gyulladásos markerek Kelemen József J

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "gyulladásos markerek Kelemen József J"

Átírás

1 A légzl gzésfunkciók és s a gyulladásos markerek gyakorlati értékelése. Kelemen József J

2 A légzl gzésfunkciók és s a gyulladásos markerek gyakorlati értékelése. Kelemen József J Óbecse október 10.

3 Légzésfunkciós s vizsgálatok célja Diagnózis megerısítése, se, diff. diagnózis. Funkcionális status, súlyosss lyosság megítélése. A betegség g nyomon követk vetése. Therapia hatásának megítélése. Krónikus gyulladás s monitorizálása? Légúti provocatios vizsgálatok végzése Szőrıvizsg vizsgálatok módszerem

4 A légzl gzésfunkció módszerei Spirometria Rezidualis térfogat t mérésem Áramlás-térfogat rfogat görbe g értékelése Test-pletiysmographi pletiysmographiás s vizsgálat A légúti l ellenáll llás s mérésének m egyéb módszerei:interrupciós oscillatios impedancia Bronchodilatator válasz v mérésem Napszakos ingadozás s vizsgálata Terheléses vizsgálatok Provocatios vizsgálatok

5 Kooperáci ció fontossága Jó kooperáci ció feltételei telei Volumeneknél l eltérés s <8-10 % MEFV-nél eltérés s < 5 % Életkor szerepe: 3 éves kor alatt fekve,altatásban 3-6 éves korban ülve, nyugodt légzl gzéssel járój manıverek 6-7 éves kor felett aktív v kooperáci ció 10 éves kor felett jój reprodukálhat lhatóság Effort dependens tesztek:pef,mefv 25,FVC, FEV1 Nem effort dependens:mef 50, Raw, Compliance

6 Légzésfunkciós értékek napszakos ingadozása Reggel és s este mért m értékek összehasonlításasa Felnıttn ttnél l diagnosztikus kritérium rium >20% Gyermekeknél l diagn.ért rték k kisebb >15 Súlyosság g megítélésére, állapot monitorizálására, ra, terápia megítélésére alkalmas. Legrosszabb érték k reggel

7 Reverzibilitás, vagy bronchodilatator teszt Felnıttn ttnél l diagnosztikus kritérium rium Inhalativ bronchodilatatorra béta mimetikumra- adott válasz v mérésem Pozitív v ha >12 % a légzl gzésfunkció javulás Gyermekeknél l diagn. értéke kisebb Monitorizálásra, terápia ellenırz rzésére re alkalmas Jól l korrelál l a hyperreaktivitással ssal,, súlyosss lyossággal Hiánya nem ellenjavallata a tartós bronchodilatáló kezelésnek

8 Áramlás-térfogat rfogat görbeg Feltétel, tel, hogy az x tengelyen a térfogat, az y tengelyen az áramlás egyidıben regisztrálhat lható legyen. Az újabb spirométerek mivel áramlást mérnek m alkalmasak a vizsgálatra. A csúcs csáramlás, a VC 25-,50,50-,, 75%-nál l mért m áramlási értékek használatosak. A PEF, FEV1 elsısorban sorban a nagyléguti guti történéseket mutatják, durva megközel zelítésben a MEF 25,50, 75 a kisléguti eltérésekre is utalnak. Az áramlás-térfogat rfogat görbe g összetevıinek szórása sa nagyobb, mint a PEF, FEV1. /á/ Segíthet a thoracalis és extrathoracalis stenosis ill. obstructio elkülönítéséhez is.

9 Kilégz gzési csúcs csáramlás /Peak flow /mérés Peak exspiratory flow=pef /kilégz gzési csúcs csáramlás/ Az egyik leggyakrabban használt légzl gzésfunkciós s mutató,j,jól reprodukálhat lható,, egyszerő,, bár b r kooperáci ció függı. A szürıspirometerek spirometerek is mérik. m Számolhat molható a Tiffenau görbg rbébıl, áramlás s térfogat t görbg rbébıl és külön n eszközökkel kkel is mérhetm rhetı. Otthoni egyéni használatra egyszerő kis eszközök, k, mini peak flow méterek is léteznek. l Ezek nem a norm.tól l való eltérés s mérésére m re szolgálnak, lnak, hanem az egyéni legjobb érték k meghatároz rozására ra és s otthoni monitorizálásra. Számos javaslat szerint minden asztmás s betegnek saját t eszközzel zzel kellene rendelkeznie. A súlyos s betegek ellenırz rzése feltétlen tlenül indokolt. Az értékeket a kezelés s változtatv ltoztatásához javasolják k figyelembe venni.

10 Aspecifikus bronchialis hyperreaktivitás s vizsgálata A fokozott bronchialis reaktivitás s az asztma patofiziológia alapvetı része, a krónikus gyulladás s következmk vetkezménye. Stimulusok: endogen mediatorok, farmakonok:acetylcholin, metacholin,carbachol,histamin, prostaglandin, leukotrien adenosin Kémiai anyagok:ózon, SO2 Hypertoniás, hypotoniás s oldatok Fizikai terhelés Hyperventillatio Hideg levegı Leggyakoribb vizsgáló módszer a metacholin és s hideg levegı provokáci ció. A metacholin provocatio lehet emelkedı koncentráci ció és s fix koncentráci ciójú oldattal. Kimutatására bármelyik b légzl gzésfunkcios módszer m alkalmas figyelembe véve v ve a módszer szórását. Lehet azonnali és s késıi k i reakció.

11 Fizikai terhelés s indukálta asztma vizsgálata 6-88 perces terhelés s a legeredményesebb terhelés. Terhelés s intenzitása: a maximális szivfrequentia 90%-a, WC 170 Száraz, hideg levegı inkább kiváltja. Terhelés s után n refrakter stádium van. Kimutatására minden légzl gzésfunkciós módszer alkalmas,figyelembe véve v ve a módszer szórását, leggyakoribb a PEF, FEV1

12 Légzészavarok jellemzı eltérései Obstructiv légzészavar: -dinamikus paraméterek csökken kkenése,fev1,mef,pef, FEV1/FVC súlyosss lyosság g mutatója is, MEF kontúr változása,raw, emelkedése -gyakori hyperinflamtio,, TLC, FRC, RV, RV/TLC emelkedés RV/TLC fontos, korai jele a hyperinf.nak, Restrictiv légzészavar -statikus volumenek csökkennek -a a dinamikus paraméterek a statikusakkal arányosan, vagy kevésb sbé csökkennek, F/V görbe g alakja proporcionalisan csökken -diffusios capacitás csökken

13 Obstruktív légzészavarok

14 Restriktív v légzl gzészavarok

15 Asztma bronchiale légzésfunkcios jellemzıi Nyugalmi légzl gzésfunkcióban az áramlási paraméterek csökken kkenése. Léguti ellenáll llás s növekedn vekedése. Hyperinflatio jelei. Aspecifikus bronchialis hyperreaktivitás Fizikai terhelésre bronchospsmus kialakulása. Panaszmentes, jól j l beáll llított betegekben többnyire nincs eltérés s /1/3-1/5/ 1/5/ Norm. légzésfunkcio nem szól l asztma ellen

16 Hibák k e légzl gzésfunkció értékelésében Müvészet? Klinikum ismerete elengedhetetlen Mehanikus elfogadás s helytelen Ha nagy az eltérés s hiba lehet kooperacio készülék személyzet

17 Gyulladásos markerek vizsgálata Indirekt nódszerek:bhr Vérbıl: l:eosinophil cytotoxikus protei proteinek/mbp, ECO, EOX/ cytokinek Vizelet:UEPX Kilégzett levegi:nitrogen Nitrogen-monoxid kondenzatumok Indukált köpetk Lavage Biopsia

18 Biokémiai alapok NO-nak számos fiziológiai hatása van Sience év v molekulája ja 1998 Nobel díj:robert d F Furgott,Louis J Ignaro,Ferid Murad NO szintézis: zis: NOS;c NOS/ constitutiv / ;i NOS /indukálhat lható/ cnos:endothel sejtekben /enos/ enos/ idegsejtekben/nnos nnos/ légutakban: gutakban:enos,nnos, inos csak az inos expressio correlál a kilégzett NO-val

19 NO és s gyulladás eno korrelál: az eo légúti gyulladással biopsiás anyagban,bal BAL-ban eo számmal vér és s köpetbenk egyéb gyuladásos markerekkel/ MBP, ECP/ basalmembran megvastagodással/ ssal/ remodeling/ IgE-vel antiinflammáci ciós kezelésre csökken szteroidra dózisfd zisfüggı módon gyorsan változik

20 1 2 FeNO levels in patients with or without symptoms in the last month (p<0.05) N O (ppb) Patients with or without symptoms

21 Dózis optimalizálás NO -alapján kezelve a dózis d 40%-al csökkenthet kkenthetı. Exacerbació, bétab ta- agonista,, tünet t kevesebb, BHR jobb. Pijnenburg: : dózis d azonos, PD20 jobban javult, exacerb.. kevesebb. Fritsch: : nagyobb ICS dózis,jobb d MEF 50, szign. összefüggés s a dózis d és s NO, bétab ta- agonista,, tünetek t és s BHR. Exacerbáci ció nem különbk nbözött.

22 220 Correlation between FeNO and RV Spearman correlation rho=0.382, p= NO (ppb) RV (%)

23 NO és atopia Allergen expozició emeli Atópi piás asztmában magasabb Atópi piás nem asztmásban sban magasabb, mint nem allerg.. asztmás és egészs szségesben Egyéb atópi piás betegségekben gekben is magas

24 Szteroid hatás Dózisdependens módon gyorsan /1hét-48 óra/ csökken 40-60% csökken kkenés > 47 ppb poz.. indikátor a szteroid kezelésre magas NO nagy dózist d igényel NO csökken kkenés paralell a PC 20, MCH HR, köpet k eo,biopsia biopsia, FEV 1 változással NO gyorsabban csökken mint a FEV 1 Elhagyás s után n 2 héttel h megemelkedhet NO jobb a dózis d megítéléséhez, mint a FEV 1 és s PC 20 Magas NO és s rossz légzl gzésfunkció jobb szteroid válaszv Ha nem csökken: dg. revideálás, compliance hiánya, kis dózis, rossz bevétel,nem eo asztma, szteroid resistentia Nem teljesen nyomja el

25 Exacerbatió Magas NO poz. predictív értéke 80% neg. " 25% NO >28 ppb. exacerbatió 76% NO >49ppb. biztosan jelzi az exacerb. FEV 1 <76% exacerb.. 65% FEV 1 >76% exacerb.. 15% NO és spirometria együtt jój jelzıje az exacerb.nak.

26 [ppb] 120 FeNO levels in EIB positive and negative children FeNO szintek EIB poz. és neg. betegekben EIB pos. EIB neg. p<0,05

A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése

A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése Finanszírozási protokoll háttér anyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

AZ ASTHMA DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK, KEZELÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK SZAKMAI IRÁNYELVEI Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium

AZ ASTHMA DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK, KEZELÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK SZAKMAI IRÁNYELVEI Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium AZ ASTHMA DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK, KEZELÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK SZAKMAI IRÁNYELVEI Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium Bauknecht Éva, Böszörményi Nagy György, Gyurkovits Kálmán, Herjavecz Irén, Horváth Ildikó,

Részletesebben

GYERMEKKORI ASTHMA. Cserháti Endre

GYERMEKKORI ASTHMA. Cserháti Endre GYERMEKKORI ASTHMA Cserháti Endre Az asthma bronchiale ma az egyik leggyakoribb kezelést és gondozást igénylő betegség a gyermekkorban. A továbbiakban leírtak a csecsemőkortól a 18 éves korig asthma bronchiale-ban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Fogalmak...1 2. Rövidítések...3 3. A bizonyítékok szintjének meghatározási módja...4 4. Ajánlások rangsorolásának módja...

Tartalomjegyzék. 1. Fogalmak...1 2. Rövidítések...3 3. A bizonyítékok szintjének meghatározási módja...4 4. Ajánlások rangsorolásának módja... 2014. KÜLÖNSZÁM COPD SZAKMAI IRÁNYELV Egészségügyi szakmai irányelv a krónikus obstruktív tüdőbetegség (chronic obstructive pulmonary disease COPD) diagnosztikájáról és kezeléséről, az alap-, a szak- és

Részletesebben

A KRÓNIKUS OBSTRUKTÍV LÉGÚTI BETEGSÉG (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE COPD) DIAGNOSZTIKÁJA ÉS KEZELÉSE

A KRÓNIKUS OBSTRUKTÍV LÉGÚTI BETEGSÉG (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE COPD) DIAGNOSZTIKÁJA ÉS KEZELÉSE 2008-k.qxd 2008.05.14. 21:01 Page 1 PULMONOLÓGIA A KRÓNIKUS OBSTRUKTÍV LÉGÚTI BETEGSÉG (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ) DIAGNOSZTIKÁJA ÉS KEZELÉSE Tüdõgyógyászati Szakmai Kollégium 2008 1. Bevezetés

Részletesebben

Gyermektüdőgyógyász Szekciójának

Gyermektüdőgyógyász Szekciójának A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Miskolc Lillafüred 2009. november 12 14. Hunguest Hotel Palota (3517 Lillafüred, Erzsébet

Részletesebben

PULMONOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ

PULMONOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ PULMONOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ a Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium és a Rehabilitációs Szakmai Kollégium ajánlása (2002) összeállitotta: dr. Somfay Attila A pulmonológiai rehabilitáció (PR) gyökerei a 19.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori krónikus obstruktív légzőszervi betegségek (COPD) háziorvosi ellátása

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori krónikus obstruktív légzőszervi betegségek (COPD) háziorvosi ellátása Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori krónikus obstruktív légzőszervi betegségek (COPD) háziorvosi ellátása Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Interstitialis tüdıbetegségek

Interstitialis tüdıbetegségek Interstitialis tüdıbetegségek Készítette: a Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium (2009) I. Alapvetı megfontolások Bevezetés A tüdı diffúz disszeminált gyulladásos megbetegedései heterogén csoportot alkotnak,

Részletesebben

Az asthma terápia eredmény analízise. (Outcome analysis of the asthma therapy)

Az asthma terápia eredmény analízise. (Outcome analysis of the asthma therapy) SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Az asthma terápia eredmény analízise (Outcome analysis of the asthma therapy) Doktori (Ph.D.) értekezés Mészáros Ágnes Témavezeto: Dr. Vincze Zoltán

Részletesebben

Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium és az Infektológiai Szakmai Kollégium

Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium és az Infektológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokolljai A krónikus obstruktív légúti betegség (chronic obstructive pulmonary disease COPD) diagnosztikája és kezelése Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium

Részletesebben

Tudatos jelenlét t (mindfulness( mindfulness) Perczel Forintos DóraD Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia. Tanszék

Tudatos jelenlét t (mindfulness( mindfulness) Perczel Forintos DóraD Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia. Tanszék Tudatos jelenlét t (mindfulness( mindfulness) alapú módszerek Perczel Forintos DóraD Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék Törzsképzési tanfolyam 20133 június j 18. Mi a pszichoterápia?

Részletesebben

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Doktori értekezés Dr. Szabó Alexandra Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Cserháti Endre egyetemi tanár,

Részletesebben

55%-a. A teljes tüdő dózis. a kislégutakban deponálódik 4

55%-a. A teljes tüdő dózis. a kislégutakban deponálódik 4 1,2,3 A legtöbb ICS főként a nagylégutakban deponálódik az alkalmazás során Az Alvesco, kis részecskeméretének köszönhetően, lejut mind a nagy-, mind a kislégutakba és magas, 52%-os teljes tüdő depozíciót

Részletesebben

A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai

A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai 2 Korányi Bulletin 2010. 2. szám A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai Strausz János, Böszörményi Nagy György, Csekeô Attila, Csoma Zsuzsanna, Herjavecz Irén, Kovács Gábor,

Részletesebben

ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése

ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése Finanszírozási protokoll háttéranyaga Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

Pulmonológiai rehabilitáció. Dr. Szilasi Mária 2008.

Pulmonológiai rehabilitáció. Dr. Szilasi Mária 2008. Pulmonológiai rehabilitáció Dr. Szilasi Mária 2008. Definíció I. Általános megközelítésben Charles G. Eustace a rehabilitációt mások életét teljessé tevő törekvésként határozza meg. Ennek a folyamatnak

Részletesebben

INTERSTITIALIS TÜDŐBETEGSÉGEK (UPDATE 2008)

INTERSTITIALIS TÜDŐBETEGSÉGEK (UPDATE 2008) INTERSTITIALIS TÜDŐBETEGSÉGEK (UPDATE 2008) Strausz János, Zsiray Miklós, Soltész Ibolya, Monostori Zsuzsa, Lengyel László, Appel Judit 1. BEVEZETÉS A tüdő diffúz disszeminált gyulladásos megbetegedései

Részletesebben

A krónikus obstruktív légúti betegség (chronic obstructive pulmonary disease COPD) diagnosztikája és kezelése

A krónikus obstruktív légúti betegség (chronic obstructive pulmonary disease COPD) diagnosztikája és kezelése Medicina Thoracalis 53: 1-11, 2000 2000 Promenade Publishing House A krónikus obstruktív légúti betegség (chronic obstructive pulmonary disease COPD) diagnosztikája és kezelése A Tüdõgyógyászati Szakmai

Részletesebben

A KONGRESSZUS VÉDNÖKE Kovács Gábor a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke

A KONGRESSZUS VÉDNÖKE Kovács Gábor a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke A KONGRESSZUS VÉDNÖKE Kovács Gábor a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG Szilasi Mária az Allergológiai és Légzéspathológiai Szekció elnöke Tamási Lilla az Allergológiai és Légzéspathológiai

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé 013 szakvizsga kötelező tanfolyam. Az allergiás betegek életmódja, életminősége, környezeti tényezők szerepe, megelőzés Nékám Kristóf Budai Irgalmasrendi Kórház 2012 Az allergia definíciója : az immunrendszer

Részletesebben

Dohányzás hatására kialakuló betegségek, különös tekintettel a cardialis és pulmonalis szövődményekre

Dohányzás hatására kialakuló betegségek, különös tekintettel a cardialis és pulmonalis szövődményekre Dohányzás hatására kialakuló betegségek, különös tekintettel a cardialis és pulmonalis szövődményekre Dr. Csánky Eszter Ph.D. Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Non

Részletesebben

KORÁNYI. A mellkassebészet 2010. évi eredményei Vadász Pál. A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna.

KORÁNYI. A mellkassebészet 2010. évi eredményei Vadász Pál. A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna. KORÁNYI B U L L E T I N 2 0 1 1 1. szám A pulmonológiai hálózat 2010. évi statisztikai eredményei Strausz János, Csoma Zsuzsa, Kovács Gábor, Nyári László, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István A mellkassebészet

Részletesebben

A szívizom-perfúzió leképezése

A szívizom-perfúzió leképezése A szívizom-perfúzió leképezése Útmutató technológusoknak Szerzők: Wim van den Broek Chairman EANM TC; Chief Technologist Dept of Nuclear Medicine, University Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands Alberto

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A krónikus gyulladásos bélbetegségekrõl (IBD) (1. módosított változat) I. Alapvetõ megfontolások

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A krónikus gyulladásos bélbetegségekrõl (IBD) (1. módosított változat) I. Alapvetõ megfontolások 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3023 20. Yrjonen T, Ylikoski M, Schlenzka D. :Results of brace treatment of adolescent idiopathic scoliosis in boys compared with girls: a retrospective study of 102 patients

Részletesebben

KamASZTMA SZÁNTHÓ ANDRÁS DR. SZÁNTHÓ ÉS TÁRSA KKT. KÉVÉSZÜNET KONFERENCIA, SIÓFOK 2015.05. 15-16-17.

KamASZTMA SZÁNTHÓ ANDRÁS DR. SZÁNTHÓ ÉS TÁRSA KKT. KÉVÉSZÜNET KONFERENCIA, SIÓFOK 2015.05. 15-16-17. KamASZTMA SZÁNTHÓ ANDRÁS DR. SZÁNTHÓ ÉS TÁRSA KKT. KÉVÉSZÜNET KONFERENCIA, SIÓFOK 2015.05. 15-16-17. Bemutatkozás 2 32 éve kezelek asztmás, allergiás légúti betegeket Budai Gyermekkórház 1982-1987 Svábhegyi

Részletesebben

A szív érintettségének vizsgálata szisztémás szklerózisban

A szív érintettségének vizsgálata szisztémás szklerózisban A szív érintettségének vizsgálata szisztémás szklerózisban PhD tézis dr. Költő Gyöngyvér Témavezető: DR. KOMÓCSI ANDRÁS, DSc Programvezető: Prof. Dr. Czirják László, DSc Pécsi Tudományegyetem 2014 BEVEZETÉS

Részletesebben

Kardiopulmonális Munkacsoport / Szekció

Kardiopulmonális Munkacsoport / Szekció Magyar Kardiológusok Társasága Magyar Tüdőgyógyász Társaság Kardiopulmonális Munkacsoport / Szekció Tudományos Továbbképző Konferencia Tudományos Program és Előadás Kivonatok Visegrád, 2012. október 5

Részletesebben

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll Tuberkulózis diagnosztikus és terápiás protokoll Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium 2009. I. Alapvetı megfontolások 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe 1.1. A protokoll témája a tuberkulózis

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról 2011. EüK. 18. szám NEFMI közlemény 18 (hatályos: 2011.09.16 - ) (1. módosított változat) Készítette:

Részletesebben