BUY SMART+ Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Zöld beszerzések. D6.2 Javaslatok zöld beszerzések elterjedéséhez Magyarországon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUY SMART+ Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Zöld beszerzések. D6.2 Javaslatok zöld beszerzések elterjedéséhez Magyarországon. www.buy-smart."

Átírás

1 BUY SMART+ Amit a zöld beszerzésről tudni kell Zöld beszerzések D6.2 Javaslatok zöld beszerzések elterjedéséhez Magyarországon 1

2 Ez a dokumentum az Intelligent Energy Europe program által támogatott európai uniós projekt, a Buy Smart+ - Amit a zöld beszerzésről tudni kell keretében készült. Szerző: Varga Katalin, Energiaklub Dátum: március 14. Helye: Budapest, Magyarország Nyilatkozat: Jelen útmutató tartalmáért minden felelősség kizárólag a szerzőt terheli, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a dokumentumban foglalt információk semmilyen formában történő felhasználásáért. 2

3 Tartalom 1 BEVEZETÉS 4 2 ADMINISZTRATÍV ÉS JOGI SZABÁLYOZÁS JELENLEGI HELYZET JAVASLATOK A ZÖLD KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET HATÁLYBALÉPÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ORSZÁGOS KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI AKCIÓTERVRŐL SZÓLÓ JAVASLATA KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ RÉSZLETESEBB ADATLEKÉRDEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL ÉS A KÖZINTÉZMÉNYEKTŐL KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉSEK MONITORINGJA A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉS BELEFOGLALÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVEIBE KÖZPONTOSÍTOTT ÉS KÖZÖS BESZERZÉSEK NAGYOBB ARÁNYÁNAK LEHETŐVÉ TÉTELE 8 3 GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JELENLEGI HELYZET JAVASLATOK AZ EXTERNÁLIÁK ENERGIAÁRAKBA VALÓ INTERNALIZÁLÁSA PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ÉS KÖLTSÉGVISELÉS 10 4 INFORMÁCIÓ ÉS PROMÓCIÓ JELENLEGI HELYZET JAVASLATOK OKTATÁS ÉS KAPACITÁSNÖVELÉS, AZ INFORMÁCIÓ TERJESZTÉSE PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEK HÁLÓZATÉPÍTÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRINTETTEKKEL 12 5 ÖSSZEGZÉS MELLÉKLET A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉSEKET AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK MAGYARORSZÁGON 13 3

4 1 Bevezetés A zöld beszerzés (green procurement, GP) egyelőre gyerekcipőben jár Magyarországon, akár a közintézmények, akár a magánszféra beszerzéseit nézzük. Jelen dokumentumban (és az egész Buy Smart+ projekt keretében) zöld beszerzés alatt egyaránt értjük a környezetbarát szempontokat figyelembe vevő közbeszerzéseket valamint hagyományos beszerzéseket. Bár a hazai jogszabályok összhangban az Európai Unió előírásával lehetővé teszik, hogy a beszerzési eljárások során környezetbarát kritériumokat határozzunk meg, a környezetvédelem nem szerepel az elsődleges szempontok között, és a beszerzők általában időpocsékolásnak és túl költségesnek tekintik a zöld eljárásokat. A mai napig jogszabály semmilyen szervezet számára nem teszi kötelezővé a környezetbarát beszerzést (kivéve a szektorok szerinti EUirányelvek és az azokat átültető jogszabályok rendelkezéseit). Alacsony azon szervezetek száma is, amelyek részt vesznek a zöld beszerzés (GP) és a zöld közbeszerzés (green public procurement, GPP) népszerűsítésében. A zöld beszerzést akadályozó fő tényezők Magyarországon a következők: a környezeti tényezők prioritásának hiánya, a tőkeerő hiánya az esetlegesen magasabb kezdeti befektetést igénylő termékek/szolgáltatások beszerzéséhez, és a környezetbarát beszerzés lefolytatására vonatkozó világos eljárásrend, útmutatók hiánya. (Ld. az 1. sz. mellékletet - A környezetbarát beszerzéseket akadályozó tényezők Magyarországon) Ebből adódóan a környezetbarát beszerzések szerepének és arányának növeléséhez véleményünk szerint az információs és promóciós tevékenységek tűnnek a legfontosabb intézkedéssornak. 2 Adminisztratív és jogi szabályozás Zöld beszerzésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettség a közbeszerzések területén jelenhet meg, a közbeszerzés alá nem tartozó beszerzések esetén csupán egy opció, a felelős vállalati magatartás egyik eszköze. Mind a jelenlegi, közbeszerzési eljárásokról szóló Európai Uniós irányelvek 1, mind a 2014 februárjában elfogadott új irányelvek 2 hangsúlyozzák a környezetbarát közbeszerzések lehetőségét és szükségességét. Nemzeti szinten a hazai adminisztratív és jogi szabályozásnak kell biztosítania, hogy a zöld beszerzések módszerei és lehetőségei világosak és ösztönzőek legyenek a kötelezettek számára. 1 Az Európai Bizottság az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelve, és a vízügyi, energiaipari, szállítási és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK irányelve. 2 Hamarosan elfogadásra kerülnek, angol és magyar nyelven is hozzáférhetőek lesznek, Az irányelvek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételt követően lépnek hatályba, átültetésükre főszabály szerint 24 hónap áll a tagállamok rendelkezésére. 4

5 2.1 Jelenlegi helyzet A környezetbarát beszerzések legfontosabb adminisztratív és jogi akadályai a következők (ld. még az 1. sz. mellékletet - A környezetbarát beszerzéseket akadályozó tényezők Magyarországon): Költségvetési alapelvek a közszférában o A költségvetési alapelvek akadályozzák a befektetési költség visszafinanszírozását a működési költségeken való takarékossággal a különböző költségkategóriák közti átjárhatósággal kapcsolatos jogi bizonytalanságok miatt; o A költségvetési alapelvek akadályozzák a befektetési költség visszafinanszírozását a működési költségeken való takarékossággal, mivel ha nem költik el az energiaköltségekre elkülönített forrást az adott évben, akkor a következő évi költségvetésben általában a fennmaradó összeggel csökkentik az erre a célra elkülönített összeget. Nincsenek olyan rendelkezések, amelyek a közbeszerzések során környezetbarát és energiahatékonysági kritériumok felállítására köteleznék a közintézményeket Hiányoznak a világos jogi és adminisztratív szabályok arról, hogy hogyan kell a szabályoknak megfelelő környezetbarát beszerzést végrehajtani, ezért a beszerzők inkább nem kockáztatnak. A hatályos magyar közbeszerzési szabályozás (2011. évi CVIII. tv. a közbeszerzésről) lehetővé teszi a közbeszerzési eljárások során a fenntarthatósági, közöttük a zöld közbeszerzési kritériumok használatát. Kbt. 1. ( )E törvény és a végrehajtása alapján alkotott jogszabályok célja továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítése. A közbeszerzési törvény az irányelvi szabályozásnak megfelelően lehetővé teszi az ajánlatkérők számára környezetvédelmi szempontok figyelembevételét közbeszerzési eljárásaik során: szerződéses feltételként, bírálati részszempontként, a műszaki leírás részeként, az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén), az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával. A közbeszerzésről szóló törvény ezen kívül felhatalmazza a kormányt, hogy rendeletben szabályozza a közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszára kiterjedő környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági követelmények tekintetében előírható részletes szabályokat, valamint az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontoknak a közbeszerzésben történő érvényesítése kötelező eseteit és módját" (182. (20)) végén megjelent egy 5

6 rendelettervezet 3, melyet 2013 januárjában társadalmi vitára bocsátottak. A társadalmi vita óta azonban nem lépett hatályba végleges változat. Amennyiben a rendelet a közzétett tervezet szerint lép hatályba,a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet, a kormány közalapítványai, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek lesznek kötelesek környezetbarát közbeszerzési eljárást lefolytatni bizonyos előre meghatározott termékek esetében. Magyarország kormánya nem készített és nem is alkalmazott Környezetbarát Közbeszerzési Akciótervet, ahogyan arra az Európai Bizottság bátorított az Integrált Termékeljárási Felhívásában (Communication on Integrated Product Policy (IPP)). Tekintettel a megfelelő adatbázisok hiányára, nagyon nehéz megbecsülni a környezetbarát beszerzések arányát mind a privát-, mind a közszférában. A Közbeszerzési Hatóság statisztikai adatait a nemzeti eljárásrendben közzétett eljárás eredményéről szóló tájékoztatókra alapítja. E hirdetményminta V.2.2) pontja ugyanis rákérdez az eljárás során alkalmazott környezetvédelmi szempontokra, a következők szerint Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek megadásra: ( ) szerződéses feltételként ( ) bírálati részszempontként ( ) a műszaki leírás részeként ( ) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) ( ) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával. E fenti kategóriák közül választva jelzik az ajánlatkérők, hogy nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárásuk zöld eljárásnak tekinthető-e. Az így megadott adatok alapján készülnek statisztikáink az ajánlatkérők által zöldnek minősített eljárásokról, ezért azokkal óvatosan kell bánnunk. 2.2 Javaslatok A következő javaslataink vannak a magyarországi környezetbarát beszerzéseket akadályozó fent említett tényezők áthidalására A zöld közbeszerzési eljárásokról szóló rendelet hatálybalépése Bár a rendelet az előzetes tervek szerint csak a közszféra egy szegmensét kötelezi bizonyos előre meghatározott termékek esetén, mégis azt várjuk, hogy ez nyomatékot ad majd a 3 A rendelettervezetet a kormány oldaláról lehet letölteni: 6

7 környezetbarát közbeszerzésnek. A megvalósított környezetbarát közbeszerzési eljárások jó gyakorlatokként szolgálhatnak majd olyan szervezetek számára, amelyek önkéntesen választják a környezetbarát beszerzést. Egy rövid próbaidőszak után javasolt kiterjeszteni a kötelezett intézmények körét az önkormányzatokra is Az Európai Bizottság Országos Környezetbarát Közbeszerzési Akciótervről szóló javaslata A zöld közbeszerzésekről szóló rendelet hatályba lépésével párhuzamosan a kormány bizonyíthatja elköteleződését azzal is, hogy elkészíti és alkalmazza Magyarország Környezetbarát Közbeszerzési Akciótervét. Világosan megfogalmazott célok és járulékos intézkedések (beleértve a monitoringot is) sokat segíthetnek a környezetbarát közbeszerzés fellendüléséhez Magyarországon Környezetbarát közbeszerzési útmutató Bár az Európai Bizottság számos útmutatót készített már a környezetbarát közbeszerzés hatékony lefolytatásáról, hasznos volna egy útmutató a magyar közintézményekről és közbeszerzésekről. Az útmutató tartalmazhatna jó gyakorlatokat a magyarországi privát- és közszférából is. 4 Az útmutatónak ki kell emelnie, hogy a közintézményeknek az élettartam költségeit is számításba kell venniük. Ennek előfeltétele, hogy a költségvetési alapelvek és korlátozások közül kikerüljenek azok, amelyek a rövidtávú döntéseket részesítik előnyben Részletesebb adatlekérdezés az önkormányzatoktól és a közintézményektől Nem áll rendelkezésre elégséges adat arról, hogy hány és melyik önkormányzat, illetve intézmény kezdett már bele környezetbarát beszerzésbe. Ez egyfelől azt akadályozza, hogy tisztán lássunk a környezetbarát beszerzések jelenlegi állapotát illetően, másfelől azt, hogy a lehetséges jó gyakorlatok elterjedjenek. Jogszabály által meghatározott közbeszerzési hirdetménymintákat ki kell egészíteni a szervezetek környezetbarát beszerzési tevékenységeire vonatkozó kérdésekkel. A kérdésekre adott válaszokból azonban nem mindig egyértelmű, hogy valóban környezetbarát volt-e a beszerzés. 4 A Közbeszerzési Hivatal tervezi egy útmutató kiadását. Az előkészületeket fel kell gyorsítani. 7

8 2.2.5 Környezetbarát beszerzések monitoringja A környezetbarát módon beszerzett termékek és szolgáltatások monitoringja biztosítja, hogy a termék teljes élettartama során élvezhetjük annak hasznait. Számos esetben kritikus fontosságú lehet a beszerzés utáni használat a gazdasági és környezeti hatás szempontjából. A monitoringot a hatóságoknak kell végrehajtania A környezetbarát beszerzés belefoglalása az önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióterveibe A Fenntartható Energia Akcióterv (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) olyan alapdokumentum, amelyben a Polgármesterek Szövetségének aláírói rögzítik, hogy hogyan szándékozzák elérni a 2020-ra tervezett CO2-csökkentésüket. A SEAP határidőkkel és a felelősségek kijelölésével határozza meg azokat a tevékenységeket és intézkedéseket, amelyek a cél eléréséhez szükségesek. A kibocsátáscsökkentés iránt elkötelezett önkormányzatok SEAP-jainak mindenképpen tartalmaznia kell a környezetbarát beszerzésekre vonatkozó intézkedéseket Központosított és közös beszerzések nagyobb arányának lehetővé tétele A 168/2004. (V.25.) számú kormányrendelet szabályozza a központosított közbeszerzési rendszert és a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköreit. Azon intézmények számára, amelyeket a rendelet nem kötelez, és azon termékek és szolgáltatások esetén, amelyeket az 1. számú melléklet nem tartalmaz, a közös beszerzés egy olyan lehetőség lehet, amellyel hasonló haszon érhető el. A közös beszerzés kettő vagy több szerződő hatóság közös beszerzését jelenti. A hasznot a készségek és tapasztalat megosztása mellett a nagyobb mennyiség miatti alacsonyabb árak és az adminisztratív költség (akár 60%-os) csökkenése jelenti. A közös beszerzést lehetővé kell tenni mind a privát-, mind a közszférában. A jogi kereteket világosan kell meghatározni minden szerződő fél és az eljárások, illetve felelősségi körök tekintetében egyaránt. Mind a központi, mind a közös beszerzések esetén engedélyezni kell a környezetbarát beszerzési kritériumok felállításának lehetőségét. 5 A ProcA elnevezésű projekt, melyet szintén az Európai Bizottság Intelligent Energy Europe Programja támogat, éppen azt célozza, hogy a SEAP-ok tartalmazzák a környezetbarát beszerzést. A projekt várhatóan 2014-ben indul. 8

9 3 Gazdasági és pénzügyi eszközök A környezetbarát termékekről és szolgáltatásokról sokszor gondoljuk, hogy drágábbak hagyományos konkurenciáiknál. Az ehhez járuló nagyobb adminisztratív teher és a környezetbarát beszerzési árak költségei miatt Magyarországon a hivatásos beszerzők körében nem élvez prioritást a környezetbarát lehetőség. Amellett, hogy információátadással és képzésekkel (ld. a 4. fejezetet) kell helyesbítenünk ezeket a félreértéseket, bizonyos gazdasági és pénzügyi eszközök is segíthetnek abban, hogy ezek a termékek és szolgáltatások gazdaságilag életképesebbekké váljanak. 3.1 Jelenlegi helyzet A környezetbarát beszerzésekkel kapcsolatos legfontosabb gazdasági és pénzügyi akadályok a következők (ld. még az 1. sz. mellékletet - A környezetbarát beszerzéseket akadályozó tényezők Magyarországon): A befektetésekhez szükséges tőke hiánya, amely megakadályozza a drágább kezdőköltségű vásárlásokat; Idő- és kapacitáshiány a beszerzések környezetbaráttá tételére a felelős menedzserek számára nem képez prioritást a környezetbarát beszerzés; Az élettartam költségeinek figyelmen kívül hagyása a kezdőköltség marad a fő szempont. A rövidtávú költségvetési alapelvek miatt az élettartammal járó költségek figyelmen kívül hagyása komoly probléma a közintézmények esetén. A magáncégek pontosan értik, hogy milyen költséggel jár az élettartam az ő esetükben a környezetbarát beszerzést az gátolja, hogy a környezetvédelmi kérdések nem élveznek prioritást. Ezeket főleg akkor veszik számításba, ha a tulajdonos cég ezt elvárja tőlük, vagy ha jogilag kötelezve vannak rá. 3.2 Javaslatok A környezetbarát beszerzéseket gazdasági és pénzügyi értelemben úgy segíthetjük elő, ha a környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat árban kompatibilissé tesszük a hagyományos termékekkel és szolgáltatásokkal. Az energiahatékony termékek esetében a használat során történő energiamegtakarítással megtérül a kezdeti magasabb befektetés, ezért nincs szükség további pénzügyi eszközökre. A környezetbarát termékek esetén, ahol az erőforrástakarékosság vagy más pozitív környezeti hatás gazdaságilag nem olyan egyértelmű, fontos az externáliák internalizálása6. 6 Bár ez egy általános környezetvédelmi kérdés és eszköz, és csak áttételesen kapcsolódik a környezetbarát beszerzési technikákhoz. 9

10 3.2.1 Az externáliák energiaárakba való internalizálása A magas végfogyasztói energiaárak motiválják az energiahatékonyságot és az energiamegtakarítást, valamint gyorsabbá teszik az energiahatékony tevékenységekbe való befektetés megtérülését. Bár a kibocsátási díjak továbbra is nagyon alacsonyak, az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (EU ETS) az a célja, hogy a klímaváltozás megakadályozása érdekében adóztassa a szennyező energiaelőállítást. Ahhoz, hogy hatékonyan internalizáljuk a szennyező energiaiparok által okozott költséget és motivációt teremtsünk az energiahatékonyságra, jól működő EU ETS-re van szükségünk Pénzügyi támogatás és költségviselés Az Európai Unió strukturális alapjaiból vagy hazai forrásokból finanszírozott vissza nem térítendő támogatások vonzóbbá teszik a költséges beruházásokat. Magyarországon a Környezet és Energia Operatív Program 2007 és 2013 között a közszféra (és kisebb mértékben a privát szféra) számára 154 millió eurót biztosított energiahatékony beruházásokra. A következő támogatási időszakban az új operatív programokról szóló társadalmi vita jelenlegi állása alapján ez az összeg várhatóan alacsonyabb lesz 7. Ahhoz, hogy hatékonyan használhassuk fel az EU-s forrásokat, kevésbé komplex és bonyolult pályázási rendszerre van szükség. A hazai forrásokból adott támogatásoknak a háztartások energiahatékonysági beruházásainak támogatásához kell hozzájárulnia. 4 Információ és promóció Néhány kormányzati és civil szervezet elmúlt években mutatott erőfeszítései ellenére Magyarországon továbbra is nagyon csekély tudatosság mutatkozik a környezetbarát beszerzéseket illetően. A környezetbarát beszerzést sokszor körülményesnek és költségesnek tekintik. A félreértések elkerülése és a környezetbarát beszerzés céljainak, előnyeinek és módszereinek hatékony kommunikálása érdekében komoly erőfeszítésekre van szükség az információátadás és a népszerűsítés területén. 4.1 Jelenlegi helyzet A környezetbarát beszerzésekkel kapcsolatos legfontosabb akadályok az információátadás és a promóció területén a következők (ld. még az 1. sz. mellékletet - A környezetbarát beszerzéseket akadályozó tényezők Magyarországon): 7 10

11 A termékek használatával járó energiamegtakarításról és a környezeti hatásokról való tudás hiánya; Idő- és kapacitáshiány a beszerzések környezetbaráttá tételére a felelős menedzserek számára nem képez prioritást a környezetbarát beszerzés; A közvélemény, a politikusok és a gyártók csekély jelentőséget tulajdonítanak a környezetbarát értékeknek; A környezetbarát beszerzésekkel kapcsolatos know-how (és képzések) hiánya a beszerzők körében; a gazdaságilag legelőnyösebb/élettartam-költséghatékonysági tényezők döntési kritériumként való használatának és a környezetbarát kritériumok hiánya. A környezetbarát beszerzéssel kapcsolatos speciális kérdések speciális tudást igényelnek, ezért képzett alkalmazottakra van szükség, akik képesek felismerni a lehetőségeket, meghatározni a célokat, és körvonalazni a legígéretesebb lehetőségeket. A környezetbarát beszerzésre Magyarországon extra munkaként tekintenek, és ennek eredményeképpen ellenállnak a szokások és a beszerzési eljárások megváltoztatásának. A beszerzők nincsenek informálva a környezetbarát beszerzés módszereiről, a cégvezetők pedig nincsenek meggyőzve a zöld vásárlás hosszú távú pozitív hatásairól. A magáncégek nem látják az előnyt abban, hogy zöld céggé váljanak, a felelősségvállalással együtt járó pozitív PRhatásokat (és ennek kommunikálását) elhanyagolhatónak tekintik. 4.2 Javaslatok A közszférában a környezetvédelmet általában fontosnak tartják, de a költségek élettartamra való átszámítása sokszor hiányzik. Ezzel szemben a privát szférában evidens az élettartamköltségszámítás, de zöldnek lenni nem számít versenyelőnynek. Ezért mindkét szektorban szükségünk van információs és promóciós tevékenységre Oktatás és kapacitásnövelés, az információ terjesztése Az élettartam költségeinek figyelembevétele és annak gazdasági és környezeti haszna elsősorban a közszférában szorul népszerűsítésre. Mind a köz-, mind a privát szférában kapacitásnövelésre van szükség. Alapvető szükség van jól szervezett képzésekre, ahol bemutatják azt, hogy hogyan kell egy termék vagy egy szolgáltatás környezeti hatásait kiértékelni, hogyan kell piackutatást végezni, és hogy hogyan kell tenderdokumentációba foglalni a környezetbarát kritériumokat. Fenn kell tartani egy országos ügyfélszolgálatot, ahol elérhetőek a fent említett módszerekkel kapcsolatos információk, a hatályos szabályozás, a jó gyakorlatok, a segítő szervezetek és a felelős minisztériumok elérhetőségei. Az ügyfélszolgálatot a felelős kormányzati szerveknek kell működésben tartania és ellátnia az aktuális információkkal. 11

12 4.2.2 Promóciós tevékenységek Rendkívül fontos a sikeres környezetbarát beszerzési projektek népszerűsítése a környezetbarát beszerzések magyarországi láthatóságának növelése érdekében. Mivel jelenleg csupán néhány jó gyakorlat létezik Magyarországon a környezetbarát (köz)beszerzések területén, szükség van a Buy Smart+ projekt által támogatott mintaprojektek intenzív népszerűsítésére. A mintaprojektek és a jó gyakorlatok népszerűbbé tehetik a környezetbarát beszerzéseket a közszférában és a magánszektorban ezeket úgy kell bemutathatni, mint különböző típusú intézmények hatékony eszközeit a felelős és fenntartható működésre. A széleskörű népszerűsítő tevékenységet nemcsak a civil szervezeteknek, hanem a felelős kormányzati szerveknek is folytatnia kell: e célból szükséges költségvetési és támogatási mintákat, tervezeteket rendelkezésre bocsátani. A felelős kormányzati intézmények vagy civil szervezetek által szervezett díjak és versenyek is növelhetik a környezetbarát beszerzések iránti tudatosságot és az elköteleződést a beszerzők között Hálózatépítés és együttműködés az érintettekkel A környezetbarát beszerzésnek hangsúlyos témává kell válnia a magyarországi beszerzők olyan hálózataiban, mint a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság és a Beszerzési Vezetők Klubja. Ezeknek az egyesületeknek konferenciáik, rendszeres találkozóik és képzéseik révén aktív szerepet kell játszaniuk a környezetbarát beszerzések céljainak és módszereinek népszerűsítésében. 5 Összegzés Adminisztratív, pénzügyi és figyelemfelhívó eszközök segítségével tehetjük általános gyakorlattá a környezetbarát beszerzéseket Magyarországon mind a privát-, mind a közszférában. Ezen szektorok jelentős kiadásai a javak és szolgáltatások piacát is befolyásolják. A környezetbarát áruk vásárlása iránti elkötelezettség nemcsak természeti erőforrásainkat kíméli, hanem egyben a zöld gazdaság felé való átalakulást is elősegíti. További információk a projekttel kapcsolatban: Varga Katalin, 8 Az Akcióban a környezetbarát beszerzés (Green Procurement in Action, ProcA) projektet az Intelligent Energy Europe program támogatja, és várhatóan 2014 elején kezdődik. A projekt egyik célja, hogy a környezetbarát beszerzésben jeleskedő önkormányzatok közötti versennyel népszerűsítse a környezetbarát beszerzést. 12

13 1. Melléklet A környezetbarát beszerzéseket akadályozó tényezők Magyarországon 2013 augusztusi, magyarországi szakértőkkel készített felmérésünk alapján Magyarország A B A x B Általános akadályok Gyakoriság Súlyozás [%] [%] "Mennyiben "Mennyire hátráltatja az elterjedt az Összhatás adott akadály adott [%] a zöld akadály az beszerzések ajánlatkérők elterjedését?" körében?" Forráshiány beszerzésekre, amely hátráltatja a magasabb kezdeti beruházási összegű termékek/szolgáltatások 85% 94% 80% beszerzését. Az életciklus-költségek figyelmen kívül hagyása - a beruházási összeg a fő kritérium. 85% 84% 71% A termékek energiamegtakarítási lehetőségeivel, környezeti hatásaival kapcsolatos ismeretek hiánya. Zöld beszerzéssel kapcsolatos ismeretek hiánya a beszerzők körében (képzések hiánya), az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásával, életciklus-költségek megállapításával, környezeti szempontok alkalmazásával kapcsolatos információhiány. A zöld beszerzésekre fordított idő és kapacitás hiánya a beszerzők részéről, a zöld beszerzés nem prioritás. Nehéz hozzáférés hiteles információkhoz a különböző termékjellemzőkről (a gyártók által közölt adatok nem megbízhatóak, stb.). Környezetvédelmi értékek alacsony fontossága a vásárlók, gyártók, politikusok körében. 60% 58% 35% 55% 63% 35% 80% 86% 68% 37% 49% 18% 54% 71% 38% A szféra különleges akadályai Gyakoriság [%] Súlyozás [%] Összesített hatás [%] Költségvetési okok akadályozzák a beruházási költségek refinanszírozását működési költségekben történő megtakarításokkal, mivel jogszabályi bizonytalansággal jár a költségek egyik költségkategóriából a a másikba való mozgatása. 55% 48% 26% 13

14 Költségvetési okok akadályozzák a beruházási költségek refinanszírozását működési költségekben történő megtakarításokkal, mivel ha az adott évben 56% 68% 37% energiaköltségekre fordított kiadás csökken, az csökkenti a következő év keretét. Bizonyos közintézmények számára a jogszabályok nem engedik a beruházások hitellel történő finanszírozását (abban az esetben sem, ha az adott beruházás később 69% 48% 33% költségmegtakarítást eredményez). Közintézmények közötti jó gyakorlatok, információk cseréjének hiánya. 40% 43% 17% Kötelező érvényű jogszabályok hiánya, melyek előírnák közintézmények számára a környezetvédelmi és energiahatékonysági kritériumok alkalmazásokat 60% 68% 41% közbeszerzések esetén. Zöld beszerzések nyomon követésének, ellenőrzésének hiánya. 38% 41% 16% Jogszabályi megfelelés kikényszerítésének hiánya. 60% 58% 35% Központosított beszerzés hiánya, sok kicsi beszerzési osztályon magas adminisztratív költség és fokozott közbeszerzéssel kapcsolatos ismeretek iránti igény 33% 37% 12% jelentkezik. Ha túl komplex a beszerzési folyamat és sok az extra feltétel, csak kevés ajánlat érkezik, vagy egyáltalán nem 53% 50% 26% érkezik ajánlat. A jogszabályi és adminisztratív szabályokból nem egyértelmű, hogy hogyan kell egy zöld beszerzést kivitelezni, emiatt nagy a beszerzők kockázata a nem megfelelő eljárások és ebből adódható viták miatt. 70% 80% 56% 14

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése

Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 21. részfeladat Pályázati kiírás 17. területe Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamat leírás Készítette:

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve Európai Bizottság Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve Európai Bizottság Fontos megjegyzés A

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉS GYAKORLATA NORVÉGIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉS GYAKORLATA NORVÉGIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉS GYAKORLATA NORVÉGIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Annik Magerholm Fet és Dr. Zilahy Gyula I. BEVEZETÉS A Fenntartható fejlődés irányába való törekvések mind vállalati, mind kormányzati

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Baumgartner Ida Hivatalos közbeszerzési tanácsadó idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Közbeszerzés: Kötelező az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Levelező tagozat Külkereskedelmi irányítás szak A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Készítette: Tihon Kitty Budapest, 2006. Tartalomjegyzék 1. A közbeszerzés...

Részletesebben

A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban

A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban - kutatási beszámoló - A kutatás a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával jött létre (GVH

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

A közbeszerzés szabályainak áttekintése és a zöld közbeszerzés

A közbeszerzés szabályainak áttekintése és a zöld közbeszerzés A közbeszerzés szabályainak áttekintése és a zöld közbeszerzés Székesfehérvár Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2. 2009. november 30. Téma: Közbeszerzési tréning (ÁROP-1.A.2/B) - Székesfehérvár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

VASASÉRT EGYESÜLET KoBeKo Művelődési Központ Zöld beszerzési szabályzat környezeti szempontok alkalmazása

VASASÉRT EGYESÜLET KoBeKo Művelődési Központ Zöld beszerzési szabályzat környezeti szempontok alkalmazása 2011 VASASÉRT EGYESÜLET KoBeKo Művelődési Központ Zöld beszerzési szabályzat környezeti szempontok alkalmazása Készítette: Rab Attila Ákos Környezetgazdálkodási referens Zöld beszerzési szabályzat környezeti

Részletesebben

Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók

Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók európa füzetek Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók Budapest, 2007. 1. kiadás AZ EURÓPA FÜZETEK SOROZAT KÖTETEI AZ ITDH EURO

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE IX. Évfolyam 1. szám - 2014. március Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első

Részletesebben

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés.

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés. DRAFT DOCUMENT NATIONAL ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ETAP IN HUNGARY 1. A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON A csatlakozás Magyarországon mind minőségi, mind mennyiségi szempontból

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN:

KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN: Sigma Állami és Közigazgatási Fejlesztés Támogatása A Sigma az OECD és az Európai Unió közös kezdeményezése, elsősorban EU finanszírozással KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN: AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos

Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos A kiadvány a Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alapjának társfinanszírozásával jött létre

Részletesebben

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület Budapest, 2013. Február A tanulmány a Humusz Szövetség megbízásából, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben