Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja július 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2011. július 8."

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja július 8. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete június 22-én tartotta ülését. Napirend előtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről: A Képviselő-testület a KEOP /A kódszámú pályázat alapján a CÁMK Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületenergetikai fejlesztésének megvalósítására (hőszigetelési munka, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere) a Képviselő-testület döntésének megfelelőn a közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezőivel a vállalkozási szerződések aláírása, valamint a munkaterület átadása megtörtént. A Képviselő-testület az ÚMVP pályázat alapján a Polgármesteri Hivatal külső homlokzatának felújítására, és nyílászáró cseréjének megvalósítására a Képviselő-testület döntésének megfelelőn a közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezőivel a vállalkozási szerződések aláírása, valamint a munkaterület átadása megtörtént május 28. A CÁMK Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban megtartottuk az Egészséges Gyereknapot. Kézműves foglalkozás, játszóház, Jancsi és Juliska mesejáték várta a gyerekeket. A programok alatt folyamatos szűrővizsgálatot tartott az ALFA Szövetség június 04. Nemzeti Összefogás Napja alkalmából a Trianoni emlékműnél megemlékezést tartottunk. Köszönet a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédberceli Szervezetének a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségért június 06. Pedagógusainkat köszöntöttük a Patkós Irma Művészeti Iskola diákjainak közreműködésével június 10. CÁMK Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8. osztályos tanulóinak ballagása június 22. CÁMK Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanévzáró ünnepsége. A polgármesteri beszámolót, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület tagjai elfogadták. Első napirendi pontban a Képviselő-testület a Fogdinasztia Kft. kérelmének helyt adva hozzájárult, hogy a fogorvosi alapellátást Dr. Mike József fogszakorvos személyes közreműködésével lássa el. Második napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szabó Pál Szabadidőparkot a 4. Vadászati, Borászati és Gasztronómiai Napra díjmentesen rendelkezésre bocsátja a szervezők részére. Harmadik napirendi pontban a testület engedélyezte a Ceglédbercel névhasználatot a Ceglédberceli Faluvédő és Szépítő Közhasznú Alapítvány elnevezésében. Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Községi Sport Egyesület évi beszámolóját. Ötödik napirendi pont keretében a Képviselő-testület a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület beszámolóját fogadta el. Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvodájának a 2010/2011-es nevelésé évéről szóló beszámolóját. Hetedik napirendként a testület elfogadta a évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló tájékoztatót. A felhasználásról szóló döntést a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalását követően hozza meg. Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület meghatározta a házi segítségnyújtás térítési díjait. Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Török József polgármestert a évben, illetve az azt megelőző években végzett szakmai munkájának értékelése alapján, jutalomban részesíti. Tizedik napirendként a testület meghallgatta és elfogadta Lepel László tartószerkezeti tervező és szakértőnek a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Iskola utcai főépület tetőszerkezetének statikai vizsgálatára vonatkozó szakértői véleményét. Egyebek napirendi pontban hozzászólás nem volt, illetve a kérdések, Interpelláció napirendként észrevétel nem érkezett. Zárt ülés keretében a Képviselő-testület döntött: a KMOP-3.3.1/B kódszámú pályázat alapján Belterületi csapadékvíz-elvezetés az Aranyhegyről építési beruházás közbeszerzési eljárásának értékeléséről. Ceglédbercel, június 29. Török József s. k. polgármester

2 Anyakönyvi hírek Megjöttem itt vagyok, éppen körülnézek, S egy ismerős szempárt megismerni vélek. Hívogató élmény, érzem, hogy közeleg, Segítsetek kérlek hadd menjek közelebb Az előző számból sajnálatos módon kimaradt: június 23-án köszöntöttük Kocsis Mihálynét (szül.: Szikszai Erzsébet) 100. születésnapja alkalmából, ezúton is jó egészséget kívánunk neki. Május hónapban született gyermekek: Havasi Anett Szülők: Facsar Réka és Havasi Attila Koska Gergő Szülők: Konkoly Mónika és Koska János Június hónapban született gyermekek: Kovács Gábor Dániel Szülők: Fehér Krisztina és Kovács Gábor 2. Macsári Mirtil Szülők: Szegedi Eszter és Macsári István Most valóság lesz minden édes remény Mely ott él szívünk rejtekén Az élet és a szerelem tárt karokkal vár, S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll. Június hónapban házasságot kötöttek: Ócsai Nikoletta és Bujdosó Péter Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha ezt remélem. Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. Éltem - és ebbe más is belehalt már. Június hónapban elhunyt halottaink: Szabó Józsefné 81 év, Hunyadi u. 31., Simon Gábor 41 év, Ady E. u. 37., Nagy János 78 év, Iskola u.10., Lendvai József 65 év, Petőfi u.15., Törőcsik Imréné 81 év, Ady E. u. 11., Schmidt Ádámné 86 év, Szövetkezet u., Macska András 53 év, Hunyadi u.11. Hidasi István 91 év,pozsonyi u. 2., Smella Józsefné, 83 év, Seregélyes Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Halász József temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és együttérzésükkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Nagy János temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és együttérzésükkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen fiunk SIMON GÁBOR temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a 6. osztálynak és Jolikának. A gyászoló család

3 A Kormány január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé. Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Ügyfélszolgálata 2700 Cegléd, Kossuth tér 7. (a Ceglédi Körzeti Földhivatalban) Nyitva tartás: munkanapokon ig A Kormányablak széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni, segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében. A Kormányablakban többek között ügyfélkaput létesíthet, egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet, családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), egyszerűsített honosítási kérelmet terjeszthet elő, tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről, informálódhat az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos pályázati tudnivalókról, megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével. Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a honlapon. Viszontlátásra a Kormányablakban! Ügyfélfogadási rendváltozás Cegléd Város Önkormányzatának Jegyzője tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal ügyfeleit, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2011 (IV.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete értelmében: június 1-jétől a Hivatala ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul: 1. Ügyfélfogadási idő a közterület-felügyelők, az Építésügyi Csoport és a Városi Gyámhivatal kivételével: Hétfő: 12:30-17:30 óráig Kedd: 8:30-15:30 óráig Szerda: nincs ügyfélfogadás Csütörtök: 8:30-15:30 óráig Péntek: 8:30-13:30 óráig 2. A Hatósági Iroda közterület-felügyelői hétfőtől péntekig 8:00-9:00-ig tartanakügyfélfogadást. 3. Ügyfélfogadási idő az Építésügyi Csoportnál és a Városi Gyámhivatalnál Hétfő: 12:30-17:30 óráig Kedd: 8:30-11:30 óráig Szerda: nincs ügyfélfogadás Csütörtök: 12:30-15:30 óráig Péntek: 8:30-13:30 óráig Diósgyőri Gitta jegyző CÁMK Eötvös József Általános Iskola nyári ügyelet változott: Július 6. (szerda) augusztus 3. (szerda) Tájékoztatjuk a szülőket, hogy karbantartási munkálatok miatt a bölcsőde július 25 - augusztus 19-ig, az óvoda pedig augusztus 8-19-ig zárva lesz. Megértésüket köszönjük!.

4 A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011 júniusában elindította Ötlet- és véleményláda programját. A program célja, hogy a nemzetiségi önkormányzat munkájáról folyamatos visszajelzést kapjunk. Június hónapban gyűjtőládák és kérdőívek kerülnek kihelyezésre az alábbi helyeken: Polgármesteri Hivatal előtere (Pesti út 61.), CÁMK Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár aulája (Pesti út 96.), CÁMK Napsugár Óvodája előtere (Pesti út 103.), CÁMK Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pesti út 160.). A gyűjtőládában bárki elhelyezheti véleményét, akár a kihelyezett kérdőív kitöltésével, akár levél formájában. Várjuk visszajelzéseiket elektronikusan is! címünk: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat a helyi német nemzetiség tájékoztatása céljából 2011 júniusában elindította elektronikus hírlevelét. A hírlevél a magyarországi németeket érintő információkat és híreket igyekszik továbbítani az érdeklődők számára. A hírlevélre való feliratkozást a következő címen lehet jelezni: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011 júliusától a helyi német nemzetiség művelődési és tájékozódási lehetőségeinek bővítése céljából a következő kiadványokat teszi elérhetővé a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban: Neue Zeitung: a magyarországi németek hivatalos hetilapja, Sonntagsblatt: a Bleyer Jakab Közösség kéthavonta megjelenő lapja, LandesratForum: a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának havilapja, Mesélő házak: múzeumkalauz 101 magyarországi német tájház és tájszoba bemutatásával. Az említett kiadványok a könyvtárban július hónaptól megtalálhatók. V. Pest Megyei Német Zarándoknap Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre szeptember 10-én a Pest Megyei Német Zarándoknap. A program során alkalom nyílik a régi ceglédberceli hagyományokat felidézve - a máriabesnyői kegyhely meglátogatására és a német misén való részvételre. Ebéd kérhető kb Ft/fő áron, de itthoni elemózsiát is lehet vinni és ott helyben elfogyasztani. A részvételi igényeket kérjük augusztus 19-ig jelezzék a mellékelt jelentkezési lapon a nemzetiségi önkormányzat képviselőinél, a kihelyezett gyűjtőládákban vagy ben a címen! JELENTKEZÉSI LAP V. Pest Megyei Német Zarándoknap, szeptember 10. Név:... Lakcím: Telefon, Ebédet kér: igen nem (Kb Ft/fő. A megfelelő választ kérjük aláhúzni!). Emlékek az erdei iskolából Május első hetében a 6. osztályos tanulókkal erdei iskolában jártunk. Az erdei iskola helye Pálköve volt, egy erre a célra fenntartott ifjúsági szállás. Az alábbi célok megvalósítását tűztük ki célul: Bemutatni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti szépségeit, az ország páratlan geológiai képződményeit, növény-és állatritkaságait. Megtekinteni a környék történelmi emlékeit, megmutatni kulturális, néprajzi értékeit. Formálni az osztályközösséget. A környezeti nevelés a természeti értékek megismerésén, élmény- és ismeretszerzésen alapul. Innen gyökerezik a megóvásukra, megőrzésükre indító késztetés. Élmény- és ismeretszerzési lehetőség biztosításával szeretnénk nevelni a gyerekeket a természetes és mesterséges környezetünkkel való harmonikus együttélésre. Tudatosítani szeretnénk, hogy a környezetvédelem csak nemzeti és nemzetközi összefogással eredményes, minden ember, a gyerekek is felelősek érte. Életkori sajátosságaiknak megfelelő szintű tevékenységgel, elérhető célok kijelölésével, megvalósítható feladatokkal formálható ez a felelősségtudat. Az erdei iskola olyan komplex nevelési-oktatási egység, melyben nemcsak az adott tananyag elsajátítása valósul meg. A képességek fejlesztése, a gyerekek aktív együttműködő-beavatkozó tevékenységére épül. Az erdei iskola hatékony színtere a közösségi életnek. A közös élmények, az egymásrautaltság összekovácsolja az osztályokat. A gyerekeknek nap mint nap alkalmuk nyílik arra, hogy személyes érdekeiket alárendeljék a közösségnek, felelősséggel vállalják tetteiket. Az együtt töltött idő közelebb hozza egymáshoz őket, nő az önállóságuk is. A pedagógus számára nagyszerű lehetőség arra, hogy a tanulókat jobban megismerje, jellemüket formálja. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park bővelkedik látnivalókban, természeti kincsei, kulturális emlékei páratlan értékűek. Egyrészt emiatt választottuk úti

5 célul, másrészt pedig azért, mert ez a terület a szokásos egykét napos osztálykirándulásokkal nem érhető el, és a balatonszárszói tábor alkalmával sem adódik lehetőség az északi part bejárására. Az oda-vissza út pedig egy nagyon gazdag programú osztálykirándulással ér fel. Az erdei iskolához munkatankönyvet készítettünk, mely a legfontosabb látnivalókhoz kapcsolódó ismereteket és gyakorlófeladatokat tartalmazza. Alkalmas arra, hogy a gyerekek rögzítsék a látottakat, új ismeretekkel találkozzanak. A látogatott tanösvényekhez komplex feladatsorok kapcsolódnak, melyeket a túrázások, kirándulások során folyamatosan lehet kitölteni. A sokszorosításhoz a szülők segítségét kértük. Spirálozással tettük könnyen használhatóvá a segédanyagot. Az öt nap során érdekes és értékes helyszíneket kerestünk fel. Az utazás alkalmával a Pákozdi Emlékhelyet, és a gorsiumi ókori város romjait néztük meg. Rövid pihenőt tartottunk Tihanyban, megcsodáltuk a panorámát a Kálváriadombról. Továbbhaladva a Magyarországon páratlan szív alakú sírköveket tekintettük meg Balatonudvarin és rajzzal örökítettük meg őket a munkafüzetünkben. A gyerekek izgatottan várták, hogy megérkezzünk a táborhelyre és elfoglalhassák szobáikat. Mint mindig, ez alkalommal is mozgalmasan telt az első éjszaka! Másnap reggel izgatottan indultunk üzemlátogatásra Kékkútra az ásványvíz palackozó üzembe. Kitartó szervező munka eredményeként sikerült megvalósítani ezt a programot. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket. A gyerekek megismerhették a palackkészítés titkát és az élelmiszeriparban betartandó tisztasági szabályokat, előadást hallottak a környék ásványvíz hasznosításáról és víz életünkben betöltött szerepéről. Mulatságos volt, ahogyan talpig védőruhában, hajhálóval a fejünkön jártuk az üzemet. Mindenki megkapta ajándékba ezt a szerelést és elláttak bennünket innivalóval is. Délután a Káli-medencét jártuk be, meglátogattuk a salföldi természetvédelmi majort, ahol őshonos magyar állatokat és régi földműves eszközöket láttunk. Hegyestűn végigjártuk a geológiai tanösvényt, Szentbékkállán megmásztuk a kőtenger különleges sziklaképződményeit. Végül bevettük a szigligeti várat. A várvédő vitézek, akik civilben a település hagyományőrző csoportjának tagjai, ingyenes harcászati bemutatóra hívták meg jókedvű csoportunkat. Bemutatták ruhájukat, fegyvereiket és a fegyverek használatát. A bátor, vállalkozó kedvű gyerekek kipróbálhatták a fegyvereket. Szerdán izgalmasnak ígérkező kalandra készültünk. Célunk a Kovácsi-hegyen található bazaltutca volt. Keletkezését azzal magyarázzák, hogy az északi-, észak-keleti szelek kifújták a méter vastag bazalttakaró széle alól az alapját képző homokot. A folyamat eredményeként a hatalmas kőtömbök függőleges repedések mentén kibillentek, és így nemegyszer több párhuzamos "utcát" is kialakítottak. A bazaltutcából számos barlangszerű üreg nyílik, köztük leghíresebb a Vadlány-lik, melyet csak hosszú keresgélés után sikerült megtalálnunk. A bazaltutca több szakaszon betemetődött és sziklái ledőltek, mégis megmaradt eredeti szépségében annak északi több száz méter hosszú szakasza, mely jelenleg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett része. A túra minden szépségével és nehézségével együtt felejthetetlen élmény marad számunkra. Délután a tapolcai tavasbarlangot látogattuk meg. A biztonsági előírások miatt a pedagógus kísérőknek kellett a gyerekeket a végigcsónakáztatni a barlangban. A gyerekek nagyon irigyeltek bennünket, mi azonban a harmadik kör után már örültünk, hogy nem kell többet fordulni, és együtt érző szívvel gondoltunk a sanyarú sorsú gályarabokra. Csütörtökön látogatást tettünk a keszthelyi Festetics-kastélyban. A kastély pazar termein kívül még a kocsi-múzeumot, vadászati és trófeakiállítást, valamint egy történelmi modellvasút kiállítást láttunk. Délután ismét vadregényes tájakra kalandoztunk, a Kis-Balatonban lévő Kányavári-szigetre. A búbos vöcsök tanösvény útvonalán ismerkedtünk a környék élővilágával és a gyönyörű tájjal. Emlékezetes túránk volt Balatonmagyaródon a bivalyrezervátumban is. Utolsó este egy közös pizzázás jelentette a búcsúvacsorát és tette emlékezetessé az együtt töltött hetet. Hazafelé menet is rengeteg volt a látnivaló, másik útvonalat követve felkerestük Nagyvázsonyban Kinizsi Pál várát és a pálos kolostor romjait, valamint sétát tettünk Veszprém belvárosában. Óriási szerencsénk volt, hogy egész héten gyönyörű napsütéses időben kirándulhattunk, és terveinket meg tudtuk valósítani. Ebben nagy segítségünkre volt kedves kolléganőm, Schmidt Ferencné, akinek szívből köszönjük közreműködését. E gazdag program megvalósításának rengeteg munka, sok-sok segítő kéz, szív és lélek összefogása volt a feltétele. Márciusban a szülőkkel karöltve vasgyűjtést szerveztünk, mely jelentős bevételt eredményezett. Köszönet érte minden kedves közreműködőnek, támogatónak, különös tekintettel az osztály SZMK fáradhatatlan tagjaira, Galambosné Bordás Ágira és Szántóné Mendi Szilvire. A szülők anyagi támogatása, segítsége nélkül nem kezdődhetett volna el a szervezés. A gyerekek nevében köszönöm, hogy a családi költségvetésből, kigazdálkodták a részvételi díjat. Köszönjük dr Nagy Gábor doktor úrnak az orvosi vizsgálatot. Pénzbeli támogatást kaptunk a Ceglédberceli Iskoláért Alapítványtól, a Szülői Munkaközösségtől, Megyeriné Szilágyi Klára igazgatóhelyettes asszonytól és iskolánk diákönkormányzatától. Hálás szívvel köszönjük segítségüket, mely nélkül ilyen gazdag, színvonalas programot nem tudtunk volna megvalósítani! Az erdei iskola képei intézményünk honlapján megtekinthetők. Répás Lászlóné osztályfőnök.

6 A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár klubjai és foglalkozásai Hétfő: Club For Dance minden hétfőn 18:30-20:00 (a részvétel ingyenes) Szerda: Step For Dance Crew minden szerdán17:30-18:00 (alkalmanként Ft) Füzi Elek vegyeskar minden szerdán és pénteken 18:00-20:00 Film klub minden szerdán 18:15 21:00 (alkalmanként Ft) Csütörtök: Baba- Mama klub, minden második csütörtökön 10:00 11:00 (a részvétel ingyenes) Mazsola Muzsika minden csütörtökön 11:00 12:00 (alkalmanként Ft) Táncoló talpak minden csütörtökön 17:30 18:30 (a részvétel ingyenes) Kézimunka kör minden második csütörtökön 17:30 19:30 (a részvétel ingyenes) Hastánc minden csütörtökön (alkalmanként Ft) Ifjúsági csoport: 18:00-19:00 Felnőtt csoport: 19:00 20:00 Péntek: Foltvarró klub havonta egyszer (a részvétel ingyenes) 2 havonta egy alkalommal szombatonként: Kézműves klub 14:00 16:00 (alkalmanként Ft) További információk a honlapon, vagy a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban Ceglédbercel Pesti út 96., Tel: A könyvtár nyári Nyitva tartása Hétfő: 12:30 20:00 Kedd: 12:30 20:00 Szerda: zárva Csütörtök: 12:30 20:00 Péntek: 12:30 20:00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Aktív Gyermeknap Ezzel a címmel került megrendezésre Dánszentmiklóson én az ezévi gyermeknap. A nap és a programok megnyitójaként egy rövid köszöntő után a dánosi ovisok mazsoret csoportja lépett a színpadra.nagyon ügyesek voltak, szépen összhangban adták elő táncukat amit az óvónénik tanítottak be a gyerkeknek. Ovisok után volt még bohóc műsor, arcfestés, lufihajtogatás, meglepetésként sárkányrepülőből cukorszórás. Délben került sor a Táncoló Talpak műsorára.elsőként a farsangszobán előadott boszis táncutak mutatták be, majd közkívánatra a Legyetek jók, ha tudtok című betétdalra táncoltak.bár ezt a táncot többször bemutatták már a gyerekek, ismét nagy sikert arattak vele. Az egész nap folyamán lehetett ugráló várazni, trambulinozni.ezeket a játékokat az Aktív Szülők Alapítvány rendelte meg az apróságok szórakoztatására. A nap zárásaként sztárvendégnek megérkezett Tóth Gabi, akivel együtt énekelt, táncolt minden gyerek és felnőtt. Búcsúzásként megígértették velünk, hogy októberben találkozunk a Szüreti felvonuláson, ahol már visszatérő vendégek leszünk. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány elnökének, tagjainak, Polgármester Úrnak a segítségükért,az utazásunkhoz nyújtott támogatásért. Köszönöm a szülőknek, nagyszülőknek, akik eljöttek velünk erre a napra, vigyáztak a gyerekekre, szurkoltak nekünk, hogy jól sikerüljön a fellépés, valamint egész évben elengedték a gyerekeket a próbákra, bátorították Őket és segítettek minket. Köszönet illeti a gyerekeket is, akik kitartottak, gyakoroltak,próbáltak minden héten,hogy megmutathassák minden fellépésükön tudásukat. Ezúton kívánok mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést,sok-sok nyári élményt. Találkozunk augusztus 25-én csütörtökön fél 6-kor!. Szép nyarat kívánok mindenkinek! Heim Móni

7 Szűkebb pátriánk Szerkeszti: Megyeri Katalin Temetkezési szokások 2. rész A temetés elején a gyertyaosztó asszonyok kiosztották a gyertyákat. Minden jelenlévő férfi kapott, míg az asszonyok csak bizonyos rokoni fokig, viszont az imádságos és énekes asszonyok mind kaptak. A gyertyákat meggyújtották. Azok, akik a teljes temetésen részt vettek (a háztól kísérték a halottat) hollófekete ruhában voltak. Voltak, akik csak a sírhoz mentek, ők voltak az úgynevezett temetésnézők. Ők tiszta, mosott ruhában, piros fejkendőben vettek részt a temetésen, feladatok pedig az volt, hogy hírül vigyék a faluban, miként zajlott a temetés. Míg a papra vártak, az imádságos asszonyok rózsafüzért imádkoztak. A halott nyitott koporsóban feküdt és a temetésen részt vevők egyenként szentelték meg rozmaringággal és szentelt vízzel. A pap érkezése után ő is beszentelte a halottat, majd lezárták a koporsót. A koporsó diófából, tölgyfából vagy vörösfenyőből, méretre készült. A dió- vagy tölgyfakoporsót keménypapírral díszítették, a fenyőkoporsót úgynevezett trombitaréz-lemezből készített dísszel borították, ugyanebből az anyagból volt kivágva a koporsó oldalán lévő szöveg (a halott neve, életkora) is. Módosabbak a diókoporsót pácoltatták, politúroztatták, minél fényesebb legyen. A koporsó színe általában fekete volt, fiatalabbaknál barna, gyermekeknél fehér. Belülre, a koporsó aljára szálas faforgácsot szórtak, arra került a vaklepedő, ami itatóspapírból készült, erre helyezték a halottat, a szemfedelet, majd a koporsó tetejét. Tehetősebb családok a koporsót még bársonnyal is kibélelték. A temetési szertartás fontos momentuma volt a siratás. Főként asszonyokra volt jellemző, akik hangos szóval, a koporsó oldalát verve, a halott életét mesélve búcsúztak elhunyt rokonuktól. A szertartás után elindultak a sírhoz. A pap beszentelte a sírgödröt, belerakták a koporsót, amit az atya újból megszentelt, majd a sírásók keresztet vetettek és elkezdték betemetni a koporsót. Mikor elkészültek a sírral, a sírásó a halottvivő rúddal keresztet rajzolt a friss hantra. A fejfát a sírásó szúrta a földbe, majd a pap megszentelte, végül felkoszorúzták a sírt. A búcsúztatást a pap még a háznál végezte, rokoni foknak megfelelő sorrendben sorolta fel a búcsúztatókat. A fiatalokat és zenészeket mindig zeneszóval temették. A temetés végén a zenészek kimentek a bejárati kapu elé, ott eljátszották az utolsó marsot a halott tiszteletére, vagy ha volt neki a nótáját. A temetés végén egy női hozzátartozó megköszönte az egybegyűlteknek, hogy részt vettek a temetésen. A temetést követően gyászmisét tartottak a templomban, ahol jelképes koporsó mellett imádkoztak a halott lelki üdvéért. Fontos megjegyezni, hogy az öngyilkosokat mivel szentelt földbe nem kerülhetett a testük az árokpartra temették. Egészen 1930-ig volt ez így, mikor is egy templomatya vetett véget önkezével életének. Ingyen temetéseket a pap karingben tartott, a palástot csak a fizetett temetéseken viselte. Képek és szöveg: Kürtösi Edina A temetésnézők ruházata: tiszta, mosott ruha, piros fejkendő, hétköznapi kötő, fekete félcipő Halfschuhe. Idős női halottak ruházata: Fekete alapon piros pöttyös szoknya, fekete nyárika, fekete cipő, fekete, kicsit fényes fejkendő, nyakbakötő Umpltiehe, fekete kötő, ami nem volt kidrukkolva, imakönyv és rózsafüzér. Női halotti ruha: Fekete selyemszoknya, apró, magában nyomott tarka, piros-kék-zöld virágokkal, ugyanaz a selyemnyárika, ami menyasszonyként volt rajta, hátrakötött fejkendő, illetve Reizelschuhe. Köszönet Kormos Mátyásnénak a közreműködésért és a segítségért!.

8 A Füzi Elek Vegyeskar története 10. rész 8. Új Művelődési Ház új kulturális élet és között a helyi ünnepélyeken való rendszeres részvételen kívül az énekkar szerepelt a IX. és X. Országos Vasutas Énekkari Találkozón. A találkozók minősítés nélküli rendezvények voltak, de a szereplési lehetőségek és a kapcsolatok fenntartása miatt mégis szükség volt rájuk tavaszán a kórus Erdélyben vendégszerepelt, felléptek a máréfalvi katolikus templomban, a fenyédi kultúrházban és a parajdi sóbánya kápolnájában december 3-án Kövesdiné Szilveszter Alice karvezető Pest Megye Közgyűlésének elnökétől átvehette a Pest Megye Önkormányzata Közművelődési Díj kitüntetést az óta megszakítás nélkül működő, aranykoszorús diplomával kitüntetett kórus példaértékű dalszeretetéért, szorgalmáért, kiemelkedő sikeréért. Az elismerés megkoronázása szerepléssel folytatódott december 16-án, szintén a Megyeházán megrendezett karácsonyi koncerten. A Művelődési Ház, ami otthont adott az énekkar próbáinak és a község szinte összes közösségi rendezvényének, elavult állapota miatt felújításra szorult, így és között a próbákat ideiglenesen a régi óvoda épületében tartották július 19-én végre átadták a mai igényeknek megfelelő technikai berendezésekkel ellátott, új Művelődési Házat. Külön öröm, hogy az énekkar próbahelyiségét dobogóval látták el. Az avatáson az énekkar mellett felléptek a helyi nemzetiségi táncegyüttesek, és az általános iskolások is. Ebben az évben kapott meghívást a kórus a Jósvafői Szüreti Fesztiválra. A több napos mulatság szerves részét adta az énekkar: énekeltek az megnyitó ünnepségen, másnap a szőlőhegyen, harmadnap pedig a Baradlabarlang Hangversenytermében. Fáradtan, de a sikerektől boldogan tértek haza.a karnagy és az egyik kórustag, Megyeri Katalin ötletéből létrejött a Négy Évszak Énekverseny abból a célból, hogy Ceglédbercel lakosságát közös éneklésre, szereplésre invitálják, illetve, hogy a község apraja-nagyja együtt tölthessen egy-egy kellemes, szórakoztató délutánt. E nemes cél érdekében összefogott a dalárda, tagjai a falu utcáit járva sok szimpatizáns érdeklődését keltették fel. Ekkor még SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI DIÁKSPORT EGYESÜLET HÍREI Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Monorierdő település Divényi Pálvölgyi urak támogatásával szervezett ötfordulós tavaszi labdarúgó tornán vettünk részt U-13-es és U 15-ös korosztályú csapatokkal április és május hónapban. A mérkőzések Monorierdőn a tornateremben, illetve a sportpályán kerültek lebonyolításra. Jól szervezett körülmények között, barátságos hangulatban játszottak a gyerekek, és szurkoltak a szülők. A torna lebonyolításának fő célja volt, a gyerekek sportszerű versenyeztetése. A szervezők törekedtek a sportág megszerettetésére, népszerűsítésére és nem utolsó sorban a sportkapcsolatok ápolására. Az U ös korosztályban az alábbi meghívott csapatok mérhették össze tudásukat: senki sem sejthette, hogy felhívásukra megdobban Bercel szíve, és feltámad, összefog a közös cél érdekében október 13-án, az első énekversenyen mindenki bemutathatta az általa, vagy általuk elkészített énekes műsort, amit műfaji megkötés nélkül adhattak elő. A csoportos és egyéni fellépők két-két kategóriában mérethették meg magukat: éneklő ifjúság (0-18 év), felnőtt éneklő csoportok, illetve ifjúsági szólóének (0-18 év), felnőtt szólóének. A csoport összetartásának, és kiemelkedő szervezőkészségének köszönhetően a rendezvény a vártnál is nagyobb sikert aratott. A következő években is tömegeket mozgatott meg az énekverseny, ezzel szerves részévé vált a művelődési ház mindenkori éves rendezvénytervének ban megoldódott az énekkar régi gondja azzal, hogy egy hordozható, elektromos zongorát vásároltak Megyeri József helyi képviselő a Kulturális Bizottság elnöke felajánlásából és a kórustagok adományából. Nagyon jó minőségű hangszert sikerült vásárolni. Mivel az énekkar gyakran és szívesen énekel operakórusokat, a jó zongora a próbákon is, előadásokon is nagyon nagy segítség. Ezáltal szabadtéri rendezvényeken való fellépés lehetősége is megnyílt az énekkar előtt ben és 2008-ban operettgálát rendezett a művelődési házban Plutzer Gábor, ahol országos versenyt nyert énekesek léptek fel. A kétórás esten a kórus végig színesítette a műsort, hol a zenei kiállásban, hol vokálként erősítette az énekeseket ban Szlovákiába, Nagymadra kirándult az énekkar, augusztus 16-án az I. Bicsakfa Napok rendezvényen és a Mátyás szobor avatásán vettek részt. Nagy kihívás volt október 4-én Budapesten a CSILI Művelődési Házban megrendezett Német Énekkarok Találkozóján az, hogy németül kellett előadni az eddig magyarul betanult dalokat, többek között a Cigánykórust. Továbbra is rendszeresen szerepelt az énekkar a ceglédberceli Katolikus és Református templomban a karácsonyi koncerten, az Öregek Napközi Otthonában és az egyéb helyi ünnepségeken. Folytatjuk... Plutzer Gábor Csévharaszt Vasad Vecsés Ceglédbercel SZPCDSE Monorierdő Gomba Káva Bénye Az öt fordulóban elért eredmény alapján az U 13-es a II és az U-15-ös csapatunk a IV. helyen végzett a tornán. Az U-13-es korosztályban Bátkai Károly kimagasló teljesítményével lett a torna legjobb kapusa, Szabó Bence a torna legjobb játékosa. A tornán részt vett valamennyi játékosnak köszönjük a példamutató sportszerű játékát. Köszönetünket fejezzük ki azoknak a szülőknek, akik a gyermekek szállításában és felügyeletében segítettek. Köszönjük a Divényi és Pálvölgyi családnak a gyerek részére nyújtott támogatást, amely a torna színvonalát segítette elő.

9 Május 1-én kispályás tornára kaptunk meghívást Monorierdő település polgármesterétől és a sportvezetéstől. Kettő csapat képviselte az egyesületünket. Gyura László a torna legjobb játékosa címet érdemelte ki kiváló játékával. Gomba település polgármesterének meghívására május 14-én, amely egyben a település falu napja is az új művelődési ház ünnepélyes avatásán vehettünk részt. Az ünnepséget kispályás labdarúgó tornával tették színvonalassá a rendezők és a meghívott csapatok, mi is ott voltunk. Az Egyesület Asztalitenisz szakosztálya ez évben is május 27-én megrendezte a gyerekek részére a HÁZI ASZTALITENISZ BAJNOKSÁGOT Az I-V. helyen végzett versenyzők oklevélben és érem díjazásban részesültek. 1. Zelana Tamás 1. Gerencsér Bianka 2. Baunoch Zoltán 3. Szőnyi Attila 4. Kökényesi Márk 5. Déri Péter Köszönjük, Iskolánk Igazgató Asszonyának a gyerekek részére biztosított lehetőséget, hogy hetente rendszeresen az iskolánk tornatermében készülhettek és játszhattak. Az Egyesület vezetősége köszönetét fejezi ki, Kaiser János és Kaiser Kitti edzőknek, hogy a gyerekek felkészítését ellenszolgáltatás nélkül legjobb tudásuk szerint végezték. A évi gyermeknapot Káva teleülésen kispályás labdarúgó tornával ünnepeltük július 13-ra meghívást kaptunk IV. alkalommal megrendezett Fehér Henrik Emléktornára. A tornára 8 csapat kapott meghívást: Rojik FC (Budapest), Pilis - Erdő serdülő, Vecsés vegyes, Monorierdő-Fehér, Monorierdő ifi, Régió serdülő, Régió felnőtt és a SZPCDSE. A tornáról éremmel és kupával tértünk haza. Köszönetünket fejezzük ki a színvonalas rendezésért és az ellátásért én Káva teleülés polgármesterének meghívására a Falu napjának tiszteletére megrendezett kispályás tornán vettünk részt, kettő csapattal. A baráti körülmények között lejátszott mérkőzések, és a 7 méteres rúgó verseny nagyszerű körülmények között került lebonyolításra. Sajnos a 7 méteres rúgóversenyt nem a mi játékosunk nyerte. A női kosárlabda csapatunk részére tornát szervezett Pest Megyei válogatott és Ceglédi csapatok meghívásával Fenyődi Miklós edző. A tornán a második helyen végzett csapatunk a Pest Megyei válogatott mögött. Valamennyi csapat oklevéllel és éremmel távozott a tornáról. A férfi csapatunk a Pest megyei bajnokságban jó eredményeket ért el, jelenleg a rájátszási szakaszban küzdenek a minél jobb helyezésért. A csapatok edzője és felkészítője Fenyődi Miklós volt testnevelő tanár úr. Lányok és Fiúk sok sikert. A már regionálisan működő labdarúgó szakosztályunk edzéseit nyáron, minden pénteken órai kezdéssel tarja a Szabó Pál Szabadidő Parkban. Minden érdeklődött szeretettel várunk. Ha szeretsz focizni köztünk a helyed. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Héregi Mihály sk. SzPCDSE elnök Gér Sándorné sk. SzPCDSE titkár Tóthné Daru Anita sk. SzPCDSE elnök-helyettes án megalakult a Ceglédberceli Faluvédő és Szépítő közhasznú Alapítvány melynek alapítója Sági Jánosné Mónika. Bemutatkozás Idős korúak és az Ifjúság védelme támogatása Hagyomány őrzés és még sok egyéb feladat ami a falu fejlődését nevének öregbítését és a lakosság elismerését szolgálja. Az alapítványunk politikai pártoktól, szervezetektől, egyesületektől független. Tagjaink Ceglédbercel, Albertirsa-Homokrész területén élő lakosok. Céljaink megvalósítását az önkormányzattal együtt működve, folyamatosan egyeztetve fogjuk végezni. Röviden céljainkról: Közterületeink fásítása, virágosítása, rendben tartása Rendezvények, konferenciák, sport események szervezése lebonyolítása Tagjaink közé várjuk mindazok jelentkezését akik tenni szeretnének a faluért és az itt élő lakosokért. Elérhetőségeink: 06 30/ Vank Nándorné Ilona Alapítvány elnöke.

10 Szent X. Piusz Énekkar Hírei Az első áldozás. Napsugárban angyalszárnyak Lenge libbenése kél, És a szárnyuk és az arcuk És az Úrnak fénye rajtuk Hófehér. Napsugáros köntösében Még a föld is úgy örül! Tiszta napfény tündöklése Játszik az oltár körül. És megáll az áldozókon Az oltár lépcsőinél Égi fénnyel tűz reájuk Hófehér. Boldogító örömével El fog édes érzelem, Égő sóhaj halk fohásza Lebben át a lelkemen. Édes Jézus szállj szívünkbe S óvj halálig hű vezér, Hogy a lelkünk bármi harcon Mindörökké megmaradjon Hófehér. Sík Sándor: Fehérnap Üdvözült Légy kedves ünnep Tiszta szívek ünnepe! Ragyogjon be fehér fényed Szívünk lelkünk mélyébe. Volt egyszer egy kis szív meleg volt, élénk, vidáman vert és dobogott. Különösen akkor volt boldog, amikor egy másik szív látogatta meg. Egy napon különös esemény történt. A szívecske egészen izgatott lett. A kis szív megtudta, hogy látogató jön hozzá, egy jó barát. Várakozva fogadott mindent, melegebb és figyelmesebb lett. Ekkor elé hoztak néhány dolgot. A gyermek, akihez a tartozott azt mondta neki: Örülj szívem, milyen gyönyörű ez a szép ruha. A szív megijedt egy kicsit, mert a ruha csak úgy zizegett. Így szólt a gyermek: Ma ünnepi ebéd lesz és vendégek is jönnek! A szíve egészen a torkában ver. Készíts helyet! A kis szívbe még sok dolgot be kellett vinni. A gyermek kapott egy órát és egy rádiót. Most már a vendégek és a sütemény sem tudták betölteni a gyermek szívét tovább, a pénzt félre tolta, mert azt minden gyerek tudja, hogy a pénz hatalmába ejti a szívet. Szeretne itt valaki tiszta lenni? Hallott egy hangot a kis szív. Na és Te ki vagy? kérdezte a szív, kissé fáradtan és akaratlanul. Úgy hangzott mintha köveket ütöttek volna össze. Én vagyok a látogató. Jézus vagyok! Nekem minden helyre szükségem van, Te kellesz nekem! De a rádió olyan hangosan szól és az óra is ketyeget hevesen, hogy a szív ezt nem tudta megérteni. Csak hűvösen így szólt: Jöjj be hát, és ülj a sarokba, de ne zavarj! Jézus helyet foglalt a szív leghátsó sarkában és közben minden dolog lenézően nézte őt. Mit akar ez itt? Jézus arra gondolt, hogy Betlehemben sem volt hely számára, és várt. Jézus olyan barátokat keres, akik vele élnek és Isten jó hírét terjesztik. Bizonyos játékszabályokat és kötelezettségeket meg kell tartani, és Jézusnak is vannak elvárásai a barátaival szemben. Neki nem kell szép ruha, ünnepi ebéd, rádió, de pénz sem. Neki más kell: a szívem. Hogyan is mondta Ő a történetben? Nekem minden helyre szükségem van, te kellesz nekem! Sajnos sok gyerek, de felnőtt sem akarja ezt. Jézust csak a sarokba szorítják. De Jézus vár! Jézus szenvedéseit nem olyan régen ünnepeltük és átéltük. Akkor az emberek nemcsak háttérbe szorították Jézust, hanem megtagadták, elárulták és megölték. De történt más is: Simon és András igent mondtak, rögtön otthagyták a hálójukat és Vele mentek. Azután a két testvér Jakab és János meghallották Jézus szavát, hívását: Nekem az egész hely kell, rád teljesen szükségem van. Otthagyták apjukat, Zebedust segédjeivel és a csónakon Vele mentek. Ott volt a vámos Lévi, akinek szíve a pénzhez ragaszkodott addig. Ő jól keresett, az embereket be is csapta és súlyos vámmal sújtotta őket. Jézus, amikor szólt hozzá: Jöjj velem! Otthagyta a pénzét, kidobta szívéből és helyet adott Jézusnak. Mindnyájan megérezték, hogy Jézus a barátjuk, az igazi barátjuk. Kedves Gyerekek! Kedves Felnőttek! A fentiekből nekünk is tanulni kell! A szívem sarkában várakozó Jézust ki kell hoznom, helyet kell számára a szívemben készítenem. Nekem is mondja ma Jézus: jöjj velem a barátod akarok lenni. Ma a szentáldozásban, mint barát akarok veled összekapcsolódni. Ha elfogadom hívását nemcsak ma az elsőáldozás napján, hanem ezután is mindig a barátja lehetek. Jézus nevében kérni: Bizony, bizony mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. (Jn 16,23.) És akármit kértek, majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. (Jn 14,13.) Istenem, adj nekem egy igazi barátot, aki megért engem, aki kész mindig arra, hogy megbocsásson, aki megvéd engem, aki hibáimmal együtt szeret, aki jó tanáccsal ellát, anélkül, hogy éreztetné okosabb nálam. Istenem, adj nekem egy igazi barátot, akiben megbízhatok, akivel megoszthatom titkaimat, aki segít, ugyanakkor elfogadja segítségemet, egy barátot, akinek van ideje rám, olyat, akire bátran ráhagyatkozhatom. Ezen a szép napon megkaptuk Jézust, csak a jövőben jól kell vele élnünk. A Szent X. Piusz énekkar a szívét és lelkét kitárva, Jézust befogadva, az alábbi énekkel tette széppé az elsőáldozók ünnepét: Örvendetes napunk támadt, Légy ma a vendégem, Agg Ilona, Szentlélek, Nap, hold, csillagok. Szólót énekelt: Simon Vivien. Gitáron kísért: Schmidt Henrietta, Szabó Józsefné. Trombitán játszott Hanák Csaba, zongorán Tóth Viktor. Az énekkart felkészítette és vezényelte Szabó József. Héregi 10.

11 Katolikus Hírek Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetele... Áldozócsütörtök Egy szentcsütörtökön volt: ártatlan kicsikék Ballagtak kettesével csupa piros, csupa zöld, csupa kék Elöl fehér botokkal két szürkülő egyházfi ballagott S Pál katedrálisba folytak be, mint a temzei habok. Micsoda tömeg volt az, ezer londoni virág! Ott ültek csapatokban, csupa ragyogás, csupa láng! Tömeg zsongása-zümje, de csak csöpp bariké; Fiú- és Lyánykezek ártatlan erdeje nyúlt az ég felé. S most felszállott a hangjuk, akár az orkán ereje, Felszállott, mint a mennybolt harmonikus döreje. Ott ültek köztük a szegények istápjai, pár szelid agg; Légyirgalmas, sohase űzd el ajtódból az angyalokat. (Kardos László) Negyven nappal Húsvét után Áldozócsütörtökön Urunk mennybemenetelét ünnepeltük (mennybemenetel: a latin ascensio, az ascendo fölmegy, fölemelkedik szóból eredeztető). Jézus Krisztus megdicsőülésének utolsó földi állomása, amikor negyven nappal föltámadása után az olajfák hegyéről tanítványai szemeláttára a maga isteni erejével fölment az Atyához a mennybe. Az apostolok és az újszövetség tanúsága szerint ezen a napon a feltámadt Jézus evilági megjelenései megszűntek, és mintegy utolsó találkozásképpen elbúcsúzott tőlük, küldetést bízott rájuk, megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, majd felemelkedett a mennybe. Krisztus mennybemenetele tulajdonképpen az Ő felmagasztalását és megdicsőülését jelenti. Az egyik atya találó megjegyzése szerint: Jézus azért emelkedett a mennybe, azért ment vissza az a Atyához, hogy végre nőjünk fel, legyünk lelkileg felnőttek! Ahogyan minden reggel ki kell lépnünk a védettséget és biztonságot adó pizsamából, és fel kell öltöznünk, hogy elinduljunk végezni feladatainkat. Krisztus is azért vált így látványosan apostolaitól, azért távozott el, hogy legyünk felelős felnőttek. Úgy ment el, hogy most már nem ilyen látványos módon van köztünk. Velünk marad, de másképp. Krisztus távozása annak a jele, hogy tiszteli szabad akaratunkat, szabad döntéseinket. Paul Claudel francia költő ezt így fogalmazza meg a maga módján Arcomat el kell tüntetnem elöletek, hogy tiétek lehessen a lelkem... Mintha azt mondaná, én most nem leszek veletek, mint Ceglédberceli Híradó eddig, elengedem a kezeteket, felnőttek vagytok. Számítsatok ezen túl a Szentlélekre, aki bennetek lakik, ha ki nem űzitek. A feltámadt és mennybe ment Krisztus megszabadult a földi anyag korlátaitól, hogy minden kor minden emberével lehessen. Ugyanakkor emberségünket is bevitte Isten titkába, megszentelte és felértékelte. Az egész anyagvilág, az ember testestől-lelkestől meg van váltva. Benne, általa, vele nyer értelmet földi értelmünk, házépítésünk, családalapításunk, munkánk, pihenésünk, szórakozásunk, rossz elleni küzdelmünk, magán- és közéletünk, sikereink és kudarcaink egyaránt. Mi is oda tartunk, ahová Ő előre ment. Az életünk is egyfajta mennybemenetel, és csak azt vihetjük magunkkal oda, ami átmegy az örökkévalóság, a szeretet vizsgáján. A mi hazánk a mennyben van, onnan várjuk az ítélő Krisztust, de oda igyekszünk, ahol Ő az Isten jobbján ül. Feladatot bízott ránk, hogy hirdessük a szeretet győzelmét, és a felelős döntéseinkkel mi is megistenítsük ezt a világot, az emberiség eljusson az Istennel váló bensőséges együttlétbe. Krisztus mennybemenetele még egy dologra ráirányítja figyelmünket. Azáltal, hogy alászállt a poklokra és fölment a mennybe, ezzel megmutatta nekünk is az utat, egész életünk lényegét. Mi sem emelkedhetünk fel az égbe, ha nem vagyunk hajlandóak, készek arra, hogy Krisztussal leereszkedjünk a földhözragadtságunk mélyébe. Ez az alázat, a szeretet útja. A lelkiélet sajátossága éppen az még, ha ellentmondásnak is tűnik -, hogy először alá kell merülnünk emberségünk poklába, hogy feljuthassunk Istenhez. Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem? Nos, itt ebben az egyszerű és mégis nagyszerű mondatban rejlik az el nem évülő feladat, az élet tartalmának leírása az Úr Jézus mennybemenetelétől az Ő diadalmas visszatéréséig tartó előttünk ismeretlen terjedelmű időszakban. Őt kell hát követni. Eggyé válni vele az alázatban nem meghunyászkodásban -, felismerve és vállalva Istentől rendelt utat. Megtanulni tőle az engedelmességet, hogy kiteljesedhessen a személyiségünk mindaz, amit teremtésünkkor elgondolt felőlünk. Szolgálni Őt embertestvéreinkben, akiket kicsinyek -nek, az Ő kicsinyeinek nevezett, és akiknek lényegét magára öltve Ő maga lép elénk a különféle élethelyzetekben. Uram kérünk, fogadj szolgálatodba, hogy egykor részese lehessünk örök dicsőségednek. Héregi A szentmisék rendje Kedden Péntek Vasárnap Vasárnap óra óra óra óra Versenykiírás VI. Lecsófőző verseny Ceglédbercel, Szabó Pál Szabadidő Park, augusztus 20. Nevezési feltételek: Nevezni csak a kitöltött jelentkezési lappal lehet. Nevezési határidő: augusztus 15 hétfő. A nevezési lapot kérjük a Polgármesteri Hivatal címére kérjük eljuttatni (Ceglédbercel, Pesti út 61). Nevezési díj nincs. A lecsófőző versenyen induló csapatok létszáma 5 főnél kevesebb nem lehet Tűzgyújtás indul a lecsófőző verseny Az elkészült versenyművek leadása a zsűri részére eredményhirdetés További feltételek: Minden főzéshez szükséges eszközt és alapanyagot (bogrács, állvány, kés, fakanál, nyersanyagok, fűszerek, gázról történő főzéshez esetén a gáz is) a csapatok biztosítják. A szervezők biztosítják a sorszámozott főzőhelyet, vízvételi lehetőséget, 3 db műanyag tányért a versenyművek beadásához, szükség esetén tűzifát. A zsűri részére 3 adag lecsót kell beadni a sorszámmal ellátott tányérban. A szervezők kölcsönbográcsot biztosítani nem tudnak. Az elkészült lecsók árusítására nincs lehetőség! Nevezési lap VI. Lecsófőző verseny Csapat neve:... A csapat összetétele: Főzni kívánt étel megnevezése:

12 Víz- gáz-fűtés szerelés: - fürdőszoba, és csőhálózat kiépítése - víztisztító és vízkezelő berendezések beépítése - hagyományos radiátorfűtés - padló és falfűtés - alternatív megoldások (meleg víz előállítás, és fűtésrásegítés) - solár-és vákuumcsöves napkollektorok kiépítése - vegyes tüzelésű kazán, vizes kandalló kiépítése - puffer rendszerek kiépítése - gázvezeték kiépítése - gázkészülékek karbantartása, szerelése - központi porszívó kiépítése Fecske Zoltán víz-fűtés és gázszerelő mester :06/20/ :06/53/ Ceglédbercel, Cserői út 28/A. MINDEN AMI ÁRNYÉKOLÁS Redőny, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló szerelés. Redőnyök javítása, gurtni csere. Rövid határidővel! Art Roletta Kft / , 06 30/ Temetkezés Teljes körű temetkezési szolgáltatás Walter László Ceglédbercel, Pesti út 166. (Sebestyén bolt mellett) Telefon: 06 30/ , 06 53/ Szőnyegtisztítást vállalok, házhoz megyek. Talpmasszásban is jó vagyok! 06 30/ Svéd (frissítő) és egészség megőrző masszást vállalok. Bejelentkezés telefonon: 06 70/ Hohlné Erzsike gyógymasszőr Termelői akác-, vegyes- és hársméz kapható! Kassai István Ceglédbercel, Aranyhegy u. 1/d. Tel: 06-70/ Használt és márkás ruházat, lábbeli boltocska Ceglédbercel, Hunyadi utca 4. Nyitva tartás: Péntek: tól 18 óráig Szombaton: Szezonális ruhaneműt bizományi értékesítésre átveszünk! Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Főszerkesztő: Pető Zsolt, jegyző Ügyelet éjjel-nappal Fűkaszálás, aljnövényzet tisztítást, rövid határidővel, reális áron vállalok! 06 70/ Tördelőszerkesztő: Katona Krisztián, 06 20/ Nyomdai munka: Apáti Nyomda 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 06 53/ , 06 30/

Program: 9 00 Ünnepi szentmise 9 45 Koszorúzás a Szent István szobornál. Mindenkit szeretettel várunk!

Program: 9 00 Ünnepi szentmise 9 45 Koszorúzás a Szent István szobornál. Mindenkit szeretettel várunk! 2007. AUGUSZTUS 3. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A CEGLÉDBERCEL ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVJA A TISZTELT LAKOSSÁGOT SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGRE

Részletesebben

Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u

Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. május 10. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u 2. Ceglédberceli Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. november 18. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ceglédberceliek! A mai napon ismét emlékezni gyűltünk

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. június 11. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál XXII. évfolyam 3. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2011. március Ünnepi beszédek a 3. oldalon Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál Ünnepi műsor az általános iskolások előadásában

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu. Szerződéskötés. Köszönetnyilvánítás

Honlap: www.zsambek.hu. Szerződéskötés. Köszönetnyilvánítás Zsámbéki Hírek 2011. június 2011. május 17-én a Képviselő-testület ülését követően került sor az Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zrt. beruházásban a 090/6. hrsz-ú ingatlanon

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 4. szám 2012. április Székelyföldön járva egyre másra csodálhatjuk a gyakran több száz éves, míves, kézzel faragott kapukat, rajtuk az útravalóul szánt üzenettel, jókívánságokkal.

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Vitéz Cserhalmi Pálnak a kitüntetést az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eszméjének ápolásában, és a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképp adományozta a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk 2014. június 30-i hatállyal a

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora Ára: 100 Ft XXVII. évfolyam 6. szám 2014. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora a Művelődési Ház 50 éves fennállása alkalmából 2014. június 8. 18.00 óra Helyszín:

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése

Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 7. szám, 2015. július Ingyenes Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése Csata László emlékére HIRDETÉS ASZTALOS! Vállal:

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben