2013. szept évf. 7. szám. Új év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. szept. 29. 10. évf. 7. szám. Új év"

Átírás

1 10. évf. 7. szám szept. 29. Új év Új év. Egy átlagos katolikus ezt a fogalmat évente legalább háromszor, másmás időpontban, és különböző értelemben használja. Advent kezdetekor az új egyházi évvel minden évben újra végigjárjuk az üdvtörténet eseményeit, amely a liturgián keresztül Krisztushoz kapcsol minket. Januárban, a polgári újév vidámsága, csillogása az újrakezdés reményét jelenti az embereknek, és azt a vágyat, hogy a naptári év sok jót tartogat: boldogságot, sikert. És még van egy új év, a szeptemberi, amikor a diákok elindulnak az iskola felé. Vegyes érzelmeket indít meg az emberben a tanítási év kezdete. Van benne egy kis szomorúság, hogy vége van a nyárnak, van benne öröm, hogy újra a társak között lehetnek, van benne várakozás is: mi újat hoz ez az újabb lépcsőfok, az eggyel magasabb évfolyam számukra: új tantárgyakat, új ismereteket, esetleg új tanárokat, a nagyobbaknál akár új iskolát is. Kós Károly, a híres erdélyi polihisztor egyik regényében, Az országépítőben Szent István küzdelmes életéről beszél. Ebben a történelmi regényben van egy rész, amikor a már idős király a gyulafehérvári templom építésénél szemlélődik. Az építkezést irányító papot ezekkel a szavakkal figyelmezteti: Ha jó a fundamentum, akkor, ha ös szedűl is a fal, kicsi dolog felépíteni. Ha kivágod a fát, de ép a gyökere, kinő a fa megint; mert a gyökér a fa, s nem a korona. Nemzetünk történetében hányszor bebizonyosodott már ezeknek a szavaknak az igazsága! István olyan alapokra helyezte nemzetét, amin nem fogtak az évszázadok viharai, pedig vihar volt bőven, sőt szinte csak az volt. Azok az alapok a kereszténységbe, a hitbe, az újrakezdés reményébe ágyazódtak. Ez tartotta meg nemzetünket. Amire szülőként vágyunk, különösen a szeptemberi új évben, szintén benne van ezekben a mondatokban: hiszen bárcsak megfelelő alapot kaphatnának gyermekeink ahhoz, hogy később az élet nehézségei ne roppantsák össze őket. Hogy olyan mélyen gyökerezzen hitük, hazaszeretetük, emberségük, tudásuk, ami lehetővé teszi, hogy jó gyümölcsöt teremjenek, nemcsak a saját örömükre, hanem családjuk, közösségeik, hazájuk javára is. Ma a Szent Főangyalokat ünnepeljük. Mihály az ártatlanok védelmezője, a gonosz elleni harc fővezére. Gábor arkangyal az Úr színe előtt áll, ő az Úr hírnöke. Rafael, az úton lévők fő oltalmazója, aki a nehéz helyzetekben segít. A tanévben ne feledkezzünk meg róluk, ők mellettünk állnak, bátran ajánlhatjuk ezt az új évet égi segítőink figyelmébe, hogy jelenlétükkel bátorítsanak küzdelmünkben, tartsák távol a rosszat és el ne feledtessék velünk, hogy az Úr előttünk jár. G.Á. 1

2 Nyári beszámolók Zarándoklat Erdély földjén Jürgen Habermas, a híres német, egyáltalán nem keresztény filozófus, nem sokkal ezelőtt azzal döbbentette meg rajongóit, hogy kijelentette: A kereszténység, és semmi más az alapja a szabadságnak, az emberi jogoknak, a demokráciának és a nyugati civilizáció valamennyi mérföldkövének. Mai napig nincs más alternatívánk, csak a kereszténység. Ebből a forrásból táplálkozunk folyamatosan. Minden más csak posztmodern blabla. (Európa Levél 72.) Szokatlan dolog ezzel a gondolattal elindulni zarándoklatra. De van abban igazság, amit Habermas mond, mert az elmúlt 1000 év megkerülhetetlen Kelet-Európa, sőt Erdély történelmében. A ma embere, amikor zarándoklatra indul, keresi az elveszített lelki gyökereit, a teremtő Istenhez vezető utat. Mi is ezt tettük 45-en Herceghalomból és Biatorbágyról Béla és Péter atyák vezetésével, amikor júniusban elzarándokoltunk az 1009-ben Szent István által alapított Gyulafehérvári Egyházmegyébe. Útközben Szent Benedek úti imájának és az örvendetes rózsafüzér elimádkozása után, lelki várakozással, reményteljes szívvel érkeztünk Nagyvárad püspöki székesegyházába, ahol koszorúnkat helyeztük el Szent László reliefje előtt, elénekelve Boldog Asszony anyánk kezdetű régi magyar himnuszunkat. Utunkat folytatva a Szilágyságba érintve Szilágysomlyó Bátori-várát, majd Zsibó Wesselényi-kastélyának európai hírű arborétumát és trópusi üvegházát - Zilahon megpihentünk, és reggel folytattuk utunkat Kolozsvárra. Utunk közben megemlékeztünk a nemzeti összetartozás napjá- 2

3 ról, június 4-ről, a trianoni tragédia máig tartó hatásáról, felidézve Erdély honvéd alakulatainak az I. világháborúbeli helytállását. Utunk során a Prohászka Imaszövetség közösségével, valamint Béla és Péter atyákkal közösen végeztük a napi imaórák szerinti zsolozsmát. Számunkra nagy lelki élményt jelentett, ahogyan papjaink imádkoznak sajnos sokan nem is tudják, hogy híveikért elmondott napi ima mit is jelent kimondatlanul is a keresztény emberek életében. Kolozsváron a Mátyás-szobor és a Szent Mihály-templom, valamint Corvin Mátyás szülőházának megtekintése után egy rövid sétát tettünk a Kis-Szamos partján, majd elmentünk a házsongárdi temetőbe. Mivel esett az eső, a Bucsin-tetőt sajnos el kellet kerülnünk, de helyette Gyergyóditró monumentális neogótikus templomát, Erdély Notre-Dame-ját megtekintettük. Az esti közös Úr angyala ima után melyet mindennap elimádkoztunk - buszunkról leszállva gyergyószentmiklósi szállodánkban egy kifogástalan erdélyi hangulatú vacsora fogadott. Utunkat kísérő atyáinkkal az esti baráti beszélgetésben joggal vetődött fel az a kérdés, hogy egy zarándokúton, a közösség hogyan alakul át zarándok közösséggé. Mert közösségeink Herceghalomból és Biáról hittől motiválva ki-ki nézete szerint indul útnak, majd útját elérve részesedett az út során a szentgyónás szentségében, és eljutott az eucharisztikus közösségre Csíksomlyón, Béla és Péter atyák által bemutatott szentmisén. A szentmise után felmentünk a kegyszoborhoz ki-ki kérve égi Édesanyánk segítségét, majd Herceghalom Szent István-templomi zászlóját a Mária-szoborhoz érintve kértük, hogy segítse községünk lelki életének, javainak gyarapodását. Szilágysomlyón eltöltött éjszaka után Prázsmár középkori erődtemplomában közösen kértük napközi zsolozsmánkban, imáinkban a Jó Isten áldását családjainkra, hazánkra hogy e nehéz napokban segítse nemzetünket az árvízi védekezésben. A Brassó fekete-templomában elmondott Miatyánk úgy hiszem, mindenki lelkében maradandó emlék marad. Fogaras várának helyre állított szépsége pedig a középkor varázsát mutatta be. Estére érkeztünk Felsőszombatfalvára, ahol az éjszakai pihenés után megtekinthettük a 17. században alapított ortodox kolostort és ikongyűjteményét. Tovább menve érintettük Nagyszebent, majd Gyulafehérváron megkoszorúztuk Hunyadi János, Nándorfehérvár hős kapitányának sírját. Déva vára alatt utazván láthattuk Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekotthonának épületeit. Esti imánk után Vajdahunyadon pihentünk meg, és kora reggel néztük meg Mátyás gótikus várát. Délben már Máraradnán hallhattuk, hogy mit jelent a nemzeti összetartozás : Mária szombatján az aradi hívek papjaik vezetésével imádkoztak a Magyarok Nagyasszonyához, hogy az országunkat sújtó árvíz maradjon a gátak között hát könyny futott a szemembe, meghatódtam. Kora délután Aradon a 13 vértanúhalált halt hős honvédtisztek emlékoszlopánál Himnuszunkat elénekelve helyeztük el nemzeti szalagos, Herceghalom címerével ellátott koszorúnkat. Az utunk végén Béla atya csoportunknak bemutatta Szigetszentmiklós épülő templomát. Hiszem és vallom, hogy amit Habermans mondott, szemléletes bizonyítékát találtuk Erdély földjén, mert a kereszténység tette azzá, ami ma ott szakralitásban, emberi munkában található a vérzivataros évszázadok után. Joggal mondhatjuk, hogy Isten Atyja minden alkotásnak, Mária pedig anyja minden helytállásnak! Szeretném megköszönni Herceghalom Önkormányzata Képviselő testületének önzetlen anyagi támogatását, mert nélküle ezt a zarándoklatot nem tudtuk volna megtenni. Lányi István 3

4 Hittantábor a hit évében A nyári szünet elején, június utolsó hetében több mint 30 kisgyerek vette birtokba a plébánia nagytermét és a kertet. Az idei hittanos tábor résztvevői, nagycsoportos óvodások és kisiskolások, 5 napon át együtt játszottak, barkácsoltak és a hit éve jegyében szervezett programokon vettek részt. A tábor első napján templomunk liturgikus terével, a közös imádságok helyszínével és kiszolgáló helyiségeivel ismerkedtek a gyerekek, a tábor utolsó napján pedig szentségimádáson vettünk részt délelőtt és a tábor zárásaként az esti szentismén. A tábor közbenső napjainak programjai ezek közé az élmények közé rendeződtek, a hit éve tematika jegyében: Kirándultunk a verbiták budatétényi lelkigyakorlatos házában, ahol megismerhettük az indonéz származású Michael atya élettörténetét, aki hazájában egy kisebbségben lévő katolikus közösség tagjaként választotta papi hivatását, s most Magyarországon teljesít missziós szolgálatot. A hét során a hit erejéről beszélgettünk a szegénység, valamint a testi-lelki betegségek kapcsán. A napi lelki programokhoz is illeszkedő bütykölős-barkácsolós foglalkozásokon az újrahasznosításra helyeztük a hangsúlyt: vidám PET-virágokat készítettünk a nagyterem ablakába, szélforgókat a kertbe és mindannyian egy-egy hófehér mécsest az oltárra, a pénteki szentségimádásra. Az oltár körül, az Úr Jézus színe előtt térdeplő gyerekek hite erősíti közösségünket a hit éve után is. Köszönjük a tábor megvalósulását segítők szorgos kezemunkáját, anyagi támogatását, a hasznos eszközöket és a sok-sok finomságot! Tótpál Judit A 2013-as ministránstábor Ez volt ministráns társaim szerint a legjobb tábor, mert megismerhettük az etyeki és a szigetszentmiklósi ministránsokat is. Vasárnap indultunk vonattal, és már az esti programok között volt az éjszakai elmélkedés-imádkozás. Hétfőn: a mindenki által ismert Ili néni vezetett körbe minket Tápiógyörgyén és a falumúzeumon. Kedden: reggel mindannyian misére mentünk, és megbeszéltük Urunk színeváltozásának lényegét. A szentmise után pár órával fürödtünk a közeli medencében, és este összegyűltünk beszélgetni, majd pedig számháborúztunk. (A kékek győztek nagy fölénnyel.) Szerdán: a tábor a lovas kocsikázásé volt. Körbementünk egész Tápiógyörgyén, és este pedig éjszakai túrára mentünk csillagokat nézni Béla és Péter atyákkal együtt. Csütörtökön: megint fürödtünk. A fürdés után bibliai témájú előadást adtunk elő egymásnak. A búcsúesten sokat nevettünk és beszélgettünk. Pénteken: reggeli szentmisével kezdtük a napot és mindenki hálát adhatott ezért a táborért, mert nagyon jó volt. Hamar eltelt ez az öt nap, reméljük, jövőre is lesz ilyen. Köszönjük Fehér Margitnak,a biai ministránsok vezetőjének, Béla és Péter atyának, hogy segítették a tábort, Lászlónak, az etyeki ministránsok vezetőjének, Turner Gyöngyi néninek Szigetszentmiklósról és sokan másoknak is, akik segítették a tábort. Köszönjük szépen! Kerkovits Gergely 4

5 MÉCS-tábor, Máriabesnyő Gitár, Hagyó József atya miséi, közös ima, közös babaterelgetés. Családi zászló készítése, agyagedény-formázás anyu virágának. Óriási szappanbuborékok. Kendőrajzolás, hozzá gubacsfúrás pláne saját bicskával! Íjászat. Tűz. Milyen jó a tűz, és a tánc a hűvösödő estében! Máriabesnyőn táborozott idén a biatorbágyi MÉCS-csapat. Ez nem leltár, csak tájékozódni való: 17 családdal voltunk ott, több, mint 40 gyerekkel. Az átlagéletkor igen alacsony lévén minden program egészségesen zajos háttérrel folyt. Mindenkinek akadt fontos feladat: tűző napon hősként végigtapodni a papírtányérokon a bokrokig (nem minden apuka heverte még ki a derékfájdalmait); nukleáris retekültető gép vagy a perisztaltikus párlat eliminátor eladása tévéshop keretében. Ne feledjük: zsűrizett reklámokról van szó! A frizbi-meccs, kérem, az aztán páratlan esemény volt! Olympos hegyéről lejöttek az istenek, hogy megküzdjenek a piros lapos korongért. És nem eredménytelenül: totálisan elsöprő, sikeres dobásokban és elkapásokban gyönyörködhettünk. Míg a nagyobbak cserkészfortélyokat tanultak, addig az apróbbak kincseket kerestek az arborétumban rajzolt térkép alapján. Egyik délelőtt macikat etettünk mézzel teli fakanállal a Medveparkban. Sőt! Farkasok is voltak, s mivel vittünk egy kutyát is, a farkasok mind előjöttek. Idegesen ugráltak, vonyítottak természetesen a rács mögött. Úgyhogy látványos műsor volt. Az esti imádkozással elkezdődött a fektetési szertartás. Kicsik és nagyok körbeültük a mécsest, közös ima után körbeadtuk a Bibliát, és hangosan vagy magában mindenki hálát adott az Úrnak azért, amit aznap a legfontosabbnak vélt. Vagy kért valamit. A gyerekek többségének volt mondanivalója Isten számára! Felemelő érzés volt. Utána mese az apróknak és még apróbbaknak, majd, ha a törpök egyenletesen szuszogtak, eljött a kocka és a kártya ideje. Fergeteges társasjátékozás, vérre menő küzdelmek, taps, bukás és győzelem teljes erőbedobással. És sörrel, borral. Minden érdekesnek számított, ami körülvett. Unatkozni lehetetlenség volt. Ha más nem, be kellett aput pelenkázni, elvégre is: ne szaladgáljon egy szál térdnadrágban! Komoly pont járt érte a versenyen. Vagy egy kézzel (meg szájjal/ lábbal) gyöngyöt fűzni. Csak lábbal fogott ceruzával rajzot készíteni. Bekötött szemmel kitalálni, mit tapogatnak az ujjaim. Kóstolással kitalálni az ételt vagy a fűszert. Egymáshoz kötözve végigmenni a szlalompályán. Az istenadta természet anyagaiból kirakni azt, hogy köszönöm. Igen, nagyon sok köszönet Istennek ezekért a napokért. És még valami: próbáld kimondani vízzel teli szájjal, hogy gasztroenterológia úgy, hogy a másik megértse. Nem megy? Sebaj, jövőre velünk megtanulhatod. A gyakorlati megvalósításhoz pedig a Székesfehérvári Egyházmegye és a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány nyújtott pénzbeli segítséget. Köszönjük szépen. Bozsó Edit Fotó: Bozsó Edit 5

6 AZ EGYHÁZMEGYE HÍREI Történelmi jelentőségű kiállítás Székesfehérváron Székesfehérváron az Egyházmegyei Múzeumban történelmi jelentőségű kiállítás nyílt. Először látható együtt Szent István három legnagyobb ereklyetartó hermája. Amiről 1938-ban a szakemberek is csak álmodni mertek, az 2013-ban valósággá vált: a Szent István Emlékév csúcspontjaként az első magyar király zágrábi, székesfehérvári és kalocsai ereklyetartó hermája három hónapig látható együtt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. A történelmi jelentőségű találkozást hosszas diplomáciai egyeztetések és tárgyalások előzték meg, míg végül a felbecsülhetetlen értékű ezüst műtárgyak tulajdonosai a zágrábi és a kalocsai érsekség Szent István halálának 975. évfordulója alkalmából engedélyezték a kölcsönzést. A különleges műtárgyegyüttesnek további jelentőséget ad, hogy a világon ismert legnagyobb ereklyetartók közé tartoznak a mellszobor alakú ötvösremekek. Három évszázad művészeti csúcsteljesítményének eredményei így együtt csodálhatók meg Székesfehérváron. Az István, a szent király című kiállításon több mint 250 értékes műtárgy és egyedi installáció segítségével mutatják be első királyunk tiszteletének kimeríthetetlen gazdagságát. Szintén történelmi jelentőségű esemény, hogy a bécsi Stephansdom Szent István ereklyéje is visszatér Székesfehérvárra, a király temetkezési helyére. A nagy érdeklődésre való tekintettel a kiállítás látogatása előtt érdemes tájékozódni a honlapon. A weboldalon az eddigi legnagyobb Szent István-emlék adatbázis is elérhető. A kiállítás december 11-ig tart nyitva. Forrás: wwww.szfvar.katolikus.hu Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Nánási Tamás, Szalai Péter Tördelés: Horváth Árpád Sokszorosítás: Krónikás Bt. Következő lapzárta: október 14. 6

7 Aki szépen énekel A Hit Éve kapcsán irányítsuk figyelmünket a Hozsanna 229-es énekének 4. versszakára, melyet a könyv szerkesztői Hiszekegyre írtak elő. Hiszünk az Atyában, ég és föld Urában, Ő adott nékünk életet. Szent Fia, a Bárány, drága vére árán Istenhez visszavezetett. Szentlélek, a Vigasztaló, kiben a bűnnek meghaló életünk újjászületett. Mit is imádkozunk? Hiszünk az Atyában, akitől az életünket kaptuk; Jézusban, aki drága vére árán megváltott a bűntől; és hiszünk a Szentlélekben, akiben újjászülethetünk, ha meghalunk a bűnnek. A Credóban gazdagabban kifejezzük, miben is hiszünk ezért sem cserélhető fel az éneknek ezen verszszaka és az ima, de az a tanítás, mely e sorokban megfogalmazódik kifejezésre juttatja a Szentháromság egy Istenben való igaz hitet. Nehéz felfogni emberi ésszel, hogy az egy Isten három személy. Mégis, ha a Gondviselő Istenre gondolunk, az Atya képe tárul elénk, akinek odaadhatjuk minden gondunk, örömünk, egész életünk, miként a gyermek édesapja kezébe teszi kezét, mert így érzi magát biztonságban az úton. Ha nehézségeinkre, problémáinkra gondolunk, s keressük a megoldást, Jézust látjuk magunk előtt, aki mint legtökéletesebb példakép megmutatta és végigjárta a szeretet útját, s még ellenségeiért is tudott imádkozni. Atyám, bocsáss meg nekik S végül ki a Szentlélek? Ő erősít meg nap mint nap, amikor meg kell vallanunk a hitünk, amikor ki kell állnunk a próbatételeket, vagy amikor a lelki adományokat kell használnunk, s eszünkbe juttatja, amit Jézus által tudunk az Atyáról. A Hit Évében bizalommal kérjük Mennyei Atyánkat, és Megváltó Jézusunkat, hogy árasszák ránk a Szentlelket, hogy általa új odaadással tudatosítsuk, tisztítsuk meg és váltsuk életre hitünket, és bátran megvalljuk azt! Szalai Péter Naptár A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 10-kor kezdődik, hétköznap kedden és pénteken este 6-kor Kedden este szentségimádás van a templomban egyházközségünkért és hazánkért. A templomi énekkar csütörtökönként 18 órakor próbál a plébánián. A gyerekkórus próbái péntekenként 17 órakor kezdődnek a plébánián Fogadóórák időpontjai: hétfő: ; kedd: ; péntek: Az októberi estéken 6 órakor, illetve a szentmisék előtt rózsafüzért imádkozunk a templomban Készüljünk a szentmisére! A szentmisék olvasmányai Szept. 29. Olvasmány Ám 6,1a.4-7 Okt.6. Hab 1,2-3; 2,2-4 Okt Kir 5,14-17 Szentlecke Evangélium 1Tim 6, Tim 1, Tim 2,8-13 Lk 16,19-31 Lk 17,5-10 Lk 17,

8 Zarándoklatra sosincs rossz ido Ahogy minden év őszén, úgy az idén is, szeptember 14-én elzarándokolhattak a biai hívek Mátraverebély-Szentkútra, a nemzeti kegyhelyre. Az esős idő ellenére óriási tömeg ünnepelte Szűzanyát a bazilikában. Az ünnepi szentmisét Palánki Ferenc egri segédpüspök mutatta be a hívek sokasága, köztük számos katolikus iskolában tanuló diák előtt. A biai Rózsafüzér-társulat tagjai a kegyhelyről hozták ezt a verses imádságot: Az Égi Édesanya Van valaki, Aki soha nem utasít vissza, Ha lelkesen beszélsz, nem vág a szavadba. Meghallgatja panaszod, vigasztal a bajban, Mindig talál jó megoldást, bármilyen nagy baj van. Van valaki, Aki hozzád mindig szelíd, gyengéd, Ha mindenki ellened van, akkor is megvéd. Nem mondja, nincs ideje, Nem mondja, hogy fáradt, Amíg el nem nyom az álom, vigyázza az ágyad. Az Ő szava mindig csendes és szeretetteljes, Soha nem kiabál veled, és mindig türelmes. Rögtön megsegít a bajban, hogy ha szépen kéred, És ha gyötör magányod, Őt mindig eléred. Nagyon régen ismer téged, mielőtt meglettél, Már akkor is jó volt hozzád, még meg nem születtél. Azóta is vigyáz reád, és ha már nem leszel itt a földön, vele akkor is együtt leszel. Igen,Ő az, jól gondolod, senki más nem lehet, Csak egy anya lehet, aki ilyen nagyon szeret. De bizony nem akármilyen földi édesanya, Égi Édesanyánk Ő, a csodás Szűz Mária. Légy hozzá jó, engedelmes, hiszen Ő is ilyen, Tudd az Úrnak mondani, amit Ő is: igen. Ha ő lesz a példaképed, boldogság vár rád, Örökké fog szeretni az Égi Édesanyád. Bibliai rejtvény Szent főangyalok Melyik főangyalról szól ez a szentírási rész? 1. Ezután nagy harc támadt a mennyben.. és angyalai megtámadták a sárkányt. (Jel 12) 2. Én vagyok, aki az Isten színe előtt állok (Lk 1.) 3. Én. vagyok, egy a hét szent angyal közül, akik készen állunk, hogy az Úr fönséges színe elé lépjünk. (Tób 12) A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le október 6-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az előző szám helyes megfejtése Hegyek, Júda, Zakariás, Erzsébet, Szentlélekkel 8

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat

HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat A Magyar történelmi, irodalmi emlékek nyomában Erdély szép tájain című HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat Készítette: Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola csapata

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Német Nemzetiségi Tábor június.

Német Nemzetiségi Tábor június. Német Nemzetiségi Tábor 2016. június. Idén (2016-ban) második alkalommal tudott önkormányzatunk napközis tábort szervezni a helyi általános iskolások, valamint a nagycsoportos óvodások számára. A korábbi

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben