25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Szám: / JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Kupi Gábor képviselő Novozánszki Csaba képviselő Paulovics József képviselő Rideg Tamásné képviselő Szűcs Lajosné képviselő Dr. Hekman Tibor távolléte miatt: Elek Katalin igazgatási előadó Ónody Miklós polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat a július 12.-i rendkívüli képviselő- testületi ülésen. Megállapítom, hogy az ülés összehívása szabályosan történt, a jelenlévő 6 képviselővel határozatképes. Dr. Zamody János képviselő jelezte, hogy nyaralni ment, tehát nem tud részt venni a testületi ülésen, Kupi Gábor képviselő, pedig jelezte, hogy bizonytalan ideig, kb.3/4 6-ig tud rész venni az ülésen. Jegyző úr szabadságon van a héten, azért nincs itt a testületi ülésen, de gondoskodott a helyettesítéséről Elekné Petrik Katalin személyében, illetve a jegyzőkönyv vezetésére, mivel Kupi Lászlóné nyugdíjba ment a Varga Krisztinát kérte fel. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szűcs Lajosné és Rideg Tamásnét javaslom. Aki ezzel egyet ért az kézfelemeléssel jelezze. A javaslatról a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 1

2 Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 251/2011.(VII.12.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Szűcs Lajosné és Rideg Tamásné A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Paulovics József képviselő: Napirendi sorrendet szeretnék módosítatni, én elsőnek javasolnám Az adósságrendezésre elkerülése végett értékesítésre kerülő ingatlanok adás-vételi szerződésének megismerése, mert ugye van két ingatlanunk. Ónody Miklós polgármester: Az I.-es napirendi pont keretében mód van megtárgyalni a javaslatot, hiszen véleményem szerint Ráckeresztúr Község gazdasági helyzetének megvitatása, az adósságrendezés kérdése ezt is tartalmazhatja. Paulovics József képviselő: Ez azon belül kezelhető, de ez lenne az első, mert azokat kellene először elővenni, amik érintenek bennünket, hogy alá lehessen írni. Ónody Miklós polgármester: Jó, akkor ez lesz az első napirendünk. Paulovics József képviselő: A második, Közös üzemeltetési Kft.-be történő Ráckeresztúr üzem és a dolgozói közös üzembe való átadása, ennek a megbeszélése. A harmadik Ráckeresztúr- Tordas Unicredit bank hitel megosztás. Kupi Gábor képviselő: Szintén lenne egy javaslatom, hogyha a testület tagjai úgy gondolják, hogy az általam összeállított pályázati témához szükséges, hogy még itt legyek, mert úgy látom, hogy ¾ 6-ig nem lesz vége a tehát hogyha azt is előbbre hoznánk, mert ha lenne kérdés akkor tudjak rá válaszolni. Ez most a 8. napirend. Ónody Miklós polgármester: Én azért javaslom, az elmondottak alapján, hogy maradjunk az eredeti napirendnél, azzal a módosítással, hogy az I.-es napirenden belül tárgyaljuk a Paulovics József és Kupi Gábor képviselő társaim javaslatait. Kupi Gábor képviselő: Én nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk először az adósságrendezésről. Ónody Miklós polgármester: Akkor második napirendnek jó, amit elsorolt Paulovics József képviselő és a harmadik amit a Kupi Gábor képviselő javasolt. Paulovics József képviselő: Akkor az általam javasolt harmadik napirendi pont az nincs. 2

3 Ónody Miklós polgármester: Ha mindkét képviselő társam elfogadja az elmondottak szerint, akkor úgy szavaztatok. Elfogadható így mint közös javaslat? Paulovics József képviselő: Jó tárgyaljuk az adósságrendezéssel együtt, akkor azon belül tárgyaljuk. Igen. Kupi Gábor képviselő: Igen. Ónody Miklós polgármester Akkor az eredetiről szavaztatok, az elmondott módosításokkal együtt. Napirendi javaslat: I.) Ráckeresztúr Község gazdasági helyzetének megvitatása, az adósságrendezésről - Az adósságrendezés elkerülése végett értékesítésre kerülő ingatlanok adás-vételi szerződésének megismerése - Közös üzemeltetési Kft.-be történő Ráckeresztúr üzem és a dolgozói közös üzembe való átadása - Sikeres pályázatok megvalósítása folyamatának helyzetéről beszámoló, szükséges döntések. II.) én határozatképtelenség miatt elmaradt napirendek tárgyalása én határozatképtelenség miatt elmaradt napirendek tárgyalása 1.1 A Szent János téri (Petőfi Sándor Általános Iskola udvar) 114 hrsz.-ú terület értékesítése, ill. ebben a témában az előző ülésen hozott határozat hatályon kívül helyezése 1.2 Dobrossy és Alexa ügyvédi iroda és az Ázsió-Rangadó kft. mint megbízottak Megbízási szerződés (mint tervezet) tárgyalása, és a beadvány tartalmának megtárgyalása 1.3 Petőfi Sándor Általános Iskolánk TIOP pályázat közbeszerzési eljárásának eredménytelenné nyilvánításáról, és a pályázat eredményességét kimondó határozat hatályon kívül helyezéséről. 1.4 Ráckeresztúr Község Polgármester szabadságáról 2. Fejér Megyei Államigazgatási Hivatal törvényességi észrevételeinek tárgyalása 3. Alpolgármester választás 4. A Fővárosi Bíróság Gazdasági kollégiuma által kiküldött 32.G /2011/5.-I. ügyszámú végzésére teendő nyilatkozatról /2011 iktatószámú levélben, 4 képviselő által kért napirendek tárgyalása: 3

4 5.1 Önkormányzatunk gazdasági helyzetének sürgős megoldására javaslatok 5.2 Egyebek III.) További javasolt napirendek tárgyalása: 6. Ráckeresztúr közétkeztetésének biztosítása 2011.aug.01 után, a polgármester 1840/2011 iktatószámú levelében erre vonatkozó kérés megtárgyalása 7. Pályázati dokumentáció, Önkormányzati tulajdonú épület átalakításához Ráckeresztúr Kossuth u 19. (hrsz. 61) megtárgyalása előtti, további elnapolt (pl. Vitatott banki követelés megosztása Tordassal, Óvodai konyha, Konténer étkező ÁNTSZ ellenőrzéseiről, Közfoglalkoztatási program.stb.) napirendek tárgyalása A javaslatról a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2011.(VII.12.) számú határozata a napirendi pontok elfogadásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadta, rendkívüli ülésen tárgyalja. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal I.) Ráckeresztúr Község gazdasági helyzetének megvitatása, az adósságrendezésről Ónody Miklós polgármester: Képviselő-társaimnak, ahogy ígértem az előző testületi ülés után, kiküldtem a levelet, amiben elemeztem, az előző évről maradt 4

5 kötelezettségeket és elmaradt bevételeket, ezt mellékletekkel is alátámasztottam. Ha az adósságrendezés feltételei fenn állnak, vannak bizonyos kötelezettségei a polgármesternek, amelyeket meg kell tenni. A Pénzügyi Bizottságot tájékoztattam ezzel a levéllel és kértem a Pénzügyi Bizottságot vitassa meg. Ebben a levélben írom, hogy véleményem szerint félő, hogy azok a döntések amiket hoztunk nem lesznek elegendők ahhoz, hogy az adósságrendezést elkerüljük. Ne legyen igazam! Továbbá jelzem, hogy a i állapotot tükröző állományunkról a kimutatást képviselő társaim megkapták. Ebben nincs benne a Kistérségi tartozás, ez lemaradt róla, szóltam kolléganőmnek javítsa ki. Hiszen így a teljes. Az előző testületi ülésen sikeresen tárgyaltunk, határozat képesek voltunk. Ezekről a döntésekről, még a jegyzőkönyv nem készült el hiteles formában, ezért emlékezetből kell átbeszélnünk. Volt egy döntésünk a köztisztviselők cafatériáját a nyári szünet alatt ne fizessük ki, én úgy tudom, hogy ez a kifizetés nem történt meg, ez a döntés teljesítve lett. A másik döntésünk volt a Széchényi utcai ingatlan eladása, itt egy liciteljárás volt, két pályázó volt jelen a Pénzügyi Bizottsági ülésnek ezen a részen. Hivatalos információm az ingatlan eladásról nincs. Paulovics József képviselő: Földárveréses ingatlanról is született döntés. Ónody Miklós polgármester: Annak itt van a határozati javaslata, azért nem akartam felsorolni, mint nem dokumentált döntést ill. javaslatot. Szűcs Lajosné képviselő: A Kft.-nél lévő 3 milliónk a gázüzemeltetésből. Ónody Miklós polgármester: A jegyző úr elkészítette a pénzátadási szerződést, a Vörös Zsoltnak 1-2 napja átadtam, elvitte és tegnap is jelezte felénk, hogy nem fogja tudni ezt aláírni, mert nincs fedezete. Én kértem ezt írja le levélben, jelezzen a képviselő-testület fele, hogy mi az ok, hogy ezt nem tudja teljesíteni. De a hivatalos visszajelzés még nem jött meg tőle. Szűcs Lajosné képviselő: Szennyvíztisztítónál 3 embert mi foglalkoztatunk, akiknek a bérük 5 millió forint. Ónody Miklós polgármester: Levelet küldtem a többi 3 önkormányzatnak, Martonvásártól megjött a visszajelzés, hogy ezt ők eltudják fogadni. Tordasnak kérdései merülnek fel, amelyeket írásban még nem kaptam meg, mert telefon beszélgetéskor feltett kérdésekre nem lehet válaszolni. Gyúróval nem sikerült erről beszélni és nem is jeleztek erről vissza semmit. Jegyző úr átment tárgyalni és úgy véli, hogy az előző szerződések, rendezik, a csatorna üzemeltetést, nem kell még külön megállapodást sem kötni, hiszen a bérek megoszthatók, ahogyan az eddigi költségek is. E szerint utalni kellett volna már a bérek rájuk eső részét? 5

6 Paulovics József képviselő: Az eddigi szerződésekben ne volt benne a dolgozók bére, mert erre külön megállapodást kellett volna kötni a 3 önkormányzattal, ez meg is történt egy hete vittem el személyesen ezeket amiket adott a jegyző úr, én adtam át a Szabó Tibor polgármesternek, és a másik két polgármesternek is, mindegyik beleegyezett, abba hogy ezek ki lesznek fizetve. Egyedül a cafatériába nem egyeznek bele, mert nálunk nagyon magas a cafatéria és náluk nem fizettek ennyit, tehát ezt levonják és annyi összeget fognak fizetni, amennyi náluk is működik és ettől függetlenül fizetik a rájuk eső részt. Én úgy tudom, hogy lehet ezen a héten meg is fog érkezni ez a pénz. Ónody Miklós polgármester: Ha hárman is dolgozunk ugyan azon az ügyön, csak zavart okoz. Elfogadom az információt. Átküldtem azt a megbízási szerződést amiről te beszélsz, valószínűleg ugyanaz, ha nem ugyanaz akkor a testületnek foglalkoznia kell vele, és ha alá kell írni akkor is foglalkozni kell vele. Amit én az előbb elmondtam az a jegyző úr szóbeli információja volt. Kérem ezt kezeljétek így, nekem még hivatalos visszajelzéseim nincsenek. Szűcs Lajosné képviselő: A Szent János téri ingatlan Ónody Miklós polgármester: A Szent János téri ingatlanról, én már nagyon régen kiküldtem nektek a szerződést amelyet az ügyvédnő elkészített, ezt azért tettem mert a szerződést a képviselő-testület nem látta amit el kell fogadni, sőt mást sem, mivel nemrég határozatképtelen ülések voltak ezért nem volt a testület előtt, dönteni nem tudtunk. Most itt van a testület előtt még pedig az 1- es napirend 1-es pontja lett volna, ezt eldönthettük volna itt is, de akkor én úgy gondolom most már tartsuk be a napirendet, ott legyen erről döntés. Földeladással kapcsolatban a határozati javaslatot kiküldtem a képviselő társaimnak, ebből látható, hogy mikor kaptuk meg en a tervezetet. Jegyző úr kérésére megküldöm a Ráckeresztúri 085/1 hrsz. számú ingatlan adásvétel tervezetét. Kérem, hogy az adásvételt jóváhagyó képviselő-testületi határozatuk 2 eredeti példányát majd szíveskedjenek a szerződés aláírásakor rendelkezésemre bocsátani. A szerződés július 14.-én vagy 15.-én a reggeli órákban aláírásra a rendelkezésünkre áll- döntésük szerint. Azért kértem azt hogy foglalkozzunk a gazdasági helyzetünkkel újra, mert én úgy látom, hogy még a földeladás bevétele sem tudja fedezni a tartozásainkat. Paulovics József képviselő: Én a csatorna pénzekkel kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, hogy katasztrofális az a helyzet, hogy múlthéten pénteken viszem a 3 önkormányzatnak az áprilisi számlákat még a csatornából, tehát annyira elhúzódott az egész nem is értem, hogy miért van ez. Ónody Miklós polgármester: Szerintem a Györgyi kolléganőm ezt neked elmondta részletesen, hogy miért van ez. 6

7 Paulovics József képviselő: Én nem róla beszélek, én azért nem értem, mert volt egy egyezség, hogy ha megvannak a számlák egyből át lesz küldve a 3 önkormányzatnak és mindig beérkezett minden számla arra az időre mikor az önkormányzatnak fel kellett adnia az Áfát meg annak a vonzatait. Azért nem értem meg, hogy áprilisi számlákat kellett most átvinnem, összejött majdnem 10 millió értékben számla, ebből nekünk kb. 8 millió visszajönne, de ők sem tudják egyszerre kifizetni ezeket az összegeket amikor én átviszek ekkora számlacsomagokat. Múlt héten vittem oda 6 millió forint értékben, ma kaptam meg amit holnap viszek át, az meg 4 millió forint körül van. Ónody Miklós polgármester: Én azt kérném, hogy mond el, hiszen te is tudod hogy miért. Vártak kollégáim az átszámlázással. Mond el amit a pénzügyön dolgozó kolléganő elmondott kérlek! Paulovics József képviselő: Én nem őt kérdezem, erről volt egy egyezség, hogy ezeket a számlákat mi mindig átküldjük. Én nem tudom, hogy miért nem mentek át a számlák. Én ehhez nem tudok hozzászólni, április óta nem számlázunk a másik önkormányzatoknak, mert például volt egy olyan is, volt a képviselőtestületnek az idei évre egy Környezetvédelmi bírsága 500 ezer forint körül volt, amit személyesen át is vittem nekik, amit ők át is utaltak önkormányzatunknak, viszont még a mai napig nincs kifizetve z összeg, azért mert Ráckeresztúr nem tette hozzá az önrészét, ami kb Ft körül van. Ezért nincs ez kifizetni. Rideg Tamásné képviselő: Én is szeretném kérdezni, hogy miért nincsen kifizetve, szeretném ha válasz születne. Ónody Miklós polgármester: Ezt én is szeretném, bár kolléganőm elmondta a képviselő társunknak, nekem erről egy pár szót mondott róla. Eszerint a 23%-os saját részünk melléhelyezésével van a probléma és hogy ez áfa kötelezettséget jelent. Azt gondolom, hogy olyan gazdasági helyzetbe vagyunk, hogy igazán jól nem lehet semmit csinálni. Novozánszki Csaba képviselő: Megint elkezdődik egy vita. A gazdálkodásért a felelősség megvan, hogy kié, a jogszerűségért a felelősség megvan, hogy kié, akkor nem minket kell kérdezni, hogy ez miért van, hanem azokat, akiknek ez a dolguk ezért felelőséggel tartoznak. Elmondtam már nem egyszer, hogy gazdálkodást folytatni, ahogy Ráckeresztúron működik, így nem lehet. Van egy előadó, van egy pénztáros, van egy polgármester, van egy jegyző, négyen négy fele. És amikor én a Pénzügyi Bizottság részére kérdezek információt valahonnan, akkor kapok egy részinformációt. Akkor menjek minden lépcsőfokon végig, mindenkitől külön-külön kérdezzem meg? Miért nincs ez egy helyen egységesen kezelve? Ónody Miklós polgármester: A probléma az, hogy mind a 4 emberhez mész, nem kéne mindenkihez menned mindig ahhoz kellene menned, aki azért felelős. 7

8 Én azt gondolom, hogy a gazdálkodásunk azért ilyen, mert ilyen helyzetbe hoztátok. Én a 12 év alatt ilyen helyzetet nem éltem meg. Ez nem gazdálkodás ami itt folyik ezt mindannyian tudjuk. Próbáljuk azokat a réseket betömni, amire van egy kis pénzünk és próbáljuk elkerülni az adósságrendezést, már harmadszor az idei évben. Közvetlen azon a területen dolgozókkal, leülök és átbeszélem a problémát. Vannak olyan információk, amelyek csak az ő birtokukban vannak. A polgármester nem gazdasági szakértő, de ő a felelős, ezért kell egyeztetnem. Azt kérem tárgyaljuk arról ami az eredeti alapkérdés volt, azaz hogyan orvosoljuk gazdasági bajainkat. Novozánszki Csaba képviselő: Még egy megjegyzés ehhez, a pénteki nap folyamán kaptam én ben a Pénzügyi vezetőtől egy sor fizetési felszólításos számla egyenleget, amitől hanyatt dobtam magam. Például Kossuth u. 37., az ugye a kastély, 900 ezer forintos villanyszámla, aztán 600 ezer forintos villanyszámla. Felhívom a Matizevics Krisztinát, hogy ez mi, erre azt mondta, hogy ennek már egy része ki van fizetve. Könyörgöm, hogy lehet akkor átküldeni nem valós tényekre alapuló dolgokat, miért nem írja oda vagy aki utasítást ad neki, hogy küldje át, hogy volt egy ilyen felszólításunk, ahol ez az összeg szerepel, ebből mennyi van kifizetve és mennyi hátralék van belőle. Így ezt nem lehet kezelni és itt lehet a felelősséget nyomni mindig valaki másra, de ez kezelhetetlen. Én úgy gondoltam, hogy áprilisig ki vannak fizetve a számlák, mivel azt mondjuk 90 napnál régebbi nincs és ha visszaszámolom akkor áprilisnál régebbi nem lehet, Ha azt nézem, hogy 3 hónapra a kastélyra 900 ezer forint villanyszámla van, hogy jöhet össze fogalmam sincs, mivel nekem az üzletbe jó formám nincs annyi villanyszámlám havi szinten, mint amit ott csinálnak. Mert ott a világíráson kívül nem tudom, hogy mit használnak még, ami az elektromos áramot elviszi. Ónody Miklós polgármester: A dokumentumok úgy kerülhetnének ki, véleményem szerint a hivatalból, hogy azt lássa a polgármester. A kolléganőm arról amit elmondott egy pár szót mondott, mely szerint a fizetési felszólításokat kiküldi amelyekre ráírom, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet. Lehet, hogy erről van szó, de lehet, hogy nem, ezt nem tudom. Lehet ha itt lenne előttem, akkor többet tudnék mondani, de így nem tudom. Novozánszki Csaba képviselő: Hát akkor most kinek címezzem? Ónody Miklós polgármester: Tudod, hogy a jegyző a hivatal vezetője. Az se menjen el a füled mellett amit mondtam, hogy össze vissza kértek ki dokumentumokat. Novozánszki Csaba képviselő: Én nem kértem, ezt küldték. Paulovics József képviselő: Ezt vissza utasítom ezt a megjegyzését a polgármesternek. 8

9 Ónody Miklós polgármester: Tárgyaljunk tovább a föld szerződésről. Novozánszki Csaba képviselő: Kérdésem lenne a földszerződéssel kapcsolatban. Az, hogy valaki Ráckeresztúr részéről, Önkormányzat részéről, jogi szemmel átvizsgálta megnézte? Ónody Miklós polgármester: Nekem a jegyző úr erre semmiféle megjegyzést nem tett, annyit mondott, hogy felvette a kapcsolatot az ügyvédnővel aki átküldte, a szerződés tervezetet és a kapcsolódó dokumentumait. Novozánszki Csaba képviselő: Mert akkor én szeretnék kérdezni erről egy jogi szakvéleményt, hogy a jogszabályoknak megfelel. Mert mindent ránk hárítotok, és amikor megkérdezem, hogy ez törvényes, jogszerű ami a tartalmában benne van aztán akkor nem tudtok rá választ adni Akkor hogy lehet hogy lehet jogszerűen, törvényesen dönteni? Amikor nincs senki aki megmondja a képviselő-testület tagjai részére, hogy ez igen ezt a szerződést jogilag megnézték, megfelel és aláírható. Ónody Miklós polgármester: Rendben, a válaszom az, hogy eddig egy adásvételi szerződés esetén sem volt idáig ez a kérésed. Na most ha ez van akkor én jogászt fogadok és megnézetem. Ha jegyző úr itt lenne az ülésen, erre tudna válaszolni. Időben kiküldtük. Novozánszki Csaba képviselő: Nem lett időben kiküldve, én a tegnapi levélben kaptam meg. Paulovics József képviselő Én is tegnap kaptam meg. Ónody Miklós polgármester: Az ügyvédnő július 8.-án küldte át 20:07- kor, ez péntek, mi hétfőn a képviselőknek tovább küldtük. Jogi álláspontot én nem tudok megfogalmazni más helyett, én azt gondolom, hogy a szabályos az lenne, ha a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalná. Részemről eltudom fogadni ezt az észrevételt, amit Novozánszki Csaba képviselő mondott. Sokszor én is ezzel a problémával küzdök. Döntsétek el, kívánjátok-e jogi szakvélemény nélkül tárgyalni. Paulovics József képviselő: Ügyrendi javaslatom lenne. Tartsunk 5 perc szünetet, mert úgy látom, hogy a Bizottság határozatképes és akkor mindjárt véleményt mondana a szerződésről. Ónody Miklós polgármester: Részemről nincs akadály. Ez nem jogi szakvélemény lesz ezzel legyünk tisztában. Van e más hozzáfűznivaló vagy kérdés ez ügyben? 9

10 Kupi Gábor képviselő: Adósságrendezés előtt állunk, komoly döntéseket kellene hoznunk, nincs itt a jegyző úr nem tudunk egy szerződésről, amit 8.-án kaprunk meg. Nem tudom, hogy volt e már előtte valami döntés? Ónody Miklós polgármester: A Gábornak elmondom, mik az előzmények, mert ő nem vett részt az előző ülésen. Volt egy képviselő testületi szándék arról, hogy ezt a földterületet el kell adni és a testület felhatalmazta egy liciteljárásra a Pénzügyi Bizottságot, ott a liciteljárás lezajlódott. Kiválasztották a vevőt. A vevő megbízott egy ügyvédet aki elkészítette a megbízási-szerződés tervezetet, amit ben átküldött, mi meg megtettünk azt amit ilyenkor meglehet. A jegyző urat én már hetekkel ezelőtt elengedtem szabadságra, a családjával elutazott. Amikor elengedtem akkor még nem lehetett tudni, hogy éppen a szabadsága alatt kell tárgyalni az adósságrendezési helyzetünkről, mert az elmúlt 3 rendkívüli ülés határozatképtelen lesz. A képviselő-társaimnak jelzem, hogy én a földeladást nem kívánom megszavazni. Amikor előzetesen döntött róla a testület, én már akkor elmondtam, hogy miért. A polgármester a Jogi és Ügyrendi Bizottság kérésére 5 perc szünetet rendel el. Szünet után Ónody Miklós polgármester: A szünetben a Jogi és Ügyrendi Bizottság megvitatta a 085/1 hrsz. számú inatlan értékesítéséről szóló adás-vételi szerződés tervezetét. Mit javasol a Bizottság? Paulovics József képviselő: Nem csak a tervezett szerződést vitatta meg a Bizottság, hanem a további sorsát a képviselő-testületnek, meg az Önkormányzatnak. Úgy vesszük észre, hogy annyira feszült már itt a helyzet és hogy a polgármester minden áron az adósságrendezés felé akar elmenni, tehát az Ügyrendi Bizottság úgy döntött, hogy a mai nap folyamán bejelenti és határozati javaslatban javasolja, hogy oszlassa fel magát a képviselő-testület. Ez mind ezért mert mi belátjuk azt, hogy Ráckeresztúrnak volt jövője, abban az időben, a múltját elszúrtuk, nehogy még jobban elszúrjuk Ráckeresztúr jövőjét. Mert ahogy a polgármester gondolkodik és ahogy a polgármester gondolja ezeket a dolgokat, teljesen tönkre teszi a falut. Inkább mi azt szeretnénk, hogy ez ne történjen meg és újra visszaálljon Ráckeresztúron az a fejlődés ami volt is valamikor. Nem csak a szavak meg a buborékok lődözése, hanem igen is a cselekedetek és hogy Ráckeresztúr fejlődjön. Sajnos ez nagyon hosszú ideje nem úgy működik, mert van egy polgármesterünk aki csak a közös érdekeit nézi, nem a faluét és nem az itt dolgozókét és nem a lakósságét és nem azon, hogy fejlődjön a falunk. Sajnos ezt meg kell lépni, és mi javasoljuk, hogy polgármester úr szavaztassa meg a képviselő-testület feloszlását. Ónody Miklós polgármester: Én nem akarok mindenképpen adósságrendezést, de 90 nap után a polgármesternek kötelessége az adósságrendezést kezdeményezni. Tehát nem akarok, hanem törvényi kötelezettségem. A másik, 10

11 ahogy a polgármester gondolkodik tönkre teszi a falut, ezt visszautasítom. A polgármester az Önös érdekeit nézi. Semmiféle egyéni érdekem nem helyezem előtérbe, egyszerűen dolgozni szeretnék. A kérdésem, hogy a bizottság tárgyalt-e arról amiért a szünetet kérték, azaz a szerződés tervezetről? Szűcs Lajosné képviselő: Én még szólni szeretnék. Tehát, a döntésünk a következők miatt született meg ilyen rövid idő alatt, ugyanis már amikor ezt elkezdtük ezt tárgyalni, már a polgármester jelezte, hogy nem fogja megszavazni a földeladást, máris egy akadályt gördít annak elé, hogy elkerülhessük az adósságrendezést, mert ha 15.-éig nem kapjuk meg ennek a földterületnek az árát, akkor innentől kezdve valóban azt kell, hogy csinálja. És ha adósságrendezés lesz, akkor a mostani 12,5 millió forint helyett majd az adósságrendezést lebonyolító ember az majd 7,5 vagy 8 millióért fogja eladni. Kérdezem, hogy ki lesz a felelős azért, hogy a falunkat megrövidítettük több mint 4,5 millió forinttal, úgyhogy ez volt a döntés. Tehát hiába mi próbálunk mi bármit felsorolni, hogy hogyan lehetne adósságrendezést elkerülni, semmit nem támogat, itt csak az a cél, hogy adósságrendezés legyen. Innentől kezdve kész vége. Bizonyítja ezt még a Szent János téri ingatlan eladása is. A legutóbb kiküldött határozatban az szerepel, hogy nem fogadjuk el. Hátha egyszer arról azt döntöttük, hogy értékesítjük és mennyiért, akkor milyen határozat ez? Ónody Miklós polgármester: Az, hogy ilyen helyzetbe kerültünk az nem az én hibám. Földeket olcsóbban fogják elárverezni, nem tudom, ez is lehet. A Képviselő-testületben a 4 képviselő azt szavaz meg amit akar, úgy dönt ahogy akar, ha kell a napirendet is megváltoztathatja. Ezért nem értem, hogy miért a polgármester azért a felelős ha nem tudnak döntéseket hozni. A polgármester semmit nem támogat, mondják valamit támogatok valamit nem, nyilván én is a saját lelkiismeretem szerint döntök. Novozánszki Csaba képviselő: Hozzáfűzni valóm, csak annyi, hogy a ÖTV-ben tökéletesen le van írva, hogy a polgármesternek milyen kötelességei és milyen feladatai vannak. Ezeket a feladatokat az elmúlt 8 hónapban nem látta el a polgármester semmilyen javaslatot az adósságrendezési eljárás elkerülése ellen nem tett. Ezeket a javaslatokat amit mi tettünk nem támogatja, holott egyértelműen levan írva, hogy a polgármesternek kötelessége mindent elkövetni, annak érdekében hogy elkerülje az adósságrendezést. Ónody Miklós polgármester: A polgármester nem látta el a feladatit, Ez nem így van. Tessék felsorolni milyen feladatom nem láttam el Önök nem hagynak dolgozni! Az adósságrendezés elkerülése érdekében semmit nem tett, 3 rendkívüli ülést próbáltam összehívni, ami határozat képtelen volt, ettől többet én tenni nem tudok. A döntéseikben a javaslataimat nem veszik figyelembe, úgy döntenek ahogy akarnak! 11

12 Novozánszki Csaba képviselő: Ezt visszautasítjuk, mert mind a 3 rendkívüli ülés törvénysértő módon lett összehívva. Ónody Miklós polgármester: Nem adtam meg a szót, de válaszolok a további vádjaidra is. Az hogy az összehívás törvénysértő lett volna, véleményem szerint, - jegyző úr sem jelzett ilyet nem igaz. Miért nem jeleztétek ha törvénysértést észleltetek. Mi volt a törvénysértő? Novozánszki Csaba képviselő: Megtettük. Ónody Miklós polgármester: Én nem így látom, és nem is akarok a továbbiakban a folyamatos vádaskodásaitokra válaszolni. Rideg Tamásné képviselő: Na most azt honnan tudják, hogy egy képviselőtestület feloszlatásához minősített többség kell? A másik, hogy a tavalyi év pénzügyi helyzetünk is úgy állt, hogy minden héten összeültünk és néztük a számlákat, soha nem fordult elő, tavaly is kellett kifizetni villany és gázszámlát, telefonszámlát. Még is minden fillérre vigyáztunk, mindent kitudtunk fizetni, soha nem állt elő ez a helyzet, értelmetlen számomra, hogy ennyi pénz bejött és még is így állunk. Annak tulajdonítom, hogy sorozatosan rossz döntéseket hoztunk, lássuk odaadtuk a gáz bérleti díját is a Kht.-nak, holott a jegyző úr is jelezte, hogy nem így kell megoldani ezt a pénz problémát. Azzal, hogy felakarják oszlatni a testületet, plusz költség lesz az önkormányzat részére, nem oldja meg a problémát, azzal, hogy eladnánk a földet szintén nem oldana meg semmilyen problémát, elodáznánk a problémát 2 héttel. Én személy szerint szintén nem szavazom meg, azt a földet amire annyira vigyáztunk és óvtuk, hogy idén most már itt az M6-os autópálya, valakit ide tudnánk csábítani, hogy valamilyen ipar letudjon telepedni, munkahelyet tudjunk biztosítani az embereknek. Teljesen másképp kellene hozzáállni, úgy költségvetést készíteni, megnézni valóban hogy hogy állnak a pénzügyeink és mi az ami bejön mire számíthatunk. Egy valós helyzetet kellene látni. Én azt mondom, hogy tavaly néztük a számlákat, mindig kifizettünk mindent, soha nem állt elő ilyen helyzet, mint most van, annak ellenére, hogy ennyi pénz bejött. Tehát én úgy gondolom, hogy egészen más pénzügyi helyzetből kellett volna elindulni teljesen, hogy ezt megoldjuk. Látni kell, hogy sorozatosan rossz döntések születtek, ami végül is ide juttatott a testület. Paulovics József képviselő: Valikának a szavaira szeretnék válaszolni, nem szavazza meg a földterületet azért, hogy értékesíteni lehessen, azért, hogy netalántán idejöjjön valaki, aki vállalkozást tudna idehozni. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy járnánk, mint az MPF Meta Holding Zrt. területvásárlásával, ott is megvásárolta az MPF Meta azt a területet 16 millió forintért. Jegyzőkönyvekben szerepel, kikerestük, mai napig nem tudjuk, hogy 8 millió forintért adtuk e el ezt. Egyáltalán van e rajta pénzünk. Akkor ugye 2004-ben megkezdődött a csatorna beruházásnak az áfa visszaigénylésével kapcsolatos 12

13 perek, ezen belül a kölcsönadási szerződés pere, akkor utána az APEH bírságok amely augusztus 13.-án érkezett az első, amikor megkaptuk a kedvezményt, a következő 2012 április 2-ig 1,8 milliót kellene fizetni havonta, ez a kedvezmény. Ezután következett a tárgyi korrekció beadása szintén az APEH-nak, szintén büntetés terhe mellett kaptuk meg ezt a határozatot, itt is szintén megkaptuk volna a kedvezményes fizetést, de ennek feltétele lett volna, hogyha az APEH amit írt levelet, azt normálisan elolvasta volna az, akinek illetékessége lett volna, mert ugye azt írja fizetési könnyítés feltételeként határozza meg, hogy az általános forgalmi adó adómentes fennálló rövid idő alatt megvizsgált Ft tartozását jelen határozatom kézbesítésétől számított 15 napon belül rendezze. Tehát nemünk ezt rendezni kellett volna. Felhívom az adózó figyelmét, hogy amennyiben a fent meghatározott feltételeket nem teljesíti fizetési kedvezmény érvényét veszíti és a határozat visszarendezésre kerül. Tehát itt nem kaptuk meg a kedvezményt, hanem visszament a 48 millió amit kaptunk kedvezménybe. Tehát itt ki a hibás? Ki az aki rosszul csinálta a költségvetést, meg rosszul fogalmazott meg ezekben a dolgokban? Ki? Kérdezem én. Az önkormányzatnál? Ez a képviselő-testület? Semmi közünk nincsen hozzá. Én még reagálnék arra, hogy a 2010-ben amikor a költségvetést terveztük, a dologi kiadásoknál nem is terveztünk beruházásokra, mint a zebra, a volt tűzoltószertár teljes felújítása, az óvoda tető szerkezetének elkészítésének az önrésze, ezeket mind a dologiból fedeztük. Erre vettünk fel 10 millió forintot, ez a 2010 évi költségvetés beszámolójában szerepel, itt van előttem. Azért mondom, hogy akkor tényleg nagyon odafigyeltek a költségvetés teljesülésére. Akkor igen, hogy mi vagyunk a hibásak annak is, hogy 2006 óta nem történt meg a csatorna díjak behajtása. Ami szintén 14 millió forint körüli összeg és érdekes mód, hogy most elkezdtük behajtani 1,5 hónap alatt 1,6 millió forint folyt be ebből az összegből. Akkor tényleg ez a képviselő-testület ez a 4 fő a hibás, nem a polgármester nem az aki idáig csinálta ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy senki más nem felelős az egészért, mint egyes egyedül a polgármester. Mert ő egy önfejű ember, és ez miatt a képviselő-testület és a falunk elveszítette még a TIOP pályázatot is Ft-ot, mert nem írtad alá a szerződést. És azóta nincs egy írás sem, hogy miért nem kellett volna aláírnod ezért, mert testületi határozat van. Itt mindenért csak a polgármester a felelős, én úgy gondolom, hogy nem a képviselő testületnek kellett volna felállni, hanem a polgármesternek. Ónody Miklós polgármester: Nem köszönöm meg amiket mondtál! Viszont én erre most reagálni fogok, akkor itt nagy vita kerekedik. Ugyanakkor nem tehetem, hogy a valótlan és csúsztatásokkal teli hozzászólásodat szó nélkül hagyjam. Ezért igyekszem a középutat választva pár gondolatban jelezni te sem érted mit mondtál Első kérésem, az hogy próbálj meg velem tisztességesen beszélni. Likviditási problémáink voltak eddig is ez kétségtelen. A zárszámadás megmutatja azt, hogy a tavalyi évről mit hoztunk át. Ez a képviselői kör is tudta, hogy nehéz helyzetben vagyunk, de ez megoldható. MPF Meta terület vásárlásáról amit, a területet 4 millió forintért adtuk el és kaptunk még tőlük 4 13

14 millió forintot még egy alapítványba. Szó sem volt arról, hogy 16 millióért adtunk el. Az előző testület csak annyiért szerette volna eladni, de nem volt rá jelentkező, ekkor ültünk le velük tárgyalni. De nem akarok ennek a részleteibe belemenni. APEH bírság törlesztését elkezdtük a tavalyi év áprilisában a választások előtt, tehát tudott volt a 2011 évi költségvetés készítésekor. Sokszor elpróbáltam mondani, hogy derékbe törtünk egy folyamatot, amikor elszalasztottuk a szakértői iratokat. Ezért jött a bírság, és így nem kapunk nullás igazolást. Nem a polgármester hibája meg a másik 2 képviselőé, hogy ezt a döntést meghozták. A költségvetés beszámolója nem rendelkezik, arról amiről beszéltünk azért nem találtuk meg ott leírva ben terveztünk fejlesztéseket és mivel a bevételi oldalon nem jelentek meg az ingatlan eladástól a bevételek, ezért kellett a folyószámla hitelhez folyamodni. Ebből próbáltuk meg fedezni a pályázati saját részeket. Erről is tudtatok a 2011 évi költségvetés tervezeténél. A csatorna hátralék, kétségtelenül nagyon sok ezért egyhangú igennel döntöttünk ennek a behajtásról. Nekem az a kérésem, hogy ne húzzuk tovább, az értelmetlen vitával az ülést. Ha van határozati javaslat, amelyet fontosnak tartotok és a képviselő-testület többsége azt akarja, akkor szavaztatok róla. Tárgyaljunk tovább. Véleményem szerint nem lesz eredményes a feloszlatásról előterjesztett határozati javaslat szavazása. Az időnket pocsékoljuk, és a gazdálkodásunk bajait nem vesszük komolyan. Novozánszki Csaba képviselő: Az, hogy eredményes lesz vagy nem az a képviselő-testületen múlik. Ki mennyire látja be, hogy mennyire nem tudunk együttműködni, ki mennyire látja be, hogy itt a képviselő-testület a jövőben sem fog tudni együtt működni. Itt véget kell vetni és egy új képviselő-testületet kell felállítani, én sem könnyű szívvel mondom ezt, de tegyük meg ha ezzel a falu érdekeit tudjuk szolgálni. Aztán az áfával kapcsolatos visszaigénylések ill. a bírság perében történt egy folyamat, ezt határozottan visszautasítom és azt kell mondanom, hogy hazugság, itt a határozati kivonat amiben a Nagy István könyvvizsgálónak a véleményét megismertük és felhatalmaztuk a polgármestert, hogy folytassák tovább. Ónody Miklós polgármester: Ez mikori ez a határozati javaslat? Novozánszki Csaba képviselő: Ez nem határozati javaslat, ez egy határozat 299/2010 (XI 17) sz.. amikor mindenkivel felmondtuk a kapcsolatot csak vele nem. Aztán Valika mondja itt a gázdíjjal kapcsolatban, hogy a jegyző úr is megmondta, hogy hogy. Hát a jegyző úr is ami megmondott az sem ért semmit, mert nem a jegyző úrnak kellett volna megmondani, hanem mi már decemberben szóltunk, hogy megkellett volna kérdezni erre a szakembert, hogy hogyan lehet ezt visszaigényelni. És ha a gázdíj nincs itt, akkor már januárban adósságrendezés van. Még ezzel kapcsolatban, ha a Pénzügyi Bizottság javaslatát a hivatal végre hajtja, és nem szabotálja el, akkor ott plusz 6 millió forintot nyertünk volna az áfán és ezt törvényesen, jogszerűen, nem úgy mint a korrekciós áfánál, mikor tudta a képviselő-testület, hogy annak 50-50% vagy 14

15 még rosszabb esélyekkel indult neki, ez egy teljesen törvényes jogszerű manőver lett volna 6 millió forintot ott kidobott az önkormányzat az ablakon, mert a hivatal a határozatunkat nem hajtotta és nem úgy hajtotta végre. És utólag vissza kellett vonni ezeket a határozatokat. Lehet mondani, hogy nem így volt, teljesen mindegy. Aztán a tavalyi és költségvetése, kimutatható egy az egyben, hogy a betervezetthez képest mi folyt be az adóknál, az ingatlan értékesítéseknél mi folyt be és a tervezetthez képest mit költöttek el. Nem a visszadobáláson van itt a hangsúly, mert ne ezt kéne meg nem azt kéne, amit már millió egyszer elmondtam, hogy itt egymásra mutogatni, hanem hogy hogy lehet kivezetni, így nem lehet kivezetni, hogy azt mondjuk nem fogjuk eladni, más lehetőségünk nincs. Ez a képviselő-testületnek ez a 4 tagja semmiféle plusz kiadást nem tervezett és semmit nem is hajtott végre, két dolgon kívül. Az út karbantartása ami 800 ezer helyett 600 ezer forintba került, mert azt is a Kft-vel csináltattuk meg és annak az áfáját vissza tudta igényelni. Illetve a nyugdíjasoknak 600 ezer forint körüli összeg. Ez nem 32 millió forint. Más megoldás nincs csak az ingatlan eladás, miért nem fedezné a tartozásainkat? Ha nem is akarjuk akkor nem is lesz megoldás. Ónody Mikós polgármester: 32 millió csak a számlatartozás és ehhez még hozzá jönnek azok a tartozások, amelyek a dokumentum végén szerepelnek, és a Kistérségi tartozás, ami több mint 4 millió forint. Tehát ha össze adod ezeket az összegeket, akkor 40 millió forint felett van kapásból. Itt le van írva, ezt nem én találtam ki. A másik, hogy sok kritika éri a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, kérem majd, Novozánszki Csabát, hogy konkrétan mondja meg mi az amit a polgármesteri hivatal elszabotált, én ezt szeretném tudni. Nem tudom, hogy mit szabotáltak el a gázbérleti díjnál. Ezért kérem, hogy részleteiben mond el, szeretnék erről információkat kapni, annak érdekében, hogy ezt megtudjam vizsgáltatni. Kupi Gáboré a szó. Kupi Gábor képviselő: A javaslatom, hogy az ügy szavazása előtt, tartsunk 10 perc szünetet. A polgármester a képviselő javaslatára 10 perc szünetet rendel el. Szünet után: Ónody Miklós polgármester: A szünet után folytatjuk a képviselő-testületi ülést, és akkor a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a szavazást megejtjük. Annyi kérésem lenne, hogy erről a bizottsági ülésről egy jegyzőkönyvet készítsenek. Névszerinti szavazás lesz, megnéztük Katikával az ÖTV-t. Katika felolvassa a képviselő nevét és akkor a képviselő mondja, hogy igen, nem, tartózkodom. Én úgy vélem a döntéshez 4 igen, tehát minősített többség kell. Katika kérlek olvasd fel a neveket. Elekné Petrik Katalin (jegyző úr helyettese): Rendben olvasom. 15

16 Kupi Gábor: Tartózkodom Novozánszki Csaba: Igen Ónody Miklós: Tartózkodom Paulovics József: Igen Rideg Tamásné: Nem Szűcs Lajosné: Igen Ónody Miklós polgármester: Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 3 igen 2 tartózkodás és 1 nem szavazattal a képviselő-testület a feloszlatását nem mondta ki, tehát folytatódik a testületi ülés. Novozánszki Csaba képviselő: Van egy Ügyrendi javaslatunk, hogy ha lehetséges, a kialakult helyzetre való tekintettel, kérjük szépen, hogy a képviselő-testületi ülést tegyük át jövő hét hétfő délelőtt 10 órára. Mert ezt az egészet át kell gondolni, át kell beszélni, mert én ezek után már nem tudok semmit dönteni. Ónody Miklós polgármester: Én szabadságra szerettem volna menni, látjátok a kérelmemet. Szavazzunk az elnapolásról amellyel én nem értek egyet. Aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. A javaslatról a képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 253/2011.(VII.12.) számú határozata Napirendi pontok elnapolásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontok tárgyalását a következő ülésre elnapolja: IV.) Ráckeresztúr Község gazdasági helyzetének megvitatása, az adósságrendezésről - Az adósságrendezés elkerülése végett értékesítésre kerülő ingatlanok adás-vételi szerződésének megismerése - Közös üzemeltetési Kft.-be történő Ráckeresztúr üzem és a dolgozói közös üzembe való átadása II.) Sikeres pályázatok megvalósítása folyamatának helyzetéről szükséges döntések. beszámoló, V.) én határozatképtelenség miatt elmaradt napirendek tárgyalása én határozatképtelenség miatt elmaradt napirendek tárgyalása 16

17 1.1 A Szent János téri (Petőfi Sándor Általános Iskola udvar) 114 hrsz.-ú terület értékesítése, ill. ebben a témában az előző ülésen hozott határozat hatályon kívül helyezése 1.2 Dobrossy és Alexa ügyvédi iroda és az Ázsió-Rangadó kft. mint megbízottak Megbízási szerződés (mint tervezet) tárgyalása, és a beadvány tartalmának megtárgyalása 1.3 Petőfi Sándor Általános Iskolánk TIOP pályázat közbeszerzési eljárásának eredménytelenné nyilvánításáról, és a pályázat eredményességét kimondó határozat hatályon kívül helyezéséről. 1.4 Ráckeresztúr Község Polgármester szabadságáról 2. Fejér Megyei Államigazgatási Hivatal törvényességi észrevételeinek tárgyalása 3. Alpolgármester választás 4. A Fővárosi Bíróság Gazdasági kollégiuma által kiküldött 32.G /2011/5.-I. ügyszámú végzésére teendő nyilatkozatról /2011 iktatószámú levélben, 4 képviselő által kért napirendek tárgyalása: 5.1 Önkormányzatunk gazdasági helyzetének sürgős megoldására javaslatok 5.2 Egyebek VI.) További javasolt napirendek tárgyalása: 6. Ráckeresztúr közétkeztetésének biztosítása 2011.aug.01 után, a polgármester 1840/2011 iktatószámú levelében erre vonatkozó kérés megtárgyalása 7. Pályázati dokumentáció, Önkormányzati tulajdonú épület átalakításához Ráckeresztúr Kossuth u 19. (hrsz. 61) megtárgyalása előtti, további elnapolt (pl. Vitatott banki követelés megosztása Tordassal, Óvodai konyha, Konténer étkező ÁNTSZ ellenőrzéseiről, Közfoglalkoztatási program.stb.) napirendek tárgyalása A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: következő ülés Ónody Miklós polgármester: Még nem zártam le az ülést, Baki Marika tagóvoda vezetője kérésére, megkellene beszélni, hogy az óvodában hogyan legyen a 6. csoport. Paulovics József képviselő: Két árajánlat jött be, hogy a 2 csoportnak a helységet megtudjuk csinálni, 3-nak küldtük ki, de csak 2 jött be. Az egyik az 4 millió 900 ezer forint, a másik 2,8 milliótól 3,5-ig mondja. De ennyi pénze nincs az önkormányzatnak. 17

18 Ónody Miklós polgármester: Tehát a Papp Miklós elkészített egy műszaki tervdokumentációt, anélkül tényleg nem lehetett volna kezelni a feladatot. Azokat a szempontokat figyelembe vette, amit egy óvodánál kell. Nehezen lesznek összehasonlíthatók az árajánlatok, mert nem ugyan arról a tartalomról szólnak. Meg kell azt is nézni, mit meddig, hogyan akarunk megcsináltatni. Sok mindenről kellene még tárgyalni, például az ÁNTSZ jelzéséről is. Rossz döntés az volt az elnapolás. Paulovics József képviselő: Abszolút nem érkezett be határidő az adósságrendezésre. Ónody Miklós polgármester: Fontos, hogy tudjátok, akkor is működnünk kell, ha adósságrendezésünk lesz. Ha feloszlatjuk magunkat akkor is, ha nem oszlatjuk fel magunkat akkor is, ennek a testületnek kell a döntéseket meghoznia, a polgármesternek erre nincs jogosítványa. A TIOP pályázatról közbeszerzésének szabálytalanságai rendezése is elmarad! Szűcs Lajosné képviselő: De azt, hogyan lehet megoldani te szerinted? Ónody Miklós polgármester: Szívesen elmondtam volna, de elnapoltuk a napirendeket. Polgármester a képviselő-testületi ülést berekesztette. Kmf. Ónody Miklós polgármester dr. Hekman Tibor jegyző helyett Elek Katalin ig.ea. Szűcs Lajosné jkv. hitelesítő Rideg Tamásné jkv.hitelesítő 18

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről.

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572/2011. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-6/2012. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére Jegyzőkönyv Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 27-ei rendkívüli ülésére 27/2012.(IV.27.) sz. határozat Jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslat elfogadásáról 28/2012.(IV.27.)

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 20-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 20-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 20-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-14/2012. 14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 117/25/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának június 21. napján megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának június 21. napján megtartott nyilvános üléséről. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottságának 2016. június 21. napján megtartott nyilvános üléséről. Helye: Mályi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal- Tárgyaló Mályi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

12. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről.

12. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/12/2014. 12. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete március 2-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő KÖ N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete március 2-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 2-i rendkívüli üléséről Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző,

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8282, Mindszentkálla, Petőfi utca 13. JEGYZŐKÖNYV

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8282, Mindszentkálla, Petőfi utca 13. JEGYZŐKÖNYV MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8282, Mindszentkálla, Petőfi utca 13. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 9-én 7:30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben