DR. SÁSKA ZOLTÁN ATTILA FŐHADNAGY A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL THE HUNGARIAN PARLIAMENT ABOUT THE DOUBLE CITIZENSHIP ÖSSZEGZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. SÁSKA ZOLTÁN ATTILA FŐHADNAGY A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL THE HUNGARIAN PARLIAMENT ABOUT THE DOUBLE CITIZENSHIP ÖSSZEGZÉS"

Átírás

1 DR. SÁSKA ZOLTÁN ATTILA FŐHADNAGY A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL THE HUNGARIAN PARLIAMENT ABOUT THE DOUBLE CITIZENSHIP ÖSSZEGZÉS A határon túli nemzettársakért vállalt felelősség egy lépéssel tovább ment az állampolgársági törvény módosításán. A Magyar Országgyűlés túlmutatott a régi sérelmeken és példás gyorsasággal orvosolt kilenc évtizedet. ABSTRACT The responsibility for compatriots beyond the borders went further by a step on the modification of the Citizenship Law. The Hungarian Parliament pointed beyond the old offences and remedied nine decades by exemplary velocity. KULCSSZAVAK: állampolgárság, nemzet, törvényhozás, honosítás, nemzettárs KEYWORDS: citizenship, nation, legislation, naturalization, compatriot Miért kellett kibővíteni az évi LV. törvényt, amely gyorsított eljárással tette lehetővé a Magyarország határain kivűl élő magyarok számára a magyar állampolgárság felvételét? A határon túli magyarok számára magyar állampolgárságot biztosító T/29 számú törvényjavaslatot Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László, Németh Zsolt és Kósa Lajos terjesztették elő május 17-én május 19-én az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta a törvényjavaslatot és ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással általános vitára ajánlotta az Országgyűlésnek. 1 A bizottság szerint a törvény mindenben megfelel mind a nemzetközi jogi, mind az alkotmányos követelményeknek. Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és 1 AIÜB jegyzőkönyve, május 19. 1

2 vallásügyi bizottsága is nagy többséggel alkalmasnak találta azt az országgyűlési vitára, csupán három tartózkodás volt, az is a Magyar Szocialista Párt részéről. Az országgyűlési vitában felhívták a törvényhozó figyelmét egy koherencia zavarra, mely a státustörvény jelenlegi formája és az előterjesztett törvényjavaslat között áll fenn. 2 Az MSZP jó iránynak tartotta a kezdeményezést, mert 2005-ben Avarkeszi Dezső letelepedési, bevándorlási és honosítási kormánymegbízott irányítása alatt létrejött elképzelés folytatását látták benne, melynek lényege a honosítási eljárás gyorsítása és egyszerűsítése volt. Ennek ellenére a javaslat időzítését rossznak és veszélyesnek tartották. 3 A Jobbik Magyarországért Mozgalom nagy örömmel üdvözölte a törvényjavaslatot, és főleg azt, hogy végre, nagyon hosszú, kemény, kínkeserves évtizedek után úgy tűnik, konszenzus alakult ki a magyar parlamenti pártok között. 4 Az LMP képviselőcsoportja kifejezte egyetértését a javaslat főbb irányvonalaival és vitára alkalmasnak tartotta azt, hozzátéve azon elképzelését, hogy az érzelmi politizálás helyett a szakmaiságnak kell megjelennie. A LMP nem az ügy történelmi jelentőségét emeltek ki a törvénnyel kapcsolatban, hanem a határokon átívelő környezetszennyezés problémájának a kezelését. 5 Vezérszónoki felszólalások Előterjesztői expozéjában Semjén Zsolt egyszerűen fogalmazott az állampolgársági törvény meghozatalának okáról: A kettős állampolgárságról szóló törvény meghozatalának evidenciának kellene lennie, mert a Magyar Országgyűlésnek nem arról kell számot adni a történelem színe előtt, hogy miért tárgyaljuk ezt a törvényt, hanem arról kell számot adnunk, hogy miért nem tárgyaltuk réges-régen, közfelkiáltással elfogadva. 6 Hangvétele érzelmes, túlfűtött. 2 Országgyűlési Napló, Dr. Gulyás Gergely az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság előadója, (2010. május 20.). 3 AIÜB, Dr. Lampert Mónika (MSZP) képviselő asszony hozzászólása, (2010. május 19.). 4 AIÜB, Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő hozzászólása, (2010. május 19.). 5 AIÜB, Szilágyi Péter (LMP) képviselő hozzászólása (az LMP nem tagja a bizottságnak), (2010. május 19.). 6 Országgyűlési Napló, Dr. Semjén Zsolt (KDMP), (2010. május 20.). 2

3 Beszédében megállapítja, hogy számos félreértés, félreértetés vagy rosszindulatú félremagyarázás tapasztalható bizonyos kérdések tekintetében. Tematikusan sorra véve előadta a kérdéses témákra az előterjesztői reakciókat a nyelvtudás, a választójog, az egészségügyi és nyugdíjellátás, az adózáshoz kötött állampolgárság megszerzésének terén, továbbá az Európai Unió és szomszédállamaink várható reakcióit is. Az MSZP a szlovákiai választások esetleges negatív befolyásolása miatt aggódott, az ott élő magyar kisebbség miatt, ha a törvény meghozatalát a kérésektől eltérően mégsem halasztják el. Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkárának víziója egy új Közép-Európa építése. Úgy, ahogy Martonyi János külügyminiszter már egyeztetett az osztrák, a szerb, a szlovák, a horvát és az ukrán partnerével ebben a kérdésben, elengedhetetlennek tartotta a szomszédos államok felé való nyitottságot a végrehajtási rendeletek megalkotásában is, hiszen ez az új Közép-Európa építési tervének nagyon fontos tartozéka. 7 Dr. Simicskó István KDNP-s képviselő vezérszónoki felszólalásában a nemzet gondjaként kezelte az új lehetőséget, melynek felismerése igazi bölcsességet kíván, főként a baj felismerése utáni problémamegoldás készsége, annak mielőbbi rendezése. Ez az érv szólt amellett, hogy feltűnés nélkül, hiúság nélkül, szerény alázattal kellett mielőbb megoldani ezt a felismert problémát, mert ez Magyarország feladata, ez a küldetése és felelőssége. Elképesztő, hogy vita folyik a parlamentben arról, hogy meg kell-e tenni ezt a lépést vagy sem? Hogy egyáltalán van olyan álláspont, mely kifogásolja a szükségességét! Nem lenne szabad, hogy kérdés legyen, mert olyanról vitatkoztak, amiről már régen nem kellene vagy talán sohasem kellett volna vitatkozni. 8 Simicskó arra kérte a pártokat, hogy mivel a törvényjavaslat magában hordozza mindannyiunk közös szívét, ne az általában bevett szokást kövessék, hogy észérvek alapján hoznak döntést, mint a többi törvényjavaslat esetében. Véleménye szerint a törvénynek a meghozatala magán hordozza azt a régi, platóni üzenetet, amely megfogalmazza az eszes lélekkel való döntés jelentőségét, ugyanis jó döntést csak szívvel lehet igazából hozni. Az MSZP szerint éppen az összetartozás és a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében, a külhoni magyarság érdekeit szolgálva törekedett mindig jó viszonyra a szomszédos országokkal. 7 8 Országgyűlési Napló, Németh Zsolt a Fidesz vezérszónoka, (2010. május 20.). Országgyűlési Napló, Dr. Simicskó István a KDNP vezérszónoka, (2010. május 20.). 3

4 Ezért tartotta mindig fontosnak a határon túli magyarok szervezeteinek és az ottani magyarok utazásának, kultúrájának, tanulásának anyagi és erkölcsi támogatását. Ezért bővítette a magyarigazolvánnyal járó jogosítványokat, ezért tette azóta is sok eszközzel könnyebbé a honosítási eljárásokat, amelynek következtében három hónapra csökkent azok ügymenete. 9 A törvényjavaslat ellen azt a kifogást emelték, hogy ne okozzanak jóvátehetetlen kárt az időzítéssel, az előkészítetlenséggel, a körültekintő egyeztetés hiányával. Legfontosabb érvük az időzítés mellett, hogy senki se használhassa fel választási érdekek, pártérdekek eszközeiként a most meghozandó törvényt. A Magyar Szocialista Párt ezért a halasztást és a normális előkészítést javasolta, hiszen diplomáciai kakaskodás helyett tartós, megnyugtató rendezés kell. Gyors döntéshozatal helyett inkább egy Kárpát-medencei nemzetközi konferencia rendezését javasolták, melyen hangsúlyozni lehet, hogy a szándék az összetartozás erősítése és nem a határok revíziója vagy az állampolgári lojalitás megkérdőjelezése. Felmerült az MSZP-ben az a kérdés is, hogy a törvény megszavazásával mi lesz a határon túli magyaroknak járó eddigi kedvezményekkel, hiszen az ország lelkiismeretének megnyugtatása nem előbbre való, mint a határon túli magyarok tényleges érdeke. Így az előkészítetlenség miatt ne kerülhessenek olyan helyzetbe, hogy a kettős állampolgársággal nem jobb, hanem rosszabb helyzetben találják magukat. Tehát az MSZP racionális oldalról közelítette meg a kérdés, a Fideszes politikusok pedig érzelmi oldalról. A Jobbik az MSZP időzítési problémájára azt reagálta, hogy az elmúlt húsz esztendőben a szocialista párt mindig rossznak tartotta az időzítést, amikor ez a téma fölmerült. Mivel még kérdéses a választójog megadása az állampolgársággal együtt, a Jobbik kijelentette, hogy azt az utat fogja járni, mely a választójog megadásához vezet. Az LMP nagyon távolságtartó volt és aggodalmát fejezte ki az időzítés alkalmatlansága miatt. Beszédeikből kiderült, hogy számukra a törvényjavaslat annak a kezdetét jelenti, amivel a magyar politika értelmesen és hatékonyan kívánja segíteni a kisebbségben élő magyarok identitásának erősödését, nyelvi, kulturális értékeinek megőrzését, féltő ápolását, a kisebbségi lét egyetemes értékteremtő képességének kibontakozását, a magyar kultúra egészébe való folyamatos szervesülését, európai létünk gazdagítását. Ugyanakkor óvtak mindenkit attól, hogy ennek a javaslatnak az elfogadásától csodát várjon. A törvényjavaslat mellett csak az akkori állapot diszkriminatív jellege szólt, továbbá előrevetítették, hogy lesznek még módosító 9 Országgyűlési Napló, Harangozó Gábor az MSZP vezérszónoka, (2010. május 20.). 4

5 javaslataik a névhasználat szabályozásával kapcsolatban. Az LMP volt az egyetlen párt, mely előhozta a vonatkozó költségek problémáját. 10 A parlamenti beszédek áttanulmányozása után akarva-akaratlanul szembetűnik a határon túli magyarok kifejezés szinonimáinak használata a parlamenti pártok megnyilatkozásaiból. A Fidesz a magyar nemzet valamennyi tagjáról, a magyar nemzet egyharmadáról, külhoni magyarokról, határon túl rekedt nemzettársainkról beszél. Az MSZP nemzettársakról és külhoni magyarokról. A Jobbik nemzettestvérekről, külhoni magyarjainkról, míg az LMP kisebbségben élő magyarokról, sőt az is előfordult, hogy érintettekről beszélt. Szavazás A kormánypárt részéről 224 Fideszes igent és 34 KDNP-s igent adtak le, és ha ezt összeszámoljuk, rájövünk, hogy nem tudunk elszámolni 5 képviselő szavazatával, mint ahogy nem tudunk elszámolni 4 Jobbikos és 2 LMP-s szavazattal sem. A szavazáson nem volt jelen 21 szocialista frakciótag. A törvényjavaslat egy az egyben úgy lett elfogadva, mint ahogy azt az indítványozók benyújtották, mivel a Fidesz-KDNP által alkotott többség kívülről egyetlen egy módosító javaslatot sem fogadott el. Emlékezzünk! Tehát nem pusztán arról van szó, arról a régóta ismert magyar magatartásról, hogy a fájdalmunkat fejezzük ki a trianoni békediktátum miatt, hanem arról van szó, hogy a XXI. században mire kötelez bennünket az a 90 év, amelyet magunk mögött hagytunk. S nem véletlen, hogy a nemzeti összetartozás napjának és a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételnek gondoljuk ezt a 90 évet, hiszen úgy ítélik meg az előterjesztők, hogy az elmúlt 90 év arra volt példa, hogy bár a trianoni békediktátum megroppantotta gerincünket, megtörni mégsem tudta Országgyűlési Napló, Mile Lajos (LMP) vezérszónoki felszólalása, (2010. május 20.). AIÜB, Dr, Répássy Róbert (Fidesz) szóbeli kiegészítése a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről, (2010. május 19.). 5

6 A határon túliakért vállalt felelősség egy lépéssel tovább ment az állampolgársági törvény módosításán. Ugyan május 19-én még nem ejtette meg a magyar Országgyűlés az állampolgárság megadásáról a szavazást, de a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényjavaslat került benyújtásra T/39 szám alatt, amely Dr. Semjén Zsolt (KDNP) és Kövér László (Fidesz) önálló indítványa. A törvényjavaslatot május 31-én a többség elfogadta, de az MSZP nem -et mondott. Schiffer Andráson kívül, aki igennel szavazott, az LMP többi tagja tartózkodott a szavazáson. Így lett június 4-e ezen túl törvényesen is a Nemzeti Összetartozás Napja június 4-én a Trianon utáni 90. évfordulóról, mint gyásznapról emlékezett meg az Országgyűlés. A megemlékezésről beszámolt a média is. E nap érdekessége leginkább az, hogy a parlamenti emlékülésen a patkóban az MSZP-nek fenntartott hely egy kivételével teljesen üres volt, a padsorokban egyedül Dr. Szili Katalin korábbi házelnök foglalt helyet. Június 4-e emléknappá nyilvánítása nem új keletű dolog, 12 hiszen már 2007-ben is benyújtásra került és kis többséggel ugyan, de az Országgyűlés az előterjesztést nem vette tárgysorozatba. Valami elkezdődött. Felhasznált irodalom, dokumentumok: 1. HALÁSZ Iván, A kettős állampolgárság mint a magyar nemzetpolitika eszköze? In: Regio. Kisebbségi Szemle 4 (2004), Országgyűlési Napló május Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának jegyzőkönyve május Németh Zsolt és Dr. Simicskó István önálló indítványaként T/3219 szám alatt került benyújtásra június 4-én. 6

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN. Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet

EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN. Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 293 313. (1995) EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet Az első többpárti parlamenti választásokat

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY Tartalomjegyzék Bevezetés a tanulmány célja 2 Korábbi vs. új magyar választási rendszer kisebb hangsúlyeltolódás a többségi rendszer irányába 3 A rendszerváltozás

Részletesebben

Az év magyar európai parlamenti képviselői 2011-2012

Az év magyar európai parlamenti képviselői 2011-2012 Az év magyar európai parlamenti képviselői 2011-2012 Policy Solutions elemzése a magyar európai parlamenti képviselők munkájáról 2012. augusztus Tartalomjegyzék 1. Az év magyar európai parlamenti képviselője

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra Papp Imre KÉTHARMADDAL VAGY ANÉLKÜL? Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra vonatkozó szabályok korszerûsítésének koncepcióját. Mindenképpen dicséret illeti a koncepció elôkészítôit szakszerû

Részletesebben

Válasz a Magyar Kisebbség folyóirat által kezdeményezett vitára

Válasz a Magyar Kisebbség folyóirat által kezdeményezett vitára Gajdos István Zubánics László Tóth Mihály Válasz a Magyar Kisebbség folyóirat által kezdeményezett vitára I. A könnyített honosítási törvény bevezetése közvetlen közjogi kapcsolatot teremt a magyar állam

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Új bírák, új többség... 7 Bevezető Táblázat

Részletesebben

A magyar választási rendszer átalakítása. összehasonlító perspektívában

A magyar választási rendszer átalakítása. összehasonlító perspektívában Prof. dr. Szigeti Péter (DSc.) Széchenyi István Egyetem Jogelmélet tanszék vezetője A magyar választási rendszer átalakítása összehasonlító perspektívában Előszó. 1. A választási rendszer és a választójog

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője?

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? Bevezető Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Dr. Kerekes Zsuzsa Ez a tanulmány azt kívánja bemutatni,

Részletesebben

Etnikai vagy állampolgári nemzet?

Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Ez a rövid összefoglaló tanulmány (mely nem lehet kimerítő) nem akarja sem elítélni vagy védeni egyes elképzeléseket,

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

Politikai folyamatok

Politikai folyamatok Politikai folyamatok 510 Az új pártrendszer Tóth Csaba Török Gábor 1. Bevezetés A magyar pártrendszerrel kapcsolatos irodalom egészen a kétezres évek második feléig a stabilitás kialakulására, a pártrendszer

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 2015. március 10-én, kedden, 9 óra 00 perckor az Országház főemelet 37-38.

Részletesebben

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot!

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Mesterházy: Orbán Viktor világa az önkény, a hazugság és a megszegett ígéretek világa Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Az MSZP elnöke pártja városligeti majálisán kijelentette: tíz hónappal

Részletesebben

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly:

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly: PHD-értekezés Dr. Kisteleki Károly: Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése - koncepciók és alapmodellek Európában s Magyarországon Témavezető: Dr. Fürész Klára ELTE Állam-

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük Nekünk az a feladatunk, hogy az alapjogok pártját fogjuk, és ne a társadalomirányítás általános szempontjait vegyük figyelembe Paczol ay Pé t e r r e l, a z l kot m á n y bí róság e lnök é v e l Halmai

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 24. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 24. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága szeptember 30-i ülésének beszámolója Erdély... 4 A decentralizációs intézkedéscsomag tervezete Október 27.

Részletesebben

A választási rendszer reformja

A választási rendszer reformja Tordai Csaba A választási rendszer reformja Az országgyűlési képviselők választási rendszerének átalakítása tizenöt éve napirenden van. Több országgyűlési bizottság dolgozott ennek érdekében, 1 és alig

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Halmai Gábor MI FÁN TEREM

Halmai Gábor MI FÁN TEREM Halmai Gábor MI FÁN TEREM AZ INFORMÁCIÓS KÁRPÓTLÁS? A Z I N F O R M Á C I Ó S Z A B A D S Á G É S A Z A D A T V É D E L E M K O N F L I K T U S A A Z A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G G Y A K O R L A T Á

Részletesebben

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE PROGRAMOK, PÁRTELITEK ÉS SZAVAZÓTÁBOROK A 2010-ES VÁLASZTÁSOK UTÁN BÍRÓ NAGY ANDRÁS 1. Bevezetés A politikáról szóló közbeszédben 2010-re közhellyé vált a pártrendszer gyökeres

Részletesebben

Unió vagy föderáció?

Unió vagy föderáció? Takáts Péter Unió vagy föderáció? Gondolatok az MAI után és az ESM előtt Nem felemelkedni akarni, azt jelenti, hogy én elsüllyedni akarok. Rudolf Steiner Unió vagy föderáció? Egy lényegtelen kérdés, és

Részletesebben