Lélek-Tükör. III. évfolyam. 4. negyedévi szám december Módszertani Hírlevél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lélek-Tükör. III. évfolyam. 4. negyedévi szám 2010. december Módszertani Hírlevél"

Átírás

1 Lélek-Tükör III. évfolyam. 4. negyedévi szám december Módszertani Hírlevél Kiadja: MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET- Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény tagja Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás szociális módszertana Levelezés: 5601 Békéscsaba, Pf. 303., Iroda: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/ Honlap: Tartalom: Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény bemutatása Dél-alföldi Szociális Módszertani tevékenységet végző szervezetek adatai 2. oldal 4. oldal Komplex egészségmegőrző programok a kríziskezelés hangsúlyával a Dél-alföldi régióban -Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 6. oldal A lélek egészsége- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége Kreativitás fejlesztése a szociális szolgáltatásokban- és a közösségfejlesztésben - WorkShop rendezvény 7. oldal 9. oldal Száraz Zsófia - Szentes Város Gondozási Központ Pszichiátriai Nappali Ellátó Intézmény - bemutatkozás 9. oldal Puskásné Halál Ágnes- Közösségfejlesztés módszertanát, hogyan lehet felhasználni az ügyfelek motiválására 13. oldal Nagy Attila- Szentesi Családsegítő Központ PEPITA MACSKA KLUB alacsonyküszöbű szolgáltatás 16. oldal A hozzátartozók bevonási lehetőségei az addiktológiai ellátásba 19. oldal Mi mennyi 2011-ben? Változások a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatkezelési rendszerében Pályázati felhívás a Társadalmi Szolidaritás programra MÓD-SZER-TAN VIII. Megelőző-felvilágosító szolgáltatók konferenciája 20. oldal 28.oldal 29. oldal 29.oldal Völgy Alapítvány a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás referencia intézménye - szakmai nap 31.oldal 1

2 Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény bemutatása A nemzeti erőforrás miniszter a Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény kijelölésére kiírt pályázaton a döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján december 1-jétől öt évre kijelölte a Dél-alföldi régióban szoci ális módszertani tevékenység ellátására a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete által vezetett konzorciumot. A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete által vezetett Délalföldi regionális módszertani intézmény célja a szociális ellátórendszer szakmaiságának megerősítése és stabilizálása Bács- Kiskun, Csongrád és Békés megyében. A három megyében működő szociális intézmények, szervezetek szakmai munkájának összehangolása, hatékonyságának és az ellátás minőségének javítása, meglévő erőforrások felhasználásával. Fontos a szakmai együttműködés Csőrszné Zelenák Katalin további megerősítése, megyénként szakmai találkozási alkalmak megteremtése (Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében). Megyénkénti területi koordináció szakmailag jól működő intézményekkel, szervezetekkel szakmai konzultációk, a szociális szakmai terület eredményes bevonása. Fontosnak tartjuk a kormányhivatalokkal történő zavartalan együttműködést mindhárom megyében, jó együttműködés kialakítását. A regionális szociális módszertani feladatok ellátását a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, mint gesztorintézmény konzorciumi partnerségben valósítja meg. A konzorciumban együttműködő partnerek a szociális szolgáltatások fejlesztése kapcsán sok információval, szakmai ismerettel és tudományos kutatással rendelkeznek a szociális szektor sajátosságairól. Együttműködő partner: Mentálhigiénés Egyesület. Konzorciumi tagok: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió, Kecskeméti csoport, Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon, SZKTT ESZI Tabán Családsegítő Közösségi Ház. Néhány szó a konzorcium vezetését vállaló egyesületről: A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete novemberében alakult közhasznú civil szervezet. Összefogja Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye falu- és tanyagondnokait, a falugondnoki szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő polgármestereket, jegyzőket, szakembereket, önkéntes segítőket. Jelenleg a térség 158 településén 240 falu, illetve tanyagondnokság működik. 2

3 Az egyesület célul tűzte ki a falvak és a tanyás térségek hátrányos helyzetének enyhítését. A falugondnokság hozzájárul a közösség, a helyi társadalom alakításához, fejlesztéséhez, a civil szféra erősítéséhez, az életminőség javításához. Az egyesület 13 éve ezt a munkát generálja, gondozza, segíti. Folyamatosan a hátrányos helyzetű településeken élőkért, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítéséért, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése érdekében dolgozik az egyesület. (Ezt több Európai Uniós pályázat sikeres megvalósítása bizonyítja). Főbb tevékenységeink: kapcsolattartás, kapcsolatépítés civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, tagjainkkal; hálózatépítés közös szakmai feladatok hatékony elvégzése érdekében; kistelepülési, tanyai lakosság munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek szociális-kulturális közösségi érdekeinek érvényesítése, képzésének és foglalkoztatásának segítése; információközvetítés, szakmai találkozók, szakmai tapasztalatcserék szervezése, fejlesztési programok megvalósítása, közösségfejlesztés, a régióban falugondnoki módszertani tevékenység ellátása. Az egyesület akkreditált felnőttképző intézmény. Fontos feladata a kapcsolatépítés határon túli magyar településekkel, civil szervezetekkel. Az egyesület a hálózatépítés, az együttműködés szándékával képzéseket, szakmai programokat szervez, tanácsadással, helyszíni látogatással, pályázati tanácsok nyújtásával segíti új falugondnoki, tanyagondnoki szolgálatok létrejöttét. Hozzájárul a szakmai információk gyors és pontos terjesztéséhez (saját honlap működtetése Falugondnoki hírlevél 2 havonta, heti negyven órás információszolgálat). Képzéseket, továbbképzéseket szervez a falu- és tanyagondnoki munka szakszerűbb ellátása érdekében. Tanácsadói, szakértői szolgáltatásokat nyújt (jogi, pályázati, stb.). Fórumot biztosít a falugondnoki szolgálatok aktuális kérdéseinek megvitatására. Falugondnoki találkozót, konferenciát, szakmai tapasztalatcserét szervez. Közreműködött az Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Intézetének a Homokhátság 104 településén folyó tanyafelmérésében és kutatásában. Az egyesület arra törekszik, hogy a pályázati programokat, fejlesztéseket együttműködésben valósítsa meg a helyi önkormányzatokkal, s civil szervezetekkel. Együttműködési megállapodást kötött az egyesület több mint 100 települési önkormányzattal, több civil szervezettel, valamint erdélyi és vajdasági szervezetekkel. Az egyesület 2008 óta vesz részt hivatalosan a módszertani feladatellátásban. Fontosnak tartjuk az együttműködést a különböző szociális területekkel, így a családsegítő szolgálatokkal is. Az együttműködés néhány indoka: a tanyagondnok sokrétű és speciális ismerete ismeri a területen élők szociális és mentálhigiénés állapota jellemzőit; a tanyagondnok helyismerete; ismeri a családokat, 3

4 jelzőrendszeri tagként előzetes ismereteket adhat róluk; a szakemberek jobban segíthetik egymás munkáját, növelhető a szakmai színvonal. A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete tevékenység-fejlesztésének alapját az eddig kialakított partner-hálózat alapozza meg. Fejlesztési célként fogalmazódott meg az együttműködés fokozása a partner civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal és munkáltatókkal. Akkreditált képző intézményként fejlesztési terveink közt szerepel újabb képzési programok kidolgozása és akkreditálása falu- és tanyagondnokoknak. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek számára képzések szervezése, foglalkoztatás ösztönzése a foglalkoztatás elősegítése érdekében. Innovatív pályázati és fejlesztési programok bonyolítása. A falugondnoki szolgálatok tevékenységének bővítése önkéntes segítő hálózat életre hívásával. Ugyanilyen fontos cél a falugondnoki szolgálatok határon túli elterjesztésének segítése (Szlovákia, Románia, Szerbia, Kárpátalja). Csőrszné Zelenák Katalin Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21. Iroda: 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1./a I./117. Tel.: / ; / Fax: / honlapunk:: adószámunk: DÉL-ALFÖLDI SZOCIÁLIS MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZERVEZETEK ADATAI december 1-től (készült ) Gesztor - Konzorciumvezető Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Falu- tanyagondnoki szolgáltatás módszertani feladatai Képviseli: Csőrszné Zelenák Katalin ügyvezető igazgató Kapcsolattartásért felelős személy: Sümeginé Edit Cím:6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a. I/117. Telefon: 06-76/ /30/ Fax: 06-76/ Honlap: 4

5 Konzorciumi partnerek SZKTT ESZI Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani családsegítő Szolgálat Családsegítés módszertani feladatainak ellátása Képviseli: Dr. Ványai Éva SZKTT Egyesített Szociális Intézmény főigazgató Kapcsolattartásért felelős személy: Zomboriné Botás Mária Cím: 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13. Telefon: Fax: Honlap: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ A támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek szakosított ellátásának módszertani feladatai Képviseli: Sziszák Katalin igazgató Kapcsolattartásért felelős személy: Erősné Földes Ildikó Cím: 5600 Békéscsaba, Degré u. 59. Telefon: 06-66/ Fax: 06-66/ Honlap: Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon Az idős személyek alap- és szakosított szolgáltatásainak módszertani feladatai Cím: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u Képviseli: Kiss Tamásné Kapcsolattartásért felelős személy: Rózsavölgyi Anna Telefon: 06-63/ , 06-63/ , 06-63/ Fax: 06-63/ , 06-63/ Honlap: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió, Kecskeméti Csoport A hajléktalan személyek alap és szakosított szolgáltatásainak módszertani feladatai Képviseli: Rigóné Kiss Éva Kapcsolattartásért felelős személy: Budainé Nagy Katalin (30/ ) Cím: 6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11. Telefon: 06-76/ , 76/ (vezető) Fax: 06-76/ Honlap: 5

6 Együttműködő partner: Mentálhigiénés Egyesület A pszichiátriai és szenvedélybetegek alap és szakosított szolgáltatásainak módszertani feladatai Képviseli: Szűcs Judit Kapcsolattartásért felelős személy: Tüzes Katalin (0630/ ) Cím: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Levelezési cím: Békéscsaba, Pf.: 303. Telefon: Fax: Honlap: TÁMOP Komplex egészségmegőrző programok a kríziskezelés hangsúlyával a Dél-alföldi régióban Beszámoló Helyszín: Békéscsaba, Szlovák Kultúra Háza A pályázatot a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége írta, a program megvalósítására Ft támogatást nyertek. A programot ismertette Nagy László projektvezető. A program alapvető célja: a program alapvető célja, hogy bevonva a Dél-alföldi Régió civil szervezeteit, valamint egészségügyi intézményeit egy olyan komplex megelőző, egészségmegőrző program sorozatot valósítson meg, mely a régióban elérhető lelki megbetegedésben szenvedők, illetve rizikócsoportba tartozó személyek egészségét hivatott pozitív irányba befolyásolni. Konkrét cél: a bevont min. 10 fő célcsoporttag életminőségének javítása, a további betegségek kialakulási esélyeinek csökkentése, eredmények után követése A LESZ (Lelki Elsősegély Szolgálat) szolgálatok munkatársainak kompetenciafejlesztése a program megvalósulása révén, mely előmozdítja az egészségtudatos társadalom fejlődését. Projekt időtartama: november szeptember 30. Programszakaszok: Közösségi klubfoglalkozások havi 1 alkalom (mentálhigiénés klubok, kríziskezelés, életvezetési klubok) 6

7 Egyéni tanácsadások igény szerint 300 órás időkeretben (családkonzultáció, önismeret, életvezetés) egészségmegőrző szabadidős programok Folyamatos állapotfelmérés Előadások, nyílt napok Programba bevont személyek, szervezetek száma: 10 fő célcsoporttag 20 fő önkéntes a LESZ szolgálatok munkatársai közül 10 együttműködő szervezet, egészségügyi intézmény A programról az alábbi elérhetőségen lehet érdeklődni: Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) Wlassits sétány 4. Békéscsaba H (telefon, üzenetrögzítő, fax) Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége A lélek egészsége A telefonszolgálatok a lelki egészségért A modern társadalmakban a lelki problémák és megbetegedések számaránya, köztük az öngyilkosságé is nő. Magyarország ebben előkelő helyet foglal el még ma is a világ-ranglistán. Az öngyilkosságok számának növekedése miatt világszerte alakultak szervezetek a megelőzésre, hogy segítsék azokat, akik úgy érzik, önerejükből képtelenek kilábalni nehézségeikből: válsághelyzetbe jutottak. Ilyen prevenciós, megelőző szervezetek a lelki elsősegély telefonszolgálatok, amelyek önként vállalt feladata az öngyilkosság-megelőzés, krízisintervenció és a mentálhigiénés prevenció. A szolgálatok alapelvei: ˇ az névtelenség, anonimitás - a bizalom megőrzéséért ˇ az állandó elérhetőség ˇ a probléma-érzékenység a beleérző támasznyújtás ˇ az élet - mint érték - képviselete. A telefonos munka személyiségi alkalmasságon és önkéntességen alapul. A munkatársak célja, hogy a kritikus helyzeteket megelőzzék, a bajba jutott embert hozzásegítsék problémái megoldásához. 7

8 Magyarországon az első telefonszolgálat 1970-ben alakult. Egy emberrel, egy telefonnal kezdődött, ma több mint 800 önkéntessel 36 működik, minden nagyobb városban elérhető, és hívása ingyenes. A telefonszolgálatok hármas feladata: A mentálhigiénés prevenció, a lelki egészség védelme. A pszicho-szociális problémák kínzó terhet jelentenek a mindennapokban, - konfliktusok, életvezetési nehézségek forrásai. Hogy e problémák ne váljanak krízissé, a segítő szervezetek - tanácsadás, informálás, kezelőhelyhez irányítás és kísérés formájában - támogatást nyújtanak. A krízis-intervenció. Ha a személy szembenézve az őt veszélyeztető körülményekkel, azokat sem kikerülni, sem megoldani nem tudja, krízisbe kerül. A személyiséget veszélyeztető krízis megoldásához külső segítségre van szüksége az embernek, s ez a segítség a krízis-intervenció. Sajátos előnnyé válhat az, hogy a krízisben hétköznapi kommunikációs szabályokat már betartani képtelen ember, miközben kommunikációs 'adás-erőssége' lecsökken, a hanggal, a vokális csatornán még képes közölni magát. A harmadik feladat az öngyilkosság-megelőzés, amely - az élet értelmére keresett válasz megtalálásához nyújtott - emberi segítség. Az öngyilkossági veszélyeztetettség csökkentése, a végzetes 'megoldások' értelmes cselekvésbe fordítása, a krízishelyzet problémahelyzetté alakítása a kliens és a segítő közös felelőssége. Amire legjobban vágyunk: hogy kitörüljük a szenvedést az életünkből, úgy, hogy futunk előle, vagy valamiféle csodaszert, gyors 'orvosságot' leljünk ellene. Hiszen a legmélyebb szenvedés óráiban éljük át, hogy nem tenni, egyszerűen csak lenni kell, a lehető legjobb önmagunkként! Megrendítő és fájdalmas tudásunk, hogy az emberek gyógyítanak és az emberek rombolnak. Mi emberek hatunk egymásra, mint ahogyan a nap és a fagy hat a zöld mezőre. A létre hívunk vagy a létből kitaszítunk: élni és növekedni, vagy megfogyatkozni. Lehetőségünk van arra, hogy adjunk és fogadjunk hatalmas meghívásokat: az életre - amit ünnepelni kell, teljességben élni, növekedni a halálra - ha az élet céltalan, reménytelen valami, amit feladna az ember. Félreértés, amit a depresszió mechanizmusáról véltünk. Nem a szeretet elvesztése az a fájdalmas veszteség, amely a kétségbeeséshez vezet: a legmélyebb, legintenzívebb emberi szenvedés a jövőbe vetett bizalom elvesztése, a remény elvesztése. "A remény valódi kezdetei ott tűnnek fel, ahol az elkeseredés és kétségbeesés kísért." (Gabriel Marcel: Homo Viator) A remény voltaképpen az ember bensőjében van. Egy belső érzés arról, hogy van segítség kívül. A segítségre-nyílás minden személy állandó, maradandó szükséglete. A segítség, amely "kívülről jön", sokszor valósul meg olyan mások által, mint Te, vagy én. Forrás: 8

9 Kreativitás fejlesztése a szociális szolgáltatásokban- és a közösségfejlesztésben - WorkShop rendezvény beszámoló december 10-én megrendezésre került a Kreativitás fejlesztése a szociális szolgáltatásokban- és a közösségfejlesztésben című workshop rendezvény. Helyszín: Szentes Város Gondozási Központ Pszichiátriai Nappali Ellátó Intézmény 6600 Szentes, Munkás u. 54. Előadók: Száraz Zsófia- Szentes Város Gondozási Központ Puskásné Halál Ágnes- Szentes Város Gondozási Központ Seres Károlyné Julika -Ametiszt szenvedélybetegeket segítő önkéntes csoport Szegvár Nagy Attila (családgondozó és terapeuta) Pepita Macska avagy a szermentes szórakozás lehetőségei, szociális munka speciális célcsoporttal Somodi Mariann- Szentes Város Gondozási Központ Résztvevők létszáma: 18 fő A rendezvényen megjelent intézmények Szentes Város Gondozási Központ Ametiszt csoport-szegvár Egyensúly AE Egyesület-Békéscsaba ESZI-Szentes E.SZ.K. Vadvirág Esély Klub-Orosháza Családsegítő Központ-Szentes Felsőpórti Református Egyház Mentálhigiénés Egyesület Szentes Város Gondozási Központ Pszichiátriai Nappali Ellátó Intézmény Intézmény bemutatása A nappali pszichiátriai ellátás a megyében az elsők között jött létre, a térségben pedig egyedülálló szolgáltatásként augusztustól működik nappali ellátásként a pszichiátriai betegségben szenvedő célcsoport számára. 30 fő ellátásáról gondoskodunk. Elsődleges finanszírozott ellátási terület Szentes város közigazgatási területe. Másodlagos ellátási terület a kistérség, Eperjes, Árpádhalom, Szegvár, Fábiánsebestyén, Derekegyház, Nagytőke, Nagymágocs. Az ellátotti csoport szociális jellemzője: A pszichiátriai gondozóban megjelenő populáció potenciális alanya az általunk létrehozandó ellátási formának. Szentes város összlakosságának ( fő) 6 %-a fordul meg a pszichiátriai gondozóban. A háziorvosok praxisában betegeik 15 %-a mentális megbetegedésben szenved. A depresszió okozta társadalmi kár az összes betegség között az elsők között van. A WHO adatai szerint a rokkantság kialakulásához vezető legfontosabb okok között a világon 10-ből 5 esetben 9

10 pszichiátriai okok, ezen belül a depresszió, az alkohol abúzus és skizofrénia, valamint a különböző kényszeres betegségek játszanak vezető szerepet. Az előbbiekben felvázolt mutatók egyértelműen bizonyítják szükségszerűségét a nappali pszichiátriai ellátási forma létrehozásának. Az ellátás szakmai feladatai, a szolgáltatások köre Igény szerinti meleg élelem biztosítása (reggel, délben) Személyi tisztálkodás, higiene biztosítása (minden nap és igény szerint9 Személyes ruházat tisztítása Az ellátottak be és hazaszállításának megszervezése naponta A gondozási feladatokat egyéni szükségleteknek megfelelően illetve a gondozási tervben foglaltak szerinti mértékkel és rendszerességgel. Házi és szakorvossal történő folyamatos konzultáció Szabadidő strukturálás, szervezés az éves, havi és heti foglalkoztatási tervnek megfelelően Készségfejlesztés, mozgáskoordináció fejlesztése az egyéni képességek függvényében bio - pszicho - szociális területen komplex segítségnyújtás a mindennapi életben meglévő képességek felmérése, megtartása, fejlesztése az ellátás kezdetekor és évente felülvizsgálatra kerül személyre szabott, szükséglet felmérésen alapuló, egyéni gondozási terv készítése, szabadidő hasznos strukturálása - foglalkoztatás szervezés: munka kreatív és kulturális jelleggel, kapcsolattartás más szolgáltató intézményekkel egészségi és pszichés állapot javítása mindennapok konfliktusainak, problémáinak kezelése, megoldása, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása, rehabilitációs foglalkoztatás, integrálás a munka világába. Ezen időszak alatt sikerült elfogadtatniuk másságukat, megtanultak különböző konfliktus kezelési, kríziskezelési technikákat, melynek köszönhetően jelentősen csökkent az ellátásban részt vevők között a visszaesések száma. Folyamatos visszacsatolás történik a kezelőorvos részére az ellátott állapotáról, havonta egy alakalommal személyes konzultációra is lehetőség van az intézményben. Közösségi ellátás Szentes városban a szociális ellátórendszer nem volt teljes körűen kiépítve minden célcsoport számára. A pszichiátriai betegek egészségügyi ellátásának különböző szintjei (alap és szakellátás) megoldott volt, viszont a szociális ellátás, gondoskodás kiépítettsége hiányos volt 10

11 illetve idősellátás keretében, vagy szakosított bentlakásos intézményben kerültek elhelyezésre. Ezen előzmények alapozták meg a szolgáltatás beindítását. Az ellátás július 01-óta működik egy nyertes pályázatnak köszönhetően, sikerült felújítani egy használaton kívüli iskola épületet. A közösségi pszichiátriai ellátás, mint kötelező alapszolgáltatás megszűnt jogszabályi változás következtében. A feladat további működtetése pályázat útján történik, a finanszírozás feltételei december 31-ig biztosítottak.. A feladatellátás működési területe Szentes és kistérsége. A közösségi pszichiátria ellátás célja: Olyan önkéntesen igénybe vehető hosszú távú közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában illetve lakókörnyezetében történik. Az ellátás feladata: A pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottak szükségletek felmérését követően, a személyes célok meghatározása után egyénre szabott gondozás nyújtása. Halmozottan depriváltak, társadalmilag elszigetelődtek, magányosan élnek, családi állapotukat tekintve többségük egyedülálló, elvált vagy megözvegyült. Aktív korú, de betegségükből adódóan megváltozott munkaképességűek. Lehetőségük a nyílt munkaerőpiaci reintegrációra helyzetükből adódóan kedvezőtlen. Ezért gyakran küzdenek megélhetési gondokkal, melynek következtében életszínvonaluk, életminőségük negatív irányban mozog. Egy részük hajléktalan illetve albérletben él. Megtalálható közöttük olyan is, aki börtönviselt volt. Jellemző rájuk, hogy mindezen problémájukat valamilyen szintű addikcióval próbálják tolerálni.(alkoholizmus, dohányzás, gyógyszerfüggőség.) A közösségi pszichiátriai ellátás saját otthonában, lakókörnyezetében a következő szolgáltatásokat nyújtja az ellátott számára Az ellátott jelentkezése esetén felmérjük a bio-pszcho- szociális szükségleteit. Felvesszük az életutat. Családlátogatás. Természetes erőforrások megismerése, és szükségleteik felmérése, céljaik meghatározása. Krízis esetén problémamegoldó lap kitöltése. Speciális stratégiák alkalmazása. Az ellátott személyes céljainak meghatározása. A változtatásra irányuló tényezők feltárása Munkaügyi tanácsadókkal való kapcsolatépítés készségfejlesztés, életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, közvetítése önellátásra való képesség javítása és fenntartása tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendői (pszichoedukáció) pszicho-szociális rehabilitáció, munkához való hozzájutás segítése, kapcsolatfelvétel potenciális mnkaadókkal a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, kirándulások, túrák szervezése, kiállítások, múzeumok látogatása önsegítő, szabadidős csoportok szervezése, támogató hálózatok kiépítése tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről az ellátott lakókörnyezetében megtalálható önkéntes segítőkkel családtagokkal, szomszédokkal közreműködünk, együttműködünk 11

12 szükség esetén rendszeres kapcsolatot tartunk az egészségügyi és szociális ellátórendszer illetékes szakembereivel rehabilitáció, munka világába való reintegráció, védett munkahelyek szervezése, után követés társadalom felé nyitás, az esetleges stigmák, előítéletek kezelése Gyakoribb e az alkoholizmus a pszichiátriai betegeknél? A szakirodalom azt tartja, hogy nem nagyobb a pszichiátriai betegségben szenvedők szenvedélybetegek aránya az össz társadalomhoz képest. Az intézmény életébenez az arányszám az össz létszámhoz képest 20-25%. Azonban az életútból kitűnik, hogy nem minden esetben a pszichiátriai betegség volt az elsődleges. Az alkoholisták depresszióját nem kezelhetjük külön kórképként. Rendszerint az alkoholista életmód, a családi kapcsolatok megromlása az egzisztenciális bizonytalanság okozzák a hangulati élet nyomottságát. Nem ritkán fordított a helyzet. A szorongásra, lehangoltságra hajlamos személyek éppen tüneteik miatt nyúlnak alkoholhoz, így szoknak rá az ivásra. Fontos eldönteni, hogy melyik az lap betegég és e szerint kezelni a beteget. Az alkoholizmus stigmatizál a bélyeg rajta maradhat a betegen azután is, hogy leszokott már, hiszen nem lehet tudni, hogy az alkohollal eltöltött évek alatt a családi, társadalmi kapcsolatai széthullottak e? Alkoholbetegség és pszichiátriai társbetegségek A különböző pszichiátriai betegségek alkoholbetegséggel való társulása %-os. Leggyakrabban schizophreniában és maior affektív zavarban szenvedőknél fordul elő alkoholbetegség. Schizophrenia esetén az alkohol abúzusok, az alkoholbetegség elkendőzheti a schizophrenia tüneteit, vagy az alkoholos pszichózis a schizophrenia pszichotikus tüneteivel keveredik. A schizophrenia relapszusát is megelőzheti nagyobb alkohol abúzus és a schizophreniás személyiségzavar jellemzőihez hozzájárulhat az alkoholbetegség, illetőleg az alkohol abúzusok. Gyakran társul az alkoholbetegség személyiségzavarral, illetőleg annak talaján alakul ki. Az alkoholbetegség és szorongásos zavar (generalizált szorongás, pánikattakok, fóbiák), valamint a depresszió együttes előfordulása ismert. Annak megállapítása érdekében, hogy mely betegség az elsődleges a kórelőzményi adatok gondos elemzése, az alkoholizálás és a pszichopatológiai tünetek kialakulásának időbeli sorrendje döntő. A társbetegségek a prognózist nagymértékben rontják, súlyosabb és elhúzódóbb a kórlefolyás, gyakoribbak és súlyosabbak a visszaesések, kifejezettebbek a szociális és az egyéb károsodások és gyakoribb az öngyilkosság Száraz Zsófia 12

13 Közösségfejlesztési módszer bemutatása (előadó: Puskásné Halál Ágnes igazgató, közösségfejlesztő) Közösségfejlesztés módszertanát, hogyan lehet felhasználni az ügyfelek motiválására Bevezetés: Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ebben a témában beszélhetek szakmai tapasztalatokról. A település ahol élek Szegvár 5000 fő lakosú. és rendkívüli módon kötődöm hozzá, úgy is fogalmazhatok, hogy erős a települési identitásom. Arról a tényről már csak utólag értesültem, hogy az erről készült módszertani filmet az ország számos pontján bemutatták és oktatási filmként alkalmazzák. Így szereztek tudomást a békés megyeiek is. Motiváció: 2001 ELTE tanulmányok Dr Vercseg Ilona a hazai közösségfejlesztés elindítója Varga Tamással Ő embersége hitvallása indított el azon az úton, hogy hogyan növeljük felelősségérzetünket embertársaink és környezetünk iránt. Ekkor szerettem bele a köfébe és elhatároztam, hogy adoptálom szűkebb hazámban. Akkor a térségben egyedülálló volt ez Időrendi felsorolás: előzmények szakdolgozati témakör: - helyi nyilvánosság alakulása - civil szervezeteket és a lakosságot mennyiben vonják be a döntéshozatalba Mire elkészült a civil szervezeti vezetővel az interjú, gazdag anyag állt össze és körvonalazódtak a helyi problémák. Egyúttal kialakult az a szűk mag, akikre számíthattunk a további munkába. Hivatalos rész: polgármester megnyerése, felvázolni a köfe lényegét Közben arra gondoltam akkor lesz nagyobb esélyem végigvinni ha jómagam is képviselő leszek így is történt 2002 őszén bejutottam és a T képviselő testület elé tártam Fontos szabály: a település vezetőinek megnyerése a cél érdekében, aki frissen megválasztottak nyitottabbak az új módszerek irányában. Minél több ember ismerje meg a módszert és további támogatók (erkölcsileg is..) keresése. Elkezdődött a módszertani felkészítése a csapatnak. 9 fő (pl könyvtáros, helyi újságíró, óvónő, máltai vezető, polgárőr, művelődésszervező stb. A lényeg, szaknyelven fogalmazva, hogy véleményformáló személyek legyenek, ez a fogalom két dolgot takar. Sok embert ismer, sokan ismerik Őt és tisztelik, valamint hallgatnak a véleményére. Földrajzi szempontból felosztottuk a falut, szomszédságokra, amely azt jelenti, hogy ott ismerik egymást az emberek és lehetőségük van egymás közti interakcióra. Jelen esetben öregfalu, újfalu, réti telep, kinizsi telep, kossuth telep A szomszédságokra való bontás feltételezi, hogy 13

14 azonos problémák jellemzik az adott településrészt pl. nincs gyógyszertár, vagy buszközlekedés, vagy közösségi ház, rossz az út, járda minősége, vagy gyárak környékének levegőszennyeződése Nincs idősek klubja, külterületi személyek ellátatlanok, sok a vendéglátóhelység. nincs szervezett segítő szolgálat, utcafelelősök.. Szakmailag háromféle módszerrel dolgoztunk: - interjú - nyilvános beszélgetések - kérdőíves módszer Kiválasztottunk egy hetes időpontot (iskolai tanév után illetve nyaralások előtt, valamint tavaszi mezőgazdasági munkák után és a nyári előtt. Falun nagyon fontos.ezekhez a külső körülményekhez alkalmazkodni szükséges Az interjú: megterveztük, hogy szomszédságonként kikkel készítünk interjút. Elővettük a térképet és az utcai névjegyzéket és jegyzeteltünk Az interjúk készítéséhez hívtunk fő un, külsőst akik egyetemisták voltak és vagy közösségfejlesztők az ország másik részén. A belsős emberek szegvári emberekből került ki, akik már bevonódtak ekkora a folyamatba. Így az interjúkat 2 személy:az az egy külsős és egy belsős végezte. Miért? merülhet fel a kérdés? A belsős, azért mert ismerik a lakosok és beengedik, a külsős pedig azért mert bizalmasabb információkat nyújtanak egy ismeretlen embernek akivel nem találkozik össze nap mint nap. Mindannyiunk számára ismeretes, hogy szociális munka módszertanában is fontos, hogy érzelmileg ne legyünk bevonódva a helyzetbe szituációba. Interjú előtt minden szegvári család, háztartás kiértesítésre került Kérdések melyeket??? 1. Mióta él Szegváron? 2. Mit szeret Szegváron? Miért szeret itt élni? 3. Mi az, amin változtatna? 4. Ezekhez a változásokhoz mivel tudna hozzájárulni? szervezés, önkéntes munka, kapcsolat stb 5. Szeretne e részt venni ebben a fejlesztési folyamatban? (Szeretettel várjuk időpontban este 6 órakor a művelődési házban) Természetesen az interjú időpontok egyeztetésre kerültek a lakosokkal, akik megtiszteltetésnek vették, kitüntetve érezték magukat hogy Őket megkérdezik, kikérik a véleményüket a települést érintő ügyekben. Minden szomszédság területén jelöltünk egy közösségi helyet (iskola, művelődési ház stb. ahol a nap végén a kérdezők összesíthették és megoszthatták egymással tapasztalataikat. Amikor az öt nap eltelt már körvonalazódtak, azok témák melyek problémát jelentenek az embereknek. A témák feldolgozása után, visszacsatolásra került nyilvánosság által a lakosság számára. Ezután került sor az első nyilvános beszélgetésre melyen kb. 120 an vettek részt. Témánként heti rendszerességgel folytattunk (16 alaklom) a megbeszéléseket várva a lakosság építő ötleteit, kezdeményezéseit, melyeket a kérdőívbe beépítettünk. Hoztam néhány kérdőívet így mindenki láthatja mely kérdések és témák váltak dominánssá. 14

15 Itt felhívom a figyelmet egy újabb érdekességre, szakmabeliek tudjuk, hogy a családterápia lényegét tekintve akkor tud sikeresen változást elérni a teraputa ha kibillentik a családot a megszokott egyensúlyából játszmáiból. Így történik ez a közösségfejlesztés kapcsán is. Kérdőívezés 14 éven túl mindenki számára kiküldésre került ebből 660 db érkezett vissza. Két hét állt rendelkezésre a kitöltésre. Visszajuttatni üres dobozok kerültek kihelyezésre nyilvános helyekre pl. piactér, bolt, könyvtár HIÁNY!!! Sok oldal bonyolult megfogalmazás a hétköznapi embereknek, visszajuttatási arány, aktivitás, motiválás Kérdőív feldolgozás A folyamat során sokan jelezték, hogy szeretnének részt venni az adatbázis elkészítésében. Főleg informatikában jártas fiatalok illetve a pedagógusok egy része vállalt erre önkéntes feladatot. A helyi iskola számítógépes terme állt rendelkezésre, így is több hétig eltartott a kiértékelés tekintettel a nagy mennyiségű adathalmazra. Itt felgyorsultak az események és munkacsoportok alakultak témánként, majd elkészült a települési cselekvési terv, melyet visszaigazolásképpen minden háztartásba eljuttattunk. Ekkora már számos cselekvés elindult: egészségház bejáratát akadálymentesítették a mozgáskorlátozottak számára megalakult a helyi színjátszó egyesület, akik népi komédiákat adták elő elsősorban az üresen álló volt vármegyeháza épületében közösségi programokat szerveztünk 2004 óta minden évben Szent Iván éji közösségi napot tartunk a civil szervezetek közreműködésével helyi rádió létrehozására alakult munkacsoport, az akkori testület nem támogatta így lett először helyi televízió majd térségivé és régióssá nőve ki magát 2005 óta működik akkor egy kameravétel ezer ft volt jelenleg 6 alkalmazott dolgozik és az egyesület költségvetése fiatalok a fiatalokért, avagy a szermentes és kulturált szórakozás lehetőségei Szomszédoló címmel bejártuk a térség településit 2 napig tartott (kiderült itt élünk egymás mellet évtizedek óta és nem ismerjük egymást) erősségeit, értékeit, szokásait falunapokon vetélkedők főzőversenyek szomszédságonként több civil szervezet alakult (szegvár környéke falusi és tanyai vendéglátók egyesülete) Kurca - völgye környezetvédelmi egyesület Társadalmi tőke kutatás: azt jelenti, hogy hány ember segítségére számíthatsz és mennyi közösséghez tartozol Szociális szolgáltatás beindítására példa családi napközi tervezése, védőnők 6 hónap 3 év között 46 fő, ebből 17 kéri 14 azonnal másnap hozná.. tárgyi személyi jogi feltételei, Örömök és gyengeségek 15

16 Pepita Macska avagy a szermentes szórakozás lehetőségei, szociális munka speciális célcsoporttal (előadó:nagy Attila- családgondozó és terapeuta-szentes) Szentesi Családsegítő Központ PEPITA MACSKA KLUB alacsonyküszöbű szolgáltatás A Szentesi Családsegítő Központ 2004-ben helyi fiatalok szükségleteire reagálva önkormányzati és civil támogatással hozta létre a Pepita Macska Ifjúsági Klubot. A városban korábban nem létezett olyan hétvégén is látogatható szórakozóhely, ahol a fiatalok alkohol menetesen, biztonságos környezetben szórakozhattak volna, illetve nem voltak olyan közösségi terek ahol a hátrányos helyzetű fiatalok önálló kezdeményezéseikhez, támogatást és teret kaphattak volna. A klub megnyitása hétvégi napokon is nem lehetőséget teremtett a fiatalok számára a személyes segítő szolgáltatások elérésére. A Pepita Macska Klub a KEF és a Családsegítő Központ támogatásával a folyamatos működése során a feltárt ellátási hiányokra és a célcsoport által megfogalmazott szükségletekre reagálva elsősorban az ott dolgozó szociális segítők kezdeményezéseire, pályázati források felhasználásával folyamatosan fejlődött. Jelenleg egy volt szolgálati lakás átalakításával mintegy 60 m2-en nyújtja szolgáltatásait ahol egy ügyeleti iroda, melegítő konyha mellett vizesblokk férfi női wc-vel és két klubhelyiség található. A klub internetes hozzáféréssel, számítógéppel és telefonvonallal, filmklub működtetéséhez szükséges technikai feltételekkel, sportszerekkel rendelkezik. A klubhelyiségekben pingpongasztal, csocsó és egyéb társasjátékok várjuk az érdeklődőket. A nyitvatartási időben szociális végzettségű a gyermekvédelemben gyakorlattal rendelkező segítő szakemberek állnak a fiatalok rendelkezésére, személyes beszélgetések mellett tanácsadást, motiválást és egyéb egészségügyi és szociális szolgáltatások közvetítését végezik. A Pepita Klub ezen kívül egyéb nem a klubhelyiséghez kötődő célzott programokat szervez a fiataloknak ilyen rendszeres programok az Éjszakai foci és floorball bajnokságok, 23 órás kerékpározás, nyári táborok szervezése. Nyitvatartási időn kívül a Pepita Klub biztosítja az AA klubjának tárgyi és humán feltételeit, valamint kotrássegítők képzésének is helyszínéül szolgál. Nehezen kezelhető iskolai hiányzások miatt is veszélyeztetett fiatalok számára csoportfoglalkozásokat szervez. Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, valamint élménypedagógiai módszerekkel dolgozó tematikus csoportokat szervez illetve ad helyet kívülről érkező igények alapján. Célközönségünk elsősorban a magas kockázati csoportokba tartozó állami gondoskodásban nevelkedő vagy gyermekjóléti családgondozásban részesülő gyermekek és fiatalok, de szolgáltatásaink nyitva állnak a város minden fiatalja számára. A klub ismertségét és látogatottságát havi rendszerességgel visszatérő kiemelt progjamjaink által igyekszünk növelni. Ezen programok szervezésébe a klubot rendszeresen látogató fiatalokat és kortárssegítőket is bevonjuk. A Pepita Macska Klub eddig is alacsonyküszöbű szolgáltatásként működött, hiszen a szolgáltatás, ellátás igénybevételének eddig sem volt feltétele, ebből adódóan a szolgáltatásaink könnyen mobilizálhatók és széles körben elérhetővé váltak a városban a fiatalok számára. 16

17 Így lehettek a program célcsoportjai többek között magas kockázatú, nehezen elérhető csoportok, deviáns fiatalok, szubkultúrák (szerhasználó fiatalok, állami neveltek, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok). A Klub szolgatatásai 1. Információs, valamint felvilágosító szolgáltatások Az alapvető információkhoz való hozzáférést minden érdeklődő számára biztosítja, személyes tanácsadás vagy telefonos tanácsadás keretében. Az információnyújtás elsődleges módszere a kliensirányítás, az igénybe vehető szolgáltatások ajánlása. A krízisben lévők esetében a segítségnyújtás azonnali megkezdése. Alapelv, hogy az általános emberi, lelki segítségnyújtást gyakorlati segítség egészítse ki. 2. Megkereső munka A megkereső munka célja az ellátási területen élő, vagy ott életvitelszerűen tartózkodó, vagy az ellátási területen meghatározott céllal megjelenő, rejtőzködő kliensekkel valók kapcsolatfelvétel. 3. Megpihenő klub minimális elvárások mellett biztosítjuk: melegedés, pihenés, testi/lelki krízis-menedzselés információnyújtás szociális segítés 4. speciális információs központ Az alacsonyküszöbű intézményi ellátórendszer meghatározó szereplőjévé, alakítójává kell, hogy váljon a helyi addiktológiai ellátó- és képzőrendszernek, amelynek egyik eszköze, illetve módszere az ellátási és kapcsolati térkép: 5. Szociális munka, egyéni esetkezelés, szociális ügyintézés A szociális munkások alapvető feladata, hogy bizalmi légkört és személyes kontaktust alakítsanak ki a segítségre szorulókkal, információkat adjanak a Klub és más kezelőhelyek szolgáltatásairól. A szociális munka része a telefonon jelentkező kliensek fogadása, a megfelelő szakemberhez való irányítása, illetve a telefonos segítségkérések kezelése is. A szociális munka része az állapotfelmérés, a hozzánk fordulók igényeinek, szükségleteinek, motivációinak, tüneteinek felismerése, az "itt és most" helyzet áttekintése, az alkohol - és droghasználók függőségi szintjének felmérése különböző dimenziók mentén. Az állapotfelmérés során az eredetileg amerikai interjú (Addikció Súlyossági Index: Addiction Severity Index, ASI) európai 17

18 verzióját használjuk. E feladatot a szociális munkás alapvégzettségű addiktológiai konzultáns munkatársunk látja el 6. Egyéni és családi konzultáció A konzultáció során a célok meghatározása az érintett személy és a konzultáns által közösen történik. A célmeghatározásban - az ártalomcsökkentés elve alapján - nem elsőrendű kérdés az absztinencia elérése. A konzultáció lehet egyszeri alkalom, többszöri találkozás vagy folyamatos kapcsolattartás. A konzultációban nemcsak droghasználók, hanem családtagok, rokonok és barátok is részt vehetnek. A konzultáns pszichológus végzettségű szakember, aki szükség esetén egyéni és csoportos terápiát is tart, illetve lehetőség nyílik a közvetítés útján a Családsegítő Központban családterápián való részvételre is. 7. Jogi tanácsadás: A Családsegítő Központ ügyvéd munkatársa heti egy alkalommal tart félfogadást a Családsegítő Központ épületében. A kábítószer fogyasztók, hozzátartozóik és a problémával foglakozó, e területen dolgozó terápiás szakemberek részére a tervezett program szerint havi négy órában nyújt jogi tanácsadást. Ennek során büntetőeljárások, rendőri intézkedések kapcsán ad tanácsokat. 8. Prevenció és egészségtudatos nevelés Prevenciós egészségfejlesztő munkánkban az oktatási - nevelési intézmények tanulóinak, tanárainak és a szülőknek szervezünk foglalkozásokat, amelyek az egyszeri ismeretközlő óráktól a foglalkozássorozatokból álló dramatikus feldolgozású programokon át a tréningekig terjednek. Továbbá élménypedagógiás táborokat rendezünk. Kotrássegítőket választunk ki és képzünk. Általános és középiskolák számára drogmegelőzési programok szervezése és közös megvalósítása. Tantárgyi korrepetálások szervezése, internetes hozzáférés biztosítása. 9. Önsegítő Csoportok Jelenleg a Pepita Macska Klubban működik az Anonim Alkoholisták klubja, mely szorosan együttműködik az addiktológiai gondozóval és a Szegvári Ametis csoporttal. A klub január 1-től december 31.-ig a Családsegítő Központ különálló épületébe költözött. Az épület alapterületében és helységeinek beosztásában közel azonos feltételekkel bír mint a a klub korábbi székhelye. A költözés indoka a DAOP-4.1.3/b számú pályázat támogatásával az épület bővítése és átalakítása, mert ifjúsági közösségi térként funkcionál majd januártól, ami a Pepita Macska Klubnak is helyet biztosít, lehetőséget adva szolgáltatásainak bővítésére is. 18

19 A hozzátartozók bevonási lehetőségei az addiktológiai ellátásba Mindenki, aki együtt él egy függővel, együtt is szenved vele (Ralf Schneider) A családnak rendszerint szerepe lehet a szenvedélybetegségek kialakulásában, fenntartásában és magában a felépülésében is. A diszfunkcionálisan működő családban a tagok nem tudnak problémáikkal és érzéseikkel azonosulni. Nem beszélnek a problémákról, nem is bíznak egymásban, a régi fel nem dolgozott sérelmek gyakran előtérbe kerülnek, gyakoriak a destruktív vádaskodások és a veszekedések. Az egészséges családmodellben ellenben következetes értékrendet képviselnek a tagok, az érzéseket és indulatokat kimutatják és mernek beszélni is róluk. A tagok támogatják egymást érzelmileg. Nyílt, egyértelmű kommunikáció zajlik a felek közt. Vajon tanulható-e a helyes folyamat és milyen szintű családi beavatkozás szükséges a hatékony segítségnyújtáshoz? A diszfunkcionálisan működő család önmagában azonban kevés a szenvedélybetegség kialakulásában, még több más tényező is jelenléte is szükséges. Ilyen tényező lehet a szülők érzelmi életének zavara, családi traumák, egyszülős családok, szülők nevelési stílusa, szülők betegsége, genetikai hajlam, családon belüli fizikai vagy szexuális erőszak, elvárás és jutalmazás mértéke. A család funkcionálása és az egyéb negatív tényezők megléte nagyban növelheti a szenvedélybetegség kialakulását. A közeli családtagok és hozzátartozók bevonása a szenvedélybeteg ellátás fontos részét kéne képeznie. Persze itt olyan családtagokról beszélünk, akiket a kliens is be szeretne vonni és a másik fél is mutat kellő érdeklődést a cél érdekében. Ez lehet a kiinduló feltétele egy hatékony együttműködésnek. A sikerorientált szenvedélybeteg ellátáshoz szükséges a hozzátartozók bevonása valamilyen szinten különféle módszerek segítségével. De mik lehetnek ezek a módszerek? Az esetek döntő többségében, legfőképp ha fiatalok függőségéről van szó, akkor először a családtagok fognak segítséget kérni. Ritka, hogy maga a szenvedélybeteg jelentkezik elsőnek egy szolgáltatónál. Ebben az esetben, ha a szenvedélybeteg is kellően motivált, akkor az első családi interjú (teljes családot érintő) lefolytatása szükséges. Majd mindkét fél meghallgatása következik egyéni interjúk keretében. Tehát az alkalmazható módszerek: életútinterjúk, egyéni mélyinterjúk, egyéni esetkezelés, krízisintervenció. Az esetleges genogram, ecomap felvázolása segítséget jelenthet abban, hogy megvizsgáljuk a család generációit, viszonyulásukat, a szociális hálót és hogy van-e hasznosítható erőforrás a családban. A hozzátartozói konzultáció abban nyújthat segítséget, hogy a szenvedélybeteggel kapcsolatos teendőket megbeszélje a segítő és a család. Hangsúlyozva, hogy itt nem a szenvedélybetegséggel élő kikerülése a cél, hanem a jó tanácsokkal való ellátás és segítségnyújtás. A családterápia, mint kezelési módszer, elsődlegesen az interakciós szintet vizsgálja. Családterápiának nevezzük azokat a kezelési eljárásokat, amelyek elsődleges célja a család egészének kedvező irányú befolyásolása. Egyre elterjedtebb módszer a mediáció, ami ugyancsak egy alternatíva lehet a szenvedélybeteg ellátásban. A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer, ahol a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő. Ilyen konfliktus lehet a káros szerek használata is, természetesen a mediáció folyamatában a résztvevőknek szermentes állapotban kell megjelenniük, ellenkező esetben nem alkalmasak a mediációs ülésre. 19

20 Szenvedélybetegek hozzátartozói közvetlen környezetükbe nehezen beszélnek problémáikról, sokszor teljesen magukra maradnak, elfojtják érzelmeiket, a haragot és a bűntudatot. Számukra nyújthat segítséget egy önsegítő csoport, mely konkrétan a hozzátartozókat célozza meg és lehetőséget adhat érzéseik zavartalan megfogalmazására, azonosítására, illetve asszertív kezelésére. Egy elfogadó, hasonló problémákkal küzdő környezetben való kezelés nemcsak a szenvedélybetegeknek, hanem egy hozzátartozói csoportnak is hasznos és tanulságos lehet. Bármilyen önsegítő csoportról is legyen szó, egy szakembernek is érdemes figyelemmel kísérni a csoport működését és szükség esetén be kell avatkoznia, annak működésébe. A segítőnek a kliens és annak hozzátartozóit közös együttműködésre kell sarkallni. Segíteni kell, hogy az eljárás menete világos és követhető legyen számukra. Hogy ne riasztó legyen számukra, hanem egy lehetőség a változásra. Fontos, hogy a szenvedélybetegség miatt már amúgy is meglévő közös érdekeltséget felhasználva együttes változásra sarkalljuk az igénybevevőket. Bohus-Magyar Réka Mentálhigiénés Egyesület 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. Garantált bérminimum* Korm. rend. 2. Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra (2) bek. A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. (2) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb összegét a Ktv., Ktjv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. (2) bek.). Köztisztviselők illetményalapja CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. (1) évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. (1) bek. Kormánytisztviselők illetményalapja CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. (2) LVIII. tv. (Ktjv.) 18. (1) bek. Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 60. (1) bek. c) pontja évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény 1. fizetési fokozat CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 61. (1) (2) bek ,-Ft ,-Ft ,- Ft ,-Ft 20

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. 78.000 17.950

Részletesebben

Napi bér Ft/nap Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. 78.000 17.950 3.590 449 Garantált bérminimum* Korm. rend. 2. (2) bek. 94.000 21.650 4.

Napi bér Ft/nap Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. 78.000 17.950 3.590 449 Garantált bérminimum* Korm. rend. 2. (2) bek. 94.000 21.650 4. Oldal:1 2011 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2. 2010. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

Részletesebben

2011. szeptember 1-jétől 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

2011. szeptember 1-jétől 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2011. szeptember 1-jétől 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend.

Részletesebben

Bérek, illetmények, ellátások összefoglaló táblázata október

Bérek, illetmények, ellátások összefoglaló táblázata október Bérek, illetmények, ellátások összefoglaló táblázata 2012. október 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára FONTOS! 21 KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 2011 JANUÁR 1 A Prémium Megoldás Kft. munkatársai nevében

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti bér Napi bér Órabér 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Ft/hó Ft/hét Ft/nap Ft/ór Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500 16.900

Részletesebben

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Mi mennyi 2012-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) bek. 93.000

Részletesebben

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti bér Ft/hó Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált

Részletesebben

Órabér Ft/óra. Napi bér Ft/nap

Órabér Ft/óra. Napi bér Ft/nap 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti Ft/hó bér Ft/hét Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) Garantált bérminimum* 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (2) Közfoglalkoztatási

Részletesebben

76.260,-Ft 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. (7) bek. Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a

76.260,-Ft 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. (7) bek. Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti bér Ft/hó Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) 93.000 21.400 4.280 535 Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) bek. 98.000 22.560 4.510 564 Garantált

Részletesebben

Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564

Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564 bek. Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Heti bér Ft/hét. Havi bér Ft/hó. Napi bér Ft/nap

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Heti bér Ft/hét. Havi bér Ft/hó. Napi bér Ft/nap 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) bek. 98.000 22.560 4.510 564 Garantált

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

www.adohirek.hu Mi mennyi 2011-ben? Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó

www.adohirek.hu Mi mennyi 2011-ben? Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Mi mennyi 2011-ben? Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend. 2. (1)

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2008. 01. 01.-t l 2008. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér

Részletesebben

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj 2009.julius.01-től 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend.

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. 101.500 23.360 4.670 584 Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti Ft/hét bér Napi bér Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. 101.500 23.360 4.670 584 Garantált bérminimum* 483/2013.

Részletesebben

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált Mi mennyi 2014-ben Munkabérek, illetmények - nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások - álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás - munkaadók által fizetendő közterhek - munkavállalók által fizetendő közterhek

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

MUNKABÉREK, NYUGDÍJAK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KÖZTERHEK - 2010

MUNKABÉREK, NYUGDÍJAK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KÖZTERHEK - 2010 Munkabérek nyugdíjak szociális ellátások - közterhek 2010 ÖNADÓZÓ az adózók lapja www.onadozo.hu TARTALOMJEGYZÉK 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2. A 2009. december 31-ét

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2008. 01. 01.-tıl 2008. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér

Részletesebben

Köztisztviselık illetményalapja2009. CXXX. tv.(költségvetési tv.) évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. (1) bek.

Köztisztviselık illetményalapja2009. CXXX. tv.(költségvetési tv.) évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. (1) bek. Mi mennyi 2010-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

Napi bér Ft/nap Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500 16.900 3.380 423

Napi bér Ft/nap Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500 16.900 3.380 423 1. oldal, összesen: 5 Mi mennyi 2010-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér /hó Heti bér /hét Napi bér /nap Minimális bér Korm. rend.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 352/2007.(XII. 23.) Korm. rend. 7. Rokkantsági nyugdíj 352/2007.(XI. 23.) Korm. rend. 8.

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 352/2007.(XII. 23.) Korm. rend. 7. Rokkantsági nyugdíj 352/2007.(XI. 23.) Korm. rend. 8. 1 of 5 2008.01.16. 10:28 Mi mennyi 2008-ban? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2008. 01. 01.-tıl 2008. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. 105.000 24.160 4.830 604 Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. 105.000 24.160 4.830 604 Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum* 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (2) bek. Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.)

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. JANUÁR Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról A munka világának korszerűbbé, egyszerűbbé tétele érdekében

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

2. A december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerűellátások minimuma

2. A december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerűellátások minimuma Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. 101.500 23.360 4.670 584 Garantált bérminimum* 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (2) 118.000

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. tıl

Részletesebben

Mi mennyi 2015-ben! Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2015-ben! Havi bér Ft/hó Mi mennyi 2015-ben! 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. 105.000

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 430/2016. (XII. 15.) Korm.r. 2. (1) bek. 127.500 29.310 5.870 733 a)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Támogatási táblázat 2008

Támogatási táblázat 2008 Támogatási táblázat 2008 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2008. 01. 01.-tıl 2008. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.930,t/hó- F(231,- Ft/nap)

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.930,t/hó- F(231,- Ft/nap) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantáltérminimum)b Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum*347/2014.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben