A SZABOLCSI DIAKOK SZEREPE A FORRADALMI ESEMÉNYEKBEN ( 1956 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZABOLCSI DIAKOK SZEREPE A FORRADALMI ESEMÉNYEKBEN ( 1956 )"

Átírás

1 Nagy Ferenc A SZABOLCSI DIAKOK SZEREPE A FORRADALMI ESEMÉNYEKBEN ( 1956 ) A levéltáros számára szakmai kötelesség és egyben megtisztelő bizalom is, ha arra kérik, hogy az írott fonások elemzésével, összegzésével járuljon hozzá egy fontos történelmi esemény feltárásához. Különösen igaz ez az 1956-os forradalomra vonatkoztatva, mely időben csak karnyújtásnyira van még tőlünk, és éppen ezért érzelmek, indulatok nehezítik az események tisztázását. Politikai csatározások akadályozzák, gátolják a fon adalom és szabadságharc pontos rekonstruálását. Ugy gondolom, el kell telnie még néhány évtizednek, hogy ráébredjünk, 1956 mindnyájunké, mert azokat a vágyakat, célokat fogalmazta meg, amelyekért már a 48-as honvédek is harcoltak és amelyek ma is fontosak minden magyar számára. Magam arra vállalkozta, hogy a forradalom megyei eseményeinek, történéseinek menetében a diákság szerepét vizsgáljam. A diákságét, akiket az országnak ebben a szegletében a középfokú intézményekben tanuló ifjúság jelentett, hiszen még a legrangosabbnak számító intézmény, az Állami Tanítóképző is csak 1959-től lesz felsőfokú. Teljes egészében hiányzott tehát az egyetemi ifjúság, mely Budapesten és az ország más nagyvárosaiban a forradalmi események fontos szereplője volt. Az eseményeket október 23-tól 1957 tavaszáig követtem és a rendelkezésre álló fonások alapján esetenként egy-egy általános iskolára is kitekintettem. Elöljáróban elmondhatom, hogy a középiskolás diákság szervezett fellépésével csak a megyeszékhelyen, Nyíregyházán találkoztam. A vidéki középiskolákban és általános iskolákban a diákság spontán, érzelmi alapon történő megnyilatkozásai, megnyilvánulásai voltak a jellemzőek. Az orosz tankönyv széttépése, elégetése, a vonuló tankok megdobálása és ehhez hasonló cselekedetek, azonban ezek között is akad néhány figyelemre méltó október 23 és 26-a között a Szabolcs-Szatmár megyei párt és állami szervek, ha önbizalmukat vesztve is de még működtek. Üdvözölték Kádár Jánost a párt új főtitkárát és a 23-i felkelést ellenforradalomnak minősítették. Abban reménykedtek, hogy a változások ezzel befejeződtek és nem kerül sor további radikalizálódásra. Igyekeztek azonban felkészülni a tömegmozgalmak, megmozdulások leszerelésére is. A megyei kiegészítő parancsnokság jelentéséből tudjuk, hogy

2 24-én a megyei vezetők a középiskolák igazgatóival tanácskoztak, akiket arra utasítottak, hogy akadályozzák meg a diákoknak az esetleges tüntető tömegek közé sodródását. Sőt, másnap, október 25-én arról is intézkedtek, hogy a MÁV különvonatokkal szállítsa haza a kollégiumokban lakó diákokat, hogy ezzel is elejét vegyék a várható csoportosulásoknak/ A városi középiskolák akkori hangulatáról a megtorlási perekben tanúként kihallgatott diákok vallomásai tájékoztatnak bennünket. A Vasvári Pál gimnáziumban Rácz István tanár úr óráin - aki később a nyíregyházi munkástanács elnöke lett - rendre megtárgyalták az eseményeket, levonva azt a következtetést, hogy "észhez tért már a budapesti diákság, lerázhatja végre a nép a láncát." 2 A Kossuth gimnázium diákjai, főként a kollégisták - azt tervezték, hogy 26- án megkoszorúzzák a Kossuth-szobrot. A tanárok azonban féltették a demonstrációt szervező tanulókat, ezért az akciót nem engedélyezték. Mint ahogyan azt a későbbi események bizonyítják Nyíregyházán október 23. után formálódóban van egy diákcsoport, amelyik ismeri és magáévá teszi a budapesti, a miskolci és a debreceni diákok követeléseit, amelyek persze jóval merészebbek, mint amilyeneket az agonizáló megyei vezetés el tudna, el merne fogadni. Mindemellett még működik az MDP hivatalos ifjúsági szervezete a DISZ is, akik Nyíregyháza tanulóifjúsága nevében éppen a radikális változások napján, október 26-án táviratot küldenek a párt és a kormány új vezetőinek. Az akcióról a Szabolcsi Néplap tudósít, kiemelve, hogy a DISZ elítél minden felelőtlen rendzavarást - elítéli persze a múlt hibáit is és igazi szocializmust akar/ A tudósítást Lázár Ervin készítette, aki DISZ-titkárokat és kollégistákat szólaltatott meg, olyanokat akik közül senki sem lesz szereplője a későbbi eseményeknek. Október 26-a az események menetében nemcsak Nyíregyházán fordulópont, hanem a megye más településein is. A Megyei Tanács Művelődési Osztálya összesítő jelentése a tanítási szünet időtartamát október 27-től november 9-ig jelzi. Ezen belül persze jelentős a szóródás. Kisvárdán a Bessenyei gimnázium főkapujára és lépcsőjére miskolci diákok írták ki, hogy "sztrájkoljatok!". A felhívás olyan sikeres volt, hogy a tanulók csapatostól hagyták el az iskolát, de talán ettől fontosabb, hogy akik ott maradtak végigjárták az általános iskolát, a tanítóképzőt és az óvónőképzőt és a diákokat arra buzdították, hogy sztrájkoljanak. A járási művelődési osztály jelentéséből tudjuk, az is megtörtént, hogy egy tanítóképzős hallgató felszólította a nevelőt, hagyja abba a tanítást, mert sztrájk van/ Fehérgyamiaton a 26-i esti felvonuláson a tömeg által elfogadott 20 pontos követelést küldöttségként két középiskolás diáklány és egy tanár vitte a pártbizottságra/ Anarcson, Balsán, Mérken, Milotán, Nyírlövőn és a községek neveit még hosszan lehetne sorolni, általános iskolai tanulók vettek részt olyan

3 akciókban, akkori szóhasználattal élve rendzavarásokban, melyeknek egy részét pedagógusok szervezték, irányították. Ilyenek voltak az utcai felvonulások, ünnepségek, gyűlések. Másik részük a tanulók spontán megnyilvánulása volt, ami mögött persze nem kell minden esetben politikai tartalmat feltételezni. Leverték az iskola homlokzatáról a vörös csillagot, elégették a történelem és orosz tankönyveket, leszedték a Lenin, Sztálin, Rákosi nevű utcákról a névtáblákat. A forradalmi eseményekben való tudatos és tervszerű szerepvállalásra a nyíregyházi középiskolások mutattak példát. Október 26-án, a délelőtt folyamán tüntető csoport kereste meg a Kossuth gimnázium tanulóit, akik közül többen a tömeghez csatlakoztak. A szovjet emlékműhöz, Pátzay Pál Kozák-lovas szobrához mentek, ahol a szobor ledöntése után egy diákfiú, Dandos Gyula a forradalmi ifjúság későbbi vezetője felolvasta a nyíregyházi diákság 21 pontos követelését. Míg a fehérgyarmati gyűlésen felolvasott és elfogadott 20 pontos követelés teljesen megegyezik a debreceni egyetemisták által összeállított és elfogadott követelésekkel, a nyíregyházi 21 pont több helyen eltért attól, konkrétabb és bizonyos témákat illetően radikálisabb. Nyíltan követeli például a szovjet csapatok azonnali kivonulását, míg a debreceni kiáltvány 18. pontja úgy fogalmaz, hogy "a magyar-szovjet kapcsolatokat, a szovjet hadsereg kivonulásának ügyét, a belügyi és gazdasági függetlenség kérdését, a Szovjetunióban lévő hadifoglyok hazahozatalának az ügyét azonnal rendezzék"/ Dandos Gyula vallomása szerint a nyíregyházi pontokat a debreceni mintájára rajta kívül Vass Sándor középiskolás diák valamint Vasvári István gyógyszerészsegéd állította össze de benne volt az egész osztály". A fordulatot jelentő október 26-i események zárásaként a tömeg a városháza elé vonult, ahol azt javasolták, válasszanak küldöttséget, amelyik a kormányhoz megy, hogy a nyíregyházi követeléseket előterjessze. A diákság képviselőjeként Dandos Gyula is bekerült a küldöttségbe, és az ő javaslatára Rácz Istvánt, a Vasvári gimnázium tanárát is beválasztották. Rácz, mint a fonadalom egyik vezetője intézkedéseiben számított a diákok közreműködésére. Dandosnak és a vasváris Szatmári Bélának ő adott utasítást, hogy még aznap este szervezzék meg az őrséget. Az őrszolgálatra jelentkezett fiatalok feladata az volt, hogy a városi és a megyei tanács épületében a bejáratnál és a folyosókon teljesítsenek szolgálatot és a megyei Nemzeti Bizottság elnökének, Szilágyi Lászlónak az utasítására igazoltassák az épületbe a belépőket. Az őrség egyes tagjai a későbbi napokban fegyvert is kaptak, a legtöbbször lőszer nélkül, de arra is volt példa, hogy a fegyvert három darab lőszerrel adták át a diákoknak.

4 A megyei és városi tanács épületében az őrségen kívül a telefonügyeletet is a diákok látták el. Erre részben azért volt szükség, hogy a forradalom megyei vezetőinek távollétében feljegyezzék az üzeneteket. Részben pedig azért, mert a vezetők fontosnak tartották, hogy a szovjet csapatok mozgásáról folyamatosan tájékoztassák Miskolcot és Budapestet. Ezért a telefon ügyeletes diákoknak álnéven időről, időre fel kellett hívni a határállomást és néhány más települést és az így kapott információt továbbítaniuk kellett. Rácz István tanár úr következő utasítása az volt, hogy Dandosék gyűjtsék össze a diákságot az Úttörőházba, hogy szükség esetén gyorsan mozgósíthatók legyenek. A forradalom szűkreszabott tíz napjában az Úttörőházban egyfajta diáktanya jött létre, ahol egymást váltva éjjel-nappal tartózkodott középiskolás fiatal. Innen mentek őrségbe, vagy a telefon ügyeletet ellátni, itt tartották a kapcsolatot a debreceni és miskolci egyetemi ifjúsággal is. Rózsa András egyetemista volt a debreceni összekötő, rajta kívül más debreceni diákok is megfordultak az Úttörőházban, sőt egy alkalommal a rádió épületének őrzésére Dandos két debreceni és két nyíregyházi diákot küldött ki. Dandos olyannyira fontosnak tartotta a kapcsolat ápolását, hogy tapasztalatcserére Debrecenbe és Miskolcra is elutazott és az ott szerzett információk alapján irányította a nyíregyházi diákokat a közellátás segítésére, az élelem gyűjtésre és szállításra Budapest felé. A nyíregyházi diákok szerepének, súlyának a növekedését jelzi az a két távirat is, amelyik a Szabolcs-Szatmári Néplap október 27-i számában jelent meg. Ezeket a Közgazdasági Technikum és a Zrínyi gimnázium diákjai küldték Nagy Imréhez és Kádár Jánoshoz. Kérték a fogvatartott ifjak szabadon bocsátását, a rend mielőbbi helyreállítását és amnesztiát azoknak, akik a harcokban résztvettek. 9 Október 30-án megszólal a DISZ is a megyei, járási és városi bizottságok együttesen felhívást tesznek közé a Néplapban, hogy a fiatalok támogassák teljes erejükkel a munkástanácsokat. A felhívás hangneme azt bizonyítja, hogy az MDP szétesése után az események megítélésében a DISZ vezetőinél gyökeres fordulat következett be. Igaz, ez nem tart sokáig, mert november 11- én már a téli kultúi - és sportmunkák végzésére serkentik a fiatalokat. 1 A forradalmi diákság igazi központja, vitathatatlanul az Úttörőház. Október 27-én Csűrös Andor tanár vezetésével itt alakul meg a Diákparlament, mely új szervezeti formában kívánta tömöríteni az ifjúságot. Neve ellenére nem csak a középiskolás diákokat kívánta egységbe fogni, vezetőségében és tagjai között találunk könyvelőt, autószerelőt is. Az Úttörőházban Csűrös vezetésével diákok készítik azokat az orosz nyelvű röpcédulákat, amelyeken a szovjet kiskatonákat tájékoztatják, hogy

5 nem ellenük akarnak harcolni, nem az orosz nép az ellenség, hanem a diktatúra és a zsarnokság. Diákok terjesztik a röpcédulákat is, egymást tanítva arra. hogyan kell szóbaelegyedni az orosz katonával, hogyan kell köre kötve a nyitott teherautókra dobni a röpcédulát.' 2 Itt alakul meg november 2-án a forradalmi diákság csúcsszerve a nyíregyházi Forradalmi Diáktanács. Ez kifejezetten a gimnáziumok és technikumok diákjait képviselte, de legális működésére a sors csak két napot hagyott. Megalakulása mindenesetre jelzi a megyeszékhely diákságának önszervező képességét és akaratát. 13 Szabolcs-Szatmár-Bei eg megye sajátos földrajzi helyzeténél fogva pontosabb információkat kapott a szovjet csapatok mozgásáról, mint a forradalmi események központja, Budapest. A tankok és a különböző katonai egységek a megye útjait taposták, Záhonynál és Beregsuránynál átlépve a hatóit végigdübörögtek a beregi falvakon. A csarodai polgár tökéletesen tisztában volt vele, hogy mit érnek a szovjet csapatok kivonulásáról szóló nyilatkozatok. Látta, hogy csak befelé özönlenek, szó sincs arról, hogy visszafordultak volna.' 4 A forradalmi célok megvalósítását illetően mindez kételkedővé, óvatossá tette a szabolcsi embereket. A Kossuth gimnázium fiatal tanára, aki a forradalmi változások feltétlen híve volt, és akit éppen ezért elért a forradalom utáni megtorlások szele is, úgy fogalmazott, hogy a 4-es főúton bevonuló szovjet csapatok láttán egy percig sem voltak valós reményei a forradalom győzelmét illetően. Egyedül abban bizakodott hasonló gondolkodású társaival együtt, hogy ami az események után következik, jobb lesz a réginél, a rendszer talán tanul a múlt hibáiból és ugyanazokat nem követi el mégegyszer. Az ifjúság, a diákság természeténél fogva vakmerőbb volt és többet várt a forradalomtól. Felhívásai, követelései bizonyítják, hogy a végsőkig reménykedett egy olyan társadalom megteremtésében, amelyet ugyan szocializmusnak nevezett, de főbb ismérvei szerint szociális piacgazdaságnak mondhatunk. Élesen elhatárolta azonban mindig magát azoktól a csoportoktól, amelyek a forradalomtól az 1945 előtti rendszer visszaállítását várták. November 4-e után, csakúgy mint a forradalom első napjaiban, a megyei diákság látszólag ismét kettős irányítás, kettős befolyás alá keiül. Az MSZMP megyei vezetése november 7-én határozatot hoz az ifjúság körében végzendő politikai munkáról. A határozat egyértelműen fogalmaz. "Valamennyi ifjúsági szövetség a párt irányítása alatt kell, hogy álljon!" Ennek következményeként megindul a DISZ átmeneti megerősítése, hogy kinőhessen belőle majd a KISZ, hogy az új párt irányítását el nem fogadó ifjúsági szervezeteket, a Diákparlamentet és a Diáktanácsot törvényen kívül helyezzék. Az említett párthatározat Tóth Ferenc pedagógust bízza meg a propagandamunka beindításával. Tóth, mint afféle megyei ifjúsági titkár úgy

6 nyilatkozik, hogy számít a jóérzésű pedagógusokra és a Diákparlament azon tagjaira, akik egyetértenek a szocializmus építésének irányával, vagyis csatlakoznak a munkás-paraszt kormányhoz, mert jogos követeléseiket csak az tudja megvalósítani. 75 Az ismét a hatalom berkeiben került DISZ Megyei VB november 11-i felhívása tökéletesen megfelel a párthatározat elvárásainak. Elismeri, hogy az ifjúság követeléseinek megfelelően az ifjúsági szervezetek felépítésében változásoknak kell bekövetkezni. De még nem most!, emeli ki aláhúzással is. Most a járási DISZ szervezetek rendezzék soraikat és minden erejükkel támogassák a termelés megindítását, támogassák a munkás-paraszt kormányt! Négy nap múlva, november 15-én, röplap formájában megjelenik a november 2-án megválasztott Forradalmi Ifjúsági Bizottság sztrájkfelhívása. M Vagyis: nem kétséges, hogy a november 4-ét követő napokban az MSZMP irányítása alatt álló DISZ mellett még működött a diákság autonóm szervezete a Diákparlament, illetve a Forradalmi Ifjúsági Bizottság is. A még kézinyomdával készült november 15-i sztrájkfelhívás a három hete folyó szabadságharcról szól, valamint arról, hogy a Kádár-kormányra az országban nem hallgat senki, az egész ország sztrájkol. Egyetlen kivétel van csupán, ez a város Nyíregyháza, amelyik szégyent hoz a szabadságharc eszméjére. A nép követelései a mi követeléseink is: hirdeti a röplap - a szovjet csapatok vonuljanak ki, - Magyarország független és semleges ország legyen. - szabad választásokat és többpártrendszert akarunk, - Nyíregyháza ezen túl követeli a deportálások leállítását és az elhurcoltak vissza szállítását is. Ha ezeket a követeléseket két napon belül nem teljesítik, legyen általános szrájk a kereskedelemben dolgozók kivételével - fejeződik be a röplap felhívása. Hetei László színművész, akkor a Forradalmi Ifjúsági Bizottság tagja erről úgy nyilatkozott, hogy valóban ez a röplap volt a bizottság utolsó nyilvános jelentkezése. A bizottság azonban szigorú illegalitásban a Kossuth gimnáziumban még hónapokig tovább működött. Kézzel írt röpcédulákat készítettek, melyeket a város gimnáziumaiban terjesztettek. A röpcédulákat a diákok elemi iskolás testvéreivel Íratták, mivel a rendőrség folyamatosan nyomozott utánuk és egy-egy röpcédula megjelenésekor írásmintát vettek tőlük. Állítása szerint a gimnáziumi tanárok egy része tudott az illegális tevékenységről. A forradalom eszméje mellé állt független diákszervezet utolsó nyilvános fellúvása egy Szent István úti házban készült. Az úttörőházban tanyát ütő diákok egy részének nevével bírósági jegyzőkönyvek tanúkihallgatási rovataiban találkozhatunk újra. Másik részük évtizedekig őrizgeti emlékeit,

7 félve a megtorlásoktól. A nyíregyházi forradalmi ifjúság vezére, Dandos Gyula pedig február 10-én határátlépés közben fejlövést kap és életét veszíti. Témánk szempontjából a forradalom és szabadságharc leverését követő hónapok eseményei, történései is fontosak. Az új hatalom adminisztrációja ugyanis nyilvántartotta sikereit, kudarcait egyaránt. Ezek a források közvetetten ugyan, de tájékoztatnak arról, hogy milyen érzelmi szálak fűzték a forradalmi eszmékhez a szabolcsi diákságot. A Megyei Tanács összesítő jelentése a VB számára május 9-én arról ír, hogy az ellenforradalmi tevékenység, december és január hónapokban az iskolák területére tevődött át különösen három témában: a hitoktatás, az orosz nyelv tanításának kérdése és az ifjúsági mozgalom szétverése. "A tanórán, különösen az általános iskolák felső tagozataiban egyes tanulók nemegyszer provokatív kérdéseket tettek fel, amelyre több esetben a nevelők nem adtak elég határozott választ. Az ellenforradalmárokat hősöknek tűntetik fel - ilyen eset volt a gyűjtés Rácz tanár úr családja számára.' 77 A hitoktatással kapcsolatos problémák miatt a Kisvárdai Járási Tanács Művelődési Osztályának jelentése panaszkodik február 1 l-én. "A kisvárdai 2-számú iskola 8. osztályos tanulói Pocsai András tanulót bántalmazták, mert nem iratkozott be hittanra. Voltak olyanok is akik felakasztással fenyegették. Záhonyban Kisgyőri László megyei tanácstag, állatorvos gyerekét is megverték, szintén nem jelentkezett hittanra." 8 A hitoktatásra való jelentkezés nyilvánvalóan a diákok tiltakozásának egyik formája volt, amelyet a szülők motiváltak. A Nyíregyházi Városi Tanács tanulmányi felügyelőjének jelentése április 27-én az úttörőcsapatok úfjá szervezéséről tájékoztat. "A 2. számú iskolában, nyilván szülői ráhatásra, a többség úttörőellenes magatartást tanúsított. A három ízben megismételt toborzási alkalmakban lehetett látni, hogy mindig csak ugyanazok a tanulók jelentkeztek. A többi iskolában általában kedvezőbb a kép." 7 * A tiltakozásnak sajátos formáját választották a vásárosnaményi gimnázium tanulói. Amikor március 2-án újra megjelent a középületeken - így a gimnázium falán is a vörös csillag, azt a tanulók leköpdösték, majd lekaparták. Az ügyet magas szinten kivizsgálták és a felelősöket előállították, noha a IV. osztály tanulói igyekeztek mindent letagadni és az ügyet kollektív bűnként kezelni. A köpködés kezdeményezője László Aipád és Dániel Attila tanulók voltak, akikről a vizsgálat kiderítette, hogy a forradalom alatt önként jelentkeztek nemzetőri szolgálatra, sőt mindkettőjüket beválasztották a Nemzeti Bizottságba.

8 Egy másik köpködő diák Kozma Béla a forradalom alatt néhány társával felkereste a kiegészítő parancsnokságot és követelte, hogy a vörös zászlót vegyék le. A vizsgálat azzal zárult, hogy négy diákot kizártak az ország összes középiskolájából. 2 " Kizárással, pontosabban más iskolába történő áthelyezéssel végződött az az ügy is, amelyik tavaszán a Kossuth gimnáziumban történt. Az MSZMP erősítésére, a Kádár-kormány támogatására nyitott teherautókon a megyei pártbizottság agitátorai járták a falvakat. Egy ilyen, a propagandamunkáról visszatérő, piros zászlóval feldíszített teherautót és annak utasait a gimnázium előtt a diákok széndarabokkal megdobáltak. A dobálás hevében az osztályterem egyik ablaka is betört, így tehát könnyű lett volna a vétkesek nyomára akadni. A dobálást kezdeményező megszeppent diákok osztályfőnökükhöz Katona Béla tanát úrhoz fordultak. A tanár úr tisztában volt az eset súlyával és azzal is, hogy maximum egy órán belül a pártbizottság emberei megkeresik az iskolát az ügy kivizsgálására. Ezért a betört ablakot a legközelebbi asztalossal megjavíttatta és szigorú hallgatást parancsolt a tanulókra. A pártbizottság kérésére napokig folyt a vizsgálat, de nem akadt senki aki a tettesek nevét elárulta volna. Ennek ellenére a pártbizottság parancsára az iskola igazgatója kénytelen volt példát statuálni. Más osztályból, más bűnökért két tanulót áthelyezett más gimnáziumba. A szabolcsi forradalmi eseményekben a diákok szerepét vizsgálva minduntalan felvetődött bennem a kérdés, hogy milyen arányban motiválták a tetteket a fiatalos hévnek, a meggondolatlanságnak, a vagányságnak az ifjakra jellemző vonásai? Es milyen arányban kereshetünk a tettek mögött ideológiai állásfoglalást, tudatos szerepvállalást? A nyíregyházi forradalmi ifjúság mártírjának Dandos Gyulának a bírósági tanúvallomását olvasva rájöttem, hogy ez a kérdés igazából nem is válaszolható meg. Dandos városi vagányoknak nevezi azokat a srácokat, akik virtusból megdobálták a római katolikus templom mellett beforduló tankokat. Ugyanakkor maga arra biztatja társait, hogy a röpcédulákat kövekbe csomagolva dobják az orosz autókra, tankokra. A forradalmak a történelem sajátos periódusai, melyeket más mércével mérünk, más értékekkel ítélünk. Bennük kézenfogva jár a szent cél, a nemes ideológia és a vakmerőség, a vagányság, a túlfűtött érzelem. Úgy gondolom, hogy a szabolcsi diákok szerepét az 1956-os forradalomban ilyen mércével fogja mérni majd az utókor.

9 JEGYZETEK 1. Dr. Dikán Nóra: Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei dokumentumai 1/5 Nyíregyháza; Nyíregyháza o.,47. o. ' 2. Belügyminisztérium Történeti Irattár V Tanúkihallgatási jegyzőkönyv május 7, Ballá József vallomása o. 3. Uo november 8. Dandos Gyula vallomása októbere Szabolcs-Szatmár megyében (Dokumentumok); Szerkesztette: Vida István Nyíregyháza o. 5. Pedagógusok az 1956-os forradalomban Szabolcs-Szattuár-Bereg megyében (Dokumentumok) Szerkesztette: N.Dikán Nóra; 30. o. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára XXIII. 22/D, 52-11/ Pedagógusok az 1956-os forradalomban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Dokumentumok) Szerkesztette: N.Dikán Nóra; 44, 69, 129. oldalak, Nyíregyháza SZSZBMÖL XXIII. 22/D, 52-11/ októbere Szabolcs-Szatmár megyében (Dokumentumok) Nyíregyháza Szerkesztette: Vida István o. 10. Pedagógusok az 1956-os forradalomban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Dokumentumok) Szerkesztette: N.Dikán Nóra, 202. o. Nyíregyháza Belügyminisztérium Történeti Irattár V , o. 12. Uo o. Ballá József vallomása októbere Szabolcs-Szatmár megyében (Dokumentumok) Szerkesztette: Vida István Nyíregyháza o. 14. Gyarmathy Zsigmond: Ismét jöttek a tanok Beregsurány és Vásárosnamény között 1956 őszén. In. 56 vidéken, a Zala Megyei Levéltár kiadványa. Zalaegereszeg o októbere Szabolcs-Szatmár megyében (Dokumentumok) Szerkesztette: Vida István Nyíregyháza o. 16. Uo o. 17. Pedagógusok az 1956-os forradalomban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Dokumentumok) Szerkesztette: N. Dikán Nóra, Nyíregyháza o. 18. Uo. 30. o. 19. Uo. 39. o. 20. SZSZBMÖL XXXIII /1957.

10 Feienc Nagy: Die Rolle der Schüler in den revolutionären Ereignissen (1956) In den revolutionären Ereignissen spielte die Jugend eine besondere Rolle. Sie war Initiator und Motor der Geschehnisse und nach dem 4. November die Leidtragende der Aggression und der Vergeltung. Die Studie stellt die Rolle der Schüler im Komitat Szabolcs vom 23. Oktober bis zum Frühjahr 1957 dar. Die Akteure der Ereignisse sind Mittelschüler, da zu der Zeit das Hochschulwesen im Komitat noch gar nicht vorhanden war. So ist die Zielstrebigkeit und Planmäßigkeit sehr beachtlich, die die Rolle der Mittelschüler charakterisieren. In Nyiregyhäza, im Komitatssitz war das Zentrum der revolutionären Schülerschaft das Kossuth Gymnasium und das Haus der Pioniere. Hier wurden mit Hilfe der Lehrer und der Studenten aus Miskolc der bewaffnete Wach- und Telefondienst des Komitatshauses sowie die Fertigstellung und Verbreitung der Flugblätter organisiert. Unter den Provinzstädten waren in Kisvärda und Väsärosnameny bewußt organisierte revolutionäre Bewegungen. Nach der Niedeiwerfung der Revolution dauerten die spontanen Protestaktionen bis zum Frühjahr Anfuhrer der Schüler in Szabolcs war Gyula Dandos, Märtyrer der Revolution, auch unter den die Ereignisse überlebenden Schülern erlitten viele die Vergeltung und die Erniedrigung. Die Studie wurde unter Verwendung archivalischer Quellen und Rückerinnerungen fertiggestellt.

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. (Bibó István) 1. Állítsa párba az események leírását a hozzá tartozó képekkel!

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott tanuló a(z) iskola osztályos tanulója a./ tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: területen órában területen

Részletesebben

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM STANDEISKY ÉVA AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM 1956-1963 MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS 1956-08 INTÉZET BUDAPEST, 1996 BEVEZETŐ 11 A FORRADALOM ELŐTT 17 A NÉPI ÉS A KOMMUNISTA ÍRÓK 17 EGY MORALISTA ÍRÓ 19 Az 1956. OKTÓBER

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A KISZ szervezetek és úttörőcsapatok feladatai a VIII. osztályt végzett diákok mezőgazdasági tanulónak való beiskolázásának segítésében

A KISZ szervezetek és úttörőcsapatok feladatai a VIII. osztályt végzett diákok mezőgazdasági tanulónak való beiskolázásának segítésében A KISZ szervezetek és úttörőcsapatok feladatai a VIII. osztályt végzett diákok mezőgazdasági tanulónak való beiskolázásának segítésében A KISZ Szolnok megyei Végrehajt* Bizottságának határozata 1962 ~

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich *

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich * Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70 PSZICHOANALÍZIS ÉS SZOCIALIZMUS Wilhelm Reich * Ha a pszichoanalízist szociológiai vizsgálódás tárgyának tekintjük, úgy a következõ kérdésekkel találjuk magunkat szemben:

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Tanulmányom a pedagógusdinasztiák vizsgálatára koncentrál. 1 A tanulmányom elején olyan kérdésekre keresem a választ,

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI 1948-1956 BUDAPEST TARTATOM Előszó, 5 2948 1. A Magyar Dolgozók Pártja programnyilatkozata (1948. június 13-14.) 15 2. A Magyar Dolgozók Pártja Szervezeti Szabályzata

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o.

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o. Vezérfonal Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához. Kálvin Kiadó: Budapest, 2009. 163 o. Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70.

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

Megrendelőlap. Bizonyítványok. Törzslapok. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község. hsz. utca. Számlázási név: város község. hsz.

Megrendelőlap. Bizonyítványok. Törzslapok. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község. hsz. utca. Számlázási név: város község. hsz. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község utca hsz. Számlázási név: város község utca hsz. Adóazonosító szám: E-mail cím: Telefon: Fax: Ügyintéző: Bankszámlaszám: OM azonosító: Kért szállítási határidő:

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE

A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE 96 IRINA NASTASĂ-MATEI A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE Ute Schmidt: Basarabia. Coloniştii germani de la Marea Neagră, Editura Cartier, Chişinău, 2014, 420 oldal Túlz ás nélkül állíthatjuk, hogy

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Lyukas zászló és Kossuth-címer

Lyukas zászló és Kossuth-címer 2011 október 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Beethoven Egmont-nyitánya mellett az 1956-os forradalom meghatározó jelképe a Kossuth-címer

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok IKSZ Kutatások, Tapasztalatok Budapest, 2015. február 20. Dr. Bodó Márton Az IKSZ fejlesztő hatása nemzetközi tapasztalatok szerint - ha felkészítés és reflexió kapcsolódik hozzá, - ha nem alkalmi, hanem

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21.

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Egy ártatlanul kivégzett ember felmentése. (A dr. Ságvári Endre letartóztatásával összefüggésben koholt vád alapján elítélt Kristóf

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2013 KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: 39011654-153000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben