Önkormányzat Borsosberény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzat Borsosberény"

Átírás

1 Önkormányzat Borsosberény BERÉNYI HÍRMONDÓ V. ÉVFOLYA M III. SZÁ M Locsolóvers Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, Pattognak a rügyek, s virít a virág. A harang zúgása hirdet ünnepet, Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem, Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. A tartalomból: Önkormányzati hírek 2 Miről fogsz ma mesélni Anya? Itt van a tavasz, vagy mégsem?! 7 Focis hírek 7 Felelős kiadó: Molnárné Gere Rita Kiadja: Borsosberény Önkormányzat Szerkesztette: Brozán László Gáspár Bernadett Kovács Ágnes Molnár Mária Sági Anasztázia Honlap: Facebook: Berényi Hírmondó 5 Húsvét MÁRCIUS A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Ezen a napon ünneplik Krisztus feltámadását. Húsvétkor ér véget a 40 napig tartó böjt (nagyböjt), a hústól való tartózkodás, innen származik az ünnep magyar elnevezése is. Húsvét az egyházi év mozgó ünnepeinek is középpontja. Ezt a napot előzi meg hét héttel farsang vasárnapja és követi ötven nap múlva a pünkösd. A nagyhét a Húsvét előtti hét a virágvasárnappal kezdődik. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére ezen a napon az emberek barkaággal mennek a templomba. A szertartás része a barkaszentelés. Nagycsütörtök Jézus szenvedéseinek kezdete. E nap egyetlen miséjén elnémulnak a harangok a harangok Rómába mennek és egészen nagyszombat délutánjáig hallgatnak. Nagycsütörtökhöz tartozik a lábmosás szertartása tizenkét öreg ember lábát megmossák, melyet még a Habsburg-ház uralkodói is elvégeztek. A szertartás onnan ered, hogy Jézus is megmosta tanítványainak lábát. Nagypénteknek a néphagyományban is többféle megnyilatkozása van. Az emberek kivonultak a falu szélén álló Kálvária dombra, megálltak a stációállomások kápolnáinál, végigjárták Krisztus keresztvitelének útját. Jeruzsálemben egy szerzetes kereszttel a hátán teszi meg a Golgotára vezető utat. A templomokban letakarják az oltárokat. A hagyomány szerint a fiatalok nagypénteken hajnalban a patakra mentek megmártózni. Aki ezen a napon folyóvízben megmosakodott, az egész évben szerencsés lett. Viszont nem szabadott ezen a napon állattartással és földműveléssel kapcsolatos munkát végezni, nem szítottak tüzet és nem sütöttek kenyeret sem. Aztán szombat este újra megszólalhatnak a harangok, megszentelik a tüzet és a vizet. Úgy tartották, hogy akit az új vízzel" keresztelnek meg, az egész életében szerencsés lesz. Ezért kapcsolódik még mindig sok helyen a nagyszombati szertartásba a keresztelés szertartása. Húsvét vasárnapjához tartozott az ételszentelés. A délelőtti misére letakart kosárral mentek az emberek, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézust, mint áldozatot jelképezi, a bor pedig Krisztus vérét. A tojás az újjászületés jelképe. Ahogyan a tojásból új élet születik, úgy hoz Jézus is új életet. A tojás a családi összetartást is jelképezi. A hagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztani a húsvéti tojást, hogy ha valamikor eltévednének, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és hazataláljanak. A pap megáldotta az ételeket, melyek elfogyasztásával fejeződött be a hosszú böjti időszak.

2 2 BERÉNYI HÍRMONDÓ V. ÉVFOLYA M III. Önkormányzati hírek Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő testületének rendelete a talajterhelési díjról A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata műszakilag rendelkezésre álló közcsatornával ellátott illetékességi területére terjed ki. A talajterhelési díj alanya minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nincs rákötve köteles talajterhelési díjat fizetni. Amennyiben a kibocsátó nem a települési vezetékes ivóvíz-rendszerből vételezi a vizet, és mérőóra az egyedi vízbeszerzési helyhez nem kapcsolódik, akkor a talajterhelési díj számításának alapja az ingatlanban élő személyek száma alapján személyenként 100 liter/fő/nap átalány-vízmen-nyiség. A talajterhelési díj mértéke az egységdíj (1200 Ft/m 3 ), a felhasznált vízmennyiség és a településérzékenységi szorzó szorzata. Borsosberény község a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny terület, így a település érzékenységi szorzó 1,5. A fizetendő talajterhelési díj összegét: egységdíj (1200 Ft/m 3 ) fogyasztott víz mennyisége (m 3 ) településérzékenységi szorzó (1,5) szorzata adja. (Díj =. m 3 x 1200 Ft/m 3 x 1,5) A talajterhelési díj bevallását és megfizetését az ön- kormányzat Hivatala által rendszeresített nyomtatványon kell megtenni. A beszedett talajterhelési díjat minden negyedévet követő hó 10. napjáig egy összegben át kell utalni Borsosberény Község Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendeletével létrehozott Környezetvédelmi Alapba. Az ivóvíz és szennyvíz csatornahálózatot üzemeltető társaság a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében kibocsátónként (vízdíj fizető neve, lakóhelye, egyéb azonosításra alkalmas adatai, az ingatlan címe) papír alapon adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére. A lakossági kibocsátót 50% díjkedvezmény illeti meg, amennyiben a kibocsátó háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a tárgyévet követő év január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Díjmentességben részesül a 75. életévét betöltött egyedül élő lakossági kibocsátó. A talajterhelési díj bevallást a rendszeresített nyomtatványon kell megtenni, mely letölthető a honlapról, valamint az Önkormányzaton is kérhető. TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL Előző írásom óta eltelt idő is eseményekben és tettekben gazdag volt. A berényi hallgatók közül, február 25-én 3 fő tett sikeres vizsgát kis teljesítményű kazánfűtőként. Február 27-én 10 fő kapta meg a település karbantartói bizonyítványt, ők a gyakorlati oktatás keretébenoktatójuk vezetésével- településünkön tevékenykedtek. Az ő kezük munkáját dicséri a Szolgáltató Ház felújítása. Március 4-én 7 fő szerzett házi betegápolóként bizonyítványt. Konyhai kisegítők közül március 20-án 12 fő kapott végzettséget igazoló papírt. Március 24-vel az alapkompetencia oktatás is befejeződött. A tanfolyamról visszaérkezők folyamatosan kapcsolódtak bele az éppen aktuális munkálatokba. Ezek közül legnagyobb volumenű a Művelődési Ház felújítása volt, Értesítés melynek eredményét a "március 15- i" megemlékezésen lehetett látni. Február 17-én teljeskörű ellenőrzésünk volt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részéről. Az ellenőrzés kiterjedt a tanfolyamokra és az adminisztrációra. Ellenőrizték a közfoglalkoztatással kapcsolatos összes papírunkat és mindent rendben találtak. Seresné Nemes Angelika Értesítjük az ebtartókat, hogy április 12-én szombaton lesz a kutyák kötelező veszettség elleni oltása óráig a tűzoltószertárnál, óráig a volt felső kocsmánál. Az oltás díja Ft. Háznál 1000 Ft látogatási díj számítható fel! Az oltási könyvet mindenki hozza magával! Az oltás elmulasztása szabálysértés: büntetendő. Az oltatlan eb, kiirtandó! Lukács András állatorvos

3 V. ÉVFOLYA M III. SZÁ M BERÉNYI BERÉNYI HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ 3 Szent Márton Katolikus Általános Iskola 2644 BORSOSBERÉNY, Rákóczi út Telefon: Fax: ISKOLAI BEIRATKOZÁS a Szent Márton Katolikus Általános Iskolába IDŐPONTOK: április óráig SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: személyazonosító okirat, igazolások az iskolai kedvezmények igénybevételéhez (étkezés) minden olyan irat, amely kapcsolatos a leendő iskolai neveléssel, oktatással. NYÍLT NAPOK időpontjai, amelyek a döntésben segíthetnek: április 2.,9.,(szerda) ig április 24.,25.,(csütörtök, péntek) ig április 28.,29.,30.,(hétfő, kedd, szerda) ig ELÉRHETŐSÉGEINK: 2644 Borsosberény, Rákóczi út Tel.: 06-35/ MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRJUK! Februári események a Szent Márton Katolikus Általános Iskolában Tanuló és tanár egyaránt nagyon várta a február 15-én megrendezett farsangi bálunkat. A bált az énekkarosok énekével és a 3. osztály versével nyitottuk meg. Sok gyerek döntött úgy, hogy egyéni és csoportos jelmezbe is felöltözik. Nehéz dolga volt a zsűrinek, mert sok ötletes, sok munkával készült jelmezt láthattunk. Végül az egyéni jelmezek között a Bigyó, a Hűtőszekrény és a Magyar népmesék, csoportos kategóriában pedig a Korok táncai, a Pitypangok és a Diszkópatkányok vitte el az első három helyezést. A zsákbamacska, a tombolasorsolás csak fokozták a jó hangulatot. Iskolánk nevében köszönöm minden szülőnek, vendégnek, aki előzetes felajánlásával illetve báli vásárlásával hozzájárult a rendezvény sikeréhez, iskolánk gyarapodásához, tanulóink, pedagógusaink nagy örömére. Február utolsó hetében emlékeztünk a kommunista diktatúrák áldozataira. Az Országgyűlés június 13-án elfogadott határozatával minden év február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította ben ezen a napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától megfosztott képviselő nyolc évet töltött börtönökben és munkatáborokban. Sorsa egyfajta típuspéldája lett azoknak, akiket ma a kommunizmus áldozataiként tarthatunk számon Ezen a napon idézzük mindazok emlékét, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak, emlékezünk családtagjaikra és szeretteikre, akiket a kommunista rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott. Itt emlékeztünk Mindszenty Józsefre, Magyarország hercegprímására, aki ember maradt az embertelenségben, aki ezekben a vészterhes időkben saját magát is feláldozva, elvei mellett kiállva vált példaképünkké. Devictus Vincit Legyőzetve győz Kamarásné Szűcs Edina Húsvétra készülve április 4-én óráig kézműves foglalkozást tartunk gyermekek számára. Helyszín: Közösségi Ház. A foglalkozást vezeti: Philipp Károlyné *** április :00 órától Oszolikné Sógor Katalin kézműves foglalkozást tart felnőtteknek. Helyszín: Közösségi Ház. *** A fenti foglalkozásokra mindenkit sok szeretettel várunk!

4 4 BERÉNYI HÍRMONDÓ V. ÉVFOLYA M III.

5 V. ÉVFOLYA M III. SZÁ M BERÉNYI HÍRMONDÓ Miről fogsz ma mesélni Anya? 5 tása, mely szerint: vannak az ember életében pillanatok, amikor közelebb van a világszellemhez, mint máskor. Nos, ilyen nap március 15-e. Ismerős az ünnep, s egyben kicsit idegen. Egészen kicsi korunktól kezdve minden évben előkerül otthon a kokárda valamelyik fiókból; az óvodában a rajzlap, a hurkapálcika és a piros-fehér-zöld ceruza; általános iskolában a Nemzeti dal, s a korabeli naplórészletek; középiskolában pedig az emlékek, a kérdések, a történelemkönyvek és lexikonok. Hogy is volt? Mi is történt pontosan 48-ban? Anya: - Amiről most mesélek, olyan régen történt, hogy akkor még rádiónak, televíziónak, telefonnak híre-hamva sem volt. A nép viseletét nem kiállított tárgyként mutogatták A Múzeumban, s a dal oly természetesen élt, szólt a nép ajkán, mint amilyen természetes a víz a levegő vagy a fény. Kisfiú: - Ebben a mesében lesznek hősök? Anya: - Ebben a történetben csak azok lesznek. Olyan hősök, akik nevét sosem felejtjük el. Petőfi, Jókai, Vasvári, Táncsics, Kossuth, Nemzeti dal, 12 pont, Pilvax, majd rengeteg csata. Ez mindenkinek eszébe jut, sokaknak sajnos csak ez, s elveszik a lényeg. Elfelejtjük, hogy a hangsúly a reformokon van, hogy ennek a polgári forradalomnak a vezéralakjai radikális változásokat akartak elérni, s hogy az áprilisi törvények, melyeket alkotmányként is értelmezhetünk, milyen fontosak voltak a haladás szempontjából, ami e korban óriási léptékben történt. A polgármester asszony történelmi áttekintését követően Balla Mihály országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket március óra Művelődési Ház. Az es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegtek kicsik és nagyok, iskolások és nyugdíjasok, tanár nénik és tanár bácsik, község lakói és a meghívott vendégek. Megtisztelte jelenlétével a községi ünnepséget Balla Mihály országgyűlési képviselő, valamint Babicz István iskolaigazgató. A Himnusz közös eléneklése után elkezdődhetett a megemlékezés Molnárné Gere Rita polgármester asszony köszöntőjével és történelmi visszatekintésével. Ünnepi beszédében kiemelte mindazon reformokat, melyek történelmünk lapjaira vésték ezt a korszakot. Kiemelte a közösség erejét, mely összefogás nélkül az akkori reformok, egy új kezdete nem érhetett volna el a magyarsághoz. Fontosnak tartja most is, hogy minden közösség hagyományaira, összetartozásaira építve emelheti ki a nemzetet a bajokból. Íme: március 15-re emlékezünk ma. Arra a napra, amelyre különösen igaz Friedrich Schiller megállapí- Majd a protokolláris rész után kezdetét vette a Szent Márton Katolikus Általános Iskola diákjainak műsora.

6 6 BERÉNYI HÍRMONDÓ V. ÉVFOLYA M III. Elkezdődött a mese. Egy anyuka mesél fiának a szabadságharcról, a hősökről, a történésekről. Felelevenedik a színpadon ennek a napnak minden jelentős pillanata, minden olyan momentuma, melyet mindenki számára ismertté kell tenni. Meg kell ismertetni a gyerekekkel, és erre mi is lehet igazán legjobb, mint a mese. Üljünk le és meséljünk, hagy fogadják be magukba mindazt, ami mindenki számára fontos kell hogy legyen, a történelmünket. Tudják meg az ilyen történésekből, hogy a közösséghez való tartozás, az összefogás számukra is meghatározó momentummá kell, hogy váljon. Minden mesének van számunkra külön mondanivalója. Hogy ezeknek a gyerekeknek a szabadság mit is jelent? Hát választ kaphattunk erre is: Felicián: a szabadság olyan, mint a napfény, olyan, mint a szellő Dominik: a szabadság olyan, mint egy mosoly, mint egy simogatás. Márk: a szabadság meleg és biztonságos, a színe aranysárga, rozsdabarna meg bordó és persze kék, mint a tavaszi ég Zsuzsi: a szabadság olyan, mint egy csokor virág Martin: a szabadság azt jelenti, hogy felemelt fejjel járok Gergely: azt jelenti, hogy az emberek szemébe nézek Zoli: azt jelenti, hogy szabadon választhatok barátokat Zsolti: azt jelenti, hogy bátran nevezhetek és sírhatok Gergely: azt jelenti, hogy bátran elmondhatom, ami fáj Zoli: azt jelenti, hogy szabadon szerethetek Zsolti: azt jelenti, hogy szabadon álmodhatok. Köszönjük Nektek, hogy minket, felnőtteket visszavezettetek a mese világába, ami már nem is mese, hanem a valóság. És kik azok, kik játékukkal elvarázsoltak bennünket? Hát lássuk: Horváth Martin, Tóth József Márk, Takács Zsolt, Jardek Felícián, Kálmán Dominik, Mák Zoltán, Takács Karolina, Széles Andrea, Széles Gergely, Kovács Márk Külön köszönet Csátiné Rakonczai Marianna és Mechura Kitti pedagógusoknak, kik nélkül ez a produkció nem jöhetett volna létre. Rövid krónikája volt ez egy napnak, ahol egy kicsiny település kicsiny közössége ismét egymásra találva, közösen ünnepelt, ismét bebizonyítva öszszetartozásuk erejét. Kívánom Önöknek, hogy jövőre ismételten így együtt ünnepelhessenek, egy közös cél érdekében, mely településük mindennapjait szolgálja! Nagy Kata

7 7 BERÉNYI HÍRMONDÓ V. ÉVFOLYA M III. Itt van a tavasz, vagy mégsem?! Változás kezdődik jövő héten időjárásunkban. Ami a laikus hétköznapi szemlélődő embert illeti, lényegében véve, annyira nem is változik időjárásunk. Inkább a meteorológiai, szakmai szempontból lesz/lehet érdekes. Nézzük a szakmai részét: Hazánkban kezdeti nyomáselrendeződése fokozatos átalakuláson megy keresztül az elkövetkezendő 4-5 napban. A jelenlegi észak-kelet európai anticiklon magasnyomási hídja (benyúlása) fokozatosan leválik, az ("anya") anticiklonról. Ez önálló magasnyomású, zárt, Északi-tenger központú anticiklonként folytatja tovább pályafutását. Elsőre meridionális áramlásba fordulási egyik kulcsszereplőjévé válhatna, de önálló Skandináv ciklon hiányában hamar hamvában holt áramlási képpé válik. Április elején viszont érdekes időjárási fordulat is kinéz(het) időjárásunkban a mostani számítógépes modell előrejelzések szerint! Jelen állás szerint nem kizárt, hogy jövő hét, illetve azutáni fordulóján kapunk egy téli epizódot, ami nagy szó, mert idén télen sok helyen mindössze egyszer, illetve kétszer volt fél napig hótakaró. Ilyen értelemben megemlékezhetünk a tavalyi évről, de amúgy köszönőviszonyban nem lesz vele. Egy erős Skandináv észak-keleti függelékeként lefűződő örvény mediciklon lehet a tettes, amely hátoldalán beránthat a közelünkben elhúzó sarki levegőből -5,-10 fok alá lökve rövid időre a magasban a hőmérsékletet, persze ennek így pár modellfutás elemzése alapján nagy a bizonytalansága, de abból kiindulva, hogy a hét végétől, jövő hét elejétől igen közel fog kerülni hozzánk egy masszívabb sarki hidegelárasztás, nagy az esélye egy ilyen akciónak. Ez alapvetően nem jár majd makroléptékű változással (ha ezzel járna, akkor ugyanis az április második dekádja lepipálná az egész telet), így ezt követően hamar kisöpri a nyugati irányítás a hideget, illetve szépen "el is olvad" a bázisa, utána meglátásom szerint olyan 7-10 nap múlva, de legkésőbb a hónap utolsó dekádjának elejére jöhetnek akár a nyárias hőmérsékletek is. Amúgy a hideg közelség okozta kiélezett helyzet önmagában szerintem a jövő hét második felére felveti az idei első "KÜN"(Konvektív Ünnep Napok -ahogy mi meteorológusi berkekben nevezzük) lehetőségét. Nagyon nehéz ebben a mostani, helyzetben előrejelzést írni áprilisra, talán eddig még ennyire sosem volt bizonytalan a helyzet. Most aztán az elkövetkező egy-két hétben bármi lehet, és annak az ellenkezője is, ahogy mondani szokták. Czellahó Szilvia Labdarúgócsapataink megkezdték a felkészülést a tavaszi idényre. Fontos történés, hogy pályánk felújítása miatt a tavaszi bajnoki mérkőzéseinkre Bánkon kerül majd sor. Szeretnénk megköszönni Csizmár Gábor elnök úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a pályájukat. Első edzőmérkőzésünkre a közeli Honton került sor, ahol a Megye III. Közép csoportjában szereplő hazaiak ellen léptünk pályára. Mezőnyfölényünk csak a 90. percben érett góllá, így egy sovány győzelemmel térhettünk haza. Egy héttel később ugyancsak Hont ellen játszottunk. Sok hiányzóval felálló csapatunk 2-2-es döntetlen ért el. Megemlítendő a találkozóval Focis hírek kapcsolatban, hogy két ifjúsági játékosunk (Csósza Balázs és Jardek Gellért) is bemutatkozhatott a felnőtt csapatban. Egy nappal korábban ifistáink is pályára léptek, és 3-3-as döntetlent értek el Rétság fiataljai ellen. A következő hétvégén az ugyancsak egy osztállyal lejjebb szereplő Szátok ellen léptünk pályára. A félidőben egygólos hátrányban voltunk, de a végén jó játékkal, magabiztos 3-1- es győzelmet arattunk. Ifi csapatunk szintén pályára lépett ezen a napon és ismét sokgólos összecsapáson 2-2-t játszottunk Ipolyszöggel. A március 16-ra tervezett mérkőzéseink sajnos a rossz időjárási viszonyok miatt elmaradtak, csapataink pihenéssel hangolódhattak a bajnoki rajtra. A Nagyoroszi elleni első tavaszi bajnokságban lejátszandó mérkőzésünkre március 22-én került sor, Bánkon. Az ifik mérkőzése magabiztos játékot és 4-0-ás győzelmet hozott, ami csak helyzetkihasználásunk miatt nem lett kiütéses arányú. A felnőttek azonban nagyon megizzadtak a hátulról második rivális ellen. Az elején megszerzett vezetőgól, amit Bódis Martin szerzett, inkább minket zavart meg, és ahogy telt az idő egyre jobban került fölénybe a vendég alakulat. A 63. percben egy jogos tizenegyes után egyenlítettek is, és ekkor úgy tűnt, hogy az 1 pontért is nagyon meg kell küzdenünk. Ennek ellenére a 88. percben Oláh János 35 méterről beemelte a labdát az oroszi kapuba, ezzel megnyerve nekünk a mérkőzést. Ellenfeleink vereségének köszönhetően egyetlen pontra csökkent a hátrányunk a harmadik Romhánnyal szemben, amit reményeink szerint sikerül is majd ledolgozni a hátralévő fordulókban. S.A.

8 V. ÉVFOLYA M III. Hozzávalók: 40 dkg csirkemell 60 dkg csicsóka 20 dkg gomba 20 dkg vöröshagyma 1dl étolaj só, kakukkfű fokhagyma (ízlés szerint) petrezselyem zöld Elkészítés: BERÉNYI HÍRMONDÓ 8 BERÉNYI HÍRMONDÓ Csicsókás csirke csoda A csirkemellet csíkokra vágjuk. Megtisztítjuk a csicsókát. Ez után a gombát, a hagymát és a csicsókát nagy kockákra szeljük. Olajat hevítünk, amibe a hagymát üvegesre pirítjuk. Rátesszük a csirkemellet, lepirítjuk, fűszerezzük ízlés szerint. Hozzáadjuk a csicsókát és annyi vizet engedünk rá, hogy ellepjen mindent. Ez után percet pároljuk, fedő nélkül. A legvégén petrezselyemzölddel megszórjuk. Jó étvágyat! Baba-hírek Megszületett: Mindenkit sok szeretettel várunk a Közösségi Házba én (pénteken) 16:00-18:00-ig egy kis játékos kikapcsolódásra. Asztali foci, asztali hoki és különböző társasjátékok csak RÁD várnak! Kálmán Dóra Oláh Melinda Bianka Gratulálunk a szülőknek! Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy előző számunk óta Kálmán Kálmán Lajosné született Molnár Katalin 86 éves korában Távozott közülünk. Nyugodjon békében! Köszönet A múlt havi újság bevétele: 1250 Ft. Adónk 1%-a Az idén is szívesen fogadjuk az adójuk 1 %-át! Adószámunk: Óvodai alapítvány KIÁLLÍTÁS Fiataljaink műveinek megismerése! Borsosberény Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját április 26-án (szombaton) 16:00-tól a Művelődési Házba Művészetek világa Borsosberényben című kiállítás megnyitónkra, ahol többek között : Zagyvai Noémi Karcolatok lelkemből című verseskötete, illetve fiataljainknak fotói, rajzai, versei stb. kerülnek bemutatásra! Várunk mindenkit sok szeretettel!

9 V. ÉVFOLYA M III. BERÉNYI HÍRMONDÓ

10 BERÉNYI HÍRMONDÓ V. ÉVFOLYA M III. Az előző megfejtés: POM POM: 12 db; POM POM: Órarúgógerincű Felpattanó Nyert: Tőzsér Lili (könyv nyeremény) A nyeremény átvehető a könyvtárban. Tavasz Az alábbi tábla a tavasszal kapcsolatos feladványokat tartalmaz, melyeket minden irányban kereshetsz. A megmaradt betűkből egy locsolóvers címét olvashatod ki. T Z P I R O S T O J Á S Ö L U P A N Ü D O E T É V S Ú H L E L R G D N Y L É R A Ő B I B O L Y A K A K A S T Á T P I C B E E A Z S I C R Á N Á S S N P J V I R Á G I N C O Á R T K A M N Y Ú L C I N L Ö K Á G E Y Z Ö L D Á A F Ó V E R S C I N E G E J Tulipán Ibolya Nárcisz Jácint Piros tojás Locsolóvers Sonka Cinege Lepke Kakastaréj Kölni Húsvét Rügy Bárány Nyúl Csibe Virág Fa Zöld Ág Nap KERESD A PÁRJÁT Megfejtés:. Név: Cím: TAVASZ Megfejtés:. Név: Cím:......

BERÉNYI HÍRMONDÓ. Önkormányzat Borsosberény. A tartalomból: Felelős kiadó: Kiadja: Borsosberény Önkormányzat. Önkormányzati hírek 2.

BERÉNYI HÍRMONDÓ. Önkormányzat Borsosberény. A tartalomból: Felelős kiadó: Kiadja: Borsosberény Önkormányzat. Önkormányzati hírek 2. Önkormányzat Borsosberény BERÉNYI HÍRMONDÓ V. ÉVFOLYA M IV. SZÁM 2014. ÁPRILIS A tartalomból: Önkormányzati hírek 2 Óvodai hírek 5 Nyugdíjas hírek 6 Focis hírek 7 Felelős kiadó: Molnárné Gere Rita Kiadja:

Részletesebben

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja K ör D eme Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja XI. Évfolyam 2015/1. szám c ser i k é p Általános hírek...3 Kulturális hírek...9 Egyházi események...17 Egyéb információk...20 Tiszteld a nőket,

Részletesebben

Mendei Híradó. Önkormányzati tájékoztató 2014./III. szám

Mendei Híradó. Önkormányzati tájékoztató 2014./III. szám Mendei Híradó Önkormányzati tájékoztató 2014./III. szám A ravatalozó alapkőletétele Kovács Kornél, Pintér Mihály, Kaszanyi József és Pogácsás Tibor Mende község önkormányzatának képviselőtestülete figyelembe

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő XXII. évfolyam IV. szám 2014. április Ára: 120 Ft Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő Befejeződött az országgyűlési választás, bár még nincsen végleges eredmény, annyi bizonyos, hogy ezúttal

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

Mikor nem értjük Isten gondolatait,

Mikor nem értjük Isten gondolatait, XIX. évfolyam 1. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. január-február Legyünk Krisztus tanúi! Ökumenikus Imahét 2010 Ez év januárjában a Nyíracsádon szolgáló négy keresztyén felekezet lelkipásztorai

Részletesebben

Településőrség mindenkiért. A tartalomból. Indulhat az újabb megnyert pályázat megvalósítása

Településőrség mindenkiért. A tartalomból. Indulhat az újabb megnyert pályázat megvalósítása Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. / Tamási Áron/ ARNÓTI HÍREK Az arnóti önkormányzat lapja III. évfolyam 1 szám - 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kíván községünk valamennyi

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

Teadélután. Rövid hírek. Chernelházadamonya. Iklanberény. 2011. május I. évfolyam 3. szám www.repcevidek.hu

Teadélután. Rövid hírek. Chernelházadamonya. Iklanberény. 2011. május I. évfolyam 3. szám www.repcevidek.hu Rövid hírek Bõ Az anyukákat és a nagymamákat köszöntötték a helyi Mûvelõdési Házban anyák napja alkalmából május 1-jén este hat órai kezdettel. A verses- zenés köszöntõ elõtt Hajós Attila polgármester

Részletesebben

Mozaikablakok cseréje templomunkban

Mozaikablakok cseréje templomunkban Mozaikablakok cseréje templomunkban Biztosan sokan látták a szentmiséken az oltár mellé kihelyezett felújított ólomkeretes, festett Szent Franciska mozaik ablakot, ennek történetéről kérdezem János atyát.

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

ARANY JÁNOS-NAPOK. Hajrá Bagi TC 96!

ARANY JÁNOS-NAPOK. Hajrá Bagi TC 96! 1394 2007 2007. április XIV. évfolyam 4. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2007.

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

XXIV. ÉVFOLYAM 3. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. március SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu

XXIV. ÉVFOLYAM 3. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. március SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu XXIV. ÉVFOLYAM 3. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. március SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS Az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékezetére

Részletesebben

MEZŐFALVA. Elköszöntek az óvodától. Az én falum. Június: Szent Iván Hava - Nyárelő Hava - Napisten Hava. Mezőfalvi Vigasságok: ünnepeljünk együtt!

MEZŐFALVA. Elköszöntek az óvodától. Az én falum. Június: Szent Iván Hava - Nyárelő Hava - Napisten Hava. Mezőfalvi Vigasságok: ünnepeljünk együtt! Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2012. június Borsót, újhagymát termesztenek Tartalom Az a kicsi mustármag... Adók módjára behajtható 2. oldal 2. oldal 2. oldal Változtak a szemétszállítási

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. március ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-én (vasárnap) 17 órakor a faddi Művelődési Házban tartandó ünnepi

Részletesebben

2013.március. Nőnapi köszöntő

2013.március. Nőnapi köszöntő Ó L P ÁGASEGYHÁZA NA 2013/3 2013.március Ára: 100 Ft Nőnapi köszöntő Kedves ágasegyházi Nők, Lányok, Asszonyok, Nagymamák, Déd mamák! Nagy szeretettel és a legnagyobb Tisztelettel köszöntöm Önöket és minden

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Esküszünk, esküszünk...! Megemlékezés március 15-ről

Esküszünk, esküszünk...! Megemlékezés március 15-ről Ecser Nagyközségi Önkormányzat lapja XXI. évfolyam 4. szám. 2015. április 10. Esküszünk, esküszünk...! Megemlékezés március 15-ről 6. oldal 2 l 2015. április 10. Közügyek Cserfa Képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap

MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2015. április Ünnepi hét volt József nádor tiszteletére Az alapítókra emlékeztünk Tartalom Kerítésmagasságúra... Ebek veszettség elleni oltása Rendcsinálás

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja. VIII.évfolyam, 1. szám

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja. VIII.évfolyam, 1. szám VIII.évfolyam, 1. szám Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért (Kölcsey Ferenc) Az elmúlt három hónap munkájának

Részletesebben

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon 2012. MÁRCIUS 1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon Megemlékezés Tárnokon: 10 órától a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat diákjainak műsora a Művelődési

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! Köszöntjük az Édesanyákat! Ágh István: Virágosat álmodtam Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban, édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. A képviselő-testület

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! 2013. MÁRCIUS 1 Áldott húsvéti ünnepeket! Szalad az idô. Nemrég még fogcsikorgató volt a hideg, és mérgelôdtünk az üresedô fáskamra miatt. De a tél után jön a tavasz, a kikelet idôszaka, amikor újra megszépül

Részletesebben