Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 10. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 10. évfolyam"

Átírás

1 28

2

3 Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik szövegértés 1. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály Budapest, 29

4

5 1. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 27 májusában immár ötödik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre, amelyen minden 6., 8. és 1. évfolyamos tanuló részt vett, és amelynek célja a diákok szövegértési képességeinek és matematikai eszköztudásának a feltérképezése. A kompetenciamérés eredményeiről minden telephely, iskola és fenntartó jelentést kap, amelynek segítségével elhelyezheti magát az országos képességskálán, és összehasonlíthatja eredményeit a hozzá hasonló telephelyeken, iskolákban és fenntartónál tanuló diákok eredményeivel. Emellett az iskolák egyéni elemzéseket is készíthetnek, ennek segítségével kérdésenként is elemezhetik az eredményeket. Az Országos kompetenciamérés 27 Feladatok és jellemzőik kötetek célja Az a szándékunk, hogy az iskola eredményeit bemutató grafikonok mellett a lehető legteljesebb mértékben megismertessük a tanárokat, intézményvezetőket és oktatáspolitikusokat a mérésben rejlő lehetőségekkel, és az eredmények helyes interpretálásához minél alaposabb segítséget biztosítsunk. E célt szolgálja a kompetenciamérés 27 elején megjelent Tartalmi kerete, 1 valamint az Országos kompetenciamérés 27 Fenntartói, iskolai és telephelyi jelentései, amelyek megtekinthetők az okmfit.kir.hu honlapon. A feladatokat bemutató kötetek célja az, hogy megismertessék a tanárokat az egyes feladatok mérési céljaival és statisztikai paramétereivel. A diákok feladatonkénti eredményeit elemezve a tanárok képet kaphatnak arról, hogy diákjaik milyen problémákkal, hiányosságokkal küzdenek, melyek azok a területek, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a jövőben, és milyen fejlesztési feladatokkal kell megbirkózniuk. A feladatokat tartalmazó kötetek az országos eredmények bemutatásával mindehhez keretet és viszonyítási pontokat nyújtanak. A kötetből kiderül, hogy mely feladatok okozták a legtöbb gondot a diákoknak, melyek esetében választottak sokan valamilyen tipikusan rossz választ, és melyek nem okoztak problémát a diákok többségének. A kötet felépítése Ez a kötet a 27. évi Országos kompetenciamérés 1. évfolyamos tesztfüzetének szövegértésfeladatait (itemeit) tartalmazza. Az itemek olyan sorrendben találhatók a kötetben, ahogyan az A) tesztfüzetben szerepeltek. A kötet végén található mellékletben táblázatos formában is feltüntettük az itemek jellemzőit. A kötetben minden egyes itemről a következő információk szerepelnek: A kérdés (item), ahogyan a tesztfüzetben szerepelt. Az item javítókulcsa. A mérési cél: o az item besorolása a Tartalmi keretben rögzített csoportosítási szempontok alapján; o rövid leírás arról, hogy pontosan milyen műveleteket kell a diáknak elvégeznie az item helyes megválaszolásához. Az item statisztikai jellemzői: 2 o az item tesztelméleti paraméterei (a kérdés nehézsége és meredeksége, valamint kétpontos item esetén a lépésnehézségek); o feleletválasztásos feladatok tippelési paramétere o az item nehézségi szintje; o az egyes kódok előfordulási aránya; 1 Balázsi Ildikó Felvégi Emese Rábainé Szabó Annamária Szepesi Ildikó: OKM 26 Tartalmi keret. sulinova Kht., Budapest, 26 2 A statisztikai jellemzők képzési szabályait az 1. melléklet ismerteti. 3

6 SZÖVEGÉRTÉS o az item lehetséges kódjainak pontbiszeriális korrelációja; o az item százalékos megoldottsága országosan és településtípusonként, valamint az egyes tanulói képességszinteken. Képességszintek a 1. évfolyamos szövegértésteszt esetében Az adatok elemzésében fontos szerepet játszanak a szakmai és statisztikai szempontok alapján meghatározott képességszintek. Ezek segítségével a tanulókat képességük szerint kategóriákba sorolva képet tudunk adni arról, hogy milyen képességeket tudhatnak magukénak a szintbe tartozók, és mi az, amiben elmaradnak a magasabb szinten található tanulóktól. A képességszintek kialakításának statisztikai hátterét az 1. melléklet mutatja be. 1. képességszint A tanuló ezen a szinten egy vagy több egymástól független információ azonosítására képes egy visszakeresési szempont alapján úgy, hogy az információk explicit formában jelen vannak a szövegben. Képes a szövegbeli információk közötti egyszerű kapcsolatok felismerésére, valamint a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására. 2. képességszint Ezen a szinten a tanuló több szempont alapján egy vagy több információt képes azonosítani, és megtalálja a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat. Képes egyszerű szövegbeli kapcsolatok felismerésére, egyszerű kategóriák kialakítására és alkalmazására, illetve alacsonyabb szintű következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből. Felismeri a szöveg főbb gondolatát, tudja értelmezni a szöveg egy meghatározott részét, emellett képes a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására is. Háttértudására támaszkodva képes a szöveg egy-egy jellemzőjének értékelésére. 3. képességszint A tanuló ezen a szinten több szempont figyelembevételével képes az információk közötti kapcsolat megtalálására. Átlátja a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat, képes a kért információ azonosítására, valamint annak kikövetkeztetésére, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz. Képes összefüggéseket felismerni és megérteni a szöveg egy részletére vagy egészére vonatkozóan, következtetéseket tud levonni a szöveg egy vagy több részéből, és a szövegrészeket vázlatba tudja rendezni. Háttértudása segítségével képes egy szó, kifejezés vagy mondat értelmezésére, valamint a szöveg egészének vagy részletének értelmezésére egy kevésbé hétköznapi ismeretanyag vonatkozásában. Képes a szöveg egy jellemző tartalmi vagy formai jegyének értékelésére. Tud reflektálni a szövegre saját tudása, tapasztalata és gondolatai alapján. 4. képességszint A 4. képességszinten a tanuló képes olyan információk azonosítására és elrendezésére, amelyek közül némelyik nem szerepel szó szerint a szövegben. Képes olyan információk visszakeresésére, amelyek több kritériumnak felelnek meg; ki tudja következtetni, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz, és képes a hasonló jellegű információk közül a megfelelő kiválasztására. Képes bonyolult összefüggések feltárására egy számára ismeretlen szövegben, képes a szövegrész és a szöveg egésze közötti kapcsolatok felismerésére, azonosítására; következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből. Tudja értelmezni a teljes szöveget, egy adott szövegrészt a szöveg egészének tükrében, a két- vagy többértelmű szövegrészeket, a várttal ellentétes elgondolásokat egy hosszabb és bonyolultabb szövegben. Háttértudására támaszkodva képes egy összetett szöveg tartalmi és formai jegyeinek kritikai jellegű megítélésére, a nyelvi árnyalatok értelmezésére, a szöveg egészének vagy részletének kritikai szempontú értékelésére, a szöveggel kapcsolatos hipotézisek felállítására. A 4. képességszinten a korábbi műveleteket szokatlan formájú szöveg esetében is megfelelően tudja alkalmazni a tanuló. 4

7 1. ÉVFOLYAM A 1. évfolyamos szövegértésteszt általános jellemzése A teszt általános jellemzői A felmérés tesztfüzeteit a Tartalmi keretben megfogalmazott szempontok szerint állítottuk össze. A felmérést minden 6., 8. és 1. évfolyamos diák megírta, majd 1. évfolyamon a központi elemzés elvégzéséhez minden intézmény minden telephelyének minden képzési típusából 3 diáktól gyűjtöttük össze a kitöltött tesztfüzeteket. Az 1. táblázat a 6. évfolyamos szövegértésteszt néhány alapvető jellemzőjét mutatja, a 2. táblázat pedig azt ismerteti, hogy a Tartalmi keretben definiált gondolkodási műveletek és szövegtípusok szerint hogyan oszlanak meg a feladatok. Az itemek száma 65 A központi elemzésbe bevont kitöltött tesztfüzettel rendelkező tanulók száma Cronbach-alfa,924 Országos átlag (standard hiba) 497 (,2) Országos szórás (standard hiba) 98 (,2) 1. táblázat: A 1. évfolyamos szövegértésteszt néhány jellemzője Művelettípusok Információvisszakeresés összefüggések összesen Kapcsolatok, Értelmezés Szövegtípus Szövegtípusok felismerése Elbeszélő Magyarázó Dokumentum Művelettípus összesen táblázat: A feladatok megoszlása a gondolkodási műveletek és szövegtípusok szerint a 1. évfolyamos szövegértéstesztben 5

8 SZÖVEGÉRTÉS A feladatok megoszlása a képességskálán Az 1. ábra az itemek és a diákok megoszlását mutatja a képességskálán. Az ábrán a feladatok nehézségi és a diákok képességszintjeit is feltüntettük. Láthatjuk, hogy a mérésben könnyű és nehéz feladatok is találhatók, az itemekkel igyekeztünk minél szélesebb tartományban lefedni a képességskálát. Ily módon a kiemelkedően tehetséges és a gyenge diákokat is megbízhatóbban tudjuk elhelyezni a képességskálán. Standardizált képességpont 8 75 OE OE565 OE349 OE59 OE2713 OE55 OE27 OE564 6 OE25 OE344 OE2712 OE341 OE3415 OE5611 OE OE569 OE4115 OE419 OE51 OE566 OE3414 OE272 OE3411 OE3613 OE348 OE562 OE5619 OE415 OE273 OE343 OE3412 OE276 OE417 OE OE3615 OE367 OE277 OE412 OE275 OE271 OE2717 OE OE4111 OE2711 OE361 OE562 OE368 OE365 OE OE3611 OE51 OE346 OE411 OE274 OE OE21 OE364 OE21 OE342 OE OE56 25 OE23 OE52 2 OE58 OE513 Adott nehézségű feladatok Adott képességpontot elért diákok száma 1. ábra: Az itemek és diákok megoszlása a képességskálán, 1. évfolyam, szövegértés 6

9 1. ÉVFOLYAM A feladatok ismertetése 7

10 SZÖVEGÉRTÉS Egy bangladesi közgazdász kapta a Nobelbékedíjat A SZEGÉNYEK BANKÁRA EGY FILLÉRES KÖLCSÖNNEL KEZDTE 1. Muhammad Junusz bangladesi közgazdász és az általa alapított és vezetett, mikrohitelezéséről híres, a szegénység elleni harc jegyében kisembereknek és elesetteknek is kölcsönző Grameen Bank kapja 26-ban a Nobel-békedíjat jelentette be pénteken Oslóban Ole Danbolt Mjös, a Nobel-békedíj Bizottság elnöke. 2. A most 66 éves gazdasági szakember, Junusz, illetve bankja a vidéki szegények legszegényebbjeinek is nyújt hitelt dél-ázsiai hazájában, a világ egyik legszegényebb és legzsúfoltabb országában, ahol 147 millióan laknak 144 ezer négyzetkilométeren, tehát Magyarországnál csak mintegy másfélszer nagyobb területen. 3. Tartós béke nem érhető el, ha a lakosság jelentős része nem kap lehetőséget arra, hogy kikeveredjen a szegénységből. A mikrohitel az egyik az ilyen lehetőségek közül hangzott el a bizottsági elnök döntésének indoklásában. Junusz olyan kiemelkedő egyéniség, aki képes volt a gyakorlatba átültetni egy nemes elképzelést, és ezzel embermilliók javát szolgálni. [ ] Minden embernek megvan a joga és a képessége ahhoz, hogy elfogadható életet éljen. Junusz és bankja megmutatta, hogy még a legszegényebbek is tehetnek valamit előrejutásukért áll továbbá az indoklásban. 4. A szegények bankáraként emlegetett kitüntetett úgy fogalmazott a norvég NRK rádiónak adott nyilatkozatában, hogy a bizottság támogatta döntésével annak az álomnak a megvalósulását, amely szerint meg lehet szabadítani a világot a szegénységtől. 5. Az 1976-ban alapított Grameen Bank bevett gyakorlata szerint a nincstelen hiteligénylők ötös csoportokban vehetnek fel hitelt, és kölcsönösen segíteniük kell egymást a törlesztésben. A pénzintézet nem követel meg az igénylőktől semmilyen más fedezetet, biztosítékot. (Később számos más pénzintézet is átvette a világ minden táján a Junusz által meghonosított mikrohitel-konstrukciót.) óta a bank koldusoknak ad hitelbe mobiltelefonokat, hogy ne csak kéregessenek, hanem szolgáltatást is ajánlhassanak a reménybeli alamizsnálkodónak 1 : megkérdezik az illetőtől, nem kell-e telefonálnia. A bank így lényegében utcai telefonokat állított hadrendbe, méghozzá személyzettel. Az elképzelés bevált, a koldusok mobiltelefonos szolgáltatása kelendővé vált, mert még kevés a mobiltelefon ebben az országban, és az utcai telefonkészülékek hálózata sem sűrű. 7. A norvég parlament (storting) által kijelölt ötfős Nobel-békedíj Bizottságnak (más nevén Norvég Nobel-bizottságnak) sikerült ismét meglepnie a világot, hiszen a nemzetközi sajtó feltételezett esélyesei között egyáltalán nem szerepelt Junusz neve. (A legtöbben Martti Ahtisaari volt finn elnökre tippeltek a világ sajtójában a 191 jelölt közül. Ő elnökölt ugyanis azokon a tárgyalásokon, amelyek békeegyezségre vezettek 25 augusztusában az indonéz kormány és az Aceh tartománybeli lázadók között. Az utóbbi időkben ez volt az egyetlen békefolyamat, amelyben eredmény született.) 8. Ám a bizottság, mint döntésének indoklásában utal is rá, igyekszik tágan értelmezni a béke fogalmát, és nemcsak a közvetlen, politikai jellegű béketeremtő, békemegőrző tevékenységet jutalmazni, hanem azoknak a tevékenységét is méltányolni, akik az emberi lét minőségének javításával hozzájárulnak a tartós béke alapjainak lerakásához. 1 Alamizsnálkodó: koldusnak adományt ad. 8 1 Alamizsnálkodó: koldusnak adományt ad..

11 1. ÉVFOLYAM 9. Mint minden évben, most is december 1-én, a díjalapító, Alfred Nobel svéd gyáros, tudós (a dinamit feltalálója) és filantróp 2 halálának évfordulóján adják át a díjat a kitüntetett személynek vagy szervezetnek. Tavaly a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és egyiptomi vezetője, Mohammed el-baradei kapta. 1. A 1 millió svéd koronával (1,1 millió euró) járó békedíj az egyetlen a Nobel-díjak közül, amelynek odaítéléséről Norvégiában, nem pedig Svédországban döntenek. Alfred Nobel maga akarta így, de magyarázatot nem adott rá. Nobel életében Norvégia a svéd királysághoz tartozott. Külpolitikai kérdésekben csak a svéd parlament dönthetett, a korlátozott szuverenitású Norvégia parlamentje nem. Sokan feltételezik: a svéd díjalapító azért döntött így, mert azt gondolta, hogy ha svéd bizottság hozna erről határozatot, az nagyobb mértékben ki lenne téve a mindenkori svéd kormány manipulációinak és nyomásának. Arra persze nem számíthatott, hogy kilenc évvel halála (1896) után Norvégia elszakad Svédországtól, és függetlenné válik. Forrás: A s z ö feladat v e g f ő b b j e l l Junusz m e z ő i: A magyarázó típusú szöveg rövid áttekintést ad Mohamed Junusz OE342 munkásságáról, Milyen és arról, információt miért éppen közöl ő kapta a szöveg az adott Banglades évben népsűrűségével a Nobel-békedíjat. kapcsolatban? A B C D Banglades népsűrűsége nagy. Banglades népsűrűsége kicsi. Banglades népsűrűsége átlagos. Semmilyet. feladat Junusz OE343 Mit jelent a mikrohitelezés? A B C D Szegény emberek kedvező anyagi fedezet esetén nagyobb összeghez jutnak. A legszegényebbek is hitelhez juthatnak, ha elfogadható fedezetet tudnak nyújtani. A koldusok között mobiltelefonokat osztanak szét alamizsnaként. Szegények egy csoportja kis összegű hitelt kap, amelyet közös erővel törlesztenek. feladat Junusz OE344 Ki kapta 25-ben a Nobel-békedíjat? A B C D Ole Danbolt Mjös Muhammad Junusz Martti Ahtisaari Mohammed el-baradei 2 Filantróp: emberbarát, jótékonykodó. 2 Filantróp: emberbarát, jótékonykodó. 9

12 SZÖVEGÉRTÉS 1/76. FELADAT: JUNUSZ OE342 feladat Junusz OE342 Milyen információt közöl a szöveg Banglades népsűrűségével kapcsolatban? A B Banglades népsűrűsége nagy. Banglades népsűrűsége kicsi. C EGY Banglades BANGLADESI népsűrűsége átlagos. KÖZGAZDÁSZ KAPTA A NOBEL-BÉKEDÍJAT D Semmilyet. feladat Junusz OE342 JAVÍTÓKULCS Milyen feladat információt Junusz közöl a szöveg Banglades népsűrűségével kapcsolatban? OE343 Mit jelent a mikrohitelezés? Helyes válasz: A A Szegény emberek kedvező anyagi fedezet esetén nagyobb összeghez jutnak. feladat Junusz OE343 B A legszegényebbek is hitelhez juthatnak, ha elfogadható fedezetet tudnak nyújtani. Mit jelent a mikrohitelezés? C A koldusok között mobiltelefonokat osztanak szét alamizsnaként. D Szegények Helyes válasz: egy csoportja D kis összegű hitelt kap, amelyet közös erővel törlesztenek. feladat feladat Junusz Junusz OE344 Ki Ki kapta kapta 25-ben 25-ben a Nobel-békedíjat? Nobel-békedíjat? A Ole Helyes Danbolt válasz: Mjös B Muhammad Junusz feladat Junusz OE346 C Martti Ahtisaari Keresd ki a szövegből, hogy mit jelent a storting szó? D Mohammed el-baradei 1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában leírja, hogy parlamentet jelent a szó (norvégul). 2 Filantróp: emberbarát, Tanulói jótékonykodó. példaválaszok: D -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválasz: Lásd még: 7-es és 9-es kód. 1

13 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó információ-visszakeresés A f e l a d a t l e í r á s a: A tanuló visszakeresi a kért információt, és a lehetséges négy opció közül megjelöli a helyes választ. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,45,7 Standard nehézség 317 2,7 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: , ,3, -,3 -,6,32 -,22 -,19 -,1 -,1 -,13 -, Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 77,1,13 1. szint alatt 45,2,7 8 évf. gimnázium 89,6,62 1. szint 64,4,31 6 évf. gimnázium 88,3,46 2. szint 79,,22 4 évf. gimnázium 84,5,19 3. szint 88,9,18 Szakközépiskola 76,6,2 4. szint 95,7,28 Szakiskola 62,2,37 11

14 C Banglades népsűrűsége átlagos. SZÖVEGÉRTÉS D Semmilyet. 2/77. feladat FELADAT: Junusz JUNUSZ OE343 OE343 EGY BANGLADESI KÖZGAZDÁSZ KAPTA A NOBEL-BÉKEDÍJAT Mit jelent a mikrohitelezés? A feladat Szegény emberek Junusz kedvező anyagi fedezet esetén nagyobb összeghez jutnak. OE342 Milyen B információt A legszegényebbek közöl a szöveg is hitelhez Banglades juthatnak, népsűrűségével ha elfogadható kapcsolatban? fedezetet tudnak nyújtani. C A koldusok Helyes válasz: között mobiltelefonokat A osztanak szét alamizsnaként. D Szegények egy csoportja kis összegű hitelt kap, amelyet közös erővel törlesztenek. feladat Junusz OE343 JAVÍTÓKULCS Mit feladat jelent a mikrohitelezés? Junusz OE344 Ki kapta 25-ben Helyes válasz: a Nobel-békedíjat? D A Ole Danbolt Mjös feladat Junusz B Muhammad Junusz Ki kapta 25-ben a Nobel-békedíjat? C Martti Ahtisaari Helyes válasz: D D Mohammed el-baradei feladat Junusz 2 Filantróp: Keresd emberbarát, ki a szövegből, jótékonykodó. hogy mit jelent a storting szó? OE344 OE346 1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában leírja, hogy parlamentet jelent a szó (norvégul). Tanulói példaválaszok: -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválasz: Lásd még: 7-es és 9-es kód. 12

15 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó információ-visszakeresés A f e l a d a t l e í r á s a: A tanulónak a szövegből kell kikövetkeztetnie egy számára idegen, ismeretlen szó jelentését, és a négy válaszlehetőség közül kiválasztania a helyes meghatározást. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,19,19 Standard nehézség 482 1,7 Tippelési paraméter,21,1 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok: ,6, ,3, -,3 -,6 -,1 -,3 -,8 -,23 -,25 -, Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 64,5,15 1. szint alatt 2,7,5 8 évf. gimnázium 85,4,6 1. szint 36,7,31 6 évf. gimnázium 85,9,52 2. szint 64,3,23 4 évf. gimnázium 78,,22 3. szint 9,8,17 Szakközépiskola 62,9,21 4. szint 99,4,1 Szakiskola 39,2,34 13

16 EGY BANGLADESI KÖZGAZDÁSZ KAPTA A NOBEL-BÉKEDÍJAT C A koldusok között mobiltelefonokat osztanak szét alamizsnaként. SZÖVEGÉRTÉS D feladat Szegények Junusz egy csoportja kis összegű hitelt kap, amelyet közös erővel törlesztenek. OE342 Milyen információt közöl a szöveg Banglades népsűrűségével kapcsolatban? 3/78. feladat FELADAT: Junusz JUNUSZ OE344 OE344 Helyes válasz: A Ki kapta 25-ben a Nobel-békedíjat? A feladat Ole Danbolt Junusz Mjös OE343 Mit B jelent Muhammad a mikrohitelezés? Junusz C Martti Helyes Ahtisaari válasz: D D Mohammed el-baradei feladat Junusz JAVÍTÓKULCS Ki kapta 25-ben a Nobel-békedíjat? 2 Filantróp: emberbarát, jótékonykodó. Helyes válasz: D feladat Junusz Keresd ki a szövegből, hogy mit jelent a storting szó? OE344 OE346 1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában leírja, hogy parlamentet jelent a szó (norvégul). Tanulói példaválaszok: -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválasz: Lásd még: 7-es és 9-es kód. 14

17 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó információ-visszakeresés A f e l a d a t l e í r á s a: A tanuló visszakeresi a kért információt, és a lehetséges négy opció közül megjelöli a helyes választ. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,89,19 Standard nehézség 558 1,6 Tippelési paraméter,16,1 Nehézségi szint 3 Lehetséges kódok: ,6,3, -,3 -,6,42 -,6 -,1 -,2 -,5 -,19 -, Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 45,,14 1. szint alatt 16,6,44 8 évf. gimnázium 7,6,83 1. szint 22,7,29 6 évf. gimnázium 67,8,6 2. szint 4,1,24 4 évf. gimnázium 57,3,24 3. szint 67,2,26 Szakközépiskola 41,,24 4. szint 92,,34 Szakiskola 25,4,35 15

18 feladat Junusz SZÖVEGÉRTÉS Ki kapta 25-ben a Nobel-békedíjat? 4/79. feladat FELADAT: Helyes Junusz válasz: JUNUSZ D OE346 OE346 Keresd ki a szövegből, hogy mit jelent a storting szó! feladat Junusz OE JAVÍTÓKULCS Keresd ki a szövegből, hogy mit jelent a storting szó? 9 1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és válaszában leírja, hogy parlamentet jelent Junusz a szó (norvégul). feladat OE348 Miért vált népszerűvé Tanulói példaválaszok: a koldusok nyújtotta telefonszolgáltatás Bangladesben? -s kód: feladat Helytelen Junusz vagy hiányos válasz. OE349 Mit gondolsz, Tanulói miért nem példaválasz: szerepelt Junusz a Nobel-díj esélyesei között? OE344 Lásd még: 7-es és 9-es kód feladat Junusz Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely a hitelkonstrukció sikerességét bizonyítja! OE341 feladat Junusz OE3411 Az olvasottak alapján egyetértesz azzal, hogy Junusz kapta 26-ban a Nobel békedíjat? Válaszodat a szöveg alapján indokold! feladat Junusz OE3412 Az alábbiak közül melyik két bekezdés tartalmi kapcsolata kevésbé szoros? A Az 1. és 2. B A 3. és 5. C A 6. és 7. D A 7. és 8. 16

19 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó információ-visszakeresés A f e l a d a t l e í r á s a: Egy, a tanuló számára idegen szó (norvég parlament) jelentését kell meghatározni a szöveg alapján. Bár a meghatározandó kifejezés idegenül hat, annak jelentése viszonylag könnyen meghatározható, hiszen a szó szövegkörnyezete egyben definiálja is annak jelentését. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,68,8 Standard nehézség 355 1,5 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: ,6,3, -,3 -,6,44, -,23 -, Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 78,6,12 1. szint alatt 31,4,49 8 évf. gimnázium 93,3,49 1. szint 61,9,33 6 évf. gimnázium 92,9,39 2. szint 82,7,19 4 évf. gimnázium 89,2,15 3. szint 94,3,13 Szakközépiskola 79,8,18 4. szint 98,7,16 Szakiskola 54,7,35 17

20 Keresd ki a szövegből, hogy mit jelent a storting szó! SZÖVEGÉRTÉS /8. feladat FELADAT: Junusz JUNUSZ OE348 OE348 Miért vált népszerűvé a koldusok nyújtotta telefonszolgáltatás Bangladesben? feladat Junusz OE JAVÍTÓKULCS es kód: A tanuló értelmezi a kérdést, és válaszában leírja, hogy (1) Bangladesben még kevés feladat Junusz OE349 a mobiltelefon ÉS (2) az utcai telefonkészülék. Mit gondolsz, miért nem szerepelt Junusz a Nobel-díj esélyesei között? Tanulói példaválasz: es kód: A tanuló az alábbiak közül csak az egyik elemet nevezi meg: (1) Bangladesben még 9 kevés a mobiltelefon VAGY (2) az utcai telefonkészülék. Tanulói példaválaszok: feladat Junusz OE341 -s Húzd kód: alá a szövegben Helytelen azt vagy a mondatot, hiányos válasz. amely a hitelkonstrukció sikerességét bizonyítja! Tanulói példaválaszok: feladat Junusz OE3411 Az olvasottak alapján egyetértesz azzal, hogy Junusz kapta 26-ban a Nobel békedíjat? Válaszodat Lásd a szöveg még: alapján 7-es és indokold! 9-es kód feladat Junusz OE3412 Az alábbiak közül melyik két bekezdés tartalmi kapcsolata kevésbé szoros? A Az 1. és 2. B A 3. és 5. C A 6. és 7. D A 7. és 8. 18

21 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A f e l a d a t l e í r á s a: A tanulónak két elemre kell következtetnie a szöveg egésze alapján, és válaszában meg kell fogalmaznia mindkettőt. Amennyiben válaszában csak az egyik elemre hivatkozik, úgy részkódot kap. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,43,4 Standard nehézség 487,8 1. lépésnehézség -37 1,7 2. lépésnehézség 37 1,7 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok: ,6,3, -,3 -,6,43,7, -,29 -, Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 52,4,12 1. szint alatt 1,7,33 8 évf. gimnázium 72,3,64 1. szint 28,9,22 6 évf. gimnázium 71,1,52 2. szint 51,9,22 4 évf. gimnázium 65,,2 3. szint 74,7,22 Szakközépiskola 5,9,21 4. szint 9,2,32 Szakiskola 28,9,28 19

22 Miért vált népszerűvé a koldusok nyújtotta telefonszolgáltatás Bangladesben? 1 2 SZÖVEGÉRTÉS 7 9 6/81. feladat FELADAT: Junusz JUNUSZ OE349 OE349 Mit gondolsz, miért nem szerepelt Junusz a Nobel-díj esélyesei között? feladat Junusz OE JAVÍTÓKULCS es kód: A tanuló az olvasottak segítségével helyesen következtet arra, hogy a Nobel-díjat általában béketeremtő akciókért adományozzák. Tanulói példaválaszok: feladat Junusz OE341 Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely a hitelkonstrukció sikerességét bizonyítja! 6-os feladat kód: Tipikusan Junusz rossz válasz. A tanuló válaszában mindössze arra utal, hogy OE3411 Martti Az olvasottak Ahtisaari alapján egyetértesz volt a díj legfőbb azzal, hogy esélyese. Junusz kapta 26-ban a Nobel békedíjat? Válaszodat a szöveg alapján Tanulói indokold! példaválaszok: -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: feladat Junusz OE3412 Az alábbiak közül melyik két bekezdés tartalmi kapcsolata kevésbé szoros? A Az 1. és 2. B A 3. és 5. Lásd még: 7-es és 9-es kód. C A 6. és 7. D feladat A 7. és 8. Junusz OE es kód: 6-os kód: A tanuló a szövegben visszakeresi és aláhúzza a következő mondatot: Később számos más pénzintézet is átvette a világ minden táján a Junusz által meghonosított mikrohitel-konstrukciót. Ennél több mondat aláhúzása esetén -s kódot kell adni! A tanuló Az elképzelés bevált, a koldusok mobiltelefonos szolgáltatása... kezdetű mondatot húzza alá. -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Lásd még: 7-es és 9-es kód. 2

23 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó kapcsolatok, következtetések A f e l a d a t l e í r á s a: A tanulónak a szöveg alapján kell következtetnie a helyes válaszra, és leírnia a Nobel-békedíj és Junusz tevékenysége közötti ellentmondást. Tipikusan rossz válasznak számít, ha a tanuló válaszában Martti Ahtisaarit nevezi meg, hiszen ezzel csak azt mondja meg, ki volt a legfőbb esélyes, és nem a kérdésre válaszol. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,112,14 Standard nehézség 639 1,1 Nehézségi szint 4 Lehetséges kódok: ,6,3, -,3 -,6,45,7,2, -, Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 14,7,12 1. szint alatt,2,5 8 évf. gimnázium 35,5,85 1. szint 1,1,7 6 évf. gimnázium 36,4,66 2. szint 6,,13 4 évf. gimnázium 23,9,25 3. szint 29,4,29 Szakközépiskola 1,,13 4. szint 73,2,57 Szakiskola 1,9,8 21

24 SZÖVEGÉRTÉS 7/82. feladat FELADAT: Junusz JUNUSZ OE341 OE341 Lásd még: 7-es és 9-es kód. Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely a hitelkonstrukció sikerességét bizonyítja! 1 feladat Junusz OE341 6 JAVÍTÓKULCS es feladat kód: A tanuló Junusz a szövegben visszakeresi és aláhúzza a következő mondatot: Később OE3411 számos más pénzintézet is átvette a világ minden táján a Junusz által meghonosított Az olvasottak alapján egyetértesz azzal, hogy Junusz kapta 26-ban a Nobel békedíjat? Válaszodat mikrohitel-konstrukciót. Ennél több mondat aláhúzása esetén -s kódot kell adni! a szöveg alapján indokold! 6-os kód: A tanuló Az elképzelés bevált, a koldusok mobiltelefonos szolgáltatása... kezdetű mondatot húzza alá. -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Lásd még: 7-es és 9-es kód feladat Junusz OE3412 Az alábbiak közül melyik két bekezdés tartalmi kapcsolata kevésbé szoros? A Az 1. és 2. B A 3. és 5. C A 6. és 7. D A 7. és 8. 22

25 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó kapcsolatok, következtetések A f e l a d a t l e í r á s a: A tanulónak azt az 5. bekezdés végén található mondatot kell megtalálnia a szövegben, amelyik a Junusz-féle hitelkonstrukció sikerességét bizonyítja. Ugyanakkor tipikusan rossz válasznak számít, ha a tanuló azt a mondatot húzza alá, amelyik a koldusok nyújtotta mobiltelefon-szolgáltatás sikerességéről szól. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,72,8 Standard nehézség 569 1, Nehézségi szint 3 Lehetséges kódok: ,6,3, -,3 -,6,46,4, -,8 -, Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 34,1,14 1. szint alatt 5,1,3 8 évf. gimnázium 55,8,92 1. szint 11,9,23 6 évf. gimnázium 57,7,7 2. szint 27,5,23 4 évf. gimnázium 46,5,26 3. szint 58,,3 Szakközépiskola 3,5,21 4. szint 84,4,48 Szakiskola 14,,25 23

26 Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely a hitelkonstrukció sikerességét bizonyítja! /83. feladat FELADAT: Junusz JUNUSZ OE3411 OE3411 Az olvasottak alapján egyetértesz azzal, hogy Junusz kapta 26-ban a Nobel békedíjat? Válaszodat 1 a szöveg feladat alapján indokold! Junusz OE JAVÍTÓKULCS SZÖVEGÉRTÉS 1-es kód: A tanuló értelmezi a kérdést, (a) igennel vagy (b) nemmel válaszol, válaszát VAGY (a) a szegénység felszámolásáért folytatott harcra alapozza VAGY (b) arra, hogy a szorosab vett béke megteremtése fontosabb, mint a szegyénység elleni küzdelem. Tanulói példaválaszok: feladat Junusz - OE3412 Az alábbiak közül melyik két bekezdés tartalmi kapcsolata kevésbé szoros? - A Az 1. és 2. B A 3. és 5. C A 6. és 7. D A 7. és 8. -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló csak igennel vagy nemmel válaszol, de nem indokolja választását. Tanulói példaválaszok: [Nem a kérdésre válaszol.] Lásd még: 7-es és 9-es kód. feladat Junusz OE3412 Helyes válasz: C 24

27 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A f e l a d a t l e í r á s a: A tanulónak a kérdéssel kapcsolatos saját álláspontját kell kifejtenie úgy, hogy véleményét a szöveg alapján elfogadható módon megindokolja. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,55,7 Standard nehézség 53 1,1 Nehézségi szint 3 Lehetséges kódok: ,6,3, -,3 -,6,42, -,9 -, Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 49,2,14 1. szint alatt 12,,37 8 évf. gimnázium 68,6,82 1. szint 28,7,29 6 évf. gimnázium 67,8,58 2. szint 47,1,24 4 évf. gimnázium 6,6,29 3. szint 7,,27 Szakközépiskola 47,1,23 4. szint 88,1,47 Szakiskola 29,1,29 25

28 SZÖVEGÉRTÉS -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Nem fogadható el, ha a tanuló csak igennel vagy nemmel válaszol, de nem indokolja választását. 9/84. feladat FELADAT: Junusz JUNUSZ OE3412 OE3412 Tanulói példaválaszok: Az alábbiak közül melyik két bekezdés tartalmi kapcsolata kevésbé szoros? A Az 1. és 2. B A 3. és [Nem 5. a kérdésre válaszol.] Lásd még: C A 6. 7-es és 7. és 9-es kód. D A 7. és 8. feladat Junusz OE3412 JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: C 26

29 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A f e l a d a t l e í r á s a: A tanulónak kapcsolatot kell teremtenie az egyes bekezdések között, és ki kell választania azt a két bekezdést a felsoroltak közül, amelyek tartalma kevésbé szorosan kapcsolódik egymáshoz. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,94,19 Standard nehézség 52 1,7 Tippelési paraméter,2,1 Nehézségi szint 3 Lehetséges kódok: ,6,3, -,3 -,6,46 -,1 -,2 -,11 -,15 -,16 -, Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 55,4,15 1. szint alatt 2,7,52 8 évf. gimnázium 8,5,74 1. szint 29,9,29 6 évf. gimnázium 78,5,53 2. szint 52,5,27 4 évf. gimnázium 7,1,25 3. szint 8,4,21 Szakközépiskola 52,6,26 4. szint 95,8,23 Szakiskola 29,8,29 27

30 SZÖVEGÉRTÉS 1/85. feladat FELADAT: Junusz JUNUSZ OE3413 OE3413 Mi a közös a 4., 5. és 6. bekezdés tartalmában? feladat Junusz OE JAVÍTÓKULCS 9 1-es kód: A tanuló felismeri a bekezdések közötti összefüggést, és válaszában kifejti, hogy feladat mind Junusz három Junusz munkájáról VAGY programjának gyakorlati előnyeiről OE3414 ír. A bekez Mi az utolsó bekezdés dések tartalmának szerepe? kijegyzetelése, összegzése NEM fogadható el helyes válaszként! A Megmagyarázza, Tanulói példaválaszok: miért jár pénz a díjjal. B Megmagyarázza, miért alapította Nobel a díjat. C Megmagyarázza, miért nem Svédországban döntenek a díjról. D Megmagyarázza, miért megbízhatóbb a norvég kormány a svédnél. feladat Junusz [Minimálválasz.] OE3415 -s Ági kód: szerint Helytelen a 1. bekezdés vagy nem hiányos illik válasz. az újságcikkhez, A be kez dések akár tartalmának ki is lehetett kijegyzetelése, volna hagyni. összegzése NEM fogadható Szerinted mivel magyarázhatja állítását? el helyes válaszként! Tanulói példaválaszok: [A 4. bekezdésben erről nincs szó.] Lásd még: 7-es és 9-es kód. feladat Junusz OE3414 Helyes válasz: C 28

31 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó kapcsolatok, következtetések A f e l a d a t l e í r á s a: A tanulónak fel kell ismernie és meg kell neveznie azt az összefüggést, amely a felsorolt három bekezdésben hasonló. A feladat meredeksége nagyon alacsony volt, azaz nem különböztette meg kellőképpen a jó és a gyenge képességű tanulókat, ezért az elemzésből töröltük. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség - - Standard nehézség - - Nehézségi szint - Lehetséges kódok: 179 1, ,3, -,3,12,15, -, , Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció szint alatt évf. gimnázium szint évf. gimnázium szint évf. gimnázium szint - - Szakközépiskola szint - - Szakiskola

32 Mi a közös a se 4., NEM 5. és fogadható 6. bekezdés el tartalmában? helyes válaszként! Tanulói példaválaszok: SZÖVEGÉRTÉS 11/86. feladat FELADAT: Junusz JUNUSZ OE3414 OE3414 Mi az utolsó bekezdés [A szerepe? 4. bekezdésben erről nincs szó.] A B Megmagyarázza, miért jár pénz a díjjal. Megmagyarázza, miért alapította Nobel a díjat. Lásd még: C Megmagyarázza, 7-es és 9-es kód. miért nem Svédországban döntenek a díjról. D Megmagyarázza, miért megbízhatóbb a norvég kormány a svédnél. feladat Junusz JAVÍTÓKULCS feladat Junusz OE3414 OE3415 Ági szerint Helyes a 1. bekezdés válasz: nem C illik az újságcikkhez, akár ki is lehetett volna hagyni. Szerinted mivel magyarázhatja állítását?

33 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A f e l a d a t l e í r á s a: A tanulónak értelmeznie kell az utolsó bekezdést, és meg kell határoznia, hogy a felsorolt négy válaszlehetőség közül melyik írja le leginkább a szöveg egészében betöltött szerepét. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,95,22 Standard nehézség 512 2,2 Tippelési paraméter,32,1 Nehézségi szint 3 Lehetséges kódok: ,6,3, -,3 -,6 -,18 -,24,4 -,1 -,2 -,14 -, Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 64,,14 1. szint alatt 33,2,57 8 évf. gimnázium 84,,65 1. szint 42,9,31 6 évf. gimnázium 83,7,52 2. szint 61,7,24 4 évf. gimnázium 75,6,21 3. szint 85,,24 Szakközépiskola 61,7,24 4. szint 97,,23 Szakiskola 43,4,3 31

34 C Megmagyarázza, miért nem Svédországban döntenek a díjról. SZÖVEGÉRTÉS D Megmagyarázza, miért megbízhatóbb a norvég kormány a svédnél. 12/87. feladat FELADAT: Junusz JUNUSZ OE3415 OE3415 Ági szerint a 1. bekezdés nem illik az újságcikkhez, akár ki is lehetett volna hagyni. Szerinted feladat Junusz OE mivel magyarázhatja állítását? 7 9 JAVÍTÓKULCS mivel magyarázhatja állítását? 1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy (1) a cikk egésze Junuszról szól, VAGY itt (2) vi szont csak a Nobel-díjról VAGY Norvégia és Svédország viszonyáról írnak. Tanulói példaválaszok: [Minimális, de felismeri a különbséget.] -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: Lásd még: 7-es és 9-es kód. 32

35 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A f e l a d a t l e í r á s a: A tanulónak egy véleményt kell alátámasztania a saját szavaival, és ki kell fejtenie, hogy a 1. bekezdés miért nem illeszkedik teljes mértékben a szöveg logikai gondolatmenetébe. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,6,7 Standard nehézség 547 1,1 Nehézségi szint 3 Lehetséges kódok: ,6,3, -,3 -,6,43, -,1 -, Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 39,9,13 1. szint alatt 4,8,25 8 évf. gimnázium 58,3,93 1. szint 17,6,25 6 évf. gimnázium 58,8,68 2. szint 38,1,25 4 évf. gimnázium 51,9,27 3. szint 61,3,27 Szakközépiskola 38,2,24 4. szint 78,7,58 Szakiskola 18,1,29 33

36 SZÖVEGÉRTÉS LIBINFO Ismertető A könyvtárosok az internet korszakában is az információkeresés mesterei. A hagyományos források mellett jól ismerik a digitális forrásokat is, tudják, mit és hol lehet megtalálni vagy merre érdemes keresni. A világháló és a különböző elektronikus adatbázisok ismerete mellett hagyományos könyv- és folyóirat-gyűjtemények is rendelkezésükre állnak. Szolgáltatásunk 1999-ben indult azzal a céllal, hogy a tájékoztató könyvtárosok az interneten keresztül is segítséget tudjanak adni az információt keresőknek. 21 novembere óta konzorciumi 1 keretek között működik, amelynek egyre több magyarországi könyvtár, különböző szakterületeket képviselő intézmény és magánszemély a tagja, s az Országos Széchényi Könyvtár a működtetője. Az Ön által űrlapon feltett kérdést 2 munkanapon belül webfelületen válaszoljuk meg, amelynek elérhetőségéről elektronikus értesítést küldünk. A választ a megadott helyen kívül ben is elolvashatja. A Libinfo természetesen nem pótolja a könyvtárak hagyományos tájékoztató szolgálatát, de gyors és mindig hozzáférhető segítséget adhat legalább az elinduláshoz. Talán ilyen módon, az internet korszakában is bizonyítanunk sikerül a könyvtárak felbecsülhetetlen értékét, nélkülözhetetlen fontosságát. Az alábbi esetekben sajnos nem tudunk segíteni Önnek: Ha egyszerre több kérdést tesz fel. Konkrét jogi és orvosi problémák esetében nem adunk tanácsot. Rejtvénykérdések és tesztfeladatok megválaszolásával, valamint a tudakozók kompetenciájába 2 tartozó kérdésekkel kérjük, ne terhelje az internetkönyvtárost! Nem írhatjuk meg senki helyett a házi feladatát, szakdolgozatát, doktori disszertációját, de segítünk az elindulásban. Nem tudunk teljes körű szakirodalom-kutatást vállalni egyes tudományos témákban. Ez nagy munka volna, és többletköltségekkel is járna. Néhány publikáció 3 bibliográfiai 4 adatait azonban el tudjuk küldeni. Nem vállalunk családfakutatást, mert ez kutatómunkát igényel, és könyvtári forrásokkal általában nem megoldható feladatot jelent. Nem vállalunk fordítást (legfeljebb csak néhány mondat erejéig), kivonatok készítését. Dokumentumok elektronikus küldésére csak abban az esetben vállalkozunk, ha copyright díj 5 fizetése nélkül másolhatóak és korlátozott tejedelműek (max. 1 1 o.). Csak valahol már dokumentált tényekkel dolgozunk. Nem tudunk állást foglalni hipotézisekkel kapcsolatban, véleményt nyilvánítani vitás kérdésekről, illetve új kutatásokat igénylő problémákkal foglalkozni. Az adatvédelem alá tartozó személyes adatokat az érintett hozzájárulása nélkül nem szolgáltatjuk ki. Szemérmet sértő, faji, etnikai, vallási uszításra alkalmas, illegális tevékenységhez kapcsolódó kérdésekre kategorikusan 6 megtagadjuk a választ. A Libinfo-szolgáltatás elsősorban a magyar internethasználók számára készült, de külföldiektől is elfogadunk kérdéseket, ha azoknak közük van Magyarországhoz. (Más esetekben a hasonló angol, osztrák, amerikai stb. szolgáltatásokat érdemesebb használni.) 34 1 Konzorcium: ideiglenes szövetkezés, pl. közös tőkebefektetésre. 2 Kompetencia: itt: szakértelem, szaktudás. 3 Publikáció: nyomtatott mű, kiadvány, közlemény. 4 Bibliográfia: forrásmunka, könyvjegyzék, irodalomjegyzék. 5 Copyright díj: szerzői vagy kiadói jogdíj. 6 Kategorikusan: határozottan, ellentmondást nem tűrően.

37 1. ÉVFOLYAM Hasznos tudnivalók Milyen legyen a jó kérdés? (Tippek) Egy internetes tájékoztatás esetében az olvasó és a könyvtáros találkozása virtuális. A távkapcsolatban jóval kevesebb tárul fel a kérdéssel és a felhasználóval kapcsolatban, így az online könyvtárosnak is nehezebb a dolga a pontos válaszadásban. Ezért az űrlap minden kitöltött mezője további információkkal segíti munkánkat, s ezt a célt szolgálja az is, hogy kérdését nem tudja eljuttatni hozzánk, ha az űrlap vastagon szedett, számunkra legfontosabb sorait nem tölti ki. A Téma mező legyen minél informatívabb, ne legyen túl általános és hosszú sem. Például nem szerencsés, ha az irodalom szó szerepel egy Firenzéről szóló versekre vonatkozó kérés esetében; a téma legyen versek Firenzéről. Magának a kérdésnek a megfogalmazása is legyen minél jobban körülhatárolt. A szak-, évfolyam- és szemináriumi dolgozatokkal, valamint házi feladatokkal kapcsolatban A szakdolgozatokkal kapcsolatos kérdések a Libinfo-kérdések igen nagy hányadát teszik ki, sokszor túlfeszítve a szolgáltatás kereteit. A Konzorcium ezzel kapcsolatban azt az állásfoglalást dolgozta ki, hogy nemcsak hogy nem írja meg ezeket, de irodalomjegyzéket sem készít, mert annak összeállítását is a dolgozatok részének tekinti. Csupán az adott témához tartozó szakkönyvtárakat, adatbázisokat, bibliográfiákat, webhelyeket ajánljuk, de nem vállalunk témavezetői szerepet. Példaként adhatunk néhány forrásdokumentumot is, de ezek nem képezik a téma teljes (vagy adott esetben legfontosabb) irodalmát, hiszen szolgáltatásunk nem vállal komolyabb kutatómunkát. Forrás: és A s z ö v e g f ő b b j e l l m e z ő i: A dokumentum típusú szöveg egy online könyvtárszolgáltatás útmutatója, amelyből az olvasók megtudhatják, hogyan, milyen feltételekkel használhatják az adott oldalt. feladat: Libinfo Mire szolgál a Libinfo? OE411 A B C D Könyvtárosok bemutatják nekünk az Országos Széchényi Könyvtárat. Könyvtárosok segítenek nekünk az internethasználatban. Könyvtárosok az interneten keresztül kérdésekre válaszolnak. Könyvtárosok konzulensként segítenek megírni például a szakdolgozatunkat. feladat: Libinfo Kik dolgoznak a Libinfo tájékoztató könyvtárosai között? OE412 A B C D Csak az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai. Magyar és külföldi könyvtárosok egyaránt. Magyar könyvtárosok, intézmények és magánszemélyek. Internetes szakemberek könyvtárosokkal együtt. 35

38 SZÖVEGÉRTÉS 13/88. feladat: FELADAT: Libinfo LIBINFO OE411 OE411 Mire szolgál a Libinfo? A B C Könyvtárosok bemutatják nekünk az Országos Széchényi Könyvtárat. Könyvtárosok segítenek nekünk az internethasználatban. Könyvtárosok az interneten keresztül LIBINFO kérdésekre válaszolnak. D Könyvtárosok konzulensként segítenek megírni például a szakdolgozatunkat. feladat: Libinfo OE411 JAVÍTÓKULCS Mire feladat: szolgál a Libinfo? OE412 Kik dolgoznak Helyes a Libinfo válasz: tájékoztató C könyvtárosai között? A Csak az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai. feladat: Libinfo B Magyar és külföldi könyvtárosok egyaránt. Kik dolgoznak a Libinfo tájékoztató könyvtárosai között? C Magyar könyvtárosok, intézmények és magánszemélyek. Helyes válasz: C D Internetes szakemberek könyvtárosokkal együtt. feladat: Libinfo Hogyan tud nekünk segíteni a Libinfo a szakirodalom-kutatásban? OE412 OE415 1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja, hogy a Libinfo csak az elindulásban segít. Elfogadható az is, ha a diák leírja, hogy teljes irodalomjegyzéket nem állítanak össze a Libinfo-könyvtárosok, csak néhány címet, valamint adatbázisokat, webhelyeket adnak meg, ahol kereshetünk a témában. Tanulói példaválaszok: [Minimálválasz.] 6-os kód: A tanuló a hogyan? kérdőszót nem a mit?, hanem a milyen módon? értelemben olvassa, és válaszában a segítségnyújtás módját jellemzi. Tanulói példaválaszok: -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: [Kevés.] [Téves.] 36 Lásd még: 7-es és 9-es kód.

39 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: dokumentum értelmezés A f e l a d a t l e í r á s a: A tanuló értelmezi a szöveget, és a felsorolt négy állítás közül kiválasztja azt, amelyik válaszol a szöveg céljára vonatkozó kérdésre. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,66,8 Standard nehézség 362 1,5 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: ,6,3, -,3 -,22 -,31,43 -,1 -,3 -,1 -, , Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 77,2,13 1. szint alatt 32,7,57 8 évf. gimnázium 91,7,49 1. szint 58,5,32 6 évf. gimnázium 9,2,4 2. szint 81,8,21 4 évf. gimnázium 86,7,17 3. szint 93,3,15 Szakközépiskola 78,1,21 4. szint 97,3,21 Szakiskola 55,9,36 37

40 C Könyvtárosok az interneten keresztül kérdésekre válaszolnak. SZÖVEGÉRTÉS D Könyvtárosok konzulensként segítenek megírni például a szakdolgozatunkat. 14/89. feladat: FELADAT: Libinfo LIBINFO OE412 OE412 LIBINFO Kik dolgoznak a Libinfo tájékoztató könyvtárosai között? A feladat: Csak az Országos Libinfo Széchényi Könyvtár munkatársai. OE411 Mire B szolgál Magyar a Libinfo? és külföldi könyvtárosok egyaránt. C Magyar Helyes könyvtárosok, válasz: Cintézmények és magánszemélyek. D Internetes szakemberek könyvtárosokkal együtt. feladat: Libinfo JAVÍTÓKULCS Kik dolgoznak a Libinfo tájékoztató könyvtárosai között? OE412 Helyes válasz: C feladat: Libinfo Hogyan tud nekünk segíteni a Libinfo a szakirodalom-kutatásban? OE415 1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja, hogy a Libinfo csak az elindulásban segít. Elfogadható az is, ha a diák leírja, hogy teljes irodalomjegyzéket nem állítanak össze a Libinfo-könyvtárosok, csak néhány címet, valamint adatbázisokat, webhelyeket adnak meg, ahol kereshetünk a témában. Tanulói példaválaszok: [Minimálválasz.] 6-os kód: A tanuló a hogyan? kérdőszót nem a mit?, hanem a milyen módon? értelemben olvassa, és válaszában a segítségnyújtás módját jellemzi. Tanulói példaválaszok: -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: [Kevés.] [Téves.] Lásd még: 7-es és 9-es kód. 38

41 1. ÉVFOLYAM A k é r d é s b e s o r o l á s a Szövegtípus: Gondolkodási művelet: dokumentum információ-visszakeresés A f e l a d a t l e í r á s a: A tanuló visszakeresi a kért információt, és a lehetséges négy opció közül megjelöli a helyes választ. A feladat statisztikai paraméterei Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség,67,15 Standard nehézség 469 3,7 Tippelési paraméter,14,1 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok: ,6,3, -,3 -,6,42 -,1 -,2 -,1 -,12 -,17 -, Százalékos megoldottság Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 62,8,14 1. szint alatt 23,3,51 8 évf. gimnázium 82,4,73 1. szint 4,3,37 6 évf. gimnázium 8,9,54 2. szint 64,5,24 4 évf. gimnázium 74,3,22 3. szint 82,5,22 Szakközépiskola 62,2,23 4. szint 93,6,29 Szakiskola 39,6,37 39

42 SZÖVEGÉRTÉS Kik dolgoznak a Libinfo tájékoztató könyvtárosai között? 15/9. feladat: FELADAT: Helyes Libinfo válasz: LIBINFO C OE415 OE415 Hogyan tud nekünk segíteni a Libinfo a szakirodalom-kutatásban? feladat: Libinfo OE JAVÍTÓKULCS Hogyan tud nekünk segíteni a Libinfo a szakirodalom-kutatásban? 9 1-es kód: A tanuló visszakeresi a kért információt, és leírja, hogy a Libinfo csak az elindulásban segít. Elfogadható az is, ha a diák leírja, hogy teljes irodalomjegyzéket nem állítanak össze a Libinfo-könyvtárosok, csak néhány címet, valamint adatbázisokat, feladat: webhelyeket Libinfo adnak meg, ahol kereshetünk a témában. OE417 Melyik alábbi Tanulói témamegjelölést példaválaszok: adnád meg leginkább a Libinfónak az alábbiak közül, ha Shakespeare-szonetteket keresnél? [Minimálválasz.] A Shakespeare B Angol irodalom 6-os kód: A tanuló a hogyan? kérdőszót nem a mit?, hanem a milyen módon? értelemben C Szonettek olvassa, és válaszában a segítségnyújtás módját jellemzi. D feladat: Libinfo Shakespeare-versek Tanulói példaválaszok: OE412 feladat: Libinfo OE418 Az alábbi kérdések közül melyikre válaszolna a Libinfo? A Házi dolgozatot írok az eszperantó nyelv történetéből. Kérem, állítsák össze az irodalomjegyzéket! -s kód: Helytelen vagy hiányos válasz. B Házi Tanulói feladatomat példaválaszok: a szlengből írom, kérem, adjanak segítségül egy-két könyvcímet! C Mellékeltem [Kevés.] egy novella fénymásolatát, legyenek kedvesek megmondani, ki a szerző! D Mi a véleményük [Téves.] az evolúcióelméletet vitató elképzelésekről? feladat: Libinfo OE419 Miben nyújt többet a Libinfo egy hagyományos könyvtárnál? Nevezz meg KÉT ilyen jellemzőt a Lásd még: 7-es és 9-es kód. szöveg alapján! feladat: Libinfo Miért célszerű minél több mezőt kitölteni az űrlapon? OE4111 A B C D Mert így pontosabb választ kaphatunk kérdésünkre. Mert a könyvtárosok csak teljesen kitöltött űrlap esetén válaszolnak a kérdésünkre. Mert a könyvtárosoknak az űrlapokat iktatniuk kell, és így könnyebb. Mert ahhoz, hogy információt adjanak, nekünk is el kell árulnunk ezt-azt. 4

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam 28 Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 29 8. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 28 májusában immár hatodik alkalommal került sor az Országos

Részletesebben

8. ÉVFOLYAM ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2008 JAVÍTÓKULCS SZÖVEGÉRTÉS. Oktatási Hivatal

8. ÉVFOLYAM ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2008 JAVÍTÓKULCS SZÖVEGÉRTÉS. Oktatási Hivatal 8. ÉVFOLYAM JAVÍTÓKULCS SZÖVEGÉRTÉS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2008 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2008-as Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezében.

Részletesebben

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra 214 Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest,

Részletesebben

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra 214 Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik szövegértés 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest,

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam 2007 Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik matematika 10. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 2008 10. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 2007 májusában immár ötödik alkalommal került

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 28 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 29 6. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 28 májusában immár hatodik alkalommal

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 215 6. évfolyam MATEMATIKA Szerzők Lak Ágnes Rozina, Palincsár Ildikó, Szabó Lívia Dóra, Szepesi Ildikó, Szipőcsné Krolopp Judit Országos kompetenciamérés 215 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

Atávlati célokat tekintve: olyan feladatbank létrehozása, amely nagyszámú, a gyakorlatban

Atávlati célokat tekintve: olyan feladatbank létrehozása, amely nagyszámú, a gyakorlatban Zátonyi Sándor Fizika felmérő A 8 11. évfolyamos tanulók tudásának diagnosztikus értékelése Az Országos Közoktatási Intézet Alapműveltségi Vizsgaközpont 1999. májusában (más tantárgyak mellett fizikából

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS R FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T É V F O L Y A M

JAVÍTÓKULCS R FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T É V F O L Y A M 8. É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS R FÜZET s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 Untitled-13 1 2006.03.01. 15:01:48 2 Untitled-13 2 2006.03.01. 15:01:48 3 Untitled-13

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Kecskés Gábor Gergely * HARC A FIATAL MAGYAR LÉGI UTASOKÉRT **

Kecskés Gábor Gergely * HARC A FIATAL MAGYAR LÉGI UTASOKÉRT ** Kecskés Gábor Gergely * HARC A FIATAL MAGYAR LÉGI UTASOKÉRT ** RÉSZLETEK A dolgozat során megpróbáltam bemutatni a légi közlekedés piacát, és azon belül is hangsúlyt adtam a low-cost és a hagyományos légitársaságoknak.

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Kulturális és Oktatási Bizottság 17.7.2012 2011/0430(COD) VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a közszféra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sarabeautysport.com

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ 6. ÉVFOLYAM JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2003 ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Olvasás javítókulcs 6. évfolyam Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ OLVASÁS 1. BLOKK

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

Matematika 9. évfolyam

Matematika 9. évfolyam I. Vezetői összefoglaló Matematika 9. évfolyam A tankönyv a megkérdezett pedagógusok többségének nem nyerte el a tetszését. A pedagógusok fele egyáltalán nem szeretne a jövőben a tankönyvből tanítani,

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kutyubazar.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény (Második rész IX-XI. fejezet Harmadik rész)

Az új közbeszerzési törvény (Második rész IX-XI. fejezet Harmadik rész) Az új közbeszerzési törvény (Második rész IX-XI. fejezet Harmadik rész) D r. K o v á c s L á s z l ó f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Az új közbeszerzési törvény

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.astibababolt.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

10. Javítókulcs. Országos kompetenciamérés. évfolyam. Oktatási Hivatal

10. Javítókulcs. Országos kompetenciamérés. évfolyam. Oktatási Hivatal 10. évfolyam Javítókulcs s z ö v e g é r t é s Országos kompetenciamérés 2012 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2011-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata a network napló módszer alkalmazásával Doktori értekezés tézisei

Részletesebben

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 I. A TANÁRI SZAKDOLGOZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, ELŐFELTÉTELEI ÉS LEÍRÁSA A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 60. -a 6 rendelkezik a záróvizsgáról, mely a tantervben

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYOK A KUTATÁSBAN A KUTATÓI ETIKA 1

ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYOK A KUTATÁSBAN A KUTATÓI ETIKA 1 ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYOK A KUTATÁSBAN A KUTATÓI ETIKA 1 FÓRIS ÁGOTA 1. BEVEZETÉS A kutatás összetett kérdései a társadalmi gyakorlatban kialakult különböző kérdésekkel sok vonatkozásban érintkeznek.

Részletesebben

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte 3. Kiszállítás, személyes átvétel 4. Jótállás 5. A vásárlástól

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület

A Budapesti Békéltető Testület A Budapesti Békéltető Testület 4/2014. számú ajánlása az elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételekor tanúsítandó előfizetői és szolgáltatói magatartásról I. Ajánlás az előfizetőkre vonatkozóan

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője:

Részletesebben

Csepeli György *, Prazsák Gergõ ** INTERNET ÉS TÁRSADALMI EGYENLÕTLENSÉG MAGYARORSZÁGON E-VILÁGI TRENDEK 7

Csepeli György *, Prazsák Gergõ ** INTERNET ÉS TÁRSADALMI EGYENLÕTLENSÉG MAGYARORSZÁGON E-VILÁGI TRENDEK 7 Csepeli György *, Prazsák Gergõ ** INTERNET ÉS TÁRSADALMI EGYENLÕTLENSÉG MAGYARORSZÁGON A szakirodalom Al Gore nyomán a szakadék (gap) metaforájával írja le azt a társadalmi megosztottságot, mely nem jöhetett

Részletesebben

Europass a magyar szakképzésben

Europass a magyar szakképzésben Europass a magyar szakképzésben Cím: Nemzeti Europass Központ 1134 Budapest,Váci út 37. Telefon: 477-3137 Fax: 477-3111 E-mail: info@europass.hu Honlap: www.europass.hu Igazgató: Kerekes Gábor 1 1. Az

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek:

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: a 9. évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba, szakgimnáziumokba, szakközépiskolákba, vagy

Részletesebben

A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA

A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA Cím: Nemzeti Europass Központ 1134 Budapest,Váci út 37. Telefon: 06 1-477-3137 Fax: 06 1-477-3111 E-mail: info@europass.hu Honlap: www.europass.hu Igazgató: Kerekes

Részletesebben

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont É V F O L Y A M C Í M K E

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont É V F O L Y A M C Í M K E 10. C Í M K E É V F O L Y A M TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2007-es

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató nem elektronikus aláírásra szolgáló tanúsítványok kibocsátására vonatkozó általános szerződési feltételek

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató nem elektronikus aláírásra szolgáló tanúsítványok kibocsátására vonatkozó általános szerződési feltételek e-szignó Hitelesítés Szolgáltató nem elektronikus aláírásra szolgáló tanúsítványok kibocsátására vonatkozó általános szerződési feltételek Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.15.1.3 Verzió: 1.3 Első verzió

Részletesebben

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár nyilvános közkönyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára EDUTUS FŐISKOLA 2016. 1 Tartalom Előszó... 4 1. A szakdolgozat

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYAE. Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYAE. Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc GYAE GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc GYAE.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 14/1. oldal Tartalom 1. Az átmeneti gondozás célja... 3 1.1.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei

Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei Szerzők, témák, szerkesztési elvek A Területi Statisztika szerkesztősége az eddigi szerzők megbecsülése és megtartása mellett

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Nyerj Te is egy Maybelline kozmetikai bőröndöt! játékszabálya Magyarország

Nyerj Te is egy Maybelline kozmetikai bőröndöt! játékszabálya Magyarország Nyerj Te is egy Maybelline kozmetikai bőröndöt! játékszabálya Magyarország 1. Játékszabályzat A jelen dokumentum tárgya a Nyerj Te is egy Maybelline kozmetikai bőröndöt! reklám-akció szabályainak (a továbbiakban

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában.

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában. 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon:

Részletesebben

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE A kurzus anyagát felhasználva összeállíthatunk egy kitűnő feladatlapot, de még nem dőlhetünk nyugodtan hátra. Diákjaink teljesítményét még osztályzatokra kell átváltanunk,

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése

A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése 2009. március

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA "A - "A - AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.4.2004 COM(2004) 341 végleges 2004/0117 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről, valamint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.sexfashion.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013

A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013 A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013 Elemzés a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

AUTHERIED 100 KONFERENCIA

AUTHERIED 100 KONFERENCIA AUTHERIED 100 KONFERENCIA SOPRON, SZÉCHENYI GIMNÁZIUM 2014. FEBRUÁR 3-4 1 A közpénzekkel és a közvagyonnal való elszámolás/elszámoltatás helyzete Magyarországon (Nyikos László előadása) Az előadásban használt

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven. A program

Részletesebben

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal kapcsolatos formai követelményeket tartalmazza. A dolgozat

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése.

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.honeytoys.hu Üdvözöljük az X Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.honeytoys.hu webáruházban

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Mikrohitelezés Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel Belső konzulens: Dr. Fellegi Miklós Vonnák Péter Mérnök közgazdász Külső konzulens: Szekfü

Részletesebben

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához Honlapkoncepció Miskolc város hivatalos honlapjához Ennek a dokumentumnak a célja, hogy rögzítse azokat az alapelveket, amelyek egyrészt irányt szabnak, másrészt kereteket adnak az új városi honlap részletes

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. A Szolgáltató. 3. A honlapon folytatott tevékenység. 4. Felhasználási feltételek. 4.1. Felelősség

1. Bevezetés. 2. A Szolgáltató. 3. A honlapon folytatott tevékenység. 4. Felhasználási feltételek. 4.1. Felelősség 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a Golyán Kerékpár Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemltetett honlapon! Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

23/2004. (VIII. 27.) OM /2009. ( ) OKM

23/2004. (VIII. 27.) OM /2009. ( ) OKM Indokolás a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezetéhez A

Részletesebben

Országos kompetencia mérés - fenntartói tájékoztató

Országos kompetencia mérés - fenntartói tájékoztató Református Pedagógiai Intézet Országos kompetencia mérés - fenntartói tájékoztató Református iskolák 2010-2014 közötti eredményeinek elemzése Készítette: Bánné Mészáros Anikó 2015 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Digitális állampolgárság kutatás tanári kérdőív

Digitális állampolgárság kutatás tanári kérdőív Digitális állampolgárság kutatás tanári kérdőív Kedves Pedagógusok! 2013 őszétől az Oktatási Hivatal és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Információs Társadalom Oktató és

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11.

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11. Biológia A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók egyre jobban megismerjék és megértsék az élő természet belső rendjét, a szerveződési szintek működésének jellegzetes módjait és funkcióit, az

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tilinger Attila okleveles közgazdász A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG PÉLDÁJÁN

Részletesebben

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk!

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk! OTP Bank Nyrt. OTP Lakáshitel igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Bank Nyrt-nek, a lakáshitelezés piacvezető pénzintézete mellett döntött. Ezen

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben