1701 Budapest, Pf. 46. (+36-1) (+36-1) CÉGISMERTETŐ. invo-ráció Adatbiztonsági Tanácsadó zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1701 Budapest, Pf. 46. (+36-1) 284-8000 E-mail: posta@invoracio.hu (+36-1) 421-51-65 CÉGISMERTETŐ. invo-ráció Adatbiztonsági Tanácsadó zrt."

Átírás

1 invo-ráció Adatbiztonsági Tanácsadó zrt Budapest, Pf. 46. (+36-1) (+36-1) CÉGISMERTETŐ Név: invo-ráció Adatbiztonsági Tanácsadó zrt. Székhely: 1203 Budapest, Török Flóris utca 17. Igazgatóság: 1203 Budapest, Török Flóris utca 17. Levélcím: 1701 Budapest, Pf. 46. Telefon: (+36-1) , (+36) , Telefax: (+36-1) , Vezérigazgató: Kondics Imre Éves forgalom: 300 MFt felett (2010) A z invo-ráció Adatbiztonsági Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság egy több, mint 20 éves múltra visszatekintő magáncég. A mindenkori társadalmi-gazdasági környezetben lehetséges, vagy elvárt vállalkozási formában működött. Így a vgmk, gmk, kisszövetkezet, majd betéti társasági alakzatokat követően a legutóbbi idők feladataihoz és piaci igényeihez alkalmazkodva 1994 óta részvénytársasági formát öltött. A vele szemben támasztott igényeknek és kihívásoknak a fő gazdasági célkitűzések szem előtt tartása mellett a vállalkozási rugalmasság, szakmai megalapozottság és sokoldalúság biztosításával tud megfelelni. Céltudatos, fegyelmezett munkával a Társaság arra törekszik, hogy az általa nyújtott szolgáltatás minősége folyamatosan és megbízhatóan feleljen meg az ISO 9001:2000 szabványban foglalt követelményeknek. A jelen sokrétű feladataiból kiemelkedő fontosságú szünet,- zavar-, és tranziensmentes energiaellátás területén végzett szakértői, tervezési és kivitelezési tevékenységét a nemzetközi akkreditációval rendelkező DECRA Cerification Service majd a CERTOP auditálta. A vizsgálatok tanúsítása szerint az invo-ráció zrt. által nyújtott szolgáltatások minősége az ISO 9001 szabványban foglalt minőségbiztosítási követelményeknek mindenben megfelel. BIZTONSÁGOS ENERGIAELLÁTÁS TRANZIENS-TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM

2 Az invo-ráció zrt. tevékenységét az alábbi ágazatok köré lehet csoportosítani. I. Villamos energetikai berendezések, hálózatok tervezésével, létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok Ez a feladatkör a villamos energia ipar rendkívül széles körét öleli fel, kezdődően a villamos energia igény megjelenésétől a tervezés, az engedélyeztetés, a létesítés, majd az üzembehelyezésen át egészen a hálózat karbantartásáig, beleértve a hálózatdiagnosztikát és az üzemzavar elhárítást is. Megvizsgáljuk a társaságunkat megkereső ügyfeleink energiaigényét és elkészítjük a fennálló műszaki, gazdasági feltételeknek leginkább megfelelő terveket, valamint lefolytatjuk az összes érintett szereplővel az engedélyeztetési eljárást. Természetesen igény esetén úgy a létesítmény kivitelezésében mind az üzembehelyezésében, majd fenntartásában (üzemeltetésében) is partnerek vagyunk. Szolgáltatásaink között szerepel a már meglévő villamos művek üzemeltetése és azok műszaki állapotának felmérése, dokumentációjának utólagos elkészítése. Fontos feladat lehet egy hálózat hibáinak feltárása. Ez rendkívül hosszú ideig tartó, esetleg összetett méréseket is igényelhet. Társaságunk ezen a területen is nagy tapasztalattal és sokoldalúan képzett szakembergárdával rendelkezik. Készen állunk minden olyan probléma megoldására, ami akár köz,- akár magáncélú kis,- és középfeszültségű hálózaton előfordulhat és azok energia átalakító, fogyasztó, mérő berendezéseivel kapcsolatos. Szolgáltatásaink köré tartozik, hogy akár 7/24 órás készenléti szolgálatunkon keresztül, akár betervezetten elvégezzük a hálózatok fenntartását, karbantartását, javítását.

3 II. Az információvédelem közvetlen és közvetett feladatai A közvetlen feladatok a telekommunikáció információvédelmét és a pont-pont közti, ill. lokális számítógépes adatvédelmet foglalják magukba. Ilyenek a telefon- és faxtitkosítók, valamint a számítógépadatok kulcsolását, majd desifrírozását végző kriptográfiai eszközök. A közvetett feladatok körébe tartoznak a videó- és televíziós technika úgy területvédelmi, mint kisés nagyközösségi, zártláncú, kábeles tv-hálózatok alkalmazására, az energiaellátás zavaraival összefüggő adatvesztés, illetve készüléksérülés veszélyét csökkentő eszközök: időszakosan és rendellenesen megnövekedett feszültségek, mint az elsődleges és másodlagos villámcsapás, tranziens zavar- és túlfeszültségek elleni védelem vizsgálata, tervezése és kivitelezése, hálózati feszültség kimaradása esetére szünetmentes áramforrások. III. Műszaki menedzselés Ennek főbb területei: műszaki-kereskedelmi tanácsadás, szakmai tanácsadás és koordináció biztonságtechnikai tenderkiírások körében, találmányok műszaki-gazdasági menedzselése (kivételes esetben), érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok elvégzése és bizonylatolása. A Társaság széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik: ügyfelei közt nagy állami intézmények éppúgy megtalálhatók, miként az üzleti és politikai élet kisebb, nagyobb, sőt óriás résztvevői. Az alábbiakban részletesebben szólunk az a) erősáramú energetikai hálózatok és berendezések tervezése, létesítése, üzemeltetése, a b) távközlési és átviteltechnikai rendszerek telepítése, videó- és televízió-technika, a c) tranziens- és túlfeszültség-védelem területén nyújtott szolgáltatásainkról. 3. oldal, összesen: 11

4 A) ERŐSÁRAMÚ ENERGETIKAI HÁLÓZATOK ÉS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE, LÉTESÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE Közeledve a villamosenergia piac teljes körű nyitásához, a gazdasági életben erős verseny alakult ki az energetikai hálózatokat létesítő vagy üzemeltető vállalkozások között. Ebben az évek óta folyó éles versenyben cégünk széleskörű szakmai tapasztalatokra tett szert és jelentős ügyfélkörrel rendelkezik a villamos energiát felhasználó ipari és más fogyasztók között. Társaságunk tervezte a Pannon mobiltelefon átjátszóállomásainak teljes energetikai rendszerét. Kivitelezte a budapesti állomások döntő hányadát. Dolgozott olyan kiemelten fontos és precíz munkát követelő helyeken is, mint a vegyipar illetve annak speciális területe a gyógyszeripar. Számos ipari, adminisztratív intézményben végeztünk villamos rekonstrukciós munkálatokat, villamos energia-szüneteltetés nélküli hálózat felméréseket, utólagos tervezési feladatokat, valamint hálózatdiagnosztikai méréseket, auditokat. Létesíteni tudunk engedélyezett módon a közcélú elosztó hálózatra csatlakoztatott fogyasztásmérő helyeket. Vállaljuk villamos hálózatok, elosztó és kapcsoló készülékeinek tervszerű karbantartását, felújítását vagy cseréjét. Ehhez kapcsolódóan 24 órás hot-line szolgáltatást biztosítunk ügyfeleink részére. Készséggel állunk rendelkezésre más, bonyolult villamos hálózattal rendelkező cégek üzemzavar elhárítási, káreseménnyel kapcsolatos pótlási munkálatainál. Kézzelfogható, akár anyagi haszna is lehet például az általunk végzett műszeres hálózat-analízisnek. Cégünk saját eszközökkel és szakemberekkel vállalja az alábbi energetikai mérések elvégzését: frekvencia, áramerősség, feszültség teljesítménytényező hatásos teljesítmény meddő teljesítmény áram és feszültség felharmonikusok hálózati zavarok. Ezen információk birtokában számszerűsíthető, hogy milyen előnyökkel és tervezhető megtérüléssel jár egy esetleges terhelés-átkonfigurálás, vagy egy megfelelően kiválasztott fázisjavító berendezés alkalmazása. 4. oldal, összesen: 11

5 B) HÁLÓZATANALÍZIS Napjainkban a felhasználók számára egyre inkább előtérbe kerül a villamos energia minőségének fontossága. Az energiaszolgáltató által elfogadhatónak vélt minőségi szint nagyon különbözhet a szükségestől, vagy a fogyasztó elvárásától. A legnyilvánvalóbb villamosenergiaminőségi hibák a teljes feszültség kimaradások, illetve a rövid és hosszúidejű feszültségletörések. Ugyanakkor a felhasználó számára komoly gondot okozhatnak a feszültségingadozások, a harmonikusok, valamint a légköri és kapcsolási tranziensek. A tökéletes energiaellátás olyan lenne, amely folyamatosan rendelkezésre áll, a megengedett feszültség- és frekvencia tűréshatárokon belül, a hullámalak pedig tökéletesen szinuszos. A felhasználói alkalmazás jellegétől, a berendezésektől és a felhasználói igénytől függ, hogy a tökéleteshez képest mekkora eltérés fogadható el. Ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk a villamos energia minőségét, tisztában legyünk a paraméterek még elfogadható értékektől való eltérésével, valamint feltárjuk a problémák forrását, és megoldást keressünk a villamos energia minőségének a javítására, közvetlen műszeres méréseket kell végeznünk a villamos hálózaton. Ebben is partnereink rendelkezésére állunk. A mérésekhez speciálisan erre a célra kifejlesztett korszerű hálózat-analizátorokat alkalmazunk. A partnereinknél felmerült, villamos energia minőséggel kapcsolatos problémák jellegének függvényében gondosan megtervezett méréseket végzünk a főelosztóban, a betáplálási ponton, majd pedig egy-egy konkrét fogyasztó hálózatra csatlakozási pontján, mely során rögzítjük a következő paramétereket: frekvencia, áramerősség, feszültség teljesítménytényező hatásos és meddő teljesítmény áram és feszültség felharmonikusok hálózati zavarok feszültség-letörések flikker tranziensek Az általunk használt hálózat-analizátorok a magas mintavételezési frekvenciának és a nagy tároló kapacitásnak köszönhetően alkalmasak olyan gyors lefolyású események rögzítésére, mint a feszültség-letörések, vagy a légköri és kapcsolási tranziensek. 5. oldal, összesen: 11

6 A mérések során az EN szabvány előírásainak meg- (vagy nem) megfelelésén túl pontos képet kapunk a villamos-energia ellátó rendszer állapotáról, a hálózat felharmonikus szennyezettségről (az 50. rendszámig bezárólag), a fázisjavító berendezés működéséről, az áram- és feszültség-jelalak torzulásokról, tranzienstúlfeszültségek kialakulásáról, és azok lehetséges okairól. A mérési eredmények kiértékelése után rövid-, közép-, és hosszú távú intézkedési terv készíthető a feltárt hibák elhárítására, minek eredményeképpen a villamos rendszer üzembiztonsága és a felhasznált villamos energia minősége meg fog felelni a felhasználó elvárásainak. A villamos energia minőségének és az erősáramú hálózat állapotának vizsgálatán túl a hálózat analizátorral végzett mérések alapján a villamos energia felhasználás optimalizálása is elvégezhető. Ahhoz, hogy optimalizálni tudjuk a villamos energiafelhasználást, a fogyasztási adatok pontos ismerete szükséges. Ezen adatok pedig a villamos paraméterek mérésével szerezhetők be. Minél több mérési adat áll rendelkezésünkre, annál pontosabb prognózist készíthetünk a jövőbeni energiafelhasználásunkat illetően (bővebben lásd a Villamos-energia gazdálkodás fejezetben). C) TRANZIENS- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM A túlfeszültségek növekvő mértékben veszélyeztetik az olyan elektronikus készülékeket, mint az adatfeldolgozó berendezések. Az elektronikai biztosítótársaságok statisztikái kimutatták azoknak a túlfeszültség következtében előállt kárgyakoriságoknak a megduplázódását, amelyek az utóbbi 3-4 évben az ilyen berendezéseknél bekövetkeztek. Míg az elektronikus berendezések üzemeltetői biztosítótársaságuktól legtöbb esetben a hardverkárért térítést kapnak, a nagy pénzügyi megterhelést jelentő szoftverkárokra és a berendezés kiesésére, üzemszünetére gyakran nincs biztosítás. Napjaink elektronikus berendezéseinek növekvő integráltsági fokával együtt csökken azok állékonysága a fellépő túlfeszültségekkel szemben. Terjednek olyan téveszmék is, hogy bizonyos technológiai megoldások eleve védelmet biztosítanak a tranziensek káros hatásai ellen. Sajnos ez nem így van. A technikai fejlődés eredményeképpen megjelent nagysebességű, üvegszál bázisú átvitel-technikai hálózatok (LAN, MAN) sem nyújtanak biztonságot e tranzienshatásokkal szemben. 6. oldal, összesen: 11

7 Elég csak azokra az átalakítókra vagy erősítőkre gondolni, amelyek az átviteli útba beépítve biztosítják a szükséges jelregenerálást vagy a PC-khez való csatlakozást. Nos ezek az eszközök már félvezetőket tartalmaznak és a működésükhöz szükséges energiát a vezetékes közüzemi hálózatból nyerik. Ennek következtében - valamint az érzékeny elektronikus alkatrészek számának gyors növekedése miatt - emelkedik a károk gyakorisága. Minthogy minden áramkör, a számára specifikált feszültségen működik, van egy feszültség, amely a megállapított tűréshatárt felfelé túllépi: ez a túlfeszültség. Ennek sok esetben az áramkörre és annak komponenseire (feszültségforrás, fogyasztó) káros következményei vannak. A meghibásodás kiterjedése nagymértékben függ az építőelemek feszültségállóságától és - ha tovább vizsgáljuk - attól az energiától, amely a szóban forgó áramkörben ki tud alakulni. Azokat a túlfeszültségeket, amelyek galvanikus kapcsoláskor, villámkisüléskor vagy más forrásból induktív vagy kapacitív úton a berendezésbe jutnak, tranziens feszültségeknek, vagy tranzienseknek is nevezzük. Ezek nagyon meredek felfutású (néhány s) és viszonylag lassú lefutású feszültség impulzusok (néhányszor 10-től több száz s). Szolgáltatásaink közé tartozik olyan védelmi rendszer tervezése és kivitelezése, amely biztosítja, hogy a felhasználó által működtetett energiaellátó rendszer megfeleljen az elvárásoknak, üzemviteli igényeknek. Az előírások egyértelművé teszik: az energia és információ ellátó hálózat ilyen védelemmel való ellátása az üzemeltető feladata. A gyártók által szállított berendezések csak abban az esetben tartoznak kifogástalanul működni, ha e feltételek adottak. Egy országos felmérésünk tapasztalata, hogy a hazai információ-feldolgozó és továbbító hálózatok sajnos több mint 90%-a nem tesz eleget ezen elvárásoknak, üzemviteli igényeknek. Társaságunk a tranziens túlfeszültség-védelem tervezésének kivitelezésének karbantartásának megrendelése esetén az elérhető technika legmagasabb színvonalát alkalmazza, az elvégzett munkáról hivatalos bizonylatot állít ki, valamint 5 éves garanciát nyújt. 7. oldal, összesen: 11

8 D) ELEKTROMÁGNESES ÁRNYÉKOLÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK Az elektromágneses zavaroktól és tranziens-túlfeszültségektől védeni kívánt elektronikai berendezések köré vont képzeletbeli Faraday-kalitka és annak határfelületén telepített védelmi eszközök nem minden esetben elégítik ki az elvárt vagy megkövetelt védelmi követelményeket. A gazdasági élet egyes területein érvényben lévő előírások, törvények esetenként szigorúbb EMC követelményeket írnak elő (nemzetvédelmi,- nemzetbiztonsági intézmények, kutatás-fejlesztés, bankszektor, orvosi-diagnosztikai,- gyógyászati berendezések, stb.). Az invo-ráció zrt. az EMC területén is lépést tart a fejlődéssel. A legkorszerűbb technológiát képviselő, több évtizedes kutatásifejlesztési tapasztalattal rendelkező európai gyártók termékeit kínáljuk partnereinknek. A moduláris felépítésű árnyékolási rendszerek az összes vonatkozó érvényben lévő Európai és NATO szabványnak megfelelnek, valamint számos előnnyel rendelkeznek: a kialakítandó árnyékolt helyiség előre gyártott szabvány elemekből épül fel, bármilyen méretű és alakzatú helyiség kialakítható, az összeszerelés könnyű és gyors, mivel nem igényel forrasztást, vagy hegesztést, igen nagy ellenálló képességgel rendelkezik a környezeti hatásokkal szemben (nedvesség, hőhatás, stb.), nagy árnyékoló hatás, 40 GHz árnyékolási határfrekvencia. Az általunk kínált moduláris árnyékolási rendszer a mai napig világszerte több mint 3000 helyen került telepítésre. 8. oldal, összesen: 11

9 E) VILLAMOS-ENERGIA GAZDÁLKODÁS (Villamosenergia-költség optimalizálás) A villamos energia árak folyamatos emelkedése arra kényszeríti a felhasználókat, hogy minden lehetséges műszaki és közgazdasági eszköz bevetésével csökkentsék az energia-felhasználást, így csökkentve a rá fordított költségeket. A korszerű, energiatakarékos berendezések alkalmazása, a termelési folyamatok optimalizálása jelentős megtakarításokat eredményezhet, javíthatja az adott vállalat versenyhelyzetét. Ezek az intézkedések esetenként azonban komoly beruházást igényelnek, aminek a megtérülése csak évek múlva várható. Van azonban a villamos energia költségek csökkentésének más módja is, éspedig a villamosenergiaelszámolás optimalizálása. Ismeretes, hogy a villamosenergia-szolgáltatók a nagyfogyasztók számára többféle elszámolási módot kínálnak fel. Mindegyik elszámolási módszer közös abban, hogy a vételezésnek van egy felső határa, melyet rendelkezésre álló teljesítménynek neveznek, illetve, van egy bizonyos csatlakozási értéknek nevezett teljesítmény. A felhasználó villamos berendezéseinek számba vétele, a fogyasztási szokások feltérképezése, a hálózat műszeres vizsgálata, valamint a mért adatok elemzése, szimulációs vizsgálata lehetőséget ad arra, hogy kiválasszuk a legoptimálisabb elszámolási rendszert, ami adott esetben jelentős anyagi megtakarítást jelenthet. Ennek szellemében tevékenységünk célja annak vizsgálata, hogy partnerünk a lehető legkedvezőbb áron jut-e az általa felhasznált villamos energiához. A villamosenergia-gazdálkodás vizsgálata során feltérképezzük az aktuális villamosenergia-fogyasztási szokásokat, megismerjük a fogyasztás mennyiségi és minőségi paramétereit, a mért adatok birtokában szimulációs eljárással elemezzük a lehetséges elszámolási módozatokat, és javaslatot teszünk a felhasználónak. Kedvező esetben javaslataink megvalósítását követően jelentősen csökken a változatlan mennyiségű, elfogyasztott villamos-energiáért fizetendő összeg! Abban az esetben, ha az átvilágítás során számottevő költség megtakarítás nem prognosztizálható, a vizsgálat eredménye abban nyilvánul meg, hogy az üzemeltető konkrét bizonyítékok birtokába kerül azt illetően, hogy a villamosenergia-rendszere közel optimális állapotban üzemel. Azon az alkalmazott technológia változatlansága esetén jelentősebb változtatásokat nem érdemes végrehajtani. Diagnosztikai vizsgálataink célja az, hogy feltárjuk: a villamos hálózat hiányosságait, a meddő teljesítmények mértékét, a fázisjavító berendezés esetleges hibáit, az EPH hálózat állapotát, a hálózaton terjedő zavarok forrásait, a tápfeszültség torzulásának okait, A mérések során észlelt, a villamos hálózat működésével kapcsolatos hiányosságokra felhívjuk az üzemeltető figyelmét, és javaslatot teszünk a hibák kiküszöbölésére (pl. meddőteljesítmény kompenzálás, felharmonikus-szűrés szükségessége, stb.). A vizsgálati eredményeket, következtetéseket megrendelőink számára szakértői jelentés formájában foglaljuk össze. 9. oldal, összesen: 11

10 F) AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZEREK TERVEZÉ- SE ÉS TELEPÍTÉSE Az élet egyre több területén jelenik meg az automatizálási iránti igény. Gondoljunk csak az épületeink fűtésére, vagy a víz és csatornarendszereink biztonságos üzemeltetésére. Ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy mindennapjaink komfortosabbak legyenek, ugyanakkor az un. élettartam költség amely a telepítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás valamennyi költéségét tartalmazza, mindaddig, amíg a rendszer lecserélésre nem kerül is alacsonyabb lesz. Az automatizálási területek közül kiemelten kezeljük a fűtés rekonstrukcióhoz (modernizáláshoz) kapcsolódó kazánházi automatizálásokat. Szinte valamennyi neves kazángyártó (pl. Weisshaupt, Viessmann stb.) vezérlési rendszerét ismerjük. Szakembereink a gépészeti tervek elkészültét követően megtervezik és kivitelezik a kapcsolódó elektromos rendszert. Ez éppúgy érinti az erősáramú (erőátviteli), mint a vezérléstechnikai területet. Munkatársaink nyomon követik az EIB rendszerek fejlődését, figyelemmel kísérik és elsajátítják a legkorszerűbb alkalmazások működését, mindezt annak érdekében, hogy megbízóink részére a minden szempont szerint legjobban megfelelő alkalmazást ajánlhassák, illetve valósíthassák meg. 10. oldal, összesen: 11

11 Munkáink közül néhány, véletlenszerűen kiemelve, abc sorrendben ALCAN Hungária ALCOA-KÖFÉM Székesfehérvár ANTENNA HUNGÁRIA (Emőd, Kiskőrös, Bp. Petzval J. u.) B.M. Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal B.M. TOP OKF BVOP - Büntetés-végrehajtási Intézetek EGIS Gyógyszergyár Rt. EGYIPTOMI NEMZETI VASÚTAK EL QABBARI-MATROUH Equant Flygt-ITT, Xylem Fővárosi Bíróság, Fővárosi Törvényszék GYŐRHŐ Kft. GYSEV HUNTSMAN zrt. K&H Bank MATÁV Rt. MÁV Rt. Budapest Kelenföld pu. MÁV Rt. Keleti és Nyugati pu. MÁV Rt. Biatorbágy vá. MÁV Rt. Ferencváros-Keleti rpu. MÁV Rt. Keleti pu. jegyeladás OEP EGER & VESZPRÉM ORFK KBI Paksi Atomerőmű Vállalat PANNON GSM - Telenor Pannontej Répcelak SYNERGON Rt SZBKK TISZAI VEGYI KOMBINÁT Rt. ULT (UNIVERSAL LEAF TOBACCO MAGYAR- ORSZÁG Rt.) Velux Magyarország Tranziensvédelem audit és rendszerterv Tranziensvédelem Teljeskörű szünet-, zavar- és tranziensmentes energiaellátó rendszer Számítástechnikai rendszerek rekonstrukciója Teljeskörű szünet-, zavar- és tranziensmentes energiaellátó rendszer Biztosító berendezés korszerűsítése, tranziensvédelem, vezérléstechnikai rendszerek Folyamatirányító rendszerek biztonságtechnikai átvilágítása, tranziensvédelem Teljeskörű szünet-, zavar- és tranziensmentes energiaellátó rendszer A bankfiókok rekonstrukciójának villamos-energia elosztó rendszere, tranziensvédelem, Adatbiztonsági átvilágítás, elektronikus vezérlésű széfek Tartalék energiaellátás Kazánházi rekonstrukció, automatizálás Váltófűtés tervezés és kivitelezés, Vasúti felsővezeték (25 kv), szünet-, zavar- és tranziensmentes energiaellátó rendszer Tranziensvédelem Tranziensvédelem auditálása és rendszerterv elkészítése Teljeskörű szünet-, zavar- és tranziensmentes energiaellátó rendszer Tranziensvédelem Tranziensvédelem, energiaellátás Tranziensvédelem Tranziensvédelem, áramellátás Folyamatirányító rendszerek biztonságtechnikai átvilágítása, tranziensvédelem Tranziensvédelem auditálása és rendszerterv elkészítése Tranziensvédelem auditálása és rendszerterv elkészítése 11. oldal, összesen: 11

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

Cégünkről. Történetünk

Cégünkről. Történetünk Cégünkről Történetünk A Get Energy Magyarország Kft. az 1996-ban alapított Get Work Hungary Zrt. önálló üzletágaként 2006-ban kezdte meg tevékenységét azzal a céllal, hogy a munkaerő-kölcsönzés területén

Részletesebben

energetikai auditálása

energetikai auditálása Magyar Mérnöki Kamara nergetikai Tagozat NRGIARNDSZRK energetikai auditálása Tanulmány Budapest, 2013. március 1 A tanulmány a Magyar Mérnöki Kamara 2012/13. évi feladatalapú pályázata és támogatása keretében

Részletesebben

Tartalomjegyzék. FuturIT

Tartalomjegyzék. FuturIT Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu

Részletesebben

AKTUÁLIS. Energiahatékonyság. String monitoring. Axioline I/O rendszer. Jobb hálózat és jelminőség. Phoenix Contact Magyarország 2011 március

AKTUÁLIS. Energiahatékonyság. String monitoring. Axioline I/O rendszer. Jobb hálózat és jelminőség. Phoenix Contact Magyarország 2011 március AKTUÁLIS 11 1 Phoenix Contact Magyarország 2011 március 04 A jövő energája Energiahatékonyság 07 Napelemes rendszerek String monitoring 08 Automatizálás Axioline I/O rendszer 10 Túlfeszültség-védelem Jobb

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Magyarország. Éves Jelentés 2005

Magyarország. Éves Jelentés 2005 s Magyarország Éves Jelentés 2005 Tartalom Vállalati alapelvek 3 Elnöki köszöntő 4 Üzleti sikereink 7 A Siemens szervezeti felépítése 12 A Siemens Nemzeti Vállalat Cégtörténet 14 Üzleti jelentés 16 Ágazati

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

Kis- és középfeszültségű energiaelosztási megoldások. az ötlettől a megvalósulásig

Kis- és középfeszültségű energiaelosztási megoldások. az ötlettől a megvalósulásig Kis- és középfeszültségű energiaelosztási megoldások az ötlettől a megvalósulásig Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy kézbe vette ismertetőnket. Engedje meg, hogy röviden bemutatkozzunk. Az Integrated

Részletesebben

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 KOPINT-Datorg Rt. Az egészségügy egységes adatgazdálkodásának helyzete, távgyógyászat Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 Készült a Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

Éves környezetvédelmi jelentés 2002

Éves környezetvédelmi jelentés 2002 együtt többek vagyunk......együtt többet teszünk Matáv Csoport Éves környezetvédelmi jelentés a GRI -es irányelvei alapján 2 Tartalomjegyzék ELÔSZÓ.......................................................................4

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Éves jelentés 2006 Magyarország

Éves jelentés 2006 Magyarország Éves jelentés 2006 Magyarország www.siemens.hu Az üzleti tevékenység sarokszámai A Siemens Zrt. üzleti tevékenységének sarokszámai 2005/2006-ban (US GAAP szerint) 2004/2005 2005/2006 Jegyzett tőke 6 000

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 4 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL

CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 5 2. AZ EURO-LOG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT.... 7 2.1. Bemutatása... 7 2.2. Tevékenysége...

Részletesebben

WIN! Weidmüller Information & News. Bitonságos csatlakozás egy napelemes erômû projektben. 4 Maximális sebesség HighPower-rel

WIN! Weidmüller Information & News. Bitonságos csatlakozás egy napelemes erômû projektben. 4 Maximális sebesség HighPower-rel WIN! www.weidmueller.hu Weidmüller Information & News Bitonságos csatlakozás egy napelemes erômû projektben 4 Maximális sebesség HighPower-rel 8 Minôség a legutolsó alkatrészig 14 [Elôszó] Manapság oly

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Harmonikus csökkentés. Követelmények és a Danfoss megoldásai

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Harmonikus csökkentés. Követelmények és a Danfoss megoldásai MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Harmonikus csökkentés Követelmények és a Danfoss megoldásai 2 Harmonikus torzítás egy folyton növekvő probléma Az áramszolgáltatók által a háztartások, vállalkozások és az

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS)

Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS) Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS) (Összeállította: Pék Katalin és Farkasné Antal Anikó, A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft.) A publikáció megjelent a Raabe Kiadó karbantartási

Részletesebben

Rendszer-felülvizsgálat

Rendszer-felülvizsgálat Rendszer-felülvizsgálat Az informatikai rendszerek folyamatos külső és belső fenyegetettségeknek vannak kitéve. Ezek a fenyegetettségek irányulhatnak a rendszer üzem- és adatbiztonsága ellen. Örök érvényű

Részletesebben