STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA (Rövidítés: Studia odonatol. hung.) Kiadó: AGRION 2000 Bt., Debrecen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA (Rövidítés: Studia odonatol. hung.) Kiadó: AGRION 2000 Bt., Debrecen"

Átírás

1 STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA (Rövidítés: Studia odonatol. hung.) Kiadó: AGRION 2000 Bt., Debrecen A STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA folyamatos sorszámozású, általában oldal terjedelmő füzetek formájában megjelenı folyóirat. Célja azoknak a dolgozatoknak a megjelentetése, amelyek valamilyen formában (pl. a téma vagy a szerzı révén) kapcsolódnak a magyarországi szitakötı-kutatás bármelyik ágához vagy témájához. A folyóirat szabálytalan idıközökben jelenik meg, elsısorban a beérkezett anyagok mennyiségétıl függıen, de évente általában egy füzet elkészül. A folyóirathoz kacsolódó Supplementum-sorozat a nagyobb terjedelmő és átfogó jellegő tematikus dolgozatok közlésére nyújt lehetıséget. A folyóirat elsı 15 évérıl, ami az 1 9. füzeteket öleli fel, JAKAB TIBOR készített értékelı összegzést, amelyet az alábbiakban a füzetek tartalomjegyzékével együtt közreadunk. A 9. füzet megjelenése óta hat újabb füzet (10 15.), s egy Supplementum-füzet készült el, amelyeknek a tartalomjegyzékét szintén közöljük. A folyóirat füzetei (beleértve a Supplementum-sorozatban megjelenıket is) megrendelhetık és beszerezhetık a Büki József cégénél (www.bukikonyv.hu) füzetek + Supplementum 1. füzet tartalomjegyzéke (Megjegyzés: a folyóiratról JAKAB TIBOR által készített szöveges ismertetıben lévı hivatkozások egyértelmő azonosíthatósága érdekében az 1 9. füzetek esetében minden közlemény bibliográfiai adatainak végén szögletes zárójelben feltüntetjük a szöveges ismertetıben alkalmazott idézési módot.) Studia odonatol. hung., Fasc. 1., 1993 Elıszó (VARGA Z.), Studia odonatol. hung. 1: 5 6. Preface (Z. VARGA), Studia odonatol. hung. 1: 7 8. DÉVAI GY. DÉVAI I. TÓTHMÉRÉSZ B. MISKOLCZI M. 1993: A faunisztikai adatok értékelésének módszerelméleti és módszertani kérdései a szitakötık (Odonata) példáján. 1. rész: Általános alapelvek. Studia odonatol. hung. 1: [DÉVAI et al. 1993a] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1993: A Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzetben között végzett szitakötıgyőjtések (Odonata) faunisztikai eredményei. Studia odonatol. hung. 1: [DÉVAI és MISKOLCZI 1993] DÉVAI GY. KÁTAI J. MISKOLCZI M. 1993: Az ET 56 UTM hálónégyzetben végzett odonatológiai felmérések faunisztikai eredményei. 1. rész: Elızmények. Studia odonatol. hung. 1: [DÉVAI et al. 1993b] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. KERTÉSZ GY. 1993: Program az december 31-ig végzett magyarországi szitakötıgyőjtések (Insecta: Odonata) korábban még nem közölt imágóadatainak összegyőjtésére, feldolgozására és megjelentetésére. Studia odonatol. hung. 1: [DÉVAI et al. 1993c] UJHELYI S. 1993: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 1: [UJHELYI 1993]

2 Könyvismertetések. Studia odonatol. hung. 1: 63 66, DREYER, W. 1986: Die Libellen. Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 219 pp. (DÉVAI GY.) (In: Studia odonatol. hung. 1: 63 65, 1993) MÓCZÁR L. 1990: Rovarkalauz. Gondolat Kiadó, Budapest, 260 pp., 120 képtábla (DÉVAI GY. MISKOLCZI M.) (In: Studia odonatol. hung. 1: 65 66, 1993) Studia odonatol. hung., Fasc. 2., 1994 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. PÁLOSI G. DÉVAI I. HARANGI J. 1994: A magyarországi szitakötı-imágók (Insecta: Odonata) 1982-ig közölt elıfordulási adatainak bemutatása UTM hálótérképeken. Studia odonatol. hung. 2: [DÉVAI et al. 1994] Studia odonatol. hung., Fasc. 3., 1997 DÉVAI GY. DÉVAI I. TÓTHMÉRÉSZ B. MISKOLCZI M. 1997: A faunisztikai adatok értékelésének módszerelméleti és módszertani kérdései a szitakötık (Odonata) példáján. 2. rész: Az alapreferenciák győjtése és értékelése. Studia odonatol. hung. 3: [DÉVAI et al. 1997a] DÉVAI GY. 1997: Javaslat a szitakötık (Odonata) imágóinak mennyiségi felmérésére. Studia odonatol. hung. 3: [DÉVAI 1997] EGYED M. KRUPINSZKI L. 1997: Imágóadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellı közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 3: [EGYED és KRUPINSZKI 1997] BÁNKUTI K. DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1997: Exuviumadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellı közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 3: [BÁNKUTI et al. 1997] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. KÁTAI J. 1997: Imágóadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellı közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 3: [DÉVAI et al. 1997b] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1997: A Tiszabercel és Gávavencsellı közötti Tiszahullámtér ökológiai állapotfelmérése és minısítése a szitakötı-fauna (Odonata) alapján. Studia odonatol. hung. 3: [DÉVAI és MISKOLCZI 1997] Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 3: 83 84, GIBBONS, R.B. 1986: Dragonflies and damselflies of Britain and Northern Europe. The Hamlyn Publishing Group Limited, Twickenham, 144 pp. (JAKAB T.) Studia odonatol. hung., Fasc. 4., 1998 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1998: Adatok a Tisza Bodrog-köze szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI és MISKOLCZI 1998a] TÓTH S. 1998: Adatok a Tisza mellékének szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett győjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 4: [TÓTH 1998] VASS I. 1998: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 4: [VASS 1998]

3 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1998: Elızetes adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI és MISKOLCZI 1998b] AMBRUS A. BÁNKUTI K. CSÁNYI B. GULYÁS P. JUHÁSZ P. KOVÁCS T. 1998: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 4: [AMBRUS et al. 1998] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. OLAJOS P. 1998: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI et al. 1998a] DÉVAI GY. MÜLLER Z. 1998: A Tiszabercel és Gávavencsellı közötti Tisza-hullámtér természeti állapotának jellemzése és környezetminıségi értékelése. Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI és MÜLLER 1998] DÉVAI GY. SZILÁGYI G. KISS B. OLAJOS P. 1998: Javaslat a lelıhelynevek egységesítésére a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI et al. 1998b] Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 4: , BELLMANN, H. 1993: Libellen: beobachten bestimmen. Naturbuch Verlag, Augsburg, 274 pp. (BÁRDOSI E.) Studia odonatol. hung., Fasc. 5., 1999 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1999: Adatok az Ölyvös szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 5: [DÉVAI és MISKOLCZI 1999a] OLAJOS P. KISS B. 1999: Adatok a Tiszai-Alföld északkeleti részének szitakötıfaunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 5: [OLAJOS és KISS 1999] HUBER A. 1999: Adatok a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet és környéke szitakötıfaunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 5: [HUBER 1999] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1999: Tényfeltárás és elırejelzés az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötı-faunájáról (Insecta: Odonata). Studia odonatol. hung. 5: [DÉVAI és MISKOLCZI 1999b] Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 5: 67 68, McGEENEY, A. 1986: A complete guide to British dragonflies. Jonathan Cape Ltd, London, X+133 pp. (SZABÓ I.) Studia odonatol. hung., Fasc. 6., 2000 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2000: Adatok az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötı-faunájához (Odonata) az imágók felmérése alapján. Studia odonatol. hung. 6: [DÉVAI és MISKOLCZI 2000a] BÁNKUTI K. DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2000: Adatok az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötı-faunájához (Odonata) az exuviumok felmérése alapján. Studia odonatol. hung. 6: [BÁNKUTI et al. 2000] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2000: A szitakötıkkel (Odonata) végzett közösségszintő biodiverzitás-monitorozás eredményei a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). Studia odonatol. hung. 6: [DÉVAI és MISKOLCZI 2000b]

4 MÜLLER Z. SZÁLLASSY N. JAKAB T. BÁRDOSI E. 2000: Adatok a Berek-laposa (Sárospatak) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 6: [MÜLLER et al. 2000] Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 6: 69 72, [STERNBERG, K. BUCHWALD, R. (bearb. und hrsg.) 1999: Die Libellen Baden- Württembergs. Band 1: Allgemeiner Teil; Kleinlibellen (Zygoptera). Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, 468 pp. (DÉVAI GY.) Studia odonatol. hung., Fasc. 7., 2001 NAGY, S. DÉVAI, GY. DELAUNE, R.D. DÉVAI, I. KISS, B. GRIGORSZKY, I. 2001: Aqualex: sampling device for quantitative collection of macroscopic organisms in densely vegetated emergent and/or submerged aquatic environments. Studia odonatol. hung. 7: [NAGY et al. 2001] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2001: Alapvetés a szitakötıkkel (Insecta: Odonata) végzett hosszú távú biodiverzitás-monitorozáshoz a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). Studia odonatol. hung. 7: [DÉVAI és MISKOLCZI 2001] MÜLLER Z. JAKAB T. SZÁLLASSY N. 2001: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 7: [MÜLLER et al. 2001] Miniszteri rendelet ismertetése. Studia odonatol. hung. 7: 59 60, A környezetvédelmi miniszter 13/2001. (V.9.) KöM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentıs növényés állatfajok közzétételérıl. Magyar Közlöny 2001/53: (DÉVAI GY. MÜLLER Z.) Studia odonatol. hung., Fasc. 8., 2005 EGYED M. KRUPINSZKI L. 2005: Adatok a Tisza-tó és környéke szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 8: [EGYED és KRUPINSZKI 2005] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. KÁTAI J. JAKAB T. MÜLLER Z. 2005: Alapvetés a Boroszló-kerti-hullámtéröblözet szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 8: [DÉVAI et al. 2005] KÉZÉR K. MÓRA A. MÜLLER Z. OLAJOS P. 2005: Adatok a Boroszló-kerti-Holt- Tisza szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 8: [KÉZÉR et al. 2005] Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 8: 57 72, MÜLLER Z. 2001: Szitakötı-fajegyüttesek tér- és idıbeli változásainak szünbiológiai elemzése. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kézirat. Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, 11 pp. (In: Studia odonatol. hung. 8: 58 72, 2005) [Szakmai hírek 2005a] Studia odonatol. hung., Fasc. 9., 2005 JAKAB T. MÜLLER Z. DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2005: Adatok a Tisza-tó és környéke szitakötı-faunájához (Odonata) az évi győjtések és megfigyelések alapján. Studia odonatol. hung. 9: [JAKAB et al. 2005a]

5 JAKAB T. MÜLLER Z. DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2005: Adatok a Tisza-tó és környéke szitakötı-faunájához (Odonata) a évi győjtések és megfigyelések alapján. Studia odonatol. hung. 9: [JAKAB et al. 2005b] Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 9: 57 74, JAKAB T. 2005: A Tisza-tó és a Közép-Tisza szitakötı-fajegyütteseinek (Insecta: Odonata) összehasonlító elemzése. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kézirat. Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, 17 pp. (In: Studia odonatol. hung. 9: 58 74, 2005) [Szakmai hírek 2005b] Studia odonatol. hung. 10, 2009, 148 pp. BÁNKUTI K. 2009: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 10: MÜLLER Z. MÁTYUS B.I. 2009: A Tisza magyarországi és a fıbb mellékfolyók torkolatközeli szakaszán 2004-ben végzett két vizsgálatsorozat odonatológiai eredményei. Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2009: A Lónyay-fıcsatorna évi hidroökológiai állapotfelmérésének odonatológiai eredményei. Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. JAKAB T. CSÉPES E. MÁDI P.P. MÁTYUS B.I. SCHMIDT A. 2009: Adatok a Tisza-mente szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. WITTNER I. 2009: A felsı-tisza-vidéki holtmedrek évi állapotfelmérésének odonatológiai eredményei. Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. JAKAB T. WITTNER I. 2009: Adatok 11 felsı-tiszavidéki holtmeder szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. JAKAB T. 2009: A Bodrogközben végzett évi odonatológiai felmérések eredményei. Studia odonatol. hung. 10: VASS I. 2009: A Hemianax ephippiger (BURMEISTER, 1839) újabb elıfordulása Magyarországon]. Studia odonatol. hung. 10: VASS I. SZILÁGYI G. 2009: A Hemianax ephippiger (BURMEISTER, 1839) Magyarországon. Studia odonatol. hung. 10: Doktori (PhD) tézisek. Studia odonatol. hung. 10: , SZÁLLASSY M.N. 2005: Fluktuáló aszimmetria, territorialitás, párzási siker és túlélés a mocsári szitakötınél (Libellula fulva, Müller 1764). Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kézirat, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, 27 pp. (In: Studia odonatol. hung. 10: , 2009). Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 10: , DÉVAI GY. 2009: MAGYAR CHIRODON Alapítvány. Studia odonatol. hung. 10: 148. Studia odonatol. hung. 11, 2010, 100 pp. TÓTH S. 2010: Adatok Hejıbába és környéke szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: 5 18.

6 TÓTH S. 2010: Adatok a Tiszatarjáni-Holt-Tisza szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: TÓTH S. 2010: Adatok a Mártélyi Tájvédelmi Körzet szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: TÓTH S. 2010: Adatok a Velencei-tó szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: A Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzetben 1987-ben végzett szitakötıgyőjtések (Odonata) eredményei. Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: Adatok a Drávamelléki-síkság szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: Adatok a Zselic szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: Adatok a Mecsek-vidék és a Villányi-hegyvidék szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: Adatok a Balaton és környéke szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: A szitakötıkrıl Túl az odonatológián. Studia odonatol. hung. 11: 93 94, Tiszavirág (KEREZSI GRÉTA fabulája). Studia odonatol. hung. 11: 94, Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 11: , Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány évi tevékenységérıl; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére. Studia odonatol. hung. 11: , Studia odonatol. hung. 12, 2011, 96 pp. SZALAY P.É. GYULAVÁRI H.A. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. CSERHÁTI CS. DÉVAI GY. 2011: A zöld légivadász (Erythromma viridulum CHARPENTIER, 1840) négy északkelet-magyarországi populációból származó hím imágóinak összehasonlító morfometriai elemzése. Studia odonatol. hung. 12: TÓTH S. 2011: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 12: DÉVAI GY. 2011: A Természettudományi Múzeum munkatársai által a Hortobágyi Nemzeti Park kutatási programja keretében győjtött szitakötık (Odonata) faunisztikai adatai. Studia odonatol. hung. 12: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok a Hortobágy szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 12: FARKAS A. JAKAB T. 2011: Adatok a Felsı-Tisza-vidék szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 12: Doktori (PhD) tézisek. Studia odonatol. hung. 12: 77 92, NAGY H.B. 2010: A mocsári szitakötı (Libellula fulva Müller, 1764) populációdinamikája a Bihari-sík kisvízfolyásaiban. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kézirat, Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Debrecen, I + 25 pp. (In: Studia odonatol. hung. 12: 78 92, 2011).

7 Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 12: 93 95, 2011 BROOKS, S. (edit.) 2010: Field guide to the dragonflies and damselflies of Great Britain and Ireland. 4th revised edition. British Wildlife Publishing, Gillingham, 160 pp. (SZALAY P.É.) Studia odonatol. hung. 13, 2011, 112 pp. VAJDA CS. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. DÉVAI GY. 2011: A foltosszárnyjegyő rabló [Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798)] egy északkelet-magyarországi imágópopulációjának morfometriai felmérése]. Studia odonatol. hung. 13: TÓTH S. CSIBY M. AMBRUS A. 2011: Adatok a Nyugat-magyarországi-peremvidék szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: ROZNER GY. 2011: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 13: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok a Bereg Szatmári-síkság szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: szitakötı- DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok a Báb-tava és a Nyíres-tó faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok a Nyírség szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok Bátorliget szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: FARKAS A. JAKAB T. 2011: Adatok a Borsodi-Tisza-hullámtér szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: A szitakötıkrıl Túl az odonatológián. Studia odonatol. hung. 13: 97 98, 2011 Bélyegblokk: Magyarország állatvilága (IV), Biodiverzitás éve Studia odonatol. hung. 13: 97 98, Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 13: , 2011 KALKMAN, V.J. BOUDOT, J-P. BERNARD, R. CONZE, K-J. DE KNIJF, G. DYATLOVA, E. FERREIRA, S. JOVIĆ, M. OTT, J. RISERVATO, E. SAHLÉN, G. (comp.) 2010: European red list of dragonflies. Publications Office of the European Union, Luxembourg, VIII + 28 pp. (JAKAB T.) Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 13: , 2011 Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány évi tevékenységérıl; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére). Studia odonatol. hung. 13: , Studia odonatologica hungarica 14, 2012, 116 pp. NAGY ZS. VAJDA CS. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. DÉVAI GY. 2012: A réti rabló (Lestes dryas KIRBY, 1890) hím és nıstény imágóinak morfometriai felmérése. Studia odonatol. hung. 14: HORVÁTH G. MÁRTON J. 2012: Adatok a Tisza-mente Csongrád és Röszke közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 14:

8 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. JAKAB T. 2012: Adatok a Nagy-morotva (Rakamaz és Tiszanagyfalu) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 14: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. DÉVAI E. 2012: Adatok a Bükk-vidék szitakötı-faunájához (Odonata) az imágók felmérése alapján. Studia odonatol. hung. 14: DÉVAI GY. 2012: A Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai által a Bükki Nemzeti Park kutatási programja keretében győjtött szitakötık (Odonata) faunisztikai adatai. Studia odonatol. hung. 14: VIZSLÁN T. 2012: Adatok Sajóbábony környékének szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 14: KIS O. VAJDA CS. KÉZÉR K. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. CSERHÁTI CS. GYULAVÁRI H.A. DÉVAI GY. 2012: A nagy foltosrabló [Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)] egy magyarországi szikes vízi imágópopulációjának morfometriai jellemzése. Studia odonatol. hung. 14: A szitakötıkrıl Túl az odonatológián. Studia odonatol. hung. 14: DÉVAI GY. 2012: Gondolatok egy elmaradt kiállítás kapcsán. Studia odonatol. hung. 14: Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 14: , Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány évi tevékenységérıl; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére). Studia odonatol. hung. 14: , Studia odonatol. hung 15, 2013, 154 pp. DÉVAI GY. HORVÁTH K. NAGY S.A. 2013: In memoriam DÉVAI ISTVÁN ( ). Studia odonatol. hung. 15: 5 8. SZALAY P.É. SZEGHALMY SZ. KIS O. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. FAZEKAS A. DÉVAI GY. 2013: Alapadatok a sávos szitakötı [Calopteryx splendens (HARRIS, 1782)] konyári-kállói imágópopulációjának morfometriai elemzéséhez. Studia odonatol. hung. 15: VAJDA CS. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. CSERHÁTI CS. DÉVAI GY. 2013: A lomha rabló [Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823)] egy északkelet-magyarországi imágó-populációjának morfometriai jellemzése. Studia odonatol. hung. 15: KIS O. VAJDA CS. GYULAVÁRI H.A. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. DÉVAI GY. 2013: A keleti zöld rabló (Chalcolestes parvidens ARTOBOLEVSKII, 1929) egy északkelet-magyarországi imágópopulációjának morfológiai jellemzése. Studia odonatol. hung. 15: BERZI-NAGY L. FARKAS A. JAKAB T. SZABÓ L.J. DÉVAI GY. 2013: A sárgás szitakötı [Gomphus flavipes flavipes (CHARPENTIER, 1825)] exuviumainak morfometriai adatai hat tiszai populációban. Studia odonatol. hung. 15: DÉVAI GY. KÁTAI J. MISKOLCZI M. 2013: Újabb adatok a Bereg Szatmári-síkság szitakötı-faunájához (Odonata) az imágók felmérése alapján. Studia odonatol. hung. 15: FARKAS A. MÓRA A. DÉVAI GY. 2013: Adatok a Duna szitakötı-faunájához (Odonata) a Szentendrei-szigetet közrefogó fı- és mellékágnál végzett felmérések alapján. Studia odonatol. hung. 15:

9 VISKI V.B. JAKAB T. MISKOLCZI M. VINCZE A. GRIGORSZKY I. SZABÓ L.J. DÉVAI GY. 2013: Adatok a Konyári-Kálló szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 15: JAKAB T. 2013: Miniszteri rendelet ismertetése. Studia odonatol. hung. 15: Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 15: , 2013 МАТУШКІНА, Н.О. ХРОКАЛО, Л.А. 2002: Визначник бабок (Odonata) України: личинки та екзувії. Учбовий посібник для студентів біологічних спеціальностей. Фітосоціоцентр, Київ, 72 pp. (KOLOZSVÁRI I.) Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 15: , 2013 Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány évi tevékenységérıl; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére. Studia odonatol. hung. 15: Studia odonatol. hung., Suppl. 1, 2010, 124 pp. SZABÓ J. 2010: Elıszó. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: 5 6. SZABÓ, J. 2010: Preface. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: 7 8. LAJTER I. MÓRA A. GRIGORSZKY I. NAGY S.A. DÉVAI GY. 2010: A Tisza magyarországi és a fıbb mellékfolyók torkolatközeli szakaszának jellemzése vízi makroszkopikus gerinctelen állatközösségekkel. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: Szakmai hírek. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: , 2010 Trans-Tisa Hydroecological Scientific Cooperation Network. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: 124.

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 139 144 Adatok a Dunántúl Odonata faunájához VIZSLÁN TIBOR ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Transdanubia) - Data on 2486 specimen belonging

Részletesebben

ADATOK A VELENCEI-TÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJÁHOZ (ODONATA)

ADATOK A VELENCEI-TÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) 111 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 33: 111 123, 2015 ADATOK A VELENCEI-TÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) FARKAS ANNA 1 * MÉRŐ THOM AS OLIVER 2 MÓRA ARNOLD 3 1 1141 Budapest, Tornóc u. 27. 2 Debreceni Egyetem,

Részletesebben

ADATOK MAGYARORSZÁG SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) AZ DECEMBER 31-IG VÉGZETT SZÓRVÁNYGY JTÉSEIM ALAPJÁN

ADATOK MAGYARORSZÁG SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) AZ DECEMBER 31-IG VÉGZETT SZÓRVÁNYGY JTÉSEIM ALAPJÁN 49 Studia odonatol. hung. 13: 49 54, 2011 ADATOK MAGYARORSZÁG SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) AZ 1987. DECEMBER 31-IG VÉGZETT SZÓRVÁNYGY JTÉSEIM ALAPJÁN R O Z N E R G Y Ö R G Y 8648 Balatonkeresztúr, Vasút

Részletesebben

Személyi adatok. Szakmai önéletrajz

Személyi adatok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: dr. Móra Arnold Anyja neve: Kiss Ilona Születési idı: 1978. február 06. Születési hely: Szolnok Állandó lakcím: 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 6. Telefon: 20-910-9290 e-mail: marnold@tres.blki.hu,

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Hidrobiológiai Tanszék, Debrecen, Egyetem tér 1., 4032

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Hidrobiológiai Tanszék, Debrecen, Egyetem tér 1., 4032 81 Studia odonatol. hung. 13: 81 88, 2011 ADATOK BÁTORLIGET SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) D É V A I G Y Ö R G Y M I S K O L C Z I M A R G I T Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar,

Részletesebben

ADATOK A MECSEK-VIDÉK ÉS A VILLÁNYI-HEGYVIDÉK SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA)

ADATOK A MECSEK-VIDÉK ÉS A VILLÁNYI-HEGYVIDÉK SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) 77 Studia odonatol. hung. 11: 77 83, 2010 ADATOK A MECSEK-VIDÉK ÉS A VILLÁNYI-HEGYVIDÉK SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) D É V A I G Y Ö R G Y M I S K O L C Z I M A R G I T Debreceni Egyetem, Természettudományi

Részletesebben

Adatok a Cserehát Odonata faunájához

Adatok a Cserehát Odonata faunájához FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 133 137 Adatok a Cserehát Odonata faunájához VIZSLÁN TIBOR ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Cserehát) Data on 1977 specimen belonging to 37

Részletesebben

Adatok Északkelet-Magyarország Odonata faunájához

Adatok Északkelet-Magyarország Odonata faunájához FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 179 188 Adatok Északkelet-Magyarország Odonata faunájához HUBER ATTILA KOVÁCS TIBOR AMBRUS ANDRÁS ABSTRACT: (Data to the Odonata fauna of North-East

Részletesebben

STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA

STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA Studia odonatol. hung. Fasc.10 2009 HU ISSN 1217 453X STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA FASCICULUS 10 DEBRECEN, 2009 2 Szerkesztő Bizottság Editorial Board G Y. D É V A I (felelős szerkesztő responsible editor)

Részletesebben

Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) II.

Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) II. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 99 108 Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) II. VIZSLÁN TIBOR PINGITZER BEÁTA ABSTRACT: (Contribution to the knowledge of the dragonfly

Részletesebben

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II.

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2001 25: 127-134 Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II. VIZSLÁN TIBOR PINGITZER BEÁTA ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Transdanubia II.) Data on 3052

Részletesebben

STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA FASCICULUS 12

STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA FASCICULUS 12 Studia odonatol. hung. Fasc.12 2011 HU ISSN 1217 453X STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA FASCICULUS 12 DEBRECEN, 2011 Szerkesztı Bizottság Editorial Board G Y. D É V A I (felelıs szerkesztı responsible editor)

Részletesebben

Adatok a Bükk-vidék és Miskolc környékének Odonata faunájához.

Adatok a Bükk-vidék és Miskolc környékének Odonata faunájához. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2001 25: 121-126 Adatok a Bükk-vidék és Miskolc környékének Odonata faunájához. VIZSLÁN TIBOR PINGITZER BEÁTA ABSTARCT: (Data to the dragonfly fauna of Bükk-Mountains

Részletesebben

THE ODONATA FAUNA OF THE SAJÓ RIVER. of Science and Technology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, H-4032 Debrecen, Hungary

THE ODONATA FAUNA OF THE SAJÓ RIVER. of Science and Technology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, H-4032 Debrecen, Hungary 27 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 31: 27 39, 2013 A SAJÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJA (ODONATA) FARKAS ANNA 1 POLYÁK LÁSZLÓ 2 MÓRA ARNOLD 3 LENGYEL SZABOLCS 2 1 Debreceni Egyetem, TEK, TTK, Hidrobiológiai Tanszék,

Részletesebben

ADATOK A KONYÁRI-KÁLLÓ SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA)

ADATOK A KONYÁRI-KÁLLÓ SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) 121 Studia odonatol. hung. 15: 121 135, 2013 ADATOK A KONYÁRI-KÁLLÓ SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) V I S K I V I V I E N B L A N K A x J A K A B T I B O R o M I S K O L C Z I M A R G I T V I N C Z E A

Részletesebben

Kreditszám: 3 Számonkérés módja: kollokvium (írásbeli)

Kreditszám: 3 Számonkérés módja: kollokvium (írásbeli) A tárgy neve: Élővilág-védelmi információrendszer (előadás) Tantárgyfelelős: Dr. Dévai György, DSc (az MTA doktora), egyetemi tanár A tárgy oktatója: Dr. Dévai György, DSc (az MTA doktora), egyetemi tanár

Részletesebben

Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III.

Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2010 34: 29 35 Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III. KOVÁCS TIBOR & AMBRUS ANDRÁS ABSTRACT: (Larval and exuvial data to the Odonata fauna

Részletesebben

ADATOK A BÜKK-VIDÉK SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) AZ IMÁGÓK FELMÉRÉSE ALAPJÁN

ADATOK A BÜKK-VIDÉK SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) AZ IMÁGÓK FELMÉRÉSE ALAPJÁN 49 Studia odonatol. hung. 14: 49 64, 2012 ADATOK A BÜKK-VIDÉK SZITAKÖT -FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) AZ IMÁGÓK FELMÉRÉSE ALAPJÁN D É V A I G Y Ö R G Y x M I S K O L C Z I M A R G I T x D É V A I E M E S E o x

Részletesebben

Szitakötők faunisztikai vizsgálata a Szigetközben

Szitakötők faunisztikai vizsgálata a Szigetközben Szitakötők faunisztikai vizsgálata a Szigetközben KOVácS TIBOr és AMBruS AnDráS Összefoglalás Kulcsszavak Odonata, lárva, exuvium, faunisztika, természetvédelem, Szigetköz Faunistical Studies on the Odonata

Részletesebben

SZITAKÖTŐ- ÉS MAKROFITON-EGYÜTTESEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A BOROSZLÓ-KERTI-HOLT-TISZÁN

SZITAKÖTŐ- ÉS MAKROFITON-EGYÜTTESEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A BOROSZLÓ-KERTI-HOLT-TISZÁN 89 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 16: 89 98, 2007 SZITAKÖTŐ- ÉS MAKROFITON-EGYÜTTESEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A BOROSZLÓ-KERTI-HOLT-TISZÁN KÉZÉR KRISZTINA 1 LUKÁCS BALÁZS ANDRÁS 2 1 Debreceni Egyetem, TTK,

Részletesebben

CONTRIBUTION TO THE ODONATA FAUNA OF THE RIVERS IN THE KÖRÖS MAROS NATIONAL PARK, HUNGARY, WITH SPECIAL EMPHASIS ON GOMPHIDAE. PART II.

CONTRIBUTION TO THE ODONATA FAUNA OF THE RIVERS IN THE KÖRÖS MAROS NATIONAL PARK, HUNGARY, WITH SPECIAL EMPHASIS ON GOMPHIDAE. PART II. 135 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 33: 135 151, 2015 CONTRIBUTION TO THE ODONATA FAUNA OF THE RIVERS IN THE KÖRÖS MAROS NATIONAL PARK, HUNGARY, WITH SPECIAL EMPHASIS ON GOMPHIDAE. PART II. A. FARKAS 1 *

Részletesebben

A HAJTA MENTE SZITAKÖTŐ (ODONATA) FAUNÁJA

A HAJTA MENTE SZITAKÖTŐ (ODONATA) FAUNÁJA Természetvédelem és kutatás a Tápió-vidéken, pp.. A HAJTA MENTE SZITAKÖTŐ (ODONATA) FAUNÁJA KOVÁCS TIBOR 1 és AMBRUS ANDRÁS 2 1 Mátra Múzeum 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos út 40. E-mail: koati@t-online.hu

Részletesebben

DÉVAI GYÖRGY IRODALOMJEGYZÉKE (típusok szerinti bontásban, a megjelenés időrendjében, azon belül a társszerzők szerinti ábécé sorrendben)

DÉVAI GYÖRGY IRODALOMJEGYZÉKE (típusok szerinti bontásban, a megjelenés időrendjében, azon belül a társszerzők szerinti ábécé sorrendben) DÉVAI GYÖRGY IRODALOMJEGYZÉKE (típusok szerinti bontásban, a megjelenés időrendjében, azon belül a társszerzők szerinti ábécé sorrendben) Referált folyóiratokban megjelent szakmai publikációk DÉVAI GY.

Részletesebben

Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park működési területén

Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park működési területén Crisicum 3. pp.141-156. Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park működési területén Juhász Péter Kiss Béla Olajos Péter Grigorszky István Bevezetés Munkánk a

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. LAKATOS, I. MÉSZÁROS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 20, 2009 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I.

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I. Curriculum vitae Név: Radócz Szilvia Születési hely, idő: Debrecen, 1988.08.15. Elérhetőség: Egyetem: radoczszilvia88@gmail.com DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar, Természetvédelmi

Részletesebben

URBAN DRAGONFLIES: DATA ON THE ODONATA FAUNA OF THE DANUBE AT BUDAPEST

URBAN DRAGONFLIES: DATA ON THE ODONATA FAUNA OF THE DANUBE AT BUDAPEST 23 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 32: 23 29, 2014 URBAN DRAGONFLIES: DATA ON THE ODONATA FAUNA OF THE DANUBE AT BUDAPEST A. FARKAS 1 * T.O. MÉRŐ 2 A. MÓRA 3 GY. DÉVAI 1 1 University of Debrecen, Centre

Részletesebben

DÉVAI GYÖRGY PUBLIKÁCIÓIRA KAPOTT H I V A T K O Z Á S O K J E G Y Z É K E (független + függő hivatkozások, önhivatkozások nélkül)

DÉVAI GYÖRGY PUBLIKÁCIÓIRA KAPOTT H I V A T K O Z Á S O K J E G Y Z É K E (független + függő hivatkozások, önhivatkozások nélkül) DÉVAI GYÖRGY PUBLIKÁCIÓIRA KAPOTT H I V A T K O Z Á S O K J E G Y Z É K E (független + függő hivatkozások, önhivatkozások nélkül) Szakmai közleményekre kapott hivatkozások Dévai Gy. (1962): Folia ent.

Részletesebben

BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA Tanuló neve: Alföldi Bence Tanuló osztálya: 5.B Tanuló oktatási azonosítója: 70000000002 Tanuló neve: Balatoni Márton Tanuló osztálya: 5.B Tanuló oktatási azonosítója: 70000000019 Tanuló neve: Bicskei

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, G. VASAS, I. MIKLÓS S.A. NAGY, I. PÓCSI, ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 33, 2015 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA

STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA Studia odonatol. hung. Fasc.11 2010 HU ISSN 1217 453X STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA FASCICULUS 11 DEBRECEN, 2010 Szerkeszt Bizottság Editorial Board G Y. D É V A I (felel s szerkeszt responsible editor)

Részletesebben

A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén

A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén Felsőtárkány, 2011.02.10. A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén Juhász Péter, Kiss Béla, Müller Zoltán,

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPJÁNAK ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPJÁNAK ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2009. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tata Város Önkormányzati Képviselı-testület Városfejlesztési és Gazdasági Bizottsága a város természeti és épített környezetének megırzése, a környezetállapot javítását szolgáló

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. LAKATOS, I. MÉSZÁROS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 26, 2011 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

UJABB ADATOK A BARCSI BORÓKÁS SZITAKÖTŐ (ODONATA) FAUNÁJÁHOZ

UJABB ADATOK A BARCSI BORÓKÁS SZITAKÖTŐ (ODONATA) FAUNÁJÁHOZ DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 53-58. PÉCS, HUNGÁRIA 1981. UJABB ADATOK A BARCSI BORÓKÁS SZITAKÖTŐ (ODONATA) FAUNÁJÁHOZ DÉVAI GYÖRGY DÉVAI, GY.: New data on the dragonfly fauna (Odonata) of the

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.)

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.) ÖSSZEFOGLALÓ a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény alapján a vadgazdálkodási tájegységekről szóló FM miniszteri rendelettervezethez a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2009. január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Balogh Tibor Bodnár János Cseh Béla Dargó

Részletesebben

Tóth Mónika publikációs jegyzék augusztus 30.

Tóth Mónika publikációs jegyzék augusztus 30. Tóth Mónika publikációs jegyzék 2012. augusztus 30. 1. Az értekezés témakörében megjelent vagy közlésre elfogadott impaktos publikációk jegyzéke Tóth, M. Móra, A. Kiss, B. Dévai, Gy. Specziár, A. 2012:

Részletesebben

STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA

STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA Studia odonatol. hung. Fasc.14 2012 HU ISSN 1217 453X STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA FASCICULUS 14 DEBRECEN, 2012 Szerkeszt Bizottság Editorial Board G Y. D É V A I (felel s szerkeszt responsible editor)

Részletesebben

Adatok Északkelet-Magyarország szitakötõ- (Odonata-) faunájához III.

Adatok Északkelet-Magyarország szitakötõ- (Odonata-) faunájához III. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2008 32: 93 102 Adatok Északkelet-Magyarország szitakötõ- (Odonata-) faunájához III. HUBER ATTILA ABSTRACT: (Data to the Odonata fauna of North-East Hungary III.).

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Kutatási pályázatok, ösztöndíjak:

Szakmai Önéletrajz. Kutatási pályázatok, ösztöndíjak: Személyes adatok: Név: Kálmán Zoltán Születési hely, idő: Siófok, 1976.05.08. Cím: 8651 Balatonszabadi Vak Bottyán u. 118/a Tel.: +36/20/259-92-47 e-mail: kalmanz@gamma.ttk.pte.hu Szakmai Önéletrajz Tanulmányok:

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, I. MÉSZÁROS, I. MIKLÓS S.A. NAGY, I. PÓCSI, ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 32, 2014 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, I. MÉSZÁROS, S.A. NAGY, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 28, 2012 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc SZKI 36,900 37,100 37,200 35,700 146,900 2 Kisvárda Bessenyei György Gimn. 36,800 36,500 36,900 36,000 146,200 3 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 35,800

Részletesebben

A TISZABERCEL ÉS GÁVAVENCSELLŐ KÖZÖTTI TiSZA-HULLÁMTÉR ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE A SZITAKÖTŐ-FAUNA (ODONATA) ALAPJÁN

A TISZABERCEL ÉS GÁVAVENCSELLŐ KÖZÖTTI TiSZA-HULLÁMTÉR ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE A SZITAKÖTŐ-FAUNA (ODONATA) ALAPJÁN Studia odonatol. hung. 3: 63-81, 1997 A TISZABERCEL ÉS GÁVAVENCSELLŐ KÖZÖTTI TiSZA-HULLÁMTÉR ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE A SZITAKÖTŐ-FAUNA (ODONATA) ALAPJÁN DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

A középiskolai munka néhány mutatója (elemzés, értékelés, alkalmazás)

A középiskolai munka néhány mutatója (elemzés, értékelés, alkalmazás) FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A középiskolai munka néhány mutatója (elemzés, értékelés, alkalmazás) 1. Elızetes megjegyzések A 173 oldalas A középiskolai munka néhány mutatója

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

A ZÖLD LÉGIVADÁSZ (ERYTHROMMA VIRIDULUM CHARPENTIER, 1840) KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ VÍZTEREKBŐL SZÁRMAZÓ HÍM IMÁGÓINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ MORFOMETRIAI ELEMZÉSE

A ZÖLD LÉGIVADÁSZ (ERYTHROMMA VIRIDULUM CHARPENTIER, 1840) KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ VÍZTEREKBŐL SZÁRMAZÓ HÍM IMÁGÓINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ MORFOMETRIAI ELEMZÉSE 145 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 145 156, 2009 A ZÖLD LÉGIVADÁSZ (ERYTHROMMA VIRIDULUM CHARPENTIER, 1840) KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ VÍZTEREKBŐL SZÁRMAZÓ HÍM IMÁGÓINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ MORFOMETRIAI ELEMZÉSE KÉZÉR

Részletesebben

137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tanulmányok: - 1996-2000: TÁSI-AKG, Pécs - 2002-2009: A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Biológushallgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tanulmányok: - 1996-2000: TÁSI-AKG, Pécs - 2002-2009: A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Biológushallgató Személyes adatok: Név: Soós Nándor Születési hely, idő: Marcali, 1976. 11. 11. Cím: 7763 Áta Kossuth L. u. 59 Tel.: +36/30/364 56 20 e-mail: nandorsoos@gmail.com SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Tanulmányok: - 1996-2000:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000 7. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhet legmagasabb támogatási támogatási összeg A B C 1. LEADER HACS neve A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Tisza ukrajnai felső szakaszának szitakötő élőhelyei Kolozsvári I.

A Tisza ukrajnai felső szakaszának szitakötő élőhelyei Kolozsvári I. A Tisza ukrajnai felső szakaszának szitakötő élőhelyei Kolozsvári I. Bevezetés A Tisza szerepe a Kárpát-medencében mind társadalmi, mind ökológiai szempontból meghatározó, ennek ellenére kárpátaljai szakaszának

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Leány párbajtőr egyéni, VI-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 12., vasárnap Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Adatok a (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) és a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) elterjedéséhez a Bakonyban

Adatok a (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) és a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) elterjedéséhez a Bakonyban Természetvédelmi Közlemények 18, pp. 447-455, 2012 Adatok a (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) és a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) elterjedéséhez a Bakonyban Rozner

Részletesebben

ADATOK A FOLYAMI SZITAKÖTŐK (ODONATA: GOMPHIDAE) ÉSZAKKELET- MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSÁHOZ LÁRVAVIZSGÁLATOK ALAPJÁN

ADATOK A FOLYAMI SZITAKÖTŐK (ODONATA: GOMPHIDAE) ÉSZAKKELET- MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSÁHOZ LÁRVAVIZSGÁLATOK ALAPJÁN 67 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 26: 67 74, 2011 ADATOK A FOLYAMI SZITAKÖTŐK (ODONATA: GOMPHIDAE) ÉSZAKKELET- MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSÁHOZ LÁRVAVIZSGÁLATOK ALAPJÁN FICSÓR MÁRK Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület "Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1.

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1. A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V. 18.) számú közleménye a a LEADER Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról

Részletesebben

A FOLYAMI SZITAKÖTŐK (ODONATA: GOMPHIDAE) ELŐFORDULÁSA MA- GYARORSZÁGON A LÁRVA- ÉS EXUVIUMADATOK ALAPJÁN

A FOLYAMI SZITAKÖTŐK (ODONATA: GOMPHIDAE) ELŐFORDULÁSA MA- GYARORSZÁGON A LÁRVA- ÉS EXUVIUMADATOK ALAPJÁN 53 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 53 65, 2008 A FOLYAMI SZITAKÖTŐK (ODONATA: GOMPHIDAE) ELŐFORDULÁSA MA- GYARORSZÁGON A LÁRVA- ÉS EXUVIUMADATOK ALAPJÁN JAKAB TIBOR 1 DÉVAI GYÖRGY 2 1 Kossuth Lajos Gimnázium,

Részletesebben

Szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei BSc hallgatók számára (hidrobiológiai témakörökben)

Szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei BSc hallgatók számára (hidrobiológiai témakörökben) Szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei BSc hallgatók számára (hidrobiológiai témakörökben) Általános tudnivalók o terjedelem: a téma jellegétől függően változó, de ne legyen se túl rövid (pl.

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

VIII. MAVIGE. VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia. Program és összefoglalók. Jósvafő, 2011. április 14-16.

VIII. MAVIGE. VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia. Program és összefoglalók. Jósvafő, 2011. április 14-16. VIII. MAVIGE VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia Program és összefoglalók Jósvafő, 2011. április 14-16. Szerkesztette: Bereczki Csaba A konferencia szervezői A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

DEBRECENI PEDAGÓGIAI NAPOK

DEBRECENI PEDAGÓGIAI NAPOK DEBRECENI PEDAGÓGIAI NAPOK 2005. ÁPRILIS 4-6. MEGHÍVÓ Az iskola dolga, hogy megtaníthassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett

Részletesebben

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék Magyarország növényvilága Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet 7-608 szoba 20-90-555/1718 mellék tothz9@ludens.elte.hu zonalitás - a klímazónák kialakításáért felelős éghajlat meghatározó tényezői (hőellátottság,

Részletesebben

Traducere și interpretare, engleză-maghiară, E0 Fordító és tolmács, angol-magyar, E0 Data afișării / Kifüggesztve: 2014/07/19

Traducere și interpretare, engleză-maghiară, E0 Fordító és tolmács, angol-magyar, E0 Data afișării / Kifüggesztve: 2014/07/19 Traducere și interpretare, engleză-maghiară, E0 Fordító és tolmács, angol-magyar, E0 Data afișării / Kifüggesztve: 04/07/9 Nr Sorszám Numele și prenumele Név Nr carnet concurs Nota obținută Szász A. Bernadett-Brigitta

Részletesebben

Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) III.

Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) III. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1998 99 23: 179 190 Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) III. VIZSLÁN TIBOR PINGITZER BEÁTA ABSTRACT: (Data to the Odonata fauna of Hungary III)

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

I. körlevél. III. MaViGe Makroszkópikus vízi gerinctelenek kutatási konferencia Göd, 2006. április 13 14.

I. körlevél. III. MaViGe Makroszkópikus vízi gerinctelenek kutatási konferencia Göd, 2006. április 13 14. I. körlevél III. MaViGe Makroszkópikus vízi gerinctelenek kutatási konferencia Göd, 2006. április 13 14. Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk! Ezúton szeretettel meghívjuk az III. MaViGe Makroszkópikus

Részletesebben

Diákolimpia VI korcsoport Fiú Párbajtõr

Diákolimpia VI korcsoport Fiú Párbajtõr Fencers (present, structured order - 33 fencers) number name and first name club 43 LENDVAI Bálint ÁRPÁD GIMN. BUDAPEST 52 KALÁCSKA Botond BATSÁNYI JÁNOS GIMN. TAPOLCA LASZTOVICZA Máté BATSÁNYI JÁNOS GIMN.

Részletesebben

Szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei BSc hallgatók számára (hidrobiológiai témakörökben)

Szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei BSc hallgatók számára (hidrobiológiai témakörökben) 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4010 Debrecen, Pf.: 57. Tel/fax: 06 52 512 912 Tel: 06 52 512 900/22621 hidrobi@puma.unideb.hu http://hidrobiologia.unideb.hu Szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei

Részletesebben

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PE MIK Pengine 30,5 0 0 30,5 1 Schneider Electric ÓE KVK AI Óbudai Mákvirágok 29,5 0 0 29,5 2 Wago SZTE TTIK

Részletesebben

Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera: Hydrophilidae)

Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera: Hydrophilidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 211 216 Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera: Hydrophilidae) CSABAI ZOLTÁN ABSTRACT:

Részletesebben

Továbbtanulás, pályakövetés

Továbbtanulás, pályakövetés Továbbtanulás, pályakövetés 2002-2003 Gimnázium, Idegenforgalmi szakközépiskola, Vendéglátóipari 199 fő % szakközépiskola 70 43 71 44 szakképzésre 49 30 2003-2004 Gimnázium 102 fő % 51 50 49 48 szakképzésre

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK, TÁJÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM A DUNA TISZA KÖZÉN

TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK, TÁJÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM A DUNA TISZA KÖZÉN TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK, TÁJÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM A DUNA TISZA KÖZÉN Dóka Richárd * 1. Bevezetés A táj lényegi tulajdonsága, hogy folytonosan és többé-kevésbé dinamikusan változik. A tájváltozások eredetük

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. BORBÉLY, J. HARANGI, GY. LAKATOS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC.

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Leány párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák: Vasas

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Timári Géza Dr.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Adatelemzés kommunikációs dosszié ADATELEMZÉS. ANYAGMÉRNŐK NAPPALI MSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Adatelemzés kommunikációs dosszié ADATELEMZÉS. ANYAGMÉRNŐK NAPPALI MSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ADATELEMZÉS ANYAGMÉRNŐK NAPPALI MSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám,

Részletesebben

Tisztelt Biológia és Környezettan BSC hallgatók!

Tisztelt Biológia és Környezettan BSC hallgatók! Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és Ökológiai Intézet Hidrobiológiai Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (4010 Debrecen, Pf.: 57.) Tel/fax: 52

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben