2013. szept évf. 7. szám. Új év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. szept. 29. 10. évf. 7. szám. Új év"

Átírás

1 10. évf. 7. szám szept. 29. Új év Új év. Egy átlagos katolikus ezt a fogalmat évente legalább háromszor, másmás időpontban, és különböző értelemben használja. Advent kezdetekor az új egyházi évvel minden évben újra végigjárjuk az üdvtörténet eseményeit, amely a liturgián keresztül Krisztushoz kapcsol minket. Januárban, a polgári újév vidámsága, csillogása az újrakezdés reményét jelenti az embereknek, és azt a vágyat, hogy a naptári év sok jót tartogat: boldogságot, sikert. És még van egy új év, a szeptemberi, amikor a diákok elindulnak az iskola felé. Vegyes érzelmeket indít meg az emberben a tanítási év kezdete. Van benne egy kis szomorúság, hogy vége van a nyárnak, van benne öröm, hogy újra a társak között lehetnek, van benne várakozás is: mi újat hoz ez az újabb lépcsőfok, az eggyel magasabb évfolyam számukra: új tantárgyakat, új ismereteket, esetleg új tanárokat, a nagyobbaknál akár új iskolát is. Kós Károly, a híres erdélyi polihisztor egyik regényében, Az országépítőben Szent István küzdelmes életéről beszél. Ebben a történelmi regényben van egy rész, amikor a már idős király a gyulafehérvári templom építésénél szemlélődik. Az építkezést irányító papot ezekkel a szavakkal figyelmezteti: Ha jó a fundamentum, akkor, ha ös szedűl is a fal, kicsi dolog felépíteni. Ha kivágod a fát, de ép a gyökere, kinő a fa megint; mert a gyökér a fa, s nem a korona. Nemzetünk történetében hányszor bebizonyosodott már ezeknek a szavaknak az igazsága! István olyan alapokra helyezte nemzetét, amin nem fogtak az évszázadok viharai, pedig vihar volt bőven, sőt szinte csak az volt. Azok az alapok a kereszténységbe, a hitbe, az újrakezdés reményébe ágyazódtak. Ez tartotta meg nemzetünket. Amire szülőként vágyunk, különösen a szeptemberi új évben, szintén benne van ezekben a mondatokban: hiszen bárcsak megfelelő alapot kaphatnának gyermekeink ahhoz, hogy később az élet nehézségei ne roppantsák össze őket. Hogy olyan mélyen gyökerezzen hitük, hazaszeretetük, emberségük, tudásuk, ami lehetővé teszi, hogy jó gyümölcsöt teremjenek, nemcsak a saját örömükre, hanem családjuk, közösségeik, hazájuk javára is. Ma a Szent Főangyalokat ünnepeljük. Mihály az ártatlanok védelmezője, a gonosz elleni harc fővezére. Gábor arkangyal az Úr színe előtt áll, ő az Úr hírnöke. Rafael, az úton lévők fő oltalmazója, aki a nehéz helyzetekben segít. A tanévben ne feledkezzünk meg róluk, ők mellettünk állnak, bátran ajánlhatjuk ezt az új évet égi segítőink figyelmébe, hogy jelenlétükkel bátorítsanak küzdelmünkben, tartsák távol a rosszat és el ne feledtessék velünk, hogy az Úr előttünk jár. G.Á. 1

2 Nyári beszámolók Zarándoklat Erdély földjén Jürgen Habermas, a híres német, egyáltalán nem keresztény filozófus, nem sokkal ezelőtt azzal döbbentette meg rajongóit, hogy kijelentette: A kereszténység, és semmi más az alapja a szabadságnak, az emberi jogoknak, a demokráciának és a nyugati civilizáció valamennyi mérföldkövének. Mai napig nincs más alternatívánk, csak a kereszténység. Ebből a forrásból táplálkozunk folyamatosan. Minden más csak posztmodern blabla. (Európa Levél 72.) Szokatlan dolog ezzel a gondolattal elindulni zarándoklatra. De van abban igazság, amit Habermas mond, mert az elmúlt 1000 év megkerülhetetlen Kelet-Európa, sőt Erdély történelmében. A ma embere, amikor zarándoklatra indul, keresi az elveszített lelki gyökereit, a teremtő Istenhez vezető utat. Mi is ezt tettük 45-en Herceghalomból és Biatorbágyról Béla és Péter atyák vezetésével, amikor júniusban elzarándokoltunk az 1009-ben Szent István által alapított Gyulafehérvári Egyházmegyébe. Útközben Szent Benedek úti imájának és az örvendetes rózsafüzér elimádkozása után, lelki várakozással, reményteljes szívvel érkeztünk Nagyvárad püspöki székesegyházába, ahol koszorúnkat helyeztük el Szent László reliefje előtt, elénekelve Boldog Asszony anyánk kezdetű régi magyar himnuszunkat. Utunkat folytatva a Szilágyságba érintve Szilágysomlyó Bátori-várát, majd Zsibó Wesselényi-kastélyának európai hírű arborétumát és trópusi üvegházát - Zilahon megpihentünk, és reggel folytattuk utunkat Kolozsvárra. Utunk közben megemlékeztünk a nemzeti összetartozás napjá- 2

3 ról, június 4-ről, a trianoni tragédia máig tartó hatásáról, felidézve Erdély honvéd alakulatainak az I. világháborúbeli helytállását. Utunk során a Prohászka Imaszövetség közösségével, valamint Béla és Péter atyákkal közösen végeztük a napi imaórák szerinti zsolozsmát. Számunkra nagy lelki élményt jelentett, ahogyan papjaink imádkoznak sajnos sokan nem is tudják, hogy híveikért elmondott napi ima mit is jelent kimondatlanul is a keresztény emberek életében. Kolozsváron a Mátyás-szobor és a Szent Mihály-templom, valamint Corvin Mátyás szülőházának megtekintése után egy rövid sétát tettünk a Kis-Szamos partján, majd elmentünk a házsongárdi temetőbe. Mivel esett az eső, a Bucsin-tetőt sajnos el kellet kerülnünk, de helyette Gyergyóditró monumentális neogótikus templomát, Erdély Notre-Dame-ját megtekintettük. Az esti közös Úr angyala ima után melyet mindennap elimádkoztunk - buszunkról leszállva gyergyószentmiklósi szállodánkban egy kifogástalan erdélyi hangulatú vacsora fogadott. Utunkat kísérő atyáinkkal az esti baráti beszélgetésben joggal vetődött fel az a kérdés, hogy egy zarándokúton, a közösség hogyan alakul át zarándok közösséggé. Mert közösségeink Herceghalomból és Biáról hittől motiválva ki-ki nézete szerint indul útnak, majd útját elérve részesedett az út során a szentgyónás szentségében, és eljutott az eucharisztikus közösségre Csíksomlyón, Béla és Péter atyák által bemutatott szentmisén. A szentmise után felmentünk a kegyszoborhoz ki-ki kérve égi Édesanyánk segítségét, majd Herceghalom Szent István-templomi zászlóját a Mária-szoborhoz érintve kértük, hogy segítse községünk lelki életének, javainak gyarapodását. Szilágysomlyón eltöltött éjszaka után Prázsmár középkori erődtemplomában közösen kértük napközi zsolozsmánkban, imáinkban a Jó Isten áldását családjainkra, hazánkra hogy e nehéz napokban segítse nemzetünket az árvízi védekezésben. A Brassó fekete-templomában elmondott Miatyánk úgy hiszem, mindenki lelkében maradandó emlék marad. Fogaras várának helyre állított szépsége pedig a középkor varázsát mutatta be. Estére érkeztünk Felsőszombatfalvára, ahol az éjszakai pihenés után megtekinthettük a 17. században alapított ortodox kolostort és ikongyűjteményét. Tovább menve érintettük Nagyszebent, majd Gyulafehérváron megkoszorúztuk Hunyadi János, Nándorfehérvár hős kapitányának sírját. Déva vára alatt utazván láthattuk Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekotthonának épületeit. Esti imánk után Vajdahunyadon pihentünk meg, és kora reggel néztük meg Mátyás gótikus várát. Délben már Máraradnán hallhattuk, hogy mit jelent a nemzeti összetartozás : Mária szombatján az aradi hívek papjaik vezetésével imádkoztak a Magyarok Nagyasszonyához, hogy az országunkat sújtó árvíz maradjon a gátak között hát könyny futott a szemembe, meghatódtam. Kora délután Aradon a 13 vértanúhalált halt hős honvédtisztek emlékoszlopánál Himnuszunkat elénekelve helyeztük el nemzeti szalagos, Herceghalom címerével ellátott koszorúnkat. Az utunk végén Béla atya csoportunknak bemutatta Szigetszentmiklós épülő templomát. Hiszem és vallom, hogy amit Habermans mondott, szemléletes bizonyítékát találtuk Erdély földjén, mert a kereszténység tette azzá, ami ma ott szakralitásban, emberi munkában található a vérzivataros évszázadok után. Joggal mondhatjuk, hogy Isten Atyja minden alkotásnak, Mária pedig anyja minden helytállásnak! Szeretném megköszönni Herceghalom Önkormányzata Képviselő testületének önzetlen anyagi támogatását, mert nélküle ezt a zarándoklatot nem tudtuk volna megtenni. Lányi István 3

4 Hittantábor a hit évében A nyári szünet elején, június utolsó hetében több mint 30 kisgyerek vette birtokba a plébánia nagytermét és a kertet. Az idei hittanos tábor résztvevői, nagycsoportos óvodások és kisiskolások, 5 napon át együtt játszottak, barkácsoltak és a hit éve jegyében szervezett programokon vettek részt. A tábor első napján templomunk liturgikus terével, a közös imádságok helyszínével és kiszolgáló helyiségeivel ismerkedtek a gyerekek, a tábor utolsó napján pedig szentségimádáson vettünk részt délelőtt és a tábor zárásaként az esti szentismén. A tábor közbenső napjainak programjai ezek közé az élmények közé rendeződtek, a hit éve tematika jegyében: Kirándultunk a verbiták budatétényi lelkigyakorlatos házában, ahol megismerhettük az indonéz származású Michael atya élettörténetét, aki hazájában egy kisebbségben lévő katolikus közösség tagjaként választotta papi hivatását, s most Magyarországon teljesít missziós szolgálatot. A hét során a hit erejéről beszélgettünk a szegénység, valamint a testi-lelki betegségek kapcsán. A napi lelki programokhoz is illeszkedő bütykölős-barkácsolós foglalkozásokon az újrahasznosításra helyeztük a hangsúlyt: vidám PET-virágokat készítettünk a nagyterem ablakába, szélforgókat a kertbe és mindannyian egy-egy hófehér mécsest az oltárra, a pénteki szentségimádásra. Az oltár körül, az Úr Jézus színe előtt térdeplő gyerekek hite erősíti közösségünket a hit éve után is. Köszönjük a tábor megvalósulását segítők szorgos kezemunkáját, anyagi támogatását, a hasznos eszközöket és a sok-sok finomságot! Tótpál Judit A 2013-as ministránstábor Ez volt ministráns társaim szerint a legjobb tábor, mert megismerhettük az etyeki és a szigetszentmiklósi ministránsokat is. Vasárnap indultunk vonattal, és már az esti programok között volt az éjszakai elmélkedés-imádkozás. Hétfőn: a mindenki által ismert Ili néni vezetett körbe minket Tápiógyörgyén és a falumúzeumon. Kedden: reggel mindannyian misére mentünk, és megbeszéltük Urunk színeváltozásának lényegét. A szentmise után pár órával fürödtünk a közeli medencében, és este összegyűltünk beszélgetni, majd pedig számháborúztunk. (A kékek győztek nagy fölénnyel.) Szerdán: a tábor a lovas kocsikázásé volt. Körbementünk egész Tápiógyörgyén, és este pedig éjszakai túrára mentünk csillagokat nézni Béla és Péter atyákkal együtt. Csütörtökön: megint fürödtünk. A fürdés után bibliai témájú előadást adtunk elő egymásnak. A búcsúesten sokat nevettünk és beszélgettünk. Pénteken: reggeli szentmisével kezdtük a napot és mindenki hálát adhatott ezért a táborért, mert nagyon jó volt. Hamar eltelt ez az öt nap, reméljük, jövőre is lesz ilyen. Köszönjük Fehér Margitnak,a biai ministránsok vezetőjének, Béla és Péter atyának, hogy segítették a tábort, Lászlónak, az etyeki ministránsok vezetőjének, Turner Gyöngyi néninek Szigetszentmiklósról és sokan másoknak is, akik segítették a tábort. Köszönjük szépen! Kerkovits Gergely 4

5 MÉCS-tábor, Máriabesnyő Gitár, Hagyó József atya miséi, közös ima, közös babaterelgetés. Családi zászló készítése, agyagedény-formázás anyu virágának. Óriási szappanbuborékok. Kendőrajzolás, hozzá gubacsfúrás pláne saját bicskával! Íjászat. Tűz. Milyen jó a tűz, és a tánc a hűvösödő estében! Máriabesnyőn táborozott idén a biatorbágyi MÉCS-csapat. Ez nem leltár, csak tájékozódni való: 17 családdal voltunk ott, több, mint 40 gyerekkel. Az átlagéletkor igen alacsony lévén minden program egészségesen zajos háttérrel folyt. Mindenkinek akadt fontos feladat: tűző napon hősként végigtapodni a papírtányérokon a bokrokig (nem minden apuka heverte még ki a derékfájdalmait); nukleáris retekültető gép vagy a perisztaltikus párlat eliminátor eladása tévéshop keretében. Ne feledjük: zsűrizett reklámokról van szó! A frizbi-meccs, kérem, az aztán páratlan esemény volt! Olympos hegyéről lejöttek az istenek, hogy megküzdjenek a piros lapos korongért. És nem eredménytelenül: totálisan elsöprő, sikeres dobásokban és elkapásokban gyönyörködhettünk. Míg a nagyobbak cserkészfortélyokat tanultak, addig az apróbbak kincseket kerestek az arborétumban rajzolt térkép alapján. Egyik délelőtt macikat etettünk mézzel teli fakanállal a Medveparkban. Sőt! Farkasok is voltak, s mivel vittünk egy kutyát is, a farkasok mind előjöttek. Idegesen ugráltak, vonyítottak természetesen a rács mögött. Úgyhogy látványos műsor volt. Az esti imádkozással elkezdődött a fektetési szertartás. Kicsik és nagyok körbeültük a mécsest, közös ima után körbeadtuk a Bibliát, és hangosan vagy magában mindenki hálát adott az Úrnak azért, amit aznap a legfontosabbnak vélt. Vagy kért valamit. A gyerekek többségének volt mondanivalója Isten számára! Felemelő érzés volt. Utána mese az apróknak és még apróbbaknak, majd, ha a törpök egyenletesen szuszogtak, eljött a kocka és a kártya ideje. Fergeteges társasjátékozás, vérre menő küzdelmek, taps, bukás és győzelem teljes erőbedobással. És sörrel, borral. Minden érdekesnek számított, ami körülvett. Unatkozni lehetetlenség volt. Ha más nem, be kellett aput pelenkázni, elvégre is: ne szaladgáljon egy szál térdnadrágban! Komoly pont járt érte a versenyen. Vagy egy kézzel (meg szájjal/ lábbal) gyöngyöt fűzni. Csak lábbal fogott ceruzával rajzot készíteni. Bekötött szemmel kitalálni, mit tapogatnak az ujjaim. Kóstolással kitalálni az ételt vagy a fűszert. Egymáshoz kötözve végigmenni a szlalompályán. Az istenadta természet anyagaiból kirakni azt, hogy köszönöm. Igen, nagyon sok köszönet Istennek ezekért a napokért. És még valami: próbáld kimondani vízzel teli szájjal, hogy gasztroenterológia úgy, hogy a másik megértse. Nem megy? Sebaj, jövőre velünk megtanulhatod. A gyakorlati megvalósításhoz pedig a Székesfehérvári Egyházmegye és a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány nyújtott pénzbeli segítséget. Köszönjük szépen. Bozsó Edit Fotó: Bozsó Edit 5

6 AZ EGYHÁZMEGYE HÍREI Történelmi jelentőségű kiállítás Székesfehérváron Székesfehérváron az Egyházmegyei Múzeumban történelmi jelentőségű kiállítás nyílt. Először látható együtt Szent István három legnagyobb ereklyetartó hermája. Amiről 1938-ban a szakemberek is csak álmodni mertek, az 2013-ban valósággá vált: a Szent István Emlékév csúcspontjaként az első magyar király zágrábi, székesfehérvári és kalocsai ereklyetartó hermája három hónapig látható együtt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. A történelmi jelentőségű találkozást hosszas diplomáciai egyeztetések és tárgyalások előzték meg, míg végül a felbecsülhetetlen értékű ezüst műtárgyak tulajdonosai a zágrábi és a kalocsai érsekség Szent István halálának 975. évfordulója alkalmából engedélyezték a kölcsönzést. A különleges műtárgyegyüttesnek további jelentőséget ad, hogy a világon ismert legnagyobb ereklyetartók közé tartoznak a mellszobor alakú ötvösremekek. Három évszázad művészeti csúcsteljesítményének eredményei így együtt csodálhatók meg Székesfehérváron. Az István, a szent király című kiállításon több mint 250 értékes műtárgy és egyedi installáció segítségével mutatják be első királyunk tiszteletének kimeríthetetlen gazdagságát. Szintén történelmi jelentőségű esemény, hogy a bécsi Stephansdom Szent István ereklyéje is visszatér Székesfehérvárra, a király temetkezési helyére. A nagy érdeklődésre való tekintettel a kiállítás látogatása előtt érdemes tájékozódni a honlapon. A weboldalon az eddigi legnagyobb Szent István-emlék adatbázis is elérhető. A kiállítás december 11-ig tart nyitva. Forrás: wwww.szfvar.katolikus.hu Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Nánási Tamás, Szalai Péter Tördelés: Horváth Árpád Sokszorosítás: Krónikás Bt. Következő lapzárta: október 14. 6

7 Aki szépen énekel A Hit Éve kapcsán irányítsuk figyelmünket a Hozsanna 229-es énekének 4. versszakára, melyet a könyv szerkesztői Hiszekegyre írtak elő. Hiszünk az Atyában, ég és föld Urában, Ő adott nékünk életet. Szent Fia, a Bárány, drága vére árán Istenhez visszavezetett. Szentlélek, a Vigasztaló, kiben a bűnnek meghaló életünk újjászületett. Mit is imádkozunk? Hiszünk az Atyában, akitől az életünket kaptuk; Jézusban, aki drága vére árán megváltott a bűntől; és hiszünk a Szentlélekben, akiben újjászülethetünk, ha meghalunk a bűnnek. A Credóban gazdagabban kifejezzük, miben is hiszünk ezért sem cserélhető fel az éneknek ezen verszszaka és az ima, de az a tanítás, mely e sorokban megfogalmazódik kifejezésre juttatja a Szentháromság egy Istenben való igaz hitet. Nehéz felfogni emberi ésszel, hogy az egy Isten három személy. Mégis, ha a Gondviselő Istenre gondolunk, az Atya képe tárul elénk, akinek odaadhatjuk minden gondunk, örömünk, egész életünk, miként a gyermek édesapja kezébe teszi kezét, mert így érzi magát biztonságban az úton. Ha nehézségeinkre, problémáinkra gondolunk, s keressük a megoldást, Jézust látjuk magunk előtt, aki mint legtökéletesebb példakép megmutatta és végigjárta a szeretet útját, s még ellenségeiért is tudott imádkozni. Atyám, bocsáss meg nekik S végül ki a Szentlélek? Ő erősít meg nap mint nap, amikor meg kell vallanunk a hitünk, amikor ki kell állnunk a próbatételeket, vagy amikor a lelki adományokat kell használnunk, s eszünkbe juttatja, amit Jézus által tudunk az Atyáról. A Hit Évében bizalommal kérjük Mennyei Atyánkat, és Megváltó Jézusunkat, hogy árasszák ránk a Szentlelket, hogy általa új odaadással tudatosítsuk, tisztítsuk meg és váltsuk életre hitünket, és bátran megvalljuk azt! Szalai Péter Naptár A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 10-kor kezdődik, hétköznap kedden és pénteken este 6-kor Kedden este szentségimádás van a templomban egyházközségünkért és hazánkért. A templomi énekkar csütörtökönként 18 órakor próbál a plébánián. A gyerekkórus próbái péntekenként 17 órakor kezdődnek a plébánián Fogadóórák időpontjai: hétfő: ; kedd: ; péntek: Az októberi estéken 6 órakor, illetve a szentmisék előtt rózsafüzért imádkozunk a templomban Készüljünk a szentmisére! A szentmisék olvasmányai Szept. 29. Olvasmány Ám 6,1a.4-7 Okt.6. Hab 1,2-3; 2,2-4 Okt Kir 5,14-17 Szentlecke Evangélium 1Tim 6, Tim 1, Tim 2,8-13 Lk 16,19-31 Lk 17,5-10 Lk 17,

8 Zarándoklatra sosincs rossz ido Ahogy minden év őszén, úgy az idén is, szeptember 14-én elzarándokolhattak a biai hívek Mátraverebély-Szentkútra, a nemzeti kegyhelyre. Az esős idő ellenére óriási tömeg ünnepelte Szűzanyát a bazilikában. Az ünnepi szentmisét Palánki Ferenc egri segédpüspök mutatta be a hívek sokasága, köztük számos katolikus iskolában tanuló diák előtt. A biai Rózsafüzér-társulat tagjai a kegyhelyről hozták ezt a verses imádságot: Az Égi Édesanya Van valaki, Aki soha nem utasít vissza, Ha lelkesen beszélsz, nem vág a szavadba. Meghallgatja panaszod, vigasztal a bajban, Mindig talál jó megoldást, bármilyen nagy baj van. Van valaki, Aki hozzád mindig szelíd, gyengéd, Ha mindenki ellened van, akkor is megvéd. Nem mondja, nincs ideje, Nem mondja, hogy fáradt, Amíg el nem nyom az álom, vigyázza az ágyad. Az Ő szava mindig csendes és szeretetteljes, Soha nem kiabál veled, és mindig türelmes. Rögtön megsegít a bajban, hogy ha szépen kéred, És ha gyötör magányod, Őt mindig eléred. Nagyon régen ismer téged, mielőtt meglettél, Már akkor is jó volt hozzád, még meg nem születtél. Azóta is vigyáz reád, és ha már nem leszel itt a földön, vele akkor is együtt leszel. Igen,Ő az, jól gondolod, senki más nem lehet, Csak egy anya lehet, aki ilyen nagyon szeret. De bizony nem akármilyen földi édesanya, Égi Édesanyánk Ő, a csodás Szűz Mária. Légy hozzá jó, engedelmes, hiszen Ő is ilyen, Tudd az Úrnak mondani, amit Ő is: igen. Ha ő lesz a példaképed, boldogság vár rád, Örökké fog szeretni az Égi Édesanyád. Bibliai rejtvény Szent főangyalok Melyik főangyalról szól ez a szentírási rész? 1. Ezután nagy harc támadt a mennyben.. és angyalai megtámadták a sárkányt. (Jel 12) 2. Én vagyok, aki az Isten színe előtt állok (Lk 1.) 3. Én. vagyok, egy a hét szent angyal közül, akik készen állunk, hogy az Úr fönséges színe elé lépjünk. (Tób 12) A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le október 6-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az előző szám helyes megfejtése Hegyek, Júda, Zakariás, Erzsébet, Szentlélekkel 8

2013. évi 5. szám halottak napja

2013. évi 5. szám halottak napja Egyházközségi Levél 2013. évi 5. szám halottak napja Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, s alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk.

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

Krisztus király. 10. évf. 9. szám. 2013. nov. 24.

Krisztus király. 10. évf. 9. szám. 2013. nov. 24. 10. évf. 9. szám. 2013. nov. 24. Krisztus király Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. június XIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: Habemus Papam!................... 2 Üdvösség forrása....................

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló 1Pt 2,5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések Hirdetések - Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékot befizethetik a lelkészi hivatalban, valamint a vasárnapi istentiszteletek előtt. Köszönjük! - Június 9-én 10 órától tanévzáró

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 15 15. ÉVESEK LETTÜNK Lukáts Istvánné: A lap 15 éves születésnapjára 15 évvel ezelőtt, 1999 szeptemberében jelent

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

100 éve született Angeli András

100 éve született Angeli András 10. évf. 6. szám. 2013. július 6. 100 éve született Angeli András Angeli András közel negyedszázadig,1948-tól 1971-ig volt a biai Szent Anna-templom plébánosa. Isztiméren földmûves családban született,

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

Regina Krónika. Minden évben szeptember utolsó. Szentírás vasárnapja párbeszéd Isten és ember között. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. Minden évben szeptember utolsó. Szentírás vasárnapja párbeszéd Isten és ember között. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XIV. évfolyam 9. szám 2013. szeptember 1. Szentírás vasárnapja párbeszéd Isten és ember között Minden évben szeptember utolsó vasárnapján,

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 7. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe A kereszt jele hitünk színtézise, mert

Részletesebben

Regina Krónika. Magyarok Nagyasszonya

Regina Krónika. Magyarok Nagyasszonya Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XII. évfolyam 10. szám 2011. október 2. Mennyei fejedelemnőnek tisztelhették tehát Máriát az első Krisztus hitére tért magyarok,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Forrás. Miért álltok és néztek az égre?

Forrás. Miért álltok és néztek az égre? Forrás 12. évf. 5. szám 2015. május 17. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Miért álltok és néztek az égre? Reményik Sándor egyik híres versében panaszosan mondja ki a felismert igazságot:

Részletesebben