Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának"

Átírás

1 Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai beszámolója augusztus augusztus 1

2 ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei gyermekvédelmi szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata 1. Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálat Alapadatai: Teljes név: ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálat Rövid név: ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat Elérhetőségei: Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 6. Telefon: 06-62/ / e- mail: Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat Szolgálat igazgatója: Balogh Zsolt, szociális munkás Elérhetőségei: 06-62/ Adminisztrációs munkatárs: Tóth Heléna Elérhetőségei: 06-62/ A szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásának helye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, 6726 Szeged, Bal fasor A szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásának ideje Hétköznapokon ig 2

3 2. A szaktanácsadói szolgáltatási tevékenységek jogszabályi alapja: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi IX. sz. törvénnyel módosított évi XXXI. törvény. A gyámhatóságokról, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokról, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM. rendelet. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény. A Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. A számvitelről szóló évi C. törvény. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről 3. A szolgáltatótevékenység szakterületi besorolása A szaktanácsadói szolgálat a gyermekvédelmi szakellátások rendszerén belül, a gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében ellátja a gyermekvédelmi szaktanácsadási feladatokat. 4. A szolgáltatótevékenység helye az ÁGOTA Alapítvány szervezeti keretein belül A szaktanácsadói szolgálat az ÁGOTA Alapítvány Felnőttképző Intézményi tevékenységének keretén belül az állami feladatvállalás területéhez tartozik. 5. A szaktanácsadói szolgálat szervezeti felépítése és munkacsoportjai Vezetés és koordináció: 1 fő szolgálatvezető 1 fő adminisztrátor Munkacsoportok: Pedagógiai szaktanácsadói csoport Egészségügyi, gyermekpszichológiai és mentálhigiénés szaktanácsadói csoport Tudományos kutatási munkacsoport Felnőttképzési munkacsoport Pályázati tanácsadói munkacsoport Gyermekvédelmi szakellátási jogi munkacsoport 3

4 6. A szolgáltatótevékenység keretében ellátott feladatok A szaktanácsadói szolgálat a szakellátást nyújtó intézmények felkérésére az évi XXXI. tv. (Gyvt.) a értelmében: 65. A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a szaktanácsadás keretében a) szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához, b) javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását. A szaktanácsadói szolgálat a szakellátást nyújtó intézmények felkérésére a 15/1998. NM rendelet a- h) pontjai alapján segítséget nyújt: a) az intézmény szakmai programja, házirendje elkészítéséhez, b) az intézmény szakmai átalakításának, megtervezéséhez, illetve kivitelezéséhez, c) az intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez, d) továbbképzések szervezéséhez, e) szakmai munkaközösségek működéséhez, f) szakmai pályázati lehetőségek figyelemmel kíséréséhez és a pályázatok elkészítéséhez, g) új szakmai módszerek, eszközök megismeréséhez, h) egyéb - a szaktanácsadás keretébe tartozó - az intézmény által igényelt feladatok elvégzéséhez. 6.1 A szolgáltatótevékenység módszerei a) A felkérő intézmény szakmai programja, házirendje elkészítésében nyújtott segítségadásban: Megvizsgálja a már meglévő szakmai programot, illetve házirendet Szükség esetén konzultál az intézmény dolgozóival, illetve a szolgáltatásban érintett felekkel Szükség esetén jó mintákat és gyakorlatokat kutat fel és bocsát az intézmény rendelkezésére Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) Szakmai javaslatot fogalmaz meg a szakmai program, illetve házirend elkészítéséhez b) A felkérő intézmény szakmai átalakításának megtervezéséhez, illetve kivitelezéséhez nyújtott segítségadásban: 4

5 Áttekinti a már meglévő szakmai struktúrát, illetve tanácsot nyújt a fejlesztéshez és kivitelezéshez Szükség esetén konzultál az intézmény dolgozóival, illetve a szolgáltatásban érintett felekkel Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) Szükség esetén jó mintákat és gyakorlatokat kutat fel és bocsát az intézmény rendelkezésére Szakmai javaslatot fogalmaz meg a szakmai átalakítás megtervezéséhez és kivitelezéséhez c) A felkérő intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez nyújtott segítségadásban: Szaktanácsot nyújt az értékeléshez szükséges kritérium és eszközrendszer kiilletve átdolgozásához Szükség esetén jó mintákat és gyakorlatokat kutat fel és bocsát az intézmény rendelkezésére Szükség esetén gyarapítja az értékelésbe bevont munkatársak értékelésmódszertani ismereteit Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) Szakmai javaslatot fogalmaz meg intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez d) A felkérő intézmény számára továbbképzések szervezéséhez nyújtott segítségadásban: Fogadja az intézmény részéről érkező továbbképzési igényeket Naprakész adatbázist tart rendelkezésre a szakterület számára meghirdetett képzésekről Segítséget nyújt a kínált képzésekből a továbbképzési igényekhez illeszthető képzés kiválasztásában Szükség esetén közreműködik a képzést nyújtó intézmény és a felkérő intézmény kapcsolatfelvételében Speciális képzési igények esetén igyekszik felkutatni olyan képzőintézményeket, melyek a különleges továbbképzési igényekre már kidolgozott képzéssel rendelkeznek, illetve vállalják az intézményre szabott képzési programok kidolgozását e) A felkérő intézmény szakmai munkaközösségeinek működéséhez nyújtott segítségadásban: 5

6 Javaslatokat fogalmaz meg a munkaközösségek működéséhez Szükség esetén felkutatja a munkaközösségek működését segítő képzéseket illetve szakmai támogatási módszereket Szükség esetén külső szakértőt vonhat be a munkaközösség működésének különleges eseteihez Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) f) A felkérő intézmény számára szakmai pályázati lehetőségek figyelemmel kíséréséhez és a pályázatok elkészítéséhez nyújtott segítségadásban Fogadja a felkérő intézmények pályázatokkal kapcsolatos kérdéseit, kéréseit Segítséget nyújt pályázati lehetőségek felkutatásában Naprakész adatbázist tart elérhetően a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban Meglévő fejlesztési, pályázati igény esetén figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, és megfelelő kiírás esetén értesíti a felkérő intézményt a pályázatról Szaktanácsot ad a pályázatok kidolgozásához, benyújtásához, kezeléséhez, megvalósításához, elszámolásához, ellenőrzéséhez és lezárásához Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. hálózatépítés keretében) g) A felkérő intézmény számára új szakmai módszerek, eszközök megismeréséhez nyújtott segítségadásban Monitorozza és számon tartja a megjelenő új szakmai módszereket és eszközöket Megfogalmazott igény esetén megfelelő szakmai módszert, illetve eszközt keres az intézmény számára Támogatást nyújt a módszereket közzétevő szakmai közreműködők megtalálásához, illetve a velük való kapcsolat felvételéhez Segítséget nyújt a szakterület vonatkozó szakirodalmának és kutatási eredményeinek felkutatásához és megismeréséhez h) A felkérő intézmény számára egyéb - a szaktanácsadás keretébe tartozó - az intézmény által igényelt feladatok elvégzéséhez nyújtott segítségadásban Fogadja és megvizsgálja a felkérő intézmény részéről érkező igényeket Szükség esetén külső szakértő bevonásával alakítja ki álláspontját Szakmai javaslatot fogalmaz meg intézmény által megjelölt kérdésben 6

7 ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei gyermekvédelmi szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata Szakmai beszámoló augusztus augusztus 08. A megvalósított tevékenységekről időrendben JÚLIUS Július hónapban 2 alkalommal hívott össze munkaértekezletet Szaktanácsadói Szolgálatunk vezetője, ( és ) Munkaértekezletünkön a havi munkafolyamatok egyeztetése történt. Folyamatos pályázatfigyelésünknek köszönhetően 3 pályázati lehetőségről tudtuk értesíteni partnereinket. A hódmezővásárhelyi lakásotthonban június hónapban elindult innovatív pedagógiai módszer (KÁSZPEM) alkalmazásához, megvalósításához kapcsolódóan szakmai segítséget és folyamatos szupervíziót biztosított Balogh Zsolt, az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat vezetője, az Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoport tagja. Ennek keretében megvalósított tevékenységek, időpontok, elért résztvevők száma: július 06. Szakmai konzultáció Szabó László szakmai vezetővel és Báródi Orsolya lakásotthon vezetővel július 13. Monitoring team felállítása, fókuszok meghatározása, célkitűzések rögzítése a fókuszoknak megfelelően. Szakmai vezetőkkel történő telefonos konzultáció alkalmával nyári szabadidős programot tudtunk ajánlani lakásotthonban élő gyermekek és fiatalok számára, mely lehetőségnek köszönhetően 25 fő tudott részt venni egy közösségépítő, konfliktuskezelési alternatívákat is nyújtó országos táborban. Az itt alkalmazott 2 fő 5 fő 7

8 élményprogramok és élményprogramokba ágyazott szakmai programok hatékonyan segítették a gyermekek és fiatalok személyiségfejlődését AUGUSZTUS Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat tájékoztató levelet küldött elektronikus úton minden Partnerintézménye számára, így írásban is megkapta mindenki az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat megváltozott elérhetőségeit és újabb 2 évre szóló programját. Tájékoztattuk Partnereinket feladatainkról, a szolgáltatások igénybevételének módjáról, terveinkről. Augusztus hónapban egy alkalommal hívott össze munkaértekezletet Szaktanácsadói Szolgálatunk Igazgatója ( ) Munkaértekezletünkön beszámoltunk a Szaktanácsadói Szolgálatunk aktualitásairól, folyamatban lévő ügyei intézéséről, valamint tájékoztatást adtunk a szolgáltatásainkra vonatkozó igényekről is. Az internet segítségével továbbképzési lehetőségeket kutattunk fel a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek részére, ám számtalan esetben tapasztalhattuk, hogy igen magas ezeknek a költsége, melyet kollégáinknak nem áll módjában finanszírozni. Ennek okán Szaktanácsadói Szolgálatunk a 15/1998. Nm. rendelet d.) pontjában meghatározott feladatvállalásaink szerint a felmerülő továbbképzési igényt eljutatta a Felnőttképzési Szaktanácsadói Munkacsoporthoz. Adekvát munkacsoportunk az ÁGOTA Alapítvány Felnőttképző Intézményével egyeztetve szeptember hónaptól, 25 fő részvételével KÁSZPEM (Kothencz-féle ÁGOTA Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer) Alaptanfolyamot indított, melyben a részvétel ingyenes. A fent említett induló KÁSZPEM továbbképzés szervezésében hatékony segítséget nyújtottunk: a kiértesítést követően összegyűjtöttük a jelentkezőket, megterveztük a csoportokat, és egyeztettük az induló dátumot. E képzés által olyan eszközt kaphatnak kollégáink a kezükbe, mellyel a csalásból kiemelt gyermekek és fiatalok nevelése eredményesebbé, társadalmi beilleszkedésük pedig sikeresebbé válhat. A minél sikeresebb informálhatóság érdekében a Partnerintézményeink elérhetőségeit tartalmazó adatbázist frissítettük, aktualizáltuk, kiegészítettük, hogy a továbbiakban is zökkenőmentes kapcsolatokat tudjunk ápolni. Folyamatos pályázat figyelésünknek köszönhetően egy pályázatról tudtuk értesíteni Partnereinket. ( Ez vagyon Én című fotópályázatot adtunk közzé a partnereink számára.) Hírt adtunk egy Budapesten októberben megrendezésre kerülő szakmai konferenciáról, továbbképzési lehetőségről. ( Ütközések elnevezésű esélyegyenlőségi szakmai konferencia) 8

9 Tájékozattuk Partnereinket a KUL Alapítvány által szervezett KULFESZT elnevezésű egészségmegőrző fesztiválról, melynek nevezési lapját és a részletes programját is továbbítottuk Partnereinknek. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésére az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat munkatársa segítséget nyújtott pályázatok, tanulmányi ösztöndíjak felkutatásában továbbtanulni vágyó utógondozott fiatalnak. Kapcsolatba léptünk az illetékes önkormányzatokkal, iskolákkal, melynek eredményéről -ben és telefonon tájékoztattuk a fiatalt. Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésének eleget téve, aktívan közreműködött az egyes szakmai programok kidolgozásában is észrevételeivel, javaslataival. 10 db ( Lakásotthonok- profilizált, utógondozói csoport, nevelőszülői hálózat) szakmai program elkészítésében nyújtottunk szakmai segítséget SZEPTEMBER Szeptemberben 2 alkalommal hívott össze munkaértekezletet Szolgálatunk igazgatója ( és ). Ekkor ismertettük a Szaktanácsadói Szolgálat által folyamatban lévő tevékenységeket, beszámoltunk a szolgáltatásainkra vonatkozó igényekről és megtörténtek a munkafolyamatok egyeztetései is. Elektronikus formában Hírlevelet küldtünk a Partnerintézményeink számára, melyben Balogh Zsolt, szolgálatunk igazgatója köszöntötte az Intézményvezetőket, valamint 2 pályázatról értesítettünk: - tájékoztatást adtunk 1 gyermekrajz pályázatról 6-18 éves korosztály számára Hazánk múltja, jelene és jövője címmel - közzétettünk egy - Útravaló-Macika című, Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt esélyegyenlőségi ösztöndíjpályázatot is a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében tájékoztattunk egy történelmi vetélkedőről is, mely a Hadak villáma címet viseli és a kiírás szerint igen értékes tárgyjutalmakat lehet nyerni végül egy országos konferenciáról szóló felhívást adtunk közre, mely a fiatalok egészségműveltségéről, valamint az ifjúság egészségfejlesztéséről szól. Összesen 4 felhívást tudtunk közreadni. Továbbá az ÁGOTA Alapítvány Felnőttképzési Intézmény felhívása alapján meghirdetett KÁSZPEM Alaptanfolyamról szóló felhívásról értesítettük az érdeklődőket. 9

10 A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérte az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálatot, hogy az Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének szabályai elkészítésében nyújtson szakmai segítséget. 2 alkalom, 10 fő/alkalom. Segítségadásunknak köszönhetően felállt az Érdekképviseleti fórum. A csanádpalotai és szegvári lakásotthonokban dolgozók felkérésére is segítséget nyújtottunk: a én megtartott ÁGOTA Nap megszervezésében és lebonyolításában működtünk közre, valamint előzőleg javaslatot tettünk a szakmai vezetők és a gyermekfelügyelők által összeállított programokra. 35 gyermeknek szerezhettünk egy igen élmény dús napot. Szintén a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatótól én érkezett kérés, melyben felkérték az ÁGOTA Alapítvány Szaktanácsadói Szolgálat Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoportjának a tagját, Balogh Zsoltot, hogy vegyen részt a nevelőszülői alkalmassági elbeszélgetésen, mint a bizottság team-tagja. 40 fő jelentkezett nevelőszülői hivatásra. E felkérésnek szolgálatunk igazgatója természetesen eleget tett. Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata együttműködési megállapodási tervezetet készített a Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatóságával, illetve a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval. A megállapodás célja, hogy a felek együttműködése intézményesült formában folyhasson. A KUL (Kelet- Európai Utógondozottakért és Lakóotthonban lakókért) Alapítványnak köszönhetően, Szaktanácsadói Szolgálatunk a Csongrád megyei lakásotthonban élő gyermekek számára 14 darab belépőjegyet tudott felajánlani a budapesti Vidámparkba. A belépővel bent már nem kell a játékokért fizetni, így a teljes szórakozás költségmentes OKTÓBER október 4-én a Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye felkérte Szaktanácsadói Szolgálatunkat, hogy a részünkre elektronikus formában megküldött Szakmai Programjukat véleményezzük. Szolgálatunk a Pedagógiai Szaktanácsadói Munkacsoportnak továbbította a felkérést. Munkatársaink a 15/1998 NM rendelet a.) pontjának eleget téve természetesen áttekintették az anyagot és megtették a javaslatukat a kiegészítésekre. 10

11 Pályázati Tanácsadói Munkacsoportunk eben a hónapban is igen sok pályázatott tudott eljuttatni a gyermekek, fiatalok részére. Ilyen volt a : - Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő kiírása által közreadott Bursa Hungarica A és B típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - a Best of nyár Fotópályázat, - Lakóhelyünkért Alapítvány pályázata, - az I Love JÓ grafikai és fotópályázat, - Dél- Magyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány pályázati felhívása, - az Ipoly Erdő Zrt. rajz versenye - a Nemzeti Táncszínház rajz- és kisfilm pályázata, - Fess libát Márton- napra! utca művészeti pályázat Ezen kívül hírt adhattunk arról, hogy az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat szakmai hozzájárulásával október 5-én felállt a Gyermekönkormányzat (Gy.Ö.K). A Gyermekönkormányzat 22 fővel működik a szakellátás keretén belül. Tagjai demokratikus úton lettek megválasztva a Befogadó otthonból, a Gyermek- és lakásotthonokból, az utógondozottak köréből, illetve a nevelőszülőknél élő fiatalokból. A GYÖK első alakuló ülésén megválasztották az elnököt, alelnököt és a különböző tisztségek vezetőit. Valamint ez alkalommal kerültek elő azok a programjavaslatok is amelyeket megrendezni kívánnak a fiatalok. Szolgálatunk, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval együttműködve támogatásáról biztosította a Gyermekönkormányzatot október 11-én szakmai munka eredményességét hatékonyan segítő egyeztető konzultáció történt Hódmezővásárhelyen. o Résztvevők: Panda Nevelőszülők és Gyermekeik Csongrád Megyei Egyesülete, (3 fő) ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat (2 fő) o Találkozó célja: Egyesület bemutatkozása, segítségkérés: a megyében tevékenykedő nevelőszülők hatékonyabb segítése érdekében kért szakmai tanácsot. Javaslatot tett egy Jótékonysági bál megrendezésére, melyhez a Szaktanácsadói Szolgálat segítségét kérte. A Panda Egyesület képviseletében eljáró Komlósiné Varga Ildikó személyesen is felkereste irodánkat, hogy a Hódmezővásárhelyen i dátummal megrendezésre kerülő Jótékonysági est megszervezésében nyújtsunk segítséget. A rendezvény kivitelezésével kapcsolatos konzultáció megtörtént október 12 én a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésére az AGOTA Alapítvány Szaktanácsadói Szolgálat Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és 11

12 Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoportjának tagja, Balogh Zsolt részt vett az újonnan jelentkező nevelőszülők alkalmasságának megállapításában. A szolgálatvezető a felvételi elbeszélgetésen interjúztatással segítette a nevelőszülőjelöltek megismerését, és a nevelőszülői alkalmasságot elbíráló bizottság munkáját. Az alkalmassági interjú a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató székhelyén, a 6725 Szeged, Bal fasor 6. szám alatti épület I. emeleti tárgyalójában zajlott. Hírt adtunk a SzocioNet Dél- Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ által megrendezett Regionális Szakmai Tanácskozás lehetőségéről. A konferencián való részvételi feltételekről részletesen tájékoztattuk a Partnereinket.- 19 egység án Szolgálatunk vezetője Szakszolgálati értekezleten vett részt a folyamatos szakmai kapcsolattartás érdekében, ahol beszámolt a Gyermekönkormányzat (GYÖK) megalakulásáról és működéséről, a megválasztott elnökről és alelnökről, valamint a tisztségekről és azok tagjairól NOVEMBER november 2-án Szaktanácsadói szolgálatunk vezetője, Balogh Zsolt, összevont Szakszolgálati értekezleten vett részt, ahol ismertette a folyamatban lévő tevékenységeinket: - pályázatok felkutatása, melyekről Hírlevélben tájékoztattunk, - valamint aktualitásokról adtunk hírt én Hódmezővásárhelyen a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a Szaktanácsadói Szolgálat szakmai közreműködésével - a Panda Csongrád Megyei Nevelőszülők és Gyermekeik Egyesülete Jótékonysági vacsoraestet rendezett. Az est háziasszonya Komlósiné Varga Ildikó az Egyesület vezetője, házigazdája Balogh Zsolt irodánk vezetője volt. A jó hangulatú est teljes bevételét az Egyesület kapcsolattartó és klubhelységének korszerűsítésére, valamint az ott tartandó közösségi programokra fordították. Nagy öröm számunkra, hogy segítséget nyújthattunk egy olyan szakmai munkaközösség kialakulásában, amely gyermekeink érdekében hatékonyan működhet én a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató iroda helyiségében Szaktanácsadói Szolgálatunk vezetője összevont Szakszolgálati értekezleten vett részt, ahol beszámolt az Érdekképviseleti Fórum alakuló üléséről, melynek témája az ülések folyamata, a Panaszláda használata és felbontásának menete, illetve az elnök és az alelnök megválasztása volt. A szakmai munka minőségének megőrzése érdekében Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoportunk 12

13 képviseletében Balogh Zsolt szupervíziót tartott Báródi Orsolya lakásotthon vezetőnek és Szabó László szakmai vezetőnek, Hódmezővásárhelyen án A szupervízió témája: a lakásotthonban működő KÁSZPEM Módszer működése, valamint segítségnyújtás az alábbi témakörök kapcsán: kollegalitás, team munka, csoporton belüli szerepek tudatos kezelése, fejlődés elősegítése Szaktanácsadói Szolgálatunk egy work shop-ot ajánlott meg a partnerintézmények felé, mely én került megrendezésre a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán. A nap témája: a szociális ellátás szakmai kérdései, a szociális intézmények közötti együttműködés lehetőségei, valamint bemutatásra került A törökszentmiklósi kistérség szociális képzéseinek fejlesztése és a szakemberek készség-, és továbbképzésével a helyi erőforrások megerősítésével című pályázat keretében elvégzett kutatás eredményei is. Az általunk meghirdetett rendezvényen közel 30 kolléga vett részt. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésére, november hónap végétől folyamatosan segítséget nyújtottunk az adományok összegyűjtésében és szétosztásában. A felajánlott ruhákat, játékokat és tartós élelmiszereket eljuttattuk a lakásotthonokhoz, a Befogadó otthonba, az utógondozott fiataloknak, valamint a nevelőszülőknél élő gyermekekhez is. Ez a tevékenység állandósult tevékenységgé vált Szaktanácsadói Szolgálatunk tevékenységi körében, mely segítségnyújtásunk mellett az aktív kapcsolattartást is hatékonyan támogatja, ezért örömmel vállaltuk DECEMBER december 3-án a GYÖK szervezésében - Balogh Zsolt Szaktanácsadó Szolgálat vezetőjének segítségével - megrendezésre került a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Mikulás ünnepsége. Résztvevők száma: 250 fő. Szolgálatunk az előkészítő tevékenységtől a megvalósításon át az utómunkálatokig aktív szerepet vállalt (résztvevők meghívása; az adományok beszerzése, csomagolása; meghívók elkészítése, helyszín lefoglalás, előkészítés, stb) én a GYÖK tagok gyűlést tartottak, Balogh Zsolt GYÖK segítő munkatárs részvételével. A megbeszélés a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató székhelyén volt megtartva. A találkozó témája: a karácsonyi ünnepség megszervezésében való segítségnyújtás, a feladatok megosztása, a feladatok megvalósításáért felelős személyek kijelölése. December hónapban 2 alkalommal (dec. 6-án, és dec. 20-án) Szaktanácsadói Szolgálatunk vezetője, Balogh Zsolt, Szakszolgálati értekezleten vett részt, ahol ismertette a folyamatban lévő tevékenységeinket 13

14 A Szaktanácsadói Szolgálat, Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoport munkatársa, Balogh Zsolt, én szupervíziót tartott Báródi Orsolya, a hódmezővásárhelyi lakásotthon vezető és Szabó László szakmai vezető részére. A szupervízió témája: a lakásotthonban működő KÁSZPEM rendszer működése, valamint a folyamat ellenőrzése. A hódmezővásárhelyi lakásotthon szakmai egységének 7 főnek án csoportos szupervíziót tartott a Szaktanácsadói Szolgálat, Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoportja. Résztvevők száma: 10 fő Tématerületek: kollegalitás, team munka hatékonyságának előmozdítása, demonstráció én Szaktanácsadói Szolgálatunk ben kívánt áldott, békés ünnepeket minden tisztelt Partnerintézménye számára án a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány által közösen megrendezett karácsonyi ünnepség előkészítői, szervezői, megvalósítói munkájában, valamint a partnerintézmények közötti hatékony kapcsolatápolásban vállalt igen aktív szerepet Szaktanácsadói Szolgálatunk. A rendezvénynek, melyen közel 250 fiatal és felnőtt vett részt, az újszegedi Rendezvényház adott otthont. A meghívott vendégek között szerepelt dr. Kiss- Rigó László megyés püspök és Polner Eörs, a Csongrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója. A Kirowski Isobar Zrt. jóvoltából felajánlott, 330 főre szóló ingyenes mozi látogatási lehetőséget keresett Szaktanácsadói Szolgálatunk. A lehetőséget meghirdette és a részvételre az igényeket összegyűjtötte án biztosítottuk a gyermekeknek a moziba való bejutást, ahol megnézhették a Muppets című filmet, valamint abban is segítettünk, hogy mindenki megkaphassa a pop-cornt és az üdítőt. Gyermekeink nagyon jól érezték magukat! JANUÁR január második hetében Szaktanácsadói Szolgálatunk, a hatékonyabb információ áramlás érdekében frissítette a meglévő adatbázist a megyei szintű intézményi átalakítások miatt. Sikerült az új kollégák elérhetőségére szert tennünk, így Hírleveleink és Beszámolóink még szélesebb körben tudják tájékoztatni irodánk tevékenységét Partnereink felé. Az adatbázist továbbítottuk minden Partnerintézményünknek.- 19 egység Kibővítettük, aktualizáltuk a Szakdolgozói adatbázist 14

15 án Haydu Olívia, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózatának vezetője személyesen kereste meg irodánkat. Azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy egy nevelőszülői továbbképzés helyszínére tegyünk javaslatot. A képzés közel 100 fő nevelőszülő részvételével, több turnusban szerveződött. Balogh Zsolt, irodánk igazgatója a Felnőttképzési Szaktanácsadói Munkacsoporttal egyeztetve felajánlotta az ÁGOTA Alapítvány Módszertani Ingatlanját (Szeged, Sólyom u. 6.) a következő időpontokra: január 24. ( ig) február 07. ( ig) február 09. ( ig) Elektronikus formában érkezett felkérés Szaktanácsadói Szolgálatunkhoz Posta Lászlóné nevelőszülőtől. Arra kérte Szolgálatunkat, hogy egy nevelőszülői csoport megalakításában nyújtsunk segítséget. Levelében megírta, hogy nemrég végezte el a KÁSZPEM Alaptanfolyamot, ahol a csoportban rájött, mennyire sokat jelent, ha tartozunk valahova, ahol meghallgatnak, tanácsot adnak, és érzi az ember, hogy nincs egyedül, tartozik valahova! Arra gondolt, hogy egy ilyen közösségben segítségére lehetnének egymásnak. Felvetődött, hogy ruhabörzével, könyvek, játékok csereberéjével, közös kikapcsolódással szorosabb kapcsolat épülhetne ki a nevelőszülők között. Természetesen Szaktanácsadói Szolgálatunk támogatja a kezdeményezést és Pedagógiai Szaktanácsadói Munkacsoportunkhoz, valamint Felnőttképzési Szaktanácsadói Munkacsoportunkhoz továbbítottuk a kérést. A kérelmet iktattuk. Telefonos megkeresés érkezett Borosné Laskovicz Ildikó, csanádpalotai gyermekfelügyelőtől, melyben pályázattal kapcsolatban kérte a segítségünket. Szaktanácsadói Szolgálatunk felvette a kapcsolatot a pályáztatóval, informálódott a lakásotthon részéről felvetődött kérdésről, majd tájékoztatta a lakásotthont a részletekről én telefonos megkeresés érkezett Biczokné Gyulai Rozáliától, a Pápay Endre Gyermekotthon szakmai vezetőjétől, mely során jogi segítséget kért Szolgálatunk igazgatójától, Balogh Zsolttól. A felkérés tárgya: a családi pótlék törvényes felhasználása án, Biczokné Gyulai Rozália, a Pápay Endre Gyermekotthon szakmai vezetője személyesen kereste fel Szolgálatunkat. Megkeresésnek tárgya: a családi pótlék megigénylésének, felhasználásának részletei, az azzal kapcsolatos törvényi rendelkezés értelmezése, a gyámi betétszámlák, végszámadások elkészítésének menete. Szolgálat- vezetőnk teljes körű tájékoztatást adott a kérdésekkel kapcsolatban, valamint felmerült egy kerekasztali műhelymunka megszervezésének ötlete, amely során arra lenne lehetőségük a kollégáknak, hogy ugyanezzel a kérdéskörrel 15

16 kapcsolatban a Szaktanácsadói Szolgálat Gyermekvédelmi Szakellátási Jogi Munkacsoportja segítségével mindenki pontos felvilágosítást kapjon. A műhelymunka megszervezésének részletei még egyeztetés alatt állnak én Szaktanácsadói Szolgálatunk igazgatója, Balogh Zsolt munkamegbeszélést hívott össze a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató székhelyén (Szeged, Bal fasor 6.) én a GY.Ö.K tagok - 12 fő részvételével - gyűlést tartottak, Balogh Zsolt szolgálatvezető részvételével. A megbeszélés a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató székhelyén volt megtartva. (Szeged, Bal fasor 6.) A találkozó témája: az elkövetkezendő időszak program terveinek bemutatása (tavasz-váró mulatság) Januárban is folyamatosan figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket, melynek köszönhetően * 3 db gyermekek kedvezményes üdültetéséről ( Napfény az Őrségben, Kedvezményes erdei iskola és táboroztatás, Gyermek- csoportos programok támogatása ), * országos középiskolai karikatúra pályázatról ( Ne pazarolj! ), * meseíró pályázatról ( Nagy Terv ), * tehetségkutató versenyről ( Csodálatos Kölykök ), * képzőművészeti pályázatról ( Kerekezz, keretezz! ) tudtunk Hírlevélben értesíteni Partnereinket. Ezen kívül kollégáink részére meghirdetett, Pihenő gondoskodás című pályázatról küldtünk értesítést, illetve szintén a gyermekeknek szóló Lehetőség-33 kívánság akcióról, melyet a Nők Lapja Café írt ki, és a Varázscsepp tehetségkutató versenyről, melyet a Budapest Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya és a budapesti Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda közösen írt ki. Összesen 10 lehetőséget volt alkalmunk közzétenni FEBRUÁR Folyamatosan figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket, melyeket továbbítottunk a partnereink részére Hírlevél formájában. A kiküldésre kerülő 4 db pályázat a következő volt: - Időbarangoló tábor a magyarok nyomában táborozási lehetőség - Az éltető víz, a jövő kék aranya illusztrációs pályázat - Volt egyszer egy mesebolt rajzpályázat - Varázslatos tavasz fotópályázat Irodánk az elmúlt hónapban meghirdette a KÁSZPEM rendszer továbbképzési lehetőségeit. Az ÁGOTA Felnőttképző Intézet közreműködésével alaptanfolyamot, valamint kiégésprevenciós tréningre vártuk az igényeket. Nagyon nagy érdeklődés mutatkozik a képzésekre. 16

17 A nevelőszülői adatbázist aktualizáltuk A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval kötött korábbi együtt működési megállapodás alapján, a Gyermekönkormányzat ebben a hónapban is aktív szerepet vállalt abban, hogy a szakellátásban lévő gyermekek kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat. Ennek keretén belül február 25-én délután 16:00-tól valósult meg a Tavaszváró buli, amely jelmezes, humoros, színpadi produkciókkal tarkított, jó hangulatú együttlét volt. A rendezvényt a Bálint Sándor Művelődési Házban valósítottuk meg, ahol a Gyermekönkormányzat tagjai voltak a házigazdák. Örömmel tapasztaltuk, hogy mindenki jó kedvvel és jó hangulatban tért haza. A rendezvény 50 fő részvételével valósult meg. Február 21-én Szaktanácsadói Szolgálatunk vezetője csoportos szupervíziót tartott Hódmezővásárhelyen, a Szabadságtéri lakásotthonban dolgozók részére. Felmerült az igény, hogy legyen egy olyan terük, helyük ahol ventilálásra kaphatnak lehetőséget. 10 fő részvételével valósult meg. Február 25-én Szaktanácsadói Szolgálatunk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésére elkészítette az Etikai Kódex vázlatát. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózat kérése alapján segítséget nyújtottunk abban, hogy a 100 főt érintő képzéseiket egy nyugodt, zavartalan helyen tudják megvalósítani. Ennek helyszínéül az ÁGOTA Alapítvány Módszertani Ingatlan és Játszóháza szolgált MÁRCIUS Ebben a hónapban is figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket, melyeket (3 dbot) továbbítottunk Partnereink részére. Ezek pedig: - Pünkösdi rajz és imádság pályázat - Hurrá, együtt nyaralunk! táborozási lehetőség - Ébred a természet fotópályázat Március végén Szaktanácsadói Szolgálatunk vezetője, Balogh Zsolt a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésére részt vett az új szakemberek felvételének előszűrésében. Szaktanácsadói Szolgálatunk bemutatta szakmai programját a Csongrád Megyei lakásotthonok részére Rácz Béla a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Gyermekotthon hálózatának vezetője szakmai tanácsot kért az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat vezetőjétől 17

18 Balogh Zsolttól én kereste fel Szolgálatunkat az Ópusztaszeri Lakásotthon strukturális átalakulásának ügyében. Ennek célja a lakásotthon átalakítása Befogadó Otthonná. Szolgálatunk vezetője segített a szakmai koncepció kidolgozásában. Az együttműködés során szakmailag megfelelően felkészítették a kollegákat az elkövetkezendő változásokra. Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat felhívta a figyelmet a krízisterv és a kríziskommunikáció fontosságára is. A közös munka több mint 1 hónapig tartott és sikeresen zárult. Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat igazgatója részt vett egy megbeszélésen, melynek témája a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány közös implementációs tevékenysége ÁPRILIS Pályázatfigyelésünknek köszönhetően 3 db pályázati lehetőségeket tudtunk közvetíteni Partnereink felé: - Rajzold le a szobádat! - rajzpályázat - Ezt már én is tudom! - irodalmi pályázat - Útravaló - írói pályázat Rácz Béla a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Gyermekotthon hálózatának vezetője felkereste az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat vezetőjét, Balogh Zsoltot. Rácz Béla szakmai segítségkéréssel fordult szolgálatunk vezetőjéhez gondozási helyváltás miatt. A szakmai konzultáció sikeresen zárult. Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat ben értesítette a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózatának vezetőjét, Hajdú Olíviát táborozási lehetőségekről április 5-én az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat vezetője a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésére részt vett az új alkalmazottak felvételében. Ez a szakmai felkérés érintette a szegvári, ópusztaszeri és csanádpalotai lakásotthonokat. Az itt működő lakásotthonokban valósult meg az új szakemberek felvétele. Az új munkatársak felvétele április 6-án is folytatódott, itt szintén közreműködött szolgálatunk vezetője, aki szakmai hozzáértésével nagyban elősegítette a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató munkáját április 27-én Kimpián Tibor a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató I. sz. Gyermekotthon vezetője felkereste Balogh Zsoltot irodánkban. Szakmai segítséget kért egy gyermek ügyében. A megkeresés oka konfliktuskezeléssel kapcsolatos tanácsadás kérése volt. 18

19 2012. április 13-án a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Gyermekönkormányzata (Gy.Ö.K) ülést tartott 22 fővel. Megbeszélték az aktuális programokat és egyeztették a programokkal kapcsolatos részleteket, és tennivalókat április 18-án együttműködési megállapodás jött létre a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és a Kecskeméti Hit- és Sport Alapítvány között. Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésére segített az együttműködési megállapodás előkészítésében és megvalósításában április 22-én közös megrendezésre került Szegeden a József Attila Általános és Szakiskolában a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató valamint a Hit- és Sport Alapítvány focibajnoksága, ahol az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató felkérésére segített a focibajnokság megszervezésében és lebonyolításában. A focibajnokságon részt vettek a Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz tartozó intézmények, Makó és Szentes is, illetve a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató valamennyi intézménye képviseltette magát a rendezvényen. Minőségbiztosítási eljárások tanulmányozása; monitoring rendszer kidolgozásaprofiloknak megfelelően szakmai műhelymunka keretében lakásotthon- vezetők, nevelők, gyermekfelügyelők, nevelőszülők és minőségbiztosítási módszertani tanácsadó részvételével. 4 alkalommal történt szakmai műhelymunka 10 fő részvételével MÁJUS május 4-én Szaktanácsadói Szolgálatunk Igazgatója a Dél- Alföldi Regionális Módszertani Központ vezetőjével, Szabóné Szívós Ildikóval megbeszélést tartottak. A megbeszélés témája: az aktuálisan induló KÁSZPEM (ÁGOTA Felnőttképzési Intézmény) képzések megszervezésének részletei május 5-én GY.Ö.K-i (Gyermekönkormányzati) gyűlést tartottak a tagok, Balogh Zsolt vezetésével. 13 fő vett részt az megbeszélésen. A találkozó témája: nyári programok tervezete, megvalósításának kivitelezése Helyszíne: Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató ebédlő (6726 Szeged, Bal fasor 6.) május 7-én felkérés érkezett Rácz Bélától a Gyermekotthoni Hálózat vezetőjétől egy szakmai beszélgetés megszervezésére. Szaktanácsadói Szolgálatunk felvette a kapcsolatot az ásotthalmi szociális otthon vezetőjével és felkérte, hogy tartsa meg a tájékoztatást az érintett kollégák, szakemberek részére. 19

20 A megbeszélés témája: a gondnokság alá helyezés feltételei és az ezzel kapcsolatos teendők, elhelyezési lehetőségek. A megbeszélés helyszíne: Ásotthalom Szociális otthon, szakmai vezetők/gyámok illetve a gyermekotthon hálózat vezetője volt jelen május 10-én az ÁGOTA Alapítvány, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója és a Dél-alföldi Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthona szervezésében megrendezésre került a II. ÁGOTA Országos Gyermekvédelmi Konferencia. Szaktanácsadói Szolgálatunk aktívan részt vett az esemény megszervezésében. Elektronikus formában, valamint postai úton is értesítettük a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakembereket, kollégákat. A helyszín férőhelyeinek bővítése a nagy érdeklődésre való tekintettel - szükséges volt. Ennek egyik koordinátora Szolgálatunk igazgatója volt. A konferencia témája és üzenete: A tavalyi évben megrendezett I. ÁGOTA Országos Gyermekvédelmi Konferencián az egybegyűltek felé azt kívántuk közvetíteni, mennyire nélkülözhetetlen a társadalmi összefogás a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok sorsáért. Ezt példázta a fenntartói felelősség megosztások bejelentése és egy gyermekközpontú szemléletmód értékalapú végiggondolása Az e területen felelősségvállaló és alkotó munkát végző személyek a fent említett összefogást hivatottak szimbolizálni, megjeleníteni. Az idei évben egyrészt ennek a törekvésnek a folytatását szeretnénk éreztetni, másrészt pedig világossá tenni azokat a konkrétumokat, amelyek a változás folyamatában már elindultak, vagy megvalósultak. Fontos eleme az idei konferenciának az újszerű, már megvalósított, vagy megvalósítandó elképzelések, programok, intézkedések bemutatása. Meghívottak, plenáris előadók: - Köszöntő: B. Nagy László kormánymegbízott, Csongrád megyei Kormányhivatal - Soltész Miklós NEFMI Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár: A hazai szociálpolitikai struktúra változásai - Dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi Püspök: A Szeged-Csanádi Egyházmegye társadalmi feladatvállalásainak színterei - Kothencz János Szeged-Csanádi Egyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főigazgatója, ÁGOTA Alapítvány elnöke: Innováció, értékrend és eredmények a gyermekvédelmi szakellátásban - Pósáné András Katalin ÁGOTA szakmai csoport képviselője: Az új szakmai programrendszer legfontosabb elemei - Dudás Zoltán NEFMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály Főosztályvezetője: Középpontban a gyermek - Domszky András NCSSZI Nemzeti Család és- Szociálpolitikai Intézet Módszertani igazgatóságának vezetője: Bizalom A konferencia helyszíne: Szeged Dóm tér, Székesegyház (Dóm) Több, mint 1000 gyermekvédelemmel foglalkozó munkatárs, szakember és érdeklődő vett részt ezen a rendezvényen. 20

Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátás Szaktanácsadói Szolgálatának

Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátás Szaktanácsadói Szolgálatának Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátás Szaktanácsadói Szolgálatának (ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat) szakmai beszámolója 2011. június 2011. december 1 ÁGOTA Alapítvány Csongrád

Részletesebben

Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja

Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja 1 2010. 2 Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Szakmai program. ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye. 2012. szeptember 01.

Szakmai program. ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye. 2012. szeptember 01. Szakmai program ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A szolgáltató elérhetőségei... 5 Szervezeti felépítés... 6 A nevelőszülői hálózat céljai, feladatai...

Részletesebben

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 2. szám GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT Tartalomjegyzék Összegző a 2010. június 10.-én megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai. 3. A SZEOB Tótágas Bölcsőde

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

Szakmai beszámoló a gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásáról 2011-ben I.

Szakmai beszámoló a gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásáról 2011-ben I. 1. sz. melléklet Szakmai beszámoló a gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásáról 2011-ben I. Az intézmény alapadatai Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Kedves Munkatársaim!

Tisztelt Kollégák! Kedves Munkatársaim! Főigazgatói köszöntő 1 Tisztelt Kollégák! Kedves Munkatársaim! A soproni Fűzfa Jutka ahogy Nagy Márta róla írott cikkéből kiderül... csecsemőotthonban kezdte az életét és huszonkét éve él a Tómalom utcai

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Előterjesztés a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. március 27-i ülésére

Előterjesztés a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. március 27-i ülésére Előterjesztés a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. március 27-i ülésére Tárgy: A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának meghatározása Tisztelt Társulási Tanács!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

Szakmai program. ~Kunfehértói Gyermekotthon~

Szakmai program. ~Kunfehértói Gyermekotthon~ Szakmai program ~Kunfehértói Gyermekotthon~ Az elkészítéséről gondoskodott: Kiss-Rigó László Megyés püspök Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A szolgáltató adatai... 5 Szervezeti felépítés... 6 Bemutatkozunk...

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben