Elballagtak diákjaink május zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elballagtak diákjaink. 2015. május www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja"

Átírás

1 2015. május zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja interjú Horváth László polgármesterrel Önkormányzati döntések szolgálnak és védenek beszélgetés a körzeti megbízottakkal Nevelési-oktatási körkép Elballagtak diákjaink Kitelepítési megemlékezés kulturális eseményekrôl beszámolók interjú Szedlák Rudolfné Brigitta nénivel Zsámbéki Sport Klub hírei Hôsök napja programajánló A Keresztelô Szent János Iskolaközpont végzôs diákjainak ballagása A Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola ballagói Elballagtak diákjaink

2 Beharangozó Májusi örömök Májusban, amikor nyílik az orgona, simogat a nap, a lelkünk is befogadóbb a szépre, a jóra, a nemesre. E hónap elsô vasárnapján ünnepeltünk az édesanyákat, akik nélkül nincs élet, nincs szeretet. Magunkhoz öleltük ôket és a bennünket köszöntô gyermekeinket. Májusban elballagtak középiskolás diákjaink, kik mosolyogva, kik pedig könnyes szemmel vettek végsô búcsút régi iskolájuktól. Megható pillanatok voltak Zsámbékon is, amikor virágözön, daloló diákok, szívbemarkoló beszédek élményét vihettük haza. Az ember csak utólag értékeli, hogy mi mindent kapott egykori alma materétôl. Elsején állítottunk májusfát, valaki pedig majálison ünnepelt. A három fagyos: Pongrác, Szervác és Bonifác napjai is jönnek, reméljük, nem romboló szándékkal. Pünkösd is hamarosan közeledik, amikor a keresztény egyház a Szentlélek eljövetelét ünnepli. A tavaszt jelképezi a pünkösdi rózsa, amellyel régen a házakat, kapukat díszítették. Gyakran énekelték a következô dalt: Piros Pünkösd napján imádkoztam érted / Piros Pünkösd napján vártam visszatérted / Tele volt a határ, nyíló vad virággal / Vártalak a keresztútnál pünkösdi rózsával. A Hôsök napja is egy-kettô itt van, gazdag programkínálattal várja az érdeklôdôket. Menjenek el a rendezvényekre és élvezzék a tavasz mámorító szabadságát és a kínálat pazarságát! A pedagógusokat is hamarosan köszöntjük, hálával tartozunk nekik a sok fáradságos munkáért. Néha meghatározza életünket, hogy egykor melyik tanár mit tanított nekünk. A nagybetûsök, akiket soha nem feledünk! A kulturális programok tömkelege is hívja önöket, sôt a Zsámbéki Bolhás, Gazda és Kézmûves Vásár, ahol igazi közösség formálódik, jó a hangulat és finom, friss árut lehet vásárolni. Egyszóval: élvezzék a május minden pillanatát! Legyenek boldogok, hiszen tôlünk függ, milyen az életérzésünk. A te örömöd az elsô. Mindenki a saját boldogságáért felelôs. Ha megteremted a saját boldogságodat, és azt teszed, ami örömet okoz neked, akkor másoknak is öröm lesz veled lenni. (Rhonda Byrne) Majdnem elfelejtettem: a Zsámbéki Polgár olvasásában is legyen örömük! Klotz Mária fôszerkesztô

3 Májusban is megkérdeztük a polgármestert Horváth László: lépésrôl lépésre haladva javítunk a helyzeten Zsámbék város közterületeinek szépítésérôl, útjainak javításáról, egy programalkotó nap megszervezésérôl, az I. Világháborús emlékoszlop felújításáról, annak átadásáról, Schilling Zoltán mezôôr munkába állásáról, a Tourinform iroda új helyérôl, a vérvétel változásairól, egy Zsámbéki Értéktár létrehozásáról, a fôtér összefogással történô szépítési munkálatairól, valamint az Önkéntes Tûzoltó Egyesület jubileumi ünnepségének elôkészületi teendôirôl számolt be lapunknak Horváth László polgármester. Zsámbék Város Önkormányzata legutóbbi rendes ülésén egyebek mellett karbantartási, javítási munkálatok megvalósításáról döntött. Gondolok itt a kátyúzásra, a Polgármesteri Hivatal bejárati ajtajának cseréjére. Mely területeket érintenek az útjavítások és miért vált szükségessé megvalósításuk? Zsámbékon a belterületi utak nagy része sajnos annak idején nagyon rossz minôségben készült el. Ezt az örökséget egyszerre nem lehet megoldani. Így a választások idején azt ígértük, hogy lépésrôl lépésre haladva javítunk a helyzeten. Ennek folyományaként az idei évben is újjáépítünk egy útszakaszt. A kátyúzás viszont elkerülhetetlenné vált a település több pontján. Két sikertelen pályázat miatt elhúzódott ennek az idôpontja. Végül örömünkre zsámbéki vállalkozók nyerték el a feladatot, akik jó minôségben, gondos odafigyeléssel és egy év garanciával végezték el a munkát. A jelenlegi döntés arról szólt, hogy az eredetileg megszavazott költségvetési keretet amely nagyobb volt, mint az elmúlt évek erre fordított összegei még kiegészítjük. Ennek oka szintén az utak eredendôen rossz állapota. Több helyen az útalapot is újra kellett építeni, ugyanis egyszerûen ott korábban nem volt. Némi murva rétegre kentek aszfaltot. Az ilyen szakaszokat sajnos nem lehet kátyúzni. Pihenô padokat helyeztek el a város számos pontján, sôt fák ültetésével is szebbé, élhetôbbé tették a várost. A Zichy-kastély alatt rendbe hozták a gyalogos részt és a járdákat. Az I. Világháborús emlékoszlop felújításáról is döntöttek. Ezeket a munkálatokat az önkormányzat végeztette, vagy voltak még támogatók, egyéb partnerek is a kivitelezések során? A padokat, utcabútorokat zsámbéki vállalkozástól vásároltuk és saját dolgozóink helyezték ki ôket. Az emlékmû felújítására azért végezzük május hónapban, mert a tavalyi évben az I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára kiírt pályázaton indultunk, de sajnos nagyon hamar kiürült az erre szánt pályázati forrás. Itt élô elôdeink, katonáink tisztelete pedig fontos annyira, hogy a képviselô-testület tagjaival errôl a szándékról már a kampányidôszakban magunkban döntöttünk. Szép apropója az ügynek, hogy idén lesz kilencvenedik évfordulója az emlékmû avatásának. Az ünnepélyes átadás a május 31-i, Hôsök napi rendezvény nyitóprogramja lesz. Elôtte levô nap estéjére pedig egy, az I. Világháborúról szóló elôadást szervezünk töki barátunk, Szabiányin Benjámin segítségével. Ezúton is köszönöm neki a jó szomszédi segítséget. A felújítást pedig a töki és zsámbéki tagokból álló, Árpádházi Szent László Szociális Szövetkezet végzi el. Velük együttmûködünk a Mi parkunk pályázatban és késôbb a Szent István téri padok felújításában is. Egy programalkotó nap megszervezésére tett javaslatot a legutóbbi ülésen. Az önök elôtt álló ciklus fejlesztési feladatainak sikeres elvégzéséhez volt erre szükség? Elkészült már Zsámbék Városfejlesztési ciklusprogramja, amely a ig tartó idôszakot öleli fel? A programalkotó nap célja, hogy megalkossunk egy olyan nagyobb terjedelmû ciklusprogramot professzionális moderálással és kialakításban, amelyet aztán széles körû vitára, javításra, pontosításra tudunk bocsájtani Zsámbék polgárai számára. A külsô szakmai segítség bevonását rendkívül fontosnak tartom, tartjuk. Hiszünk abban, hogy ahogy új fôépítészünk, Marthi Zsuzsa pályázati anyagában olvashattuk és most idézem : Einstein szerint a problémákat nem lehet azon a tudati, gondolkodási szinten megoldani, ahol keletkeztek. Vagyis azt gondoljuk, munkánkat egy magasabb színvonalra kell emelni ahhoz, hogy Zsámbék valóban fejlôdni kezdjen. És nem félünk ehhez nálunk nagyobb tapasztalattal rendelkezôket a munkába bevonni. A Pest-megyei Rendôr-fôkapitánysággal egy Együttmûködési megállapodást kötöttek. Mit tartalmaz ez a dokumentum és milyen területeket érint? Ez az Együttmûködési megállapodás az új mezôôri szolgálat bevezetése miatt vált szükségessé. Ezáltal a városunkban élôk, elsôsorban a külterületen lakók biztonságát, anyagi javaik biztonságát egy új hatóság, a mezôôr fogja vigyázni, Schilling Zoltán személyében. Gratulálunk kinevezéséhez és eredményes munkát kívánunk neki a rendôrséggel és a városôrséggel szoros együttmûködésben. Az önkormányzat a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület kérésére a Szent István tér 3. alatti ingatlanrészt iroda céljára az egyesületnek, szívességi használati jogcímen átadta. Mivel foglalkoznak az irodában? Korábbi szándékainknak megfelelôen ideköltözött az egyesület által mûködtetett Tourinform iroda. Így a jövôben a város központjába érkezô turista, itt kaphat felvilágosítást és egyéb szolgáltatásokat. Reményeink szerint ezáltal ez a tevékenység új lendületet kap itt nálunk is. Hol vehetik igénybe a lakosok a vérvétel lehetôségét? Miért változtattak az eddigi rendszeren? A vérvételnek egy különleges módja és helye volt kéthetenként az orvosi rendelôben. Ez a szolgáltatás azoknak az idôs, beteg embereknek jelentett elsôsorban segítséget, akiknek a kijelölt laborba való utazás megerôltetô volt. Innen a vér a töki háziorvos, dr. Tornáry György segítségével és további környékbeli háziorvosok láncolatán jutott tovább a Szent János Kórház laborjába, egy szép összefogást mutatva immár sok éve. A két zsámbéki háziorvos úgy döntött, hogy ezt a számára nem kötelezô feladatot, nem folytatja tovább. Miután a lakosság irányából Horgos Zsolt alpolgármester jelzést kapott errôl a problémáról, megkértem két orvosunkat, hogy egy átmeneti idôre folytassák ezt a munkát. Közben sikerült egy olyan személyt találni, aki évekkel ezelôtt itt helyben folytatta ezt a tevékenységet. Így jó Fókusz eséllyel, több beteggel régi ismerôsként köszöntik majd egymást. A szolgáltatás helye sem változik. Május hatodikától, minden második szerdán, reggel hattól nyolcig kerül sor a vérvételre, dr. Kispál Erzsébet doktornô rendelôjében. Tornáry doktor szívességbôl továbbra is segít a levett vérminták elszállításában. Házi orvosaink pedig a jövôben is beszerzik az ehhez szükséges eszközöket. Köszönet minden résztvevônek az összefogásért. Miért van szükség egy Zsámbéki Értéktár létrehozására? Az értéktár ötletével egy zsámbéki polgár, Németh Gábor keresett meg. A javaslatot pozitívnak értékelte a testület és közben a megyei önkormányzat is megkeresett bennünket ezzel a gondolattal. A kettôs cél egyik fele az, hogy felmérésre, dokumentálásra kerüljenek Zsámbék értékei. Ezen keresztül a megyei és országos szintû értéktárakba kerülhessenek. Adott esetben hungarikumként kerülhessenek kijelölésre. Ezen kívül ennek az értéktárnak a megléte, feltétel lehet bizonyos pályázatokon való részvételre, ez a cél második fele. Mit osztana meg még szívesen Zsámbék város polgáraival? Április végén a felújított fôtér egy kis területének felújítása történt. A szépülésnek itt inkább erkölcsi szempontból van szerepe, ugyanis az ott végzett tevékenység kezdeményezôje a Premontrei Rend és a Keresztelô Szent János Iskolaközpont, akik az Immaculata szobor környezetét alakították ki látogathatóvá növényekkel, padokkal, napközben nyitva tartott kapuval. Az ehhez kapcsolódó közterületet pedig helyi vállalkozók bevonásával, az önkormányzat tette szebbé. Az iskola tanárai és diákjai pedig egy másik, elhanyagolt útszéli kôbôl faragott emlékünk felújítását végzik, önkormányzati segítséggel. Tûzoltóink egyesületük létének 125. évfordulóját ünneplik a nyáron. Ennek elôkészítéseként kérték az önkormányzat segítségét a szerállás elôtti terület burkolására, illetve a laktanya épületük színezésére. Az újság megjelenésekor reményeink szerint ez a terület is megszépül. Végezetül egy örömteli hírrel zárnám, nevezetesen, hogy vásároltunk egy JCB markolót, amely azóta folyamatosan dolgozik. Lista készült az elvégzendô teendôkrôl. A munkagép eddig kitakarította a Zárdakert tavainak medrét, és most a felszíni vízelvezetô árkokat mélyíti. - Anyakönyvi hírek Gólyahír Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárát! Marosi Bence Klotz Mária Nász Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak! Hullár Ildikó és Varga Gergely Gyász Ôszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak! Komlós Ferencné Czakó István MÁJUS 3

4 Önkormányzat Önkormányzati döntések április Zsámbék Város Képviselô-testülete április 23-án ülést tartott, ahol az alábbi döntéseket hozta: 60/2015. (IV.23.) Petôfi Sándor u melléképület szívességi használata a Zsámbéki Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek. 61/2015. (IV.23.) Települési Értéktár létrehozása, bizottsági tagok megválasztása: Balázs Mónika Csilla, Melocco Miklós, Németh Gábor, Zombori László, Böhm András. 62/2015. (IV.23.) Megállapodás közbiztonsági feladatok ellátásra, Zsámbéki Városôrség Polgárôr Egyesülettel tárgyban döntött a képviselôtestület. 63./2015. (IV.23.) Zsámbék Templom tér I. Világháborús emlékmû felújítása tárgyban döntött a képviselô-testület. 64/2015. (IV.23.) A képviselô-testület a Két ülés között történt fontosabb eseményekrôl szóló beszámolót, és a Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 65./2015. (IV.23.) Zsámbékvíz Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását a képviselô-testület elfogadta. 66/2015. (IV.23.) Zsámbékvíz Nonprofit Kft. felügyelô bizottságából Nagy Károly, és Horgos Zsolt visszahívásáról döntött a testület. 67/2015. (IV.23.) Zsámbékvíz Kft. Felügyelô Bizottsági tagjainak megbízási idejérôl szóló határozatot hozott a képviselô-testület. 68/2015. (IV.23.) Zsámbékvíz Nonprofit Kft. Felügyelô Bizottsági tagjainak delegálta a képviselô-testület: Bittó Róbertet és Széles Pétert. 69/2015. (IV.23.) Zsámbékvíz Nonprofit Kft. elektronikus kézbesítési címérôl döntött a képviselô-testület. 70/2015. (IV.23.) Zsámbékvíz Nonprofit Kft. Alapító Okiratának hatályon kívül helyezése, módosított Alapító Okirat hatályba helyezése tárgyban határozott a képviselô-testület. 71/2015. (IV.23.) Jogutódlást deklaráló megállapodás megkötése (Miklós Tamásné), a képviselô-testület jóváhagyta. 72/2015. (IV.23.) Zsámbék Város Önkormányzata, Csatornahálózatára és Szennyvíztisztító Berendezésére való csatlakozásról elnevezésû megállapodás tervezetét Tök Község részére elfogadta. Rendeletalkotás: A képviselô-testület az alábbi rendeletet i ülésén alkotta meg: Zsámbék Város Önkormányzatának 10/2015. (IV.23) sz. rendelete: Zsámbék Város Önkormányzat Képviselô-testületének a Képviselô-testület és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 20/2010 (XII. 10.) számú rendeletének módosításáról. dr. Lesnyiczky Katalin helyettes jegyzô (A határozatok és a rendeletek teljes szövege tájékoztatás céljából a weboldalon és a Polgármesteri Hivatalban tekinthetôk meg. Az önkormányzati döntésekrôl hivatalos felhasználásra az erre rendszeresített nyomtatványon költségtérítés mellett a Polgármesteri Hivatalban kérhetô másolat vagy kivonat.) ZSÁMBÉK VÁROS RENDEZVÉNYE HÔSÖK NAPJA, GYERMEK- ÉS SPORTNAP május 31. vasárnap, 9 órai kezdettel ZSÁMBÉKI MÛVELÔDÉSI HÁZ május 30., 18 óra Elôadás az I. Világháborúról TEMPLOMKERT május 31., óra I. Világháborús emlékmû avatása SPORTPÁLYA 9.00 Bográcsfôzô verseny Mányi Mazsorettek bemutatója óráig Kispályás labdarúgó mérkôzések PROGRAMOK a melegítô pályán 10 órától: Kalmár Pál huszárbemutatója Szabadtéri sakk parti Kézmûves játszóház, papírsárkány készítés Íjász bemutató Mátyás Íjászaival Játékok és bemutatók a Zsámbéki Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola, Zsámbéki Keresztelô Szent János Iskolaközpont sportversenyei Gyermekjóléti és Családsegítô Szolgálat ügyességi játékai 14 órától: óra CBA gyermekrajz verseny eredményhirdetése Kispályás foci torna eredményhirdetése Bográcsfôzô verseny eredményhirdetése óra Horváth László polgármester köszöntôje óra Zsámbéki Musical Stúdió mûsora óra Fabók Mancsi Bábszínháza: Vitéz László óra Zsámbéki Tánc Sport Egyesület mûsora óra Zsámbéki Zeneiskola mûsora óra Höcögô Néptáncegyüttes mûsora óra Wigyori és Tarka Falka Zenekar óra Rendôr bemutató óra Bikini együttes koncertje óra Lampionok eregetése Tisztelt Zsámbékiak! Vasárnap délelôttönként várja Önöket a Zsámbéki Bolhás, Gazda és Kézmûves Vásár a településünk központjában! Ellenôrzött termékek közvetlenül a termelôtôl! Élelmiszer, növények, vetômagok, régiségek, megunt, de használható dolgok, alkalmanként tematikus vásárok, gyermekprogramok, étel-ital, jó hangulat minden vásárnap! Az állatvásár is megújul, ha vásárolni szeretne, vagy csak hogy egymással találkozzunk, beszélgessünk, jó program a vasárnapi vásár! INGYENES PROGRAM! TARTALOM Májusi örömök 2 Interjú Horváth László polgálmesterrel 3 Önkormányzati döntések 4 Hôsök napja programajánló 4 Interjú Dudás István rendôr fôtörzszászlóssal 5 Interjú Sturovics Gábor rendôr fôtörzsôrmesterrel 5 Közbiztonsági hírek Zsámbékról 6 TEisSZEDD felhívás 6 Ismét lesz mezôgazdasági gépek kiállítása és felvonulása Zsámbékon 7 Elballagtak a zsámbéki diákok 8-9 Böcsôdei, óvodai hírek 10 Zenés költôi est Áprily Lajos mûveibôl 11 Zichys események Kukta 12 Jótékonysági hangverseny 13 Megemlékezés a kitelepítés 69. évfordulóján 14 Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Bundesschwabenball 15 Kucsera András grafikáinak kiállítása Zsámbékon 16 JAZZ a javából koncert a szabadban 17 Ariadné klub: Az ezer arcú nô játékai (Szász Éva elôadása) 17 Kulturális programajánló 18 Menjünk könyvtárba! 18 Mégis kinek a szemete? 19 A Biologika Térkép az élethez! 19 A Zsámbéki Sport Klub hírei 20 Pregitzer György tanítványainak sakk-sikerei 20 Interjú Szedlák Rudolfné Lôrincz Brigitta nénivel 21 Beszélgetés Sándor Gábor harmonikással 21 Hirdetés 22 Eseménytükör MÁJUS

5 Önkormányzat Közbiztonság TEisSZEDD ZSÁMBÉK 2015 TISZTELT LAKOSSÁG! Hasonlóan a tavalyi évhez, Magyarország idén is csatlakozik az összeurópai Let s Clean Up Europe! programhoz, amelynek keretében a kontinens 28 országának önkéntesei gyûjtik egyszerre a hulladékot. A TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért! mozgalom évrôl-évre egyre több önkéntes részvételével zajlik. A környezettudatos életmód népszerûsítése kiemelten fontos feladat, hiszen gyermekeink, unokáink jövôje ettôl függ. Önkormányzatunk Te is Szedd Zsámbék! mottóval szervez hulladékgyûjtési akciót május 15. napján. Az akcióhoz bármely idôpontban lehet csatlakozni és hulladékot gyûjteni. Találkozás: Zárdakert Rendezvényház 9.30 órától Ha úgy érzi, hogy zavarja a környezetében elhagyott hulladék látványa, ha szeretne tiszta környezetben élni, kérjük, csatlakozzon akciónkhoz! Magánszemélyek, egyesületek, civilszervezetek, lakóközösségek, baráti társaságok jelentkezését várjuk, hogy együtt kitakaríthassuk környezetünket, élhetôbbé tegyük városunkat. Ezen a napon a város bármely pontján, bármely idôpontban lehetôség van a hulladékgyûjtésre. Jelentkezését a elektronikus levélcímen várjuk. Számítunk Önre is! Közbiztonsági hírek Zsámbékról Március 28 A budakeszi erdôben elôkerült egy eltûnt túrázó. A Pest megyei Kutató-Mentô Szolgálat megszervezte a keresést, amelybe a Zsámbéki Városôrség tíz tagja is bekpcsolódott. A rendôrségi kérés ellenére sajnos a folyamatosan mozgásban lévô eltüntet a késô esti órákban, az egyik zsámbéki körzeti megbízott és városôr kollégánk alkotta páros találta meg. Április 7. Városôrünkhöz érkezett bejelentés alapján a városôrség és a rendôrség közös erôkkel kivonult egy zsámbéki vendéglátóhelyre, ahol erôs alkohol befolyásoltság alatt lévô személyek garázdálkodtak. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ittas személyeket szórakozó és vendéglátóhelyen nem lehet kiszolgálni. Fontos megjegyezni, hogy az érintett vendéglô munkatársai ebben az esetben a szabályoknak megfelelôen ártak el. Az alkohol sajnos több esetben agressziót és a józanész elvesztését eredményezheti, és ebbôl baj lehet. Mértékkel fogyasszanak alkoholt! Április 29. Reggeli órákban bejelentés érkezett Herceghalmi útról egy a viharos széltôl kidôlt fáról, amely a fél útpályát lezárta. A városôrség két fôvel kivonult. Végül a tûzoltóságot nem értesítettük, hanem saját erôbôl megoldottuk a problémát. Bittó Róbert Zsámbéki Városôrség elnöke A Zsámbéki Városôrség telefonszáma: / (Az informácókat természetesen bizalmasan kezelik.) A Városôrség Zsámbék Facebook csoporthoz csatlakozva is megtehetik bejelentéseiket. Dudás István r. fôtörzszászlós, zsámbéki körzeti megbízott telefonszáma: / Sturovics Gábor r. fôtörzsôrmester, zsámbéki körzeti megbízott telefonszáma: / Gyepmester telefonszáma: / Zsámbéki tûzoltók elérhetôségei: Csepilek István (elnök): / Nyírô Tibor (titkár): / Zsámbék Város Önkormányzata MÁJUS 5

6 Szolgálnak és védenek Interjú Dudás István rendôr fôtörzszászlóssal Aubéli Ákos rendôr hadnagy, augusztus 1-jétôl lát el szolgálatot a Zsámbéki Rendôrôrs megbízott parancsnokaként. Hat körzeti megbízott irányítását végzi, köztük Dudás István rendôr fôtörzszászlós és Sturovics Gábor rendôr fôtörzsôrmester szakmai munkáját is. Dudás István november 12-dike óta, körzeti megbízottként lát el szolgálatot a Zsámbéki Rendôrôrsön. A városon kívül a környezô települések közbiztonságának megôrzésében is részt vesz. A Zsámbéki Városôrséggel együttmûködve végzi feladatát. Eddigi munkájáról, az ôrs sikereirôl számolt be lapunknak. Mióta lát el szolgálatot a Zsámbéki Rendôrôrsön? Átadása óta, november 12-tôl dolgozom az ôrsön. Kérem, ismertesse eddigi szakmai pályafutását július 16-án szereltem fel járôrként a Budapesti Rendôr-fôkapitányság, XV. kerületi Rendôrkapitányságára. Az ott eltöltött hat évem alatt járôrként, járôrvezetôként, gépkocsivezetôként, körzeti megbízottként tevékenykedtem július 1-tôl lettem a Rákospalotai Kapitányágon gépjármû és betörés lopásos vonalon dolgozó nyomozó február 1-jén kerültem a Budapesti Rendôrfôkapitányság Életvédelmi Osztályára, mint nyomozó, ahol 2009-ig szolgáltam. Utána a Budapesti Rendôr-fôkapitányság Szervezett Bûnözés Elleni Osztályán nyomozóként dolgoztam, majd 2012 augusztusában egy átszervezést követôen a Pest megyei Rendôr-fôkapitányság Budaörsi Rendôrkapitányság Nyomozó Alosztályára helyeztek. Itt nyomozó voltam 2013 novemberéig. Azt követôen önkéntes alapon jöttem Zsámbékra, ahol azóta is körzeti megbízottként szolgálok. A szakmai életútját hallgatva megállapíthatom, hogy eddigi pályája során a fôhangsúlyos terület a nyomozás volt. A felgyülemlett ismereteit hogyan tudja körzeti megbízottként hasznosítani? Igen, tizenkilenc évig voltam nyomozó. Miután a körzeti megbízott is folytat nyomozást, ezért a szakmai múlt sokat segít, egyebek mellett az ügyiratkezelésben, a jelentések elkészítésében, valamint a szakértôi kirendelések területén. Melyik az a felderített ügy, amelyben nyomozási tapasztalatait fel tudta használni? Több is van. Az egyik jelentôs felderítés 2014 januárjában Zsámbékon volt, amikor a Parókiába történt betörés során a tolvajok laptopot és készpénzt tulajdonítottak el. Az esetet a térfigyelô kamerarendszer segítségével három napon belül felderítettük. Másik kiemelt ügy volt, amikor a Diófa utcai Bölcsôde elôtt feltörtek egy gépkocsit, betörték a hátsó ablakát és elvitték belôle a tulajdonos táskáját. Szintén három nap alatt sikerült elfognunk az elkövetôket, a helyszíntôl több kilométerrel távolabb. Egy további sikeres akciónk a Romtemplom három rongálásakor történt, amely során szintén a kamerarendszer segítségével három nap alatt beazonosítottuk a rongálókat, akiket elfogtunk és befejeztük az eljárást ellenük. Konkrétan milyen feladatai vannak a Zsámbéki Rendôrôrsön? Feladataim mint minden rendôrnek elsôsorban a bûnmegelôzés, a területi jelenlét, az állampolgárok biztonságérzetének a javítása, valamint azelkövetett jogsértések felderítése. Fontosnak tartjuk a polgárokkal való kapcsolattartást, de a Polgármesteri Hivatallal, a Zsámbéki Városôrséggel, a helyi rendvédelmi szervekkel is szorosan együttmûködünk. Mint ahogy említette, szoros együttmûködésben tevékenykednek a városôrökkel. Mit kell tudnunk errôl az összmunkáról? Ön szerint hasznos, hogy ilyen sokan foglalkoznak a közbiztonsággal? Fôként a rendôrôrs foglalkozik a közbiztonsággal. A Zsámbéki Rendôrôrsön hat körzeti megbízott és öt település tartozik, ezek Herceghalom, Páty, Perbál, Tök és Zsámbék. A városban két körzeti megbízott szolgál, a többi helyen egy-egy. Napi kapcsolatban vagyunk egymással és a zsámbéki városôrökkel, akik már ötvenen vannak. Minden nap éjszaka és nappal is figyelnek a rendre, saját városi autójuk van, közös járôrszolgálatot is ellátunk. Ha olyan bûnügyi munka fordul elô, amelynek felderítéséhez több emberre van szükség, akkor is segítjük egymást, pl. Budakeszin egy nemrég eltûnt személyhez tôlünk kértek segítséget. Tíz városôr és három rendôr csatlakozott a kereséshez, és éppen a kollégánk találta meg az illetôt egy városôr segítségével. Milyen kapcsolatban állnak Zsámbék Város Önkormányzatával? Nagyon jó, hiszen napi szinten tartjuk a kapcsolatot a képviselô-testület tagjaival, fôként Horváth Közbiztonság László polgármesterrel. Ô volt korábban a Zsámbéki Városôrség elnöke, de a mostani elnökkel, Bittó Róberttel is hasonlóan pozitív az együttmûködésünk. Ha rendôri segítségre van szükségük, azonnal jelzik, és mi megyünk. Említette a kamerarendszer hasznosságát, munkájukban való óriási segítséget. Hány kamera található Zsámbékon? Összesen negyvenhárom található a városban, ezek nagymértékben segítik a felderítô munkát. Fôként a gócpontokon vannak elhelyezve, így óvodák, iskolák, valamint a mûemlékek környékén. A Romtemplomnál több is fellelhetô. A kamerákat folyamatosan figyelik? Igen, engem bíztak meg a kamerarendszer kezelésével. A központi rendszer az ôrsre helyezôdött, így minden mozgás visszanézhetô. A rendôrôrs mûködése óta javult a közbiztonság Zsámbékon? Ha igen, akkor a pozitív tendencia számszerûen is kimutatható? Igen. Az embereket leginkább a gépkocsifeltörés, a gépkocsi lopás és a betörések foglalkoztatják. Ebben az évben kettô betörés volt összesen, tavaly tizennégy, korábban ennél jóval több történt. Mire lenne még szükségük ahhoz, hogy még zökkenômentesebben történjen a munkájuk? Az ôrs állományának feltöltöttsége jelenleg is megfelelô, azonban ha még több rendôr lenne az utcákon, az tovább fokozná az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét. Klotz Mária Új rendôr Zsámbékon Interjú Sturovics Gábor rendôr fôtörzsôrmester, körzeti megbízottal Sturovics Gábor személyében a Zsámbéki Rendôrôrs egy új taggal, a város pedig a már szolgálatban lévô Dudás István mellett, új körzeti megbízottal gazdagodott. Zsámbék új rendôre eddigi életútjáról és jelenlegi feladatairól tájékoztatta lapunkat. Mikor került a Zsámbéki Rendôrôsre? március 1-jétôl vagyok a rendôrôrsnél. Hogyan alakult a szakmai életútja? 2005 júniusában határôrként, a romániai határszakaszon szereltem fel Létavértesen, Hajdú-Bihar megyében, ahol járôrszolgálatot és útlevélkezelést láttam el három és fél évig. Onnan saját kérésre kerültem Budaörsre, járôrnek. A körzeti megbízott szaktanfolyam elvégzése után a biatorbágyi körzeti megbízotti irodába kerültem, ahol már körzeti megbízottként dolgoztam. Onnan jöttem Zsámbékra, szintén körzeti megbízottnak. Mi a feladata a Zsámbéki Rendôrôrsön? Igyekszem segíteni Dudás István kolléga munkáját, akire az utóbbi idôben igen sok feladat hárult. Természetesen minden feladatból kiveszem a részem, így a bûncselekmények megakadályozásában, felderítésében, a közbiztonság és a közrend védelmében. Önnek mi az erôssége a rendôri feladatok elvégzésében? A Zsámbéki Rendôrôrs munkáját a korábbi, határôrként szerzett szakmai tapasztalataimmal egészítem ki. Egyébként nagyon képzett szakemberek dolgoznak itt, velük együttmûködve igyekszem még többet tenni és tanulni. Itt lakik a városban? Igen, itt élek. Ez nagyon elônyös, mert egy új feladat során az azonnali reakciót gyorsítja. Nem régen volt is rá példa: egy betörés során pillanatok alatt szolgálatba tudtam állni, hamarosan a helyszínre értem, ahol elfogtuk az elkövetôt. Hogyan fogadták önt Zsámbékon? A kollégákat a közös akciókból már ismertem, velük eddig is munkakapcsolatban álltam. A város vezetése és a városôrség örömmel fogadott. Igyekszem velük is a jó kapcsolat kiépítésére. A lakossággal most ismerkedem, ôk is nagy bizalommal fordulnak hozzám. Ahogy egyre többet mozgok a városban, azt tapasztalom, hogy már felismernek. A közelmúltban milyen sikeres akciókban vett részt? Biatorbágyon egy takarékszövetkezet sérelmére megkíséreltek bûncselekményt elkövetni, ezt elôztük meg azzal, hogy még az elkövetés elôtt elfogtuk a tettest. Pátyon öt lopott gépkocsit találtunk egy udvarban. Nemrég Zsámbékon pedig egy betörés után két órával a betörô már itt ült nálunk. Az eltûnt bácsit is megtaláltuk. A rendôri munkához hozzátartozik a folyamatos képzés és önképzés. Hogyan valósul ez meg a rendôrség berkein belül? A jogszabályi változásokat figyelemmel kísérjük, ezáltal magunkat képezzük. Naprakészen kell követnünk a jogszabályokat, hiszen a Büntetô törvénykönyv és a Szabálysértési Törvény is nemrég változott. Vannak természetesen továbbképzések is, ahol a munkánkhoz szükséges új dolgokról tájékoztatnak bennünket. Milyen a kapcsolata Aubéli Ákos ôrsparancsnokkal? Nagyon jó. A Budaörsi Rendôrkapitányságon belül a Közrendvédelmi Osztályhoz tartozik a Zsámbéki Rendôrôrs, ahonnan ôrparancsnok urat tájékoztatják a szakmai feladatokról, amelyeket velünk is megoszt MÁJUS Klotz

7 Ismét lesz mezôgazdasági gépek kiállítása és felvonulása Zsámbékon Interjú Csatári Csaba mezôgazdasági szakemberrel, a rendezvény szervezôjével Május 16-án ismét különleges esemény tanúi lehetnek a zsámbéki polgárok a volt lovasnapok területén. Ezen a napon a város határában levô földterületre már a kora reggeli órákban folyamatosan érkeznek traktorok, mezôgazdasági gépek, ahol szépen sorban állva, kiállítássá rendezôdnek. A városbejárás után szintén érdekességek várják a résztvevôket. Az II. Zsámbéki Traktoros és Veterán Találkozó szervezôje, Csatári Csaba nyilatkozott lapunknak az egész napos esemény elôkészületeirôl, lefolyásáról, programjáról. Miért döntöttek úgy, hogy idén is megszervezik a rendezvényt? Úgy gondoljuk, hogy az I. Zsámbéki Traktoros és Veterán Találkozó igen sikeres volt, ezért idén is belevágunk a megvalósításába. Az elsô befejezésével már elkezdtük szervezni a következôt. Sok helyrôl, távoli településekrôl kaptunk viszszajelzéseket, hogy barátaink szeretnének újra részt venni az eseményen. Sok mezôgazdasági szakembernek nincs lehetôsége arra, hogy bemutassa eszközeit, nálunk pedig ezt megteheti. Ismeretséget szerezhet, tapasztalatot gyûjthet. Számos segítséget kaptunk hirdetô portálokon, ahol közzé tettük a találkozót, amelyet szeretnénk még nagyobbá, még érdekesebbé tenni. Célunk, hogy a résztvevôk és a helyi emberek érdekes látványosságban részesüljenek. Zsámbék település korábbi mezôgazdasági összejöveteleit próbáljuk visszahozni az idei találkozóval is. Kiket hívnak a találkozóra? Veterán traktorosok, autósok, motorosok, lovasok érkeznek Zsámbékra, sôt elhozzák a tulajdonosok a hétköznapjainkban használt mordern gépeiket is. Mezôgazdasági gépekkel, eszközökkel foglalkozó cégek is bejelentkeztek már, pl. a Gyermely Zrt. bemutató jelleggel érkezik. Hány évesek lehetnek a veterán gépek? Akár száz is lehet némelyik. A tulajdonosok saját maguk restaurálják eszközeiket és ezekkel jönnek. A legöregebb munkagép a találkozón egy amerikai teherautó, amely egykor harci feladatot látott el. A kombájnok is nagyon régiek, a többi modern gép napjainkig szolgálatkész állapotban van. Ön visz ki gépet? Természetesen, két traktort és egy többcélú gépet. A mezôgazaságban, sôt hóeltakarításban a mai napig használatos. Hány gépet várnak? Legalább kétszázat. Régieket, újakat, jelenleg használatban levôket is. Zsámbéki Traktoros és Veterán Találkozó 2014-ben Csatári Csaba, a találkozó szervezôje A kiállításra érkezô mezôgazdasági gépek tulajdonosai honnan jönnek? Zsámbék környékérôl, többnyire száz kilóméteres körzetbôl, de távolabbi megyékbôl is érkeznek gazdák, mezôgazdasági szakemberek. A gépek tulajdonosaival összejárnak, tartják a kapcsolatot? Hogyne, napi kapcsolatban állunk egymással. A szakmai feladatokon túl célunk, hogy szoros közösséggé váljunk. A traktoros társadalom összetart, még a lovaglásban is. Hogyan zajlik majd a rendezvény? Szeretnénk egyszerre felállítani a traktorokat, gépeket, majd megszámoljuk és kiállítjuk ôket. A városbejárás kissé hosszadalmas program lesz, kb. 10-fél 11óra körül indul a menet. Végigvonulunk a városon, megmutatjuk mennyi szép, értékes gépünk van. Miután visszaérkezünk a helyünkre, ebéddel várjuk a résztvevôket, ahogyan folyamatosan érdekes programokkal is. Délután lesz traktoros szlalomverseny, illetve ügyességi, gyorsulási- és szépségverseny. A gyermekeknek különféle játéklehetôségeket kínálunk. A kocsikázni vágyók tehetnek egy kört lovaskocsival, sôt ismét lesz állatsimogató, még törpemalacot is hozok. Mi lesz a menü? Feleségem és barátaim által bográcsban készített vaddisznó gulyás, vagy babgulyás. Háromszáz adagot fôzünk. A Zsámbéki-medence Vadász Társaság felajánlásával kapjuk a húst, köszönjük nekik. A megszomjazott érdeklôdôk számára még sör-sátor is majd rendelkezésre áll. AKTUÁLIS Ki szponzorálja a traktoros összejövetelt? Ez már a második találkozó és reménykedem a tavalyi után, az idei sikerességében is. Fôként a családom szponzorálja, de kialakítottunk egy közösséget, akik kisebb adományokkal támogatnak bennünket. A Föld napja rendezvényre talán még támogatást is kapunk. A hat hektárnyi földterületet az önkormányzattól hosszú távú használatra, és ilyen jellegû rendezvények szervezésére béreljük. Mivel foglalkozik a civil életben? Nagyapán a 40-es években került ide Zsámbékra, már ô is lovakkal dolgozott, ezért a nyomdokaiba léptem. Mezôgazdasági és élelmiszeripari végzettségem van lótenyésztésre szakosodtam, ezáltal természetesen mezôgazdasággal, lovas élettel foglalkozom. Gyermekkorom óta ûzöm ezt a tevékenységet, természetesen a családom is ezen a területen érvényesült. Vannak lovaim, velük járunk mindenféle versenyre, pl. fogatversenyre. Birkákat is tartok, ôket állatsimogatásra, gyerekeknek örömszerzésre nevelem. A földeket is folyamatosan karban tartjuk családommal együtt. Miért vág bele ilyen óriási munkába? Szeretem a mezôgazdasági gépkeket, az állatokat, a földeket, az embereket ezért. Célunk, hogy a találkozó hagyományként mûködjön, amikor is régi korok emlékét idézve, ismét Zsámbékra pöfögjenek a gazdák által nagy becsben tartott mezôgazdasági gépek, eszközök. Sok embert megmozgatunk, jó hangulatot szeretnénk biztosítani az egész nap folyamán. Bízom benne, hogy a rendezvény eléri célját, közösségformáló ereje lesz. Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt május 16-án, a II. Zsámbéki Traktoros és Veterán Találkozóra, ahol velünk együtt eltölthetnek egy kellemes napot. K. M MÁJUS 7

8 aktuális Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után. (Marcus Tullius Cicero) Elballagtak a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola diákjai Bottlik Zoltán: A szeretet három pillére nem ártás, segítés, megbocsátás Az ünnepség végén a ballagás résztvevôi közösen elénekelték a Szózatot, majd a moderátor a végzôsöknek, a hamarosan kezdôdô érettségi és szakmai vizsgákhoz, sok sikert kívánt. Végezetül a tanárok ismét dallal-zenével nyújtottak áldást diákjaiknak. Klotz Mária Április 30-án a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola végzôs diákjai vettek búcsút eddigi iskolájuktól. A ballagók színes lufikkal és virágcsokrok özönével a kezükben, ünneplô ruhában az iskola épületein és az utcán sétáltak végig, végül elfoglalták helyüket a köznevelési intézmény udvarán, ahol a ballagási ünnepség zajlott. Az eseményen Holnapy Dénes Márton O. Praem plébános és Bottlik Zoltán igazgató búcsúzott a végzôsöktôl. Az iskola tanári kórusának zenei betétjeivel, szavalatokkal és beszédekkel zajlott a ballagási ünnepség. Az esemény végén a diákok szabadjára engedték a vágyaikat jelképezô, különbözô színû lufikat. Az ünnepségen a Himnusz felcsendülése után, Déda Kitti tanuló üdvözölte a megjelenteket, majd a fenntartó Premontrei rend és az iskola nevében Holnapy Dénes Márton plébános köszöntötte a ballagókat, tanáraikat és szüleiket. Az atya ünnepi beszédében hangsúlyozta: az iskola pedagógusai éveken át segítették a diákokat a nehézségek közötti eligazodásban és azok értelmezésében. Felhívta a figyelmüket arra, hogy ez az út folytatódik, és majd az élet dolgaiban is járjanak értô gondolkodóként. Katolikus intézmény lévén adott-e nekik az iskola valami pluszt? tette fel a kérdést Márton atya, majd meg is válaszolta: szeretetre, tudásra, közösségre, alázatra készítették fel diákjaikat. Boldogabb, szebb, tisztább jövô értékeit próbálták nekik átadni. Arra biztatta ôket, imádkozzanak egymásért, hogy a sok-sok tudás, szeretet kibontakozhasson a közelgô érettségi és szakmai vizsgákon, sôt az életben is. Végezetül a Miatyánk közös elimádkozásával fejezte be elmélkedését. Márton atya gondolatai után az iskola tanári kórusának gitárkísérettel elôadott mûsora nyújtott örömteli perceket a végzôs diákoknak és a vendégeknek. A 11. osztályos tanulók nevében Hegedûs Renáta mondott elköszönô beszédet. Reményik Sándor Mi mindig búcsúzunk címû versét a 12. szociális gondozó és ápoló osztályból, Haga Krisztina adta elô. A ballagók nevében a 12. a osztály köszönt el egykori iskolájától. Végül Tóth Márta Ballagás címû mûvét a 12. b osztály tanulói egyesével szavalták el. A diákok után Bottlik Zoltán igazgató lépett színpadra, aki a következô gondolatokkal engedte útjára a végzôs tanulókat: Ballagó diákjaink oldalán van egy kis tarisznya, melybe túl sok jó tanácsot nem szabad beleerôltetnie egy igazgatónak a ballagás napján, de azért néhány gondolatot szólnék a szeretetrôl, ami egy egyházi iskolában is fontos szerepet játszik. A szeretetnek ha Jézus tanítását vesszük alapul három pillére van. Az elsô: a nem ártás. Ha lehet, tudatosan, akarattal ne ártsunk senkinek! Ezt elérni, talán, nem is olyan nehéz feladat... A második: a segítés. Ha tudunk, segítsünk egymásnak! Ezzel sem szokott nagyon nagy gond lenni. Ha az ember az utcán segítséget kér, egy címet vagy épületet keresve, mindig talál erre valakit. De a hétköznapok során is sok segítséget nyújtunk és kapunk egymástól. A szeretet harmadik pillére: a megbocsátás. Ez már kicsit keményebb diónak tûnik. Nem egy esetben ôrizgetjük, szinte dédelgetjük sérelmeinket, pedig ha haragban állunk valakivel, az a másikat nem feltétlenül zavarja, viszont magunknak komoly nehézségeket okozhatunk ezzel. Nem biztos, hogy fel kell vállalnunk ezeket a terheket! A világ egyik legnagyobb költôje, József Attila, írja Irgalom címû versében: Amíg a világ ily veszett, / én irgalmas leszek magamhoz. Legyünk irgalmasak magunkhoz, bocsássunk meg a másiknak, és szeressük egymást egy kicsit jobban! Így legyen! Végezetül szeretnék én is elköszönni a végzôsöktôl mindannyiunk és a magam nevében is! Isten áldja Önöket! A köznevelési intézmény igazgatója beszéde után felsorolta azoknak a végzôs tanulóknak a nevét, akikre tanulmányi eredményük, szorgalmuk, példamutató magatartásuk, az iskolai sportéletben való részvételük vagy közösségért végzett munkájuk miatt, az iskola tanulói és tanárai büszkék lehetnek (nevek felsorolása a beszámoló alatt olvasható). Bottlik Zoltán szavai után a ballagók nevében Rákóczi Annamária 12. osztályos tanuló kötött szalagot a zászlóra. A végzôsök nevében az iskola zászlaját Kiss Eszter, Gáll Beáta és Telkes Dávid adták át, amelyet Szilágyi Viktor, Steiner Réka és Csabai Zita 11. osztályos tanulók vettek át. Ballag már a vén diák, tovább, tovább... Az átadási ceremónia után a ballagó diákok iskolájuk udvarán, hagyományos módon, zenére, szabadjára engedték a vágyaikat jelképezô lufikat, de mielôtt ezt megtették, néhány a végzôs diákoknak címzett képeslapot is a magasba repítettek, amelyeken egy-egy bibliai idézet állt. Az iskola tanárai zenés mûsorral köszöntötték a ballagókat Bottlik Zoltán igazgató búcsúzott a diákoktól Dicséretben részesültek Telkes László 11. e Példamutató szorgalmáért Birta Dániel 11. f Az iskolai sportnapokon való aktív részvételéért Kozma Krisztián 11. f Példamutató szorgalmáért Rákóczi Annamária 12. a Példamutató szorgalmáért és magatartásáért, kiváló tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért Csikós Norbert 12. a Szakmai informatika tantárgyból elért eredményéért Fodor Vince 12. a Szakmai informatika tantárgyból elért eredményéért Juhász Kornél 12. a Szakmai informatika tantárgyból elért eredményéért Banda Georgina 12. b Kitûnô szakmai gyakorlatáért és közösségi munkájáért Szilasi-Horváth Ádám 12. b Az iskolai sportnapokon való aktív részvételéért Troll László 12. b Közösségi munkájáért Salánki Orsolya 12. d/a Példamutató szorgalmáért Gyovai László 12. d/a Az iskolai sportnapokon való aktív részvételéért Karasi Lóránd 12. d/a Az iskolai sportnapokon való aktív részvételéért Tóth Milán 12. d/a Az iskolai sportnapokon való aktív részvételéért Máté Ádám 12. g Szakmai munkájáért és szorgalmáért Skornyák Henrietta 12. g Közösségi munkájáért és szorgalmáért Horváth Anita 12. h Példamutató szorgalmáért, iskolaújság-szerkesztô és közösségi munkájáért Kocsner Katalin 14. v Kitûnô tanulmányi eredményéért (dicséret angol nyelv, marketing, termelési gyakorlat, alkalmazott számítástechnika tantárgyakból) és közösségi munkájáért Kemény Márk 14. v Kitûnô tanulmányi eredményéért (dicséret angol nyelv és marketing tantárgyakból) Révész Attila 14. v Jeles tanulmányi eredményéért MÁJUS

9 aktuális Régi harcok, régi kopott könyvek / Derû, mosoly, néha fájó könnyek / Múlik minden, suhannak az évek / Búcsút intünk, fájó diákévek. (Ernst Hemingway) Május 1-jén a Zsámbéki Keresztelô Szent János Iskolaközpont gimnáziumi tagozatának végzôs tanulói ünnepi díszbe öltözve, virággal a kezükben búcsúztak iskolájuktól.a délelôtti órákban a Zichykastély kápolnájában a ballagók tanáraikkal és szüleikkel együtt, Holnapy D. Márton plébános által ünnepélyes keretek között celebrált hálaadó szentmisén vettek részt. Az atya ünnepi prédikációjában a fiatalság lelkületének megtartásáról és a szeretet fontosságáról beszélt, majd kiemelte: Istennek terve van mindannyiukkal. Felhívta a búcsúzók figyelmét arra, hogy egymást erôsítve jobban tudnak boldogulni az élet rögös útján és ne felejtsék el a szülôk, nagyszülôk támogatását sem. Kérte ôket, legyenek hatékonyak és kapcsolataikból alakuljon fogódzó szeretet. A szentmise végén a Te Deum közös eléneklése után megáldotta az ifjúságot. Ezt követôen megkondult a harang és kezdetét vette a ballagás. A köznevelési intézmény végzôs diákjai a Ballag már a vén diák, a Gaudeamusigitur és más ballagási dalokra vonultakosztályukból, az iskola régi és új szárnyán keresztül az udvarra. A színes virágokkal dekorált termekbôl indulva, osztályfônöküket követve mentek végig a folyosókon, vállukon kis tarisznyával, kezükben pompás virágkölteményekkel, kabalákkal, amíg végül az udvarra értek. A Himnusz eléneklésével megkezdôdött az ünnepség, majd Szabó Lôrinc Piszkosságok címû versét, Farkasdi Luca 11. osztályos tanuló adta elô, amelynek legtanulságosabb sora így hangzott: piszkosságaimból tanultam másoknak megbocsátani. A szavalat után Kungl György búcsúztatóját hallhatta az ünneplô közönség. Az igazgató a következô beszédet mondta el: Laudetur Jesus Christus! Sokat gondolkoztam, amikor a ballagási beszédre készültem. Mirôl lehetne, mirôl kellene beszélni? Mit lehetne még (el)mondani búcsúzóul? Mit kellene még megtanítani útravalóul? Arra jutottam, hogy nincs olyan (dolog), amirôl nem beszéltünk veletek. Nincs olyan (dolog), amit nem tanítottunk meg nektek, (vagy ne akartunk volna megtanítani). Nincs olyan, amit még szóban el lehetne mondani. Nincs olyan, amirôl még beszél- Egy perc ünnepi csend Elballagtak a végzôs diákok Ilyenek voltunk, vadak és jók, / Bûnösök közt is ártatlanok. / Ilyenek voltunk, és marad egy jel, / Amit itt hagyunk, ha indulni kell. hangzott a ballagási ünnepség kezdetén a Zichy-kastély ódon falai között Ákos dala. A tizenhét búcsúzó diák osztálytermébôl indulva, vállán tarisznyával, osztályfônöke mögött sétált végig a folyosókon. Az iskola zászlaját vivôk után az érettségi elôtt állók végül megérkeztek az udvarra, ahol a ballagási ünnepség zajlott. Márton atya celebrálta a hálaadó szentmisét Kungl György igazgató ünnepi beszédet mondott ni lehetne. Márpedig Wittgensteinnel szólva (aki osztrák filozófus és a XX. század egyik legnagyobb hatású gondolkodója volt): Amirôl nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. Ha mégis van valami, amirôl nem beszéltünk, az a csend. Ha mégis van valami, amit nem tanítottunk meg nektek, az a hallgatás. Ezért most egy perc ünnepi csendet ajándékozok nektek. Egy perc együtt hallgatásra hívlak benneteket. Kezdjük el most tanulni a hallgatás mûvészetét. Így szólt errôl a kérdésrôl Konfuciusz, a nagy ókori kínai filozófus: 15 évesen nyakig voltam a tanulásban. 30 évesen már szilárdan álltam. 60 évesen meg tanultam hallgatni. (Neki sem ment könnyen, neki sem ment gyorsan.) Búcsúzó diákok hallgatták a ballagási mûsort Persze a csend mai világunkban szokatlan, talán ijesztô, rémítô is. Félünk az ürességtôl, félünk a csendtôl. Pedig a csend lehetôség, az üresség edény, melyet nekünk kell gondolattal, tartalommal megtölteni. Ezt nem fogja, nem tudja senki megtenni helyettünk. Bár a körülöttünk lévô való világ zajos, csillogó-villogó, látszat értékekkel, látszat élményekkel zsúfolt (nem kell semmit létrehozni, elég csak fogyasztani). Most azonban forduljunk el e látszat világtól, legyünk bátrak! Tapasztaljuk meg a csendet! Lépjünk egy lépéssel közelebb az igazi világhoz! Lépjünk egy lépéssel közelebb saját magunkhoz! Csendesedjünk el! És ebben a termékeny csendben figyeljünk befelé! Mondjuk végig magunkban a saját ünnepi beszédünket! Ki-ki a magáét személyeset. Mert ünnepi beszédet hallgatni passzív befogadói attitûd. De ünnepi beszédet magunkban, csendben végiggondolni, aktív, alkotó cselekedet. Gondoljátok hát végig: honnan jöttök, hol tartotok, hová mentek. Így egy soha nem hallott hallatlan hallhatatlan ünnepi beszéd fog keletkezni. De meg fogjuk hallani magunkban, csak figyeljünk oda nagyon. Hallgassátok, hallgassuk együtt! 1 perc néma csend Köszönöm a figyelmet. Köszönöm az élményt. Köszönöm, hogy együtt hallgathattuk a csend hangjait. Isten veletek! Kungl György beszéde után emlékplakettet adott át Szûcs Eszternek, kiemelkedô tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. A végzôsök nevében Kovács Evelin és Kollár Eleonóra búcsúzott tanároktól-tanulóktól. A 11. osztályos diákok képviseletében, Márton Julika és Szalacsi-Rencsik Emília köszönt el a ballagóktól. Az ünnepi esemény utolsó részében ünnepélyes zászlóátadás következett, amelynek keretében a végzôs osztály felkötötte szalagját a zászlóra. Az elballagó osztály nevében Kardos Tibor és Horváth Veronika, búcsújuk végsô jelképeként átnyújtották az iskola zászlaját a nyomukba lépô 11-esek képviselôinek, Kardos Zoltán és Szalacsi- Rencsik Emília tanulóknak. A Szózat hangjainak felcsendülése méltó módon zárta az ünnepi eseményt. A rendezvény záróakkordjaként a színes lufik elengedése sem maradt el. Klotz MÁJUS 9

10 Nevelés-oktatás Tavaszváró pillanatok a bölcsôdében A nagy farsangi mulatság után tavaszi ünnepek, események határozták meg bölcsôdénk életét. Ta-vaszi, húsvéti énekektôl, versektôl voltak zajosak a csoportok. Húsvéti készülôdés közben fényképész jött hozzánk. A gyerekeknek tetszett a mókázó fényképész bácsi, aki kinek kis mosolyt, kinek nagy mosolyt csalt az arcára, de akadtak olyanok is, akik igencsak megôrizték komolyságukat. A végeredmény a lényeg: minden bölcsisrôl nagyon szép kép készült. Az április hónap sûrû programja a szülôket is megmozgatta, a csoportokban szülôcsoportos beszélgetések zajlottak. Fôbb témák között a szobatisztaságról, óvodába készülôdésrôl folyt a beszélgetés, szülôk- kisgyermeknevelôk, szülôkszülôk között. Reméljük, aki eljött, hasznos, otthon is használható információkkal gazdagodva töltötte ezt a délutánt. Fontos dátum a bölcsôdei dolgozók számára április 21-e, az Országos Bölcsôdék Napja, egyben a bölcsôdei dolgozók napja. Ennek alkalmából szakmai napot tartottunk, melyen a kisgyermeknevelôk több témát feldolgozva beszélgettek egymás között, ilyenek voltak például: A zene hatása a kisgyermekek fejlôdésében, Cumi vagy ujjszopás, Óvoda érettség. A tanultak és a tapasztalatok találkozása jó alapot adott a témák átbeszéléséhez. A Föld napja alkalmából mint eddig minden évben virágokat ültettünk a gyerekekkel. A munkát megosztva valaki a locsolókannával, valaki a virág beültetésével ügyeskedett. Eközben minden csoportban az anyák napi énekekkel, versekkel való készülôdés tartja lázban a gyerekeket. Reméljük május elsô vasárnapján minden anyukának, nagymamának nagy örömöt fog okozni, hogy gyermekük, unokájuk, énekkel, verssel, kis kezük munkája által barkácsolt ajándékkal köszönti ôket ezen a napon. Krisztián Irma kisgyermeknevelô A bölcsisek hétköznapjai A Föld napja alkalmából virágokat ültettek a bölcsisek Óvó néni kérdezi Enikôtôl: Hogy hívják a mamát? Mama. Anya, hogy szólítja a mamát? Anyu. Apa mit mond neki? Csókolom! Zita kiscsoportos korában beszoktatásnál nagyon várja anyukáját, sokat sír. Megmondom anyának, jöjjön idôben, hogy ne kelljen annyit hisztiznem. Viola olyan pólóban érkezett az óvodába, amit még nem láttunk rajta. Honnan van a pólód? Klára adta. Felnövöm és lenövöm. Milyen tavaszi virágokat ismertek? Csongi: Sárga március. Óvó néni délután fésüli a lányokat. Dicséri a lányok haját és több lánynak is mondja: Én is ilyen szép hajat szeretnék! Réka válaszolja: Egyszerre nem lehet kettô hajad! Réka: Leizzadtam, a hátam csurom víz, de még az elülôm is! Manyi néni mindig fejbôl mesél. Egyszer könyvet vett elô, hogy abból olvasson. Réka csodálkozva: Manyi néni, Te tudsz olvasni? Dani apukája este beállította az óráját csörgôre. Dani másnap reggeli közben mesélte: Apa felhúzta a kakast, hogy kukorékoljon. Festenek a teraszon a gyerekek. Beni: Én rock and rollt festek. Az mi? kérdi az óvó néni. Beni: Az egy banda zene. Gyerekszáj Mint tudjuk, a gyerekek végletekig ôszinték. A nyelvi korlátok sem akadályozzák ôket, ami a szívükön, az a szájukon. Ebbôl születnek a legmókásabb elszólások. Valószínûleg önöket is mosolyra fakasztják az óvodások szájából elhangzó vicces kis történetek. Összegyûjtöttünk néhányat a Zsámbéki Tündérkert Óvoda legmókásabb gyerekszájai közül. Virág naptejjel keni be magát. Kristóf kérdi az óvó nénit: Hány fok van kint? 35 C válaszolja. Kristóf: Akkor hiába kenitek be, az nem ér semmit, mert 12 van a naptejen. Miért sír Olívia? kérdi az óvó néni. Mert szerelmes belém, és kitörtem (összetörtem) a szívét. Karácsony után beszélgettünk: Nálatok mi volt karácsonykor? Maya: Szellôztettünk és bejött a Jézuska. Karácsony után két kislány beszélget. Egyik kislány: Tudtad, hogy a Jézuska sosem hal meg? Másik kislány: Persze, hiszen ô az Isten lánya. Ebéd közben jött Dorináért az anyukája. Benézett, majd visszacsukta az ajtót, mert látta, hogy még eszünk. Dorina: Ez az én anyukám volt. Óvó néni: Honnan tudod? Dorina: Biztos, hogy az én anyukám, mert pont így szokott kinézni. Almakompótot készítettünk. Óvó néni: Szagoljátok meg, hogy milyen fûszer lehet ez, amit beletettünk? Zétény: Forralt bor fûszer. Március 15-re készültünk. Óvó néni képeket mutat a huszárokról, beszélgetünk róla. Óvó néni: Majd az ünnepségre hozzánk is el fog jönni a huszár. Gyerek: Még él? A gyerekek boltosat játszottak. Nóra volt a sajtárus. Sorolta, hogy milyen fajtákat lehet nála kapni: Pannónia, Trappista, Petúnia, Oregánia. Húsvét péntekén sajnos rossz idôre ébredtünk. Izgatta a csöppségeket, hogyan is rejti el a nyuszi a fûben a kis ajándékokat, de ô ezt is megoldotta, az aulában keresgélhették a kicsik a csoki tojásokat. Amint megtalálták, már bontogatták is, és jóízûen elfogyasztották. Délután még egy kis meglepetéssel a kisgyermeknevelôk által készített húsvéti kosárkákkal, benne csokival mentek haza. Adrián szemüvegének kitört az egyik lencséje. Kitörött az egyik ablak mondja. Mit igazgat az igazgató? kérdi az óvó néni. Bajokat, rendeket, koszokat. Mi az a csóka? Valamit puszi féle mondja Marci. Gergô kórházban volt, mandulamûtét miatt. Anyukája csak akkor mondta meg neki, hogy kivették a manduláját, miután felébredt az altatásból. Anya: Képzeld, kivették a manduládat! Gergô: Ó, nem kellett volna! Kelemen Rózsa óvodapedagógus (Szivárvány csoport) MÁJUS

11 A Zsámbéki Keresztelô Szent János Iskolaközpont kápolnájában zajló költôi esten, Heinzinger Miklós énekes, zenész, valamint Nacsinák Gergely András ortodox pap, tanár, író léptek fel, akik Tovafúj címmel mutatták be Áprily Lajos írásaiból válogatott zenés-prózás egyvelegüket. Áprily Lajos született Jékely Lajos (Brassó, november 14. Budapest, augusztus 6.), József Attila-díjas (1954) költô, mûfordító. Jékely Zoltán atyja. Áprily beletartozik klasszikus költôink névsorába. Nem véletlen, hogy a két elôadótestjük összeállításához, az ô irodalmi bravúrja ihlette. Gazdag formakultúrája, verseinek fogalmon túli sejtelmekkel játszó zeneisége, impresszionista-szimbolista vonásai a költôt az elsô Nyugat-nemzedék hagyományához kapcsolják. Nem egy kritikusa a legnagyobb erdélyi magyar költônek tartja, nemcsak életmûvének egésze, hanem Erdélyben született versei alapján is. A költôi esten Áprily életútját végigkísérve az erdélyi gyermekkortól a visegrádi öregkorig, mûvein keresztül szemlélhették az érdeklôdôk az irodalmár viszontagságos életpályáját. A Heinzinger Miklós által megzenésített költemények és a Nacsinák Gergely András által elôadott próza- Ember voltam, remegô, daloló. (Áprily Lajos: Költô) Tovafúj Zenés költôi est Áprily Lajos mûveibôl Április 17-én a Zsámbéki Keresztelô Szent János Iskolaközpont kápolnájában a zenés költôi esten, Heinzinger Miklós (Misztrál együttes tagja) és Nacsinák Gergely András idézték fel Áprily Lajos életét és mûvészetét. A költô mûvei prózában és megzenésítve hangzottak el egymást váltva; szóltak életrôl, halálról, természetrôl, kitartásról és emberi tartásról egyaránt. A rendezvényt a KSZJ Iskolaközpont és Zsámbék Város Önkormányzata támogatta. A belépés díjtalan volt. Nacsinák Gergely András és Heinzinger Miklós és versrészletek egységes egésszé komponálva nyújtottak betekintést a költô hagyatékába. Nacsinák Gergely András olvasott fel életrajzi betéteket tartalmazó prózáiból részleteket, így például a kolozsvári diákévekrôl, amikor gyönge fának nevezi magát a költô. Vagy a faluról, ahol felnevelkedett, a madarak csicsergésérôl, sôt a karácsonyról, amikor nagy hóhullás volt, vagy az ôzek levadászásáról. Egy másik karácsonyról is hallgattunk történetet, ami azért volt sötét, mert nem kaptak mennyezetig érô karácsonyfát, Nevelés-oktatás de vettek egy kanári madarat és annak éneklése mindennap felemelte a lelküket. Még sok-sok természeti csodával, annak élôvilágával ismerkedhettek meg a hallgatók a felolvasott epizódokból. A prózai részletre egy-egy verset fûztek fel az elôadók úgy, mint amikor apró színes gyöngyökbôl nyakláncot készítünk. Az egyik gyöngy sárga, a másik más színû, de a végén összeáll a komplett színharmónia. Hát így volt ez a versekkel is, amiket Heinczinger Miklós zenész adott elô, szenvedélyesen, szívét-lelkét beleadva a zenével kísért dalolásba. A hangszerek tárháza is felsorakozott a mûvész elôadásában, így egyebek mellett kongató, rézmozsár, fapálca, furulya, gitár, fidula, egy hosszú nyelû török lant éppen az, amit a vers tartalma megkívánt. A furulya egy lágy vershez, vagy egyszerûen szólónak tûnt alkalmasnak. A gitár pl. Az én csodám címûmerengéshez ( Szeretnék Krisztus lenni egy napig. / Ha nem egy napig, egy pillanatig. ) nyújtott megfelelô zenei közeget. A Nô már a nap címû líra ( Ember, ne félj: nô már a nap! / A Jégfogú szél nem harap. ) szintén gitárkísérettel és énekkel jutott el a befogadóhoz. A Tavaszodik ( Indulok. Értem. / Jól tudom: értem, / értem üzenget a zsenge határ: / Szíved, a bomlott, / ócska kolompot / hozd ide, hozd ide, hozd ide már! ) népi hangszeren és dalban úgy szólt, hogy még a falak is beleremegtek. Az ajánlás ( S most add a lelked: karcsu váza, / mely ôrzi még a nyár borát / s a hervadás vörös varázsa / most ráborítja bíborát. ) is nagyon tetszetôsen hangzott, amikor az elôadó klasszikus pengetéssel bravúrozott gitárján. Volt mozsárkongatás, és még sorolhatnám Ragyogót produkáltak az elôadók, egyéniségükkel és Áprily költészetével karöltve Klotz Mária Hagyományôrzéssel a jövônkért Német nemzetiségi projekthét a Zichyben Április között került megrendezésre iskolánkban a Német nemzetiségi hét. Ennek a rendezvénysorozatnak az elôkészítési folyamata már jóval korábban elkezdôdött, hiszen tantestületünk szorgos tagjai a Nyelvi munkaközösség vezetésével már hetekkel korábban megkezdték a tervezést, ötletbörzéket tartottak annak érdekében, hogy a gyermekekkel együttmûködve egy emlékezetes, élménydús hetet szervezzenek. Iskolánk folyosói, a zsibongó vendégváró díszbe öltözött, a nemzetiségi nyelvoktatásban részt vevô tanulók plakátjai, albumai, projektmunkái, fotói kerültek a falakra, paravánokra. Szerda délután tantermeink egy része is átváltozott alkotómûhellyé, ahova fôs csapatokban érkeztek meg a német nyelvoktatásban részt vevô 9-14 éves gyermekek. Forgószínpadszerûen vettek részt kézmûves tevékenységben, ügyességi feladatokat oldhattak meg, gyakorolhatták a régi írásmódokat, törhették a fejüket: vajon melyik régi tárgy mi célt szolgált elôdeink háztartásában, akár táncra is perdülhettek. Nagy sikert aratott az ebédlôben berendezett sütödénk, ahol szeretetreméltó, zsámbéki sváb hagyományokat ôrzô nénikkel együtt készíthettek a tanulók finom süteményeket, melyeket persze a rendezvény végén elfogyaszthattak. A projekthétnek ezen a pontján vendégül láttuk a perbáli iskolások egy csoportját, akik nagy örömmel vettek részt ezen a rendezvényen, s aktívan, vidáman és ügyesen teljesítették a hagyományôrzô délután A Német nemzetiségi projekthét résztvevôi feladatait. Igaz, hogy pontokat lehetett gyûjteni az egyes állomásokon, de azt hiszem nem ennek volt a legnagyobb jelentôsége, hisz mindenki nyert egy tartalmas délutánt, ahol szórakozva tanulhatott, ismerkedhetett elôdeink életével, szokásaival. Ez a program a TÁMOP B-13 / projekt keretei között valósult meg, melynek fô célját, a fiatalok aktivitásának növelését maximálisan teljesítettük. Tanulóink nemcsak résztvevôként, de szervezôként és segítôként is megállták helyüket. Péntek délután került megrendezésre a Német Nemzetiségi Est, iskolánk egyik kiemelkedô rendezvénye. A népes nézôsereg örömére 15 német nyelvû, színvonalas produkció került a tornateremben feldíszített színpadra. Az óvodások, kisiskolások, kamaszok és a Lochberg Tánccsoport ifjai rengeteget készültek mûsorszámaikkal: versekkel, sváb tánccal, népi játékokkal, énekkel, zeneszóval, prózai mûsorszámokkal, mesével stb. A szereplô tanulók a függöny mögött izgultak, mikor kiléptek a nézôk elé megkezdôdött a varázslat: mosolygós, okos, határozott, felkészült gyermekek szórakoztatták szüleiket, társaikat, vendégeinket. Ami nagy örömmel töltötte el a közönséget, hogy bár kicsit visszakerültünk a régi idôkbe, a mi tanítványaink mégis értették, mirôl szólnak produkcióik. Azt a tudást, amelyet a tanórákon szereznek meg a gyermekek, könnyen lehet mérni klasszikus módszerekkel, de milyen sokat tanultak ezen a héten tanítványaink a felnôttektôl, egymástól! Elôdeink tudását megbecsülve, a sváb hagyományokat gyakorolva, a sváb kulturális értékeket megismerve tisztelegtünk elôdeink elôtt, s kicsit megalapoztuk a jövônket is. Köszönjük minden együttmûködô partner közremûködését! Kovács Mária igazgató Ombodi Erzsébet tanár MÁJUS 11

12 Nevelés-oktatás Események a Zichyben Nemzeti ünnep Ismét méltóképpen ünnepeltük március 15-ét az iskolában. Hagyományainknak megfelelôen az 5. évfolyam készült mûsorral, melyet az énekkar színesített. Újdonság volt számunkra, hogy a 48- as katonadalokat az egész iskola együtt énekelte. A hangulat annyira felfokozódott, hogy a meghívott vendégek is velünk daloltak. A mûsorban az ötödikesek néptánctudását is megcsodálhattuk. Külön örömünkre szolgált, hogy a vendégek között köszönthettük az önkormányzat, a német önkormányzat, a társintézmények képviselôi mellett Csenger-Zalán Zsolt országgyûlési képviselôt, valamint Hoyos Sándorné tankerületi igazgatót is. Ezúton is köszönjük a mûsor készítôinek és a tanulóknak a színvonalas, tartalmas és látványos mûsort. A TEJ mosolya! pályázat szeptember 1-jétôl veszünk részt az iskolatej programban. A NASZÁLYTEJ Zrt. szállítja naponta a friss tejet valamennyi tanulónk számára. A tejfogyasztás népszerûsítésére fotópályázatot írtak ki, melyre iskolánk néhány osztálya Krizsanócziné Zimmermann Erzsébet tanárnô, a 5.b lányok 5.b fiúk 7.b 8.a 8.b diákönkormányzat vezetôje irányításával készített tejes poharakból vidám alkotásokat. A tanulók összegyûjtötték az üres poharakat és addig rakosgatták, amíg ilyen vidám képek születtek belôlük. Húsvéti alkotó délután Hagyományos húsvéti alkotó délutánunkon közel 200 tanuló vett részt és készített ízléses, vidám húsvéti ajándéktárgyakat és asztali díszeket. Az elkészült kincseket magukkal is vihették a gyerekek, hogy otthon az ünnepi asztalra tegyék. Az alapanyagok megvásárlásában a szülôi szervezet és a tankerület is segítségünkre volt anyagi támogatásával. Köszönet minden kollégának, aki fáradhatatlan munkájával és fantáziájával hozzájárult ehhez a kellemes délutánhoz. Kovács Mária igazgató Tájékoztatás Tisztelt Adományozók! Az Alapítvány a Zsámbéki Általános Iskoláért alapítvány számlájára a évi adókból Ft érkezett, mely összeget a 4.b osztály bútorzatának cseréjére fordítottuk. Szeretnénk még további termekben is kicserélni az elavult bútorokat, ezért kérjük önöket, hogy a évi adójuk 1%-át is alapítványunk számára ajánlják fel. Alapítvány a Zsámbéki Általános Iskoláért Adószám: Amíg az ember eszik, iszik, nem fog rajta a szomorúság. (Cervantes) KUKTA Egy finom vitamindús salátarecept a Zsámbéki Premontei Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola Tankonyhájából, Czeglédi István szakácsoktató, mesterszakács ajánlásával Tavaszi vadnövények a konyhában Az elsô melengetô tavaszi napfényben sétálgatva egyre több zölddel találkozhatunk. Lassan bezöldülnek a mezôk, az erdôk, az utak széle, valamint kiskertünk is. Mielôtt rohannánk a fûnyíróért nézzük meg milyen értékes gyomnövények kínálnak tavaszi fáradtságunkra vitaminokat, értékes tápanyagokat. Ilyenek például a pásztortáska, tyúkhúr, gyermekláncfû, zamatos turbolya, medvehagyma, salátaboglárka, csalán A gyógyszereket a Földbôl adja az Úr és az okos ember nem veti meg ôket (Sirák fiának könyve, 38.4) Gezemice saláta Gyûjtsünk össze a kiskertünkben az éppen aktuálisan található ehetô zöldféléket. A leveleket alaposan mossuk meg és aprítsuk fel. Halmozzuk salátás tálra, adjunk hozzá kockára vágott paradicsomot, díszítsük pitypang sárga virágával. Ízesíthetjük karakteres fûszernövényekkel, tárkonnyal, pikáns metélôhagymával, mentával és citromfûvel. Locsoljuk meg citromlével és olívaolajjal, tegyük hidegre. Önmagában is jó, vagy sajtkockákkal, nehezebb sültekhez is ajánljuk. A gezemice elnevezés nagyanyáink azon ismeretein alapul, hogy minden táplálékból tudtak ételt fôzni, mindent tudtak hasznosítani. Videó: tankonyha.blog.hu/ Bemutatkozás Fuchs Jánosné nôi szabó szakoktató A varrás iránti szenvedélyemet 1970-ben kezdhettem el megvalósítani. Budapesti szakiskolába jártam elméletre, a gyakorlati idôt Bicskén, az akkor még létezô KTSZ méretes szabóságán végeztem. Az oktatóm nagy szeretettel, és teljes odaadással vezetett be a szakma rejtelmeibe. Budapesten, 1973-ban vizsgáztam, mint francia nôi szabó. Ezt követôen a KTSZ varrodájában, a szalagmunkában is kipróbálhattam magam, közben levelezôn leérettségiztem 1975-ben. Gyermekeim születése után évekig kisiparosként is dolgoztam ban hívtak meg a PREMÓ -ba, azóta is itt dolgozom ben Gödöllôn, a Szent István Egyetemen végeztem el a szakoktatói szakot. Úgy gondolom, hogy tanulóimat türelemmel, biztatással, és sok-sok szeretettel lehet a varrós szakmára tanítani, és mindent megteszek e cél elérésében. A szabás-varrás nemcsak foglalkozás, hanem egy kreatív hobbi. Ha nem is helyezkedik el minden végzett tanulónk a szakmában, de képesek lesznek maguk által elkészített ruhát tervezni, saját örömükre. Ez a sikerélmény a bizonyítvány mellett ad egy tartást a fiatalnak, s ekkor úgy érzem, megérte a küzdés. Soha egyetlen pillanatig sem bántam meg, hogy varrós lettem. Berkó Gyöngyi MÁJUS

13 Jótékonysági hangverseny a Zsámbéki Zeneiskola Alapítványáért Április 25-én délután a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Zsámbéki Tagintézménye szervezésében, jótékonysági hangversenyt tartottak az intézmény alapítványáért. A megnyitóbeszédet Dombi Enikô telephelyvezetô, zongoratanár tartotta. A rendezvényen felszólalt Zakar Katalin, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola igazgatója és Bartók Zsuzsa alapítványi elnök. A hangversenyen a tanárokon kívül többen felléptek az intézmény régi és jelenlegi tanulói közül. Az eseményen képviseltette magát Horváth László polgármester, Horgos Zsolt alpolgármester, valamint a képviselô-testület néhány képviselôje. A mûsor alatt büfé, utána tombolasorsolás és táncház várta az érdeklôdôket. A jótékonysági hangverseny elején a Viva la musica, azaz Éljen a zene címû kánon éneklése közben vonultak be az intézmény szolfézs szakos tanulói, valamint a zenetanárok. Ezt követôen Dombi Enikô, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Zsámbéki Tagintézményének vezetôje köszöntötte a megjelenteket, majd arról vélekedett, hogy miért is érdemes muzsikálni : a zenetanulás fontos szerepet játszik az egyén is a közösség kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a közösséghez való alkalmazkodás, a szocializáció tudatos alakításában. A világon ma már mindenhol felismerték, hogy a zenei nevelésnek milyen óriási szerepe van a társadalmi beilleszkedésben. Dombi Enikô elmondta: biztosak benne, hogy azok a gyermekek, akik értékes zenét hallgatnak, vagy napi gyakorlással hangszeren játszanak, akik megtanulják népi hagyományok ápolását, az iskola elvégzése után a társadalom hasznos tagjaivá válnak. Az iskola elsôdleges célja az általános zenei mûveltség adása mellett, azoknak a lelki húroknak a finomítása, amelyek az embert jobbá, nemesebbé teszik. Az igazgatónô ismertette: az önkormányzat mindig támogatja a zeneiskolát. Az anyagilag kevésbé tehetôs diákok felkarolásától a hangszerek koncerthelyszínre való szállításáig számíthatnak a segítségükre. A napokban kaptak jelentôs összeget a májusi németországi útjukra, amelybôl népi viseletet vásároltak a fellépô gyermekeknek. Tizenkét fôs csoport Wettenbergben, a német testvérvárosban lép majd fel, az utazás költségeit is az önkormányzat fedezi. Miután megköszönte segítségüket, köszöntötte Zakar Katalint majd átadta neki a szót. Az igazgatónô ismertette: jelenlegi fenntartójuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), épületeik és oktatási eszközeik tulajdonosa Szentendre Város Önkormányzata, illetve Zsámbék Város Önkormányzata. A jótékonysági koncert azt a célt szolgálja, hogy az alapítványt támogatva, egy hangversenyzongora vásárlása megvalósulhasson. Végül megköszönte a rendezvény létrejöttéhez nyújtott valamennyi támogatást. A jótékonysági hangverseny elsô részében komolyzenei, második részében pedig népzenei mûvek csendültek fel. A moderátori teendôket Kató Lilla és Böröcz Nándor látta el. A szólistákat a zongoratanárok kísérték. A komolyzenei blokkot Kárpáti Júlia (fuvola), Böröcz Norbert az iskola volt növendéke (harmonika) és Tatár Szidónia szintén volt diák (hegedû) nyitotta. Produkciójukat Horváth Adrienn és Dombi Enikô tanárnôk zongorán játszott négykezese követte, majd Szarvas Beáta tanárnô (klarinét) muzsikált. Egy hajdani tanítvány, Szabó Réka énekelt, utána az intézmény ütôs együttese (Ábrahám Balázs, Bekes András, Bekes Barnabás) zenélt, klarinéton Szarvas Beáta, a zongoránál Ferge Béla tanár, az együttes vezetôje közremûködésével. A mûsor közben a Taksonyban kiválóan megrendezett Regionális Német Zenei Verseny zsámbéki eredményeirôl, Uhrinyiné Hajdú Etelka némettanár számolt be a résztvevôknek. A Csoportos kategóriában a Zsámbéki kvintett jeleskedett (Bekes András, Katona Richárd, Péti Dominik ütôsök, a csoportnak segített Torma Viola zongorán és Torma Noémi fuvolán), felkészítette ôket Ferge Béla. Szóló kategóriában Nagy Hunor Áron (furulya) szerzett bronz fokozatot (Ladányi Ferenc felkészítésével). Duó kategóriában indultak Bárándi Orsolya és Varjú Luca (zongora), felkészítô tanáruk: Horváth Adrienn; Kelemen Krisztián és Torma Viola (zongora), felkészítô tanáraik: Horváth Adrienn és Dombi Enikô; Torma Noémi és Geier Anita (fuvolán) ezüst fokozatott szereztek, felkészítô tanáruk: Kiss Krisztina; Bolla Benedek és Bolla Boglárka (furulya), felkészítô tanáruk: Szarvas Beáta, utóbbiak arany minôsítést tudhatnak magukénak. A fellépôk után az iskola alapítványának kuratóriumi elnöke, Bartók Zsuzsa lépett színpadra, aki a következô gondolatokat osztotta meg a hallgatósággal: 2001-tôl minden évben megrendezik a közös délutánt, ahol fôként a zeneiskola tanulói lépnek fel, de meghívják a volt növendékeket is. Horváth Adrienn és Dombi Enikô zongoratanárok négykezest játszottak Nevelés-oktatás Az alapítvány alapítói Hermán Zsófia, Heim László és Kollár Miklós 1998-ban az alapító okiratban lefektették a célokat, és ezek mind a gyerekekrôl szólnak: zenetanításhoz, zenetanuláshoz szükséges hangszerek, oktatástechnikai eszközök vásárlása, a meglévô hangszerek hangolása, karbantartása, képességfejlesztés, valamint a tanulók fellépésének, illetve továbbtanulásának támogatása. Dombi Enikô mellett, Bárdosi Zsuzsa és ô alkotják jelenleg a kuratóriumot. Nehéz idôkben 2012 végén érte ôket a felkérés, amikor a fenntartóváltással kialakult helyzet következtében a tanároknak újabb útvonalakat kellett bejárni egy kottatartóért, citerahúrért, fuvolajavításért. Pont ebben az idôszakban az alapítvány is légüres térben volt. Ekkor segítette ôket a Vujicsics Tihamér Zeneiskola szentendrei alapítványa, amely ugyanolyan gondosan kezelte a félévi tanulói támogatásokat, amíg a zeneoktatás biztosítására megérkezett a várt segítség. A Buda-Cash csavart egyet ezen a közös ügyükön, de mindez kb. egy hónap leforgása alatt megoldódott, új bankszámlát nyitottak. Bartók Zsuzsa kifejtette: szándékuk elsôsorban a befolyó támogatások gondos és becsületes kezelése, a zeneoktatás segítése, a pályázati lehetôségek figyelése, valamint a hagyomány továbbvitele, ezáltal jótékonysági koncerteket megszervezése. Mindezek támogatásához kérte a szülôket, a jelenlévôket. A hangverseny a népzene tanszakos diákok mûsorával folytatódott, akik a közeljövôben Wettenbergben bemutatásra kerülô mûsorukból adtak elô egy részletet. A citerazenekar Ladányi Ferenc tanár vezetésével bemutatója után két részben is néptánc következett, Kiss Zsuzsanna tanárnô koreográfiájával. Végül kürtök, furulyák, egy különleges hangszer, a tilinkó és egy énekhang megszólaltatásában hallhatott a közönség egy Szent György-napi csokrot, szintén Ladányi Ferenc segédletével. A mûsor után tombolasorsolás és táncház várta az érdeklôdôket. A támogatói felajánlásokat köszönik a szervezôk. Szponzorok voltak: Böngészô Bútorbolt, Kárpáti Attila, Golyánné Dopita Judit, Domokos Kázmér, Bohus Adndrea, Ladányi Ferenc, zeneiskola, zeneiskolás szülô, töki gazdák, Lauer Helga, Ziegler Ostyagyár, Dér méhészet, Kálmán Cukrászda, Hegyalja étterem, Benedekék Falodája, Lámpás étterem és galéria, Szépia Bio és Art Hotel, Lackfi János, Kalmár Pál, Melocco Miklós, Zsámbéki Mûvelôdési Ház, Benedek család, szülôi felajánlások. Klotz Mária A népzene tanszakos növendékek táncos-zenés mûsort adtak (tanáruk: Ladányi Ferenc) MÁJUS 13

14 Hagyomámyápolás Megemlékezés a kitelepítés 69. évfordulóján Április 11-én a szombati reggelt a kilenckor kezdôdô németnyelvû misével kezdtük. Márton atya a mise prédikációjában az 1946 tavaszán kitelepített, elûzött zsámbéki lakosokról beszélt. Kiemelte azt a tényt, hogy ezek az emberek nem tehettek róla, hogy Magyarország a vesztes oldalra került. A kollektív bûnösség elvén kellett megfizetniük, elhagyni azt a helyet, ahol több mint 300 éve éltek békességben, szeretetben. A szentmisén elhangzottak a Szûz Máriához fohászkodó énekek, a könyörgések is német nyelven szóltak. Ezután levonultunk a jelenlegi Öregek Otthona mellé, ahol az elhelyezett két kôszikla a svábok betelepedésére és a kitelepítésre emlékeztet minden arra járó embert. A magyarországi németek Himnusza és a magyar Himnusz eléneklése után Bechtold János köszöntötte a jenlévôket és mondta el az emlékezésre felhívó beszédét. Egy rövid részlet a beszédbôl: Magyarországnak, mint a vesztes Németország csatlósának bûnhôdnie kellett! A büntetés egy tetemes része a magyarországi németek svábok kitelepítése, elûzetése volt. Zsámbék sem kerülhette el ezt a büntetését és a Mária Terézia által az 1700-as években betelepített németajkú lakosságnak az ország elhagyását, az óhazába való kitelepítését rendelték el. Ez az idôszak április 5-e és 13-a között zajlott le, történt meg, amikor Zsámbék összlakosságának a 91%-át errôl a helyrôl, ahol állunk és emlékezünk, bûntudat nélkül, hideg és rideg intézkedéssel elszállították a herceghalmi vasútállomásra. Ott a rémült embereket bevagonírozták a marhaszállításra szolgáló vagonokba és elindították ôket az ismeretlen, leendô németországi lakhelyük felé. Tetôzte a fájdalmat, szomorú kilátástalanságot, hogy mindössze egy kis 30 kg-s batyuval indultak az ismeretlenbe, többi ingó és ingatlan vagyonukat, állataikat itt kellett hagyniuk. A beszéd után a Zsámbéki Német Nemzetiségi Vegyes kórus négy, alkalomhoz illô éneket adott elô. A dalok után a kiállított állványra az emlékezés koszorúit helyezték el Zsámbék Város Önkormányzata, a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Zsámbéki Német Nemzetiségi Kórus, a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola és a Lochberg Regionális Tánccsoport képviselôi. A koszorúzás után, ifj. Benedek Géza egy trombita feldolgozást adott elô. A helyi lakosokon kívül még idegenek is jelen voltak a megemlékezésen, Zsámbékról régen elszármazott, most Romániában élô Schwannauer rokonok. Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki részvételével emelte ennek a szomorú megemlékezé, snek a színvonalát, bensôséges ünnepélyességét. Bechtold János Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Kovács Mária igazgató, dr. Fekete Csongorné tanár és tanítványai is elhelyezték a kegyelet virágait A Lochberg Regionális Tánccsoport nevében a táncosok emlékeztek a kitelepítettekre Krisztián Irma és Bechtold Jánosné koszorúztak Bechtold János elnök ünnepi beszédet mondott Höre gnädig unser Bitten, Wende ab von unsren Hütten Krankheit, Krieg und Hungersnot; Gib uns unser täglich Brot. (Gebet) Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Barsi Árpád, Nagy Nándor és Bittó Róbert képviselôk koszorúztak Bechtold János és Zátonyi Lôrincné nemzetiségi képviselôk koszorúzása Április 26-án a kora délutáni órákban a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében búzaszentelést tartottak Zsámbék határában, a Pátyi úton található Szentháromság kápolnánál. Az immár hagyománnyá vált eseményt, Holnapy Dénes Márton O.Praem plébános celebrálta a Premontrei szerzetesrend képviselôivel. A búzaszentelés a Zsámbéki Német Nemzetiségi Vegyes Kórus közremûködésével zajlott. A búzaszentelés a vetések megáldásának szertartása, amelyet a katolikus egyház Szent Márk napján, április 25-én végzett. Ezen a napon Ha megszólal a pacsirta, a béka, jó termést várhatsz, ellenben, ha hallgat a fülemüle, akkor változékony lesz a tavasz tartja a népi mondás. A hagyomány a római ambarvaliákban gyökerezik. E napon tartották a könyörgô körmenetet, amely a Via Flaminiáról indult Robigus berkéhez (robigo = gabonarozsda ), ahol tömjént, bort, kutya és birka beleit áldozták fel Robigusnak. Ezt a körmenetet Nagy Konstantin óta a keresztények is megtartották, majd hozzá kapcsolódott a vetések megszentelésének szertartása, amelynek 9. századi formulái Franciaországból, a 11. századiak pedig Németországból ismertek. A kereszténység búzaszentelô szertartásának elsô, hitelesnek tekinthetô nyomai a IX. századból maradtak ránk. A frankok földjén elterjedt magánájtatosságból alakult ki a késôbbi imádsággal és körmenettel egybekötött szentelési gyakorlat. A búzaszentelés napja hivatalos egyházi ünnep volt, maga a szentelés az egész Kárpátmedencében hasonlóképpen történt. A búzaszentelési körmenetet az ötvenes évek elején betiltották, azt követôen a templom falain belül végezték a szertartást. Az életnek is nevezett búza az egyik legfontosabb gabonanövény. A vele kapcsolatos munkákhoz szokások kötôdtek és kötôdnek még ma is. Az ôsi módon megszentelt búza régóta a népi gyógyászat egyik csodaszere volt. Budörsi német MÁJUS

15 hagyomány szerint Márk napja után már mezítláb is lehet járni, mert a földet szentelés érte, és így nem kell a fölfázástól tartani. (Forrás: Internet) Zsámbék határában a Pátyi úti Szentháromság kápolna elôtt, Holnapy Dénes Márton plébános a keresztény liturgia szerint végezte a szertartást. Az atya a négy világtáj felé fordulva négy evangéliumi szakaszt énekelt, amellyel áldást kért az egész határ és a vetés minden fajtájára, sôt Szentháromság kápolnában elhelyezett búzaszálakat is megáldotta. A jó termésért és a természeti csapások elhárításáért esedezett. Észak felé fordulva a sötétség ártó hatalma ellen, kelet felé fordulva pedig mindennek a kezdetéért imádkozott. Déli irányba nézve a déli nap fontosságért könyörgött, hogy érlelje meg a vetést, nyugat felé lépve pedig azokért kérte a Jóisten közbenjárását, akik már nincsenek köztünk. A Zsámbéki Német Nemzetiségi Vegyes Kórus Illés Richárd vezetésével segédkezett a szertartás lebonyolításában: tradicionális német énekeket adott elô. Az énekes imádságok és Mária-énekek szerint betegség, éhség, háború stb. kerülje el népünket, sôt a gazdag termés elérése érdekében még esôért való fohászkodásról is szóltak. Großer Gott, du schönster aller Dinge, um deine Gnade bitten wir und singen: komm mit deinem Segen, gib uns Tau und Regen, daß sich die durstige Muttererd samt der Frucht erquicke. Nagy Istenünk, minden dolgok éke, add nekünk kegyelmed, kérünk: add ránk áldásod, adj esôt s harmatot, hogy a szomjas anyaföld és minden termés felüdüljön. A búzaszentelés után a Bolla ikrek furulyajátéka színesítette az eseményt. Bechtold János a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megköszönte a plébános áldásos tevékenységét és a résztvevôk együttmûködését. Záró gondolataiban Márton atya elmondta: idén még ugyan nem kalászos a búza, de azért reméli, hogy fejlôdik és a nyár végére bôséges termést hoz. Szerinte nem csak a növény, de maga az ember is csoda, ezt tapasztaljuk meg a hétköznapokban. A végsô áldás osztása elôtt még felhívta a zarándokok és a hívek figyelmét arra, hogy vigyenek haza egy-egy szentelt búzaszálat. Klotz Mária A Bolla ikrek furulyáztak a búzaszentelési szertartáson 60. Bundesschwabenball Hagyomámyápolás Április között a zsámbéki Lochberg Regionális Tánccsoport, zenekarával a Lochberg Musikantennel együtt fellépett a 60. Tartományi Sváb Bálon Gerlingenben. A majdnem az egész buszt megtöltô csapatot elkísérte Horváth László, Zsámbék polgármestere és Horgos Zsolt alpolgármester is. Az út során a zsámbéki küldöttség meglátogatta Pater Martin Anton Jellit, Zsámbék díszpolgárát, akinek a háromkötetes helytörténeti monográfiát köszönhetjük. Majd tett egy kitérôt Stuttgartba és csak ez után érkezett Gerlingenbe. A 60. Tartományi Sváb Bálon 700 vendég elôtt került sor a Zsámbéki sváb lakodalmas koreográfiájának ôsbemutatójára. Az est protokoll eseményeinek során Horváth László köszöntô beszédében üdvözölte a bál résztvevôit és köszönte meg a szívélyes vendéglátást. Hazafelé Neuschwanstein páratlan szépségeit is megcsodálhatta a zsámbéki csapat. Beszámoló helyett, táncosaink élményein keresztül próbáljuk bemutatni, mit is jelent csoportunk tagjainak egy-egy ilyen fellépés és nagy utazás. Kovács Bettina: Nagyon emlékezetes találkozásban volt részünk Neresheimban Jelli Paterrel, aki tízévnyi kutató munka után állította össze a svábok és Zsámbék története szempontjából óriási jelentôségû, háromkötetes Schambek Zsámbék címû mûvét. Neresheim-ban megcsodálhattuk a templomot, amelynek freskói festése még mindig az eredetiek és gyönyörû szépek. Innen Gerlingenbe indultunk fellépni a 60. Bundesschwabenballra. Fantasztikus érzés volt újra ott lenni. Az a szeretet, amely Gerlingenben fogadott minket, leírhatatlan. Csodálatos élmény és nagy megtiszteltetés volt ennyi ember elôtt a színpadra állni és eljátszani a zsámbéki sváb esküvôt, tudva azt, hogy mennyit jelent számukra az, hogy az elvesztett hazájukból érkeztünk, és igyekszünk ôrizni azokat a hagyományokat, amelyeket a kitelepítés elôtt ôk is ápoltak Zsámbékon. Rengetegen jöttek oda hozzánk sírva gratulálni, vagy csak beszélgetni, ami rendkívül megható és nagyon jó érzés volt. Szente Hanna: Az egész gerlingeni út hatalmas élmény volt számomra. Odafelé megálltunk a Neresheimban, ahol egy gyönyörû szép templomot és kolostort csodálhattunk meg, itt találkoztunk Jelli Paterrel is, aki a zsámbéki svábok elûzése után lépett be a bencés rendbe. A gerlingeni 60. Bundesschwabenballon táncolni felemelô érzés volt. A legjobban mégis az hatott meg, ahogyan a sváb esküvônket csodáló emberek arcán láttam a mosolyt, és a könnyeket egyszerre. Jó érzés volt látni azt, hogy mennyire jól esik nekik, hogy mi ilyen fontosnak tartjuk a hagyományaikat. Örülök, hogy részesülhettem ebben az élményben, mindig felejthetetlen marad. Benedek Ágnes: Számomra Gerlingen hatalmas élmény volt, bár én eddig az össze külföldi szereplésrôl ezt mondtam. A hosszú út után megálltunk egy pihenôre Neresheimban, ahol volt szerencsénk Jelli Paterrel találkozni. Megnéztük a templomot, és egy kicsit a kolostori életbe is betekintést nyerhettünk. A gerlingeni fellépés már tavaly is elmondhatatlan érzésekkel töltött el, mert egy-egy tánc után, amikor lejöttünk a színpadról és elmentünk a közönség mellett még egyszer megtapsoltak minket, azzal nem törôdve, hogy éppen a következô fellépôt konferálták fel. Amikor véget ért a sváb esküvô koreográfiája, és szembenéztünk annyi emberrel, szintén leírhatatlan számomra. Még most sem tudom megfogalmazni, hogy mit éreztem és szerintem ezzel az egész tánccsoport így van amikor végignéztem az emberek arcán. Egy biztos, felejthetetlen élmény marad számomra. Pater Martin Anton Jelli és Horváth László polgármester Gerlingenben Jencsik Ildikó: A Gerlingenben töltött idô minden perce élvezetes volt. Maga az oda- és a vissza út is, úgy mint az ott létünk. Az érdekes kitérôk, mint Neresheim és Neuschwanstein a szép látnivalóikkal, és amiket megtudtunk róluk, mind-mind lenyûgöztek. Gerlingenben mikor az ember fenn áll a színpadon akkor nincs más, csak ô, a tánc és a nézôk. A nézôtéren ülô emberek arca, könnyei, tapsa és kedves szavai azok, melyek számomra motivációt adnak a hagyományok ôrzésének folytatásához. Vázsonyi Martin: Számomra Gerlingen nagyon nagy élmény volt! Az elején a Neresheimban és Neuschwansteinben nagyon szép látnivalók fogadtak. A hosszú út után örültünk, hogy megérkeztünk Gerlingenbe. És ami utána jött az volt a nagy meglepetés számomra. Amikor lementünk a térre és táncoltunk, annyira rövidnek tûnt, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy máris vége, ülünk a padon és isszuk a jó hideg kólát. Utána a nagy fellépés elôtt mindenki nagyon izgult, hiszen hétszáz vendég várt ránk. Viszont amikor elkezdôdött a mûsor elmúlt az izgalom és beleéltük magunkat abba, amit csinálunk és szeretünk. A bál nagyon jó volt, sokat táncoltunk és nevettünk. A visszautat is nagyon élveztük. Örülök, hogy egy ilyen jó csapatba kerültem és remélem még sok közös élményünk lesz. Lochberg Regionális Tánccsoport MÁJUS 15

16 kultúra A magyar költészet napja tiszteletére Kucsera András grafikus, festô Amiként kezdtem címû kiállítása nyílt meg a Zsámbéki Mûvelôdési Házban, április 11-én. A festômûvész Pilinszky János verseihez készített grafikáit megjelenítô tárlat megnyitóján B. Marton Frigyes operatôr filmjét is bemutatták. Balázs Mónika Csilla gondolatébresztôjével kezdôdött a kiállításmegnyitó. Az intézményvezetô ismertette: 1964-tôl minden évben április 11én, József Attila születésnapján tartják hazánkban A magyar költészet napját. Ugyanezen a napon született Márai Sándor író is. Ezen a napon minden évben irodalmi elôadóestekkel, könyvbemutatókkal, költôtalálkozókkal, koszorúzásokkal, közös versmondásokkal, filmvetítésekkel, rendezvényekkel tisztelegnek a magyar líra elôtt idehaza és a határon túl is. Így van ez Zsámbékon is, ahol Kucsera András grafikus, festô tárlatával emlékeznek a nemes napra. Ezt követôen a mûvész szakmai életútját méltatta: a grafikus, festômûvész a Békés megyei Pusztaottlakán született 1948-ban. Középiskolába a Budapesti Képzômûvészeti Gimnáziumba járt, majd a Képzômûvészeti Fôiskolán tanult, ahol Pásztor Gábor volt a mestere óta számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt. Három évig Rómában, majd a Balaton-felvidéki Vászolyon élt, jelenleg Zsámbékon alkot. Az intézményvezetô B. Marton Frigyes operatôrrôl a következôket osztotta meg a nyilvánossággal: október 28-án született Budapesten ben érettségizett szeptemberében a Magyar Televízió az operatôri osztályra került ban felvételt nyert a Színház és Filmmûvészeti Fôiskola Film- és Televízió Fôtanszakra március 3-án az Állami Vizsgáztató Bizottság határozata alapján okleveles kameramannak nyilvánították ban az Air táncfilm c. diplomamunkájával a Nemzetközi Táncfilm Fesztivál Fôdíját nyerte el. Jelentôsebb munkái: Világítóhajó címû tévéfilm (MTV Év peratôre díja), Egy furcsa lány (Év operatôre díja), Mami blú (Veszprémi TV-találkozó Operatôri díja), Vásár, Az évszázad csütörtökig tart, Béketárgyalás film (Párizsban az Ezüst sas díj), 1968 címû dokumentumfilm (Nyugat-Berlin filmfesztivál fôdíj) tôl megvált a Magyar Televíziótól és egyéni vállalkozóként dolgozott. Ettôl az idôponttól a reklámfilmek készítése tette ki munkáinak zömét ben forgatta elsô mozifilmjét az Ördögvigye címût. További operatôr munkái: Bukfenc, Szarajevó kávéház (Monte Carlói Nemzetközi Fesztivál, zsûri különdíja), Ennyibôl ennyi, Gáspár, Limonádé, Örkény lexikon, Kútfejek, Tûzvonalban (a sorozat díjat nyert a moszkvai DetectiveFEST detektívfilm és Amiként kezdtem, végig az maradtam. Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom. Mint a fegyenc, ki visszatérve falujába, továbbra is csak hallgat, szótlanul ûl pohár bora elôtt. (Pilinszky János: Amiként kezdtem) Irodalom, képzômûvészet, film és zene találkozása Kucsera András Pilinszky János verseire készült grafikáinak kiállítása Zsámbékon A magyar költészet napja alkalmából április 11-én szombaton délután tartották Amiként kezdtem címmel, Kucsera András Pilinszky János verseire készült grafikáinak kiállítását vetítéssel a Zsámbéki Mûvelôdési Házban. Közremûködött filmjével B. Marton Frigyes operatôr, a zenei keretprogramot Luca Marton (klarinét) nyújtotta. Luca Marton klarinétozott a kiállításmegnyitón (mellette Kucsera András grafikus festômûvész és B. Marton Frigyes operatôr) Az öröm pillanatai (Kucsera András és Balázs Mónika Csilla) törvényvédô tematikájú televíziós mûsorok nemzetközi fesztiválján) ban Balázs Béla-díjas lett es Aranyszem Operatôr Fesztiválon a televíziós sorozat kategóriában a legjobb operatôrnek járó, a kétszeres Kossuth-díjas operatôr nevét viselô Illés György-díjat kapta meg. A méltató szavak után B. Marton Frigyes operatôr, Kucsera András festômûvész Pilinszky János verseihez készített grafikáihoz összeállított filmjének vetítése következett. Az alkotásban élôben hallható volt a költô maga. Látvány és hanghatás kellemes összhangot nyújtott a mûkedvelô számára. A filmben a festô, a költô és az operatôr mûvészi munkája kiegészítette egymást. Kucsera András grafikáinak vonalvezetésébôl csakúgy áradt a lírikus nyelvezetének klasszikus kifejezésmódja. Ráérzett Pilinszky költészetére, amely más mint a közvetlen lírai hagyományokból eredô verselés. Öntörvényû, zárt költôi világot hozott létre, melynek fô témái a modern ember elmagányosodása, megváltás utáni vágyódása, a hazatalálás vallási eredetû kimenete. Kifeje- zésmódjában csupán az élmény magját közvetítette, amelyet elhallgatással, kihagyással tárt elénk. Versei pontosan az elhallgatás többletével tudnak esztétikai hatást teremteni. Erre a világra érzett rá a festômûvész és kapaszkodott bele a titokzatosságba. A Miért éppen Pilinszky verseit illusztrálja? kérdésemre azt felelte: Érzelmileg találkoztak a dolgaink. A középiskolai rendkívüli irodalomtanár is hozzájárult ahhoz, hogy Kucsera Andrásból irodalomkedvelô, azt értô és kifejezni tudó alkotó váljék. A tanár a költô verseit, különösen a Nagyvárosi ikonok (1970) címû kötetben található írásokat hozta közelebb hozzá. Az igazi szeretet igazi próbája mégis, hogy nem fél a másik ember szeretetétôl, hogy elegendô benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt gondolatokat maga Pilinszky írta. A festômûvész kellô alázattal állt verseihez, ezáltal elfogadta a bennük rejlô szeretetet is. A költô verskéziratai megihlették ôt, amelyekbôl egyedi produkciók születtek. Verseinek illusztrációja 29 önálló lapon egy mappában is fellelhetô, amelyeknek létrehozásában B. Marton Frigyes is részt vett. A délután zenei élményérôl Marton Luca klarinétjátéka gondoskodott. A mûvésznô két alkalommal is izgalmas népzenei feldolgozást adott elô a Csillagok, csillagok címû népdal dallamára, amely során az útmutatás, az alázat, az univerzum rendszere és hangok színes világa oldódott fel hangszeres muzsikájának végtelen mezején. Zenész, festômûvész, költô és operatôr hangokkal, színekkel, szavakkal, képi technikával kápráztatta el a közönséget. Zene, képzômûvészet, irodalom, film különféle mûvészeti ágak, amelyek különbözô forrásokból építkeznek, de egy közös bennük: lélekbôl táplálkoznak és lélekre hatnak. Ettôl magasztosak, felemelôek. A költészet napján egymásra találtak és ettôl még nagyobb esztétikai hatást váltottak ki. Impresszum Klotz Mária Helyreigazítás A Zsámbéki Polgár áprilisi számában a Kiállítással ünnepelték a 80 éves Melocco Miklóst címû írásban helytelenül jelent meg a Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas szobrászmûvész, Érdemes Mûvész születési dátuma. A beszámolóban a mondat így helyes: Melocco Miklós április 3-án született Rómában. Az érintettôl elnézést kérek! Klotz Mária fôszerkesztô ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK közéleti havi LAPJA május Honlap: Alapító: Zsámbék Város Önkormányzata 2072 Zsámbék, Rácváros u Kiadó, fôszerkesztô: Klotz Mária / ; / Szerkesztôség címe: Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék Rácváros u Tördelés, tipográfia: Kerekes István Nyomdai kivitelezés: Syled Express, 2094 Nagykovácsi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. Felelôs vezetô: Zgyerka Zsolt ISSN X Lapzárta: minden hónap 1-je. Megjelenik havonta 1900 példányban. Az újság példányai beszerezhetôk Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalában. A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. Címlapfotók: Klotz Mária MÁJUS

17 JAZZ a javából koncert a szabadban A Nyakas Jazz Klub idei második koncertjére, az Eichinger-Csurkulya Projekt és a Mezzo Quartett közremûködésével, április 25-én este 7 órakor, a kényeztetô áprilisi napsütésnek köszönhetôen a mûvelôdési ház udvarán kerülhetett sor. Eichinger-Csurkulya duó játéka a jazz esten: Eichinger Tibor (girár), Csurkulya József (cimbalom) A Zsámbéki Mûvelôdési Ház másfél éve felújított udvara üde kertjével, virágzó gyümölcsfáival és a Falu Kemencéjével hangulatos hátteret biztosított a 2015-ös év elsô igazi, szabadtéri koncertjének. A közönség, miközben helyet keresett a sörasztalok körül, kezdés elôtt figyelemmel kísérhette zenészek hangolását, beállását és örömmel szemrevételezte a Pacsirtai Bt. büfé pultját, valamint a minôségi zene mellé kínált aznap esti minôségi helyi termékeket, melyek ezúttal a Füstölt Áruk Boltjából érkeztek (2072 Zsámbék, Petôfi Sándor u. 86/b). Aztán megkezdôdött a nagy kaland, a zenei utazás az Eichinger-Csurkulya Projekttel, képletesen Debrecenbôl és Erdélybôl indulva, Budapesten találkozva, Amerika füstös jazz klubjaiba bekukkantva, majd Tiranát érintve, végül Zsámbékra megérkezve. A klasszikus, a kortárs, a rock, az alternatív stílusok a magyar népzene, a jazz, a balkáni és elektronikus zene elemeit ötvözve magukkal ragadták a hallgatóságot. Eichinger Tibor 13 évesen kapta elsô gitárját, majd az 1980-as évek elején klasszikus gitárt tanult Debrecenben. Az 1980-as években alapította a Monox együttest nyíregyháziakból, akikkel fúziós zenét játszottak körül játszott a Hógolyó jazzrock együttesben, melyben zenésztársa volt a jelenleg zsámbéki illetôségû kézmûves, Hollóssy Béla. Késôbb Budapesten ismerkedett meg a tiszta jazzel ben egy évig tanult a Bartók Béla Zenemûvészeti Konzervatóriumban ben diplomát szerzett a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán. Ekkor alapította elsô saját együttesét, melyen kívül még számos más formációban vállalt feladatot, közülük talán a legismertebb az Amorf Ördögök zenekar és az Eichinger Quartett. Ezen kívül írt filmzenét és dolgozott színházi produkciókban is, jelenleg fellépései mellett gitároktatással foglalkozik. Csurkulya József Erdélyben, Marosvásárhelyen született egy híres cimbalmos családba. Hat évesen kezdett el cimbalmozni és hamarosan már közremûködött a marosvásárhelyi Állami Népi Együttes elôadásain. Ekkor ismerkedett meg a magyar és román népzenével. Ütôs szakon érettségizett a marosvásárhelyi Mûvészeti Líceumban. Budapestre áttelepülve végezte el a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Hangszerész Iskoláját cimbalomkészítô szakon. Ugyanitt késôbb kamaramûvészi és cimbalomtanári szakon is diplomát szerzett tôl állandó tagja a magyar, balkáni és közel-keleti népzenébôl táplálkozó Besh o drom zenekarnak. Közremûködött Ferency György Emerton díjas koncertfelvételén, a Cotton Club Singerssel, a Korai Öröm egyik albumán, illetve a Dj Cadik nevével fémjelzett Membrán zenekar egyik lemezén. Repertoárjában megtalálható úgy a jazz, mint a klasszikus vagy a népzene. E két egymástól teljesen különbözô személyiség, két egymástól sokban különbözô életút és látszólag két egymáshoz nem illô hangszer találkozott az Eichinger Csurkulya Projektben, melynek zenéje egy izgalmas XXI. századi kísérlet arra, hogy hogyan értelmezhetô a modern jazz és kortárs zene keretein belül a hagyományos népzenei hangzás és a balkáni ritmika. Ebbôl a különös zenei világból kaptunk ízelítôt a zsámbéki koncert elsô felében. Majd míg Eichinger Tibor és Csurkulya József pihent, a házigazda zenekar briliáns szólókkal tarkított, szívet-lelket gyönyörködtetô klasszikusokkal kényeztette a zsámbéki hallgatóságot. Stílusok kavarogtak tökéletes harmóniában, végül örömzenében olvadtak össze, mikor mind a hat zenész a színpadon állt a fináléban. Egymás játékában gyönyörködve, egymást biztatva és tisztelve dolgoztak alá a szólóknak a jó perces utolsó számban. Fél 11-kor ért véget a koncert, fel sem tûnt, hogy a mûsoridô rekordot döntött, a tervezett duplája lett, még hallgattuk volna... Ezúton mondok köszönetet a Nyakas Jazz Klub április 25-i koncertje támogatóinak: Bellis Virág Kft, FOVILL Kft., Ortotech Kft., Zalányi Dent Kft. Balázs Mónika Csilla kultúra Végre hozzá merünk fogni saját értékeink feltárásához A legutóbbi Ariadné klubban (április 15.) Az ezer arcú nô játékai címmel tartott elôadást Szász Éva, Zsámbékon élô történész-könyvtáros és biblioterapeuta. Az elôadás után beszélgettünk a nôk megváltozott szerepeirôl, a saját nôiségünkrôl. A biblioterápia azt jelenti, hogy a lélek, az öntudat, a személyiség titkait különbözô irodalmi mûveken, meséken, legendákon, történeteken keresztül tudja megfejteni, kifürkészni. A módszer, mint megtudtuk közösség kovácsolására is alkalmas. Arról kérdeztük Évát, hogy miért fontos ma átértékelni a nôiség, a nôi lélek misztériumának mibenlétét és feltárni azt, akár a biblioterápia segítségével. Oly korban élünk, amikor nemcsak a Föld, hanem a Föld minden élôlénye vizsgálat alá kerül, és végre hozzá merünk fogni saját lelkünk, belsô értékeink feltárásához. Nagyon fontos pillanat ez az emberiség életében! Fellazultak a merev társadalmi keretek, tovatûntek a berögzült, idejétmúlt szokások és lassan elôbújik a több ezer éves kultúrát teremtô ember lelkisége, amelybôl kiviláglik, hogy az emberiség két neme: mind a férfiak, mind a nôk, minden idôben egyformán kivették részüket a létfenntartás nagy munkájából, de a természeti-klimatológiai adottságok és kényszerek hatására hol az egyik, hol a másik nem javára billent el a mérleg nyelve. Évának ebbôl az állításából odáig jutottunk, hogy az ôsidôkben a teremtés és a megélhetés gondjait is a nôk, a természeti asszonyok cipelték a vállukon, aztán késôbb, ahogy változtak a társadalmi-gazdasági feltételek, a férfiak fizikai erejére volt szükség a védelemhez és elôtérbe került a létért küzdô, lázadó férfias hatalom. Ebben a nô már visszahúzódott, kiszolgáltatott és sokszor megalázott lett. Egy idôre eltûnt a költészet, de aztán a férfiak irodalmi mûvek hosszú sorában boncolgatták ezt a visszavonult nôi lelket, bonyolultnak találták, megfejthetetlennek. Ma a nôk jogainak úgynevezett helyreállítása idôszakában már jelentôs írónôk foglalkoznak nem csak a saját lelkükkel, de a férfi lélek boncolásával is. Az asszony életek olyan jelekkel, üzenetekkel vannak telítve, amelyek képesek orvosolni a bajokat. A nôk egyik feladatának ma tekinthetjük azt, hogy ezekre a jelekre figyeljünk oda és használjuk ki képességeinket, hiszen a mostani kultúránkban már nem csak a nôi hivatásnak, az anyaságnak, hanem saját késztetésû alkotói tevékenységünknek, választott foglalkozásunknak kell élnünk ahhoz, hogy harmóniában legyünk, sôt komoly társadalmi szerepeket is vállalhatunk. Szász Éva elôadása és a közös beszélgetés nyomán elgondolkodhattunk a harmonikus emberi együttélés szabályairól is. Éva egyéb elôadásai történelemrôl és kultúráról rendszeresen hallhatók Zsámbék különbözô intézményeiben. A szezon utolsó találkozója az Zsámbéki Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület, valamint a Norvég Civil Alap által támogatott nyári Lüzisztráté projekt részeként létrejött Ariadné klubban május 20-án lesz tól. A Zsámbéki Keszkenô Népdalkör énekel és mesél a fiataloknak a nôk régi életérôl Zsámbékon és környékén. A budakeszi Kompánia Társulat is részt vesz az eseményen, akik nyáron a Zárdakertben és a Színházi Bázison elôadást tartanak az összegyûjtött helyi nôi történetek alapján. Az est díszvendége pedig Madarász Katalin népdalénekes lesz, aki szintén mesél is a saját életérôl, amellett, hogy énekel. Artner Szilvia MÁJUS 17

18 kultúra Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár HAVI PROGRAMSOROLÓ május 16 június 14. Május 16. (szombat), 15 óra Úton, útfélen... a Zsámbéki Fotós Szalon éves kiállításának megnyitója a mûvelôdési házban Május 19. (kedd), 18 óra Világok arca BARAKA Makray Krisztina filmklubja a mûvelôdési házban Május 20. (szerda), 19 óra ARIADNÉ KLUB avagy felvesszük a fonalat Dal- és történet csokrok a Zsámbéki medencébôl a mûvelôdési házban. Betelepülés, kitelepítés, régi és mostani nôk élete Zsámbékon és környékén. Szezonzáró utolsó Ariadné klubunk vendége a Zsámbéki Keszkenô Népdalkör, Zsámbék legrégebben mûködô hagyományörzô egyesülete. Az idôsebb nôk és a fiatalok találkoznak ezúttal, hogy átadják egymásnak történeteiket. A budakeszi Kompánia Társulat fiatal színésznôi akik a Lüzisztráté projekt alkotói is egyben és a közönség kérdezi az elhangzó dalok kapcsán a kórus tagjait. Az est vendége: Madarász Katalin népdalénekes, aki együtt énekel a kórussal és mesél az alföldi családja történetérôl. Szeretettel vár mindenkit Artner Szilvia a klub és a Norvég Civil Alap által támogatott Lüzisztráté projekt vezetôje. Május 21. (csütörtök), 18 óra A KAUKÁZUS lejtôin Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia dr. Xeravits Géza úti beszámolója a könyvtárban Május 23. (szombat), 16 óra Három ágnak hat levele A Zsámbéki Keszkenô Népdalkör népdalos, népzenés, néptáncos hagyományôrzô rendezvénye a mûvelôdési házban Május 26. (kedd), 18 óra OBJEKTÍV fotózásról nem csak fotósoknak 3. ISTEN HÁZAI ÉS SZOLGÁI - néprajzi misszió dr. Fogarasi Klára fotótörténész elôadása és kiállítás megnyitó a Néprajzi Múzeum etnológiai adattár gyûjteményébôl a mûvelôdési házban Május 27. (szerda), óra Családi Egészségklub Az emberi gondolat ereje útmutató az Élethez, avagy hogyan változtasd meg a világot!? Both Gábor, az Életért, a Földért, az Egészségért Alapítvány elnökének elôadása a mûvelôdési házban Május 29. (péntek), 18 óra Minden anyuka meggyógyul Tóth Icó, a Mályvavirág Alapítvány elnökének elôadása a méhnyakrákos nôk gyógyulásáért és a megelôzésért a mûvelôdési házban Május 30. (szombat), 18 óra Stencinger Norbert vetítéssel egybekötött elôadása az I. világháború és az olasz front helyi vonatkozásai kapcsán a Hôsök Napja elôestéjén Május 31. (vasárnap), 10 óra A centenárium tiszteletére felújított I. világháborús emlékmû átadása a Hôsök Napja alkalmából a Barokk Plébániatemplom elôtt * * * Június 2. (kedd), 18 óra A jövô kezdete Makray Krisztina filmklubja a mûvelôdési házban Június 4. (csütörtök), 18 óra Kínai utazófilm a könyvtár vendége Both Miklós, a gitárprímás (NAPRA zenekar). A beszélgetés moderátora: Klotz Mária Június 12. (péntek), óra A BELGA zenekar koncertje a Zárdakertben Június (szombat-vasárnap), óra Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje Kombinált jegy Zsámbék múzeumaiban minden hónap második hétvégéjén Június 13. (szombat), 18 óra MAMMA MIA a Zsámbéki Musical Stúdió évzáró elôadása a mûvelôdési házban Június 14. (vasárnap), 16 óra HAMUPIPÔKE A Zsámbéki Diákszínjátszó csoport évzáró elôadása a mûvelôdési házban NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK GYEREKEKNEK június Akrobatikus rocky tábor a mûvelôdési házban dr. Patona Borbála szakedzô vezetésével Június Gondolatok, történetek, példaképek 1. Interaktív kaland 9-11 éves gyermekek számára sok játékkal, mûvészetiés mozgásos foglalkozásokkal, kirándulással, Szász Éva könyvtáros, pedagógusa vezetésével Június 29 július 3. Angol foglalkoztató tábor az Ifjúsági Házban Június 29 július 3. Gondolatok, történetek, példaképek 2. Interaktív kaland 9-11 éves gyermekek számára sok játékkal, mûvészetiés mozgásos foglalkozásokkal, kirándulással, Szász Éva könyvtáros, pedagógusa vezetésével Július 6-9. Musical tábor a mûvelôdési házban Július Angol ovi az Ifjúsági Házban Július Társastánc tábor a mûvelôdési házban NYÁRI TÁBOROK FELNÔTTEKNEK június Kosárfonó tábor Augusztus Senior táncos tábor az Ifjúsági Házban Bôvebb információ: / * * * HÍREK Gyûjtés egy pianínóért *továbbra is köszönettel fogadjuk az adományokat Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik nagylelkû támogatásukkal mindez idáig hozzájárultak ahhoz a gyûjtéshez, melyet Dombi Enikôvel, a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola zsámbéki tagintézményének igazgatónôjével közösen, egy használt pianínó megvásárlása érdekében kezdtünk el a mûvelôdési ház részére, annak érdekében, hogy az intézmény zenei eseményei méltó körülmények között kerülhessenek megrendezésre. Két évvel ezelôtt indult el a kezdeményezés, akkor Ft adomány gyûlt össze. Ez az összeg vásárlásra nem volt elegendô, de részlegesen sikerült belôle felújítanunk a mûvelôdési ház régi, rossz állapotú pianínóját. A hangszer azonban mint kiderült koncertezésre, profi mûsorok lebonyolítására továbbra sem bizonyult megfelelônek, viszont szakértôi vélemény szerint gyermekek számára, kezdô zongora tanulmányaik elsô néhány évében hasznos szolgálatot tehet, ezért szerény havi díjért bérbe adtuk és a bérleti díj szépen gyûlik a tervezett jó minôségû, használt pianínó megvásárlására. Közben párhuzamosan vevôt is keresünk a jelenleg bérbe adott hangszerre és ha sikerül eladnunk valakinek, akinek jelen állapotában megfelel otthoni gyakorlásra, a bevétel szintén közelebb vihet a vágyott célhoz, ami Ft. A március 28-án megrendezett jótékonysági hangversenyen Hodozsó György zongoramûvész és Demeniv Mihály harmonikamûvész fantasztikus, virtuóz mûsorának köszönhetôen Ft adomány gyûlt össze. A koncert óta eltelt idôben több olyan kedves magánszemély is megkeresett, akik a koncertre nem tudtak eljönni, de szívesen adakoztak utólag. A gyûjtés tehát folytatódik, az Ft-os támogatójegyek továbbra is kaphatók a mûvelôdési házban, szeretettel fogadjuk a felajánlásokat, és bízunk benne, hogy november 28-án este, a Nyakas Jazz Klub vendégeként, Szakcsi Lakatos Béla már az új pianínón játszhat majd! KÖZÖSSÉGI MUNKA LEHETÔSÉG DIÁKOKNAK Intézményünk örömmel fogadja azokat a zsámbéki és környékbeli középiskolás diákokat, akiknek az érettségi elôtt még KÖZÖSSÉGI MUNKA óraszámot kell gyûjtenie. Feladatok: rendezvények elôkészítésében és lebonyolításában való közremûködés Helyszínek: Zsámbéki Mûvelôdési Ház, könyvtár, Romtemplom és Kôtár, Lámpamúzeum, Tájház Bôvebb információ: Tel.: / Facebook: Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár Balázs Mónika Csilla KULTÚRA-TÚRA Menjünk könyvtárba! Hogy miért? Mert jó dolog! Életünk felgyorsult, információigényünk, információbefogadásunk hatványozódott. Mindenrôl akarunk tudni, méghozzá azonnal. Telefonunkkal, laptopunkkal, és még ki tudja milyen kütyüinkkel egyszerûen muszáj tudnunk, mit Király Istvánné reggelizett osztálytársunk, vagy éppen a könyvtár vezetôje C. Ronaldo, hány embert falt fel a legnagyobb krokodil, hogyan védekeznek az ebola ellen Libériában. Olvasunk, bár inkább már rövidítéseket és egyre több kiber-szlenget, hallgatjuk a híreket, jelen vagyunk online a nap szinte minden pillanatában. Szépirodalom? Az meg mire jó? kérdezhetik és sajnos kérdezik is a felnövekvô generációk tagjai, nem is tudván, mit veszítenek. Az internet világméretû elterjedése elôtt könyvtárba járni megszokott volt, rengetegen éltek a sok könyvtár több ezres, tízezres vagy még több állományának kölcsönzésének lehetôségével. Az elektronikus korszak fokozatosan szorítja ki a hagyományos, papíralapú olvasást, de abban biztosak lehetünk, hogy végleg nem fog eltûnni a nyomtatott média, nem lesz újság vagy könyvnélküli világunk. A könyvet kézbe lehet fogni, bárhol elôvehetem, a papírnak, a lapoknak illata van. Bár a nyomtatott újságok példányszáma egyre csökken, ha bemegyünk egy könyvesboltba, nem az az érzésünk, hogy kevesebb kötet lenne, sôt. Fantasztikus kiadványok jelennek meg, lélegzetállító fényképekkel, nemzetközi sikerkönyvek heteken belül magyarul is megvásárolhatók. Nagyon szeretek könyvesboltba menni, de csak ritkán teszem, mert anyagi csôddel járna egy bevásárlás. Ezt az ûrt pótolják a könyvtárak, ahol szerencsére a fontosabb könyvek jelen vannak. A Zsámbéki Városi Könyvtár is ilyen, mely lassan öt évtizede áll az olvasók rendelkezésére. Több mint húszezres könyvállománya, hangoskönyv- és zenei anyagai, folyóiratai miatt nem számít kis könyvtárnak. Vezetôje Kristály Istvánné Zsuzsi, aki lelkesen próbál minél több embernek tartalmas szórakozási, idôtöltési lehetôséget biztosítani. A hagyományos szolgáltatásokon (könyv- és folyóirat kölcsönzés) kívül a Zsámbékiak Szabadegyeteme elôadásait, úti beszámolókat, kiállítások szervezését valamint iskolai, óvodai csoportok fogadását biztosítják a könyvtárban. A könyvtár a fiatalok és az idôsek körében is népszerû, évente mintegy háromszázan iratkoznak be. Az országos helyzet hasonló, a lakosság egytizede él rendszeresen a könyvtárlátogatás lehetôségével. Becslések szerint az általános iskolások körében mindössze 10% körül van azon gyerekek száma, akik rendszeresen olvasnak könyveket, ennek növelése nagyon fontos lenne. A legutóbb Martus Éva festômûvész növendékei munkáit láthatták a Vekker kiállítás keretein belül a könyvtárba látogatók. A hangulatos kiállítás igazi színt hozott a könyvtár életébe. Hasonló látogató csalogató programok várnak a könyvtár látogatóira a közeljövôben. Bôhm András MÁJUS

19 Mégis kinek a szemete? Bizonyára többen ismerjük és szeretjük, a Páty felé vezetô zsámbéki fôútról is jól látható, Békáspatakot és környékét, mely kedves kirándulóhelye a környéken élôknek. Hét éve már, hogy kijárunk, többedmagammal, a patakhoz sétálni. Ismerjük a környék ezer arcát, láttuk viharos szélben, özönvíz szerû nyári zivatarban, havazásban villámláskor és tikkasztó hôségben egyaránt. Különös kapcsolata alakul ki a természettel az embernek, amikor nap mint nap, ugyan azt a területet látja, az soha nem ugyan azt az arcát mutatva felénk! Így különösen fájó látni, hogy a természet, mely nekünk annyi szépséget és örömet tartogat, másoknak szemétlerakó hellyé válik. A riasztó az az, hogy a jelenség egyre nagyobb értéket ölt a környéken. A patakpart, a fôútról könnyen megközelíthetô, ami sajnos lehetôvé teszi az illegális, engedély nélküli hulladék és szemét elhelyezését. De vajon kik és miért érzik, úgy hogy fittyet hányhatnak íratlan és írott szabályokra és szinte naponta járnak ki elhelyezni a mocskukat? Mégis kinek a szemete? március 25-én, a zsámbéki önkormányzat támogatásában indult, jóérzésû helyi önkéntesek és közmunkások segítségével a több konténernyi szemét, kézi erôvel történô, eltakarítása, mely közel 3 óra megfeszített munkát igényelve a résztvevôktôl. A konténert, az önkormányzat szervezésében és finanszírozásában, a Zöld Bicske Nonprofit Kft., zsákokat, kesztyûket és a közmunkások irányítását a zsámbéki önkormányzat biztosította. A nehéz, emberi erôvel megmozdíthatatlan kupacok egy; a zsámbéki önkormányzat által, újonnan vásárolt; erôgép segítségével tovább folytatódik! A szemetelés a rend és a teremtett világ ellen való bûn! A büntetô törvénykönyv is rendelkezik a szemetelôket illetôleg. Szabálysértésnek minôsül, ha valaki szilárd vagy folyékony hulladékot helyez el engedély nélkül közterületen vagy nem kijelölt lerakó helyen. Környezetkárosítást és így bûncselekményt követ el az, aki a földet, a levegôt, a vizet, az élô világot, valamint azok összetevôit jelentôs mértékben szennyezéssel vagy más módon veszélyezteti; olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota csak beavatkozással állítható helyre. Ha valaki képes ahhoz venni a fáradtságot, hogy az összegyûlt szemetet felpakolja és elszállítsa, akkor jobb és legfôképpen jogszerû megoldás is kínálkozik számára annál, mint hogy azoktól az út mentén vagy mondjuk, az erdôben szabaduljon meg. Ott vannak erre a célra a lakossági hulladékleadás lehetôségei, mint ahogy az a Zöld Bicske Nonprofit Kft. honlapján is olvasható, Meghatározott mennyiségben átvesznek fáradt olajat, veszélyes anyagok maradékát vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékot, növényvédô szereket, fénycsöveket és egyéb higanytartalmú hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó festéket, tintát, gyantát, ragasztót, elemeket és akkumulátorokat, elektronikai berendezéseket és építési törmeléket. Papír, mûanyag, fém, üveg, valamint zöldhulladékot, étolajat, zsírt és lomot korlátlan mennyiségben. nincs két hete, hogy a szemét ôszesedésre került, a húsvéti ünnepek alatt újabb szemét hegyek érkeztek! Mégis kinek a szemete? Dr. Kupán Terézia A Biologika Térkép az élethez! Nem csak a testünk, hanem önmagunk, családunk, társadalmunk mûködését, viselkedését is megérthetjük általa (Barnai Roberto) civil A Családi Egészség Klub márciusi rendezvényén Jobbágy Györgyi Új Medicina konzulens elôadásának köszönhetôen bepillantást kaptunk az Új Medicina, a Biologika természettudományosan alátámasztott rendszerébe. Természetesen 1,5-2 óra alatt nagyon nehéz átadni azt a rengeteg információt, tudást, amelyet a Test-Lélek-Agy egységére épülô univerzális megoldóképletnek a megértése, tanulmányozása adhat nekünk. Bízom benne, hogy a jelenlévôk közül sokakban elindult a megismerés vágya és ebbe az irányba is bôvítik ismereteiket. Számomra nem volt idegen a témakör, hiszen közel egy éve lelkesen ismerkedem az öt természettörvényen alapuló, a biológiai összefüggéseket feltáró, három szinten bizonyítható, igazolható új orvostudományi megközelítéssel. A klub háziasszonyának, Simon Anikó magyar népi gyógyásznak bevezetô, a témára hangoló gondolataival kezdôdött az este. Elmondta, hogy tulajdonképpen régi, ôsi tudás, tudásunk tér vissza a Jobbágy Györgyi Új Medicina konzulens tartott elôdást biologika tudományában is. A népgyógyászatban a test, a lélek és a szellem egységét szem elôtt tartva mindig az egész ember áll a középpontban és az a cél, hogy az ember a harmóniát helyreállítsa önmagával, embertársaival, a természettel és az Univerzummal. Az Új Medicina más megközelítésbôl tekint a megbetegedésekre, de fókuszában szintén hármas egység áll. Elôadónk, Jobbágy Györgyi elmondta, hogy Dr. med. Ryke Geerd Hamer (1935- ) német orvos, belgyógyász nevéhez fûzôdik az Új Medicina felfedezése, akit saját életének drámája indított el a kutatás felé ban tragikus körülmények között elvesztette a fiát, fél évre rá Hamer doktornál hererákot diagnosztizáltak. Arra gyanakodott, hogy fia hirtelen és drámai elvesztése indíthatta be a folyamatot. Belgyógyász fôorvosként rákos betegeinek történeteit kezdte feltérképezni. Kutatásainak eredményeként egy mérnöki pontosságú, átfogó és megismételhetô orvostudományi rendszert fedezett fel, amely természettudományos összefüggéseiben írja le az élô szervezetek élettani, bio-logikus (élet-értelmes) mûködését, melybe beletartoznak a megbetegedések is. Minden ún. betegség egy érzelmi megrázkódtatással indul be, egy minden korábbinál súlyosabbnak, komolyabbnak érzett, hevesen, drámaian és elszigetelten megélt konfliktusélmény-sokkal. A betegségeink tulajdonképpen értelmes biológiai elváltozások, amelyek két szakaszból állnak: egy konfliktus aktív és egy megoldási szakaszból. Bizonyított tény, hogy szervezetünk mikroorganizmusok (gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok) segítségével képes helyreállítani a szervi elváltozásokat, amennyiben megoldjuk a kiváltó konfliktust. Szintén kutatási eredmények világítanak rá, hogy bizonyos szerveink meghatározott típusú érzelmi konfliktusokra reagálnak elváltozással (pl.: a tüdô-halálfélelem). Az Új Medicina, illetve biologika a természetes szervi elváltozások kialakulásának rejtélyérôl szól és öt biológiai természettörvényen alapul. Györgyi néhány példával is alátámasztva ismertette ezt az öt törvényt. A biologika a betegségek több mint 90%-ára alkalmazható, bizonyítható, kivéve a nem természetes elváltozásokat, mint a mérgezés, baleset, sugárzás, természetellenes táplálkozás. Biologikus megoldóképlet az élethez. Elvezet a felismeréshez, hogy kisebb-nagyobb betegségeink (a náthától a rákig) értelmes biológiai válaszok, amelyek segítenek, védenek is bennünket. Az öt természettörvény megismerése hozzásegíthet, hogy félelem nélkül, önmagunkért felelôsséget vállalva, konfliktushelyzeteinket, érzelmi megrázkódtatásainkat feloldva biztosan visszanyerjük testi egészségünket. Többször elhangzott az elôadás során, hogy megelôzésképpen, illetve hogy súlyosabb elváltozásokat ne hozzunk létre nagyon fontos, hogy idôben észrevegyük, ha egy konfliktusba, érzelmi drámába beleragadtunk. Ki kell lépni, meg kell oldani mindenképpen, minél hamarabb. Nagy segítség lehet, ha mindig van egy bizalmasunk, akivel megoszthatjuk félelmeinket, konfliktusainkat, kudarcainkat. Az elôadás záróakkordjaként kérdéseikre kaphattak választ a résztvevôk. Valamint nagyon megfogott, hogy egy jelenlévô konkrét, saját súlyos megbetegedésének (daganatos elváltozás) és biologikus meggyógyulásának sikerét megosztotta velünk. Elmondta, hogy a legnehezebb szeretteivel, családjával volt elfogadtatni, hogy ezt a drasztikus kezelések, mûtét nélküli megoldást választja a gyógyulása érdekében. Ez a történet az egyik bizonyítéka annak, hogy ha megértjük testünk, lelkünk mûködését és felelôsséget vállalunk önmagunkért, a Biologika kulcs a teljes gyógyulás felé. Egy nagyon kedves perbáli ismerôsöm szintén röviden elmesélte gyógyulásának történetét. A betegségeinek gyökerét, okait is felismerve, életmódot váltva, természetes táplálék-kiegészítôket használva gyógyult meg cukorbetegségébôl. (13 gyógyszer szedésétôl szabadult meg!) Nagyon köszönöm mindkettôjüknek, hogy megerôsítették a hallottakat, bizonyítékot adtak, hogy a természetes alternatívák nem csak tünetcsökkentô lehetôségeket, hanem teljes egészséget nyújtanak. Az Új Medicina magyarországi elterjedése Barnai Robertonak köszönhetô, aki egy csodálatos, érthetô, összefoglaló könyvet szerkesztett a témában, Biologika Szerv Atlasz címmel. Ebbôl a könyvbôl idézve szeretném zárni gondolataimat, abban a reményben, hogy néhány olvasó is elkezdi majd felfedezni, megérteni a Biologikát, elsajátítja a biologikus gondolkodást. Miért érdemes megismerni, megtanulni az Új Medicinát? Azért, hogy tudjunk elôvigyázatosak lenni, ne is betegedjünk meg és ha benne vagyunk egy elváltozásban, legyen biztos kimenetelû, károsodásmentes megoldásunk a gyógyulásra! (Barnai R.) Mert meggyógyulni csak és kizárólag megnyugvás által lehet, és mindegy, hogy ezt hogyan éred el. Ha megnyugodtál, a gyógyulásodat el sem tudod kerülni. Ez az Anyatermészet menetrendje. (Palladio) Harcos Tímea MÁJUS 19

20 sport szabadidô ZSÁMBÉKI SPORT KLUB 2072 Zsámbék, Petôfi S. u. 97.; A futballban nincs elôírva, hogy mindig a jobb csapat nyerjen. (Buzánszky Jenô) A Zsámbéki Sport Klub hírei Öregfiúk Sóskút Zsámbék 5:2 Góllövô: Fabók Attila, Miklósi Ferenc Zsámbék Perbál 2:3 Góllövô: Bartók Zsolt, Monos Roland Zsámbék Tordas 8:0 Góllövô: Miklósi Ferenc (3), Fabók Attila, Bartók Zsolt, Haupt József, Monos Zoltán (2) Felnôtt Bana Zsámbék 2:1 Góllövô: Waltner Ádám Zsámbék Tardos 1:2 Góllövô: Tuba Gergely Ács Zsámbék 4:1 Góllövô: Balla Dávid, Szabó Achilles (2), Káldi Sándor Zsámbék Komárom 1:3 Góllövô: Veszelovszki Bence U19 Bana Zsámbék 1:17 Góllövô: Kiss Krisztián, Sugár Bálint (2), Tamásovics Máté (4), Fabók Bence (2), Billege Bálint, Stábel Nándor, Pataki Imre (2), Sugár Kolos, Németh László (2), Harcos Balázs Zsámbék Tardos 3:1 Góllövô: Csiki Csaba, Pataki Imre, Tamásovics Máté Ács Zsámbék 6:2 Góllövô: Stábel Nándor, Ludányi Alex Zsámbék Naszály 13:0 Góllövô: Pataki Imre (2), Ludányi Alex (2), Greznár Károly (3), Bessenyei Dániel, Kun Kristóf (2), Billege Bálint, Fabók Bence, Németh László U16 Zsámbék Oroszlány 5:0 Góllövô: Sugár Soma, Pataki Imre (2), Kállay Benedek (2) Zsámbék Koppánymonostor 7:0 Góllövô: Karai Botond, Pataki Imre (3), Haupt Márk (2), Bálint Szabolcs Kecskéd Zsámbék 0:3 Góllövô: Pataki Imre, Karai Botond, Kiss Krisztián Ete Zsámbék 3:1 Góllövô: Áprily Gergô Zsámbék Bábolna 5:1 Góllövô: Pataki Imre (3), Kállay Benedek, Karai Botond U14 Zsámbék Oroszlány 0:3 Zsámbék Koppánymonostor 0:4 Kecskéd Zsámbék 4:1 Góllövô: Gulyás Milán Ete Zsámbék 0:5 Góllövô: Haupt Márk, Miklósi Dominik, Homoki Péter, Budai Péter, Greznár Kevin Zsámbék Bábolna 1:2 Góllövô: Nagy Timur Milán Magyar Kupa 3. forduló Zsámbék Sárisáp 1:1 Góllövô: Káldi Sándor (büntetôkkel: 8:9) A továbbjutás 11-es rúgásokkal dôlt el a sárisápi csapat elônyére. Futsal U15 A megyei verseny után a Nyugati Régió mezônyének sorsolását követôen, április 12-én a Rába ETO-val találtuk szembe magunkat. A mérkôzés az alábbiak szerint alakult. Rába ETO Zsámbéki Sport Klub 8:3 Góllövô: Karai Botond (2), Kállay Benedek A visszavágóra április 19-én, Piliscsabán került sor. Ezen a napon is az esélyesebbnek várható csapat teljesítménye volt sikeres. Zsámbék Rába ETO 1:7 Góllövô: Haupt Márk Az országos középdöntôbe kerülés idén nem sikerült, azonban szégyenkezésre semmi okunk, hiszen a srácok mindkét mérkôzésen példaértékûen, nagyot küzdöttek! Bozsik korosztályok Fiatal focistáink nagy lelkesedéssel vesznek részt a tornákon. Játékszeretetükkel csupa szív játékot produkálnak minden alkalommal. Napközis tábor Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét megrendezzük a 7-15 éves gyermekek részére nyári napközis focitáborunkat. Várjuk azokat a srácokat, akik szeretnék jó hangulatban, és közösségben, a foci mellett hasznosan eltölteni a nyári szünetük egy részét. A tábor ideje: U7 - U9 - U11 (Bozsik program korosztályok): június (5 nap, hétfôtôl-péntekig) U13/U14 - U15 csapatok: június (5 nap, hétfôtôl-péntekig) Részvételi díj: ,- Ft (testvérnek a részvételi díjból 3.000,- Ft; -3. testvér estén további 3.000,- Ft kedvezmény) Ellátás: reggeli, meleg ebéd, uzsonna Érkezés: ig, Távozás: ig Befizetés/jelentkezés: Kungl Vilmos/Veszelovszki Bence/Szabó Norbert/Für István edzôknél. Részletfizetési lehetôség: 1. részlet befizetésének határideje: május részlet befizetésének határideje: június 10. Jelentkezési határidô: június 10. Programok: napi 2x fociedzés, játékos sportversenyek, kirándulás, strand/uszoda. Mindkét turnusban, min. két edzô vezetésével tartjuk a foglalkozásokat, korosztályoknak megfelelôen. Szükséges felszerelés: idôjárásnak megfelelô sportöltözet, sportcipô + váltóruha, papucs, törülközô. A tábor ideje alatt értékeljük, pénteken díjazzuk a résztvevôk heti sportteljesítményét! További információ: címen, vagy a / telefonszámon kérhetô. A táborba nem csak igazolt játékosainkat várjuk! Hajrá Zsámbék! Csak a Zsámbék! Veszelovszkiné Palóczi Krisztina Pregitzer György tanítványainak sikerei a különbözô sakk-versenyeken Pest megyei Egyéni Sakk Diákolimpia Az aszódi Evangélikus Gimnáziumban rendezték meg február 7-én és 21-én a Pest megyei Egyéni Sakk Diákolimpiát. A Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete sakk szakosztályának vezetôje Pregitzer György, a Telki Pipacsvirág Általános Iskolában tanítja a sakk tudományára a tanulókat, amelyek közül idén 29-en vettek részt az eseményen, és majdnem minden kategóriában érmet szereztek. Aranyérem: Persányi Barnabás (Profi fiúk, 2. korcsoport), Kajzinger Panna (Amatôr lányok, 2. korcsoport), Vukics Borbála (Amatôr lányok, 1. korcsoport) Ezüstérem: Csizmadia Hanna (Amatôr lányok, 1. korcsoport), Bedô Gergô (Amatôr fiúk, 3. korcsoport), Moore Annika (Amatôr lányok, 3. korcsoport) Bronzérem: Persányi Bálint (Amatôr fiúk, 1. korcsoport) Pest megyei Sakk Csapat Diákolimpia A március 7-én megrendezett Pest megyei Sakk Csapat Diákolimpián, Pregitzer György tanár összesen tíz csapatot indított különbözô korcsoportokban: ötöt az alsós fiúk kategóriájában, hármat az alsós lányoknál, és kettôt a felsôs fiúknál. Ismét kiemelkedô eredmények születtek. Ezüstérem: Telki alsós fiúk 1. csapata: Persányi Barnabás, Láng Bertalan, Marosi Bálint, Persányi Bálint, Móczár Sebestyén (Alsós fiúk kategóriája) Bronzérem: Telki alsós lányok 1. csapata: Kajzinger Panna, Szabó Panna, Vukics Borbála (Alsós lányok kategóriája) Országos Egyéni Sakk Diákolimpia Április 2. és 4. között Miskolcon rendezték meg az Országos Egyéni Sakk Diákolimpiát. Az országos döntôbe a megyei döntôkbôl továbbjutó 507 versenyzô került. A Telki Pipacsvirág Általános Iskolából idén hat diák került az országos döntôbe. Közülük Persányi Barnabás 9 fordulón át megnyerte bajnokságot. Barnabás a Pest megyei bajnoki cím mellett megszerezte a Magyarország Diákolimpiai Bajnoka címet is. Gratulálunk a versenyzôk sikereihez és természetesen Pregitzer György tanárnak az eredményes felkészítô munkához! (Munkatársunktól) MÁJUS

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Adventi pillanatképek. Zsámbékon

Adventi pillanatképek. Zsámbékon zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2014. december www.zsambek.hu exkluzív interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Horgos Zsolt alpolgármesterrel elsô adventi gyertyagyújtás és

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek 2013. május www.zsambek.hu A kitelepítésre emlékeztek Önkormányzati döntések Közmeghallgatás Elballagtak diákjaink ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Zsámbéki Sport Klub hírei Beszámoló

Részletesebben

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

2015. február www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

2015. február www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. február www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel önkormányzati döntések a magyar kultúra napja gálamûsor Zsámbékon Félévzáró kiállítás

Részletesebben

2014. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. november www.zsambek.hu Interjú Horváth László alpolgármesterrel Választási körkép Megalakult Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselô-testülete

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. A u g u s z t u s 2 0 - a i ü n n e p ü n k Magyarok Nagyosszonya ünnepe Tájékoztatom a kedves híveket hogy 2012 október

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember

XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember Tanévnyitó 2013/2014 Devecserben a tanévnyitó ünnepélyek az utóbbi években valami miatt rendhagyóak voltak. Idén

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja Adamis Anna versével kívánunk a végzős diákoknak sok sikert további tanulmányaikhoz! És mi arra születtünk, hogy a föld sebeit begyógyítsuk,

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

2014. május 15. - XXV. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

2014. május 15. - XXV. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. május 15. - XXV. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ........... 2-4 A Magyar Posta válasza..... 5 EP-választás 2014........ 5 Óvodás és iskolás

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus Ingyenes Javuló közbiztonság György Ádám koncertje Interjú Borbély Mihállyal HIRDETÉS Nyári nyitvatartás, június

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tavasszal a Petőfi utca is megszépül 6. oldal Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata 23. oldal Májusban európai parlamenti választás lesz

Részletesebben

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Futóverseny eredményhirdetése. Lovasbemutató a Deres Lovasudvarban

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Futóverseny eredményhirdetése. Lovasbemutató a Deres Lovasudvarban Kistarcsai Híradó Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 5. szám Lovasbemutató a Deres Lovasudvarban Futóverseny eredményhirdetése Solymosi Sándor polgármester megnyitja a rendezvényt

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

Új helyen a polgármesteri hivatal Húsvéti fejtörő... 2 Statisztika, avagy játék a számokkal... 8 9 Várják a véradókat... 12

Új helyen a polgármesteri hivatal Húsvéti fejtörő... 2 Statisztika, avagy játék a számokkal... 8 9 Várják a véradókat... 12 Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM AJÁNLÓ 2012. ÁPRILIS 6. Új helyen a polgármesteri hivatal Húsvéti fejtörő....................... 2 Statisztika, avagy játék a számokkal.......................

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben

Felújítják a villamos vonalát

Felújítják a villamos vonalát 11. MOST 24. MONDJA EL A kőbányai önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi közmeghallgatását november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ I.

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS Fásítási program Pusztaszabolcson Folytatódik a nagyszabású fásítási program, amelyet

Részletesebben