STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA (Rövidítés: Studia odonatol. hung.) Kiadó: AGRION 2000 Bt., Debrecen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA (Rövidítés: Studia odonatol. hung.) Kiadó: AGRION 2000 Bt., Debrecen"

Átírás

1 STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA (Rövidítés: Studia odonatol. hung.) Kiadó: AGRION 2000 Bt., Debrecen A STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA folyamatos sorszámozású, általában oldal terjedelmő füzetek formájában megjelenı folyóirat. Célja azoknak a dolgozatoknak a megjelentetése, amelyek valamilyen formában (pl. a téma vagy a szerzı révén) kapcsolódnak a magyarországi szitakötı-kutatás bármelyik ágához vagy témájához. A folyóirat szabálytalan idıközökben jelenik meg, elsısorban a beérkezett anyagok mennyiségétıl függıen, de évente általában egy füzet elkészül. A folyóirathoz kacsolódó Supplementum-sorozat a nagyobb terjedelmő és átfogó jellegő tematikus dolgozatok közlésére nyújt lehetıséget. A folyóirat elsı 15 évérıl, ami az 1 9. füzeteket öleli fel, JAKAB TIBOR készített értékelı összegzést, amelyet az alábbiakban a füzetek tartalomjegyzékével együtt közreadunk. A 9. füzet megjelenése óta hat újabb füzet (10 15.), s egy Supplementum-füzet készült el, amelyeknek a tartalomjegyzékét szintén közöljük. A folyóirat füzetei (beleértve a Supplementum-sorozatban megjelenıket is) megrendelhetık és beszerezhetık a Büki József cégénél (www.bukikonyv.hu) füzetek + Supplementum 1. füzet tartalomjegyzéke (Megjegyzés: a folyóiratról JAKAB TIBOR által készített szöveges ismertetıben lévı hivatkozások egyértelmő azonosíthatósága érdekében az 1 9. füzetek esetében minden közlemény bibliográfiai adatainak végén szögletes zárójelben feltüntetjük a szöveges ismertetıben alkalmazott idézési módot.) Studia odonatol. hung., Fasc. 1., 1993 Elıszó (VARGA Z.), Studia odonatol. hung. 1: 5 6. Preface (Z. VARGA), Studia odonatol. hung. 1: 7 8. DÉVAI GY. DÉVAI I. TÓTHMÉRÉSZ B. MISKOLCZI M. 1993: A faunisztikai adatok értékelésének módszerelméleti és módszertani kérdései a szitakötık (Odonata) példáján. 1. rész: Általános alapelvek. Studia odonatol. hung. 1: [DÉVAI et al. 1993a] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1993: A Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzetben között végzett szitakötıgyőjtések (Odonata) faunisztikai eredményei. Studia odonatol. hung. 1: [DÉVAI és MISKOLCZI 1993] DÉVAI GY. KÁTAI J. MISKOLCZI M. 1993: Az ET 56 UTM hálónégyzetben végzett odonatológiai felmérések faunisztikai eredményei. 1. rész: Elızmények. Studia odonatol. hung. 1: [DÉVAI et al. 1993b] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. KERTÉSZ GY. 1993: Program az december 31-ig végzett magyarországi szitakötıgyőjtések (Insecta: Odonata) korábban még nem közölt imágóadatainak összegyőjtésére, feldolgozására és megjelentetésére. Studia odonatol. hung. 1: [DÉVAI et al. 1993c] UJHELYI S. 1993: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 1: [UJHELYI 1993]

2 Könyvismertetések. Studia odonatol. hung. 1: 63 66, DREYER, W. 1986: Die Libellen. Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 219 pp. (DÉVAI GY.) (In: Studia odonatol. hung. 1: 63 65, 1993) MÓCZÁR L. 1990: Rovarkalauz. Gondolat Kiadó, Budapest, 260 pp., 120 képtábla (DÉVAI GY. MISKOLCZI M.) (In: Studia odonatol. hung. 1: 65 66, 1993) Studia odonatol. hung., Fasc. 2., 1994 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. PÁLOSI G. DÉVAI I. HARANGI J. 1994: A magyarországi szitakötı-imágók (Insecta: Odonata) 1982-ig közölt elıfordulási adatainak bemutatása UTM hálótérképeken. Studia odonatol. hung. 2: [DÉVAI et al. 1994] Studia odonatol. hung., Fasc. 3., 1997 DÉVAI GY. DÉVAI I. TÓTHMÉRÉSZ B. MISKOLCZI M. 1997: A faunisztikai adatok értékelésének módszerelméleti és módszertani kérdései a szitakötık (Odonata) példáján. 2. rész: Az alapreferenciák győjtése és értékelése. Studia odonatol. hung. 3: [DÉVAI et al. 1997a] DÉVAI GY. 1997: Javaslat a szitakötık (Odonata) imágóinak mennyiségi felmérésére. Studia odonatol. hung. 3: [DÉVAI 1997] EGYED M. KRUPINSZKI L. 1997: Imágóadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellı közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 3: [EGYED és KRUPINSZKI 1997] BÁNKUTI K. DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1997: Exuviumadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellı közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 3: [BÁNKUTI et al. 1997] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. KÁTAI J. 1997: Imágóadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellı közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 3: [DÉVAI et al. 1997b] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1997: A Tiszabercel és Gávavencsellı közötti Tiszahullámtér ökológiai állapotfelmérése és minısítése a szitakötı-fauna (Odonata) alapján. Studia odonatol. hung. 3: [DÉVAI és MISKOLCZI 1997] Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 3: 83 84, GIBBONS, R.B. 1986: Dragonflies and damselflies of Britain and Northern Europe. The Hamlyn Publishing Group Limited, Twickenham, 144 pp. (JAKAB T.) Studia odonatol. hung., Fasc. 4., 1998 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1998: Adatok a Tisza Bodrog-köze szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI és MISKOLCZI 1998a] TÓTH S. 1998: Adatok a Tisza mellékének szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett győjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 4: [TÓTH 1998] VASS I. 1998: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 4: [VASS 1998]

3 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1998: Elızetes adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI és MISKOLCZI 1998b] AMBRUS A. BÁNKUTI K. CSÁNYI B. GULYÁS P. JUHÁSZ P. KOVÁCS T. 1998: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 4: [AMBRUS et al. 1998] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. OLAJOS P. 1998: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI et al. 1998a] DÉVAI GY. MÜLLER Z. 1998: A Tiszabercel és Gávavencsellı közötti Tisza-hullámtér természeti állapotának jellemzése és környezetminıségi értékelése. Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI és MÜLLER 1998] DÉVAI GY. SZILÁGYI G. KISS B. OLAJOS P. 1998: Javaslat a lelıhelynevek egységesítésére a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). Studia odonatol. hung. 4: [DÉVAI et al. 1998b] Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 4: , BELLMANN, H. 1993: Libellen: beobachten bestimmen. Naturbuch Verlag, Augsburg, 274 pp. (BÁRDOSI E.) Studia odonatol. hung., Fasc. 5., 1999 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1999: Adatok az Ölyvös szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 5: [DÉVAI és MISKOLCZI 1999a] OLAJOS P. KISS B. 1999: Adatok a Tiszai-Alföld északkeleti részének szitakötıfaunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 5: [OLAJOS és KISS 1999] HUBER A. 1999: Adatok a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet és környéke szitakötıfaunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 5: [HUBER 1999] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 1999: Tényfeltárás és elırejelzés az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötı-faunájáról (Insecta: Odonata). Studia odonatol. hung. 5: [DÉVAI és MISKOLCZI 1999b] Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 5: 67 68, McGEENEY, A. 1986: A complete guide to British dragonflies. Jonathan Cape Ltd, London, X+133 pp. (SZABÓ I.) Studia odonatol. hung., Fasc. 6., 2000 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2000: Adatok az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötı-faunájához (Odonata) az imágók felmérése alapján. Studia odonatol. hung. 6: [DÉVAI és MISKOLCZI 2000a] BÁNKUTI K. DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2000: Adatok az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötı-faunájához (Odonata) az exuviumok felmérése alapján. Studia odonatol. hung. 6: [BÁNKUTI et al. 2000] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2000: A szitakötıkkel (Odonata) végzett közösségszintő biodiverzitás-monitorozás eredményei a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). Studia odonatol. hung. 6: [DÉVAI és MISKOLCZI 2000b]

4 MÜLLER Z. SZÁLLASSY N. JAKAB T. BÁRDOSI E. 2000: Adatok a Berek-laposa (Sárospatak) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 6: [MÜLLER et al. 2000] Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 6: 69 72, [STERNBERG, K. BUCHWALD, R. (bearb. und hrsg.) 1999: Die Libellen Baden- Württembergs. Band 1: Allgemeiner Teil; Kleinlibellen (Zygoptera). Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, 468 pp. (DÉVAI GY.) Studia odonatol. hung., Fasc. 7., 2001 NAGY, S. DÉVAI, GY. DELAUNE, R.D. DÉVAI, I. KISS, B. GRIGORSZKY, I. 2001: Aqualex: sampling device for quantitative collection of macroscopic organisms in densely vegetated emergent and/or submerged aquatic environments. Studia odonatol. hung. 7: [NAGY et al. 2001] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2001: Alapvetés a szitakötıkkel (Insecta: Odonata) végzett hosszú távú biodiverzitás-monitorozáshoz a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). Studia odonatol. hung. 7: [DÉVAI és MISKOLCZI 2001] MÜLLER Z. JAKAB T. SZÁLLASSY N. 2001: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 7: [MÜLLER et al. 2001] Miniszteri rendelet ismertetése. Studia odonatol. hung. 7: 59 60, A környezetvédelmi miniszter 13/2001. (V.9.) KöM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentıs növényés állatfajok közzétételérıl. Magyar Közlöny 2001/53: (DÉVAI GY. MÜLLER Z.) Studia odonatol. hung., Fasc. 8., 2005 EGYED M. KRUPINSZKI L. 2005: Adatok a Tisza-tó és környéke szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 8: [EGYED és KRUPINSZKI 2005] DÉVAI GY. MISKOLCZI M. KÁTAI J. JAKAB T. MÜLLER Z. 2005: Alapvetés a Boroszló-kerti-hullámtéröblözet szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 8: [DÉVAI et al. 2005] KÉZÉR K. MÓRA A. MÜLLER Z. OLAJOS P. 2005: Adatok a Boroszló-kerti-Holt- Tisza szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 8: [KÉZÉR et al. 2005] Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 8: 57 72, MÜLLER Z. 2001: Szitakötı-fajegyüttesek tér- és idıbeli változásainak szünbiológiai elemzése. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kézirat. Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, 11 pp. (In: Studia odonatol. hung. 8: 58 72, 2005) [Szakmai hírek 2005a] Studia odonatol. hung., Fasc. 9., 2005 JAKAB T. MÜLLER Z. DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2005: Adatok a Tisza-tó és környéke szitakötı-faunájához (Odonata) az évi győjtések és megfigyelések alapján. Studia odonatol. hung. 9: [JAKAB et al. 2005a]

5 JAKAB T. MÜLLER Z. DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2005: Adatok a Tisza-tó és környéke szitakötı-faunájához (Odonata) a évi győjtések és megfigyelések alapján. Studia odonatol. hung. 9: [JAKAB et al. 2005b] Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 9: 57 74, JAKAB T. 2005: A Tisza-tó és a Közép-Tisza szitakötı-fajegyütteseinek (Insecta: Odonata) összehasonlító elemzése. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kézirat. Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, 17 pp. (In: Studia odonatol. hung. 9: 58 74, 2005) [Szakmai hírek 2005b] Studia odonatol. hung. 10, 2009, 148 pp. BÁNKUTI K. 2009: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 10: MÜLLER Z. MÁTYUS B.I. 2009: A Tisza magyarországi és a fıbb mellékfolyók torkolatközeli szakaszán 2004-ben végzett két vizsgálatsorozat odonatológiai eredményei. Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2009: A Lónyay-fıcsatorna évi hidroökológiai állapotfelmérésének odonatológiai eredményei. Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. JAKAB T. CSÉPES E. MÁDI P.P. MÁTYUS B.I. SCHMIDT A. 2009: Adatok a Tisza-mente szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. WITTNER I. 2009: A felsı-tisza-vidéki holtmedrek évi állapotfelmérésének odonatológiai eredményei. Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. JAKAB T. WITTNER I. 2009: Adatok 11 felsı-tiszavidéki holtmeder szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 10: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. JAKAB T. 2009: A Bodrogközben végzett évi odonatológiai felmérések eredményei. Studia odonatol. hung. 10: VASS I. 2009: A Hemianax ephippiger (BURMEISTER, 1839) újabb elıfordulása Magyarországon]. Studia odonatol. hung. 10: VASS I. SZILÁGYI G. 2009: A Hemianax ephippiger (BURMEISTER, 1839) Magyarországon. Studia odonatol. hung. 10: Doktori (PhD) tézisek. Studia odonatol. hung. 10: , SZÁLLASSY M.N. 2005: Fluktuáló aszimmetria, territorialitás, párzási siker és túlélés a mocsári szitakötınél (Libellula fulva, Müller 1764). Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kézirat, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Debrecen, 27 pp. (In: Studia odonatol. hung. 10: , 2009). Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 10: , DÉVAI GY. 2009: MAGYAR CHIRODON Alapítvány. Studia odonatol. hung. 10: 148. Studia odonatol. hung. 11, 2010, 100 pp. TÓTH S. 2010: Adatok Hejıbába és környéke szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: 5 18.

6 TÓTH S. 2010: Adatok a Tiszatarjáni-Holt-Tisza szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: TÓTH S. 2010: Adatok a Mártélyi Tájvédelmi Körzet szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: TÓTH S. 2010: Adatok a Velencei-tó szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: A Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzetben 1987-ben végzett szitakötıgyőjtések (Odonata) eredményei. Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: Adatok a Drávamelléki-síkság szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: Adatok a Zselic szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: Adatok a Mecsek-vidék és a Villányi-hegyvidék szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2010: Adatok a Balaton és környéke szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 11: A szitakötıkrıl Túl az odonatológián. Studia odonatol. hung. 11: 93 94, Tiszavirág (KEREZSI GRÉTA fabulája). Studia odonatol. hung. 11: 94, Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 11: , Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány évi tevékenységérıl; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére. Studia odonatol. hung. 11: , Studia odonatol. hung. 12, 2011, 96 pp. SZALAY P.É. GYULAVÁRI H.A. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. CSERHÁTI CS. DÉVAI GY. 2011: A zöld légivadász (Erythromma viridulum CHARPENTIER, 1840) négy északkelet-magyarországi populációból származó hím imágóinak összehasonlító morfometriai elemzése. Studia odonatol. hung. 12: TÓTH S. 2011: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 12: DÉVAI GY. 2011: A Természettudományi Múzeum munkatársai által a Hortobágyi Nemzeti Park kutatási programja keretében győjtött szitakötık (Odonata) faunisztikai adatai. Studia odonatol. hung. 12: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok a Hortobágy szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 12: FARKAS A. JAKAB T. 2011: Adatok a Felsı-Tisza-vidék szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 12: Doktori (PhD) tézisek. Studia odonatol. hung. 12: 77 92, NAGY H.B. 2010: A mocsári szitakötı (Libellula fulva Müller, 1764) populációdinamikája a Bihari-sík kisvízfolyásaiban. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kézirat, Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Debrecen, I + 25 pp. (In: Studia odonatol. hung. 12: 78 92, 2011).

7 Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 12: 93 95, 2011 BROOKS, S. (edit.) 2010: Field guide to the dragonflies and damselflies of Great Britain and Ireland. 4th revised edition. British Wildlife Publishing, Gillingham, 160 pp. (SZALAY P.É.) Studia odonatol. hung. 13, 2011, 112 pp. VAJDA CS. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. DÉVAI GY. 2011: A foltosszárnyjegyő rabló [Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798)] egy északkelet-magyarországi imágópopulációjának morfometriai felmérése]. Studia odonatol. hung. 13: TÓTH S. CSIBY M. AMBRUS A. 2011: Adatok a Nyugat-magyarországi-peremvidék szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: ROZNER GY. 2011: Adatok Magyarország szitakötı-faunájához (Odonata) az december 31-ig végzett szórványgyőjtéseim alapján. Studia odonatol. hung. 13: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok a Bereg Szatmári-síkság szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: szitakötı- DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok a Báb-tava és a Nyíres-tó faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok a Nyírség szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. 2011: Adatok Bátorliget szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: FARKAS A. JAKAB T. 2011: Adatok a Borsodi-Tisza-hullámtér szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 13: A szitakötıkrıl Túl az odonatológián. Studia odonatol. hung. 13: 97 98, 2011 Bélyegblokk: Magyarország állatvilága (IV), Biodiverzitás éve Studia odonatol. hung. 13: 97 98, Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 13: , 2011 KALKMAN, V.J. BOUDOT, J-P. BERNARD, R. CONZE, K-J. DE KNIJF, G. DYATLOVA, E. FERREIRA, S. JOVIĆ, M. OTT, J. RISERVATO, E. SAHLÉN, G. (comp.) 2010: European red list of dragonflies. Publications Office of the European Union, Luxembourg, VIII + 28 pp. (JAKAB T.) Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 13: , 2011 Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány évi tevékenységérıl; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére). Studia odonatol. hung. 13: , Studia odonatologica hungarica 14, 2012, 116 pp. NAGY ZS. VAJDA CS. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. DÉVAI GY. 2012: A réti rabló (Lestes dryas KIRBY, 1890) hím és nıstény imágóinak morfometriai felmérése. Studia odonatol. hung. 14: HORVÁTH G. MÁRTON J. 2012: Adatok a Tisza-mente Csongrád és Röszke közötti szakaszának szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 14:

8 DÉVAI GY. MISKOLCZI M. JAKAB T. 2012: Adatok a Nagy-morotva (Rakamaz és Tiszanagyfalu) szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 14: DÉVAI GY. MISKOLCZI M. DÉVAI E. 2012: Adatok a Bükk-vidék szitakötı-faunájához (Odonata) az imágók felmérése alapján. Studia odonatol. hung. 14: DÉVAI GY. 2012: A Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai által a Bükki Nemzeti Park kutatási programja keretében győjtött szitakötık (Odonata) faunisztikai adatai. Studia odonatol. hung. 14: VIZSLÁN T. 2012: Adatok Sajóbábony környékének szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 14: KIS O. VAJDA CS. KÉZÉR K. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. CSERHÁTI CS. GYULAVÁRI H.A. DÉVAI GY. 2012: A nagy foltosrabló [Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)] egy magyarországi szikes vízi imágópopulációjának morfometriai jellemzése. Studia odonatol. hung. 14: A szitakötıkrıl Túl az odonatológián. Studia odonatol. hung. 14: DÉVAI GY. 2012: Gondolatok egy elmaradt kiállítás kapcsán. Studia odonatol. hung. 14: Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 14: , Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány évi tevékenységérıl; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére). Studia odonatol. hung. 14: , Studia odonatol. hung 15, 2013, 154 pp. DÉVAI GY. HORVÁTH K. NAGY S.A. 2013: In memoriam DÉVAI ISTVÁN ( ). Studia odonatol. hung. 15: 5 8. SZALAY P.É. SZEGHALMY SZ. KIS O. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. FAZEKAS A. DÉVAI GY. 2013: Alapadatok a sávos szitakötı [Calopteryx splendens (HARRIS, 1782)] konyári-kállói imágópopulációjának morfometriai elemzéséhez. Studia odonatol. hung. 15: VAJDA CS. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. CSERHÁTI CS. DÉVAI GY. 2013: A lomha rabló [Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823)] egy északkelet-magyarországi imágó-populációjának morfometriai jellemzése. Studia odonatol. hung. 15: KIS O. VAJDA CS. GYULAVÁRI H.A. SZABÓ L.J. MISKOLCZI M. DÉVAI GY. 2013: A keleti zöld rabló (Chalcolestes parvidens ARTOBOLEVSKII, 1929) egy északkelet-magyarországi imágópopulációjának morfológiai jellemzése. Studia odonatol. hung. 15: BERZI-NAGY L. FARKAS A. JAKAB T. SZABÓ L.J. DÉVAI GY. 2013: A sárgás szitakötı [Gomphus flavipes flavipes (CHARPENTIER, 1825)] exuviumainak morfometriai adatai hat tiszai populációban. Studia odonatol. hung. 15: DÉVAI GY. KÁTAI J. MISKOLCZI M. 2013: Újabb adatok a Bereg Szatmári-síkság szitakötı-faunájához (Odonata) az imágók felmérése alapján. Studia odonatol. hung. 15: FARKAS A. MÓRA A. DÉVAI GY. 2013: Adatok a Duna szitakötı-faunájához (Odonata) a Szentendrei-szigetet közrefogó fı- és mellékágnál végzett felmérések alapján. Studia odonatol. hung. 15:

9 VISKI V.B. JAKAB T. MISKOLCZI M. VINCZE A. GRIGORSZKY I. SZABÓ L.J. DÉVAI GY. 2013: Adatok a Konyári-Kálló szitakötı-faunájához (Odonata). Studia odonatol. hung. 15: JAKAB T. 2013: Miniszteri rendelet ismertetése. Studia odonatol. hung. 15: Könyvismertetés. Studia odonatol. hung. 15: , 2013 МАТУШКІНА, Н.О. ХРОКАЛО, Л.А. 2002: Визначник бабок (Odonata) України: личинки та екзувії. Учбовий посібник для студентів біологічних спеціальностей. Фітосоціоцентр, Київ, 72 pp. (KOLOZSVÁRI I.) Szakmai hírek. Studia odonatol. hung. 15: , 2013 Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány évi tevékenységérıl; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére. Studia odonatol. hung. 15: Studia odonatol. hung., Suppl. 1, 2010, 124 pp. SZABÓ J. 2010: Elıszó. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: 5 6. SZABÓ, J. 2010: Preface. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: 7 8. LAJTER I. MÓRA A. GRIGORSZKY I. NAGY S.A. DÉVAI GY. 2010: A Tisza magyarországi és a fıbb mellékfolyók torkolatközeli szakaszának jellemzése vízi makroszkopikus gerinctelen állatközösségekkel. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: Szakmai hírek. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: , 2010 Trans-Tisa Hydroecological Scientific Cooperation Network. Studia odonatol. hung., Suppl. 1: 124.

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 139 144 Adatok a Dunántúl Odonata faunájához VIZSLÁN TIBOR ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Transdanubia) - Data on 2486 specimen belonging

Részletesebben

ADATOK A VELENCEI-TÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJÁHOZ (ODONATA)

ADATOK A VELENCEI-TÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) 111 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 33: 111 123, 2015 ADATOK A VELENCEI-TÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) FARKAS ANNA 1 * MÉRŐ THOM AS OLIVER 2 MÓRA ARNOLD 3 1 1141 Budapest, Tornóc u. 27. 2 Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Személyi adatok. Szakmai önéletrajz

Személyi adatok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: dr. Móra Arnold Anyja neve: Kiss Ilona Születési idı: 1978. február 06. Születési hely: Szolnok Állandó lakcím: 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 6. Telefon: 20-910-9290 e-mail: marnold@tres.blki.hu,

Részletesebben

Adatok a Cserehát Odonata faunájához

Adatok a Cserehát Odonata faunájához FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 133 137 Adatok a Cserehát Odonata faunájához VIZSLÁN TIBOR ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Cserehát) Data on 1977 specimen belonging to 37

Részletesebben

Adatok Északkelet-Magyarország Odonata faunájához

Adatok Északkelet-Magyarország Odonata faunájához FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 179 188 Adatok Északkelet-Magyarország Odonata faunájához HUBER ATTILA KOVÁCS TIBOR AMBRUS ANDRÁS ABSTRACT: (Data to the Odonata fauna of North-East

Részletesebben

Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) II.

Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) II. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 99 108 Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) II. VIZSLÁN TIBOR PINGITZER BEÁTA ABSTRACT: (Contribution to the knowledge of the dragonfly

Részletesebben

STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA FASCICULUS 12

STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA FASCICULUS 12 Studia odonatol. hung. Fasc.12 2011 HU ISSN 1217 453X STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA FASCICULUS 12 DEBRECEN, 2011 Szerkesztı Bizottság Editorial Board G Y. D É V A I (felelıs szerkesztı responsible editor)

Részletesebben

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II.

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2001 25: 127-134 Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II. VIZSLÁN TIBOR PINGITZER BEÁTA ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Transdanubia II.) Data on 3052

Részletesebben

Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III.

Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2010 34: 29 35 Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III. KOVÁCS TIBOR & AMBRUS ANDRÁS ABSTRACT: (Larval and exuvial data to the Odonata fauna

Részletesebben

Kreditszám: 3 Számonkérés módja: kollokvium (írásbeli)

Kreditszám: 3 Számonkérés módja: kollokvium (írásbeli) A tárgy neve: Élővilág-védelmi információrendszer (előadás) Tantárgyfelelős: Dr. Dévai György, DSc (az MTA doktora), egyetemi tanár A tárgy oktatója: Dr. Dévai György, DSc (az MTA doktora), egyetemi tanár

Részletesebben

THE ODONATA FAUNA OF THE SAJÓ RIVER. of Science and Technology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, H-4032 Debrecen, Hungary

THE ODONATA FAUNA OF THE SAJÓ RIVER. of Science and Technology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, H-4032 Debrecen, Hungary 27 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 31: 27 39, 2013 A SAJÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJA (ODONATA) FARKAS ANNA 1 POLYÁK LÁSZLÓ 2 MÓRA ARNOLD 3 LENGYEL SZABOLCS 2 1 Debreceni Egyetem, TEK, TTK, Hidrobiológiai Tanszék,

Részletesebben

Szitakötők faunisztikai vizsgálata a Szigetközben

Szitakötők faunisztikai vizsgálata a Szigetközben Szitakötők faunisztikai vizsgálata a Szigetközben KOVácS TIBOr és AMBruS AnDráS Összefoglalás Kulcsszavak Odonata, lárva, exuvium, faunisztika, természetvédelem, Szigetköz Faunistical Studies on the Odonata

Részletesebben

CONTRIBUTION TO THE ODONATA FAUNA OF THE RIVERS IN THE KÖRÖS MAROS NATIONAL PARK, HUNGARY, WITH SPECIAL EMPHASIS ON GOMPHIDAE. PART II.

CONTRIBUTION TO THE ODONATA FAUNA OF THE RIVERS IN THE KÖRÖS MAROS NATIONAL PARK, HUNGARY, WITH SPECIAL EMPHASIS ON GOMPHIDAE. PART II. 135 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 33: 135 151, 2015 CONTRIBUTION TO THE ODONATA FAUNA OF THE RIVERS IN THE KÖRÖS MAROS NATIONAL PARK, HUNGARY, WITH SPECIAL EMPHASIS ON GOMPHIDAE. PART II. A. FARKAS 1 *

Részletesebben

Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park működési területén

Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park működési területén Crisicum 3. pp.141-156. Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park működési területén Juhász Péter Kiss Béla Olajos Péter Grigorszky István Bevezetés Munkánk a

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, G. VASAS, I. MIKLÓS S.A. NAGY, I. PÓCSI, ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 33, 2015 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA Tanuló neve: Alföldi Bence Tanuló osztálya: 5.B Tanuló oktatási azonosítója: 70000000002 Tanuló neve: Balatoni Márton Tanuló osztálya: 5.B Tanuló oktatási azonosítója: 70000000019 Tanuló neve: Bicskei

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Kutatási pályázatok, ösztöndíjak:

Szakmai Önéletrajz. Kutatási pályázatok, ösztöndíjak: Személyes adatok: Név: Kálmán Zoltán Születési hely, idő: Siófok, 1976.05.08. Cím: 8651 Balatonszabadi Vak Bottyán u. 118/a Tel.: +36/20/259-92-47 e-mail: kalmanz@gamma.ttk.pte.hu Szakmai Önéletrajz Tanulmányok:

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

A középiskolai munka néhány mutatója (elemzés, értékelés, alkalmazás)

A középiskolai munka néhány mutatója (elemzés, értékelés, alkalmazás) FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A középiskolai munka néhány mutatója (elemzés, értékelés, alkalmazás) 1. Elızetes megjegyzések A 173 oldalas A középiskolai munka néhány mutatója

Részletesebben

A ZÖLD LÉGIVADÁSZ (ERYTHROMMA VIRIDULUM CHARPENTIER, 1840) KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ VÍZTEREKBŐL SZÁRMAZÓ HÍM IMÁGÓINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ MORFOMETRIAI ELEMZÉSE

A ZÖLD LÉGIVADÁSZ (ERYTHROMMA VIRIDULUM CHARPENTIER, 1840) KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ VÍZTEREKBŐL SZÁRMAZÓ HÍM IMÁGÓINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ MORFOMETRIAI ELEMZÉSE 145 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 145 156, 2009 A ZÖLD LÉGIVADÁSZ (ERYTHROMMA VIRIDULUM CHARPENTIER, 1840) KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ VÍZTEREKBŐL SZÁRMAZÓ HÍM IMÁGÓINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ MORFOMETRIAI ELEMZÉSE KÉZÉR

Részletesebben

A FOLYAMI SZITAKÖTŐK (ODONATA: GOMPHIDAE) ELŐFORDULÁSA MA- GYARORSZÁGON A LÁRVA- ÉS EXUVIUMADATOK ALAPJÁN

A FOLYAMI SZITAKÖTŐK (ODONATA: GOMPHIDAE) ELŐFORDULÁSA MA- GYARORSZÁGON A LÁRVA- ÉS EXUVIUMADATOK ALAPJÁN 53 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 53 65, 2008 A FOLYAMI SZITAKÖTŐK (ODONATA: GOMPHIDAE) ELŐFORDULÁSA MA- GYARORSZÁGON A LÁRVA- ÉS EXUVIUMADATOK ALAPJÁN JAKAB TIBOR 1 DÉVAI GYÖRGY 2 1 Kossuth Lajos Gimnázium,

Részletesebben

A Tisza ukrajnai felső szakaszának szitakötő élőhelyei Kolozsvári I.

A Tisza ukrajnai felső szakaszának szitakötő élőhelyei Kolozsvári I. A Tisza ukrajnai felső szakaszának szitakötő élőhelyei Kolozsvári I. Bevezetés A Tisza szerepe a Kárpát-medencében mind társadalmi, mind ökológiai szempontból meghatározó, ennek ellenére kárpátaljai szakaszának

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tanulmányok: - 1996-2000: TÁSI-AKG, Pécs - 2002-2009: A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Biológushallgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tanulmányok: - 1996-2000: TÁSI-AKG, Pécs - 2002-2009: A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Biológushallgató Személyes adatok: Név: Soós Nándor Születési hely, idő: Marcali, 1976. 11. 11. Cím: 7763 Áta Kossuth L. u. 59 Tel.: +36/30/364 56 20 e-mail: nandorsoos@gmail.com SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Tanulmányok: - 1996-2000:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000 7. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhet legmagasabb támogatási támogatási összeg A B C 1. LEADER HACS neve A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési

Részletesebben

ADATOK A FOLYAMI SZITAKÖTŐK (ODONATA: GOMPHIDAE) ÉSZAKKELET- MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSÁHOZ LÁRVAVIZSGÁLATOK ALAPJÁN

ADATOK A FOLYAMI SZITAKÖTŐK (ODONATA: GOMPHIDAE) ÉSZAKKELET- MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSÁHOZ LÁRVAVIZSGÁLATOK ALAPJÁN 67 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 26: 67 74, 2011 ADATOK A FOLYAMI SZITAKÖTŐK (ODONATA: GOMPHIDAE) ÉSZAKKELET- MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSÁHOZ LÁRVAVIZSGÁLATOK ALAPJÁN FICSÓR MÁRK Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület "Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1.

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1. A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V. 18.) számú közleménye a a LEADER Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

DEBRECENI PEDAGÓGIAI NAPOK

DEBRECENI PEDAGÓGIAI NAPOK DEBRECENI PEDAGÓGIAI NAPOK 2005. ÁPRILIS 4-6. MEGHÍVÓ Az iskola dolga, hogy megtaníthassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

VIII. MAVIGE. VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia. Program és összefoglalók. Jósvafő, 2011. április 14-16.

VIII. MAVIGE. VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia. Program és összefoglalók. Jósvafő, 2011. április 14-16. VIII. MAVIGE VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia Program és összefoglalók Jósvafő, 2011. április 14-16. Szerkesztette: Bereczki Csaba A konferencia szervezői A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

I. körlevél. III. MaViGe Makroszkópikus vízi gerinctelenek kutatási konferencia Göd, 2006. április 13 14.

I. körlevél. III. MaViGe Makroszkópikus vízi gerinctelenek kutatási konferencia Göd, 2006. április 13 14. I. körlevél III. MaViGe Makroszkópikus vízi gerinctelenek kutatási konferencia Göd, 2006. április 13 14. Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk! Ezúton szeretettel meghívjuk az III. MaViGe Makroszkópikus

Részletesebben

Traducere și interpretare, engleză-maghiară, E0 Fordító és tolmács, angol-magyar, E0 Data afișării / Kifüggesztve: 2014/07/19

Traducere și interpretare, engleză-maghiară, E0 Fordító és tolmács, angol-magyar, E0 Data afișării / Kifüggesztve: 2014/07/19 Traducere și interpretare, engleză-maghiară, E0 Fordító és tolmács, angol-magyar, E0 Data afișării / Kifüggesztve: 04/07/9 Nr Sorszám Numele și prenumele Név Nr carnet concurs Nota obținută Szász A. Bernadett-Brigitta

Részletesebben

Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera: Hydrophilidae)

Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera: Hydrophilidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 211 216 Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera: Hydrophilidae) CSABAI ZOLTÁN ABSTRACT:

Részletesebben

Továbbtanulás, pályakövetés

Továbbtanulás, pályakövetés Továbbtanulás, pályakövetés 2002-2003 Gimnázium, Idegenforgalmi szakközépiskola, Vendéglátóipari 199 fő % szakközépiskola 70 43 71 44 szakképzésre 49 30 2003-2004 Gimnázium 102 fő % 51 50 49 48 szakképzésre

Részletesebben

TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK, TÁJÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM A DUNA TISZA KÖZÉN

TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK, TÁJÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM A DUNA TISZA KÖZÉN TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK, TÁJÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM A DUNA TISZA KÖZÉN Dóka Richárd * 1. Bevezetés A táj lényegi tulajdonsága, hogy folytonosan és többé-kevésbé dinamikusan változik. A tájváltozások eredetük

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2014. április 2-3, Siófok Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton Erőss Anita,

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Lárvaadatok az Aggtelek Rudabányai-hegyvidék és a Putnoki-dombság tegzesfaunájához (Trichoptera)

Lárvaadatok az Aggtelek Rudabányai-hegyvidék és a Putnoki-dombság tegzesfaunájához (Trichoptera) FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 245 251 Lárvaadatok az Aggtelek Rudabányai-hegyvidék és a Putnoki-dombság tegzesfaunájához (Trichoptera) MÓRA ARNOLD & CSABAI ZOLTÁN ABSTRACT: (Contribution

Részletesebben

Adatelemzés kommunikációs dosszié ADATELEMZÉS. ANYAGMÉRNŐK NAPPALI MSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Adatelemzés kommunikációs dosszié ADATELEMZÉS. ANYAGMÉRNŐK NAPPALI MSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ADATELEMZÉS ANYAGMÉRNŐK NAPPALI MSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám,

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Timári Géza Dr.

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

43. Rajkai Emlékverseny "Fussunk együtt a Naplóval"

43. Rajkai Emlékverseny Fussunk együtt a Naplóval 5000-10000m beérkezési sorrend 01 809 Sós Barnabás 1973 Ebesi Sportbarátok 17:14 5 02 804 Szakál László 1973 DEVAK 17:25 5 03 802 Kiss Márton 1972 Debrecen 17:47 5 04 702 Ferenczi Nikolett 2001 DSC-SI

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. BORBÉLY, J. HARANGI, GY. LAKATOS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC.

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 13. szám 2013. április 8. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 13. szám 2013. április 8. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 13. szám 2013. április 8. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Munkaszervezet irodájának címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.

Munkaszervezet irodájának címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. Tamási és Térsége LEADER Egyesület 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Vívó Diákolimpia Országos Döntő Fiú Párbajtőr Egyéni V. Korcsoport (1999-2000) Szolnok, 2016. március 19.

Vívó Diákolimpia Országos Döntő Fiú Párbajtőr Egyéni V. Korcsoport (1999-2000) Szolnok, 2016. március 19. Vívó Diákolimpia Országos Döntő Fiú Párbajtőr Egyéni Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Szigetvári Andrea Budakalász Orvos: Dr. Nagy Imre Versenybírók: Babinszki Dorottya DHSE-PMD Badacsonyi

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Név Képviselő neve Település Cím. A PUSZTÁÉRT ALAPÍTVÁNY Szilágyi Gábor Debrecen Sumen u. 2. BIOSZFÉRA EGYESÜLETKotsis Árpád Debrecen Epreskert u.

Név Képviselő neve Település Cím. A PUSZTÁÉRT ALAPÍTVÁNY Szilágyi Gábor Debrecen Sumen u. 2. BIOSZFÉRA EGYESÜLETKotsis Árpád Debrecen Epreskert u. Név Képviselő neve Település Cím A PUSZTÁÉRT ALAPÍTVÁNY Szilágyi Gábor Debrecen Sumen u. 2. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI Sitery Csaba KOORDINÁCIÓS Debrecen BIZOTTSÁG Sumen u. 2. BIOSZFÉRA EGYESÜLETKotsis

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1 A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1. Duhay Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,

Részletesebben

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgy megnevezése: TURIZMUS FÖLDRAJZ (Mo.) Kontaktórák száma: 2+0 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy kódja: A tantárgy

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Dr. Brusznyai Árpád emlékverseny 2015. május 3. Veszprém

Vívó diákolimpia országos döntő Dr. Brusznyai Árpád emlékverseny 2015. május 3. Veszprém Vívó diákolimpia országos döntő Dr. Brusznyai Árpád emlékverseny 2015. május 3. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ETV-ERŐTERV Rt. ENERGETIKAI TERVEZŐ ÉS VÁLLALKOZÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1450 Budapest, Pf. 111. 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. Tel.: (361) 455-3600 Fax.: (361) 218-5585 PAKSI ATOMERŐMŰ 1-4. BLOKK A PAKSI ATOMERŐMŰ

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL Csatári Bálint * 1. Bevezetı Kétségtelenül izgalmas szellemi kihívás és vállalkozás egy viszonylag rövid, esszészerő tanulmányban összegezni

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: Tengerszem

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 244/1997. (X.27.) számú h a t á r o z a t a a bírósági ülnökök választásáról A közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV tv. 10. j.)

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények Jogutódlás ( 111 ) 137.203 ( 732 ) V-CONTACT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szada (HU) ( 111 ) 138.088 ( 732 ) Scottish & Newcastle

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Állami és minisztériumi elismerések átadása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban 2015. március 16.

Állami és minisztériumi elismerések átadása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban 2015. március 16. Állami és minisztériumi elismerések átadása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban 2015. március 16. Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetés A földtudomány területén elért kiemelkedő

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

NYÍLT HOZZÁFÉRÉS ÉS INTÉZMÉNYI

NYÍLT HOZZÁFÉRÉS ÉS INTÉZMÉNYI NYÍLT HOZZÁFÉRÉS ÉS INTÉZMÉNYI REPOZITÓRIUMOK: ELEKTRONIKUS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS FELSİOKTATÁSI KÖRNYEZETBEN Karácsony Gyöngyi Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Áttekintés Felsıoktatási környezet

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

30/2007. (X. 18.) KvVM r. Az Abaligeti-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

30/2007. (X. 18.) KvVM r. Az Abaligeti-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról A lista a jogszabály számának sorrendjében tartalmazza az országos jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló miniszteri rendeletek címét 30/2007. (X. 18.) KvVM r. Az Abaligeti-barlang

Részletesebben

20 éves orvostalálkozó

20 éves orvostalálkozó 1. bejelentkezett 2. bejelentkezett 3. bejelentkezett 4. bejelentkezett 5. bejelentkezett 6. bejelentkezett 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. bejelentkezett 16. címe ismeretlen 17. 18. nem tud jönni 19.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta.

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta. BESZÁMOLÓ A 2014. NOVEMBER 26-ÁN MEGRENDEZETT INTERDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL A rendezvény megvalósítását a azonosítószámú projekt támogatta. A rendezvény keretében a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 116.844 ( 732 ) Rolls-Royce plc., London (GB) ( 111 ) 116.882 ( 111 ) 116.883 ( 111 ) 116.885 ( 111 ) 117.370 ( 732 ) Franklin Electric Co., Inc., Fort Wayne,Indiana (US)

Részletesebben

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Cím (székhely): 3300 Eger, Szarvas tér 1. Cím: (kirendeltség) 3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73. Levelezési cím: Telefon: E-mail: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Levelezési cím: 3300

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása. Befogadóképessége 3. Ágyak száma. Irányítószám.

Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása. Befogadóképessége 3. Ágyak száma. Irányítószám. 1. 1/2010/P ######## 2010.07.15 1 Tógyerné Volyánszki Veronika Szederkényi 1/a 2. 2/2010/P ######## 2010.07.26 1 Tógyer és Son Kft. Szederkényi 1/a. /2010/P ######## DENT MARK Egészségügyi és Tompa Mihály

Részletesebben