1. Visegrádi országok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Visegrádi országok"

Átírás

1 1. Visegrádi országok Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország alkotják a visegrádi országokat. Az alábbi dokumentum a szövetség történetét, céljait és az országok néhány adatát tartalmazza. Az adatok és képek forrása: 1. A lapon olvasható szöveg jelentős részét a szöveg. txt állomány tartalmazza. Ennek felhasználásával a minta alapján készítse el a dokumentumot! A zászlókat ábrázoló képeket magyar.png, szlovák.png, cseh.png, lengyel.png néven találja. A dokumentumban Times New Román (Linux alatt Nimbus Román) betűtípust használjon 12, 16 pontos karaktermérettel! A dokumentumot őrizze meg visegrad néven az ön által használt szövegszerkesztő saját formátumában! 2. Állítson be A4-es lapméretet mindenütt 2 cm méretű margókkal! Igazítsa az oldalt függőlegesen középre! 3. Szúrjon be egy 3x3-as táblázatot! A táblázat oszlopai 1 cm, 15 cm, 1 cm szélességűek, sorai 1 cm, 23 cm, 1 cm magasak legyenek. 4. A szélső cellákat lássa el a mintának megfelelő tartalommal és formázza meg! A cellák kitöltése legyen 15%-os szürke árnyalatú! A cellákat igazítsa vízszintesen és függőlegesen is középre! 5. A középső cellát ossza fel két sorra, az így keletkező alsó cellát pedig két oszlopra! 6. Másolja be a megfelelő tartalmat a cellákba és formázza meg! A cellák kitöltése 5%-os szürke árnyalatú legyen! A folyó szöveget tartalmazó bekezdések formázásakor végig ugyanazokat a jellemzőket használja! 7. Készítsen a visegrádi négyeket szimbolizáló V4 tartalmú lógót a mintának megfelelően! A lógó karaktereit egy szövegdobozban helyezze el, a 4-es számjegy a V-hez képest lentebb jelenjen meg! A karaktereket formázza az alapértelmezettől eltérő betűtípussal, 72 pontos méretben! A szövegdoboz kitöltése a cella kitöltésével egyezzen meg! 8. Az országok adatait tartalmazó cellák kialakításánál a zászlók képének magassága 2 cm legyen! Az országok neve középre zárt, előttük 6 pont, utánuk 3 pont térközt hagyjon! A képek alatti bekezdések előtt 6 pont térközt hagyjon! Az országadatok felsorolásánál lévő tabulátorokat 7 cm-nél vegye fel! A cellák szövege félkövér stílussal jelenjen meg! A cellák kitöltése 5%-os szürke legyen! Figyeljen a mértékegység helyes formázására!

2 V I S E G R Á D I O R S Z Á G O K V I S E G R Á D I O R S Z Á G O K Története A Visegrádi egyezmény létrejöttének apropóját egy középkori megállapodás adta. A visegrádi királyi palotában 1335 novemberében Károly Róbert magyar király kezdeményezésére tanácskozást tartottak III. Nagy Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király részvételével. A három ország találkozójának célja az volt, hogy elsimítsák ellentéteiket és gazdasági-politikai együttműködésben állapodjanak meg az osztrák kereskedők ellenében. Ez az együttműködés olyan sikeres volt, hogy a három királyság gazdasága ebben a korban virágkorát élte. Ennek az együttműködésnek a felújítására került sor február 15-én. Ekkor írta alá a Visegrádi Nyilatkozatot Václav Havel, a Csehszlovák Köztársaság köztársasági elnöke, Lech Wałęsa, a Lengyel Köztársaság elnöke és Antall József, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke ban Csehszlovákia kettészakadásával vált négytagúvá a Visegrádi Együttműködés. 1) Demokrácia védelme 2) Gazdasági együttműködés Céljai 3) Euroatlanti csatlakozás elősegítése Csehország Államforma... köztársaság Államforma... köztársaság Főváros... Prága Főváros... Varsó Lakosság... 10,3 millió Lakosság... 38,626 millió Terület km 2 Terület km 2 Magyarország V4 Lengyelország Szlovákia V I S E G R Á D I O R S Z Á G O K Államforma... köztársaság Államforma... köztársaság Főváros... Budapest Főváros... Pozsony Lakosság... 10,082 millió Lakosság... 5,414 millió Terület km 2 Terület km 2 V I S E G R Á D I O R S Z Á G O K

3 2. Vekker A Vekker Kft. órák javításával foglalkozik. Rossz óra beadásakor feljegyzik a témaszámot, a hibajelenséget, az órásmester és az ügyfél nevét. A javításról szervizlap készül, ami az előbbi adatokon kívül még néhány további általános információt tartalmaz. Az adminisztráció gyorsítása érdekében a szervizlapot körlevél formában alakították ki. Az alábbiakban a körlevél törzsdokumentumát kell elkészíteni. 1. A mintán olvasható szöveg jelentős része megtalálható a szoveg. txt állományban. Az adatforrás sorai tartalmazzák a témaszámot, a hiba leírását, a javító mester és az ügyfél nevét. Ezek felhasználásával a minta alapján készítse el a dokumentumot! A dokumentumban Times New Roman (Linux alatt Nimbus Roman) és Arial (Nimbus Sans) betűtípust használjon 12, 16 pontos karaktermérettel! A dokumentumot őrizze meg vekker néven a szövegszerkesztő saját formátumában! Alakítsa a dokumentumot körlevél törzsdokumentumává az adat forras.txt állomány segítségével! 2. Az oldal A5-6s méretű (21 x 14,8 cm), minden margó 2 cm méretű legyen! 3. Alakítsa ki a dokumentum fejlécét a mintának megfelelően! A fejléc egyetlen bekezdésből álljon! Készítsen a cégnek logót a következő módon: hozzon létre 2 cm átmérőjű kört szürke kitöltéssel! A körön belül közös pontból induljon egy hosszabb és egy rövidebb nyíl (óramutatók) egymással szöget bezárva! A nyilak a körön belül maradjanak! Helyezze az ábrát a megfelelő helyre! 4. Készítse el a Szervizlap szövegét a mintának megfelelően! 5. Szúrja be a megfelelő helyre az adatmezőket! Az adatmezők pontosan ugyanazon a pozíción kezdődjenek! 6. Az adatmezőket tartalmazó sorokban a mezőneveket és az adatmezőket formázza meg a mintának megfelelően! 7. A következő szövegrészt alakítsa 5 x 2-es táblázattá! A táblázat oszlopai 4 cm szélesek, sorai 0,8 cm magasak legyenek! A második oszlop első celláját ossza két részre! Szúrja be a és a szimbólumokat! A további sorokban a tabulátorok pozíciója 3 cm legyen! A cellák tartalmának igazítását és a táblázat szegélyezését készítse el a mintának megfelelően! Az utolsó sor szürke kitöltésű legyen! 8. A táblázat alatti részt a mintának megfelelően alakítsa ki! Állítson be a szövegre automatikus elválasztást! Alakítsa át a szövegrész tartalmát nagybetűssé! A keltezésnél mindig az aktuális dátum jelenjen meg! Az aláírásoknál alkalmazott pontsor 4 cm hosszú legyen! Az első pontsor a bal margó 9. ná1 kezdődjön, a második pedig a jobbnál végződjön! A mester és a tulajdonos neve a pontsorokhoz képest középen helyezkedjen el! 10. ná1 kezdődjön, a második pedig a jobbnál végződjön! A mester és a tulajdonos neve a pontsorokhoz képest középen helyezkedjen el! 11. Egyesítse a dokumentumot az adatforrás minden egyes rekordjával az órásmesterek neve szerint növekvő sorba rendezve egy új dokumentumba, és mentse el vekker egyesített néven a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában!

4 Minta: Vekker Kft Szeged Vízóra u. 12. Tel.: S Z E R V I Z L A P Munkaszám: 1/2006 Hiba leírása: Kiesett belőle egy rugó Javító mester: Kovács József Tulajdonos neve: Róna Tas Javítható: Munkaórák száma: Munkadíj: Anyagköltség: Fizetendő:... óra... Ft... Ft... Ft A VEKKER KFT. AZ ÁLTALA VÉGZETT MUNKÁRA 3 HAVI GARANCIÁT VÁLLAL AKKOR, HA A TULAJDONOS A JAVÍTOTT ÓRÁT A TOVÁBBIAKBAN RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLJA. A FELMERÜLŐ VITÁS ESETEKBEN KÉRJÜK A TISZTELT VÁSÁRLÓT, FORDULJON A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOKHOZ! Kelt: Szeged, Róna Tas Kovács József tulajdonos javító mester

5 3. Aréna Csárda Az alábbi dokumentum egy vendéglátóhely kínálatát mutatja be. 1. A dokumentumban olvasható szöveg jelentős részét a szoveg.txt állomány tartalmazza. Ennek felhasználásával a minta alapján készítse el a dokumentumot! A bográcsot ábrázoló képet a bogracs.jpg néven találja. A dokumentumban Times New Roman (Linux alatt Nimbus Roman), illetve Monotype Corsiva (vagy más kurzívírott) betűtípust használjon 12, 16, 24 pont karaktermérettel. A dokumentumot őrizze meg arena néven a szövegszerkesztő saját formátumában! 2. Állítson be A4-es lapméretet! A bal és jobb oldali margó 2,5 cm-es, a felső és az alsó 2 cm méretű legyen! A dokumentumban állítson be a mintának megfelelő oldalszegélyt! A dokumentum terjedelme egy oldal legyen! 3. Készítse el a mintának megfelelő fejlécet és láblécet, a fejléc háttere 12,5%-os szürke kitöltésű legyen! A fejléc és a láblécnél alkalmazott szegély 1,5 pont vastag legyen! 4. Az első bekezdést formázza meg a minta alapján! 5. A következő bekezdést állítsa be sorkizártra, használjon másfeles sorközt és két sor mélységű iniciálét. Illessze be a bekezdésbe a bogracs.jpg képet a mintának megfelelő pozícióba! 6. Az aláírást a mintának megfelelően alakítsa ki! 7. Az Étlap" bekezdés középre igazított, előtte és utána 6 pont térközzel rendelkezzen! 8. Az ételeket egysoros, kétoszlopos táblázatban helyezze el a mintának megfelelően! Alkalmazzon pontsor tabulátort 7,5 cm-es pozícióval! Az ételek neve és ára félkövér dőlt stílussal rendelkezzen! Az ételtípusok legyenek középre igazítottak, utánuk 3 pont térközt alkalmazzon! Az ételek után 6 pont térközt állítson be! 9. Az Ételkülönlegességeink" tulajdonságai egyezzenek meg az Étlap jellemzőivel! 10. A két ételkülönlegességet szintén táblázatba helyezze el, a megadott mintának megfelelően! 11. Készítsen díszítő sort a dokumentum aljára a mintának megfelelően! 12. Alkalmazzon legalább három helyen feltételes elválasztást a dokumentumban! Készítsen lábjegyzetet a Főételek szóhoz! A lábjegyzet szövege: Az ételek ára köret nélkül értendő! A lábjegyzetben 10 pontos karakterméretet használjon!

6 Aréna Csárda Felsősáfrány Bors u. 2. Tel.: A K E D V E S V E N D É G E I N K! felsősáfrányi Aréna Csárda már több évtizede fogadja új és visszatérő vendégeit változatlanul magas színvonalú szolgáltatásaival. Reméljük, Önök is elégedettek lesznek konyhánk kínálatával és munkatársaink vendégszeretetével. Hagyományos ételkínálatunk mellett igyekszünk ínyenc vendégeinknek is kedvében járni. Nagy gyakorlattal rendelkező mesterszakácsaink pillanatok alatt elkészítik Önök számára bármely európai konyha remekeit. Számunkra mindennél fontosabb, hogy vendégeink minden igényt kielégítő kiszolgálásban részesüljenek. Levesek Halászlé Ft Székelygulyás Ft Erőleves Ft Köretek Rizs Ft Burgonyapüré Ft Sült burgonya Ft Spanyolos bikasült A bika felsált páclében 2-3 napig hűvös helyen állni hagyjuk, majd mustárral, borssal, vegetával fűszerezzük. Fólia alatt sütőben vörösbor hozzáadásával puhára pároljuk. Az elkészült húst kivesszük a szaftból, és ha kihűlt, felszeleteljük. A pecsenyelével apró félbevágott gombából hagymával borssal, kevés liszttel mártást készítünk, amit a sültre öntünk és fűszerezett reszelt sajttal megszórunk. Házi készítésű galuskával tálaljuk. Étlap Ételkülönlegességeink Főételek 1 Mor Zsolt üzletvezető Bárányborda Ft Pulykamell roston sütve Ft Grilltál Ft Desszertek Palacsinta Ft Dobostorta Ft Gesztenyepüré Ft Korhely halerőleves Ponty fejét-farkát, valamint kárászt, keszeget, törpeharcsát apróra vágott hagymával, lecsópaprikával, paradicsommal kevés vízben kb. 1 órát főzzük. Levét leszűrjük, beletesszük az előre lesózott haltejet, ikrát forráskor rászórjuk a piros töröttpaprikát, ízlés szerint sózzuk. Tálalás előtt tejfelt adunk hozzá, citrom levével ízesítjük, citromkarikával tálaljuk. 1 Az ételek ára köret nélkül értendő!

7 4. Növények Készítse el egy diákoknak készülő, vadvirágokról szóló kiadványsorozat első részének két oldalát az alábbi minta és leírás alapján! Forrás: (A szöveg átdolgozásával.) 1. A dokumentumot A4-es lapmérettel, 2,6-2,6 cm-es bal és jobb oldali, 2,2 cm-es alsó és 2,85 cm-es felső margóval készítse el! A szöveget a novenyek.txt állományból olvassa be! Kész munkáját vadvirag néven mentse az ön által használt szövegszerkesztő saját formátumában! 2. Ha a feladat mást nem ír elő és a mintáról más nem állapítható meg, a szövegben Times New Roman (Linux alatt Nimbus Roman) típusú, 12 pont méretű betűket, valamint a bekezdésekre a bekezdést követő 1 sor térközt és normál sorközt kell alkalmaznia! 3. A dokumentum címét a szöveg többi részétől eltérő (például Monotype Corsiva) betűtípussal, 24 pont betűmérettel és félkövér betűstílussal formázza! A címet igazítsa középre, állítson be utána 36 pont nagyságú térközt! 4. A folyó szövegben a virágneveket és az Élőhely" szó előfordulásait a minta szerint, azonos módon formázza! Állítsa be a bekezdések behúzás-jellemzőit is a minta alapján! Mindenütt - ahol szükséges - 1 cm értékű behúzás-értéket használjon! 5. Helyezze el a minta szerint az első oldalra a feliratot! A felirat szövege Növényeink legyen! Olyan stílust használjon, amelyben a felirat betűi egyenes mentén helyezkednek el és a szöveg vége felé növekednek! A betűk ne vessenek árnyékot és ne legyenek térhatásúak! A feliratot méretezze úgy, hogy 7,5 cm x 7,5 cm-es területre kerüljön, és alkalmazzon 2 pontos kék szegélyezést! A betűk kitöltéséhez használja a buzavirag,jpg képállományt! 6. A növények adatait összefoglaló szöveget rendezze táblázatba! A táblázat 7. 9 sorból és 5 oszlopból álljon! Állítsa az oszlopok szélességét rendre 3,5; 4; 1,9; 3,2; 3,2 cm-re! 8. Formázza a táblázatot és szövegét a minta szerint! Az első sor kivételével pont karakterméretet használjon! A felső részben 15%-os szürke kitöltő színt és körbe vastagabb szegélyezést alkalmazzon! 10. Alakítsa ki a minta szerint az egyes növények ismertetőjét lezáró jelsort ( )! (Használhat ugyanilyen irányokba mutató, de más típusú nyilakat is!) 11. Emelje ki a szövegből piros, félkövér karakterekkel a mérgező szó minden előfordulását! A mintának megfelelően helyezze el a szövegbe a két képet (herics.jpg; belendek.jpg) eredeti méretben (5,08x3,67 cm; 5,56x3,84 cm)! 12. Készítse el a minta alapján a dokumentum fejlécét úgy, hogy az a címoldal kivételével minden további oldalon (a később készítendőkön is) szerepeljen!

8

9 5. Süti (A feladat kitalált történeten alapszik.) Idén 22. alkalommal rendezik meg a cukrásztanulók országos versenyét. A többnapos verseny első napjának feladatát tartalmazó dokumentumot kell az alábbi minta és leírás alapján elkészítenie. A süteménynevek és a hozzávalók forrása: A mi süteményes könyvünk: Váncza és társa Tápszer- és Vegyészetigyár, Budapest, Az elkészítendő dokumentum szövegét nagyrészt tartalmazza a verseny.txt állomány. A hiányzó részeket Önnek kell pótolnia. A dokumentumot A4-es méretű lapon készítse el 1,7 cm-es bal és jobb oldali, 1,9 cm-es alsó valamint 2,35 cm-es felső margó alkalmazásával! Munkáját cukrasz néven mentse az ön által használt szövegszerkesztő saját formátumában! 2. Ha a feladat mást nem ír elő, a szövegben Times New Roman (Linux alatt Nimbus Roman) típusú, 11 pont méretű betűket kell használnia! 3. A címet 16 pont méretű karakterekkel jelenítse meg! A cím legyen félkövér, az alcím pedig dőlt! 4. A versenyfeladat leírását emelje ki kék színnel valamint kék színű, dupla vonalú szegélyezéssel! 5. A felsorolást úgy készítse el, hogy a felsorolásjelző karakterek beljebb, a keretezett rész szövegével azonos távolságban helyezkedjenek el! A felsorolás szövege pontosan 1 cm-rel beljebb kezdődjön! 6. Helyezze a felsorolás mellé a mester.jpg fájlban található képet! Érje el, hogy a kép szélessége és magassága is 3,4 cm legyen! 7. Készítse el a minta szerinti négysoros táblázatot! A hozzávalók részletezését tartalmazó 4. sorban minden karaktert állítson 10 pont méretűre és Arial (Linux alatt Nimbus Sans) típusúra! Az 1. sor szövegét pontosan úgy formázza, mint a dokumentum címét! 8. Az első sor alatt és az utolsó oszlop előtt alkalmazzon vastagabb szegélyezést! A 3. sor hátterét színezze 15%-os szürke színnel! 9. Az összetevőkre alkalmazzon balról 0,5 cm-es behúzást! Tabulálással érje el, hogy a mennyiség utolsó karaktere (a táblázat celláján belül) 4,85 cm-nél helyezkedjen el! 10. A további szövegkiemeléseket, a bekezdésjellemzők további állítását a minta szerint végezze el! 11. A dokumentum fejlécét szintén a minta alapján készítse el!

10 Minta: Versenyfeladat 1. nap Azok a régi, szép idők Két süteményt egy sósat és egy édeset kell elkészítened a két világháború között megjelent receptek alapján. Az édes süteményeknél neked kell eldöntened, melyiket alkotod meg a két megadott recept közül, a sós esetében nincs választásod. 30 db édes és 60 db sós süteményt kell sütnöd. Bármilyen alapanyagra van szükséged, szabályosan rendeld meg! A szervezők negyed órán belül teljesítik anyagigényedet. A pontozásnál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: Gazdaságos anyagfelhasználás Ízhatás Sütemény állaga és formája Kisütött mennyiség A recept pontos követése A tálalás esztétikussága; díszítések Munkafolyamatok szabályos végrehajtása Tisztaság, higénia, konyhai rendtartás A sütemények elkészítésére, tálalására és a konyha rendbe rakására összesen 135 perc áll rendelkezésedre. Hozzávalók Édes sütemények Sós sütemény (Csak az egyiket kell elkészíteni!!!) Királynő-mignon Angol puncssüveg Sörszivacs Tészta: porcukor 10 dkg liszt 10 dkg tojás (egész) 4 db mogyoró (őrölt) 8 dkg sütőpor, vanillincukor Krém: vaj porcukor tej Csokimáz: porcukor tojás csokoládé 10 dkg 16 dkg 1 dl 20 dkg 2 db 12 dkg Tészta: cukor 10 dkg liszt 10 dkg tojás (egész) 5 db mogyoró (őrölt) 8 dkg sütőpor, vanillincukor Krém: rum barackíz 2 evőkanál 2 evőkanál Cukormáz: porcukor 30 dkg tojás 2 db citrom 1 db cukrászfesték (piros) liszt 30 dkg zsír 20 dkg tojás, tejfel, só, sütőpor, köménymag Az elkészítés pontos leírását a mellékelt receptes füzetben találod meg! Jó sütést, jó versenyzést kívánunk!

11 6. Meghívó (zene) (A feladatban szereplő zenekar és helyszín kitaláltak.) Egy zenekar, a Zenebona Zenész Társulat néhány kedves barátját és támogatóját szeretné meghívni évadzáró hangversenyére. Ehhez készítsen meghívót az alábbi minta és a leírás alapján! Először egy három, jól elkülönülő részből álló meghívómintát kell elkészítenie, hogy a zenekar elmondhassa róla véleményét. A mintát meghivo néven mentse el az ön által használt szövegszerkesztő saját formátumában! Az elkészítendő dokumentum szövegének jelentős részét a zene.txt állomány tartalmazza. Nyissa meg az állományt és pótolja a hiányzó részeket! 1. Az dokumentum olyan A5-ös méretű lapra kerüljön, melynek a margómérete mind a négy oldalon 1,8 cm. 2. Ha a feladat mást nem ír elő, és a mintáról más nem állapítható meg, a szövegben (a lábjegyzet kivételével) Times New Roman (Linux alatt Nimbus Roman) típusú, 12 pont méretű betűket, valamint a bekezdéseknél mindenütt normál sorközt kell alkalmaznia! 3. A megszólítás és a zenekar neve a szövegben a szöveg többi részétől eltérő (például Monotype Corsiva) típusú betűvel szedett. A megszólításban szereplő név kiskapitális stílusú. A teljes megszólítás 16 pont méretű és félkövér. Állítsa be ezeket! 4. Az első részben alkalmazott további karakterjellemzőket a minta alapján kell megállapítania és beállítania! A kisebb betűméretű rész esetében 9 pont méretű betűket használjon! 5. A megszólítást igazítsa középre! Az utána levő bekezdésre alkalmazzon másfeles sorközt! Az aláírást helyezze a minta szerint jobb oldalra! Az aláírás kialakításához olyan eszközt használjon, amellyel biztosítani tudja, hogy a név és a titulus közepe pontosan egymás alá essen! A további bekezdésjellemzőket ebben a szövegrészben a minta alapján kell megállapítania és beállítania! 6. Helyezze el a meghívó bal felső sarkába a zongora.jpg fájlban található képet! Méretezze úgy, hogy a kép magassága (arányainak megtartása mellett) pontosan 2,44 cm legyen! 7. Fűzzön az időponthoz megjegyzést a minta szerint! 8. Érje el, hogy a meghívó három részét egy-egy, legalább 3 pont vastagságú vonal válassza el egymástól! 9. A koncert műsorát tartalmazó középső részben alkalmazzon végig 10 pont méretű, Arial (Linux alatt Nimbus Sans) típusú karaktereket! A szerzők nevét vastagítsa, a művek tételeinek címét dőlt szedéssel emelje ki! 10. Tabulálással érje el, hogy a szerzők nevét követő kettőspont karaktere pontosan 3,2 cmre essenek a szövegmező bal szélétől! A művek címe 4 a tételeké 4,5 cm-re kerüljön! Az egyes művek között hagyjon ki 4 pont távolságot! 11. Helyezze el a három cellából álló táblázatot a szöveg végén vízszintesen középre! A cellák szélessége rendre 2,2 cm, 4,4 cm és 2,8 cm, magassága 1,5 cm legyen! Az első cellára állítson be 20%-os szürke színű hátteret! Szegélyezze a táblázatot a mintához hasonlóan! 12. Töltse ki a táblázatot! Ehhez a minta szerinti stílusban 16 pont méreti karaktereket használjon! Igazítsa a cellák tartalmát mindkét irányban középre! Formázza a tábla előtti bekezdést a minta alapján!

12 Az ön által elkészített (és elmentett!) mintát használja fel személyre szó ló meghívók készítésére az alábbiak szerint! Ehhez az elkészített szöveget mentse el mhtorzs néven is! Ez lesz a törzsdokumentum! Az egyesített változatot mhegybe néven őrizze meg! 13. Az adatok.txt állomány tartalmazza a körlevélhez szükséges adatokat. (Tartalmának egy része itt látható.) Kapcsolja az adattáblát a törzs dokumentumhoz! Név Oldal Páholy Székek Bezzegh Béla JOBB Bőgő Ödőn BAL Cimb Alfonz JOBB Csell Olga BAL Helyezze el a változó adatokra való utalást a szöveg megfelelő helyein! (Ügyeljen arra, hogy az eredeti formátumot ne változtassa meg!) 15. Egyesítse a körlevelet az adatforrás minden rekordjára és mentse mhegybe néven! Minta: Tisztelt CIMB IMB ALFONZ LFONZ! A Zenebona Zenész Társulat szeretettel meghívja Önt és Partnerét ünnepi hangversenyére, melyet december 17-én 17 órai * kezdettel tart a megújult Zenepalota Kék Szalonjában. Zenész Zoltán Zebulon A ZZT koncertmestere Műsorunkból: G. E. Händel: D-dúr concerto grosso (op.6.no.5.) E. Grieg: Két dal (op.34.) Szívfájdalom Utolsó tavasz B. Britten: Simple Symphony II. Playful pizzicato III. Sentimental sarabande IV. Frolicsome finale R. Schumann: G-dúr szonáta (op.22.) J. Haydn: D-dúr (csoda) szimfónia Az Ön meghívója az alábbi helyre érvényes: JOBB 6. PÁHOLY 1-2. szék * Az élő közvetítés miatt kérjük, helyüket 10 perccel korábban foglalják el!

13 7. Fizikatörténet Előfordul, hogy a hétköznapi beszélgetések során megszólják azokat, akik nem elég jártasak az irodalomban vagy a művészettörténetben. Sajnos a tudománytörténetben való járatlanság ritkán kap negatív kritikát, különösen, ha természettudományról van szó. Ahhoz, hogy e helyzet változzék, életre hívtak egy tudománytörténeti versenyt, amelynek fizika feladatlapját kell elkészítenie. A feladatban felhasznált képek forrása: Kármán Tódor: Bay Zoltán: Albert Einstein: Gábor Dénes: 1. A lapon olvasható szöveg jelentős részét a fiztori.txt állomány tartalmazza. Olvassa be a szövegszerkesztő programba, majd ennek felhasználásával a minta alapján készítse el a dokumentumot! A fizikusokat ábrázoló 2. képeket bay.jpg, einstein.jpg, gabor.jpg, karmann.jpg néven találja. A dokumentumban Times New Roman (Linux alatt Nimbus Roman) betűtípust használjon 12 és 14 pontos karaktermérettel. A dokumentumot fizika néven őrizze meg a szövegszerkesztő saját formátumában! 3. Állítson be A4-es lapméretet felül és alul 2 cm méretű margókkal. A bal és jobb oldali margók 2,5 cm szélesek legyenek! 4. A minta alapján készítse el a fejlécet! A láblécben középen az aktuális oldalszám jelenjen meg! 5. A feladatok nevét tartalmazó bekezdéseket felsorolásként készítse el! Ügyeljen arra, hogy ezeket a bekezdéseket pontosan ugyanazon formai jellemzőkkel lássa el a minta alapján! 6. A számozott feladatok alatti kérdések, utasítások bekezdéseit mindenütt ugyanazokkal a beállításokkal formázza meg! 7. A feladatlap első példájában szereplő táblázat oszlopainak szélessége rendre 4,3 cm, 5,4 cm, 5,4 cm, sorainak magassága pedig 0,8 cm. A táblázat celláiba gépelje be a hiányzó szöveget és helyezze függőlegesen a cella közepére! A többi, táblázatra és annak tartalmára vonatkozó formázási műveletet a minta alapján végezze el! A második és a negyedik feladat kialakítását teljes egészében a minta szerint végezze el! 9. A harmadik példában a képekkel egy hatsoros, négyoszlopos táblázat kezdődik. A táblázat oszlopai egyenlő szélességűek, a sormagasság - a képeket tartalmazó cellák kivételével - pontosan 1 cm. A beszúrt képek magasságát - az arányok megtartásával - állítsa 4,5 cm-re! A táblázat tartalmát alakítsa ki a kapott mintának megfelelően! 10. Készítsen lábjegyzetet az USA szóhoz. Figyeljen arra, hogy a minta szerinti szimbólumot használja!

14 Minta: (6 pont) 1. Magyar fizikusok A táblázat celláiba írd be a hiányzó adatokat! Születési idő Nevéhez köthető a Jedlik Ányos Eötvös Lóránd Teller Ede (4 pont) 2. Kiről szól? Az alábbi rövid mondatokról ki jut eszedbe? A választ írd a pontozott vonalra! a) Felismerésében egy alma is segített:... b) Szomjának csillapítására feltalálta a szódavizet:... (12 pont) 3. Kik ők, hol éltek, mit csináltak? Nevezd meg a képen látható személyeket! A hiányzó adatokat írd a kipontozott vonalra! Néhány adatot segítségképpen megadtunk Kármán Tódor német radarvisszhang a Holdról hologram USA Anglia 4. Szilárd Leó (6 pont) Szilárd Leó is egyike azon nagy magyar fizikusoknak, akik a század első felében rajzottak ki Budapestről, s az Egyesült Államokban alkottak igazán nagyot. Jellemezd röviden munkásságát! Élete jelentős részében itt dolgozott.

15 8. Időzóna Ma, amikor az üzletek átfonják az egész világot, amikor ismerőseinkkel akkor is tudunk beszélni, ha több ezer kilométer távolságra vannak tőlünk, egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy ne csak azt tudjuk, hogy nálunk mennyi az idő, hanem azt is, hogy másutt mit mutatnak az órák. A következő feladat erről szól. A feladat megoldása során használt kép neve sandfordfleming.jpg A kép forrása: 1. A mintán olvasható szöveg jelentős részét az ido.txt állomány tartalmazza. Olvassa be a szövegszerkesztő programba, majd ennek felhasználásával a minta alapján készítse el a dokumentumot! A szövegben a cím kivételével Times New Roman (Linux alatt Nimbus Roman) és Courier betűtípust használjon! A legkisebb karakterméret 10 pont, a többi karakter méretét ehhez képest kell beállítania! A dokumentumot őrizze meg idozona néven a szövegszerkesztő saját formátumában! 2. Állítson be A4-es lapméretet 2 cm szélességű margókkal! 3. Készítse el az élőfejet a mintán olvasható tartalommal, a mintának megfelelő formában! Készítsen élőlábat is, amelyben középen helyezze el az aktuális dátumot! 4. A címet formázza meg a dokumentum többi részében alkalmazottól eltérő betűtípussal, melynek mérete legyen 24 pont! 5. A folyó szöveg minden bekezdését ugyanazon jellemzőkkel lássa el! A bekezdések karakterformázását végezze el a minta alapján! 6. A szövegben a fok ( ) és a perc (') jelzését szimbólumként szúrja be! 7. Szúrja be Sandford Flaming képét, és helyezze a harmadik bekezdés mellé a mintának megfelelő formában! A képet kicsinyítse arányosan úgy, hogy magassága 5,75 cm legyen! 8. Sandford Fleming nevéhez készítsen lábjegyzetet! A lábjegyzet szövegét a mintán olvashatja! 9. Szúrjon be egy 8,25 cm széles és 9 cm magas szövegdobozt, szegélyezze a minta szerint! Helyezze a szövegdobozt a negyedik bekezdés jobb oldalára, közvetlenül a margó mellé! 10. Illessze be a szövegdobozba a doboz.txt állományban található szöveget! A városokat rendezze a város neve szerint növekvő sorrendbe! 11. A szövegdobozban a városokra vonatkozó részt tabulálással alakítsa ki! A tabulátorok pozíciója 5 cm és 7 cm. 12. A szövegre állítson be automatikus elválasztást vagy használjon csak sor végén megjelenő elválasztójeleket a szükséges helyeken!

16 Minta: Időzónák Aki a tengeren túlra látogat, annak nemcsak az utazás fáradalmait kell leküzdenie, hanem az időeltolódás következményeivel is meg kell birkóznia. Sok száz évvel ezelőtt ez a közlekedés lassúsága miatt nem okozott különösebb gondot. Az mindenki számára természetes, hogy az órák járása a nap állásához igazodik, aki utazott, az felfedezte azt is, hogy másutt az óránk által mutatott időhöz képest korábban vagy később delel a nap. Az órák járását, pontosabban az alapul szolgáló ún. nullidőt régen országonként szabályozták. A gyorsuló közlekedés, a több gazdasági kapcsolat, a több utazó miatt megnőtt az egységesség iránti igény ben fogadták el a greenwichi délkör idejét világidőnek. A greenwichi időzóna keleti és nyugati irányban is re terjed ki, s ehhez képest 15 széles sávokban tér el 1-1 órányival. A javaslat a képen látható Sir Sandford Flamingtől 2 származott, aki az Amerikát átszelő vasútvonal építése közben ütközött bele az egységes idő hiányának problémájába. Az egységes időzónák kezelését meg kell tanulni. Sokan Verne lebilincselő regényéből, a 80 nap alatt a Föld körül című műből okulva jegyezték meg. Ma ez elmagyarázható akár az e- mailek segítségével is. Az elektronikus levélben a küldő program jelzi a feladás időpontját a helyi időben mérve. A levélbe ugyanakkor belekerül a greenwichi időtől való eltérés mértékét jelző kifejezés is. Nálunk ez a GMT+0100, azonban ha pontosak akarunk lenni, akkor a MET DST szerepel, amely a nyári időszámítás használatát is mutatja. A címzettnél az időrendbe állítás pontosan a fentiek alapján a megírásnak megfelelő időpont szerint történik. Ha Budapesten dél van Athén GMT óra Bagdad GMT óra Buenos Aires GMT óra Canberra GMT óra London GMT óra Los Angeles GMT óra Madrid GMT óra Moszkva GMT óra New York GMT óra Párizs GMT óra Peking GMT óra Prága GMT óra Sydney GMT óra Szöul GMT óra Tokió GMT óra Új-Delhi GMT óra A jelzett időket befolyásolhatja a nyári időszámítás alkalmazása. 2 Sir Sandford Fleming ( ), skót születésű, 17 évesen Kanadába emigrált.

17 9. Zene Az óvári város szívén viselte a fiatal zenei előadók sorsát, ezért az év végén minden arra érdemesnek lehetőséget biztosít tudása megmutatására egy-egy kisebb hangverseny keretében. Az Ön feladata, hogy kördokumentumként elkészítse az egyes előadások szórólapját valamint az előadásokat felsoroló összesítést. Készítse el az összesítést tartalmazó dokumentumot! 1. A mintán olvasható szöveg jelentős részét az idorend.txt állomány tartalmazza. Olvassa be a szövegszerkesztő programba, majd ennek felhasználásával a minta alapján készítse el a dokumentumot! A szövegben Times New Roman betűtípust használjon! Az alkalmazott karakterméret 12, 14 és 18 pont. A dokumentumot őrizze meg a szövegszerkesztő saját formátumában eloadasok néven! 2. Állítson be fekvő tájolású A4-es lapot 2,5 cm szélességű margókkal! 3. A beolvasott szöveg fölé gépelje be a Az óvári fiatal zeneművészek közreműködésével szervezett előadássorozat év végi programja szöveget! 4. A szövegtükör tetejére készítse el a mintán látható, teljes oldalszélességű, 5. 2,3 cm magas feliratot! A felirat betűinek legyen 1 pont vastag, fekete kövonala és szürke kitöltése! 6. A beolvasott szöveg térközét és szegélyezését alakítsa ki a mintának megfelelően! Az egyes elemek soron belüli elhelyezését tabulátorok segítségével úgy alakítsa ki, hogy az oszlopszerű elrendezés megmaradjon! A tabulátorok pozíciója rendre 4,5 cm, 7,5 cm, 15 cm legyen! 7. A beolvasott szöveg első sorát csupa nagybetűvel jelenítse meg! 8. A Kedvezményezett felirathoz kapcsolja a Az előadások bevételét mindenegyes alkalommal egy-egy alapítvány vagy közhasznú egyesület számlájára utalják. lábjegyzetet! 9. Készítsen két színű vagy dupla oldalszegélyt! Készítse el a szórólapokat! 10. Készítse el a szorolap nevű dokumentumot a szövegszerkesztő saját formátumában! A lap szövegét be kell gépelnie. Állítson be fekvő, A5-6s méretű lapot 2,5 cm széles margókkal! Állítson be az előző dokumentummal egyező oldalszegélyt! A dokumentum szövegét 14 és 24 pont méretű Times New Roman típusú karakterekkel készítse el! 11. A mintán szereplő tartalom kialakításához szúrjon be egy két oszlopból és egyetlen sorból álló táblázatot! A táblázat a bal oldali, 4 cm széles oszlopába szúrja be a vku1cs.jpg képet! A kép méretét az eredeti 75 százalékára kicsinyítse! A képet igazítsa mindkét irányban pontosan a cella közepére! 12. A táblázatban a szöveget be kell gépelnie. Figyeljen arra, hogy a dokumentumban ne legyenek üres bekezdések! A két, szürke mintázatú bekezdés között öt bekezdés olvasható. Ezen bekezdéseknél az igazítás- és térközjellemzők egyezzenek meg! 13. Alakítsa a dokumentumot kördokumentummá, majd mentse el! (A mentés során tartsa meg a korábbi nevet!) Az adatforrást az idorend.txt állományban találja, ahol az első sor a mezőneveket tartalmazza. A félkövéren és egyúttal dőlten formázott részeket helyettesítse a megfelelő mezőkkel a formátum megtartása mellett! 14. Egyesítse a szorolap nevű dokumentumot új dokumentumba az összes rekord felhasználásával! Az egyesített dokumentumot nyomtat néven mentse a szövegszerkesztő saját formátumában!

18 Minta: Az óvári fiatal zeneművészek közreműködésével szervezett előadássorozat év végi programja DÁTUM ÓRA ELŐADÓ KEDVEZMÉNYEZETT 1 november óra Tami Péter Magyar Mentőkutyákért Alapítvány november óra Kerekes Béla és Holl Petra Nagycsaládosokért Egyesület november óra Korn Ottó és Pál Ildi Csellengők Alapítvány november óra Hegedűs Péter Kóbor Ebek Alapítvány december óra Abbi Emília és Nagy Olga Eszperente Baráti Kör december óra Kiefert Anett és Toma Anna Jóakarat Társaság december óra Terebes Kálmán és kórusa Fenyő a Gyermekekért Alapítvány december óra Coll Béla és Omszki Viktória Albert Einstein Társaság január óra Óvári Kórus Az Óvári Idősek Otthonáért Alapítvány 1 Az előadások bevételét minden egyes alkalommal egy-egy alapítvány vagy közhasznú egyesület számlájára utalják. Fiatalok zenebarátoknak Az előadás helye: Óvár, Zenei Kaszinó Az előadás időpontja: «dátum» «óra» Az előadó: «előadó» A műsor legyen meglepetés! Belépődíj nincs, az önkéntes adományokat a «kedvezményezett» számlájára utalják át. komolyat, humorral!

19 10. Autó Ma már nem az a kérdés, hogy hol tudunk autót bérelni, hanem az, hogy milyen biztonsági eszközökkel van felszerelve. A kölcsönzés előtt kitöltendő űrlapot kell megszerkesztenie. A megoldás során a felni.jpg képet fel kell használnia. 1. Az űrlapon olvasható szöveg jelentős részét a kolcson.txt állomány tartalmazza. Olvassa be a szövegszerkesztő programba, majd ennek felhasználásával a minta alapján készítse el a dokumentumot! A dokumentumban Times New Roman (Linux alatt Nimbus Roman) betűtípust használjon 12, 16 és 20 pontos karaktermérettel. A dokumentumot őrizze meg auto néven a szövegszerkesztő saját formátumában! 2. Állítson be A4-es lapméretet felül 3, alul 2 cm méretű margókkal! A bal és jobb oldali margók mérete legyen 2,45 cm! 3. A fejlécet a mintának megfelelően alakítsa ki! A fejlécben látható képet tartalmazó felni. jpg állományt megtalálja a források között. A beillesztett kép mérete 1,5 x 1,5 cm legyen! 4. A cím elkészítésekor a betűközt növelje meg! 5. Az aláhúzott szöveget tartalmazó bekezdések formázásakor ugyanazokat a beállításokat használja! 6. A kölcsönző személyes adatai és a kölcsönzésre vonatkozó adatok alatti bekezdésekben tabulátort használjon! A beírandó adatokat tartalmazó rész 6 cm-nél kezdődjön! 7. A folyó szöveget tartalmazó bekezdések formázásakor ugyanazokat a jellemzőket használja! 8. Szúrjon be a dokumentumba egy kétoszlopos, háromsoros táblázatot!a táblázat szélessége 14 cm legyen, s igazítsa középre! 9. A táblázat harmadik sorának szövegét felsorolással alakítsa ki! 10. Az aláírásban szereplő pontozott vonal pontosan 6 cm hosszú legyen!

20 Minta: Kerékfelni Autókölcsönző Kft Kocs, Gép u. 3. I GÉNYFELMÉRŐ ADATLAP A kölcsönző személyes adatai: Név:... Születési év: Jogosítványszerzés éve: 19 A kölcsönzésre vonatkozó adatok: A várható időtartam: nap (maximum 30) A várható úthossz: (az alapdíjban legfeljebb napi 200 km) A kölcsönözni kívánt járműre vonatkozó igényei Kérjük, hogy az alábbi táblázatban jelölje meg a négyzetbe rajzolt segítségével az Ön számára fontos eszközöket! Választható berendezések légzsák Biztonsági berendezések ABS EBD 3 menetstabilizátor fékasszisztens parkolóradar klíma Kényelmi berendezések autórádió / hifi televízió elektromos ablakok állítható kormány navigációs rendszer Részletek az Általános szerződési feltételekből: Az autó sérülése esetén a CASCO biztosítás önrészét (50 ezer Ft-ot) a bérlőnek kell megfizetnie. Az autót külön engedély hiányában tilos külföldre vinni. Az autót csak a bérleti szerződésben szereplő személy vezetheti. Meghibásodás esetén a kölcsönző cég 24 órán belül intézkedik a javíttatásról vagy a kocsi cseréjéről. A fent megjelölt feltételekkel árajánlatot kérek a bérletre vonatkozóan. Kocs, hó. nap... aláírás 3 elektronikus fékerőelosztó

VISEGRÁDI ORSZÁGOK ÉRETTSÉGI 2013 1 SZÖVEGSZERKESZTÉS FELADATOK. A következő országok alkotják a visegrádi országokat:

VISEGRÁDI ORSZÁGOK ÉRETTSÉGI 2013 1 SZÖVEGSZERKESZTÉS FELADATOK. A következő országok alkotják a visegrádi országokat: SZÖVEGSZERKESZTÉS VISEGRÁDI ORSZÁGOK A következő országok alkotják a visegrádi országokat: ÉRETTSÉGI 2013 1 Magyarország, Szlovákia, Csehország, és Lengyelország. 1. Az alábbi dokumentum a szövetség történetét,

Részletesebben

szövegszerkesztés 1. Idő zó na

szövegszerkesztés 1. Idő zó na 8. szövegszerkesztés 1. Idő zó na Ma, amikor az üzletek átfonják az egész világot, amikor ismerőseinkkel akkor is tudunk beszélni, ha több ezer kilométer távolságra vannak tőlünk, egyre nagyobb je len

Részletesebben

Összetett feladatok. Föld és a Hold

Összetett feladatok. Föld és a Hold 1. feladat Összetett feladatok Föld és a Hold Készíts weblapot, ahol a Földet és a Holdat mutatod be! A weblaphoz tartozó nyers szöveg a fold.txt és a hold.txt tartalmazza. A forrásban megtalálod a fold.jpg

Részletesebben

I/1. Pályázati adatlap

I/1. Pályázati adatlap I/1. Pályázati adatlap Készítsd el a mintán látható A4-es méretű adatlapot! A következő feladatok ehhez nyújtanak útmutatást. Az adatlap teljes szövegét tartalmazó forrásfájl és a felhasznált kép a mellékelt

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló Kedves Versenyző! A feladatok megoldását beküldheted: CD-n az azonosító kódnak megfelelő könyvtárban.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat Táblázatok A táblázatok cellákat tartalmazó sorokból és oszlopokból épülnek fel. A cellában szöveg, szövegközi grafikák és egyéb táblázatok is elhelyezhetők. A táblázat táblázatba történő beszúrásánál

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009.

INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. PRÓBA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2 0 0 9. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma A beadott fájlok

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

3. Az ősember. I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, m á j u s 1 9.

3. Az ősember. I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, m á j u s 1 9. 1. Színház Készítse el a mintán látható színházi plakátot! A következő feladatok ehhez nyújtanak útmutatást! A plakát A5-ös méretű lesz, ezért egy fekvő A4-es lapra két példányt helyezzen el. 1. A szöveg

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. (regionális) forduló 2006. február 17... Helyszín fejbélyegzője Versenyző Pontszám Kódja Elérhető Elért Százalék. 100..

Részletesebben

INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. április 16.

INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. április 16. PRÓBA ÉRETTSÉGI VIZSGA 201 3. Név:.... osztály: INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. április 16. A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott

Részletesebben

2. FELADAT Nyissa meg az M6-02 nevű prezentációt! 1. Állítsa be a prezentáció oldalméretét 35 mm-es dia formátumúra! 2. Állítson be a bal alsó saroktó

2. FELADAT Nyissa meg az M6-02 nevű prezentációt! 1. Állítsa be a prezentáció oldalméretét 35 mm-es dia formátumúra! 2. Állítson be a bal alsó saroktó 1. FELADAT Nyissa meg az M6-01 nevű prezentációt! 1. Állítson be egyszínű, sötétzöld hátteret a bemutató mindegyik diájára! 2. Az élőlábban az Európai Számítógép-használói Jogosítvány felirat szerepeljen!

Részletesebben

1. Komárom. 40 pont. Név:... osztály:... Informatika középszint. gyakorlati vizsga 0921 4 / 16 2010. május 17.

1. Komárom. 40 pont. Név:... osztály:... Informatika középszint. gyakorlati vizsga 0921 4 / 16 2010. május 17. 1. Komárom Hozzon létre egy 2 oldalas dokumentumot a komáromi er drendszer történetének bemutatására! A dokumentumot a szövegszerkeszt program segítségével készítse el! Az egyszer szövegszerkeszt vel készített

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PREZENTÁCIÓ, GYAKORLÓ FELADATSOR

PREZENTÁCIÓ, GYAKORLÓ FELADATSOR 2011. október PREZENTÁCIÓ, GYAKORLÓ FELADATSOR 2011/23-as ECDL kiegészítő tanfolyam - Szolnok 1. FELADAT Nyissa meg az M6-01 nevű prezentációt! 1. Állítson be egyszínű, sötétzöld hátteret a bemutató mindegyik

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE:

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE: 61. FELADAT Nyissa meg az M6-61 nevű prezentációt! 1. Állítson be egyszínű, halványpiros hátteret a bemutató mindegyik diájára! 2. A diák jobb szélén lévő téglalapok kitöltőszíne legyen bordó! 3. Szúrja

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010 Szövegszerkesztés Microsoft Office Word 2010 Szövegformázás A dokumentumszöveg formátumát meghatározó felépítés formázott - szöveg, - táblázat, - kép + stílusok + eszköztár beállítások Karakterek Bekezdések...

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE:

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE: 71. FELADAT Nyissa meg az M6-71 nevű prezentációt! 1. Alkalmazza a bemutatóra a Sablon2 nevű sablont! 2. Az 1. dián lévő dupla szegélyű keret vastagsága 5 pont, színe világoskék legyen! 3. Másolja át a

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE:

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE: 1. FELADAT Nyissa meg az M6-01 nevű prezentációt! 1. Állítson be egyszínű, sötétzöld hátteret a bemutató mindegyik diájára! 2. A mintadián lévő kis négyzeteknek ne legyen kitöltőszíne, szegélyeik vastagsága

Részletesebben

INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2011.

INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2011. PRÓBA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. április 8. Név:.... osztály: INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2011. A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott

Részletesebben

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens. 33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens. 33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc)

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) A talált oldalak internet címét (URL) másold ki egy szöveges dokumentumba és mentsd Csapatnev_internet néven! A konkrét válaszokat ide a papírra

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló Kedves Versenyző! A három feladat megoldására 3 óra áll rendelkezésedre. A feladatok megoldásához

Részletesebben

ÉRETTSÉGI MÁSODIK GYAKORLAT ELINDULÁS A PAPÍRMÉRET ÉS A MARGÓK BEÁLLÍTÁSA. ÜZLETI INFORMATIKAI ESZKÖZÖK Kiadványszerkesztés

ÉRETTSÉGI MÁSODIK GYAKORLAT ELINDULÁS A PAPÍRMÉRET ÉS A MARGÓK BEÁLLÍTÁSA. ÜZLETI INFORMATIKAI ESZKÖZÖK Kiadványszerkesztés 1 MÁSODIK GYAKORLAT ÉRETTSÉGI A feladat megoldása során a Word 2010 használata a javasolt. Ebben a feladatban a következőket fogjuk gyakorolni: A papírméret és a margók beállítása. Stílusok létrehozása,

Részletesebben

1. Agatha Christie. 2. Telefon. I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, o k t ó b e r 1 9.

1. Agatha Christie. 2. Telefon. I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, o k t ó b e r 1 9. I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, 2 0 1 2. o k t ó b e r 1 9. 1. Agatha Christie Agatha Christie korának egyik legnépszerűbb írója volt. Regényeit ma is milliók olvassák, az

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Kedves Versenyző! A feladatsor megoldására 90 perc áll rendelkezésre. A feladatok megoldásához használható

Részletesebben

1. feladat (Körlevél szövegszerkesztés) 55 pont

1. feladat (Körlevél szövegszerkesztés) 55 pont Városi Középiskolai Informatika Verseny 2009/20010 Kedves Versenyző! Gratulálunk a Városi Középiskolai Informatika Verseny 1. fordulójában nyújtott teljesítményéhez, amely alapján most itt van a legjobbak

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga. Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga. Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 120 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 315/2013.

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Munkánk során figyelembe vesszük azt, hogy az irodai programcsomag szövegszerkesztői az alábbi elemeket kezelik.

Szövegszerkesztés. Munkánk során figyelembe vesszük azt, hogy az irodai programcsomag szövegszerkesztői az alábbi elemeket kezelik. erdeigrete.webnode.hu greta@korosy.hu Szövegszerkesztés Szövegszerkesztő programot használunk akkor, ha írásos munkánkat igényesen, esztétikusan, esetleg nyomtatásra szeretnénk elkészíteni. Munkánk során

Részletesebben

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 19. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I.

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I. Microsoft Word előadás Bevezetés az informatikába I. A Word felépítése Menüsor Eszköztár Vonalzók Kurzor Dokumentum Állapotsor Betűk betűtípus fogalma betűméret félkövér, dőlt, aláhúzott proporcionális

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

Minta a Szigetvár feladathoz

Minta a Szigetvár feladathoz Minta a Szigetvár feladathoz A forrást (sziget.txt) megnyitjuk a Jegyzettömb segítségével és a szöveget a Vágólap segítségével átmásoljuk az alapértelmezetten megnyíló üres dokumentumba, majd elmentjük

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások A formázás sorrendje 1. Begépelem a szöveget folyamatosan 2. Helyesírást ellenőrzök 3. Entert (bekezdés) vagy Shift + Entert ütök 4. Formázok KIJELÖLÖM A FORMÁZANDÓ

Részletesebben

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató 1. Minek a leírása a következő? Aktív hálózati hardver eszközök (pl.: routerek) és szoftverek segítségével létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően

Részletesebben

Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Döntő

Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Döntő Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Döntő 1. Olimpia Általános Tartalom Címoldal Címek Alcímek Felsorolás Élőfej Létezik Olimpia nevű állomány (típusa megfelelő) lapméret: A/4, automatikus

Részletesebben

Segédanyag a WORD használatához

Segédanyag a WORD használatához Segédanyag a WORD használatához Tartalom Kezdőlap:... 2 Beszúrás... 3 Tervezés... 3 Lapelrendezés... 4 Hivatkozás... 4 Objektumok saját menüi... 5 Táblázat... 5 Képek... 5 Alakzatok... 5 Menün kívüli tudnivalók

Részletesebben

A HONALPSZERKESZTÉS ALAPJAI. 50 feladat. a Debreceni Egyetem Informatikai Karának. Informatikus Könyvtáros szakos hallgatói számára

A HONALPSZERKESZTÉS ALAPJAI. 50 feladat. a Debreceni Egyetem Informatikai Karának. Informatikus Könyvtáros szakos hallgatói számára A HONALPSZERKESZTÉS ALAPJAI 50 feladat a Debreceni Egyetem Informatikai Karának Informatikus Könyvtáros szakos hallgatói számára Készítette: Jávorszky Ferenc Debrecen 2010. 1 1. Készítsen honlapot, amelynek

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2012. május 21. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

Informatika középszint Név:... osztály:... 2. Kenyér

Informatika középszint Név:... osztály:... 2. Kenyér Név:... osztály:... 2. Kenyér Készítse el az otthoni kenyérsütést bemutató prezentációt! Munkáját a program formátumának megfelelően kenyer néven mentse! A prezentáció szövegét a recept.txt fájlban találja.

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2013/2014 Alkalmazói kategória, III. korcsoport 2. forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2013/2014 Alkalmazói kategória, III. korcsoport 2. forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2013/2014 Alkalmazói kategória, III. korcsoport 2. forduló Kedves Versenyző! A feladatsor megoldására 180 perc áll rendelkezésre. A forrásállományokat a forras3

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 17. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. október 17. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei:

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei: TABULÁTOROK A tabulátorokat a szavak soron belüli pontos pozicionálására használjuk. A tabulátorokat valamilyen pozícióhoz kötjük. A pozíciók beállíthatók vonalzón vagy a Formátum menü Tabulátorok menüpontjának

Részletesebben

18. Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny

18. Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny 18. Fővárosi nformatika Alkalmazói Verseny SZÖVEGSZERKESZTÉS Elméleti feladatlap Neved:... Kerületed:... 1. Keresd meg az összetartozó fogalmakat, majd írd a táblázatba megoldást!../ 10 pont 1) dual core

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. május 21. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 19. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2012. október 19. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 16. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2015. október 16. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

Minta: nappali.html. ejjeli.html. A képek forrása: http://www.pwbelg.clara.net/aberrations/abs.html

Minta: nappali.html. ejjeli.html. A képek forrása: http://www.pwbelg.clara.net/aberrations/abs.html Az alábbi feladatok középszintű érettségi példák. A megoldáshoz szükséges fájlok a /mnt/tanulo/_info/forraások/html mappában találhatók. Megoldásodat e-mail-ben várom, melynek közönséges böngészővel megjeleníthetőnek

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

3. Sakk. A szövegek és a képek forrása:

3. Sakk. A szövegek és a képek forrása: 1. Limes Készítsen a magyarországi római limessel kapcsolatos weblapot! A weblapon látható szöveget a 1imes. txt állományban találja, a megoldáshoz szükséges képek pedig a pannoni a. jpg, ulcisia.jpg,

Részletesebben

Fővárosi Középiskolai Informatikai Alkalmazói Verseny DÖNTŐ 2015. március 25. 9-12 óra

Fővárosi Középiskolai Informatikai Alkalmazói Verseny DÖNTŐ 2015. március 25. 9-12 óra Fővárosi Középiskolai Informatikai Alkalmazói Verseny DÖNTŐ 2015. március 25. 9-12 óra Általános követelmények: A Sajat (S:\) meghajtón hozzon létre egy mappát a saját nevével (például: Gipsz Jakab), ékezetes

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 17. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

1. Tankönyvrendelés. 2. Mátyás király. 3. Halma. I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, o k t ó b e r 2 7.

1. Tankönyvrendelés. 2. Mátyás király. 3. Halma. I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, o k t ó b e r 2 7. 1. Tankönyvrendelés Az iskolai tankönyvrendelés többlépcsős művelet. A tankönyvrendelés folyamatos jegyzéséhez egy nyomtatványt készítettünk, melynek egy része látható a mintán. 1. A diákok számára javasolt

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2013/2014 Alkalmazói kategória, IV. korcsoport 2. forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2013/2014 Alkalmazói kategória, IV. korcsoport 2. forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2013/2014 Alkalmazói kategória, IV. korcsoport 2. forduló Kedves Versenyző! A feladatsor megoldására 180 perc áll rendelkezésre. A forrásállományokat a forras4

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Feladatgyűjtemény

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Feladatgyűjtemény Szövegszerkesztés Word XP-vel Feladatgyűjtemény Feladatok Word XP FELADATGYŰJTEMÉNY Útmutató a feladatok megoldásához A feladatok megoldásához szükség van a Microsoft Word szövegszerkesztő programra.

Részletesebben

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok Oktatási segédanyag Weboldalszerkesztési gyakorlatok Bevezetés A korábbi oktatási segédanyagokban megismertük a weboldalszerkesztés gyakorlatát. Ennek a segédanyagnak a célja, hogy gyakorlati példákon

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜGYVITEL ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜGYVITEL ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÜGYVITEL ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK Teszt Az érettségi feladat tíz tesztkérdést tartalmaz. A mintafeladatban öt kérdést mutatunk be. Megválaszolásuk sorrendjét szabadon határozhatja

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, II. korcsoport 2. forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, II. korcsoport 2. forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, II. korcsoport 2. forduló Kedves Versenyző! A feladatsor megoldására 180 perc áll rendelkezésre. A feladatok megoldásához használható

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL a., Begépelés Az adatok bevitelének legegyszerűbb módja, ha a táblázat kijelölt cellájába beírjuk őket. - számok (numerikus adatok) -

Részletesebben

I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, 2 0 1 0. m á j u s 3 1. 1. Elsősegély AUTÓPÁLYÁN 40 pont 2A Üdvözlőkártya

I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, 2 0 1 0. m á j u s 3 1. 1. Elsősegély AUTÓPÁLYÁN 40 pont 2A Üdvözlőkártya 1. Elsősegély A közlekedés biztonságának növelése miatt a járművezetőknek elsősegély nyújtási ismereteket kell tanulniuk. A kapcsolódó tananyag írásos formájának kezdő részlete áll rendelkezésre az ISO

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2015. május 15. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Cél: Az információkezelés tanításának célja, hogy a tanulók el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. május 16. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1123 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2012. május 21. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok

Szövegszerkesztés alapok Szövegszerkesztés alapok Libre Office Writer http://szabadut.fsf.hu/ Szöveg szerkesztő programok Editorok Szövegszerkesztők (Word processor) Kiadványszerkesztők (DTP) Fájlformátumok TXT fájlok editorok

Részletesebben

x = (x k 2 + x l 2 + x m 2 ) ½ Word gyakorlása 1.

x = (x k 2 + x l 2 + x m 2 ) ½ Word gyakorlása 1. Word gyakorlása 1. 1. Egy új Word dokumentumban állítsd be a következőket! Margók: Felül: 2,5 cm, Alul: 3,0 cm, Jobb: 2,5 cm, Bal: 2,5 cm. A élőfejben szerepeljen az évfolyamod, szakod dőlt betűstílussal,

Részletesebben

Informatika középszint Név:... osztály:... Fontos tudnivalók

Informatika középszint Név:... osztály:... Fontos tudnivalók Fontos tudnivalók A gyakorlati feladatsor megoldásához 180 perc áll rendelkezésére. A vizsgán használható eszközök: a vizsgázó számára kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, vonalzó, lepecsételt jegyzetlap.

Részletesebben

Azonosító jel: INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. 2014. május 13. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. 2014. május 13. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 13. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. május 13. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 346 01 Irodai asszisztens Tájékoztató A vizsgázó az

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2012/2013. Döntő. Alkalmazói kategória IV. korcsoport

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2012/2013. Döntő. Alkalmazói kategória IV. korcsoport Alkalmazói kategória IV. korcsoport Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2012/2013 Döntő Alkalmazói kategória IV. korcsoport Kedves Versenyző! A feladatok megoldására összesen 180 perc áll rendelkezésedre.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. október 18. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/6. Hatályos: 2007. január 3. Felelıs személy: Tóth Péter, fıtitkár oldalszám:

Részletesebben

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6.

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6. PC-Kismester XVIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály PC-Kismester verseny első forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. december 6. Informatikai alapismeretek 1. A felsoroltak

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 16. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1122 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2012/2013. Döntő. Alkalmazói kategória III. korcsoport

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2012/2013. Döntő. Alkalmazói kategória III. korcsoport Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2012/2013 Döntő Kedves Versenyző! A feladatok megoldására összesen 180 perc áll rendelkezésedre. Mielőtt hozzáfognál a feladatok megoldásához, néhány tudnivalót,

Részletesebben

I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t 2 0 0 7. n o v e m b e r 6.

I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t 2 0 0 7. n o v e m b e r 6. I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t 2 0 0 7. n o v e m b e r 6. 1. Diákkonyha A Fincsi Diákkonyha több száz diák számára biztosít olcsó és finom ebédelési lehetőséget. A menük

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2013/2014

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2013/2014 Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2013/2014 Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2013/2014 Döntő Kedves Versenyző! A feladatok megoldására összesen 180 perc áll rendelkezésedre. Mielőtt

Részletesebben

INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA október 21. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA október 21. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Név:... osztály:... É R E T T S É G I V I Z S G A 2 0 1 6. o k t ó b e r 2 1. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2016. október 21. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok

Részletesebben

Az RGB színkeverési módszer

Az RGB színkeverési módszer Azonosító jel: 2. Színek Készítse el a következő prezentációt az RGB színkeverési módszer bemutatásához! Munkáját a program formátumának megfelelően szin néven mentse! A prezentáció szövegét a minta alapján

Részletesebben

A 2010/2011 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló feladatainak megoldása. I. (alkalmazói) kategória

A 2010/2011 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló feladatainak megoldása. I. (alkalmazói) kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló feladatainak megoldása I. (alkalmazói) kategória Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a dolgozatokat az egységes

Részletesebben

Szövegszerkesztés haladó MS word

Szövegszerkesztés haladó MS word Szövegszerkesztés haladó MS word Hosszú szövegek kezelése Ha változtatunk vmit, változik a tördelés. Ez hosszú szövegeknél gondot okozhat: Megváltozik az oldaltördelés A címek nem a lap tetején lesznek,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE:

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE: 41. FELADAT Nyissa meg az M6-41 nevű prezentációt! 1. Állítsa be a hátteret papírmintázatúra a bemutató mindegyik diáján! [1 pont] 2. A diakockák bal szélén lévő téglalap kitöltőszíne legyen sárga! [1

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, IV. korcsoport 2. forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, IV. korcsoport 2. forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, IV. korcsoport 2. forduló Kedves Versenyző! A feladatsor megoldására 180 perc áll rendelkezésre. A feladatok megoldásához használható

Részletesebben

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra,

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra, Word V. Tabulátorok A tabulátorok (tabulátorhely: A vízszintes vonalzó azon pontja, amely meghatározza a szövegbehúzást, illetve a szövegoszlop kezdetét.), segítségével a szöveget balra, jobbra, középre,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2015. május 15. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Szövegkezelő programok általuk kínált lehetőségek

Szövegkezelő programok általuk kínált lehetőségek Szövegszerkesztés Szövegkezelő programok általuk kínált lehetőségek formázási lehetőségek WYSIWYG elv (What You See Is What You Get Amit látsz azt kapod) táblázat, grafika és egyéb objektumok nyelvi modulok

Részletesebben

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22.

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22. PC-Kismester XVII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 7 5-8. osztály PC-Kismester verseny második forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. február 22. Informatikai alapismeretek 1. Egy

Részletesebben