Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 Statisztikai számjel Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási szám A vállalkozás megnevezése: NEO Magyar Segítőkutya Egyesület A vállalkozás címe: 1192 Budapest, Dobó Katica u fsz. 1. Közhasznúsági jelentés Budapest, február 15. P.H. Társadalmi szervezet képviselője

2 Az Egyesület bemutatása A NEO Magyar Segítőkutya Egyesület alakuló közgyűlése én döntött az Egyesület létrehozásáról és fogadta el az Egyesület Alapszabályát. A Fővárosi Törvényszék én sorszám alatt vette nyilvántartásba a társadalmi szervezetet, a bejegyző határozat án emelkedett jogerőre. A szervezet székhelye: 1192 Budapest, Dobó Katica u fsz. 1. A szervezet tevékenységi köre: m.n.s egyéb szolgáltatás A képviselő neve: Mányik Richárd (elnök) A képviselő címe: 2211 vasad, Bercsényi u. 12. A társadalmi szervezet célja A fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának előmozdítása speciális feladatok ellátására alkalmas segítőkutyák kiképzésével és azoknak a fogyatékossággal élő személyekhez történő eljuttatásával, ezeken keresztül a társadalmi szolidaritás erősítése, az állatvédelem és a felelős állattartás népszerűsítése, továbbá terápiás kutyák alkalmazása gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs és rehabilitációs folyamatokban. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más Egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljának megvalósítását. Az Egyesület tevékenysége Cél szerinti tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja. Különböző feladatokra alkalmas segítőkutyák kiképzése, vizsgáztatása és azoknak a fogyatékossággal élő személyekhez történő eljuttatása Terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása A kiképzett segítőkutyák munkájának figyelemmel kísérése, fejlesztése A segítőkutyák kiképzésének, ellátásának támogatása A fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedésének és befogadásának támogatása a szocializációt és egyéni fejlődést segítő fejlesztőterápiás programok kivitelezésével Segítőkutyák kiképzésével és alkalmazásával a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének javítása Általános kutyavezető, kiképzősegéd, kiképzésvezető és teljesítménybíró képzésének elősegítése, támogatása Katasztrófaelhárító képzések, bevetési gyakorlatok, versenyek, vizsgák szervezésének, lebonyolításának elősegítése, támogatása A kiképzett kutyák társadalmi hasznosságának elismertetése, valamint a felelős állattartás, ezen belül a kutyatartás kulturált formájának népszerűsítése A képzési programban résztvevő kutyák tenyésztése, beszerzése és tartása

3 Minden olyan tudományos kutatás támogatása, amely elősegíti a mentálhigiénés terápiában közreműködő vagy fizikai segítséget nyújtó kutyák kiképzését és erősíti a társadalomra gyakorolt hatásukat Szakvélemény készítése Ismeretterjesztés, kiadványok, tájékoztató anyagok készítése Kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel Részfeladatok átvállalása és együttműködés más civil szervezetekkel, állami és önkormányzati szervekkel a közérdekű célok előmozdítása érdekében Szervezetek közötti koordinációs feladatok ellátása Szabadidős- és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása Állati viselkedésproblémák korrigálása, az állatvédelmi kultúra fejlesztése Az Egyesület feladatai Az Egyesület céljai elérése érdekében különösen az alábbi feladatokat látja el: segítőkutya bemutatók szervezése, lebonyolítása fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedésének, integrációjának és befogadásának támogatása segítőkutyák és terápiás kutyák kiképzése segítőkutyák fogyatékossággal élő gazdákhoz való juttatása a széleskörű társadalmi szemléletformálás bemutatókon és az oktatáson keresztül: a fogyatékos személyek mindennapjainak megismertetését az érdeklődőkkel segítőkutyák bevonásával állatasszisztált terápiás foglalkozások tartása A számviteli beszámoló, a végzett tevékenység számadatokkal történő bemutatása Az Egyesület könyvelése a kettős könyvvezetés szabályai szerint valósul meg, a december 31-i fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámoló mérlegfőösszege eft, a mérleg szerint eredmény 445 eft nyereség. A NEO Magyar Segítőkutya Egyesület 2013-ban két pályázatot nyert, melynek felhasználása részben 2013-ban valósult meg: eft elszámolására 2013-ban nyílt lehetőség, 389 eft pedig a 2014-es évre átvihető támogatás. A tevékenység bevételeinek, költségeinek bemutatása Bevételek részletezése: eft Pályázat bevétele Támogatások bevétele 421 Bemutatók bevétele 851 Tagdíjak bevétele 135 Kamatbevétel 5 Összesen Kiadások részletezése:

4 eft Anyagköltség 425 Koordinátori, adminisztrátori szolgáltatás 365 Utazás, szállás Könyvelés, adótanácsadás Állategészségügyi szolgáltatás 41 Pályázati díj Jogi tanácsadás Bankköltség Bérleti díjak Domain Számítástechnikai szolgáltatás Posta 9 Illetékek 3 Összesen A kimutatott tételek tisztán a tevékenységből származó bevételeket és kiadásokat tartalmazzák. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek nem fizetett bérjuttatásokat, megbízási jogviszony után bruttó 129 eft összegben került kifizetésre munkadíj, a költségtérítés összege 318 eft, a megfizetett közterhek összege 31 eft volt. A végzett közhasznú tevékenység rövid bemutatása 2013-ban Egyesületünk taglétszáma egy taggal csökkent. 2 egyesületi tagunk sikeres habilitációs kutyakiképző vizsgát tett, így már 7 kutyakiképző tevékenykedik a céljaink elérése érdekében. Önkénteseink létszáma év végére elérte a 18-at ban 19 sikeres segítőkutya záróvizsgánk volt, ebből 2 hallássérült-segítő, a többi terápiás. A vizsgák részletezve: Terápiás vizsgák: /Kendra-Belényi Bea, Oszkár-Belényi Bea/ /Amper-Nemes Flóra, Duncan-Horváth-Tóth Boglárka, Risza-Mányik Richárd, Joya-Mali Erika/ /Queen-Ballainé Földi Mónika/ /Cooper-Mányik Richárd/ /Nyafi-Czirják Helga, Kuku-Loványi Eszter / /Mexx-Wallner Viktória/ Tükör Bemutatócsoportos terápiás vizsgák: /Ehol-Somogyi Virág, Akác-Didics Dénes, Marcipán-Solymosi Kata, Brúnó- Helyes-Nix Anita, Zsivány-Helyes-Nix Anita, Trixi-Gyulainé Szak Enikő/ Hallássérült segítőkutya vizsgák: /Borzas - Franyó Borbála, Süti - Ferencz Mónikai/

5 Főbb terápiás helyszíneink: Bárczi Gusztáv Óvoda,Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Heim Pál Gyermekkórház Faludi utcai telephely Sebajda Közhasznú Egyesület TEGYESZ, Bolyai u-i és Brenzo közi Gyermekotthona Kaffka Margit Gyermekotthon Napraforgó Nappali Foglalkoztató Bemutatók/Tudatformáló tevékenységünk Egyesületünk továbbra is folyamatos meghívásokat kap segítőkutya bemutatókra ban 21 segítőkutya bemutatót tartottunk, legnagyobb bemutatóink a budapesti Kutya Világkiállítás és a SZIGET. A sikeres iskolai érzékenyítő tréningeken kívül kidolgoztuk az óvodai és a munkahelyi tematikát is az NCTA pályázat keretében. Pályázatok: 5 pályázaton indultunk (NEA-működési, Norvég Civil Támogatási Alap-mikroprojket, Civil Sziget, FSZK-41321, FSZK-41392, Töltsdújra!). Ezekből 3 pályázaton nyertünk (NEA, Civil Sziget, NCTA). Nyertes pályázatok: - A NEA-TF-13-M-0727 pályázaton elnyert támogatásból tudtuk finanszírozni az egyesület őszi táborát Lakitelken, illetve eszköztárunkat egy spirálozó géppel tudtuk bővíteni. A pályázat többi részét az egyesület általános működési költségeire fordítottuk (pl.: könyvelő, posta, irodaszer, bankköltségek, pr-költségek) - A Civil Sziget pályázat keretében lehetőséget nyertünk a Szigeten, az Ability Parkban, két napos részvételre. Nagyon sok hazai és külföldi fiatal érdeklődött az Egyesület munkája iránt. Interaktív bemutatóinkon keresztül ismerkedhettek segítőkutyáink munkájával. - Az NCTA F számú Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott pályázaton 10 iskolai, 4 óvodai, 3 munkahelyi tudatformáló tevékenységre és segítőkutya bemutatókra nyertünk forrást ban ebből 9 iskolai, 1 óvodai, 3 munkahelyi és 8 segítőkutya bemutató részt valósítottunk meg. A pályázatból tudtuk bővíteni eszköztárunkat is. Így beszereztünk egy laptopot, projektort és vetítővászont, amellyel előadásaink színvonalát tudtuk emelni (pl. segítőkutya videók, prezentációk vetítése). Több szervezettel sikeres együttműködésre léptünk: SANSZ Alapítvánnyal közös táborozást valósítottunk meg Lakitelken, szakmai előadásokkal, közös képzésekkel. REX Kutyaotthon Alapítvánnyal elméleti és gyakorlati képzéseinkhez helyszín biztosításával együttműködésbe fogtunk. Újságírói fotóriporteri szaktanfolyammal együttműködve dokumentáltuk többféle segítőkutya munkánkat (Ms, Hs, képzések). A Tükör Bemutatócsoporttal (bemutatócsoport.hu) együttműködési megbeszélések során megállapodtunk: segítőkutya kiképzői jogi és szakmai háttér biztosítása a a vizsga lehetőséghez. Ennek keretében ban 6 kutya-gazda párosuk tett terápiás záróvizsgát NEO színekben.

6 Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral együttműködünk 2013 eleje óta, a klubfoglalkozásainkhoz biztosítanak helyszínt, valamint további együttműködések körvonalazódnak. Országos szakmai konferencia szeptember 28-án "A terápiás kutyák alkalmazási területei és módszertana" országos szakmai konferencián mutattuk be az érzékenyítő programunkat és a kutatási eredményeinket, Társadalmi szemléletformálás és integráció támogatása négylábú segítőtársak bevonásával. Az érzékenyítő programunk és hatásvizsgálatunk bemutatása című előadásunkban ban megjelent az érzékenyítő tréningünkkel kapcsolatos kutatási eredményeket bemutató tanulmány, a Gyógypedagógiai Szemle c. folyóiratban (Loványi Eszter, Dr. Piczkó Katalin (2013): Társadalmi szemléletformálás és integráció támogatása segítőkutyák bevonásával, avagy a négylábú segítőtársak sokrétű szerepe. Egy projekt és hatásvizsgálat tapasztalatai. In: Gyógypedagógiai Szemle, XLI. évfolyam, 2. szám, pp ). Média: 9 online média megjelenés adott hírt munkánkról, főbb sajtó: hirado.hu, hvg.hu. (http://segitokutya.net/category/sajto/). Szponzorok 2013-ban is szponzoráció keretében a Julius K-9 kutyafelszereléseket gyártó cég biztosította kutyáink felszereléseit (hám, póráz, nyakörv, kutyajátékok). Adománygyűjtés: A karácsonyi időszakban két alkalommal kaptunk lehetőséget adománygyűjtésre a kecskeméti Malom Bevásárlóközpontban. Önkénteseinkkel és segítőkutyáink aktív közreműködésével ft-ot gyűjtöttünk össze. Ezt az összeget segítőkutyáink képzésére fordítjuk. Jövőbeni terveink: Az iskolai/óvodai tudatformáló programunkat 2014-ban folytatni kívánjuk. A munkahelyi részét vállalkozásoknak felkínálni, pénzügyi stabilitásunkat növelni ezzel a bevételi forrással. Az egyesület szervezeti minősítését közhasznú státuszra kívánjuk váltani.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1./ Az Egyesület azonosító adatai: Az Egyesület neve: Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2010. május 27-én

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18551848-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk/61732/1997. a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért 4025, Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: 18063710-2-41 Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2006. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 25. TARTALOM - A Fehér Bot Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kiemelten közhasznú beszámoló 2010.

Kiemelten közhasznú beszámoló 2010. BLISS ALAPÍTVÁNY Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: 310-3583 E-mail: info@bliss.org.hu www.info.bliss.org.hu Számlaszám: OTP XII. 11712004-20070579 Adószám:

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznú tevékenységének tartalmi beszámolója

AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznú tevékenységének tartalmi beszámolója AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznú tevékenységének tartalmi beszámolója Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesületet 2002-ben jegyezte be, és minősítette közhasznú szervezetté

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE Szervezet neve: MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Statisztikai számjel: 19815785-9412-529-01 Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. Nyilvántartási szám: 01-02-0000389 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 1071. Budapest Damjanich utca 41-43. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Budapest, 2011. május 31. Gereben Ferencné egyesület elnöke A Magyar Gyógypedagógusok Egyesület 2010.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY - MAGYARORSZÁG 2006. év Számviteli beszámoló Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások Központi költségvetési szervektől

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben