. szeptember 1-jén életbe

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A 2013/2014-es tanév tankönyvlistája

A 2013/2014-es tanév tankönyvlistája A 2013/2014-es tanév tankönyvlistája 1.évfolyam Anyanyelv MS-1611U Ábécés olvasókönyv - Anyanyelv MS-1612U Írásfüzet 1.o. 1. félév - Anyanyelv MS-1613U Írásfüzet 1.o. 2. félév - Anyanyelv MS-1614U Olvasás

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Tarczy Lajos Általános Iskola a 2013/14-es tanév tankönyvei 1. a osztály. 1. c osztály

Tarczy Lajos Általános Iskola a 2013/14-es tanév tankönyvei 1. a osztály. 1. c osztály Tarczy Lajos Általános Iskola a 2013/14-es tanév tankönyvei 1. a osztály AP-010121 Az én ábécém - AP-010122 Első olvasókönyvem - AP-010201 Gyöngybetűk munkafüzet 1.o. - AP-010220 Első írásfüzetem a kisbetűkhöz

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2011. június 22. Kapja: Bencsik Mónika polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

A tankönyvrendelés leadásának határideje: 2013. július 12.

A tankönyvrendelés leadásának határideje: 2013. július 12. Tanuló neve: osztálya: 9.ajtp/1 OX-4384254 New English File Elementary Student's Book 2388 angol OX-4501057 New English File Elementary Munkafüzet CD melléklettel 1800 angol Tanuló neve: osztálya: 9.ajtp/2

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola szakmai beszámolója a 2013/14-es tanév végén

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola szakmai beszámolója a 2013/14-es tanév végén Átlag Átlag Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola szakmai beszámolója a 2013/14-es tanév végén 1. A szakmai munka áttekintése 1.1.A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása (11.-12.)

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1 A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium gimnáziumi részének MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 2

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

Gubányi Károly Általános Iskola. Beszámoló a 2014/2015-ös tanévről

Gubányi Károly Általános Iskola. Beszámoló a 2014/2015-ös tanévről Gubányi Károly Általános Iskola Beszámoló a 2014/2015-ös tanévről 1. Az iskola működésére vonatkozó statisztikai adatok: 1.1 Táblázat Statisztikai adatlap 2014/2015. tanév beszámolóhoz Megnevezés Alsó

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014.

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014. A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve 2014. Tartalomjegyzék I. Az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye helyi tanterve...

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE A TÁMOP 3.1.4 pályázat alapján a kompetencia alapú oktatás intézményünkben az alábbi területeken kerül továbbvitelre

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

PA-HG-2014/1 Bevezetés a Biblia világába I. Hit Gyülekezete 1. 1.050. 1.e osztály - térítésmentes. Raktári szám Cím Ár/Ft

PA-HG-2014/1 Bevezetés a Biblia világába I. Hit Gyülekezete 1. 1.050. 1.e osztály - térítésmentes. Raktári szám Cím Ár/Ft Tankönyvrendelés 2015/16-os tanév, Tarczy-iskola 1.a és 1.c osztály - térítésmentes Tartós tankönyvek használtan a könyvtárból: AP-010121 Az én ábécém 950 AP-010122 Első olvasókönyvem 950 AP-010910 A mi

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016.

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén, a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett kérjük a szülők elkötelezett

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET

PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 009/00. PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Tanulmányi ek és tehetséggondozó pályázatok Óbuda-Békásmegyer iskoláiban Pedagógiai Szolgáltató Intézet 0 Budapest, Szérűskert u.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Beszámoló a Móra Ferenc

Beszámoló a Móra Ferenc Beszámoló a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2013-2014-es tanév/nevelési évben végzett munkájáról 1 Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Tankönyvlista. Felső tagozat. 2013/2014. tanév

Tankönyvlista. Felső tagozat. 2013/2014. tanév Tankönyvlista Felső tagozat 2013/2014. tanév 5. a; 5. b; 5. c - emelt angol... 2 5. a; 5. b; 5.c - sima angol... 3 5. d... 4 6.b - emelt angol... 5 6.b - sima angol... 6 6. c; 6. d - emelt angol... 7 6.

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18.

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18. Év hó nap IDŐ PROGRAM FELELŐS 2013 augusztus 22. 9.00 Tanévnyitó értekezlet I. (alakuló) Igazgató 2013 augusztus 26-27-28. Multikulturális tábor Ugod, Árnyas erdő turistaház Takozatvezető, alsós kéttannyelvi

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

2012/2013. tanév tankönyvei 1. osztályok MS 0011-es csomag: Csomagban. MS 1712 Sokszínű matematika 1. o. 2. félév 2790

2012/2013. tanév tankönyvei 1. osztályok MS 0011-es csomag: Csomagban. MS 1712 Sokszínű matematika 1. o. 2. félév 2790 2012/2013. tanév tankönyvei 1. osztályok MS 0011-es csomag: MS 1711 Sokszínű matematika 1. o. 1. félév Csomagban MS 1712 Sokszínű matematika 1. o. 2. félév 2790 MS 1713 Számolófüzet MS 1714T Számvázoló

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika.

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika. ıtendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. Naplók, tanmenetek. Munka- és balesetvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló vezetése.- névsor SNI,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

Üllés és Forráskút Községek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje két éves működésének tapasztalatai

Üllés és Forráskút Községek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje két éves működésének tapasztalatai Üllés és Forráskút Községek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje két éves működésének tapasztalatai Üllés és Forráskút 2 éve működteti közoktatási társulás keretében

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Az első négy évfolyamon a diákok térítésmentesen kapják meg a tankönyveket.

Az első négy évfolyamon a diákok térítésmentesen kapják meg a tankönyveket. Kedves Szülők! Idén is elérkezett a tankönyvrendelés időszaka. Idén a Kello Szülők részére kialakított egy felületet - www.szuloifelulet.kello.hu oldalt, aminek használata nem kötelező! Itt a szülő ellenőrizheti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról

Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról Esztergom, 2008. június 18 Drobinoha Józsefné igazgató Tartalom:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola

Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények Kiemelt iskolai rendezvények 09.01.Tanévnyitó ünnepség 09.02. Felhívás öko-pályamunka készítésére. Téma:

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai konferencia Bpest, Starján

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

2012-2013 TANKÖNYVCSOMAGOK, - ÁRJEGYZÉK (2012. 02. 29.)

2012-2013 TANKÖNYVCSOMAGOK, - ÁRJEGYZÉK (2012. 02. 29.) Csomagkód Csomag tartalma 2012-2013 TANKÖNYVCSOMAGOK, - ÁRJEGYZÉK (2012. 02. 29.) Tantárgy Tankönyv,munkafüzet,feladatlap,stb Kódszám Egységár: 1,2 3,4 5,6 7,8 magyar Az én ábécém AP-010100 1 1 015 Ft

Részletesebben

Angol nyelvű könyvek évfolyamonként 2015/2016. tanév

Angol nyelvű könyvek évfolyamonként 2015/2016. tanév Angol nyelvű könyvek évfolyamonként évfolyam kód Tk. Címe Várható ára: Össz.: új Playway 1. tk+mf. 5160 1. új Playway 2. tk+mf. 5160 KT-1701 Music book 1. 2100 14820 KT-1724 Let's play art 1. 2400 2. KT-1725

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

KÓD CÍM JELLEG ÁR TÖMEG. AP010121 Az én ábécém 1. tk. Tartós 1 190 Ft 443. AP010122 Első olvasókönyvem 1. tk. Tartós 1 190 Ft 410

KÓD CÍM JELLEG ÁR TÖMEG. AP010121 Az én ábécém 1. tk. Tartós 1 190 Ft 443. AP010122 Első olvasókönyvem 1. tk. Tartós 1 190 Ft 410 1. OSZTÁLY AP010121 Az én ábécém 1. tk. Tartós 1 190 Ft 443 AP010122 Első olvasókönyvem 1. tk. Tartós 1 190 Ft 410 AP010127 Az én ábécém mf 1. Melléklet: Felmérések 500 Ft 161 AP010219 Nagybetűs írásfüzetem

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola. A 2014/15-ös tanév beszámolója

Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola. A 2014/15-ös tanév beszámolója A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola A 2014/15-ös tanév beszámolója Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Véleményezte: Sárközi Márta

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10. DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Iváncsa, 2014. november 24. Balhegy Gabriella Katalin

Részletesebben

8.évf. Név: osztály:

8.évf. Név: osztály: 8.évf. Név: osztály: 1 Ap-190382 Magyar alaptankönyv csomag 2490 2 EL-TOP 3SB To The Top 3 SB.+Companion 1915 3 EL-TOP 3TEST To The Top 3. Test Booklet 700 4 EL-TOP 3WB To The Top 3. WB. 1640 5 GAZ-08

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: 1 2 A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik.

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév Munkaközösségünk tagjai: Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. 1. - magyar történelem-német szakos tanár, munkaközösség-vezető

Részletesebben

2010/2011. tanév BESZÁMOLÓ

2010/2011. tanév BESZÁMOLÓ Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény, Szent László Király Általános Iskolája 8698 Somogyvár,

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kovács Árpádné igazgató Tartalomjegyzék 1. Nyilatkozatok... 6 2. Az Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

Részletesebben