Anyák és gyermekek köszönhetik életüket a Loredana otthonnak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyák és gyermekek köszönhetik életüket a Loredana otthonnak"

Átírás

1 Facsemetét ültetettek az iskolások Faültetéssel ünnepelte a Mircea Eliade Általános Iskola az Ökoiskolák Európai Napját. Tegnap az iskola elõtti parkba facsemetéket ültettek a diákok és a jeles naphoz kapcsolódó elõadással is készültek. Szatmár megyében immár tizennyolc iskola vesz részt az ökoprogramban. Folytatás a 12. oldalon Felhõtlen gyerekkorom város és vidék között zajlott 6. oldal A mai lapszámunkkal mûsormelléklet SZATMARI MAGYAR HIRLAP november 8. csütörtök VIII. (XXX.) évf (2196.) szám 12 oldal ára: 1 lej Anyák és gyermekek köszönhetik életüket a Loredana otthonnak A SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP a magyar helyesírást kitûnõen ismerõ munkatársakat alkalmaz újságírói munkakörbe. További információk a es, ás és a ás telefonszámokon. Lámpás felvonulás Tasnádon A Német Demokrata Fórum, valamint a Gemeinsam Ifjúsági Szervezet tasnádi közösségeinek szervezésében immár XV. alkalommal kerül megrendezésre a Szent Márton-napi lampionos felvonulás és ünnepi mûsor a dél-szatmári városban. Szombaton délután fél 5-tõl a volt moziteremben kerül sor az alkalomhoz illõ kulturális mûsorra, a lampionok bemutatására, illetve versenyére. Fellépnek a német, román, magyar óvodások néptáncbemutatóval, az ifjúsági szervezet tánccsoportja, a Maestoso kórus, az iskolások Szent Márton-napi jelenetet mu tat nak be, 18 órától szentmiseáldozatot mutatnak be a helyi római katolikus templomban, 19 órá tól pedig a krasznabélteki fúvószenekar közre mûködésével indul a lampionos körmenet a központban. Napi jegyzet Történelem tiszta forrásból Mandula Tibor Nyílt napot tartottak tegnap a Loredana anya-gyerek ellátási otthonban, a Szociális Ellátási Gyerekvédelmi Vezérigazgatóság tizenötödik évfordulója alkalmából. Romániában háromszorosak az árnövekedések Az ipari termelõi árak 2,7 százalékkal növekedtek az euróövezetben, valamint 2,6 százalékkal az Európai Unióban a 2011-es évhez viszonyítva. Romániában ennél sokkal súlyosabb a helyzet, mivel az EU-s átlag majdnem triplájával növekedtek az árak, derült ki az Európai Statisztikai Hivatal közzétett adatai szerint. Az adatok szerint a legnagyobb áremelkedések Bulgáriában voltak 6,6 százalékkal, õket Ciprus követte 6,3 százalékkal, Románia pedig ismét dobogós helyet szerzett, harmadikként futott be a 6 százalékos emelkedésekkel. Vannak azért pozitív példák is, hiszen Svédországban 0,5 százalékos árcsökkentés történt, Máltán, Ausztriában és Szlovéniában pedig 0,9 százalékos. A szeptemberi hónapban 0,9 százalékkal növekedtek az árak az euróövezetben, illetve 1 százalékkal az Európai Unióban, az augusztusi hónaphoz képest. Románia ebben a tekintetben az átlag alatt található, hiszen egyik hónapról a másikra csak 0,5 százalékos Folytatás a 3. oldalon növekedés történt. Dániában 1,1 szá - zalékos, Hollandiában 0,9 szá za lé kos, Portugáliában pedig 0,6 százalékos emelkedés történt. Ebben az esetben is vannak pozitív példák, Görögországban 0,6 százalékos, Spa nyol- országban és Olaszországban pedig 0,1 százalékos árcsökkentések történtek egyik hónapról a másikra. Az 1930-as években a népi költõi zenei világból érkezõ indíttatásról levélben szólva, Bartók Béla ekképpen vallott: Nem vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen az szlovák, román, arab vagy bármiféle más forrásból. Csak tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás... A forrás, a történetíró dokumentumanyaga tudjuk maga is változott és értékelése, értelmezése is módosult. Az elõidõkben még szájról-szájra szállt a múltról szóló üzenet és az ének mondák hõs regéiben talált otthonra. A levelesládák, a levelesházak igazi kincses kam - rákká csak késõbb váltak. Igazából csak akkor, amikor Auguste Comte a pozitivizmusnak szilárd talapzatot ácsolt, s még inkább akkor, amikor Leopold von Ranke és hû követõi tudatosították a szellem embereiben, hogy a levéltárak tiszta forrásaiból merítve, objektív tudománnyá tehetõ a történelem. A XIX. század nagy elõrelépés, az elismertetés idõszaka, ekkor ment végbe annak a hitnek a meggyökeresedése, hogy rekonstruál - ható a múlt úgy, ahogy valójában történt. Folytatás a 2. oldalon Kerékpárral Kõrösi Csoma Sándor nyomában Stoppal és kerékpárral már a fél világot bejárta az orosházi Lénárt Léna Ferenc. Legutóbb Indiába tekert Kõrösi Csoma Sándor sírjához, Románián, Bulgárián, Törökországon, Iránon keresztül Dardzsilingbe, ami méter magasan van. Tegnap a szatmáriakkal osztotta meg élményeit. Folytatás a 12. oldalon

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Politika november 8., csütörtök Napi jegyzet Történelem tiszta forrásból Folytatás az 1. oldalról A letûnt aranykorszakban nehéz körülmények között lehetett beszélni, írni a romániai magyar nemzetiség múltjáról, az önismeretet szolgálni, az önértéktudatot erõsíteni, amit sokszor csak úgy lehetett, hogy megbújtunk a korszerûségben, s a gyályarabok padjából modern históriát termelõ munkapadot csináltunk. Ugyanis nem kis teljesítmény úgy készíteni a régi társadalomról az átvilágítást, hogy annak belsõ felépítettsége, csontszerkezete tanulmányoz - hatóvá váljék. Viszont az emberek, az itt élõ románok, magyarok közötti kap cso - latok vizsgálata többet követel, a tiszta forrásból való merítést. Tudatában vagyok annak az általános igazságnak, mely szerint nincsenek bûnös népek, vagy bûnös nemzetek. A népek és nemzetek természetes lelkiálla - pota a más népekkel való kapcsola tok ban a békesség, a tolerancia, a közeledés és az értékek kölcsönös cseréje. Azonban õszinte baráti kézfogás és együttmûködés csakis nyílt tekintetû, minden hátsó gondolattól és fondorlattól mentes emberek között lehetséges. Be kell látni végre, hogy itt, Európában nem megy többé az álnokság, az ölelés közbeni hátbadöfés, s ennek a gyászos politikának az elhagyása jelenti alapjában véve azt a kulturális és civilizációs fogalmat, amit egyre szélesebb körben hívnak úgy, hogy Európa. A kirakatpolitikával az embereket már nem lehet félrevezetni, mert a hírek, az információk villám gyorsan száguldó korszaká - ban a közvélemény már nem csak a ki rakatot szemléli, hanem arra is kiváncsi, sõt, kizárólag arra, hogy mi van bent magában az üzletben. A nemzeteknek ebben az önelemzésben egymást se gí te - niük kell, rá kell mutatni, meg kell mon - dani, szét kell oszlatni a valótlan mítoszokat és illúziókat. A múltat be kell vallani, s a történelmi igazság fényében nem azt keresni, ami a két népet ro má - nokat, magyarokat- egymástól eltávolítja, egymásnak feszíti, hanem azt, ami össze - köti, s erõsíti az együtt átélt közös múltat. Mint ismeretes, a nemzeti kom - munizmus gyógyíthatatlan sebeket hagyott az emberi lelkekben, a széttaposott emberi közösségekben, de a legnagyobb bûne az, hogy generációk nõttek fel a mesterségesen kreált ellenségkép ideológiákon. Elferdített, a közös múltat bemutató históriától messze eltávolodva mételyezte meg a fiatalok tudatát, gyûlöletet hintve a románok és az itteni nemzetiségek közé. A mindenkori történelem geopolitikai érdekeknek megfelelõen aktuálisan kreált, hazug történelmi és politikai mítoszokon az õsi tûzhely szellemében. A múltat be kell vallani, s a dolgok lényegéhez tartozik, hogy az erdélyi magyarságnak és más nemzetiségeknek nem az évszázadok óta itt élõ románsággal gyûlt meg az utóbbi évtizedekben a fonnivalója, hanem a Ceauºescu korszak alatt betelepített misszi - onáriusokkal. Az arcátlan és tudatosan megtervezett hazudozási hadjáratnak kellene véget vetni, s észre kellene venni végre, hogy a lejáratásokkal, a magyar veszély fenyegetésével, a magyar kártya kijátszásával nem lehet ma már Európában senkit sem félrevezetni. Illetve sajnos egyeseket még igen! A tudatosan megter - velt hazugság, intrika nem lehet sem mi - lyen dialógus kiindulópontja, mint ahogy a tudatosan létrehozott provokáció sem. Meg kellene végre értetni, el kellene fogadtatni azt az alapvetõ emberi jogot, amelyhez minden itt lakó nemzetiség ragaszkodik, hogy Románia számunkra is Haza, szülõföld legyen, s hogy ennek a szü lõ föld nek mi is ugyanolyan tulajdonosai vagyunk, mint a románság. El kellene dönteni, hogy valóban Európa felé akarunk-e indulni. De mi itt vagyunk - harsogják a politikusok. Nem. Ne essünk tévedésbe, mert Európa ebben az ér te lem ben nem földrajzi, hanem kultúrpolitikai, szociálpolitikai, gazdaságpolitikai és humanitárius fogalom. Az államhatalomnak pedig el kellene határolnia magát a múlt rendszer nacionalista politikájától. Húzzuk már ki azt az éket, amit évtizedek alatt a románok és magyarok közé vertek, hogy minél tovább tartsák õket távol a közeledéstõl, egymás értékeinek megbecsülésétõl és a megbékéléstõl. Mindez elérhetõ lenne, amennyiben a történelmi igazság és hûség alappillérébõl fakadó tiszta forrásból merítenének. Ez viszont akarat, megértés és hozzáállás kérdése! Mandula Tibor Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: Bizalom, biztonság, jövõ Szatmárnémetiben tett látogatásakor Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke röviden ismertette a szövetség választási programját is. Bizalom, biztonság, jövõ - ezzel a szlogennel indul a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a december 9-i parlamenti választáson. Nem véletlenül választotta a Szövetség ennek a három szónak az összekapcsolását választási szlogenként. Úgy látjuk, hogy azok a társadalmak sikeresek, amelyeken belül magas a bizalmi szint. Ezt szeretnénk visszahozni az erdélyi magyar közösségbe. Mi a közjó szolgálatába állunk, ehhez kérjük a magyar emberek bizalmát. Hiszen az RMDSZ-nek az egyetlen szövetségese az erdélyi magyarság, és tudjuk már 23 éve, hogy nekünk nem pártokkal kell összefognunk, hanem a magyar emberekkel. A biztonság iránti igény minden emberben él. Létbiztonságot kívánunk magunknak, a munkahelyek, a bérek, a nyugdíjak biztonságát. De mi, erdélyi magyarok, e mellett nemzeti identitásunk biztonságára is vágyunk, arra, hogy kulturális értékeink, nyelvünk, hagyományaink ne kerüljenek veszélybe, hogy ezeket maradéktalanul átadhassuk a következõ nemzedé kek nek. A politika pedig csak a jövõrõl szól, szólhat. Ismernünk kell a múltunkat, mert akkor állunk biztos lábakon, de a holnap kérdéseire kell választ adnunk, pontos és hihetõ válaszokat hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök. A programok megvalósításának elengedhetetlen feltétele, hogy az RMDSZ jelöltjei ott legyenek a parlamentben A választási program - amelyet több, mint 100 ezer család véleményének a kikérésével állítottak össze két fõ irányvonalat képvisel. Egyrészt a magyar közösség, a nemzeti kisebbségek sajátos ügyeinek képviselete, hiszen hamarosan alkotmány-módosítás következik, és ebbe kellene belefoglalni a kisebbségek jogait. Az alkotmány módosítása során az RMDSZ azon az állásponton lesz, hogy a nemzeti kisebbségek jogkörét bõvíteni kell. Oktatási és kulturális szempontból a nemzeti kisebbségek státuszát meg kell erõsíteni az Alkotmányban, illetve az önrendelkezés olyan formáját is meg kell fogalmazni, amely nem rövidít meg senkit, viszont a saját sorsunk fölött szabad kezet ad sorolt néhány olyan, a Szövetség számára fontos célt Kelemen Hunor, amelyek kivitelezése az új parlamenti frakciók feladata is lesz. A program másik fontos pontja a gazdaságot érinti. Reformokra van szükség, az RMDSZ szakemberei pedig lehetõséget látnak az általános adó 14 százalékra való csökkentésére, valamint tervezik szoli da - ritási adó bevezetését is. A Szövetség elnöke fontosnak tartja a fekete-munka kifehérítését is, ugyanis jelenleg több, mint 2,5 millió romániai lakos dolgozik nem hivatalosan. Elkészítettük az Erdély 2020 gazdasági fejlesztési tervünket, amely valós költségvetési forrásokra alapoz, nem pedig légbõlkapott számokra. A kiin du - lási pontja a közötti európai uniós költségvetés, amely közel 31 mil li - árd eurót jelent Romániának. Nem mind - egy, hogy a lehívandó összegeket milyen területen lehet hasznosítani, ezért az RMDSZ elsõsorban a kis- és közép vál lal - kozásokra, a mezõgazdálkodásban dol go - zókra, az önkormányzatokra, a mun ka - helyteremtésre és a fiatalok mobilizáció - jára összpontosította fejlesztési tervét. Mindezen programok megvaló sításá - nak elengedhetetlen feltétele azonban, hogy az RMDSZ jelöltjei ott legyenek a parlamentben. Ennek elérése érdekében tudatosítani kell az emberekben, hogy nincs másik olyan magyar párt, amelyik akár az alternatív választási küszöbnek köszönhetõen bejuthatna a parlamentbe. A most végéhez közeledõ mantá du mot ellenzékben kezdtük, két és fél évig kormányon voltunk, és ellenzékben vé - gez zük. Hogy mi lesz december 9. után, kormányon vagy ellenzékben le szünk-e, ez most nem is annyira fontos. A lényeg, hogy a parlamentben legyünk! mond - ta a Szövetség elnöke, kérve a vála sztó pol - gárokat, hogy ne dõljenek be a szán dékos zavartkeltõknek, s kihang sú lyoz va: az RMDSZ szövetségesei a válasz tá sokon a magyar választópolgárok lesznek. Sz. K. M. ISSN: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma:

3 2012. november 8., csütörtök Események A SOMARO szociális bolt valódi segítséget jelent SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 Anyák és gyermekek köszönhetik életüket a Loredana otthonnak Közel egy éve ünnepélyes keretek kö - zött adták át a SOMARO-t, Románia második szociális boltját, amely Bukarest után Szatmárnémetiben nyitotta meg kapuit. Az Aurel Vlaicu utca 72. szám alatt talál ható üzletben alapélelmiszerek, kon - zer vek, babaápolási termékek, tisztító sze - rek, a mindennapi élet elengedhetetlen termékei vásárolhatóak meg 30 szá za lék - kal olcsóbban a nehéz körülmények között élõk számára. Eleinte a Caritas Szatmárnémeti Fiókszervezeténél nyil - ván tartott nagycsaládosok, egyedülálló szülõk, fogyatékkal élõk, valamilyen kró - nikus betegségben szenvedõk vásá rol - hattak az üzletben, olyanok, akiknél az egy fõre esõ jövedelem nem haladta meg az 500 lejt. Balogh Edmond Ferenc, a szo - ciális bolt vezetõje a Szatmárnémeti Pol - gár mesteri Hivatalban tartott tegnap déli sajtótájékoztatón elmondta, hogy: Kez - det ben a Caritas által felkarolt 30 rá szo - ru ló személy kapott az üzletben való vá sárlásra feljogosító kártyát, mostanra viszont a haszonélvezõk száma 115-re növekedett, akik a Szatmárnémeti Szo ci - á lis Gondozói Hivatal (SPAS) és a Szatmár Megyei Nyugdíjpénztár javaslatára kaptak kártyát. Vannak olyan személyek is, akik egyénileg jelentkeztek, mivel megfelel - nek a kritériu mok nak, azonban egyetlen intézmény adatbázisában sem sze re pel - nek. Klien seink heti három alkalommal vásárol hat nak az üzletben, alkalmanként ma xi málisan 15 lej értékben, olyanok, akiknek az átlagjövedelme 500 lej alatt van. Árukészlet Az üzletben olajat 3 lejért, lisztet 1,5 lejért, cukrot 2 lejért, száraztésztát pedig 1 lejes áron lehet vásárolni. Az árukészlet folyamatosan bõvül, most már gyümölcsféléket, rizst és még több édességet lehet vásárolni bennük. A bejövõ pénzösszegbõl a hálózatot szeretnék tovább bõvíteni és elérni azt, hogy a kereskedelmi egységek önfenntartóak legyenek magyarázta Jakob Detering, a szociális boltok romániai koordinátora, aki örömmel újságolta azt is, hogy ebben a hónapban harmadikként Nagysze - benben is megnyílik a bolt. Katharina Turnauer, a kezdeményezõ is jelen volt a szerdai találkozón, aki többek között az üzletlánc keletkezésének körülményeirõl mesélt. A szociális boltok hálózata Ausztriában tíz év alatt negyventagú üzletlánc - cá nõtte ki magát. A kínálat nagy része a mindennapi kereskedelembõl sérült csomagolás, hibás címkézés, közelgõ lejárati dátum vagy más okok miatt évente kikerülõ 70 ezer tonna áruból származik. Az üzlet áruja külföldön és itthon is kifogástalan minõségû, fogyasztható termékekbõl áll, csupán valami apró hiba miatt nem kerülhet más üzletek polcára. Támogatók A SOMARO boltot támogató cégek a jótékonykodás mellett a kínálkozó reklámozási alkalmat is kihasználhatják, hiszen neveiket minden lehetõ alkalommal elmondjuk. Ezenkívül a felajánlott áru értékét le tudják írni adóikból, így nemcsak mi, hanem õk is jól járnak, és reményeink szerint nemcsak a vásárlóink száma növekszik majd lassan jelenleg átlagban heti 50 személyt szolgálunk ki hanem ezzel egyidõben nõni fog azoknak a cégeknek a száma is, akik támogatni kívánják a boltot mondta Balogh Edmond Ferenc. A szociális üzletet a városi önkormányzat is támogatja, ennek értelmében a nyár folyamán egy együttmûködési szerzõdést is aláírtak a felek. A partnerség az együttmûködés aláírásától számított 12 hónapra szól, a felek kötelessége a szociális üzlet népsze rû sí - té se és a projekt lebonyolításának támo - ga tása, emiatt valósult meg a tegnap déli találkozó is, ahol a városi önkor mány zat képviseletében jelen volt dr. Dorel Coica, Szatmárnémeti polgármes te re, Marcela Papici és Radu Roca alpol gár mesterek is, akik további tá mo- gatásukról is biztosították a programot. A találkozóra potenciális támogatókat, cégek képviselõit is meghívták, illetve jelen volt két kedvezményezett is egy négy gyermekes, özvegy családanya és egy 38 éves fogyatékos fiút ápoló szülõ is akiknek óriási segítséget nyújt az, hogy lassan egy éve már Szatmárnémetiben is elérhetõ ez a fajta segítség. A SOMARO-ban jelenleg található árucikkeket többek között a romániai Billa üzletlánc szatmári kirendeltsége, a Hutton Kft., a Santec Kft., a Triton Kft., az Alconor Kft., az Arde - alul Kft., a Nova Oaº Kft., a Müller és barátai Kft. és a Pentagonul Alb Kft. ajánlotta fel, de van egy neve elhallgatását kérõ vállalkozó is, aki havi 100 buszjeggyel támogatja a vásárlókat, hiszen az üzlet székhelye elég távol esik a város köz pont - tól. Szatmárnémeti elsõ szociális boltja a Turnauer Magána lapítvány kezdeménye - zé sére az ERSTE Alapítvány és a Szat már - németi Caritas Szervezet köz re mû - ködésével jött létre. A programról és a támogatás lehetséges módozatairól a internetes oldalon részletes leírást találnak az érdeklõdõk. Kovács Eszter Lopnak amit tudnak: áramot, autót, szerszámokat, tüzifát A vetési rendõrõrs munkatársai ellenõrzési akciókat folytatnak az áramlopások megakadályozása érdekében. Ezen akciójuk során érték tetten a 25 éves V. Valen - tint, aki illegálisan csatlakozott rá az elek tro mos áramhálózatra. Tegnap éjszaka loptak el egy lej értékû gépkocsit Szat márnémetiben, az Independenþei su - gár útról. A bejelentést követõen a rend - õrség rövid idõn belül azonosította a tet test, a 23 éves D. Darius személyében, a gépkocsit viszont már nem tudták visszaszolgáltatni tulajdonosának, ugyanis az egy ócskavasgyûjtõ telepre került, ahol 100 %-ban bezúzták már. A Szatmárnémeti Rendõrség Bûnügyi Nyomozócsoportjának tagjai azonosították és fogták el a 35 éves K. István és a 32 éves L. Octavian szatmárnémeti lakosokat, akik az éjszaka leple alatt, az ablakon bemászva betörtek egy lakásba, ahonnan rézcsöveket és lej értékû elektromos szerszámokat loptak el. A 112-es segélyhívószámon jelentette teg nap kora délután az ákosi rendõr - ségnek egy 51 éves, újnémeti nõ, hogy amíg nem tartózkodott otthon, ismeretlen személyek behatoltak házának udvarára és onnan ellopták a tüzifát. A rendõrök rövid nyomozás után azonosították a tetteseket, a 41 éves T. Victor és a 26 éves C. Viorel újnémeti lakosok személyében, akik az ellopott famennyiséget már fel is ajánlották megvételre egy ákosi férfinak. A két férfi ellen magánlaksértés és lopás vádjával indítottak eljárást. Szabó Kinga A Loredana otthon 2004 decemberében nyitotta meg kapuit olyan anyák számára, akik szociális helyzetükbõl kifolyólag képtelenek megfelelõ körülményeket teremteni a gyerekneveléshez, illetve olyanok számára, akik hajléktalanok lettek, vagy olyan helyzetbe kerültek, hogy ideiglenesen nincs hol éljenek. Az otthon jól felszerelt és megfelelõ körülményeket tud biztosítani ideiglenesen az anyák és gyermekeik számára. Mint megtudtuk a hely vezetõjétõl, Eugenia Ardeleantól, a Loredana otthon célja, hogy ezeket az anyukákat újraintegrálja a társadalomba, hogy munkát találjanak, hogy újra a társadalom szerves részét tudják képezni, aztán pedig megpróbálnak nekik szociális lakásokat biztosítani. Az otthon segítségét fél évig vehetik igénybe a rászoruló anyukák, és ha ez idõ alatt nem tudnak újra beilleszkedni a társadalomba és szociális lakáshoz jutni, akkor még három hónappal meghosszabbíthatják a Lore dana otthonban való tartózkodásukat. Vannak olyan fiatal anyukák, akik semmit nem tudnak a gyereknevelésrõl, mint megtudtuk, sok esetben még tisztába tenni sem tudják a gyereket. Megtanítják õket a gyereknevelésre, ellátják õket étellel, itallal, ruhával és persze minden szükséges kellékkel, amire szükségük lehet. Az otthon hat hálószobából, három irodából, konyhából és egy nappaliból áll, valamint egy elkülönítõ szobából. Amikor jelentkezik hozzájuk egy anyuka a gyermekeivel, három napig az elkülönítõ szobában kell tartózkodnia, amíg elvégzik rajta és a gyerekeken a szükséges orvosi vizsgálatokat. Sok anyukénak a Loredana otthon az életben maradást jelenti Jelen pillantban a Loredana anya és gyerek ellátási otthonban öt anyuka és tizenegy gyerek tartózkodik. Mint megtudtuk, az anyukák önellátóak, fõznek, mosnak és takarítanak maguk után, és ha esetleg nem tudnak fõzni, arra is megtanítják õket az otthon szakemberei. A személyzet kilenc szakképzett emberbõl áll: három felügyelõbõl, egy orvosi asszisztensbõl, egy pszichológusból, egy szociológusból és két éjszakai megfigye - lõbõl, valamint Eugenia Ardeleanból, aki mindent megtesz a gyerekek és az anyukák fejlõdése érdekében. Az otthonba tegnap sok óvodás és iskolás is ellátogatott, az ottani gyerekek pedig zenés mûsorral is készültek. A Loredana otthon vezetõje elmondta még lapunknak, hogy több óvodával és iskolával is együttmûködnek, hiszen a bent lakó gyerekek lelki fejlõdését ezzel is szeretnék elõsegíteni. Megköszönte továbbá a Szatmár Megyei Tanács segítségét is, hiszen nélkülük nehezen, de az is lehet, hogy egyáltalán nem tudna mûködni a hely, amely mondhatni gyerekek és anyák életét menti meg nap, mint nap. Barakonyi Gergõ Meghaladta az öt százalékot az állástalanság Szeptemberhez képest októberben 0,16 százalékkal emelkedett a mun ka - nélküliség aránya elérve az 5,17 szá za - lékot, míg tavaly októberhez viszonyítva 0,24 százalékkal magasabb tájékoztatott kedden a Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség, amelynek nyilvántartásában személy szerepelt, azaz vel több, mint az elõzõ hónap végén. A férfiak körében a szeptemberben regisztrált 5,22-rõl 5,42 százalékra emelkedett az állástalanok aránya, a nõk körében 4,78-ról 4,89 százalékra. A munkanélküliek közül személy még nem töltötte be a 25. életévét, an 25 és 30 év közöttiek, en 31 és 40 év közöttiek, an 41 és 50 év közöttiek. Az 51 és 55 év közötti személyek körében mun ka nélküli van, az 55 évnél idõsebbek körében személy. Az ügynökség adatai szerint három megyében csökkent a munkanélküliség rátája: Kovászna megyében 0,19, Iaºi megyében 0,21 és Giurgiu megyében 0,29 százalékkal. A következõ megyékben a legmagasabb a munkanélküliség aránya: Teleorman (9,61 százalék), Vaslui (9,54 százalék), Mehedinþi (9,27 százalék), Dolj (9,22 százalék), Galac (8,23 százalék), Buzãu (7,75 százalék), Olt (7,41 százalék) és Kovászna (7,31 százalék). Az országos szinten nyilvántartott munkanélküliek közül személy részesült segélyben, nem. Szeptemberhez képest a segélyben részesülõ személyek száma tal emelkedett, míg a támogatásban nem részesülõk száma tal áll az ügynökség tájékoztatójában. Szatmár jobb az országos átlagnál Szatmár megyében, ha hajszállal is, de jobb az arány, mint az országos átlag. Térségünkben a regisztrált munkanélküliek száma, ami 4,89 százalékos állástalanságot jelent. A munkanélküliek közül en nõk, 3846-an pedig férfiak. Kevesen részesülnek támogatásban, pontosan en kapnak havi segélyt, míg lakosnak semmilyen jövedelme nincsen. B. K.

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Egészségügy november 8., csütörtök Állásbörze: eurós fizetéssel kecsegtetik az egészségügyiseket Átlagosan 29 évesen szülnek a romániai nõk Az átlagfizetéssel és közép-, illetve felsõfokú végzettséggel rendelkezõ, nagyvárosi nõk Romániában 29 éves korukban vállalják az elsõ gyereket. Majdnem egyharmaduk magánklinikán szülne, és nagyrészük a császármetszést részesíti elõnyben 30. életévük elõtt és után derül ki a GfK Románia októberi felmérésébõl, amelyet a Mediafax hírügynökség is közzétett. November 9-én, azaz pénteken ren de - zik a Grand hotelben a VII. Karrier fehérben elnevezésû nemzetközi vásárt, amelyre az egészségügyben dolgozókat várják, és óra között. Az eseményre minden olyan egészségügyben dolgozó személyt várnak, aki külföldön szeretne szerencsét próbálni. A szervezõk szerint kedvezõ feltételeket biztosító állásokat lehet majd meg - pályázni, egy kezdõ fizetés meghaladja a eurót, így nem csoda, ha több százan látogatnak majd el az eseményre. Az álláskeresõk nemcsak hazai mun - kahelyeket választhatnak, számos belgiumi, svéd, norvég, angol és francia állást is meg lehet pályázni a pénteki állás - börzén. Ellenõrizhetjük a kórlapunkat az egészségbiztosító adatbázisában Még nem érkezett meg az influenza elleni oltás Ugyan már hetekkel ezelõtt leadta a Szatmár Megyei Közegészségügyi Hatóság az influenza elleni oltásra való igénylését, az még nem érkezett meg megyénkbe. Az Egészségügyi Minisztérium egyelõre nem adott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy mikor szállítják le ezeket. A lakossági igények és a magas rizikófaktorba tartozó személyek felmérése után a Szatmár Megyei Közegészségügyi Hatóság adag vakcinát rendelt. Még nem túl késõ az oltás beadása, hiszen annak hatóideje két hét, de a hatóság reméli, hogy mihamarabb megérkezik az elsõ adag, amivel megkezdhetik az immunizációt. A vakcinát elsõsorban a 60 év fölötti személyeknek ajánlják, mert az életkor elõrehaladtával gyengül az immunrendszer. Azoknak a gyerekeknek és felnõtteknek is javasolt, akiknek van valamilyen alapbetegségük: szív- és érrendszeri betegségek például magas vérnyomás, érelmeszesedés, szívkoszorúér betegség, krónikus tüdõbetegség, asztma, krónikus neurológiai betegség pl. szklerózis multiplex, anyagcserezavar (pl. diabétesz, máj- és vesebetegségek. Ajánlott beadatni a védõoltást HIV-fertõzötteknek, leukémiás betegeknek és szervátültetésen átesett pácienseknek. Idéntõl már kismamáknak is javasolt az oltás, illetve azoknak, akik babát tervez - nek, valamint azoknak az embereknek, Leellenõrizhetjük az egészségbiztosító pénztárnál, hogy egy bizonyos idõszakban milyen orvosi ellátásban részesültünk jelentette ki az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) elnöke, Doru Bãdescu. A lehetõségre pedig korábban már Pop Georgeta, a pénztár Szatmár megyei vezetõje is felhívta a figyelmet. Minden biztosított felkeresheti az egészségbiztosító pénztárt, ahová tartozik, és a személyi száma (CNP) alapján kikérheti az õ nevére kiállított orvosi szolgáltatások lajstromát. A biztosított mint törvényes adófizetõ és haszonélvezõ, ellenõrizheti azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az egészségbiztosító adatbázisában regisztráltak fogalmazott Bãdescu. Hozzátette: a biztosítottaknak adott lehetõséggel felhívják az egészségügyi szolgáltatók figyelmét is arra, hogy akár a nyilvántartásukban lévõ páciensek is ellenõrizhetik tevékenysé - güket. A CNAS több ellenõrzést is elindított, amellyel felülvizsgálja a meg térítendõ egészségügyi szolgáltatások, felírt gyógyszerek és egyéb kellékek létezését. A kiadások valódiságát valamennyi szolgáltatónál havonta ellenõrzik. A CNAS elnöke elrendelte az országos szinten zajló cukorbetegeket érintõ program átvizsgálását is, ami az ellátást és a gyógyszereket illeti. Bãdescu szerint fokozottan ellenõrzik majd a cukorbetegek helyzetét és az országos diabetikus program lebo - nyolítását. B. K. akik rendszeresen nagyobb közössé - gekkel érintkeznek, és emiatt nagyobb veszélynek vannak kitéve, valamint megfertõzhetnek másokat: tanárok, buszsofõrök, áruházi dolgozók, egészségügyi dolgozók. Célszerû továbbá beadatni az oltást akkor is, ha valaki külföldre utazik. Miért hasznos az immunizálás? A náthát és az influenzát is vírusfertõzés okozza, de az influenza lefutása sokkal súlyosabb, mint egy banális nátháé. Szokatlanul magas láz, fejfájás és gyengeségérzet az influenza velejárói. Ami igazán veszélyessé teszi az influenzát, hogy a vírus képes évrõl évre változni, mintha mindig új ruhát öltene. Így immunrendszerünknek újra és újra meg kell birkóznia vele. A vírus ráadásul igen fertõzõképes és gyor san terjed a szervezetben. Szö võd - ménye lehet arcüreggyulladás, bronchitis és a legnagyobb veszélyt jelentõ tüdõ - gyulladás. Ezen szövõdmények miatt az influenza életveszélyes is lehet. B. Krisztina A GfK a MedLife kérésére végezte a felmérést olyan terhes vagy legtöbb 3 éves gyerekkel rendelkezõ nõk körében, akik 200 ezer lakosnál nagyobb városban élnek átlagos vagy átlagnál magasabb a fizetésük, és középszintû, esetleg felsõoktatásban részesültek. A felmérés októberben készült, a megkérdezett nõk 25 százaléka gyermekét várta, 75 százalékuk pedig kis - gyermekes anyuka. Ugyan korábban, 2009-ben az Or szá - gos Statisztikai Hivatal szerint az említett kategóriába tartozó hölgyek még átlagosan 27 évesen adtak életet elsõ gyermeküknek, ez az idõtartam alig három év alatt kitolódott. A legfrissebb vizsgálat szerint ugyanis mostanra 29 évesen vállalnak gyermeket a nõk, ha pedig tehetik, magánklinikákon hozzák világra csemetéjüket. Míg három évvel ezelõtt a felmért nõk 15 százaléka választott magán nõgyógyászati-szülészeti klinikát, addigra idén ez már 32 százalék volt. A válaszok alapján a nõk 21 százaléka azért tartotta fontosnak, hogy magán - klinikán adjon életet elsõszülöttjének, mert sokkal kényelmesebb, mint egy állami kórház, 18 százalékuk szerint higiénikusabb, 16 százalékuk azért szült magánkórházban, mert a terhesség alatt végig mellette lévõ orvos ott rendel, 12 százalékuk pedig a modern felszerelések, korszerû berendezések miatt döntött e mellett. Inkább természetes úton hoznák világra gyermeküket A felmérés szerint a romániai nõk 55 százaléka a természetes szülés mellett teszi le a voksát. Ez esetben pedig 26 százalék nem tart igényt az érzéstelenítõ injekcióra, 25 százalékuk pedig érzéstelenítéssel adna életet gyermekének. A vízbenszülés pedig egyáltalán nem népszerû, a megkérdezettek csak négy százaléka választaná ezt a módszert. A császármetszést választók a fájdalom elkerülése miatt döntenek ezen szülési mód mellett. Azon 30 év alatti hölgyek 80 százaléka, aki már életet adott egy gyermeknek, a természetes, anyatejes táplálást választotta. Ami a szoptatás idejét illeti, a megkérdezettek fele hat hónapnál rövidebb ideig táplálta így az újszülöttet. A nõk nagy része azzal magyarázza a rövid ideig tartó anyatejes táplálást, hogy nem kapott erre vonatkozó információkat, valamint hiányolták a tanácsadókat, akik megfelelõ támogatást nyújtottak volna ebben az ügyben. Szatmár megyében egyre több a császármetszés Ami Szatmár megyét illeti, és erre már nem a felmérés tér ki, hanem a szülésznõgyógyászok állítják, egyre több a császármetszés. Ezt egyébként az Egészségügyi Minisztérium adatai is alátámasztják, hiszen a közötti idõszakban a császármetszések száma rõl ra nõtt. A Szatmár Megyei Kórház szülészetén közel 350 anyuka adott életet gyermekének császármetszéssel az év elsõ kilenc hónapjában, összesen viszont több, mint nõ szült az egészségügyi intézményben az említett idõszak alatt. Császármetszésre egyébként elvileg csak azokban az esetekben van szükség, ha hüvelyi úton nagyobb lenne a szülés kockázata, az utóbbi években azonban megnõtt azoknak a kismamáknak a száma, akik hasi mûtéttel szeretnék világra hozni gyermeküket. Ennek fõként az a hiedelem az oka, hogy a császármetszés kíméletesebb a hüvelyi szülésnél, a hátrányokkal azonban már sokkal kevésbé vannak tisztában a leendõ anyukák. A császármetszés kockázatai általánosságban: az újszülött nehezebb alkalmazkodása a külvilághoz, fokozott vérzéshajlam, környezõ szervek sérüléseinek lehetõsége, fokozott fertõzési hajlam, elhúzódó mûtét utáni fájdalom. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindezek bekövetkezhetnek, de nem árt számolni a kockázatokkal. Bárhogyan is szüljön egy kismama, az a fontos, hogy biztonságosan lépjen ki ebbõl a tapasztalatból, kevesebb kellemetlenséggel a maga és a baba számára. B. K. Több, mint három és félezer szezonális megbetegedés Már több mint, három és félezer szezonális megbetegedést regisztrált a múlt hónap eleje óta a Szatmár Megyei Közegészségügyi Hatóság. Összesen an szenvedtek virózisos megbe - tegedésben, 736 lakos pedig tüdõ gyul - ladást kapott. A Szatmár Megyei Közegészségügyi Hatóság lapunkhoz eljuttatott statisztikája szerint október végén, november elsõ napjaiban több, mint ezer lakosnál jegyeztek felsõ légúti megbetegedést. A legérintettebb a megbetegedések szempontjából a 0-5 és az 5-14 éves korosztály volt, az õ esetükben regisztrálták a legtöbb meghûlést és tüdõgyulladást. A 798 virózisos esetbõl 130-an egy év alatti kicsik voltak, 356-an 2-4 év közötti gyerekek, 184-en 5-14 évesek, 42-en évesek, az ennél idõsebbek körében pedig 86 esetet jelentettek a hatóságnak. Ami pedig a tüdõgyulladásokat illeti, november elején a 225 eset közül 26 alkalommal egyévesnél fiatalabb gyerekek betegedtek meg, a 2-4 évesek körében 47 esetet jegyeztek, az 5-14 évesek között 52-õt, a éves korosztály tagjai közül 62-en betegedtek meg, az év közöttiek 32-en, míg a 64 évnél idõsebbek körében hat személy kapott tüdõgyulladást. B. Krisztina

5 2012. november 8., csütörtök Sport Súlyos szatmári vereség Vologdában KOSÁRLABDA A Porto és a Malaga továbbjutott, a kiesés szélén a Manchester City LABDARÚGÁS A Steaua és a Videoton is kiharcolhatja a továbbjutást az EL-ben LABDARÚGÁS Az eddigi legnehezebb találkozónak ígérkezett a Szatmárnémeti VSK nõi kosárlabda együttese számára a Csevakata Vologda elleni tegnap délutáni oroszországi összecsapás az Európa Kupa csoportkörének harmadik fordulójában. A papírforma alapján az oroszok egyértelmû esélyesek voltak, hiszen a sorozat legutóbbi két kiírásában elõdöntõt játszottak, ugyanakkor a mintegy 22 órás utazás fáradalmait is megérezték a lányok. Fásultan is kezdte a találkozót Dan Fleºeriu együttese, a hazaiak 5:0-ra elhúztak, majd öt percnyi játék után már kilenc pontra nõtt az elõny (11:2), az egyetlen szatmári kosarat Whittington szerezte. Az elsõ tíz perc végére nem sok minden változott, ennek végén nyolc pont volt a Csevakata elõnye. A második negyedet is gyengén kezdte a VSK, öt perc alatt csak három pontot szereztek a lányok, a hazaiak tizennégyet, így tetemes lett az elõnyük (31:12), és a nagyszünetre is csak eggyel csökkent a szatmári hátrány. A 18 pontos különbség nem is meglepõ, hiszen az elsõ félidõben a Vologda 46, a VSK viszont csak 18 százalékos pontossággal dobott kosárra. Ekkor már reménytelennek tûnt a helyzet, és a pihenõt követõ harmadik negyedben végleg elszálltak a gyõzelmi esélyek, sõt, még az is, hogy a VSK szorossá tegye a mérkõzést. Ekkor ugyan A Bajnokok Ligája keddi játéknapja után két együttes, az FC Porto és a Malaga két fordulóval a csoportkör vége elõtt már bejutott a legjobb 16 közé. A két gárda három gyõzelem birtokában várta negyedik körös fellépését, amelyen aztán egyformán döntetlennel zárt: a portugál együttes a Dinamo Kijev vendégeként játszott gólnélküli mérkõzést, míg a spanyol alakulat az AC Milan otthonában végzett 1-1-re. A halálcsoportként emlegetett D kvartettben az angol bajnok Manchester Cityt továbbra is a kiesés veszélye fenyegeti. Az iparvárosiak nagy reményekkel várták az Ajax elleni csoportmeccset, de Siem de Jong révén már a 17. percben 2-0-ra vezettek a hollandok. Yaya Touré és Sergio Agüero azonban gondoskodott róla, hogy a Citynek matematikai esélye még maradjon a továbbjutásra. Úgy gondolom jól játszottunk, két gólt kaptunk szögletbõl, ez pedig alapvetõen változ tat - ta meg a meccs képét. Azt hiszem ennek vége, mindig hiszek a csapataimban, de ez most nehéz lesz. Két kemény meccs vár még ránk, amin gyõzelemre kell játszanunk. Ha nyerünk, akár a BL-t is megnyerhetjük, ez ilyen egyszerû mondta Roberto Mancini. Az élen a Dortmund maradt, amely nyolc pontnál jár, miután kis híján másodszor is legyõzte a Real Madridot. A hétpontos spanyol elitgárda az utolsó percekben mentette 2-2- re a madridi összecsapást. Bajnokok Ligája, 4. forduló, A csoport: Dinamo Kijev FC Porto 0-0, Paris SG Dinamo Zagreb 4-0 (Alex 16., Matuidi 61., Menez 65., Hoarau 80.). A következõ forduló (november 21.): Porto Dinamo Zagreb, Dinamo Kijev Paris SG. B csoport: Schalke 04 Arsenal 2-2 (Hun telaar 45., Farfan 68., illetve Walcott 18., Giroud 25.), Olimpiakosz Mont pel - lier 2-1 (Machado 4., Greco 80., Mitrog - lou 81., illetve Belhanda 66. ti zen egyesbõl). A következõ forduló (november 21.): Arsenal Montpellier, Schalke 04 Olimpiakosz Pireusz. C csoport: AC Milan Malaga 1-1 (Pato 73., illetve Eliseu 40.), Anderlecht Zenit Szent pétervár 1-0 (Mbokani 17.). A következõ forduló (november 21.): Zenit Szent - pétervár Malaga, Anderlecht Milan. D csoport: Manchester City Ajax Amszterdam 2-2 ( Y. Toure 22., Agüero 72., illetve de Jong 10., 18.). Real Madrid Borussia Dortmund 2-2 (Pepe 34., Özil 89., illetve Reus 28., Götze 45.). A következõ forduló (november 21.): Ajax Amszterdam Borussia Dortmund, Manchester City Real Madrid. Az A csoport állása 1. FC Porto Paris SG Dinamo Kijev Dinamo Zagreb A C csoport állása 1. Malaga Milan Anderlecht Zenit A Bajnokok Ligájához hasonlóan a második számú kontinentális sorozat, az Európa Liga csoportköre is a 4. fordulóval folytatódik ma, és a Steaua, valamint a Videoton is idegenben lép pályára. A csoportjában eddig két gyõzelmet és egy döntetlent jegyzõ és a kvartettet vezetõ bukaresti alakulat Norvégiában játszik a Molde ellen, amelyet két hete Bukarestben 2-0-ra vert meg. A csoportjában két gyõzelemmel és egy vereséggel a továbbjutást jelentõ második helyen álló székesfehérvári alakulat a Basel vendége lesz, a magyarok hazai pályán 2-1-re verték a svájciakat. A Steaua és a Videoton esetében is egy esetleges gyõzelem gyakorlatilag már a továbbjutást jelentené számukra. Európa Liga, csoportkör, 4. forduló: A csoport: Anzsi Mahacskala Liverpool, Udinese Young Boys. Az állás: 1. Liverpool 6 pont, 2. Anzsi 4 (3-2), 3. Udinese 4 (5-6), 4. Young Boys 3. B csoport: Academica Coimbra Atletico Madrid, Plzen Hapoel Tel-Aviv. Az állás: 1. Atletico 9 pont, 2. Plzen 6, 3. Academica 1 (3-6), 4. Hapoel 1 (2-6). C csoport: Olympique Marseille Borussia Mönchengladbach, Fenerbahce AEL Limasszol. Az állás: 1. Fenerbahce 7 pont, 2. Marseille 4 (7-5), 3. Mön - chengladbach 4 (4-4), 4. Limasszol 1. D csoport: FC Bruges Newcastle United, Bordeaux Maritimo. Az állás: 1. javult a szatmári csapat dobópontossága, de az oroszoké is, így a zárónegyed elõtt 25 pontra nõtt a két csapat közötti különbség. A befejezõ negyedre még jobban visszaesett a VSK, így a végén a Vologda 36 ponttal nyert. A VSK legközelebb pénteken 16 órától lép pályára, akkor a bajnokságban a Nagyváradot fogadja. Newcastle 7 pont, 2. Bordeaux 4, 3. Bruges 3, 4. Maritimo 2. E csoport: Molde Steaua, Köbenhavn VfB Stuttgart. Az állás: 1. Steaua 7 pont, 2. Köbenhavn 4, 3. Molde 3, 4. Stuttgart 2. F csoport: AIK Stockholm PSV Eindhoven, Napoli Dnyipro. Az állás: 1. Dnyipro 9 pont, 2. Eindhoven 4, 3. Napoli 3, 4. AIK 1. G csoport: Basel Videoton, Sporting Lisszabon Genk. Az állás: 1. Genk 7 pont, 2. Videoton 6, 3. Basel 2, 4. Sporting 1. H csoport: Neftci Baki Rubin Kazany, Partizan Belgrád Internazionale. Az állás: 1. Internazionale 7 pont (6-3), 2. Rubin 7 (5-2), 3. Netfci 1 (1-4), 4. Partizan A csoport másik mérkõzése, a SISU Gentofte Montpellier találkozó lapzárta után ért véget. FIBA Európa Kupa, A csoport, 3. forduló: Csevakata Vologda Szatmárnémeti VSK 74:38 (17:9, 18:8, 21:14, 18:7). A szatmári pontszerzõk: Orosz 12, Whittington 8, Freeman 5, Kovacsevics 5, Ivan 5, Giurgiu 3. Játszott még: Szlimák, Szmutku, Nagy. Siem de Jong az Ajax elsõ gólját szerzi a Manchester City ellen A B csoport állása 1. Schalke Arsenal Olimpiakosz Montpellier A D csoport állása 1. Dortmund Real Madrid Ajax Amszterdam Manchester City (0-3). I csoport: Hapoel Kiryat Shmona Sparta Prága, Athletic Bilbao Olympique Lyon. Az állás: 1. Lyon 9 pont, 2. Sparta 6, 3. Hapoel 1 (5-8), 4. Bilbao 1 (3-6). J csoport: Lazio Panathinaikosz, Tottenham Maribor. Az állás: 1. Lazio 5 pont, 2. Maribor 4, 3. Tottenham 3, 4. Panathinaikosz 2. K csoport: Metaliszt Harkiv Rosenborg, Bayer Leverkusen Rapid Wien. Az állás: 1. Leverkusen 7 pont (5-0), 2. Metaliszt 7 (4-1), 3. Rosenborg 3, 4. Rapid 0. L csoport: Hannover Helsingborg, Twente Levante. Az állás: 1. Hannover 7 pont, 2. Levante 6, 3. Twente 2, 4. Helsingborg 1. SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 5 Nagyot lépett elõre a magyar válogatott LABDARÚGÁS A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tegnap hozta nyilvánosságra a leg - frissebb rangsorát, melyen a magyar vá lo - ga tott óriásit ugrott elõre, a korábban a 49. helyen álló Egervári-csapat az Észt or - szág (1-0-s gyõzelem idegenben) és a Tö - rökország (3-1) elleni sikereknek kö szönhetõen 19 pozíciót lépett elõre, így már a 30. helyet foglalja el. A ma gya - rokkal egy vb-selejtezõ csoportban lévõ román válogatott kilenc helyet lépett elõre, így a 37. pozícióban áll. A többi vbselejtezõbeli ellenfél közül Hollandia egy helyet csúszott vissza, így a hetedik, Tö - rö kország a 38., Észtország a 84., Andorra pedig a 203. helyet foglalja el. Az élen nem történt változás, továbbra is Spa nyol - ország vezeti a világranglistát, míg a leg - kitartóbb üldözõje Németor szág. A dobogó legalsó fokán helycsere tör tént, Ar gentína lépett Portugália helyére. A top10-ben Olaszország ugrott elõre na - gyot, az itáliai együttes három helyet javít - va már az ötödik, míg Orosz ország és Hor vátország bekerült az elsõ tízbe, Uru - guay és Görögország pedig kicsúszott on - nan. A magyarok ebben az esztendõben még egy meccset játszanak, november 14- én barátságos mérkõzésen fogadják Norvégiát, ugyanakkor a románok a belgákkal mérkõznek Bukarestben. Kínai pilótája lesz a Hispania RT-nek FORMA 1 A Hispania Racing Team istálló bejelentette, hogy a kínai Ma Qinghua a követ - kezõ szezonban teljes értékû versenyzõje lesz a csapatnak. A 24 esztendõs sanghaji pilóta ebben a szezonban már többször is megmutatta magát a nagyközönségnek, a száguldó cirkusz elsõ kínai születésû érintettje ugyanis Monzában, Szingapúrban és legutóbb Abu-Dzabiban is volán mögött ült a szabadedzésen. Ezzel a nappal tényleg elkezdõdik a Forma-1-es karrierem mondta az érthetõen boldog Ma, aki a spanyol istálló közleménye szerint képességeivel nyûgözte le a döntnököket. Na meg biztos tehetõs befektetetõk állnak mögötte, a mezõny hátsóbb régióiba tartozó együtteseknél ugye ez sem egy elhanyagolható tényezõ. Kínát korábban már a holland születésû Tung Ho-pin képviselte az F1- ben, õ a Renault (mostani Lotus) tartalékpilótája volt 2010-ben, tavaly pedig tesztelt az istállónak. CFR Dinamo meccs lesz a negyeddöntõben LABDARÚGÁS A szövetség székházában kisorsolták a Román Kupa negyeddöntõjének párosításait, a továbbjutás egy mérkõzésen dõl el, ezeket a tévés közvetítések függvényében november én rendezik. A sorozat elõdöntõit oda-visszavágó alapon játsszák le, a finálét június elsején rendezik. A párosítások: Petrolul Chiajna, Rapid Astra, Ceahlãul Galac, CFR Dinamo. Az elõdöntõ párosítása (december 12., április 17.): Ceahlãul/Galac Petrolul/Chiajna, CFR/Dinamo Rapid/Astra. Az oldalt szerkesztette Romász János

6 6 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Közelkép november 8., csütörtök Magánvásár létesült Hirip határában Közvetlenül az országút mellett található, terjedelme 1,6 hektár. Ezzel több, mint három év után újra van vásár Pálfalva községben. Felhõtlen gyerekkorom város és vidék között zajlott Az RMDSZ megyei elnökét most nem közösség- és szervezetépítõ munkájáról kérdeztük, így megismerkedhettünk Pataki Cabával, a vidék és Szatmárnémeti elkötelezett hívével, a sporthorgásszal, az állatbaráttal. Őszintén vallott érzésirõl, félelmeirõl, terveirõl és vágyairól. Pataki Csabát, a politikust és szakembert már ismerjük, most az emberrõl, a mindennapi életérõl szeretném kérdezni. Mi köti Szatmárnémetihez és mi a vidékhez? Miután három évvel ezelõtt bezárt az amaci vásár, nem volt olyan hely a közelben, ahova Pálfalva község te lepü léseinek lakói kivihették volna eladásra szánt jószágaikat és takarmányaikat. A gazdákat rosszul érintette az a tény, hogy a legközelebbi vásárok Batizon, Bélteken vagy Szamosborhídon vannak, így szük - sé gét látták egy új helyi vásár kialítá sának. Ezért október 31-én, Hiripen megnyitotta kapuit a helyi vidéki vásár. Ez egy helyi magánvállalkozás eredményeképpen jött létre, ugyanis Puskás Csaba és felesége már évekkel ezelõtt lépést tett annak érdekében, hogy a vásárt meg nyithassák, így a közelmúltban sikerült is engedélyt kapniuk erre a vállal kozásra. Az engedélyt azzal a feltétellel kapták meg, hogy a megvalósításnak két éven belül meg kell történnie. A határidõ jövõ év májusában járt volna le, de az õ igyekezetük lehetõvé tette, hogy már idén beinduljon a hiripi vásári kereskedelem. A vásár október 31-i megnyitóján több, mint százötven környékbeli állattenyész - tõ, mezõgazdász és magántermelõ vett részt, valamint egyházi személyek is jelen voltak, így a helyi ortodox és református lelkipásztor is. A lelkipásztorok kihang - súlyozták a vásár szükségességét, vala - mint méltatták a Puskás család erõ fe szítéseit, amiknek köszönhetõ, hogy a környéken újra beindulhat a vásári áruforgalmazás. A polgármester röviden felvázolta a vásár kialakulásának történetét, valamint elmondta azt, hogy az amaci vásár megszûnésének milyen negatív hatásai voltak a helyi gazdálkodókra, akik több alkalommal is kérték a helyi tanácsot, hogy hozzanak létre a környéken egy új vásárt, de ennek megvalósítása egészen mostanáig váratott magára. A vásár tehát magánkézben mûködik 1,6 hektáros területen, az országút mel - lett, Hirip határában. A tulajdonosoktól megtudtuk, hogy figyelembe véve a gazdák igényeit, minden hét szerdáján megrendezik a vásárt. Továbbá arról is értesültünk, hogy a tulajdonos nem szabott túl magas napidíjat a kereskedõk számára, ezért ezen a héten még többen jöttek ki árulni, mint a megnyitó napján. Öt lej a napidíj minden a vásárra bevitt állat után. Bajnai Botond A Tankcsapda új albummal áll elõ Három év elteltével a Tankcsapda új albummal áll elõ: november 8-án jelenik meg a Rockmafia Debrecen címet viselõ új stúdió album. Ez azért is egyedülálló, mert Magyarországon az idei Sziget Fesztiválon kívül még nem volt olyan zenekarhoz kötõdõ esemény, amelyet a YouTube élõben közvetített volna, így a Tankcsapda elsõként kapta meg a lehetõséget, hogy a holnapi premiert a világ bármely pontjáról, akár mobilte - lefon ról is követhessék a rajongók. Hát mindenekelõtt az, hogy itt születtem, javarészt itt is nevelkedtem, de csak látszólag vagyok amolyan városi gyerek, hiszen szorosan kötõdöm berendi nagyszüleim révén a vidékhez is. Felhõtlen gyerekkorom gyakorlatilag város és vidék, Szatmárnémeti és Berend között zajlott, és ez a mai napig így van, hiszen szüleim Berenden élnek, én meg itt Szatmárnémetiben. Nagyon ritkán fordul elõ, hogy egy hét elteljen anélkül, hogy kimennék Berendre. Gyerekkori csínytevéseim legemlékezetesebb pillanata a szüleim számára talán az volt, amikor háromévesen, a kerítésen keresztül, megharaptam a szomszéd kisfiú fülét. Ennek eredménye egy több évtizedes barátság lett, valószínûleg annak is köszönhetõen, hogy mindketten egykék vagyunk. Az iskolás évek Szatmárnémetihez kötöttek, itt alakult ki a sportszeretet, intenzíven kosaraztam és röplabdáztam, itt is életre szóló barátságok alakultak ki. Ha most megkérdezné, középiskolai tanáraim akkor talán azt mondanák, hogy lám-lám, mibõl lesz a cserebogár. Hogyan kezdõdött a szakmai karrierje, ami, el kell ismernünk, igen szépen ívelt, ha végignézem az önéletrajzát? Nem is tudom, hol kezdjem, talán a legelején: hazatértem Kolozsvárról friss diplomásként és kerestem a helyem, mint minden fiatal, aki éppen akkor szabadult az iskolapadból és meg akarja váltani a világot. Így kezdõdött, elõször egy kis magáncégnél dolgoztam, utána az Identitas alapítványnál, aztán az ún. megyeházán különféle beosztásokban: osztályvezetõ, projektmenedzser, fejlesztési igazgató. Mivel már az egyetemrõl való hazatérésem után bekapcsolódtam a civil szervezeti és ifjúsági politikai életbe, munkahelyeim gyakran politikainak is mondhatóak, gondolok itt azokra az idõszakokra, amikor alprefektus voltam. Összességében szerencsésnek mondhatom magam, mert, bár nem kimondottan a végzettségemnek megfelelõ szakmában dolgozom, soha nem szakadtam el az általam lebonyolított sok-sok európai finanszírozású projekt révén a mûszaki dolgoktól, de mindig társult hozzá a közösségépítés is. Most is, a civil állásomat felfüggesztve, megbízott Szatmári RMDSZ-elnökként ez a legfontosabb feladatom. A szakmai elkötelezettség mellett magánemberként is aktív volt. Most is sportol? Sajnos nem, a nézõtéri sportot ûzöm aktívan, szurkolói szakosztályban. Súlyos gerincproblémáim voltak, kétszeri élet ve - szélyes gerincmûtét után sikerült úgy felépülnöm, hogy a mindennapi élet ben belefelejtek abba, hogy hetekig moz - dulatlanul feküdtem és az orvosok sem tudták, hogy valaha fogok-e még járni, de az aktív sportolást abba kellett hagynom. Az élet fintora ebben a történetben, hogy legalább van orvosi papírom arról, hogy van gerincem, ez a mindennapi politikában talán egy fontos tényezõ. Így lettem szenvedélyes sporthorgász. Persze sokkal többet szeretnék horgászni, mint amenyire idõm engedi, de talán majd egyszer nem fogok ennyit rohangálni a megyében, hanem lesz idõm a legközelebi halastónál megállni. Ne vegye rossz néven, ez a nagy ember szeret ilyen dolgokkal bíbelõdni, mint a horgászat? Egyébként szereti az állatokat? Imádok a természetben lenni és ott bármit csinálni: horgászni, kutyázni, sétálni, kisebb túrákat tenni. Igen, bármennyire is hihetetlen, szeretek bíbelõdni az ilyen apró dolgokkal, mint a csali meg a horog, sõt, van egy pici kanárim, a reggeli kávém zenei aláfestése az õ hangja, de van - sajnos már csak egy - kutyám is, akit nagyon szeretek. Mások szerint a világ egyik legrondább kutyája, de nekem õ a hûséges házõrzõm, Pamacsnak hívják. Ha ennyire aktív, hogy bírja sport nélkül? Hát én nagyon könnyen, a környe ze - tem talán kevésbé, mert amióta nem a sportban vezetem le az energiáimat, mindezt a szervezet- és közösségépítésbe fektetem, állandóan pörgök, jövökmegyek a megyében, emberekkel talál - kozom, beszélgetek velük és próbálom összerakni az egész szervezetet, hogy úgy legyen mûködõképes, hogy a min den - napi léte ne legyen kérdés és minden energiánkat, tudásunkat az RMDSZ többi tagjával együtt a közösségépítésre fordíthassuk. Nekem ez az életem, de én is csak egy ember vagyok. Sokszor panaszkodom is, hogy nem bírom, fáradt vagyok, ilyenkor megszavazok magamnak egy hosszabb pihenõt, aztán egy-két nap után már újra ott vagyok a székházban. Szóval fárasztó, de ez így van jól. Mikor pihen Pataki Csaba? December kilencedikéig nem sokszor. De november elsején pihentem, mivel ezt a napot a világításnak, a családi együttlétnek szenteljük. Feltöltõdtem, és másnaptól folytatódott az õrült tempó. Sok jó ember van körülöttem, akik segítenek, ezúton is hálás köszönet nekik ezért. Élõzenés táncház A Szent-Györgyi Albert Társaság, a Szatmárnémeti Magyar Demokrata Ifjak Szövetsége (MADISZ), a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szö vet - sége-kóta szakmai támogatásával no vem - ber között szervezi meg Szat már - németiben I. Hajnal Akar Lenni nép dal - éneklési versenyt. November 9-én, pén - teken 18 órától a Láncos templom ban és szombaton 10 órától a Dinu Li patti Filharmóniában zajlik az elõdöntõ. Szom baton 16 órától szintén a filharmónia termében kerül sor a döntõre és az eredményhirdetésre. Szombat este 9 órától élõzenés Táncház lesz a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban. Zenél a kolozsvári Csereklye népi zenekar. Vasárnap a szatmárnémeti filharmóniában tól kerül sor a ren dez - vény gálájára. Fellépnek a legjobbak, azaz az elsõ három díjazott és egykori hajnalos nyertesek. Népi hangszerbemutató is lesz.

7 2012. november 8., csütörtök Kultúra Négy éves lelkipásztorkórus SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 7 Megvannak a kreatív vetélkedõ továbbjutói Higyed Gyöngyivel, a Szatmári Egyházmegye Lelkipásztorkórusának karveze - tõjével beszélgettünk, ugyanis a kórus november 18-án negyedik évfordulóját ünnepli. Ennek kapcsán néhány kérdést tettünk fel a kórus megalakulásáról, céljairól, munkásságáról és tevékenységérõl. Milyen céllal jött létre a lelkipásztorkórus? A lelkipásztorkórus közel négy évvel ezelõtt alakult, célunk és szándékunk az volt, hogy a lelkészi szolgálaton túl, egy másik szolgálattal, az énekléssel még közelebb, még bensõségesebb kapcsolatba kerülhessünk a gyülekezetekkel, amit a lelkipásztorok nagyon jó néven vettek. Egy kálvini gondolat szerint, nem csak nyelvvel, hanem szívvel is kell énekelni, és mi ezt kívánjuk hangsúlyozni, mert nem elhanyagolható az, hogy Úristen színe elõtt hogyan állunk meg. Ezért igyekszünk mindig szebben és színvonalasabban énekelni, valamint sok munka, türelem és kitartás árán felkészülni minden szereplésünkre. A lelkipásztor kórus csak lelkészekbõl áll? Nem feltétlenül. Összetétel szempontjából, a férfi szólamot zömében valóban lelkészek alkotják, bár van közöttük pedagógus is, viszont a nõi szólamokban csak egyetlen lelkésznõ van, a többiek pedig pedagógusok és kántorok. Bár a kórus a Szatmári Egyházmegye lelkész kórusa, de hangsúlyozom, hogy felekezetre való tekintet nélkül történt a tagok felvétele. Tehát református és katolikus felekezetû pedagógusok is énekelnek a kórusban. De mivel az indító és húzóerõ a lelkipásztorokon áll, ezért mai napig is az egyházmegye lelkészkórusának nevezzük. Nem volt célunk, külön nevet fölvenni, mert talán ezzel a névvel többet kifejezünk abból, hogy nem csak a szószéken lehet Istent szolgálni, hanem az egyházi gyülekezeti közösségekben is, egy másfajta szolgálattal is. A megszólaltatott minõség arra enged következtetni, hogy a háttérben sok munka és gyakorlás áll, mennyire van ez így? Igen, valóban sok munka és fáradság gyümölcse az a színvonal, amit képviselni tudunk. Minden hét keddi napján két órás próbát tartunk, ahol elvárt követelmény, hogy a kórus tagjai amenynyiben lehetséges jelen legyenek. Amenynyiben elõfordul, hogy nem tud eljönni valaki, fõként a lelkészek különbözõ adódó szolgálataik miatt, ilyenkor sem adódnak nehézségek, mert a tagok zömében kottaolvasó emberek, így hamar pótolni tudják a lemaradást. De az eddigi tapasztalatok alapján, mind a huszonöt tagunk igyekszik jelen lenni a próbáinkon, és lelkiismeretesen helyt állni ott. Gyakran kap meghívásokat a kórus? Igen, elég gyakoriak a meghívásaink. Az egész nyarunk nem a vakációval telt, hanem a felkészüléssel. Most az elmúlt õszi periódusban is elég sok szereplést tudunk magunk mögött, úgy a városon belül, mint a határon túl, valamint egy egyházmegyei és egy egyházkerületi kórustalálkozón is részt vettünk. Az elkövetkezendõkben pedig egy újabb nagyobb szabású városi rendezvényen is ott leszünk, valamint igyekszünk eleget tenni egy magyarországi meghívásnak is. Hogyan ünnepli meg a kórus fennállásának negyedik évfordulóját? Igazából nem terveztünk semmit, ami külön ezért az alkalomért jött volna létre, hanem november 15-én lesz egy fellépésünk, az Északi Színházban az Országos Magyar Tanárok és Nevelõk konfe - renciájának nyitóünnepségén. Akkor fog fellépni a lelkészkórus, és így ün - nepeljünk meg a négyéves évfor du - lónkat, valamint advent harmadik vasár napján a Római-katolikus Székes - egyházban egy nagyobb szabású adventi koncertet adunk, ahol társulunk a Szatmárnémeti Református Gimnázium gyermekkórusával. Tehát ezek lesznek azok az események, amikor a szolgálat mellett, az évfordulót is megtudjuk ünnepelni. Bajnai Botond Több féle ösztöndíj jár a Szatmár megyei tanulóknak Ebben a tanévben is különbözõ ösztöndíjakban részesülhetnek azok a Szatmár megyei diákok, akiknek kiemelkedõ tanulmányi eredményeik vannak, de a szociálisan hátrányos helyzetû, jó tanuló diákok is kapnak támogatást. Érdemösztöndíjat például azok a tanulók kaphatnak, akik kiemelkedõ tanulmányin eredményeket értek el legkevesebb 8,50-es tanulmányi átlagot értek el az elmúlt iskolai évben és tízes a magaviseleti jegyük; a szaktárca által elismert megyei és/vagy országos tanulmányi, mûvészeti versenyeken elsõ, második vagy harmadik díjban részesültek, Az érdemösztöndíjra jogosultak listáját minden félévet követõen újra összesítik és az elért eredmények alapján módosítják. Az ösztöndíjasok azonnal elveszíthetik a támogatást, ha a magaviseleti jegyük csökken. A tanulmányi ösztöndíjat szintén a megszerzett eredmények alapján ítélik oda. A legkisebbek esetében, akik az elsõ évüket töltik az iskolában, értelemszerûen csak a második félévtõl ítélhetõ oda. Itt is számít a kiemelkedõ átlag, a magaviseleti jegy pedig ebben az esetben is csak kitûnõ lehet. Szociális ösztöndíjban a következõ kategóriákba tartozók részesülnek: árvák, TBC-betegek, diabéteszesek, daganatos betegek, májbetegek, asztmások, epilepsziások, szívbetegek, vese - betegségekben szenvedõk, zöldhá - lyogban szenvedõk, rövidlátók, immunbeteg diákok, HIV-fertõzöttek, spondilózisos betegek. Számukra a szakember által kiállított és a háziorvos vagy az iskolaorvos által láttamozott orvosi bizonyítvány alapján automatikusan megítélik a támogatást. A nehéz szociális helyzetben lévõ szülõk gyermekei is juttatásban részesülhetnek. Ennek feltétele: ha a családban az egy fõre esõ nettó átlagjövedelem nem haladja meg a minimálbér felét az utóbbi egy évben, a család nem rendelkezik 20 ezer négyzetméternél nagyobb földterülettel, vagy 40 ezerrel hegyvidék esetében. Az ösztöndíjat a vakáció idején is kapják a tanulók, amennyiben sikeresen befejezték az iskolai évet és maximum egy tantárgyból buktak meg és tízes a magaviseletük, kisebbek esetén pedig kiváló (foarte bine). Azok a nyolcadikosok is kaphatják a szociális ösztöndíjat a vakáció idején, akik bejutottak a középiskolába, ugyanakkor azok a tanulók sem esnek el tõle, akiknek egészségügyi okok miatt kell évet ismételniük, ezt pedig hivatalos orvosi bizonyítvánnyal is igazolni tudják. B. K. Idén is nagyon sok ügyes kisdiák ver - seny zett az Aranytoll meseíró verseny Szatmár megyei szakaszán. A legü gye - sebbek közül négyen is elnyerték a jogot a határokon átívelõ döntõn való rész vé - telre. A Pertinax Egyesület IX. alkalommal hirdetett mesealkotó, meseíró versenyt magyar anyanyelvû 4. osztályos tanulók számára Aranytoll - F. Diósszilágyi Ibolya Emlékverseny címmel. A kisdiákoknak szóló verseny célja a tanulók nyelvi készségének, szókincsének, kreativitásá - nak, improvizációs és kommunikációs készségének fejlesztése. A vetélkedõ megyei szakaszát a szokásokhoz híven a szatmárnémeti Mircea Eliade Általános Iskola dísztermében rendezték meg, amelyen ezúttal is sok kisdiák vett részt. A verseny során Nagyváradról küldték le azt a tíz szót, amely felhasználásával a helyszínen mesét kellett írjanak a versenyzõk. A tanulók a meseírásra jellemzõ meg a - dott szempontok alapján, valamint a vé - let lenszerûen kiválasztott szavak fel használásával kellett hogy megírják egyedi, ötletes meséjüket, legtöbb 120 perc alatt, amelynek õk is aktív szereplõi. Az értékelés fontos szempontjai között szerepelt ugyanakkor a nyelvi kifejezõ - készség, a helyesírás, az eredetiség, a po - zitív kicsengés, valamint a cím és a tar talom kapcsolata. A meséket a ver - senyt követõen Nagy váradra küldték javításra, s ott döntötték el, hogy melyek a legjobbak, amelyekkel írójuk továbbjut a döntõbe. Az eredményeket a napokban küldték vissza a megmérettetés rendezõi a megyei szer vezõnek, Román Melinda tanítónõnek. Ez alapján a következõ négy kisdiák képviseli Szatmár megyét a határon átívelõ döntõn: Romocsa Panna (szatmárnémeti Mircea Eliade Általános Iskola, felkészítõ: Román Melinda), Oláh Márk (szatmárnémeti Bãlcescu-Petõfi Általános Iskola, felkészítõ: Merk Mária), Molnár Szabina (Túrterebesi Általános Iskola, felkészítõ: Kovács Tünde), Kulcsár Izabella (szatmárnémeti Ion Creangã Általános Iskola, felkészítõ: Csiszár Éva). A kisdiákok november között bizonyíthatnak Nagyváradon. Bumbuluþ Krisztina Templombúcsú Nagypeleskén Csizmadia Zoltán kiállítása November 11-én, vasárnap a nagykárolyi Károlyi-kastélyban Csizmadia Zoltán festményeibõl nyílik tárlat. A kiállítás megnyitójára 16 órától kerül sor. Csizmadia Zoltán Mátészalkán született 1933-ban. A budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán Fónyi Géza és Bencze László voltak a tanárai, de mesterei közé sorolja Bán Bélát is ban végzett ban a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola Forradalmi Bizottságának tagja. Tanul mányú - ton járt Bécsben, Londonban, Párizsban és Itáliában ban a Fiatal Képzõ mû - vészek Stúdiója vezetõségébe választották ig Budapesten élt, majd Veszprémbe költözött, ahol a város támogatásával gondtalanul dolgozhatott. Éveken át a Magyar képzõmûvészek Szövetsége Északdunántúli Területi Szervezetének Vesz - prém megyei titkára volt. Még fõiskolás korában megismerkedett a vásárhelyi mûvészettel. Rendszeresen eljárt a mártélyi alkotótelepre. Hosszú évek óta részt vesz a Hajdúböszörményi nem zet - közi Mûvésztelep munkájában. Festményeivel, kerámia tábláival, grafikáival November 8-án, Szent Mihály arkangyal és a többi égi Erõk tiszteletének ünnepén, templombúcsút tartanak Nagy pe leskén. A Szent Mihály és Gábor arkangyalok görög katolikus templomban, az ünnepélyes Szentliturgia délután 5 órakor kezdõdik, melyet az esperesi ke rü let papjai mutatnak be a hívek rész vételével. Ünnepi prédikációt mond Ft. Harangozó József fõesperes, kanonok, kökényesdi parókus. A szervezõk szere tettel hívnak és várnak minden kedves vendéget, hazahívják a faluból származó és mindig örömmel hazalátogató ro ko no kat, ismerõsöket. A Szentliturgia végén ismét útjára indul a vándor-ikon, ami hû másolata a restaurált és március ban meg szentelt Peleskei Istenszülõ-ikonnak. Az ikon november 21-ig lesz távol, amikor újból más egyházközség hívei vihetik mag ukkal. Aki autóbusszal sze ret ne eljutni Nagypeleskére, az igénybe veheti a menetrendszerinti járatot, amely kor és kor indul a Ioan Cuza ut cá ról (megállók: Zárda, István tér, Gazda bolt) és este kor indul vissza Nagypeleskérõl. rendszeresen jelen van a vásárhelyi, a Veszprém megyei, országos és külföldön megrendezett kiállításokon.nyíregyházán, Balatonfüreden, Tihanyban, Szigligeten, Dürenben, Koppenhágában Hódmezõvásárhelyen és Mátészalkán rendezték meg. Több nagyméretû kerámiát készített középületekhez. Elnyerte a Derkovits ösztöndíjat, a Csók István-díjat, az Egry József-díjat, a várárhelyi Őszi Tárlat díját, a szegedi Nyári Tárlat díját, a Káplár Miklós emlékérmet és díjat. A Magyar képzõ- és Iparmûvészek Szövetségének tagja. A legjobb alföldi hagyományokat sajátos egyéni stílusával ötvözve hozza létre plein air munkamódszerrel készülõ színgazdag tájképeit. A paraszti környezet, a szán tó - földek és a tanyák, valamint csendes vízpartok mellett városképeket is fest. Munkáit õrzi a Magyar Nemzeti Galéria, a mátészalkai Szatmári Múzeum, a nyí r - egyházi Jósa András Múzeum, a szegedi Móra Ferenc Múzeum és a vajai Vay Ádám Múzeum. A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület tiszteletbeli tagja K. E.

8 8 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Bulvár november 8., csütörtök Kos Döntött egy helyzetben és már nem tehet úgy, mintha mindkét lehetõség létezne egymás mellett. Bizonyos dolgokról bizony le kell mondania. Bika Ne engedje, hogy átragadjon Önre környezete rohanása és kapkodása. Élvezze, hogy ma végre nem olyan nagy a hajtás és lazítson. Ikrek Nem érdemes vitába bonyolódnia, ha partnere úgysem képes meghallani, amit mond. Várja meg, míg lecsillapodik, és csak akkor érveljen tovább. Rák Kreatív erõit most saját boldogulására és életének szebbé, könnyebbé tételére használhatja fel. Találjon ki magának új lehetõségeket! Oroszlán A belsõ boldogság megta - lálásához elengedhetetlenül szükséges, hogy megismerje önmagát, hogy tudja, Önnek mi jelent sokat, mi teszi boldoggá. Szûz A versenyhelyzetek mindig kihozzák Önbõl a maxi - mumot. Ilyenkor az átlagosnál is nagyobb teljesítményre képes, és saját határait sem tartja tiszteletben. Mérleg Igyekezzen elkerülni, hogy függõségi viszonyokat hozzon létre maga körül, mert nehezen szabadulhat belõlük. Skorpió Az esti órákban nehezen áll ellen az érzéki kísérté - seknek, ezért csak olyan helyzetekbe menjen bele, amelyekrõl tudja, mit hozhatnak. Nyilas A jól ismert módszerek, jól ismert eredményekhez vezet - nek. Ha tehát most valami új dolgot tûzött ki céljául, érdemes új eljárásokat alkalmazni elérésük érdeké ben. Bak Ha egy ideje nem találja a megoldást, nyisson kicsit új lehetõségek, új nézõpontok felé. Ne ragaszkodjon makacsul a hagyományokhoz! Vízöntõ Fontos találkozóra kerülhet sor ma. Ez érintheti üzleti ügyeit is, de sokkal valószínûbb, hogy szerelmi életében következik be gyökeres változás. Halak Ön nem szívesen vállalja fel érvényesülési szándékait, de most muszáj éreztetnie feletteseivel, hogy komoly és hosszútávú tervei vannak. Sudoku Párperces Petõfi versei Vízszintes: 1. A költemény címének elsõ része (zárt betû: C). 9. Karok közt. 10. Kis Erika. 11. Üres bél! 12. Nõi név. 13. A Carmen szerzõje. 16. A do angol ige egyik alakja. 17. A költemény címének második része (zárt betû: B). Függõleges: 1. Nem kevesebbe. 2. Tudni..., hogy mi Egymást követõ betûk 4. Elegyít. 5. Dátumrag. 6. Dõlt. 7. Ritka férfinév. 8. Bérbe lehet venni. 14. Fél keze! 15. A múlt idõ jele. Debreczeni Éva Humor Chuck Norris már 10 éve meghalt, de a kaszás nem meri megmondani neki! Chuck Norrisnak életében csak egyszer fájt a torka, miután elszopogatott egy jéghegyet. Chuck Norris egyszer egy vadrezer vá - tumban kipróbálta, milyen a legfagyo sabb tekintete. A területen azóta a nukleáris tél uralkodik. A mozgássérült parkoló nem azt jelenti, hogy ott csak a mozgássérültek parkolhatnak. Ez valójában egy figyelmeztetés, és azt jelenti, hogy az a Chuck Norris parkolója, és mozgáskorlátozott leszel, ha ott parkolsz. Chuck Norris egyszer lelõtt egy német vadászgépet, rámutatott és annyit kiáltott: "bumm!". Chuck Norris fogadott a NASA -val, hogy képes túlélni egy visszatérést bármilyen ûrruha nélkül július 19-én egy meztelen Chuck Norris érkezett a föld atmoszférájába, áthúzott 14 állam felett és elérte a fokos hõmérsékletet. A NASA-nál zavarodottságukban hivatalosan meteornak nyilvánították, és még azóta is lógnak neki egy sörrel. Chuck Norrisnak két sebességfokozata van: séta, gyilkolás. Valaki megpróbálta elmagyarázni Chuck Norrisnak, hogy a fordulatból pofánrugás nem a legjobb mód arra, hogy valakit megrúgjunk. Ez az eset a világ legnagyobb tévedéseként vonult be a történelembe. Chuck Norris képes gyémántot szénné visszaalakítani. Egyszerûen meghúzza a két végénél fogva. Ige Pusztai macskát fényképeztek a Himalájában Elõször sikerült lencsevégre kapni egy tünékeny, vastag bundájú macskafélét Bhutánban. A kameracsapda a pusztai macska (Otocolobus manul) vagy manul egyik egyedét kapta lencsevégre a Wangchuck Centennial Park területén, amely a hópárducnak és az örvös medvének is otthont ad. A pusztai macskát még soha sem dokumentálták ebben a régióban. A WWF egyik kutatója szerint izgalmas és jelentõségteljes felfedezésrõl van szó, mely azt bizonyítja, hogy a pusztai macs ka a Himalája keleti részén is meg található. Mindez valószínûleg egy relatíve zavartalan élõhelyet mutat, ami reménnyel tölt el bennünket, nemcsak a pusztai macska, hanem a hópárduc, a tibeti farkas és más veszélyeztetett fajok miatt is. A pusztai macska primitív faj, mely kevesebb, mint ötmillió évvel ezelõtt fejlõdött ki. Körülbelül akkora, mint egy házimacska és némileg emlékeztet a perzsa macskára lapos pofájával, maga san elhelyezkedõ szemével és vastag szõré vel, amely melegen tartja a nagy magasságban. Egyedi, szürkés, a fején fekete foltokkal tarkított bundája segíti a beolvadást hegyvidéki élõhelyén. Bhután parkszolgálata és a WWF csapata a hópár - ducokat vizsgálja a régióban, ezért kame - ra csapdákat állított fel, melyek a manult elõször januárban, majd februárban és áprilisban is lefotózták. Az egyik képen a macska jobb oldalról oson a kamerához közelebbi vizsgálódásra, egyenesen az objektívbe bámul a képkocka jobb alsó sarkából. A pusztai macska Közép-Ázsia bizonyos területeirõl eltünedezik, ilyen többek között a kaszpi-tengeri régió és a pakisztáni Be lu dzsisztán provincia. A Nemzetközi Természetvédelmi Unió Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. (1 Pét 5,6) (IUCN) mér sékelten fenyegetett fajként sorolta be. Az orvvadászok fõleg bundájáért, valamint zsírjáért és szerveiért vadásszák, melyeket Mongóliában és Kínában a hagyományos gyógyászatban alkalmaznak mondják a környezet - védõk. Küldetése: nyalás Az összes katedrálist meg akarja nyalni egy férfi Nagy-Britanniában. Már 62-nél tart; kedvencei a sós ízû épületek. Lawrence Edmonds (27) a brit örökségvédelmi hivatalnál dolgozik Yorkban, és fogadásból vállalkozott a különös kalandra. Megfogadta a legjobb barátjának, hogy két éven belül az összes létezõ anglikán katedrálist megkóstolja a szigetországban. Ha elveszíti a fogadást, pucéran kell végigrohannia a szülõvá - rosában lévõ York Minster, Észak-Európa leg nagyobb gótikus katedrálisa körül. Edmonds azóta is szorgalmasan nyaldos - sa az anglikán épületeket; egyik kedvence az Ely katedrális. Lenyûgözött a hatalmas méreteivel, méltóságteljes tornyaival és rabul ejtõ hangulatával. Több pontját is megkóstoltam és egészen kellemes, sós homok íze volt mondta.. A fiatalember inkognítóban szokott katedrálisokat nyalni, mert nem szeretné, ha folyton el kellene magyaráz nia küldetését az érdek - lõdõknek. Bár nincs benne semmi kivetnivaló, azért enyhén kínos lenne, ha rajtakapnának közben mondta. Hozzátette: legutóbb a skót felvidéken járt, és az ottani katedrálisokat kóstolta meg; ezúttal többen is észrevették, de szerencsére mindenki viccesen fogta fel a dolgot.már csak két walesi katedrális (a Bangor és a St. Asaph) van hátra ahhoz, hogy Edmonds teljesítse a küldetését. Amint végez, könyvet szeretne írni az út közben átélt kalandjairól. Bhután megfelelõ élõhely lehet a macskák számára. Az ország több, mint 60 százalékát erdõtakaró borítja, területének negyedét nemzeti parkokká vagy védett régiókká nyilvánították. Barátságtalan hegyvidékeit és völgyeit biodiverzitási gócpontoknak tartják.

9 2012. november 8., csütörtök Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 9 Jókívánság Kálmándra, HALLER MIHÁLYNAK, névnapja alkalmából nagyon sok örömet és boldogságot kívánnak felesége, gyermekei: Dominic és Sebastian, anyósa, apósa és sógora. E szép nap alkalmából köszöntünk ma téged, / Adjon a Jóisten sok-sok boldog évet. / Mindazok, akik téged nagyon szeretnek, / Sok ilyen szép napot kívánnak neked. Ingatlaneladás Eladó ház 2 tulajdonostól. Telefon: Eladó a József Attila utcában két család részére is alkalmas emeletes ház garázszsal. Telefon: Eladó háromszobás, kétkonyhás, fürdõszobás családi ház, 10 ár telekkel, 20 m utcafronttal, a Siretului utca 6. szám alatt. Telefon: Eladó háromszobás lakás a Károlyi úton és 5,5 ár lanka a Pirosberekben. Telefon: Eladó háromszobás ház a Grigore Ureche utcában, 427 nm-es telekkel, euróért. Telefon: Eladó a Batizi úton egy második emeleti kétszobás blokklakás. Telefon: , Eladó garázs a Traian sugárúton. Telefon: , Eladó ház és telek a Toamnei utca 41. szám alatt. Telefon: , Eladó sürgõsen két család részére nagy ház, az udvarban emeletes nyári konyhával. Telefon: , Eladó az Alexiu Berinde (volt Abatorului) utca 13. szám alatt egy 115 nm területû ház 13 ár telekkel + három fázis bevezetve (14kW), 100 nm mûhely. Telefon: Eladó Nagykárolyban, az Igniºului utcában, a 3. Számú Általános Iskola mellett, harmadik emeleti, kétszobás blokklakás. Irányár: euró. Telefon: Eladó jutányos áron 18 ár szõlõ, házzal együtt, Nagykárolyban. Telefon: Eladó Nagykárolyban kilencedik emeleti, kétszobás tömbházlakás, mûködõ lifttel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Nagykároly központjában négyszobás blokklakás, elõnyös áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 22 ár szõlõ, a ianculeºti-i oldalban, kétszobás, konyhás, elõszobás házzal, valamint pincével és borházzal. Telefon: , Eladó Nagykárolyban 20 ár építkezésre alkalmas telek, a Teremi úton, az aszfalt mellett. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a 615. szám alatt ház 50 ár kerttel. Telefon: , Eladó Erdõdön, a Gyûrûsi út mellett borospince és egy pianínó. Telefon: Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás, konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó ház Börvelyben, a Vasút utca 69-es szám alatt. Telefon: Eladó a túrterebesi szõlõhegyen, az Úrvölgyben 40 ár szõlõ. Telefon: Eladó Erdõdön, az Eroilor utcában 23 ár építkezésre alkalmas terület, 14 m utcafronttal. Irányár: euró. Telefon: , este 8 óra után. Eladó vagy bérbe adó Gencsen, a fõút mellett 20 ár építkezésre alkalmas telek. Telefon: Eladó Gencsen, a 248. szám alatt, közel a fõúthoz 1 ha terület házzal. Telefon: Eladó 0,40 ha a meggyesi hegyen: 0,10 ha szõlõs+0,30 ha szilvás; építkezési lehetõség, villany a közelben. Telefon: Eladó Lázáriban, az új lakónegyed végében 50 ár földterület. Telefon: Eladó Pusztadarócon, a 189. szám alatt kétszobás, konyhás, fürdõszobás ház 20 ár kerttel. Telefon: Eladó Krasznaterebesen a Mare u. 56. szám alatt felújított ház 0,64 ha telekkel, euróért. Telefon: , Eladó Pálfalván lakható régi ház két utcafronttal, régi fenyõbútor: kredenc, sifony, dupla ágy, egy asztal, két szék és egy régi íróasztal (100 év). Telefon: Eladó Börvelyben elsõ emeleti, kétszobás blokklakás, termopán ablakkal, szalagparkettával, csempével és vas bejárati ajtóval. Irányár: 9200 euró. Telefon: Eladó Kálmándon, a fõúton, ház, 33 ár területtel. Telefon: , Eladó 1,8 ha tölgy- és cserfaerdõ a tasnádi strandtól 5 km-re, köves út mellett, hivatalos papírokkal, kétszeri kivágási engedéllyel. Telefon: , Eladó kétszobás elsõ emeleti blokklakás Sárközújlakon, az Unirii negyedben. Telefon: , Eladó Tasnádon, a Câmpului utca 90. szám alatti kétszobás ház, 7 ár területen. Irányár: euró. Telefon: Eladó Kökényesden, a Fõút 205. szám alatti új építésû, 245 nm-es, központi fûtéses, tetõteres családi ház: 4 szoba, konyha, ebédlõ, elõszoba, 2 fürdõszoba, gardrób, 2 balkon, garázs; teljes berendezéssel vagy anélkül, 10 ár udvarral és 13 ár kerttel. Telefon: Eladó a petei Peco mellett 86 ár házhely. Telefon: Eladó 37 ár föld Kökényesden (a Doboséban). Telefon: Eladó vagy elcserélhetõ ház Peleskén, a fõúton. Telefon: Eladó Tasnádon családi ház és hozzá tartozó építkezési telek, a strandhoz közel, fõúton, Tudor Vladimirescu u. 19- es szám alatt. Irányár: euró. Telefon: , óra után. Eladó Szatmárhegyen, a Csillag (Stelelor) utcában 50 ár belterület. Telefon: Eladó Kökényesden két parcella szántóföld (58 és 43 ár). Telefon: , Eladó kétszobás, teraszos, pincés víkendház a Szõlõshegyen, gyümölcsössel és 39 ár szõlõssel. Telefon: Eladó Sárközön házhely, alap lerakva, a Salcâmilor utcában 0,68 ha területtel. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár terület a szõlõsök között. Telefon: Eladó 26 ár telek Kaplonyban, háromszobás fürdõszobás házzal, vízzel és gázzal bevezetve. Telefon: Eladó ház Csárdán (Kisdengelegen). Telefon: vagy Eladó Csomaközön, a Károlyi utcában, kétszobás, konyhás, teraszos ház, 5 ár területen. Telefon: Eladó Lázáriban, a futballpályával szemben 55 ár föld. Telefon: Eladó Nagypeleskén ház vagy elcserélem egy apartmanra. Telefon: Eladó Szatmárhegyen 20 ár belterület, víz és villany bevezetve, közel a fõúthoz. Telefon: , 17 óra után. Eladó Vetésen, a Fõutca 330. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szatmárhegyen két belterület (19, illetve 44 ár). Telefon: Eladó Csengerbagoson (Boghiº) háromszobás ház kerttel, gyümölcsfákkal, szõlõvel, terasszal. Irányár: euró. Telefon: Eladó Halmiban, a Zorilor utca 47. szám alatt ház. Telefon: Eladó Tamásváralján ház, 30 ár földdel. Telefon: , Eladó Tamásváralján ház, 1 hektár földdel. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a Fõ utca 2. szám alatt háromszobás, fürdõszobás, konyhás, spájzos ház nagy pincével, nagy terasszal, garázzal, melléképületekkel (csûr, disznóól, fásszín), szõlõssel, üres telekhellyel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Sándorhomokon, a 254. szám alatt, 200 méterre az erdõtõl ház 35 ár telekkel. Irányár: euró. Telefon: , Eladó Kispeleske bejáratánál, közvetve a fõút mellett jutányos áron 0,50 ha földterület, akár építkezési lehetõséggel. Telefon: Eladó Dabolcon, a 30. szám alatt háromszobás, konyhás, verandás, kamrás ház, 30 ár kerttel. Irányár: euró, alkudható. Telefon: Eladó Kismajtényban, Nagykároly alatt, a Korparéten 1 ha 20 ár föld, vagy akár megmûvelésre bérbe is kiadó. Telefon: Eladó Vetésben 14 ár házhely. Irányár: euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon téglaház, 10 ár, azonnal beköltözhetõ. Telefon: Eladó 1 ha 15 ár föld a Nagy Réten (Râtu Mare). Telefon: Eladó Nagypeleskén azonnal beköltözhetõ családi ház, 50 ár telek, csere is érdekel. Telefon: Eladó ház Sándorhomokon, a 263. szám alatt. Telefon: Eladó Lázáriban 5 ha szántóföld, Szatmárhegye 5 ha legelõ, a Csonkáserdõ mellett két 20 áras belterület és 1 ha tölgyerdõ a Virágosban. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a Páskándi Géza utcában építkezésre alkalmas telekhely, két bejárattal. Telefon: Eladó Vetésben, a falu közepén, a 207. szám alatt 35 ár, építkezésre alkalmas telek, egy darabban, rendezett papírokkal, vagy felparcellázható egy 14 és egy 21 ár telekre, 700 ár/euró, alkudható. Telefon: Eladó Vetésben, a Bardy Rt.-vel szemben 43 ár, építkezésre alkalmas telek, rendezett papírokkal, mindkét vége közel a fõúthoz, 500 euró/ár. Telefon: Eladó Szárazberken kétszobás, konyhás ház, 30 ár telken. Telefon: Eladó építkezésre alkalmas 17 ár telek Gencsen, a falu közepén, a halastóval szemben. Telefon: Eladó Mikolában, a vasútállomás környékén ház, építkezési lehetõséggel. Telefon: , Eladó Kökényesden, a Kisvégen ház. Telefon: Eladó Sárközújlakon, a Vécsey-kastély parkjában, a Bányai úton kétszobás, földszinti, bútorozott lakás, központi fûtéssel, termopán ablakokkal, csempével, padlócsempével és garázzsal. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár szõlõskert, kis házzal, szõlõtermesztéshez és borászathoz való kellékekkel. Irányár: 7000 euró. Telefon: Eladó ház Kálmándon, a 329. házszám alatt, 2 szoba, konyha, kamra, ebédlõ, áram és víz bevezetve, egy melléképület és 4 ár kert. Érdeklõdni, Kálmándon a 370. házszám alatt vagy a es telefonszámon lehet. Eladó 1 ha szõlõ és 30 ár gyümölcsös Erdõdön, a Csiribércen, aszfaltozott út mellett, (vízvezeték). Telefon: Eladó Halmiban kétszobás blokklakás: Állomás utca B/2, 5-ös apartman. Telefon: Eladó Alsószoporon, az Új utca 7. szám alatt háromszobás, konyhás, fürdõszobás ház, 1500 négyzetméter területen. Telefon: , Eladó Lázáriban, a 224. szám alatt 24 ár telken négyszobás ház melléképületekkel, gyümölcsössel, valamint 4 hektár szántóföld. Telefon: , Eladó sürgõsen Sándorhomokon egy új, kertes ház. Telefon: Eladó Királydarócon új, 104 négyzetméteres ház és két, felújított apartman, társasházban. Telefon: Eladó Erdõdhegyen, a 90. szám alatt 10 ár belterület építkezési lehetõséggel, 14 m utcafronttal. Telefon: , Eladó Vetésen a Fõutcán, a 312-es szám alatt kétszobás ház, 14 ár telekkel. Telefon: Eladó kertes ház Géresen. Telefon: Eladó Sárközújlakon, a Rosu Companyval szemben, a benzinkút oldalán 1,30 ha belterület, 60 m utcafronttal, akár építkezésre is alkalmas. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a Polgármestertetõn, 25 ár telekhely. Telefon: Eladó Pusztadarócon egy 7,5 egy 14 és egy 7 ár telek. Érdeklõdni a 380-as szám alatt vagy a Eladó 2006-os, téglaház Lázáriban, euróért, alkudható. Telefon: Eladó Kaplonyban, az 585. szám alatti ház. Telefon: Eladó Mikolában, az Akác utcában ház, 30 m utcafronttal, 2 ha földdel. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a központban, 59 ár gyümölcsös, 41 m utcafronttal, köves úttal. Telefon: , Eladó Szatmárhegyen, a központban, az Apostol utca 15. szám alatt családi ház, 30 m utcafronttal, melléképületekkel, bevezetett villannyal, vízzel, 48 ár földdel. Telefon: , Eladó Szatmárhegyen, a Nagyhegyen, csendes, szép helyen, ház 20 ár földdel és 5 ár szõlõvel. Telefon: , Eladó Nagypeleskén, a fõút végén, csendes, nyugodt helyen, dupla telken kétszobás, konyhás, kamrás, elõszobás ház, nagy udvarral és nagy kerttel. Telefon: Eladó Mezõteremen, a Vezendi utca 202. szám alatti háromszobás, konyhás, fürdõszobás ház, melléképületekkel, 97 ár területen. Telefon: , Eladó Lázáriban, a központban 14 ár házhely. Telefon: Eladó Csomaközön 1998-as Dacia 1310, mûszaki vizsga 2014-ig, irányár 500 euró. Telefon: Eladó 1986-os John Deere 3140-es traktor és 2527-es gyomirtó gép, 28 méteres karral, TeeJet, gyártási év Telefon: , Eladó VW Golf 3 vagy elcserélem os VW Passat Combival. Telefon: Eladók tárcsák és ekék minden méretben, részletre is. Telefon: Eladó 445-ös traktor, eke, tárcsa és utánfutó. Telefon: , Eladó 1996-os évjáratú VW Passat 1,9 TDI, klíma, alufelni, forgalomba beíratva. Ára: 2690 euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon kétsoros CSU. Telefon: Eladó Belarus 55-ös traktor. Telefon: Eladó 1997-es Dacia novemberig érvényes mûszakival, márciusig érvényes biztosítással, irányár: 750 euró. Telefon: Eladó Class kombájn, 1992-es Ford Transit, Java kettes, mind kitûnõ állapotban. Telefon: , Eladó 2001-es nyolcszemélyes VW Transporter 2004-es dízelmotorral, 3850 euróért. Telefon: Eladó egy kétfejes forgatható eke, valamint egy szénaforgató gép. Telefon: Eladó 2003-as Skoda Octavia 1.9 TDI kitûnõ állapotban, km-ben, ABS, AC, ESP, ülésfûtés, alufelni. Irányár 5000 euró. Telefon: Apróhirdetési szelvény 1 LEJ Szöveg:... csak magánszemélyeknek 20 szavas hirdetés Pénzváltó Exchange 1 euró vétel 4,515 eladás 4,525 USA-dollár vétel 3,515 eladás 3, forint vétel 1,605 eladás 1,615 Gépjármû Az elõfizetést igazoló nyugta 5 nap ingyenes hirdetésre jogosítja fel az elõfizetõt.

10 10 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Hirdetés november 8., csütörtök Eladó 1994-es VW T4, 1,9 TDI, 6 személy + áruszállítás, jó állapotban. Telefon: Eladó 2 tonnás utánfutó. Telefon: Eladó VW Golf 2-es. Telefon: Eladó 2000-es Daewoo Tico. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, beíratott Opel Astra Caravan 1.7-es TDI motorral. Gyártási év Mûszaki vizsga 2014-ig érvényes. Ár: 3150 euró. Telefon: Eladó 1995-ös Opel Vectra 1,7 TD 1500 euróért. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Logan 1,6 i megütve, km-ben. Telefon: Eladó 1995-ös metálkék Golf 3-as kitûnõ állapotban, rendezett iratokkal. Irányár: 1900 euró. Telefon: Eladó 2002-es ezüstmetál Opel Astra TD 3100 euróért. Telefon: Eladó 2004-es kombi Dacia 1400-as km-ben, 2014-ig érvényes mûszakival és biztosítással. Irányár: 6000 lej. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es. Telefon: , Eladó Dacia 1310-es vagy elcserélném kétszemélyes motorra, robogóra. Szamosdob 30. szám, Kopeczky Zsolt. Eladó kitûnõ állapotban lévõ, 2000-es gyártmányú, ezüstszínû, beíratott, ig mûszakival rendelkezõ Volkswagen Passat. Irányár: 4150 euró, alkudható. Telefon: Eladó Yamaha Virago 535 köbcentis chopper motorkerékpár, kitûnõ állapotban, km-ben (3000 futott csak Romániában) saját részre hozva Németországból, extrákkal, bõr oldaltáskákkal, eredeti színében, rendezett papírokkal, megvigyázott állapotban. Irányár: 1850 euró, vagy elcserélem VW Golf IV-es TDI-re + különbözet. Telefon: , Eladó kínai kistraktor 18-as tárcsával és ekével együtt. Irányár: 2200 euró. Telefon: Eladó 2008-as, beíratott, fehér, motorinás Mercedes Sprinter 315 CDI, 2148 köbméteres, 110 kw, km (valós érték), légkondis, elsõ tulajdonostól. Irányár: euró. Telefon: , Eladó 1997-es Honda Shadow 750C chopper motorkerékpár, nagyon jó állapotban, lila, km-ben. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó fehérorosz MTZ 80 jó állapotban lejért, tárcsa 4200 lejért, sínes eke 1800 lejért. Telefon: Eladó háromköldökös csöves román eke és kétköldökös Lemken forgóeke. Telefon: Eladó MZ motorkerékpár, kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó 2007-es Opel Combo 1.3 CDTI, 5 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3500 euró. Telefon: Eladó 2008 októberi Daewoo Matiz, magánszemélyre bejegyezve, kitûnõ állapotban, km-ben. Telefon: Eladó 2001-es benzines, full extrás, 1,6- os Skoda Octavia 4600 euróért. Telefon: Eladó 2008-as áruszállító Dacia Logan km-ben. Telefon: Eladó 2001-es Alfa Romeo 156, 140 LE, 103kW, 1,8 benzines, manuális klíma, elektromos ablakemelõ, szürke szín. Irányár 2900 euró. Telefon: Eladó román bálázó sok pótalkatrésszel, ára 2000 lej. Telefon: Eladó 1996-os VW Transporter T4, 2.4 dízel, 7 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó bontott VW Touran Caddy fényszóró, hibátlan, karcmentes állapotban. Telefon: Eladó egy 80 lóerõs szimpla meghajtású International traktor, kétfejes, forgatható ekével és szénagyûjtõvel 5000 euró. Telefon: Eladó 2002-es klímás, ötajtós Fiat Punto 2199 euró. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Combi 1310-es, 5 sebességes, téli-nyári külsõkkel, injektoros motorral, jó állapotban. Ára 5000 lej. Telefon: Eladó 2001-es saját névre bejegyzett VW Golf 1.6, klíma, távirányítós centrálzár, elektromos tetõablak és tükör, szervizkönyv stb. Telefon: Eladó 2001-es benzines Opel Agila sok extrával. Irányár: 2550 euró. Telefon: Eladó 1999-es évjáratú, gázzal és benzinnel mûködõ Dacia 1310-es. Telefon: Eladó Steyr traktor ekével, tárcsával, kaszálógéppel, két pótgumival. Irányár: 4300 euró. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1999-es Ford Transit 2,5 D, billenõplatós, dupla kabinos, dupla kerekû, 3,5 tonnás kisteherautó, jó állapotban. Telefon: Eladó U650-es traktor, jó állapotban és kombájn. Telefon: Eladó 2000-es Dacia 1310-es 2013 decemberéig érvényes mûszakival, jó állapotban, irányár: 1000 euró. Telefon: Eladó Belarus T25-ös, 28 lóerõs traktor ekével. Telefon: Eladó 2005-ös metálszürke, kétajtós VW Golf V, klíma, ABS, ESP, elektromos ablakok és tükrök, 10 légzsák stb. Irányár: 4760 euró. Telefon: Eladó 1993-as VW Vento 1,8 benzines. Irányár: 1800 euró. Telefon: Eladó két U 650-es traktor és egy eke. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1998-as középmagas, hosszú Ford Transit 2,5 Diesel mikrobusz (haszongépjármû), 6 személyes + raktér, körbe ablakos. Telefon: Eladó 1999-es bejegyzetlen Ford Transit 2,5 TD, dupla kabinos, platós, dupla kerekû, 101 LE motorral Mezõfényen. Telefon: , Eladó gardályos Pannónia motoros kerti kistraktor, jó állapotban. Irányár: 1200 lej. Telefon: Eladó 2008-as Ford Transit Diesel, 7 személyes, rakteres, ponyvázva 2,10 x 3,30 m. Irányár: euró. Telefon: Eladó 2005-ös Skoda Fabia. Telefon: , Eladó 2 db Sachs lengéscsillapító, kódja , megfelelõ VW Golf 5-öshöz és Skoda Octaviához. Telefon: , Mikola. Sürgõsen eladó Yamaha XV 535 Virago, kitûnõ állapotban, érvényes mûszakival. Irányár: 1700 euró.telefon: , Eladó 14-es alufelniszett Mazdára. Telefon: Eladó VW Vento 1,9 Diesel. Telefon: Eladó SPC mûtrágyaszóróval. Telefon: Eladó Staier traktor forgatható ekével. Telefon: Vegyes Eladó Kálmándon 3 öthetes tacskókölyök. Telefon: Eladó Szamosdarán disznó. Telefon: Eladó fehér- és vörösbor. Telefon: Eladó sürgõsen alig használt, nagyon jó állapotban lévõ konyhabútor garnitúra (alsó és felsõ). Telefon: Eladók számítógépek, Pentium 4, monitorok, laptopok. Telefon: Eladó takarmányrépa. Telefon: Eladó szemes málé, krumpli és hagyma. Telefon: , Eladó régi típusú, fekete étkezõ és világos hálószoba bútor. Telefon: , Eladó Nagykárolyban jutányos áron 18 ár szõlõ házzal együtt, egy db 3 szárnyas ablak, 170 x 155cm, 2 db 2 szárnyas kisablak, 70 x 90 cm, egy bejárati ajtó, 100 x 210 cm, háromkarikás gáztûzhely, butéliák, ötfiókos fagyasztó és Ileana varrógép. Telefon: Eladó nemes tuja, cm, bukszus, élõsövények és hibiszkusz. Telefon: Eladó C1-es búzavetõmag, Renen és Arlequin fajták, kezelve vagy kezelés nélkül. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér menyasszonyi ruha moletteknek. Telefon: Eladó nagyon jó állapotban lévõ kéményes konvektor. Telefon: , Eladó egyszemélyes ágy. Telefon: Eladó egy inox szõlõdaráló és 80 literes prés. Telefon: Eladó kenyérbúza. Telefon: Eladó Kálmándon egy cserépkályha, egy üvegcsillár, egy szõlõprés és bontásból ajtók, ablakok. Telefon: Eladó 2 t szemes málé. Telefon: Eladó Kaplonyban málé. Telefon: Eladó 10 t szemes málé. Telefon: Eladó: szõlõprés, daráló, boroshordók, kétszemélyes, új gyapjúpaplan, élelmiszeripari szakkönyvek román nyelven. Telefon: Eladó 50 m 4x6-os MCG elektromos kábel és egy 25 literes alumínium kanna. Telefon: Eladó egy tízéves kanca, kiváló hámos, valamint egy herélt, egyéves csikó. Telefon: Eladó Lázáriban egy 140 kg-os húsdisznó. Telefon: , , Bármilyen esemény, a legelegánsabb környezetben: Poesis Esküvõk, keresztelõk, családi események, 100 fõig esküvõi menü - 85 lej/személy alapártól keresztelõi menü - 65 lej/személy alapártól Az EXCLUSIV LV Kft. bérbe ad autóbuszokat, mikrobuszokat kirándulásokhoz alkalmazottak munkahelyi utaztatását vállalja. Telefon: ; A hirdetések tartalmáért a hirdetõ felel! BOA LINES Rendszeres járat: Szatmárnémeti Józsefháza és Apa Külföldi és belföldi kirándulások, mikrobusszal. Cégek számára: alkalmazottak ingáztatása, elõnyös áron. Telefon: , DANISEB Ren d sze res járat Szat már né meti és Nagykároly között Telefon: halotti tor - 20 lej/személy alapártól Foglalás és rendelésfelvétel a ös telefonszámon, illetve a címen. Hidegtálak 99 lejtõl (4 személy számára) MC DANIELS Arni Sol Kft. Szatmárnémeti, Lucian Blaga út 66. Napi rendszeres járat Szatmárnémeti Nagykároly és Szatmárnémeti Újberek között. Telefon: Személyszállítás hetente Olaszországba, Spanyolországba, Francia o r - szágba, Portugáliába. Bérbe adunk 17 személyes mikro - buszt, vagy személyes kisbuszt. Telefon: 0261/766310, , , Rendszeres járat Szatmárnémeti Udvari; Szatmárnémeti Aranyosmeggyes; Szatmárnémeti Szamoskrassó Szamoslippó, Szatmárnémeti Avasfelsõfalu között. Telefon: Megrendeléseket a ös telefonszámon, illetve a címre várnak.

11 2012. november 8., csütörtök Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 11 Eladók: díszcserjék, smaragdtuják, sövénytuják, 25 féle virágzó és örökzöld díszcserje. Helyben megtekinthetõ, kiválasztható. Beültetést, tanácsadást is vállalok. Szatmárhegy, telefon: Eladó boxer kiskutya 100 euróért. Telefon: Eladó tölgyfa sózókád és két tölgyfa szõlõskád. Telefon: Eladó daru fejõstehén és egy kétéves elsõ elõhasú piros-tarka tehén. Telefon: Eladó kétéves kancacsikó és egyéves agár. Telefon: , Eladók Túrterebesen használt bútorok. Telefon: , , Eladó 400 liter vörösbor. Telefon: Eladók fiatal tehenek, 4-5 hónapos borjak. Telefon: Eladó két turbókonvektor és egy turbóbojler. Telefon: Eladó Gencsen, a 396. szám alatt 4 m hosszú, 3 méter magas, 1,20 méter széles vasgóré. Telefon: Eladó: tömör, belsõ ajtó (208x89) 280 lejért; szürke színû Platinium színes televízió távirányító nélkül 220 lejért; kétrészes, 50-es méretû menyasszonyi ruha 400 lejért. Telefon: Eladó: Neumann varrógép; Csajka 3 többfázisú varrógép; villanyhegesztõ, oxigénhegesztõ palackkal; elektromos, több funkciójú köszörûgép; kézi és motoros fúrógép, kisszekér. Telefon: Eladó Gencsen 10 darab 7 hetes malac. Telefon: Eladó malac Szatmárhegyen. Telefon: Eladó 100 kg-os húsdisznó Mikolában. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ citera. Telefon: Eladó raklap. Telefon: Eladó nagybillentyûs, ötoktávos Korg IS 50B szintetizátor és 2001-es Dacia. Telefon: Eladó 2 db új pinceajtó: egyik kültéri, üveggel, tömítéssel, 164x138, a másik beltéri, teli, 170x94. Telefon: Eladó egyszemélyes sírhely a vasúti református temetõben. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, régi típusú Arctic hûtõszekrény. Telefon: Eladó Electrolux gázbojler és egy 56-os võlegényi ruha. Telefon: Eladó egy 5,5-ös háromfázisú motor vagy elcserélem egy 2,2-es monofázisúra. Telefon: Eladó Dacarbazin Lanchema 200. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg közötti disznók. Telefon: Eladó Nagykárolyban nõi kerékpár 80 lej, két perzsaszõnyeg és jégdaráló koktélokhoz. Telefon: Eladó menyasszonyi ruha. Telefon: Eladó 160 kg-os disznó Lázáriban, a 257. szám alatt. Telefon: Eladó 7 éves pej kanca, Nagykárolyban. Telefon: Eladó 140 kg-os disznó Szamosdarán.Telefon: Eladó Csomaközön, az 540-es házszám alatt 2 tonna étkezési krumpli, tavalyi termés. Telefon: Eladó két, 100 kg-os disznó Mikolában. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér, vállpántos, fûzõs menyasszonyi ruha tartozékokkal: kesztyû, fátyol, koszorú. Telefon: Eladó kétéves 2 hónapos fejõstehén bikaborjúval. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics kis tételben. Telefon: Eladó 44-es menyasszonyi ruha. Telefon: , Eladó felfûrészelt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó feldarabolt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó egy kétéves kanca csikó. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics, házhoz szállítva. Telefon: Eladó betonkeverõ, hézagos tégla (rendelésre is). Telefon: Eladók használt, mûködõ HP 1740-es 17 colos, 44 cm átmérõjû monitorok, 150 lej/db. Telefon: Eladó kukorica és burgonya. Telefon: Eladó Szilágypérben nemes fehér- és vörösbor, 5 lej/ liter. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy masszív, fából készült szekrénysor (2,70 m), egy férfi mountain bike és egy kicsi színes televízió. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy kisebb és egy nagyobb konvektor, mindkettõ jó állapotban. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg-os húsdisznók. Telefon: Eladó étkezési burgonya, bálázott széna és szalma. Telefon: Telefon: , Eladó Nagykárolyban fürjtojás. Telefon: Eladó Gencsen egy 180 kg-os disznó, árpa és tengeri. Telefon: Eladó széna. Telefon: Eladó szép menyasszonyi ruha, két oldalt fûzõvel, méret után lehet igazítani, kedvezõ áron. Telefon: , Eladó jó minõségû pálinka. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési burgonya. Telefon: Eladó háromfiókos disznóól góréval. Telefon: Eladó bálázott búzaszalma, Sárközújlakon. Telefon: , Eladó 130 kg-os disznó, Gencsen, a Temetõ utca 46 szám alatt. Eladó hargitai burgonyamag: Marabel, Sante, Laura. Telefon: Eladó jutányos áron kéményes konvektor, szõlõprés, 600 literes tölgyfa kád és egy 2,5x3,5-ös perzsaszõnyeg. Telefon: , Eladó tûzifa. Telefon: Eladók kg közötti, háznál nevelt vaddisznók, párban, és egy 130 kg-os húsdisznó. Telefon: Eladó étkezési burgonya és szemes bab. Telefon: Eladó disznózsír, 6 lej/kg. Telefon: Eladó Yamaha PSR 550 B szintetizátor tartozékokkal együtt, magyar használati utasítás, USB kábel, CD, a szintetizátor 2 GB-ig olvas flasht, kitûnõ állapot, méltányos ár. Telefon: Eladó két Fender szólógitár. Telefon: Eladó Mikolában, a 315. szám alatt egy kg közötti ártány húsdisznó, akár levágási lehetõséggel. Telefon: , Eladók tuják különbözõ méretben, cm között, élõ kerítésnek hibiszkusz és puszpáng, házibor (aranyszín és sötétvörös), valamint gyümölcspálinka. Telefon: Eladó zabszalma. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési krumpli: Laura és Marabel fajták. Szállítás megoldható. Telefon: Eladók német használt bútorok: háló, nappali, ebédlõ, konyha stb. Szállítását biztosítom. Telefon: Eladók német, használt kerékpárok, nagyon jó állapotban: hagyományos vagy váltós mountain bike, férfi-, nõi, gyermekbicikli, leszervizelve, útra készen. Telefon: , Eladó Nagykárolyban Sony kazettás videokamera, jutányos áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 500 kg-os mérleg, jó állapotban. Telefon: Eladó biedermeier ebédlõ. Telefon: Eladók: osztrák, német fáskazánok ( Wiesmann, Buderus, Windhayer stb.). Telefon: Eladó szemes kukorica. Telefon: Eladó hatfiókos nyúlketrec, kóró, széna. Telefon: Eladó 200 liter házibor, 2,50 lej/ liter. Telefon: Eladó 35 négyzetméter német textil tapéta és energiaspirál könyvvel együtt, olcsón. Telefon: , óra között. Eladó falun három, kg közötti disznó és szemes málé. Telefon: Eladó alig használt tolószék és egy járóka. Telefon: Eladó takarmányrépa. Telefon: Eladó 2 tonna étkezési burgonya, 60 bani/kg. Telefon: , Eladók jutányos áron nagy, kerekes bõröndök. Telefon: Eladók Szamosdobon, a 70. szám alatt 10 hetes malacok és házi szõttes zsák. Eladó piros krumpli nagy tételben. Telefon: Eladó friss házitej rendelésre, Nagykárolyban, házhoz szállítással, minden nap, 2 lej/liter. Rendelés naponta óra között. Telefon: Eladó tûzifa, 175 lej tonnája. Telefon: Eladó csizmadia varrógép. Telefon: Eladó Gencsen malac és hízó. Telefon: Utazás Személyszállítás Ausztria-Németország - ba/ból, kívánt címre kétnaponta. Telefon: Személyszállítás kívánt címre; Olaszország-Románia. Telefon: , Személyeket szállítok Magyarország- Ausztria-Németország irányába, háztól házig. Telefon: Társkeresõ 62 éves szimpatikus, jó kinézetû hölgy keres év közötti jó megjelenésû urat jogosítvánnyal. Telefon: Egyéb A Hans Lindner Alapítvány a bõvülõ Fit for Life felnõttoktatási programjához német nyelvet oktatót keres. Az ideális jelölt leírása: felsõfokú végzettség, felnõttoktatási gyakorlat, felhasználói szintû számítógépes ismeretek, mosolygós, kreatív, dinamikus személy, aki önállóan szervezi meg a délutáni foglalkozásokat. Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük, hozza el önéletrajzát szék - helyünkre, a Ceahlãului utca 38. szám alá. További információkért keressen minket a os telefonszámon. Idõs házaspár gondozására 45 év körüli hölgyet keresünk (elõny a hajtási!). Telefon: Lakodalmakra, keresztelõkre fényképezést, videózást vállalok, profi felszereléssel. Telefon: Vállalom mosógép, hûtõszekrény és más elektromos cikk javítását háznál, egyéves garancia. Telefon: , Hangulatos, minõségi, színvonalas élõzenét vagy gépzenét szolgáltatunk, bármilyen alkalomra. Telefon: Kútfúrást vállalunk, egy év garanciát biztosítunk. Telefon: , Háznál javítok minden márkájú színes televíziót olcsón, garanciát vállalok, kiszállás falura is. Telefon: Kõmûvesmunkát, házfelújítást és festést is vállalok. Telefon: , Háznál javítok színes televíziót, LCD-t garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Háznál javítok színes televíziót, garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Házépítést, külsõ és belsõ kõmûvesmunkákat vállalunk cégeknél és magánszemélyeknél is. Telefon: , Idõs, beteg gondozását vállalom a saját lakásomon, Mogyoróson (Mãriuº). Telefon: , Kútfúrás. Telefon: Vezetéstechnika-oktatás, kedvezményes áron, Nagy Lászlóval. Telefon: , Vállaljuk mosógépek javítását háznál, garanciával, kiszállás falura is. Telefon: Gyerekfelügyeletet vállalok Szatmáron. Telefon: Kétévesnél idõsebb gyermek felügyeletét vállalom, lehetõség szerint a 14-es, 15-ös vagy 16-os lakónegyedben élõ családnál. Telefon: Földet, homokot stb. szállítok házhoz, 2,5 köbméterig. Telefon: Fogsor (protézis) javítását vállalom. Telefon: , Tapasztalt kõmûves vállal falazást, vakolást, csempe- és padlócsemperakást, valamint különbözõ javításokat, reális áron. Telefon: Ácsmunkát vállalok (tetõ, terasz, csatornázás). Telefon: Homokot, kavicsot szállítok, kõmûves munkát vállalok A-tól Z-ig. Telefon: Beteggondozást, fõzést, takarítást, vasalást vagy gyerekfelügyeletet, egyszóval bármit elvállalok, kérem jelentkezzenek. Telefon: , Gépzene különbözõ rendezvényekre. Telefon: Fiatal pár vállalja idõs hölgy vagy úr gondozását (akár ágyban fekvõ betegét is), lakás ellenében. Telefon: Fiatal házaspár ház és kert gondozását vállalja ott lakás ellenében, falun. Telefon: Megemlékezés Gyümölcsfametszést vállalok. Telefon: Háznál javítok hûtõszekrényt, garanciával. Telefon: Idõsgondozást vállalok Németországban. Telefon: Élõ fa kivágását és felaprítását vállaljuk láncfûrésszel, baltával. Telefon: Vállalok hangosítást különbözõ rendezvényekre, minõségi felszereléssel, amely igény esetén ki is bérelhetõ. Telefon: Háztartási munkát vállalok Nagykárolyban. Telefon: Kavicsot, építkezési anyagot szállítok minden mennyiségben, 2,5 köbméteres kamionnal. Telefon: Vállalunk csempézést, festést, gipszkartonozást, építést kulcsra készen. Telefon: Vállalok térkõrakást, festést, bármilyen építkezési munkát. Telefon: Hûtõszekrény-javítás háznál, garanciával. Telefon: , Vállalok takarítást háznál, lépcsõháznál. Telefon: Bontási munkálatokat végzek, akár építõanyag ellenében is. Telefon: Vállalom színes televíziók javítását háznál, garanciával, kiszállás akár falura is. Telefon: Vállalok festõmunkát, kõmûvesmunkát, külsõ szigetelést, ácsmunkát, színezést, tetõátalakítást, lakásfelújítást. Telefon: Olcsón vállalok csemperakást, festést, gipszkartonozást, kõmûvesmunkát, lakásfelújítást. Telefon: Vállalok festõmunkát, kõmûvesmunkát, gipszkartonozást, lambériázást. Telefon: Gyakorlattal rendelkezõ hölgy idõsek gondozását vállalja a lakásán. Telefon: , Vállaljuk ács-, asztalos- és kõmûvesmunkák elvégzését, tetõjavítást, csempézést, szigetelést. Gyors, minõségi munka, elõnyös áron. Telefon: Gáztûzhelyek javítását vállalom háznál. Telefon: , Kutak pucolását, tisztítását vállalom. Telefon: és Cserépkályha rakását és átrakását vállalom. Telefon: Álláshirdetés Lapterjesztõt keresünk Béltekre és Lázáriba. Telefon: Pénzügyi tanácsadókat keresünk. Telefon: Elhalálozás Király Aladár Vaida Gyöngyvér Fájó szívvel emlékezünk arra a 27 évvel ezelõtti november 8-ára, amikor hirtelen elragadta tõlünk a kegyetlen halál MOLNÁR ENDRE, volt pusztadaróci lakost. Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / Nyugodalmadat nem zavarja semmi. / Bár nyugszol a nehéz hant alatt, / Nem vagy feledve, / Bánatos szívünkben örökre megmaradsz. / Imádtad a családodat, mindenkit szerettél, / Akkor voltál boldog, ha örömet szereztél. / Szívünkben ez a nap fájó emlék maradt, / Mert szívünket megsebezte hirtelen halálod. / Istenünk adj erõt és hallgasd meg imánkat. Bánatos özvegye, Jolán, fia, Endre és családja

12 12 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP november 8., csütörtök Kiugrott az ablakon Kerékpárral Kõrösi Csoma Sándor nyomában Stoppal és kerékpárral már a fél világot bejárta az orosházi Lénárt Léna Ferenc. Legutóbb Indiába tekert Kõrösi Csoma Sándor sírjához, Románián, Bulgárián, Törökországon, Iránon keresztül Dardzsilingbe, ami méter magasan van. Elkeseredett lépésre szánta rá magát teg nap délelõtt egy 56 éves nõ. Az egyedül élõ özvegyasszony, eddig még ismeretlen okok miatt kiugrott az Octavian Goga sugárúton lévõ, hetedik emeleti lépcsõ há zab lakból, ráesett a lépcsõház bejáratának tetejére, majd onnan egy parkoló autónak csapódott és azonnal szörnyet halt. A rendõrség szerint egyértelmûen öngyil kos ság történt. A szomszédok szerint a nõ la bi lis idegállapotú volt. Portugáliában élõ, de jelenleg itthon tartózkodó leánya ma gá val akarta vinni külföldre, többek szerint ez lehetett elkeseredett tettének oka is. Sz. K. M. A kerülõ út 13,572 km lesz November 6-án fogadta el a kormány a Szatmárnémeti municípiumot kikerülõ körgyûrû technikai-gazdasági mutatóit. Mivel Szatmárnémeti több, nagy forgalmat lebonyolító országút és vasútvonal keresztezõdésénél található, illetve a város ipari és gazdasági fejlõdése egyre több befektetõt vonzott, aminek követ - keztében jelentõsen megnõtt a teherfor - galom, létfontosságúvá vált egy olyan körgyûrû megépítése, amely mentesíti a Az egésznapos munkahelyi elfoglaltság után nincs kedvem órakat tölteni a bevásárlással. város útjait a tehergépkocsi-forgalomtól. A Szatmárnémetit kikerülõ út 13,572 km hosszú lesz, két közlekedési csomóponttal, öt híddal és felüljáróval. Az építkezési munkálatok 12 hónapig tartanak és összköltségük lejt tesz ki. Ezt az összeget részben az Unió Regionális Fejlesztési Alapjából, részben a Közleke - désügyi Minisztériumon keresztül, az állami költségvetésbõl fedezik majd. Sz. K. M. Itt mindig gyorsan, kényelmesen és kedvezõ áron tudom beszerezni a másnapi ebéd hozzávalóit. Ezen a hétvégén üzletünkben: elõhûtött pulykaszárny: 9,30 lej/kg; Imki sütõkolbász: 16,10 lej/kg; Krajcár ömlesztett füstölt sajt: 20,90 lej/kg; 2 literes Visegrádi ásványvíz: 1,10 lej, savanyú káposzta: 3,80 lej/kg. SUPER ALIMENTE szupermarket a volt Someºul nyomda mögött. FRISS, BARÁTSÁGOS! Kõrösi sírjára hímzett zsákokban vittek egy-egy marék földet Orosházáról, Dunaújvárosból és a híres magyar szülõfalu - jából, Csomakõrösrõl is, amit szintén útba ejtettek. Léna elmondása szerint mindig is misztikus figurának és példa - képének tartotta Kõrösi Csoma Sándort. Nemcsak a munkássága miatt, hanem azért is, ahogyan eljutott Indiába. Neki csak az emberi erõ állt rendelkezésére a nagy úton. A hosszú út elõkészületeirõl, körülményeirõl, élményeirõl és magáról a túlélésrõl mesélt tegnap 13 órától a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban, 15 órától a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban majd, végül 17 órától a Szakszervezetek Mûvelõdési Házában. A vetítéssel egybekötött élménybeszá - molóra fõként a diákok voltak kíváncsiak, hiszen nemcsak rendhagyó földrajzórának számított az elõadás, hanem kellemes kikapcsolódást is jelentett az utazó elbeszélése. Lénárt Léna Ferenc megnyerõ jelenség, a maga közvetlenségével és nyersségével különösen nagy figyelmet érdemelt ki a diákság részérõl, hiszen olyan anekdotákat, történeteket mesélt, amelyek hol megnevetették, hol pedig elborzasztották a fiatalságot. Nemcsak személyes élményeit osztotta meg a hallgatósággal a 49 éves utazó, hanem társával, az 57 éves dunaújvárosi Matulai Györggyel átélt kalandjait is, akivel csak magát az útvonalat szokták megtervezni, de az, hogy mikor és hol hajtják álomra a fejüket, mindig a szerencsén és a talpraesettségükön áll vagy bukik. Szatmárnémetiben nem elõször járt, most is egy kedves barátjának, Cserey Csaba Csabcsi és a G. M. Zamfirescu Kulturális Központ meghívását elfogadva látogatott el hozzánk, hogy megossza élményeit a szatmáriakkal. Lénáról egyébként még azt is érdemes tudni, hogy 2008-ban Pekinbe tekert útja négy és fél hónapig tartott, hogy átadja a magyar sportolóknak a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos zászlaját. Kovács Eszter Napi menü Gulyásleves, disznóhúsból 6,5 lej Csirkepaprikás, nokedlivel 8 lej Facsemetét ültetettek az iskolások Faültetéssel ünnepelte a Mircea Eliade Általános Iskola az Ökoiskolák Európai Napját. Tegnap az iskola elõtti parkba facsemetéket ültettek a diákok és a jeles naphoz kapcsolódó elõadással is készültek. A környezetvédelem mellett álló iskolák és a környezettudatos életmódot folytató diákok sikereként könyvelhetõ el, hogy Szatmár megyében immár tizennyolc iskola vesz részt az ökoprogramban és ebbõl tizennégy már magáénak tudhatja az ökoiskola címet is; elsõk között szerezte meg a Mircea Eliade Általános Iskola is. A szóban forgó tanintézmény kiemelkedõ környe - zetvédelmi tevékenysége mellett megszerezte továbbá az öko címhez járó Zöld Zászlót is, amit a Kárpát-Dunai Geo ökológiai Központ ítél oda. A program célja környezetvédõ felnõttekké nevelni a diákokat azáltal, hogy aktívan részt vesznek a kijelölt témakörnek megfelelõ tevékenységekben. Mindamellett, hogy a tanórákon is nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem témaköre, gyakorlati foglalkozások teszik ezt igazán érdekessé Fényképészeti szeminárium A Prisma Fotómûvészek Egyesülete, a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal, a Szatmárnémetii Mûvészeti Iskola és a Szat már németi Zsidó Hitközség tá mo - gatásával fényképészeti szemináriumot és work shopot szervez a hét végén. A szeminá riumi elõadásokat Teodor Pantea, a nagy váradi egyetem adjunktusa tartja november 10-én, szombaton, 10 órai kezdettel a Mûvészeti Iskola Ioan Slavici utca 6. szám alatti székhelyén. Az ér dek - lõdõk a fotózás elméleti szabályaival és a mûvészi fényképek készítésének mód sze - reivel ismerkedhetnek meg, majd azonnal gyakorlatba is ültetik a tanultakat egy szabadtéri fotózás keretében. Az itt ké - a gyerekek számára. Az ünnepség egyik kiemelkedõ momentuma az volt, amikor a diákok közösen énekelték el az ökohimnuszt. szült fényképeket kielemzik és a leg job - bakból kiállítást is tartanak november hónap folyamán. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak, bõvebb felvilágosítással a es (Anna Alcazar) és a es (Costea Robert) telefonszámokon szolgálnak. Sz. K. M.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Elkezdõdött a MIÉRT Partiumi Ifjúsági Konferencia

Elkezdõdött a MIÉRT Partiumi Ifjúsági Konferencia A fõszerepben: az ötödikes picurok Több, mint kilenc éve hagyomány már a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban, hogy az elemi padokból kilépõket, az iskolába frissen érkezõket ünnepséggel, Picuravatóval fogadják

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

Kétszer a világbajnoki ezüstérmes ellen

Kétszer a világbajnoki ezüstérmes ellen 2011 március 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Kétszer értékelve a világbajnoki Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Pénteken a Puskás Ferenc stadionban tizennegyedszer, jövő kedden az Amsterdam Arenában

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben