MAGYARORSZÁG POLITIKAI KOCKÁZATI INDEXE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG POLITIKAI KOCKÁZATI INDEXE 2008-2009"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG POLITIKAI KOCKÁZATI INDEXE Kockázatelemzés és politikai előrejelzés június 3.

2 2 Tartalomjegyzék 1. ÖSSZEFOGLALÓ MI A POLITIKAI KOCKÁZATI INDEX? A PRI ÖSSZETEVŐI A PRI ÉRTÉKE BEN MÓDSZERTAN ALAPELVEK SZEMPONTOK KIVÁLASZTÁSA A MEGFELELŐ SÚLYOK ÉS ALINDEX-ÉRTÉKEK KIVÁLASZTÁSA A PRI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA KUTATÓINTÉZETEK ÉS MÁS SZERVEZETEK ADATAI NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK ÉS A PRI-INDEX ALINDEXEK JOGBIZTONSÁG PROGNÓZIS BÍRÓSÁGOK A KÖZPONTI RENDELETALKOTÁS TÖRVÉNYEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ALKOTMÁNYOS AGGÁLYOK A VÁLASZTÁSI RENDSZERREL KAPCSOLATBAN STABILITÁS PROGNÓZIS A KORMÁNY STABILITÁSA HONVÉDELEM, TERRORFENYEGETETTSÉG KÖZBIZTONSÁG MÓDOSÍTÓ FAKTOROK... 40

3 SAJTÓ- ÉS SZÓLÁSSZABADSÁG JOGI SZABÁLYOZÁS KÖZSZOLGÁLATI MÉDIUMOK: VEZETÉS ÉS FÜGGETLENSÉG A MÉDIAFOGYASZTÁSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSA A MAGYAR MÉDIAPIAC NEMZETKÖZI MEGÍTÉLÉSE KORRUPCIÓ PROGNÓZIS KORRUPCIÓ AZ ÁLLAMIGAZGATÁSBAN ÉS A POLITIKÁBAN KORRUPCIÓ A MAGÁNGAZDASÁGBAN KORRUPCIÓ A NYILVÁNOSSÁGBAN KORRUPCIÓS ÜGYEK A RÉGIÓBAN KORRUPCIÓ A TÉNYADATOKBAN KORRUPCIÓ ÉS A JOGSZABÁLYOK IDEGENELLENESSÉG ÉS ELŐÍTÉLETESSÉG PROGNÓZIS RADIKÁLIS TENDENCIÁK CIGÁNYELLENESSÉG ANTISZEMITIZMUS IDEGENELLENESSÉG KORSZERŰ ÁLLAM A KÖZIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ARÁNYA KORMÁNYÁTALAKÍTÁSOK ÉS FOLYTONOSSÁG E-KÖZIGAZGATÁS AZ ÚJ KORMÁNY ÉS A KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKÍTÁSA JÖVŐKÉP: A FIDESZ ELKÉPZELÉSEI AZ ÁLLAMIGAZGATÁS ÁTALAKÍTÁSÁRA ÁLLAM ÉS GAZDASÁG PROGNÓZIS ÁLLAMI ÚJRAELOSZTÁS AZ ÁLLAMI VAGYON NAGYSÁGA SZABADSÁG A GAZDASÁGBAN... 85

4 4 1. ÖSSZEFOGLALÓ 1.1. Mi a politikai kockázati index? A politikai kockázati index (Political Risk Index PRI) egy ország politikai-társadalmi stabilitásának 100 pontos skálán elhelyezett mutatója. Csökkenő politikai kockázat Nagyon magas 0-19 Magas Közepes Alacsony Nagyon alacsony Az évente közzétett érték megbízható összegzése a vizsgált ország stabilitását és a gazdasági fejlődést és az üzleti környezetet meghatározó legfőbb társadalmi-politikai összetevőknek. Az országról átfogó képet nyújtó politikai kockázati index különösen a külföldi befektetők számára szolgáltat fontos információt, de nem kormányzati intézmények, politikusok és kormányzati intézmények képviselői is hasznát vehetik. Az egyes szakterületek alapos vizsgálata alapján összeállított mutatóhoz minden évben részletes elemzés is készül A PRI összetevői A Political Capital az index meghatározásához speciális, bármely ország esetében alkalmazható módszertant dolgozott ki. A szakértői csoport a politikai kockázati index összetevőjeként hét alindexet különített el. PRI Jogbiztonság Stabilitás Korrupció Sajtó- és szólásszabadság Idegenellenesség Korszerű állam Állam és gazdaság Az egyes alindexek különböző súllyal határozzák meg a végső PRI értékeket. A súlyozást a Political Capital szakértői alakították ki. ALINDEX NEVE A PRI alindexei és súlyozásuk PRI SZÁMÍTÁSAKOR FIGYELEMBE VETT SÚLY Jogbiztonság 17,5% Stabilitás 17,3% Sajtó- és szólásszabadság 11,8% Korrupció 16,0% Idegenellenesség és előítéletesség 6,7% Korszerű állam 15,4% Állam és gazdaság 15,3%

5 5 A Political Capital elsőként a 2003-as évről adott ki PRI-indexet. A skála kialakítása és megbízhatóságának garantálása érdekében a szakértők az első alkalommal nemcsak az adott évet, hanem az 1999 és 2003 közötti időszak változásait is vizsgálták. Az öt év tapasztalatai alapján kialakított módszertan szolgált alapul a legutóbbi PRI-értékek meghatározásakor is. Indexünket és módszertanunkat, az eredeti keretek megtartásával 2009-ben három irányban fejlesztettük tovább: Jelenlegi indexünk publikálásakor nemcsak a 2008-as évet tekintettük át, hanem a 2009-es év legutóbbi eseményeit is, és egyes esetekben 2009-es adatokat is alkalmaztunk. A módosítás oka volt, hogy a válság nyomán annyira felgyorsultak nemcsak a gazdasági, hanem a társadalmi-politikai folyamatok is, hogy a politikai kockázat aktuális szintjének meghatározásához nem bizonyult elegendőnek csupán a 2008-as események és politikai tendenciák vizsgálata. Az index értéke eddig is legalább annyira tükrözte a jelen politikai helyzet jellemzőit, mint a múltbeli események hatásait, 2009-ben ugyanakkor a szöveges elemzésben is nagyobb hangsúlyt fektettünk a jelen politikai helyzet alapján várható fejlemények és kilátások értékelésére. Az elkövetkező években az elemzés nem a megelőző, hanem az adott év évszámának megjelölésével jelenik meg. Ebben az évben az egyes alindexek által megragadott dimenziókban régiós összehasonlításokat is végeztünk, kvalitatív és kvantitatív szempontból egyaránt. Ezek ugyanakkor inkább a régiós kitekintést szolgálják, és nem jelennek meg az index számszerű értékében A PRI értéke ben Az egyes alindexek es értékei alapján a Political Capital Institute szakértői összeállították Magyarország politikai kockázati indexét. A PRI évi értéke és változása az előző évhez képest Alindex PRI es érték PRI 2007-es érték Jogbiztonság 66 (-2) 68 Stabilitás 60 (-6) 66 Sajtó- és szólásszabadság 61 (-2) 63 Korrupció 56 (-2) 58 Idegenellenesség és előítéletesség 60 (-4) 64 Korszerű állam Állam és gazdaság 71 (+2) 69 POLITIKAI KOCKÁZATI INDEX 64 (-2) 66 Ennek alapján Magyarország jelenleg is alacsony kockázattal rendelkező ország, ugyanakkor jelentősen megközelítette a közepes kockázati tartományt. Magyarország Nagyon magas 0-19 Magas Közepes Alacsony Nagyon alacsony

6 6 2. MÓDSZERTAN 2.1. Alapelvek A Political Risk Index értékének meghatározásánál olyan módszertan kialakítására törekedtünk, mely egyszerre veszi figyelembe az elemzők által összegyűjtött, számszerű értékeket tartalmazó adatsorokat és a politikai szakértők véleményét. A komplex politikai folyamatok nem írhatók le puszta számsorok segítségével, a politikai kockázat meghatározásához szükség van a terület szakértőinek mérlegelésére is. Több szakértő ítéleteinek együttes alkalmazása és a számsorok alapján kialakított értékek figyelembe vétele kizárja annak lehetőségét, hogy a PRI értékét szubjektív, önkényes ítéletek és szórványos benyomások határozzák meg. A Political Risk Index olyan módszertan alapján készül, ami hosszú távon lehetővé teszi az egyes évek összehasonlíthatóságát, és a változások mértékének pontos becslését. A módszer a számszerű adatokat és a szakértők véleményét egyaránt figyelembe veszi. A politikai kockázat megállapításakor a helyi sajátosságok figyelembevételével törekedtünk a megfelelő szempontok kiválasztására, a szempontokhoz rendelt értékek megállapítására és az optimális súlyok megtalálására. A 0-tól 100-ig terjedő skála használata bizonyult a legcélszerűbbnek, amely szerint a 0 jelenti a legnagyobb, a 100 a legkisebb kockázatot. A skála megfordításával a szakterület hagyományaihoz is hűek maradtunk: a legtöbb politikai kockázatbecsléssel foglalkozó szervezet (ld. később) is ilyen számozási elvet követ. Nagyon magas kockázat Magas kockázat Közepes kockázat Alacsony kockázat Nagyon alacsony kockázat Kockázati sávok az index pontszámaiban 0 19 pont pont pont pont pont Olyan matematikai programot készítettünk, amely hatékonyan segíti az alindex szakértőit döntésükben, a kapott alindexek értékeinek megfelelő súlyozásával pedig évről évre következetesen és egyértelműen meghatározható az ország politikai kockázata Szempontok kiválasztása A politikai kockázat meghatározásakor figyelembe vett szempontok tehát az alindexek kiválasztását a Political Capital Institute elemzői végezték el. A szempontokat az elemzők az alábbiakban határozták meg: Jogbiztonság Stabilitás Sajtó- és szólásszabadság Állam és gazdaság Korrupció Idegenellenesség és előítéletesség Korszerű állam A PRI éves értékeinek összehasonlíthatóságát többek között az összetevők állandósága biztosítja. Így a szempontok ben sem módosultak a korábbi évekhez képest.

7 A megfelelő súlyok és alindex-értékek kiválasztása Módszerünk alapján a szakértők által adott alindex és PRI becslések, illetve a kialakított súlyok felhasználásával meghatároztuk az alindex-értékeket és a súlyokat. Optimalizálási programcsomagunk (GAMS) segítségével olyan függvényt találtunk, amely legjobban közelíti a politikai kockázatokat és a becsült súlyokat. Ennek alapján felállítottunk egy modellt, amellyel a PRI értékei a továbbiakban is megbízhatóan kiszámolhatók. A szempontok értékelését a Political Capital Institute szakértői az adott évekről összegyűjtött információk alapján végezték. A PRI értékére, valamint az alindexek súlyára és értékére vonatkozó becsléseket a Political Capital Institute elemzői szolgáltatták. Az optimalizáló program megírása során a cél az volt, hogy a statisztikai adatok alapján kapott és a szakértői becslésekből született számok különbségének, valamint az új súlyok és az átlagolt súlyok különbségének négyzetösszege (megfelelően súlyozva) minimális legyen. A feladatot a GAMS optimalizáló szoftverrel megoldva megkaptuk a keresett paramétereket. Az így kiszámolt PRI értékeket kerekítve kaptuk meg a Political Capital Politikai Kockázati Indexét (PC PRI). Ezután minden alindex esetében megkerestük azt a lineáris függvényt, amely az adott alindex szempontjából releváns adatok éves értékeiből kiindulva a legjobban közelíti az alindex idősorát. Ezt a függvényt alkalmaztuk a es adatokra, így minden alindexre kaptunk egy (tisztán a számszerűsíthető adatokra épülő) javaslatot. A végső súlyok (melyeken 2009-ben sem változtattunk): Az egyes alindexek súlyozása a PRI indexhez viszonyítva ALINDEX NEVE PRI SZÁMÍTÁSAKOR FIGYELEMBE VETT SÚLY Jogbiztonság 17,5% Stabilitás 17,3% Sajtó- és szólásszabadság 11,8% Korrupció 16,0% Idegenellenesség és előítéletesség 6,7% Korszerű állam 15,4% Állam és gazdaság 15,3%

8 A PRI értékének meghatározása A PRI végső értékét a teljes mérőszámot alkotó hét alindex súlyozott átlaga adja. Az alindexsúlyok értékét a Political Capital elemzői határozták meg. Az egyes alindex-értékek is több elemből tevődnek össze, melyeket jelentőségüknek megfelelően vettünk figyelembe. A számokban mérhető, kemény adatokat statisztikai módszerekkel dolgoztuk fel (számolt PRI), míg a kevésbé mérhető jelenségek értékelését elemzőink a rendelkezésre álló információk alapján határozták meg (becsült PRI). A mért és becsült részeredmények együttes figyelembevételével határoztuk meg az egyes alindexek értékét. Ehhez egy matematikai optimalizáló szoftvert, az ún. GAMS programcsomagot használtuk. Az elemzők a GAMS-érték ismeretében véglegesítették az alindex-értékeket, melyeknek (az előző években rögzített súlyokkal számolt) átlaga adta a PRI értékét. Az így kapott értékeket kerekítve kaptuk meg a Political Capital Politikai Kockázati Indexét (PC PRI). A PRI módszertanának összefoglalója A PRI módszertana Számszerű adatok Szakértői becslések Számolt PRI Becsült PRI GAMS optimalizáló szoftver PC PRI Szakértői súlyok A fenti módszerrel az alábbi alindex- és PRI-értékeket kaptuk ( ): Az alindexek és a végleges PRI pontszámok értékei az utóbbi években Jogbiztonság Stabilitás Sajtóés szólásszabadság Korrupció Idegenellenesség és előítéletesség Korszerű állam Állam és gazdaság PRI

9 Rendkívüli politikai események: módosító faktorok Annak érdekében, hogy számítási modellünk megváltozott politikai környezetben is képes legyen a kockázatok pontos becslésére, modellünket 2006-ban továbbfejlesztettük, beleépítve a nehezen számszerűsíthető, de a stabilitás szempontjából kiemelkedő jelentőségű faktorokat is. A 2006-os évben bevezetett módszertani változtatás lényege, hogy a PRI stabilitás alindexét (a legnagyobb súllyal latba eső alindexet) korrigáltuk az úgynevezett módosító faktorok értékével. A módosító faktorokat és a hozzájuk tartozó értéket a Political Capital elemzői határozták meg. Amennyiben a módosító faktorok között szereplő rendkívüli események az adott évben bekövetkeznek, a hozzájuk tartozó pontértéket levonjuk a (számolt és a becsült érték átlagolásával kapott) stabilitás alindexből. A módosító faktorok értékét az egyes elemzők által az adott alesetekhez rendelt pontszámok átlagolása alapján kaptuk. A módosító faktorok és a faktorok alesetei Módosító faktor Alesetek 1. Természeti katasztrófák és egyéb váratlan események 2. A kormány stabilitásának közjogi tényezői 3. Politikai erőszak és illegális tiltakozás 4. Rendkívüli jogi helyzet kinyilvánítása Természeti katasztrófa emberáldozat nélkül Természeti katasztrófa emberáldozattal Közlekedési katasztrófa emberáldozattal Kormány maradását eredményező bizalmi szavazás Kormányváltást eredményező bizalmi szavazás Konstruktív bizalmatlansági indítvány, kormányváltás nélkül Konstruktív bizalmatlansági indítvány, kormányváltással Miniszterelnök ciklus vége előtti lemondása Előrehozott választás Kisebbségi kormányzás Rendszeres és jelentős illegális tiltakozások Illegális tiltakozások, erőszakos cselekményekkel Illegális tiltakozások emberi áldozatokkal Emberéletet követelő terrorcselekmény Hadiállapot Rendkívüli állapot Szükségállapot

10 Kutatóintézetek és más szervezetek adatai A es PRI-értékek meghatározásakor ahogy a korábbi években is számos kutatóintézet és szervezet adatait felhasználtuk mind az elemzés, mind a konkrét számértékek meghatározása során. Az alábbiakban felsoroljuk azon kutatóintézeteket, szervezeteket, melyek forrásul szolgáltak elemzéseinkhez. AGB Hungary Anti-Deflamation League (ADL) Antikorrupciós Koordinációs Testület Állami Számvevőszék Átlátható Állam Civil Kezdeményezés Amnesty International Complex jogtár Elektronikus Kormányzat Központ Ernst & Young Eurobarometer Eurostat European Social Survey Freedom House Gallup Intézet Gazdaságkutató Intézet (GKI) Heritage Foundation Honvédelmi Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Központi Statisztikai Hivatal Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Magyar Köztársaság Bíróságai Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyar Köztársaság Ügyészsége Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Magyar Terjesztő-ellenőrző Szövetség (MATESZ) Medián Közvélemény-és Piackutató Intézet Medián Webaudit MTA Szociológiai Intézet Nemzetbiztonsági Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda Nézőpont Intézet Országos Kriminológiai Intézet Országos Rádió és Televízió Testület Országos Rendőrfőkapitányság Önkormányzati Minisztérium Pénzügyminisztérium (költségvetési törvények) Publicus Intézet Reporters Sans Frontiéres Századvég Alapítvány Szonda Ipsos Tárki Társadalomkutatási Intézet

11 11 Társaság a Szabadságjogokért Transparency International World Bank 2.7. Nemzetközi tapasztalatok és a PRI-index Nemzetközi példák 1 azt mutatják, hogy minden kockázati index számításakor legyen szó pénzügyi, gazdasági vagy politikai kockázatról a kutatók előre meghatározott szempontokat értékelnek, a szempontok szerinti kockázathoz számot rendelve kapják az alindex-értékeket, majd ezeket megfelelő súlyokkal szorozva kapják a végső kockázatot. A politikai rizikószámítással foglalkozó intézetek gyakorlata azonban jelentősen eltér a tekintetben, hogy milyen típusú adatokat használnak a végleges kockázati index meghatározásához. Egyes intézetek kizárólag szakértői becsléseket (például diplomaták, politikai szakértők, gazdasági szakemberek ítéletei), más intézetek inkább számszerű adatokat (statisztikák, gazdasági mérőszámok stb.) alkalmaznak a politikai kockázat meghatározásához. Az indexek kiszámításának részletes módszertanát az intézetek rendszerint nem hozzák nyilvánosságra. A legtöbbet hivatkozott országkockázati indexek (ld. a 7. táblázatot) között azonban nem találunk olyat, amelynek meghatározását az adott intézet kizárólag számszerű adatok alapján végezte volna el. Ennek oka, hogy mivel azonos számértékek mögött gyakran eltérő jelentőségű folyamatok húzódnak meg, az országkockázat meghatározásához elengedhetetlen a szakértők közreműködése, akik a változásokat tartalmi szempontból értékelik és értelmezik. Nem mindegy például, hogy egy jogszabály-módosítás a választási törvényt, a költségvetési törvényt vagy a filmtörvényt érinti, és az sem, hogy a módosítás milyen mélységű ezek a szempontok azonban a törvénymódosítások statisztikáiban nem jelennek meg. A szakértői ítéletek tehát nem csökkentik, hanem éppen ellenkezőleg, növelik az index megbízhatóságát és használhatóságát. Számottevő különbségeket mutatnak az egyes intézetek országkockázati indexei a tekintetben is, hogy a világ országainak milyen széles körére terjesztik ki vizsgálataikat, hány országra vonatkozóan határozzák meg a kockázat szintjét. Általános tendencia ugyanis, hogy minél több országra terjed ki a politikai rizikó vizsgálata, annál kevésbé érzékeny a besorolás az adott országban végbemenő finomabb változásokra, mivel ez esetben a politikai stabilitás szempontjából szélsőséges minősítésű országok is összehasonlítás alapjául szolgálnak 2. 1 Ilan Alon, Matthew A. Martin: A normative model of macro political risk assessment (Multinational Business Review/Fall 1998); Claude B. Erb, Campbell R. Havey, Tadas E. Viskanta: Political Risk, Economic Risk, and Financial Risk (Financial Analysts Journal, November/December 1996) 2 A legtöbb országot vizsgáló ICRG esetében például olyan tényezők képezik a részét a politikai rizikóindexnek, mint a hadsereg részvétele a politikában, a polgárháború, illetve az egyház szerepe az állam irányításában, melyek a nyugati, demokratikus országok többségének megítélésénél nem tekinthetőek releváns szempontnak.

12 12 Lista a legfőbb politikai indexekről és módszertanukról Szervezet neve A politikai rizikóindex értéktartománya Vizsgált országok száma Módszertan Business Environment Risk Intelligence (100: legalacsonyabb kockázat) 50 Kvalitatív 3. szakértők értékelik az egyes országokat 10 szempont szerint. International Country Risk Guide 0-50 (50: legalacsonyabb kockázat) 140 Vegyes, inkább kvalitatív. A 12 szempont mentén történő politikai rizikóbecsléseket a rendelkezésre álló információk szubjektív értékelésére alapozzák. Political Risk Services (Coplin-O Leary) A + -D (A+: legalacsonyabb kockázat) 100 Vegyes. Három politikai vonatkozású rizikófaktorukat a rendelkezésre álló adatok és becslések együttes figyelembevételével alakítják ki. Economist Intelligence Unit Risk Services A-E, (100: legmagasabb kockázat) 100 Vegyes. A szakértők kvantitatív és kvalitatív szempontok szerinti válaszai révén alkotnak képet az adott ország politikai stabilitásáról és számszerűsítik azt. Eurasia Group (A Price Waterhouse Coopers) (100: legalacsonyabb kockázat) n.a Vegyes: a politikai stabilitás megállapítására kvantitatív és kvalitatív adatokat is felhasználnak. Az index kiszámításában hosszú távú (strukturális) és rövid távú (átmeneti) indikátorokat is felhasználnak. A Political Capital Institute egy olyan módszert fejlesztett ki, mely számszerű adatsorokat és szakértők véleményét egyaránt figyelembe veszi, és amely érzékeny a hazai politikai élet legapróbb rezdüléseire is. A PC PRI jóval részletesebb áttekintést ad a politikai stabilitásról, mint a nemzetközi intézetek mérőszámai, melyek csak széles, globális kontextusban értelmezhetőek, és elsősorban a kiugró, nemzetközi szinten is jelentős változásokat veszik figyelembe. A országot minősítő intézetek mérőszámainak fő célja, hogy egy adott pillanatban, egy távolabbi perspektívából áttekintést adjon az országok egymáshoz viszonyított kockázati állapotáról. A Political Capital országkockázati indexe ezzel szemben egyetlen állam, Magyarország társadalmi-politikai folyamatait mutatja be részletes és mélyreható elemzéseken keresztül, ami így kiválóan használható az üzleti szereplők számára is. 3 Kvalitatív módszernek nevezzük a táblázatban a szakértői ítéletekre alapozó módszert, mivel bár ez is számszerű értékelést eredményez, a számokban nem a kemény adatok, hanem szubjektív mérlegelés tükröződik.

13 JOGBIZTONSÁG 3. ALINDEXEK A JOGBIZTONSÁG alindex értéke ben: 66 (-2) A jogbiztonság alindex számszerű bázisának meghatározásához (számolt PRI) a bíróságok ügyintézési idejét, a törvénymódosítások számát, a rendeleti jogalkotás és a törvényalkotás arányát, az Alkotmánybíróság által megsemmisített törvények és a mulasztásos alkotmánysértések arányát vettük figyelembe Prognózis A bírósági rendszer reformra szorul az átláthatóság, a belső teljesítménymérés, a képzés, a továbbképzés, illetve az előmeneteli gyakorlat területén. Ez a feladat ugyanakkor csak a Legfelsőbb Bíróság új elnökének megbízatásával kezdődhet meg, az új elnök megválasztásának elhúzódása nemcsak a bíróságokba vetett bizalmat erodálhatja, de további működési zavarokat is okozhat a szervezetrendszerben. Az Alkotmánybíróság működésére nézve fenyegetést jelent, hogy 11-ről 9 főre olvadt a testület létszáma, ami a teljesítménycsökkenés mellett azt is jelenti, hogy két további tag akadályoztatása esetén már működésképtelenné válik a testület. Mivel az Alkotmánybíróság döntései sok esetben egy vagy két szavazaton múlnak, a két új tag megválasztása (melyre már várhatóan új parlamenti viszonyok között kerül sor, amikor a Fidesz akár meg is szerezheti a parlamenti helyek 2/3-át), alapvetően határozhatja meg az Alkotmánybíróság döntéseit. A polgári perrendtartás január 1. napjától hatályos módosítása értelmében a jelenlegi 200 ezer helyett 1 millió forintra emelkedik a kötelező fizetési meghagyásos eljárások értékhatára. Tekintettel arra, hogy az egymillió forint alatti értékért indított perek teszik ki az összes polgári per több mint egyharmadát, és ezen eljárások peren kívül és egyszerűbb szabályok alapján zajlanak, jelentős javulás várható az ügyintézési határidőkben, és ezek az ügyek jelentősen felgyorsulnak a jövőben. Tovább apaszthatja az ügyek számát az a módosítás, amely alapján a jövőben a gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitáiban a pereskedés előtt meg kell kísérelniük a megegyezést. A jogbiztonság szempontjából pozitív tendenciaként értékelhető, hogy az elektronikus eljárások bevezetésével a nagy ügyforgalommal rendelkező területeken (kisebb értékű perek, cégeljárás) az ügyterhek várhatóan csökkennek. Ezek a hatások azonban csak a közeljövőben éreztetik jelentősen hatásukat. A közigazgatási eljárási törvény (Ket.) első, átfogó módosítása 2009-es hatálybalépésétől szinte minden állampolgárt érint, ugyanis a Ket. a személyi igazolvány igénylésétől az építésügyig az élet minden területére kiterjed. A módosítás nyomán bővülhet az elektronikus ügyintézés lehetősége, csökkentve ezzel az ügyfelek adminisztratív terheit. A kapcsolódó jogszabályok módosításával egységesülhetnek a közigazgatási részeljárások.

14 Bíróságok Az elmúlt év az elektronikus bírósági rendszer többlépcsős kiépítési folyamatában, a cégbírósági eljárás területén jelentős előrelépést hozott. A cégnyilvánosságról szóló törvény módosítása értelmében 2008 közepétől a kérelmek és céginformáció-kérések kizárólagosan elektronikusan történhetnek, az elintézési határidő így 1 munkaórára csökkent. Ezzel a vonatkozó szabályozás következetesen hozzájárult ahhoz, hogy a magyarországi cégalapítás ideje, költségigénye, valamint a szabályozás kiszámíthatósága a jogbiztonságnak és a közösségi elvárásoknak is megfeleljen. 4 Az új szabályozás a cégbírókra nehezedő munkaterhet is jelentősen enyhíti, nemcsak a kérelmek kitöltését és feldolgozását segítő számítógépes program révén, hanem azzal is, hogy az egyszerűsített eljárások esetében a feltétlenül szükséges minimumra csökkentette a benyújtandó okiratokat, és bővítette a titkári hatáskört. Kérdéses azonban, hogy a gyakran csupán technikai teendők elvégzésére korlátozódó bírói, titkári tevékenység, valamint az egyórás bejegyzés időkorlátja nem válik-e a jogbiztonságot korlátozó tényezővé. Beérkezett helyi ügyek Beérkezett fellebbezés Elsőfokú és fellebbezett ügyek ( ) 5 Elintézett helyi ügyek Elintézett fellebbezési ügyek Folyamatban lévő helyi ügyek Folyamatban lévő fellebbezési ügyek Forrás: A helyi bíróságokhoz beérkezett ügyek száma a statisztikák szerint a korábbi évekhez képest további csökkenést mutat, ami talán arra is utal, hogy az elmúlt években bevezetett alternatív megoldások a jogkeresők számára ismertté és szélesebb körben alkalmazottá váltak. A helyi szintű döntésekkel szembeni fellebbezések beérkezett ügyekhez viszonyított csökkenése, valamint a fellebbezések feldolgozottságának aránya kedvező képet mutat, a folyamatban maradó ügyek számának és arányának növekedése azonban azt jelzi, hogy a bírósági szervezetrendszer átalakításának és az ügyhátralék ledolgozásának kérdését még nem tekinthetjük lezártnak. A év I. félévének ügytípusok szerinti eredményei azt jelzik, hogy a gazdasági és polgári ügyek száma jelentősen megemelkedett az előző félév azonos adataihoz képest, azonban ez az ügyek feldolgozottságának arányára (a befejezett és beérkezett ügyek arányát) nem volt 4 Az elektronikus cégbírósági ügyintézés alapját az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer (OCCR) képezi, amely az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, valamint az ország 20 cégbíróságát egységes számítógépes rendszerbe foglalja. Azzal pedig, hogy a Cégközlöny is kizárólagosan elektronikus formában jelenik meg a jövőben, nincs akadálya annak sem, hogy cégek iratai a korábbiakhoz képest szélesebb körben elérhetők legyenek.

15 15 számottevő hatással, a gazdasági perek esetében pedig ez az arány kifejezetten kedvezően alakult. Ügyforgalom a helyi bíróságoknál I. félév 6 (ügytípusonként) I. félév Beérkezett Befejezett Folyamatban lévő Büntető Gazdasági Munkaügyi Polgári Összesen Forrás: Ügyforgalom a helyi bíróságoknál I. félév (ügytípusonként) I. félév Beérkezett Befejezett Folyamatban lévő Büntető Gazdasági Munkaügyi Polgári Összesen Forrás: A 2008-as és a 2009-es év sem a bíróság felső vezetésének kérdése, sem a mind halaszthatatlanabbá váló bírósági reform elindítása terén nem hozott megnyugtató eredményt. Lomnici Zoltán főbírói mandátuma 2008 júniusában lejárt, így az LB és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöki posztja betöltetlen maradt, aminek a bírói szervezetre gyakorolt hatása egyértelműen demoralizáló. Kétségtelen az is, hogy a bírósági rendszer reformra szorul az átláthatóság, a belső teljesítménymérés, a képzés, a továbbképzés, illetve az előmeneteli gyakorlat területén, azonban mindaddig, amíg a köztársasági elnök által jelölt személyeket az Országgyűlés kétharmados többsége nem szavazza meg, 7 illetőleg a köztársasági elnök nem tud olyan jelöltet állítani, akit a képviselők megfelelő arányban támogatni tudnának, addig a reformelképzelések megvalósítása lehetetlennek tűnik. Emellett rontott a bíróságok megítélésén az is, hogy a móri üggyel kapcsolatos bírói döntések utóbb tévesnek bizonyultak. Ezek a folyamatok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a bíróságok iránti bizalom a Medián felmérései szerint 2007 és 2008 között kismértékben csökkent (53-ról 50 pontra). 6 Tekintettel arra, hogy a évről csak az első féléves statisztikák állnak rendelkezésre, így az összehasonlítás egységes volta érdekében a év tekintetében is az első féléves adatokat vesszük figyelembe május 26-án Baka András, december 8-án és március 9-én Havasiné Orbán Mária jelöltet szavazta le a parlament.

16 16 Fellebbezések (felülvizsgálati eljárások) megoszlása az egyes fórumok között, I. félév I. félév Beérkezett Befejezett Folyamatban lévő Megyei Ítélőtáblák LB Összesen Forrás: Fellebbezések (felülvizsgálati eljárások) megoszlása az egyes fórumok között, I. félév I. félév Beérkezett Befejezett Folyamatban lévő Megyei Ítélőtáblák LB Összesen Forrás: Az elmúlt félév jogorvoslati eljárásokra vonatkozó adatai az előző évhez képest nagymértékű változást nem mutatnak, ugyanakkor a megyei bírósághoz beérkezett fellebbezések feldolgozási arányának romlása jelentős. A bíróságok (elsősorban a fővárosi és egyéb megyei bíróságok) közötti arányos ügyteherelosztás megteremtése továbbra is megoldandó feladatként áll a jogalkotó előtt, ami akár a bírákat segítő személyzet számának továbbemelésével vagy a peres ügyekben ítélkező tanácsokhoz való átcsoportosításával, akár más módon mindenképpen emelné az ítélkezés színvonalát. Az ügyintézési határidők év első féléves adatai alapján ugyanakkor már mutatkozik kedvező irányú változás, mivel a polgári és gazdasági ügycsoportokban az előző évhez képest 3-4%-kal több ügy került befejezésre, kevesebb mint hat hónapon belül. Az eljárás időtartama a helyi bíróságoknál, I. félév (%) I. félév 0-6 hó 6-12 hó 1 év felett Büntető Gazdasági Munkaügyi Polgári Forrás:

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016 ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI TERVÉRE, VALAMINT A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM ÉS A 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről J/19340 Átiktatva: J/46. BESZÁMOLÓ Bevezető Néhány gondolat a 2005-ös évről A beszámoló végén olvasható szokásos statisztika tanulsága szerint legalábbis 2004-hez képest - kissé csökkent a hozzánk érkező

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

Belügyi Rendészeti Ismeretek

Belügyi Rendészeti Ismeretek Belügyi Rendészeti Ismeretek Tansegédlet Társadalomismeret Tereptan Szabálysértések Büntetőjog Kriminalisztika Készült a TÁMOP 2.2.3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Új bírák, új többség... 7 Bevezető Táblázat

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13432-1/2006-SZMM TERVEZET J E L E N T É S a Kormány részére a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről Budapest, 2006. december Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY Tartalomjegyzék Bevezetés a tanulmány célja 2 Korábbi vs. új magyar választási rendszer kisebb hangsúlyeltolódás a többségi rendszer irányába 3 A rendszerváltozás

Részletesebben

UTOLSÓ ÜZENET AZ ELSÜLLYESZTETT HAJÓ RONCSAIRÓL A nemzetiségi jogok és a nemzetiségi közösségek helyzete 2012-ben

UTOLSÓ ÜZENET AZ ELSÜLLYESZTETT HAJÓ RONCSAIRÓL A nemzetiségi jogok és a nemzetiségi közösségek helyzete 2012-ben UTOLSÓ ÜZENET AZ ELSÜLLYESZTETT HAJÓ RONCSAIRÓL A nemzetiségi jogok és a nemzetiségi közösségek helyzete 2012-ben Kállai Ernő és munkatársainak tapasztalatai Bevezető helyett Alaptörvényből fakadó kötelességemet

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM

MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM FEJEZETCÍM 4 FEJEZETCÍM MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM (MP 12.0) A HAZA ÜDVÉRE ÉS A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN 2012. AUGUSZTUS 31. 1 MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM (MP 12.0) A

Részletesebben

A LIGA Szakszervezetek beszámolója a LIGA XII. kongresszusára a 2006-2009 közötti tevékenységéről

A LIGA Szakszervezetek beszámolója a LIGA XII. kongresszusára a 2006-2009 közötti tevékenységéről A LIGA Szakszervezetek beszámolója a LIGA XII. kongresszusára a 2006-2009 közötti tevékenységéről 2009. december Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Szakmai, érdekképviseleti tevékenyég...5

Részletesebben

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek.

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek. Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2005-BEN * B E V E Z E T Ô M E G J E G Y Z É S E K Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

Fő fenntartások Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításával kapcsolatban 2013. március 13. 2013. február 8-án a magyar parlamenti helyek kétharmadát birtokló kormánykoalíció tagjai módosító javaslatot

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2006. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2006. január 1. december 31. BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2006. január 1. december 31. J/2099 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 TANULMÁNYOK FERGE ZSUZSA Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 A magyar változások háttere: a posztmodern paradigmaváltás" A rendszerváltás idejére már világszerte felerősödtek a neoliberális és

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015 DGAPbericht Nr. 29 / Juni 2015 Magyarország a médiában 2010-2014 a sajtótudósítások kapcsán A Magyarország Munkacsoport zárójelentése (Klaus von Dohnanyi (Elnök), Gelencsér Ágnes, Hegedűs Dániel, Gereon

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PIACFELÜGYELETI

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PIACFELÜGYELETI PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PIACFELÜGYELETI J E L E N T É S 2O14 PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PIACFELÜGYELETI J E L E N T É S 2O14 Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 1054

Részletesebben

Átalakítás alatt is zavartalanul üzemel? A magyar egészségügy két éve

Átalakítás alatt is zavartalanul üzemel? A magyar egészségügy két éve Átalakítás alatt is zavartalanul üzemel? A magyar egészségügy két éve Tartalom Elöljáróban... 3 Módszertan... 4 Szubjektív keretrendszer egészségügy a politikai erőtérben... 5 Kiindulópont és a kormányzati

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben