Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981)"

Átírás

1 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BUNKÓCZI SÁNDOR DUDÁS ZOLTÁN HOGYAN TOVÁBB: PILÓTÁVAL VAGY NÉLKÜLE? Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981) A világ jelentősebb haderővel rendelkező országaiban az utóbbi 5-10 év során a pilóta nélküli repülőgépek a figyelem középpontjába kerültek, és a mai napig számos katonai kutatás tárgyát képezik. A 70-es évek óta lezajlott háborúk tapasztalatai bebizonyították, hogy a pilóta nélküli légi járművek hatásosan és eredményesen alkalmazhatók hadműveleti, harcászati feladatok végrehajtására. Jelenleg a világ több mint 34 országában rendszeresítették ennek a légi járműnek legalább egy típusát, de az eszközt alkalmazó haderők száma napról napra nő. A pilóta nélküli repülőeszközök a szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkező hadseregekben egy viszonylag olcsó alternatívája lehet a bonyolult hírszerző, felderítő rendszereknek. A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK RÖVID TÖRTÉNETE A pilóta nélküli eszközök katonai alkalmazása azonban a II. világháborúig váratott magára. Az elsőként nagy mennyiségben bevetett ilyen típusú eszköz az Fi 103, közismertebb nevén a V 1 volt. A V 1 meghajtását a törzs fölé szerelt torló-sugárhajtómű biztosította. A ferdén emelkedő rámpaszerű sínszerkezetről indított eszköz repülési pályáját repülés közben nem lehetett változtatni. A V 1 nem rendelkezett semmiféle irányítási rendszerrel, csupán egy robotpilótaszerű stabilizáló rendszerrel látták el. Az amerikaiak B 17 repülőgépeket alakítottak át úgy, hogy a nélkülözhető fedélzeti berendezések helyére robbanóanyagot raktak. A repülőgép pilótával szállt fel, aki az útvonalra állást követően ejtőernyővel elhagyta a gépet, amely az üzemanyag fogytáig repült. A második világháborút követően az USA hadserege légvédelmi lőgyakorlataihoz kifejlesztette és több tízezres nagyságrendben gyártotta az OQ 19 64

2 HADTUDOMÁNY rádió-távirányítású, légi célként repülő eszközt, majd 1951-ben kezdődött meg a felderítő, illetve a fegyverrel felszerelt pilóta nélküli eszközök (továbbiakban PNR) fejlesztése. Az ötvenes években indult a sugárhajtóműves PNR-ek fejlesztése az USA-ban, elsősorban nagy sebességű és méretű légi célok imitálása érdekében. Az amerikai fejlesztésekkel párhuzamosan a Szovjetunióban is megkezdődtek a PNR kísérletek. Az ötvenes évek elején megindult a pilóta nélküli, ún. repülő lőszerek kifejlesztése, ami később a szovjet robotrepülőgépek alapjául is szolgált. Ezek közül a Regulusz, Matador és a P 5 típusokat célszerű megemlíteni. Erre az időszakra nyúlik vissza a német CL 89 fejlesztésének kezdete is, amely a ma is rendszerben lévő és korszerű CL 289 alapját képezte. A hatvanas évektől felgyorsultak az amerikai PNR fejlesztések. Ennek egyik oka az május 1-jén a Szovjetunió felett légvédelmi rakétával lelőtt U 2 felderítő repülőgép elvesztése volt. Ez az esemény megkérdőjelezte a korábbi felderítési koncepció folytathatóságát az USA-ban. A PNR-ek fejlesztését sürgette a kirobbanó kubai válság. A másik ok, ami a pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztését gyorsította, a vietnámi háború kiteljesedése volt. Az amerikai légierőt a harcok során nagy veszteségek érték, 1968 júniusáig 3000 repülőgépet vesztett. Ennél is érzékenyebben jelentkezett az elvesztett pilóták nagy száma novemberéig 1500 fő lezuhant, 2600-an megsebesültek és 722 pilóta eltűnt. A felderítési feladatokra készített pilóta nélküli repülőeszköz programot ismét elővették. Ezt követően a vietnámi hadszíntér a PNR-ek kifejlesztése próbaterületévé vált. A vietnámi háború során az USA a Model 147 típusú PNR 28 különböző változatát fejlesztették ki. A harctevékenységek alatt ezek az eszközök több mint 3400 bevetést teljesítettek, melyek 95%-a sikeres volt. A bevetések során légi fényképeket készítettek, dipólokat, megtévesztő célokat és propagandaanyagokat szórtak, valamint felderítették a szovjet SA 2 légvédelmi rakétafegyverek működési jellemzőit. A vietnámi háború befejezését követően a PNR-ek sikeres alkalmazási tapasztalatainak ellenére a katonai költségvetés jelentős csökkentése miatt a fejlesztési programok lelassultak. A hetvenes években Izrael vette át a pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztésében a vezető szerepet. Az Izrael által kifejlesztett PNR-ek a technikai megvalósítás magas műszaki színvonalát és alkalmazási elveiket tekintve alapjául szolgáltak számtalan mai korszerű PNR-nek. Az arab izraeli háborúkban elért sikerek és a felgyorsuló technikai fejlődés következtében a 80-as évek közepétől más országokban is beindultak a fejlesztési programok. A német Dasa-Dornier cégnél 1983-ban kezdték el a CL 89 korszerűsítését. Később a programba bekapcsolódott a francia SAT és a kanadai Canadair. Az új típust CL 289 jelzéssel 1986 óta gyártják ben állapodtak meg német és francia gyártók egy új PNR típus, a Brevel kifejlesztéséről. 65

3 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A fejlesztési programok az Egyesült Államokban is újra indultak. A Compass Coup, majd az Acquila fejlesztési program keretében elért eredmények azonban nem hoztak áttörést. A 80-as évek végén kezdték fejleszteni a Gnat 750 típusjelű PNR-t, ami napjaink egyik legkorszerűbb pilóta nélküli eszközének a Predatornak képezte az alapját. Ugyanebben az időszakban született a Pioneer, amely az egyetlen teljes egészében működő amerikai PNR rendszer. Az első telepítés 1986-ban volt, mára 120 PNR-t gyártottak, és az egész világon üzemeltetik. Az ben, a Perzsa Öbölben lezajlott Sivatagi Vihar hadműveleteiben, valamint Jugoszlávia felbomlását követő háborúk során a békefenntartó és béketeremtő tevékenységekben a PNR-ek bizonyították képességeiket és nélkülözhetetlenségüket. Az igazán nagyütemű fejlesztési programok ez után, a kilencvenes évek közepétől indultak meg. A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK ELNEVEZÉSÉNEK VÁLTOZÁSA A pilóta nélküli repülőeszközöket, vagy ahogyan ma nevezik őket UAV 1 -okat kezdetben egyetlen egyszerű feladatra hozták létre, illetve használták. Segítségükkel lehetőség nyílt a légvédelmi csapatok és a repülőcsapatok számára, hogy éleslövészetekkel tegyék kiképzésüket valószerűbbé, anélkül hogy a célrepülőgép pilótáját veszélynek tennék ki. Később, más repülőeszközök hadi alkalmazásához hasonlóan egyszerűbb, például felderítési feladatok megoldására vetették be a korai példányaikat. Olcsók voltak, egyszerűek és nem igényeltek nagy felszálló mezőt, valamint összetett kiszolgáló berendezéseket. A hatvanas években két elnevezéssel illették őket. Egyik fajtájukat Drone-nak, azaz zúgónak hívták. Előre programozott, rögzített útvonalakon repültek mindenféle emberi beavatkozástól mentesen. Ezektől teljesen eltérő módon repültek az ún. RPV 2 -k, melyeket a repülőmodellekhez hasonlóan, ember irányított a távolból rádióberendezés segítségével. Maga az UAV, mint kifejezés a nyolcvanas évektől kezdett elterjedni. A megelőző évtizedek technikai fejlesztései nyomán a pilóta nélküli repülőgépek minőségileg új nemzedékét nevezték így. Ezek az eszközök már alapvetően az időközben kifejlesztett számítógép-vezérelt rendszerekre támaszkodtak. Modern robotpilóták, fly-by-wire rendszerek, kifinomult navigációs berendezések jelentek meg a repülőgépek fedélzetén, ezáltal ki lehetett küszöbölni azt a problémát, ami a korábbi RPV-k esetében adódott. A folyamatos távirányítás ugyanis folyamatos rádió kapcsolatot feltételezett a földi állomás és a repülő- 1 UAV Unmanned Ariel Vehicle Pilóta nélküli repülőeszköz. 2 RPV Remotly Piloted Vehicle Távirányított jármű. 66

4 HADTUDOMÁNY gép között, így zavarás viszonyai között vagy a rádióadó teljesítményét meghaladó hatótávolságok esetén irányítási problémák merültek fel. A pilóta nélküli repülő eszköz fogalma körül némi zavar tapasztalható mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban. Számos betűszó és angol kifejezés vonatkozik ugyanarra a fogalomra, megzavarva egymás jelentését. Ehhez adódik azután a magyar fordításból adódó további fogalmi zűrzavar. A magyar szakértők mentségére, meg kell jegyezzük, az eredeti angol kifejezések ebben az esetben nem fordíthatók le teljes szabatossággal magyarra. Itt és most nem vállalkozunk a fogalom újbóli körülírására, csupán a mögötte álló jelentéstartalom eddig talán figyelmen kívül hagyott rétegeire kívánjuk ráirányítani a figyelmet. Már csak azért is fontosnak tartjuk ezt, mert a pilóta nélküli repülőeszközök a hadviselésben minden bizonnyal nagy jövő előtt állnak, ezért már most fontos lehet közelebbről megismerkedni velük. Mielőtt a fogalom pontosabb magyarázásába kezdünk, fontos megjegyezni, az eszközöknek konkrétan mely csoportjáról beszélünk. Ide sorolunk minden olyan katonai célra felhasználható légi járművet, mely az indítás módjától függetlenül újra felhasználható és a repülést a fedélzetén tartózkodó pilóta nélkül, távirányítással vagy emberi beavatkozás nélkül hajtja végre. Nem tartoznak ebbe a csoportba azok az eszközök, melyek repülésüket és indításukat az UAV-okhoz hasonlóan hajtják végre, de a célpontot elérve megsemmisülnek. Ezért, a mégoly sok hasonlóság ellenére, például a nagy hatótávolságú irányított rakétákat nem sorolhatjuk az UAV-ok közé. Visszatérve az előző gondolatmenethez: a tárgyalt eszközök magyar elnevezései nem fedik pontosan az eredeti elnevezést. Könnyen lehetőséget adnak az említett eszközök összetévesztésére. Meg kell jegyezzük, hogy az eredeti angol kifejezés sem pontos, hiszen nem emeli ki, hogy itt kifejezetten katonai célra használt repülőeszközökről van szó. Az UAV betűszó, szó szerint ember nélküli légi járművet jelent. Ez a kifejezés a magyar szakirodalomban pilóta nélküli repülőgépként, pilóta nélküli repülőeszközként honosodott meg. Fontosnak tarjuk kiemelni, hogy ez alkalommal kifejezetten a már említett kritérumnak (újra felhasználhatóság) megfelelő eszközökről van szó, nem foglalkozunk azokkal az eszközökkel, melyeket a magyar szakirodalomban robotrepülőgépnek nevezünk. A meghatározást bonyolítja, hogy az UAV fogalma a technikai fejlesztések folytán tovább gazdagodott. Már nem csak ember nélküli (unmanned), hanem ún. lakatlan (uninhabited) légi járművekről is hallunk manapság. A két eltérő kifejezés, amely szerencsétlen módon ugyanazt a rövidített formát eredményezi, a korai UAVok már tárgyalt két fajtájához hasonlóan, a távvezérelt és a program alapján repülő eszközök megkülönböztetésére szolgál. A pilóta nélküli repülőeszköz jól használható fogalomnak és elfogadhatónak látszik, de önmagában nem 67

5 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK képes az UAV fogalmának teljes lefedésére. Amennyiben a PNR fogalmát általánosan, gyűjtőfogalomként használjuk, akkor különbséget kell tennünk azon kitételek alapján, amelyek az ember nélküli és a lakatlan tulajdonságokból adódnak. Egyes álláspontok szerint, bár a szakirodalom ebben nem teljesen egységes és következetes, lakatlannak (uninhabited) tekintjük azokat az eszközöket, melyek valamilyen emberi beavatkozás által hajtják végre feladatukat. Kézenfekvő, hogy azoknak a PNR-eknek, melyek fegyverzetet hordoznak, rendelkezniük kell az emberi beavatkozás bizonyos fokával, hiszen a fegyverzet alkalmazása nem történhet automatikusan. Jóllehet az ilyen PNR-ek a harci repülés egyes fázisait automatikusan, beavatkozás nélkül hajtják végre, a cél körzetében elengedhetetlen a fegyveralkalmazás jóváhagyása a távolból. Nyilván senki sem kíván elszabadult terminátorokat a harcmező felett, főként akkor, ha feladatukat a saját csapatok közelében hajtják végre, gyorsan változó körülmények között. A felfegyverzett PNR-ek természetesen később jelentek meg, mint ember nélküli társaik, ezért elnevezésükben nem elégedtek meg egyetlen jelzőnyi eltéréssel, de lássuk először a másik kategóriát! Az ember nélküli (unmanned) jelzővel illetett eszközök viszont mindenféle emberi beavatkozás nélkül képesek repülni és feladatukat végrehajtani, amely ez esetben alapvetően felderítés vagy megfigyelés lehet. Ezek a feladatok nem kívánják meg a fegyveralkalmazást és azt a fokozott rugalmasságot sem, amelyeket a harci PNR-ek esetében említettünk. A tárgyalt két kategória elkülönítését egy további jelző, a harci (combat) szó bevezetése könnyíti meg. Sajnos a következetlenség ez esetben (UCAV 3 ) is tapasztalható. Nyilvánvaló, hogy a harci, tehát felfegyverzett PNR egyszersmind lakatlan is kell legyen, mivel a fegyverzet alkalmazása megköveteli a távirányítás valamely fokát. Ennek megfelelően az a pilóta nélküli repülőeszköz, mely fegyverzettel bír, tehát megnevezésében szerepel a harci jelző, csak lakatlan lehet. Mégis, a nemzetközi szakirodalomban találkozunk olyan elnevezéssel, amely ellentmond ennek a logikának. Még rosszabb a helyzet a magyar fordítás esetében, mely itt inkább ferdítés, hiszen az említett eszközt, lakatlan légi harcjárműnek titulálja. Erről persze az olvasónak azonnal valamilyen páncélozott szárazföldi eszköz jut eszébe. Ezeken kívül még számtalan megnevezés forog, mely a pilóta nélküli repülőeszközöket jelöli (UCAR 4, TUAV 5, VTUAV 6 ), de most nem vállalkozunk 3 UCAV Uninhabited Combat Ariel Vehicle Lakatlan harci légi jármű. 4 UCAR Unmanned Combat Armed Rotorcraft Pilóta nélküli harci helikopter. 5 TUAV Tactical Unmanned Aerial Vehicle Harcászati pilóta nélküli repülő eszköz. 6 VTUAV Vertical Takeoff and Landing Unmanned Aerial Vehicle Függőelegesen fel- és 68 leszálló pilóta nélküli repülő eszköz.

6 HADTUDOMÁNY ezek bemutatására, hiszen azok következetlenségükkel csak tovább bonyolítanák a meghatározást. A probléma feloldása kétféleképp lehetséges. Az angol eredetű betűszavak meghagyásával vagy új magyar kifejezések alkotásával. Az első esetben ugyan nem szembesülünk a fordítás esetleges jelentéstorzító hatásával, viszont a kevésbé hozzáértő, idegen nyelvet nem ismerő olvasó számára megnehezítjük a fogalom megértését. Vonzóbb lehetőségnek látszik a pilóta nélküli repülőeszköz, mint fogalom következetes használata, hiszen ez mindenki számára érthető és szemléletesen tükrözi a fogalom tartalmát. A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK FELOSZTÁSA A Jane s magazin 1998-ban készített leltárja szerint 34 ország 241 különböző típusú pilóta nélküli repülőeszközt fejlesztett ki, amelyek eljutottak az alkalmazás vagy a tesztelés szintjéig. Ezek többségét 112 típus légi célok imitálására, valamint légvédelmi lőgyakorlatokon célanyagnak használták. A PNR-ek közül 78 típust légi felderítésre és célmegfigyelésre alkalmaztak, 15 típust pedig elektronikai hadviselési célból fejlesztettek ki. A katonai felhasználás mellett előtérbe került a civil területeken történő alkalmazás. Kutatási célokra és polgári felhasználásra 36 különböző típusú PNR-t gyártottak. A pilóta nélküli repülőeszközöket gyártó államok közül az első öt helyen a következők álltak: Egyesült Államok: 73 típus; Egyesült Királyság: 26 típus; Kanada: 17 típus; Izrael: 16 típus; Franciaország: 15 típus. Ez az óriási típusválaszték szükségessé teszi az eligazodás érdekében a pilóta nélküli repülőeszközök osztályozását. Egységes szempontokon alapuló felosztást nehéz készíteni, mert a PNR-ek a feladatok egyre bővülő körét képesek megvalósítani. Elvégezhető egyfajta osztályozás a jól mérhető fizikai paraméterek szerint. Ilyenek lehetnek: repülési magasság, sebesség, hatósugár, repülési időtartam szerinti kategorizálások (1. sz. táblázat). A mérhető paraméterek szerinti csoportosítások sem egységesek, mert a határok felosztásában a gyártók elsősorban a saját fejlesztéseiket veszik alapul. Így fordul az elő, hogy országonként, de egyes országokon belül is többféle felosztás él egymás mellett. 69

7 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A pilóta nélküli repülőgépek osztályozása 1. sz. táblázat Hatósugár közeli kis közepes nagy szerint 30 km km km 650 km felett Repülési magasság szerint Repülési időtartam szerint Repülési sebesség szerint (Forrás: FM fejezet) harcászati 4500 m közepes 7500 m nagy m 1-6 h 8-12 h h 24 h felett nem specifikus km/h km/h nem specifikus A korszerű pilóta nélküli repülőeszközök sárkányszerkezetük kialakítása szerint lehetnek: merevszárnyas kialakításúak; forgószárnyas kialakításúak. A hajtómű fajtája szerinti csoportosítás alapján a PNR lehet: légcsavaros hajtású; reaktív hajtású; kombinált hajtású. Az osztályozást elvégezhetjük a lehetséges feladatok alapján (2. sz. táblázat). A PNR-ek osztályozása lehetséges feladat szerint 2. sz. táblázat LEHETSÉGES FELADATOK TÁMOGATÁS HARC FELDERÍTÉS HARCI PNR FELDERÍTŐ PNR Célmegjelölés Harctér megvilágítás Átjátszás Zavarás Szállítás Röplap szórás Térképezés Légi harc Csapásmérés Légi lefogás Légi támogatás Légvédelem elnyomása Időjárás felderítés Műszaki felderítés ABV felderítés SIGINT IMINT A korszerű PNR-ek nélkülözhetetlenek a katonai, sőt a polgári tevékenységek során. A legújabb fejlesztések a többfunkciós alkalmazhatóságot szem előtt tartva folynak, ami megnehezíti a rendeltetés szerinti kategorizálást. Mielőtt 70

8 HADTUDOMÁNY lemondanánk a pilóta nélküli repülőeszközök feladat (rendeltetés) szerinti osztályozásáról, jusson eszünkbe, hogy a pilóta vezette repülőeszközök kategorizálásánál ezt a felosztást már elvégezték, amit mintaként felhasználhatunk. A PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAI A pilóta nélküli repülőeszközök továbbfejlesztésének kérdése egyrészt koncepcionális alapokon, másrészt és talán nagyobbrészt technikai alapokon nyugszik. A 21. században várható veszélyek és kihívások elhárítása, kivédése a korábbiaktól jelentősen eltérő hadviselési elveket és eszközöket igényel. A történelem azt tanúsítja, hogy a harctevékenységek szükségszerűségei voltak azok a kényszerítő tényezők, melyek a parancsnokokat új eszközök felhasználására sarkallták. Ilyen új eszközök a pilóta nélküli légi járművek is. A 80-as évek eleje óta tartotta magát az az elképzelés, hogy a harctevékenységi körzet ellenőrzésére az ember vezette és pilóta nélküli repülőgépek, illetve pilóta nélküli helikopterek kombinációjára van szükség. A különböző pilóta nélküli eszközök alkalmazására a pilóta által vezetett eszközök mint a fő csapásmérő erők kiegészítéseként, azok feladatának előkészítésére és megkönnyítésére kerülhet sor. Az ezredfordulóra ez a paradigma megváltozni látszik, és várhatóan a 21. század követelményeinek megfelelő légierő fegyverzetében meghatározó szerepe lesz a pilóta nélküli csapásmérő repülőeszközöknek. A pilóta nélküli repülőgépek rendkívül összetettek, a haditechnika számos területének eszközeit egyesítik magukban. A haditechnikai fejlesztések egyegy új vívmánya szinte azonnal megjelenik a PNR tervezők asztalán, mint például a GPS, a szintetikus apertúrájú radar vagy a lopakodó technológia. Az évtizedek alatt összegyűjtött tapasztalatok alapján jelenleg is a világ számos kutatóintézete foglalkozik a pilóta nélküli repülőgépek kifejlesztésével. Az egyik legperspektivikusabb irány a repülőgépek és berendezéseinek miniatürizálása. A hasznos terhek súlycsökkenése által megnőhet a PNR-ek repülési ideje, hatósugara, valamint az elérhető nagyobb repülési magasság a megsemmisíthetőségüket is nehezítheti. A jelenlegi fejlesztésekből kétféle tendencia látszik körvonalazódni. Az egyik a csúcstechnológiát képviselő PNR fejlesztések, nagy anyagi ráfordításokkal. A másik a nagyon egyszerű kialakítású, olcsó, kisméretű, kevés hasznos teher szállítására alkalmas eszközök. A felderítési, megfigyelési feladatokra létrehozott pilóta nélküli repülőgép fejlesztések tekintenek vissza a leghosszabb múltra. Ebben a kategóriában létrehozott eszközök számos gyakorlaton és fegyveres konfliktusban, illetve 71

9 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK békefenntartó és béketeremtő akcióban bizonyították alkalmasságukat. Továbbfejlesztésük elsősorban a sebezhetőségük csökkentésére, hasznos terhük és műszaki-technikai paramétereinek javítására irányul. A múlt évezred végének gyors technikai fejlődése azonban leginkább a PNR-ek két új eszközcsaládjára hatott a leggyorsabban. A miniatürizálás arra irányul, hogy létrehozzák a pilóta nélküli repülőeszközök új csoportját a mikro PNR-eket. Már folynak azok a fejlesztések, melyek célja létrehozni olyan kis méretű PNR-t, aminek nagysága egyik dimenzióban sem haladja meg a 15 cmt. Az elképzelések szerint ezek a kis eszközök néhány dekagrammot nyomnak majd, és néhány grammnyi hasznos terhet szállíthatnak. Hatósugaruk km lesz, perces repülési idővel, km/h sebesség mellett. Az elképzelések szerint az önállóan harcoló kisalegységek harctevékenységéhez szolgáltatnak majd nélkülözhetetlen felderítési információkat. Alkalmasak lehetnek városi környezetben, és akadályokkal teli, nehezen belátható terepen felderítésre, megfigyelésre, de kismennyiségű robbanóanyag célba juttatására, katapultált pilóták feje fölött körözve koordinátákat sugározna a mentő egységeknek. További alkalmazási területnek tervezik a kis távolságú rádió átjátszást, rádióelektronikai, rádiótechnikai zavarást, valamint ABV felderítést. A technikai lehetőségek a pilóta nélküli repülőgép fejlesztések egy másik területén a mikro PNR-fejlesztéseknél is kecsegtetőbb eredményeket hoztak május 22-én végrehajtotta első tesztrepülését a X 45A típusjelű pilótanélküli csapásmérő repülőgép. A 60-as években kezdődtek azok a kísérletek, melyek célja a fegyverzettel ellátott pilóta nélküli repülőgép megalkotása volt, amelyek eddig nem eredményeztek jelentősebb áttörést ezen a területen. Az első fegyverzettel ellátott PNR-t a 60-as évek végén az amerikai légierőben alkalmazták. A Firebee PNR-t Maverick rakétákkal és lézervezérlésű bombákkal szerelték fel. Izrael légi indítású rádiólokátor elleni Delilah típusú eszközét tévesen a harci PNR-ek közé sorolják. Véleményünk szerint mivel a hordozó eszköz a cél megsemmisítésekor maga is megsemmisül azaz nem használható fel újra nem sorolható a PNR-ek közé, valahol az irányított lövedék és a robotrepülőgép közötti szürke sávban van a helye. Hasonló a helyzet a jelenleg fejlesztés alatt álló német Taifunnal is. Ezért természetes, hogy nagy érdeklődés kísérte és kíséri ma is az első korszerű és valóban a csapásmérő PNR kategóriába sorolható Boeing X 45A első bemutatkozását. Az elmúlt évben nyilatkozta Gordon England az US Navy (Amerikai Haditengerészet) parancsnoka: Valószínűleg a JSF (Joint Strike Fighter) lesz az utolsó ember vezette repülőgépprogram az Egyesült Államokban. A pilóta nélküli repülőgépek száma a mai helyzettel ellentétben valószínűleg meg fogja haladni az ember vezette repülőgépek számát. 7 7 X 45 first flight heralds unmanned combat era: Flight International, June 2002, 4. o. 72

10 HADTUDOMÁNY Az ellenséges légvédelem elnyomása során vannak a repülőgép személyzetek a legnagyobb veszélynek kitéve, ezért az első igazán korszerű pilóta nélküli csapásmérő repülőgép, az X 45 elsődleges feladatának a háború első napjának fegyverrendszereként a földi telepítésű légvédelem pusztítását tekintik. Emellett alkalmas lesz egyéb földfelszíni célpontok elleni csapásmérésre is. Ahhoz, hogy az X 45 észrevétlenül megközelíthesse az ellenséges légvédelmi eszközöket, olyan új, kis méretű és egyszerű külsőt hoztak létre a Boeing tervezői, mely optimális aerodinamikai tulajdonságokat, kis radarkeresztmetszetet, alacsony előállítási és fenntartási költségeket biztosít. Egy PNR költségei előreláthatólag az F 16CJ felére rúgnak mindössze. A fejlesztési program kétféle csapásmérő PNR kialakítását célozta meg. Az első amelynek már elkészült az első két példánya az X 45A típusjelzést kapta, és már túl van az első tesztrepülésen. A kísérleti PNR, amelyet egy F 124 GA 100 típusú hajtómű hajt, 8 m hosszú és szárnyainak fesztávolsága 10 m. Tervezett hatósugara 1200 km (650 nm), melyhez 1220 kg üzemanyagot szállít a beépített tartályaiban. A repülőeszköz 680 kg hasznos terhelést képes szállítani, mely a tervek szerint két kisméretű légi indítású csapdából, két nagyhatóerejű bombából, 12 db kisméretű bombából, két külső és egy belső üzemanyag póttartályból állhat. Az X 45A tároló konténerben szállítható lesz C 5 és C 17 repülőgépekkel. A helyzet meghatározó és döntéstámogató rendszerrel rendelkező operátor egy időben négy repülőeszközt képes irányítani. Az X 45A fejlesztési program előirányozza egy nagyobb, 11 m hosszú X 45B típusjelű PNR fejlesztését, melynek első tesztrepülését 2005-re tervezik. Az X 45B 910 kg hasznos terhet lesz képes szállítani, mely 8 db kisméretű bombából és két, egyenként 450 kg súlyú nagyhatóerejű bombából áll majd. Az X 45B-t nagyobb felbontású szintetikus apertúrájú radarral, rejtettebb fedélzeti elektronikával és légi utántöltő rendszerrel látják el. Az első 14 db X 45A gyártása 2006-ban kezdődik a légierő számára. 1. sz. ábra. A Boeing X 45A pilóta nélküli csapásmérő repülőgép első tesztrepülésén 73

11 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A légierő számára készülő PNR-en kívül a szárazföldi csapatok számára pilóta nélküli harci helikopter, a haditengerészet számára pilóta nélküli csapásmérő repülőgép fejlesztési programok kezdődtek az Egyesült Államokban. A pilóta nélküli harci helikopter kifejlesztésének célja csökkenteni a pilóták veszélyeztetését és megkönnyíteni a feladat végrehajtást a pilóta vezette harci helikopter személyzetek számára azzal, hogy mentesülnek az unalmas és veszélyes küldetések alól. A program során a pilóta vezette harci helikopterek képességeihez hasonló jellemzőkkel felruházott eszközt kívánnak létrehozni, amely moduláris hasznos terhek hordozására alkalmas, kis magasságon nagy túlélőképességgel rendelkezik. Önállóan és más rendszerekkel együttműködve képes feladatot megoldani, és amelynek beszerzési és fenntartási költségei nem haladják meg az Apache helikopter költségeinek 50-80%-át. Az eszközt multispektrális érzékelő rendszerekkel, halálos és nem halálos fegyverekkel tervezik felszerelni. A fejlesztési program idén kezdődött. Az első tesztrepülést 2005 végére tervezik, és a haderő 2009 végén kapja meg az első példányokat. A haditengerészet olyan többfeladatú pilóta nélküli harci repülőgép kifejlesztését tervezi, amely képes tengeri célpontok elleni csapásmérésre, az ellenséges légvédelem elnyomására és felderítési feladatok megoldására. A tervezett PNR váltaná le a repülőgép hordozókon állomásozó pilóta által vezetett eszközöket, ezért speciális követelményként határozták meg a repülőgép anyahajókon való felhasználhatóságot. Az elképzelések szerint egy anyahajóra többfeladatú haditengerészeti harci PNR-t telepítenek majd, melyek beszerzési és üzemeltetési költségei alacsonyabbak lesznek a pilóta által vezetett repülőgépek költségeinél. Az előzetes felmérések szerint az Egyesült Államok légiereje, szárazföldi hadereje és haditengerészete 2010-re rendelkezni fog az ellenség légvédelmi rendszerének lefogására, valamint felszíni célpontok elleni csapásmérésre alkalmas pilóta nélküli harci repülőeszközökkel. A tervezett koncepciót támogatók az elérhető költségvetési megtakarítást, az emberi élet (hajózó személyzet) megóvását és a PNR jobb manőverezőképességét hangsúlyozzák. Az ellenzők megkérdőjelezik, hogy az új eszköz hatékonyan fel tudja-e venni a harcot az ellenség pilóta által vezetett vadászrepülőivel. PILÓTÁVAL VAGY NÉLKÜLE? Tisztán látszik, hogy a felsorolt fejlesztések már a nem túl távoli jövőben készen állnak majd a pilóta kiiktatására az olyan fokozottan veszélyes küldetések végrehajtásakor, mint például a légvédelem elnyomása vagy a felszíni célpontok támadása. Egyes elemzők ennél sokkal tovább mennek, és már a légi szállítást is a PNR-ekre bíznák. Az összetettebb feladatokat tekintve, például a 74

12 HADTUDOMÁNY hagyományos légvédelmi szerepkört egyelőre nem fenyegetik a pilóta nélküli repülőeszközök. Nézzük, milyen előnyöket kínálnak a nyilvánvaló hátrányok mellett a PNR-ek. Amikor a PNR szóba kerül, a számtalan előny mellett általában négy érv kerül elő, ami alkalmazásukat alátámasztja. A PNR olcsó, kompakt kialakítású, nem kíván fejlett infrastruktúrát, de elsősorban emberéleteket kímél meg azáltal, hogy nem tartózkodik a fedélzetén pilóta. A PNR valóban olcsóbb (3. sz. táblázat), mint a hagyományos repülőeszközök, ha a fejlesztési és gyártási költségeket tekintjük. Ez természetesen a mai PNR-ekre igaz, hiszen a legújabb típusok fejlesztése már most is komoly összegeket szív el a párhuzamosan futó fejlesztésektől, ráadásul, ahogyan specializálódnak, várhatóan egyre drágábbak lesznek. Az amerikai PNR-ek fejlesztési költségei millió dollárban, földi berendezések nélkül, 1996-ban 3. sz. táblázat TÍPUS FEJLESZTÉSI KÖLTSÉG DARAB-ÁR Hunter 38 N/A Outrider 71,9 0,3 Pioneer 28,3 0,9 Predator 44,9 2 Dark Star 65,3 10 Global Hawk 55,4 10 Mindezen felül a bonyolult vezérlő rendszerek és a jól felkészített operátorok képzési költségei sem hagyhatók figyelmen kívül. A legmodernebb UCAR és UCAV várható beszerzési költségeit már most a hasonló hagyományos eszközök árának százalékában határozzák meg, és akkor még szót sem ejtettünk például a vezérlő rendszerek beszerzési árairól. A PNR másik hatalmas előnye a hagyományos eszközökkel szemben a kompakt kialakítás. A pilóta létfenntartó rendszereinek, a kabinnak, a műszerfalnak, a katapult berendezésnek elhagyása sokkal ésszerűbb, avionikailag kedvezőbb, egyszersmind kompaktabb kialakítást tesz lehetővé. Ez a PNR nagyságrendekkel kisebb radar és vizuális észlehetőségében és a csökkentett méretek miatt a légi szállítás lehetőségében kamatozik. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a kis méret és tömeg nem engedi meg nagy teljesítményű hajtómű beépítését és nagy mennyiségű üzemanyag feltöltését sem. Ezért a PNR sebességben és hatótávolságban nem veheti fel a versenyt pilóta vezette 75

13 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK társaival. A légi szállítás ugyan kecsegtető lehetőségnek kínálkozik, de gondoljunk bele, a hagyományos eszközöknek nincs szükségük erre, hiszen hatótávolságuk légi utántöltéssel könnyen megtöbbszörözhető. Ez ma a PNR számára lehetetlen, sőt még a vezérlő rendszert a bevetés helyére kell szállítani, ami tovább rontja a rugalmas alkalmazás lehetőségeit. Ha léteznének is az említett képességekkel rendelkező PNR-ek, azok csak az egész földgolyót lefedő, űrbe telepített vezérlő rendszer közreműködésével produkálhatnák azt a harci rugalmasságot, amit a világ légierőitől ma elvárnak. Az egyszerűbb feladatokra szánt PNR nem igényel komoly infrastruktúrát szól az említett érv. Ez való igaz, nem igényelnek felszállópályákat, repülőtereket, sőt még kiszolgáló berendezéseket sem. Ugyanakkor a fejlesztések irányait nézve, ez a jövőben aligha lesz így. Ha a fejlesztésekben élenjáró USA valóban komolyan veszi a 2025-ig szóló fejlesztési elképzeléseiben vázolt globális mozgékonyság, globális csapásmérés és mindenütt való jelenlét koncepcióját, és ebben a PNR-eknek is fontos szerepet szán, elodázhatatlan az űr-alrendszer mielőbbi megteremtése. Ellenkező esetben ezek az eszközök nem fogják beváltani a hozzájuk fűzött vérmes reményeket. Addig a világ légierőinek meg kell majd birkózniuk a PNR-ek jelentette többletköltségekkel, hiszen hagyományos eszközeiket és a modern technikát párhuzamosan lesznek kénytelenek fenntartani. Tekintve, hogy a világon folyamatban lévő fejlesztések, például a Eurofighter, vagy a JSF várhatóan az új évezred első évtizedében állnak rendszerbe, és a legalább évig rendszerben is maradnak, a teljesen PNR-ekre támaszkodó légi flották megteremtésére még bőven van idő. Addig a PNR-ek valószínűleg speciális, különösen veszélyes feladatok végrehajtásában jeleskednek majd. Ezzel megfelelnek az alkalmazásuk mellett említett legfőbb érvnek, és emberéleteket kímélnek meg. A fejezet elején felvetett kérdés, tehát nem az: pilótával vagy anélkül, hiszen pilótára a PNR-nek is szüksége van, csak épp nem a repülőgép fedélzetén. Az igazi kérdés a mikor?. Minden jel arra mutat, hogy igazi pilótákra néhány évtizedig még biztosan szükség lesz. ÖSSZEGZÉS Napjainkban a légi fenyegetés spektrumát vagyis azoknak az eszközöknek a halmazát, amik nagy hatékonysággal képesek a levegőből csapást mérni a föld- illetve vízfelszíni objektumokra a merevszárnyú repülőgépek, a helikopterek, a harcászati ballisztikus rakéták, a manőverező robotrepülőgépek, a pilóta nélküli repülőgépek, valamint a levegő-föld osztályú rakéták képezik. Ezek között központi helyet foglalnak el a modern pilóta nélküli repülőeszközök, melyek megjelenése a szakértők szerint forradalmi változásokhoz vezet- 76

14 HADTUDOMÁNY nek a jövő légi hadviselésében. Rövid múltjuk ellenére számtalan formában és módon bizonyították jelentőségüket a fegyveres konfliktusokban. Fejlesztésük az ezredforduló előtti évektől kezdődően újabb lendületet kapott. A folyamatos technikai fejlesztés mellett alkalmazási elveik kidolgozás alatt állnak, ezért még megnevezésük sem egységes. A fényes jövő előtt álló PNR-ek bizonyára még hosszú évekig sok munkát jelentenek a kutatók és a fejlesztők számára. FELHASZNÁLT IRODALOM Haditechnikai füzetek 1. sz. HM Haditechnikai Intézet, HORNYÁK ZSOLT: Pilóta nélküli repülőgépek helye, szerepe a hadviselés eszköztárában, a harcászati alkalmazás kérdései. Szakdolgozat, ZMNE, KŐSZEGVÁRI TIBOR: Hadviselés a 21. században. ZMNE, Budapest, Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 1999, 3. évf. 1. sz., o. MARTON CSABA: A pilóta nélküli repülőgép rendszer elemeinek felderítési lehetőségei. ZMNE, Budapest, Korszerű katonai technológiák a XXI. században az új felderítő, elektronikai hadviselési rendszerek koncepciói című nemzetközi konferencia előadásainak gyűjteménye, o. RIPLEY, TIM: UAVs in action In.: Air International 62/5, o. RUTTAI KRAJNC KOÓS PAPP BUNKÓCZI: A légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok alkalmazásának alapjai. Tanulmány, ZMNE, Budapest, X 45 first flight heralds unmanned combat era. Flight International, June 2002, 4. o. 77

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSA HARCTÉRI MŰVELETEK SORÁN 2 HADITENGERÉSZETI SZEREP

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSA HARCTÉRI MŰVELETEK SORÁN 2 HADITENGERÉSZETI SZEREP Papp István 1 A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSA HARCTÉRI MŰVELETEK SORÁN 2 A pilóta nélküli repülőgép (UAV 3 ) Távolról Irányított Légi Jármű, (RPV), vagy drón 4, elsősorban katonai feladatokra

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ TÍPUSOK JELLEMZÉSE 2 BEVEZETÉS

PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ TÍPUSOK JELLEMZÉSE 2 BEVEZETÉS Papp István 1 PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ TÍPUSOK JELLEMZÉSE 2 A pilóta nélküli légijárművek alkalmazása az 1960-as években kezdődött, robbanásszerű fejlődésük pedig az 1990- es évekre tehető, ami elsősorban

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

pek a Magyar Honvéds

pek a Magyar Honvéds ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék Szárazf razföldi robotok és pilóta nélkn lküli li repülőgépek pek a Magyar

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

zturbinák kompresszorának akusztikus

zturbinák kompresszorának akusztikus Mikro-gázturbin zturbinák kompresszorának akusztikus pompázs detektálása Koncz Miklós s Tamás, PhD ROBOTWARFARE 9 1 Gazdaságos egyensúlyozó gép tervezése pilóta nélküli repülőgépek gázturbinájához Koncz

Részletesebben

HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI SZÁLLÍTÓ HELIKOPTER ALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSA

HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI SZÁLLÍTÓ HELIKOPTER ALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSA Orosz Zoltán HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI Ebben az évben ünnepeljük a hajtóműves repülés 100. évfordulóját. A Wright fivérek

Részletesebben

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Elgondolás az állami repülések végrehajtására szolgáló légterek kijelölésére Tartalom 1. Az új légterek jellege 2. A légterek kiterjedése

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc

Részletesebben

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS Dr. habil. Krajnc Zoltán - Gönczi Gabriella ADAÉKOK A KÖZMÚTBÓ (SŐ RÉSZ): A VOT ONI ÉGVÉDMI CSAPATOK ARCTVÉKNYSÉGI FORMÁI BVZTÉS Minden hadelméletben kardinális kérdésnek számítanak a (had)műveletekkel

Részletesebben

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének 80% -os költség k megtakarítást is elérhet 80% elavult világítási rendszerének erének korszerûsítésével Tisztelt olvasó! Amennyiben vállalkozása jelentõs összegeket költ a világítás mûködtetésére, akkor

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MŰVELETEK

INFORMÁCIÓS MŰVELETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR Híradó, Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék INFORMÁCIÓS MŰVELETEK Prof. dr. Haig Zsolt mk. ezredes, egyetemi tanár 29-343

Részletesebben

Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com

Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Békési Bertold Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com Neme Férfi Születési dátum 1969. május 16. Állampolgárság

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ

18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ Szolnoki Tudományos Közlemények XII. Szolnok, 2008. SZABÓ ZSOLT 1 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A LÉGIERŐ 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ Mint

Részletesebben

Magyarországon is bemutatkozott a Leica Aibotix X6 hexakopter

Magyarországon is bemutatkozott a Leica Aibotix X6 hexakopter Magyarországon is bemutatkozott a Leica Aibotix X6 hexakopter Az UAV (Unmanned Aerial System - Ember vagy Pilóta nélküli Légi Rendszer), más néven az UAS (Unmanned Aerial System - Ember vagy Pilóta nélküli

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BJKMFK REPÜLŐMŰSZAKI INTÉZET. Szolnok 2004. 04. 23. TARTALOM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BJKMFK REPÜLŐMŰSZAKI INTÉZET. Szolnok 2004. 04. 23. TARTALOM ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BJKMFK REPÜLŐMŰSZAKI INTÉZET Szolnok 004. 04. 3. TARTALOM Repülőgépek fejlődése A repülőgép, mint individuális harci-műszaki rendszer Csapásmérő repülőeszközök gazdaságossága,

Részletesebben

BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ OUTER SHELL PROPULSION ANALYSIS Burkolati hajtóművek csoportosítása (Az alábbi saját fejlesztésű elméleti hajtómű ágazat) Burkolati hajtóműnek nevezzük azt a meghajtási rendszert,

Részletesebben

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK NEMZETBIZTON- SÁGI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK 2

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK NEMZETBIZTON- SÁGI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK 2 Major Gábor 1 A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK NEMZETBIZTON- SÁGI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK 2 Az elmúlt évtizedben rohamos fejlődést mutató pilóta nélküli légijármű rendszerek 3

Részletesebben

1. melléklet. Európai TUAV-k összehasonlító táblázata Típus/Gyártó Kép Leírás Felszállási

1. melléklet. Európai TUAV-k összehasonlító táblázata Típus/Gyártó Kép Leírás Felszállási 1. melléklet. Európai TUAV-k összehasonlító táblázata Típus/Gyártó Kép Leírás Felszállási KZD-II 1 (Klein-Ziel-Drohne), TOPP Fernlenkkoerper- und Modellflug GmbH Németország ULTIMA I 2. ULTIMA II 3. ULTIMA

Részletesebben

Q AEROTECHNIKA M & T BUDAPEST RT. Q

Q AEROTECHNIKA M & T BUDAPEST RT. Q Q AEROTECHNIKA M & T BUDAPEST RT. Q 1132 Budapest, Csanбdy u.21.tel/fax.:350-6904 MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2001. A modern katonai repülőgép szimulátorok szerepe a repülő kiképzés folyamatában. Az írás

Részletesebben

SZILVÁSSY LÁSZLÓ BEVEZETÉS A HŐSKOR

SZILVÁSSY LÁSZLÓ BEVEZETÉS A HŐSKOR Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. SZILVÁSSY LÁSZLÓ A HARCI HELIKOPTEREK FEJLŐDÉSE A HŐSKORTÓL NAPJAINKIG BEVEZETÉS Hiszem, hogy az első és meghatározó alapelve a hadviselésnek az, hogy

Részletesebben

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON Orosz Zoltán A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON A Magyar Honvédség legújabbkori történelmének legjelentősebb változását éli át az elmúlt években.

Részletesebben

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK VARGA LÁSZLÓ A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI Egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit általában a beszerzés előtt, és az alkalmazás során is vizsgálják.

Részletesebben

A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC

A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC Ez a Mi 2-es helikopter egykor a szovjet, majd az ukrán légierőben szolgált, ahol utoljára piros, 31-es fedélzeti számmal repült. A gyári száma 543722084

Részletesebben

Kis magyar drónhatározó

Kis magyar drónhatározó Kis magyar drónhatározó GISopen, Székesfehérvár, 2015 2 www.geodrone.hu Három pécsi vállalkozás összefogása 3 UAV, UAS, drón? Drón: pilóta nélküli repülő szerkezet, amely betáplált program és paraméterek

Részletesebben

A HARCI HELIKOPTEREK FEGYVERRENDSZERÉNEK MODERNIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

A HARCI HELIKOPTEREK FEGYVERRENDSZERÉNEK MODERNIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Szilvássy László okl. mk. alezredes A HARCI HELIKOPTEREK FEGYVERRENDSZERÉNEK MODERNIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI LÉGI JÁRMŰVEK ALKALMAZHATÓSÁGA KA- TASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA SORÁN 2

PILÓTA NÉLKÜLI LÉGI JÁRMŰVEK ALKALMAZHATÓSÁGA KA- TASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA SORÁN 2 Kiss Béla 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 PILÓTA NÉLKÜLI LÉGI JÁRMŰVEK ALKALMAZHATÓSÁGA KA- TASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA SORÁN 2 Napjainkban jelentős kihívás elé állítja a honvédelmi

Részletesebben

A vitorlázórepülésről

A vitorlázórepülésről A vitorlázórepülésről Tartalom Tartalom 2 Bevezetés 4 Történelmi áttekintés 4 Vitorlázórepülés 5 Versenyzés 5 FELADAT TÍPUSOK 7 FELKÉSZÜLÉS 7 2 a vitorlázórepülés a légi sportok királynője, vagy még inkább

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 2/2013 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: LRBS-LBSF (BBU-SOF) en route FL150 Ideje: 2013 január

Részletesebben

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI Az ezredforduló környékén az addigi mentőhelikopterek pótlására néhány Mi 2-es helikopter külföldről érkezett Hazánkba. A szóban forgó helikopter Ukrajnából

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ISMÉT SZENDRŐ A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN

ISMÉT SZENDRŐ A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN Dr. Ványa László okl. mk. alezredes ZMNE BJKMK Informatikai tanszék egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes vanya.laszlo@zmne.hu ISMÉT SZENDRŐ A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN 2006. szeptember 21-22-én ismét

Részletesebben

HIL SZIMULÁCIÓ ROBOTPILÓTA FEJLESZTÉSBEN

HIL SZIMULÁCIÓ ROBOTPILÓTA FEJLESZTÉSBEN Dr. Molnár András - Stojcsics Dániel HIL SZIMULÁCIÓ ROBOTPILÓTA FEJLESZTÉSBEN Bevezető Pilóta nélküli robotrepülőgéppel végzett kutatás és fejlesztés elengedhetetlen része a tesztelés. Az időjárási feltételek

Részletesebben

A TERRORIZMUS RÉME É S A 21. SZÁZAD CSÚCSTECHNOLÓGIÁI

A TERRORIZMUS RÉME É S A 21. SZÁZAD CSÚCSTECHNOLÓGIÁI Ványa László A TERRORIZMUS RÉME É S A 21. SZÁZAD CSÚCSTECHNOLÓGIÁI A terrorizmus történetérol, jellemzoirol, muködésmódjáról és sajátosságairól sok mindent hallhattunk, megtudhattunk a korábbi eloadásokból.

Részletesebben

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A mezôgazdaság mûszaki fejlesztésének tudományos kérdései 92. Gondozza Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrármûszaki Bizottsága Szerkesztô Sembery Péter egyetemi

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET 1 46/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Szeged-repülőtér 2003.09.20. Z-99062: gyári számú ZENIT-270: típusú ejtőernyő

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Nagy Norbert hallgató AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Az AHEAD (Advanced Hit Efficienty And Destruction, amely szó szerint lefordítva fokozott találati hatékonyságot és megsemmisítést jelent, de lényegében

Részletesebben

A légierő szerepváltozásai Magyar Hadtudományi Társaság, szerződéses pályázat, 1997 II. RÉSZ DR. SERES GYÖRGY:

A légierő szerepváltozásai Magyar Hadtudományi Társaság, szerződéses pályázat, 1997 II. RÉSZ DR. SERES GYÖRGY: A légierő szerepváltozásai Magyar Hadtudományi Társaság, szerződéses pályázat, 1997 II. RÉSZ DR. SERES GYÖRGY: A LÉGIERŐ RENDSZERSZEMLÉLETŰ VIZSGÁLATA Bevezetés A légijárművek katonai alkalmazása, mint

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE ÁTALAKULÁS ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLLYÁ I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-068-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-068-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 02/2014. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-068-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Budapest, Óbuda starthely Ideje: 2014.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S 159-291889

Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S 159-291889 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291889-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S

Részletesebben

MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Dr. Seres György nyugállományú mérnök-alezredes egyetemi docens, a hadtudomány doktora és Koháry István alezredes egyetemi adjunktus A légierő szerepváltozásai Szerződéses

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 007-2011 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Tököl nem nyilvános repülőtér Ideje: 2011. április 22.

Részletesebben

AZ AH-64 APACHE HARCI HELIKOPTER AZ APACHE" SZÜLETÉSE

AZ AH-64 APACHE HARCI HELIKOPTER AZ APACHE SZÜLETÉSE Papp István AZ AH-64 APACHE HARCI HELIKOPTER AZ APACHE" SZÜLETÉSE Az Apache -ban a modern elektronika minden eszköze rendelkezésre áll az ellenség megtalálásához és fegyvereinek pontos célba juttatásához.

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

Bosch AEGIS reflektorok Biztonsági és védelmi világítás

Bosch AEGIS reflektorok Biztonsági és védelmi világítás Bosch AEGIS reflektorok Biztonsági és védelmi világítás 2 AEGIS reflektorok AEGIS reflektorok Biztonsági és védelmi világítás A bejegyzés alatt álló Constant Light technológia ellensúlyozza a LED teljesítménycsökkenését.

Részletesebben

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

TÖBBFELADATÚ KÖNNYŰ REPÜLŐGÉP VEGYES KATONAI- POLGÁRI ALKALMAZÁSÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA

TÖBBFELADATÚ KÖNNYŰ REPÜLŐGÉP VEGYES KATONAI- POLGÁRI ALKALMAZÁSÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA Hennel Sándor okl. mk. szds. sanko1@freemail.hu TÖBBFELADATÚ KÖNNYŰ REPÜLŐGÉP VEGYES KATONAI- POLGÁRI ALKALMAZÁSÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA (EGY LEHETSÉGES, AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS HADERŐ KERETEI KÖZÖTT

Részletesebben

A KONFERENCIA VITAANYAGA

A KONFERENCIA VITAANYAGA HAJZER MIKLÓS alezredes 1 A NATO TÜZÉR MUNKACSOPORT HELYE, SZEREPE A SZABVÁNYOSÍTÁS RENDSZERÉBEN Köszönöm a lehetőséget, hogy egy rövid tájékoztatót tarthatok a NATO tüzér munkacsoport tevékenységéről.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Multifunkciós pilóta nélküli repülőgépek fejlesztési eredményei a BHE Kft-nél

Multifunkciós pilóta nélküli repülőgépek fejlesztési eredményei a BHE Kft-nél Multifunkciós pilóta nélküli repülőgépek fejlesztési eredményei a BHE Kft-nél Dr. Kazi Károly, Mikó Gyula 2014. november 21. BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. Történet: Megalapítás 1991-ben Kezdetben

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK FEJLESZTÉSE A HM TECHNOLÓGIAI HIVATALBAN

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK FEJLESZTÉSE A HM TECHNOLÓGIAI HIVATALBAN Vigh Zoltán PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK FEJLESZTÉSE A HM TECHNOLÓGIAI HIVATALBAN Ebben a cikkben ismertetem a Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatalnál (HM TH) folytatott pilóta nélküli repülőgép

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

Egy amerikai vad menyét pilóta a Vietnam elleni légi háborúban

Egy amerikai vad menyét pilóta a Vietnam elleni légi háborúban JELENKOR Egy amerikai vad menyét pilóta a Vietnam elleni légi háborúban A vietnami légi háborúval kapcsolatos első visszaemlékezés, Jack Broughton nagy port felverő és több kiadást is megélt műve 1 óta

Részletesebben

KATONAI REPÜLŐ ESZKÖZÖK TÚLÉLÉSI LEHETŐSÉGEI AZ INFRAVÖRÖS ÖNIRÁNYÍTÁSÚ RAKÉTÁK TÁMADÁSAI ELLEN. Absztrakt

KATONAI REPÜLŐ ESZKÖZÖK TÚLÉLÉSI LEHETŐSÉGEI AZ INFRAVÖRÖS ÖNIRÁNYÍTÁSÚ RAKÉTÁK TÁMADÁSAI ELLEN. Absztrakt Dr. Vass Sándor alezredes ZMNE BJKM Informatikai tanszék KATONAI REPÜLŐ ESZKÖZÖK TÚLÉLÉSI LEHETŐSÉGEI AZ INFRAVÖRÖS ÖNIRÁNYÍTÁSÚ RAKÉTÁK TÁMADÁSAI ELLEN Absztrakt Az elmúlt évtizedek háborús tapasztalatai

Részletesebben

A LÉGVÉDELMI RAKÉTACSAPATOK CÉLKÖVETÉSI KIKÉPZÉSÉNEK ÚJABB LEHETŐSÉGEI

A LÉGVÉDELMI RAKÉTACSAPATOK CÉLKÖVETÉSI KIKÉPZÉSÉNEK ÚJABB LEHETŐSÉGEI REPÜLŐ MŰSZAKI BOZSÓKI ATTILA A LÉGVÉDELMI RAKÉTACSAPATOK CÉLKÖVETÉSI KIKÉPZÉSÉNEK ÚJABB LEHETŐSÉGEI NEW OPPORTUNITIES BY TARGET TRACKING TRAINING FOR HUNGARIAN AIR DEFENCE MISSILE UNITS Az elmúlt évtizedekben

Részletesebben

AJÁNLÁSOK AZ UAV-K BIZTONSÁGOS LÉGI ÉS FÖLDI ÜZEMELÉ- SÉHEZ SZÜKSÉGES (REPÜLÉSI) SZABÁLYOKRA 2

AJÁNLÁSOK AZ UAV-K BIZTONSÁGOS LÉGI ÉS FÖLDI ÜZEMELÉ- SÉHEZ SZÜKSÉGES (REPÜLÉSI) SZABÁLYOKRA 2 Bali Tamás 1 AJÁNLÁSOK AZ UAV-K BIZTONSÁGOS LÉGI ÉS FÖLDI ÜZEMELÉ- SÉHEZ SZÜKSÉGES (REPÜLÉSI) SZABÁLYOKRA 2 Napjainkban egyre nagyobb számban kerülnek kifejlesztésre és megépítésre olyan pilótanélküli

Részletesebben

Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek. dokumentáció-felújítására a gyakorlatban

Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek. dokumentáció-felújítására a gyakorlatban Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek dokumentáció-felújítására a gyakorlatban MEE 57. VÁNDORGYŰLÉS 2010. szeptember 15-17. SIÓFOK Új technológia bevezetése A FUGRO INPARK B.V. Holland céggel

Részletesebben

Dr. Szabó László - Dr. Békési László - Dr. Óvári Gyula - Varga Béla

Dr. Szabó László - Dr. Békési László - Dr. Óvári Gyula - Varga Béla Dr. Szabó László - Dr. Békési László - Dr. Óvári Gyula - Varga Béla MULTIMÉDIÁS ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ TANFOLYAMOKON A MI-8 HELIKOPTER TÍPUSISMERET

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS Dr. Békési László A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS A Véget ért a MIG-korszak a konferencia címéhez kapcsolódva a Magyarországon elsőként repült és gázturbinás

Részletesebben

AZ AWACS E-3 (A, F, D) RENDSZEREK

AZ AWACS E-3 (A, F, D) RENDSZEREK HADTUDOMÁNY Gangler László AZ AWACS E-3 (A, F, D) RENDSZEREK A felderítés, vagy megfigyelés sohasem lehet felesleges és elsősorban a levegő az a hely, ahonnan az erő alkalmazására vonatkozó ismeret beszerezhető,

Részletesebben

1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács László)

1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács László) HHK KÜI Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék Elektronikai Hadviselés Szakcsoport TDK témajavaslatai 1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

htka.hu General Dynamics F-111

htka.hu General Dynamics F-111 g 1 Tartalomjegyzék 1. Kezdetek, szülési fájdalmak... 3 2. A mentőkapszula, kabin kialakítása... 7 3. Variaszárny, repülésvezérlő (kormányszerv- vezérlő) rendszerek... 9 4. Szárnybeállítás, futóművek...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Pogácsás Imre okl. mk. ezredes

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Pogácsás Imre okl. mk. ezredes NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Pogácsás Imre okl. mk. ezredes A REPÜLŐESZKÖZÖK MÉRNÖKMŰSZAKI BIZTOSÍTÁSÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI ÉS HATÉKONYSÁGI VIZSGÁLATA A

Részletesebben

AH-64 APACHE HARCI HELIKOPTER BEVEZETÉS

AH-64 APACHE HARCI HELIKOPTER BEVEZETÉS Szilvássy László AH-64 APACHE HARCI HELIKOPTER BEVEZETÉS A háborúk fegyveres konfliktusok olyan tapasztalatokhoz juttatják a fegyver gyártókat, amelyekhez mesterséges körülmények között egyáltalán nem

Részletesebben

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Mindenek előtt megköszönöm Benes Sándornak és Fejes Istvánnak, a Múzeum jelenlegi dolgozóinak, valamint Nagy Andrásnak,

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

A LÉGI KUTATÁS-MENTÉS, A HARCI KUTATÁS-MENTÉS ÉS A LÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KIÜRÍTÉS BEMUTATÁSA, MAGYARORSZÁGON ALKALMAZHATÓ LÉGI JÁRMŰVEK

A LÉGI KUTATÁS-MENTÉS, A HARCI KUTATÁS-MENTÉS ÉS A LÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KIÜRÍTÉS BEMUTATÁSA, MAGYARORSZÁGON ALKALMAZHATÓ LÉGI JÁRMŰVEK Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 2010. Kun Szabó István 1 A LÉGI KUTATÁS-MENTÉS, A HARCI KUTATÁS-MENTÉS ÉS A LÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KIÜRÍTÉS BEMUTATÁSA, MAGYARORSZÁGON ALKALMAZHATÓ LÉGI JÁRMŰVEK

Részletesebben

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése 198/2002 Minősítés: repülőesemény légijárművek közelsége - nem egyértelmű veszélyhelyzet Hely, idő: 2002.november.13.

Részletesebben

A felhasználói szegmens GPS technikák 4. A felhasználói szegmens mindenki, aki hely, sebesség és időadatokat akar meghatározni mindenki, aki a légkörön átmenő elektromágneses hullámokat akar vizsgálni

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986 Az 1913-ban megindult kezdeményezésre Aszódon 1914. április 30-án megalakult

Részletesebben

REPÜLŐFEDÉLZETI FEGYVERRENDSZEREK

REPÜLŐFEDÉLZETI FEGYVERRENDSZEREK REPÜLŐFEDÉLZETI FEGYVERRENDSZEREK Készítette: Dr. Szilvássy László okl. mk. alez. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Tanszék egyetemi docense Repülőfedélzeti fegyverrendszer Tűzfegyverzet beépített

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A polgári és katonai robotjárművek fejlesztésében alkalmazott új eljárások és technikai megoldások Molnár András

Részletesebben

Erdőtüzek légi oltási módjainak egyes kérdéseiről

Erdőtüzek légi oltási módjainak egyes kérdéseiről Hoffmann Imre tű. ezredes Erdőtüzek légi oltási módjainak egyes kérdéseiről Az erdőtüzek elleni védekezés nemzeti ügy. A tűz okozta károk nagyságrendje, azok jelentősége, az események komplexitása, időbeni

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI REPÜLÉS CENTENÁRIUMA. Centenary of Hungarian Military Aviation

A MAGYAR KATONAI REPÜLÉS CENTENÁRIUMA. Centenary of Hungarian Military Aviation Dr. Szabó József nyá. vezérőrnagy az MTA doktora A MAGYAR KATONAI REPÜLÉS CENTENÁRIUMA 2010. január 10-én volt 100 éve annak, hogy az első magyar tervezésű, építésű repülőgép a levegőbe emelkedett. A szerző

Részletesebben

Lexus HS 250h: hibrid luxuskivitelben

Lexus HS 250h: hibrid luxuskivitelben Lexus HS 250h: hibrid luxuskivitelben A Toyota luxusmárkája eddig is többféle hibrid hajtású típust kínált, de legújabb modelljük már kizárólag benzin-elektromos hajtással lesz kapható. A recept a Toyota

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. GPS, GPRS (mobilkommunikációs) ismeretek Helymeghatározás GPS rendszer alapelve GNSS rendszerek

Részletesebben