Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981)"

Átírás

1 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BUNKÓCZI SÁNDOR DUDÁS ZOLTÁN HOGYAN TOVÁBB: PILÓTÁVAL VAGY NÉLKÜLE? Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981) A világ jelentősebb haderővel rendelkező országaiban az utóbbi 5-10 év során a pilóta nélküli repülőgépek a figyelem középpontjába kerültek, és a mai napig számos katonai kutatás tárgyát képezik. A 70-es évek óta lezajlott háborúk tapasztalatai bebizonyították, hogy a pilóta nélküli légi járművek hatásosan és eredményesen alkalmazhatók hadműveleti, harcászati feladatok végrehajtására. Jelenleg a világ több mint 34 országában rendszeresítették ennek a légi járműnek legalább egy típusát, de az eszközt alkalmazó haderők száma napról napra nő. A pilóta nélküli repülőeszközök a szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkező hadseregekben egy viszonylag olcsó alternatívája lehet a bonyolult hírszerző, felderítő rendszereknek. A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK RÖVID TÖRTÉNETE A pilóta nélküli eszközök katonai alkalmazása azonban a II. világháborúig váratott magára. Az elsőként nagy mennyiségben bevetett ilyen típusú eszköz az Fi 103, közismertebb nevén a V 1 volt. A V 1 meghajtását a törzs fölé szerelt torló-sugárhajtómű biztosította. A ferdén emelkedő rámpaszerű sínszerkezetről indított eszköz repülési pályáját repülés közben nem lehetett változtatni. A V 1 nem rendelkezett semmiféle irányítási rendszerrel, csupán egy robotpilótaszerű stabilizáló rendszerrel látták el. Az amerikaiak B 17 repülőgépeket alakítottak át úgy, hogy a nélkülözhető fedélzeti berendezések helyére robbanóanyagot raktak. A repülőgép pilótával szállt fel, aki az útvonalra állást követően ejtőernyővel elhagyta a gépet, amely az üzemanyag fogytáig repült. A második világháborút követően az USA hadserege légvédelmi lőgyakorlataihoz kifejlesztette és több tízezres nagyságrendben gyártotta az OQ 19 64

2 HADTUDOMÁNY rádió-távirányítású, légi célként repülő eszközt, majd 1951-ben kezdődött meg a felderítő, illetve a fegyverrel felszerelt pilóta nélküli eszközök (továbbiakban PNR) fejlesztése. Az ötvenes években indult a sugárhajtóműves PNR-ek fejlesztése az USA-ban, elsősorban nagy sebességű és méretű légi célok imitálása érdekében. Az amerikai fejlesztésekkel párhuzamosan a Szovjetunióban is megkezdődtek a PNR kísérletek. Az ötvenes évek elején megindult a pilóta nélküli, ún. repülő lőszerek kifejlesztése, ami később a szovjet robotrepülőgépek alapjául is szolgált. Ezek közül a Regulusz, Matador és a P 5 típusokat célszerű megemlíteni. Erre az időszakra nyúlik vissza a német CL 89 fejlesztésének kezdete is, amely a ma is rendszerben lévő és korszerű CL 289 alapját képezte. A hatvanas évektől felgyorsultak az amerikai PNR fejlesztések. Ennek egyik oka az május 1-jén a Szovjetunió felett légvédelmi rakétával lelőtt U 2 felderítő repülőgép elvesztése volt. Ez az esemény megkérdőjelezte a korábbi felderítési koncepció folytathatóságát az USA-ban. A PNR-ek fejlesztését sürgette a kirobbanó kubai válság. A másik ok, ami a pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztését gyorsította, a vietnámi háború kiteljesedése volt. Az amerikai légierőt a harcok során nagy veszteségek érték, 1968 júniusáig 3000 repülőgépet vesztett. Ennél is érzékenyebben jelentkezett az elvesztett pilóták nagy száma novemberéig 1500 fő lezuhant, 2600-an megsebesültek és 722 pilóta eltűnt. A felderítési feladatokra készített pilóta nélküli repülőeszköz programot ismét elővették. Ezt követően a vietnámi hadszíntér a PNR-ek kifejlesztése próbaterületévé vált. A vietnámi háború során az USA a Model 147 típusú PNR 28 különböző változatát fejlesztették ki. A harctevékenységek alatt ezek az eszközök több mint 3400 bevetést teljesítettek, melyek 95%-a sikeres volt. A bevetések során légi fényképeket készítettek, dipólokat, megtévesztő célokat és propagandaanyagokat szórtak, valamint felderítették a szovjet SA 2 légvédelmi rakétafegyverek működési jellemzőit. A vietnámi háború befejezését követően a PNR-ek sikeres alkalmazási tapasztalatainak ellenére a katonai költségvetés jelentős csökkentése miatt a fejlesztési programok lelassultak. A hetvenes években Izrael vette át a pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztésében a vezető szerepet. Az Izrael által kifejlesztett PNR-ek a technikai megvalósítás magas műszaki színvonalát és alkalmazási elveiket tekintve alapjául szolgáltak számtalan mai korszerű PNR-nek. Az arab izraeli háborúkban elért sikerek és a felgyorsuló technikai fejlődés következtében a 80-as évek közepétől más országokban is beindultak a fejlesztési programok. A német Dasa-Dornier cégnél 1983-ban kezdték el a CL 89 korszerűsítését. Később a programba bekapcsolódott a francia SAT és a kanadai Canadair. Az új típust CL 289 jelzéssel 1986 óta gyártják ben állapodtak meg német és francia gyártók egy új PNR típus, a Brevel kifejlesztéséről. 65

3 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A fejlesztési programok az Egyesült Államokban is újra indultak. A Compass Coup, majd az Acquila fejlesztési program keretében elért eredmények azonban nem hoztak áttörést. A 80-as évek végén kezdték fejleszteni a Gnat 750 típusjelű PNR-t, ami napjaink egyik legkorszerűbb pilóta nélküli eszközének a Predatornak képezte az alapját. Ugyanebben az időszakban született a Pioneer, amely az egyetlen teljes egészében működő amerikai PNR rendszer. Az első telepítés 1986-ban volt, mára 120 PNR-t gyártottak, és az egész világon üzemeltetik. Az ben, a Perzsa Öbölben lezajlott Sivatagi Vihar hadműveleteiben, valamint Jugoszlávia felbomlását követő háborúk során a békefenntartó és béketeremtő tevékenységekben a PNR-ek bizonyították képességeiket és nélkülözhetetlenségüket. Az igazán nagyütemű fejlesztési programok ez után, a kilencvenes évek közepétől indultak meg. A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK ELNEVEZÉSÉNEK VÁLTOZÁSA A pilóta nélküli repülőeszközöket, vagy ahogyan ma nevezik őket UAV 1 -okat kezdetben egyetlen egyszerű feladatra hozták létre, illetve használták. Segítségükkel lehetőség nyílt a légvédelmi csapatok és a repülőcsapatok számára, hogy éleslövészetekkel tegyék kiképzésüket valószerűbbé, anélkül hogy a célrepülőgép pilótáját veszélynek tennék ki. Később, más repülőeszközök hadi alkalmazásához hasonlóan egyszerűbb, például felderítési feladatok megoldására vetették be a korai példányaikat. Olcsók voltak, egyszerűek és nem igényeltek nagy felszálló mezőt, valamint összetett kiszolgáló berendezéseket. A hatvanas években két elnevezéssel illették őket. Egyik fajtájukat Drone-nak, azaz zúgónak hívták. Előre programozott, rögzített útvonalakon repültek mindenféle emberi beavatkozástól mentesen. Ezektől teljesen eltérő módon repültek az ún. RPV 2 -k, melyeket a repülőmodellekhez hasonlóan, ember irányított a távolból rádióberendezés segítségével. Maga az UAV, mint kifejezés a nyolcvanas évektől kezdett elterjedni. A megelőző évtizedek technikai fejlesztései nyomán a pilóta nélküli repülőgépek minőségileg új nemzedékét nevezték így. Ezek az eszközök már alapvetően az időközben kifejlesztett számítógép-vezérelt rendszerekre támaszkodtak. Modern robotpilóták, fly-by-wire rendszerek, kifinomult navigációs berendezések jelentek meg a repülőgépek fedélzetén, ezáltal ki lehetett küszöbölni azt a problémát, ami a korábbi RPV-k esetében adódott. A folyamatos távirányítás ugyanis folyamatos rádió kapcsolatot feltételezett a földi állomás és a repülő- 1 UAV Unmanned Ariel Vehicle Pilóta nélküli repülőeszköz. 2 RPV Remotly Piloted Vehicle Távirányított jármű. 66

4 HADTUDOMÁNY gép között, így zavarás viszonyai között vagy a rádióadó teljesítményét meghaladó hatótávolságok esetén irányítási problémák merültek fel. A pilóta nélküli repülő eszköz fogalma körül némi zavar tapasztalható mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban. Számos betűszó és angol kifejezés vonatkozik ugyanarra a fogalomra, megzavarva egymás jelentését. Ehhez adódik azután a magyar fordításból adódó további fogalmi zűrzavar. A magyar szakértők mentségére, meg kell jegyezzük, az eredeti angol kifejezések ebben az esetben nem fordíthatók le teljes szabatossággal magyarra. Itt és most nem vállalkozunk a fogalom újbóli körülírására, csupán a mögötte álló jelentéstartalom eddig talán figyelmen kívül hagyott rétegeire kívánjuk ráirányítani a figyelmet. Már csak azért is fontosnak tartjuk ezt, mert a pilóta nélküli repülőeszközök a hadviselésben minden bizonnyal nagy jövő előtt állnak, ezért már most fontos lehet közelebbről megismerkedni velük. Mielőtt a fogalom pontosabb magyarázásába kezdünk, fontos megjegyezni, az eszközöknek konkrétan mely csoportjáról beszélünk. Ide sorolunk minden olyan katonai célra felhasználható légi járművet, mely az indítás módjától függetlenül újra felhasználható és a repülést a fedélzetén tartózkodó pilóta nélkül, távirányítással vagy emberi beavatkozás nélkül hajtja végre. Nem tartoznak ebbe a csoportba azok az eszközök, melyek repülésüket és indításukat az UAV-okhoz hasonlóan hajtják végre, de a célpontot elérve megsemmisülnek. Ezért, a mégoly sok hasonlóság ellenére, például a nagy hatótávolságú irányított rakétákat nem sorolhatjuk az UAV-ok közé. Visszatérve az előző gondolatmenethez: a tárgyalt eszközök magyar elnevezései nem fedik pontosan az eredeti elnevezést. Könnyen lehetőséget adnak az említett eszközök összetévesztésére. Meg kell jegyezzük, hogy az eredeti angol kifejezés sem pontos, hiszen nem emeli ki, hogy itt kifejezetten katonai célra használt repülőeszközökről van szó. Az UAV betűszó, szó szerint ember nélküli légi járművet jelent. Ez a kifejezés a magyar szakirodalomban pilóta nélküli repülőgépként, pilóta nélküli repülőeszközként honosodott meg. Fontosnak tarjuk kiemelni, hogy ez alkalommal kifejezetten a már említett kritérumnak (újra felhasználhatóság) megfelelő eszközökről van szó, nem foglalkozunk azokkal az eszközökkel, melyeket a magyar szakirodalomban robotrepülőgépnek nevezünk. A meghatározást bonyolítja, hogy az UAV fogalma a technikai fejlesztések folytán tovább gazdagodott. Már nem csak ember nélküli (unmanned), hanem ún. lakatlan (uninhabited) légi járművekről is hallunk manapság. A két eltérő kifejezés, amely szerencsétlen módon ugyanazt a rövidített formát eredményezi, a korai UAVok már tárgyalt két fajtájához hasonlóan, a távvezérelt és a program alapján repülő eszközök megkülönböztetésére szolgál. A pilóta nélküli repülőeszköz jól használható fogalomnak és elfogadhatónak látszik, de önmagában nem 67

5 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK képes az UAV fogalmának teljes lefedésére. Amennyiben a PNR fogalmát általánosan, gyűjtőfogalomként használjuk, akkor különbséget kell tennünk azon kitételek alapján, amelyek az ember nélküli és a lakatlan tulajdonságokból adódnak. Egyes álláspontok szerint, bár a szakirodalom ebben nem teljesen egységes és következetes, lakatlannak (uninhabited) tekintjük azokat az eszközöket, melyek valamilyen emberi beavatkozás által hajtják végre feladatukat. Kézenfekvő, hogy azoknak a PNR-eknek, melyek fegyverzetet hordoznak, rendelkezniük kell az emberi beavatkozás bizonyos fokával, hiszen a fegyverzet alkalmazása nem történhet automatikusan. Jóllehet az ilyen PNR-ek a harci repülés egyes fázisait automatikusan, beavatkozás nélkül hajtják végre, a cél körzetében elengedhetetlen a fegyveralkalmazás jóváhagyása a távolból. Nyilván senki sem kíván elszabadult terminátorokat a harcmező felett, főként akkor, ha feladatukat a saját csapatok közelében hajtják végre, gyorsan változó körülmények között. A felfegyverzett PNR-ek természetesen később jelentek meg, mint ember nélküli társaik, ezért elnevezésükben nem elégedtek meg egyetlen jelzőnyi eltéréssel, de lássuk először a másik kategóriát! Az ember nélküli (unmanned) jelzővel illetett eszközök viszont mindenféle emberi beavatkozás nélkül képesek repülni és feladatukat végrehajtani, amely ez esetben alapvetően felderítés vagy megfigyelés lehet. Ezek a feladatok nem kívánják meg a fegyveralkalmazást és azt a fokozott rugalmasságot sem, amelyeket a harci PNR-ek esetében említettünk. A tárgyalt két kategória elkülönítését egy további jelző, a harci (combat) szó bevezetése könnyíti meg. Sajnos a következetlenség ez esetben (UCAV 3 ) is tapasztalható. Nyilvánvaló, hogy a harci, tehát felfegyverzett PNR egyszersmind lakatlan is kell legyen, mivel a fegyverzet alkalmazása megköveteli a távirányítás valamely fokát. Ennek megfelelően az a pilóta nélküli repülőeszköz, mely fegyverzettel bír, tehát megnevezésében szerepel a harci jelző, csak lakatlan lehet. Mégis, a nemzetközi szakirodalomban találkozunk olyan elnevezéssel, amely ellentmond ennek a logikának. Még rosszabb a helyzet a magyar fordítás esetében, mely itt inkább ferdítés, hiszen az említett eszközt, lakatlan légi harcjárműnek titulálja. Erről persze az olvasónak azonnal valamilyen páncélozott szárazföldi eszköz jut eszébe. Ezeken kívül még számtalan megnevezés forog, mely a pilóta nélküli repülőeszközöket jelöli (UCAR 4, TUAV 5, VTUAV 6 ), de most nem vállalkozunk 3 UCAV Uninhabited Combat Ariel Vehicle Lakatlan harci légi jármű. 4 UCAR Unmanned Combat Armed Rotorcraft Pilóta nélküli harci helikopter. 5 TUAV Tactical Unmanned Aerial Vehicle Harcászati pilóta nélküli repülő eszköz. 6 VTUAV Vertical Takeoff and Landing Unmanned Aerial Vehicle Függőelegesen fel- és 68 leszálló pilóta nélküli repülő eszköz.

6 HADTUDOMÁNY ezek bemutatására, hiszen azok következetlenségükkel csak tovább bonyolítanák a meghatározást. A probléma feloldása kétféleképp lehetséges. Az angol eredetű betűszavak meghagyásával vagy új magyar kifejezések alkotásával. Az első esetben ugyan nem szembesülünk a fordítás esetleges jelentéstorzító hatásával, viszont a kevésbé hozzáértő, idegen nyelvet nem ismerő olvasó számára megnehezítjük a fogalom megértését. Vonzóbb lehetőségnek látszik a pilóta nélküli repülőeszköz, mint fogalom következetes használata, hiszen ez mindenki számára érthető és szemléletesen tükrözi a fogalom tartalmát. A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK FELOSZTÁSA A Jane s magazin 1998-ban készített leltárja szerint 34 ország 241 különböző típusú pilóta nélküli repülőeszközt fejlesztett ki, amelyek eljutottak az alkalmazás vagy a tesztelés szintjéig. Ezek többségét 112 típus légi célok imitálására, valamint légvédelmi lőgyakorlatokon célanyagnak használták. A PNR-ek közül 78 típust légi felderítésre és célmegfigyelésre alkalmaztak, 15 típust pedig elektronikai hadviselési célból fejlesztettek ki. A katonai felhasználás mellett előtérbe került a civil területeken történő alkalmazás. Kutatási célokra és polgári felhasználásra 36 különböző típusú PNR-t gyártottak. A pilóta nélküli repülőeszközöket gyártó államok közül az első öt helyen a következők álltak: Egyesült Államok: 73 típus; Egyesült Királyság: 26 típus; Kanada: 17 típus; Izrael: 16 típus; Franciaország: 15 típus. Ez az óriási típusválaszték szükségessé teszi az eligazodás érdekében a pilóta nélküli repülőeszközök osztályozását. Egységes szempontokon alapuló felosztást nehéz készíteni, mert a PNR-ek a feladatok egyre bővülő körét képesek megvalósítani. Elvégezhető egyfajta osztályozás a jól mérhető fizikai paraméterek szerint. Ilyenek lehetnek: repülési magasság, sebesség, hatósugár, repülési időtartam szerinti kategorizálások (1. sz. táblázat). A mérhető paraméterek szerinti csoportosítások sem egységesek, mert a határok felosztásában a gyártók elsősorban a saját fejlesztéseiket veszik alapul. Így fordul az elő, hogy országonként, de egyes országokon belül is többféle felosztás él egymás mellett. 69

7 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A pilóta nélküli repülőgépek osztályozása 1. sz. táblázat Hatósugár közeli kis közepes nagy szerint 30 km km km 650 km felett Repülési magasság szerint Repülési időtartam szerint Repülési sebesség szerint (Forrás: FM fejezet) harcászati 4500 m közepes 7500 m nagy m 1-6 h 8-12 h h 24 h felett nem specifikus km/h km/h nem specifikus A korszerű pilóta nélküli repülőeszközök sárkányszerkezetük kialakítása szerint lehetnek: merevszárnyas kialakításúak; forgószárnyas kialakításúak. A hajtómű fajtája szerinti csoportosítás alapján a PNR lehet: légcsavaros hajtású; reaktív hajtású; kombinált hajtású. Az osztályozást elvégezhetjük a lehetséges feladatok alapján (2. sz. táblázat). A PNR-ek osztályozása lehetséges feladat szerint 2. sz. táblázat LEHETSÉGES FELADATOK TÁMOGATÁS HARC FELDERÍTÉS HARCI PNR FELDERÍTŐ PNR Célmegjelölés Harctér megvilágítás Átjátszás Zavarás Szállítás Röplap szórás Térképezés Légi harc Csapásmérés Légi lefogás Légi támogatás Légvédelem elnyomása Időjárás felderítés Műszaki felderítés ABV felderítés SIGINT IMINT A korszerű PNR-ek nélkülözhetetlenek a katonai, sőt a polgári tevékenységek során. A legújabb fejlesztések a többfunkciós alkalmazhatóságot szem előtt tartva folynak, ami megnehezíti a rendeltetés szerinti kategorizálást. Mielőtt 70

8 HADTUDOMÁNY lemondanánk a pilóta nélküli repülőeszközök feladat (rendeltetés) szerinti osztályozásáról, jusson eszünkbe, hogy a pilóta vezette repülőeszközök kategorizálásánál ezt a felosztást már elvégezték, amit mintaként felhasználhatunk. A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAI A pilóta nélküli repülőeszközök továbbfejlesztésének kérdése egyrészt koncepcionális alapokon, másrészt és talán nagyobbrészt technikai alapokon nyugszik. A 21. században várható veszélyek és kihívások elhárítása, kivédése a korábbiaktól jelentősen eltérő hadviselési elveket és eszközöket igényel. A történelem azt tanúsítja, hogy a harctevékenységek szükségszerűségei voltak azok a kényszerítő tényezők, melyek a parancsnokokat új eszközök felhasználására sarkallták. Ilyen új eszközök a pilóta nélküli légi járművek is. A 80-as évek eleje óta tartotta magát az az elképzelés, hogy a harctevékenységi körzet ellenőrzésére az ember vezette és pilóta nélküli repülőgépek, illetve pilóta nélküli helikopterek kombinációjára van szükség. A különböző pilóta nélküli eszközök alkalmazására a pilóta által vezetett eszközök mint a fő csapásmérő erők kiegészítéseként, azok feladatának előkészítésére és megkönnyítésére kerülhet sor. Az ezredfordulóra ez a paradigma megváltozni látszik, és várhatóan a 21. század követelményeinek megfelelő légierő fegyverzetében meghatározó szerepe lesz a pilóta nélküli csapásmérő repülőeszközöknek. A pilóta nélküli repülőgépek rendkívül összetettek, a haditechnika számos területének eszközeit egyesítik magukban. A haditechnikai fejlesztések egyegy új vívmánya szinte azonnal megjelenik a PNR tervezők asztalán, mint például a GPS, a szintetikus apertúrájú radar vagy a lopakodó technológia. Az évtizedek alatt összegyűjtött tapasztalatok alapján jelenleg is a világ számos kutatóintézete foglalkozik a pilóta nélküli repülőgépek kifejlesztésével. Az egyik legperspektivikusabb irány a repülőgépek és berendezéseinek miniatürizálása. A hasznos terhek súlycsökkenése által megnőhet a PNR-ek repülési ideje, hatósugara, valamint az elérhető nagyobb repülési magasság a megsemmisíthetőségüket is nehezítheti. A jelenlegi fejlesztésekből kétféle tendencia látszik körvonalazódni. Az egyik a csúcstechnológiát képviselő PNR fejlesztések, nagy anyagi ráfordításokkal. A másik a nagyon egyszerű kialakítású, olcsó, kisméretű, kevés hasznos teher szállítására alkalmas eszközök. A felderítési, megfigyelési feladatokra létrehozott pilóta nélküli repülőgép fejlesztések tekintenek vissza a leghosszabb múltra. Ebben a kategóriában létrehozott eszközök számos gyakorlaton és fegyveres konfliktusban, illetve 71

9 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK békefenntartó és béketeremtő akcióban bizonyították alkalmasságukat. Továbbfejlesztésük elsősorban a sebezhetőségük csökkentésére, hasznos terhük és műszaki-technikai paramétereinek javítására irányul. A múlt évezred végének gyors technikai fejlődése azonban leginkább a PNR-ek két új eszközcsaládjára hatott a leggyorsabban. A miniatürizálás arra irányul, hogy létrehozzák a pilóta nélküli repülőeszközök új csoportját a mikro PNR-eket. Már folynak azok a fejlesztések, melyek célja létrehozni olyan kis méretű PNR-t, aminek nagysága egyik dimenzióban sem haladja meg a 15 cmt. Az elképzelések szerint ezek a kis eszközök néhány dekagrammot nyomnak majd, és néhány grammnyi hasznos terhet szállíthatnak. Hatósugaruk km lesz, perces repülési idővel, km/h sebesség mellett. Az elképzelések szerint az önállóan harcoló kisalegységek harctevékenységéhez szolgáltatnak majd nélkülözhetetlen felderítési információkat. Alkalmasak lehetnek városi környezetben, és akadályokkal teli, nehezen belátható terepen felderítésre, megfigyelésre, de kismennyiségű robbanóanyag célba juttatására, katapultált pilóták feje fölött körözve koordinátákat sugározna a mentő egységeknek. További alkalmazási területnek tervezik a kis távolságú rádió átjátszást, rádióelektronikai, rádiótechnikai zavarást, valamint ABV felderítést. A technikai lehetőségek a pilóta nélküli repülőgép fejlesztések egy másik területén a mikro PNR-fejlesztéseknél is kecsegtetőbb eredményeket hoztak május 22-én végrehajtotta első tesztrepülését a X 45A típusjelű pilótanélküli csapásmérő repülőgép. A 60-as években kezdődtek azok a kísérletek, melyek célja a fegyverzettel ellátott pilóta nélküli repülőgép megalkotása volt, amelyek eddig nem eredményeztek jelentősebb áttörést ezen a területen. Az első fegyverzettel ellátott PNR-t a 60-as évek végén az amerikai légierőben alkalmazták. A Firebee PNR-t Maverick rakétákkal és lézervezérlésű bombákkal szerelték fel. Izrael légi indítású rádiólokátor elleni Delilah típusú eszközét tévesen a harci PNR-ek közé sorolják. Véleményünk szerint mivel a hordozó eszköz a cél megsemmisítésekor maga is megsemmisül azaz nem használható fel újra nem sorolható a PNR-ek közé, valahol az irányított lövedék és a robotrepülőgép közötti szürke sávban van a helye. Hasonló a helyzet a jelenleg fejlesztés alatt álló német Taifunnal is. Ezért természetes, hogy nagy érdeklődés kísérte és kíséri ma is az első korszerű és valóban a csapásmérő PNR kategóriába sorolható Boeing X 45A első bemutatkozását. Az elmúlt évben nyilatkozta Gordon England az US Navy (Amerikai Haditengerészet) parancsnoka: Valószínűleg a JSF (Joint Strike Fighter) lesz az utolsó ember vezette repülőgépprogram az Egyesült Államokban. A pilóta nélküli repülőgépek száma a mai helyzettel ellentétben valószínűleg meg fogja haladni az ember vezette repülőgépek számát. 7 7 X 45 first flight heralds unmanned combat era: Flight International, June 2002, 4. o. 72

10 HADTUDOMÁNY Az ellenséges légvédelem elnyomása során vannak a repülőgép személyzetek a legnagyobb veszélynek kitéve, ezért az első igazán korszerű pilóta nélküli csapásmérő repülőgép, az X 45 elsődleges feladatának a háború első napjának fegyverrendszereként a földi telepítésű légvédelem pusztítását tekintik. Emellett alkalmas lesz egyéb földfelszíni célpontok elleni csapásmérésre is. Ahhoz, hogy az X 45 észrevétlenül megközelíthesse az ellenséges légvédelmi eszközöket, olyan új, kis méretű és egyszerű külsőt hoztak létre a Boeing tervezői, mely optimális aerodinamikai tulajdonságokat, kis radarkeresztmetszetet, alacsony előállítási és fenntartási költségeket biztosít. Egy PNR költségei előreláthatólag az F 16CJ felére rúgnak mindössze. A fejlesztési program kétféle csapásmérő PNR kialakítását célozta meg. Az első amelynek már elkészült az első két példánya az X 45A típusjelzést kapta, és már túl van az első tesztrepülésen. A kísérleti PNR, amelyet egy F 124 GA 100 típusú hajtómű hajt, 8 m hosszú és szárnyainak fesztávolsága 10 m. Tervezett hatósugara 1200 km (650 nm), melyhez 1220 kg üzemanyagot szállít a beépített tartályaiban. A repülőeszköz 680 kg hasznos terhelést képes szállítani, mely a tervek szerint két kisméretű légi indítású csapdából, két nagyhatóerejű bombából, 12 db kisméretű bombából, két külső és egy belső üzemanyag póttartályból állhat. Az X 45A tároló konténerben szállítható lesz C 5 és C 17 repülőgépekkel. A helyzet meghatározó és döntéstámogató rendszerrel rendelkező operátor egy időben négy repülőeszközt képes irányítani. Az X 45A fejlesztési program előirányozza egy nagyobb, 11 m hosszú X 45B típusjelű PNR fejlesztését, melynek első tesztrepülését 2005-re tervezik. Az X 45B 910 kg hasznos terhet lesz képes szállítani, mely 8 db kisméretű bombából és két, egyenként 450 kg súlyú nagyhatóerejű bombából áll majd. Az X 45B-t nagyobb felbontású szintetikus apertúrájú radarral, rejtettebb fedélzeti elektronikával és légi utántöltő rendszerrel látják el. Az első 14 db X 45A gyártása 2006-ban kezdődik a légierő számára. 1. sz. ábra. A Boeing X 45A pilóta nélküli csapásmérő repülőgép első tesztrepülésén 73

11 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A légierő számára készülő PNR-en kívül a szárazföldi csapatok számára pilóta nélküli harci helikopter, a haditengerészet számára pilóta nélküli csapásmérő repülőgép fejlesztési programok kezdődtek az Egyesült Államokban. A pilóta nélküli harci helikopter kifejlesztésének célja csökkenteni a pilóták veszélyeztetését és megkönnyíteni a feladat végrehajtást a pilóta vezette harci helikopter személyzetek számára azzal, hogy mentesülnek az unalmas és veszélyes küldetések alól. A program során a pilóta vezette harci helikopterek képességeihez hasonló jellemzőkkel felruházott eszközt kívánnak létrehozni, amely moduláris hasznos terhek hordozására alkalmas, kis magasságon nagy túlélőképességgel rendelkezik. Önállóan és más rendszerekkel együttműködve képes feladatot megoldani, és amelynek beszerzési és fenntartási költségei nem haladják meg az Apache helikopter költségeinek 50-80%-át. Az eszközt multispektrális érzékelő rendszerekkel, halálos és nem halálos fegyverekkel tervezik felszerelni. A fejlesztési program idén kezdődött. Az első tesztrepülést 2005 végére tervezik, és a haderő 2009 végén kapja meg az első példányokat. A haditengerészet olyan többfeladatú pilóta nélküli harci repülőgép kifejlesztését tervezi, amely képes tengeri célpontok elleni csapásmérésre, az ellenséges légvédelem elnyomására és felderítési feladatok megoldására. A tervezett PNR váltaná le a repülőgép hordozókon állomásozó pilóta által vezetett eszközöket, ezért speciális követelményként határozták meg a repülőgép anyahajókon való felhasználhatóságot. Az elképzelések szerint egy anyahajóra többfeladatú haditengerészeti harci PNR-t telepítenek majd, melyek beszerzési és üzemeltetési költségei alacsonyabbak lesznek a pilóta által vezetett repülőgépek költségeinél. Az előzetes felmérések szerint az Egyesült Államok légiereje, szárazföldi hadereje és haditengerészete 2010-re rendelkezni fog az ellenség légvédelmi rendszerének lefogására, valamint felszíni célpontok elleni csapásmérésre alkalmas pilóta nélküli harci repülőeszközökkel. A tervezett koncepciót támogatók az elérhető költségvetési megtakarítást, az emberi élet (hajózó személyzet) megóvását és a PNR jobb manőverezőképességét hangsúlyozzák. Az ellenzők megkérdőjelezik, hogy az új eszköz hatékonyan fel tudja-e venni a harcot az ellenség pilóta által vezetett vadászrepülőivel. PILÓTÁVAL VAGY NÉLKÜLE? Tisztán látszik, hogy a felsorolt fejlesztések már a nem túl távoli jövőben készen állnak majd a pilóta kiiktatására az olyan fokozottan veszélyes küldetések végrehajtásakor, mint például a légvédelem elnyomása vagy a felszíni célpontok támadása. Egyes elemzők ennél sokkal tovább mennek, és már a légi szállítást is a PNR-ekre bíznák. Az összetettebb feladatokat tekintve, például a 74

12 HADTUDOMÁNY hagyományos légvédelmi szerepkört egyelőre nem fenyegetik a pilóta nélküli repülőeszközök. Nézzük, milyen előnyöket kínálnak a nyilvánvaló hátrányok mellett a PNR-ek. Amikor a PNR szóba kerül, a számtalan előny mellett általában négy érv kerül elő, ami alkalmazásukat alátámasztja. A PNR olcsó, kompakt kialakítású, nem kíván fejlett infrastruktúrát, de elsősorban emberéleteket kímél meg azáltal, hogy nem tartózkodik a fedélzetén pilóta. A PNR valóban olcsóbb (3. sz. táblázat), mint a hagyományos repülőeszközök, ha a fejlesztési és gyártási költségeket tekintjük. Ez természetesen a mai PNR-ekre igaz, hiszen a legújabb típusok fejlesztése már most is komoly összegeket szív el a párhuzamosan futó fejlesztésektől, ráadásul, ahogyan specializálódnak, várhatóan egyre drágábbak lesznek. Az amerikai PNR-ek fejlesztési költségei millió dollárban, földi berendezések nélkül, 1996-ban 3. sz. táblázat TÍPUS FEJLESZTÉSI KÖLTSÉG DARAB-ÁR Hunter 38 N/A Outrider 71,9 0,3 Pioneer 28,3 0,9 Predator 44,9 2 Dark Star 65,3 10 Global Hawk 55,4 10 Mindezen felül a bonyolult vezérlő rendszerek és a jól felkészített operátorok képzési költségei sem hagyhatók figyelmen kívül. A legmodernebb UCAR és UCAV várható beszerzési költségeit már most a hasonló hagyományos eszközök árának százalékában határozzák meg, és akkor még szót sem ejtettünk például a vezérlő rendszerek beszerzési árairól. A PNR másik hatalmas előnye a hagyományos eszközökkel szemben a kompakt kialakítás. A pilóta létfenntartó rendszereinek, a kabinnak, a műszerfalnak, a katapult berendezésnek elhagyása sokkal ésszerűbb, avionikailag kedvezőbb, egyszersmind kompaktabb kialakítást tesz lehetővé. Ez a PNR nagyságrendekkel kisebb radar és vizuális észlehetőségében és a csökkentett méretek miatt a légi szállítás lehetőségében kamatozik. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a kis méret és tömeg nem engedi meg nagy teljesítményű hajtómű beépítését és nagy mennyiségű üzemanyag feltöltését sem. Ezért a PNR sebességben és hatótávolságban nem veheti fel a versenyt pilóta vezette 75

13 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK társaival. A légi szállítás ugyan kecsegtető lehetőségnek kínálkozik, de gondoljunk bele, a hagyományos eszközöknek nincs szükségük erre, hiszen hatótávolságuk légi utántöltéssel könnyen megtöbbszörözhető. Ez ma a PNR számára lehetetlen, sőt még a vezérlő rendszert a bevetés helyére kell szállítani, ami tovább rontja a rugalmas alkalmazás lehetőségeit. Ha léteznének is az említett képességekkel rendelkező PNR-ek, azok csak az egész földgolyót lefedő, űrbe telepített vezérlő rendszer közreműködésével produkálhatnák azt a harci rugalmasságot, amit a világ légierőitől ma elvárnak. Az egyszerűbb feladatokra szánt PNR nem igényel komoly infrastruktúrát szól az említett érv. Ez való igaz, nem igényelnek felszállópályákat, repülőtereket, sőt még kiszolgáló berendezéseket sem. Ugyanakkor a fejlesztések irányait nézve, ez a jövőben aligha lesz így. Ha a fejlesztésekben élenjáró USA valóban komolyan veszi a 2025-ig szóló fejlesztési elképzeléseiben vázolt globális mozgékonyság, globális csapásmérés és mindenütt való jelenlét koncepcióját, és ebben a PNR-eknek is fontos szerepet szán, elodázhatatlan az űr-alrendszer mielőbbi megteremtése. Ellenkező esetben ezek az eszközök nem fogják beváltani a hozzájuk fűzött vérmes reményeket. Addig a világ légierőinek meg kell majd birkózniuk a PNR-ek jelentette többletköltségekkel, hiszen hagyományos eszközeiket és a modern technikát párhuzamosan lesznek kénytelenek fenntartani. Tekintve, hogy a világon folyamatban lévő fejlesztések, például a Eurofighter, vagy a JSF várhatóan az új évezred első évtizedében állnak rendszerbe, és a legalább évig rendszerben is maradnak, a teljesen PNR-ekre támaszkodó légi flották megteremtésére még bőven van idő. Addig a PNR-ek valószínűleg speciális, különösen veszélyes feladatok végrehajtásában jeleskednek majd. Ezzel megfelelnek az alkalmazásuk mellett említett legfőbb érvnek, és emberéleteket kímélnek meg. A fejezet elején felvetett kérdés, tehát nem az: pilótával vagy anélkül, hiszen pilótára a PNR-nek is szüksége van, csak épp nem a repülőgép fedélzetén. Az igazi kérdés a mikor?. Minden jel arra mutat, hogy igazi pilótákra néhány évtizedig még biztosan szükség lesz. ÖSSZEGZÉS Napjainkban a légi fenyegetés spektrumát vagyis azoknak az eszközöknek a halmazát, amik nagy hatékonysággal képesek a levegőből csapást mérni a föld- illetve vízfelszíni objektumokra a merevszárnyú repülőgépek, a helikopterek, a harcászati ballisztikus rakéták, a manőverező robotrepülőgépek, a pilóta nélküli repülőgépek, valamint a levegő-föld osztályú rakéták képezik. Ezek között központi helyet foglalnak el a modern pilóta nélküli repülőeszközök, melyek megjelenése a szakértők szerint forradalmi változásokhoz vezet- 76

14 HADTUDOMÁNY nek a jövő légi hadviselésében. Rövid múltjuk ellenére számtalan formában és módon bizonyították jelentőségüket a fegyveres konfliktusokban. Fejlesztésük az ezredforduló előtti évektől kezdődően újabb lendületet kapott. A folyamatos technikai fejlesztés mellett alkalmazási elveik kidolgozás alatt állnak, ezért még megnevezésük sem egységes. A fényes jövő előtt álló PNR-ek bizonyára még hosszú évekig sok munkát jelentenek a kutatók és a fejlesztők számára. FELHASZNÁLT IRODALOM Haditechnikai füzetek 1. sz. HM Haditechnikai Intézet, HORNYÁK ZSOLT: Pilóta nélküli repülőgépek helye, szerepe a hadviselés eszköztárában, a harcászati alkalmazás kérdései. Szakdolgozat, ZMNE, KŐSZEGVÁRI TIBOR: Hadviselés a 21. században. ZMNE, Budapest, Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 1999, 3. évf. 1. sz., o. MARTON CSABA: A pilóta nélküli repülőgép rendszer elemeinek felderítési lehetőségei. ZMNE, Budapest, Korszerű katonai technológiák a XXI. században az új felderítő, elektronikai hadviselési rendszerek koncepciói című nemzetközi konferencia előadásainak gyűjteménye, o. RIPLEY, TIM: UAVs in action In.: Air International 62/5, o. RUTTAI KRAJNC KOÓS PAPP BUNKÓCZI: A légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok alkalmazásának alapjai. Tanulmány, ZMNE, Budapest, X 45 first flight heralds unmanned combat era. Flight International, June 2002, 4. o. 77

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

A PILÓTANÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK RÁDIÓLOKÁCIÓS FELDERÍTÉSÉNEK ÉS MEGSEMMISÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A PILÓTANÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK RÁDIÓLOKÁCIÓS FELDERÍTÉSÉNEK ÉS MEGSEMMISÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Bunkóczi Sándor Papp Tamás A PILÓTANÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK RÁDIÓLOKÁCIÓS FELDERÍTÉSÉNEK ÉS MEGSEMMISÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A légvédelemnek, mint elérendő célnak, betöltendő küldetésnek az utóbbi évtizedek alatt

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA Az utóbbi években a légierő és ezen belül a légvédelmi rakétacsapatok is teljesen új helyzetbe kerültek, hiszen az elmúlt évek háborúinak tapasztalatai azt bizonyítják,

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

Kismagasságú katonai folyosók

Kismagasságú katonai folyosók 1 Kismagasságú katonai folyosók 2 KIINDULÁSI ALAP A fent említett szabályzók alapján jelenleg földközeli- és kismagasságú repülések végrehajtása a G típusú légtérben 250 csomó (460 km/h) sebesség alatt

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK GYÁRTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE MAGYARORSZÁGON. II. rész

KIS- ÉS KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK GYÁRTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE MAGYARORSZÁGON. II. rész Méhes Lénárd mehes.lenard@hm.gov.hu KIS- ÉS KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK GYÁRTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE MAGYARORSZÁGON II. rész Absztrakt Cikksorozatomban a korunk és a jövő légi hadviselését

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ TÍPUSOK JELLEMZÉSE 2 BEVEZETÉS

PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ TÍPUSOK JELLEMZÉSE 2 BEVEZETÉS Papp István 1 PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ TÍPUSOK JELLEMZÉSE 2 A pilóta nélküli légijárművek alkalmazása az 1960-as években kezdődött, robbanásszerű fejlődésük pedig az 1990- es évekre tehető, ami elsősorban

Részletesebben

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSA HARCTÉRI MŰVELETEK SORÁN 2 HADITENGERÉSZETI SZEREP

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSA HARCTÉRI MŰVELETEK SORÁN 2 HADITENGERÉSZETI SZEREP Papp István 1 A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSA HARCTÉRI MŰVELETEK SORÁN 2 A pilóta nélküli repülőgép (UAV 3 ) Távolról Irányított Légi Jármű, (RPV), vagy drón 4, elsősorban katonai feladatokra

Részletesebben

VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK

VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK http://www.zmne.hu/kmdi/index.html TUDOMÁNYSZAKVEZETŐ Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens 29-343 haig.zsolt@zmne.hu http://www.zmne.hu/tanszekek/ehc/indul.htm

Részletesebben

A REPÜLŐ SZAKEMBEREK SZAKISMERETEI ÉS KÉPESSÉGEI IRÁNTI IGÉNY A TECHNIKAI FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN BEVEZETÉS

A REPÜLŐ SZAKEMBEREK SZAKISMERETEI ÉS KÉPESSÉGEI IRÁNTI IGÉNY A TECHNIKAI FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN BEVEZETÉS A REPÜLŐ SZAKEMBEREK SZAKISMERETEI ÉS KÉPESSÉGEI IRÁNTI IGÉNY A TECHNIKAI FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN Dr. Peták György Egyetemi docens Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Repülő

Részletesebben

LÉGI ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS

LÉGI ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS Kovács László LÉGI ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS Amióta a repülőgép megjelent a harctér fölött, azóta a felderítők előszeretettettel használják ezt az eszközt feladataik végrehajtásához. Ma már a repülő eszközök

Részletesebben

Az atomnagyhatalmak nukleáris fegyver arzenálja

Az atomnagyhatalmak nukleáris fegyver arzenálja Az atomnagyhatalmak nukleáris fegyver arzenálja Zhu Ruichen 1 Kivonat A közlemény rövid összefoglaló áttekintést ad az öt atomnagyhatalom nukleáris potenciáljának kifejlesztéséről és arzenáljáról, azon

Részletesebben

Geopanama, a vízidrón

Geopanama, a vízidrón Geopanama, a vízidrón Stenzel Sándor Geodézia Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földmérési Szakmai Nap Miskolc, 2014. November 05. mégis, mik azok a drónok? Elnevezés: Drone

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

VTOL UAV. Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE

VTOL UAV. Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára Árvai László, Doktorandusz, ZMNE Tartalom Fejezet Témakör 1. Vezető nélküli repülőeszközök 2. Inerciális mérőrendszerek feladata

Részletesebben

NAPJAINK KATONAI MŰVELETEIBEN ALKALMAZOTT PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖK BEVEZETÉS

NAPJAINK KATONAI MŰVELETEIBEN ALKALMAZOTT PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖK BEVEZETÉS NAPJAINK KATONAI MŰVELETEIBEN ALKALMAZOTT PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖK BEVEZETÉS Az elmúlt években (évtizedben) jelentősen megváltoztak a globális biztonságot veszélyeztető fenyegetések fajtái és ezek megnyilvánulási

Részletesebben

A kiadvány szerzői: Felelős kiadó: HM HTI főigazgató. A kiadvány elkészítésében közreműködött:

A kiadvány szerzői: Felelős kiadó: HM HTI főigazgató. A kiadvány elkészítésében közreműködött: A kiadvány szerzői: Gönczi Sándor mérnök alezredes Gyulaffy Béla mérnök közalkalmazott Mátyás Attila mérnök őrnagy Prokk Péter mérnök őrnagy Ráth Tamás mérnök ezredes Simon Attila mérnök őrnagy Vajda Róbertné

Részletesebben

zturbinák kompresszorának akusztikus

zturbinák kompresszorának akusztikus Mikro-gázturbin zturbinák kompresszorának akusztikus pompázs detektálása Koncz Miklós s Tamás, PhD ROBOTWARFARE 9 1 Gazdaságos egyensúlyozó gép tervezése pilóta nélküli repülőgépek gázturbinájához Koncz

Részletesebben

HELYBŐL FELSZÁLLÓ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI ABSZTRAKT

HELYBŐL FELSZÁLLÓ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI ABSZTRAKT Árvai László HELYBŐL FELSZÁLLÓ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI ABSZTRAKT A pilóta vezette légijárművek között jelentős szerepet töltenek be a helyből felszállásra képes repülő eszközök.

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

pek a Magyar Honvéds

pek a Magyar Honvéds ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék Szárazf razföldi robotok és pilóta nélkn lküli li repülőgépek pek a Magyar

Részletesebben

A KONFERENCIA-SOROZAT TERRORIZMUS ELLENI LÉGI MŰVELETEIVEL ÉS AZ AZOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELEMZÉSEK TAPASZTALATAI

A KONFERENCIA-SOROZAT TERRORIZMUS ELLENI LÉGI MŰVELETEIVEL ÉS AZ AZOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELEMZÉSEK TAPASZTALATAI LÜKŐ Dénes A KONFERENCIA-SOROZAT TERRORIZMUS ELLENI LÉGI MŰVELETEIVEL ÉS AZ AZOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELEMZÉSEK TAPASZTALATAI (Előadás A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem időszerű társadalmi,

Részletesebben

PILÓTANÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA LÉGI ABV FELDERÍTÉSRE

PILÓTANÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA LÉGI ABV FELDERÍTÉSRE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék PILÓTANÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA LÉGI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lamper László nyá.mk.örgy MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai

Részletesebben

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok Csornai Gábor László István Budapest Főváros Kormányhivatala Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály Az előadás 2011-es átdolgozott

Részletesebben

Modern fegyverrendszerek bemutatkozása

Modern fegyverrendszerek bemutatkozása Modern fegyverrendszerek bemutatkozása Az NKE HHK Katonai Vezetőképző Intézet Műveleti Támogató Tanszék tüzér oktatói együttműködve a Hadtudományi Társasággal és a Pálos Mérnöki Iroda Kft-vel március 19-én

Részletesebben

BEVEZETÉS. Dr. Berkovics Gábor - Dr. habil. Krajnc Zoltán

BEVEZETÉS. Dr. Berkovics Gábor - Dr. habil. Krajnc Zoltán Dr. Berkovics Gábor - Dr. habil. Krajnc Zoltán A LÉGVÉDELMI RAKÉTA ALEGYSÉG (EGYSÉG, HARCCSOPORT) MŰVELETI ALKALMAZÁSÁNAK DOKTRINÁLIS ALAPJAI A MAGYAR ÉS A NATO RELEVÁNS MŰVELETI KIADVÁNYAI TÜKRÉBEN BEVEZETÉS

Részletesebben

A SAAB CÉG FEJLŐDÉSE, REPÜLÉSBEN BETÖLTÖTT SZEREPE

A SAAB CÉG FEJLŐDÉSE, REPÜLÉSBEN BETÖLTÖTT SZEREPE Vásárhelyi Zoltán A SAAB CÉG FEJLŐDÉSE, REPÜLÉSBEN BETÖLTÖTT SZEREPE Az 1936-os évben a svéd kormány, érezve a közelgő világháború előszelét, az önálló védelmi ipar nagyarányú fejlesztése mellett dönt.

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER Vincze Gyula 1 A Bundeswehr szakmai folyóirata a Strategie und Technik 2007. májusi számában bemutattak egy új, mikroméretű, távirányítású felderítő

Részletesebben

Dr. Ványa László publikációs listája

Dr. Ványa László publikációs listája Dr. Ványa László publikációs listája 1997. 1. Kétkapuk komplex S paramétereinek mérése vezérelhető műszerekkel. In: Végzős konferencia '97. 76 81 p. Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI Az ezredforduló környékén az addigi mentőhelikopterek pótlására néhány Mi 2-es helikopter külföldről érkezett Hazánkba. A szóban forgó helikopter Ukrajnából

Részletesebben

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Palik Mátyás őrnagy PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI

Részletesebben

A HADÁSZATI ATOMFEGYVER-RENDSZEREK FONTOSABB ELEMEI KIFEJLESZTÉSÉNEK IDŐPONTJA

A HADÁSZATI ATOMFEGYVER-RENDSZEREK FONTOSABB ELEMEI KIFEJLESZTÉSÉNEK IDŐPONTJA A HADÁSZATI ATOMFEGYVER-RENDSZEREK FONTOSABB ELEMEI KIFEJLESZTÉSÉNEK IDŐPONTJA Fegyverrendszerek Egyesült Államok Szovjetunió Egyfázisú (maghasadásos) atomtöltet 1945 1949 Kétfázisú (fúziós) atomtöltet

Részletesebben

ROBOTOK A KATONÁK SZOLGÁLATÁBAN

ROBOTOK A KATONÁK SZOLGÁLATÁBAN PLENÁRIS ÜLÉS ROBOTKUTATÁSOK DR. GÁCSER ZOLTÁN ROBOTOK A KATONÁK SZOLGÁLATÁBAN A XXI. század információs társadalmában tanúi lehetünk egy minden eddiginél gyorsabb ütemű, magát generáló technikai és technológiai

Részletesebben

Jégkár elleni küzdelem a kertészeti növényeknél a Dél-alföldi régióban. Dr. Kecskés László ügyvezető igazgató

Jégkár elleni küzdelem a kertészeti növényeknél a Dél-alföldi régióban. Dr. Kecskés László ügyvezető igazgató Jégkár elleni küzdelem a kertészeti növényeknél a Dél-alföldi régióban Dr. Kecskés László ügyvezető igazgató Magyarországi jégesőelhárítás előzményei Rakéta alapú jégelhárítás 1975-1990 Rakéta alapú jégelhárítás

Részletesebben

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Fürjes János Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem furjes.janos@chello.hu KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN Absztrakt Az új biztonságpolitikai

Részletesebben

A MINI ÉS A MIKRO PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK

A MINI ÉS A MIKRO PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK Gácser Zoltán A MINI ÉS A MIKRO PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK A világpolitikai változásoknak és az új biztonságpolitikai kihívásoknak megfelelően a hadseregek szerepköreiben és feladatrendszereiben is változások

Részletesebben

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (MÁSODIK RÉSZ):

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (MÁSODIK RÉSZ): r. habil. Krajnc Zoltán - önczi abriella KOK KÖZÚBÓ (SOK RSZ): RPÜŐ S CSPOK RCKNYS FOR, ZZ OYN ONOKOZUNK SSRŐ NO-SUNK Ő BZS z a dolgozatunk a folytatása az dalékok a közelmúltból (első rész): a volt honi

Részletesebben

KA-52 HARCI HELIKOPTER 2

KA-52 HARCI HELIKOPTER 2 Szilvássy László 1 KA-52 HARCI HELIKOPTER 2 Rezümé Az utóbbi időben a sajtóban is sokat lehet hallani, olvasni a típusról. Először arról, hogy 12 db sorozatban gyártott típust kapott az orosz légierő,

Részletesebben

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL Dr. Kovács Zoltán mk. őrnagy (PhD) REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL A NATO műszaki doktrínája alapján a manőver a harc sikeres megvívásának lényeges eleme. Ugyanannyira szükséges az ellenséges csapatok

Részletesebben

Kaufmann János 1. A költségvetési csaták fő témáját az F-35 és az F/A-18 képezi

Kaufmann János 1. A költségvetési csaták fő témáját az F-35 és az F/A-18 képezi AZ MH REPÜLŐMŰSZAKI SZOLGÁLATFŐNÖKSÉG KIADÁSÁBAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2002. 3. SZÁMÁBAN KÖZÖLT FONTOSABB KÜLFÖLDI REPÜLŐ SZAKMAI CIKKEK ÉS INFORMÁCIÓK FORDÍTÁSÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE Kaufmann János 1 A

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 224/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 224/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY 1 23/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 224/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Dürmentingen (Németország) 2003.06.17. HA-4011: lajstromjelű L-Spatz-55:

Részletesebben

MiG-29 M. Flight International nyomán

MiG-29 M. Flight International nyomán MiG-29 M Flight International nyomán Szilvássy László mérnök százados főiskolai tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Fedélzeti Rendszerek Tanszék A szerző célja

Részletesebben

IDEIGLENES KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA NATO MŰVELETEKBEN, MULTINACIONÁLIS LOGISZTIKAI KÖRNYEZETBEN

IDEIGLENES KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA NATO MŰVELETEKBEN, MULTINACIONÁLIS LOGISZTIKAI KÖRNYEZETBEN IDEIGLENES KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA NATO MŰVELETEKBEN, MULTINACIONÁLIS LOGISZTIKAI KÖRNYEZETBEN Réti Tamás 1 NATO csatlakozásunk óta, a megnövekedett nemzetközi katonai szerepvállalásunkkal összefüggésben,

Részletesebben

HARCI HELIKOPTEREK FEDÉLZETI TÜZÉR FEGYVEREI

HARCI HELIKOPTEREK FEDÉLZETI TÜZÉR FEGYVEREI Szilvássy László HARCI HELIKOPTEREK FEDÉLZETI TÜZÉR FEGYVEREI A fedélzeti tüzér fegyver (lőfegyver) fogalma alatt a géppuskákat és a gépágyúkat értjük. Magyar nyelvű szabályzatokban is használatos ez a

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori PhD értekezés

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori PhD értekezés Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Doktori PhD értekezés Palik Mátyás 2007 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK

Részletesebben

FOLYÓIRATSZEMLE WIESEL-2 ÚJABB JÁRMŰCSALÁD A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁSRA TERVEZETT CSAPATOK TÁMOGATÁSÁRA. Lits Gábor 1

FOLYÓIRATSZEMLE WIESEL-2 ÚJABB JÁRMŰCSALÁD A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁSRA TERVEZETT CSAPATOK TÁMOGATÁSÁRA. Lits Gábor 1 FOLYÓIRATSZEMLE WIESEL-2 ÚJABB JÁRMŰCSALÁD A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁSRA TERVEZETT CSAPATOK TÁMOGATÁSÁRA Lits Gábor 1 Már több mint egy évtizede létezik a Bundeswehrben egy olyan átalakítási folyamat, melynek

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes Koller József ezredes SZÁLLÍTÓ ÉS HARCI HELIKOPTER ERŐK MISSZIÓS FELAJÁNLÁSAINAK JELENLEGI HELYZETE, A LÉGI KIKÉPZÉS- TÁMOGATÓ CSOPORT (AIR MENTOR TEAM) VÉGREHAJTOTT MISSZIÓINAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Részletesebben

REPÜLÉS A XX.-XXI. SZÁZADBAN

REPÜLÉS A XX.-XXI. SZÁZADBAN REPÜLÉS A XX.-XXI. SZÁZADBAN 2016 Icaros és Daedeus A Leonardo-álom Működtető erők Orsózó nyomaték az X-tengely körül Legyező nyomaték az Z-tengely körül Bólintó nyomaték az Y-tengely körül 1903. a kezdet.

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A repülőtér kezdetben a fel- és leszállópályát jelentette. Az első repülőeszközök valójában nem igényeltek repülőteret. Elég volt egy viszonylag nagyobb

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI SZÁLLÍTÓ HELIKOPTER ALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSA

HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI SZÁLLÍTÓ HELIKOPTER ALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSA Orosz Zoltán HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI Ebben az évben ünnepeljük a hajtóműves repülés 100. évfordulóját. A Wright fivérek

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Elgondolás az állami repülések végrehajtására szolgáló légterek kijelölésére Tartalom 1. Az új légterek jellege 2. A légterek kiterjedése

Részletesebben

KISMÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK LÉGTÉRHASZNÁLATI KÉRDÉSEI

KISMÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK LÉGTÉRHASZNÁLATI KÉRDÉSEI Dr. Wührl Tibor 1 KISMÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK LÉGTÉRHASZNÁLATI KÉRDÉSEI Előadásom célja, hogy áttekintést adjak a kisméretű UAV-k légtérhasználati lehetőségeivel kapcsolatos jelenlegi jogszabályi

Részletesebben

A RÁDIÓELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS ÚJSZERŰ FELADAT- RENDSZERE, KIEMELT FIGYELEMMEL A LÉGVÉDELEM ÉS LÉGIERŐ RÁDIÓELEKTRONIKAI RENDSZEREINEK FELDERÍ- TÉSÉRE

A RÁDIÓELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS ÚJSZERŰ FELADAT- RENDSZERE, KIEMELT FIGYELEMMEL A LÉGVÉDELEM ÉS LÉGIERŐ RÁDIÓELEKTRONIKAI RENDSZEREINEK FELDERÍ- TÉSÉRE A RÁDIÓELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS ÚJSZERŰ FELADAT- RENDSZERE, KIEMELT FIGYELEMMEL A LÉGVÉDELEM ÉS LÉGIERŐ RÁDIÓELEKTRONIKAI RENDSZEREINEK FELDERÍ- TÉSÉRE A fejlett elektronikai ipar legújabb eredményeire

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A BEVETÉSI IRÁNY 2007 GYAKORLAT TAPASZTALATAI LOGISZTIKAI ASPEKTUSBÓL Balogh Róbert Erdődi Zsolt 1 A BEVETÉSI IRÁNY 2007 gyakorlat az év legkiemelkedőbb felkészítési

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

A KATONAI UAV SZEMÉLYZET ELMÉLETI KÉPZÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI 2

A KATONAI UAV SZEMÉLYZET ELMÉLETI KÉPZÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI 2 Bali Tamás 1 A KATONAI UAV SZEMÉLYZET ELMÉLETI KÉPZÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI 2 A műveleti területek veszélyeztetettségi fokát értékelve, a hadászati szintű parancsnokok egyre inkább olyan megoldásokat keresnek,

Részletesebben

A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC

A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC Ez a Mi 2-es helikopter egykor a szovjet, majd az ukrán légierőben szolgált, ahol utoljára piros, 31-es fedélzeti számmal repült. A gyári száma 543722084

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

VEGETÁCIÓTÜZEK FELDERÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ALKALMAZÁSÁVAL A FELDERÍTÉS PROBLÉMÁJA ÉS A LEHETSÉGES MEGOLDÁS

VEGETÁCIÓTÜZEK FELDERÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ALKALMAZÁSÁVAL A FELDERÍTÉS PROBLÉMÁJA ÉS A LEHETSÉGES MEGOLDÁS Restás Ágoston VEGETÁCIÓTÜZEK FELDERÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ALKALMAZÁSÁVAL Magyarország területének viszonylag kis részét borítja erdőség. Megóvásuk az egész ország érdeke. Nemzeti

Részletesebben

A LÉGVÉDELMI RAKÉTA KOMPLEXUMOK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE, A PERSPEKTIVIKUS RENDSZEREK JELLEMZŐI

A LÉGVÉDELMI RAKÉTA KOMPLEXUMOK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE, A PERSPEKTIVIKUS RENDSZEREK JELLEMZŐI A LÉGVÉDELMI RAKÉTA KOMPLEXUMOK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE, A PERSPEKTIVIKUS RENDSZEREK JELLEMZŐI Gáspár Zoltán 1 A légvédelmi rakéta komplexumok megjelenéséhez két tudományos előfeltételnek kellett teljesülnie:

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐKKEL MEGOLDHATÓ FELADATOK A NATO HARCÁSZATI LÉGIERŐ ALKALMAZÁSI FORMÁI KERETÉBEN

A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐKKEL MEGOLDHATÓ FELADATOK A NATO HARCÁSZATI LÉGIERŐ ALKALMAZÁSI FORMÁI KERETÉBEN A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐKKEL MEGOLDHATÓ FELADATOK A NATO HARCÁSZATI LÉGIERŐ ALKALMAZÁSI FORMÁI KERETÉBEN Palik Mátyás őrnagy egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Repülőtanszék

Részletesebben

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS Dr. habil. Krajnc Zoltán - Gönczi Gabriella ADAÉKOK A KÖZMÚTBÓ (SŐ RÉSZ): A VOT ONI ÉGVÉDMI CSAPATOK ARCTVÉKNYSÉGI FORMÁI BVZTÉS Minden hadelméletben kardinális kérdésnek számítanak a (had)műveletekkel

Részletesebben

BISZTATIKUS PASSZÍV RÁDIÓLOKÁCIÓ

BISZTATIKUS PASSZÍV RÁDIÓLOKÁCIÓ Bunkóczi Sándor Papp Tamás BISZTATIKUS PASSZÍV RÁDIÓLOKÁCIÓ H. Hertz 1887-ben állított elő először elektromágneses hullámot, és írta le annak terjedési tulajdonságait. 1900-ban Nikola Tesla próbálta meg

Részletesebben

Doktori PhD értekezés

Doktori PhD értekezés Doktori PhD értekezés Békési Bertold 2006 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Békési Bertold okl. mk. őrnagy A KATONAI REPÜLŐGÉPEK ÜZEMELTETÉSÉNEK,

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének 80% -os költség k megtakarítást is elérhet 80% elavult világítási rendszerének erének korszerûsítésével Tisztelt olvasó! Amennyiben vállalkozása jelentõs összegeket költ a világítás mûködtetésére, akkor

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 007-2011 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Tököl nem nyilvános repülőtér Ideje: 2011. április 22.

Részletesebben

Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása?

Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása? Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása? Kaiser Ferenc NKE HHK 2014. 10. 01. Oroszország Területe: 17 098 242 km 2 (1.) Határai: 20 241 km szárazföldi (284 km Azerbajdzsán,

Részletesebben

1. ábra Mi 28 Havoc [1]

1. ábra Mi 28 Havoc [1] Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Papp István 1 A MI 28 HAVOC HARCI HELIKOPTER BEMUTATÁSA 1. A MI 28 HAVOC A Mi 28 Havoc támadóhelikopter, az amerikai AH 64 Apache orosz megfelelője. A

Részletesebben

BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ OUTER SHELL PROPULSION ANALYSIS Burkolati hajtóművek csoportosítása (Az alábbi saját fejlesztésű elméleti hajtómű ágazat) Burkolati hajtóműnek nevezzük azt a meghajtási rendszert,

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-168-4 Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-168-4 Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 25/2011. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-168-4 Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Pécs-Pogány repülőtér Ideje: 2011. augusztus

Részletesebben

Robotjárművek alkalmazhatósága az integrált határbiztonsági rendszerben

Robotjárművek alkalmazhatósága az integrált határbiztonsági rendszerben Robotjárművek alkalmazhatósága az integrált határbiztonsági rendszerben Lipics László r. őrnagy Kőszegi Rendőrkapitányság Határrendészeti Alosztályvezető 1 "We said why not get a jump start on the initiative

Részletesebben

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA DR. SZABÓ TIBOR alezredes A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI Hozzászólásomban, a

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-003-4P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-003-4P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 01/2014 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-003-4P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín:Sár-hegy Ideje:2014. január

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

Horváth Zoltán okl. mk. őrnagy

Horváth Zoltán okl. mk. őrnagy Horváth Zoltán okl. mk. őrnagy Digitális Domborzat Modell alkalmazása a kis- és közepes méretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságának növelése, képességeinek fejlesztése terén című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

Magyarországon is bemutatkozott a Leica Aibotix X6 hexakopter

Magyarországon is bemutatkozott a Leica Aibotix X6 hexakopter Magyarországon is bemutatkozott a Leica Aibotix X6 hexakopter Az UAV (Unmanned Aerial System - Ember vagy Pilóta nélküli Légi Rendszer), más néven az UAS (Unmanned Aerial System - Ember vagy Pilóta nélküli

Részletesebben

Helikopterek alkalmazása az aszimmetrikus hadviselés korában

Helikopterek alkalmazása az aszimmetrikus hadviselés korában Koller József Helikopterek alkalmazása az aszimmetrikus hadviselés korában A helikopterek napjainkban történõ alkalmazásával kapcsolatos téma megírásával segítséget kívántam nyújtani, abban, hogy tisztábban

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Réti Tamás mk. ezredes 1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Mint minden dolognak, az inverz logisztikának is többféle megközelítése lehet. Itt nem a fogalmi meghatározás

Részletesebben

IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT Székhely: 1118, Budapest Rétköz u. 47/B. quality you can trust

IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT Székhely: 1118, Budapest Rétköz u. 47/B. quality you can trust SCHELLI IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT Székhely: 1118, Budapest Rétköz u. 47/B. quality you can trust NATO NCAGE COD.: 0384V HAD.TECH.KER.ENG.SZ.: 3TE1200103 HAD.TECH.SZOLG.ENG.SZ.: 3HI1001133 KINGFISHER (jégmadár)

Részletesebben