TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola"

Átírás

1 TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola A természet nem templom, hanem műhely, benne a munkás az ember. (Turgenyev) 1. A fenntarthatóság pedagógiája A remény paradigmája a XXI. század számára. Budapest, Körlánc Egyesület, ÁDÁM Ferencné: Környezeti nevelés a természetben. In: Havas Péter (szerk.): Körlánc kalauz. Gyakorlati útmutató a helyi közösségek bevonásával történő környezeti neveléshez. Budapest, Ecotrend Bt., p. 3. ADORJÁN Rita: Mi is az erdei iskola? = A biológia tanítása sz p. 4. AGÁRDY Sándor: Erdei iskola kézikönyv : tornyospálcai modell. Budapest, AGÁRDY Sándor: Praktikum az óvodai és általános iskolai környezeti neveléshez mindenkinek. Budapest, Aqua K., BÁRTOL Réka GILLY Zsolt: Keretjáték, kommandó, bendőrök : Buckavidék vándorai. = Természetbúvár sz p. 7. BÉRES Mária: Az erdőből jöttünk. Oktatási ötlettár a fákról és az erdőről. Budapest, Független Ökológiai Központ, BERGER, Karen: Túrázás : Tervezés, ruházat, terep, sátorozás, biztonság, felszerelés. Budapest, Mérték, BORHIDI Attila: A növény és környezete. In: Kárpáti Zoltán (szerk.): A növények világa II. Budapest, Gondolat, BOZÓ László: Levegőkörnyezet : Modellezés és megfigyelés. Budapest, Akad. K., BŐDI Erzsébet: Bevezetés a magyar néprajzi terepmunka módszertanába : jegyzet. Debrecen, KLTE Könyvt. Soksz., BREIER Erika PADISÁK Gábor: Herba-kert : Iskolai és házi gyógynövénykertek kialakítása. Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási K., DARVAS Lászlóné: A Városliget Környezetvédelmi oktatóközpont a ligetben a Ligetért. = Új Pedagógiai Szemle sz p. 14. FAGGYAS Jánosné: A terepgyakorlat. = Tanító sz p. 15. FELFÖLDY László: A vizek környezettana. Budapest, Mezőgazd. K., FRANYÓ István: Zöld föld felett, kék ég alatt : olvasnivalók hazánk élővilágáról. Budapest, XII. ker. Pedagógiai Szolg. Közp., GÉCZI János: A természetről való gondolkodás pedagógiai háttere előadássorozatok és tanulmányutak tapasztalatai. = Acta paedagogica (Pécs) sz p. 18. GYARMATI Pál: Magyarország földtana : földrajz, geográfus valamint környezettan és környezettudomány szakos hallgatóknak. Debrecen, Kossuth Egyet. K., GYENES Csilla: Környezeti nevelés és hagyományőrzés az erdei iskolában. = Cédrus sz p.

2 20. GYÖNGYÖSSY Péter: Természetről a természetben : Környezeti nevelés a gyakorlatban. Budapest, Kerekerdő Alapítvány, HAVAS Péter (szerk.): Körlánc kalauz. Gyakorlati útmutató a helyi közösségek bevonásával történő környezeti neveléshez. Budapest, Ecotrend Bt., HAVAS Péter (szerk.): Útmutató a környezetpedagógus-továbbképzéshez. Budapest, ELTE, HAVAS Péter: Értékek és értékátadás a környezeti nevelésben. =Iskolakultúra sz p. 24. HORTOBÁGYI Katalin (szerk.): Környezeti nevelés az erdei iskolában. Budapest, Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért, HORTOBÁGYI Katalin: Az erdei iskola. = Család, gyermek, ifjúság sz p. 26. HORTOBÁGYI Katalin: Ahol a fáktól jobban látni az erdőt : Az erdei iskola pedagógiájáról. = Új Pedagógiai Szemle sz p. 27. HORVÁTH Miklósné (összeáll.): Árnyékban fényben : környezetvédelmi megfigyelések, kísérletek. Budapest, Pont K., JANKOVICHNÉ TÓTH Andrea - PŐCZE Gábor: A tereptanár : a gyakorlat pedagógusa és mestere. = Új Pedagógiai Szemle sz p. 29. KACZIBA Lajosné: A vízparti erdei iskola programja. = A biológia tanítása sz p. 30. KACSUR István: Ismeretrendszerek és módszerek az ökológia- környezetvédelem tanításában. Budapest, Tankvk., KANCZLER György (szerk.): Környezeti nevelés az erdőben a művészet eszközeivel. Budapest, Öko-Fórum Alapítvány, KÁRÁSZ Imre (szerk.): Környezetünk vizsgálata : Foglalkozási tervek a környezeti neveléshez. Budapest, NSZI, KÁRÁSZ Imre: Ember és környezete. Ökológiai és környezetvédelmi terepgyakorlatok. Budapest, NSZI, KÁRÁSZ Imre: Környezetbiológia. Egységes jegyzet. Budapest, Nemzeti Tankvk., KÁRÁSZ Imre: Ökológia és környezetelemzés. Terepgyakorlati praktikum. Budapest, Pont K., KÁRÁSZ Imre: Ökológiai és környezetvédelmi alapismeretek. Tanári segédkönyv. Budapest, KTM- Typotex Kft., KÁRÁSZ Imre: Terepi környezeti nevelés. Komplex terepgyakorlat. Pedagógus Környezeti Továbbképzés sorozat 16. köt. Eger, EKF Környezettudományi Tanszék, KERÉNYI Attila: Környezettan : Természet és társadalom globális nézőpontból. Budapest, Mezőgazda, KERTÉSZ Ádám: Tájökológia. Budapest, Holnap K., KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona: Terep- és laborvizsgálati módszerek a természeti földrajzban. Szeged, JATEPress, 1995, 1998, KINCSEK Irén MAROS Tünde: Terepvizsgálatok alternatív formái a projektpedagógiában. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektmódszer 4. Kecskemét, KF TFK, p. 42. KISS Gábor: Hogyan építsünk tanösvényt? Budapest, Földtani Örökségünk Egyesület, KISS Józsefné: Erdei iskola. = Család, gyermek, ifjúság sz. 71.p. 44. KOCSIS József: Fák, erdők, iskolák. = Új Pedagógiai Szemle sz p. 45. KÓS Károly: Mihez kezdjünk a természetben? Budapest, Mezőgazd. K., 1985.

3 46. KOSZTOLÁNYI Istvánné: Az erdei iskola hasznos könyve. Budapest, Nemzeti Tankvk., KOVÁCS István: Óvjuk a természetet! : Természetvédelmi olvasókönyv. Budapest, Tankvk., KOVÁCS Miklós (szerk.): A környezetvédelem biológiai alapjai. Budapest, Mezőgazd. K., KOVÁTS Nóra KACSUR István: Ökológiai praktikum. Veszprém, Pannon Egyetemi K., KOVÁTSNÉ NÉMETH Mária: Erdőpedagógia. Győr, KÖNCZEI Réka NAGY Andrea: Zöldköznapi kalauz. Budapest, Föld Napja Alapítvány, KRISKA György SCHEUER Zsuzsanna: Gyertek velünk erdei iskolába! : Farkaserdei erdei iskola projekt. Budapest, Flaccus, KROPOG Erzsébet: Környezettani vizsgálatok. Budapest, Műszaki, KUKNYÓ János (szerk.): A környezeti nevelés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében : mérések, elemzések, tanulmányok. Nyíregyháza, M. Ped. Közműv. És Képzési Int., KURUCZ Gábor: Mi az az erdei iskola? = Képzés és gyakorlat sz p. 56. LEHOCZKY János: Integrált programok a Deák tériek erdei iskolájában. = Iskolakultúra sz p. 57. LEHOCZKY János: Iskola a természetben avagy a környezeti nevelés gyakorlata. Budapest, Raabe K., LEHOCZKY János: Tanítási projektek az erdei iskolában. In: Kosztolányi Istvánné (szerk.): Az erdei iskola hasznos könyve. Budapest, Nemzeti Tankvk., p. 59. LÉNÁRD Gábor: Természet játék tapasztalat. Budapest, OKI Iskolafejlesztési Központ, LENTI István (szerk.): A természet kincsei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Közgyűlés, LUDÁNYI Lajos: A Sligo-projekt. = Új Pedagógiai Szemle sz p. [2010. március 11.] 62. LÜKŐ István: A környezeti szocializáció néhány oktatási és szociológiai kérdése. = Iskolakultúra sz p. 63. LÜKŐ István: Környezetpedagógia : Bevezetés a környezeti nevelés pedagógiai és társadalmi kérdéseibe. Budapest, Nemzeti Tankvk., LÜKŐ István: Bevezetés a környezeti nevelés pedagógiai és társadalmi kérdéseibe. Sopron, Edutech K., MATOLAY Ildikó: Iskolai környezeti nevelés tanórán kívül. Szakdolgozat. Budapest, Magyar Iparművészeti Egyetem, MÉRŐ Ágnes: A projektmódszer lehetőségei a környezeti tanulásban. = Új Pedagógiai Szemle sz. 67. MESTER Miklósné: Zöld kalandok Az erdő. Celldömölk, Apáczai K., MESTER Zsolt: Természetismereti terepgyakorlat : Somlyó Nagy-Hársas Szuhaszöglet. [2010. ápr. 9. ] 69. MILTNER Zsolt: A módszeradaptáció és alkalmazása a természettudományok oktatásában és a környezeti nevelésben. (gyakorlati példák bemutatásával) = Új Pedagógiai Szemle sz. 70. NÁDAI Magda: Erdei számos-képes könyv : Hasonlatokkal elképzeltető adattár. Budapest, Flaccus K., 2004.

4 71. NÁDAI Magda: Erdei ünnepek és hétköznapok gyerekekkel : Programok Madarak, fák Napjára, Erdők Hetére és az egész éves erdőjáráshoz. Budapest, Flaccus K., NAGY C. Edit: A környezeti nevelésben alkalmazott oktatási színterek, korszerű módszerek hatása a környezettudatos magatartás kialakítására. = Új Pedagógiai Szemle sz. (Step by Step Projektről ) [2010. ápr. 16.] 73. NAGYNÉ CSEKEI Zsuzsa: Iskola az erdőben? = Köznevelés sz. 5.p. 74. NAGYNÉ MUSSÓ Judit: Erdei iskolai program- és tanulásszervezés. = Tanító sz p. 75. NAHALKA István: A környezeti nevelés tantervi kérdései. In: Havas Péter (szerk.): Útmutató a környezetpedagógus-továbbképzéshez. Budapest, ELTE, NÉMETH Ferenc SEREGÉLYES Tibor: Ne bántsd a virágot! Budapest, Orsz. Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, NÉMETHNÉ KATONA Judit: A környezet- és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése a Máriaremetei szurdokvölgy példáján. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Doktori értekezés tézisei, /publikaciok_2edb_nemethne_tezisek.pdf [ ] 78. Nemzeti környezeti nevelési stratégia. Budapest, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, ORGOVÁNYI Anikó: Természetpedagógia : Környezeti nevelés (?) haladóknak = Új Pedagógiai Szemle sz. 80. Ösvény Komplex terepi Oktató és Szolgáltató Csoport honlapja természetismereti és földrajzi terepgyakorlatok megszervezéséhez. [2010.márc. 22.] 81. PALMER, Joy NEAL, Philip: A környezeti nevelés kézikönyve. Budapest, Körlánc, Info-Group, PAPP Mihály: Terepi munka a biológia keretében a 7. osztályban. = Új Kép sz p. 83. PAVLICS Gáborné: A kőzetgyűjtés szemléletfejlesztő szerepe a tanárképzésben. = Földrajztanítás sz p. 84. READING, Jeff TAVEN, George: Kerti iskola : híd a tantárgyak között. = Cédrus sz p. 85. SCHREIBERT Ferenc FEST Attila: Debreceniek és szarvasiak együtt a környezeti nevelésért. = Módszertani Közlemények sz p. 86. SCHREIBERT Ferenc: Főiskolánk projektjei a környezeti nevelés megújításáért. = Módszertani Közlemények sz p. 87. SCHRÓTH Ágnes (szerk.): Környezeti nevelés a középiskolában. Budapest, Trefort K., SERFŐZŐ Sarolta DOMONKOS János (szerk.): Tanórán kívüli környezeti nevelés hazánk jobb környezetállapotáért. Budapest, Magyar Környezetvédelmi Egyesület, SOUTHWOOD, T.R.E.: Ökológiai módszerek különös tekintettel a rovarpopulációk tanulmányozására. Budapest, Mezőgazd. K., SZABADOS Klára: Terepi oktatás lehetőségei a természetvédelmi területeken. = Új Kép sz. 23. p. 91. SZALKAY Csilla PENSZKA Károly: Természetvédelmi, környezetvédelmi és tájökológiai praktikum. Budapest, Műszaki K., SZALKAY Csilla PENSZKA Károly: Természetvédelmi, környezetvédelmi és tájökológiai terepi gyakorlatok. Budapest, Műszaki K., 2010.

5 93. SZERÉNYI Gábor: Biológiai terepgyakorlatok. Budapest, Tankvk., SZERÉNYI Gábor: Természetismereti, ökológiai és környezetvédelmi vizsgálatok terepen és laboratóriumban. Budapest, Korona, SZILÁGYI László: A folyók örökbefogadása : az élővizekkel kapcsolatos környezeti nevelésről. = Új Pedagógiai Szemle sz p. 96. Terepgyakorlatok rendje a PTE TTK Földrajzi Intézetében.(a terepgyakorlat fogalmáról is van benne szó) [2010. ápr. 9.] 97. UNGER János: Bevezetés a térképészetbe : Földrajz, geográfus és környezettan szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Szeged, JATEPress, 1999., UNGVÁRI Jánosné: Kölcsönhatások a természetben. Debrecen, VADKERTI Edit: Oktatási segédanyag a Szünbiológiai terepgyakorlat zootaxonómiai részéhez. [2010. ápr. 9. ] 100. VÁSÁRHELYI Tamás: Taníthatjuk-e az élet szeretetét megkövült lények, préselt növények, kitömött állatok közt? = Iskolakultúra sz.

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Mondd el, és elfelejtem, tanítsd meg, és emlékezem rá, lehessek

Részletesebben

KÉSZÍTSÜK EL AZ ÓVODA, AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA, A GIMNÁZIUM, A SZAKKÉPZÉSI ISKOLÁK KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJÁT MUNKAFÜZET.

KÉSZÍTSÜK EL AZ ÓVODA, AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA, A GIMNÁZIUM, A SZAKKÉPZÉSI ISKOLÁK KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJÁT MUNKAFÜZET. KÉSZÍTSÜK EL AZ ÓVODA, AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA, A GIMNÁZIUM, A SZAKKÉPZÉSI ISKOLÁK KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJÁT MUNKAFÜZET Készítette: Természet- és Környezetvédõ Tanárok Egyesülete Ez a munkafüzet az Ökológiai

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép 23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító erejét ma már senki sem vitatja, sőt egyre többen valljuk, hogy ez a nevelés fonala, és a nevelés

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI. Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI. Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

Iskolán kívüli környezeti nevelés

Iskolán kívüli környezeti nevelés Iskolán kívüli környezeti nevelés Az iskola, a felnőtt társadalom legfontosabb feladata, hogy az új nemzedékek számára a követendő minták és normák közvetítése mellett lehetővé tegye az érvényesülést elősegítő,

Részletesebben

Környezeti és egészségügyi nevelési program városi általános iskolák számára

Környezeti és egészségügyi nevelési program városi általános iskolák számára Környezeti és egészségügyi nevelési program városi általános iskolák számára A Nevelési Program jellemzői Törvényességi kötelezettség: minden intézményben szükséges (iskola, kollégium) A KEN program a

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben

Abolygónkon jelentkező globális környezeti problémák és világjelenségek egyértelműen

Abolygónkon jelentkező globális környezeti problémák és világjelenségek egyértelműen A környezeti problémák iránti érzékenyítés a köznevelésben Szemle Vállaljuk, hogy örökségünket, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért,

Részletesebben

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY Sic itur ad astra. SZEGED SCIENTISTS ACADEMY a MI tanáraink tanár tanár Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad. Eötvös József tanár Tanár az lehet, aki abban a középiskolában,

Részletesebben

I. Természettudományos Oktatási Szakkiállítás és TÁMOP 3.1.3. Természettudományi Műhelykonferencia

I. Természettudományos Oktatási Szakkiállítás és TÁMOP 3.1.3. Természettudományi Műhelykonferencia I. Természettudományos Oktatási Szakkiállítás és TÁMOP 3.1.3. Természettudományi Műhelykonferencia 2013. október 19. Budapest Helyszín: Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Rátkai Márton

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA KAPOSVÁRI EGYETEM Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzı Fıiskola GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2007. 2 A Nevelési Program jellemzıi Törvényességi kötelezettség: minden

Részletesebben

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

Pedagógusképzés. Helyzetkép

Pedagógusképzés. Helyzetkép Pedagógusképzés A társadalom elsősorban az iskolától várja az általános környezeti neveltségi szint emelését. Ezért Magyarország környezeti állapotának és az állampolgárok környezethez való viszonyulásának

Részletesebben

Felkészítés a környezeti nevelésre a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán

Felkészítés a környezeti nevelésre a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán Lesku Katalin Felkészítés a környezeti nevelésre a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán Bevezetés A bennünket körülvevő környezet állapota napjainkban nagymértékű változásokon megy keresztül.

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN. ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET

FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN. ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET RENDEZŐ: ELTE Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása program az Eötvös Workshop in Science rendezvénysorozat keretében

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ CIVIL ZÖLD SZERVEZETEKKEL

PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ CIVIL ZÖLD SZERVEZETEKKEL PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ CIVIL ZÖLD SZERVEZETEKKEL Nagy Andrea, s.nagy.andrea@gtk.szie.hu Szent István Egyetem Pályatervezési és Tanárképző Intézet 1. A vizsgálat célja Egy folyamatban lévő pedagógiai innováció

Részletesebben

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Marsi Mónika, 2004, KöNKomP, 2005. 1 Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben