GYERTYALÁNG. Illés Bódi Barbara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERTYALÁNG. Illés Bódi Barbara"

Átírás

1 Illés Bódi Barbara GYERTYALÁNG Teréz gyertyája meggyulladt. Pislákoló fénye narancssárgásra színezte az éjszaka sötétjét. Halványan kirajzolódtak szemei előtt a bokrok és a fák lombjai, melyek különös módon suttogtak valamit. Lélegző leveleiknek lágy szellő adott hangot, melyek sisteregve egyre hangosabban csak azt susogták neki, hogy eltévedt. Az erdő legmélyén állt, és egy tapodtat sem mert tenni, csak görcsösen fogta gyertyáját. Az egyedüli reménysugara a gyertyafény volt, lángja jelentette számára a kiutat. Gondolta, amíg a gyertya lángja ég, addig baja nem eshet, legalábbis remélte. Körbenézett a vad rengetegben. A sűrű bozótok mintha mozgásban lettek volna, talán gyorsan elsurranó állatok miatt, vagy rajta kívül mások is voltak az erdőben. Bagolyhuhogás tempós ritmusban törte meg a csendet, ütemesen visszatérő hangja mindannyiszor rémületet keltett Teréz szívében. Felnézett az égre, és a felhők közül néha-néha előbukkanó telihold kísérteties fénnyel szórta meg az erdőt, mintha sejtelmes ködfátyolt tekert volna a fák lombjaira. A sűrű fák közé zuhanó köd a telihold sápadt fényével találkozva egy titokzatos másvilágot, egy idegen lét benyomását keltette Terézben. Az idegen világ nyugtalanságot okozott számára, ami arra ösztökélte őt, hogy valahol máshol otthonra találjon. Egyedül volt, és félt. Érezte itt nem maradhat, indulnia kell. Tudta, hogy meg kell találnia azt az ösvényt, amely kivezeti a sötét erdőből. Lábai, mint a fa törzse földbe gyökereztek, képtelen volt megmozdítani, az erdő láncra fűzte törékeny testét. Ahogy minden erejét összeszedve felemelte jobb lábát, a gallyak reccsenésével keserves csecsemősírást hallott. Csecsemőét a messzi távolból, s ez Teréznek erőt adott az útkereséshez. Egyre bátrabban, egyre gyorsabban kutatta a kivezető utat, bízva abban, hogy hamarosan rátalál a saját ösvényére. Szíve szaporábban kezdett verni, kezével zavartan tolta el maga felől a bokrokat és ágakat, miközben már annyira gyorsan futott, hogy lihegve kapkodott a levegőért. Mezítelen lábait a csalánok csipkedték, az éles kavicsok kikaristolták a talpát, az arcához csapódó gallyak pedig azt suhintották felé elvesztél!. Teréz lázasan kutatta az utat, keservesen bízott abban, hogy a gyertyalángja megvilágítja számára az ösvényt. Ahogy keresgélt, egyre csak beljebb került az erdő mélyébe, sötétebb és még sötétebb lett, míg kutatásának egy távoli farkas vonítás vetett véget. Teréz megállt. Megállt egy pillanatra a lélegzete is. Felnézett a kísérteties teliholdra, s félelmében megdermedt. Már tudta, érezte valóban eltévedt, s szívében feladta a további kutatást. Ekkor az erdő zúgni, morajlani kezdett, a bokrok és fák életre keltek körülötte, és mind-mind azt ordították számon kérően miért vagy, minek létezel?. Az ég hatalmas robajjal dörgött és a hosszan elnyúló villámnyalábok szinte szét akarták tépni az eget. A villámok hirtelen villanásszerűen megvilágították az erdő sötétjét, és ekkor látta Teréz, valóban nincs egyedül. A sűrű bozótok közül néhol felbukkant egy-egy emberi alak, és őt nézi. Az erős szélfúvás nagy lökéseket mért Teréz remegő testére, és az eső az égből szinte rázúdult oly mérgesen, hogy térdre kényszeríttette őt, miközben Teréz csak a gyertyalángját őrizte. Teljes félelmében a végső reménysugarára koncentrált. Egy fa töve felé vánszorgott, négykézláb kúszva, figyelve gondosan gyertyalángját, ki ne aludjon. A fa tövébe kuporodva, teljesen összeroskadva Teréz keservesen zokogott, szívfájdalmában hangosan sírt, míg végső feladásában meglátott egy embert. Egy emberi alakot, aki felé tartott. Azon nyomban abbahagyta a sírást, és gondosan figyelte a közelgő embert, s közben a remény is felébredt szívében. Ahogy egyre közelebb került hozzá az alak, a vihar is egyre csitult, mintha az idegen megszelídítette volna a kíméletlen földindulást. Teréz törölgette könnyes szemét, hogy jobban lássa ki is a közelgő ember. A telihold tompa fénye végül kirajzolta arcvonásait a legkedvesebb személynek, aki létezett a Földön, annak az embernek, aki a legfontosabb volt Teréznek, az édesanyjáét.

2 Az édesanya megállt lánya előtt, szeméből a szeretet sugárzott, de szívében szomorúság volt, hogy ilyen összetörten, kiszolgáltatottan kell látnia gyermekét. - Anyám! Anyám! Mit tegyek, merre menjek? kérdezte Teréz, várva a megoldást. - Kislányom! válaszolta az anya Az utadat én nem tudhatom, mindenki saját maga kell, hogy megtalálja azt de tanácsaimmal segíthetek neked! A legfontosabb, hogy a szíved benső hangjára hallgass, mely hang nagyon mélyről szól és nagyon lágyan, ha pedig nem hiszel benne, akkor nagyon bátortalan is. Előfordulhat, hogy megkeményedik a szíved, akkor hangja sem lesz, és gyűlölködő leszel te magad is. Nagyon fontos, hogy szívedben szeretet lakozzék, ami nyugalmat és békességet ad neked, és akkor képes leszel meghallani benső hangját! Az utad meglelésében a saját benső hangod tud segíteni, melyben bízni és hinni kell! Nem más emberek, sem külső körülmények nem dönthetnek sorsod alakulásáról, hanem csak is te, önmagad. Mindenkinek megadatott a szabad akarat, a választási lehetőség, mit is kezd földi életével. Neked is meg kell találni saját utadat, és azon végigmenni, hogy a rendeltetésedet betöltsd. Minden döntéseddel további kapukat nyitsz meg, vagy éppen zársz be magad előtt. Minden választásoddal lehetőséged nyílik álmok, csodák megvalósítására, vagy éppen az ellenkezőjére, ha rosszul döntesz életed felöl. Ne feledd, bárki is legyen melletted, mindig egyedül vagy a saját gondolataiddal. Bízz önmagadban, higgy a benső hangodnak! azzal nyújtotta az anya gyermekének segítő jobb kezét, és felemelte lányát a fa tövéből. Teréz bátran felállt és hosszasan édesanyja szemébe nézett, aki ráhelyezte lánya mindkét kezét a gyertyára, és azt mondta: - Vigyázz a gyertya lángjára, nehogy kialudjon!- végezetül adott egy anyai csókot lánya homlokára, mellyel erőt és szeretet is átadott, oly sugárzón, hogy Teréz becsukott szemmel átvette azt. Mikor kinyitotta a szemét már édesanyja nem volt ott, az ég kitisztult, nyoma sem volt a viharnak. Körbenézett. Újra ütemes bagolyhuhogást hallott, és levelek sistergését, melyek mintha azt susogták volna indulj. Gyertyáját előretartotta, és alaposan szemrevételezte, merre is lehet az ő útja. A benső hangodra, a szíved hangjára figyelj! ismételte magában Teréz anyja szavait, és akkor egy szelíd hang azt mondta neki menj előre egyenesen, és ő úgy is tett. A gyertyalángja narancssárgásan ragyogtatta meg számára azt az utat, amelyet végre megtalált, és ami csak az övé volt. Olyan boldog lett, hogy szívében eláradt a szeretet, a kétségbeesés helyett egy derűs mosoly lett úrrá az arcán, miközben hálát érzett anyja intő szavaiért, hisz tanácsa beigazolódott. Ahogy rátért a megtalált útra, látott két kislányt és egy fiút is elindulni, hozzá közeli utakon, de más irányba ágazón. A gyerekek ezt mondták: - Közös fészekben cseperedünk, de másfelé szállunk. Gyökereink ugyan azonosak, de mindannyian eltérőek vagyunk. Néha gondolataink találkoznak, addig, amíg gyökereink léteznek. - és kacarászva elszaladtak, mindegyik a maga útján. Már bizakodva ment az ösvényén Teréz, reménye minden lépésével növekedett, és a derű átitatta szemét is. Másképp látta az erdőt, már rejtelmesnek és izgalmasnak tűnt számára. Vágyat érzett a megismerésére, a titkai felkutatására. Csodálattal nézte a hatalmas fákat, melyek az égig nyúltak, érdekesnek találta, hogy milyen sokféle fa és bokor létezik, milyen különös a leveleiknek az alakja. Már nem csak félelmetes sötétet, árnyékvilágot látott, hanem gyönyörű színeket, árnyalatokat is felfedezett. Rájött, hogy egy pompás, gazdag világ része ő maga is. Ebbe a pompás, gazdag világba kell magát megtalálni. Miközben nézelődött és gondolkodott, válaszút elé került. Az ösvény, amelyen ment két irányba ágazott tovább. Megtorpant. Az erdő sötétebb lett, hideg túlvilági szél süvített végig a poros úton. Megjelent az elágazás előtt egy emberi alak, Teréz édesapja volt az. - Nem követhetem végig az utadat, így szólt az apa - hamar elszólítottak az égiek. Azonban, különös módon veled vagyok, és figyelek rád. Vannak dolgok melyekre ésszerű válasz nincs, és nincs is értelme azon gondolkodni, csak szívvel lehet érezni azt. Kezedben a döntés, a lehetősége annak, hogy amit én nem valósíthattam meg az életben, te megteheted. Szeresd az életet, amíg tart. Talentumot kaptál az égiektől, ne tékozold el, tiszta szívvel becsüld meg, és küzdj! majd a leereszkedő köddel együtt eltűnt.

3 Teréz újra egyedül maradt, és döntenie kellett. Szívében érezte édesanyja és édesapja iránt érzett szeretet, és féltve őrizte tanácsaikat, melyeket figyelembe próbált venni az útválasztásban. Alaposan szemügyre vette a két utat. A baloldali beláthatatlan volt, mélyen leszálló köd gomolygott a bokrok és fák között, a másiknál tovább látott már az ösvényen, a megnyugtató zöld ezernyi árnyalata játszadozott a gyertyaláng fényének meleg színeivel. - Ésszel itt nem dönthetek, hisz nem tudhatom bizonyossággal melyik út, mit rejt gondolta Teréz az érzelmeimre hagyatkozhatok, a benső hangomra. A szíve lágyan azt súgta neki, hogy induljon arra, ahol több szépséget, földi csodát fedezhet fel. Így a jobboldali elágazásra lépett, és elhatározta, hogy létének értelmet ad; ehhez a természeti szépséghez ő is hozzá szeretne tenni, egyedi értéket fog teremteni életével. Rájött, hogy a természettől tökéletesebbet ember nem alkothat, de a legjobb, legeredetibb ötletek mind-mind a természet nyomán születhetnek. Ugyanakkor, ha a természet ilyen tökéletes, akkor az emberben is létezik a természethez hasonló tökéletesség. Érezte, hogy ő maga is a természet része, ezt az óriási hatalmas erőt a porszemnyi ember nem uralhatja, esetleg némileg a hasznára fordíthatja. Különböző erőket érzékelt, jókat és rosszakat is, de valahol legbelül tudta, hogy van egy, a leghatalmasabb, amely mindenekfelett van, és képes uralkodni azokon. Nem hitt a véletlenekben, tudta, hogy minden okkal történik vele. Ami az életben véletlenszerű egybeesés az valójában a végzet. Megtanult tájékozódni a sűrű rengetegben, a megismerésben pedig nem az eszét tartotta a legfontosabbnak, hanem érzelmeit. Tudta, hogy a látott dolgokat különbözőképp lehet érzékelni, többnyire az befolyásolja a legjobban, hogy kinek mi rejlik a szívében, az ember belülről milyen. Az erdőnek pedig ezernyi arca, hangulata van, hogy mi melyik oldalát látjuk, az attól függ, hogy a benső látásunk, benső lényünk milyen fejlettségi szinten mozog. Azonban édesanyja és édesapja szavait sosem felejtette el; a legfontosabb mégis az, hogy a szívében mindig a szeretet uralkodjon, akkor találja meg az igaz utat. Miközben gondolkodott és figyelte a körülötte lévő világot, újabb elágazáshoz érkezett. Megállt, és gyertyáját előretartva alaposan szemügyre vette a két ösvényt, és hallgatózni kezdett. Az egyik úton sötét levelek szomorú zúgását hallotta, mintha elszáradtak volna a növények, és vízért sóhajtoznának. Az úton végigfújó szél mikor Terézhez ért, akkor mérhetetlen egyedüllét, melankólia és mély depresszió érzetét hozta magával. Megborzongott Teréz, és gondolta, ha ilyen magányos és száraz ez az út, valószínű nem választja. A másik út előtt egy férfialak jelent meg. Szeméből sugárzott valami gyermeki melegség, melyből ragaszkodást olvasott ki Teréz. A férfialak ezt mondta: - Társad lehetek a földi életben, de szellemileg nem találkozunk. A te szellemi látásod, gondolatvilágod csak a tiéd, melynek parányi kis fényét is másképp látom, mint ahogy az valójában ragyog. A te belső világosságod egésze, pedig láthatatlan számomra. Utódokat, nyugodt életet és megöregedést ajánlok. - majd felfelé mutatott egy hegyoldalon végig nyúló sziklákkal teli ösvényre. Teréz jobban szemügyre vette gyertyájával a sziklás, nehéznek tűnő utat. Látta, hogy sűrű növényekkel teli, melyek már nem olyan magányosak, mint az elágazás másik oldalán. Felfedezte újra a színeket is; már nemcsak a zöldnek ezernyi árnyalatát látta, hanem valami aranyló, csillogó varázst is látott néhol megcsillanni, melyből simogató melegség áradt. A hegyről kellemes szellő fújdogált Teréz felé, s mikor elérte őt, mintha huncut kis gyerekek hangját hallotta volna, akik azt mondják neki gyere, játssz velünk!. Teréz szíve kedvesen súgta menjél bátran, játssz a gyerekekkel, és úgy is tett, elindult a hegy felé. Nehéz volt az út, bizony itt már mászni kellett felfelé, és csak az egyik kezét tudta használni hozzá, mert a másikkal a gyertyáját fogta. Lassan haladt, apró lépéseiért minden erejét összeszedte, úgy jutott csak előre egy parányit. Teljesen kifáradt, úgy érezte, nem bírja tovább, pihennie kell. Az egyik kiálló sziklaszirtre leült, nagy lélegzetet vett és körbenézett. Itt már egyre több aranyló csillogást látott a sűrű lombok levelei között, már néhol a sötétség el is tűnt. Úgy vélte, ez az aranyló ragyogás szinte egy csoda, le tudja győzni a zord sötétséget. Ebben a kellemes, aranyló melegségben nagy erő van, ami táplálja az egész természetet, és Terézt is feltöltötte energiával. Becsukta szemét, s miközben melegedett, érezte milyen hatalmas erő irányítása alatt van a mindenség, félelem fogta őt el. Ekkor eszébe jutott apjának szavai, hogy tiszta szívvel küzdjön, Teréz tudta erősnek kell lennie, sohasem adhatja fel. Felállt és folytatta útját. Mászott tovább fel a hegyre, kapaszkodott mindenféle növénybe, hajtotta a vágy, hogy megérkezzen az út végére. Kíváncsi volt, vajon mit

4 jelenthet a megérkezés, hol lehet az ő otthona. Miközben mászott gondolataiba mélyült el, és eszébe jutottak édesanyja szavai mindig egyedül vagy saját gondolataiddal, bizony belátta, ez is így van. Ahogy mászott szorongani kezdett, mintha erejét ellopták volna, teljesen legyengült. Legbelül érzett valami emésztő tüzet, ami a reményét kezdte égetni lelkében. Sötét árnyalakokat látott maga körül, akik hosszú karmaikkal szívébe vájtak, miközben így szóltak gúnyosan hozzá: - Túl gyenge vagy! Semmit sem érsz! Felesleges az életet! Halj meg! Halj meg! Teréz teljes valójában megremegett, erőtlenség és letörtség érzete uralkodott el lelkében. Ekkor kezével csalánba nyúlt, megingott a magasban, és zuhanni kezdett. Zuhant le a magas hegyoldalról, szinte az árnyalakok taszították le, húzták őt a mélybe. Ekkor két kis gyermek megfogta a kezét. Csodával határos módon felhúzták őt a sziklaszirtre. Teréz felállt, és két édes kicsi gyereket látott, de nem is gyerekek voltak, hanem angyalok. Halvány szárnyuk volt, fehér ruhájuk és meleg, csillogó szemük. Mosolyogtak, még hangosan is kacarásztak. Kis angyalok, tiszta szívű gyermekek voltak, és ők is gyertyát tartottak a kezükbe. Gyertyájuk kanóca nem égett. Odamentek Terézhez, s az ő gyertyalángjával gyújtották meg a sajátjukat, majd így szóltak: - Hasonló a gyertyalángunk fénye a tiédhez. A gyertyalángot megőrizzük, majd mi is továbbadjuk. és megölelték őt. Teréz mérhetetlen nagy szeretet és hálát érzett irántuk. A gyerekek mentették meg az életét. Mintha a testéből, lelkéből lettek volna ezek a kis angyalok, olyan közelinek érezte magához őket. Leguggolt hozzájuk, és így szólt Teréz: - Köszönöm, hogy megmentettétek az életem! és egy szeretettel teli csókot adott homlokukra, melyet a gyerekek viszonoztak neki, majd aranyszínű ragyogásban eltűntek. Teréz hatalmas erőt érzett belül, olyat amilyennel eddig még nem találkozott. Ez az erő megváltoztatta őt, kitartóbb és harciasabb lett. Bátran szembemert nézni az egész erdővel, már nem félt a sötétségtől. A hegyoldalról lenézett az erdőre, és látta, hogy a sötét erdő felett ragyogó fényesség uralkodik, a napfény meleg aranysugarai játszadoznak egymással. A napsugaraknak hallotta a hangját is; szeress élni mondogatták meleg, bársonyos suttogással. Az erdőt megint másképp látta, mint azelőtt. Az egész erdő mintha sírt volna, hatalmas szomorúságot, halált, gyászt érzett. Gyenge, védtelen embereket látott, akik feladták az útkeresést, kínlódtak, vergődtek, és másokat okolva dühöngtek és lázongtak. Mérhetetlen gyűlöletet látott az erdőben, az emberek szívében nyoma sem volt a szeretetnek, gyűlölték az életüket, gyűlölték önmagukat és gyermekeiket. Némelyek lopni, csalni akár ölni is képesek voltak önmagukért, önző céljaikért. Teréz nem tudta, hogy lehet-e segíteni az embereknek, ekkor eszébe jutott édesanyja szavai mindenkinek saját maga kell, hogy megtalálja az útját. - Tehát, tovább kell mennem. gondolta Teréz, és elindult az útján felfelé, amely már szinte vonzotta őt. Ahogy mászott, rájött, mindvégig a gondolatai jelentettek számára igaz barátságot. Egy kiingathatatlan harmóniában volt önmagával, megtalálta az összhangot a cselekedetei és szívének, lelkének minden gondolata és érzelme között. Egyre tisztábban látta célját, ugyanakkor kíváncsi volt, hogy mi fog történni az útja legvégén. Céltudatosan mászott fel a következő sziklaszirtre, mikor észrevette, hogy gyertyája már parányi, lángja hamarosan elalszik. Félelem fogta el, vajon mi lesz vele a gyertyaláng nélkül? Ekkor halálhörgést hallott. Rémülten kezdte keresgélni, honnan is jön a furcsa hang. Haldokló férfit látott meg egy sziklarésbe húzódva, teljesen kiszolgáltatottan, kezein és lábain sebzetten, rongyos ruhában. Teréz hirtelen megijedt a látványtól, és szóhoz sem jutott. Odament az ismeretlen férfihoz, aki így szólt hozzá: - Vizet, egy korty vizet! és már alig lehetett érteni mit beszélt, teste annyira legyengült. Teréz nem tudta mit tegyen, hisz közelében nem volt semmilyen víz, így szomorúan válaszolta: - Nagyon sajnálom, de nincs vizem, pedig mindent megtennék, hogy legyen! és elcsüggedve nézte a szegény embert.

5 - Ne csüggedj, hanem higgy! Ha tiszta szívvel kéred, és alázatosan hiszel benne, akkor megadatik minden néked, amire szükséged van! mondta a szomjazó idegen, és repedezett száján enyhe mosoly jelent meg. Teréz tudta, hogy kezében az idegen ember élete, így szívében lelkében azt kívánta, hogy bárcsak meg tudná menteni őt. Felállt, kitárta a kezét az ég felé, és hangosan kimondta: - Mindenség Ura, segíts meg minket egy korty vízzel! Ekkor a hegy tetejéből megindult egy kristálytiszta forrás, melynek csörgedezése hasonlatos volt a legszebb mennyei szózathoz. - Csoda történt!- kiáltotta Teréz, gyorsan kezébe merte a forrásvizet, úgy itatta a szomjúhozót. Poros, felforrósodott arcát is megmosta, majd a szegény ember kezein és lábain lévő sebeket megtisztította, és gondosan bekötözte azokat a szoknyája szegéjéből letépett ruhadarabokkal. Az idegen hálásan ivott Teréz tenyeréből, majd így szólt: - Én nem vagyok idegen, én mindvégig ott voltam teveled. majd a szegény ember a legnagyobb hatalommal és erővel rendelkező szellemi alakzattá változott, szemeiben tüzes ragyogással felemelkedett a mennybe. Teréz gyertyájának kanóca elfogyott, lángja már nem égett tovább. Észre sem vette, hogy az egykor utolsó reménysugarat jelentő gyertyaláng, nincs többé. Az ég óriási energiával ragyogott, teljes vonzása alá került Teréz. Csodálta a szemei előtt lebegő Világegyetem Urát, aki mindenek felett álló hatalommal bírt, uralta az életet és halált. Így szólt Terézhez: - A kristálytiszta forrásba mártózz, és gyere én hozzám!- majd sebzett jobb kezét nyújtotta felé. Teréz megmosdott a forrásvízben, melyben ott hagyta a megfáradt földi testét, minden fájdalmát és szomorúságát. Amint kilépett a vízből, szellemi alakot öltött; óriási szárnyait kitárván, fényes hosszú haja és vakító hófehér selyemruhája lassan hullámzott, szeméből a szeretet tüze sugárzott, arca fiatalabb és gyönyörűbb volt, mint valaha. Bársonypuha, hófehér szárnyaival a szellemi hatalomhoz szállt, majd Teréz megfogta sebzett jobb kezét és ragyogó világosság áradt belől is. Teréz tudta, szellemi valója egészében érezte, megtalálta otthonát, és mennyei boldogsággal mondta: - Szabad vagyok!

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők.

Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők. 1 Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők. Az esőcseppek ólomgolyókként ostromolták a szélvédőt,

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó,

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek.

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. Jelige: whattrip PILLANGÓ A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. I. A deszkák közt csakugyan poloskák éltek. Annyi verejték csöpögött le már a feszült homlokokról és észrevétlen

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Öngyógyítás meditációval

Öngyógyítás meditációval Láma Csöpel Öngyógyítás meditációval Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar KIADJA A Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség ISBN 963 86742 3 7 ISSN 1419-9823 Buddhista Meditáció Központ Tar Karma

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános útmutató

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

A világos, egyértelmű utasítások fontossága

A világos, egyértelmű utasítások fontossága A világos, egyértelmű utasítások fontossága Kedves Szülők, ebben a fejezetben a következő témákkal foglalkozunk: - Miért tűnik úgy, hogy az ADHD-s gyermek meg sem hallja, amit a szülő mond? - Fejleszthető-e,

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti 1 A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti tér néhány óra múlva eltűnik, de én máris éreztem

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

SZABÓ PALÓCZ ATTILA VERSEI

SZABÓ PALÓCZ ATTILA VERSEI SZABÓ PALÓCZ ATTILA VERSEI AMIVÉ LENNI mint kassáki százas kisgyermek állok formákat keresvén a szabadságnak becézett költői puszta délibáb-erdős sűrűjének barokk lépcsőfokai legalján még viharból megtérten

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Az örök kincs Műfaj: novella Írta: Lázár Gyopárka Keszthelyi Vajda János Gimnázium

Az örök kincs Műfaj: novella Írta: Lázár Gyopárka Keszthelyi Vajda János Gimnázium Az örök kincs Műfaj: novella Írta: Lázár Gyopárka Keszthelyi Vajda János Gimnázium Adelmo Andreoli különleges ember volt. Szegény sorból származó ifjúból vált a neves milánói színház, a Teatro Alla Scala

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Gyönyörű, bájos, okos és perverz.

Gyönyörű, bájos, okos és perverz. NICHOLAS SHEAR Kedves boszorkány Gyönyörű, bájos, okos és perverz. Történetem a sebészemmel. David Block vagyok. Negyvenkettedik évemben járok, és ahogy múlnak az évek, egyre tisztábban emlékszem egy kapcsolatomra.

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Szabó Noémi: A Szív ébredése

Szabó Noémi: A Szív ébredése Szabó Noémi: A Szív ébredése Élt egy szív, mely nem tudott úgy szeretni, ahogyan az benne élt. Egyszerűen nem emlékezett, mi szerepe van ezen a Bolygón. A harsány világ zaja taszította, s nem tudott mit

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák SIKER CLUB SIKER CLUB 2009, No. 23 Siker tippek és stratégiák James Vágyi vagyok a Siker Club huszonharmadik számával, ahol sikeres gondolatokat, ötleteket és információkat ajánlunk arról, hogy hogyan

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Elég volt zene: Fazekas Gergely és Kárpáti László dal és szöveg: Magyar Zsolt

Elég volt zene: Fazekas Gergely és Kárpáti László dal és szöveg: Magyar Zsolt Elég volt zene: Fazekas Gergely és Kárpáti László Tv-ből hazudnak a népnek A rádióból ömlik a szenny Média sztárok a címlapon Zúdul ránk a genny Génmanipulált zöldségek És átcímkézett friss húsok Meg magukat

Részletesebben

Családakadémia Hírlevél

Családakadémia Hírlevél Családakadémia Hírlevél 57. szám digitális változat Tartalom: Csak 9 februári hétvége Csak 8 Visszatekintés Csak 6 Jegyesoktatás Elnökségi ülés Szervezői tapasztalatcsere Közérdekű hirdetmények Bizalompedagógia

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

K. I. A SAS PÁHOLYRÓL ÉS A NEVÉRŐL

K. I. A SAS PÁHOLYRÓL ÉS A NEVÉRŐL K. I. A SAS PÁHOLYRÓL ÉS A NEVÉRŐL Amikor felvételt nyertem a SAS páholyba, azon törtem a fejem, vajon mit jelent ez a szó, a madár jelentésén kívül. Túl egyszerű, gondoltam, biztos, hogy valaminek a rövidítése.

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Bogdán László. Richardo Reis Tahitin. 36. Második levél Bernardo Soareznek

Bogdán László. Richardo Reis Tahitin. 36. Második levél Bernardo Soareznek Bogdán László Richardo Reis Tahitin 36. Második levél Bernardo Soareznek Tegnap éjjel, régi morva bányászlámpám fényénél mióta hurcolom magammal, nyolcszögletű lámpa és minden oldalán egy-egy törpe van,

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK?

EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK? EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK? 65 Tehát ezzel az a kis csapattal szervezzük majd közösen a tábort. Axel körbetelefonált, hogy kinek van kedve részt venni a következô, száznál is több külföldi résztvevôvel zajló

Részletesebben

A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett "dimenzióváltásról"

A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett dimenzióváltásról A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett "dimenzióváltásról" Mivel rengeteg rémhír, félelemkeltı kör-email és médiumi közvetítés terjed egyre jobban az ún. "dimenzióváltással" kapcsolatban, ezért

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész Sárváron született. A Képzőművészeti Főiskolán 1926-ban végzett. Mezőkövesden a gimnázium rajztanáraként 1927-től élt, tanított, tevékenykedett festőművészként

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében.

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében. Pressing Lajos M A BOLDOGSÁG MINT MISZTÉRIUM A boldogság emlék* élyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1 Arra kértek, hogy a mai estén a boldogságról beszéljek Önöknek. Én azonban nem kívánok arról szólni,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és Negyedik fejezet Az a nap, az a szörnyű nap volt az utolsó napom az óvodában. Soha többé nem láttam a kedves szőke óvónénit és a szivárvány minden színében pompázó játékhegyeket sem. Apát sem. Sőt, anyát

Részletesebben

jor ge bucay Caminò a könnyek útja

jor ge bucay Caminò a könnyek útja jor ge bucay Caminò a könnyek útja A Z ÚT RÉTEGEI Biztosan van egy út, mely bizonyára sok mindenben személyes és különleges. Bizonyára van egy út, mely biztosan sok mindenben közös mindenki számára. Van

Részletesebben

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival 9 Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival együtt is eleve esélytelen volt Hannes Bergtalerral

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Az 50-es Évek. (tavasz)

Az 50-es Évek. (tavasz) Az 50-es Évek (tavasz) Te vagy az Út Pora a Hajamban, mondta magában Psziché, ahogy a folyó hullámai fel-felcsaptak eláztatva ülő lábfejeit, az évben először száraz folyóé. Halott galamb zuhan a mélybe

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben