Tisztelt Dr. Darák Péter Elnök úr! Tisztelt Kúria! Tisztelt Joggyakorlat-elemző Csoport!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Dr. Darák Péter Elnök úr! Tisztelt Kúria! Tisztelt Joggyakorlat-elemző Csoport!"

Átírás

1 Tisztelt Dr. Darák Péter Elnök úr! Tisztelt Kúria! Tisztelt Joggyakorlat-elemző Csoport! Érdeklődéssel és nagy figyelemmel tanulmányoztuk az érvénytelenség jogkövetkezményeiről készült véleményüket. Elnyerte a tetszésünket, hogy a nyilvánosságra hozott anyagban őszintén megmutatták, hogy a vélemény késztői sok kérdésben, esetenként még a legalapvetőbb kérdésekben sem, értenek egyet. A Hiteles Mozgalom részt vett a Kúria által szervezett novemberi konferencián és azóta több alkalommal kezdeményezte, hogy a Kúria szervezzen újra konferenciát. Sajnos kezdeményezésünk nem talált megértésre. A Hiteles Mozgalom az elmúlt években már több alkalommal is írt elemzést a Kúriának, mivel úgy ítélte meg, hogy szükség van arra, hogy a Kúria ne csak a bankszektor álláspontja és elvárása alapján hozza meg döntéseit. Jelen elemzésünkkel szeretnénk elősegíteni azt, hogy a hamarosan folytatódó bírósági tárgyalásokon a banki károsult fogyasztók számára egységesen előnyös döntések szülessenek az Alaptörvényünkben megfogalmazott céloknak megfelelően. Ez a véleményünk szerint csak úgy lehetséges, hogy a nyitott kérdésekre megkeresi a Kúria a választ és vélemény helyett nagyobb súlyú jogegységi határozatot hoz. Mindenképpen szükségesnek látjuk több korábbi kúriai álláspont pontosítását is. A vélemény kiemelt jelentőségűnek tartotta annak a megállapítását, hogy a bankkölcsön milyen jellegű: dolog szolgáltatás vagy inkább dologi tulajdon átruházás? Bérlet esetén egy adott dolgot, például egy gépjárművet ad kölcsön a gépjármű tulajdonosa és ugyanazt a gépjárművet kéri vissza. A bérlő, a gépjármű időleges használatáért előre megállapított, szerződésben rögzített díjat fizet. Ha a használat során esetleg kárt okoz a gépjárműben, azt meg kell térítenie. A tulajdonos ugyanazt a gépjárművet kéri vissza, nem elégszik meg más típusú, más állapotú gépjárművel. Ha a gépjárművet nem tudja a bérlő vissza adni, mert ellopták, vagy teljesen tönkrement, akkor a gépjármű értékét kell megtérítenie. Felmerül a kérdés, ha a bérelt gépjármű hibás, gyenge a motorja és csak el vánszorog sík terepen is, akkor is kell-e teljes értékű bérleti díjat fizetni? 1

2 Kölcsön esetén szintén egy adott dolgot, például 10 kg lisztet ad kölcsön az akinek van lisztje, annak akinek szüksége van lisztre. A kölcsönt vissza kell adni, így a 10 kg liszt visszajár. Természetesen nem ugyanazt a lisztet kell vissza adni (nyilván a kölcsön kérő felhasználta, sütött belőle valamit), mert ez teljes mértékben lehetetlen, hanem ugyanolyan minőségű, csomagolású és származású lisztet. A kölcsön során a felek megállapodhatnak abban, hogy pontosan meddig kell a 10 kg lisztet vissza adni és azt is hogy jár a kölcsönért még esetleg további 1 kg liszt is, és így összesen 11 kg lisztet kell vissza adni. Felmerül a kérdés, mi van akkor, ha a liszt zsizsikes volt? Esetleg toxinnal mérgezett liszt? Amennyiben lisztet kölcsön adó tudatlanul vagy szándékosan (tudva azt, hogy a liszt használhatatlan) ehetetlen, mérgező lisztet adott kölcsön, akkor kérhet-e vissza kiváló minőségű lisztet? Teljesen jól látja a Kúria, hogy ezekben az esetekben, a bérbeadás és a kölcsön során nem lehet a megtörténteket meg nem történné tenni. Nem lehet a szerződés előtti állapotot visszaállítani. A gépjármű, ha hibás, ha nem hibás át lett adva, azt vissza kell adni. A 10 kg liszt, ha kiváló, ha zsizsikes, ha mérgező át lett adva, azt vissza kell adni. Ha a bérleti vagy kölcsönszerződés semmis, érvénytelen nem akkor nem lehet úgy eljárni, mintha pénz átadás-átvétel nem történt volna. Ha a megvásárolt autó hibás, akkor visszaviszik az autót és visszakérik a pénzt, az autó vételárát. Ha a boltban vásárolt liszt zsizsikes, akkor visszaviszik a boltba és visszakérik a pénzt, a liszt árát. A szerződés kötés előtti helyzet visszaállítható. Felmerül itt is a kérdés, az autókereskedő kérhet-e pénzt azért, mert az autót használta az autó bérlője, a bérlő pedig kérhet-e kamatot azért, mert az autókereskedő a pénzt használta. Teljesen jól látja a Kúria, hogy kölcsön és bérlet esetén a szerződéskötés előtti helyzet nem állítható vissza. Mi a helyzet akkor, ha a 10 kg lisztet a Chicagoi tőzsde búza CBOT/CME USD árfolyam értékének megfelelően kiszámolt mennyiségű lisztet kell visszafizetni. Nem az átadott 10 kg-ot, nem is 1 kg-mal többet, hanem a búza jegyzett USD-ben jegyzett árfolyamának megfelelőt. 2

3 3

4 Nem mindegy, hogy 2014 februárjában lett a liszt kölcsön adva, amikor mélyponton volt a búza ára és 2014 májusában vissza kérve, amikor a búza csúcson volt, az ára dollárban 27%-kal magasabb volt, vagy épp ekkor lett kölcsön adva és szeptemberben vissza kérve, amikor 33%- kal kevesebb volt a búza ára. Az első esetben 12,7 kg lisztet kell visszafizetni, míg a második esetben 6,7 kg lisztet. Egyáltalán nem mindegy! Könnyen belátható, ez eléggé kockázatos üzlet. Aki ilyen üzletet köt, annak nagyon tisztában kell lennie a várható búza terméssel, a raktárban meglévő lévő készletekkel, a már megkötött üzletekkel és még rengeteg mindennel. Aki tapasztalt és a szükséges információk birtokában van, az előnyt élvez. A lelkiismeretén (gátlástalanságán) és a törvényi szabályzáson (tiltás és a tiltás megsértésének a következménye) múlik, hogy erőfölényével vissza él-e vagy sem. A kérdés, amire választ kell kapnunk, ha a kölcsönszerződés semmis, akkor a kapott (rendelkezésre bocsátott) 10 kg lisztet kell vissza adni, vagy a chicagói tőzsde árfolyamával kiszámoltat. Álláspontunk szerint ha a kölcsönszerződés érvénytelen, semmis, akkor a benne lévő tőzsdei árfolyam kikötés is semmis. Azt kell visszafizetni, ami átadásra került, a 10 kg lisztet. Talán mondani sem kell, hogy sem a liszt kölcsönzője sem a lisztet kölcsön vevő nem vásárol és nem ad el semmilyen tőzsdén, a Chicagóin sem, semmilyen búzát. A búza tőzsdei ára csupán egy számolási mód. Az ilyen üzleteknek a hivatalos neve származékos ügylet. Egyáltalán nem ismeretlen ez a származékos ügylet a pénzügy és a bankszakma területén. A származékos ügylet néhány megfogalmazása: A származtatott vagy származékos ügyletek, derivatívák olyan befektetési ügyletek, amelyek értékét más értékpapírok, mögöttes termékek árfolyama határozza meg, vagyis az értéke másból "származik". A származtatott értékpapírokat feltételes követeléseknek is mondják. A derivatívák célja a gyakorlatban lehet fedezeti vagy spekulációs. Ez a leggyakrabban együtt jár - ami az egyik félnek fedezeti, a másiknak spekulációs. (Wikipédia) Származtatott ügyleteknek (más néven derivatív ügyleteknek) nevezzük azokat a befektetési ügyleteket, amelyek értékét más értékpapírok árfolyama határoz meg. Másképp fogalmazva, egy származtatott ügylet értéke egy mögöttes termék értékéből származik. A befektetők fedezeti, arbitrázs és spekulációs céllal egyaránt használnak származtatott ügyleteket. A fedezeti célú ügyletnél a kockázatok csökkentése a cél. Arbitrázs esetében a kockázatmentes profit szerzése a cél, amely az időbeli és térbeli különbségekből (és az információáramlás tökéletlenségéből) ered. Spekulációs befektetésnél pedig az árfolyam-ingadozások iránya és mértéke kerül a középpontba. 4

5 Származtatott ügyletek típusai: Határidős ügyletek o Futures (tőzsdei) o Forward (tőzsdén kívüli) o Hedges Opciós ügyletek o Call (vételi) o Put (eladási) Csereügyletek (swap) o Kamatcsere o Devizacsere (Ecopédia) 1.1 A származékos ügyletek fogalma A származékos vagy származtatott ügyletek, derivatívák olyan befektetési ügyletek, melyek során származtatott termékekkel kereskednek. Ezen termékek értéke egy alaptermék (underlying, ami lehet részvény, kötvény, deviza, stb) értékétől függ. Az ilyen ügyletek gyakorlati alkalmazásának egyik legfőbb jellemzője, hogy a teljesülésük nem az ügyletkötés időpontjában, hanem egy meghatározott későbbi időpontban, esetleg idő intervallumon belül jön létre, illetve egyes fajtáinál nem is történik meg az alaptermék (underlying) adás vétele, csak árkülönbözet-elszámolás. Az ügylet megkötésének és a teljesítésének/elszámolásának időpontjában a származtatott termék árfolyama jelentősen eltérhet, ami kockázatot hordoz, és spekulációra teremt lehetőséget. Ugyanakkor a termékek megfelelő alkalmazás mellett nyitott pozíció fedezésére, ezáltal a kockázat csökkentésére is alkalmazhatók. (Ratku Zsória: A származékos ügyletek könyvvizsgálata) Kifejezés: Pénzügyi derivatívák Leírás: Olyan pénzügyi eszközök, amelyek más pénzügyi eszközhöz, mutatószámhoz vagy termékhez kapcsolódnak és amelyen keresztül pénzügyi kockázatok vállalhatók vagy fedezhetők. (Magyar Nemzeti Bank Jegybanki Szótára az Origo-n) Valami újdonság lehet ez a származtatott ügylet? Egyáltalán nem az, már legalább 3000 éves 1.2 A származékos ügyletek kialakulása Az első olyan tranzakció, melyek a származékos ügyletek vonásait hordozzák, i.e körül, az ókori Asszíriából maradtak fenn írásos emlékek. Hammurappi uralkodásának első évéből fennmaradt váltójellegű dokumentum jogot biztosít a tulajdonosának 15 napon belül a Tigris folyó menti Eshama városban 8,5 mina ólom átvételére. A görög és a római civilizációk alatt jelentős fejlődésen mentek keresztül a derivatív értékpapírokhoz kapcsolódó tranzakciók, az opciós és határidős ügyletek kötése egyre 5

6 elterjedtebbé vált. Arisztotelész feljegyzéséből ismert, hogy Thalész az olíva bogyó termesztésének körülményeit tanulmányozva képes volt megjósolni a következő év bőséges termését Miletus város környékén. Opciós jogot vásárolt a környékbeli összes olívaprés használatára, majd a szüreti időszakban magas felárral továbblízingelte a préseket, jelentős haszonra téve szert. (Ratku Zsória: A származékos ügyletek könyvvizsgálata) Ismeri a magyar jog a származtatott ügyletet? Igen! 11. származékos ügylet: olyan árualapú vagy pénzügyi eszközre vonatkozó, kereskedési célú vagy fedezeti célú határidős, opciós vagy swap ügylet, illetve ezek további származékai, amelyek a) teljesítése pénzben vagy más pénzügyi instrumentummal történik, b) értéke egy meghatározott kamatláb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetés árfolyama, áru vagy pénzügyi eszköz ára, devizaárfolyam, árindex, árfolyamindex, kamatindex, hitelmérték (bonitás) vagy hitelindex, illetve egyéb hasonló tényezők (mögöttesek) függvényében változik, c) a keletkezéskor nem vagy csak csekély mértékben igényelnek nettó befektetést más, hasonlóan a piaci tényezők függvényében változó ügyletekhez (szerződésekhez) viszonyítva, d) pénzügyi rendezésükre előre meghatározott későbbi időpontban, illetve időpontig (a jövőben) kerül sor. Nem minősül származékos ügyletnek az olyan határidős és opciós ügylet, amely kezdeményezésének, megkötésének és fenntartásának célja az ügylet tárgyát képező áru beszerzése, értékesítése vagy használata, és amely az ügylet tárgyát képező áru átadásával (leszállításával) teljesül az ügylet zárásakor (ide nem értve azt, amikor a pénzügyi rendezés - a záráskori piaci ár és a határidős kötési árfolyam közötti különbözet, illetve a pénzáramlások pénzügyi elszámolása - a felek közötti megállapodás alapján, pénzeszköztől eltérő pénzügyi instrumentum átadásával, rendelkezésre bocsátásával teljesül, pénzmozgás helyett); (2000 évi C törvény a számvitelről) Hová lehet sorolni a deviza elszámolású banki kölcsönszerződéseket? Nézzük, milyen döntést, milyen megállapítások alapján hozott a Kúria! A legfőbb ügyész az előbbi kérdésekkel kapcsolatban a következő álláspontot fejtette ki: A 6/2013. PJE 1. pontjában a jogegységi tanács már megállapította, hogy az átszámítás nem jelent pénzváltást, csupán a folyósított, illetve a törlesztett összegnek a teljesítéskori árfolyam alapján történő kiszámítását. (A jogegységi tanács válasza:) A folyósításkor vételi, a törlesztésekkor pedig eladási árfolyam alkalmazása tisztességtelen, mivel ez az átszámítási árfolyam meghatározás egyoldalú és indokolatlan hátrányt jelent a fogyasztó számára a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megsértésével. A különnemű árfolyamra vonatkozó szerződési rendelkezés tisztességtelensége hivatalbóli észlelésének kötelezettsége jelen jogegységi határozat közzétételétől terheli a bíróságokat. (2/2014 PJE) 6

7 Másodfokú bíróság: Deviza alapú kölcsönszerződés esetén a bank az ügyfél részére devizát nem bocsát rendelkezésre. A kölcsön jogügylet során deviza értékesítés - eladás és vétel - nem történik, ezért az eltérő - a folyósításkori vételi és a törlesztések kori eladási - árfolyamból eredő árrés virtuális szolgáltatást ellentételez, virtuális szolgálgatásért pedig ellenérték nem jár. Kúria: A jogerős ítélet tehát helyesen állapította meg a különnemű árfolyamok alkalmazásának tisztességtelenségét. (Kúria Gfv.VII /2014/5.) A Kúria egyértelműen olyan döntést hozott, mely szerint nincs a devizakölcsönök esetén deviza, így nincs pénzváltás sem. A deviza a kölcsönszerződéssel kapcsolatban csak egy számítási mód. Ez a megállapítás pedig azt jelenti, hogy származtatott ügyletről van szó. A hónapról hónapra esedékes forint törlesztő részletek nagysága a hónapról hónapra változó deviza árfolyamtól függnek. Ez pontosan megfelel a származtatott ügylet megfogalmazásának. A bankkölcsön meghatározása jelenleg: 6. (1) E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában 40. hitel és pénzkölcsön nyújtása: a) hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére vagy egyéb hitelművelet végzésére, b) pénzkölcsön nyújtás: ba) a hitelező és az adós között létesített hitel- vagy kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni, bb) minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételéről és határidős visszaszármaztatásáról rendelkezik és a szerződés tárgyát képező értékpapírok a vevő (hitelező) javára az ellenérték óvadéki biztosítékául szolgálnak úgy, hogy azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet, bc) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvény szerinti önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenység, bd) zálogkölcsön nyújtása, valamint be) csoportfinanszírozás, c) a hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja; (2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról) 7

8 6:383. [Kölcsönszerződés] Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) 213. (1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza a) a szerződés tárgyát, III. Egyéb meghatározások 5. Fogyasztási kölcsön: a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez - a természetes személy részére - nyújtott kölcsön és a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. (1996. évi CXII. Hitelintézeti törvény) 523. (1) Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. (2) Ha a hitelező pénzintézet, - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adós kamat fizetésére köteles (bankkölcsön). (1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről) Teljesen egyértelmű és semmilyen módon nem félremagyarázható az, hogy kölcsönszerződésnek tartalmazni kell a kölcsön tárgyát. Ez értelemszerűen bankkölcsön esetén nem lehet más, mint a kölcsön összege és a kölcsön pénzneme együttesen. Például HUF (Magyar Forint) vagy CFH (Svájci Frank). A törvények alapján a kölcsön tárgyát kell a pénzintézetnek átadni és azt kell visszafizetni: kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni. Amennyiben a deviza csak egy elszámolási mód, akkor a deviza nem lehet a kölcsönszerződés tárgya. Amennyiben a deviza csak az elszámolás módja, akkor kölcsönszerződés nem lehet más, mint forint kölcsön szerződés. A Hiteles Mozgalom teljes mértékben egyetért a Fővárosi Ítélőtábla állásfoglalásával, ezek a devizahitelek forintkölcsönök! A deviza alapú kölcsönöket forintkölcsönnek tartjuk. Úgy gondoljuk: annak a kérdésnek a megítélésénél, hogy a deviza alapú kölcsön forint- vagy devizakölcsön-e, a szerződés tartalma irányadó. A szerződés tartalmát a hatályos Ptk (1) bekezdése rögzíti, eszerint kölcsönszerződés alapján a hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az 8

9 adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. Az új Ptk. 6:383. -a értelmében kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. A jogszabály szerint tehát a hitelező szerződéses kötelezettsége pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, illetve fizetése, míg az adós szerződéses kötelezettsége a visszafizetés és kamatfizetés. Ha ezt összevetjük a deviza alapú hitel fogalmával, azt találjuk, hogy a felek szerződéses kötelezettségeiknek mindig forintban tesznek eleget. Az a kérdés, hogy mi az ügylet jellegadó tartalma, a szerződés értelmezésével dönthető el. A magánjogi viszonyokra irányadó Ptk (1) bekezdése szerint a szerződési nyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett. Az adós hiteligénylési kérelmében egyértelművé tette ilyen szerződések esetén, hogy forinthitelre van szüksége, ezt igényli. A másik fél (a bank) az eset körülményeire tekintettel nem érthette ezt másként, hiszen tudatában volt, hogy a kölcsönösszegre az adósoknak forintért megvásárolható lakás vagy tartós fogyasztási cikk (gépkocsi) adásvétele érdekében volt szüksége. A Ptk (2) bekezdése azt is kimondja, hogy amennyiben az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződés tartalma az (1) bekezdésben foglalt szabály alkalmazásával nem állapítható meg egyértelműen, a feltétel meghatározójával szerződő fél, illetve a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. A fogyasztó számára pedig egyértelműen a felvett összeg forinthitelkénti elfogadása a kedvezőbb. Összegezve: azt látjuk helyesnek, ha az ügylet jellegadó tartalma szempontjából a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezési szabályra is figyelemmel nem a teljesítés módjának (kirovólerovó pénznem, értékállandósági kikötés) tulajdonítunk jelentőséget, hanem a felek által a szerződés szerint teljesítendő szolgáltatásnak. A szolgáltatás pedig (rendelkezésre bocsátás és visszafizetés) mindig forintban történik. Minderre tekintettel a deviza alapú kölcsönt forintkölcsönnek tekintjük. (A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának álláspontja a deviza alapú fogyasztási kölcsönszerződések érvényességével kapcsolatos elvi kérdésekben - a december 9-én megtartott szakmai tanácskozáson elfogadott álláspont) Érthetetlen és elfogadhatatlan módón a Kúria a Bankszövetség alábbi álláspontját tette magáévá: Az újabban született jogszabályok különbséget tesznek devizahitel és devizaalapú hitel között, és használják a devizában nyilvántartott kölcsön fogalmat is. E fogalmak meghatározásai nem egységesek, de alapvetően a különbségtétel azon alapul, hogy mind a kirovó és a lerovó, vagy pedig csupán a kirovó pénznem deviza. A jogszabályok azt tekintik a szűk értelemben vett devizahitelnek, ha mindkét fél fizetési kötelezettsége devizában van kiróva, és effektíve ebben a devizában is teljesítendő (lerovandó). Ráadásul a tartozás 9

10 meghatározása (kirovása) helyett általában annak nyilvántartásáról, méghozzá a hitelező általi nyilvántartásról beszélnek. Valójában az ügylet lényege, üzleti tartalma tekintetében nincs lényeges különbség a fenti kategóriák között. Amint fentebb írtuk, a tartozás tartalmát alapvetően a kirovó összeg határozza meg. A devizahitel lényege szempontjából közömbös, hogy lerovó pénznemként a hazai pénznem (forint) vagy valamely idegen pénznem került-e meghatározásra, és az is, hogy a folyósítás milyen pénznemben történt. Az pedig egyértelműen hibás, hogy egy jogviszony minősítése szempontjából bármilyen jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy az egyik fél azt miként tartja nyilván. (Hitelintézeti Szemle 2013.év 5. szám - Gárdos István és Nagy András: A devizahitel jogi alapkérdései) A Kúriai vélemény szerint: A hatályossá nyilvánítás alapján történő elszámolás során a bíróság a tőketartozást (annak nagyságát, összegét) a kirovó pénznemben fogja meghatározni, hiszen a tartozás tartalmát érdemben a kirovó összeg adja. A kirovó pénznemet a felek kifejezett jogszabályi tilalom hiányában bármilyen pénznemben meghatározhatják. Nem szerepelnek a kirovó és a lerovó szavak sem a korábbi, sem a hatályos polgári törvénykönyvben, hitelintézeti törvényben. Nem szerepelnek a számviteli törvényben sem. A számviteli törvény arról rendelkezik, hogy miként kell a származtatatott ügyleteket könyvelni. Ismeretlen a számvitel számára a kirovó és a lerovó fogalom. Teljesen felesleges, sőt félrevezető új fogalmakat bevezetnie a Kúriának, miközben van jogszabályban megfogalmazott olyan fogalom, mely pontosan illik a devizahitelezésre. Ez a fogalom a származtatott ügylet! A Hiteles Mozgalom teljes mértékben egyetért a Fővárosi Ítélőtábla állásfoglalásával, ezek a devizahitelek forintkölcsönök. Összegezve: azt látjuk helyesnek, ha az ügylet jellegadó tartalma szempontjából a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezési szabályra is figyelemmel nem a teljesítés módjának (kirovó-lerovó pénznem, értékállandósági kikötés) tulajdonítunk jelentőséget, hanem a felek által a szerződés szerint teljesítendő szolgáltatásnak. A szolgáltatás pedig (rendelkezésre bocsátás és visszafizetés) mindig forintban történik. Minderre tekintettel a deviza alapú kölcsönt forintkölcsönnek tekintjük. (A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának álláspontja a deviza alapú fogyasztási kölcsönszerződések érvényességével kapcsolatos elvi kérdésekben - a december 9-én megtartott szakmai tanácskozáson elfogadott álláspont) 10

11 Határozott álláspontunk, hogy a szerződés érvénytelensége esetén, az elszámolás során abból kell kiindulni, hogy forintkölcsönökről van szó. Ha a kölcsönszerződés érvénytelen, akkor annak származtatott ügyletre vonatkozó része is érvénytelen. Tehát semmiképpen sem lehet érvénytelen szerződés esetén az adóstól devizát követelni. Jogos az a felvetés, hogy a kölcsönszerződésekben nem is szerepel származtatott ügyletre vonatkozó kitétel. Az ilyen szerződéseket ismeri a pénzügyi szakma. Részlet a Bankszövetség szakmai folyóiratából, a Hitelintézeti Szemléből, 2003-ból: Az IAS (Nemzetközi Számviteli Szabvány) értelmében derivatíva az a pénzügyi instrumentum, melynek értéke egy alapügylethez kötötten változik (pl. kamatláb, részvényárfolyam, devizaárfolyam stb.), mely nem kíván jelentős kezdeti befektetést, mely jövőbeli időpontban kerül kiegyenlítésre. Időnként előfordul, hogy egyes szerződésekben, melyek teljességükben nem felelnek meg a definíciónak megtalálhatók olyan tulajdonságok, amelyek származékos ügyletekhez hasonlóak. A teljes szerződést tekintjük ez esetben a,hibrid instrumentumnak, amely egy,alapszerződés és egy,rejtett származékos ügylet kombinációja. A kreatív gondolkodók, a rejtett származékos ügyletekre vonatkozó szabályrendszernek köszönhetően nem kerülhetik el az IAS 39 és az US GAAP (Amerikai Szabványrendszer) alkalmazását egyszerűen azzal a,technikával, hogy egy származékos ügyletet beágyaznak egy másik, láthatóan nem származékos szerződésbe. (Hitelintézeti Szemle év 1. szám. Tardos Ágnes: A pénzügyi instrumentumok elszámolása IAS- US GAAP MAGYAR szabályozás) A deviza elszámolású kölcsönszerződések láthatóan nem származékos szerződések. Pontosabban, nem látható, hogy származékos szerződések lennének. Megállapíthatjuk összegzésként, hogy a devizahitelek forint kölcsönök, rejtett származékos ügyletek, más néven (a Bankszövetség megfogalmazásával) hibrid instrumentumok. Mindenképpen szükségesnek tartjuk, hogy a Kúria a korábbi álláspontját vizsgálja meg az ismertetett tényeknek megfelelően és hozzon új álláspontot. Átértékelésre szorulnak az alábbi megállapítások is: 3.2 Mi az eredeti állapot helyreállításának a tartalma a devizaalapú pénzkölcsön, illetve hitelszerződések esetén? Az eredeti állapot helyreállítása tartalmának meghatározása során a többségi álláspont szerint a felek akaratától, miszerint olyan, a forinthitelekhez képest kedvezőbb kamatmértékű devizaalapú kölcsön-, illetve hitelszerződést kívántak egymással kötni, amelynek értelmében a kirovó és a lerovó pénznem egymástól eltér, nem lehet eltekinteni. Erre figyelemmel az érvénytelen szerződés ellenére teljesített, az 11

12 eredeti állapot helyreállítása körében visszatérítendő, illetve elszámolandó szolgáltatás mértéke is a kirovó pénznem (a deviza) alapján határozható meg, a teljesítés ideje és helye szerinti átváltási árfolyam alapulvételével. Ebből pedig az következik, hogy úgy kell meghatározni az eredeti állapot helyreállítása körében visszajáró, illetve beszámítandó pénzösszeget, hogy az in integrum restitutio alatt nem egy az egyben visszaadást kell érteni, hanem az egyes törlesztő részletekre vonatkoztatva, azok teljesítési idejére vetítve kell kiszámolni, hogy a teljesítés idején érvényes átváltási árfolyam szerint kalkulálva maradt-e fenn tartozatlan fizetés a kölcsönvevő oldalán. Az elszámolás során a kölcsönvevő tartozását csökkentő tényezőként kell figyelembe venni az árfolyamrést és a szerződés érvénytelensége miatt a szerződésben kikötött érvénytelen ügyleti kamat és az ehelyett az eredeti állapot helyreállítása körében fizetendő törvényes/egyenértéki kamat különbözetéből adódó összeget. E megoldás szerint az egyenértéki kamat is a tőkeösszeg meghatározásához alapul vett kirovó devizanem jogi sorsát osztja, az a kirovó tőkeösszeg devizaneméhez igazodó törvényes devizakamat. A fentiekben ismertetettek alapján egyértelmű, hogy a visszatérítendő összeget nem lehet deviza alapján meghatározni. A kúriai vélemény megállapítása hibás! A kamatfizetés szükségességét a kúriai vélemény az alábbiakkal indokolja: Hangsúlyozzák továbbá, hogy a kamat pénzhasználat ellenértékének tekintése nem, illetve nem csak az érvényes kölcsönszerződések sajátja, mert az, akinek a pénze bármely jogcímen [pl. nem létező, érvénytelen, hatálytalan pénzszolgáltatást (is) tartalmazó szerződés esetén, kártérítési kötelezettség vagy jogalap nélküli gazdagodás címén] másnál van, nem tud azzal maga rendelkezni, ezzel haszonra szert tenni. Álláspontjuk szerint a pénzzel való rendelkezés adós általi elvonását árazza be a jog érvényes kölcsönszerződésnél az ügyleti kamattal, érvénytelen kölcsönszerződésnél vagy egyéb, pénzelvonással járó kötelemnél az egyenértéki kamattal azt feltételezve, hogy ésszerűen cselekedve a hitelező az adott összeget kölcsönbe adta volna. Érvényes szerződés esetén a szerződésszerű teljesítés az, ha a kölcsön összegét az adós a szerződésben meghatározott lejáratkor (általában időszakonként visszatérően) a szerződésben kikötött ügyleti kamattal növelten fizeti meg a hitelező számára. Érvénytelen szerződés esetén azonban a kölcsön összegének visszatérítése az érvénytelenség jogkövetkezményeként történik egyenértéki (törvényes) kamat mellett, tekintve, hogy a szerződés egésze, így az abban kikötött mértékű ügyleti kamat is érvénytelen. Ingyenes kölcsön esetén is van különbség: míg érvényes szerződés esetén a hitelező számára visszatérítendő kölcsönösszeg után semmilyen kamat nem jár, addig érvénytelen szerződés esetén számára az egyenértéki (törvényes) kamatot is meg kell téríteni. 12

13 A pénzkölcsönnel kapcsolatos kamat meghatározása a jelenlegi jogszabály alapján: 6. (1) E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában 52. kamat: az adós által a kölcsönnyújtónak (betételhelyezőnek) az elfogadott betét vagy az igénybe vett kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő, a betét- vagy kölcsönösszeg százalékában meghatározott, időarányosan térítendő (elszámolandó) pénzösszeg vagy egyéb hozadék; (2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról) Ez az ügyleti kamat, mely csak akkor jöhet szóba, ha érvényes szerződésről beszélünk. A vélemény kimondottan az érvénytelen szerződésekkel foglalkozik, így ez az ügyleti kamat nem jár a banknak. Jogszabály rendelkezik egy másik fajta kamatról is: 6:48. [Késedelmi kamat] (1) Pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal - megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. (2) Ha a jogosultnak a késedelembe esés időpontjáig kamat jár, a kötelezett a késedelembe esés időpontjától e kamaton felül a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - egyharmadával megegyező késedelmi kamatot, de összesen legalább az (1) bekezdésben meghatározott kamatot köteles fizetni. (3) A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Álláspontunk a törvény pontjain alapszik. Késedelmi kamat csak akkor számítható fel, ha fizetési kötelezettségnek az adós nem tesz határidőre eleget. Érvényes kölcsönszerződés esetén a fizetési kötelezettség általában havonta keletkezik, ha például egy hónapban, mondjuk február 15.-én az adós nem tesz eleget a szerződésben rögzített fizetési kötelezettségének, nem fizeti a havi törlesztő részletet, akkor tartozása lesz. Ha a havi törlesztő részlet forint, akkor az adós forinttal tartozni fog február 15.-től egészen addig tartozni fog a banknak a havi törlesztő részlet összegével, amíg azt meg nem fizeti. Ha az adós február 25.-én megfizeti a havi törlesztő részletet, akkor a tartozása megszűnik. A bank forint után, az eltelt 10 napra felszámolja a késedelmi kamatot. 13

A devizahitel jogi alapkérdései

A devizahitel jogi alapkérdései 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 371 GÁRDOS ISTVÁN NAGY ANDRÁS A devizahitel jogi alapkérdései Ez a cikk a devizahitelekkel kapcsolatban az ügyfelek számára végzett gyakorlati munkánk során néhány

Részletesebben

1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma, deviza alapú kölcsön-e vagy forint kölcsön?

1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma, deviza alapú kölcsön-e vagy forint kölcsön? T. Kúria! 1055 Budapest, Markó u. 16. Elnok@kuria.birosag.hu Dr. Darák Péter Úr! Elnök Tisztelt Elnök Úr! Rendkívüli jelentőségű a fogyasztói kölcsönszerződések devizában történt elszámolásának és az egyoldalú

Részletesebben

A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997 (III.5.

A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997 (III.5. Igen Tisztelt Kúria! Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Kúria munkáját a banki hitelezéssel és ezen belül is a devizahitelezésnek elnevezett kölcsöntermékkel kapcsolatban. A Pénzügyi Szervezetek Lakossági

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

Ratku Zsófia: A származékos ügyletek könyvvizsgálata

Ratku Zsófia: A származékos ügyletek könyvvizsgálata Ratku Zsófia: A származékos ügyletek könyvvizsgálata 2008 októbere óta jelentően megváltoztak a világgazdaság és a pénzügyi közvetítőrendszer működési feltételei. A kirobbant gazdasági és pénzügyi válság

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. március 27-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II.

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.4 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.4 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.4 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

-. - ---- _:~..:.._~ :. 0

-. - ---- _:~..:.._~ :. 0 Ügyszám: 36.G.43.24112014118. A Fővárosi Törvényszék. " dr. Némethi Csanád ügyvéd (1123 Budapest, Táltos u. 15/B. VII. em. 2.) által képviselt 'J - -. - - -,.; ~, - -- '"' 0 "T ---,..,,,. ' felperesnek

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO

ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO (1997) Készítette Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ A magyar pénzügyi rendszernek a nemzetközi pénzvilágba való integrálódása eredményeként mostanában számos új termék jelenik meg

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.3 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztókkal kötendő jelzálog szerződésekhez

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL

FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL 2000 2009 2011. november 11. TARTALOMJEGYZÉK OLDAL A. ELŐSZÓ 5 B. FELHÍVÁS 6 C. ÖSSZEFOGLALÓ 7 1. Saját

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

ÉRDEKPOZÍCIÓK A HITELEZÉSI JOGVISZONYON BELÜL S Z A K D O L G O Z A T

ÉRDEKPOZÍCIÓK A HITELEZÉSI JOGVISZONYON BELÜL S Z A K D O L G O Z A T Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztika Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék ÉRDEKPOZÍCIÓK A HITELEZÉSI JOGVISZONYON BELÜL S Z A K D O L G O Z A T Konzulens: Dr. Leszkoven László egyetemi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tájékoztató füzet a pénzügyi szolgáltatásokról Szerkesztette: Dr. Kispál Edit Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest, Logodi

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Jog, jogértelmezés Gondolatok a devizahiteles törvények kapcsán

Jog, jogértelmezés Gondolatok a devizahiteles törvények kapcsán MTA Law Working Papers 2015/3 Jog, jogértelmezés Gondolatok a devizahiteles törvények kapcsán Gárdos István Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515 http://jog.tk.mta.hu/mtalwp

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július

JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július Készítette: dr. Varga Andrea jogtanácsos okleveles adótanácsadó abszolvált bankszakjogász (Az elkészített

Részletesebben