A TANTÁRGY ADATLAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANTÁRGY ADATLAPJA"

Átírás

1 A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudomány és Mérnöki kar 1.3 Intézet Környezet elemzés és mérnöki 1.4 Szakterület Környezettudomány 1.5 Képzési szint Alapképzés 1.6 Szak / Képesítés Környezettudomány 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 2.2 Az előadásért felelős tanár neve Lect. Dr. Ing. Török Zoltán 2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Lect. Dr. Ing. Török Zoltán 2.4 Tanulmányi év III 2.5 Félév Értékelés módja V 2.7 Tantárgy típusa K 3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás szeminárium/labor Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás szeminárium/labor 28 A tanulmányi idő elosztása: óra A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 14 Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 7 Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 14 Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 3 Vizsgák 2 Más tevékenységek: Egyéni munka össz-óraszáma A félév össz-óraszáma Kreditszám 5 4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi a következő tantárgyak alapos ismerete: A környezettudomány alapjai, Talajtan, Meteorológia és klimatológia, Hidrogeológia 4.2 Kompetenciabeli 5. Feltételek (ha vannak) 5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei 5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei video projektor, laptop video projektor, laptop

2 6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák A környezet minőségére jellemző paraméterek ismerete, jellemzése és kiértékelése Szakmai kompetenciák A környezet minőségét leíró standardok ismerete A környezet minőségére ható fontosabb tényezők ismerete A környezet minőségének kiértékelésére használt tanulmányok ismerete: Környezetjelentés, Környezet audit, Kockázatelemzés. Transzverzális kompetenciák Gyakorlatisság fejlesztése Szakdolgozat készítésének az elsajátítása 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 7.1 A tantárgy általános célkitűzése 7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései A környezeti problémákra vonatkozó tanulmányok elkészítésének ismerete: környezetjelentés, környezet audit, kockázatelemzés A környezeti tényezőkre ható paraméterek ismerete Az érvényben levő minőségi standardok ismerete A környezettanulmányok sajátosságainak és elkészítési módjának ismerete 8. A tantárgy tartalma 8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 1. Bevezetés: a környezeti tényezők vizsgálatának a fontossága tudományos szempontból 2. A környezettanulmányok típusai, sajátosságai és tartalma 3. A tudományos szakdolgozatok elkészítésének alapjai 4. A nemzeti és nemzetközi irányelvek és törvények a környezet minőségét illetően 5. A környezeti kockázatelemzés alapjai 6. A környezeti kockázatelemzés tartalma és elkészítése 7. Környezeti audit

3 8. A környezetjelentés 9. A környezetre káros anyagok kibocsájtásának és terjedésének matematikai modellezése és a szimulálása 10. Az eredmények statisztikai kiértékelése. 11. A környezeti hatás felbecslése. Hatástanulmány. 12. A környezettanulmányok elkészítésére vonatkozó európai és romániai szabványok 13. Kérdőives felmérés a tanultakról Kérdőives vizsga 14. Összefoglalás, kiegészítés és felkészítés a vizsgára. Könyvészet 1. Andronescu, S., (1997), Tehnica scrierii academice, Ed. Fundaţiei "România de Mâine", Bucureşti. 2. Berceanu, Barbu-Panaitescu, I., (1968), Prezentarea lucrărilor ştiinţifice. Metodologia activităţii autorului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. 3. Chelcea, S. (2003), Cum să redactăm, Edit. Comunicare.ro, Bucureşti. 4. Corpade, C., Muntean, O.L., (2005), Abordări tematice şi integrate în cunoaşterea mediului, Suport de curs şi seminar, Facultatea de Geografie Facultatea de Ştiinţa Mediului, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. 5. Gilpin, A., (1995), Environmental Impact Assessment (Cutting Edge for the Twenty-First Century), Cambridge University Press. 6. Gregory, K.J., Walling, D.E., (editors), (1987), Human Activity and Environmental Processes, John Wiley & Sons, Chicester-New York-Brisbane-Toronto-Singapore. 7. Ferreol, G., (1998), Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală, Polirom, Iaşi. 8. Avramescu, A., Cândea, V., (1960), Introducere în documentarea ştiinţifică, Editura Academiei, Bucureşti. 9. Ianoş, I., (2000), Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti. 10. Jones, A., Duck, R., Reed, R., Weyers, J., (2000), Practical Skills în Environmental Science, Prentice Hall, Harlow. 11. Konklin, A., (2004), Field sampling. Principles and Practices in Environmental Analysis, Marcel Dekker INC, New York, Basel. 12. Lovelock, J.E., Margulis, L., Fester, R., (editors), (1989), Global Ecology, Academic Press Inc., Boston- San Diego-New York-London-Sydney. 13. Mac, I., (2003), Ştiinţa mediului, Ed. Europontic, Cluj-Napoca. 14. Markert, B., (1994), Environmental Sampling for Trace Analysis, Weinheim, New York, Basel, Cambridge, Tokyo. 15. Muntean, O.L., (2005), Evaluarea impactului antropic asupra mediului, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca. 16. Neacşu, I., (1990), Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Editura militară, Bucureşti. 17. O Riordan, T., (2000), Environmental Science for Environmental Management, 2 nd Edition, Prentice Hall, Harlow. 18. Porteous, A., (2000), Dictionary of Environmental Science and Technology, J. Wiley and Sons Ltd, Chichester. 19. Rojanschi, VL., Bran, Florina., (1997, 2003), Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti. 20. Rojanschi, VL., Bran, Florina., (2002), Politici şi strategii de mediu, Ed. Economică, Bucureşti.

4 21. Vădineanu, A., (1998), Dezvoltarea durabilă. Vol. I. Teorie şi practică, Ed. Univ. din Bucureşti. 22. Vallega, A., (1995), La regione, sistema territoriale sostenibile, Mursia, Milano. 23. Westman, W., E., (1985), Ecology, Impact Assessment and Environmental Planning, J. Wiley & Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore. 24. Zhang, C., (2007), Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis, John Wiley and Sons Publication, New Jersey. 8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek 1. A környezeti tényezők bemutatása, elemzése 2. Környezettanulmányok bemutatása és elemzése Összehasonlítás 3. Egy rövid tudományos szakdolgozat elkészítésé: alapötlet, sajátosságok, szabályok, tartalom, kutatási módszerek. 4. Szakirodalom keresése és felhasználása tudományos szakdolgozatokban. Plagizálás elleni szabályok. 5. Szakdolgozatok bemutatása, elemzése és kiértékelése 6. Szakdolgozatok bemutatása, elemzése és kiértékelése 7. Környezeti kockázatelemzés alapjai, szakaszai. A kockázat felbecslésének módszerei. Kritikus kiértékelés Kritikus kiértékelés 8. Környezeti kockázatelemzés projekt elkészítése. 9. Környezet audit elkészítése. 10. Környezet jelentés alapjai, szakaszai és elkészítése. 11. A környezetre káros anyagok kibocsájtásának és terjedésének matematikai modellezése és a szimulálása modern számítógépes technikákkal Megjegyzések - bevezetés - minden hallgató kiválaszt egy rövid szakdolgozat témát, amit a következő órákra elkészít - a hallgatók megtanulják hol, hogyan és milyen információt keressenek, és miként használhatják azt a szakdolgozat elkészítésében - minden hallgató bemutatja az általa készített rövid szakdolgozatot - a többi hallgató elemzi és kiértékeli a dolgozatokat - minden hallgató bemutatja az általa készített rövid szakdolgozatot - a többi hallgató elemzi és kiértékeli a dolgozatokat - a kockázatelemzés alapfogalmai, használt módszerek, számítások, az eredmények felhasználása elkészítenek egy rövid kockázatelemzést elkészítenek egy rövid környezeti auditot elkészítenek egy rövid környezeti jelentést - a kibocsájtások és terjedés számítógépes modellezése és szimulálása 12. Statisztikai elemzés: hibaszámítás, valószínűségek - feladatok megoldása

5 felbecslése. 13. Környezeti hatástanulmány elkészítése 14. Szemináriumok pótlása, kiértékelése és osztályzása. Kiértékelés elkészítenek egy rövid környezeti hatástanulmányt az előző projektek alapján - szeminárium jegyek adása Könyvészet 1. ***, (1984), Ecodevelopment-Concepts, Projects, Strategies, Pergamon Press, Oxford-New York- Toronto-Sydney-Frankfurt. 2. ***, (1994), Global Change Perception, edited by Bianchi Elisa, Geo and Clio, Milan. 3. ***, (2003, 2004, 2005, 2006, 2007), Environment & Progress, Ed. Efes, Cluj-Napoca. 4. Avramescu, A; Cândea, V., (1960), Introducere în documentarea ştiinţifică, Editura Academiei, Bucureşti, B.A.R. 5. Beveridge, V.I., Arta cercetării ştiinţifice, Editura ştiinţifică, Bucureşti Săhleanu, V., (1967), Etica cercetării ştiinţifice, Editura ştiinţifică, Bucureşti. 7. Tivy, J., O Hare, Gr., (1993), Human Impact on the Ecosystem, Oliver and Boyd, Edinbourgh-New York. 8. Simonescu, D., (1972), Curs de teoria bibliografiei. Introducere în bibliografie şi în tehnica ei. Bibliografia generală. Editura Enciclopedică Română, Bucureşti. 9. Seely, J., (1998), The Oxford Guide to Writing and Speaking, Oxford University Press, Oxford. 10. Alexandru Ozunu, Călin Anghel: Evaluarea riscului tehnologic şi securitatea mediului, Ed. Accent, Cluj-Napoca, Török Zoltán, Ajtai Nicolae, Ozunu Alexandru: Aplicaţii de calcul pentru evaluarea riscului producerii accidentelor industriale majore ce implică substanţe periculoase, Ed. EFES, Cluj-Napoca, Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. Az episztemikus közösségek, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatóinak elvárásaival megegyeznek a tantárgyban felhalmozott elméleti és gyakorlati ismeretek, mivel a hallgató felkészítést kap a környezettanulmányok elkészítésére vonatkozóan. Ezt az elméleti és gyakorlati tudást alkalmazni tudják a kutatómunkában vagy a szakmájukban, mint környezettudósok vagy környezet felelősök. 10. Értékelés Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső jegyben 10.4 Előadás a szóbeli vizsgán adott szóbeli vizsga 50% válaszok helyessége, pontossága; 10.5 Szeminárium / Labor - a szeminárium laborgyakorlat bemutatása 50 % gyakorlatok elvégzésének helyessége, pontossága 10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei az összes szeminárium gyakorlat elvégzése kötelező a szeminárium gyakorlatokon elért eredmények átlaga minimum 5-ös kell legyen a szóbeli vizsgán elért jegy minimum 5-ös kell legyen

6 Kitöltés dátuma Előadás felelőse Szeminárium felelőse Az intézeti jóváhagyás dátuma Intézetigazgató......

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BabeşBolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politikai, Közigazgatási és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet Újságíró Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közösségi pénzügyek

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közösségi pénzügyek 1. A képzési program adatai Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar FIZIKA 1.3 Intézet A MAGYAR TAGOZAT FIZIKA INTÉZETE 1.4 Szakterület FIZIKA / ALKALMAZOTT

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA Transzverzális kompetenciák Szakmai kompetenciák A TANTÁRGY ADATLAPJA A képzési program adatai Felsőoktatási intézmény Kar Intézet Szakterület Képzési szint Szak / Képesítés Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar FIZIKA 1.3 Intézet A MAGYAR TAGOZAT FIZIKA INTÉZETE 1.4 Szakterület FIZIKA / ALKALMAZOTT

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Turizmus 1.5 Képzési

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi elemzés

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi elemzés Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Mechatronika/Mechatronikus mérnök Végzettség. 2.5 Félév 1. 2.6. Számonkérés módja

TANTÁRGYI ADATLAP. Mechatronika/Mechatronikus mérnök Végzettség. 2.5 Félév 1. 2.6. Számonkérés módja TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tanulmányi program jellemzői 1.1 A felsőoktatási intézmény Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 1.2 Kar Marosvásárhelyi Műszaki és Humán Tudományok Kar 1.3 Tanszék Gépészmérnöki

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 27.03.2013 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ

Részletesebben

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév dr. Péter Lilla adjunktus

Részletesebben

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév dr. Péter Lilla

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Szakirány: Bank és pénzügy, Marketing, ECTS 2010/2011 EGYETEMI TANÉV IV. félév I. Általános információk az előadásokról,

Részletesebben

Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak

Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak Tárgy Kód Oldal A mester szak tárgyai: Numerikus módszerek, optimálási eljárások...gemak712m Talajmechanika...MFKHT710003 Környezetföldtan...MFFAT710003

Részletesebben