Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi"

Átírás

1 Pápa és Vidéke november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr. Áldozó Tamás polgármester, a Borsosgyõri Városrész Önkormányzata október 28-i ünnepi alakuló ülésén a község mûvelõdési házában. Mint mondta, Pápa Város Önkormányzatának területén most kerül sor elõször arra, hogy valamely településrészen részönkormányzat alakuljon. A részönkormányzatok mûködésérõl más települések esetében 21 éves tapasztalat gyûlt össze, mely azt mutatja, hogy a részönkormányzatok tudnak nagyon jól mûködni, de formálisan is. Önmagában a részönkormányzat csak egy lehetõség, és nem garancia arra, hogy a helyiek nagyobb részvételt éreznek a döntéshozatalban. Bõvebben a 2. oldalon Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Német nemzetiségi nap Számomra nem pusztán a szabadságért és emberi jogokért folytatott harc emlékezetes pillanata, hanem mindenekelõtt a magyar identitás megõrzéséért vívott évszázados küzdelem, soha nem feledhetõ mozzanata, fogalmazott ünnepi beszédében Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület fõjegyzõje. A városi megemlékezés résztvevõi elsõként Kiss Zoltán honvéd alezredes, majd dr. Katona István, a pápai forradalmi tanács elnökének emléktáblája elõtt rótták le tiszteletüket. A koszorúzást és mécsesgyújtást követõen az emlékünnepség a JMSZK színháztermében folytatódott. Folytatás a 2. oldalon Elõtérben a szakképzés A pályaválasztás megkönnyítése érdekében szervezett fórumot felsõ tagozatos tanulók és szüleik részére Pápa Város Önkormányzata, valamint a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A fórumot tavaly indította útjára az iparkamara, elsõ állomása Várpalota volt. A rendezvény célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a szakképzés jelentõségére, azon belül a hiányszakmákra. A pápai rendezvényen a helyi gazdasági igényeknek megfelelõ szakmák - épületgépészeti rendszerszerelõ, gépi forgácsoló, szerszámkészítõ, villanyszerelõ - kerültek bemutatásra. A pályaorientációs fórumon Venczel Csaba, a házigazda Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatója köszöntötte a program részvevõit. Továbbiak a 3. oldalon Változatos, színes programot láthattak mindazok, akik október 22-én ellátogattak a Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat nemzetiségi napjára, melyet a Petõfi Sándor Gimnázium aulájában rendeztek. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi önkormányzat elnöke szólt a megjelentekhez, külön köszöntve a Leinefeldébõl érkezett delegációt. Beszédében rámutatott, a legutóbbi választásokkor a Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat egy kissé átalakult, de továbbra is a pápai németajkúak összefogásáért dolgozik, emellett fontos feladatuk a leinefeldei kapcsolat ápolása is. Folytatás a 3. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke november 3. Megemlékezés a forradalom évfordulóján A kampeniek is segítettek Új épületrésszel és egy lifttel gazdagodott az Egyesített Szociális Intézmények Barát utca 4-6. szám alatti intézménye. A nyáron indult beruházás eredményét a múlt héten avatták fel az idõsek otthonában. Több tonnányi élelmiszert osztottak szét a pápai kistérségben. Az adomány a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettõl érkezett. Tésztafélék, cukor, liszt és vaníliás karika volt a szállítmányban, valamennyi kedvezményezett település ezeket a fogyasztási cikke- Az épület bõvítése és a lift kialakítása közel 23 millió forintba került, a megvalósításban nagy szerepet játszott a kampeni alapítvány 15 ezer eurós támogatása, az Idõskorúak szociális ellátásáért alapítvány 3 millió forintos segítsége és egy volt lakó, Vadász János hagyatéka, mondta el Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetõ. A nemzetiszínû szalagot dr. Áldozó Tamás polgármester és a kampeni delegáció vezetõje, Jan Kattenberg vágta át. Jan Kattenberg azt mondta, örül, hogy újra gyarapodott, fejlõdött az idõsek intézménye, és reméli, hogy a jövõben is tudnak majd segítséget nyújtani az Egyesített Szociális Intézményeknek. Dr. Mail József apát-plébános és Varga György nyugalmazott evangélikus lelkész megáldották az új épületrészt, majd a vendégek megtekintették a beruházást. A rendezvény végén az idõs lakók közül néhányan ki is próbálták a személyi felvonót. vb Élelmiszeradomány érkezett ket kapta. Az Ökumenikus Segélyszervezet által kiválasztott 35 település önkormányzata közül 30 élt a lehetõséggel. Kisnyugdíjasok és létminimum közelében élõ családok településenként háztartás mindennapjait könnyítették meg az adományokkal. -mt- A Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápa városi képviselõje Erõss Bulcsú és Veszprém megyei képviselõje Orbán Imre november 7-én 18 órától a Mokka Kávézóban képviselõi fogadóórát tart. Dr. Áldozó Tamás polgármester és Bocskay László önkormányzati képviselõ fogadóórát tart november 10-én 17 órakor a Fáy Lakótelepi Óvodában. Folytatás az 1. oldalról A nap szónoka, Köntös László személyes emlékein keresztül idézte meg 56 eseményeit, mely, mint mondta, nem pusztán tovatûnõ emlék, hanem ma is jelenlévõ, lüktetõ valóság. Népünk a mohácsi vész óta folyton elnyomásban és fenyegetettségben élt, de a szovjet hatalom volt az elsõ a történelmünkben, amely a tankjaival együtt szellemi és lelki elnyomást is hozott. Az a hatalom, amellyel 1956 hõsei szembeszálltak, nem pusztán a földjeinket és a hódolatunkat akarta, hanem a szívünket, a lelkünket, a gondolkodásunkat, a szokásainkat, a múltunkat és a vallásunkat. Egyszóval az identitásunkat, emelte ki Köntös László. Nem véletlen, hogy ilyen rettenetes történelmi elõzményeket követõen, még 20 évvel a rendszerváltás után is, zavarban vagyunk, hogy mit is kezdjünk történetünkkel, tette hozzá.vannak közös emlékeink, de nincs közös emlékezet. Itt élünk együtt, de nincs közös identitás. Pedig nem akarunk mi mást, csak végre már önmagunk lenni. Szeretnénk végre évszázados küzdelmünk után nyugodt tekintettel magyarok lenni. Meg akarjuk õrizni identitásunkat, ahogy ezt 56 örökségül hagyta ránk, mondta a szónok. Az emlékbeszéd után a Pegazus Színház mûvészei, a Vadvirág néptáncegyüttes, valamint a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola diákjainak elõadásában elevenedtek meg a forradalom eseményei. Csak a szívek sírnak címû zenés, irodalmi összeállítást Sarkadi Nagy Antalné vitte színpadra. A mûsor után dr. Áldozó Tamás mint megyei tanácsnok és megyei képviselõ a megyei közgyûlés által alapított Közmûvelõdésért szakmai díjat adott át a Pegazus Színháznak, sokrétû és komplex tevékenységért. Az ünnepi megemlékezés a Magyar Pieta 1956 szobor megkoszorúzásával ért véget, melyen Pápa Város Fúvószenekara és MH Pápa Bázisrepülõtér is közremûködtek. Meleg Andrea 56 hõseire emlékezett a Jobbik A kormánypárt négyévente változik, de a láncot tartó kéz mindig ugyanaz marad, hangzott el a Jobbik helyi szervezetének megemlékezésén, melyet Kiss Zoltán honvéd alezredes emléktáblájánál tartottak a Deák Ferenc utcában. Ajánlat nyújtható be Pápa Város Önkormányzata tulajdonát képezõ Pápa, Fõ tér 21. szám alatti épület hasznosítására. A Pápa város központjában elhelyezkedõ 3533 hrsz. - ú ingatlan vendéglátóipari (sörözõ, kávézó, étterem) célra hasznosítható. A tevékenységi kör meghatározásakor figyelembe kell venni többek között: a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 21. -ában foglaltakat, amely szerint: A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének a kereskedés és vendéglátás rendjérõl szóló, többször módosított 6/1992. (III.17.) rendelet 2. (1) bekezdésében foglaltakat, amely szerint: Kizárólagos önkormányzati Elsõként dr. Kiss Balázs szólt a jelenlévõkhöz. Hálával tartozom azoknak, akik ebben az értékevesztett, aljas, tabukat felállító világban idõt és fáradságot áldoznak azért, hogy megemlékezzenek, fejezte ki köszönetét a honvéd alezredes fia. Ferenczi Gábor országgyûlési képviselõ, a Jobbik Veszprém megyei elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy mennyire aktuális napjainkban is az a küzdelem, melyet 56-ban vívtak honfitársaink. Mint mondta, a célok, amelyekért akkor küzdöttek, máig nem valósultak meg. Elmaradtak az ígért elszámoltatások. Nem vonták felelõsségre azokat, akik országunkat gazdaságilag tönkretették, sem azokat, akik október 23-án válogatás nélkül lõtték, ütötték a magyart. Míg 56-ban a szabadságharcot tankokkal verték le, napjainkban a bankok teszik tönkre a magyarok jövõjét, a családok egzisztenciáját. Orbán Imre, a Jobbik helyi elnöke az ünnepségen változásra buzdított. A magyar mint nemzet a végóráit éli. A cselekvés iránya egyértelmû, az utat úgy hívják, hogy radikális változás, mondta. A megemlékezés koszorúzással és mécsesgyújtással ért véget. Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Folytatás az 1. oldalról Úgy gondolom, a borsosgyõri részönkormányzat képviselõi és a község polgárai elkötelezettek amellett, hogy ennek a részönkormányzatnak a mûködése valóban tartalmas legyen, és ezáltal tovább erõsödjék a településrész megõrzött identitása. Áldozó Tamás szólt a részönkormányzati választásról, melyen azok a helyi lakosok vehettek részt jelöltként, akik 16 érvényes ajánlást, vagy valamelyik civil szervezetnek az ajánlását begyûjtötték. A település 9 jelöltet állított, ebbõl két esetben érvénytelen volt a jelölés, egy személy pedig visszalépett. Ezt követõen Pápa Város Önkormányzata Bereczky Nórát, ifj. Máté Istvánt, Tóth Józsefet és Varga Zoltánnét választotta meg részönkormányzati képviselõnek 2014-ig, a következõ önkormányzati választásokig. Az elnök Máté István önkormányzati képviselõ lett. Az ünnepi mûsort követõen Máté István nyitotta meg hivatalosan a városrészi települési önkormányzat elsõ ülését. Ismertette a község történetét, fejlõdését, melyre méltán lehetnek büszkék, fogalmazott be- tulajdonú nem lakás célú helyiségben, valamint többségi önkormányzati tulajdonú épület nem lakás célú helyiségében nem lehet kimért szeszes italt forgalmazó üzletet üzemeltetni. Ez alól kivétel a melegkonyhás egység és a cukrászda. Figyelembe kell venni az évi LXXVI- II. törvényben, Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendeletében, valamint a 22/1992.(X.13.) önkormányzati rendeletében foglaltakat, és Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) rendeletében foglalt korlátozásokat. Az ingatlan a 2012 júniusára megújuló pápai Fõ téren, az Esterházy kastély környezetében helyezkedik el. A Fõ tér átadását követõen lehetõség nyílik terasz kialakítására és mûködtetésére. szédében. A részönkormányzat egyik fontos feladata, hogy erõsítse az összetartozást lakói között. Ezt a célt szolgálná a kultúrház, melynek mûködéséhez segítséget kérnek majd a városi képviselõ-testülettõl, hogy méltán szolgálhassa ki a közel 150 itt élõ fiatal igényét. Céljuk, hogy megfeleljenek a követelményeknek és egy év múlva jó eredményeket tudjon felmutatni a község, mondta Máté István. Az ülésen két napirendi javaslatról döntöttek a részönkormányzat képviselõi. Elsõként egyhangúlag megszavazták a szervezeti és mûködési szabályzatot, mely többek között meghatározza a részönkormányzat feladatát és hatáskörét. Ezt kövezõen röviden megvitatták az ez évi munkatervet, mely szerint az üléseken beszámolókat hallgatnak meg többek között a civil szervezetek tevékenységérõl, a temetõk helyzetérõl, a falugondnok munkájáról, a településrész közbiztonságának helyzetérõl, valamint a Pápa Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének településrészt érintõ tevékenységérõl. Meleg A. Az ajánlat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályára nyújtható be, tartalmazza az ingatlanhasznosítás módját, a megvalósítás tervezettütemezésétésazajánlottellenértéket. Az ajánlatok értékelését követõen az ingatlan nyilvános pályázat útján kerülhet hasznosításra. Információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán (Tel: 89/ ).

3 2011. november 3. Pápa és Vidéke 3 Folytatás az 1. oldalról Intézményük nemcsak az iskolapadot koptató országosan ismert politikusokra, mûvészekre büszke, hanem azokra is, akikbõl mesteremberek lettek, fogalmazott beszédében. A rendezvényt Unger Tamás alpolgármester nyitotta meg, aki szólt a helyi szakképzésrõl, annak jelentõségérõl. Mint mondta, egy jó szakma többet érhet, mint egy elértéktelenedett diploma, ugyanis jobbak az elhelyezkedési lehetõségek. A város két szakképzõ iskolája a jelenlegi huszonegy szakmacsoportból tizenhatban nyújt Elõtérben a szakképzés képzéseket. Egy ilyen pályaválasztási fórum nagyban segítheti az eligazodást. Pápán több olyan terület is van, ahol munkaerõhiánnyal küzdenek. A Pápai Hús 1913 Kft-t és egy helyi autóipari beszállító cég is több szakképzett dolgozót tudna foglalkoztatni, hozta fel példaként az alpolgármester. Dr. Somogyi Istvánné, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára elmondta, a fórummal szeretnének segítséget adni a gyerekeknek és szüleiknek ahhoz, hogy mely szakmák felé orientálódjanak. Weöres Sándor Általános Iskola A munkaerõpiaci kereslet és kínálat ugyanis nincs összhangban, ezért is fontos, hogy a pályaválasztás elõtt állók olyan szakmát válasszanak, mely biztos megélhetést nyújt számukra a jövõben. Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság felmérése szerint a bemutatott szakmák mindegyike hiányszakma a térségben, melyet az ösztöndíjjal tesznek még vonzóbbá. A tanulószerzõdés keretén kívül, ami egy fix juttatás a tanulóknak, 2,5-es tanulmányi átlag felett jár még az ösztöndíj. Ennek az összege 4,5-ös átlagnál megközelíti a harmincnegyvenezer forintot is. Ha egy jó tanuló ösztöndíját és fix juttatását összeadjuk, az nagy segítség lehet a családnak, tette hozzá a kamara titkára. A rendezvényen az adott szakma legjobb szakemberei - Bittmann Ottó villanyszerelõ, Bernáth József gépi forgácsoló és szerkezetlakatos, Fébert József szerszámkészítõ, Csizmadia László épületgépészeti rendszerszerelõ - beszéltek munkájukról, annak szépségeirõl és megélhetési lehetõségeikrõl. Meleg Andrea Schwetzingenbe kirándultak Immár a tizedik alkalommal látogattak el schwetzingeni testvériskolájukba a Weöres Sándor Általános Iskola diákjai. A pápai tanulók számára rengeteg programmal, közös foglalkozással és kirándulással kedveskedtek a vendéglátók. - A Jókai-iskolával való egyesülésünk után örököltük meg ezt a kapcsolatot, mely a 90-es évek közepén jött létre. Weöres-iskolaként 2001 õszén utaztunk elõször Schwetzingenbe. A barátság azóta is töretlen, és idén 10 éves mondta Gõgös Zoltánné némettanár. Az idei kirándulást jelentõs összeggel támogatta az iskola alapítványa, így a szülõknek csupán az útiköltség felét kellett befizetniük, hangsúlyozta a pedagógus felsõs diákot vittünk Schwetzingenbe a kolléganõmmel tette hozzá Pulay Róbertné igazgatóhelyettes. - Nagyon sok helyre eljutottunk. Jártunk Frankfurtban, ellátogattunk a híres heidelbergi kastélyba és a speyeri technika múzeumba. Eljutottunk Belmarba, Schwetzingen uszodájába, egy délutáni fürdõzésre. Tanulóink részt vettek néhány tanórán, és bepillanthattak a német családok életébe, mivel náluk voltak elszállásolva. A város polgármestere is fogadott bennünket, és nagyon örült annak, hogy fenntartjuk ezt a gyümölcsözõ testvériskolai kapcsolatot mondta az igazgatóhelyettes. A schwetzingeni gyerekek jövõ év tavaszán jönnek Pápára. Meleg Andrea Az ellátórendszer újjászervezésérõl Egy hatékonyabb, mûködõképesebb egészségügyi ellátórendszer kialakításáról konzultált Szócska Miklós, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium államtitkára négy megye egészségügyi intézményeinek fenntartóival, vezetõivel október 27-én a Gróf Esterházy Kórházban. - Az elsõ találkozón a megyei intézmények átadásának folyamatát, a fekvõés járóbeteg-ellátás felelõsségének állami átvállalásával járó lépéseket, valamint az intézmények átvételével kapcsolatos kérdéseket egyeztettük. Ezt követõen valamennyi kórház vezetõje egy személyes megbeszélésen is részt vesz a minisztériumban. Március végéig megállapodásra jutunk a fenntartókkal abban, hogy számukra melyik a legoptimálisabb ellátási forma mondta Szócska Miklós a megbeszélést követõ sajtótájékoztatón. - Egy olyan térségbe jöttünk, ahol a munkamegosztásnak hagyományai vannak. Mindenki számára ismert, hogy onkológiára Szombathelyre járnak a betegek, szívsebészetre Zalaegerszegre. Ennek a munkafolyamatnak a megerõsítését végezzük a következõ idõszakban tette hozzá az államtitkár. Az elmúlt évek alatt felhalmozódott adósságállomány kezelésével kapcsolatosan Szócska Miklós arról tájékoztatott, hogy az állam egészében átvállalja azt a szállítói tartozásállománnyal együtt. A tavaly nyáron bevezetésre került adósságfelmérõ rendszer szerint az összes adósság eléri a 120 milliárdot, a lejárt szállítói tartozásállomány 40 milliárd fölött van, míg az önkormányzatok egészségügyi intézményeinek adóssága 20 milliárd körüli tétel. - A probléma nagy, de abban a helyzetben leszünk, hogy látjuk a szerzõdéseket és a számlákat, össze tudjuk hasonlítani az árakat. Ezt követõen gazdaságos beszerzéseket indíthatunk, és néhány hónap múlva megkezdõdhet a beszállítók adósságállományának ledolgozása is egy ütemezett terv alapján. A rendszerszintû tudatos gazdálkodásnak a feltételi elõálltak emelte ki a politikus. Az egészségügyi államtitkár a pápai kórházzal kapcsolatosan konkrétumokkal nem szolgált, de azt elárulta, hogy az intézmény az elõzetes elemzések egyik sarkalatos példája volt. Mint mondta, a pápai kórházban egyes ellátások száma a minimálisan végezhetõ ellátások határszintje alá esik. Amennyiben ezeket megszüntetnék, a betegeknek nagyon hosszú utat kellene megtenniük a legközelebbi ellátóhelyig. Ezért a jövõben is elérhetõek lesznek, hiszen az átszervezés alapelve, hogy az alap- és járóbeteg-ellátást a beteg lakhelyéhez minél közelebb kell biztosítani, hangsúlyozta Szócska Miklós. Az új térségi egészségügyi ellátórendszer május elsejétõl kezdi meg mûködését. Elismerések az évfordulón Pintér Sándor, a Magyar Köztársaság belügyminisztere kitüntetéseket adományozott a vörösiszap katasztrófa elhárításában és mentésében dolgozó szervezeteknek és személyeknek. Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságán ünnepélyes állománygyûlésen adta át Németh Tamás, megyeikatasztrófavédelmi igazgató a Rendkívüli helytállásért vörösiszap katasztrófa érdemjelet a tûzoltóság 48 dolgozójának. Miskolczi Tibor megyei katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes a Városháza Szerzõdést kötöttek a fúvószenekarral Az év hátralévõ részére 67 ezer forint kifizetésérõl szóló szerzõdést kötött az önkormányzat a Pápai Fúvósok Egyesületével. A közel 50 tagot számláló fúvószenekar nagyrészt városi rendezvényeken lép fel, egy évben alkalommal találkozhat velük a pápai közönség. Az aláírási alkalmon dr. Áldozó Tamás polgármester úgy fogalmazott, vannak olyan egyesületek a városban, amelyek nem támogatásra szolgálnak rá, hanem arra, hogy az általuk nyújtott szolgáltatásokért az azt igénybe vevõ, vagyis a város, fizessen. - A Pápai Fúvósok Egyesülete a városi rendezvények visszatérõ szereplõje, ennek pénzben kifejezhetõ értéke is van. Reméljük, ugyanolyan hogy az egyesület nem azt fogja érezni, hogy valakinek a jótékonykodásától Folytatás az 1. oldalról Ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy az egy évvel ezelõtti vörösiszap-katasztrófa idején több alkalommal is érkezett tárgyi és pénzadomány a német házasságkötõ termében mondott köszönetet mindazon szervezetek, önkéntesek munkájáért, akik részt vettek a vörösiszap-katasztrófa elhárításában. Miniszteri oklevélben részesült dr. Zsédenyi Imre, Horváthné dr. Duga Erika, Farkas József, Varga József, Kiss Attila, Buics Lajos, Bitai Sándor és Farkas Kinga. Magyarország eddigi legnagyobb, ökológiai következményekkel járó ipari katasztrófája történt tavaly október 4-én, amikor a Mal Zrt. Ajka melletti tározójából kiömlõ vörösiszap elöntötte Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyet. A katasztrófa következtében tíz ember vesztette életét. függ, hanem azt, hogy tagjaik megdolgoznak azért a pénzért, ami az önkormányzattól hozzájuk érkezik mondta dr. Áldozó Tamás. Mógor-Schmidt Katalin, az egyesület elnöke azt nyilatkozta, köszönettel tartoznak az önkormányzatnak a támogatásért, mely nagy segítséget jelent számukra, mert hozzájárul ahhoz, hogy a fúvószenekar színvonalon tudjon mûködni, mint eddig. vb Nemzetiségi nap partnervárosból. A köszöntõt követõen a Vajda Óvoda nemzetiségi csoportja, a Munkácsy-iskola diákjai, a nagyteveli népdalkör és a gannai asszonykórus adott mûsort. pe

4 4 Pápa és Vidéke november 3. Petõfi Sándor Gimnázium Parlamenti különóra Pintér Anita ifjúságvédelmi felelõs egy ingyenes parlamenti kirándulásra jelentkezett a Petõfi Sándor Gimnázium diákönkormányzata képviseletében sikeresen, így tucatnyi iskolatársammal együtt lehetõséget kaptunk arra, hogy ellátogathassunk az Országházba. Pár óra vonatozás és metrózás után el is értük célpontunkat. Elõször érdekes elõadást hallgathattunk meg Gulyás Gergelytõl, ezután pedig kérdéseket tehettünk fel a képviselõ úrnak. Ezt egy játék követte: pártokat alakíthattunk, szavazhattunk, vitatkozhattunk. Mindegyik csoport gyõzni akart, hiszen a nyeremény egy torta volt. A játékos modul után megvendégeltek minket. A következõ programot vártuk talán leginkább: karzatlátogatáson vehettünk részt, ahonnan figyelemmel követhettük a plenáris ülés egy részét. Igazán szórakoztató volt, hogy mi is egyetérthettünk (vagy nem) a képviselõkkel, elemeztük mondanivalójukat persze mindezt rendkívül halkan, és megtippelhettük, hogy melyik miniszter hol ülhet. A program zárásaként a díszõrség bemutatóját láthattuk, megtekinthettük a Parlament óriási könyvtárát, illetve megcsodálhattuk a koronázási ékszereket. Sajnálkozva hagytuk el az Országház épületét. Fáradtan, azonban élményekkel gazdagodva értünk haza. Köszönjük a lehetõséget! Kömöcsi Fruzsina 13. B osztályos diák Újabb projekt a reformátusoknál Tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységek fejlesztése a Dunántúli Református Egyházkerület szervezésében címmel nyert uniós pályázatot az egyházkerület. A TÁMOP projekt keretében 37 millió forintot költhetnek a kitûzött célok megvalósítására. 45 féle tevékenységet, összesen 1305 órát bonyolíthat le öt egyházi intézmény, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Mûvészeti Szakközépiskolája, a Tánc-Lánc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola, a nemesgörzsönyi Varga Gyula Református Általános Iskola és a nemesgörzsönyi óvoda. Számos kulturális program, szakkör, tábor, kirándulás lesz a projektben, mondta Bellai Veronika projektmenedzser, és megvalósul A keresztyén élet jeles napjai címû programsorozat is, mely keretében további 240 órányi foglalkozás, elõadás vár a gyerekekre. A projektben több mint 7 millió forintos eszközbeszerzésre is lehetõség nyílik. Örömteli, hogy sokan megjelentek a projektnyitó rendezvényen, fogalmazott Steibach József református püspök a nyitórendezvényen, majd Isten áldását kérte az eredményes lebonyolításra. A projekt június 30-án zárul majd. vb Türr István Gimnázium és Kollégium Tetszett mindenkinek a digitális tábla Bemutató órát tartottak a közelmúltban a Türr István Gimnáziumban. A programmal a szülõkkel való kapcsolattartást igyekeztek erõsíteni, de az alkalom jó lehetõséget teremtett arra is, hogy a szülõk megismerkedjenek a digitális tábla tanórai használatának elõnyeivel. Szeptemberben a gimnázium egy TIOP pályázat keretében hat darab digitális tantermi csomagot kapott. A digitális eszközök használatát 10 órás tanfolyam keretében sajátították el az iskola pedagógusai. Németh Zsolt igazgató elmondta, a Három év után távozott Pápáról Véber György, a Lombard Pápa edzõje. A klub vezetõsége a kecskeméti vereséget követõen döntött úgy, hogy megválik a kiváló szakembertõl, ugyanis a csapat csupán 5 pontot szerzett a 27-bõl az utóbbi kilenc fordulóban. Rövid keresgélés után, szerdán hivatalosan is eldõlt, hogy Vébert Bene Ferenc váltja a kispadon. A Videoton elleni meccsen már a fiatal szakember dirigálta az együttest. Körkérdésünkben arról érdeklõdtünk a Lombard szurkolóitól, mit szólnak az edzõváltáshoz. Csiszár Gyula - Tulajdonképpen meglepett. Szerettem Véber György munkáját, szakmailag és emberileg is közel állt hozzám. Remek csapatot csinált. Sajnos az utóbbi kilenc fordulóban csak 5 pontot szereztek, ami tényleg kevés. Úgy gondolom, ez nem szakmai hiba, szerintem a probléma az együttes belsõ moráljában keresendõ. Bene Ferencnek örülök, hiszen a Lombard mellett régi Újpest drukker vagyok, az édesapját is jól ismertem. A Ferit egy nagyon tehetséges fiatalembernek tartom, akinek most lehetõsége adódik bizonyítani. Ezúton gratulálok Bíró Péter tulajdonos úr bátor döntéséhez, aki Véber Györgyhöz hasonlóan, most is egy NBI-es rutinnal modern berendezéseket leggyakrabban nyelv- és informatika, valamint földrajz, történelem, kémia és fizika órákon használják a tanárok. A bemutató óra keretében az 5.G osztályban Grõber Attila tartott történelem órát. A gyerekek címertannal foglalkoztak, az órán gyakran használták a digitális táblát. A történelemtanár szerint a mai diákok a vizuális kultúrában jóval jártasabbak, mint tanáraik. A digitális eszközök használatával érdeklõdésüket jobban fel lehet kelteni, ezáltal befogadóbbá válnak, mely jó hatással lehet tanulási eredményeikre. Nem véletlen, hogy a kisgimnáziumi osztályban Mit szól az edzõváltáshoz? nem rendelkezõ edzõre bízza a csapatot. Van jövõnk! Karvas Gábor - Személyes kapcsolat fûzött Véber Györgyhöz, így nagyon sajnálom, hogy elment. Szakmailag azonban jót fog tenni a csapatnak. Csiszár Gyula szervezték meg a programot, hiszen a nyolcosztályos képzés egyik legfontosabb célja a tehetséggondozás, a modern lehetõségek pedig még jobban elõsegítik a tehetséges tanulók oktatását. Emellett a kicsiknél különösen fontos, hogy az oktatás olyan módját válasszák, mellyel kellõen le tudják kötni figyelmüket. A digitális tábla erre remek Ezt mutatják a tapasztalatok is, hiszen ilyenkor kapnak némi lelki pluszt, amitõl jobban megy majd a játék. Erre nekünk most nagy szükségünk van, hisz a kiesés veszélye fenyegeti a gárdát. Az új edzõt nem ismerem, csak olvastam és hallottam róla. Rendkívül Karvas Gábor lehetõséget biztosít, mondta a gimnázium igazgatója. A tanítási órát követõen a gyerekek és a szülõk is úgy nyilatkoztak, az óra érdekes volt, és az ismeretek elsajátítását nagyban segítette az, hogy digitális táblát használtak. Mészáros Márton kisgimnazista például azt mondta, jó lenne, ha mindenóránhasználnákamodern berendezést. Varga Bea Egyetemisták jártak pénteken a Türr István Gimnázium és Kollégium diákotthonában. A Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének pedagógia alapszakos hallgatói a kollégiumi nevelésrõl és az Arany János Tehetséggondozó Programról tájékozódtak. Rostáné Nagy Rózsa kollégiumvezetõ fogadta a pápai intézet pedagógiai alapszakos hallgatóit, akik elõször meghallgatták a tájékoztatót, majd meg is tekintették a nemrég felújított épületet. -Az AJTP-ben résztvevõ hátrányos helyzetû diákoknak kollégistáknak kell lenniük, mert a délelõtti iskolai elfoglaltságok után az órák, a foglalkozások délután folytatódnak a kollégiumban - mondta a kollégiumvezetõ. Az AJTP-s diákok szeptemberben költöztek be a renováláson átesett épületbe, az eltelt idõszak kedvezõ tapasztalatokkal telt, árulta el a kollégiumvezetõ. -Mivel a gyerekek maguk is szépítették-építették ezt a kollégiumot, azt látom, nagyon jól érzik itt magukat. Azt mondják, nagyon jó, hogy közel van a belváros, az iskola, és minden szép új és rendezett az épületben - fogalmazott Rostáné Nagy Rózsa. A pedagógia szakos hallgatóknak meg kell ismerniük a közoltatási intézményrendszert, mondta Kiss Éva, a Neveléstudományi Intézet ügyvivõ szakértõje, ezért látogatnak el mûvelõdési intézményekbe, iskolákba, óvodákba, kollégiumokba, kutatóintézetekbe és egyéb intézményekbe. A pápai egyetemisták ebben a félévben már jártak a levéltárban, a református könyvtárban, az evangélikus iskolában és a nevelési tanácsadóban is. A Türr kollégiuma után pedig a családsegítõ szolgálathoz látogatnak majd el. felkészült szakembernek tartom. Bízom benne, hogy az irányításával az õszi szezont a középmezõny végén fejezi be csapat. Papp Lajos - Nagyon érett már az edzõváltás, így nem lepõdtem meg a történteken. Gyászosan szerepelt a csapat, Véber úron jól látszott, hogy tehetetlen. Sajnos olyan játékosok kerülnek Pápára, akik máshova már nem kellenek. Sétálgatnak a pályán, némelyiknek semmi haszna. A csapatnak nincs kialakult játékstílusa, és a kondíciója sem megfelelõ. Ezen az elmúlt két évben lehetett volna változtatni. Remélem Bene Ferenc keményebb és sikeresebb edzõ lesz az elõdjénél. Ha egy négy pontot tudna szerezni a csapat, akkor bizakodóbban nézhetnénk a tavaszi forduló elé. Papp Lajos

5 2011. november 3. Pápa és Vidéke 5 Aranyminõsítéses elõadások a színpadon Gyerekek játszottak gyerekeknek Pápán komoly hagyományai vannak a gyermek- és diákszínjátszásnak, ezért is nagyon fontos, hogy a városunkban mûködõ diákcsoportok saját közösségüknek és közönségüknek is meg tudjanak mutatkozni. A Weöres Sándor Általános Iskola drámatagozatos oktatási intézmény, amelynek Picit Nem Art és Nem Art színjátszó csoportjai évek óta nagy sikereket érnek el a megyei, régiós és országos diákszínjátszó találkozókon. A fesztiválokon bemutatott elõadásaikat a pápai gyermekek is láthatták a Gyermekszínjátszók délutánján, amelyet október 26-án rendeztek a JMSZK színháztermében. Elsõként a Picit Nem Art lépett a világot jelentõ deszkákra, a harmadikos Szépen megteltek a monumentális épület padsorai Horváth Márton Levente orgonamûvész koncertjére október 29-én. A tehetséges muzsikus alapfokú mûvészeti tanulmányait Pápán és Balassagyarmaton végezte, majd a budapesti konzervatóriumi évek után a Zeneakadémia növendéke lett, ahol orgonamûvészi és zeneszerzõi diplomát szerzett. Horváth Márton Levente mindössze huszonnyolc éves, ám saját zeneszerzõi hanghordozója is megjelent diákok A csodaszarvas címû elõadást mutatták be, amelyet Horváthné Árvai Mária rendezett. A pápaiakat a magyarpolányi Kisgalagonya Csoport Mesetours produkciója követte, majd a Tegyi Tibor által színpadra állított A kiskakas címû elõadását mutatta be a Nem Art. Az élõzenét, éneket, táncot, bábozást is felhasználó modernizált történet a pétfürdõi megyei versenyen aranyminõsítést szerzett, továbbjutott a gyõri régiós, majd a debreceni országos gálára is. Ez az elõadás egy sikeres iskolai pályázat eredményeképpen jövõ tavasszal az erdélyi Baróton is bemutatásra kerül majd. A Gyermekszínjátszók délutánja egy afrikai néger állatmesével, A pávián bíráskodásával fejezõdött be Bach és Liszt mûvei is megszólaltak Orgonakoncert a Nagytemplomban már, és több franciaországi mesterkurzuson is részt vett. Rendszeresen koncertezik Magyarországon túl Ausztriában, Olaszországban, Norvégiában és Oroszországban is. Horváth Márton Levente pápai hangversenyén Bachés Liszt Ferenc-zenemûvek mellett saját kompozícióját is megszólaltatta a Nagytemplom orgonáján. A nívós koncertet a Bartók Béla Zeneiskola alapításának 75 éves évfordulója alkalmából rendezték. Polgár Sz. A nagy sikerre való tekintettel a PÁPAI MUSICAL STÚDIÓ ez évben is megrendezi a stúdiós bált. Idõpont: november 19., szombat 19 óra. Helyszín: Tarczy Lajos Általános Iskola aulája. Program: 20 órakor Bálnyitó, Boszorkányos vacsora Fergeteges hangulat a Pápai Musical Stúdió jelenlegi és volt tagjaival. Éjfél után nosztalgia diszkó Tibivel. Belépõjegy ára: Ft. Asztalfoglalás: N. Horváth Orsolya 06/20/ a Picit Nem Art elõadásában, amely a peremartoni megyei megmérettetésen szintén aranyminõsítést szerzett. Ezekkel a díjakkal az évek óta tartó kiváló drámapedagógiai munkát ismerte el a szakmai zsûri, szerdán pedig a közel ötszáz fõs gyermekközönség vastapsa és hangos ovációja jutalmazta a pápai diákszínjátszókat. Polgár Szilárd Megemlékeztek október 23-áról is Tapolcafõi Zenélõ Esték A tapolcafõi református templom felújítása óta minden évben több alkalommal is megrendezik az egyházi épületben a Tapolcafõi Zenélõ Esték programjait, ahol a muzsika hangjai mellett képzõmûvészeti tárlatok is várják az érdeklõdõket. Október 23-án ismét volt zenélõ esték Tapolcafõn, a megszokott forgatókönyv ezúttal a nemzeti ünnepre való megemlékezéssel egészült ki. Az október 23-i rendezvényen Kincses László prózai elõadását követõen Zsegraics Gyula önkormányzati képviselõ ünnepi beszédét hallgathatták meg a jelenlévõk, aki felidézte az 1956-os forradalom kirobbanásának elõzményeit, de szólt a szabadságharc történelmi jelentõségérõl is. Az ünnepi gondolatok után Fodor Bernadett operaénekesnõ elõadásban gyönyörködhettünk, a Bécsi Zeneakadémián végzett, Brigit Nelson-emlékdíjjal kitüntetett, pápai származású Fodor Bernadett hazai fellépései mellett szerepelt már Indiában, Svédországban, Franciaországban, Ausztriában is. Vasárnap Fodor Bernadett meseszép hangján szólaltak meg az egyházi és klasszikus zenemûvek, amelyek közül Cassinski Ave Maria címû darabjánál talán még az idõ is megállt a tapolcafõi református templomban. A tehetséges operaénekesnõ A csitári hegyek alatt címû népdallal zárta koncertjét. A muzsika hangjai után Borbély Lajos mûvész-tanár különleges hatású, csak rá jellemzõ, vonalrajzos alkotásaiból nyílt kiállítás. A tárlatot Kerpel Péter mûvész-tanár nyitotta meg. A hófehér templomfalakra kifüggesztett festmények november közepéig tekinthetõk meg Tapolcafõn. Polgár Szilárd Programajánló November 4-én, pénteken 8.30 órától nyugdíjas torna a Pedagógus Mûvelõdési Házban. November 8-án, kedden 14 órakor a Fekete István bérletben, november 9-én, szerdán 10 órakor a Pöttöm, 14 órakor a Lázár Ervin bérletben Zalán Tibor: Kabule kincse címû meséje látható a Dunaújvárosi Bartók Táncszínház elõadásában. November 9-én, szerdán 14 órakor a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete vendége Császárné Elek Veronika õrnagy, aki Bûnmegelõzési tanácsok idõseknek címmel tart elõadást a Pedagógus Mûvelõdési Házban. November 10-én, csütörtökön 9-13 óráig a JMSZK színházépületében, november 11-én, pénteken 9-13 óráig a JMSZK sportcsarnokban Egészségiskola egészségfejlesztõ komplex program középiskolások részére a Kék Pont Alapítvány és a JMSZK közös szervezésében. November 11-én, pénteken 8.30 órától nyugdíjas torna a Pedagógus Mûvelõdési Házban. November 11-én, pénteken 17 órakor megemlékezés a Pedagógus Mûvelõdési Ház 60 éves évfordulójáról, Egresits János: Volt egyszer egy Erkel-Klub címû könyvének bemutatója. November 14-én, hétfõn 15 órakor kezdõdik a Gróf Esterházy Kórház szakembereinek elõadása a Pedagógus Mûvelõdési Ház nagytermében, a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete szervezésében. Téma: Az idõs kor hatása a lelki életre, az érzékszervi, a mozgásszervi és a táplálkozási változások az idõs korban. November 17-én, csütörtökön 15 órára Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Kör Egyesület tisztelettel meghív minden érdeklõdõt Váli Mari tiszteletére állított emléktábla avatására. Helyszín: Jókai utca 20. November 17-én, csütörtökön 16 órakor a Bartók Béla Zeneiskola dísztermében dallal, verssel, zenével emlékezik Liszt Ferencre a Jókai Kör Egyesület. Az est háziasszonya: Szanyiné Csepregi Ilona. November 18-tól december 18-ig látható a Pedagógus Mûvelõdési Ház nagytermében Pápa Városközpont Funkcióbõvítõ Rehabilitációja projekt keretében Egy (megújuló) belváros képei. Pápai belváros pápai mesterek. A Bíró Károly Képzõmûvészeti Alapítvány nyertes pályázatának kiállítása. Projekt azonosító szám: KDOP-3.1.1/A November 19-én, szombaton 16 órakor kezdõdik a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesületének batyus bálja a Pedagógus Mûvelõdési Ház nagytermében.

6 6 Pápa és Vidéke november 3. Pápán járt október 20-án Placid atya. Dr. Olofsson Károly bencés szerzetes a katolikus iskola meghívására érkezett városunkba. A 95 éves plébános a Nagytemplomban beszélt életérõl, és arról a 10 évrõl, melyet a Gulágon töltött. Placid atya azt mondta, örömmel jött Pápára, mert kötõdik a városhoz, ugyanis 1945-ben, a háború idején több mint fél évet itt tanított a bencés gimnáziumban januárjában, amikor mindenki nyugatra ment, engem a fõapát úr Pápára helyezett, hét hónapot töltöttem ebben a szép Placid atya Pápán városban. A bencés gimnáziumban, a mai Türr István Gimnázium elõdjében tanítottam, meglehetõsen háborús körülmények között - fogalmazott Placid atya. A háborús évek után újabb megpróbáltatások vártak rá, Pannonhalmáról, diákjai mellõl hurcolták el az Andrássy út 60-ba, majd a Szovjetunióba. Koholt vádak alapján 10 évet töltött a Gulágon. - A Szovjetunióban rá kellett jönnöm, hogy nekem ott feladatom van - tartanom kellett a lelket a rabtársakban és magamban, mert haza akartunk jönni. A túlélésnek kigondoltam az ötletét a rabság alatt, ez tartott minket életben - mondta a bencés szerzetes. Placid atya ötleteit, vagyis ahogy õ nevezi, a túlélés négy alapszabályát elolvashatjuk az életérõl szóló könyvbõl, mely A hit pajzsa címet viseli. A kötetet Ézsiás Erzsébet írta, miután 2003-ban Mádl Ferenc köztársasági elnök felesége átadta Placid atyának a kommunizmus áldozatai számára alapított parma fidei - a hit pajzsa kitüntetést. A könyv többedik kiadásban ma is kapható. Érdemes elolvasni, mert megtudhatjuk belõle, hogy Plaid atya élete megmutatja, hogy az emberi méltóságot nem lehet megsemmisíteni. Varga Bea Kicsinek bizonyult a JMK épülete Bababörze a színházban Tavaly májusban, A születés hete programjaként indult el a Bababörze a JMSZK színházépületének földszinti elõterében. Az eltelt másfél évben egyre ismertebbé és kedveltebbé vált a rendezvény, olyannyira, hogy jelenleg már a színház emeleti és földszinti elõtere is kicsinek bizonyul a sok érdeklõdõnek köszönhetõen. Az idei utolsó börzét október 16-án rendezték. Az elõadó elsõsorban Liszt személyes kapcsolatain és zenéjén keresztül mutatta be a hallgatóságnak az ismert zongoramûvészt, ismertetve a fontosabb évszámokat. Kántor Péter elmondta, orgonistaként és zenetanárként közel állnak hozzá Liszt mûvei. Bach Liszt-évforduló a KÉSZ-ben Liszt Ferencre, a 19. század egyik legnagyobb zongoramûvészére emlékeztek a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének októberi összejövetelén. A pápai csoport tagjainak Kántor Péter orgonamûvész, középiskolai tanár beszélt a zeneszerzõ életérõl, munkásságáról. után a második legtöbbet játszott zeneszerzõ, akit megszólaltat orgonán. Az évforduló pedig még aktuálisabbá teszi Liszt mûveit, hiszen épp 200 éve, október 22-én született a nyugat-magyarországi Doborjánban. Korának nagy virtuóza és újítója volt. Harmóniát, új elemeket hozott a zenébe. Apja, az Esterházy uradalom gazdatisztje, korán felismerte a gyermek kivételes zenei tehetségét, és minden lehetõséget megragadott kibontakoztatására. Liszt kilencéves korában már nyilvánosság elõtt zongorázott Sopronban, mondta Kántor Péter. A kiváló zongoramûvész és zeneszerzõ mûveibõl több részlet is elhangzott, többek között a valaha élt egyik legnagyobb Liszt-interpretátor, Ciffra György zongoramûvész elõadásában. - A pápai Bababörze lehetõséget kínál a pápai és környékbeli családoknak, hogy könnyen és olcsón juthassanak baba- és gyerekruhákhoz, játékokhoz, kismama felszerelésekhez, kisebb-nagyobb kiegészítõkhöz mondta újságunknak Csiszár Viki, a Bababörze szervezõje, kitalálója. - Sokan más városokból is elutaznak hozzánk, mert ennek a rendezvénynek igazi családias hangulata van. A börze talán az eddigi legsikeresebb volt, ahol a baba- és gyerekruhák mellett babakocsi, etetõszék, biciklisülés, autósülés, belés kültéri játékok is új gazdára találtak, de kismamák és ikergyermekes családok is választhattak maguknak hasznos dolgokat. Az októberi rendezvény méltóképpen búcsúztatta az idei sikeres évet, a legközelebbi Bababörze 2012 februárjában lesz majd. Polgár Szilárd Anyakönyvi hírek Születés: Németh László Imre Rádi Zsuzsa: Bence, Dan Róbert Illés Éva: Ármin, Erki Mihály Gáspár Alexandra: Rebeka, Kuti Tamás Brenner Vivien: Hanna Napsugár, Szalai Roland Katona Nikoletta: Kata, Cseke Norbert Fusz Réka: Luca. Halálozás: Bagics Zoltán János, Keserü László, Nagy Lászlóné sz. Kovács Margit, Szücs Lászlóné sz. Máté Piroska, dr. Karácsony Imre Pál, Strommer László, Vági József, Szász György, Veisz Antal, Toki Imréné sz. Szórádi Mária.

7 2011. november 3. Pápa és Vidéke 7 Labdarúgás - magyar válogatott Vereség a Perutz Stadionban Döbröntén edzõtáborozott és Pápán játszott EB selejtezõt a magyar nõi labdarúgó válogatott. Az Izland elleni október 22-i mérkõzés elõtt 25. válogatottsága alkalmából köszöntöttek négy magyar játékost: Rácz Zsófiát, Tálosi Szabinát, Szeitl Szilviát és Vágó Fannyt. A mieink helyenként nagyszerû játékot mutatva egyenrangú ellenfelei voltak az izlandiaknak. A találkozó két legnagyobb lehetõsége is a magyar válogatott elõtt adódott, ám Vágó Fanny lövését mindkét alkalommal védte a vendégek Úszás kapusa. A 68. percben egy izlandi beívelést követõen Larusdottir talált közelrõl a kapuba, 0-1. A mérkõzés elsõ és egyetlen találata három pontot hozott Izlandnak, a magyar válogatott három mérkõzést követõen is pont nélküli volt. - Mindennel elégedett vagyok, kivéve az eredményt. A belgák elleni és a pápai mérkõzésen is pontot érdemeltünk volna - mondta Kiss László a lefújást követõen. Néhány nappal a Pápán rendezett mérkõzést követõen a magyar lányok megszerezték elsõ kvalifikációs gyõzelmüket. A szintén pont nélküli bolgár csapat ellen Vágó Fanny és Sipos Réka 2-2 góljával 4-0-ra nyertek a magyar lányok idegenben. A nõi labdarúgó Európa-bajnokságot 2013-ban Svédországban rendezik. A magyar csapat selejtezõcsoport-beli ellenfelei: Norvégia (a skandinávok olimpiát, világbajnokságot és Európa-bajnokságot is nyertek már), Izland, Belgium, Észak-Írország és Bulgária. Kiss László együttese két idegenbeli mérkõzéssel kezdte meg csoportszereplését, Belgiumban 2-1-es, Norvégiában pedig 6-0-s vereséget szenvedett. Verseny versenyt követ Három arany-, öt ezüstés hat bronzérmet szereztek a pápai úszók a szombathelyi regionális bajnokságon. Kun-Szabó Fanni hozta el a három elsõ helyet, szintén az õ, valamint Nagy Zsófia, Nagy Rebeka, Nagy Levente, Nagy Dániel nevéhez fûzõdnek a második helyezések, a dobogó harmadik fokára Korbély Dominik és Nagy Rebeka kétszer, Kertész Réka és Nagy Dániel egy-egy alkalommal állhatott fel. Az október végi megmérettetést megelõzõen a hónap közepén Székesfehérváron, szintén regionális versenyen Kun-Szabó Fanni két dobogós helyet ért el Október elején Móron, az Ezerjó Kupán szintén Kun-Szabó Fanni volt az éremhalmozó, két arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel. Rajta kívül Korbély Dominik és Nagy Rebeka gyarapította éremgyûjteményét. A további helyezésekrõl bõvebb információt ad a web-oldal. Novemberben hazai verseny vár a PUSE úszóira, 26-án a II. PUSE Kupán kell helytállniuk emlékére 55 kilométert futottak Sportrendezvénnyel emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójára a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Mûvészeti Szakközépiskola. Egy váltófutás keretében a Várkertben 55 km-t futottak az iskola diákjai és pedagógusai. A 60 résztvevõ mindegyike egy-egy résztávot teljesített, ki-ki annyit, amennyit bírt. A staféta négy óra alatt teljesítette az 55 km-t. A szervezõ refis testnevelõk, Kovács Klára és Molnár Csaba irányításával a gyerekek a tanév kezdete óta készültek a futásra. Kovács Klára elmondása szerint az emlékezés mellett a közösségformálásnak is jó eszköze volt a sportesemény, ennek keretében ugyanis az alsóbb évfolyamokon tanulók megismerkedhettek a felsõbbévesekkel. A Református Kollégium a mostanit megelõzõen az 56-os események 50. évfordulóját is emlékfutással köszöntötte. -mt- Kézilabda Gyõzelem hazai pályán ra nyert a Bakonyerdõ Pápa férfi kézilabdacsapata Szentgotthárd ellen. A Pápán rendezett találkozón 4-0-ra vezettek a hazaiak a 8. percben, a vendégek ekkor szerezték az elsõ találatot. A félidõben állt az eredményjlezõ táblán, a Bakonyerdõ megnyugtató elõnnyel rendelkezett, ez ugyan hét gólra csökkent a második félidõben, a vezetést azonban végig megõrizték Szabó Tamásék. A mérkõzés vége felé felváltva estek a gólok, Poór Tamás kapust is cserélt, Sárközi Balázs állt be a kapuba Körli Norbert helyett. A Bakonyerdõ a gyõzelemmel hét fordulót követõen 5 pontos, s a 8-9. helyen áll. Az õszi szezonból négy forduló van hátra, ebbõl három idegenben. Poór Tamás a továbbiakban négy ponttal lenne elégedett. Labdarúgás Körzeti bajnokság Megyei III. osztály Mezõlak Mihályháza 0-0 Lovászpatona Takácsi 1-12 Kéttornyúlak Malomsok 2-2 K.szentpéter Adásztevel 4-1 Nemesgörzsöny Gic 7-0 Marcaltõ Nagyacsád 0-2 Pápateszér Vanyola Mihályháza Pápateszér Nemesgörzsöny Vanyola Takácsi Nagyacsád Gic K.sztentpéter Mezõlak Kéttornyúlak Malomsok Adásztevel Marcaltõ Lovászpatona Lovászpatona csapatától 3 pont levonva Megyei IV. osztály keleti csoport Vaszar Bakonytamási elmaradt Gecse Homokbödöge 8-0 Borsosgyõri SE Nagytevel Pápai Termál FC Gecse Vaszar Borsosgyõri SE Nagytevel Homokbödöge Bakonytamási Megyei IV. osztály nyugati csoport Borsosgyõri ISE Ganna-D 8-1 M.gergelyi Bakonyjákó 2-1 Nyárád Külsõvat 2-3 M.gencs-K.hõgyész Dáka Borsosgyõri ISE Külsõvat M.gergelyi Dáka Nyárád Tapolcafõ Magyargencs Ganna-D Bakonyjákó Sportajánló Kosárlabda férfi NB II, Pápai KC Kanizsa KKSE, november 6., vasárnap, 18 óra, Városi Sportcsarnok.

8 8 Pápa és Vidéke november 3. Beszélgetés Véber Györggyel A leváltásom teljesen váratlanul ért Valószínûleg kevesen fogadtak volna arra, hogy Bíró Péter kihúzza a kispadot Véber György alól. Márpedig a múlt héten hétfõn ez megtörtént, hiszen a Lombard Pápa vezetõedzõjének szerzõdését közös megegyezéssel felbontották. Véber György három év után távozik Pápáról. A Lombardnál eltöltött idõszakáról, valamint felmentésének körülményeirõl nyilatkozott újságunknak. - Sikeresnek ítélem ezt a három évet, nem is értékelhetem másként. A tulajdonos azt mondta, hogy a matematika nem csal, az elmúlt 9 fordulóban öt pontot szereztünk. Erre azt mondom, hogy három év alatt az NB II. hatodik helyérõl az NB I. közepéig jutottunk el. A pápai három évre szakmailag csak jó szívvel fogok visszaemlékezni. - Benne volt a levegõben a szerzõdésed felbontása? - A leváltásom teljesen váratlanul ért. A Haladás Liga Kupa mérkõzés óta volt a levegõben egy olyan elviselhetetlen feszültség, ami kihatott az egész közösségre. Komoly büntetést kapott az együttes, amit nem helyeseltem, de tehetetlen voltam ellene. Aztán jött egy sérüléshullám, és az utolsó két-három mérkõzés is pechesen sikerült. - Mire gondoltál, amikor az elõbb elviselhetetlen légkörrõl beszéltél? - A csapat magára maradt, ezáltal belül is szétesett. Az lett volna a feladatom, hogy ezt helyre tegyem, ehhez nyilván némi segítség kellett volna kívülrõl, persze, ha igénylem. Én nem igényeltem. - Voltak személyes vitáid, például játékosokkal? - Senkivel sem volt személyes problémám, csak szakmai. Ha pedig ilyen lett volna visszafelé, akkor sunyi volt az, akivel lehetett, mert nem a szemembe mondta. Ha valaki örül, hogy menesztettek, az tegye, nyilván õk azok az emberek lehetnek, akik nem úgy szerepeltek a csapatban, ahogy kellett volna. - A Lombard a leváltásod elõtt a 9. helyen állt, mégis menned kellett. Bíró Péter nyilván megindokolta a döntését. - A tulajdonos megijedt az elmúlt hetekben történt gyengébb játék miatt, és úgy látta, ezt kell csinálnia. Azt mondta nekem, hogy zuhanórepülést lát, és szerinte nem tudok úrrá lenni ezen a problémán. Egyébként rúgtak már ki bajnokcsapat edzõjét is, legutóbb éppen a nyáron. Nem kell érzelgõsködni, ez egy ilyen szakma. - Azért is meglepõ, amit mondasz, mert számomra úgy tûnt, maximálisan kiállt melletted a tulajdonos. - Mit csinált volna? Rúgjon ki, amikor három évig sikeresen szerepeltünk? Kinevezett egy feladatra, amit én maximálisan végrehajtottam. Mert aki kitalálja, hogy a Lombard az elsõ ötben végezazélvonalban,azegykicsit õrült, legalábbis ezekkel a kondíciókkal. -HáromévigültélaLombard kispadján, ami rekordnak számít. Régebben Pápán sokkal hamarabb kaptak útilaput a kollégáid. - Miért ne váltotta volna le a tulajdonos az elõttem lévõ edzõket, akik háromszor-ötször annyit költöttek mint én, aztán az NB II. hatodik helyén totyorogtak? - Hogyan tovább? - Természetesen vannak terveim, ezen rövid idõ alatt két-három ajánlatféleség már befutott, de ez nem az a szint, amire várok. - Magánemberként hogyan gondolsz vissza a Pápán eltöltött három évre? - Nézd, aki kibír három évet az otthonától távol, azt hiszem, ott minden rendben van. Féltettek, hogy miként bírom a kisvárosi életet, lám három évvel csúcstartó vagyok, kívánom Bene Ferencnek is, hogy minimum ennyi ideig tudjon Pápán dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy fognak még Pápán látni, de már csak mint magánembert. Polgár Szilárd A Lombard új vezetõeddzõje Bene Ferenc lett, aki Zoran Kuntics pályaedzõjeként korábban már dolgozott Pápán. Az új szakmai vezetõ hazai környezetben debütált a Videoton ellen. Az október 29-i mérkõzésen a pápai csapat kétszer is vezetett a székesfehérváriakkal szemben, azonban a bajnok fordítani tudott, és végül 3-2-re gyõzött a Perutz Stadionban. A hazaiak góljait Goran Maric és Ferenczi István szerezték. Pápa és Vidéke Közéleti lap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó:pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Nyomdai munkák: Danubia Web Kft., Budapest A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12.

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM (469) 2008. MÁJUS 16. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Alpolgármesterválasztás 3.» A Kesztyûgyárra

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXI. ÉVFOLYAM 09. SZÁM (492) 2009. MÁJUS 8. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Amíg lehetôsége van, vegye igénybe a szociálpolitikai

Részletesebben

Mi magyarok tudunk változtatni

Mi magyarok tudunk változtatni SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2011. NOVEMBER 4. Több százan vettek részt a Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár! -on Október 22-én folytatódott az egészséges életmódot

Részletesebben

» Megkezdôdött a tanítás 3.» Az Apáczai Kiadó díjazott könyvei 7. » Megvan az elsô gyôzelem 13. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

» Megkezdôdött a tanítás 3.» Az Apáczai Kiadó díjazott könyvei 7. » Megvan az elsô gyôzelem 13. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM (452) 2007. SZEPTEMBER 14. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Megkezdôdött a tanítás 3.» Az Apáczai

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

Vasvári Újság. Indulhat a várt csatorna-beruházás

Vasvári Újság. Indulhat a várt csatorna-beruházás Vasvári Újság Vasvár, 2011. március 4. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Indulhat a várt csatorna-beruházás Január 31-én a városházán tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a Környezet

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12.

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM (475) 2008. AUGUSZTUS 29. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep

Részletesebben