A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY"

Átírás

1 A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY KOVÁCS ANDRÁS -TÓTHNÉ TASKOVICS ZSUZSANNA fıiskolai docens - fıiskolai adjunktus Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar Zöldség-, Gomba- és Gyógynövénytermesztési Tanszék Summary In vegetable forcing growers are often harassed by the problem whether crops have all the factors at their disposal necessary for their optimal development. Particularly 4 factors radiation, temperature, water and nutrients influence plant growth. A harmonious correlation between these factors is needed to get high yield and excellent quality. The difficulty is, however, that growers can only recognize effects in minimum 7-10 days after their occurrence or even later. A new type of Phytomonitor can supply growers with immediate information about the reaction of plants to positive or negative environmental factors. During the whole growing period the momentary state of stem and berry growth and the whole process can be traced. In our trial the effect of temperature was studied on the growth of white pepper varieties suitable for stuffing in hydroponics at differenct growing periods. Results supplied new information about optimal and extreme temperature values needed for pepper development. Data necessitate further studies including radiation intensity. 1. BEVEZETÉS A zöldséghajtatás az egyik legintenzívebb kertészeti ágazat. Ennél a termesztési módnál a berendezésen belül mód és lehetıség nyílik a növény számára harmonikus optimumot biztosítani az egyes környezeti tényezık között. A paprika optimális hımérsékletére vonatkozó irodalmi adatok az egyéb környezeti tényezık ideális állapotát feltételezik. Az egyes hajtatási idıszakokban ritkán fordul elı ilyen állapot. Jelenleg a legfontosabb környezeti tényezık közül a fényt nem tudjuk gazdaságosan jelentıs mértékben befolyásolni, ezért a mindenkori meglévı fényviszonyokhoz kell igazítani a többi környezeti tényezıt. A nehézséget azonban az okozza, hogy a környezeti tényezık hatása minimum 7-10 nap vagy még ennél hosszabb idı után lesz a termesztı számára szemmel látható és kézzel fogható valóság ( pl. kis mérető bogyó, alacsony termésátlag stb.). Amikor már beavatkozhatna, akkor a már meglévı problémán lejátszódó folyamatokra tud hatni. Vizsgálataink során célunk volt nem tud változtatni, csak az utána következı idıszakban - a paprikahajtatásban meghatározni az egyes hajtatási idıszakok sugárzási viszonyaihoz tartozó optimális növényhımérsékletet, ahol a bogyónövekedés üteme optimális - meghatározni az adott idıszakban a szélsıségesen magas hımérsékleti értékeket, ahol már csökken a bogyónövekedés üteme - a nappali hımérséklethez tartozó éjszakai optimum hımérséklet megkeresése, ahol a növekedés intenzitása optimális. 1

2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS Sok szerzı a paprika optimális hımérsékletét vegetatív és reproduktív fázisban fényszegény idıszakban 25 o C-nak adja meg (SOMOS, ZATYKÓ, 1993.). A fejlıdést azonban a megfelelı hımérséklet biztosítása mellett nagyban befolyásolja az adott hajtatási idıszakban a fény mennyisége, amelyet csak kis mértékben tudunk szabályozni. A globálsugárzás átlagos mértéke Magyarországon a téli idıszakban (dec.-febr.) W/m 2, tavasszal (márc.-máj.) W/m 2, nyáron (jún.-aug.) W/m 2, ısszel (szept.-nov.) W/m 2 berendezésen kívül szabadban (FILIUS in BALÁZS, 1994.). A paprika fotoszintézisének intenzitása csak egy bizonyos megvilágításig emelkedik, mivel C 3 -as növény. A maximális bogyónövekedés (telítıdés) W/m 2 sugárzásintenzitásnál következik be (PETHİ, 1984). 3. ANYAG ÉS MÓDSZER A környezeti tényezık hatását a növények növekedésére eddig nehezen lehetett követni. A Phytomonitor mőszer segítségével azonban módunk van a bogyónövekedés pillanatnyi állapotát és teljes folyamatát nyomon követni. A mőszerrel mérni és regisztrálni tudjuk részben a legfontosabb környezeti tényezık alakulását, részben néhány fontos növényi paramétert. Megfigyeléseinket és méréseinket üzemi körülmények között fehér töltenivaló paprikán hidrokultúrás termesztési módnál végeztük. A regisztrált adatok közül jelen értekezésünkben a globálsugárzás és hımérséklet hatását vizsgáltuk a bogyónövekedésre különbözı hajtatási idıszakban. 4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK A növényhımérséklet és bogyónövekedés összefüggéseinek szemléltetésére megpróbáltunk minden hónapra jellegzetes adatokat keresni, amit az 1. táblázatban foglaltuk össze. Ebben közöltük a globálsugárzás intenzitásának havi átlagos maximumát (Magyarországon) és megpróbáltunk ehhez közel álló sugárzásintenzitású idıszakokat megvizsgálni. Feltüntettük a mérési napok növényhımérsékletének maximum és minimum értékeit és az ehhez tartozó napi átlagos bogyónövekedés mértékét, valamint a napi maximális sugárzásintenzitást. 2

3 1. táblázat: A bogyónövekedés napi átlagos változása a nappali és éjszakai átlaghımérséklet függvényében adott sugárzási értékek mellett (Kecskemét, ) globálsugárzás intenzitásának havi átlagos maximuma Mo.-on (W/m 2 ) mért átlagos sugárzásintenzitás (W/m 2 ) növényhımérséklet ( o C) nappal éjjel napi átlagos bogyónövekedés (mm/nap) január ,36 február ,2 március ,08 április ,48 május ,2 június ,33 július ,4 augusztus ,18 szeptember ,42 október ,25 november ,28 december ,00 Általánosságban elmondhatjuk, hogy ha a nappali hımérséklet nem emelkedik 26 o C fölé, de az éjszakai hımérséklet legalább 7-8 o C-al alacsonyabb ennél és megfelelıek a sugárzási viszonyok, akkor mértünk nagyobb bogyónövekedést. Abban az esetben, ha 26 o C fölé emelkedik a nappali hımérséklet, akkor általában lényegesen kisebb bogyónövekedést tapasztaltunk. A növekedés mértékét az éjszakai min. hımérséklet nagyban befolyásolta ( pl. májusi adatnál nagyobb volt az eltérés a nappali és az éjszakai hımérséklet között, így nagyobb volt a növekedés, míg a júliusi mérésnél a kisebb differencia és a magas éjszakai hımérséklet miatt kisebb növekedést tapasztaltunk). Több éves megfigyeléseink alapján azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb bogyónövekedést általában tél végi, tavasz elejei napokon mértük és nem a legnagyobb fényintenzitással rendelkezı idıszakban. 3

4 LT: növényhımérséklet FI: bogyónövekedés TIR: globálsugárzás 1.ábra: A magas növényhımérséklet hatása a paprika bogyónövekedésére (Kecskemét, 2003.) LT: növényhımérséklet FI: bogyónövekedés TIR: globálsugárzás 2. ábra: Az optimális növényhımérséklet hatása a paprika bogyónövekedésére (Kecskemét, 2003.) 4

5 Az 1.ábrán a magas növényhımérséklet hatását látjuk a bogyónövekedés alakulására. A túl magas nappali (28-32 o C max. hımérséklet) és a viszonylag magas éjszakai hımérséklet (18-22 o C min. hımérséklet) hatására nagyon gyenge bogyónövekedést tapasztaltunk. 6 nap alatt mindösszesen ~ 1,2 mm-es bogyónövekedést mértünk ( napi átlag ~ 0,2 mm). A 2. ábra egy olyan idıszakot szemléltet, amikor optimum közeli napi maximum hımérsékletet mértünk és az éjszakai minimum hımérséklet o C-ig csökkent. Ennek hatására 6 nap átlagában kiemelkedıen magas (1, 97 mm/nap) bogyónövekedést regisztráltunk. 5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A növényhımérsékletnek (minimum, maximum) döntı jelentısége van a paprika növekedésénél, de ez csak akkor realizálható, ha megfelelı sugárzási értékekkel párosul. A mérések során kapott eredmények alapján a következı megállapításokat tehetjük: - Ha a nappali növényhımérséklet nem emelkedik 26 o C fölé és az éjszakai hımérséklet 17 o C-ig csökken, akkor tapasztaltunk maximális bogyónövekedést A maximális bogyónövekedés 400 W/m 2 sugárzásintenzitásnál 2 mm/nap volt. - Ha a nappali hımérséklet 26 o C fölé emelkedik, a bogyónövekedés jelentıs csökkenése tapasztalható. A maximum hımérséklet elérése után a növényhımérséklet csökkenésével ismét bogyónövekedés tapasztalható. - Télen, fényszegény idıszakban ( W/m 2 ) nappali optimális növényhımérsékletnél (19-20 O C) közepes bogyónövekedést tapasztaltunk (~0,4 mm/nap). 6. IRODALOMJEGYZÉK 1. Markov, V.M.- Haev, M.K. (1953): Ovoscsevodsztvo. Moszkva 2. Pethı,M. (1984): Mezıgazdasági növények élettana. Mezıgazdasági Kiadó, Budapest 3. Somos A. (1967): Zöldségtermesztés. Mezıgazdasági Kiadó, Budapest 4. Zatykó, L. (1993): Paprika. Mezıgazda Kiadó, Budapest 5

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA KESZTHELY 2008 PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Növény- és Környezettudományi Intézet INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA JOGUTÓD: ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI

Részletesebben

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE BUDAPEST, 2006 A könyv az Oktatási Minisztérium OMFB-00278/2006 számú, a kutatás az

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79.

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79. KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79. A CSAPADÉK-HATÁS MECHANIZMUSA AZ AGGTELEKI-KARSZTVIDÉKEN FAKADÓ FORRÁSOK NAPI HOZAMÁNAK KIALAKULÁSÁBAN MAUCHA LÁSZLÓ NÉMETH ZOLTÁN VITUKI Kht.1095. Budapest,

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS KESZTHELY 2009 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Növény- és Környezettudományi Intézet ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı:

Részletesebben

Agrárterületek értékelése a jellemzı madárfajok denzitása és a mezei pacsirta rátermettsége alapján

Agrárterületek értékelése a jellemzı madárfajok denzitása és a mezei pacsirta rátermettsége alapján Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Biológiai Intézet Agrárterületek értékelése a jellemzı madárfajok denzitása és a mezei pacsirta rátermettsége alapján Szakdolgozat Készítette: Biró Judit

Részletesebben

Betonacél tapadása különbözô könnyû adalékanyagok alkalmazása esetén

Betonacél tapadása különbözô könnyû adalékanyagok alkalmazása esetén Betonacél tapadása különbözô könnyû adalékanyagok alkalmazása esetén Nemes Rita, PhD BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék nemes.rita@gmail.com Török Bá l i n t Jakem AG Stahlbau Fassadenbau balint.toeroek@gmail.com

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés Lehetőségek a csapadék eróziós potenciáljának meghatározására különböző részletességű adatbázisok alapján Sisák István 1 Máté Ferenc 1 Szász Gábor 2 Hausner Csaba 1 1 Pannon Egyetem, Georgikon Mez gazdaságtudományi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR "PRECÍZIÓS NÖVÉNYTERMESZTÉSI MÓDSZEREK" ALKALMAZOTT

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) Szerkesztô (Editor): REGIUSNÉ MÔCSÉNYI Ágnes (Herceghalom) A szerkesztôség

Részletesebben

Másodlagos idősorokat származtató módszer kifejlesztése és bemutatása erdészeti adatokon

Másodlagos idősorokat származtató módszer kifejlesztése és bemutatása erdészeti adatokon Acta Agraria Kaposváriensis (2011) Vol 15 No 3, 39-49 Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár Kaposvár University, Faculty of Animal Science, Kaposvár Másodlagos idősorokat származtató módszer

Részletesebben

QUALITY MANAGEMENT IN DOMESTIC POULTRY PROCESSING MIKÁCZÓ, ANDREA. Keywords: food security, quality, management, control system.

QUALITY MANAGEMENT IN DOMESTIC POULTRY PROCESSING MIKÁCZÓ, ANDREA. Keywords: food security, quality, management, control system. QUALITY MANAGEMENT IN DOMESTIC POULTRY PROCESSING MIKÁCZÓ, ANDREA Keywords: food security, quality, management, control system. It can be determined based on our investigations that the domestic poultryprocessing

Részletesebben

A fluktuáló aszimmetria vizsgálata két magyarországi kockás sikló (Natrix tessellata) populációban *

A fluktuáló aszimmetria vizsgálata két magyarországi kockás sikló (Natrix tessellata) populációban * ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2000) 85: 59 68. A fluktuáló aszimmetria vizsgálata két magyarországi kockás sikló (Natrix tessellata) populációban * SZABÓ KRISZTIÁN 1, LIKER ANDRÁS 2 és KORSÓS ZOLTÁN 3 1 Debreceni

Részletesebben

THE EFFECT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE WATER CATCHMENTS AREA OF LAKE BALATON ON ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF LAKE. By: MARTON, ISTVÁN

THE EFFECT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE WATER CATCHMENTS AREA OF LAKE BALATON ON ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF LAKE. By: MARTON, ISTVÁN THE EFFECT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE WATER CATCHMENTS AREA OF LAKE BALATON ON ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF LAKE By: MARTON, ISTVÁN The deterioration of the water quality of lake Balaton and its

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS EGYETEMI, FİISKOLAI KAROK VÁLLALATI SZEMSZÖGBİL 2007

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS EGYETEMI, FİISKOLAI KAROK VÁLLALATI SZEMSZÖGBİL 2007 DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS EGYETEMI, FİISKOLAI KAROK VÁLLALATI SZEMSZÖGBİL 2007 1000 magyarországi cég körében végzett felmérés eredményei 2007/1. GVI Kutatási Füzetek 2007/1 Diplomás pályakezdık és egyetemi,

Részletesebben

DEMOGRAPHIC SITUATION, HEALTH STATUS AND THEIR ECONOMIC DIMENSION

DEMOGRAPHIC SITUATION, HEALTH STATUS AND THEIR ECONOMIC DIMENSION Original scientific paper DEMOGRAPHIC SITUATION, HEALTH STATUS AND THEIR ECONOMIC DIMENSION DEMOGRÁFIAI HELYZET, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ÉS AZOK JELLEMZŐ GAZDASÁGI VETÜLETE A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 7 Tamás Molnár,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 8 Issue 2 Gödöllı 2012 148 A MESTERSÉGES GIDANEVELÉS TARTÁSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI GYAKORLATA ÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEI

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011.

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011. Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság Közgazdasági Elemzések Fıosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık halandósága (2006) Budapest 2011. Készítette: Hablicsekné Richter Mária Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 Fleischer Tamás (összeállította) BEVEZETÉS A környezetvédelem globális kérdései két fı kategóriára oszthatók. Az

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 630 ADALÉKOK A LÓ KORMEGHATÁROZÁSÁHOZ A KUPÁRA HATÓ ÖRÖKLETES ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

Divat vagy védekezési mechanizmus a korai dohányzás? HUSZKA PÉTER 1 -KÁLDI JUDIT 2

Divat vagy védekezési mechanizmus a korai dohányzás? HUSZKA PÉTER 1 -KÁLDI JUDIT 2 Divat vagy védekezési mechanizmus a korai dohányzás? HUSZKA PÉTER 1 -KÁLDI JUDIT 2 Összefoglalás Az egészségi állapot magyarországi romlása az 1960-as évek közepe óta tart, ennek következtében hazánk egyre

Részletesebben

Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben

Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS, MINÔSÉGFEJLESZTÉS Eredeti közlemény Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben S IX SIGMA A RADIOLÓGIÁBAN Dévai Tünde, Pálinszki András, Balázs György, Doros Attila BEVEZETÉS

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései.

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései. ZÁRÓJELENTÉS Bevezetés A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke A szél- és napnapenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA

H A D T U D O M Á N Y A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA H A D T U D O M Á N Y A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA XXIII. ÉVFOLYAM ELEKTRONIKUS KÜLÖNSZÁM 2013. M Á J U S TUDOMÁNYOS KONFERENCIA,

Részletesebben

Elmélet és alkalmazás. 2. rész. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2008. június

Elmélet és alkalmazás. 2. rész. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2008. június Elmélet és alkalmazás 2. rész Írta: Dr. Kuba Gellért 2008. június Tartalomjegyzék 2 NAPENERGIA HOZAM SZABÁLYOZÁSA... 3 Napenergiaeloszlási diagram szerkesztése... 8 ÉPÜLETEK TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM...

Részletesebben

Általános iskolás tanulók táplálkozási- és egészségmagatartási szokásai Nutritional and Health Habits of Elementary School Students

Általános iskolás tanulók táplálkozási- és egészségmagatartási szokásai Nutritional and Health Habits of Elementary School Students TÁRSADALOMORVOSTAN SOCIAL MEDICINE Általános iskolás tanulók táplálkozási- és egészségmagatartási szokásai Nutritional and Health Habits of Elementary School Students BESENYEI GABRIELLA, BARCZI SZILVIA,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA Mosonmagyaróvár 2008 FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés tézisei 1 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK Az elmúlt idıszakban jelentıs fejlıdés tapasztalható a

Részletesebben

Pisces Hungarici 6 (2012) ÁRVIZEK HATÁSA EGY KIS FOLYÓ, A TARNA HALKÖZÖSSÉGÉRE

Pisces Hungarici 6 (2012) ÁRVIZEK HATÁSA EGY KIS FOLYÓ, A TARNA HALKÖZÖSSÉGÉRE ÁRVIZEK HATÁSA EGY KIS FOLYÓ, A TARNA HALKÖZÖSSÉGÉRE EFFECT OF FLOODING ON THE FISH COMMUNITY OF A SMALL RIVER (TARNA RIVER, TISZA BASIN, HUNGARY) SZEPESI Zs. 1, HARKA Á. 2 1 Omega-Audit Kft., Eger 2 Magyar

Részletesebben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 15-2 évben Biró Marianna, Bölöni János, Molnár Zsolt, Czúcz Bálint és Horváth Ferenc (mariann@botanika.hu, jboloni@botanika.hu, molnar@botanika.hu,

Részletesebben

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA Leonhardt Beatrix V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem, Kaposvár Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai

Részletesebben

A Napelemes Öntözırendszerek Alkalmazásának Lehetıségei Magyarországon

A Napelemes Öntözırendszerek Alkalmazásának Lehetıségei Magyarországon Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék TANSZÉKVEZETİ Prof. Dr. Tamás János Egyetemi

Részletesebben