1701 Budapest, Pf. 46. (+36-1) (+36-1) CÉGISMERTETŐ. invo-ráció Adatbiztonsági Tanácsadó zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1701 Budapest, Pf. 46. (+36-1) 284-8000 E-mail: posta@invoracio.hu (+36-1) 421-51-65 CÉGISMERTETŐ. invo-ráció Adatbiztonsági Tanácsadó zrt."

Átírás

1 invo-ráció Adatbiztonsági Tanácsadó zrt Budapest, Pf. 46. (+36-1) (+36-1) CÉGISMERTETŐ Név: invo-ráció Adatbiztonsági Tanácsadó zrt. Székhely: 1203 Budapest, Török Flóris utca 17. Igazgatóság: 1203 Budapest, Török Flóris utca 17. Levélcím: 1701 Budapest, Pf. 46. Telefon: (+36-1) , (+36) , Telefax: (+36-1) , Vezérigazgató: Kondics Imre Éves forgalom: 300 MFt felett (2010) A z invo-ráció Adatbiztonsági Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság egy több, mint 20 éves múltra visszatekintő magáncég. A mindenkori társadalmi-gazdasági környezetben lehetséges, vagy elvárt vállalkozási formában működött. Így a vgmk, gmk, kisszövetkezet, majd betéti társasági alakzatokat követően a legutóbbi idők feladataihoz és piaci igényeihez alkalmazkodva 1994 óta részvénytársasági formát öltött. A vele szemben támasztott igényeknek és kihívásoknak a fő gazdasági célkitűzések szem előtt tartása mellett a vállalkozási rugalmasság, szakmai megalapozottság és sokoldalúság biztosításával tud megfelelni. Céltudatos, fegyelmezett munkával a Társaság arra törekszik, hogy az általa nyújtott szolgáltatás minősége folyamatosan és megbízhatóan feleljen meg az ISO 9001:2000 szabványban foglalt követelményeknek. A jelen sokrétű feladataiból kiemelkedő fontosságú szünet,- zavar-, és tranziensmentes energiaellátás területén végzett szakértői, tervezési és kivitelezési tevékenységét a nemzetközi akkreditációval rendelkező DECRA Cerification Service majd a CERTOP auditálta. A vizsgálatok tanúsítása szerint az invo-ráció zrt. által nyújtott szolgáltatások minősége az ISO 9001 szabványban foglalt minőségbiztosítási követelményeknek mindenben megfelel. BIZTONSÁGOS ENERGIAELLÁTÁS TRANZIENS-TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM

2 Az invo-ráció zrt. tevékenységét az alábbi ágazatok köré lehet csoportosítani. I. Villamos energetikai berendezések, hálózatok tervezésével, létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok Ez a feladatkör a villamos energia ipar rendkívül széles körét öleli fel, kezdődően a villamos energia igény megjelenésétől a tervezés, az engedélyeztetés, a létesítés, majd az üzembehelyezésen át egészen a hálózat karbantartásáig, beleértve a hálózatdiagnosztikát és az üzemzavar elhárítást is. Megvizsgáljuk a társaságunkat megkereső ügyfeleink energiaigényét és elkészítjük a fennálló műszaki, gazdasági feltételeknek leginkább megfelelő terveket, valamint lefolytatjuk az összes érintett szereplővel az engedélyeztetési eljárást. Természetesen igény esetén úgy a létesítmény kivitelezésében mind az üzembehelyezésében, majd fenntartásában (üzemeltetésében) is partnerek vagyunk. Szolgáltatásaink között szerepel a már meglévő villamos művek üzemeltetése és azok műszaki állapotának felmérése, dokumentációjának utólagos elkészítése. Fontos feladat lehet egy hálózat hibáinak feltárása. Ez rendkívül hosszú ideig tartó, esetleg összetett méréseket is igényelhet. Társaságunk ezen a területen is nagy tapasztalattal és sokoldalúan képzett szakembergárdával rendelkezik. Készen állunk minden olyan probléma megoldására, ami akár köz,- akár magáncélú kis,- és középfeszültségű hálózaton előfordulhat és azok energia átalakító, fogyasztó, mérő berendezéseivel kapcsolatos. Szolgáltatásaink köré tartozik, hogy akár 7/24 órás készenléti szolgálatunkon keresztül, akár betervezetten elvégezzük a hálózatok fenntartását, karbantartását, javítását.

3 II. Az információvédelem közvetlen és közvetett feladatai A közvetlen feladatok a telekommunikáció információvédelmét és a pont-pont közti, ill. lokális számítógépes adatvédelmet foglalják magukba. Ilyenek a telefon- és faxtitkosítók, valamint a számítógépadatok kulcsolását, majd desifrírozását végző kriptográfiai eszközök. A közvetett feladatok körébe tartoznak a videó- és televíziós technika úgy területvédelmi, mint kisés nagyközösségi, zártláncú, kábeles tv-hálózatok alkalmazására, az energiaellátás zavaraival összefüggő adatvesztés, illetve készüléksérülés veszélyét csökkentő eszközök: időszakosan és rendellenesen megnövekedett feszültségek, mint az elsődleges és másodlagos villámcsapás, tranziens zavar- és túlfeszültségek elleni védelem vizsgálata, tervezése és kivitelezése, hálózati feszültség kimaradása esetére szünetmentes áramforrások. III. Műszaki menedzselés Ennek főbb területei: műszaki-kereskedelmi tanácsadás, szakmai tanácsadás és koordináció biztonságtechnikai tenderkiírások körében, találmányok műszaki-gazdasági menedzselése (kivételes esetben), érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok elvégzése és bizonylatolása. A Társaság széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik: ügyfelei közt nagy állami intézmények éppúgy megtalálhatók, miként az üzleti és politikai élet kisebb, nagyobb, sőt óriás résztvevői. Az alábbiakban részletesebben szólunk az a) erősáramú energetikai hálózatok és berendezések tervezése, létesítése, üzemeltetése, a b) távközlési és átviteltechnikai rendszerek telepítése, videó- és televízió-technika, a c) tranziens- és túlfeszültség-védelem területén nyújtott szolgáltatásainkról. 3. oldal, összesen: 11

4 A) ERŐSÁRAMÚ ENERGETIKAI HÁLÓZATOK ÉS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE, LÉTESÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE Közeledve a villamosenergia piac teljes körű nyitásához, a gazdasági életben erős verseny alakult ki az energetikai hálózatokat létesítő vagy üzemeltető vállalkozások között. Ebben az évek óta folyó éles versenyben cégünk széleskörű szakmai tapasztalatokra tett szert és jelentős ügyfélkörrel rendelkezik a villamos energiát felhasználó ipari és más fogyasztók között. Társaságunk tervezte a Pannon mobiltelefon átjátszóállomásainak teljes energetikai rendszerét. Kivitelezte a budapesti állomások döntő hányadát. Dolgozott olyan kiemelten fontos és precíz munkát követelő helyeken is, mint a vegyipar illetve annak speciális területe a gyógyszeripar. Számos ipari, adminisztratív intézményben végeztünk villamos rekonstrukciós munkálatokat, villamos energia-szüneteltetés nélküli hálózat felméréseket, utólagos tervezési feladatokat, valamint hálózatdiagnosztikai méréseket, auditokat. Létesíteni tudunk engedélyezett módon a közcélú elosztó hálózatra csatlakoztatott fogyasztásmérő helyeket. Vállaljuk villamos hálózatok, elosztó és kapcsoló készülékeinek tervszerű karbantartását, felújítását vagy cseréjét. Ehhez kapcsolódóan 24 órás hot-line szolgáltatást biztosítunk ügyfeleink részére. Készséggel állunk rendelkezésre más, bonyolult villamos hálózattal rendelkező cégek üzemzavar elhárítási, káreseménnyel kapcsolatos pótlási munkálatainál. Kézzelfogható, akár anyagi haszna is lehet például az általunk végzett műszeres hálózat-analízisnek. Cégünk saját eszközökkel és szakemberekkel vállalja az alábbi energetikai mérések elvégzését: frekvencia, áramerősség, feszültség teljesítménytényező hatásos teljesítmény meddő teljesítmény áram és feszültség felharmonikusok hálózati zavarok. Ezen információk birtokában számszerűsíthető, hogy milyen előnyökkel és tervezhető megtérüléssel jár egy esetleges terhelés-átkonfigurálás, vagy egy megfelelően kiválasztott fázisjavító berendezés alkalmazása. 4. oldal, összesen: 11

5 B) HÁLÓZATANALÍZIS Napjainkban a felhasználók számára egyre inkább előtérbe kerül a villamos energia minőségének fontossága. Az energiaszolgáltató által elfogadhatónak vélt minőségi szint nagyon különbözhet a szükségestől, vagy a fogyasztó elvárásától. A legnyilvánvalóbb villamosenergiaminőségi hibák a teljes feszültség kimaradások, illetve a rövid és hosszúidejű feszültségletörések. Ugyanakkor a felhasználó számára komoly gondot okozhatnak a feszültségingadozások, a harmonikusok, valamint a légköri és kapcsolási tranziensek. A tökéletes energiaellátás olyan lenne, amely folyamatosan rendelkezésre áll, a megengedett feszültség- és frekvencia tűréshatárokon belül, a hullámalak pedig tökéletesen szinuszos. A felhasználói alkalmazás jellegétől, a berendezésektől és a felhasználói igénytől függ, hogy a tökéleteshez képest mekkora eltérés fogadható el. Ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk a villamos energia minőségét, tisztában legyünk a paraméterek még elfogadható értékektől való eltérésével, valamint feltárjuk a problémák forrását, és megoldást keressünk a villamos energia minőségének a javítására, közvetlen műszeres méréseket kell végeznünk a villamos hálózaton. Ebben is partnereink rendelkezésére állunk. A mérésekhez speciálisan erre a célra kifejlesztett korszerű hálózat-analizátorokat alkalmazunk. A partnereinknél felmerült, villamos energia minőséggel kapcsolatos problémák jellegének függvényében gondosan megtervezett méréseket végzünk a főelosztóban, a betáplálási ponton, majd pedig egy-egy konkrét fogyasztó hálózatra csatlakozási pontján, mely során rögzítjük a következő paramétereket: frekvencia, áramerősség, feszültség teljesítménytényező hatásos és meddő teljesítmény áram és feszültség felharmonikusok hálózati zavarok feszültség-letörések flikker tranziensek Az általunk használt hálózat-analizátorok a magas mintavételezési frekvenciának és a nagy tároló kapacitásnak köszönhetően alkalmasak olyan gyors lefolyású események rögzítésére, mint a feszültség-letörések, vagy a légköri és kapcsolási tranziensek. 5. oldal, összesen: 11

6 A mérések során az EN szabvány előírásainak meg- (vagy nem) megfelelésén túl pontos képet kapunk a villamos-energia ellátó rendszer állapotáról, a hálózat felharmonikus szennyezettségről (az 50. rendszámig bezárólag), a fázisjavító berendezés működéséről, az áram- és feszültség-jelalak torzulásokról, tranzienstúlfeszültségek kialakulásáról, és azok lehetséges okairól. A mérési eredmények kiértékelése után rövid-, közép-, és hosszú távú intézkedési terv készíthető a feltárt hibák elhárítására, minek eredményeképpen a villamos rendszer üzembiztonsága és a felhasznált villamos energia minősége meg fog felelni a felhasználó elvárásainak. A villamos energia minőségének és az erősáramú hálózat állapotának vizsgálatán túl a hálózat analizátorral végzett mérések alapján a villamos energia felhasználás optimalizálása is elvégezhető. Ahhoz, hogy optimalizálni tudjuk a villamos energiafelhasználást, a fogyasztási adatok pontos ismerete szükséges. Ezen adatok pedig a villamos paraméterek mérésével szerezhetők be. Minél több mérési adat áll rendelkezésünkre, annál pontosabb prognózist készíthetünk a jövőbeni energiafelhasználásunkat illetően (bővebben lásd a Villamos-energia gazdálkodás fejezetben). C) TRANZIENS- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM A túlfeszültségek növekvő mértékben veszélyeztetik az olyan elektronikus készülékeket, mint az adatfeldolgozó berendezések. Az elektronikai biztosítótársaságok statisztikái kimutatták azoknak a túlfeszültség következtében előállt kárgyakoriságoknak a megduplázódását, amelyek az utóbbi 3-4 évben az ilyen berendezéseknél bekövetkeztek. Míg az elektronikus berendezések üzemeltetői biztosítótársaságuktól legtöbb esetben a hardverkárért térítést kapnak, a nagy pénzügyi megterhelést jelentő szoftverkárokra és a berendezés kiesésére, üzemszünetére gyakran nincs biztosítás. Napjaink elektronikus berendezéseinek növekvő integráltsági fokával együtt csökken azok állékonysága a fellépő túlfeszültségekkel szemben. Terjednek olyan téveszmék is, hogy bizonyos technológiai megoldások eleve védelmet biztosítanak a tranziensek káros hatásai ellen. Sajnos ez nem így van. A technikai fejlődés eredményeképpen megjelent nagysebességű, üvegszál bázisú átvitel-technikai hálózatok (LAN, MAN) sem nyújtanak biztonságot e tranzienshatásokkal szemben. 6. oldal, összesen: 11

7 Elég csak azokra az átalakítókra vagy erősítőkre gondolni, amelyek az átviteli útba beépítve biztosítják a szükséges jelregenerálást vagy a PC-khez való csatlakozást. Nos ezek az eszközök már félvezetőket tartalmaznak és a működésükhöz szükséges energiát a vezetékes közüzemi hálózatból nyerik. Ennek következtében - valamint az érzékeny elektronikus alkatrészek számának gyors növekedése miatt - emelkedik a károk gyakorisága. Minthogy minden áramkör, a számára specifikált feszültségen működik, van egy feszültség, amely a megállapított tűréshatárt felfelé túllépi: ez a túlfeszültség. Ennek sok esetben az áramkörre és annak komponenseire (feszültségforrás, fogyasztó) káros következményei vannak. A meghibásodás kiterjedése nagymértékben függ az építőelemek feszültségállóságától és - ha tovább vizsgáljuk - attól az energiától, amely a szóban forgó áramkörben ki tud alakulni. Azokat a túlfeszültségeket, amelyek galvanikus kapcsoláskor, villámkisüléskor vagy más forrásból induktív vagy kapacitív úton a berendezésbe jutnak, tranziens feszültségeknek, vagy tranzienseknek is nevezzük. Ezek nagyon meredek felfutású (néhány s) és viszonylag lassú lefutású feszültség impulzusok (néhányszor 10-től több száz s). Szolgáltatásaink közé tartozik olyan védelmi rendszer tervezése és kivitelezése, amely biztosítja, hogy a felhasználó által működtetett energiaellátó rendszer megfeleljen az elvárásoknak, üzemviteli igényeknek. Az előírások egyértelművé teszik: az energia és információ ellátó hálózat ilyen védelemmel való ellátása az üzemeltető feladata. A gyártók által szállított berendezések csak abban az esetben tartoznak kifogástalanul működni, ha e feltételek adottak. Egy országos felmérésünk tapasztalata, hogy a hazai információ-feldolgozó és továbbító hálózatok sajnos több mint 90%-a nem tesz eleget ezen elvárásoknak, üzemviteli igényeknek. Társaságunk a tranziens túlfeszültség-védelem tervezésének kivitelezésének karbantartásának megrendelése esetén az elérhető technika legmagasabb színvonalát alkalmazza, az elvégzett munkáról hivatalos bizonylatot állít ki, valamint 5 éves garanciát nyújt. 7. oldal, összesen: 11

8 D) ELEKTROMÁGNESES ÁRNYÉKOLÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK Az elektromágneses zavaroktól és tranziens-túlfeszültségektől védeni kívánt elektronikai berendezések köré vont képzeletbeli Faraday-kalitka és annak határfelületén telepített védelmi eszközök nem minden esetben elégítik ki az elvárt vagy megkövetelt védelmi követelményeket. A gazdasági élet egyes területein érvényben lévő előírások, törvények esetenként szigorúbb EMC követelményeket írnak elő (nemzetvédelmi,- nemzetbiztonsági intézmények, kutatás-fejlesztés, bankszektor, orvosi-diagnosztikai,- gyógyászati berendezések, stb.). Az invo-ráció zrt. az EMC területén is lépést tart a fejlődéssel. A legkorszerűbb technológiát képviselő, több évtizedes kutatásifejlesztési tapasztalattal rendelkező európai gyártók termékeit kínáljuk partnereinknek. A moduláris felépítésű árnyékolási rendszerek az összes vonatkozó érvényben lévő Európai és NATO szabványnak megfelelnek, valamint számos előnnyel rendelkeznek: a kialakítandó árnyékolt helyiség előre gyártott szabvány elemekből épül fel, bármilyen méretű és alakzatú helyiség kialakítható, az összeszerelés könnyű és gyors, mivel nem igényel forrasztást, vagy hegesztést, igen nagy ellenálló képességgel rendelkezik a környezeti hatásokkal szemben (nedvesség, hőhatás, stb.), nagy árnyékoló hatás, 40 GHz árnyékolási határfrekvencia. Az általunk kínált moduláris árnyékolási rendszer a mai napig világszerte több mint 3000 helyen került telepítésre. 8. oldal, összesen: 11

9 E) VILLAMOS-ENERGIA GAZDÁLKODÁS (Villamosenergia-költség optimalizálás) A villamos energia árak folyamatos emelkedése arra kényszeríti a felhasználókat, hogy minden lehetséges műszaki és közgazdasági eszköz bevetésével csökkentsék az energia-felhasználást, így csökkentve a rá fordított költségeket. A korszerű, energiatakarékos berendezések alkalmazása, a termelési folyamatok optimalizálása jelentős megtakarításokat eredményezhet, javíthatja az adott vállalat versenyhelyzetét. Ezek az intézkedések esetenként azonban komoly beruházást igényelnek, aminek a megtérülése csak évek múlva várható. Van azonban a villamos energia költségek csökkentésének más módja is, éspedig a villamosenergiaelszámolás optimalizálása. Ismeretes, hogy a villamosenergia-szolgáltatók a nagyfogyasztók számára többféle elszámolási módot kínálnak fel. Mindegyik elszámolási módszer közös abban, hogy a vételezésnek van egy felső határa, melyet rendelkezésre álló teljesítménynek neveznek, illetve, van egy bizonyos csatlakozási értéknek nevezett teljesítmény. A felhasználó villamos berendezéseinek számba vétele, a fogyasztási szokások feltérképezése, a hálózat műszeres vizsgálata, valamint a mért adatok elemzése, szimulációs vizsgálata lehetőséget ad arra, hogy kiválasszuk a legoptimálisabb elszámolási rendszert, ami adott esetben jelentős anyagi megtakarítást jelenthet. Ennek szellemében tevékenységünk célja annak vizsgálata, hogy partnerünk a lehető legkedvezőbb áron jut-e az általa felhasznált villamos energiához. A villamosenergia-gazdálkodás vizsgálata során feltérképezzük az aktuális villamosenergia-fogyasztási szokásokat, megismerjük a fogyasztás mennyiségi és minőségi paramétereit, a mért adatok birtokában szimulációs eljárással elemezzük a lehetséges elszámolási módozatokat, és javaslatot teszünk a felhasználónak. Kedvező esetben javaslataink megvalósítását követően jelentősen csökken a változatlan mennyiségű, elfogyasztott villamos-energiáért fizetendő összeg! Abban az esetben, ha az átvilágítás során számottevő költség megtakarítás nem prognosztizálható, a vizsgálat eredménye abban nyilvánul meg, hogy az üzemeltető konkrét bizonyítékok birtokába kerül azt illetően, hogy a villamosenergia-rendszere közel optimális állapotban üzemel. Azon az alkalmazott technológia változatlansága esetén jelentősebb változtatásokat nem érdemes végrehajtani. Diagnosztikai vizsgálataink célja az, hogy feltárjuk: a villamos hálózat hiányosságait, a meddő teljesítmények mértékét, a fázisjavító berendezés esetleges hibáit, az EPH hálózat állapotát, a hálózaton terjedő zavarok forrásait, a tápfeszültség torzulásának okait, A mérések során észlelt, a villamos hálózat működésével kapcsolatos hiányosságokra felhívjuk az üzemeltető figyelmét, és javaslatot teszünk a hibák kiküszöbölésére (pl. meddőteljesítmény kompenzálás, felharmonikus-szűrés szükségessége, stb.). A vizsgálati eredményeket, következtetéseket megrendelőink számára szakértői jelentés formájában foglaljuk össze. 9. oldal, összesen: 11

10 F) AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZEREK TERVEZÉ- SE ÉS TELEPÍTÉSE Az élet egyre több területén jelenik meg az automatizálási iránti igény. Gondoljunk csak az épületeink fűtésére, vagy a víz és csatornarendszereink biztonságos üzemeltetésére. Ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy mindennapjaink komfortosabbak legyenek, ugyanakkor az un. élettartam költség amely a telepítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás valamennyi költéségét tartalmazza, mindaddig, amíg a rendszer lecserélésre nem kerül is alacsonyabb lesz. Az automatizálási területek közül kiemelten kezeljük a fűtés rekonstrukcióhoz (modernizáláshoz) kapcsolódó kazánházi automatizálásokat. Szinte valamennyi neves kazángyártó (pl. Weisshaupt, Viessmann stb.) vezérlési rendszerét ismerjük. Szakembereink a gépészeti tervek elkészültét követően megtervezik és kivitelezik a kapcsolódó elektromos rendszert. Ez éppúgy érinti az erősáramú (erőátviteli), mint a vezérléstechnikai területet. Munkatársaink nyomon követik az EIB rendszerek fejlődését, figyelemmel kísérik és elsajátítják a legkorszerűbb alkalmazások működését, mindezt annak érdekében, hogy megbízóink részére a minden szempont szerint legjobban megfelelő alkalmazást ajánlhassák, illetve valósíthassák meg. 10. oldal, összesen: 11

11 Munkáink közül néhány, véletlenszerűen kiemelve, abc sorrendben ALCAN Hungária ALCOA-KÖFÉM Székesfehérvár ANTENNA HUNGÁRIA (Emőd, Kiskőrös, Bp. Petzval J. u.) B.M. Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal B.M. TOP OKF BVOP - Büntetés-végrehajtási Intézetek EGIS Gyógyszergyár Rt. EGYIPTOMI NEMZETI VASÚTAK EL QABBARI-MATROUH Equant Flygt-ITT, Xylem Fővárosi Bíróság, Fővárosi Törvényszék GYŐRHŐ Kft. GYSEV HUNTSMAN zrt. K&H Bank MATÁV Rt. MÁV Rt. Budapest Kelenföld pu. MÁV Rt. Keleti és Nyugati pu. MÁV Rt. Biatorbágy vá. MÁV Rt. Ferencváros-Keleti rpu. MÁV Rt. Keleti pu. jegyeladás OEP EGER & VESZPRÉM ORFK KBI Paksi Atomerőmű Vállalat PANNON GSM - Telenor Pannontej Répcelak SYNERGON Rt SZBKK TISZAI VEGYI KOMBINÁT Rt. ULT (UNIVERSAL LEAF TOBACCO MAGYAR- ORSZÁG Rt.) Velux Magyarország Tranziensvédelem audit és rendszerterv Tranziensvédelem Teljeskörű szünet-, zavar- és tranziensmentes energiaellátó rendszer Számítástechnikai rendszerek rekonstrukciója Teljeskörű szünet-, zavar- és tranziensmentes energiaellátó rendszer Biztosító berendezés korszerűsítése, tranziensvédelem, vezérléstechnikai rendszerek Folyamatirányító rendszerek biztonságtechnikai átvilágítása, tranziensvédelem Teljeskörű szünet-, zavar- és tranziensmentes energiaellátó rendszer A bankfiókok rekonstrukciójának villamos-energia elosztó rendszere, tranziensvédelem, Adatbiztonsági átvilágítás, elektronikus vezérlésű széfek Tartalék energiaellátás Kazánházi rekonstrukció, automatizálás Váltófűtés tervezés és kivitelezés, Vasúti felsővezeték (25 kv), szünet-, zavar- és tranziensmentes energiaellátó rendszer Tranziensvédelem Tranziensvédelem auditálása és rendszerterv elkészítése Teljeskörű szünet-, zavar- és tranziensmentes energiaellátó rendszer Tranziensvédelem Tranziensvédelem, energiaellátás Tranziensvédelem Tranziensvédelem, áramellátás Folyamatirányító rendszerek biztonságtechnikai átvilágítása, tranziensvédelem Tranziensvédelem auditálása és rendszerterv elkészítése Tranziensvédelem auditálása és rendszerterv elkészítése 11. oldal, összesen: 11

energiahatékonys konyság Hunyadi Sándor energiagazdálkodási szakmérnök

energiahatékonys konyság Hunyadi Sándor energiagazdálkodási szakmérnök Fázisjavítás és energiahatékonys konyság Hunyadi Sándor energiagazdálkodási szakmérnök Hogyan járul j hozzá a fázisjavf zisjavítás s a Virtuális Erőmű Programhoz? Fázisjavítás megközelítései: Tarifális

Részletesebben

VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. UPS. kontra ELEKTROMÁGNESES ZAVARVÉDELEM. KELL vagy NEM?! Dr. Fodor István

VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. UPS. kontra ELEKTROMÁGNESES ZAVARVÉDELEM. KELL vagy NEM?! Dr. Fodor István UPS VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. kontra ELEKTROMÁGNESES ZAVARVÉDELEM KELL vagy NEM?! Dr. Fodor István EMC EMÖ RFI EMP EMI ESD EMC?? My neighbour has had a new heart pacemaker fitted. Every time

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz 1 RÉSZLETES TEMATIKA a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz I./VILLÁMVÉDELMI RENDSZEREK LÉTESÍTÉSE A 9/2008(II.22.) ÖTM RENDELET (OTSZ) SZERINT 1./ Jogszabályi háttér

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében

Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében Fehér Antal PROT-EL Műszaki és Kereskedelmi KFT. 1026 Budapest Pasaréti u. 25.Tel./Fax: 326-1072 www.prot-el.hu e-mail: fehera@protel.t-online.hu

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Bessenyei Tamás tamas.bessenyei@powerconsult.hu.11.27. Intelligens Energiarendszerek 1 Mit tekintünk intelligens készüléknek? A be-/kikapcsolás időpontja

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

A biztosítóberendezési áramellátás feladata Áramellátás A biztosítóberendezési áramellátás feladata a villamos energia előállítása, átalakítása és továbbítása a biztosítóberendezési fogyasztók (számítógépek és egyéb vezérlő egységek, fényjelzők,

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Kajtor János ELMŰ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálás 1. OLDAL ELŐZMÉNYEK 2006-ig A hálózati elemek beszerzésénél eltérő precizitású és formátumú specifikációk

Részletesebben

Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági oktatás a BME-n

Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági oktatás a BME-n Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Dr. Berta István, Novák Balázs Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági

Részletesebben

Az energiamegtakarítás hatékony módszere a közvilágításban

Az energiamegtakarítás hatékony módszere a közvilágításban Az energiamegtakarítás hatékony módszere a közvilágításban A fénycsőgyújtó szerepének újraértelmezése Célunk egy olyan kompakt fénycső működtető elektronika kifejlesztése volt, ami a hagyományos előtét-elektronikákhoz

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja.

Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja. Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja. A Fluke 435 II hálózati analizátorhoz kifejlesztett szimulátor kártyával és az analizátor ezzel kapcsolatos új szolgáltatásainak bemutatása

Részletesebben

Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra

Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra Diplomaterv Prezentáció Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra Készítette: Ruzsics János Konzulens: Dr. Dán András Dátum: 2010.09.15 Irodaépület fényforrásainak

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

Mekkora megtakarítási potenciál rejlik az Ön szivattyús rendszerében? Energy ChECk szolgáltatásunkból megtudhatja

Mekkora megtakarítási potenciál rejlik az Ön szivattyús rendszerében? Energy ChECk szolgáltatásunkból megtudhatja Energy Check Mekkora megtakarítási potenciál rejlik az Ön szivattyús rendszerében? Energy ChECk szolgáltatásunkból megtudhatja Kérje Energy Check szolgáltatásunkat Szakképzett mérnökeink a helyszínen végzik

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció) Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel Küszöbön a felújítás! Cothec Kft. Az ESCO-ról általában ESCO 1: Energy Service Company ESCO 2: Energy Saving Company Az 1900-as évek elejétől létező

Részletesebben

Lorem ipsum dolor sit amet. Szép napot kívánok!

Lorem ipsum dolor sit amet. Szép napot kívánok! Lorem ipsum dolor sit amet Szép napot kívánok! 1 Energetikai korszerűsítések önkormányzati és vállalati környezetben Előadó: Arányi István UFS Group Divízióvezető - Leginnovatívabb partner - Arányi István

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Az informáci cióbiztonság alapjai Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Tartalom Az információbiztonság fogalma Az információbiztonsági

Részletesebben

ALTERNATÍV ENERGIÁK KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA. Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató

ALTERNATÍV ENERGIÁK KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA. Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató Magyar műszaki Értelmiség Napja ALTERNATÍV ENERGIÁK KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató Előzmények a MTESZ sokoldalú jelenléte a régió kutatásifejlesztési feladataiban széleskörű

Részletesebben

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic. Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft. www.lightronic.hu Felharmonikus fogalma Felharmonikus áramok keletkezése Felharmonikus

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt.

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt. Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK Országos Vasúti Szabályzat A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell a vasúti építményeknek

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat:

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5 fájlnév: Álláshirdetés_13-03-29 oldal: 1/5 1996-ban magyar

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Energiaaudit szolgáltatások a gyakorlatban. MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Jakócs Krisztián Termékmenedzser 2012. május 09.

Energiaaudit szolgáltatások a gyakorlatban. MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Jakócs Krisztián Termékmenedzser 2012. május 09. Energiaaudit szolgáltatások a gyakorlatban MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Jakócs Krisztián Termékmenedzser 2012. május 09. Az auditról általában Az audit jelentése Az "audit" szó mai jelentése már

Részletesebben

Global Work Unit Kft.

Global Work Unit Kft. Global Work Unit Kft. Akire mindenben számíthat, ha megoldásra váró munkája van Gondolkodjon velünk globálisan Cégbemutató Cégbemutató: Global Work Unit Kft az évtizedes szakmai múltra visszatekintő cégekből

Részletesebben

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató SANTON Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez Használati útmutató Típusválaszték DFS-1/DFS-14 - Motoros DC megszakító tokozásban - Telepítési útmutató DFS-1-W/DFS-14-W - Motoros DC megszakító tokozásban

Részletesebben

Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása

Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása Dr. Szandtner Károly BME Villamos Energetika Tanszék Novotel 2010. november 10. Előadás vázlat: Megbízhatósági igény villamos energiaellátó rendszerekben

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Pénzes László Műszaki szakértő Visegrád, 2012. 05. 9-10-11. Az előadás témája Megújuló energiaforrások A napenergia jelentősége Hálózati

Részletesebben

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992.

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. A cég története 1992. cégalapítás (működése 100 m 2 -es garázsépületben) 1995. KFT-vé alakulás 1996. kapcsolatfelvétel a Vickers-szel 1996. több telephely (forgácsoló

Részletesebben

Hőmennyiségmérők elektronikus leolvasásának

Hőmennyiségmérők elektronikus leolvasásának Hőmennyiségmérők elektronikus leolvasásának egy működő referenciája Az elmúlt időszakban a Kamstrup több mint 2 millió hőmennyiségmérőt telepített szerte a világban. A telepített mérők mérési adatainak

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Az átviteli hálózat távkezelése

Az átviteli hálózat távkezelése Az átviteli hálózat távkezelése MEE 20 éves a hazai alállomási számítógépes kezelés 2009.11.18. Bencsik Tibor MAVIR ZRt. üzemviteli igazgató 2 Távvezetékek nyomvonalhossza: 3.600 km Alállomások száma:

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Képzési anyag I. EPC alapok azaz az energiahatékonyság-alapú szerződés. Transparense projekt. www.transparense.eu

Képzési anyag I. EPC alapok azaz az energiahatékonyság-alapú szerződés. Transparense projekt. www.transparense.eu Képzési anyag I. EPC alapok azaz az energiahatékonyság-alapú szerződés Transparense projekt A KÉPZÉSI ANYAG TARTALMA I. EPC alapok II. EPC folyamat a projekt azonosításától a közbeszerzésig III. EPC folyamat

Részletesebben

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány Információt ad a szolgáltatott hálózati feszültség jellemzkrl

Részletesebben

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz 1 A Megger cég Mér és vizsgáló berendezések vezet gyártója Robusztus és megbízható mszerek helyszini mérésekhez Több mint száz éve innovatív

Részletesebben

Smart mérő pilot program tapasztalatok

Smart mérő pilot program tapasztalatok Smart mérő pilot program tapasztalatok Előadó: Szécsi Péter gázmérési és ellenőrzési osztályvezető FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Visegrád, 2015. április 16. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Budapesten és 18 környező

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Hálózati kérdések, költségcsökkentés a lekötött teljesítmény/ kapacitáslekötés csökkentésével Dr.

Részletesebben

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt László György üzletfejlesztési projekt menedzser Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető 1856. Fővárosi

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Bessenyei Tamás - ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat-optimalizálási osztály Városi energiafelhasználás Óbudai Egyetem 2010. november

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei HM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL INFRASTRUKTURÁLIS IGAZGATÓSÁG Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei 2014. április 15. Cseppentő József mk. ezredes

Részletesebben

Uef UAF. 2-1. ábra (2.1) A gyakorlatban fennálló nagyságrendi viszonyokat (r,rh igen kicsi, Rbe igen nagy) figyelembe véve azt kapjuk, hogy.

Uef UAF. 2-1. ábra (2.1) A gyakorlatban fennálló nagyságrendi viszonyokat (r,rh igen kicsi, Rbe igen nagy) figyelembe véve azt kapjuk, hogy. Az alábbiakban néhány példát mutatunk a CMR számítására. A példák egyrészt tanulságosak, mert a zavarelhárítással kapcsolatban fontos, általános következtetések vonhatók le belőlük, másrészt útmutatásul

Részletesebben

Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft.

Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft. Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft. Cégünk 1998 óta kínál teljes körű megoldásokat az ipari irányítástechnika, automatizálás széles spektrumában. Megalakulásunk óta az erőművektől, a gyógyszergyártáson

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Önkormányzati és. kistérségi infokommunikációs kihívások. Lengyel György projekt igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Önkormányzati és. kistérségi infokommunikációs kihívások. Lengyel György projekt igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. Önkormányzati és SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu kistérségi infokommunikációs kihívások Lengyel György projekt igazgató

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, 2009. szeptember 15-16. Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, 2009. szeptember 15-16. Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI Debrecen, 29. szeptember 15-16 NYÍRTÁVHİ Gerda István ügyvezetı igazgató NYIRTÁVHİ Nyíregyházi Távhıszolgáltató Kft. ENERGIAHATÉKONYSÁG Az energetika területén

Részletesebben

S C H E R M A N N -V ILL

S C H E R M A N N -V ILL SCHERMANN-VILL Üdvözöljük! Ön a SCHERMANN-VILL Kft bemutatkozó anyagát tartja kezében. Reméljük, sikerül Társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

D I R E C T - L I N E K F T. Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

D I R E C T - L I N E K F T. Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez incs olyan folyamat, amely a befektetett energiát teljes egészében hasznosítani tudja. Minden

Részletesebben

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL Fazakas Miklós FÉG Konvektorgyártó Zrt. Magyarországon, az energetikailag felújítandó lakóépületek felét gázkonvektorral fűtjük. Összesen mintegy 4,5 millió gázkonvektor üzemel,ezek

Részletesebben

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít.

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Mi jobb az alacsony költségeknél? A költségmentesség! A Hilti az Ön igényeihez

Részletesebben

A hazai villamosenergia-ellátás egyik meghatározó vállalata

A hazai villamosenergia-ellátás egyik meghatározó vállalata A hazai villamosenergia-ellátás egyik meghatározó vállalata A 100%-ban magyar tulajdonban álló cég tevékenységi körébe a villamos energiaellátás szinte minden területe beletartozik: tervezés, gyártás,

Részletesebben

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses kompatibilitás EMC - a legtöbb alkalmazásban több elektromos készüléknek kell együttműködni - minél kisebb az elektromos alkatrészek méretet annál közelebb kerülnek egymáshoz nő az interferencia

Részletesebben

KOREL Korrózióvédelmi és Elektrotechnikai Kft. CÉGISMERTETŐ. A KOREL Kft. bemutatkozása, Fényképes referenciák

KOREL Korrózióvédelmi és Elektrotechnikai Kft. CÉGISMERTETŐ. A KOREL Kft. bemutatkozása, Fényképes referenciák CÉGISMERTETŐ A KOREL Kft. bemutatkozása, Fényképes referenciák Székhely: 2045 Törökbálint, Őrház utca 1701/3. hrsz. Telephely: 2045 Törökbálint, Őrház - Kazinczy utca kereszteződés Postacím: 2036 Érdliget,

Részletesebben

Hannes Saurug, Andreas Friedrich

Hannes Saurug, Andreas Friedrich Hannes Saurug, Andreas Friedrich A -ről röviden voestalpine Weichensysteme GmbH A stratégiánk Ügyfeleink sikeresebbé tétele Első karbantartás Növeli a pálya rendelkezésre állását! Első karbantartás Munkafolyamatok

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Sipos Géza

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Sipos Géza Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Sipos Géza Néhány szó magunkról. Alapítás, fejlődés lépései: 1989.-ben négyen alapítottuk a céget. Az alapítók informatikai képzettséggel, gyakorlattal és minimális

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben