A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Oldal: 1/15 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés A minőségfejlesztési program szabályozása A év értékelése Oktatói munka hallgatói véleményezése Minőségfejlesztési tevékenység 2008-ban... 13

2 Oldal: 2/15 1. Bevezetés A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX törvény kimondja: 21. (6) A felsőoktatási intézmény minőségfejlesztési programot készít. Az intézményi minőségfejlesztési programban kell meghatározni a felsőoktatási intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségfejlesztési programban kell szabályozni az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjét. A felsőoktatási intézmény évente áttekinti az intézményi minőségfejlesztési program végrehajtását, és megállapításait az intézmény honlapján, továbbá a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. A főiskola a törvényi előíráson túl is felismerte, hogy az intézményi színvonalat többek között az oktatás minőségének fejlesztésével lehet biztosítani és emelni. A Károly Róbert Főiskola az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerint kialakított integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer működtetésével valósítja meg minőségfejlesztési programját, amelyben meghatározta a főiskola jövőképéhez illeszkedő, annak elérését támogató minőségfejlesztési tevékenységeket. Az integrált irányítási rendszer a szabványok értelmében folyamatközpontú szemléletet és vezetési gyakorlatot, vevőközpontúságot tükröz. Az integrált irányítási rendszert a felsőoktatásra agrár és gazdaságtudományok képzési területen, beleértve az alap- és mesterképzést, a szakirányú továbbképzést és a felsőfokú szakképzést; az idegen nyelvi képzésre és vizsgáztatásra; valamint az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre terjesztettük ki és alkalmazzuk. A Károly Róbert Főiskola az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok követelményein túl elfogadja és betartja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) és a Felnőttképzési Akkreditáló Testület minőségbiztosítási alapelveit is. Külső értékelőnek a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) auditálási tevékenységét, a MAB és a FAT akkreditációs rendszerét, az OKM, mint a fenntartó képviselőjét tekintjük. 2. A minőségfejlesztési program szabályozása A minőségfejlesztési program összefoglaló nyilatkozatát a főiskola Minőség- és környezeti politikája tartalmazza. Minőség- és környezeti politikánk alapján minőségfejlesztési tevékenységünk alapvető céljai: a régió versenyképességének megalapozása, intézményünk neve minőségi garanciát jelentsen a hallgatók, a munkatársak és partnereink (munkaadók, óraadó oktatók, a helyi társadalom, a régió (önkormányzat, helyi intézmények, cégek, üzleti és civil szféra), az össztársadalmi környezet számára,

3 Oldal: 3/15 a társadalmi tudat formálása, a társadalommal és a környezettel szembeni felelősség prioritásainak érvényesítése, külső- és belső vevőink igényeinek maximális kielégítése, elégedettségének biztosítása, működési folyamataink állandó fejlesztése, hatékony minőség és környezetközpontú irányítási rendszer működtetése, képzési programjaink versenyképességének biztosítása, intézményünk kommunikációs kultúrájának hatékonyabbá tétele, korszerű tudással felvértezett, a minőséget értékként elfogadó, környezettudatos szakemberek képzése által munkaerő-piaci részesedésünk növelése, a minőség- és környezetkultúra megőrzése és fejlesztése Belső szabályozó dokumentumok rendszere A minőségfejlesztési program vezetési, tervezési, fejlesztési, ellenőrzési, mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi feladatainak leírását és az azok végrehajtására irányuló tevékenységeket, valamint az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjét belső szabályozó dokumentumaink tartalmazzák. BELSŐ SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGKÖVETELT DOKUMENTUM SZABVÁNY ÁLTAL MEGKÖVETELT DOKUMENTUM MŰKÖDÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK IGÉNYE ÁLTAL MEGKÖVETELT DOKUMENTUM SZABÁLYZAT KÉZIKÖNYV UTASÍTÁS SZENÁTUSI HATÁROZAT ELJÁRÁS KÖRLEVÉL MUNKAUTASÍTÁS 1. ábra

4 Oldal: 4/15 Az integrált irányítási rendszer kézikönyve a szabványkövetelményekre épülve az alábbiakat tartalmazza: minőség- és környezeti politika, alkalmazási terület, a főiskola bemutatása, integrált irányítási rendszer leírása, a vezetőség felelősségi körének bemutatása, gazdálkodás az erőforrásokkal, a képzési szolgáltatás minőségbiztosítása, mérés, elemzés, fejlesztés mellékletek: szervezeti felépítés fogalmak folyamatok tartalma és kölcsönhatásaik a krf oktatás főfolyamatának pdca modellje mátrixok: MSZ EN ISO 9001:2001 Követelmények/Szabályzatok MSZ EN ISO 14001:2005 Követelmények/Szabályzatok MSZ EN ISO 9001:2001 Alfolyamatok/Eljárások MSZ EN ISO 14001:2005 Alfolyamatok/Eljárások dokumentumok hivatkozása funkciók - szabályzatok táblázat funkciók - dokumentumok táblázat jogszabályok - munkakörök táblázat eljárások jegyzéke 2.2. Minőségirányítási Igazgatóság A főiskolán az integrált irányítási rendszer hatékony működését biztosítandó új szervezeti egységként a évi tanúsító audit óta a rektor felügyeletével Minőségirányítási Igazgatóság működik. A Minőségirányítási Igazgatóság irányítási feladatait a minőségirányítási igazgató látja el, szervezeti felépítésének, irányításának, kapcsolatrendszerének, feladatainak meghatározását és működését A minőségügyi rendszer szabályzata tartalmazza. A Minőségirányítási Igazgatóság fő feladatai: gondoskodik arról, hogy a főiskola működése megfeleljen a szabványoknak és az auditok kritériumainak, összehangolja a főiskola dokumentációs rendszerének kialakítását, gondoskodik arról, hogy a belső előírások ellentmondásmentesek, hiánytalanok legyenek, rendszeres méréseket tervez: a vevői elégedettségre, a működés minőségkritériumoknak való megfelelésére, a tervezés kapcsolódó dokumentumokban hivatkozott bemenő adataira vonatkozóan, tervezi a belső auditokat, koordinálja a végrehajtást,

5 Oldal: 5/15 a működésről nyert információkat előkészíti a döntéshozó testületek és vezetők számára a stratégiai tervezés és fejlesztés támogatásához, a minőségfejlesztésre vonatkozó javaslatot tesz, előterjeszti a rektor felé a minőségcélokat és környezeti célokat, részt vesz az ift elkészítésében, módszertani segítséget nyújt a működés folyamatközpontú rendszerré szervezéséhez, külső kommunikációt folytat az érdekelt felekkel. A minőségügyi struktúra kiemelt elemei a kari és az intézményi szintű Oktatási Minőségügyi Bizottságok, amelyek az oktatás minőségbiztosítása; elsősorban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által hitelesített szakok megfelelőségének fenntartása felett őrködnek. Az Oktatási Minőségügyi Bizottság az Oktatás főfolyamat felelőseként munkája során szorosan együttműködik a főiskola Minőségirányítási Igazgatóságával. Az Oktatási Minőségügyi Bizottság fő feladatai: évente rendszeresen értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a szakok, szakirányok, továbbképzési szakok és felsőfokú szakképzések minőségét, a személyi és tárgyi feltételek fennállását, összegzi az oktatási tevékenység eredményeit, éves jelentését intézkedési javaslataival együtt minden év november 30-áig a szenátus elé terjeszti, új alap- és mesterképzési szakok indítása, létesítése, továbbá oklevélben megjelölt önálló szakképzettséget eredményező új szakirány indítása esetén a bizottság megvizsgálja a kari tanács által jóváhagyott szakindítási, szaklétesítési dokumentációt. a vizsgálat kiterjed arra, hogy a kérelem tartalmilag és formailag megfelel-e az intézményfejlesztési tervben, a magyar felsőoktatási akkreditációs bizottság követelményrendszerében, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. véleményét részletes indoklással határozatba foglalja, amelyet megküld az illetékes kar dékánjának, valamint a szenátus elnökének. 3. A év értékelése A minőségfejlesztési program szabályozási módszere a Deming-féle PDCA ciklusra épül, amely a tervezés, végrehajtás, ellenőrzés és intézkedés érdekében történő lépések ismétlésével garantálja a minőségfejlesztést, azaz a főiskola minőségteremtő képességét. A szabályozás alapja a folyamatközpontú megközelítés, amely képzési folyamatunk teljes életciklusából származó információk felhasználásával támogatja a tervezést, lehetővé teszi az egyértelmű szabályozást, az előírt folyamatjellemzők értékének ellenőrzését, értékelését és az információk visszacsatolásával a vevői elvárásokhoz igazítja a szolgáltatást és a működést. A PDCA módszer alkalmazásának lényegi befolyása van a működésre; a főiskola főfolyamatainak (irányítás, oktatás, támogatás) részfolyamataiban is alkalmazva,

6 Oldal: 6/15 minden munkatárs az őt érintő folyamat révén szerepet játszik a minőség fenntartásában és fejlesztésében, így az intézményi autonómiából fakadó felelősség a kari, tanszéki és egyéni szinteken is érvényre jut. A működés folyamatokra bontása és a kimenetek értékeinek rögzítése előhívja a felelősségek és jogosultságok pontos meghatározásának igényét, átláthatóbb struktúra alakul ki, az ellenőrzés egyszerűbbé válik, a hibák megelőzhetők. A kimenetek egyúttal egy másik folyamat bemenetei, ami a folyamatok spontán koordinációját indítja el, ezáltal javul a belső kommunikáció, erősödik a rendszer jelleg. A belső kommunikáció élénkülése önmagában is fokozza a munkatársak elégedettségét, ugyanakkor lehetővé teszi a jó megoldások előhívását. A folyamatos fejlődést a rendelkezésre álló és megújuló erőforrásainkkal biztosítjuk, ami kikényszeríti a költséghatékony, fenntartható fejlődést megvalósító, biztonságos működtetésre való törekvést, a helyes stratégia kidolgozásától, az eredményorientált tervezésen keresztül az emberi erőforrások fejlesztéséig és motiválásáig. Az intézmény belső folyamatainak tökéletesítése elősegíti a főiskola rugalmas reagálását a körülmények változására, ideértve a vevői elvárásokat, az erőforrások rendelkezésre állását és a versenytársak tevékenységét.

7 Oldal: 7/15 A főiskola minőségfejlesztési programjának értékelése a 2. ábrán szemléltetett formában valósul meg. Külső ellenőrzés Függetlenített belső ellenőrzés A minőség- és környezeti célok megvalósulása, célok kitűzése Vezetői ellenőrzési rendszer Munkafolyamatba épített ellenőrzési rendszer A jelentős hatásúnak minősített környezeti tényezők jóváhagyása A környezeti teljesítmény Minőség- és környezeti politika megvalósulása Dokumentáció vizsgálata Megelőző tevékenységek A jogszabályi követelményeknek és a szervezet által vállalt egyéb követelményeknek való megfelelés Vevői visszajelzések, a külső érdekelt felektől származó közlések A fejlesztésre irányuló ajánlások Helyesbítő tevékenységek Változások, amelyek befolyásolhatják az integrált rendszert A folyamatok működése és a képzési szolgáltatásnyújtás megfelelősége Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása Tanulástámogatás, eszközök, hallgatói szolgáltatások Belső információs rendszer Önértékelés 2. ábra

8 Oldal: 8/ évi minőség- és környezeti célok megvalósulása Minőség- és környezeti cél Előirányzat Megvalósulás állapota Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése Szelektív papírgyűjtés bevezetés a központi telephelyen február 1-jétől szelektív papírgyűjtés folyik a központi telephelyen. Az irodákban keletkező papírhulladékot irodai papír és újságpapír frakcióba válogatva, összerendezve a szervezeti egységnél kijelölt helyen kell gyűjteni. Környezeti információk közvetítése Környezeti térkép kihelyezése a főiskola honlapjára Megvalósítása folyamatban van. Környezeti információk közvetítése, környezeti tudatosság növelése Környezeti információk közvetítése, környezeti tudatosság növelése Elégedettségmérés módszereinek kidolgozása és alkalmazása Az oktatói állomány fejlesztése Az oktatói állomány fejlesztése Környezetvédő egyesületekkel közös előadások szervezése a hallgatók és a munkatársak részére félévenként legalább egy alkalommal Környezeti oldal létrehozása a honlapon A főállású oktatók hallgatói véleményezése, a felmérés kiértékelése, eredmények visszacsatolása a teljesítményértékelés folyamatába A minősített (legalább PhD fokozat) oktatók létszámának növelése karonként egy-egy fővel A Gazdálkodási Karon kettő, az AVK-n egy oktató megkezdi PhD tanulmányait Az oktatói állomány fejlesztése Karonként egy vezető oktató bejelentkezik habilitációs eljárásra GK: 2 fő AVK: 1 fő Teljesítményértékelés bevezetése Az oktatók teljesítményértékelése szempontrendszerének fejlesztése Fenntartási szolgáltatáshoz kapcsolódó minőségfejlesztés Képzési szolgáltatáshoz kapcsolódó minőségfejlesztés A portaszolgálat átalakítása a kor színvonalának megfelelő recepcióvá Az intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára benyújtott dolgozatok számának növelése a évi másfélszeresére. A félévente 1 alkalom megvalósul. A cél megvalósítása nem hozta meg a várt eredményt, az értékelést nem tudtuk reprezentatívnak tekinteni a mindössze kb. 10%-os részvételi visszajelzés alapján. Ezt a vizsgálatot körültekintőbb előkészítés után rövidesen megismételjük. GK: 1 fő AVK: 2 fő AVK: a kijelölt oktató családi okok miatt nem tudott jelentkezni. GK: 2 fő Az új teljesítményértékelési rendszer elkészült, az alkalmazhatóság értékelése a dékánok részéről és a rektori döntés a bevezetésről folyamatban. Megvalósult tanévben: 52 hallgató, tanévben 82 hallgató nevezett.

9 Oldal: 9/15 A vezetés azzal, hogy rendszeresen, ismétlődően minőség- és környezeti célokat tűz ki, felhasználja az erőforrásokat az elérésükhöz és értékeli a megvalósulásukat, a szervezeti és egyéni képességeket azonos irányba tereli, összehangolja, elősegíti a szervezeti kultúra fejlődését, a minőségfejlesztési program megvalósítását Emberi erőforrás fejlesztés A munkatársak képzettsége és továbbképzése a minőségre leginkább ható tényező. Szükséges a teljes személyi állomány továbbképzésének és teljesítményfüggő motiválásának kidolgozása. A rutin működést csak professzionális ügyviteli alkalmazottak képesek biztosítani, ezért cél az ügyviteli alkalmazottak szakmai kiállításokon, konferenciákon való részvételének támogatása, informatikai alkalmazásokra vonatkozó ismereteinek bővítése, minőségügyi képzése. A hatékonyság növelése érdekében a humán erőforrásban rejlő lehetőségeket össze kell hangolni az infrastrukturális elsősorban információ technikai lehetőségekkel. Emberi erőforrás fejlesztésünk célja többek között, hogy oktatóink a tudományág eredményeit naprakészen beépítsék a képzésbe, korszerű infrastrukturális keretek között, megfelelő erőforrásokat és oktatás-módszertani eljárásokat, kommunikációs kultúrát alkalmazva lehetőség szerint idegen nyelven is képesek legyenek oktatni. Munkatársak képzése a főiskolán fő MIR-KIR bevezetés GTR ismeretek oktatása Orientációs képzés Veszélyes anyagok kezelése Complex jogtár oktatás képzések 3. ábra Az új munkatársak a belépés hetében orientációs képzésen vesznek részt. A képzés kiterjed a munkakörhöz kapcsolódó feladatok, a munkakör ellátásához szükséges külső és belső szabályozó dokumentumok körének ismertetésére, az integrált rendszer alapismereteinek oktatására (a minőségpolitika, az abban megfogalmazott elkötelezettség, az integrált kézikönyv, munkavégzéshez szükséges

10 Oldal: 10/15 eljárások, munkautasítások és ezek mellékletei, a főiskola által azonosított jelentős környezeti tényezők, az adott évre vonatkozó minőség- és környezeti célok), a munkaés tűzvédelmi oktatásra Ellenőrzés, mérés, értékelés Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységről, a tevékenységek által elért eredményekről. Célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni, amelyekkel az esetleges hibák, a problémák kijavíthatók, ismételt előfordulásuk valószínűsége eredményesen csökkenthető Belső audit Ellenőrzési tevékenységünk részeként 2007-ben elkészítettük az integrált irányítási rendszer Éves belső audittervét, amely a szabványkövetelmények betartásának ellenőrzésén túlmutatva törvényességi ellenőrzésekre is kiterjedt. Az audittervet, valamint az auditok eredményeit a munkatársak számára az Intraweben közzétesszük, az auditok végzésébe széles körben bevonjuk a munkatársakat. A belső auditok mellett a főiskola a törvényi előírások betartása érdekében Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszert, valamint Belső ellenőrzési tevékenységet működtet es belső auditok területi megoszlása PR tevékenység Műszaki, ellátási tevékenység Vevőszolgálat Ismeretátadás, tanulás, ismeretellenőrzés Felvételi, Szerződéskötés, beiratkozás, bejelentkezés Beszerzés Stratégiai tervezés 1 Szervezéskoordinálás Ellenőrzés Tervezés 4. ábra

11 Oldal: 11/ Önértékelés A 2006/2007-es tanévről a Magyar Akkreditációs Bizottság Intézményakkreditációs Útmutatójában meghatározott minőségértékelési szempontrendszer alapján intézményi önértékelés készült. Az intézményi önértékelést a főiskola Szenátusa 70/2007/2008. SZN számú határozatával elfogadta Vezetőségi átvizsgálás A vezetőségi átvizsgálás a főiskola magasabb vezetőinek minőséggel, illetve környezettel kapcsolatos felelősségét és meghatározó szerepét kifejező esemény. A vezetőségi átvizsgálást a minőségirányítási igazgató készíti elő és irányítja, a rektor értékeli. A vezetőség a december 6-án megtartott vezetőségi átvizsgálás alkalmával értékelte az integrált irányítási rendszer működését. Az értékelés a következő területeket érintette: auditok eredménye, a jogszabályi követelményeknek és a szervezet által vállalt egyéb követelményeknek való megfelelés kiértékelése, vevői visszajelzések, a külső érdekelt felektől származó közlések, a folyamatok működése és a képzési szolgáltatásnyújtás megfelelősége, a környezeti teljesítmény, a helyesbítések eredményessége, a megelőző tevékenységek helyzetképe, változások, amelyek befolyásolhatják az integrált rendszert, minőség- és környezeti politika felülvizsgálata, a minőség- és környezeti célok megvalósulásának vizsgálata, a jelentős hatásúnak minősített környezeti tényezők jóváhagyása, a fejlesztésre irányuló ajánlások megfogalmazása, következő éves minőség- és környezeti célok kitűzése. A vezetőségi átvizsgálásról jegyzőkönyv készült, amely a munkatársak számára a belső hálózaton elérhető Felügyeleti audit február án a Magyar Szabványügyi Testület auditorai felügyeleti auditot tartottak intézményünkben. Míg a tanúsító audit alkalmával javarészt a bevezetést, a dokumentáció megfelelőségét vizsgálták, addig a felügyeleti audit alkalmával a rendszer gyakorlati alkalmazása, eredményei és intézkedései vizsgálatára került sor. A felügyeleti audit során eltérési jegyzőkönyv nem született, a Magyar Szabványügyi Testület auditorai javasolták a Károly Róbert Főiskolának odaítélt tanúsítványok érvényben tartását a meghatározott alkalmazási területekre.

12 Oldal: 12/15 Az integrált irányítási rendszer erősségeit a következőkben foglalták össze: magas szintű elkötelezettség (nem csak a felső vezetőségre korlátozódik); intézményi küldetés, stratégia, jövőkép alapján kidolgozott politika; stratégiában, politikában, célokban gondolkodó, a tervezést jól alkalmazó intézményvezetés; jól összekovácsolódott, együttműködő, nem rivalizáló oktatói állomány; a döntési feladatok megfelelő szinthez és szervezethez rendelésével, a munkatársak meggyőző motiválásával intézményi szinten jellemzővé vált a felelős munkavégzés; kiválóan és lelkesen dolgozó minőségügyi csapat; folyamatos fejlesztés (szinte naprakész fejlesztési célokkal); a figyelemmel kísérés és mérés alkalmazása sajátosnak tekinthető folyamatoknál; belső audit rendszer megbízhatósága; vezetőségi átvizsgálás; vevőközpontúság; belső képzés (tervezés és szervezés, új belépők oktatása, ötletesség, szervezés); környezeti tényezők alkalmazása a célok, előirányzatok és programok tervezéséhez; környezettudatosság minden területen; környezetvédelmi teljesítmény folyamatos fejlesztése; jogszabályi és egyéb külső követelmények naprakész ismerete, alkalmazása, az ezekkel kapcsolatos belső követelmények alkalmazása; szabályozás fejlesztése, a dokumentumok és feljegyzések kezelése Fogyasztóvédelem Integrált irányítási rendszerünk fontos része a vevői reklamációkezelés. A főiskola a vevői reklamációk gyakoriságának folyamatos csökkentését a vevőelégedettség növelésének egyik legfontosabb módjának tekinti. A hallgatók jogszabályban, szabályzatban foglalt jogaival és/vagy kötelezettségeivel kapcsolatban hozott határozatokra vonatkozó felülbírálati kérelem kezelése a hallgatói jogorvoslat vizsgálatát ellátó Fellebbviteli Bizottság jogköre. A Fellebbviteli Bizottság tevékenységét a Hallgatói Követelményrendszer és saját ügyrendje szabályozza. A hallgatói tanácsadás, a hallgató által saját tanulmányi munkájának szervezésével, a tantárgyfelvétellel, a tanulmányi adminisztrációval, igazgatási és oktatásszervezési kérdésekkel kapcsolatos útmutatás kérése. A hallgatói tanácsadás kezelése a Hallgatói Tanácsadó Központ, az Oktatási Igazgatóság, a Gazdasági és Műszaki Igazgatóság és az oktatók feladata. A kezelésre vonatkozó tevékenységet a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a szervezeti egységek működési rendje alapján a Szervezeti Működési Rend és a Hallgatói Követelményrendszer szabályai szerint végzik. A főiskola honlapján az "Észrevételek, javaslatok, panaszok menüben, és egyéb kommunikációs csatornákon keresztül érkezhet észrevétel, panasz a főiskola

13 Oldal: 13/15 Minőségirányítási Igazgatóságára. Az egység munkatársai a beérkezett ügyeket a kompetens személyhez továbbítják, aki írásban válaszol a kérdezőnek decemberig érkezett panaszok, javaslatok, észrevételek db Magánjellegű Honlappal kapcsolatos GTR-el kapcsolatos Intrawebbel kapcsolatos Kommunikációs problémára utaló Oktatói magatartással kapcsolatos panasz, észrevétel típusa 5. ábra 4. Oktatói munka hallgatói véleményezése februárjában elkészült az Oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata. A szabályzat tartalmazza: az oktatói munka hallgatói véleményezésének célját, az oktatók hallgatói véleményezésével kapcsolatban a hallgatókat és az oktatókat megillető jogokat és kötelezettségeket, a véleményezés eljárási szabályait, a véleményezés lebonyolítását, a vélemények értékelését, a felmérés eredményeinek felhasználását, a kérdőív kötelező tartalmi elemeinek leírását. 5. Minőségfejlesztési tevékenység 2008-ban Állandó célkitűzés a szolgáltatásnyújtás fejlesztése és a munkatársak képzése az EFQM-el és CQAF-el való összehangolás miatt, amelyeknek nem az állandó minőség, hanem a javuló minőség a követelménye. A két rendszer alkalmazása trendet jelent a felsőoktatási intézmények körében, ezért követelményeiket fokozottan kénytelenek vagyunk figyelembe venni és összehangolni a szabványkövetelményekkel. A

14 Oldal: 14/15 nehézséget a kétféle rendszer közötti hangsúly-eltolódások és értelmezési különbségek jelentik. Az integrált irányítási rendszer célja a folyamatos fejlesztés, ezért olyan minőség- és környezetei célokat (az átdolgozott, újragondolt Intézményfejlesztési Tervet alapul véve) határozunk meg, amelyek hosszú távú célok megvalósítására irányulnak. Célunk a szabályozási rendszer olyan átalakítása, amely átláthatóbban és lényegre törőbben mutatja be a területeket, felelősségeket. Ennek megvalósításához a következő lépések szükségesek: Fel kell mérni a kétféle szabályozási rendszer átfedéseit. Mivel bizonyos szabályzatok megalkotása kötelező, meg kell vizsgálni azokat az eljárásokat, amelyek visszavonhatók, illetve beépíthetők valamely szabályzatba. Törekedni kell folyamatábrák és felelősségi mátrixok alkalmazására a jobb átláthatóság érdekében. A munkatársak számára oktatásokat (online formában is) kell szervezni igény szerint a szabályozások jobb megismerése érdekében. A december 6-án megtartott vezetőségi átvizsgálás alkalmával a főiskola vezetése a vonatkozó bemenetek követelményeit szem előtt tartva kitűzte az intézmény 2008-ra vonatkozó minőség- és környezeti céljait. A célokat koordináló felelősök elkészítették a célok megvalósítását leíró cselekvési programokat, amelyek az alábbiakat tartalmazzák: előirányzat, felelős, koordináló (név, beosztás), infrastrukturális feltételek, szükséges pénzeszközök, emberi erőforrás szükséglet, képzési szükséglet, a megvalósítás ütemezése, monitoring, megfelelőség kritériuma, előnyök, hátrányok. Az elkészült cselekvési programokat a belső hálózaton nyilvánosságra hoztuk, megvalósításuk a munkatársak széles körű bevonását igényli.

15 Oldal: 15/ as minőség- és környezeti célok Bemenet Cél / határidő Megvalósított célra építhető következő évi célok 2006-ban elvégzett dolgozói elégedettség mérés, a honlapon érkező hallgatói észrevételek, vevői visszajelzések, Intézményfejlesztési terv, figyelemmel kísérés, mérés - ezen belül auditok, nemmegfelelőségek, a jogszabályi követelményeknek való megfelelés, a környezeti hatások, a képzési szolgáltatás fejlesztése, informatikai fejlesztések eredményei Honlap megújítása / 2009 Folyamatok feltérképezése, optimalizálása / Környezeti szempontok beépítése az oktatásba / Intézményi szintű teljesítményértékelés módszereinek feltárása, a bevezethetőség kiterjesztésének vizsgálata / Papírfelhasználás csökkentése elektronikus kommunikációval / ütemterv szerint Külső kommunikáció és vevőszolgálat élénkítése, információgyűjtés az érdekelt felek igényeiről. Az összes folyamat kimeneti követelményeinek rögzítése a bemenetek és kimenetek ismeretére építve. Folyamatok erőforrás igényének feltérképezése. Belső képzési szükségletek felmérése. Folyamatok időhatárainak kialakítása. Visszacsatolás a szabályozás tervezésébe. Környezeti szempontok beépítése az új képzési programokba. Belső képzési szükségletek felmérése. Képzési terv elkészülhetne automatikusan Humánerőforrás jellemzők működésre gyakorolt hatásának kimutatása. Belső kommunikációs problémák okainak felderítése. Megvalósított célra építhető hosszú távú célok Visszacsatolás megvalósítása a munkaerőpiacról, egyéb érdekelt felektől a szolgáltatások tervezésébe. Egyes érdekelt felek vevővé konvertálása (lásd. EFQM, CQAF társadalmi felelősségre vonatkozó pontja). A figyelemmel kísérés és mérés részletes kialakítása a működés egészére. Erőforrás elosztás valódi igények szerinti tervezése. Főiskolai szintű munkaszervezés. Társadalmi felelősség erősítése. (lásd. EFQM, CQAF társadalmi felelősségre vonatkozó pontja). Humánerőforrás menedzselés kialakítása.

A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2009

A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2009 Oldal: 1/16 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Bevezetés... 2 2. A minőségfejlesztési program szabályozása... 2 2.1. Belső szabályozó dokumentumok rendszere... 3 2.2. Minőségirányítási Igazgatóság...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA FI69207 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA Gödöllő, 2012. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013. március 4. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje TÁMOP 4.1.4 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (FEMIP nyitó rendezvény) Budapest, 2009. november 27. Topár József BME Felsıoktatási Törvény minıség?? 1.

Részletesebben

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a 2010 július 2 Minıségmenedzsment rendszer tanácsadói lehetıségek/szükségletek a felsıoktatási intézményekben Felsıoktatási Törvény minıség?? 1 A Felsőoktatási Törvény 2 minőségmenedzsment (minőségbiztosítási)

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

M I NŐSÉG B I Z T O S Í T Á S I S Z A B Á L Y Z A T, I N T E G R Á L T M I NŐSÉG- ÉS

M I NŐSÉG B I Z T O S Í T Á S I S Z A B Á L Y Z A T, I N T E G R Á L T M I NŐSÉG- ÉS Minőségbiztosítási szabályzat, Integrált minőség- és környezetközpontú irányítási kézikönyv 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/35. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta minőségügyi oktatási Szenátus nevében:

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában Bodorkós László minőségügyi szakértő OFI, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Budapest 2015. június

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A)

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) A ZENFE PROJEKT KAPCSÁN KIALAKÍTANDÓ - képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) szakalapítási eljárás tervezete (B) A, A ZENFE konzorcium tagjai, a kialakításra kerülő VIR rendszerben,

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7. A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7.1 A minőségbiztosítás bevezetésének folyamata A bevezetés első lépése és feltétele a vezetők egyöntetű és egyértelmű szándékának és elkötelezettségének kialakítása.

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Teljesítménymérés a műszaki felsőoktatásban

Teljesítménymérés a műszaki felsőoktatásban Kihívások a műszaki szakemberképzésben Teljesítménymérés a műszaki képzésben Teljesítménymérés a műszaki felsőoktatásban A teljesítménymérés különböző aspektusai Dunaújvárosi Főiskolán Harazin Tibor 2010.

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola Minőség fogalma (üzleti) 1 egy termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak összessége amelyek meghatározott vagy elvárható

Részletesebben

KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS PROGRAMOK

KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS PROGRAMOK Cél: a környezettudatos magatartás elmélyítése Előirányzat Az oktatók körében a szemlélet tudatosítása (oktatói értekezletek keretében félévenként legalább két alkalommal) Az oktatási tevékenység környezeti

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

// Dr. Bíró István oktatási rektor-helyettes /" Boda Mihály MIR vezeto JA,

// Dr. Bíró István oktatási rektor-helyettes / Boda Mihály MIR vezeto JA, SZLNKI FISKLA VEZETSÉGI ÁnnZSGÁLÁSJEGYZKÖNYVE ~ Készült..,~&..C.:L\U:)

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

A 2010-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése. Minőség- és környezeti cél Felelős Határidő

A 2010-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése. Minőség- és környezeti cél Felelős Határidő Képzési program fejlesztésére irányuló célok TVK: 2 új alapszak, 7 új felsőfokú szakképzési szak, 1 új dékán 2010. május 31. mesterképzési szak szakindítási kérelmének benyújtása a MAB-hoz. 2 új alapszak

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Laukó Krisztina SZTE SZAKK, intézményi koordinátor 35. NEVES Betegbiztonsági Fórum, 2016. 06. 23. Előzmények 1998 Mintaklinika program 2002 az összes szervezeti

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Prof. Dr. Rudas Imre rektor

Prof. Dr. Rudas Imre rektor ÓBUDAI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT INFORMATIKAI ÉS ALKALMAZOTT MATEMATIKAI DOKTORI ISKOLA A Szenátus előzetesen elfogadta: 2013. július 1-én. FOLYAMATGAZDA: Prof. Dr. Galántai Aurél a doktori iskola vezetője

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat)

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a rektor kezdeményezésére a Főiskola és jogelődjeinek képzésein

Részletesebben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA. Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA. Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár Gyökerek I. (innen indultunk) Tudatos minőségfejlesztés a ZMNE-n Mérés értékelés Önértékelés 2 Gyökerek II.

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010 Oldal: 1/10 A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA PROGRAMJA 2010 Szerkesztésért felelős: Minőségirányítási Igazgatóság, Főtitkári Hivatal Ellenőrzésért felelős: minőségirányítási igazgató Jóváhagyó: a Szenátus nevében

Részletesebben

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK Gergely Edit 2014. szeptember 23. MEGRENDELŐI ÉS VEVŐI AUDITOK ÉS CÉGCSOPORTON BELÜLI KI, MIÉRT, KIT, HOGYAN? Ki? Multinacionális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai

Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai XXII. Magyar Minőség Hét Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai Budapest, 2013. november 5. Kéki Zsuzsanna Az MSZT tanúsítási szolgáltatásai Minőségirányítási rendszerek tanúsítása MSZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE Az Eszterházy Károly Főiskola minőségirányítási rendszerébe épül be a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. Módosítva:

Részletesebben

Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai

Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai Bartek Lehel Zalaszám Informatika Kft. 2012. május 11. Az ISO 27000-es szabványsorozat az adatbiztonság a védelmi rendszer olyan, a védekező számára kielégítő

Részletesebben