STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA (Rövidítés: Studia odonatol. hung.) Kiadó: AGRION 2000 Bt., Debrecen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA (Rövidítés: Studia odonatol. hung.) Kiadó: AGRION 2000 Bt., Debrecen"

Átírás

1 STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA (Rövidítés: Studia odonatol. hung.) Kiadó: AGRION 2000 Bt., Debrecen A STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA folyamatos sorszámozású, általában oldal terjedelmő füzetek formájában megjelenı folyóirat. Célja azoknak a dolgozatoknak a megjelentetése, amelyek valamilyen formában (pl. a téma vagy a szerzı révén) kapcsolódnak a magyarországi szitakötı-kutatás bármelyik ágához vagy témájához. A folyóirat szabálytalan idıközökben jelenik meg, elsısorban a beérkezett anyagok mennyiségétıl függıen, de évente általában egy füzet elkészül. A folyóirathoz kacsolódó Supplementum-sorozat a nagyobb terjedelmő és átfogó jellegő tematikus dolgozatok közlésére nyújt lehetıséget. A folyóirat elsı 15 évérıl, ami az 1 9. füzeteket öleli fel, JAKAB TIBOR készített értékelı összegzést, amelyet az alábbiakban a füzetek tartalomjegyzékével együtt közreadunk. A 9. füzet megjelenése óta hat újabb füzet (10 15.), s egy Supplementum-füzet készült el, amelyeknek a tartalomjegyzékét szintén közöljük. A folyóirat füzetei (beleértve a Supplementum-sorozatban megjelenıket is) megrendelhetık és beszerezhetık a Büki József cégénél (www.bukikonyv.hu) füzetek + Supplementum 1. füzet tartalomjegyzéke (Megjegyzés: a folyóiratról JAKAB TIBOR által készített szöveges ismertetıben lévı hivatkozások egyértelmő azonosíthatósága érdekében az 1 9. füzetek esetében minden közlemény bibliográfiai adatainak végén szögletes zárójelben feltüntetjük a szöveges ismertetıben alkalmazott idézési módot.) Studia odonatol. hung., Fasc. 1., 1993 Elıszó (VARGA Z.), Studia odonatol. hung. 1: 5 6. Preface (Z. VARGA), Studia odonatol. hung. 1: 7 8. DÉVAI GY. DÉVAI I. TÓTHMÉRÉSZ B. MISKOLCZI M. 1993: A faunisztikai adatok értékelésének módszerelméleti és módszertani kérdései a szitakötık (Odonata) példáján. 1. rész: Általános alapelvek. Studia odonatol. hung. 1: [DÉVAI et al. 1993a] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1993: A Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzetben között végzett szitakötıgyőjtések (Odonata) faunisztikai eredményei. Studia odonatol. hung. 1: [DÉVAI és MISKOLCZI 1993] DÉVAI GY. KÁTAI J. MISKOLCZI M. 1993: Az ET 56 UTM hálónégyzetben végzett odonatológiai felmérések faunisztikai eredményei. 1. rész: Elızmények. Studia odonatol. hung. 1: [DÉVAI et al. 1993b] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. KERTÉSZ GY. 1993: Program az december 31-ig végzett magyarországi szitakötıgyőjtések (Insecta: Odonata) korábban még nem közölt imágóadatainak összegyőjtésére, feldolgozására és megjelentetésére. Studia odonatol. hung. 1: [DÉVAI et al. 1993c] UJHELYI S. 1993: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 1: [UJHELYI 1993]

2 Könyvismertetések. Studia odonatol. hung. 1: 63 66, DREYER, W. 1986: Die Libellen. Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 219 pp. (DÉVAI GY.) (In: Studia odonatol. hung. 1: 63 65, 1993) MÓCZÁR L. 1990: Rovarkalauz. Gondolat Kiadó, Budapest, 260 pp., 120 képtábla (DÉVAI GY. MISKOLCZI M.) (In: Studia odonatol. hung. 1: 65 66, 1993) Studia odonatol. hung., Fasc. 2., 1994 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. PÁLOSI G. DÉVAI I. HARANGI J. 1994: A magyarországi szitakötı-imágók (Insecta: Odonata) 1982-ig közölt elıfordulási adatainak bemutatása UTM hálótérképeken. Studia odonatol. hung. 2: [DÉVAI et al. 1994] Studia odonatol. hung., Fasc. 3., 1997 DÉVAI GY. DÉVAI I. TÓTHMÉRÉSZ B. MISKOLCZI M. 1997: A faunisztikai adatok értékelésének módszerelméleti és módszertani kérdései a szitakötık (Odonata) példáján. 2. rész: Az alapreferenciák győjtése és értékelése. Studia odonatol. hung. 3: [DÉVAI et al. 1997a] DÉVAI GY. 1997: Javaslat a szitakötık (Odonata) imágóinak mennyiségi felmérésére. Studia odonatol. hung. 3: [DÉVAI 1997] EGYED M. KRUPINSZKI L. 1997: Imágóadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellı közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 3: [EGYED és KRUPINSZKI 1997] BÁNKUTI K. DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1997: Exuviumadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellı közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 3: [BÁNKUTI et al. 1997] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. KÁTAI J. 1997: Imágóadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellı közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 3: [DÉVAI et al. 1997b] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1997: A Tiszabercel és Gávavencsellı közötti Tiszahullámtér ökológiai állapotfelmérése és minısítése a szitakötı-fauna (Odonata) alapján. Studia odonatol. hung. 3: [DÉVAI és MISKOLCZI 1997] Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 3: 83 84, GIBBONS, R.B. 1986: Dragonflies and damselflies of Britain and Northern Europe. The Hamlyn Publishing Group Limited, Twickenham, 144 pp. (JAKAB T.) Studia odonatol. hung., Fasc. 4., 1998 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1998: Adatok a Tisza Bodrog-köze szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI és MISKOLCZI 1998a] TÓTH S. 1998: Adatok a Tisza mellékének szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett győjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 4: [TÓTH 1998] VASS I. 1998: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 4: [VASS 1998]

3 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1998: Elızetes adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI és MISKOLCZI 1998b] AMBRUS A. BÁNKUTI K. CSÁNYI B. GULYÁS P. JUHÁSZ P. KOVÁCS T. 1998: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 4: [AMBRUS et al. 1998] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. OLAJOS P. 1998: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI et al. 1998a] DÉVAI GY. MÜLLER Z. 1998: A Tiszabercel és Gávavencsellı közötti Tisza-hullámtér természeti állapotának jellemzése és környezetminıségi értékelése. Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI és MÜLLER 1998] DÉVAI GY. SZILÁGYI G. KISS B. OLAJOS P. 1998: Javaslat a lelıhelynevek egységesítésére a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI et al. 1998b] Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 4: , BELLMANN, H. 1993: Libellen: beobachten bestimmen. Naturbuch Verlag, Augsburg, 274 pp. (BÁRDOSI E.) Studia odonatol. hung., Fasc. 5., 1999 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1999: Adatok az Ölyvös szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 5: [DÉVAI és MISKOLCZI 1999a] OLAJOS P. KISS B. 1999: Adatok a Tiszai-Alföld északkeleti részének szitakötıfaunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 5: [OLAJOS és KISS 1999] HUBER A. 1999: Adatok a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet és környéke szitakötıfaunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 5: [HUBER 1999] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1999: Tényfeltárás és elırejelzés az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötı-faunájáról (Insecta: Odonata). Studia odonatol. hung. 5: [DÉVAI és MISKOLCZI 1999b] Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 5: 67 68, McGEENEY, A. 1986: A complete guide to British dragonflies. Jonathan Cape Ltd, London, X+133 pp. (SZABÓ I.) Studia odonatol. hung., Fasc. 6., 2000 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2000: Adatok az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötı-faunájához (Odonata) az imágók felmérése alapján. Studia odonatol. hung. 6: [DÉVAI és MISKOLCZI 2000a] BÁNKUTI K. DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2000: Adatok az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötı-faunájához (Odonata) az exuviumok felmérése alapján. Studia odonatol. hung. 6: [BÁNKUTI et al. 2000] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2000: A szitakötıkkel (Odonata) végzett közösségszintő biodiverzitás-monitorozás eredményei a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). Studia odonatol. hung. 6: [DÉVAI és MISKOLCZI 2000b]

4 MÜLLER Z. SZÁLLASSY N. JAKAB T. BÁRDOSI E. 2000: Adatok a Berek-laposa (Sárospatak) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 6: [MÜLLER et al. 2000] Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 6: 69 72, [STERNBERG, K. BUCHWALD, R. (bearb. und hrsg.) 1999: Die Libellen Baden- Württembergs. Band 1: Allgemeiner Teil; Kleinlibellen (Zygoptera). Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, 468 pp. (DÉVAI GY.) Studia odonatol. hung., Fasc. 7., 2001 NAGY, S. DÉVAI, GY. DELAUNE, R.D. DÉVAI, I. KISS, B. GRIGORSZKY, I. 2001: Aqualex: sampling device for quantitative collection of macroscopic organisms in densely vegetated emergent and/or submerged aquatic environments. Studia odonatol. hung. 7: [NAGY et al. 2001] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2001: Alapvetés a szitakötıkkel (Insecta: Odonata) végzett hosszú távú biodiverzitás-monitorozáshoz a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). Studia odonatol. hung. 7: [DÉVAI és MISKOLCZI 2001] MÜLLER Z. JAKAB T. SZÁLLASSY N. 2001: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 7: [MÜLLER et al. 2001] Miniszteri rendelet ismertetése. Studia odonatol. hung. 7: 59 60, A környezetvédelmi miniszter 13/2001. (V.9.) KöM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentıs növényés állatfajok közzétételérıl. Magyar Közlöny 2001/53: (DÉVAI GY. MÜLLER Z.) Studia odonatol. hung., Fasc. 8., 2005 EGYED M. KRUPINSZKI L. 2005: Adatok a Tisza-tó és környéke szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 8: [EGYED és KRUPINSZKI 2005] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. KÁTAI J. JAKAB T. MÜLLER Z. 2005: Alapvetés a Boroszló-kerti-hullámtéröblözet szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 8: [DÉVAI et al. 2005] KÉZÉR K. MÓRA A. MÜLLER Z. OLAJOS P. 2005: Adatok a Boroszló-kerti-Holt- Tisza szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 8: [KÉZÉR et al. 2005] Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 8: 57 72, MÜLLER Z. 2001: Szitakötı-fajegyüttesek tér- és idıbeli változásainak szünbiológiai elemzése. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kézirat. Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, 11 pp. (In: Studia odonatol. hung. 8: 58 72, 2005) [Szakmai hírek 2005a] Studia odonatol. hung., Fasc. 9., 2005 JAKAB T. MÜLLER Z. DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2005: Adatok a Tisza-tó és környéke szitakötı-faunájához (Odonata) az évi győjtések és megfigyelések alapján. Studia odonatol. hung. 9: [JAKAB et al. 2005a]

5 JAKAB T. MÜLLER Z. DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2005: Adatok a Tisza-tó és környéke szitakötı-faunájához (Odonata) a évi győjtések és megfigyelések alapján. Studia odonatol. hung. 9: [JAKAB et al. 2005b] Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 9: 57 74, JAKAB T. 2005: A Tisza-tó és a Közép-Tisza szitakötı-fajegyütteseinek (Insecta: Odonata) összehasonlító elemzése. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kézirat. Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, 17 pp. (In: Studia odonatol. hung. 9: 58 74, 2005) [Szakmai hírek 2005b] Studia odonatol. hung. 10, 2009, 148 pp. BÁNKUTI K. 2009: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 10: MÜLLER Z. MÁTYUS B.I. 2009: A Tisza magyarországi és a fıbb mellékfolyók torkolatközeli szakaszán 2004-ben végzett két vizsgálatsorozat odonatológiai eredményei. Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2009: A Lónyay-fıcsatorna évi hidroökológiai állapotfelmérésének odonatológiai eredményei. Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. JAKAB T. CSÉPES E. MÁDI P.P. MÁTYUS B.I. SCHMIDT A. 2009: Adatok a Tisza-mente szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. WITTNER I. 2009: A felsı-tisza-vidéki holtmedrek évi állapotfelmérésének odonatológiai eredményei. Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. JAKAB T. WITTNER I. 2009: Adatok 11 felsı-tiszavidéki holtmeder szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. JAKAB T. 2009: A Bodrogközben végzett évi odonatológiai felmérések eredményei. Studia odonatol. hung. 10: VASS I. 2009: A Hemianax ephippiger (BURMEISTER, 1839) újabb elıfordulása Magyarországon]. Studia odonatol. hung. 10: VASS I. SZILÁGYI G. 2009: A Hemianax ephippiger (BURMEISTER, 1839) Magyarországon. Studia odonatol. hung. 10: Doktori (PhD) tézisek. Studia odonatol. hung. 10: , SZÁLLASSY M.N. 2005: Fluktuáló aszimmetria, territorialitás, párzási siker és túlélés a mocsári szitakötınél (Libellula fulva, Müller 1764). Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kézirat, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, 27 pp. (In: Studia odonatol. hung. 10: , 2009). Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 10: , DÉVAI GY. 2009: MAGYAR CHIRODON Alapítvány. Studia odonatol. hung. 10: 148. Studia odonatol. hung. 11, 2010, 100 pp. TÓTH S. 2010: Adatok Hejıbába és környéke szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: 5 18.

6 TÓTH S. 2010: Adatok a Tiszatarjáni-Holt-Tisza szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: TÓTH S. 2010: Adatok a Mártélyi Tájvédelmi Körzet szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: TÓTH S. 2010: Adatok a Velencei-tó szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: A Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzetben 1987-ben végzett szitakötıgyőjtések (Odonata) eredményei. Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: Adatok a Drávamelléki-síkság szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: Adatok a Zselic szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: Adatok a Mecsek-vidék és a Villányi-hegyvidék szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: Adatok a Balaton és környéke szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: A szitakötıkrıl Túl az odonatológián. Studia odonatol. hung. 11: 93 94, Tiszavirág (KEREZSI GRÉTA fabulája). Studia odonatol. hung. 11: 94, Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 11: , Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány évi tevékenységérıl; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére. Studia odonatol. hung. 11: , Studia odonatol. hung. 12, 2011, 96 pp. SZALAY P.É. GYULAVÁRI H.A. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. CSERHÁTI CS. DÉVAI GY. 2011: A zöld légivadász (Erythromma viridulum CHARPENTIER, 1840) négy északkelet-magyarországi populációból származó hím imágóinak összehasonlító morfometriai elemzése. Studia odonatol. hung. 12: TÓTH S. 2011: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 12: DÉVAI GY. 2011: A Természettudományi Múzeum munkatársai által a Hortobágyi Nemzeti Park kutatási programja keretében győjtött szitakötık (Odonata) faunisztikai adatai. Studia odonatol. hung. 12: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok a Hortobágy szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 12: FARKAS A. JAKAB T. 2011: Adatok a Felsı-Tisza-vidék szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 12: Doktori (PhD) tézisek. Studia odonatol. hung. 12: 77 92, NAGY H.B. 2010: A mocsári szitakötı (Libellula fulva Müller, 1764) populációdinamikája a Bihari-sík kisvízfolyásaiban. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kézirat, Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Debrecen, I + 25 pp. (In: Studia odonatol. hung. 12: 78 92, 2011).

7 Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 12: 93 95, 2011 BROOKS, S. (edit.) 2010: Field guide to the dragonflies and damselflies of Great Britain and Ireland. 4th revised edition. British Wildlife Publishing, Gillingham, 160 pp. (SZALAY P.É.) Studia odonatol. hung. 13, 2011, 112 pp. VAJDA CS. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. DÉVAI GY. 2011: A foltosszárnyjegyő rabló [Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798)] egy északkelet-magyarországi imágópopulációjának morfometriai felmérése]. Studia odonatol. hung. 13: TÓTH S. CSIBY M. AMBRUS A. 2011: Adatok a Nyugat-magyarországi-peremvidék szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: ROZNER GY. 2011: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 13: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok a Bereg Szatmári-síkság szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: szitakötı- DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok a Báb-tava és a Nyíres-tó faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok a Nyírség szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok Bátorliget szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: FARKAS A. JAKAB T. 2011: Adatok a Borsodi-Tisza-hullámtér szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: A szitakötıkrıl Túl az odonatológián. Studia odonatol. hung. 13: 97 98, 2011 Bélyegblokk: Magyarország állatvilága (IV), Biodiverzitás éve Studia odonatol. hung. 13: 97 98, Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 13: , 2011 KALKMAN, V.J. BOUDOT, J-P. BERNARD, R. CONZE, K-J. DE KNIJF, G. DYATLOVA, E. FERREIRA, S. JOVIĆ, M. OTT, J. RISERVATO, E. SAHLÉN, G. (comp.) 2010: European red list of dragonflies. Publications Office of the European Union, Luxembourg, VIII + 28 pp. (JAKAB T.) Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 13: , 2011 Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány évi tevékenységérıl; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére). Studia odonatol. hung. 13: , Studia odonatologica hungarica 14, 2012, 116 pp. NAGY ZS. VAJDA CS. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. DÉVAI GY. 2012: A réti rabló (Lestes dryas KIRBY, 1890) hím és nıstény imágóinak morfometriai felmérése. Studia odonatol. hung. 14: HORVÁTH G. MÁRTON J. 2012: Adatok a Tisza-mente Csongrád és Röszke közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 14:

8 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. JAKAB T. 2012: Adatok a Nagy-morotva (Rakamaz és Tiszanagyfalu) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 14: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. DÉVAI E. 2012: Adatok a Bükk-vidék szitakötı-faunájához (Odonata) az imágók felmérése alapján. Studia odonatol. hung. 14: DÉVAI GY. 2012: A Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai által a Bükki Nemzeti Park kutatási programja keretében győjtött szitakötık (Odonata) faunisztikai adatai. Studia odonatol. hung. 14: VIZSLÁN T. 2012: Adatok Sajóbábony környékének szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 14: KIS O. VAJDA CS. KÉZÉR K. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. CSERHÁTI CS. GYULAVÁRI H.A. DÉVAI GY. 2012: A nagy foltosrabló [Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)] egy magyarországi szikes vízi imágópopulációjának morfometriai jellemzése. Studia odonatol. hung. 14: A szitakötıkrıl Túl az odonatológián. Studia odonatol. hung. 14: DÉVAI GY. 2012: Gondolatok egy elmaradt kiállítás kapcsán. Studia odonatol. hung. 14: Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 14: , Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány évi tevékenységérıl; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére). Studia odonatol. hung. 14: , Studia odonatol. hung 15, 2013, 154 pp. DÉVAI GY. HORVÁTH K. NAGY S.A. 2013: In memoriam DÉVAI ISTVÁN ( ). Studia odonatol. hung. 15: 5 8. SZALAY P.É. SZEGHALMY SZ. KIS O. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. FAZEKAS A. DÉVAI GY. 2013: Alapadatok a sávos szitakötı [Calopteryx splendens (HARRIS, 1782)] konyári-kállói imágópopulációjának morfometriai elemzéséhez. Studia odonatol. hung. 15: VAJDA CS. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. CSERHÁTI CS. DÉVAI GY. 2013: A lomha rabló [Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823)] egy északkelet-magyarországi imágó-populációjának morfometriai jellemzése. Studia odonatol. hung. 15: KIS O. VAJDA CS. GYULAVÁRI H.A. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. DÉVAI GY. 2013: A keleti zöld rabló (Chalcolestes parvidens ARTOBOLEVSKII, 1929) egy északkelet-magyarországi imágópopulációjának morfológiai jellemzése. Studia odonatol. hung. 15: BERZI-NAGY L. FARKAS A. JAKAB T. SZABÓ L.J. DÉVAI GY. 2013: A sárgás szitakötı [Gomphus flavipes flavipes (CHARPENTIER, 1825)] exuviumainak morfometriai adatai hat tiszai populációban. Studia odonatol. hung. 15: DÉVAI GY. KÁTAI J. MISKOLCZI M. 2013: Újabb adatok a Bereg Szatmári-síkság szitakötı-faunájához (Odonata) az imágók felmérése alapján. Studia odonatol. hung. 15: FARKAS A. MÓRA A. DÉVAI GY. 2013: Adatok a Duna szitakötı-faunájához (Odonata) a Szentendrei-szigetet közrefogó fı- és mellékágnál végzett felmérések alapján. Studia odonatol. hung. 15:

9 VISKI V.B. JAKAB T. MISKOLCZI M. VINCZE A. GRIGORSZKY I. SZABÓ L.J. DÉVAI GY. 2013: Adatok a Konyári-Kálló szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 15: JAKAB T. 2013: Miniszteri rendelet ismertetése. Studia odonatol. hung. 15: Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 15: , 2013 МАТУШКІНА, Н.О. ХРОКАЛО, Л.А. 2002: Визначник бабок (Odonata) України: личинки та екзувії. Учбовий посібник для студентів біологічних спеціальностей. Фітосоціоцентр, Київ, 72 pp. (KOLOZSVÁRI I.) Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 15: , 2013 Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány évi tevékenységérıl; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére. Studia odonatol. hung. 15: Studia odonatol. hung., Suppl. 1, 2010, 124 pp. SZABÓ J. 2010: Elıszó. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: 5 6. SZABÓ, J. 2010: Preface. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: 7 8. LAJTER I. MÓRA A. GRIGORSZKY I. NAGY S.A. DÉVAI GY. 2010: A Tisza magyarországi és a fıbb mellékfolyók torkolatközeli szakaszának jellemzése vízi makroszkopikus gerinctelen állatközösségekkel. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: Szakmai hírek. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: , 2010 Trans-Tisa Hydroecological Scientific Cooperation Network. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: 124.

THE ODONATA FAUNA OF THE SAJÓ RIVER. of Science and Technology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, H-4032 Debrecen, Hungary

THE ODONATA FAUNA OF THE SAJÓ RIVER. of Science and Technology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, H-4032 Debrecen, Hungary 27 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 31: 27 39, 2013 A SAJÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJA (ODONATA) FARKAS ANNA 1 POLYÁK LÁSZLÓ 2 MÓRA ARNOLD 3 LENGYEL SZABOLCS 2 1 Debreceni Egyetem, TEK, TTK, Hidrobiológiai Tanszék,

Részletesebben

Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek

Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek A kismarosi Duna-part és holtág (Kis-Duna) természeti értékeinek megőrzése Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek Csabai Zoltán 1 Móra Arnold 2 Kálmán Zoltán

Részletesebben

IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia

IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia IV. MAVIGE IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia Tihany, 2007. április 12 13. Szerkesztette: Móra Arnold A konferencia szervezıi MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke A rövidítések feloldása: ANP: Aggteleki Nemzeti Park Ig.; BFNP: Balatoni Nemzeti Park Ig.; BNP: Bükki Nemzeti Park Ig.; BTTM: Bakonyi Természettudományi Múzeum; DDNP: Duna-Dráva Nemzeti Park; DINP: Duna-Ipoly

Részletesebben

A magyarországi herpetofauna U.T.M.-térképezésének felhasználási lehetıségei *

A magyarországi herpetofauna U.T.M.-térképezésének felhasználási lehetıségei * ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (1999) 84: 43-52. A magyarországi herpetofauna U.T.M.-térképezésének felhasználási lehetıségei * BAKÓ BOTOND 1 és KORSÓS ZOLTÁN 2 1 Szent István Egyetem Állattani és Ökológiai Tanszék,

Részletesebben

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN 2008 32 2008 32 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS Címlap: CSONT ISTVÁN Lektorok: DR. FÛKÖH LEVENTE DR. KORSÓS ZOLTÁN

Részletesebben

MAKROGERINCTELEN-EGYÜTTESEK TÉR- ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A HANSÁGI NYIRKAI-HANY ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS TERÜLETEN

MAKROGERINCTELEN-EGYÜTTESEK TÉR- ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A HANSÁGI NYIRKAI-HANY ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS TERÜLETEN 115 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 115 126, 2009 MAKROGERINCTELEN-EGYÜTTESEK TÉR- ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A HANSÁGI NYIRKAI-HANY ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS TERÜLETEN HORVÁTH ZSÓFIA 1 MÓRA ARNOLD 2 AMBRUS ANDRÁS

Részletesebben

A konferenciával kapcsolatos információk:

A konferenciával kapcsolatos információk: I. körlevél VII. MaViGe Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia Sümeg, 2010. április 15 17. Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk! Ezúton szeretettel meghívjuk/meghívunk a VII. MaViGe Makroszkopikus

Részletesebben

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9.

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE

A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE BABAI DÁNIEL Pécsi Tudományegyetem BEVEZETŐ Előszó A tavak sorsa sokáig az volt, hogy eltűnjenek. Hogy örökre lehunyják égre tekintő tükrös szemeiket.

Részletesebben

A Hidrobiológus Napok 50 éve

A Hidrobiológus Napok 50 éve A Hidrobiológus Napok 50 éve Szerkesztette: Bíró Péter, Oertel Nándor, Reskóné Nagy Mária Rendezık: Magyar Hidrológiai Társaság Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományos Akadémia Limnológiai Szakosztálya

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Lóczy Dénes I. Könyvek 1. LÓCZY D. (ed.) Land Evaluation Studies in Hungary. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. 95 p. 2. LÓCZY D. Dél-Dunántúl. Cartographia, Budapest. 2001. 184

Részletesebben

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY Sic itur ad astra. SZEGED SCIENTISTS ACADEMY a MI tanáraink tanár tanár Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad. Eötvös József tanár Tanár az lehet, aki abban a középiskolában,

Részletesebben

Árvíz, belvíz, védekezés

Árvíz, belvíz, védekezés Árvíz, belvíz, védekezés Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika

Részletesebben

Egyeztetési anyag. Készítette:

Egyeztetési anyag. Készítette: a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Hejı mente (HUBN20030)

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2011 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

Adatok a Cserehát Odonata faunájához

Adatok a Cserehát Odonata faunájához FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 133 137 Adatok a Cserehát Odonata faunájához VIZSLÁN TIBOR ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Cserehát) Data on 1977 specimen belonging to 37

Részletesebben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 15-2 évben Biró Marianna, Bölöni János, Molnár Zsolt, Czúcz Bálint és Horváth Ferenc (mariann@botanika.hu, jboloni@botanika.hu, molnar@botanika.hu,

Részletesebben

A Balaton és környékének csípıszúnyog-faunája és az ellenük való védekezés

A Balaton és környékének csípıszúnyog-faunája és az ellenük való védekezés ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 2002 (87): 131 148. A Balaton és környékének csípıszúnyog-faunája és az ellenük való védekezés TÓTH SÁNDOR 1 és SÁRINGER GYULA 2 1 H 8420 Zirc, Széchenyi u. 2. E-mail: flycatcher@vnet.hu

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Sopron környékének csípõszúnyog-faunája (Diptera: Culicidae)

Sopron környékének csípõszúnyog-faunája (Diptera: Culicidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 327 332 Sopron környékének csípõszúnyog-faunája (Diptera: Culicidae) TÓTH SÁNDOR ABSTRACT: (The mosquito fauna (Diptera: Culicidae) in the area of Sopron)

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december)

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) A kiskunsági hosszú távú ökológiai kutatások /KISKUN LTER/ elektronikus szakirodalmi adatbázisában jelenleg szereplő publikációk listája. Az adatbázis

Részletesebben

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása.

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hajózási feltételek javítását és a mellékág rehabilitációt szolgáló műszaki beavatkozások változatainak

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR BAGOLY ALMANACH

PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR BAGOLY ALMANACH PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR BAGOLY ALMANACH PANNON EGYETEM, MÉRNÖKI KAR, LIMNOLÓGIA INTÉZETI TANSZÉK ALKALMI KIADÓ 2011 A Kiadásért felel a Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa Szerkesztı: Dr. Üveges

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1115-1127. Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1115-1127. Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1 Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1 A KLÍMAVÁLTOZÁS OKTATÁSA AZ ÁLTALÁNOSTÓL A DOKTORI ISKOLÁIG ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmányban az EKF Földrajz Tanszékén folyó, a címben

Részletesebben

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai tervezés összekapcsolása szakpolitikai szakértők és gyakorlati

Részletesebben