Logisztikai Évkönyv 2013 Előzetes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Logisztikai Évkönyv 2013 Előzetes"

Átírás

1 Logisztikai Évkönyv 2013 Előzetes Magyar nyelvű tanulmányok 1. A ko-modális áruszállítási láncok technológiai és gazdasági feltételrendszerének elemzése A jelenleg működő szállítási láncok újratervezését teszi szükségessé a stratégiai szinten megalkotott ko-modalitási elv és annak végrehajtásának előkészítése. A láncok egyes résztvevői ugyanis sok esetben nem látják át az alágazatközi áruszállítás társadalmi szempontból előnyös tulajdonságait. A rendszer megfelelő szintű és részletezettségű kialakítása így elengedhetetlenné teszi a szükséges műszaki, gazdasági, jogi feltételek tisztázását, így lehetőség nyílik az egyes alágazati kérdéséket rendezni. A cikk bemutatja a potenciális ko-modális szolgáltatók körében felvetődött feltételeket. 2. Technológiafejlesztés a közúti áruszállítás papírmentessé tétele érdekében (e-fuvarlevél) A tanulmány bemutatja azt a folyamatban lévő projektet, amely - nemzetközi elektronikus kommunikációs szabványokra alapozva - a közúti áruszállítás papír alapú menetokmányainak kiváltására digitális eszközökön interaktívan kezelhető elektronikus bizonylatokat valósít meg. Az alkalmazás biztosítja az ellátási láncban résztvevők részére a dokumentumok humán interfészen való megjelenítését és módosítását, a hatósági ellenőrzését, valamint a kapcsolódó informatikai rendszerek számára az automatizált feldolgozást. A szolgáltatás a résztvevő szervezetek számára nagyfokú adatbiztonságot, automatizálható feldolgozást, és ezek eredményeként jelentős költségcsökkenést és hatékonyságjavulást eredményez. 3. Budapesti áruellátási, city logisztikai tervváltozatok A cikkben bemutatásra kerül Budapest potenciális áruellátásának koncepciója, a belvárosban található igénypontok kiszolgálása városi elosztó központok segítségével, az áruk konszolidálásával. Több tervváltozat kerül összehasonlításra az általuk generált működési költségek alapján. A tervváltozatok eltérnek a hálózati topológiájuk, a csomópontok száma, illetve elhelyezkedésük, továbbá az egyes csomópontok között megvalósított áruszállítás módja, és az alkalmazott járművek kapacitása szerint. 4. A római légiók logisztikája háborúban A Római Birodalom fenntartásának és terjeszkedésének alapja a hadereje volt. A haderő alapvető részét képezték a légiók, amelyek szervezettségükben és hatékonyságukban csak úgy tudtak megfelelni az elvárásoknak, ha tevékenységüket megfelelő logisztikai háttérrel is biztosítani tudták. Jelen cikk az eredeti korabeli források felhasználásával próbál képet adni a légiók logisztikájáról. Habár a téma óriási időszakot ölel fel és a korszakok között sok különbség található, a felhasznált irodalmak azonban mégis némi betekintést nyújtanak az ókori logisztikába.

2 5. ECSL a siker forrása Az Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) és a TÜV Rheinland InterCert Kft. ECSL néven új értékelési és tanúsítási kritériumrendszert fejlesztett ki logisztikai szolgáltatók és logisztikai rendszert működtető vállalatok részére. Az ECSL-t (Evaluation and Certification System for Logistic Enterprises) nemzetközi és hazai irányelvek, valamint szabványok elvárásai és követelményrendszere alapján fejlesztette ki a két szervezet, hozzáadva saját szakmai tapasztalatait. Az ECSL nem szabvány, nem előíró keretrendszer, mint pl. az ISO 9001, de nem is szűkebb értelemben vett modell, mint pl. az EFQM, hanem valahol a kettő a követelmény és a modell között elhelyezkedő szempont-, elvárás- és értékelő rendszer. 6. Autóipari gyártósorok ellátásának optimalizálása külső raktárból A globalizálódó gazdaságban a logisztikai szolgáltatók szerepe felértékelődött. A hosszú ellátási láncok és az ún. fő kompetenciákra való törekvés mind-mind arra késztették az autógyárakat (OEM) hogy ezeket a tevékenységeket kiszervezzék. Napjainkban már hasonló minta figyelhető meg az első -és alsóbb szintű beszállítók körében ugyanezen szempontok miatt. A tanulmány célja leírni azokat az elméleti modelleket, amelyek átültetése a gyakorlatba az optimális termelés-kiszolgálást idézi elő. 7. Globális logisztika versus magyar geoökonómiai logisztikai potenciál A dolgozat, vázlatosan áttekinti a globalizáció egyik fő területébe, a logisztikába illeszkedő magyar lehetőségeket. A magyar lehetőségeket meghatározzák a geoökonómiai adottságaink. Így Magyarország földrajzi fekvése, infrastruktúránk fejlettsége és kapcsolódása a nemzetközi infrastruktúrához. Meghatározók a meglévő és potenciális gazdasági kapcsolatok és nemzetközi gazdasági integrációk. Új lehetőségeket kínál az Európai Unió keretében a vasút fejlesztése, a közút fejlesztése, a vízi szállítás fejlesztése, de a legmarkánsabb a vezetékes szállítási rendszerek fejlesztése (kőolaj, gáz, termékvezetékek). Új dimenziókban fejlődnek az energiavezetékek (elektromos áram) és az információ. Magyarország lehetőségei a fentiekhez kapcsolódó integrált szolgáltatásokban, a legszélesebben értelmezett intermodális szolgáltatásokban vannak. 8. Ellátási lánc stabilizálása a domináns termékek innovatív menedzselésével Az értékteremtő termelési folyamatban az anyagok különböző módon viselkednek mind a bemeneti, mind a kimeneti oldalon. Vizsgálataink azt mutatják, hogy a stabilan viselkedő domináns termékek a teljes hálózat stabilitását növelni képesek. Ezt felismerve olyan módszert dolgoztunk ki, amellyel ezek a termékek azonosíthatók. A kifejlesztett kombinált mennyiség-irregularitás diagramok segítenek klaszterben csoportosítani a különböző viselkedésű szereplőket is. Kutatásaink alapján bemutatunk egy módszert az ellátási hálózat stabilitásának növelésére. 9. LeanGreen az ÖKOperáció elmélete és gyakorlata Think global, act local! Sokszor hangzik el ez a mondat, amikor fenntarthatóságról vagy a jövőről van szó. A globális megközelítés mellett mit tehet ma, hazánkban a közúti fuvarozó az act local szellemében? Újfajta veszteség megközelítésével és gyakorlati útmutatásával az ÖKOoperáció bemutat egy alternatívát, melynek segítségével jelentősen mérsékelhetők a közösségi konfliktusok egy fuvarozó vagy fuvaroztató cég, és egy közösség, például egy település kapcsolatában. Kiemelten fontos az ÖKOoperáció részét képező ÖKOmmunikáció, illetve a gyakorlati megvalósításhoz nélkülözhetetlen földrajzi és kistérségi ismeretek. A térségi logisztika egyik fenntarthatósági alappillére az ÖKOoperáció kell hogy legyen, hisz nélküle nem képzelhető el a jövőben egy közösség és a logisztikát intenzíven igénybe vevő vállalatok kapcsolata.

3 10. A hazai kis- és középvállalkozások logisztikai költségei a nemzetközi felmérések függvényében A cikk a magyarországi kis- és középvállalkozások (KKV) logisztikai költségeit vizsgálja a nemzetközi kutatások tükrében és a közel kétezer hazai KKV-re kiterjedő 2009-es felmérés alapján. A hazai KKV-knak nemzetközi összehasonlításban viszonylag magas a logisztikai összköltségszintje. A magyarországi kis- és középvállalkozások ki nem szervezett szállítási és raktározási tevékenységei a hazai fuvarozóknak és raktárszolgáltatóknak jelentős piacbővülést jelenthetnének. Ez azonban csak elvi piacbővülés, mivel a hazai KKV-k nem tervezik, hogy szállítási és raktározási tevékenységeiket nagyobb arányban szervezzék ki. Ez részben azzal magyarázható, hogy a feldolgozóipari, mezőgazdasági és kereskedő kis- és középvállalkozások viszonylag nagy arányban tekintik a logisztikát alapvető képességnek. Nemzetközi viszonylatban a magyarországi KKV-k magas logisztikai költségszintekkel szembesülnek, melynek mérséklésével az adminisztrációs terhek csökkentéséhez hasonló megtakarítást lehetne elérni. 11. Csomagolt termékek szállításának és nyomon követésének gazdasági haszon elemzése a térinformatika támogatásával Manapság a különböző informatikai megoldások az élet minden területén lehetőséget nyújtanak a legkülönbözőbb adatok begyűjtésére és elemzésére. Ezen eszközök segítségével adja magát a lehetőség, hogy mérjük és rögzítsük azon hatásokat, amelyek a termék szállítása közben a terméken bekövetkeznek. Ezen adatokat a szállítási eszközök földrajzi koordinátáival össze tudjuk kötni. A cikk célja, hogy felvázolja és bemutassa a jelenleg elérhető informatikai technológiákat, amelyek segítenek megelőzni a termék és a csomagolás sérüléseit, vagy ha ezek nem megelőzhetőek, akkor segít abban, hogy a károk okát és eredetét az adatok feldolgozása által megállapítsuk. Az alapvető elméletek kifejtése után, a cikk egy esettanulmány leírásával az eszközök további lehetőségeit is megvizsgálja. 12. Elosztási logisztika stratégiai problémái A termék struktúra jellemzőinek megváltozása és folyamatos változása, a piaci versenyelőnyök logisztikai tevékenységekhez való kapcsolódása, a globalizált anyagáramlási folyamatokban a beszerzési és az elosztási tevékenységek felértékelődése miatt egyre nagyobb szerepet kapnak az elosztási logisztikai tevékenységekhez tartozó logisztikai rendszer kialakítások kérdései. Az adott rendszer esetében meghatározó szerepet játszanak a működtetési stratégiák változatai, a folyamattal összefüggő készletezési problémák, az optimális egységrakományképzés és komissiózás kérdései, valamint az elektronikus kereskedelem biztosította lehetőségek az elosztási folyamatban. Az elosztási logisztikai folyamat minőségbiztosítási stratégiai kérdései. A cikk ezen problémák felvázolásával foglalkozik. 13. Raktári folyamatok optimalizálása szimulációs környezet alkalmazásával Az egyre élesebb gazdasági versenyben folyamatosan nő a disztribúciós központok költség és erőforrás hatékony működésének fontossága. A kiszolgálandó igények folyamatos változása megköveteli a raktári folyamatok, informatikai rendszer és infrastruktúra rövid időn belüli felülvizsgálatát és változásokhoz való igazítását. Mindezek rendszeres elvégzésére egy olyan, szimuláció környezetben fejlesztett eszköz a legmegfelelőbb, mely alkalmas különböző alternatívák összehasonlítására, majd az algoritmusok optimális kombinációjának kiválasztására. A tanulmány ismerteti a szimulációs eszköz jelentőségét, működési elveit és funkcionalitását.

4 14. A használatarányos útdíj magyarországi bevezetésének hatása a piac szereplőire A tervek szerint július 1-től Magyarországon is bevezetésre kerül a használatarányos elektronikus útdíj, amelyet először a gyorsforgalmi utakon, illetve a legforgalmasabb, a tranzitforgalom által leginkább igénybevett főúti szakaszokon kívánnak alkalmazni. Különböző elemzések születtek már arra, hogy megvizsgálják, milyen nemzetgazdasági hatásai lesznek a megtett úttal arányos díjfizetés rendszerének. Kérdés, hogy a hazai fuvarozó, szállítmányozó és logisztikai szolgáltató vállalatok is időben felismerik-e ezeket a hatásokat és megteszik-e a szükséges lépéseket versenyképességük megőrzéséért. A tanulmány célja az új típusú útdíj szedés több szempontú vizsgálata, különös tekintettel a piaci szereplők megváltozott körülmények közötti üzleti, szolgáltatásfejlesztési lehetőségeinek feltárására. 15. Hogyan tovább KKV-k? Avagy a kis- és középvállalkozások helyzete és jövője a hazai kiskereskedelemben A folyamatosan változó gazdasági környezet újabb és újabb elvárásokat támaszt a vállalkozásokkal szemben, így a KKV-k számára az alkalmazkodás, a rugalmasság, az állandó megújulni akarás, továbbá a piaci pozíciók és a likviditás megőrzése, javítása kulcsfontosságú tényezők. A KKV szektor a jövőben a mainál még élesebb versenyhelyzetbe kerül, így a lehetőségeiket mérlegelve, erősségeikre építve, az állami támogatásokat kiaknázva kell felépíteniük saját stratégiájukat. Változtatások, állandó alkalmazkodás és megújulás szükséges részükről. A KKV-k számára többféle válaszlehetőségek adódnak a megváltozott gazdasági környezetben. Tanulmányom fókuszába elsődlegesen a KKV-k vertikális és a horizontális együttműködéseit helyezem, vizsgálva az ezekben rejlő stratégiai lehetőségeket, a logisztikai és kereskedelmi teendőket, melyeknek felismerése kulcs fontosságú a KKV szektor versenyképessége szempontjából. 16. Logisztikai elemek a közigazgatásban A közigazgatás olyan szervezet, rendszer melynek két végpontja térben és időben igen távol esik, vagy eshet egymástól. Ez a rendszer sajátságos működésénél fogva egymástól függetlenül, több ponton is képes a mozgásba hozásához alapvető információk fogadására. Sőt, a rendszer szükség esetén saját magát is mozgásba hozza, illetve mozgásba kell hoznia. Tanulmányunk célja bemutatni ezt a folyamatot, azt, ahogy a rendszer fogadja és értelmezi az információt és működésbe jön, majd a rendszeren átfuttatva választ ad, vagy saját maga elvégzi a feladatot. 17. Modern azonosítási és információ technológia módszerek a kereskedelemben és a logisztikában (GS1 DataBar, önkiszolgáló BI) A tanulmány bemutatja azt a modern azonosítási és vonalkód jelölési rendszert nemzetközi és hazai projekt alapján, amely a termékek csomagolásán a jelenlegi vonalkód méretében részletesebb információkat képes (pl.: lejárati idő, gyártási száma, vagy tömege) biztosítani automatikus adatbevitelt lehetővé tevő módon. A rendszerrel csökkenthetőek az áruházi készletek, a termék-selejtezési veszteségek, az élőmunka felhasználás, egyben növelhető a forgalom volumene, az árrés tömeg és a vásárlói elégedettség, az automatizált kedvezménykezelés. A folyamatok mutatószámainak mérésére, elemzésére mutatunk be egy hatékony önkiszolgáló BI (üzleti intelligencia) rendszert, amely vizuálisan is gyorsan áttekinthető képet ad egy kereskedelmi lánc egy vagy több egységének illetve egy szolgáltató, vagy gyártó cég tevékenységeiről, készleteinek alakulásáról, forgalmi eredményeiről.

5 18. Az ellátási-elosztási hálózatok korszerű modellje A cikk a kapcsolódó PhD kutatás elméleti alapjait, matematikai modelljét, a modell peremfeltételeit és optimalizáló elveit taglalja, annak fényében, hogy milyen klasszikus és a XIX. századnak megfelelő szempontokat kell figyelembe venni egy ellátási hálózat tervezésekor. Ezek a szempontok kiterjednek a klasszikus hálózattervezési problémákra (telephelyek száma, telepítési helyek megválasztása, disztribúció), valamint modern szempontokra (készletezés modellezése, fenntarthatóság, inverz logisztikai megoldások). Végül egy költség alapú modell megalkotása a cél, hogy az egyes tervváltozatok összehasonlíthatóak legyenek. 19. A Debreceni Nemzetközi repülőtér logisztikai fejlesztései a légi áruszállítás tükrében június 18-án új korszak kezdődött a debreceni repülőtéren; leszállt az első menedrendszerű járat Londonból. A repülőtér új üzemeltetője komoly fejlesztésekbe kezdett, új cargo bázis van kialakulóban, nagy régiós jelentősséggel. A szakmai fejlesztés mellett elkészült az első olyan raktárcsarnok, melynek légi oldala is van. Az iparvágány megnyitása ősszel várható; a 2014-re tervezett új autópálya szakaszon önálló lehajtó épül. Ezen tanulmány során szeretném röviden bemutatni a Debreceni Nemzetközi Repülőtér múltját, jelenét és jövőjét, mint Magyarország első multimodális logisztikai központjának helyszínét és fontos elemét, ahol csomópontban találkozik a légi, vasuti és közuti közlekedés. 20. Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig A kereskedelmi termékek, illetve gyűjtő- és logisztikai egységeiknek gyors és pontos átvétele, valamint nyomon követhetősége érdekében a logisztikai folyamatokat célszerű mindinkább automatizálni. Árumozgatás és raktározás a gyártó, a logisztikai szolgáltató és a kereskedő között szállítási és raktári szinten napjainkban csak korszerű azonosítási és automatikus adattovábbítási informatikai megoldásokkal valósítható meg, amelynek kialakításához és hatékony működtetéséhez szabványos megoldások alkalmazása szükséges. A tanulmányban bemutatjuk a GS1 komplex eszközrendszerét mindazon szabványos megoldásokkal, amelyek az alapanyag gyártótól az ellátási lánc teljes hosszában a végfelhasználóig szektorokon átívelő és azonos módon - egységesen és koherensen képesek az üzleti partnerek és a fogyasztók számára biztosítani az adattárolási, adatkommunikációs és jelölési megoldásokat a megbízható termék- és logisztikai adatok akár mobil eszközön történő - elérhetősége érdekében. 21. Milyen esélye van a magyar vadbodzának az Európai Unió piacán a magyar jogszabályi háttér és viszonyok tükrében? Az adott körülmények között arra van a legnagyobb szükség, hogy lehetővé tegyük a létező termelőhelyek integrációját és együttműködését, ily módon biztonságot teremtve a már megvalósított beruházásoknak és lehetővé téve a szolgáltatások folyamatosságát, ugyanakkor elősegítve a meglévő saját rendszerek fokozatos migrációját a nyitott és moduláris virtuális rendszerek felé. A megoldások költséghatékonysága különösen, ha a szervezet egészét tekintjük - egy másik rendkívül fontos szempontot képvisel.

6 22. A beszerzés szervezeten belüli helye a hazai feldolgozóipar példáján A beszerzés szerepe a hazai vállalatok működésében látványosan megnőtt az elmúlt években. Ez a nemzetközi gyakorlattal egyező irányba mutat. Írásunk célja, hogy ezen, a hazai szakmai fórumokon sokszor elhangzott állítást empirikus vizsgálja. A Beszerzési Menedzser Index adatbázisának segítségével feldolgozóipari vállalatok adatait elemezzük abból a szempontból, hogy milyen pozíciója van a beszerzési vezetőnek és hogyan változott mindez a 10 évvel ezelőtti tapasztalatokhoz képest. A 2012-es minta alapján a beszerzési feladatok ellátásának hat szervezeti megoldását határoztuk meg. Eredményeink arra utalnak, hogy a hazai gyakorlatban ma is csak a nagy (létszám, árbevétel) szervezetek rendelkeznek professzionális beszerzési szervezettel. Ugyanakkor a minták megjelenése arra utal, hogy a feldolgozóiparban az elmúlt évtized egyik legfontosabb változása, hogy a kis szervezetekben is egyre tudatosabban kezelik a beszerzést. 23. A bűvös vizuális mutatószám a logisztikában A lean logisztikai menedzsment alkalmazása nagy kihívásokkal jár napjainkban. Ennek egyik fontos eleme a teljes hatékonysági eszközmutató az Overall Equipment Effectiveness (OEE). Ezt eddig jellemzően a gyártási logisztikában és a minőségbiztosítás területén használták. Kvantitatív transz-indusztriális folyamat benchmarking kutatást folytattunk, hogy milyen módon lehet alkalmazni az ellátási szállítások hatékonyságának az elemzésénél. A tanulmány összefoglalja az eddig alkalmazott módszereket és bemutatja a Suppy Stream Map-ra átalakított változatát az ellátási szállításoknál, valamint vizsgálja az OEE-nek való megfelelését. Bemutatja az elkészített új lean változatot és javaslatot tesz a gyakorlati alkalmazására. 24. Komissiózási módszerek vizsgálata kontrolling eszközök segítségével A logisztikai, ezen belül a komissiózási rendszerek korszerűsítése meghatározó tényező a vállalati versenyképesség és hatékonyság szempontjából. Az ilyen jellegű fejlesztési döntések megalapozásához célszerű olyan módszert alkalmazni, amely képes a racionalizálási lépések működési költségvonzatának meghatározására. A tanulmány a többszintű teljes költség allokáció (multi-level full cost allocation MFCA) logisztikai adaptálásával tesz kísérletet egy konkrét vállalati komissiózási rendszer átalakításának hatáselemzésére. A modellezéssel kimutathatóvá válik, mennyiben változtatja meg egy célzott informatikai fejlesztés a vizsgált logisztikai részrendszer működési jellemzőit, illetve ennek mi a hatása a komissiózási tevékenység önköltségére. 25. A természet ihlette anyagellátás: Mizushumashi A termelés kiszolgálás fejlesztésének egyik napjainkban ismert és preferált eljárása a Vízipók rendszer. A terminológia eredete, és az abból származó következtetések helyes levonása, viszont már nem annyira egyértelmű. A tanulmány választ ad a Mizu Sumashi kifejezés keletkezésére, valamint a termelés ellátási rendszerek fejlesztésének folyamatára, illetve az annak működtetéséhez szükséges eszközökre.

7 26. Közvetlen gyártósori anyagkiszolgálás az autóiparban A mai termelővállalatoknak költségmegtakarítási szempontból fontos, hogy minél kevesebb lekötött tőkével menedzseljék készleteiket. A költségcsökkentés egyik eszköze lehet a közvetlenül a gyártósorra történő anyagmozgatás, illetve a beszállítók VMI (Vendor Managed Inventory) rendszerbe való bekapcsolása. A tanulmányban egy autóipari beszállító igényeihez szabott lehetséges anyagkiszolgáló rendszer kerül bemutatásra. Középpontban a raktári folyamatok valamint a belső ellátási láncra vetített paraméterek szerepelnek. A rendszer beállításához szükséges input adatok a gyakorlati tapasztalat és az elméleti megközelítés alapján állnak rendelkezésre. 27. A gyűjtőszállítmányozás és annak jelene A tanulmány célja, hogy bemutassa egyrészt a gyűjtőszállítmányozás eredetét, rövid történetét, körülményeinek gazdasági indokait, struktúráit, a különböző szállítási modalitások tekintetében, különös tekintettel a szakterület aktuális tendenciáira. Jelen tanulmány nem egy tudományos értekezés, hanem akárcsak a tavalyi munkám - az évek során megszerzett tapasztalatok összegzése. 28. HCT = Új gondolatok a szárazföldi intermodális logisztikában A cikk röviden összefoglalja a vasúti-közúti szállítás versenyhátrányának okait a tisztán közúti szállítással szemben, illetve megoldás kínál a problémára. Az új konténerkezelési technológia azért lehet kiemelkedő jelentőségű, mivel a HCT konténer átrakó berendezés a vasúti felső vezeték alatt is alkalmazható. A kombinált logisztika fejlesztésére vonatkozó javaslat az áru közútról vasútra való átterelését biztosítja, piaci viszonyok mellett. Az elgondolás fokozottan veszi figyelembe a környezetvédelmi követelményeket, javítják a jelentős logisztikai költséggel terhelt ágazatok versenyképességét. A javasolt intermodális háztól-házig való szállítási rendszerben menetrend szerint, alacsony követési idővel konténerszállító vonatok közlekednek. Az intermodális átrakópontokon 1-2 db HCT biztosítja a konténerek vonatra való fel és leszállását. A konténerszállító vonat megállási ideje perc. A cikk összefoglalja a HCT alkalmazásának előnyeit, melynek bemutatást 9-10 ábra segíti. A Loxodon Kft által javasolt új logisztikai szolgáltatás, hatással lehet a terminálépítési gyakorlatra, melyeket a cikk röviden összefoglal.

8 Angol nyelvű tanulmányok 1. Logistics strategies Tanulmányom célja a logisztikai stratégia szemléletének bemutatása nemzetközi kutatások és hazai eredmények alapján. Bemutatom a logisztikai stratégia és a vállalati stratégia kapcsolatát illetve a főbb logisztikai stratégiákat. Az elmúlt években jó néhány stratégiai modellt publikáltak nemzetközi szinten, ezek összefoglalását és kritikai elemzését kívánom megtenni. A tanulmány végén alapozó kvalitatív kutatásom néhány eredményét közlöm, melyek elsősorban a logisztikai stratégia értelmezéséhez kapcsolódnak. 2. Lessons of outsourcing of a warehouse operations This is the story of the outsourcing of the warehouse operations of the Hungarian branch of a market leading multinational cosmetics company serving 4 independent commercial divisions each one operating on its own market, handling cca product SKU s and cca POS SKU s. Detail picking and about 80 % of the volume going through value added services (labeling, co-packing) + display storage, maintenance, delivery and back haulage. High volume fluctuation (weekly, monthly seasonal), frequent product change (new product lines, renewal, withdrawal). The study will go through the phases of the project step by step with a summary of the results and lessons at the end. It aims to be a practical help for decision makers and operations leaders facing with similar challenges. 3. Comparative analysis of the original and modified DEA/AHP method with an application in road freight transport Preceding studies have shown that the original DEA/AHP method (data envelopment analysis - analytic hierarchy process) utilized for the efficiency analysis of decision making units is often incapable of creating full ranking. Therefore, a new approach, the DEA-PC (pairwise comparison) method has been created to circumvent this problem. Looking at road haulage companies, the present article gives a concrete example of its application, and the results are analyzed in light of the outcomes from the original method. Furthermore, the examinations are also extended to include technological and environmental parameters as well. 4. Present Day Problems of SME Partnerships in Hungarian Food Supply Chains Time-based competition which becomes more and more remarkable has revalued the importance of supply chain management and B2B partnerships. The paper deals with B2B partnerships existing in the Hungarian FMCG/Food sector. It highlights the role of small- and medium-sized companies in supply chains operating in the examined sector. The study consists of examinations regarding the tightness of cooperation between SMEs and other members of the chain, the impacts of dominant members on SMEs and the role of information sharing along the supply chain

9 5. Reverse Logistics and Sustanibility in Hungarian enterprises Our research aims to examine to what extent the sustanibility and reverse logisticsin in supply chain types described in Hungarian and international literature can be found in Hungarian enterprises, what similarities and differences can be observed, including the reasons therefore, and which supply chain types are competitive and why in our circumstances. Based on theoretical knowledge and the results of our research, proposals will be elaborated about the actions to be taken in our circumstances to make hungarian enterprises supply chains more successful from the aspects of member cooperation and information flow. The study will be based on questionnaires and deep interviews. Methods in relation to the questionnaire-based status assessment and other tasks will be applied in the second phase of our research. 6. International review of Eco-Logistics The last few decades have seen an increase in environmental consciousness. More and more people are aware of the world s environmental problems such as global warming, toxic substance usage and the decrease of non-replenishable resources. Governments have released campaigns to promote this problem to people. Several logistic organizations responded to this by applying green principles to their company, such as using environmental friendly raw materials, reducing the usage of fossil based power and using recycled papers for packaging. Eco-Logistics has been emerging in the last few years. This idea covers every stage in the manufacture from the first to the last stage of the life cycle, i.e. from product design to recycling. Logistics cannot be replaced as it is a part of the production chain. Societies are horizontally and vertically differential. The manpower, the stock, the semi finished and finished products must be transported in an organised way, thus the importance of the logistics sector is unquestionable. The purpose of this paper is to describe the importance of greening logistics. 7. Operating Efficiency at Big Industrial Production Companies The purpose of Operating Efficiency s is to increase business performance. Although the transformation sequence and tools are introduced step by step in most of the documents, it is crucial to view them as an integrated set of concepts that help target and eliminate waste, create a performance culture and increase overall business performance. The transformation relies on the design of a total operating system to deliver continuously improving performance. However improvement projects are not enough. These improvements can only be sustained, institutionalized and improved upon through process improvement management, a rigorous goal setting, problem solving and corrective action discipline which is the heart of the continuous improvement culture.

Logisztikai Évkönyv 2013 Előzetes

Logisztikai Évkönyv 2013 Előzetes Logisztikai Évkönyv 2013 Előzetes Magyar nyelvű tanulmányok 1. A ko-modális áruszállítási láncok technológiai és gazdasági feltételrendszerének elemzése A jelenleg működő szállítási láncok újratervezését

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása Partner in Change A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása www.integratedconsulting.hu 1 Supply Chain Management Purchase Production Distribution Service Strategic Planning Supply Chain Optimization

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus BI-KA Logisztika Kft., alapító-tulajdonos Budapesti Gazdasági Főiskola 2015. május

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

The possibility of complex transport-logistic chains

The possibility of complex transport-logistic chains 1. Nemzetközi Logisztikai Nap Debreceni Egyetem 2009. október 2. Komplex közlekedéslogisztikai láncok lehetőségei The possibility of complex transport-logistic chains Dr. BERÉNYI János tudományos tanácsadó

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus BI-KA Logisztika Kft., alapító-tulajdonos II. EPAL RAKLAP SZIMPÓZIUM 2015. május 28. Az előadás

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Rendszer (System) Elem, kölcsönhatás, struktúra, határ, jel, állapot, folyamat, modell. Rendszer

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

logisztikai tanúsítás

logisztikai tanúsítás Javallat az egészségügyi minőségfejlesztésre: logisztikai tanúsítás Sződi Sándor minőségszakértő, ügyvezető igazgató IFKA Minőségfejlesztési Központ Az Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) és a TÜV Rheinland

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK!

LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK! LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK! 1 HOGYAN VERJÜNK EGY FULL HOUSE-T? Mátó Melinda & Papp Csilla Robert Bosch Power Tool Kft. 2 ELA Award 2015 EREDMÉNYEINK: +34% PRODUKTIVITÁS: SZABAD TERÜLET: 1000m 2 SOR MÉRET:

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

A logisztikai információs hálózat felépülése

A logisztikai információs hálózat felépülése Bank Vám Termelővállalat Kereskedelmi vállalat Fuvarozó vállalat Szállítmányozó vállalat Felhasználó vállalat Biztosító Hálózati szintű információs kapcsolat Hálózati szintű logisztikai irányítás információs

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Ellátási lánc optimalizálás egy új multinál

Ellátási lánc optimalizálás egy új multinál Ellátási lánc optimalizálás egy új multinál Provimi Pet Food Europe A PPF Supply Center koncepció Az optimalizálás első lépései A PPF ellátási láncának optimalizálása Az AIMMS project tanulságai Költségcsökkentés

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan Krázli Zoltán - vezető szakértő IBCS Nyílt nap - 2014. szeptember 17. Tartalom I. Miért van szükség szabványokra? II. A GS1 szabványrendszerről

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA MKTLSZ workshop Kalocsa, 2011.05.18. Bakos András PhD hallgató Foltin Szilvia hallgató Tulajdonképpen mi is az a city-logisztika? Hol hibáztunk

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Dr. Duma László ügyvezető, Adversum Kft egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Az ellátási lánc és a B2B e- kereskedelem modellje Termék Termék Termék Termék

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Vajna István BLC INDUSTRY 4.0 & LEAN

Vajna István BLC INDUSTRY 4.0 & LEAN Vajna István 2016.04.06 BLC INDUSTRY 4.0 & LEAN A KÖVETKEZŐ IPARI FORRADALMAT MINT AZ EURÓPAI GAZDASÁG SZÁMÁRA MEGNYÍLÓ ÚJ ESÉLYT JELLEMZIK. A VÁLLALATOKRA ÉS A POLITIKÁRA AZONBAN NAGY FELELŐSSÉG HÁRUL,

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Egyszerű, és mégis oly nehéz... (Miért olyan bonyolult a logisztikai szemléletmód vállalati alkalmazása?)

Egyszerű, és mégis oly nehéz... (Miért olyan bonyolult a logisztikai szemléletmód vállalati alkalmazása?) Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár, SZIE Ameropa Consulting ügyvez.ig. Egyszerű, és mégis oly nehéz... (Miért olyan bonyolult a logisztikai szemléletmód vállalati alkalmazása?) Előadás az OPTASOFT

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 6. Előadás JIT elvű elosztási folyamat A JIT elvű elosztás jellemzői napjainkban kerültek kialakításra. alkalmazása

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group 2016 Miért pont Debrecen? Kik vagyunk? A XANGA Investment & Development Group Debrecen

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Osztálya István Zsolt, zsolt.istvan@bayzoltan.hu CAL-Transnational

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. dr. Torma András 2011.09.20. Tartalom 1. Gazdasági folyamatok az iparban 2. Ipari termelés és termékek jellemzői, kapcsolataik 3. Termelési tényezők 4. Technológia jellemzői

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA MORAUSZKI Kinga posztgraduális képzésben résztvevő hallgató Debreceni Egyetem, ATC Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

Szinergia a tejipari ellátási láncban

Szinergia a tejipari ellátási láncban Szinergia a tejipari ellátási láncban MLBKT XVII. kongresszusa Dr. Bárdos Krisztina általános ügyvezető igazgató IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY Az előadás felépítése 1. Az élelmiszerszektor logisztikai

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország MLE, Logisztikai Évkönyv 2013 Könyvbemutató - 2012. december

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat fejlesztési referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák halmaza,

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

PANnon Autóipari Cluster

PANnon Autóipari Cluster PANnon Autóipari Cluster Klaszter szolgáltatások a versenyképesség erősítéséért Készítette: Kabács Zoltán Rendezvény: Lean WS - Budapest, 2007.október 24. 1.1 PANAC tagság PANAC statisztika (2005): Alkalmazottak

Részletesebben

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN A PROGRAMRÓL Napjainkban a logisztikai területeken vezetői pozíciót betöltőkre egyre több nem kizárólagos szakmai feladat is hárul, melynek részét képezi

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ 1 TARTALOM 1.1 A MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ META-SZINTŰ HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA A. Az SMM definiálása, a Jackson Keys módszer kiterjesztése

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 2006-2010. Publikációk 2009-2010.

OTKA Zárójelentés 2006-2010. Publikációk 2009-2010. OTKA Zárójelentés 2006-2010. Publikációk 2009-2010. ZÁRÓJELENTÉS szakmai beszámoló OTKA-azonosító: 63591 Típus: K Szakmai jelentés: 2010. 04. 02. Vezető kutató: Illés Béla Kutatóhely: Anyagmozgatási és

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

CHARACTERIZATION OF PEOPLE

CHARACTERIZATION OF PEOPLE CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY CHARACTERIZATION OF PEOPLE MOVEMENT BY USING MOBILE CELLULAR INFORMATION László Nádai "Smarter Transport"

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. január 24. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló

Részletesebben

LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN

LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 11-20. LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN Illés Béla tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben