BUY SMART+ Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Zöld beszerzések. D6.2 Javaslatok zöld beszerzések elterjedéséhez Magyarországon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUY SMART+ Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Zöld beszerzések. D6.2 Javaslatok zöld beszerzések elterjedéséhez Magyarországon. www.buy-smart."

Átírás

1 BUY SMART+ Amit a zöld beszerzésről tudni kell Zöld beszerzések D6.2 Javaslatok zöld beszerzések elterjedéséhez Magyarországon 1

2 Ez a dokumentum az Intelligent Energy Europe program által támogatott európai uniós projekt, a Buy Smart+ - Amit a zöld beszerzésről tudni kell keretében készült. Szerző: Varga Katalin, Energiaklub Dátum: március 14. Helye: Budapest, Magyarország Nyilatkozat: Jelen útmutató tartalmáért minden felelősség kizárólag a szerzőt terheli, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a dokumentumban foglalt információk semmilyen formában történő felhasználásáért. 2

3 Tartalom 1 BEVEZETÉS 4 2 ADMINISZTRATÍV ÉS JOGI SZABÁLYOZÁS JELENLEGI HELYZET JAVASLATOK A ZÖLD KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET HATÁLYBALÉPÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ORSZÁGOS KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI AKCIÓTERVRŐL SZÓLÓ JAVASLATA KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ RÉSZLETESEBB ADATLEKÉRDEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL ÉS A KÖZINTÉZMÉNYEKTŐL KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉSEK MONITORINGJA A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉS BELEFOGLALÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVEIBE KÖZPONTOSÍTOTT ÉS KÖZÖS BESZERZÉSEK NAGYOBB ARÁNYÁNAK LEHETŐVÉ TÉTELE 8 3 GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JELENLEGI HELYZET JAVASLATOK AZ EXTERNÁLIÁK ENERGIAÁRAKBA VALÓ INTERNALIZÁLÁSA PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ÉS KÖLTSÉGVISELÉS 10 4 INFORMÁCIÓ ÉS PROMÓCIÓ JELENLEGI HELYZET JAVASLATOK OKTATÁS ÉS KAPACITÁSNÖVELÉS, AZ INFORMÁCIÓ TERJESZTÉSE PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEK HÁLÓZATÉPÍTÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRINTETTEKKEL 12 5 ÖSSZEGZÉS MELLÉKLET A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉSEKET AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK MAGYARORSZÁGON 13 3

4 1 Bevezetés A zöld beszerzés (green procurement, GP) egyelőre gyerekcipőben jár Magyarországon, akár a közintézmények, akár a magánszféra beszerzéseit nézzük. Jelen dokumentumban (és az egész Buy Smart+ projekt keretében) zöld beszerzés alatt egyaránt értjük a környezetbarát szempontokat figyelembe vevő közbeszerzéseket valamint hagyományos beszerzéseket. Bár a hazai jogszabályok összhangban az Európai Unió előírásával lehetővé teszik, hogy a beszerzési eljárások során környezetbarát kritériumokat határozzunk meg, a környezetvédelem nem szerepel az elsődleges szempontok között, és a beszerzők általában időpocsékolásnak és túl költségesnek tekintik a zöld eljárásokat. A mai napig jogszabály semmilyen szervezet számára nem teszi kötelezővé a környezetbarát beszerzést (kivéve a szektorok szerinti EUirányelvek és az azokat átültető jogszabályok rendelkezéseit). Alacsony azon szervezetek száma is, amelyek részt vesznek a zöld beszerzés (GP) és a zöld közbeszerzés (green public procurement, GPP) népszerűsítésében. A zöld beszerzést akadályozó fő tényezők Magyarországon a következők: a környezeti tényezők prioritásának hiánya, a tőkeerő hiánya az esetlegesen magasabb kezdeti befektetést igénylő termékek/szolgáltatások beszerzéséhez, és a környezetbarát beszerzés lefolytatására vonatkozó világos eljárásrend, útmutatók hiánya. (Ld. az 1. sz. mellékletet - A környezetbarát beszerzéseket akadályozó tényezők Magyarországon) Ebből adódóan a környezetbarát beszerzések szerepének és arányának növeléséhez véleményünk szerint az információs és promóciós tevékenységek tűnnek a legfontosabb intézkedéssornak. 2 Adminisztratív és jogi szabályozás Zöld beszerzésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettség a közbeszerzések területén jelenhet meg, a közbeszerzés alá nem tartozó beszerzések esetén csupán egy opció, a felelős vállalati magatartás egyik eszköze. Mind a jelenlegi, közbeszerzési eljárásokról szóló Európai Uniós irányelvek 1, mind a 2014 februárjában elfogadott új irányelvek 2 hangsúlyozzák a környezetbarát közbeszerzések lehetőségét és szükségességét. Nemzeti szinten a hazai adminisztratív és jogi szabályozásnak kell biztosítania, hogy a zöld beszerzések módszerei és lehetőségei világosak és ösztönzőek legyenek a kötelezettek számára. 1 Az Európai Bizottság az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelve, és a vízügyi, energiaipari, szállítási és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK irányelve. 2 Hamarosan elfogadásra kerülnek, angol és magyar nyelven is hozzáférhetőek lesznek, Az irányelvek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételt követően lépnek hatályba, átültetésükre főszabály szerint 24 hónap áll a tagállamok rendelkezésére. 4

5 2.1 Jelenlegi helyzet A környezetbarát beszerzések legfontosabb adminisztratív és jogi akadályai a következők (ld. még az 1. sz. mellékletet - A környezetbarát beszerzéseket akadályozó tényezők Magyarországon): Költségvetési alapelvek a közszférában o A költségvetési alapelvek akadályozzák a befektetési költség visszafinanszírozását a működési költségeken való takarékossággal a különböző költségkategóriák közti átjárhatósággal kapcsolatos jogi bizonytalanságok miatt; o A költségvetési alapelvek akadályozzák a befektetési költség visszafinanszírozását a működési költségeken való takarékossággal, mivel ha nem költik el az energiaköltségekre elkülönített forrást az adott évben, akkor a következő évi költségvetésben általában a fennmaradó összeggel csökkentik az erre a célra elkülönített összeget. Nincsenek olyan rendelkezések, amelyek a közbeszerzések során környezetbarát és energiahatékonysági kritériumok felállítására köteleznék a közintézményeket Hiányoznak a világos jogi és adminisztratív szabályok arról, hogy hogyan kell a szabályoknak megfelelő környezetbarát beszerzést végrehajtani, ezért a beszerzők inkább nem kockáztatnak. A hatályos magyar közbeszerzési szabályozás (2011. évi CVIII. tv. a közbeszerzésről) lehetővé teszi a közbeszerzési eljárások során a fenntarthatósági, közöttük a zöld közbeszerzési kritériumok használatát. Kbt. 1. ( )E törvény és a végrehajtása alapján alkotott jogszabályok célja továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítése. A közbeszerzési törvény az irányelvi szabályozásnak megfelelően lehetővé teszi az ajánlatkérők számára környezetvédelmi szempontok figyelembevételét közbeszerzési eljárásaik során: szerződéses feltételként, bírálati részszempontként, a műszaki leírás részeként, az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén), az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával. A közbeszerzésről szóló törvény ezen kívül felhatalmazza a kormányt, hogy rendeletben szabályozza a közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszára kiterjedő környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági követelmények tekintetében előírható részletes szabályokat, valamint az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontoknak a közbeszerzésben történő érvényesítése kötelező eseteit és módját" (182. (20)) végén megjelent egy 5

6 rendelettervezet 3, melyet 2013 januárjában társadalmi vitára bocsátottak. A társadalmi vita óta azonban nem lépett hatályba végleges változat. Amennyiben a rendelet a közzétett tervezet szerint lép hatályba,a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet, a kormány közalapítványai, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek lesznek kötelesek környezetbarát közbeszerzési eljárást lefolytatni bizonyos előre meghatározott termékek esetében. Magyarország kormánya nem készített és nem is alkalmazott Környezetbarát Közbeszerzési Akciótervet, ahogyan arra az Európai Bizottság bátorított az Integrált Termékeljárási Felhívásában (Communication on Integrated Product Policy (IPP)). Tekintettel a megfelelő adatbázisok hiányára, nagyon nehéz megbecsülni a környezetbarát beszerzések arányát mind a privát-, mind a közszférában. A Közbeszerzési Hatóság statisztikai adatait a nemzeti eljárásrendben közzétett eljárás eredményéről szóló tájékoztatókra alapítja. E hirdetményminta V.2.2) pontja ugyanis rákérdez az eljárás során alkalmazott környezetvédelmi szempontokra, a következők szerint Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek megadásra: ( ) szerződéses feltételként ( ) bírálati részszempontként ( ) a műszaki leírás részeként ( ) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) ( ) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával. E fenti kategóriák közül választva jelzik az ajánlatkérők, hogy nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárásuk zöld eljárásnak tekinthető-e. Az így megadott adatok alapján készülnek statisztikáink az ajánlatkérők által zöldnek minősített eljárásokról, ezért azokkal óvatosan kell bánnunk. 2.2 Javaslatok A következő javaslataink vannak a magyarországi környezetbarát beszerzéseket akadályozó fent említett tényezők áthidalására A zöld közbeszerzési eljárásokról szóló rendelet hatálybalépése Bár a rendelet az előzetes tervek szerint csak a közszféra egy szegmensét kötelezi bizonyos előre meghatározott termékek esetén, mégis azt várjuk, hogy ez nyomatékot ad majd a 3 A rendelettervezetet a kormány oldaláról lehet letölteni: 6

7 környezetbarát közbeszerzésnek. A megvalósított környezetbarát közbeszerzési eljárások jó gyakorlatokként szolgálhatnak majd olyan szervezetek számára, amelyek önkéntesen választják a környezetbarát beszerzést. Egy rövid próbaidőszak után javasolt kiterjeszteni a kötelezett intézmények körét az önkormányzatokra is Az Európai Bizottság Országos Környezetbarát Közbeszerzési Akciótervről szóló javaslata A zöld közbeszerzésekről szóló rendelet hatályba lépésével párhuzamosan a kormány bizonyíthatja elköteleződését azzal is, hogy elkészíti és alkalmazza Magyarország Környezetbarát Közbeszerzési Akciótervét. Világosan megfogalmazott célok és járulékos intézkedések (beleértve a monitoringot is) sokat segíthetnek a környezetbarát közbeszerzés fellendüléséhez Magyarországon Környezetbarát közbeszerzési útmutató Bár az Európai Bizottság számos útmutatót készített már a környezetbarát közbeszerzés hatékony lefolytatásáról, hasznos volna egy útmutató a magyar közintézményekről és közbeszerzésekről. Az útmutató tartalmazhatna jó gyakorlatokat a magyarországi privát- és közszférából is. 4 Az útmutatónak ki kell emelnie, hogy a közintézményeknek az élettartam költségeit is számításba kell venniük. Ennek előfeltétele, hogy a költségvetési alapelvek és korlátozások közül kikerüljenek azok, amelyek a rövidtávú döntéseket részesítik előnyben Részletesebb adatlekérdezés az önkormányzatoktól és a közintézményektől Nem áll rendelkezésre elégséges adat arról, hogy hány és melyik önkormányzat, illetve intézmény kezdett már bele környezetbarát beszerzésbe. Ez egyfelől azt akadályozza, hogy tisztán lássunk a környezetbarát beszerzések jelenlegi állapotát illetően, másfelől azt, hogy a lehetséges jó gyakorlatok elterjedjenek. Jogszabály által meghatározott közbeszerzési hirdetménymintákat ki kell egészíteni a szervezetek környezetbarát beszerzési tevékenységeire vonatkozó kérdésekkel. A kérdésekre adott válaszokból azonban nem mindig egyértelmű, hogy valóban környezetbarát volt-e a beszerzés. 4 A Közbeszerzési Hivatal tervezi egy útmutató kiadását. Az előkészületeket fel kell gyorsítani. 7

8 2.2.5 Környezetbarát beszerzések monitoringja A környezetbarát módon beszerzett termékek és szolgáltatások monitoringja biztosítja, hogy a termék teljes élettartama során élvezhetjük annak hasznait. Számos esetben kritikus fontosságú lehet a beszerzés utáni használat a gazdasági és környezeti hatás szempontjából. A monitoringot a hatóságoknak kell végrehajtania A környezetbarát beszerzés belefoglalása az önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióterveibe A Fenntartható Energia Akcióterv (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) olyan alapdokumentum, amelyben a Polgármesterek Szövetségének aláírói rögzítik, hogy hogyan szándékozzák elérni a 2020-ra tervezett CO2-csökkentésüket. A SEAP határidőkkel és a felelősségek kijelölésével határozza meg azokat a tevékenységeket és intézkedéseket, amelyek a cél eléréséhez szükségesek. A kibocsátáscsökkentés iránt elkötelezett önkormányzatok SEAP-jainak mindenképpen tartalmaznia kell a környezetbarát beszerzésekre vonatkozó intézkedéseket Központosított és közös beszerzések nagyobb arányának lehetővé tétele A 168/2004. (V.25.) számú kormányrendelet szabályozza a központosított közbeszerzési rendszert és a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköreit. Azon intézmények számára, amelyeket a rendelet nem kötelez, és azon termékek és szolgáltatások esetén, amelyeket az 1. számú melléklet nem tartalmaz, a közös beszerzés egy olyan lehetőség lehet, amellyel hasonló haszon érhető el. A közös beszerzés kettő vagy több szerződő hatóság közös beszerzését jelenti. A hasznot a készségek és tapasztalat megosztása mellett a nagyobb mennyiség miatti alacsonyabb árak és az adminisztratív költség (akár 60%-os) csökkenése jelenti. A közös beszerzést lehetővé kell tenni mind a privát-, mind a közszférában. A jogi kereteket világosan kell meghatározni minden szerződő fél és az eljárások, illetve felelősségi körök tekintetében egyaránt. Mind a központi, mind a közös beszerzések esetén engedélyezni kell a környezetbarát beszerzési kritériumok felállításának lehetőségét. 5 A ProcA elnevezésű projekt, melyet szintén az Európai Bizottság Intelligent Energy Europe Programja támogat, éppen azt célozza, hogy a SEAP-ok tartalmazzák a környezetbarát beszerzést. A projekt várhatóan 2014-ben indul. 8

9 3 Gazdasági és pénzügyi eszközök A környezetbarát termékekről és szolgáltatásokról sokszor gondoljuk, hogy drágábbak hagyományos konkurenciáiknál. Az ehhez járuló nagyobb adminisztratív teher és a környezetbarát beszerzési árak költségei miatt Magyarországon a hivatásos beszerzők körében nem élvez prioritást a környezetbarát lehetőség. Amellett, hogy információátadással és képzésekkel (ld. a 4. fejezetet) kell helyesbítenünk ezeket a félreértéseket, bizonyos gazdasági és pénzügyi eszközök is segíthetnek abban, hogy ezek a termékek és szolgáltatások gazdaságilag életképesebbekké váljanak. 3.1 Jelenlegi helyzet A környezetbarát beszerzésekkel kapcsolatos legfontosabb gazdasági és pénzügyi akadályok a következők (ld. még az 1. sz. mellékletet - A környezetbarát beszerzéseket akadályozó tényezők Magyarországon): A befektetésekhez szükséges tőke hiánya, amely megakadályozza a drágább kezdőköltségű vásárlásokat; Idő- és kapacitáshiány a beszerzések környezetbaráttá tételére a felelős menedzserek számára nem képez prioritást a környezetbarát beszerzés; Az élettartam költségeinek figyelmen kívül hagyása a kezdőköltség marad a fő szempont. A rövidtávú költségvetési alapelvek miatt az élettartammal járó költségek figyelmen kívül hagyása komoly probléma a közintézmények esetén. A magáncégek pontosan értik, hogy milyen költséggel jár az élettartam az ő esetükben a környezetbarát beszerzést az gátolja, hogy a környezetvédelmi kérdések nem élveznek prioritást. Ezeket főleg akkor veszik számításba, ha a tulajdonos cég ezt elvárja tőlük, vagy ha jogilag kötelezve vannak rá. 3.2 Javaslatok A környezetbarát beszerzéseket gazdasági és pénzügyi értelemben úgy segíthetjük elő, ha a környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat árban kompatibilissé tesszük a hagyományos termékekkel és szolgáltatásokkal. Az energiahatékony termékek esetében a használat során történő energiamegtakarítással megtérül a kezdeti magasabb befektetés, ezért nincs szükség további pénzügyi eszközökre. A környezetbarát termékek esetén, ahol az erőforrástakarékosság vagy más pozitív környezeti hatás gazdaságilag nem olyan egyértelmű, fontos az externáliák internalizálása6. 6 Bár ez egy általános környezetvédelmi kérdés és eszköz, és csak áttételesen kapcsolódik a környezetbarát beszerzési technikákhoz. 9

10 3.2.1 Az externáliák energiaárakba való internalizálása A magas végfogyasztói energiaárak motiválják az energiahatékonyságot és az energiamegtakarítást, valamint gyorsabbá teszik az energiahatékony tevékenységekbe való befektetés megtérülését. Bár a kibocsátási díjak továbbra is nagyon alacsonyak, az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (EU ETS) az a célja, hogy a klímaváltozás megakadályozása érdekében adóztassa a szennyező energiaelőállítást. Ahhoz, hogy hatékonyan internalizáljuk a szennyező energiaiparok által okozott költséget és motivációt teremtsünk az energiahatékonyságra, jól működő EU ETS-re van szükségünk Pénzügyi támogatás és költségviselés Az Európai Unió strukturális alapjaiból vagy hazai forrásokból finanszírozott vissza nem térítendő támogatások vonzóbbá teszik a költséges beruházásokat. Magyarországon a Környezet és Energia Operatív Program 2007 és 2013 között a közszféra (és kisebb mértékben a privát szféra) számára 154 millió eurót biztosított energiahatékony beruházásokra. A következő támogatási időszakban az új operatív programokról szóló társadalmi vita jelenlegi állása alapján ez az összeg várhatóan alacsonyabb lesz 7. Ahhoz, hogy hatékonyan használhassuk fel az EU-s forrásokat, kevésbé komplex és bonyolult pályázási rendszerre van szükség. A hazai forrásokból adott támogatásoknak a háztartások energiahatékonysági beruházásainak támogatásához kell hozzájárulnia. 4 Információ és promóció Néhány kormányzati és civil szervezet elmúlt években mutatott erőfeszítései ellenére Magyarországon továbbra is nagyon csekély tudatosság mutatkozik a környezetbarát beszerzéseket illetően. A környezetbarát beszerzést sokszor körülményesnek és költségesnek tekintik. A félreértések elkerülése és a környezetbarát beszerzés céljainak, előnyeinek és módszereinek hatékony kommunikálása érdekében komoly erőfeszítésekre van szükség az információátadás és a népszerűsítés területén. 4.1 Jelenlegi helyzet A környezetbarát beszerzésekkel kapcsolatos legfontosabb akadályok az információátadás és a promóció területén a következők (ld. még az 1. sz. mellékletet - A környezetbarát beszerzéseket akadályozó tényezők Magyarországon): 7 10

11 A termékek használatával járó energiamegtakarításról és a környezeti hatásokról való tudás hiánya; Idő- és kapacitáshiány a beszerzések környezetbaráttá tételére a felelős menedzserek számára nem képez prioritást a környezetbarát beszerzés; A közvélemény, a politikusok és a gyártók csekély jelentőséget tulajdonítanak a környezetbarát értékeknek; A környezetbarát beszerzésekkel kapcsolatos know-how (és képzések) hiánya a beszerzők körében; a gazdaságilag legelőnyösebb/élettartam-költséghatékonysági tényezők döntési kritériumként való használatának és a környezetbarát kritériumok hiánya. A környezetbarát beszerzéssel kapcsolatos speciális kérdések speciális tudást igényelnek, ezért képzett alkalmazottakra van szükség, akik képesek felismerni a lehetőségeket, meghatározni a célokat, és körvonalazni a legígéretesebb lehetőségeket. A környezetbarát beszerzésre Magyarországon extra munkaként tekintenek, és ennek eredményeképpen ellenállnak a szokások és a beszerzési eljárások megváltoztatásának. A beszerzők nincsenek informálva a környezetbarát beszerzés módszereiről, a cégvezetők pedig nincsenek meggyőzve a zöld vásárlás hosszú távú pozitív hatásairól. A magáncégek nem látják az előnyt abban, hogy zöld céggé váljanak, a felelősségvállalással együtt járó pozitív PRhatásokat (és ennek kommunikálását) elhanyagolhatónak tekintik. 4.2 Javaslatok A közszférában a környezetvédelmet általában fontosnak tartják, de a költségek élettartamra való átszámítása sokszor hiányzik. Ezzel szemben a privát szférában evidens az élettartamköltségszámítás, de zöldnek lenni nem számít versenyelőnynek. Ezért mindkét szektorban szükségünk van információs és promóciós tevékenységre Oktatás és kapacitásnövelés, az információ terjesztése Az élettartam költségeinek figyelembevétele és annak gazdasági és környezeti haszna elsősorban a közszférában szorul népszerűsítésre. Mind a köz-, mind a privát szférában kapacitásnövelésre van szükség. Alapvető szükség van jól szervezett képzésekre, ahol bemutatják azt, hogy hogyan kell egy termék vagy egy szolgáltatás környezeti hatásait kiértékelni, hogyan kell piackutatást végezni, és hogy hogyan kell tenderdokumentációba foglalni a környezetbarát kritériumokat. Fenn kell tartani egy országos ügyfélszolgálatot, ahol elérhetőek a fent említett módszerekkel kapcsolatos információk, a hatályos szabályozás, a jó gyakorlatok, a segítő szervezetek és a felelős minisztériumok elérhetőségei. Az ügyfélszolgálatot a felelős kormányzati szerveknek kell működésben tartania és ellátnia az aktuális információkkal. 11

12 4.2.2 Promóciós tevékenységek Rendkívül fontos a sikeres környezetbarát beszerzési projektek népszerűsítése a környezetbarát beszerzések magyarországi láthatóságának növelése érdekében. Mivel jelenleg csupán néhány jó gyakorlat létezik Magyarországon a környezetbarát (köz)beszerzések területén, szükség van a Buy Smart+ projekt által támogatott mintaprojektek intenzív népszerűsítésére. A mintaprojektek és a jó gyakorlatok népszerűbbé tehetik a környezetbarát beszerzéseket a közszférában és a magánszektorban ezeket úgy kell bemutathatni, mint különböző típusú intézmények hatékony eszközeit a felelős és fenntartható működésre. A széleskörű népszerűsítő tevékenységet nemcsak a civil szervezeteknek, hanem a felelős kormányzati szerveknek is folytatnia kell: e célból szükséges költségvetési és támogatási mintákat, tervezeteket rendelkezésre bocsátani. A felelős kormányzati intézmények vagy civil szervezetek által szervezett díjak és versenyek is növelhetik a környezetbarát beszerzések iránti tudatosságot és az elköteleződést a beszerzők között Hálózatépítés és együttműködés az érintettekkel A környezetbarát beszerzésnek hangsúlyos témává kell válnia a magyarországi beszerzők olyan hálózataiban, mint a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság és a Beszerzési Vezetők Klubja. Ezeknek az egyesületeknek konferenciáik, rendszeres találkozóik és képzéseik révén aktív szerepet kell játszaniuk a környezetbarát beszerzések céljainak és módszereinek népszerűsítésében. 5 Összegzés Adminisztratív, pénzügyi és figyelemfelhívó eszközök segítségével tehetjük általános gyakorlattá a környezetbarát beszerzéseket Magyarországon mind a privát-, mind a közszférában. Ezen szektorok jelentős kiadásai a javak és szolgáltatások piacát is befolyásolják. A környezetbarát áruk vásárlása iránti elkötelezettség nemcsak természeti erőforrásainkat kíméli, hanem egyben a zöld gazdaság felé való átalakulást is elősegíti. További információk a projekttel kapcsolatban: Varga Katalin, 8 Az Akcióban a környezetbarát beszerzés (Green Procurement in Action, ProcA) projektet az Intelligent Energy Europe program támogatja, és várhatóan 2014 elején kezdődik. A projekt egyik célja, hogy a környezetbarát beszerzésben jeleskedő önkormányzatok közötti versennyel népszerűsítse a környezetbarát beszerzést. 12

13 1. Melléklet A környezetbarát beszerzéseket akadályozó tényezők Magyarországon 2013 augusztusi, magyarországi szakértőkkel készített felmérésünk alapján Magyarország A B A x B Általános akadályok Gyakoriság Súlyozás [%] [%] "Mennyiben "Mennyire hátráltatja az elterjedt az Összhatás adott akadály adott [%] a zöld akadály az beszerzések ajánlatkérők elterjedését?" körében?" Forráshiány beszerzésekre, amely hátráltatja a magasabb kezdeti beruházási összegű termékek/szolgáltatások 85% 94% 80% beszerzését. Az életciklus-költségek figyelmen kívül hagyása - a beruházási összeg a fő kritérium. 85% 84% 71% A termékek energiamegtakarítási lehetőségeivel, környezeti hatásaival kapcsolatos ismeretek hiánya. Zöld beszerzéssel kapcsolatos ismeretek hiánya a beszerzők körében (képzések hiánya), az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásával, életciklus-költségek megállapításával, környezeti szempontok alkalmazásával kapcsolatos információhiány. A zöld beszerzésekre fordított idő és kapacitás hiánya a beszerzők részéről, a zöld beszerzés nem prioritás. Nehéz hozzáférés hiteles információkhoz a különböző termékjellemzőkről (a gyártók által közölt adatok nem megbízhatóak, stb.). Környezetvédelmi értékek alacsony fontossága a vásárlók, gyártók, politikusok körében. 60% 58% 35% 55% 63% 35% 80% 86% 68% 37% 49% 18% 54% 71% 38% A szféra különleges akadályai Gyakoriság [%] Súlyozás [%] Összesített hatás [%] Költségvetési okok akadályozzák a beruházási költségek refinanszírozását működési költségekben történő megtakarításokkal, mivel jogszabályi bizonytalansággal jár a költségek egyik költségkategóriából a a másikba való mozgatása. 55% 48% 26% 13

14 Költségvetési okok akadályozzák a beruházási költségek refinanszírozását működési költségekben történő megtakarításokkal, mivel ha az adott évben 56% 68% 37% energiaköltségekre fordított kiadás csökken, az csökkenti a következő év keretét. Bizonyos közintézmények számára a jogszabályok nem engedik a beruházások hitellel történő finanszírozását (abban az esetben sem, ha az adott beruházás később 69% 48% 33% költségmegtakarítást eredményez). Közintézmények közötti jó gyakorlatok, információk cseréjének hiánya. 40% 43% 17% Kötelező érvényű jogszabályok hiánya, melyek előírnák közintézmények számára a környezetvédelmi és energiahatékonysági kritériumok alkalmazásokat 60% 68% 41% közbeszerzések esetén. Zöld beszerzések nyomon követésének, ellenőrzésének hiánya. 38% 41% 16% Jogszabályi megfelelés kikényszerítésének hiánya. 60% 58% 35% Központosított beszerzés hiánya, sok kicsi beszerzési osztályon magas adminisztratív költség és fokozott közbeszerzéssel kapcsolatos ismeretek iránti igény 33% 37% 12% jelentkezik. Ha túl komplex a beszerzési folyamat és sok az extra feltétel, csak kevés ajánlat érkezik, vagy egyáltalán nem 53% 50% 26% érkezik ajánlat. A jogszabályi és adminisztratív szabályokból nem egyértelmű, hogy hogyan kell egy zöld beszerzést kivitelezni, emiatt nagy a beszerzők kockázata a nem megfelelő eljárások és ebből adódható viták miatt. 70% 80% 56% 14

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET - the Greenstitute WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Előadó: dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági tanácsadó barnao@kozbeszerzesiintezet.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

dr. Barna Orsolya közbeszerzési tanácsadó, környezetvédelmi szakértő A KKV-ék lehetőségei a zöld közbeszerzések új rendszerében

dr. Barna Orsolya közbeszerzési tanácsadó, környezetvédelmi szakértő A KKV-ék lehetőségei a zöld közbeszerzések új rendszerében dr. Barna Orsolya közbeszerzési tanácsadó, környezetvédelmi szakértő A KKV-ék lehetőségei a zöld közbeszerzések új rendszerében Zöld közbeszerzés fogalma A zöld közbeszerzés olyan beszerzési eljárás, amelynek

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET - the Greenstitute WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Előadó: dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági tanácsadó barnao@kozbeszerzesiintezet.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU A KAMARÁK ÚJ SZEREPKÖRE, ZÖLD KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN ELŐADÓ: DR. BARNA ORSOLYA FÜGGETLEN HIVATALOS KÖZBESZERZK ZBESZERZÉSI SI TANÁCSAD CSADÓ

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS Dr. Varga Ágnes Nemzetközi és Oktatási Főosztály főosztályvezető-helyettes 2013. május 8. Fenntartható közbeszerzések az Európai Unióban - Célkitűzések Európa 2020 stratégia Intelligens,

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Bv. Szervezet Oktatási Központja Postai

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

2012 évi éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

2012 évi éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 2012 évi éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Európában. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Európában. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Európában Place, Date Event Name and company of speaker Tartalom Zöld közbeszerzés (GPP) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Életciklus-költség Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Zöld

Részletesebben

Projekt összefoglaló:

Projekt összefoglaló: Az ajánlattevői oldal szerepe a zöld beszerzésekben, az EFFECT projekt bemutatása Kovács László, ELMŰ Nyrt. beszerzési igazgató Energia-hatékony közbeszerzési eljárások a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésért

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1 Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

2014. éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

2014. éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában 2014. éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: RUZSA

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név:békés

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 11. melléklet a 92/211. (XII.3.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1 Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KBT. IV. ÉS VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KBT. IV. ÉS VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KBT. IV. ÉS VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Óbudai

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Az ajánlatkérő neve és címe Hivatalos név: Isaszeg

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: DERECSKE

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Az ajánlatkérő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) Postai

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: AGRIAVOLÁN

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1 Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Legfőbb Ügyészség évi Éves statisztikai összegzése július 01. után indult eljárások

Legfőbb Ügyészség évi Éves statisztikai összegzése július 01. után indult eljárások Legfőbb Ügyészség 2013. évi Éves statisztikai összegzése 2013. július 01. után indult eljárások STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN A 4/2014. (V. 27.) PÜB határozat melléklete Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 12. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 12. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 12. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN. Postai

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN. Postai 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Az éves statisztikai összegezés

11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Az éves statisztikai összegezés 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Budapest

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 12. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 12. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 6/2016. (V/17.) PÜB határozat melléklete Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 11. melléklet a 92/211. (XII.3.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN. Postai

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN. Postai 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

Részletesebben

11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Az éves statisztikai összegezés

11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Az éves statisztikai összegezés 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 12. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:

Az éves statisztikai összegezés. Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben