BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, JANUÁR KÉSZÜLT:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, JANUÁR

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT Az Euro-Régió Ház megvalósítás alatt levı projektei 2010-ben Közép-Európa program keretében támogatást nyert 1CE085P3/01 kódszámú, RUBIRES Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erıforrások) címő transznacionális projektben projektpartnerként való részvétel A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program felhívására Hajdú-Bihar Bihor Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása (HBB-DINA) címő projekt Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett projekt-elıkészítési és pályázatkészítési tevékenység DMJV Önkormányzata ÉAOP-5.1.1/B konstrukcióra benyújtandó további város-rehabilitációs pályázatainak elıkészítése Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívásra (kódszám: EAOP ) benyújtott nyertes pályázat szerzıdéskötésének támogatása "Néprajzi Kincsesház" Déri György néprajzi győjteményének elhelyezése és kiállítása a Magoss György házban, Debrecenben címő projekt (ÉAOP /B1/B2/C) támogatási szerzıdésének megkötése ÉAOP D2 Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázati felhívásra Debrecen, Lencztelep ÉNy-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése címmel pályázat támogatási szerzıdése megkötésének támogatása Debrecen, Tessedik Sámuel utcán új óvoda építése címő, EAOP A/2 Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukcióra pályázat készítése sz. fıút melletti kerékpárút építése Debrecen és Mikepércs között címő, KÖZOP Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásra pályázati dokumentáció és hiánypótlás elkészítése ÉAOP /A Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati felhívásra A debreceni Szoboszlói Úti Általános Iskola fejlesztése címmel benyújtott pályázat és hiánypótlás készítése, valamint értelmezı kérdések megválaszolása A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben cím 2. fordulós pályázat (szerzıdéskötés) elkészítése Integrált közösségi közlekedésfejlesztés Debrecen városában címmel pályázat és hiánypótlás készítése az ÉAOP-3.1.4/A Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése címő pályázati felhívásra ÉAOP /A Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati felhívásra A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése címmel pályázat elkészítése és hiánypótlása TÁMOP /2 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban címő pályázati felhívásra Természettudományos laboratórium létrehozása a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban címmel pályázat elkészítése KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hı- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés címő pályázati felhívásra Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében címmel pályázat elkészítése és hiánypótlása Debrecen Megyei Jogú Város Stratégiai zajtérképének és Zajcsökkentési Intézkedési Tervének elkészítése címő, KEOP /Z Stratégia zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek. c. konstrukcióra pályázat készítése Debrecen Megyei Jogú Város részére nemzetközi projektekben végzett tevékenységek URBACT Economic Strategies and Innovation in Medium size Cities /ESIMEC/ - Középvárosok innovációja és gazdaságfejlesztése címő program A ROP támogatásával folyó, Debrecen-Nagyvárad közötti közös projekt (INFRASTRAT) menedzsmentet segítı tevékenysége, prezentációk, háttéranyagok készítése... 17

3 2. VÁROSFEJLESZTİ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA A Debrecen Belváros funkcióbıvítı városrehabilitációja nevő (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B ) projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása Koordinációs megbeszélések szervezése, kapcsolattartás DMJV PH illetékeseivel A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban való közremőködés Közremőködés a projekthez kapcsolódó beruházások kivitelezési munkálataiban Kapcsolattartás a Közremőködı Szervezettel, a projekttel kapcsolatos információk folyamatos nyomon követése Nyilvánosság biztosítása, a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések győjtése Fotó-dokumentáció készítése és folyamatos frissítése a projektelemekrıl Projekt elırehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, változás-bejelentések készítése A projekthez kapcsolódó soft tevékenységek megvalósításának koordinálása Kapcsolattartás az akcióterületen kapcsolódó magánberuházást megvalósító befektetıvel Akcióterületi tervek elkészítése, DMJV Önkormányzatának következı városrehabilitációs pályázataihoz AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ TERÜLETFEJLESZTÉSSEL ÉS TERÜLETI TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ülésén elıterjesztett anyagok elızetes véleményezése DMJV Önkormányzata számára AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE Pályázatírás és projektmenedzsment a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára EUROPE DIRECT HÁLÓZAT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE, RENDEZVÉNYEI... 26

4 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT Az alábbiakban rövid áttekintést kívánunk adni évben lezárt, illetve folyamatban lévı pályázatainkról, külsı megbízásból elvégzett projektmenedzsment tevékenységrıl, valamint Debrecen városának végzett pályázatkészítési munkáinkról. 1.1 AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ MEGVALÓSÍTÁS ALATT LEVİ PROJEKTEI 2010-BEN Közép-Európa program keretében támogatást nyert 1CE085P3/01 kódszámú, RUBIRES Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erıforrások) címő transznacionális projektben projektpartnerként való részvétel A Közép-Európa program elsı pályázati felhívására az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. nemzetközi együttmőködés keretében közösen pályázott a RUBIRES Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erıforrások) címő projekttel. Az Altmarki Regionális Tervezési Hivatal fıpályázó mellett 9 partner alkotja a projekt partneri körét, akik Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Szlovéniából és Magyarországról képviselik a partnerrégiókat. A projekt január 1-jén indult. A projekt célja regionális értéknövelı hálózat létrehozása a megújuló energiaforrások, illetve a biomassza minél szélesebb körő felhasználása céljából a partner régiókban és városokban, a területi tervezés eszközeinek felhasználása és fejlesztése által. Mindezt az érintettek (önkormányzatok, mezıgazdasággal, erdıgazdasággal foglalkozó cégek, magánfogyasztók) hálózatba szervezésével, a tervhivatalok bevonásával, kiterjedt regionális menedzsmenttel, tapasztalatcserével, pilóta projektekkel kívánja elérni. szerepe a projektben: A fıpályázó az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. feladataként a következıket jelölte meg: értéknövelı partnerhálózat kiépítése és regionális koncepció kidolgozása. A régióban képzések, workshopok szervezése és pilóta projektek lebonyolítása. Egy szimpózium megszervezése a regionális vállalatok részére, illetve PR tevékenység (konferenciák, kapcsolattartás a regionális média szereplıivel). Elvégzett projekttevékenységek: A projektmenedzsment felállását és a nyitókonferenciát követıen aláírásra került a támogatási szerzıdés és a partnerségi megállapodás. Szakértık közremőködésével elkészült egy regionális analízis, amely feltérképezi a régiók terület-felhasználására vonatkozó adatait, az energia újrahasznosításának meglévı gyakorlatait, a lakossági energiafogyasztás (elektromosság és főtés) keresletét és forrásait. Kidolgozásra került az Akciótervhez szükséges koncepciótervezet. Összegyőjtésre és elemzésre kerültek a regionális területgazdálkodást szabályozó formális és informális módszerek és eszközök, valamint a 4/31 oldal

5 Stratégiai tervhez és a Kritériumlistához szükséges anyagok. Az értéknövelı partnerhálózat kiépítésének elsı lépéseként regionális koncepció került kidolgozásra. Lezajlott az 1. és 2. képzési workshop, és elkészült az értéknövelı partnerhálózatról szóló jelentés. Megrendezésre került a RUBIRES iskolai verseny is, amelynek keretében 2 debreceni középiskola csapatai mérték össze tudásukat, kreativitásukat a megújuló energiaforrások, ezen belül is a biomassza hasznosításának terén. A projekt harmadik és negyedik félévére vonatkozó két elırehaladási jelentés benyújtásra került, mely tartalmazza az elvégzett projekttevékenységekrıl szóló szakmai, valamint a pénzügyi jelentéseket. A projekt költségvetése: A projekt tervezett költségvetése euró (mintegy Ft), amely megoszlik a partnerek között. A költségvetésbıl euró (mintegy Ft) jut az Euro-Régió Háznak, melynek 5%-át, eurót önerıként kell biztosítania. A hazai társfinanszírozás mértéke 10%, azaz euró. A projekt idıtartama: A projekt megvalósítására január 1-jétıl december 31-ig 36 hónap áll rendelkezésre A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program felhívására Hajdú-Bihar Bihor Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása (HBB-DINA) címő projekt A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program pályázati felhívására az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. nemzetközi együttmőködés keretében közösen pályázott a Bihor Megyei Tanáccsal a Hajdú-Bihar Bihor Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása címő projekttel. Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. vezetı partnerként vesz részt a projektben. A projekt január 1-jén indult. A projekt célja: a régiós érdekeltek közötti kommunikáció javítása, a Debrecen-Nagyvárad kulturális, gazdasági kohéziójának erısítése; a határ két oldalán élı lakosság, cégek és civil szervezetek határ menti eseményekrıl történı informálása, tematikus mősorok elıállítása, mely hozzájárul a határ menti térség kommunikációjának javulásához, a közösségi tudatformáláshoz, a kulturális, társadalmi, gazdasági koherencia erısítéséhez. A megyei önkormányzatok által generált és felügyelt projektben ennek érdekében a határ mindkét oldalán felállításra kerül egy médiaszakértıkbıl álló csapat, valamint a szükséges high-tech digitális, HD, mobil tartalom-elıállító és -terjesztı infrastruktúra, mellyel a hírügynökség képes lesz arra, hogy három nyelven, ingyenesen informálja a határszakasz mentén élıket. A projektet marketing-disszeminációs tevékenység egészíti ki a hírügynökség és az új kommunikációs felületek megismertetése és népszerősítése érdekében. Konkrét projekttevékenységek: A projektmenedzsment feladata biztosítani a projektben vállalt tevékenységek megfelelı megvalósítását, a feladatok szakmai koordinációját, kontrollját. A tartalom-elıállító infrastruktúra eszközeinek beszerzését a legújabb technológiát képviselı, digitális, HD 5/31 oldal

6 rendszerő mobil eszközök jelentik. A hírügynökség a határ mindkét oldalán, debreceni és nagyváradi székhellyel is üzemeltetne bázist. A tartalomtovábbító infrastruktúra kialakítása az automatizált tartalomkezelı és menedzselı algoritmusokkal felszerelt, biztonságos backoffice rendszer létrehozását jelenti, ahonnan az anyag a hírügynökség front-end rendszerébe továbbítható. A front-end rendszer végzi a tartalmak lakosság felé történı megjelenítését. A tartalomtovábbító rendszer elkészítését a felek közös szakmai felügyelete mellett a debreceni vezetı partner koordinálja. A projekt kommunikációs tevékenységén belül disszeminációs konferenciákra, a stakeholderek bevonásával megrendezett workshopokra, valamint magyar és román nyelvő brosúrák kiadására is sor kerül. Elvégzett projekttevékenységek: A projektmenedzsment felállását követıen aláírásra került a támogatási szerzıdés és a partnerségi megállapodás. Nagyváradon megrendezésre került a nyitókonferencia. Szakértık közremőködésével, közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre kerültek a hírügynökségi tartalom-elıállító eszközök, valamint megtörtént az információs rendszer kidolgozását végzı cég kiválasztása. Az információs rendszer elsı mérföldköveként kidolgozásra került a Rendszerterv, a projekt médiaszakértıinek közremőködésével. A projekt költségvetése: A projekt tervezett költségvetése euró, amely megoszlik a partnerek között. A költségvetésbıl euró jut az Euro-Régió Háznak, melynek 5%-át, eurót (mintegy 6 millió Ft) önerıként kell biztosítania. A projekt idıtartama: A projekt megvalósítására január 1-jétıl június 30-ig 18 hónap áll rendelkezésre. 1.2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS RÉSZÉRE VÉGZETT PROJEKT- ELİKÉSZÍTÉSI ÉS PÁLYÁZATKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ELİZMÉNY: és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata április 30-án egy évre szóló vállalkozási szerzıdést kötött projektmenedzsment tevékenység ellátására. Az Euro-Régió Ház, mint az Önkormányzat nevében városfejlesztési akciókat végrehajtó Városfejlesztı Társaság a május 26-án kötött újabb egy éves megbízási szerzıdés keretében pályázatírás és projektmenedzsment feladatokat lát el az alábbiak szerint: 1. A funkcióbıvítı városrehabilitációs támogatással megvalósuló projekten kívüli egyéb fejlesztések feltárása, projektfejlesztése és pályáztatása az IVS-ben elfogadott további Akcióterületekre. 2. Eredményes pályázatok menedzsment tevékenységének ellátása. 3. Projektek kezelése az utánkövetési idıszakban. 4. Részvétel az IVS ingatlanhasznosítási, illetve esélyegyenlıségi tervrészleteinek, koncepcióinak felülvizsgálatában, megvalósításában a várospolitikai megalapozottság figyelembe vételével. 6/31 oldal

7 5. Város- és térségfejlesztési koncepciók és politikák véleményezése, figyelemmel a szükséges beruházások támogatási rendszerhez való illeszkedésére és finanszírozhatóságára. A tevékenységeket az Euro-Régió Ház május 26-ig látja el a vállalkozási szerzıdés értelmében DMJV Önkormányzata ÉAOP-5.1.1/B konstrukcióra benyújtandó további város-rehabilitációs pályázatainak elıkészítése Az ÉAOP es akciótervi idıszakában a megyei jogú városok ismét jogosultak városrheblitációs pályázat beadására, amelyben kötelezıen szerepelnie kell szociális típusú városrehabilitációs tevékenységnek is. Összetettsége miatt a pályázat beadása alapos és hosszadalmas elıkészítést igényel, emiatt már nyarán elkezdıdött a tervezés folyamata, mely 2010-ben tovább folytatódott. A pályázati konstrukció a szociális városrehabilitáció vonatkozásában november 30-án került újra megnyitásra. A DMJV döntése értelmében 3 pályázat kerül majd benyújtásra: a Belváros funkcióbıvítı városrehabilitációjának 2. üteme, Nagysándortelep-Vulkántelep szociális városrehabilitációja, valamint Nagymacs szociális városrehabilitációja. Az Euro-Régió Ház által ellátott feladatok: Egyeztetés a kötelezıen kijelölt mentorral, a ROP IH és a KSZ képviselıivel a szociális városrerhablititációs pályázatok vonatkozásában (2010. március 24.). A beruházási jellegő projektelemek tartalmának összeállítása és elıkészítése során rendszeres szakmai egyeztetések és megbeszélések tartása DMJV PH illetékes osztályainak bevonásával (2010-ben 14 ilyen emlékeztetıkkel dokumentált megbeszélésre került sor). A beruházás jellegő projektelemek potenciális helyszíneinek bejárása, közremőködés az alkalmas helyszín kiválasztásában. A szociális városrehabilitációs pályázatokhoz kapcsolódó soft programcsomagok elıkészítése: o Egyeztetések szervezése az akcióterületen mőködı civil szervezetek (potenciális megvalósítók) és DMJV PH Humán Fıosztálya illetékeseinek részvételével a programcsomag összeállításáról (7 alkalommal) o A civil partnerek által készülı programtervezetek folyamatos nyomon követése és véleményezése. Folyamatos kapcsolattartás a Közremőködı Szervezet munkatársaival a tervezést érintı kérdésekben (útmutató egyes részeinek értelmezése, állásfoglalások kérése új szabályozások kapcsán, adatszolgáltatások a tervezett projektrıl a KSZ részére stb.). A projektre vonatkozó Tervezési Útmutató és egyéb tervezést irányító dokumentumok értelmezése, változásainak nyomon követése, az új elıírások megismertetése a projekt tervezésében érintett résztvevıkkel való ismertetése is folyamatosan történik. A /31 oldal

8 november végén jelentısen módosult Tervezési Útmutató számos változást indukált a projekt elıkészítése során Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívásra (kódszám: EAOP ) benyújtott nyertes pályázat szerzıdéskötésének támogatása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata TDM szervezetek támogatására kiírt regisztrációs pályázatra sikeresen pályázatot. A regisztrációs pályázatot követıen április 16-án tette közé a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívást (kódszám: EAOP ), melyre csak a sikeresen regisztrációs pályázatot benyújtó szervezetek pályázhatnak, az Észak- Alföldi Régióból összesen 17 szervezet. DMJV Önkormányzata július 3-i közgyőlésén döntött arról, hogy teljes jogú tagként részt vesz a Debrecen Turizmusáért Egyesület - ÉAOP/ kódszámmal kiírt, Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása elnevezéső pályázati kiírás feltételeinek megfelelı - átalakításával létrehozandó helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetben (TDM) Hortobágy településsel együtt. A projekt tartalma: Debrecen-Hortobágy turisztikai desztináció menedzsment szervezetének kialakítása: 2 front office és a back office tevékenység összekapcsolása, azok infokommunikációs eszközökkel való ellátása. Kutatások, stratégiai programok, cselekvési tervek készülnek. Képzések az IT, az E-marketing alkalmazásra. Hagyományos (kiállítások, prospektusok) és online marketingkommunikációs eszközök használatát tervezzük. Információszolgáltatást (touch info), látogató menedzsmentet (turisztikai kártya) alakítunk ki. A pályázat költségvetése: Ft, melyhez sikeres pályázat esetén Ft önerı biztosítása szükséges. A támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges pénzügyi és indikátor táblázatok összeállítását végeztük el 2010-ben. A támogatási szerzıdést megkötötte a kedvezményezett Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület "Néprajzi Kincsesház" Déri György néprajzi győjteményének elhelyezése és kiállítása a Magoss György házban, Debrecenben címő projekt (ÉAOP /B1/B2/C) támogatási szerzıdésének megkötése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata október 22-i közgyőlésén pályázat benyújtása mellett döntött az ÉAOP /B1/B2/C Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés címő konstrukcióra. A pályázat célja Déri György egyedülálló néprajzi győjtemények méltó elhelyezése, a Rákóczi u. 25. sz. alatt található Magoss György házban. A pályázat elkészítésére az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft-t kérték fel. A projekt tartalma: A projekt keretében megvalósul Debrecenben a Rákóczi u. 25. alatt a Magoss házban, 853,13 m2 össz alapterületen a Déri György néprajzi győjteményének 8/31 oldal

9 elhelyezése és egy önálló néprajzi állandó kiállítás megrendezése. Az Észak-alföldi Régióban mőködı közgyőjtemények sorában, kiemelkedı, egyedülálló hely illeti meg a Déri győjteményt, s ennek a sokrétő értékes győjteménynek egy modern kiállításban való szervezése, megjelenítése igazi turisztikai vonzerıt jelenthet, ezt kihasználva kapcsolódó szolgáltatás: a régió elı kézmővesiparának népszerősítése és termékeinek értékesítése. A győjtemény kiállítása a turisztika célok mellett közmővelıdési célokat is szolgálna. A projekt a fogyatékkal élık számára is kínál programokat, autista gyerekek számára kiscsoportos foglalkozást, vakok és gyengén látók részére un. "tapintott tárlat"-ot. Létrejövı új munkahelyek száma a fenntartási idıszakban 6 fı, a támogatott turisztikai attrakció látogatottságának növekedése 2017-re eléri a fıt. A pályázat költségvetése Ft, melynek támogatás tartalma(90%) Ft, Ft önerı biztosítása mellett. A támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges pénzügyi és indikátor táblázatok összeállítását végeztük el 2010-ben. Debrecen városa a késıbbiek folyamán elállt a támogatási szerzıdés megkötésétıl ÉAOP D2 Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázati felhívásra Debrecen, Lencztelep ÉNy-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése címmel pályázat támogatási szerzıdése megkötésének támogatása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett, Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő, ÉAOP D2 kódszámú pályázati kiírásra Debrecen, Lencztelep ÉNy-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése címmel. A projekt Debrecen belterületén, a Lencztelep városrész ÉNy-i része három utcájának, a Pohl Ferenc, a Kisdobos és a Szilva utcáknak a csapadékvíz-elvezetését célozta meg gravitációs csapadékcsatornák megépítésével. A pályázat elkészítését és hiánypótlását az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft ben végezte el. A támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges pénzügyi és indikátor táblázatok összeállítását végeztük el 2010-ben Debrecen, Tessedik Sámuel utcán új óvoda építése címő, EAOP A/2 Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukcióra pályázat készítése. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Észak- Alföldi Operatív Programban meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése címő, EAOP A/2 kódszámú pályázati kiírásra. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A projekt tartalma: Debrecenben, a Tessedik Sámuel utcán új korszerő, energiatakarékos, akadálymentesített óvodaépület kerül kialakításra bruttó 813,70 m2-en, mely 3 óvodai csoportban 75 fı gyermek számára biztosít ellátást. A projekt keretében beszerzésre 9/31 oldal

10 kerülnek nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges bútorok, udvari játékok, udvari utcabútorok is. A beruházás megvalósulása az intézmény feladatellátásának bıvülését eredményezi, az eddigi 2 helyett 3 feladatellátási helyen történik óvodáztatás. A bıvülés a közalkalmazotti állomány létszám bıvülésével jár, mely szerint legalább 6 fı óvodapedagógus, 3 fı dajka, 1 fı konyhai kisegítı, 1 fı udvaros és 1 fı óvodai asszisztens felvétele válik szükségessé. A projekt átfogó célja a hátrányos helyzető, a halmozottan hátrányos helyzető és valamennyi beóvodázási körzetben élı gyermek esélyegyenlıségének növelése, teljes körő integrált nevelésük lehetıségének megteremtése, az óvodai férıhelyek számának bıvítése, új feladatellátási hely létesítésével. A beruházás költsége Ft, melynek támogatás tartalma 100 millió forint. A projekt elıreláthatólag és között valósul meg. A pályázat jelenleg értékelési szakaszban van, eredmény 2011-ben várható sz. fıút melletti kerékpárút építése Debrecen és Mikepércs között címő, KÖZOP Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásra pályázati dokumentáció és hiánypótlás elkészítése. Elızmények: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Közlekedési Operatív Programban meghirdetett Kerékpárút-hálózat fejlesztése címő, KÖZOP kódszámú pályázati kiírásra. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázati dokumentáció elkészítésére június 1. és június 15. között került sor. A projekt tartalma: A pályázó, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi formában valósítja meg a jelen projektet Mikepércs Község Önkormányzatával együtt. A konzorcium vezetıje Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A projekt közvetlen fı célja Debrecen és Mikepércs települések között hivatásforgalmú kerékpárút megépítése a 47. sz. fıút mellett. A kerékpárút tervezett hossza 4180m. Terv szerinti kezdı szelvénye a 47. sz. fıút Hosszúpályi felé kanyarodó csatlakozásánál véget érı meglévı kerékpárútból indul ki, és Mikepércs belterületén a Rózsás utcáig tart. Hosszútávon a fejlesztés fı célja összefüggı kerékpárhálózat létrehozása Debrecen és Mikepércs között, a kerékpáros utak kialakításával párhuzamosan kerékpártárolók kialakítása, a kerékpárúton közlekedık számának legalább megduplázása. A projekt eredményeként m kerékpárút épül Debrecen és Mikepércs települések között. A kerékpárút napi forgalma eléri a 836 kerékpáros/nap forgalmat. A projekt tervezett összköltsége Ft, az igényelt támogatás Ft. A projekt tervezett megvalósítási ideje: október június 30. A pályázati dokumentáció benyújtása június 15-én határidıre megtörtént. A hiánypótlás augusztus 23-án került postázásra. 10/31 oldal

11 1.2.7 ÉAOP /A Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati felhívásra A debreceni Szoboszlói Úti Általános Iskola fejlesztése címmel benyújtott pályázat és hiánypótlás készítése, valamint értelmezı kérdések megválaszolása Elızmények: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett ÉAOP kódszámú, Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati felhívásra. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel a közöttük április 30-án létrejött vállalkozási szerzıdés értelmében. A projekt tartalma: 14 hónapos futamidejő között megvalósuló projekt keretében a debreceni Szoboszlói úti általános iskola iskolaépületének (hrsz: 9464), felújításárára, projektarányos akadálymentesítésére, valamint közösségi tér és IKT eszközrendszer fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítására kerül sor. A projekt költségei tartalmazzák az épület felújítás, átalakítás, valamint a modern oktatási feltételek megteremtését célzó felszerelések, eszközök, valamint a szükséges bútorzat, és egyéb felszerelések beszerzését is. A projekt költségvetése Ft, melyhez a pályázat keretében max. 90 % támogatás igényelhetı Ft összegben. A pályázatot és hiánypótlását az Euro-Régió Ház elkészítette decemberében pozitív elbírálásban részesült. A támogatói döntésrıl szóló hivatalos értesítést december 20-án kézbesítették A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben cím 2. fordulós pályázat (szerzıdéskötés) elkészítése Elızmények: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be március 25-én pályázatot nyújtott be a Társadalmi Inftrastruktúra Operatív Program Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP /1 számú konstrukciójára. A pályázat elızetesen pozitív elbírálásban részesült, így az Euro-Régió Ház a 2. fordulós beadáshoz készítette el a pályázat teljes költségvetését, kalkulátort, pályázati adatlapot, mivel az elsı fordulóban csupán az általános-és középiskolák által elızetesen igényelt IT eszközök jelzett mennyiségét kellett jelezni. A projekt tartalma: Debrecen összesen 72 általános és középiskolai feladat-ellátási helyére IT eszközök kerültek igényelt a pályázó DMJV Önkormányzata. A sajátos neveléső tanulók, nagyothallók, siketek, gyengénlátók, vakok, és mozgássérültek oktatását megkönnyítı speciális IT eszközöket tartalmazó csomagok igénylése is lehetséges volt. A pályázat költségvetése: Ft, mely 100%-os támogatási intenzitást tartalmaz. A pályázat támogatásban részesült. 11/31 oldal

12 1.2.9 Integrált közösségi közlekedésfejlesztés Debrecen városában címmel pályázat és hiánypótlás készítése az ÉAOP-3.1.4/A Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése címő pályázati felhívásra Elızmények: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az ÉAOP-3.1.4/A Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásra. A pályázat elkészítésére a köztünk lévı szerzıdés értelmében az Euro-Régió Házat kérte fel. A projekt tartalma: A projekt a komplex fejlesztés érdekében 4 önálló megvalósítási helyszínt tartalmaz. a) Borzán Gáspár utcai buszforduló átépítése és hozzá kapcsolódóan a Diószegi út- Borzán Gáspár utca - Gizella utca csomópontjában körforgalmú csomópont kiépítése. A csatlakozó járdákat akadálymentesen alakítjuk ki. b) 35. sz. fıút melletti kerékpárút építése a Vezér utcától a Füredi útig, mely bekötésre kerül a Vezér utcától a Doberdó utcai buszvégállomáshoz, valamint kerékpártárolók építése. c) Debrecen, Egyetem sugárúton buszsáv kiépítése a Nagy Lajos király tértıl az Egyetem térig, és hozzá kapcsolódva az Egyetem tér elıtt körforgalmi csomópont kiépítése. Minden csatlakozásnál a tervezés során akadálymentes közlekedési lehetıséget biztosítottunk. d) Debrecen, Tócóskerti kerékpárút bevezetése a belvárosba a Segner téri autóbuszfordulóhoz való bekötéssel együtt. Kötelezı projekt elemként könyvvizsgálat és Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentum szerinti tevékenység valósul meg. A projekt elszámolható költségei Ft, mely 90%-os támogatás tartalom mellett Ft összegő önerıbıl és Ft támogatásból tevıdik össze. A projekt összköltségvetése Ft, mely az elszámolható költségeken túl Ft projekten kívüli önerıt is tartalmaz. A pályázat február 25-én benyújtásra került ÉAOP /A Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati felhívásra A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése címmel pályázat elkészítése és hiánypótlása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő, ÉAOP /A kódszámú pályázati kiírásra A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése címmel. A projekt keretében a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium mőemlék épületének teljes külsı felújítása, energiatakarékos és környezetbarát korszerősítése, a pinceszint szigetelése, projektarányos komplex akadálymentesítése, IKT eszközök fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása, valamint az oktatás-nevelés tartalmi fejlesztését célzó eszközbeszerzések valósulnak meg. 12/31 oldal

13 A pályázat elkészítését az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft február 10 március 29. között, hiánypótlását június között végezte. A pályázati dokumentáció postára adása március 29-én, határidı elıtt, a hiánypótlás feladása pedig június 24-én, határidıre megtörtént. A támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges pénzügyi és indikátor táblázatok összeállítását is az Euro-Régió Ház végezte. A pályázat támogatásban részesült, támogatási szerzıdését megkötötték TÁMOP /2 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban címő pályázati felhívásra Természettudományos laboratórium létrehozása a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban címmel pályázat elkészítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Társadalmi Operatív Programban meghirdetett A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban címő, TÁMOP /2 kódszámú pályázati kiírásra Természettudományos laboratórium létrehozása a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban címmel. A projekt keretén belül egy természettudományos kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas közoktatási laboratórium létrehozása és mőködtetése valósulna meg a Tóth Árpád Gimnáziumban, mely a természettudományos közoktatás korszerősítését szolgálja. A pályázat elkészítését az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft április 13. és június 4. között végezte. A pályázati dokumentáció postára adása június 7-én, határidıre megtörtént KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hı- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés címő pályázati felhívásra Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében címmel pályázat elkészítése és hiánypótlása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Programban meghirdetett Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hı- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés címő, KEOP kódszámú pályázati kiírásra Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében címmel. A projekt keretén belül Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8 óvodai és 2 általános iskolai intézményében villamosenergiafelhasználás korszerősítése valósul meg, melynek során napelemek beszerzésére és telepítésére kerül sor. A pályázat elkészítését az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft szeptember 2. és november 11. között, hiánypótlásának elkészítését december között végezte. A pályázati dokumentáció november 15-én, az elvégzett hiánypótlás pedig december 22 ei határidıre postázásra került. 13/31 oldal

14 Debrecen Megyei Jogú Város Stratégiai zajtérképének és Zajcsökkentési Intézkedési Tervének elkészítése címő, KEOP /Z Stratégia zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek. c. konstrukcióra pályázat készítése. Elızmények: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Környezeti és Energia Operatív Programban meghirdetett Stratégia zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek címő, KEOP /Z kódszámú pályázati kiírásra. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A projekt tartalma: A projekt megvalósítása során elkészítendı zajtérképek: - zajterhelési térkép a zajmutató 5 db-es lépcsıkben, különbözı színekben történı bemutatása a város térképén; -konfliktustérkép a zajmutató és a városi területrészre jellemzı zajterhelési határérték közötti eltérést mutatja be a várostérképen; -érintettség a konfliktustérképen megadott zajhatárérték-túllépés mellett a zajterhelések által érintett lakosság számát is megmutatják. Egyéb dokumentáció és feladatok: -intézkedési terv; -informatikai háttér (hardver és szoftver) megteremtése; -lakosság tájékoztatása; -EU tájékoztatása, dokumentumok megküldése. A projekt tervezett költségvetése: Ft, az igényelt támogatás összege: Ft. A pályázatot az Euro-Régió Ház készítette el, mely decemberében került benyújtásra a KvVM-hez. A pályázat formai ellenırzését követıen a Közremőködı Szervezet megküldte a hiánypótlási felszólítását december 23-án. A hiánypótlási dokumentumok összeállítására 25 nap áll rendelkezésre, melynek határideje január. 1.3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS RÉSZÉRE NEMZETKÖZI PROJEKTEKBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK URBACT Economic Strategies and Innovation in Medium size Cities /ESIMEC/ - Középvárosok innovációja és gazdaságfejlesztése címő program Az Európai Bizottság október 2-án a as idıszakra jóváhagyta az URBACT II nevet viselı európai területi együttmőködési programot, amely a Közösség egészét, valamint Norvégiát és Svájcot fedi le. A program célja, hogy a városfejlesztéshez kapcsolódó területeken ösztönözze az együttmőködést, valamint elısegítse a tapasztalatcserét az európai városok között. Az URBACT II teljes költségvetése nagyjából 68 millió euró. Az URBACT programba pályázati felhívására sikeres, pályázatot nyújtott be, vezetı partnerként Basingstoke és Deane város. A projektben Debrecen partnerként vesz részt, a 14/31 oldal

15 vezetı partner mellett további 7 várossal együtt. Ezek: Albacete és Sadabell /spanyol/, Besançon és Cherbourg /francia/, Bistrita /román/ Gävle /svéd/ középvárosok. A projekt tartalma: A projekt megnevezése: Economic Strategies and Innovation in Medium size Cities /ESIMEC/ - Középvárosok innovációja és gazdaságfejlesztése. A projekt közvetlen célja: Hatékony, innovatív városfejlesztési stratégiák kialakítása az európai középvárosokban a beruházások elısegítése, a munkavállalás ösztönzése és a tudás alapú gazdaság fellendítése érdekében. A projekt által vizsgálni kívánt tématerület a középvárosok gazdasági válság, ipari struktúraváltás, fokozódó munkanélküliség okozta problémáinak kezeléséhez új várospolitikai- és fejlesztési megoldások kidolgozása, különös tekintettel az egyetemi innovációra és a képzési struktúra piacorientált átalakítására. A munkahelyteremtés és a társadalmi problémák kezelésére a jó gyakorlatok megismerése és alkalmazása. Debrecen részvétele a projektben: A pályázat kétfordulós volt. Debrecen az elsı eredményes fordulót követıen, a partnerfejlesztési szakaszban kapcsolódott be a munkába. A hat hónapos partnerfejlesztési idıszak eredményeként megalakult az úgynevezett Helyi Támogató Csoport és elkészült egy Megalapozó tanulmány. A második fordulót követıen a végrehajtási szakaszban a projekt költségvetésébıl Euró áll majd Debrecen városának rendelkezésére, melybıl az adott város számára elkészül a projekt témáját jelentı probléma megoldási javaslataként a Helyi Akcióterv /LAP/. A LAP elkészítésének határideje a projekt zárása, 2012, valamint megrendezésre kerül az ESIMeC hálózatához kapcsolódó partnertalálkozó. A LAP tanulmány elkészítését segítik elı az ESIMeC partnerei által megszervezésre kerülı partnertalálkozók, ahol csoportos megbeszéléseken keresztül vitatják meg az adott város LAP tanulmányban rögzítésre kerülı javaslatokat. A 2. nemzetközi partnertalálkozót Debrecen rendezi meg, melyre november között kerül sor. A partnertalálkozó központi témája a triple helix partnerségi folyamat (önkormányzat, az egyetem és a piaci szereplık) kapcsolatrendszerének bemutatása. szerepe a projektben: és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata május 14-én megbízási szerzıdést kötött település-és térségfejlesztéshez kapcsolódó, nemzetközi szerepvállalással járó projektek tanácsadó és projektmenedzsment tevékenység ellátására. A szerzıdés keretein belül az Euro-Régió Ház által ellátott feladatok: Debrecen MJV Önkormányzatának az URBACT II. közösségi kezdeményezésben való részvételéhez technikai segítség nyújtása a Helyi Támogató Csoport mőködésében és az elkészítendı Akcióterv létrehozásában. Elvégzett tevékenységek, feladatok: Debrecen MJV Önkormányzatának az URBACT II. közösségi kezdeményezésben való részvételéhez technikai segítség nyújtása a Helyi Támogató Csoport mőködésében és az elkészítendı Akcióterv létrehozásában. 15/31 oldal

16 A projekt keretében megalakult debreceni Helyi Támogató Csoport 2. ülésére május 20- án (13.30 óra, helyszín: Régi Városháza) került sor. Az ülésen megvitatásra került a projekt partnerfejlesztési szakaszában elkészült Megalapozó Tanulmány. Az Euro-Régió Ház képviseltette magát az ülésen és a tanulmány véglegesítése érdekekében javaslatokat, megjegyzéseket tett. A Helyi Támogató Csoport két tématerületet jelölt meg a Helyi Akcióterv tárgyaként: A K+F+I folyamat, mint az egyetemi kutatásra alapozott innováció szerepe és lehetıségei. A helyi KKv-k piaci szerepének, versenyhelyzetének javítása, ennek helyi politikái. altéma: A gyógy- vagy orvosi turizmus fejlesztése. A Helyi Támogató Csoport 3. ülésére október 13-án (14 óra, helyszín: Régi Városháza) került sor. Az Euro-Régió Ház képviseltette magát az ülésen és a programtervezet véglegesítése érdekekében javaslatokat, megjegyzéseket tett, melyek a városhoz kapcsolódó fıbb gazdasági, fejlesztési lehetıségeket, fıbb stratégiai programokat tartalmazták. A november én megrendezésre kerülı partnertalálkozó végleges programjának egyeztetése a Helyi Támogató Csoport 4. ülésén, november 11-én (14 óra, helyszín: Régi Városháza) történt meg. A megbeszélésen az Euro-Régió Ház jelezte, hogy a partnertalálkozó mindkét napján aktív szerepet vállal, részt vesz a program során felmerülı regisztrációk lebonyolításában, a nyilvános viták, panelbeszélgetések témájának moderálásában. Az Euro-Régió Ház egyetértett továbbá a Helyi Támogató Csoport partnertalálkozóra kijelölt alábbi tématerületekkel: Középpontban a tudástranszfer és az egyetem jelenléte a helyi szervezıdéső klaszterekben (informatikai, farmakológiai, repülıtér és az egészségturizmus). A városban található munkahelyekhez biztosított-e a megfelelı szakképzettségő munkaerı. A Debreceni Egyetem mint Tudástranszfer központ, valamint az Ipari Park bemutatása. A partnertalálkozónak fontos részét jelentı panelbeszélgetések témáját az Együttmőködések, képzés, munkaerı kínálat és -igény ellentmondása/összhangba hozása, munkahelyteremtés kérdésköre foglalja magában. URBACT-ESIMeC Partner találkozó Debrecen (2010. november ) Az URBACT-ESIMeC programban résztvevı városoktól elvárás, hogy ún. partner találkozói napokat szervezzenek. A 2. partner találkozói nap Debrecenben november án került megrendezésre. A 2 napos rendezvényen a városra jellemzı gazdasági tevékenységek, klasszterek, város-oktatási intézmények-vállalatok közötti együttmőködések bemutatására került sor, melyeket részletesen a Megalapozó Tanulmány is tartalmaz. A rendezvény keretében az Ipari Park területén található multinacionális vállalatok látogatása is megtörtént, ahol a partnerek szakmai elıadásokon keresztül betekintést nyertek a város-oktatási intézmények-vállalatok közötti együttmőködés folyamatába. Az Euró-Régió Ház Közhasznú Non-profit Kft. a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint projektgazdával a házigazda szerepet töltötte be, továbbá részt vett a rendezvény zökkenımentes mőködésében és a plenáris ülések sikeres lebonyolításában. 16/31 oldal

17 1.3.2 A ROP támogatásával folyó, Debrecen-Nagyvárad közötti közös projekt (INFRASTRAT) menedzsmentet segítı tevékenysége, prezentációk, háttéranyagok készítése A Nagyváradi Metropolisz Övezet (NMÖ), mint Vezetı Partner DMJV Önkormányzatával, mint Projekt Partnerrel januárjában pályázatot nyújtott be a Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program ra Stratégiai befektetések elıkészítése a két urbanisztikai pólus, Nagyvárad és Debrecen szintjén megvalósuló szállítási infrastruktúra részére (INFRASTRAT) címmel. Az elıválogatásra benyújtott projektötletet a Közös Irányító Hatóság pénzügyi támogatásra érdemesnek találta, és felhívta a feleket, hogy érdemi pályázatukat nyújtsák be. A projekt keretében az összes elszámolható költség: , amelybıl ERFA támogatás: A támogatásból DMJV Önkormányzatát illeti meg, valamint a pályázathoz önerıt kell biztosítani. A projekt tartalma: A projekt átfogó célja: a közösségi közlekedés és az áruszállítás közös infrastruktúrájának fejlesztése Nagyvárad és Debrecen között. Konkrét célja: - a közúti szállítás infrastruktúráját érintı beruházás megalapozása, - a határon átívelı beruházások elıkészítésének segítése. A Nagyvárad-Debrecen urbanisztikai pólusok szállítási infrastruktúrájának jövıben esedékes közös befektetéseit elıkészítı projekt megvalósítása fenti célokon túlmutató, hosszú távú együttmőködést kíván meg. A projekt keretében két olyan elı-megvalósíthatósági tanulmány készül, amely a Nagyváradi Metropoliszi Övezet körgyőrője továbbfejlesztésének, valamint Debrecen város körgyőrője keleti bıvítésének lehetıségét hivatott vizsgálni. Debrecen részvétele a projektben: A Vezetı Partner a Projekt Partnerrel együttmőködve - felállít egy ötfıs projektmenedzsment csapatot, amelyhez 2 fıt (1 fı projekt asszisztens és 1 fı pénzügyi asszisztens) biztosít Debrecen, valamint a projekt eredményeinek nyomon követése céljából egy Munkacsoportot is létrehoz. A Munkacsoport belsı és külsı szakértıkbıl, valamint a projektmenedzsment tagjaiból áll. A projekt elszámolható költsége terhére az elı-megvalósíthatósági tanulmány témájához kapcsolódóan közlekedési szakértı munkáját kell igénybe venni, megbízásos formában. Elvégzett projekttevékenységek: Jelen beszámolási idıszakban Debrecen városa elkészítette a Debrecen város keleti körgyőrő építés címő elı-megvalósíthatósági tanulmányt (EMT). Az Euro-Régió Ház feladatát az elkészített munka és a megrendelı által közzétett Ajánlati dokumentációban megfogalmazott formai követelményeknek való megfelelısség vizsgálata képezte. Az EMT-rıl készített értékelés csatolva a beszámolóhoz. 17/31 oldal

18 2. VÁROSFEJLESZTİ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA Elızmény: A Megbízási szerzıdés a funkcióváltó integrált város rehabilitációs program irányítására vonatkozóan Városfejlesztési Társaság feladatainak ellátására tárgyában Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által közétett nyílt közbeszerzési eljárás nyertese az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. lett. Az ennek alapján április 30-án aláírt Alapszerzıdés értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának városrehabilitációs tárgyú projektjei esetében az Euro-Régió Ház látja el a Városfejlesztési Társaság feladatait. 2.1 A DEBRECEN BELVÁROS FUNKCIÓBİVÍTİ VÁROSREHABILITÁCIÓJA NEVŐ (AZONOSÍTÓ: ÉAOP-5.1.1/B ) PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSA. Elızmények: Az Euro-Régió Ház által készített sikeres pályázat eredményeként DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között szeptember 2-án aláírásra került a Debrecen Belváros funkcióbıvítı városrehabilitációja nevő (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B ) projekt támogatási szerzıdése. Az Ft összköltségő kiemelt projekt megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásaiból Ft támogatást nyújt, DMJV Önkormányzata pedig Ft önerıt biztosít. Debrecen városközpontjának nyugati részén elhelyezkedı Belváros Akcióterületen megvalósuló projekt a következı projektelemeket foglalja magában: A Nyugati kiskörút Hatvan u. - Arany J. u. közötti szakaszának megépítése Debrecen belvárosában Az Emlékkert, a Romkert és a Verestorony megújítása, rekonstrukciója és fejlesztése A Hal köz téren komplex burkolatkialakítás, parkosítás, szobortalapzat készítése, vízmedence és utcabútorok elhelyezése A Simonffy utcai volt általános iskola átalakítása ifjúsági közösségi ház céljára a beruházás jellegő fejlesztéseket kiegészítı ("soft") tevékenységek és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata október 2-án megbízási szerzıdést kötött a Debrecen Belváros funkcióbıvítı városrehabilitációja nevő, ÉAOP-5.1.1/B azonosító számú projekt keretében megvalósuló fejlesztések koordinálása és menedzsmentje a Debrecen Belváros Akcióterületen tárgyában. A tevékenységet az Euro-Régió Ház a DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által megkötött támogatási szerzıdésben foglalt projekt fizikai befejezésének dátumát követı 30. napig látja el. A projekt állapotáról az Euro-Régió Ház negyedévente részletes beszámolót készít DMJV Önkormányzata számára. Elvégzett projekttevékenységek: 18/31 oldal

19 2.1.1 Koordinációs megbeszélések szervezése, kapcsolattartás DMJV PH illetékeseivel A projekt keretében megvalósítandó beruházások elıkészítéseként rendszeresen az Euro- Régió Ház szervezésében és székhelyén (, tárgyaló) koordinációs megbeszélésekre került sor, amelyeken áttekintésre került a projekt aktuális állapota, az esetleges problémák, a további teendık. A megbeszéléseken elhangzottakat az Euro-Régió Ház emlékeztetıkben rögzítette, amelyek kiküldésre kerültek az érintettek részére. A koordinációs egyeztetésekre rendszeresen meghívásra kerülnek DMJV PH a projekt megvalósításában érintett szakemberei az Euro Régió Ház által készített és leegyeztetett kontaktlista alapján, illetve szükség esetén a Cívis Ház Zrt. munkatársai is. A évben összesen 15 koordinációs megbeszélésre került sor. A koordinációs megbeszélések mellett a Városfejlesztı Társaság napi kapcsolatban áll DMJV PH a projekt megvalósításában közvetlenül érintett osztályaival, szakembereivel. A kapcsolattartás elsıdleges csatornája az , de telefonos egyeztetésekre és személyes találkozókra is többször sor került A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban való közremőködés A projektelemek kivitelezıinek kiválasztására, valamint a tervellenırzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások kiírása és lebonyolítása DMJV PH feladatát képezi. A Városfejlesztı Társaság feladatát ellátó Euro-Régió Ház a kidolgozott közbeszerzési eljárásrendnek megfelelıen - saját szakemberei, illetve hivatalos közbeszerzési tanácsadó által minden esetben véleményezi a közbeszerzési eljárások dokumentumait és szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására, emellett részt vesz ezen közbeszerzési eljárások bíráló bizottságának munkájában is, valamint a megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó által nyilatkozatot ad ki az eljárások lefolytatásának szabályszerőségérıl. Valamennyi közbeszerzést érintı eseményrıl, illetve változásról a Közremőködı Szervezet útján minden esetben tájékoztatást kap ben a projekttel kapcsolatban DMJV Önkormányzata 5 eredményes közbeszerzési eljárást bonyolított le, egyedül a Nyugati kiskörút kivitelezıjének kiválasztása nem fejezıdött még be. A projektben az Euro-Régió Ház feladatát képezte a Nyugati kiskörút kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó közbeszerzés lefolytatása. Az eredményes eljárás nyomán a tervezı határidıre átadta a kiviteli terveket a szerzıdésében elıírt formában és mennyiségben. A szerzıdésben foglalt díj a tervezı részére kifizetésre került Közremőködés a projekthez kapcsolódó beruházások kivitelezési munkálataiban A projekt keretében megvalósuló beruházások mőszaki ellenırzésének biztosítása a Városfejlesztı Társaság feladatát képezi (mivel a projekt támogatástartalma meghaladja a 250 millió Ft-ot, független mérnök alkalmazása is kötelezı). Az Emlékkert, a Halköz és az 19/31 oldal

20 Ifjúsági Ház projektelemek vonatkozásában a független mérnöki és mőszaki ellenırzési feladatok ellátását a Cívis Ház Zrt. végzi a vele megkötött megbízási szerzıdés keretében. A Nyugati kiskörút mőszaki ellenırzésére vonatkozóan a szerzıdés késıbb kerül megkötésre. A projektelemek kivitelezésével kapcsolatban heti rendszerességgel építéshelyszíni kooperációk kerültek megrendezésre, amelyet a Városfejlesztı Társaság mőszaki ügyintézıje vezet. A kooperációkon a Városfejlesztı Társaság mellett jelen vannak a kivitelezı, DMJV PH Városépítési Osztálya, szükség szerint a tervezı képviselıi, valamint a mőszaki ellenır. Az építéshelyszíni kooperációkról minden esetben emlékeztetı készül, amelyet útján minden érintett megkap. A projektelemek közül a Halköz tér rekonstrukciója, valamint az Emlékkert, Romkert és a Verestorony megújítása munkálatai befejezıdtek, elıbbi 2010 szeptember 23-án, utóbbi pedig november 27-én került ünnepélyes keretek között átadásra. Az események szervezésében az Euro-Régió Ház tevékeny részt vállalt Kapcsolattartás a Közremőködı Szervezettel, a projekttel kapcsolatos információk folyamatos nyomon követése Az Euro-Régió Ház, mint a projekt lebonyolításáért és koordinálásáért felelıs Városfejlesztı Társaság rendszeres kapcsolatban áll a Közremőködı Szervezettel, elsısorban a projekt kijelölt kapcsolattartójával. Telefonon és en történt egyeztetések mellett személyes találkozókra is sor került. Elsısorban a következı témákkal kapcsolatban történtek egyeztetések: hivatalos állásfoglalások kérése a projektet érintı nem egyértelmő kérdésekben, tájékoztatás a projekttel kapcsolatos változásokról, a ROP IH, illetve a KSZ által közreadott új állásfoglalások, szabályozások értelmezése, kifizetési kérelmek benyújtása, változás bejelentések, projekt elırehaladási jelentések, közbeszerzési eljárások jóváhagyatása, KSZ által kért tájékoztatók Nyilvánosság biztosítása, a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések győjtése A projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések folyamatos nyomon követése a Városfejlesztı Társaság feladata. A minél pontosabb dokumentálás érdekében folyamatosan nyomon követjük a különféle médiákat, illetve rendszeres kapcsolatban állunk DMJV PH sajtóreferensével. A projekt nyilvános sajtóeseményeihez kapcsolódóan az Euro-Régió Ház közremőködik a sajtóközlemények és a meghívók elkészítésében, illetve a formai-arculati és tartalmi megfelelıség biztosítása végett leegyezteti azokat a KSZ kommunikációért felelıs szakemberével. Az Euro-Régió Ház megszervezte a projekt nyitórendezvényét, amelyre november 27- én 16 órától került sor az Emlékkert projektelem ünnepélyes átadásához kapcsolódóan. A nyitórendezvényhez kapcsolódóan elvégzett tevékenységek: program, meghívók és sajtóközlemény elkészítése, jóváhagyatása, kiküldése, hangosítás és egyéb kellékek biztosítása, állófogadás megszervezése, szóróanyagok biztosítása és terjesztése a projektrıl. 20/31 oldal

BESZÁMOLÓ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. DEBRECEN, 2011. FEBRUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. DEBRECEN, 2011. FEBRUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2011 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán nyilvánosság tájékoztatása feladat tárgyban

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2013. FEBRUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2013. FEBRUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2012 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2013. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3583/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 16/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 19906-1/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízásaira a Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető 2. disszeminációs konferencia 2012. május 17. 1 Célkitűzés Átfogó cél: regionális tudáscentrum (koncepció) kiépítése 2013-ra. Jövőkép: nemzetközileg versenyképes

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja (Forrás: www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_3489?lang=hu) A 2010.01.01-03.31., majd 2010.01.01-04.30 között született kötelezettségvállalások

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz 0,- Ft bruttó ,- Ft elkülönítetten kezelt lakásalap terhére

melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz 0,- Ft bruttó ,- Ft elkülönítetten kezelt lakásalap terhére melléklet a 2013. évi költségvetési koncepcióhoz Képviselı-testületi Képviselı-testület Támogatott összeg Nem támogatott Nem támogatott Megjegyzés Határozat száma döntése összeg (önerı) összeg forrása

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben