Dokkolás: mit, hogyan, mivel?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dokkolás: mit, hogyan, mivel?"

Átírás

1 Dokkolás: mit, hogyan, mivel? Grolmusz Vince egy. tan. ELTE Matematikai Intézet & Uratim Kft. Iván Gábor és Szabadka Zoltán

2 Áttekintés 1. (Bevezetés) 2. A receptorfehérje és a ligand modellezése 3. A kötési energia modellezése 4. Optimalizálás a ligand konformációs terében 5. A dokkolóalgoritmus értékelése 6. Dokkolás PC-kből álló klaszteren 7. (Összefoglalás)

3 Áttekintés 1. (Bevezetés) 2. A receptorfehérje és a ligand modellezése 3. A kötési energia modellezése 4. Optimalizálás a ligand konformációs terében 5. A dokkolóalgoritmus értékelése 6. Dokkolás PC-kből álló klaszteren 7. (Összefoglalás)

4 Bevezetés: In silico gyógyszerkutatás Virtuális gyógyszerkutatás: labor helyett számítógéppel. Ma még nem megy: Modellek (fehérje szerk.) nem pontosak; Módszerek: közelítőek, így pontatlanok Arra jó, hogy ötleteket adjon, illetve hogy szűkítse a vizsgálandó molekulák számát

5 Honnan szedjük a célpontokat? Konzultálunk biológusokkal, mit érdemes támadni (ezek többnyire fehérjék); fehérjét kódoló humán gén van, ennél több fehérje ma használt célpont van (!) Keresünk a fehérjehálózatban fontos célpontot (következő előadáson)

6 Célpont struktúrája: Fehérje 3D struktúra Legjobb forrás: A PDB (Protein Data Bank) Annotált változatok: PDBSum Wiki változat: wikipdb.org PDB javító, elemző program: decomp.pitgroup.org

7 Honnan szedjük a kismolekulákat? Jó lenne: valódi drogkönyvtárakból. Baj van: Nagy gyáraknak van ilyen; Kicsik azt állítják, hogy van nekik ilyen, de Miért nehéz fizikailag fenntartani több százezer molekulát?

8 Virtuális (in silico) könyvtárak Miért jó? Nem romlik meg, Könnyen megosztható Nem kell fizikailag megvenni, csak azt, ami jó. A leghíresebb ilyen a ZINC (UCSF, Shoichet Lab); 13 millió megvásárolható molekulát tartalmaz

9 A ZINC egy oldala

10 Bevezetés: a dokkolási feladat Adott: egy fehérje és egy kismolekula (ligand) háromdimenziós térszerkezete. Szeretnénk számítógépes szimulációval modellezni a fehérje és a ligand vizes oldatbeli kölcsönhatását: (1) megjósolni a fehérje-ligand komplex képződése során keletkező szabadenergia-változást, és (2) megjósolni a fehérje-ligand komplex térszerkezetét. Két alapvető részfeladat: Scoring : A ligand adott konformációjához egy energiaérték rendelése (a fehérjét merevnek fogjuk tekinteni) Dokkolás: A fenti energiafüggvény minimalizálása a ligand konformációinak terében

11 Áttekintés 1. (Bevezetés) 2. A receptorfehérje és a ligand modellezése 3. A kötési energia modellezése 4. Optimalizálás a ligand konformációs terében 5. A dokkolóalgoritmus értékelése 6. Dokkolás PC-kből álló klaszteren 7. (Összefoglalás)

12 A receptor és a ligand modellezése Receptoratomok attribútumai: Atom típusa: { H, C, N, O, S, P } Receptoratom koordinátái: 3D vektor Partial charge O és H atomokhoz további paraméterek az energiafüggvény hidrogénhíd-kötéseket modellező tagjához (nemkötő elektronpárok elhelyezkedése stb.) Ligand: Atomtípusok: { H, C, N, O, S, P, F, Cl, Br, I} Ligandatom koordinátái Kötések típusa: { forgatható, nem forgatható }; (hányszoros; aromás-e; ) forgatható kötések = amelyek legalább egy nehézatomot forgatnak, és mindkét végpontjuk legalább 2-fokú ponthoz (atomhoz) csatlakozik

13 Áttekintés 1. (Bevezetés) 2. A receptorfehérje és a ligand modellezése 3. A kötési energia modellezése 4. Optimalizálás a ligand konformációs terében 5. A dokkolóalgoritmus értékelése 6. Dokkolás PC-kből álló klaszteren 7. (Összefoglalás)

14 A dokkoláshoz használt energiafüggvény

15 A dokkoláshoz használt energiafüggvény 1.: Lennard-Jones potenciál Szumma: a fehérje és a ligand összes lehetséges nehézatompárjára (persze úgyis csak az egymáshoz aránylag közeliek számítanak) Szénatomhoz kapcsolódó H-atomok: külön atomtípusként Az L-J potenciál r ij -től, azaz a két atom távolságától függ Az A és B együtthatók értéke a két atomhoz tartozó van der Waals sugaraktól függ Kb.: hol legyen az L-J potenciálfv. minimumhelye

16 A dokkoláshoz használt energiafüggvény 2.: Hidrogénhíd-kötések Nagy elektronegativitású poláris atom ( = akceptor) és hidrogén, vagy más poláris atom ( = donor) között jön létre Erőssége nemcsak a résztvevő atomok távolságától, de a hidrogénhidat alkotó funkciós csoportok térbeli helyzetétől is függ Szögfüggő tényező A Lennard-Jones potenciálhoz hasonló függvény, annál gyorsabban konvergál a nullához + -ben

17 A dokkoláshoz használt energiafüggvény 3.: Elektrosztatikus kölcsönhatás q i, q j : partial charge : olyan pontszerű töltések, amelyeket az egyes atomok pozíciójában elhelyezve a keletkező elektrosztatikus tér jól közelíti a valósat Az oldószernek az elektrosztatikus potenciált befolyásoló hatása távolságfüggő dielektromos állandó bevezetésével vétetik figyelembe (ε), bővebben itt nem részletezzük

18 A dokkoláshoz használt energiafüggvény 4.: Torziós energia-tag A fehérjéhez való kötés során a kismolekula a fehérje-ligand komplex részévé válik, ezáltal a forgatható kötések általi szabadsági fokai elvesznek; a ligand egy jól definiált konformációban stabilizálódik A ligand entrópiája emiatt csökken; a csökkenés mértéke arányos a ligand adott energiaszinten lehetséges mikroállapotai számának logaritmusával Minden forgatható kötés háromféle stabil állapotban létezhet az entrópiaveszteség éppen a forgatható kötések számával arányos (az arányossági tényezőt pedig már belevettük a modellbe, azt itt nem kell még egyszer szerepeltetni)

19 A dokkoláshoz használt energiafüggvény 5.: Vízmolekulák aggregált figyelembe vétele Az oldatbeli szabadenergiaváltozást modellezi (anélkül, hogy minden egyes vízmolekulával egyenként számolnunk kellene) Szumma: a fehérje összes nehézatomjából és a ligand összes szénatomjából álló atompárra V i : fragmental volume (minden fehérjeatomhoz eltároltuk), S j : solvation parameter (minden ligandatomhoz rendelkezésre áll) A szummázás során a két fenti tényező szorzatát az aktuális atompár távolságának Gauss-függvényével súlyozzuk

20 A dokkoláshoz használt energiafüggvény 6.: A ligand belső energiája A ligand kovalens kötésekkel meghatározott geometriája a dokkolás során nem változik, így az alábbi szumma csak a ligand kovalensen nem kötő atompárjaira vonatkozik A ligand belső energiáját a molekulán belüli van der Waals kölcsönhatások összegével modellezzük: E i ( L) = i, j L A r ij 12 ij B r ij k ij

21 Az energiafüggvény előzetes számítása háromdimenziós rácson Mivel a fehérjét merevnek fogjuk majd tekinteni, elegendő lesz az alábbi 3D-s potenciálfüggvényeket egy 3D-s rács (grid) rácspontjaiban kiszámítanunk: E t P (x) : egyetlen ligandatomnak a teljes fehérjével való interakciójának energiája (minden lehetséges ligandatomtípusra kiszámoljuk ez kb. 10 atomtípus) Q P (x) : elektrosztatikus potenciál a fehérje környezetében A fenti mennyiségek használatával az energiafüggvény az alábbi alakba írható: E( P, L) = j L ( ) t EP ( x j ) + q jqp ( x j ) + Etor Ntor j

22 Az energiafüggvény előzetes számítása háromdimenziós rácson A rácson mintavételezett értékekből a függvényeket harmadrendű B-spline approximációval közelítjük (később részletesebben), ennek előnyei: Egy adott helyen (=ligandkonformációban) való kiértékeléshez csak kb. 100 szorzás több tízezer helyett Az energiafüggvényt ezzel egyszersmind kétszer folytonosan differenciálhatóvá tesszük Ezen kívül figyelembe kell venni a ligand belső energiáját is (már utaltunk rá, van der Waals-jellegű): E i ( L) = i, j L A r ij 12 ij B r ij k ij

23 A 3D rács (grid ) rácspontjai közötti függvényértékek approximálása

24 B-spline approximáció

25 B-spline approximáció Az f függvényt egyenletes lépésközzel mintavételezzük, és a mintavételezési pontok között a bázisfüggvények segítségével (jobb oldali ábra ) approximáljuk Mivel az l lépésköz állandó, az (egyelőre egydimenziós) f függvényünket egyenletesen mintavételezzük; ekkor uniform B- spline approximációról beszélünk. A B-spline-nal approximált függvény:

26 Harmadrendű uniform B-spline approximáció

27 Áttekintés 1. (Bevezetés) 2. A receptorfehérje és a ligand modellezése 3. A kötési energia modellezése 4. Optimalizálás a ligand konformációs terében 5. A dokkolóalgoritmus értékelése 6. Dokkolás PC-kből álló klaszteren 7. (Összefoglalás)

28 A ligand konformációs terének paraméterezése A célfüggvény független változói (n+6 dimenziós*): x 0, y 0, z 0 φ 0, ψ 0, θ 0 φ 1, φ 2,, φ n A ligand helyvektora A ligand orientációját jellemző szögek A ligand forgatható kötései menti torziós szögek F( x) = Eˆ( P, L( x)) + E i ( L( x)) i E ( L) = i, j L A rij ij 12 B ij 6 ij r *: A továbbiakban a függvény dimenziószámát n -nel jelöljük

29 Egy lokális optimalizáló algoritmus általános struktúrája Bemenet: a függvény és a tér egy pontja Ciklus: Leállási feltétel: Választunk egy irányt Az aktuális pontból ebben az irányban végzünk egy 1D-s minimalizálást Az új pont az így megtalált minimum lesz Amíg a gradiensvektor normája elég kicsi nem lesz

30 Egy lokális optimalizáló algoritmus általános struktúrája Bemenet: a függvény és a tér egy pontja (a kiindulópont) Inicializálás: Ciklus: Leállási feltétel: p x g p g 0 = g 0 = f x k + 1 k + 1 k + 1 = x k = f = g k α p k ( x k + 1 k k ) + β p 1 < f 1 f ( x) k + ε + ( 0 ) k

31 Lokális optimalizálás konjugált gradiens módszer(ek)kel Konjugált gradiens módszer (CGM): speciális lokális optimalizáló algoritmus, melynél az irányparamétert (β) az alábbiak szerint számoljuk ki (~korábbi irányt minden n+1-edik lépésben elfelejtjük): Tétel (Fletcher, Rieves): ha az optimalizálásban részt vevő függvényünk kvadratikus, és a lépésköz paraméterét (α) úgy választjuk meg, hogy a keresési irányok páronként ortogonálisak legyenek, akkor a CGM algoritmus legfeljebb n Lépésben megtalálja a lokális optimumot. ( Lépés = n db lépés ) Jelentősége: A B-spline-okkal approximált energiafüggvényünk kétszer folytonosan differenciálható a minimum környezetében Taylor-sorba fejthető az algoritmusunk gyorsan konvergál majd a lokális optimumhoz

32 A globális optimum megtalálásához használt heurisztikák Multi-Start (MS): véletlenszerűen sorsolt (mondjuk 1000 darab) ligandkonformációkkal indítjuk a lokális optimalizálást, és végeredményként a legkisebb energiájú megtalált lokális optimumot jelenítjük meg. Kompetitív Multi-Start (CMS): A MS kiegészítése az alábbi heurisztikákkal: Csak néhány lépést engedünk meg lefutni a lokális optimalizálásokból Az aktuális konformációkat rendezzük energia szerint, és csak a legkisebb energiájú 10 %-ukat tartjuk meg Erre a 10%-ra tovább futtatjuk a lokális optimalizálást 10- szer több lépésben Ha már csak egy konformáció marad, megállunk

33 Áttekintés 1. (Bevezetés) 2. A receptorfehérje és a ligand modellezése 3. A kötési energia modellezése 4. Optimalizálás a ligand konformációs terében 5. A dokkolóalgoritmus értékelése 6. Dokkolás PC-kből álló klaszteren 7. (Összefoglalás)

34 A dokkolóprogram értékelése II.: A teszthalmaz validálása A fehérje-ligand komplex teszthalmazban szereplő konformációja A fehérje-ligand komplex valós konformációja: homodimer fehérje

35 Áttekintés 1. (Bevezetés) 2. A receptorfehérje és a ligand modellezése 3. A kötési energia modellezése 4. Optimalizálás a ligand konformációs terében 5. A dokkolóalgoritmus értékelése 6. Dokkolás PC-kből álló klaszteren 7. (Összefoglalás)

36 Az in-silico screening munkafolyamat 3D fehérje-térszerkezet (PDB formátumban) Fehérje előkészítése Receptor specification file Dokkolóalgoritmus B-spline approx. Globális keresés Lokális optimalizálás ZINC kismolekulaadatbázis (2-5 millió ligand) Energiaszámítás Legjobb 1000 ligand 3D energia-rács (grid) Oldhatóság jóslása Inhibitor-jelöltek

37 A dokkolóprogram párhuzamos futtatása I. Egy kismolekula dokkolása: néhány perc A jelenleg használt kismolekula-adatbázis (ZINC7.purchasable) mérete: kb. 2.5 millió kismolekula A dokkolóprogramot párhuzamosan futtatjuk egy tetszőleges számú és földrajzi helyű PC-t tartalmazó klaszteren: Előre kiszámoljuk:.pdb.rsf grid Egyetlen központi szerver vezérli a dokkolást: grid és feladatok kiosztása, eredmények begyűjtése, dokkoló PC-k állapotának figyelése Utófeldolgozás: energia újraszámolása az eredeti energiafüggvénnyel, a legjobb k találat konformációjának legyártása.pdb formátumban

38 A dokkolóprogram párhuzamos futtatása II. A dokkolást felügyelő gép (datamine.cs.elte.hu): MySQL adatbázisban nyilvántartja A teljes ZINC7 adatbázist A dokkolásra előkészített gépek IP címét, processzormagok számát, állapotát Dokkolási eredményeket A dokkolást befolyásoló paraméterek (nem teljes lista): Lokális optimalizáláshoz sorsolt kezdőpozíciók száma Véletlen kezdőpozíciók sorsolásához használt véletlenszámgenerátort inicializáló szám (seed) (elméletben legalábbis) reprodukálható eredmények Mely ligandok szerepeljenek a dokkolásban Mely gépek dokkoljanak Az energiafüggvény együtthatói ( stb.)

39

40 Néhány eredmény Találatok az MTB Phosphoribosyl Isomerase enzimén (PDB kód: 2bnt) Találat az MTB dutp diphosphatase enzimjén

41 Áttekintés 1. (Bevezetés) 2. A receptorfehérje és a ligand modellezése 3. A kötési energia modellezése 4. Optimalizálás a ligand konformációs terében 5. A dokkolóalgoritmus értékelése 6. Dokkolás PC-kből álló klaszteren 7. (Összefoglalás)

42 További gondok: Hardver elavul Megvannak a jó molekula-találatok a ZINC-ből. Ezt meg kell rendelni. Lehet, hogy nem tudnak szállítani; Szállítanak, de nem azt, vagy nem elég jó tisztaságban; Nem árt, ha van szintetikus kémiai háttér, és analitika is

43 Ha komoly molekuláink vannak: Jó minőségben, aránylag nagy mennyiségben gyártani kell; Elsődleges farmakológiai, hatásvizsgálatok: pár tíz mg; Pre-klinika: akár pár kg kell! Itt már nem virtuális világ van

44 Köszönöm a figyelmet!

Kinázgátlók szerkezet-hatás összefüggései

Kinázgátlók szerkezet-hatás összefüggései Kinázgátlók szerkezet-hatás összefüggései Doktori értekezés Szántai-Kis Csaba Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Dr. Őrfi László egyetemi docens, Ph.D.

Részletesebben

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ Témavezet : Dr. PUSZTAI LÁSZLÓ MTA SZFKI 7 Nyilatkozat Alulírott Temleitner László

Részletesebben

ALGORITMUSAI DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

ALGORITMUSAI DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTEL NÉLKÜLI OPTIMALIZÁLÁS ALGORITMUSAI DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként

Részletesebben

Heurisztikák algoritmusok ütemezési problémákra. 1. Állapottér és a megoldások kezelése

Heurisztikák algoritmusok ütemezési problémákra. 1. Állapottér és a megoldások kezelése Heurisztikák algoritmusok ütemezési problémákra 1. Állapottér és a megoldások kezelése Számos nehéz ütemezési probléma esetén az exponenciális idejű optimális megoldást adó algoritmusok rendkívül nagy

Részletesebben

1. Tétel Racionális ágens Definíció: Komponensek: Feladatkörnyezet és fajtái: Ágenstípusok: 2. Tétel Informálatlan keresés definíciója: Fa keresés:

1. Tétel Racionális ágens Definíció: Komponensek: Feladatkörnyezet és fajtái: Ágenstípusok: 2. Tétel Informálatlan keresés definíciója: Fa keresés: 1. Tétel Racionális ágens Definíció: Az ideális racionális ágens minden egyes észlelési sorozathoz a benne található tények és a beépített tudása alapján minden elvárható dolgot megtesz a teljesítményérték

Részletesebben

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 1.1. Kvalitatív és kvantitatív döntéselőkészítés napjaink üzleti környezetében......

Részletesebben

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezető... 3. 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek... 5 1.2. Globális optimalizálás... 7

Tartalomjegyzék. Bevezető... 3. 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek... 5 1.2. Globális optimalizálás... 7 Tartalomjegyzék Bevezető....................................... 3 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek............................... 5 1.2. Globális optimalizálás............................ 7 2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrendszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra

A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrendszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra Veress Krisztián veresskrisztian@gmail.com 2007. július 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1.

Részletesebben

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Két kapcsolatának vizsgálata Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Barczy Mátyás Informatikai Kar Debreceni Egyetem 1 A témái 1 2 3 4 5 6 2 A kapcsolat természete A statisztikai k (adatbázisok

Részletesebben

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1. fejezet Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1.1. Prediktív következtetés Bayes-hálókban Mint láttuk, a Bayes-hálók elsődleges célja, hogy az általuk reprezentált valószínűségi

Részletesebben

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN DR. KOVÁSZNAI GERGELY ÉS DR. KUSPER GÁBOR JEGYZETE Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4

Részletesebben

Differenciálegyenletek numerikus megoldása

Differenciálegyenletek numerikus megoldása Differenciálegyenletek numerikus megoldása 2010, Pécsi Tudományegyetem Kollár Bálint (Utolsó változtatás: 2010. október 23.) Közönséges differenciálegyenleten olyan egyenletet értünk, amelyben a meghatározandó

Részletesebben

Szent István Egyetem SÍKBELI ALAKZATOK SZIMMETRIA ÉS HASONLÓSÁGI TULAJDONSÁGAI. Doktori (Ph.D) értekezés. Szakál Zoltán. Gödöllő

Szent István Egyetem SÍKBELI ALAKZATOK SZIMMETRIA ÉS HASONLÓSÁGI TULAJDONSÁGAI. Doktori (Ph.D) értekezés. Szakál Zoltán. Gödöllő Szent István Egyetem SÍKBELI ALAKZATOK SZIMMETRIA ÉS HASONLÓSÁGI TULAJDONSÁGAI Doktori (Ph.D) értekezés Szakál Zoltán Gödöllő 2010 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Társadalmi rendszerek számítógépes szimulációja

Társadalmi rendszerek számítógépes szimulációja Társadalmi rendszerek számítógépes szimulációja Jegyzet kézirat V0.9 1. Tartalomjegyzék: 2. Jelen jegyzet az ELTÉn meghirdetett azonos nevű tárgy írásos előadásjegyzet tervezete. A jegyzet még képlékeny

Részletesebben

Tusnády E. Gábor. Sztochasztikus modellek a fehérjekutatásban. Doktori (Ph.D.) értekezés. ELTE TTK Szerkezeti Biokémia Program

Tusnády E. Gábor. Sztochasztikus modellek a fehérjekutatásban. Doktori (Ph.D.) értekezés. ELTE TTK Szerkezeti Biokémia Program Tusnády E. Gábor Sztochasztikus modellek a fehérjekutatásban Doktori (Ph.D.) értekezés ELTE TTK Szerkezeti Biokémia Program Témavezető: Dr. Simon István Készült: a Magyar Tudományos kadémia Szegedi Biológiai

Részletesebben

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán AMBER Automated Mapping of robot EnviRonment Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Intelligens Automatizált Rendszerek szakirány

Részletesebben

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz).

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz). 5. Fejezet A Kiyotaki-Wright modell A most következő és a további két fejezetben bemutatjuk, hogy az előző fejezetekben ismertetett szimulációs módszertan hogyan épült be a modern közgazdaság-elméleti

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

Egészértékű programozás

Egészértékű programozás Egészértékű programozás Alkalmazott matematika A sorozat kötetei: Kóczy T. László Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek (2000) Elliott, J. R. Kopp, P. E.: Pénzpiacok matematikája (2000) Michelberger Szeidl Várlaki:

Részletesebben

Schwarcz Tibor BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPI GRAFIKÁBA. mobidiák könyvtár

Schwarcz Tibor BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPI GRAFIKÁBA. mobidiák könyvtár Schwarcz Tibor BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPI GRAFIKÁBA mobidiák könyvtár Schwarcz Tibor BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPI GRAFIKÁBA 2 mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas István 3 Schwarcz Tibor BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPI

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása Szakdolgozat Soós Ivett Matematika B.Sc., Matematikai elemz szakirány Témavezet : Mincsovics Miklós

Részletesebben

Csermely Péter. Stresszfehérjék. Sejtjeink ősi védekező mechanizmusa. Vince Kiadó

Csermely Péter. Stresszfehérjék. Sejtjeink ősi védekező mechanizmusa. Vince Kiadó Csermely Péter Stresszfehérjék Sejtjeink ősi védekező mechanizmusa Vince Kiadó 3 A TUDOMÁNY-EGYETEM sorozat főszerkesztője: Glatz Ferenc akadémikus A Természettudomány alsorozat szerkesztője: Staar Gyula

Részletesebben

Optimalizálás a Microsoft Excel Solver b vítménye segítségével

Optimalizálás a Microsoft Excel Solver b vítménye segítségével Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Optimalizálás a Microsoft Excel Solver b vítménye segítségével Szakdolgozat Tóth Ádám Matematika B.Sc., elemz szakirány Témavezet : Mádi-Nagy Gergely,

Részletesebben

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Készítette: Rancz Lajos Konzulens: dr. Sujbert László, MIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Alapvető szintézistechnikák 6 2.1. Additív szintézis..........................

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

FIZIKA I. Mechanika, Hõtan.

FIZIKA I. Mechanika, Hõtan. Table of Contents FIZIKA I. Mechanika, Hõtan...1 Pontmechanikai alapok...3 Kinematika...5 Dinamika...18 Newton törvényei....19 A dinamika tételei...28 Impulzustétel...29 A munka, munkatétel...29 Perdületi

Részletesebben

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése DIPLOMAMUNKA Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése Kovács Noémi Témavezető: Nagy Kálmán fejlesztőmérnök Mediso Kft. Konzulens: Dr. Légrády Dávid egyetemi docens BME Nukleáris Technikai

Részletesebben

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. írta dr. Hodossy, László Publication date 2012 Szerzői jog 2012 dr. Hodossy László Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben