Nyirő Nóra Ecsédi Anett Bellér Anna: Reklámetika, önszabályozás és fogyasztók január 31. A reklámozás és szabályozás viszonya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyirő Nóra Ecsédi Anett Bellér Anna: Reklámetika, önszabályozás és fogyasztók 2011. január 31. A reklámozás és szabályozás viszonya"

Átírás

1 Nyirő Nóra Ecsédi Anett Bellér Anna: Reklámetika, önszabályozás és fogyasztók január 31. A reklámozás és szabályozás viszonya A marketingkommunikációs üzenet küldője és az üzenet befogadója között megvalósuló kapcsolatot mindenképpen információs aszimmetria jellemzi. Az üzenet küldője (hirdető) lényegesen több információval bír az üzenet tartalmáról és tárgyáról, mint a befogadói (fogyasztói) oldal. Az 1. ábra szemlélteti a reklámozó, hirdető és a befogadó közötti lehetséges érdekkonfliktus mértékét, és a beavatkozás, szabályozás lehetőségeit, szintjeit. 1. ábra Érdekkonfliktusok a reklámozó és a befogadó között Nem igényel elemzést Etikai megfontolások tárgya Jogi megfontolások tárgya Jogi szabályozást igényel Nincs érdekkonfliktus, a reklámozó és a fogyasztó érdekében tájékoztat Jelentős érdekkonfliktus, a reklámozó félrevezeti a fogyasztót Forrás: Bauer és Berács (2006), 480. o. A jog és az etika is szabályoz, azonban különbséget kell tenni a szabályozott területeik tekintetében, illetve a be nem tartás következményeivel kapcsolatban (lásd 2. ábra). A jog ellen való sértés szankciókat, büntetéseket von maga után, a hatályos jogi szabályok betartását az állam a rendelkezésére álló eszközeivel kikényszeríti.

2 2. ábra. A jog és az erkölcs viszonya a szabályozásban A jog és az erkölcs által is szabályozott területek Például: gyógyszerek, alkoholos termékek esetében JOG ERKÖLCS Csak a jog által szabályozott: Kötelező előírások Tiltások Szükség esetén: szankciók Pl.: a büntetések mértéke, általános tilalmak Forrás: Kajdainé és Kardos,1998, 125. o alapján Csak az erkölcs által szabályozott: Előírások Tiltások Megengedések Nincs szankció, csak negatív közvélemény Pl.: erotikus reklámok Az állam azonban csak azokat a társadalmi területeket szabályozza a jog eszközeivel, amelyeket a legszükségesebbnek tart, így maradnak területek, ahol az etikus működés csak az erkölcsi szabályok követésével lehetséges. Az etika és önszabályozás gazdasági szempontból Az etika a görög ethosz szóból származik, melynek jelentése erkölcs, szokás, érzület, jellem. (Kajdainé és Kardos, 1998, 122.o.) Az etika a morális alapelvek és értékek gyűjteménye arról, hogy mi a jó és rossz, igaz vagy hamis, helyes vagy nem helyes, tisztességes vagy tisztességtelen. Vagyis az etikát szem előtt tartva jobb döntést hozhatnak az emberek és szervezetek (Paliwal, 2006). A társadalom által elfogadott, közös értékeket képviselő normarendszert, tekintjük általánosságban erkölcsösnek. (Kajdiné és Kardos, 1998) 1

3 A szocio-ökonómia szerint az emberi motivációnak két irreducibilis forrása van: a hasznosság és a morál, így az etikus cselekvést két tényező határozza meg (Zsolnai, 2004): a cselekvő morális karaktere, az etikus cselekvés relatív költsége. A modern gazdaság működése rengeteg etikai problémával szembesít minket. Etikusan cselekedni a gazdasági életben azért fontos, mert így csökkenthető a gazdaság működésének társadalmi költsége. Hiszen, aki etikusan viselkedik, az figyelembe veszi az érintettek érdekeit, elvárásait is. Az etikai nézetek egyik elfogadott csoportosítása négy megközelítést különböztet meg (Angyal, 1994): Végeredmény (end result): vagyis a végeredményből kiinduló etika azt állítja, hogy az akció létjogosultságát a következményei adják. A cél szentesíti az eszközt. Szabályozási etika (rule ethics): a törvények, normák, szabályok határozzák meg egy akció erkölcsi jogosultságát. Például törvényt sért embert ölni, így etikátlannak is minősül. Társadalmi érintkezés etikája (social contact ethics): a társadalmi elfogadottság mérlegére helyezik az akciót értékeléskor, vagyis a közösség szabja meg az akció jogosultságát. Személyes etika (personalistic ethics): az akció helyességét az egyén lelkiismerete szabja meg. Más megközelítésben az etikáról négy szinten beszélhetünk, amelyek a gazdaság szintjeinek megfelelően alakulnak (Zsolnai, 2004). Individuális etika: az egyének gazdasági tevékenységeivel kapcsolatos. Szervezeti etika: a gazdasági szervezetek tevékenységeivel kapcsolatos. Makroetika: a gazdasággal, mint összefüggő tevékenységrendszerrel kapcsolatos. Globális etika: a multinacionális gazdasági szervezetek és az országok közötti nemzetközi gazdasági kapcsolatok tevékenységeivel kapcsolatos. A vállalati funkciók közül a marketing az a terület, amelyet a legtöbbször vádolnak etikátlansággal. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a marketing részterületeként a 2

4 marketingkommunikáció, a reklámozás feladata, hogy kommunikáljon a vevőkkel, így a marketing van a legközelebb a nyilvánossághoz, ezáltal tekintélyes társadalmi elemzésnek és kutatásnak van kitéve (Smith, 1993). A marketingben etikusnak lenni azt jelenti, hogy alkalmazzuk a becsületességet, a korrektséget, az erkölcsi jót a marketingdöntéseinkben és a szervezet életében. A vállalatok egyes esetben másként tekintenek marketingre, ekkor általában csak az eladó funkcióját erőltetik mindenáron. Ilyenkor előfordulhat, hogy bár a vállalat a jog keretein belül marad, de mégis etikátlanul cselekszik, vagyis eltolódik a caveat emptor pólusa felé, amely a következő ábrán látható. 3. ábra Az etikai kontinuum Forrás: Smith (1993) Smith (1993) egy marketingdöntés-értékelési keretet kívánt létrehozni. Meglátása szerint a jog keretein belül mozogva az első lépcső a caveat emptor szemlélet, vagyis a vevő vigyázz elve. A vállalat a saját érdekeit helyezi előtérbe a vevőével szemben. Ebben az esetben van a legnagyobb esélye az etikátlan viselkedésnek. A másik véglet a caveat venditor pozíciója, ahol a gyártó vigyázz elv érvényesül, a gyártó a vevő érdekeit próbálja maximálisan előtérbe helyezni. A kettő között található a bevett iparági gyakorlat, a legtöbb vállalat itt helyezkedik el. Az önszabályozás kérdését ugyanakkor nem hagyja kritika nélkül a szakirodalom. Bár sokszor úgy tekintenek az önszabályozásra, mint a kormányzati szabályozás tökéletes és költséghatékony kiegészítése (Boddewyn, 1985), a kép ennél árnyaltabb. Kérdés, hogy az 3

5 önszabályozó szervezetek elegendő erőforrással rendelkeznek-e az adott szektor ellenőrzéséhez. Megjelenhet a potyautas magatartás: míg egyes szereplők komoly energiákat fektetnek az önszabályozás fejlesztésébe és betartásába, addig más szereplők ignorálják a felállított standardokat. Az önszabályozás előnye ugyanakkor, hogy sokszor több tapasztalattal és információval rendelkező személyek és szervezetek működnek benne, mint a kormányzati vagy szabályozási szerveknél. Az önszabályozás jelentősége kapcsolódik az egyre erősödő társadalmi felelősség vállalás és a szólásszabadság és globalizáció trendjéhez (Price és Verhulst, 1999). Reklámetika, reklám önszabályozás Az önszabályozás tekintetében az egyik leghatásosabb önszabályozási rendszer a reklámozás területén azonosítható, mivel céljából adódóan a marketing tevékenységen belül is a leginkább látható és azonosítható (cég, márkanév stb.) terület (Boddewyn, 1989). A korábbi elméleti besorolás alapján a reklámetika és önszabályozás a társadalmi érintkezés etikájának, illetve a szervezeti és makrogazdasági etika kategóriákba sorolható. Boddewyn (1985) a reklámszabályozást tekintve három tiszta formát különböztet meg: laissezfaire esetet, vagyis mikor semmilyen szabályozás nincs, a piac szereplői egyénileg (cégek, szervezetek, hirdetők) az önérdekük alapján követnek vagy nem követnek etikai normákat. A második az a két szélső pont közötti önszabályozás, valamint a harmadik a törvényi szabályozás mely, kormányzati joggyakorlást jelent. Boddewyn (1985) amellett érvel, hogy a reklám törvényi szabályozása és a reklám önszabályozás kiegészítő szerepet töltenek be és együtt fejlődnek. A reklám önszabályozásnak is több formáját különböztethetjük meg: tiszta önszabályozás (pure self-regulation), mikor egy iparág saját maga számár dolgoz ki normákat; választott önszabályozás (co-opted self-regulation), mikor az iparág más nem az iparágban tevékenykedő érintetteket is bevon a norma kidolgozásba; tárgyalásos önszabályozás (negotiated self-regulation), mikor az iparág önkéntesen megtárgyalja normafejlesztést más külső szervekkel, szervezetekkel (például fogyasztóvédelmi szervezettel); megbízott önszabályozás (mandated self-regulation), mikor az iparágat a kormányzat kéri fel, vagy kötelezi az iparági önszabályozás kialakítására (Boddewyn, 1985). 4

6 A legtöbb ország - köztük Magyarország is - a törvényi szabályozási és önszabályozási rendszert kombinálja. Már az évi LVIII. törvény, amely az első magyar reklámtörvény volt annak idején, a preambulumában kitér arra, hogy a szakmában létezik önszabályozás, és hogy ezt támogatja. A legújabb hazai Reklámetikai Kódexet szeptember 16-án írta alá az Magyar Reklámszövetség, az Önszabályozó Reklámtestület és még huszonhat szakmai szervezet. Új kommunikációs csatornák is a szabályozás hatálya alá kerültek, így a digitális médiumokra és a vírusmarketingre is kiterjesztették. A dokumentumba bekerültek a nemzetközi önszabályozó szervezet ajánlásai is, így egy naprakészebb szabálygyűjtemény alapján dolgozhat a kommunikációs szakma. Az Európai Önszabályozó Reklámszervezet A brüsszeli székhelyű non-profit European Advertising Standards Alliance (továbbiakban EASA) 1992-ben jött létre, és jelenleg mind az országos önszabályozó reklámszervezeteket, mind a reklámipart képviselő európai szervezeteket egyesíti. Az EASA célja és feladata, hogy Európa-szerte biztosítsa a hirdetések erkölcsi, etikai felelősségét, magas szintű etikai normáit, mindeközben odafigyel az országonkénti kereskedelmi és jogi eltérésekre, kulturális különbségekre (ÖRT, 2010/c). Az EASA jelenleg 28 országos önszabályozó reklámszervezeti taggal (Self-Regulation Organization, SRO) rendelkezik melyek közül 24 európai, 4 pedig Európán kívüli ország (Egyesült Államok, Új-Zéland, Dél-Afrika, Kanada) (EASA, 2010). A nemzetközi panasztételek rendszerét is biztosítja az EASA. Alapvetően két esetet sorolunk ebbe a kategóriába: egyik eset, mikor a fogyasztó saját országában találkozott a hirdetéssel, de a hirdetést levetítő vagy jóváhagyó média, hirdető székhelye egy másik országban található, a másik eset mikor egy adott nemzetiségű fogyasztó másik országban találkozik etikailag megkérdőjelezhető hirdetéssel. Ilyenkor a fogyasztó saját nemzeti önszabályozó szervezetének és közvetlenül az EASA-nak is küldhet panaszt, és mindkét szerv továbbítja majd az illetékes szervezetnek, aki köteles ezzel foglalkozni (EASA, 2010). Az önszabályozó szervezetek fő tevékenységeit alapvetően négy szegmensre bonthatjuk: először is segít az önszabályozás elveinek meghatározásában, előzetes normakontrollt nyújt a hozzá fordulóknak, panaszeljárást is lehet kezdeményezni már megjelent hirdetésekkel kapcsolatban, valamint állandóan figyeli a reklámokat, monitoring szolgáltatást nyújt. Az önszabályozás elveinek kiépítése mellett közvetíti, kommunikálja ezeket és a társadalmi etikai elvárásokat a szakma felé, ügyel rá, hogy betartsák, illetve a nemzetközi önszabályozó 5

7 szervezetekkel is fenntartja a kapcsolatot. Az Önszabályozó Reklám Testület Hazánkban a reklámok tartalmára, arra, hogy azok ne sértsék a társadalmi normákat, több szakmai intézmény is felügyel, többek közt a Magyar Reklámszövetség Reklámetikai Bizottsága és az Önszabályozó Reklámtestület. Ezen intézmények mellett a fogyasztóknak lehetőségük van panaszt tenni a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél, a Gazdasági Versenyhivatalnál, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál is. A legfontosabb követendő szabályokat a Reklámetikai Kódex rögzíti, de emellett az önszabályozást szolgálják még hazánkban a következő etikai kódexek is: a sajtó legfontosabb szervezetei által elfogadott Közös Etikai Alapelvek, a Magyar Public Relations Szövetség Etikai Kódexe, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexe, a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének Etikai Normái, és Közterületi reklámberendezések elhelyezésére vonatkozó etikai kódex (Gálik ésvogl, 2008). A hazai reklámszakma etikus szabályozásának vezető szervezete az immár több mint tíz éve működő Önszabályozó Reklám Testület. Kiváló munkássága miatt 2000-ben teljes jogú tagjává vált az Európai Önszabályozó Szervezetek Egyesületének (EASA), azóta a nemzetközi gyakorlat tapasztalatai is egyre inkább részévé válnak a magyar reklámszakma etikai szabályozásának (ÖRT, 2010/a). Az ÖRT tagjai közé tartoznak a reklámozók, az ügynökségek, a média valamint egyéb reklámszakmai és gyártó szervezetek is. A testület egyik legjelentősebb funkciója az előzetes állásfoglalás, hiszen a beérkezett kérelmek 90 százaléka ilyen jellegű feladat. Persze nem minden esetben történik meg az előzetes etikai szűrő alkalmazása, ilyenkor előfordulnak fogyasztói, versenytársi panaszok, melyeket törvényi szankciók alkalmazása nélkül orvosolják. (ÖRT, 2010/b). Az ÖRT közreműködik a Reklámetikai Kódex frissítéseiben; szakmai fórumon tájékoztatja az aktualitásokról a tagokat. Kiemelendő mérföldkő, hogy az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) és a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) január 19- én együttműködési megállapodást írt, melynek célja a fogyasztók hatékonyabb védelme mind általános kérdések, mind egyedi panaszok és jogviták esetén (ÖRT, 2011). 6

8 A Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottsága A magyar reklámpiac fejlődése hívta életre 1975-ben a Magyar Reklámszövetség megalakulását, és ennek részeként 1981-ben jött létre a Reklámetikai Bizottság is. A Bizottság fő feladata a reklámetikai normarendszer kidolgozása és a Reklámetikai Kódex megalkotása, aktualizálása, és a rendelkezéseinek betartatása, végrehajtása (MRSZ, 2010). Az MRSZ arra törekszik, hogy a Kódex alapján a reklámszakma törvényi szabályozás nélkül, annál magasabb színvonalat, etikusabb normákat követve működjön. A Reklámetikai Bizottságnál bármilyen jogi, vagy magánszemély élhet panasszal, kérhet véleményt, kezdeményezhet eljárást. Általában 30%-30%-ban a fogyasztók és a különböző szervezetek, intézmények, 40%-ban pedig a versenytársak élnek ezzel a lehetőséggel (Fodor és Fojtik, 2002). A fogyasztók és a reklám önszabályozó szervezetek Egy 2010 októberében nem reprezentatív mintán felvett online kérdőíves megkérdezésből az derült ki, hogy a 201 válaszadó között 88 százalék még nem is hallott az Önszabályozó Reklámtestületről, ugyanakkor a megkérdezés során megtekintett alkohol reklámok egy részét elküldték volna az ÖRT-nek, miután megismerték a szervezet miben létét (Bellér, 2010). Bár a megkérdezésből az önkényes mintavétel miatt nem vonhatunk le általánosítható következtetéseket, mégis egy feltáró kutatásként az indikálja, hogy a magyar fogyasztók nem tudnak eleget a reklám önszabályozásról és annak legfőbb magyarországi szervezetéről, pedig az Önszabályozó Reklámtestület honlapján keresztül a fogyasztóknak vagy a piac más szereplőinek lehetősége van online panasz benyújtásra is. Láthattuk, hogy az önszabályozó testületeknek csak egyik szerepe az esetleges fogyasztói panaszok kivizsgálása, ugyanakkor érdemes áttekinteni, hogy milyen képet mutat ebből a szempontból az európai önszabályozási színtér, milyen aktivitás látszik fogyasztói oldalról. Az EASA legutóbbi nyilvánosan elérhető, 2008 évi beszámolója (EASA, 2008) alapján láthatjuk, hogy európai szinten a tagszervezetek 2008-ban panaszt kaptak. Az Egyesült Királyság és Németország adta a bejelentések 75,91 százalékát, bár ők az európai reklámköltésben is vezető országok. A leggyakoribb panasz a megtévesztő reklámokkal kapcsolatban érkezett. Szektorokat tekintve a számítástechnika, telekommunikáció és kiadói tevékenységeket reklámozó, valamint étel és nem alkoholos ital megjelenésekkel kapcsolatos panaszok domináltak. Médiumokat tekintve a televíziós reklámokkal kapcsolatban érkezett a legtöbb panaszos bejelentés, ezt követte a nyomtatott sajtó, valamint a közterület. 7

9 4. ábra Reklám önszabályozó szervezetekhez beérkező panaszok száma Európában Forrás: EASA, 2008 A legtöbb panasz Nagy Britanniában érkezett 2008-ban, összesen , ugyanakkor a legnagyobb panasz szám növekedés 2007-ről 2008-ra Törökországban volt. Ugyanebben az évben Magyarországon 63 panaszt kapott az Önszabályozó Reklámtestület. A korábbi éveket tekintve 2007-ben 73 darab bejelentést, míg 2006-ban 36 darab panasz érkezett a magyar szervezethez. Európai szinten a beérkező panaszok 95,1 százaléka fogyasztói bejelentés, a reklám befogadóktól érkező reklamáció volt, vagyis jól látható, milyen aktív és kezdeményező a reklámetikai kérdések tekintetében a befogadói oldal (EASA, 2008). A határokon átívelő reklám önszabályozás keretében lehetőség van, ahogy azt korábban már említettük panasz bejelentést tenni lakóhelytől eltérő országban látott reklámok kapcsán is ben az EASA 75 határokat átlépő panasz bejelentést kapott, melyek közül 62-t még abban évben kivizsgáltak és lezártak, vagy szükség esetén a megfelelő szabályozó hatósághoz továbbítottak. A legtöbb bejelentés ez esetben az Egyesült Királyságból érkezett (25 panasz). Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az érintett kommunikációs és média csatornák vonatkozásában a panaszok 56 százaléka direkt marketing küldemények kapcsán érkezett, ezt követte a nyomtatott sajtó (31 százalék), az internet (8 százalék) és csak ezután következett a televízió (5 százalék) (EASA, 2009). 8

10 Összességében elmondhatjuk, hogy a lakosság számához viszonyított fogyasztói panasztétel száma itthon elmarad a vezető országokétól, ami két dolgot jelezhet. Egyrészt az Önszabályozó Reklámtestület által betöltött előzetes kontroll szerep és reklámvéleményezési szerep jól működő és a piaci szereplők által ismert és elfogadott mechanizmusként működik (2008-ban, 429 reklámfilm előzetes véleményt adtak ki) (EASA, 2008). Másrészt felveti a fogyasztói tájékoztatás és reklám önszabályozás ismertség növelésének kérdését, hiszen lehet, hogy a fogyasztók azért nem élnek a lehetőséggel, mert nem rendelkeznek információval róla, illetve alacsonyabb a fogyasztói tudatosság hazánkban. Angyal Ádám (1994): Az üzleti etika alapfogalmai, Vezetéstudomány, 25. évf. 10. szám Bauer András Berács József (2006) Marketing, AULA Kiadó, Budapest Bellér Anna (2010): Reklám és etika: Az alkoholreklámok szabályozása, hatásai és fogyasztói attitűdvizsgálat, Szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet Boddewyn, J. J. (1985): Adverstising self-regulation: private government and agent of public policy, Journal of Public Policy and Marketing, 1985/4, pp Boddewyn, J. J. (1989): Advertising self-regulation: true purposes and limits, Journal of Advertising 18 (2), pp EASA (2008): Statistics Report European Trends in Advertising Complaints, Copy Advice and Pre-clearance 2008 data, Letöltés dátuma: január 27. EASA (2009): Annual cross-border complaints report 2009, Letöltés dátuma: január 27. EASA honlapja (2010/a): How does EASA do it? Cross-border Complaints Letöltés dátuma: Fodor Zsuzsa - Fojtik János (2001) - Reklámetika és önszabályozás Magyarországon Marketing és Menedzsment, évf.5-6.szám Gálik Mihály - Vogl Artemon (2008): A médiaszabályozás alapvető ismeretei In: Horváth Dóra (szerk): Médiaismeret, Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet, Budapest Kajdiné Suhajda Zsuzsanna - Kardos Lea (1998): Reklámjogi és Reklámetikai kézikönyv, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Magyar Reklámszövetség honlapja (2010) - A Magyar Reklámszövetség története, 1b4153af f9b, Letöltés dátuma: Önszabályozó Reklám Testület honlapja (2009) Magyar Reklámetikai Kódex Letöltés dátuma: ~ (2010/a): Történetünk - Letöltés dátuma: ~ (2010/b): Általános Tájékoztató Letöltés dátuma: ~ (2010/c): EASA- Európai Önszabályozó reklámszervezet, Letöltés dátuma:

11 ~ (2011): Szoros együttműködés a fogyasztók érdekében a reklámok terén, Letöltés dátuma Paliwal, M. (2006): Business ethics, New Age International (P) Ltd., New Delhi Price, M. E. Verhulst, S. G. (1999): The Concept of Self Regulation and the Internet, Extract from Jens Waltermann & Marcel Machill (eds.): Protecting our children on the Internet. Towards a new culture of responsibility. Gütersloh (Germany): Bertelsmann Foundation Publishers 1999 Smith, N. C. (1993): Az etika szerepe a marketing menedzsmentben, in Boda, Zs. Radácsi, L. (1997): Vállalati etika. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézet, Budapest, o. Zsolnai László (2004): Gazdasági etika, in Fekete (szerkesztő): Kortárs etika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest ÖSSZEFOGLALÁS Az önszabályozás tekintetében az egyik leghatásosabb önszabályozási rendszer a reklámozás területén azonosítható, mivel céljából adódóan a marketing tevékenységen belül a leginkább látható és azonosítható terület. A reklámetika és a reklám önszabályozás kiemelt szerepet kap a piacgazdaságokban és kiemelten fontos a fogyasztók, mint a reklám és marketingkommunikációs üzenetek célcsoportjának, befogadójának a szempontjából. Az etika és önszabályozás elmélet körének áttekintése után bemutatjuk a reklám önszabályozás legfontosabb európai és hazai intézményeit, majd rövid összefoglalást adunk a legfrissebb európai adatokról a reklám önszabályozásért felelős szervezetekhez beérkezett fogyasztói panaszok tekintetében. 10

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

A hálózatépítésben stabilan összesen hat önkormányzat vett részt két kutatóintézet mellett:

A hálózatépítésben stabilan összesen hat önkormányzat vett részt két kutatóintézet mellett: Csizmadia Zoltán: Hálózatosodás mint lehetőség... 1. Bevezetés A szervezetek közti hálózati jellegű együttműködések egyre jobban felértékelődnek napjainkban. Lényegében a globalizáció és az információs

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Herczeg Rita. Gyermeki jogok a gyermekotthonokban

Herczeg Rita. Gyermeki jogok a gyermekotthonokban Herczeg Rita Gyermeki jogok a gyermekotthonokban Tanulmányom a gyermekotthonokban élő gyermekek jogainak érvényesülését vizsgálja a gyermekotthoni házirendeken keresztül. A házirendek vizsgálatát azért

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Ellenırzés alatt általában valamilyen cél, vagy feladat lehetı leghatékonyabb megvalósítása érdekében végzett tényfeltáró, összehasonlító,

Részletesebben

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Tanulmányok Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Dr. Fazekas Rozália, a KSH főtanácsosa E-mail: r.fazekas@citromail.hu Tokaji Károlyné, a KSH főosztályvezetője E-mail: karolyne.tokaji@ksh.hu

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

A belső kommunikáció szerepe a romániai magyar politikai szervezetek arculatának kialakításában

A belső kommunikáció szerepe a romániai magyar politikai szervezetek arculatának kialakításában Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció szak, III. év A belső kommunikáció szerepe a romániai magyar politikai szervezetek arculatának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 kódszámú projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulása, az eredménytermékek létrehozása TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A

Részletesebben

A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése

A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése Készítette az Infonia Alapítvány és a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának (ITTK) kutatócsoportja Borovitz

Részletesebben

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK BESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MAGATARTÁSA Doktori (PhD) értekezés Pénzes Györgyné Gödöllő 2004. A

Részletesebben

Második kommunikáció szigorlat, 2009/2010. I. félév - Tájékoztató (kommunikáció-szociológia szak)

Második kommunikáció szigorlat, 2009/2010. I. félév - Tájékoztató (kommunikáció-szociológia szak) Második kommunikáció szigorlat, 2009/2010. I. félév - Tájékoztató (kommunikáció-szociológia szak) Az ötéves, kétszakos kommunikáció szakos képzésben résztvevı nappali tagozatos hallgatóknak a hatályos

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE Kutatási jelentés 2016. április A KUTATÁSI JELENTÉST KÉSZÍTETTÉK: Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető, az Állami Számvevőszék Pénzügyi kultúra projektjének

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány A LEADER ÉS AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE

Részletesebben

Részletes tartalom. I. rész Alapvető reklámjogi tudnivalók

Részletes tartalom. I. rész Alapvető reklámjogi tudnivalók Részletes tartalom I. rész Alapvető reklámjogi tudnivalók 1 1. cím. A reklám 19 3 1. fejezet. Marketing és reklám 19 5 A marketing 19 19 A reklám 20 41 A márka 25 49 2. fejezet. A reklám egyes fajtái 26

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gáll Judit

SZAKDOLGOZAT. Gáll Judit SZAKDOLGOZAT Gáll Judit 2011 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK DIREKTMARKETING KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben Előadó: dr. Szabó-Tasi Katalin Az eljárás megindulása A panaszos speciális étkezési igényű gyermeke óvodai étkezésének ügyében fordult

Részletesebben

Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában

Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában Az előadás röviden áttekinti a közösségi média elemeit, jellemzőit,

Részletesebben

A támogatott döntéshozatal érvényesülése az egészségügyi jog területén

A támogatott döntéshozatal érvényesülése az egészségügyi jog területén A támogatott döntéshozatal érvényesülése az egészségügyi jog területén Szántó Krisztina ( IV. évfolyam, nappali tagozat) Jogaink, így a betegjogok gyakorlásához is elengedhetetlen a cselekvőképesség megléte.

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017

Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017 Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017 Társasági jövőkép és küldetés Mára a turizmus a magyar gazdaság húzóágazatává vált, fejlődése negyedik éve töretlen. Az ágazat nemzetgazdasági jelentőségét

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

Szervezési, irányítási és ellenőrzési modell

Szervezési, irányítási és ellenőrzési modell Szervezési, irányítási és ellenőrzési modell Jóváhagyta az Eni Hungaria Zrt. Igazgatósága 2015. november 2-án 1 / 46 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET... 5 MODELL... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Az Eni Hungaria Zrt.

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

A Telekom Festivalbuddy promóciós játék részvételi és játékszabályzata

A Telekom Festivalbuddy promóciós játék részvételi és játékszabályzata A Telekom Festivalbuddy promóciós játék részvételi és játékszabályzata 1. A játék szervezője A Telekom Festivalbuddy játék (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest,

Részletesebben

A kulturális hatások mérhetősége a költség-haszon elemzések során

A kulturális hatások mérhetősége a költség-haszon elemzések során A kulturális hatások mérhetősége a költség-haszon elemzések során FODOR Beáta Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc vgtfodor@uni-miskolc.hu Noha a költség-haszon elemzés módszerének gyökerei

Részletesebben

Keretek és módszerek a felsőoktatási tanácsadásban

Keretek és módszerek a felsőoktatási tanácsadásban Keretek és módszerek a felsőoktatási tanácsadásban FETA Könyvek 10. FETA_10_konyv_beliv_.indd 1 2015.12.04. 16:24:53 A FETA könyvek sorozat korábbi kötetei Puskás-Vajda Zsuzsa, Lisznyai Sándor (szerk.)

Részletesebben

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla 2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla Vicsek Lilla a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének docense. Az utóbbi években elsősorban a

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régió fejlődési lehetőségei a tudásalapú gazdaságban

A Közép-Magyarországi Régió fejlődési lehetőségei a tudásalapú gazdaságban Rózsás Árpád: A Közép-Magyarországi Régió fejlődési lehetőségei a tudásalapú gazdaságban Vitaanyag IDEA Projekt 2005. június Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...3 BEVEZETŐ...4 1. A KMR VERSENYKÉPESSÉGE

Részletesebben

A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓK PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉGE

A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓK PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉGE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓK PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉGE Készítette : Angyal

Részletesebben

Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata

Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata A minőségellenőrzés elsősorban az egyes könyvvizsgáló, illetve a könyvvizsgálói szakma érdekeit szolgálja, másodsorban viszont

Részletesebben

A tanári és a tanulói beszéd vizsgálata

A tanári és a tanulói beszéd vizsgálata A tanári és a tanulói beszéd vizsgálata Asztalos Anikó Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest asztalos.aniko@btk.elte.hu Az oktatás, a képzés hatékonyságának egyik mutatója a diákok megfelelő anyanyelvi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-574/2016. számú ügyben (Előzményi ügy: AJB-4424/2015. )

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-574/2016. számú ügyben (Előzményi ügy: AJB-4424/2015. ) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-574/2016. számú ügyben (Előzményi ügy: AJB-4424/2015. ) Előadó: dr. Blaskovits Márta Az eljárás megindítása Egy panaszos beadvánnyal fordult az alapvető jogok

Részletesebben

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lay s Hungary Facebook rajongói oldalon ( Rajongói oldal

Részletesebben

A TEREPEK SZEMPONTJAI A KÉPZÉSBEN Szekszárd, 2010. november 26. (Takács Imre elıadása)

A TEREPEK SZEMPONTJAI A KÉPZÉSBEN Szekszárd, 2010. november 26. (Takács Imre elıadása) A TEREPEK SZEMPONTJAI A KÉPZÉSBEN Szekszárd, 2010. november 26. (Takács Imre elıadása) A korábbi években többször beszélgettünk a terep és képzés kapcsolatáról, és fogalmaztunk meg bátor elvárásokat. Ma

Részletesebben

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Egységes árupiac A belső piac és nemzetközi dimenziója A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv Magyarázó útmutató Rev 1.7 Dátum:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében

ZÁRÓ TANULMÁNY a FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében Készítette: Civil Support Nonprofit Kft 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. II. 19. 96

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

A banki hitelek típusai a KKV-k körében. Az NHP figyelembe vétele a hitelfelvétel tervezésekor a KKV-k körében 12%

A banki hitelek típusai a KKV-k körében. Az NHP figyelembe vétele a hitelfelvétel tervezésekor a KKV-k körében 12% gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. szeptember A Magyar Nemzeti Bank 2013. június 1.-én elindította Növekedési Hitelprogramját (NHP), a program részletei azonban már hónapokkal korábban ismertek voltak.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI KÖZIGAZGATÁSI SPECIALIZÁCIÓ

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI KÖZIGAZGATÁSI SPECIALIZÁCIÓ KÖZIGAZGATÁSI SPECIALIZÁCIÓ 1. Az állam funkciói. (allokációs, redisztribúciós, stabilizációs, önfenntartó funkció, illetve a társadalom és a gazdaság jogi szabályozása) 2. Az államháztartás fogalma. Az

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

MILYENEK? Kérdıíves vizsgálat az iskolai könyvtárak állapotáról a fıvárosban

MILYENEK? Kérdıíves vizsgálat az iskolai könyvtárak állapotáról a fıvárosban MILYENEK? Kérdıíves vizsgálat az iskolai könyvtárak állapotáról a fıvárosban A fıvárosi intézmények vezetése, könyvtárostanárai számára nem újdonság, hogy a Mérei Pedagógiai Intézet szervezésében 2008

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN A vállalat Vállalakozás - vállalat Az üzleti vállalkozás a bukás kockázatával végzett gazdasági tevékenység. A vállalat a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás szervezeti kerete.

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

A kutatás vezetője: Dr. Vissy Beatrix. A kutatás résztvevői: Dr. Navratil Szonja Dr. Simon Éva Dr. Szabó Máté Dániel Dr.

A kutatás vezetője: Dr. Vissy Beatrix. A kutatás résztvevői: Dr. Navratil Szonja Dr. Simon Éva Dr. Szabó Máté Dániel Dr. 1 A kutatás vezetője: Dr. Vissy Beatrix A kutatás résztvevői: Dr. Navratil Szonja Dr. Simon Éva Dr. Szabó Máté Dániel Dr. Székely Iván 2 TARTALOM AZ ELŐZETES ANYAGRÓL... 4 BEVEZETÉS... 5 I. A KUTATÁS CÉLJA,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Javaslat Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell

Részletesebben

Innováció (és) kommunikáció

Innováció (és) kommunikáció Innováció (és) kommunikáció A mőszaki tudományok és az innováció helye a (magyar) médiában Dr. Nádai László BMF KITT Az innováció kommunikációja Az innováció kommunikációja mind a vállalatok, mind a társadalom

Részletesebben

Strandröplabda Magyar Bajnokság 2013. Versenykiírás

Strandröplabda Magyar Bajnokság 2013. Versenykiírás Strandröplabda Magyar Bajnokság 2013 Versenykiírás A Strandröplabda Magyar Bajnokság a Magyar Röplabda Szövetség /továbbiakban MRSZ/ hivatalos országos strandröplabda bajnoksága. Három Mesterversenyből

Részletesebben

BACARDÍ LEGACY GLOBAL COCKTAIL COMPETITION 2016 VERSENYSZABÁLYZAT

BACARDÍ LEGACY GLOBAL COCKTAIL COMPETITION 2016 VERSENYSZABÁLYZAT BACARDÍ LEGACY GLOBAL COCKTAIL COMPETITION 2016 VERSENYSZABÁLYZAT Köszönjük, hogy részt kíván venni a BACARDÍ Legacy Cocktail Competition 2016 versenyén. A versenyben való részvétel előfeltétele a jelen

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Prizma Kreatív Pr Díj 2013

Prizma Kreatív Pr Díj 2013 Prizma Kreatív Pr Díj 2013 A verseny kiírója, a Kreatív Csoport termékeinek kiadója, a Professional Publishing Hungary Kft. A verseny célja, hogy megtaláljuk a legjobb hazai pr-projekteket és ügynökségeket,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Képességek vagy eszközök? Városfejlesztési dokumentumok elemzése

Képességek vagy eszközök? Városfejlesztési dokumentumok elemzése SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF SZEGED FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-GTKKK 2014/3 Képességek vagy eszközök? Városfejlesztési

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzata TANULMÁNY

Gödöllő Város Önkormányzata TANULMÁNY Gödöllő Város Önkormányzata 3. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési

Részletesebben

Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3.

Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3. Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3. AZ EU CSATLAKOZÁS TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI CSONGRÁD ÉS TEMES MEGYÉBEN -Kutatási

Részletesebben

Soroksár Kommunikációs- és médiastratégiája

Soroksár Kommunikációs- és médiastratégiája Soroksár Kommunikációs- és médiastratégiája Budapest, 2011. 04.10. Tartalom Vezetői összefoglaló Médiahelyzet Soroksáron Cél Soroksári televízió Nyomtatott média Internet, soroksar.hu Közösségi média Költségek,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/073/2013. Iktatószám: Vj/073-36/2013. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó G A Z D A S Á G F E J L E S Z T É S I K I E M E L T P R O G R A M J A III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ 2006 KÉSZÍTETTE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS FEJLESZTÉSI

Részletesebben