Kompaktszabályozó. Kezelési utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompaktszabályozó. Kezelési utasítás"

Átírás

1 Kompaktszabályozó Kezelési utasítás

2 1. Bevezetés 1.1 Leírás A JUMO dtron 04.1 és típusú kompakt mikroprocesszoros szabályozók, 96 mm x 96 mm, ill. 96 mm x 48 mm méretû elõlapkerettel és dugaszolható szabályozóbetéttel, különösen alkalmasak ipari kemencék, laboratóriumi felszerelések, mûanyag fröccsöntõgépek, készülékgyártás stb. számára. A szabályozó két négyszámjegyes 7-szegmenses kijelzõvel rendelkezik a pillanatnyi érték (piros) és az alapérték (zöld) mutatására. A programozás ideje alatt a kijelzések a bevitelek kommentálására szolgálnak. A szabályozókat a szokásos szabályozási funkciókra kétpont-, hárompont-, hárompont léptetõ- és folytonos szabályozóként lehet programozni. A szabályozók rendelkeznek két szélsõérték kapcsolóvalral, melyeket a bemenõjelekhez lehet hozzárendelni. Nyolc különbözõ komparátor közül lehet választani. Szériaszerûen rendelkezésre áll beállítható meredekségû rámpafunkció, indítási felfutás fûtéstechnika számára, ill. önoptimalizálás. A szabályozók szállíthatók RS 422 / RS 485 illesztõegységgel is; ezek a MOD-/ J- Bus protokollt használják. Az elektromos csatlakozás DIN 46244/A szerinti lapos csatlakozó dugóval történik.

3 1. Bevezetés 1.2 Blokk-vázlat 2 analóg bemenet 5 kimenet 1-es Bemenet: 1-es, 2-es kimenet mért érték-bemenet J -relék Pt 100, U hõelemek, vagy M egységes jelek számára O 2-es Bemenet: d 3-as kimenet -fûtõáram-ellenõrzés T -relék ma AC számára r -folytonos kimenet -helyzetvisszajelzés po- o teciométerrel n -külsõ alapjeladás egységes jeltartományban 2 bináris bemenet Potenciálmentes kontakusok számára. Funkciók : -billentyûzet- / kezelõfelületreteszelés -rámpa stop -alapérték átkapcsolás -paraméterbblokk-átkapcsolás Feszültségellátás S z a b á l y o z ó 4-es + 5-ös kimenet -5 V-os logikai -12 V-os logikai Soros illesztõegys. AC V, RS 422 / RS Hz MOD- / J-Bus - Protokoll UC /48 63 Hz (DC,AC)

4 1. Bevezetés 1.3 Jelmagyarázat Figyelmez-tetõ jelek A Vigyázat és Figyelem jelek ebben a kézikönyvben a következõ esetekben fordulnak elõ: Vigyázat Ezt a jelet abban az esetben láthatjuk, ha az utasítások pontatlan betartása, vagy be nem tartása személyi sérüléshez vezethet. Figyelem Ez a jel azt jelenti, hogy az utasítások pontatlan betartása, vagy be nem tartása a mûszer és az adatok sérüléséhez vezethet. Figyelem! Ezt a jelet akkor látjuk, amikor óvintézkedésekre van szükség az elektrosztatikus kisülésekre érzékeny alkotóelemek kezelésekor Útmutató jelek Útmutatás Ez a jel abban az esetben látható, ha Önnek valamire különösen oda kell figyelnie. Utalás Ez a jel egy másik kézikönyvben, fejezetben, vagy részben található további információkra mutat. abc 1 Lábjegyzet A lábjegyzet megjegyzés, amely egy bizonyos szöveghez tartozik. A lábjegyzetek két részre oszlanak: Azonosító a szövegben és a lábjegyzetszövegben: szövegközi jegyzet és lábjegyzet. A szövegközi jegyzetet egymás után következõ álló számok jelölik. A lábjegyzetszöveg (2 betûnagysággal kisebb az alapszövegnél) az oldal alján található és egy szám áll elõtte. Kezelési útmutatás Ez a jel azt mutatja, hogy végre hajtandó tevékenység következik. Az egyes munkafázisok ezzel a csillaggal lesznek jelölve, pl.: tápfeszültséget kikapcsolni csatlakozódugót a modulról lehúzni

5 1. Bevezetés Ábrázolásmód Gombok A gombok a kezelési útmutatásban bekeretezve láthatók. Ezek lehetnek szimbólumok vagy szövegek. A többfunkciós gombok esetén a gombnak mindig az a jelentése lesz feltüntetve, amelyik éppen az aktuális. Nyomógomb kombinációk Két nyomógomb egy plusz jellel összekötve azt jelenti, hogy elõször az EXIT gombot megnyomni, azt nyomva tartva kell a másikat megnyomni. Pozíció Itt a rajzokhoz és a fogalmakhoz találunk magyarázatot. ❶

6 A típuslap a házra van ráragasztva. A típusmagyarázat tartalmazza az összes gyári beállítást: szabályozófunkció, bemenetek és típuskiegészítések kódját. A típus-kiegészítõk a 7 alatt vannak felsorolva és vesszõvel elválasztva. A szabályozó szállítási egysége: - szabályozó JUMO dtron 04.1/ rögzítõ elemek - tömítés - kezelési útmutató 2. Típusmagyarázat Típus kódoló: ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ / / / / / / ❶. Szabályozófunkció Kód ❷. 1-es bemenet Kód Kétpontszabályozó nyitó funkcióval 10 (relé elenged ha x>w) Kétpontszabályozó záró funkcióval 11 (relé elenged ha x<w) hárompontszab.(fût/hût) kapcsoló/kapcsoló folytonos/kapcsoló kapcsoló/folytonos hárompont-léptetô szab 40 folytonos szab 5. csökkenõ karakter..0 emelkedõ karakter..1 ❸ 2-es bemenet kód funkció nélkül 000 fûtõáramkijelzés ma AC 090 helyzet visszajelzés potenciométerrel 101 külsõ alapjel ma ma V V.. 8 Pt 100 Fe-CuNi J Cu-CuNi U Fe-CuNi L NiCr-Ni K Pt10Rh-Pt S Pt30Rh-Pt6Rh B NiCrSi-NiSi N linearizált távadók ma ma V V

7 2. Típusmagyarázat ❹. Digitális bemenetek funkciói kód 1-es digitális bemenet 2-es digitális bemenet Funkció nélkül funkció nélkül 00 Kezelõfelület reteszelés paraméterátkapcsolás 01 Beavatkozási sík reteszelés paraméterátkapcsolás 02 Rámpa stop paraméterátkapcsolás 03 Alapjelátkapcsolás paraméterátkapcsolás 04 Kezelôfelület reteszelés alapjelátkapcsolás 05 Beavatkozási sík reteszelés alapjelátkapcsolás 06 Rámpa stop alapjelátkapcsolás 07 Kezelõfelület reteszelés rámpa stop 08 Beavatkozási sík reteszelés rámpa stop 09 ❺. 3-as kimenet kód Nincs lefoglalva 000 Relé 101 Folytonos kimenet ma ma V V 070 ❻. feszültségellátás kód AC Hz, V V UC 0/ Hz (UC=AC/DC) ❼. típuskiegészítõk Kód (kombináció lehetséges) Típuskiegészítõ nélkül 000 Illesztõegység RS422/RS es + 5-ös logikai kimenetek 015 0/12 V kimenôjellel UL-engedélyezés (USA 061 szabvány) Up + Down kezelés 050 Kiegészítõ tartozékok Áramváltó(Ü=1:1000) Méretek 38x20x38mm Kábelátmérõ: 13mm Eladási cikkszám : 70/

8 3. Szerelés 3.1 Szerelési helyzet és környezeti feltételek A beszerelés módja lehetõleg rázkódásmentes legyen. Motorok, transzformátorok stb. által keltett elekromágneses terek kerülendõk. A beépítés helyén a hõmérséklet o C fok között, a relatív páratartalom < 75 % lehet. 3.2 Méretek JUMO dtron 04.1 (Typ )

9 3. Szerelés JUMO dtron 08.1 állóforma (Typ ) JUMO dtron fekvõforma (Typ ) Egymás mellé szerelés

10 3. Szerelés

11 3. Szerelés 3.3 Beépítés * A mellékelt szigetelést a szabályozóházra helyezzük. * A szabályozót elölrõl a kapcsolótábla kivágásába helyezzük. * A kapcsolótábla hátoldaláról a rögzítõelemeket a mûszer oldalán lévõ kivágásba helyezzük. Ehhez a rögzítõelem sík felületét kell a házhoz illeszteni. * A rögzítõelemeket a kapcsolótábla hátával szembe helyezni, és egyidejûleg egy csavarhúzóval feszesre húzzuk. 3.4 Az elõlap tisztítása Az elõlapot a kereskedelemben szokásos mosó-, mosogató- és tisztítószerekkel lehet tisztítani. Szerves oldószerekkel (pl. spiritusz, mosóbenzin, P1, xilol, stb.) csak mérsékelten ellenálló. Kerüljük a magasnyomású tisztítást is. 3.6 Komplett dugaszolható szabályozó kivétele Szerviz céljára a komplett dugaszolható szabályozó a házból kivehetõ. * Az elõlapot a bordázott részen - fent és lent - összenyomni, és a belsõ részt kivenni.

12 4.1 Szerelési tudnivalók A vezetékanyag kiválasztásánál, a mûszer szerelésénél és az elektromos bekötésnél a VDE 0100 elõírásai Rendelkezés az 1000 V alatti névleges feszültségû erõsáramú berendezések létesítésérõl, ill. a mindenkori országos elõírások a mérvadók. Az elektromos bekötést csak szakember végezheti. A mûszert a hálózatról 2-pólusúan kell leválasztani, ha a munka során a feszültség alatti részek megérinthetõk. Rövidzárlat esetén egy áramkorlátozó ellenállás megszakítja a tápfeszültség áramkörét. A tápfeszültség külsõ biztosítéka nem lehet 1 A-nél nagyobb. Hogy egy az utolsó körben létrejött rövidzár a kimenõ reléket össze ne süsse, õket a legnagyobb reléáramra kell biztosítani. Az elektromágneses összeférhetõség megfelel a technikai adatokban felsorolt normáknak és elõírásoknak fejezet. A bemenõ-, kimenõ- és tápvezetékeket térben egymástól elválasztva, és nem egymás mellé kell fektetni. Az érzékelõ- és illesztõegység-vezetékeket fáziscserélve és árnyékolva kell kialakítani, és feszültség alatt nem lévõ alkatrész vagy kábel közelében vezetni. Az árnyékolást egyoldalúan a mûszer TE kapcsán kell földelni. 4. Elektromos csatlakozás A mûszert a TE kapcsán kell védõföldeléssel ellátni. Ennek a vezetéknek minimum olyan keresztmetszetûnek kell lennie mint a tápvezetéknek. A földelõvezetéket csillagformában egy közös földponthoz vezetni, amely a tápfeszültség vezetékkel össze van kötve. A föld-vezetékeket nem szabad egyik mûszertõl a másikhoz vezetni. A mûszer hálózati kapcsára nem szabad további fogyasztót kötni. A mûszer nem alkalmas robbanásveszélyes környezetben való telepítésre. A hibás szerelés mellett a rosszul beállított értékek (alapjel, a paraméterezési- és konfigurációs sík adatai, változtatások a mûszer belsejében) a mûszert az elkövetkezendõ folyamat rendes funkciójában korlátozhatják, vagy károsodáshoz vezethetnek. Ezért mindig rendelkezésre kell álljon egy a mûszertõl független biztosítási mód, pl. túlnyomásszelep vagy hõmérsékletkorlátozó / -õr, és a beállítást is szakemberre kell bízni. Kérjük tehát ezekkel összefüggésben a biztonsági leírásokat figyelembe venni. Ha egy alkalmazással nem tudunk minden elgondolt szabályozott szakaszt kézben tartani, akkor elméletileg lehetséges, hogy a paraméterezés instabil. Az elért mértérték ezért a saját stabilitása alapján kell hogy kontrollálva legyen. A szabályozó bemenetén a TE ponthoz képest a max. feszültség 30 V AC, ill. 50 DC lehet.

13 4. Elektromos csatlakozás 4.2 Bekötési rajz Az elektromos bekötést csak szakember végezheti el. Hátulnézet laposdugasz csatlakozókkal. Az elektromos bekötést csak szakember végezheti el. Kimenetek Lefoglalt csatlakozás Szimbólum 1-es relé K1 142 pólus 143 záró 2-es relé K2 242 pólus 243 záró 3-as relé vagy folytonos K3 341 nyitó 342 pólus 343 záró kimenet es digitális kimenet 2-és digitális kimenet K K

14 4. Elektromos csatlakozás Mérõbemenetek 1-es bemenet 2-es bemenet Szimbólum Hõelem ellenállás-hõmérõ háromvezetékes kapcsolásban ellenállás-hõmérõ kétvezetékes kapcsolásban ellenálláspotencio- méter csúszó 212 vég 213 kezdõ Árambemenet Feszültségbemen et Fûtõárambemenet ma AC Soros llesztõegység RS 422 Soros llesztõegység RS es digitális bemenet RxD 91 RxD + 92 RxD - TxD 93 TxD + 94 TxD - GND RxD/ TxD GND 90 GND 93 RxD/TxD + 94 RxD/TxD - 90 GND Adat fogadás Adat adás adat fogadás/ adás 2-es bemenet digitális Feszültségellátás a típuslap szerint AC/ DC AC: L1 fázis N1 nulla TE1 védõ föld DC: L + L -

15 5 Elõkészítés 5.1 Kijelzõk és nyomógombok ❶ Mért értékkijelzés 7-szegmenses, piros ❷ Alapjel / fûtõáram-kijelzés 7-szegmenses, zöld ❸ ❹ ❺ ❻ Helyiérték-csökkentõ PGM-gomb EXIT-gomb Növelõ-gomb A készlék kezelésére ❼ Kimeneti állapotjelzõ 1 az öt kapcsoló kimenet állapotának kijelzésére ❽ LED a rámpafunkció jelzõ világít, ha a rámpafunkció aktív 1. Folytonos kimenetnél (K3) nincs funkciója. 5.2 Üzemmódok és állapotok Normálkijelzés Inicializálás Kézi üzem Rámpafunkció/ Önoptimalizáció Kezelés, paraméte- Vészhelyzet a mértérték-kijelzõ a mértértéket, az alapjel-kijelzõ az alapjelet vagy a fûtõáramot mutatja. minden kijelzõ világít; az alapjel-kijelzõ villog a mértérték-kijelzõ felváltva mutatja a mértértéket, és a "Hand" (kézi) feliratot, az alapjel-kijelzõn a helyzetvisszajelzés látható. a rámpafunkció Led-je világít indítási rámpa. a "TUNE" felirat villog a kijelzõn. az alapjel-kijelzõn a különbözõ síkok paramétereit, a mértérték-kijelzõn, pedig a hozzá tartozó értékeket és kódokat mutatja fejezet.

16 5 Elõkészítés 5.3 Kezelés elve Síkok Normálkijelzés Innét lehet a kézi üzemet és az önoptimalizálást aktivizálni. A fûtõáramkijelzés aktív állapotában az alapkijelzõ a fûtõáramot mutatja ( az érték elõtt egy H betû áll ). Kezelési sík Itt lehet beállítani az alapjelet, valamint a helyzetvisszajelzést és a 2- es bemenet értékét kijeleztetni. Paraméterezési sík Itt a szabályozó paraméter és más beállítások kerülnek programozásra. Két paraméter csoport között át lehet kapcsolni , 10 Az egyes paraméterek kijelzése a konfigurációs sík beállításaitól függ. Konfigurációs sík Itt lehet a mûszer alapvetõ funkcióit beállítani. Csak abban az esetben lehet a változásokat bevinni, ha a paraméterezési síkot az Y0-nál hagytuk el. A síkokban a PGM-mel lehet a következõ paraméterhez továbblépni. Time-out Ha a nyomógombokat 30 s ideig nem mûködtetjük, visszaáll az eredeti állapot. 1. Síkváltás csak az aktuális sík összes paraméterein való áthaladás után valósul meg.

17 5 Elõkészítés Paraméter csoport választás A szabályozóban két paramétercsoport tárolható, melyek bináris bemeneten keresztül átkapcsolhatók. Paraméterezéskor mindkét változat kijelezhetõ. * Ha a kijelzõn Pb1 látható a PGM nyomógomb 2 s-ig tartó mûködtetésével kapcsolhatunk át. Az éppen mutatott csoport jele a Pb1 elõtt látható Paraméter bevitel A paraméterek és alapjelek bevitele a csökkentõ-növelõ nyomógombokkal történik. A nyomógomb tartós nyomvatartásával nõ a változási sebesség. * Növelés * csökkentés * érték bevitel PGM vagy * bevitel lezárás EXIT gombbal 2 s múlva a bevitt érték automatikusan tárolódik. Az értékek a megengedett határok között változtathatók Konfigurációs kód módosítás * a gombbal válasszuk ki a helyiértéket (villog) * a gombbal módosítsuk az értéket * értékbevitel PGM vagy * bevitel lezárás EXIT gombbal.

18 6. Kezelés 6.1 Alapjel változtatás (Sp1, Sp2) Az aktív alapjel módosítása üzem közben. * Az alapjel a, gombokkal változtatható. Az aktív alapjelet a kezelési síkban lehet az SP1 / SP2 átkapcsolásával kiválasztani. SP1 és SP2 változtatása * PGM-mel lépjünk be a kezelési síkba * a, gombokkal módosítsuk az SP1-et * PGM-mel váltsunk át SP2-re * a, gombokkal módosítsuk az SP2-õt * EXIT-tel vagy automatikus time-out-tal térjünk vissza a kijelzõ üzemmódba. 6.2 Helyzet visszajelzés * 3xPGM megnyomásával lépjünk be a helyzet visszajelzésbe * Visszalépés EXIT-tel, vagy automatikusan (time-out).

19 6. Kezelés 6.3 Kéziüzem aktiválás * Kéziüzembe váltás az EXIT + gombbal. (a mértértékkijelzõ felváltva mutatja a mért értéket és a "Hand" (kézi) feliratot) A szelephelyzet megváltoztatása a és a gombbal. Vissza az automata üzembe az EXIT + gombbal. Kézi üzemben a helyzethatároló hatásos. Kézi üzem gyárilag reteszelve (C212). 6.4 Önoptimalizálás indítás * Az önoptimalizálást az EXIT gombbal (min 2 s-ig nyomni!) lehet elindítani. * Megszakítás EXIT-tel (futó önoptimalizálás alatt). Ha a "tune" már nem villog, akkor az önoptimalizálás befejezõdött. Önoptimalizálás megerõsítése az EXIT-tel.( min. 2s-ig nyomni!). Önoptimalizálás indítása aktív síkreteszelés mellett és kezi üzemben nem lahatséges. Az aktív paraméter csoport kerül optimalizálásra. 6.5 A szoftververzió és a mértérték egységének kijelzése A szoftververzió és a mértérték egységének kijelzése a PGM + gombbal történik (a gombokat nyomva tartani!). Mértékegységek: o C, o F és % (egységjeleknél).

20 7. Paraméterezés Paraméter Kijelzés Értéktartomány Gyári a. Megjegyzés 1-es korlátozó komparátor 2-es korlátozó komparátor AL ( ) 1 0 (0.0) 1 AL (-199, ,9) 1 0 (0,0) 1 1-es arányossági tartomány 2-es arányossági tartomány Pb (0, ,9) 1 0 (0,0) 1 Pb (0, ,9) 1 0 (0,0) és 13.5 fejezet Befolyásolja a mûszer P-magatartását. Pb1,2=0-nál a visszacsatolás ki van iktatva Differenciálási idõ Dt s 80s Befolyásolja a mûszer D-magatartását, dt=0-nál a mûszer nem mutat D-viselkedést. Integrálási idõ rt s 350s Befolyásolja a mûszer I-magatartását, rt=0-nál a mûszer nem mutat I-viselkedést. Végrehajtó futási tt s 60s A hárompont-léptetõ szabályozónál az állítószelep mûködési ideje. 1-es periódusidõ Cy1 0, ,9s 20,0s Kapcsoló kimenetnél a kapcsolási periódus ideje. 2-es periódusidõ Cy2 0, ,9s 20,0s A Cy-t optimálisan kell megválasztani (túl hosszú: rossz szabályozás, túl rövid:a kapcsolótag hamar tönkremegy. Kontaktus db 0, ,0 0,0 Kapcsoló hárompont-, és távolság hárompont-léptetõ szabályozóhoz. 1.Pt 100-as vagy egységjelbemenetnél egy tizedesvesszõvel.(8.1 fejezet)

21 7. Paraméterezés Paraméter Kijelzés Értéktartomány Gyári a. Megjegyzés 1-es kapcsolási hiszterézis 2-es kapcsolási hiszterézis HYS1 0, ,9 1,0 HYS2 0, ,9 1,0 Szabályozóhoz, ha Pb=0. Munkapont Y % 0 % Ha x = w. Max. helyzet Y % 100 % Példa : folytonos szabályozó csökkenõ karakterisztikával. Min. helyzet Y % % 2 Visszacsatolás nélküli szabályozónál (Pb=0) Y1= 100 % és Y2= 0 % ill. hárompont-szabályozónál Y2= -100% kell legyen. Szûrõidõkonstans df 0, ,0 s 0,6 s A digitális bemeneti szûrõhöz való igazításhoz. Rámpameredekség rasd 0, ,9 szám/h 0,0 szám/min. 11-es fejezet

22 8. Konfigurálás 8.1 C111 - bemenetek es analógbemenet érzékelõ típus 1 Pt 100 tizedesvesszõ nélkül 0 Pt 100 tizedesvesszõvel 1 Fe-CuNi "L" 2 NiCr-Ni "K" 3 Pt10Rh-Pt "S" 4 Pt13Rh-Pt "R" 5 Pt30Rh-Pt "B" 6 Cu-CuNi "U" 7 NiCrSi-NiSi "N" 8 Fe-CuNi "J" 9 Egységjel tizedesvesszõ nélkül A Egységjel tizedesvesszõvel B 1-es analógbemenet egységjel ma / V ma / V 1 2-es analógbemenet - funkció nincs funkció 0 fûtõáramellenõrzés 3 1 helyzetvisszajelzés 2 külsõ alapjeladás es analógbemenet egységjel ma / V ma / V 1 1. Szokványos kivitelnél Pt100, hõelem és egységjel konfigurálással szabadon átváltható V / 2 10 V csak gyárilag kapcsolható át. 3. A fûtõfeszültség értéke a mértérték kijelzõn lesz látható, elõtte egy "H" betûvel. A ma AC méréstartomány a kijelzõn ,0 A-re lesz skálázva. A mértérték túllépés a szélsõérték kapcsolók konfigurációján keresztül (a 2-es bemenetre vonatkoztatva; lk7-es és lk8-as funkció) realizálódik. 4. Az egységjel az SPL. és SPH paraméterekkel lesz skálázva ( 8.9, 8.10 fejezet). 5. Szabványos kivitelnél a fûtõáram kijelzés és a külsõ alapjel adás (0 20 ma / 4 20 ma) szabadon átkonfigurálható. A helyzetvisszajelzés és a 0 10 V / 2 10 V külsõ mennyiségjel csak hardware módosítással, gyárilag állítható be. A gyári adatok a pozíciónégyzetekben vannak feltüntetve. Az X azt jelenti, hogy a beállítás a mûszerkialakítás függvénye (ld. típuslap).

23 8. Konfigurálás 8.2 C112 - digitális bemenetek, rámpafunkció, méréstartomány túllépés egységjel / frek. A digitális bemenetek funkciói 1-es digitális bemenet 2-es digitális bemenet nincs funkció nincs funkció 0 kezelõfelület reteszelés paraméterátkapcsolás 1 kezelõsík reteszelés paraméterátkapcsolás 2 rámpastop paraméterátkapcsolás 3 alapjel átkapcsolás paraméterátkapcsolás 4 kezelõfelület reteszelés alapjel átkapcsolás 5 kezelõsík reteszelés alapjel átkapcsolás 6 rámpastop alapjel átkapcsolás 7 kezelõfelület reteszelés rámpastop 8 kezelõsík reteszelés rámpastop 9 Rámpafunkciók Rámpafunkció és indítási rámpa ki 0 Rámpafunkció be, meredekség fok K/min 1 Rámpafunkció be, meredekség fok K/h Jel méréstartomány túllépéskor helyzet 0% szélsõérték kapcsolóval ki 0 helyzet 100% szélsõérték kapcsolóval ki 1 helyzet 50% 1,2 szélsõérték kapcsolóval ki 2 helyzetátvétel 3 szélsõérték kapcsolóval ki 3 helyzet 0% szélsõérték kapcsolóval be 4 helyzet 100% szélsõérték kapcsolóval be 5 helyzet 50% 1,2 szélsõérték kapcsolóval be 6 helyzetátvétel 3 szélsõérték kapcsolóval be 7 Egység / frek. 4 Celsius fok 50 Hz 0 Fahrenheit 50 Hz 1 Celsius fok 60 Hz 2 Fahrenheit 60 Hz 3 1. Hárompont-szabályozónál -100 %. 2. Hárompont-léptetõszabályozónál a végrehajtótag pozíciója megmarad. 3. Az utoljára kiadott helyzet átlagértéke marad meg. 4. A tápfeszültség frekvenciája a beállítással meg kell, hogy egyezzen.

24 8. Konfigurálás 8.3 C113 - Soros illesztõegység Mûszercímek Cím Cím Cím Cím Paritás Paritás nincs 0 Paritás páratlan 1 Paritás páros 2 Átviteli sebesség 1200 Baud Baud Baud Baud 3 1. A 0-ás cím "Broadcoast-utalvány"-t jelent, lásd Soros illesztõegység leírás B

25 8. Konfigurálás 8.4 C211 - szélsõérték kapcsolóvalok es szélsõérték kapcsolóval Funkció nélkül 0 lk lk lk 3 3 lk 4 4 lk 5 5 lk 6 6 lk 7 7 lk es szélsõérték kapcsolóval lk ki 0 lk lk lk 3 3 lk 4 4 lk 5 5 lk 6 6 lk 7 7 lk 8 8 Bemenethez rendelt 1-es szélsõérték kapcsolóval 2-es szélsõérték kapcsolóval 1-es bemenet 1-es bemenet 0 1-es bemenet 2-es bemenet es bemenet 2 1-es bemenet 2 2-es bemenet 2 2-es bemenet 2 3 Szélsõérték kapcsolóval hiszterézise (X Sd ) 0 számjegy 0 1 számjegy 1 2 számjegy 2 4 számjegy 3 6 számjegy 4 8 számjegy 5 10 számjegy 6 16 számjegy 7 20 számjegy 8 1. Az X Sd /2 < AL feltételnek teljesülnie kell. 2. A 2-es bemenet csak lk7, lk8 szélsõérték kapcsolóval rendelhetõ össze A rámpafunkcióknál az lk1...lk6 szélsõérték kapcsolók a rámpaértékre (= aktuális alapjel) vonatkoznak.

26 8. Konfigurálás 8.5 C212 - szabályozómód, a kézi üzem reteszelés, Fuzzy-funkciók, 3-as kimenet 1 X 0 0 X Szabályozótípus 2 Szabályozó típus 1-es szabályozó kimenet 2-es szabályozó kimenet Kétpontszab.(fûtõ) O-funkció 0 Kétpontszab.(hûtõ) S-funkció 1 Hárompszab.(fût/hût) kapcsoló kapcsoló 2 Hárompszab.(fût/hût) csökkenõ karakterisztika 3 kapcsoló 3 Hárompszab.(fût/hût) kapcsoló emelkedõ karakterisztika 3 4 Hárompléptetõszab. nyitó záró 5 Folytonos szab. csökkenõ karakterisztika 3 6 Folytonos szab. emelkedõ karakterisztika 3 7 A kézi üzem reteszelése / Fuzzy-funkciók Kéziüzem reteszelve Fuzzy ki 0 Kéziüzem engedve Fuzzy ki 1 Kéziüzem reteszelve Fuzzy be 2 Kéziüzem engedve Fuzzy be 3 3-as bemenet - egységjel ma ma V V 3 3-as kimenet - funkció 3 Funkció nincs 0 1. szabályozókimenet 1 2. szabályozókimenet 2 1-es szélsõérték kapcsolóval 3 2-es szélsõérték kapcsolóval 4 1. gyári beállítás C212: 0000 állásos szabályozónál (K3) 6001 folytonos szabályozónál (K3) 2. A szabályozótípus megváltoztatásánál a szabályozóparamétereket le kell ellenõrizni. 3. Folytonos kimenet (3-as kimenet) esetén.

27 8. Konfigurálás 8.6 C213 - a kimenetek funkciói 1 X es kimenet - funkció (relé) Funkció nélkül 0 1. szabályozókimenet 1 2. szabályozókimenet 2 1-es szélsõérték kapcsolóval 3 2-es szélsõérték kapcsolóval 4 2-es kimenet - funkció (relé) Funkció nélkül 0 1. szabályozókimenet 1 2. szabályozókimenet 2 1-es szélsõérték kapcsolóval 3 2-es szélsõérték kapcsolóval 4 4-es kimenet - funkció (logikai kimenet) Funkció nélkül 0 1. szabályozókimenet 1 2. szabályozókimenet 2 1-es szélsõérték kapcsolóval 3 2-es szélsõérték kapcsolóval 4 5-ös kimenet - funkció (logikai kimenet) Funkció nélkül 0 1. szabályozókimenet 1 2. szabályozókimenet 2 1-es szélsõérték kapcsolóval 3 2-es szélsõérték kapcsolóval 4 1. A C213: gyári beállítása 1034 állásos kétpont-szabályozónál; 3400 folytonos szabályozónál.

28 8. Konfigurálás 8.7 SCL - egységjelskálázás Az értéktartomány kezdõértéke egységjelhez Példa: ma C Értéktartomány: , ,9 1 gyárilag: SCH - egységjel skálázás Az értéktartomány végértéke egységjelhez Példa: ma C Értéktartomány: , ,9 1 gyárilag: SPL - alapjelhatár Külsõ alapjeladásnál az alapjelhatár / kijelzés kezdete. Ennél a határnál alacsonyabb alapjelet a mûszer nem lesz fogad el, hanem az SPL értéke fog a kijelzõn villogni. Értéktartomány: , ,9 1 gyárilag: SPH - alapjelhatár Külsõ alapjeladásnál az alapjelhatár / kijelzés vége. Ennél a határnál magasabb alapjel megadása nem lesz elfogadva, hanem az SPH értéke fog a kijelzõn villogni. Értéktartomány: , ,9 1 gyárilag: OFFS - mértérték korrekció A mértérték korrekcióval egy mért értéket lehet egy fix értékhez felfelé vagy lefelé korrigálni. Példák: mért érték korrekció kijelzett érték 294,7 + 0, ,3-0, Pt nál és egységjelnél tizedesvesszõvel.

29 8. Konfigurálás 9.1 Optimalizálás Önoptimalizálás Az önoptimalizálás - funkció egy tiszta szoftver-funkcióegység, amely a szabályozóba van integrálva. Az önoptimalizálás egy speciális módszerrel megvizsgálja a szabályozott szakasz reakcióját egy helyzetugrásra. A szabályozott szakasz válaszából (mért érték) egy terjedelmes számolási algoritmussal kiszámolja a PID- vagy PI - szabályozó paramétereit és elraktározza õket. Ha egy hárompontszabályozót kell optimalizálni, akkor két független arányossági tartományt (Pb1, Pb2) állapit meg. Kapcsolóüzemû hárompontszabályozónál még a kapcsolási periódusidõ is kiszámolásra kerül. Az önoptimalizálás - i folyamat tetszés szerinti gyakorisággal megismételhetõ. Az önoptimalizálás két különbözõ módszerrel dolgozik, melyeket a startnál automatikusan a mért érték dinamikus állapotától és az alapjeltõl való távolságától függõen választ ki. Az önoptimalizálás a mért érték tetszés szerinti dinamikus helyzetébõl indítható. Ha az önoptimalizálás indításánál a mért érték és az alapjel több mint 10 %,akkor az önoptimalizálás folyamán szabályozási középérték körül túl nagy lengéseket kapunk. A szabályozási középérték úgy lesz megállapítva, hogy a mért érték lehetõleg ne lépje túl az alapjelet. Az alapjel és a mért érték közötti kis szabályozási eltérés esetén, pl. ha a szabályozási kör lengésben van, akkor ez a lengés az alapjel körül fog jelentkezni. A lengések szakaszadataiból történik a szabályozási paraméterek rt,dt,pb1,pb2,cy1,cy2 kiszámolása és ehhez a szabályozási szakaszhoz optimális szûrõkonstans, a mért érték szûréséhez megállapítva Fuzzy - logika A Fuzzy - Modul aktivizálásával mind a vezér-, mind a zavarelnyomási tényezõ javítható.

30 9. Optimalizálás 9.2 Az optimalizálás ellenõrzése A szabályozó optimális illeszkedését a szabályozott szakaszra lezárt szabályozási kör mellett indítási görbék felrajzolásával lehet leellenõrizni. Az alábbi diagramok példával szolgálnak a lehetséges hiányos beállításokra és azok kijavítására. Példaként itt PID - szabályozóhoz egy szabályozott szakasz vezérelnyomása látható. Ez az eljárásmód a szabályozó paraméterek beállítására persze más szabályozott szakaszra is alkalmazható.

31 10. Digitális bemenetek Kezelõfelõletreteszelés Kezelés a nyomógom-bokkal lehetséges Kezelés a nyomó gombokkal nem lehetséges. Síkreteszelés A paraméterezõ-, és a konfigurációs síkokba a belépés lehetséges Rámpastop Rámpa fut. Rámpa leállítva Alapjelátkapcsolás Az SP1 alapjel aktív. A megfelelõ értéket alapjelkijelzõ mutatja. A paraméterezõ-, konfigurációs-síkokba és konfigurációs a belépés nem lehetséges fejezet (Aktivált rámpánál!) Az SP2 alapjel aktív. A megfelelõ értéket az alapjelkijelzõ mutatja Paraméterátkapcsolás 1 Az 1-es paramétercsoport aktív. A 2-és paramétercsoport aktív. 1. A következõ paraméterek kerülnek átkapcsolásra: Pb1, Pb2, dt, rt, tt, Cy1, Cy2, HYS1, HYS2, Y0, Y1, Y2, df, rasd.

32 11. Rámpafunkciók 11 Rámpafunkció Megvalósítható emelkedõ vagy csökkenõ rámpafunkció. Ahogy a tápfeszültséget bekapcsolták az aktuális mért érték egyenlõ lesz a rámpa alapjellel és az alapjel a beállított meredekség szerint fut, amíg el nem éri az SP a rámpa végértéket. A rámpa végérték bekerül az alapjelbe. A rámpa végérték most az aktuális alapjel. WR - rámpa alapjel, SP - rámpa végérték tx a változtatás idõpontja. Amikor a rámpa végértéket elértük akkor a WR = SP. Magatartás érzékelõ-szakadásnál. Érzékelõ-szakadásnál a rámpafunkció megszakad. A kimenetek úgy viselkednek, mint méréstartomány túllépéskor (konfigurálható). Amikor a hiba megszûnik, a szabályozó az aktuális mért értéket felveszi, mint rámpa alapjelet és vezeti a rámpafunkciót tovább. Magatartás áramszünet esetén Amikor az áram visszatér, a szabályozó az aktuális mért értéket felveszi, mint rámpa alapjelet és a rámpafunkciót a beállított értékekkel folytatja. Magatartás kéziüzem alatt Kéziüzem alatt a rámpafunkció nem mûködik. Az automata üzembe való váltás után az aktuális mért értéket felveszi, mint rámpa alapjelet és a rámpafunkciót a beállított értékekkel folytatja. Rámpastop A rámpastop egy digitális bemeneten keresztül való aktiválása során a rámpafunkció megáll. Az alapjelkijelzõ villog. A rámpastop feloldása után a rámpafunkció a megállítás elõtti rámpa alapjeltõl folytatódik. Rámpa újraindítás A + EXIT gombkombinációval lehet a rámpát újraindítani.

33 12. Fûtõáram kijelzés / figyelés 12.1 Fûtõáram kijelzés / figyelés Áramváltó alkalmazásánál (átváltási arány 1:1000) lehet a fûtõáramot a 2-es bemeneten mérni és kijelezni. A bemenõjel tartomány ma AC- t tesz ki. A bemenõjelnek ,0 A kijelzési tartomány felel meg. A mûszert fûtõáram kijelzés ill. ellenõrzés funkcióra kell programozni (lásd típuskulcs). A megfelelõ konfigurációnál (konfigurációkód C111=XX10) fogja az alsó kijelzõ egy elöl álló "H" -val a mért értéket kijelezni. A fûtõáram mérése zárt fûtõkontaktusnál történik. Ha a fûtõkontaktus nyitott, akkor 5 s-os késleltetéssel történik az áram mérése és kijelzése Fûtõáram - ellenõrzés A fûtõáramnak egy határérték alul- vagy túllépését szélsõérték kapcsolókkal (lk7,lk8) lehet ellenõrizni. A fûtõáram - ellenõrzés konfigurálásával egyidejûleg az kúszó áramot is ellenõrizzük. Ez úgy néz ki mint egy lk7-es funkciójú szélsõérték kapcsolóval, 0 kapcsolási hiszterézissel és egy határértékkel amely a fûtõáram - ellenõrzéshez konfigurált szélsõérték kapcsolóval 1 százaléka.

34 13. PC-csatolás A szabályozó PC csatoló révén adatátviteli hálózatba köthetõ. Alkalmazások: - Folyamatmegjelenítés - Berendezés irányítás - Jegyzõkönyvezés A bus-rendszer Master-Slave elven mûködik. A Master PC max. 31 db szabályozót és egyéb mûszert (Slave) tud lekérdezni. A csatoló szabványos RS422, v. RS485 vonal. Adatátviteli protokoll: - MOD-Bus - J-Bus. Csatoló leírás: B kezelési utasítás A csatoló csak a gyártó mûhelyében építhetõ be.

Univerzális szabályozó. Kezelési leírás

Univerzális szabályozó. Kezelési leírás Univerzális szabályozó Kezelési leírás Olvassa el a kezelési utasítást mielõtt a mûszert üzembe helyezné, tartsa a egy mindenki számára elérhetõ helyen. Kérjük segítsen nekünk ezt e kezelési utasítást

Részletesebben

Typ 702050/0... Typ 702050/1... Typ 702050/2... JUMO itron 04 B. Mikroprocesszoros kompakt szabályozó. B 70.2050.0 Kezelési utasítás 01.

Typ 702050/0... Typ 702050/1... Typ 702050/2... JUMO itron 04 B. Mikroprocesszoros kompakt szabályozó. B 70.2050.0 Kezelési utasítás 01. Typ 702050/0..... Typ 702050/1..... Typ 702050/2..... JUMO itron 04 B Mikroprocesszoros kompakt szabályozó B 70.2050.0 Kezelési utasítás 01.05 Olvassa el ezt a kezelési utasítást a műszer beüzemelése előtt!

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó I905-HU2-02 OMRON Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ Általános célú kompakt frekvenciaváltó Tartalomjegyzék Általános bemutatás...................................................... 4 Mûszaki adatok,

Részletesebben

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer Használati útmutató METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer 3-349-207-52 8/12.11 3 4 5 6 1 (LCD) kijelzõ

Részletesebben

LRR 1-50 LRR 1-51. GESTRA Steam Systems. Kezelési utasítás 819294-00. Magyar. LRR 1-50 vezetőképesség szabályozó LRR 1-51 vezetőképesség szabályozó

LRR 1-50 LRR 1-51. GESTRA Steam Systems. Kezelési utasítás 819294-00. Magyar. LRR 1-50 vezetőképesség szabályozó LRR 1-51 vezetőképesség szabályozó GESTRA GESTRA Steam Systems LRR 1-50 LRR 1-51 HU Magyar Kezelési utasítás 819294-00 LRR 1-50 vezetőképesség szabályozó LRR 1-51 vezetőképesség szabályozó Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók Oldal Rendeltetésszerű

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv Érvényes: 2006. októbertôl P TARTALOM FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 4 Soros vonali kommunikáció... 4 A soros vonali kábel hossza... 4 Programozó terminál

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST Kiadás 08.013 610.0060.77.000 Eredeti üzemeltetési utasítások Angol Üzemeltetési útmutató FC4 FC4...-1ST Tartalomjegyzék 1 Szerkezeti méretek áttekintése... 4 Az utasításról... 5.1 Az iratok megőrzése...

Részletesebben

HygroMatik Működési leírás Vezérlések. Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS

HygroMatik Működési leírás Vezérlések. Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS HygroMatik Működési leírás Vezérlések Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS 1 1. Bevezetés 5. 1.1 Nyomdai megjelölések 5 1.2 Dokumentáció 5 1.3 Rendeltetésszerű használat 6 2 Biztonsági utasítások 7 2.1

Részletesebben

E5CN/E5CN-U (48 x 48 mm)

E5CN/E5CN-U (48 x 48 mm) Általános célú digitális hőmérsékletszabályozó E5N/E5N-U (48 x 48 mm) Új 48 x 48 mm-es általános célú hőmérsékletszabályozó továbbfejlesztett funkciókkal és teljesítménnyel. Továbbfejlesztett kijelzési

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

Fordulatszám-/sebességmérõ

Fordulatszám-/sebességmérõ Fordulatszám-/sebességmérõ Jól látható inverz LCD kijelzõ 2 színû (piros és zöld) háttérmegvilágítással Kontaktus, NPN, PNP, vagy feszültségbemenet. Egyszerû beállítás az elõlapon elhelyezkedõ nyomógombok

Részletesebben

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató Tartalom

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw

Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw ACS 400 frekvenciaváltó Felhasználói kézikönyv 3AFY 64036947 R0125 HU Érvényes: 1998.09.15-től copyright ABB Kft. 1999 Biztonságtechnikai

Részletesebben

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék Beépítési útmutató ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1 1.1 Fontos biztonsági és termékinformációk....................... 2 2.0 Beépítés... 5 2.1 Mielőtt

Részletesebben

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG IF-modul SSM SBM AUX

Részletesebben

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére UNIFLOW-100 Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére Műszerkönyv Process Control Kft. H -1091 Budapest Haller

Részletesebben

GR100. Több csatornás univerzális adatgyűjtő. Kezelési Útmutató. Ver. 1.0

GR100. Több csatornás univerzális adatgyűjtő. Kezelési Útmutató. Ver. 1.0 GR100 Több csatornás univerzális adatgyűjtő Kezelési Útmutató Ver. 1.0 1 Tartalomjegyzék A telepítés előtt 1.1 Doboz tartalmának ellenőrzése 4. oldal 1.2 Biztonsági előírások 4. oldal 2.1 Telepítés helye

Részletesebben

Hungary. Multifunkciós digitális termosztát H U TER-9

Hungary. Multifunkciós digitális termosztát H U TER-9 Hungary Multifunkciós digitális termosztát TER-9 H U Tartalom Figyelmeztetés... 3 Jellemzők... 4 Technikai adatok... 5 Az eszköz részei... 6 Szimbólumok, Bekötés, TC, TZ típusú hőérzékelők... 8 Üzemmódok

Részletesebben

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive MSI 100 inverter MasterDrive 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 5 1.1 Biztonság meghatározása 5 1.2 Figyelmeztető jelzések 5 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés

Részletesebben

Dixell Kezelési utasítás 1592019000 XEV12D KI/BEKAPCSOLÓ ELEKTRONIKUS ADAGOLÓSZELEP VEZÉRLŐK

Dixell Kezelési utasítás 1592019000 XEV12D KI/BEKAPCSOLÓ ELEKTRONIKUS ADAGOLÓSZELEP VEZÉRLŐK XEV12D KI/BEKAPCSOLÓ ELEKTRONIKUS ADAGOLÓSZELEP VEZÉRLŐK 1. Általános figyelmeztetés 2 2. Általános leírás 2 3. Szabályozás 3 4. Előlap 5 5. Felhasználói interfész 6 6. Paraméterek 7 7. Digitális inputok

Részletesebben

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató COMPUTHERM Q7RF vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát Új szoftverrel! Kezelési útmutató A készülék használatának legfontosabb mozzanatait videobemutatónkon is megtekintheti

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás HU 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv Copyright 2001 Detection Systems, Inc. 08/01 AddressiFire 255 DS9400M(V2.03) Telepítői Kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Figyelmeztetések...6

Részletesebben

VLT 2800 sorozat. Tartalom. Gyors beüzemelési segédlet 3. A VLT 2800 ismertetése 5. Programozás 10. Installálás 61

VLT 2800 sorozat. Tartalom. Gyors beüzemelési segédlet 3. A VLT 2800 ismertetése 5. Programozás 10. Installálás 61 Tartalom Gyors beüzemelési segédlet 3 Általános figyelmeztetés 3 Mechanikus szerelés 3 Elektromos telepítés, hálózat 3 Villamos csatlakoztatás, vezérlőkábelek 3 Programozás 3 Motorindítás 4 Biztonsági

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben