Politikai ajánlás a SEE SCIENCE program debreceni megvalósításában érintett döntéshozók számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Politikai ajánlás a SEE SCIENCE program debreceni megvalósításában érintett döntéshozók számára"

Átírás

1 Politikai ajánlás a SEE SCIENCE program debreceni megvalósításában érintett döntéshozók számára Tudományos Élménypark létesítése Debrecenben Projekt elnevezés SEE Science Projekt azonosító SEE/B/0048/1.3/X Dokumentum címe Dokumentum verzió Politikai ajánlás a SEE SCIENCE program debreceni megvalósításában érintett döntéshozók számára. Tudományos Élménypark létesítése Debrecenben 1.0 Eredet PP1 Debreceni Egyetem Dátum November 13. Dokumentum jellege WP4.3 output Kapcsolódó dokumentum (ok ) 1

2 Készítette PP1 Debreceni Egyetem Tartalom Bevezető A projekt céljai: Első ajánlás: Második ajánlás Harmadik ajánlás Negyedik ajánlás Ötödik ajánlás Hatodik ajánlás Hetedik ajánlás Háttérdokumentumok, szakértői anyagok:

3 Bevezető Korunk kihívásaira többek közt az EUROPA 2020 stratégiai dokumentum ad programszintű választ, amelyben elveket és számszerű célkitűzéseket fogalmaz meg. Ezek foglakoztatásról, innovációról, az energetikai kihívásokról, az oktatás számszerű értékeiről és a szegénységgel érintettek számának a csökkentéséről szólnak. Ahhoz, hogy a jelenlegi státuszokat/indikátorokat meghaladjuk a következő tíz évben, a jelenleginél jobban kell támaszkodni a tudományra általában, azon belül is különösen a természettudományokra. Sokféle eszköz, meglévő intézményrendszer ismeretes, amelyek a cél elérésére felhasználhatóak, de szükség van újakra is. Ilyenek lehetnek például a tudomány népszerűsítését felvállaló intézmények, amely a közművelődési attitűdökkel végeznek egy speciális területen kiegészítő, integráló és szemléletformáló tevékenységet. Ez útkeresés, útmutatás mindazoknak, akik alakítani és élhetőbbé akarják tenni a mai világot, illetve egy olyan nemzedék felnevelésében vállalnak feladatot, amelynek egy még fejlettebb tudásalapú társadalomban kell jól szocializálódni, beleértve ebbe az értéktermelő folyamatokban való részvétel képességét is. Az átfogó uniós programok mellett, a részcélok teljesítését segíthetik olyan önszerveződő transznacionális programok is, mint például a Debrecen Megyei Jogú Város és a Debrecen Egyetem partnerségével megvalósuló SEE SCIENCE program. Itt alapvetően a működési tapasztalatok megszerzése, illetve legjobb gyakorlatok elsajátítása, mai szóhasználattal a szervezeti tanulás történik. A SEE Science projekt legfőbb célja, a lakosság tudatosságának erősítése a természettudományok, technológia és az innováció fontossága iránt, amelyek gazdasági növekedés kulcstényezői. Azaz a Science Centerek hagyományos élményalapú informális oktató szerepén túlmutatva az intézménynek egyértelmű szerepet tulajdonít a térség innovációs folyamataiban is. Ezzel párhuzamosan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint pályázó a Debreceni Egyetemmel, mint szakmai partnerrel közösen sikeresen pályázott a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Agóra PÓLUS, Pólus- illetve társpólus városok innovatív kulturális infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása című, kétfordulós TIOP / számú pályázati felhívásra. A 2010 júliusában kelt Támogatási Szerződés értelmében a projekt tárgya egy innovatív komplex szolgáltatásokat nyújtó közművelődési intézmény, ún. Agóra PÓLUS létrehozása, azaz a Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben. A 3

4 két projekt mára összeért azaz eredendően a SEE Science projekt tapasztalatai, eredményei (már a kialakításkor) közvetlenül beépülhetnek a Tudományos Élményközpont működésébe. Debrecen Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztési stratégiai céljának a kulcsmondata: a nagy hozzáadott érték. Célja, hogy között uniós forrásokra támaszkodva -, hogy az Európai Unió egyik gazdaságfejlesztési, kutatásfejlesztési és innovációs központjává váljon. Debrecen az elmúlt másfél évtizedben mutatott fejlődése alapján Magyarország egyik legkiemelkedőbb gazdasági potenciállal rendelkező nagyvárosa, a tudás és az innováció hazai központja. A sikeres városfejlesztés kulcsa olyan vonzó gazdasági és társadalmi környezet kialakítása volt, amely lehetővé tette, hogy a már meglévő hagyományos iparágak mellett a magas hozzáadott értéket képviselő technológiai iparágak is megjelenjenek a városban. A vonzó gazdasági és társadalmi környezet kialakítása érdekében 15 évvel ezelőtt komplex városfejlesztési program indult, melynek középpontjában a város egységes, intenzív fejlesztése állt. A város a következő hétéves fejlesztési ciklusban olyan gazdaságfejlesztési politikát kíván folytatni, amely figyelembe veszi a meglévő gazdasági adottságait és felerősíti az elmúlt 15 évben meghatározóvá vált tudásalapú iparágakat. Az innovatív gazdaságfejlesztési politika új alapokra helyezi a város, az egyetem, a kamara, a vállalkozói szektor eddigi együttműködését, amely keretében nemcsak a tudásalapú technológiai-, hanem a hagyományos iparágak vonatkozásában is szerepet kap a kutatás, a fejlesztés és az innováció. A város számára fontos az európai kompetencia-központokhoz, valamint kutatóegyetemi szövetségekhez való csatlakozás, a kutatási célú alapinfrastruktúra fejlesztése és a kutatási eredmények piacra jutásának támogatása. Ez a stratégia akkor lehet sikeres, ha a kutatásfejlesztési és innovációs rendszer valamennyi elemét érinti, ha a város olyan környezetet szakzsargonnal élve: ökoszisztémát hoz létre, amelyben a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó közintézmények és vállalatok, valamint az innovatív vállalkozások egyaránt fejlődni és növekedni képesek. Éppen ezért a kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia is három fő elem köré rendeződik: a tudás előállítása, a tudás felhasználása, valamint közöttük a tudás áramlása. 4

5 Egy átfogó stratégia a megvalósítás során a különböző szervezetek stratégiájává válik, programok és projektek épülnek rá, a szervezeti tagok számára elvégzendő feladatot jelentenek. Ilyen a SEE SCIENCE és az AGÓRA (Tudományos Élménypark) program is. 1. A projekt céljai: átfogó: Debrecen, mint fejlesztési pólus és az Észak-Alföldi régió versenyképességének növelése a természettudományos potenciál hatékony kihasználásával. közvetlen: o A műszaki és a természettudományok népszerűsítése, a természettudományos gondolkodásmód megismertetése és terjesztése a legfogékonyabb korosztályokban, természettudományi folyamatok, jelenségek élményszerű bemutatása; o A tanulók jelenlegi attitűdjének megváltoztatása, a jelenleg kevésbé kedvelt tárgyak (elsősorban fizika, kémia) megítélésének megváltoztatása; o A középiskolai oktatás kísérletes, gyakorlati oldalának megerősítése, informális és nem formális tanulási formák meghonosítása, elterjesztése; o A régió tudományos és innovációs eredményeinek propagálása; o Az egyetem beiskolázási és PR tevékenységének támogatása; o A tehetséggondozás különböző formáinak erősítése, új formák kidolgozása és bevezetése, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés; A középiskolai tanárok, valamint a tanárjelöltek gyakorlat-orientált képzésének előmozdítása, javítása, a központ tevékenységébe történő bevonásukkal A tudomány életszerű megközelítésével közérthetőbbé, a természettudományi folyamatok, jelenségek élményszerű bemutatásával vonzóbbá válik az általános- és középiskolák diákjai, tanárai, egyetemi hallgatók számára a természettudományos oktatás. A projekt legfontosabb feladata a jelenlegi attitűdök megváltoztatása, az oktatás gyakorlati oldalának erősítése, a gyakorlat-orientált képzés támogatása. Mindezek mellett lehetőséget nyújt a pedagógusok, egyetemi oktatók, kutatók továbbképzésére is. A projekt szakmai mentora a Debreceni Egyetem, a tudományos szakmai programot Tudományegyetemi Karok (TEK) oktatói állították össze. 5

6 Függetlenül attól, hogy ez a projekt jogilag a városhoz kötődik, a megvalósításban részt vesz a Debreceni Egyetem, Debrecen város meghatározó cégei, a SEE SCIENCE projekt révén - leginkább benchmarkként - egy nemzetközi konzorcium, érintettek a potenciális látogatók a közoktatási intézmények, az oktatásigazgatási szervezetek. Tekintve, hogy a projekt támogatásból valósul meg, ide sorolható még a támogató Magyar Állam nevében és helyette eljáró Közreműködő szervezet is. Ennek az érintett szervezeti és személyi körnek a felelőssége, hogy ez a projekt sikeres legyen. Tekintve, hogy az operatív feladatokra természetszerűen létre jön egy működtető szervezet, szükséges meghatározni egyfajta munkamegosztást a politikai, szakpolitikai, szakmai és működtetést végző szintek között. Ennek a munkamegosztásnak a bevált módja a politikai ajánlás, amikor is egy politikai szinten elindított kezdeményezés konkrét megvalósításának a menedzseléséhez készül egy visszacsatolás a kezdeményező számára, ami tartalmában szakmai összefoglaló/emlékeztető, szakmai útmutató. Ebben stratégiai elveket, azok feladatokra történő lebontását, a megvalósulás vagy működtetés értékelési szempontjait (amennyiben releváns, elkészült értékelésekből levonható következtetéseket kel bemutatni), a további sikeres működés, illetve fenntarthatóság érdekében szükséges intézkedéseket kell összefoglalni az alábbiak szerint. 6

7 2. Első ajánlás: A megvalósításban és a továbbfejlesztésben érintett szervezetek számbavétele, velük egy rendszeres kommunikációs forma/csatorna kiépítése és fenntartása. Ide tartoznak a program kínálatot előmozdítani, vagy segíteni képes szereplők és a befogadó, vagyis a kínálattal megcélzott célcsoport képviselői. Erre célszerű formalizált kereteket létrehozni, ami lehet egy évente egy-két alkalommal ülésező irányító testület. Feladata a stratégiai célok megvalósulásának nyomon követése, továbbfejlesztése és a célok eléréséhez szükséges intézkedésekre javaslattevő szerepkör. 3. Második ajánlás Nemzetközi és hazai partnerség azzal a céllal, hogy a tudománynépszerűsítésben mások által elért eredmények ismertekké és felhasználhatóakká váljanak. Ez szervezeti tanulás, amely erre a specializált tevékenységre a leginkább javasolható mód. Ugyanis ez az intézmény egy kapu a világra, ahol a hitelesség legfontosabb indikátora a frissesség, a világ élmezőnyével való együtt haladás mértéke. A versenyképesség fenntartásához tudásra, együttműködésre és pénzre van szükség, a leírt sorrendben. Javasolható az élményparkok nemzeti szövetségének a megalakulását kezdeményezni, ilyen küldetésű nemzetközi szervezetekbe belépni és kétoldalú együttműködéseket kialakítani. 4. Harmadik ajánlás A létrejövő intézmény építőkövei: egy fejlett infrastruktúra, a kiállított és bemutatott tárgyak/eszközök/berendezések és az ott dolgozók tudása, illetve az általuk végzett kommunikáció és a megszervezett programok. A ház kínálatának a minősége az utóbbi kettőtől függ, ami jelentősen bővíthető külső partnerszervezeteknek a működtetésbe történő bevonásával, akiknek nincs a piacra bevezetett háza, de van mondanivalója, bemutatnivalója, egyfajta a kis kiállítások a kiállításban. Ezek a szervezetek Debrecen és a Régió meghatározó nagyvállalatai és intézményei. Tekintve, hogy ennek a rendszere/metódusa a SEE SCIENCE programban már részben megszerveződött és a 7

8 gyakorlatban működőképes. Az eddigi eredmények nagyon komoly szándéknyilatkozatokkal igazoltak, ezért ezt a közösen létrehozott értéket kell fenntartani és továbbfejleszteni. 5. Negyedik ajánlás Az intézménynek van tulajdonosa/fenntartója, van létrehozott működtető szervezete, lesz egy az előzőekben körvonalazott partneri köre, ami elég szokott lenni a sikeres működéshez. Tekintve, hogy ez egy innovatív intézmény, itt nem szabad megállni, hanem fel kell térképezni azt a társadalmi erőforrást, amelyet összefoglalóan civil szférának szokás nevezni. Ki kell alakítani azokat a formákat, ahol ez az erő be tud kapcsolódni az intézmény munkájába. Ilyen lehet az önkéntesek személyes közreműködésnek a megszervezése (nyugdíjas pedagógusok, lelkes amatőrök, stb.) és a civil szervezetek által felkínált programok, ajánlatok befogadása. Ennek a gondolatiságnak a jegyében indokolt az alapítónak is létrehoznia, - vagy a létrehozást elvi támogatásban részesítenie egy alapítványt, amely a civil szervezetek sajátos eszközeivel tudná támogatni az intézmény küldetésének a sikerességét. 6. Ötödik ajánlás Amikor sok munkával létrejön egy intézmény, az alapító a szűkös kapacitásaival gyakran fókuszál az újabb feladataira. Ez természetes, de a fenntarthatósági elvárások miatt nem engedheti el egy állandó megújulási nyomás alatt működő intézmény kezét. Ennek a további gondoskodásnak akkor felel meg leginkább, ha az érdekkörébe tartozó tervezési, programozási dokumentumokban, - amikor releváns - fenntart egy sort, ahová értelemszerűen összegeket, feladatokat lehet beírni. 7. Hatodik ajánlás Ennek az intézménynek a természetes jellemzője a megújulás, a folyamatos fejlesztés. Nem elég azonban ezeket az elveket csak deklarálni, hanem ki kell alakítani, bevezetni és fenntartani azokat a menedzsment eszközöket, amelynek a lényegét a Deming által bevezetett PDCA ciklus írja le, amely a tervalapon végrehajtott tevékenységet állandóan méri, monitorozza, elemzi, majd ezek alapján változtat, vagyis folyamatosan fejleszt. Ezeknek a 8

9 rendszereknek működnie kell az alapítónál, (értelemszerűen ez a feladat delegálható az irányító testülethez) létre kell hozatni a működtető szervezet saját rendszerét, ahol a látogatók és az érintettek visszajelzéseit gyűjtik. Ilyen módon tények alapján születnek majd döntések az intézmény operatív és stratégiai ügyeiben. 8. Hetedik ajánlás Ezt az intézményt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta létre partnerségben a Debreceni Egyetemmel. Ennek a partnerségnek a részletei a pályázati szakaszra kidolgozásra kerültek és eredményesek voltak. Tartalmaztak elvi utalást a működési szakaszra is, de erre vonatkozóan nincsenek rögzítve részletes szabályok, s nem tisztázottak a kötelezettségvállalások. Azért, hogy ez a helyzet ne okozzon zavart a későbbiekben, szükséges egy minden részletre kiterjedő együttműködési szerződés megkötése. Szükséges ez azért is, mert az a személyi kör (egyetemi vezetés, városi vezetés), akik a projektet eddig menedzselték (sok szóbeli megállapodás alapján zökkenőmentesen) változnak, egyidejűleg szervezeti változás is történik, mert a pályázati- és fenntartási időszakban, a működtetést egy a Debrecen Önkormányzata által létrehozott önálló szervezet végzi, a Debreceni Egyetem működési területén annak szerződésben vállalt mentorsága, szakmai- és demonstrátori támogatása mellett. 9

10 9. Háttérdokumentumok, szakértői anyagok: Útmutató a Debreceni Tudományos Élménypark és a Debrecenben működő intézmények, gazdálkodó szervezetek együttműködésének fejlesztéséhez Előzmények: Debrecen Megyei Jogú Város 2008-ban egy tudományos élménypark megvalósításáról döntött és ebbe a projektbe szakmai mentorként bevonta a Debreceni Egyetemet. A megvalósítási folyamat kezdeti szakaszában, együtt a Debreceni Egyetemmel bekapcsolódott egy SEE Science transznacionális projektbe, hogy saját céljainak elérését támogató tudáshoz és kapcsolatrendszerhez jusson. A SEE Science projektben megvalósítandó feladatként szerepel a városban működő, a helyi szintű innovációt támogató, meghatározó intézményekkel és gazdálkodó szervezetekkel történő együttműködés kialakítása. Ez az útmutató ennek a munkának, azaz a innovatív szervezetekkel (stakeholders) történű stratégiai kapcsolatrendszer felépítésének koncepcióját és módszertanát foglalja össze, azt az elvet követve, hogy a modern gazdaság és jólét alapja a triple helix megközelítés, ahol az igazgatás, a K+F szektor és az üzleti szereplők együttműködése szükséges a sikerhez. A követendő célok: A Tudományos Élménypark (projekt) arra törekszik, - hogy a helyi közösség figyelmét a műszaki és természettudományok, valamint az innováció felére irányítsa, mivel ezek a területek a gazdasági fejlődés alapját jelenthetik - hogy a fiatalok figyelmét a tudomány, a technológia és az innováció felé fordítsa azáltal, hogy kézzel foghatóbbá teszi számukra a műszaki és természettudományokat. - innovációs katalizátor szerepet vállaljon fel, azzal, hogy az intézmény kapacitásépítő és tudásformáló tevékenységei nélkülözhetetlenek - hogy a már létező tudományos élményközpontok tapasztalatait felhasználja és a saját eredményeivel gazdagítsa a közös tudást - hogy a célok elérése érdekében stratégiai partnerséget hoz létre. (triple helix) - induláskor meghatározott tudományterületeket (botanika, hidrobiológia, az orvosbiológia, kémia, fizika és a napfizika),mellett nyitott marad ezek bővítésére folyamatos fejlesztés révén 10

11 - hogy a mindennapi élményeken keresztül legyőzze a műszaki és természettudományokkal kapcsolatos fenntartásokat, és hogy a tudományos újdonságokat és az innovációban rejlő örömöket bemutassa a látogatóknak - hogy inspirálja és támogassa a fiatalokat a természettudományos pályaválasztásban. A célelérés koncepciója, a Debrecenben működő intézmények és gazdálkodó szervezetek bevonása: A munka során egy olyan elvnek a követését tartjuk követelménynek, mely szerint a Tudományos Élménypark társadalmi hatása eredményesebb lehet, ha az élményt előállító tevékenysége és az élményt átélő látogató mellett már a kezdetekkor jelen van egy harmadik - lehetőleg piaci szereplő, aki fel tudja mutatni azt a logikai hidat, hogy a megszerzett ismeretek hogyan épülnek be a mindennapi életünkbe. Ez megnyilvánulhat az érdeklődési kör befolyásolásán át egészen a konkrét pályaválasztási elképzelések fókuszának módosulásáig. Az együttműködés lehetséges formái: a. A bevont szervezetek kapcsolódjanak be a Tudományos Élménypark mindennapi munkájába, segítsék elő a korábban ismertetett elvek érvényesülését, érjék el, hogy ez az intézmény lehetőleg az ő az érdekeik szerint végezze a munkáját. Alakítsanak ki olyan struktúrákat, amely ezt formálisan is biztosítja. Egy új intézmény indulásakor még általában nyitottabb arra, hogy a programját és a szervezetét rugalmasan alakítsa. Ebben a szakaszban készülnek az alapító dokumentumok, a szervezet működését meghatározó szabályzatok, ezért a külső szervezeteknek is ebben a szakaszban van lehetőségük az érdekeik érvényesítésére. Ennek szinterei azok a fórumok, ahol az alapító közös gondolkodásra, együttműködési lehetőségek feltérképezésére hívja a város meghatározó szervezeteit és intézményeit. Az ilyen ad hoc jellegű megbeszélések mellett kialakított intézményes formák viszont hosszú távon teremtik meg az együttműködés szervezetei kereteit. Ezt célszerű beépíteni a működtető szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ebben rögzíteni kell az Egyetemmel megkötött szerződés megvalósításának szervezeti kérdéseit, más stratégiai partnerek bevonásának módját. Indokolt létrehozni a szokásos irányító és 11

12 felügyelő testületek mellett legalább további két szervezeti egységet. Az egyik lehet egy stratégiai tanácsadó testület taggal, amelyben az Önkormányzat és a Debreceni Egyetem mellett helyet kell biztosítani minden olyan szervezetnek, akik vagy a potenciális látogatókat képviselik, (pl. Oktatási Hivatal), vagy a fenntartáshoz tudnak segítséget nyújtani (a város/régió meghatározó high tech cégei). A másik testület szakértőkből állhat, akik egyrészt a tudományterületek - (6 tanszékvezető), a partner vállaltok/intézmények képviselői, de lehetnek akár marketing és kommunikációs szakemberek (helyi TV,- sajtó). Logikusnak tűnik hasonló intézmények munkatársainak a meghívása is (itt nem konkurencia, hanem benchmark partner) Szerencsés lehet, ha ez a két testület évente egy ülését közösen tartaná. b. Használják ezt a piacra bevezetett teret a saját tevékenységük megismertetésére, a látogatók figyelmének a felkeltésére. A gyakorlatban ez sokféle módon megvalósulhat. Lehet olyan megoldás, amikor a Tudományos Élménypark területet biztosít egy külső partner számára, hogy a ház profiljába illeszkedő módon mutassa be a saját tevékenységét. Ez mintegy szatellit bemutató ráirányítja a figyelmet egy adott szakterületre egy konkrét cég tevékenységén keresztül. Elképzelhető olyan megoldás is, hogy egy meglévő bemutatóhoz kapcsolódik egy külső szervezet. Bármilyen megoldásnak helye van a Tudományos Élménypark programjában, ha az a természet és műszaki tudományokat népszerűsíti, élményt ad és az életszerű megjelenítés révén segít összekapcsolni ezekek a tudományterületeket a mindennapi életünkkel. c. Alakítsanak ki olyan együttműködést, generáljanak releváns üzleti modelleket, amely a kölcsönös előnyökre figyelemmel az intézmény számára üzleti bevétel, az együttműködésben résztvevő felek számára pedig innovatív szolgáltatás. A Tudományos Élménypark, mint közművelődési intézmény a tervek szerint évente mintegy ezer látogatót vonz és rendelkezik olyan terekkel, amely kereskedelmileg hasznosítható. Erre a két adottságra szervezhetők célirányos szolgáltatások, ami lehet terem/tér bérbeadás, konferencia és rendezvényszervezés. Lehetnek olyan nagyrendezvények (innovációs nap, tudományos napok, tematikus fesztivál, kiállítás), ahol elfogadott a részvételi díjas megjelenés. Ez az intézménynek - azon túl, hogy piaci bevétel jó lehetőség az ismertségének a növeléséhez. 12

13 A bevonandó célcsoport: - innovatív vállalatok - innovációs ügynökségek és egyesületek - spin-of vállalkozások - egyéb meghatározó intézmények (stakeholderek) A megvalósítás tevékenységei: 1. Az együttműködésbe bevonni kívánt szervezetek listájának az összeállítása. A szervezetek kiválasztása nem előzmény nélküli, ugyanis a városban működő nagyvállatoknak eddig is volt élő kapcsolata a tudományos intézményekkel, ami most egy speciális célrendszer mentén szerveződik. A pilot projekt konkrét feladata, hogy ezt a kapcsolati hálót beazonosítsa és a bevonni kívánt szervezeteket nevesítse, majd meghívja. Természetesen ezen kívül a potenciális szereplők köre kiegészül a Debrecen város tulajdonosi befolyása alá tartozó, elsősorban közüzemi szolgáltatást végző cégekre is. A lista összeállításánál a két stratégiai partner (Önkormányzat és a Debreceni Egyetem) által javasolt szervezetek jelentették a bázist, amely a meghívottak és a szakértők javaslataival egészült ki. Természetesen ez a kör nem zárt, ahhoz a későbbiek során bárki, aki a működést a fenti szellemben segíteni tudja, csatlakozhat. 2. A célokat és az együttműködés módszertanát ismertető WS megszervezése. Ez az egész feladatsor legfontosabb eleme, mivel ennek az értekezletnek olyan üzenetet kell továbbítani a résztvevők felé, hogy ez értük és velük együttműködésben történik. Ez egyfajta validáció, amelyet meghatározó személyekkel és szervezetekkel lehet biztosítani. A gyakorlatban ez az jelenti, hogy a meghívó beosztása minimum az alpolgármester és a Debreceni Egyetem rektora legyen, a meghívottak pedig a szervezetek első számú vezetői. A tanácskozás fókusza a célok ismertetése, a meghívottak álláspontjának a megismerése és az elkötelezettség kialakítása. 13

14 3. A közös elköteleződést biztosító megbeszélést követő operatív munka minden egyes meghívott/felkért szervezet egyenkénti meglátogatásával folytatódik. Itt történik az elkötelezettség részleteinek pontosítása és a konkrét együttműködés elveinek az első körös megbeszélése. Fontosnak tartjuk, hogy ez még ne jelentsen jogi értelemben vett kötelezettség vállalást, hanem jelentsen egy elvi felajánlást, amelyet konkrét tervező munka kövessen. Ez már egy egységes és ebben a stádiumban adekvát dokumentált formában történjen. Ehhez a mellékletben szereplő adatlapot állítottuk össze, amit a partnerlátogatások során feltöltünk adatokkal. Ezeknek a látogatásoknak kettős hatása van, egyrészt a partnerszervezeteknél ez egy delegált feladattá/projektté válik, másrészt kibővül az a kör, amely segít sikerre vinni ezt a kezdeményezést. 4. A projektelképzelések közös bemutatása. Miután minden szervezet kidolgozta a saját projektjét, célszerű ezeket egy közös munkaértekezleten bemutatni, megvitatni. Ez a forma lehetőséget ad arra, hogy mások elképzeléseit benchmarknak tekintve minden résztvevő további finomításokat végezzen, másrészt ez a fórum alkalmas arra, hogy az egyes projektek között együttműködések, közös megvalósítás alakuljon ki. 5. Megállapodás. A kitöltött adatlap tartalmazza a Tudományos Élménypark és az együttműködésben résztvevő szervezetek közös projektjét. A dolog természeténél fogva egy projekt megvalósítása már kötelezettségvállalást jelent, amelyet célszerű szerződésben is rögzíteni, ahol szabályozhatóak az anyagi, elhelyezési, működési, stb. kérdések. 6. A közös erőfeszítések munkaértekezletek formájában indultak, amelyek fenntarthatóságának elősegítésére javasoljuk a Tudományos Élménypark szervezeti keretein belül kvázi jogutód szakmai testületek megszervezését. ezekbe a testületekbe a bevont szervezetek is delegálnak képviselőket, céljuk pedig szakmai területen egyfajta irányítási és tanácsadási funkció. Jogi értelemben nem formális irányítási jogosítványt kell ezeknek a testületeknek adni, hanem mentori szerepet. A szervezetek által kitöltött adatlap egyfajta nyilatkozat tartalmaz arról, hogy a majd megalakított testületekben vállalnak-e szerepet. 14

15 A pilot munka keretei az itt leírt tevékenységek elvégzésére adnak lehetőséget, de ez a munka ezzel nem zárul le, hanem inkább csak elkezdődik. A folytatás a Tudományos Élménypark üzemeltető szervezete és a bevont intézmények, vállalatok kétoldalú megállapodása formájában realizálódik. Azt itt felvázolt munkát egy harmadik fél végzi a SEE Science projekt támogatásával, ami jelzi, hogy a célok elérése nem csak a működtető szervezet számára kötelesség és lehetőség, hanem mindenki részt vehet benne, aki a köz által elfogadott értékkel járul hozzá a sikerhez. Miután itt bizonyítást nyer ez a megközelítés, indokoltnak tartjuk ennek a kapcsolati hálónak a további fenntartását szervezett formában is, ami a Tudományos Élménypark működését segítő alapítvány létrehozását jelenti. Az elvégzett munka számszerűsíthető mutatói: - kitöltött adatlapok, projektkezdemények száma - a mentori testületekben szerepet vállaló szervezetek, személyek száma 15

16 Javaslat a Debreceni Tudományos Élménypark működtetésének szervezeti formájára (amely innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó közművelődési intézmény) A Tudományos Élménypark megvalósítása alapvetően két szakaszra bontható, úgymint 1.) a koncepció kialakítása, a tervek elkészítése, a megvalósítást lehetővé tevő források megszerzése és 2.) a megvalósítást követő üzemszerű működés. Az első szakasz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezettségvállalásával indult, úgy, hogy a kezdetektől - megegyezés alapján - számított a Debreceni Egyetem partnerségére és a később bevont speciális tudással rendelkező (tervező) alvállalkozókra. Ebben a stádiumban az elméleti szakmai tudás és a kreativitás jelent kihívást, míg az üzemeltetés elsősorban gazdálkodásiszervezési feladat. Ez a javaslat csak a működtetéssel foglalkozik, de ezt nem tekinti előzmény nélkülinek, ezért az első szakasz hatásait, körülményeit is figyelembe veszi. Az előkészítési (1.) szakaszban kialakult együttműködés tartalma: Az projekt alapítója és fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (DMJV), mely vállalja az intézmény 12 éves műszaki-technikai működtetését, illetve biztosítja az intézmény tudományos munkájához szükséges berendezések rendeltetésszerű használatra alkalmasságát; A projekt szakmai mentora: a Debreceni Egyetem (DE), mely a 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (22246/1 hrsz.) ingatlanon biztosítja a Tudományos Élménypark elhelyezéséhez szükséges földterületet. Az általa elkészített, a pályázatban beadott Részletes Szakmai Programban foglaltak alapján biztosítja a mentori tevékenységi körébe tartozó 6 tudományterületen (hidrobiológia, botanika, fizika-robotika, kémia, orvos biológia, napfizika) történő folyamatos szakmai támogatást. A tudományos Élménypark működtetése: A működés itt is, mint általában elsősorban azt jelenti, hogy - van egy jogi formában megalakult szervezet, amely rendelkezik - az alapító okiratban meghatározott célokkal, feladatokkal - eszközökkel, - munkatársakkal, - szakmai programmal, - belső szabályzatokkal - saját költségvetéssel, gazdálkodási kötelezettséggel - ügyfélkapcsolatokkal, - és alapvetően képes önálló források bevonására. 16

17 Egy megalakításra váró szervezet jogi formájának megválasztásánál elsődleges szempont a rá váró tevékenység pontos értelmezése, a végrehajtás feltételeinek a megléte és a szervezeti forma kihatásainak felmérése magára az alaptevékenységre. Lehetnek ezen kívül jogi kötöttségek, ebben az esetben, a pályázati kiírás (TIOP /08/1,2) által, a működtető jogi formájára vonatkozó elvárása, az önkormányzati alapítású intézmény. Debrecen Megyei Jogú Város a Támogatási Szerződésben vállalta, hogy 15 új munkahelyet teremt az intézményben, melyet 12 évig fenntart. A szervezet a tevékenységeknek adja meg a keretét, és ha csak erre kellene tekintettel lenni, akkor magának a formának a megválasztása nem lenne sarkalatos kérdés. Egy ilyen intézménynél azonban, amely közművelődési feladatot lát el és a működésénél elvárás a saját bevételekkel történő jelentős arányú finanszírozás, meg kell adni a lehetőséget, hogy az eszközeivel gazdálkodjon. A tevékenység jellegéből adódóan ennek a szervezetnek nem a profitszerzés a célja, így a profitorientált gazdasági társasági forma kizárható. A közművelődési cél befogadására alkalmas egy a DMJV Önkormányzata által alapított új, önálló intézmény, melynek megfelel az alapítványi forma is, és számításba jöhet nonprofit gazdasági társaság. Ahhoz, hogy a választás a projekt szempontjából releváns legyen, össze kell gyűjtenünk azokat a működési sajátosságokat, amelyekkel jelen esetben számolni kell. Ezek a következők: - széleskörű kapcsolatrendszert kell kialakítani, ápolni/élővé tenni a Város/Régió innovációra nyitott vállalataival, intézményeivel. Ez a feladat nagyfokú önállóságot, rugalmasságot feltételez. - Az alapfeladatok ellátását lehetővé tevő alapítói forrásbiztosítás jellemzően konkrét üzleti tervekben bemutatott, testületek által megvitatott és támogatott keretösszeg. Ebben az előre nehezen tervezhető tételek elfogadtatásának nagyon kicsi az esélye, viszont a fejlesztésekhez és az új működési programokhoz általában hozzákapcsolhatók pályázati források. Ezen pályázati források azonban általánosabb célú pl. múzeumok, színházak stb. intézmények működését segítik, s nem egy folyamatos megújulásra törekvő, innovatív szolgáltatásokat nyújtó Science Center-t. Példának okáért szigorú fenntartási szabályokkal kifejezetten tiltják az három-öt éven belüli megújulást. Tapasztalataink szerint a hasonló magyarországi szervezetek minimum 3 évente tervezetten megújítják attrakcióikat, s ezáltal a működésüket, s ez a periódus európai gyakorlatban még rövidebb. - Szintén a lehetséges pályázati források bevonásának követelménye, hogy a szervezetnek felkészültnek kell lenni, hogy a legtöbb esetben kötöttek a pályázati jogosultsági kritériumok. Itt az a jó megoldás, hogy az Önkormányzat is, az általa alapított szervezet is és még lehetőleg az itt folyó tevékenység támogatására létrehozott célalapítvány is szerephez tud jutni. 17

18 - Egy szervezet gyakran vesz részt különböző, (remélhetőleg nemzetközi) együttműködésekben, ahol a gyorsaság, rugalmasság alapfeltétel, de egyben motiváló tényező. - A gazdálkodási elvárás általában kettős, az mindig evidencia, hogy egy szervezet a rábízott eszközökkel célszerűen gazdálkodjon, de ha azaz elvárás, hogy az eszközeit részben maga teremtse elő, akkor ehhez a keretet, a feltételeket egy gazdálkodásra kitalált jogi forma egy non-profit gazdasági társaság - biztosíthatja a leghatékonyabban. - Ritkán beszélünk a szervezeti kultúra jelentőségéről, amit itt abban az aspektusban célszerű számításba venni, hogy a költségvetésből finanszírozott és költségvetés szemlélettel gazdálkodó szervezeteknél (jelen esetben az Önkormányzat és a Debreceni Egyetem) teljesen más attitűdű, értékrendű munkatársakkal, eljárásrendekkel találkozunk, mint a piaci szervezeteknél. Nehéz tényadatokkal igazolni, de a tévedés kockázata nélkül kijelenthető, hogy a piaci szervezetek gyorsabbak, rugalmasabbak, kevésbé bürokratikusak és szervezetük folyamatainak a megújításában innovatívabbak, mint a sok kötöttségre figyelni kényszerülő szervezetek. Az itt bemutatott működési jellemzők nem jelentenek egy teljes körű, módszertani szempontból is megalapozott, kutatási eredményekkel alátámasztott értékelést. Arra törekedtünk, hogy a jelentősebb tényezőket számba vegyük és a szervezési - vezetési tapasztalattal rendelkező döntéshozóknak felhívjuk a figyelmét, hogy a szervezeti formára vonatkozó döntéseiknél milyen szempontok alapján mérlegeljenek. A fentiek alapján meggyőződésünk, javaslatunk, hogy a debreceni Tudományos Élménypark működtetésére létre kell hozni egy nonprofit Kft-t, amely teljesíti a kitűzött stratégiai célokat, végzi az operatív feladatokat, és kezeli a pályázatból létrejött vagyont. Ezzel a szervezettel paralel célszerű létrehozni egy alapítványt is, amely az alaptevékenység támogatására jön létre, azzal, hogy megvalósít pályázatokat, cél szerinti adományokat gyűjt (1%, vállalati támogatásokat) civil szervezeteknek kiírt programokban vesz részt, önálló projekteket valósít meg a Tudományos Élményparkban. Ez a szervezet alkalmas lehet arra, hogy tagokat, aktivistákat toborozzon, számukra programokat szervezzen, népszerűsítse az intézményt. Ez azért is elengedhetetlen, hiszen az önkormányzatnak 12 évig kell fenntartania és működtetnie, az egyre szűkülő források mellett es Megvalósíthatósági Tanulmány szerint ez kb. évi 80 millió Ftot tesz ki, mely mára már millió Ft-ra becsülhető. Benchmark vizit eredmények 18

19 Az elmúlt időszakban több hasonló Science Center működését ismerhettük meg a SEE Science projekt keretében tanulmányoztuk a mosonmagyaróvári FUTURA, a győri MOBILIS, valamint a budapesti Csodák Palotája működését. Látogatásaink során a debreceni projekt ismertetése után vendéglátóink saját tapasztalataik alapján az alábbiakat javasolták számunkra a szervezeti kérdések kapcsán: a menedzsmentnek egy évvel a megnyitás előtt fel kell állni, mert sok a feladat, ami csak akkor látszik, amikor nekiállnak, és a nyitás után már kész programokkal kell a látogatókat várni. nagyon komoly marketing-kommunikációs munkát kell elvégezni, amelyben az általános megközelítés eredménytelen. Be kell azonosítania célcsoportokat és rájuk szabott módszerekkel sziszi-fuszi munkát kell végezni (iskolai verseny, turisztikai desztinációkba való beépülés, road show, stb.) érdemes tanácsadóként felkérni a meglátogatott projektek munkatársait, mert a tapasztalatuk rendkívül értékes és friss, nincs olyan profi cég, amelyik velük versenyképes lenne (árral együtt értem). Ki kell építeni egy diákmentori, "diákkurátori" hálózatot (költségcsökkentő, ingyen kommunikációs csatorna, ingyen fejlesztő kapacitás, kreditet kaphat, stb.) Fontos a társadalmi, média és politikai támogatás megszerzése, demonstrálása, használata. Az élménypark működtetése, melyet önkormányzati tulajdonú társaság végez hosszú távú fenntarthatósága nemcsak az egyetemmel, hanem a vállalatokkal, vállalkozókkal való együttműködésben rejlik. Rentábilis működése növekvő látogatószámmal és hatékony vállalati szponzorációval biztosítható. 19

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL amely létrejött egyrészről (pályázó szervezet hivatalos neve, címe:.. képviselője:.) mint az Innovációs és tudásközpont

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek

Közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek Közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek Közel a segítség Országos konferenciasorozat, Balmazújváros Előadó: Pajna Zoltán, Elnök Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közvetlen brüsszeli források A közvetlen

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SO:15.102/2011. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására Összeállította:. Lengyel Zsolt

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben