Kisgyermekből felnőtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisgyermekből felnőtt"

Átírás

1 Kisgyermekből felnőtt 15 éves a Magyar Williams Szindróma Társaság Dr. Radványi Katalin

2 Köszöntöm a 15 éves MWSZT-t, amely: - a serdülőkor közepén van - gyermekbetegségektől többé nem veszélyeztetve - kihívásokkal teli világba lépve - nagy elvárásokkal szembesülve - feladata a jövőkép cizellálása, azzal azonosulni tudás

3 Szülő, háztartás fenntartó, házastárs, dolgozó, polgár, szabadidős tev., tanuló, gyerek Az, hogy mennyire vagyunk elégedettek az életünkkel, döntően attól függ, hogy a nyolcból hány szerepünk van egyszerre, és hogyan, milyen szinten sikerül betöltenünk azokat (Super, 1989)

4 Ép fejlődés: Az életkor jelentősége 1. Anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunikáció 3. Matematikai, természettudományi és technológiai 4.Digitális kompetencia 5. A tanulás tanulása 6. Szociális és állampolgári kompetenciák 7. Vállalkozói kompetencia 8. Kulturális kompetencia (kreativitás) Fejlesztés alapja: Fejlődéslélektan pl.: Piaget elmélete KOMPETENCIÁK

5 Eltérő fejlődés: a befolyásoló tényezők figyelembe vétele 1. Anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunikáció 3. Matematikai, természettudományi és technológiai 4.Digitális kompetencia Személyiségfejlődés 5. A tanulás tanulása 6. Személyközi és állampolgári kompetenciák Szociális képességek 7. Vállalkozói kompetencia Kommunikációs képességek 8. Kulturális kompetencia (kreativitás) Érzékelés, észlelés Motiváció Testi állapot, Fiziológiai feltételek Befolyásoló tényezők KOMPETENCIÁK

6 fenntartás Szociális képességek, motiváció Személyiségfejlődés Kommunikáció Érzékelés. észlelés Testi, fiziológiai Átlagostól eltérő kompetenciaélmények

7 Mit szeretnénk? - ha minél önállóbb lenne - ha minél teljesebb életminőséget élne - ha a felnőtt életre tudnánk nevelni - ha pozitív énképe és önértékelése alakulna ki, minél teljesebb elfogadottsággal

8 Önállóság, önérvényesítés Önállóság: választunk és döntéseket hozunk az életminőségünkre vonatkozólag, mindenféle jogtalan külső befolyásolás és beavatkozás nélkül Egy cselekmény akkor önálló, ha: az egyén cselekvése autonóm; a viselkedése önszabályozott; a személy pszichológiailag megerősített módon beavatkozik és válaszol az eseményekre; és a személy önmegvalósító módon cselekszik (Wehmeyer, 1996).

9 A cselekvés: Autonóm: ha a személy saját preferenciái, érdeklődési körei és/vagy képességei szerint, jogtalan külső befolyásolás és beavatkozás nélkül cselekszik; Szabályozott: ha az emberek döntéseket hoznak azzal kapcsolatban, milyen képességeket használnak fel egy bizonyos helyzetben, megvizsgálják a feladatot, megfogalmaznak, és kiértékelnek egy cselekvési tervet Pszichológiailag megerősített, ha az illető hisz abban hogy megvan a képessége véghezvinni a cselekedeteket, és ha ezt megteszi, megszületik a remélt eredmény; Önmegvalósító, ha az emberek saját tudásukat, saját erejüket használják fel a cselekvésnél. (Wehmeyer, 1996).

10 Az önállóságot meghatározó legfontosabb jellemzők: választási képesség, döntési képesség, problémamegoldó képesség célmeghatározó és megvalósító képesség, saját tevékenységek vezérlése, külső támogatás nélküli boldogulás, vezetőképesség, belső kontroll, pozitív hozzáállás a saját teljesítőképességhez, eredményességhez, öntudatosság önismeret Mindegyiknek jellemző fejlődési folyamata van, illetve specifikus tanulási tapasztalatok révén szerezhetőek meg (Doll-Sans-Wehmeyer-Palmer, 1996),

11 Önérvényesítés - Asszertivitás és asszertív magatartás Asszertivitás, asszertív magatartás: A belső harmónia legfontosabb alapjai az egyén önelfogadása, önbizalma, valamint a mások irányában - vagyis az egyént körülvevő környezet irányában - való hasonló elfogadás és bizalom. Ezen attitűdök meghatározzák, hogyan észleli az egyén a különböző helyzeteket, és jellemző viselkedésjegyek kialakulásához vezetnek. Az asszertivitás olyan kommunikációs módszer, amely ötvözi az önérvényesítést és a mások érdekeinek figyelembe vételét, ezáltal elősegíti az erőszakmentes kommunikációt és hosszú távon a szociális hatékonyságot. Az asszertivitás tanulható, fejleszthető, s elsajátítása elősegíti és megkönnyíti a konfliktushelyzetek megoldását.

12 Az asszertivitás megnyilvánulásai a verbális kommunikációban: a szándék, a cél határozott megfogalmazása az érzések nyílt kifejezése egyenes, világos állítások tárgyszerű szavak, kifejezések használata nincs kertelés, mellébeszélés a nonverbális kommunikációban: magabiztosságot sugalló testbeszéd a hang határozott, meleg, nyugodt szemkontaktus nyílt, őszinte szemek egyenes, kihúzott, nyugodt testtartás

13 Kérdés: Törvényszerű-e, hogy a sérült ember személyisége is sérül (infantilizmus, túlkompenzálás, viselkedésproblémák, stb.) vagy elkerülhető annak kialakulása?

14 Az énkép alakulására ható tényezők Pálhegyi és Schwengeler (1996) képességek teljesítmény fejlesztő programok stigma társak reakciója énkép beilleszkedés

15 Szakaszai: Serdülőkor prepubertás: a gyermekkorból a serdülőkorba átvezető időszak pubertás kor posztpubertás kor: a serdülőkort lezáró, a felnőtté éréshez vezető időszak Élettani alapja: a szervezet hormonrendszerének speciálisan kialakuló működése és hatása Megjelenési időpontját befolyásolják: a serdülő alkati típusa = örökletes tényezők a környezeti viszonyok = éghajlat, táplálkozási szokások szociális tényezők = életmód, életszínvonal, lakáskörülmények Kezdet: lányoknál év fiúknál év elsődleges nemi jelleg után másodlagos nemi jelleg

16 A pszichikumban bekövetkező változások serdülőkorban Átlagos fejlődés Intellektuális zavarok esetén 1. A gyermekkorban megszilárdult énkép 1. Megjelenik az én hangsúlyozása, széttöredezik a felnőttség vágya, tágul az érdeklődés 2. Bekövetkezik a szülőkről való az előző 2.A szülőkről való leválás igénye nem, évekhez viszonyított intenzívebb -leválás. vagy igen csekély mértékben jelenik meg. 3. Ösztöntörekvések fellángolása 3. Azoknál, akiknél a biológiai serdülés bekövetkezett, megfigyelhető 4. A nemi szerep vállalása 4. Nemi szerep vállalása?! 5. A frusztrációtűrés alacsonyabb 5. A pszichikum labilissá válik 6. Gyakori szorongás, depresszió 6. Makacsság, dac (éretlenebb személyiség) 7. Intenzíven keresik saját egyéniségüket 7. Többet figyelnek önmagukra, de nem ezért gyakoriak a konvenciók elleni jelenik meg a konvenciók elleni lázadás vagy lázadások modell keresése; csoporton belüli rivalizálás. 8. Magány élménye a társas - 8. Felerősödik a társas kapcsolatok és és párkapcsolati kudarcok nyomán barátság iránti igény (gyermekes) 9. A serdülőkre jellemző folyamatok egyénenként igen erősen eltérhetnek

17 Az életminőség alapvető elemei Megkülönböztetik: az emberek jóléte - Wellfare (szociális mutatók) a szubjektív jól-lét Wellbeing (pszichológiai mutatók) (Veenhoven 2000) Alapvető elemei pl.: cselekvési lehetőségek, emberközi kapcsolatok, önbecsülés, önelfogadás, életöröm (Nirje, 1966)

18 Az életminőség lélektani és idegélettani meghatározói (Kopp Mária 2005.) Pszichológiai tényezők megbirkózás társas támogatás adaptív attitűdök Idegélettani tényezők krónikus stressz alvás regenerálódás memória intelligencia érzelmek - hangulat Személyiség tényezők ellenségesség Type D személyiség (distressed personality) együttműködési készség újdonságkeresés transzcendencia igény

19 Objektív összetevők azok a tényezők, amelyeket szocioökonómiai státusz meghatározóiként (SES) szoktunk felsorolni. Ezek a tényezők egy adott társadalomban, társadalmi csoportban meglétükkel általában pozitív irányban befolyásolják a személyek életének minőségét, hiányuk esetén a személyek az élet bizonyos területein hátrányt szenvednek.

20 Nem adnak teljes képet az életminőségről 1. Az, hogy a személy mennyire képes élni a lehetőségekkel, jelentősen befolyásolja a hatásokat. 2. Személyiség- illetve környezeti tényezők, amelyekkel csak az utóbbi időben foglalkozunk, illetve még mindig nincs elég súlyuk a felméréseknél. 3. Az objektív összetevők szubjektív megélése legalább olyan fontos, mint az objektív feltételrendszerek összessége. Amennyiben a környezet tagjai ugyanolyan körülmények között élnek (pl. bizonyos történelmi helyzetekben), a helyzet elfogadhatóbb, kis különbségek nagy jelentőségre tesznek szert, és pozitív irányba lendítik ki a személy megelégedettségét, az életminőség szubjektíve pozitív megélését. 4. Szubjektív összetevők Ilyenek pl.: az emberi méltóság, az emberekbe vetett bizalom, vagy a közösséghez való tartozás tudata.

21 Az eltérő viselkedést befolyásoló tényezők 1. Frusztráció Az átlagember frusztrációs toleranciája is különböző, így az is, hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaz: Problémaközpontú megoldás A depresszióra kevéssé hajlamos emberekre jellemző Érzelemközpontú megoldás Viselkedéses Kognitív Kérődző Elterelő Negatív elkerülő

22 Probléma eltérő fejlődés esetén: Az eltérő fejlődésű ember lehetőségei a stratégiák megválasztására szűkösebbek, pl.: a kognitív sérülés megnehezíti problémaközpontú megközelítést az érzék-vagy mozgásszervi sérülés pedig a viselkedéses és elkerülő stratégiák alkalmazását teszi korlátozottá

23 2. Kommunikációs nehézségek, mint frusztrációs forrás Az élőlények sikeres létének egyik legfontosabb feltétele a környezettel való tökéletes kommunikáció A sérült ember gátolt kommunikációja negatív visszajelzést kap, amely újabb frusztrációs érzéshez vezet Nem szabad elfelejteni, hogy a kommunikáció kétirányú, válasz nélkül a személy ugyanúgy frusztrálódik, mintha ő maga nem tudna jelzést adni (beszélni)

24 3. Lehetséges probléma: a környezet, mint negatív tükör Szembesülés a negatív attitűddel Kisebbrendűségi érzés Szorongás Negatív viselkedés Negatív énkép kialakulása Újabb negatív visszajelzés Felerősödnek a negatív viselkedésminták

25 4. Lehetséges probléma: a tájékozottság hiánya A pozitív önértékelés kialakulásához fontos a tájékozottság érzése Lakóhely, környezet, társadalmi kapcsolatok stb. Hiánya nehezíti a pozitív önértékelés kialakulását

26 5. A leválás nehézségei A szülőkről való leválás alapja a biztos énkép, relatíve reális önértékelés Egészséges fiataloknál is jelentkezhetnek problémák a leváláskor: Túl késői vagy túl korai, erőltetett leválás-ezek a későbbiekben túlzott dependenciaigényt, vagy kiszolgáltatottságot okozhatnak A sérült fiataloknál a leváláshoz szükséges feltételek hiányosak

27 Kicsiből felnőtt: A felnőtté válás átlagos fejlődés esetén sem zökkenőmentes Fel kell ismerni a folyamat velejáróit és elkülöníteni a speciális problémáktól Jó, ha tudjuk, a negatív következmények kialakulását hogyan lehet gátolni A felnőtt életre felkészítést a csecsemőkorban kezdjük el (tranzakcionális elmélet)

28 Az eddigiekhez hasonlóan nagyon sikeres munkát kívánok a következő többször 15 évben is!

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Fejlődés - olyan folyamat, amely minőségi változásokkal és egyre differenciáltabb szerveződéssel jár - a fogantatástól a halálig tart - a bekövetkezőváltozások egyaránt tükrözik

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

A pedagógus szerepe az agresszió szabályozásában és a motivációs tényezők serkentésében. A csoport hatása a gyermekre az iskolai közösségben.

A pedagógus szerepe az agresszió szabályozásában és a motivációs tényezők serkentésében. A csoport hatása a gyermekre az iskolai közösségben. A pedagógus szerepe az agresszió szabályozásában és a motivációs tényezők serkentésében. A csoport hatása a gyermekre az iskolai közösségben. Kövesdi Andrea 1. Bevezető A tanulmány áttekintést nyújt az

Részletesebben

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat)

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat) Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve (kivonat) Az Ökumenikus Segélyszervezet Tandem programja által támogatott a Kék Paradicsom majorságban kialakított új szolgáltatás bemutatása,

Részletesebben

A MAGATARTÁSZAVAROKKAL KÜZDÕ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE-OKTATÁSA

A MAGATARTÁSZAVAROKKAL KÜZDÕ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE-OKTATÁSA RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKÕ A MAGATARTÁSZAVAROKKAL KÜZDÕ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE-OKTATÁSA Útmutató a szakértõi bizottságoknak Az óvoda, iskola, mely szocializációs rendszerként mûködik, alkalmazkodást követel

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola Dr. Komlósi Piroska Antal Mária Ildikó A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola A tanulmány keretében áttekintjük a holisztikus egészségszemlélet alapismérveit, az egészség lelki

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK. Legfőbb vezetői kompetenciák. Tárgyalástechnika II. Tárgyalástechnika I.

VEZETŐI KOMPETENCIÁK. Legfőbb vezetői kompetenciák. Tárgyalástechnika II. Tárgyalástechnika I. Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Legfőbb vezetői kompetenciák VEZETŐI KOMPETENCIÁK Kiváló tárgyalástechnika Kommunikációs készség Protokoll ismeret Jó döntés

Részletesebben

Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében

Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében Doktori értekezés Erdősi Erika Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Helembai Kornélia tanszékvezető

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei Sándor-Lenkei Aida A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki jelenségek és folyamatok, a pszichológiai megfigyelés módszerei A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

21.1 Alapelvek 21.1.1 Fentiekből következő, az oktatást, nevelést meghatározó alapelvek:

21.1 Alapelvek 21.1.1 Fentiekből következő, az oktatást, nevelést meghatározó alapelvek: 63 A.S.N.P. 5. AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ GYERMEKEK, TANULÓK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK, ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK PROGRAMJA 5. REVÍZIÓ Autizmus Centrum Kecskemét 1997-2001-2004.-2006.-2010.-2012.-2013.

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom:

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom: E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen alapvető élettani szükségleteivel, amelyek segítik az önmegvalósítás folyamatában.

Részletesebben

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

Fejlődés és személyiség pszichológia alapjai

Fejlődés és személyiség pszichológia alapjai Fejlődés és személyiség pszichológia alapjai Fejlődés pszichológiai alapfogalmak Nevelést segítő tudomány A pszichológiának az az ága, amely az élőlények pszichikus jelenségeinek kialakulásával, az emberi

Részletesebben

Borderline 1. A tünetek összefoglalása Identitászavarok: Hangulati zavarok: Észlelési zavarok: Viselkedési zavarok: 8)

Borderline 1. A tünetek összefoglalása Identitászavarok: Hangulati zavarok: Észlelési zavarok: Viselkedési zavarok: 8) 1 Borderline 1. A borderline fogalmát a pszichoanalitikus Adolf Stern használta először 1938-ban a betegek egy olyan csoportjának jellemzésére, akik betegebbnek tűntek, mint a neurotikusok, de kevésbé

Részletesebben

Nemzedékek együttműködése a tudományban

Nemzedékek együttműködése a tudományban Nemzedékek együttműködése a tudományban PEME IV. Ph.D. - konferencia 2012. NOVEMBER. 15. BUDAPEST Nemzedékek együttműködése a tudományban című nemzetközi tudományos Ph.D. - konferencia előadásai (Budapest,

Részletesebben

Egészségmagatartási és pszichoszociális tényezők vizsgálata középiskolások körében

Egészségmagatartási és pszichoszociális tényezők vizsgálata középiskolások körében Műhely Csibi Sándor * Csibi Mónika Egészségmagatartási és pszichoszociális tényezők vizsgálata középiskolások körében Egészségmagatartás serdülőkorban Bevezetés Az egészségmagatartást meghatározó tényezők

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Általános Gyógypedagógiai Intézet Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre Készítette: Halász Viola

Részletesebben

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció 3. sz. melléklet Kerettanterv HÍD 2. program, képzés --C variáció Célok, feladatok z EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai iskolaelhagyás arányát sikeresen mérsékelő oktatási formaként jelenik

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Dolgozatom célja az iskolai mentálhigiéne kérdéskörének tanulmányozása. Az e témában található szakirodalmak

Részletesebben