Bányai Tamás Haverok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bányai Tamás Haverok"

Átírás

1 Bányai Tamás Haverok Túróczy a fülkeajtó kilincse után nyúlt, amikor a vasúti kocsi nagyot rándult, és a szerelvény a mozdony egyetlen rántásától meglódult. A könnyen járó tolóajtó hátracsúszott a rándulástól, és Túróczy a levegőt markolta meg a kilincs helyett. A fülkében ülo fiatal szőke nő feltekintett a nyíló ajtó zajára. Amint meglátta a vámőrt, aki mintha csak egy légy után kapna, kis híján elvesztette egyensúlyát, kuncogni kezdett. A jelenet groteszk voltát csak fokozta, hogy Túróczy mögött Korbulyból is kibuggyant a nevetés. - Fejest, haver, egyenesen az ölibe! Túróczy kiegyenesedett, megköszörülte torkát, s amennyire a helyzethez mérten tellett tőle, igyekezett hivatalos hangot megütni. - Vámvizsgálat - mondta, majd rögtön hozzátette: - Zoll. Addigra már Korbuly is belépett a fülkébe, amelyben egyedül a nő tartózkodott. - Elnézést - mondta. Túróczy nyelt egyet, kényelmetlenül érezte magát, egy pillanatra még meg is orrolt társára a mentegetőzésért. Nem tudta eldönteni, Korbuly az esetlen belépőért kért elnézést, vagy a vámőrök kötelező udvariassága mondatta vele. A nő még mindig mosolyogva, de most már várakozásteli arckifejezéssel tárta szét karjait. Tessék, vizsgálódjanak, jelezte ez a mozdulat. - Ön nem magyar, ugye? - kérdezte Túróczy, holott nem tudta volna megindokolni, mire alapozza feltevését. Talán a fülkét belengő kölni gyöngyvirág illata, a nő jólápoltsága vagy az a tény késztette erre,

2 hogy viselkedésén az izgalom legkisebb jelét sem látta. A magyarokon többnyire mutatkozik valamiféle szorongás, ha van, ha nincs rejtegetnivalójuk. Az egyenruha puszta látványa kiváltja belőlük a félelmet, amitől zavarba jönnek és úgy viselkednek, mintha leleplezéstől tartanának. Vámőr a talpán, aki képes megítélni, valós vagy csak vélt oka van a jelentkező félsznek. - Nein - szólalt meg a nő, s bár erős akcentussal, de magyarul tette hozzá: - Német vagyok. - Kelet? - érdeklodött Korbuly, noha maga is tudta, kelet-németek elvétve érkeznek Bécs felől az országba. Őket Csehszlovákián keresztül hozza ide a vonat. - Kelet? - kérdezett vissza a nő. A mosoly leolvadt az arcáról, homlokát ráncolta, arcán zavar tükröződött. A tömör kérdés értelmét nem fogta fel, s mint aki attól tart, hogy csapdába csalják, feszülten várta az okfejtést. - A társam arra célzott, hogy Ön kelet-német e - adta meg a magyarázatot Túróczy. A zöldeskék szemek könnyebbültebben csillantak fel, a homlokról eltűnt a gyűrődés, a tanácstalanság ismét mosolyra enyhült. - Ach, nein. Hamburgi vagyok. - Jól ért magyarul - bókolt elismerése jeléül fejét bólintva Korbuly. - Nein. - A nő most már felszabadultan nevetett. - Csak egy kicsi. Túróczy leplezetlen érdeklodéssel figyelte. Tetszett neki. A természetes viselkedése, az öltözéke, arcának szolid kikészítettsége, szemének csillogása. A szájából elhangzó magyar szavak furcsa csengése. - Hol tanult meg ilyen jól? - kérdezte. A néhány perce még kínosnak érzett jelenetet 2

3 elfelejtve tudakozódott. Ha engedte volna a szolgálati szabályzat, talán leül a nővel szemközti ülésre, beszélgetést kezdeményez, amint az várható hosszú utazás során egy fülkébe rekedt utasoktól, ha feszélyezi őket a másik hallgatása. Így azonban a szerelvény újabb rándulásától tartva enyhe terpeszállásba helyezkedett a fülke közepén. Mellette, az ajtóhoz közelebb ott állt Korbuly, sóvár pillantást vetve a nőre. Élvezte, hogy olyan utassal van dolguk, aki kizökkenti őket a szolgálat egyhangú unalmából - Egy kollegina tanított. Ő volt magyar. Hosszú időt dolgoztunk ketten. Jó barátnő. - Őt látogatja meg? - érdeklodött tovább Túróczy. - Nein, nein! Üzleti út, nem turista. Én képviselek egy hamburgi speditőr vállalat. - Meddig marad nálunk? - kérdezte Korbuly. - Kilenc nap. - Pesten? - Ja. Habár ez utóbbi kérdéseket Korbuly intézte hozzá, a nő minden egyes válasza Túróczynak szólt. - Először jár nálunk? A nő két ujját mutatta felelet helyett, amiből nem derült ki, kétszer már járt itt, vagy most jött másodszor. - Akkor ismeri már a várost. - Egy nagyon kicsi. Túróczy úgy találta, a nő sajnálkozik, amiért nem ismeri a magyar fővárost eléggé. Bátortalanul jegyezte meg. - Ha van szabad ideje, szívesen megmutatom. Szép város. A nő nem válaszolt azonnal. Hol az egyik, hol a másik vámőrre pillantott, s közben alig észrevehetoen a 3

4 száját csücsörítette. Úgy tetszett, magában azt fontolgatja, a két férfi közül melyik az, akire szabadidejét áldozhatná. - Erre én is szívesem vállalkozom - vágta rá Korbuly. - Köszönöm - mondta hosszúnak tűnő hallgatás után a nő. - Én vagyok nagyon kíváncsi. - És hol találom meg? - kérdezte sietve Túróczy, miközben futó pillantást vetett társára. Elégtétellel nyugtázta, hogy bosszúság árnyékát véli felfedezni Korbuly arcán. - Hotel Béke - mondta a nő változatlanul Túróczyra nézve. A férfi éppen elköszönni készült, amikor Korbuly előbbre lépett. Egy kissé meghajolt. - Korbuly Iván vagyok. A barátom - bökött a társa felé nem minden kajánkodás nélkül. - Túróczy András. - Inge Hofmayer - mutatkozott be a nő is, és először Túróczy felé nyújtotta kezét. Az esetleges elvámolnivalóról teljesen megfeledkezve léptek ki a fülkéből. A peronon Korbuly a társa felé fordult. - Most már felkeresheted, te marha. Gyorsan belehabarodtál, hogy még a nevét is elfelejtetted megkérdezni. Kit keresnél a Béke szállóban, ha én nem kapok észbe? Megérdemelnéd, hogy lecsapjam a kezedről. - Próbáld meg. Este együtt megyünk érte. Egyébként megtaláltam volna úgy is, hogy nem tudom a nevét. *** 4 A két vámőr tapasztalt finánc volt, három éve

5 szolgáltak együtt a nyugati határon. Ez idő alatt szoros barátság alakult ki közöttük, néha úgy érezték, időtlen idők óta ismerik egymást. Ritkán fordult elő, hogy nem együtt voltak szolgálatban, s ennek köszönhetően szabadidejük is egy időre esett. Lévén mindketten nőtlenek, azaz Túróczy éppenséggel elvált, természetesnek tűnt, hogy szabadidejük nagy részét is együtt töltsék. Tökéletesen megértették egymást. Mindketten a katonai szolgálat letelte után kerültek a Vámőrséghez, nagyjából hasonló okoknak köszönhetően. Egyiküknek sem volt tanult szakmája, és érettségi vizsgájukat követően katonai szolgálatra hívták be őket. Annak letelte után már késeinek tűnt szakmát tanulni. Ugyanakkor mindkettőjüket biztatták továbbszolgálatra, de egyik sem érzett vonzalmat sa katonák vagy a rendőrök egyenruhája iránt. E két fegyveres testület szigorúbb fegyelme is riasztotta őket. A Vámőrség keretét lazábbnak vélték, és az is csábító volt, hogy a fináncok központja Budapesten székelt, így esélyt láttak a fővárosban való letelepedésre, ami akkortájt, az ötvenes évek közepén nagyon sok vidéki fiatalember vágyálma volt. Éveken keresztül különböző helyeken és beosztásban szolgáltak, a viszonylag hosszú, kifogástalanul végzett szolgálat jutalmaként kerültek mind a ketten az osztrák határra 1960-ban. Ezt annak is köszönhették, hogy a negyvenes években ők még németet tanultak az iskolában, minek folytán elfogadható német nyelvtudással rendelkeztek. Addigra már korábbi vágyuk is teljesült: Pestre költözhettek, noha ez nem teljesen úgy sikerült, ahogy bármelyikük elképzelte. Korbuly a Vámőrség 5

6 legényszállásán kapott helyet, míg Túróczy egy elhamarkodott házasság révén jutott anyóssal, apóssal megosztani kényszerült lakáshoz. A frigy alig két évvel az esküvő után válással végződött. Túróczy albérletbe költözött egy öregasszony újlipótvárosi lakásának cselédszobájába. Túróczy Szegedről, Korbuly Tatabánya mellől származott, rokona egyiknek sem volt a fővárosban. Maguk között csak ágyrajáróknak titulálták egymást, ami elég pontosan fedte a valóságot, hiszen szállásaikra csak hálni jártak. Szabadidejük nagy részét különböző szórakozóhelyeken töltötték el - együtt. Ha lehetőség adódott, márpedig adódott igen gyakran, alkalmi ismeretséget kötöttek hozzájuk hasonló fiatal nőkkel. Természetesen minden komoly szándék nélkül - Túróczy egyszer már megégette az ujját, Korbulynak meg esze ágában sem állt megnősülni -, és egymással versenyezve, melyikük tud jobban és gyorsabban hódítani. Haverságukra - így nevezték kettejük kapcsolatát - jellemzően soha egyetlen nő, de más egyéb miatt sem volt vitájuk vagy akár csak nézeteltérésük. Ha úgy hozta a szükség, sok mindenről lemondtak a másik javára. Túróczy például még a leghidegebb téli éjszakán is vállalkozott arra, hogy átadja albérleti szobáját Korbulynak, ha az máshova nem tudta vinni éppen soros barátnőjét. Ez nem csupán egy magányos és céltalan éjszakai bolyongással járt, de kockázatos önzetlenség is volt. A főbérlő ugyanis meglehetősen prűd öregasszonynak bizonyult, aki még Túróczynak sem engedte meg, hogy nőt vigyen fel a szobájába. Ennek ellenére elég sokszor sikerült kijátszani az öregasszony éberségét, hiszen egy kicsit már süket is volt, no meg általában korán szokott nyugovóra térni. 6

7 Aminek csak az volt a hátulütője, hogy korán is ébredt, kelt ki az ágyából. Reggel hat óra előtt már kint matatott a konyhában. Így aztán a szerelmeskedő párnak a hajnali órákban el kellett hagyni a lakást. Hosszabb szabadságok alkalmával hazalátogattak szülővárosaikba. Kezdetben még külön-kölön, később már oda is együtt. Ezek a látogatások többnyire Szegedet vették célba, azon egyszerű oknál fogva, hogy Korbuly Iván idős szülei maguknak való, barátságtalan emberek voltak, akik éppen csak megtűrték a idegent, lett légyen az akárki fia-borja. Ezzel szöges ellentétben Korbuly Iván bármikor szívesen látott vendég volt özvegy Túróczyné szegedi, tiszaparti lakásában. Annál is inkább, mert Túróczy András ugyancsak kétbalkezesnek bizonyult, míg Korbuly többször is tanújelét adta ezermesteri tehetségének. Egy lakásban mindig akad valami javítani, felszerelnivaló, és az egyedül élő Túróczyné bármikor rábízhatta az ilyesmit fia barátjára, aki mindig hajlandóságot, sőt kedvet mutatott a feladatok elvégzéséhez. Özvegy Túróczyné lassacskán úgy tekintett rá, mintha fogadott fia lenne. A neki tett apróbb szívességeket egy-egy kisebb lakomával hálálta meg, s ez még gyakrabban késztette Korbulyt arra, hogy Szegedre látogasson barátjával. Vagy akár nélküle, mint ahogy az is előfordult néha. Eleinte valamilyen kisebb javításra tett ígéret szolgáltatta erre az okot, később már magyarázatra sem volt szükség. Az asszony természetesnek vette, hogy a barát felkeresse őt akkor is, amikor fiának valami dolga akadt Pesten. Persze mi más, mint egy nő, amikor Korbuly éppen facérnak bizonyult, s nem volt kedve szüleit felkeresni. 7

8 *** Civilben jelentek meg a Béke szálló recepciós pultja előtt. A libériás portás azonnal felszólt a szobába. Inge nem várakoztatta őket, néhány perc múlva megjelent a hallban. Meglátva a két férfit, egy pillanatra megtorpant. - Mindig kettő udvarol? - kérdezte a pulthoz lépve, parányi nehezteléssel a hangjában. Túróczy zavarba jött, de Korbuly kivágta magát. - Ketten ígérkeztünk városnézésre. Inge vállat vont, és belekarolt a férfiakba. A városnézésből azonban nem lett semmi. Előbb kávét ittak egy presszóban, majd átmentek Budára, az Európa étterembe vacsorázni. A pincér azonnal mellettük termett, ami vélhetően Inge ruházatának volt köszönhető. Jóllehet egyetlen kirívó ruhadarabot sem viselt - sötétkék kiskosztüm, fehér blúz -, sőt öltözéke inkább volt szolídnak mondható, egész megjelenésén látszott, hogy Nyugatról érkezett. Tapasztalt pincéreknek jó szimatuk volt az ilyesmi megítéléséhez. Négyszemélyes asztalt kaptak a táncparkett közelében. Korbuly három konyakot rendelt, s a pincér ajánlatára nehéz szívvel választotta a drágábbikat. - Egyáltalán szereti a konyakot? - kérdezte Túróczy. - So, so. A bor jobban. Korbuly ezúttal is kivágta magát. - Vacsora után jöhet a bor. Előtte konyakot kell inni. Túróczy segített Ingének az étel kiválasztásában, de a rendelést ezúttal is Korbuly adta le a pincérnek, és ő volt az első, aki a vacsora elfogyasztása után felkérte a 8

9 nőt táncolni. Az étteremben négytagú zenekar játszott eleddig lassú, andalító és régi slágereket. Most, hogy a vendégek többsége végzett vacsorájával, és a táncparketten már megjelent néhány pár, pergősebb twisztre váltottak. Túróczy a táncolókat figyelte, közben maga sem érzékelte, hogy némi elégtétellel nyugtázza az észrevehető különbséget. Korbuly mozgását nevetségesen esetlennek találta, míg Inge léptein észrevehető volt a könnyedség, a zene élvezete. Lábai a twiszt ütemére automatikusan emelkedtek, s valahányszor térde fülé csúszott a szoknyája, Túróczy akaratlanul is nyelt egyet. A twisztet ismét egy lassú szám követte. Szembetűnő volt, hogy a többi párhoz képest Inge és Korbuly nem simultak egymáshoz. Korbulyra nem volt jellemző az efféle tartózkodás. - Nagyon jól táncol - bókolt Túróczy, miután a pár visszatért az asztalhoz. Inge egy kissé félrebillentette fejét, és kacérkodva kérdezte. - Hogy tudod? Mi még nem táncoltunk. - Ezen ne múljék - állt fel Túróczy a székéről. Három szám után az asztalhoz akarta kísérni Ingét, de a nő visszatartotta. Fejét a férfi vállára hajtva szorosan húzta magához. Már nem is táncoltak, csak egymásba kapaszkodva imbolyogtak a zene ütemére. Az asztalnál Korbuly koccintásra emelte borospoharát. - A táncospárra - mondta nem minden él nélkül. Inge nevetett, ivott a borból, s miután poharát visszahelyezte a terítőre, Túróczy keze után nyúlt és megszorította. - Öröm táncolni - mondta anélkül, hogy kezét 9

10 visszahúzta volna. A jelenet nem kerülte el Korbuly figyelmét. Kisvártatva Inge elnézést kért, és kiment a mosdóba. - Azt hiszem nyertél, haver - mondta Korbuly lemondó fintorral az arcán. - A legjobb lesz, ha lelépek. A hülye is látja, rád bukik a nő, én csak útban vagyok. - Kösz, haver, ez szép tőled. - Ne köszönj semmit. Ezért vagyunk haverok, nem? Nyúlt a pénztárcája után, de Túróczy leintette. - Hagyd! Én állom a cechet. Korbuly még megvárta, hogy Inge visszatérjen, aztán elköszönt tőlük. Inge nem marasztalta. *** Inge Hofmayer még nyolc napig tartózkodott Budapesten. Ezen idő alatt háromszor találkoztak, s azért csak ennyiszer, mert Túróczyt kötötte a szolgálat. Az utolsó éjszakát együtt töltötték a nő szállodai szobájában. Reggel azzal váltak el egymástól, hogy gyakori levélváltással tartják fenn kapcsolatukat. A levelek hetente keresztezték egymást. Hamarosan mind a kettő úgy érezte, behatóan ismeri a másikat, mindamellett, hogy egyikük sem tudta igazán elképzelni a másik életét. Inge például meg volt győződve arról, hogy Túróczy azért lakik albérletben egy öregasszonynál, mert az olcsóbb és így akar takarékoskodni. Nem írta ugyan, de tisztelte ezt a puritánságot, csak jóval később jött rá, a férfinek egy megtakarított fillérje sincs, meg hogy Budapesten nem úgy működik a világ, ahogy ő azt 10

11 Nyugat-Németországban nap mint nap tapasztalhatja. Hogy nem azért bérel valaki más lakásában egy cselédszobát, mert így gazdaságosabb vagy egyszerűen csak sajnálja a pénzt egy különállálló lakással járó költségekre. Inge csak nehezen fogta fel, s még akkor sem teljesen, hogy nem lehet csak úgy bárkinek, bármikor és bárhol lakást bérelni. Az államtól, minden bérház tulajdonosától és kezelőjétől csupán kérvényezni lehetett lakást, és a lakás kiutalásának nagyon szigorú kritériumai voltak, melyek között elsőként szerepelt az igénylő családi állapota. Magányosan élő ember, mint Túróczy is volt, eleve esélytelennek bizonyult. Túróczy számára viszont az volt felfoghatatlan, hogy Inge - írta azt egyik levelében - egy hétvégére csak úgy átruccan barátnőjével Koppenhágába szórakozni a Tivoliban. Olyasvalakinek, aki még útlevéllel sem rendelkezett, - és nem azért mert nem akarta vagy elfelejtette kiváltani, hanem azon egyszerű oknál fogva, hogy útlevélhez jutni legalább olyan körülményes volt, mint lakást szerezni -, egy ilyen villámlátogatás más országba elérhetetlen és irigylésre méltó csodának számított. Magyarországon - abban az időben - az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaki, ha egyáltalán volt rá pénze, gondol egyet és lesétál a legközelebbi autókereskedésbe autót venni magának. Amint azt egy másik levelének beszámolója szerint Inge tette. Levelezésük érdekessége volt, hogy Túróczy németül, míg Inge magyarul írta leveleit. Kétségtelen, ezek a levelek tele voltak nyelvi hibákkal, ám a kacifántos mondatok éppen ebből fakadó különös bája megértő mosolyt csalt az arcukra. Egyik sem bírálta a másik nyelvi botlásait. Szerették a zenét, szerettek táncolni és moziba 11

12 járni, és ez a közös érdeklődés alapul szolgált arra, hogy egyéb területeken is feltérképezzék egymást. Az a tény például, hogy Nyugat-Németországban egészen más filmeket vetítettek a mozik, mint Magyarországon, magyarázatra szorult, az okok fejtegetése lehetőséget nyújtott a másik ízlésének, és egy kissé életkörülményeinek megismerésére is. Mindketten találtak a másikban egy kevés egzotikumot. *** Inge második látogatásakor Túróczy néhány nap szabadságot kért és kapott. Inge úgy intézte hivatalos dolgait, hogy öt napot együtt tölthessenek a Balatonnál. Augusztus lévén tökéletes nyáridő fogadta őket a tóparton. A szállodai szobát Inge bérelte Siófokon, s a nyugat-német útlevélre való tekintettel, no meg a tetemes borravalónak köszönhetően a szálló portáján senki sem akadt fenn azon, hogy a német hölgy esténként nem egyedül tér nyugovóra. Túróczyt legfeljebb irigykedő tekintetek kísérték, s ez, bár nem vallotta be magának, legyezte hiúságát. Idejüket strandolással, hajókirándulással töltötték, esténként zenés kerthelységeket kerestek fel, és záróráig táncoltak. A víz közelsége hasonló élményekre emlékeztette őket. Inge az Északi tengeren töltött nyarakról, Túróczy a tiszaparti kalandjairól mesélt. Hamar kiderítették egymásról, hogy félnek a víztől. Ingéből a viharos tenger váltotta ki ezt a félelmet, Túróczyból a Tisza örvényei, amelyek húsz évvel korábban szeme láttára nyelték el egyik barátját. A Balaton békés vize semmi veszéllyel 12

13 nem fenyegetett, mégis úgy érezték, a másiktól kapják az erőt legyűrni víztől való félelmüket. Az öt nap gyorsan eltelt. Túróczy kikísérte Ingét a pályaudvarra. Nehezen vettek búcsút egymástól, de abban a reményben, hogy mihamarabb újra találkoznak. A pályaudvarról egyenesen a Vámőrség legényszállására ment. Ismerte barátja szolgálati beosztását, és remélte, hogy ott találja. Korbuly bizalmaskodó vigyorral fogadta. - Kiélvezted magad, haver? Milyen a nő? - Klassz. - Kész? Ennyi? - kérdezte Korbuly csalódottan. - Ennyi. - Csak tudnám, mit eszik rajtad ez a Lorelei? Ezen már Túróczy is elgondolkodott. Úgy érezte, a kérdésre az együtt töltött éjszakák adják meg a választ. Egymáshoz illő párnak bizonyultak. - Talán azt, hogy szép szál gyerek vagyok. - Hülye. Hogy neked nincs, azzal tisztában vagyok, de legalább neki van pénze? - Hogy érted? - Gazdag? - Sejtelmem sincs róla. De nem hiszem. - Mondom, hülye vagy. Ezt kellett volna legelőször kitudakolni. Azért holtbiztos, hogy több pénze van, mint kettőnknek együttvéve. - Miből gondolod? - Ugyan, haver, ne add a hülyét! Nyugat- Németországban még egy nő is többet keres, mint amennyiről mi csak álmodunk. - Nem firtattam az anyagi helyzetét. - De azért hagytad fizetni. Túróczy elvörösödött. 13

14 - Néha. - El tudom képzelni. Megfogtad az isten lábát. *** Korbuly szerette a pénzt, megkeresni és elkölteni egyaránt. Nem voltak távolabbi céljai, ami takarékosságra serkentette volna, egyébként is az volt a véleménye, egy lakás vagy egy autó árát élete végéig sem gyűjti össze. Az esti kiruccanások viszont elég sokba kerültek. Élt is minden pénzszerzési lehetőséggel. Túróczyval együtt számtalan csempészt lebuktattak, elsősorban Korbuly rámenősségének és szimatának köszönhetően. A csempészektől elkobzott értékek után jutalékot kaptak, keresetükre így - az átlaghoz képest - nem panaszkodhattak. S mivel kölcsönösen megbíztak egymásban, ezen felül is csurrant cseppent. Nem minden lefoglalt áruval számoltak el. Egy-egy karton cigaretta, egy drágább parfűm, egy üveg márkás ital, néha egy karóra vagy apróbb ékszer mindenki tudta nélkül a birtokukban maradt. Ami ki nem mondott, s a felszínen soha nem mutatkozó ellentét volt közöttük, az mélyről fakadt. Korbuly, aki alacsonyabb, s talán éppen ennélfogva ügyesebb és erősebb volt barátjánál, a katonaságtól magasabb rangban szerelt le, törzsőrmesterként, amit a Vámőrségnél is figyelembe vettek. Túróczynál gyorsabb előmeneteléhez feltehetőleg az is hozzájárult, hogy paraszti származású volt. Szüleit még rosszindulattal sem lehetett volna kulákoknak besorolni, már csak azért sem, mert a birtokukban tudott két hold nehezen megmunkálható földet elsők között adták be a közösbe. Hogy nem teljesen önként, annak sehol nem maradt 14

15 nyoma. A szövetkezeti tagsággal mégis jobban jártak, anyagi helyzetük sokat javult, elsősorban a háztáji kert révén. Ennek dacára az öregek meg voltak győződve, kilábalhatatlan szegénységben van osztályrészük. Ebből a vélt szegénységből fakadt az is, hogy Korbuly olyan jól érezte magát özvegy Túróczynénál. A szegedi lakás megkopott, de gondosan tisztán tartott bútoraival szerény polgári jólét nyomait viselte magán. Olyasvalami áradt ebből a - családfő örökségét örző -lakásból, amire Korbuly titokban mindig is vágyott. Az idősebb Túróczy András olajmérnök volt és szociáldemokrata, a polgári hagyományok tisztelője, aki fiát is hasonló ideálokra akarta nevelni. Nem rajta múlott, de talán a fián sem, hogy ebbéli igyekezete nem hozta meg a várt eredményt. Amikor Túróczyt besorozták, apjának szociáldemokrata múltja már inkább számított hátránynak, mint előnynek, emiatt a ranglétrán sem lépkedett úgy, ahogy esetleg szerette volna. Igaz, azt sem írhatták javára, hogy a gyakorlati foglakozásokon említésreméltó előmenetelt tanúsít. Túróczy nyulánk fiatalember volt, esetlen mozgású, mondhatni nyugodtan, ügyetlen. E téren jelentkező elmaradását eszével iparkodott ellensúlyozni, több, de inkább kevesebb sikerrel. Tagadhatatlanul okos volt, alapvető műveltséggel is rendelkezett, de már egy adott és főleg kritikus helyzetben nem vágott úgy az esze, mint a barátjáé, aki mindig és minden körülmények között feltalálta magát. Korbulynak ez a tulajdonsága a Vámőrségnél is érvényesült, részint ezért is volt - igaz, csak egy fokkal - magasabb rangban barátjánál. A magasabb rangfokozat természetesen nagyobb fizetéssel is járt. Kettejük 15

16 viszonyában ez azért bírt jelentőséggel, mert Korbuly szinte minden jövedelmét felélhette, míg Túróczy kevesebb fizetéséből édesanyját is támogatta. S persze az albérlet is többe került, mint a vámőrségi legényszállás. *** Inge színrelépését követően valami megváltozott. Ugyanúgy zenés presszókban és kerthelységekben múlatták az időt szabad estéiken, de Túróczy már nem tette a szépet olyan hevesen, mint korábban, s az ismerkedésre sem kereste mindenáron az alkalmakat. Változatlanul párosával csípték fel az egyedülálló nőket, ám Túróczy már csak a forma kedvéért csapta a szelet, se nem igényelte, se nem forszírozta, hogy a megismerkedésnek folytatása legyen. Ha úgy alakult, éjfél felé elváltak, s ki ki a maga nőjével ment útjára. Ilyenkor ő is hazakísérte a nőt, majd illedelmesen elbúcsúzott tőle, anélkül, hogy akárcsak említést is tett volna egy esetleges újabb találkáról. Korbulynak persze feltűnt, hogy barátját nem látja kétszer egymás után ugyanazzal a nővel. Egy idő után szóvá is tette. - Mi van, haver? Impotens lettél, hogy minden pipi ejt téged, vagy teljesen belehabarodtál a német szőkébe? - Ugyan! - legyintett Túróczy. - Hülyeség. Lehet, hogy csak rossz passzban vagyok. Nincs mindig sikerem a nőknél. - Nincs is annak, aki nem hajt rájuk eléggé. Egy másik alkalommal ketten ültek egy presszó sarkában. Beszélgetés közben Túróczy olyasvalamit hozott szóba, amitől Korbulynak elállt a lélegzete. - Nem gondoltál még arra, hogy megnősülj? 16

17 Korbuly hatalmas szemeket meresztett, s eltelt egy kis idő, mire válaszolt. - Hülye vagy, haver? Azt akarod úgy járjak, mint te? Három év após meg anyós égisze alatt, és aztán még én örüljek, ha el tudom húzni az irhámat. Kösz, ebből nem kérek. - Na, de komolyan. Egész életedet a szálláson akarod tölteni? - Szó se róla! Mutass egy klassz csajt, lehetőleg árvát, akinek lakása van, és azonnal fontolóra veszem a dolgot. - Találsz magadnak, ha keresel. - Haver, neked teljesen elment az eszed! Elvitte a német tyúk Hamburgba? - Dehogy! Csak érdeklődtem. Néha gondolni kéne a jövőre is. Korbuly alsó ajka lefittyedt. Fanyar grimasz volt. - Jövő? Mit vársz a jövőtől, csodát? - Nem. Csodát nem. De meglepetést még tartogathat. - Ha valamitől, én éppen ettől félek. - Lehet az kellemes meglepetés is. - Nem hiszek a kellemes meglepetésekben. *** Inge Hofmayer karácsony előtt jött legközelebb Magyarországra. Lelevelezték, hogy Túróczy bemutatja őt édesanyjának, meg hogy Szegeden töltik a karácsonyt. Inge egy bőröndre való ajándékkal érkezett, s ezekből bőven jutott özvegy Túróczynénak is. Főleg piperecikkek: illatos szappan, arc és testápoló krémek, egy üveg Givenchy parfűm. Az asszony szájtátva nézett 17

18 az ajándékokra. - Köszönöm, kedveském, de mit kezdjek én ezekkel? - Nem öreg még, mama. Túróczy is biztatta édesanyját. - Használja csak ezeket anyám. Eltűnnek a ráncok. - Jaj, fiam! Nem szégyellem én a ráncaimat. De másnap már simább volt az arca, és illatfelhő lengte körül. A vendéget már az első nap megkedvelte. Inge olyan természetesen viselkedett, mintha régóta ismerné Túróczynét, s mintha a lakásban sem most járna először. Kérés nélkül segédkezett a konyhában, és lelkesen ment bevásárolni az asszonnyal. Mivel sok olyasmit is beletett a kosárba, amit szeme megkívánt, nem engedte, hogy az fizessen. - Nem úgy van az, kedveském! - tiltakozott Túróczyné. - Nem én vagyok a vendég. - Én veszem ezek, nem a mama - tolta félre Inge az asszony pénztárca után nyúló kezét. Túróczyné makacskodott volna, de jobbnak látta hallgatni. Nem akart vitába bocsátkozni a pénztáros előtt, amúgy is sok szempár szegeződött rájuk. Inge sportosnak tetsző öltözetét bámulták. Piros, prémgalléros dzsekijével, szorosan a lábaira tapadó fekete nadrágjával, bundabéléses piros csizmájával és a haját takaró sísapkával úgy hatott a fázósan toporgó, télikabátos, fejkendős asszonyok között, mint babszemek közé csempészett díszes szaloncukor. Túróczyné még otthon is sopánkodott, de Inge hízelkedve átkarolta. - Holnap mama fizet - mondta. Az asszony csak bólogatott, s közben nem tudta 18

19 magától elhessegetni azt a gondolatot, hogy volt menye mindig csak Erzsi néninek szólította, sohasem mamának. A szentestét hármasban töltötték, s a férfi meg az édesanyja is úgy érezték, az ajándék nem a karácsonyfa alatt van; ott ül velük szemben a rekamién. Karácsony másnapján Korbuly állított be. Mentegetőzésként, noha nem volt szükség magyarázatra, csak annyit mondott, unalmas az ünnep vidéken, meg hogy szülei amúgy is jól vannak magukban. Ő sem érkezett üres kézzel, Ingének is hozott egy üveg tokaji aszút, azzal a kikötéssel, hogy csak odahaza, Hamburgban nyúlhat hozzá. Ingét váratlanul érte az ajándék, de azonnal feltalálta magát, s bár Túróczynak hozta, meglepte Korbulyt egy arany mandzsettagombbal. Csak később, amikor kettesben voltak, kért elnézést a férfitől, mondván, hogy kárpótolni fogja. Túróczy nem neheztelt. Két nappal karácsony után utaztak vissza Pestre. Túróczyné mind a hármójukat magához ölelte, elcsukló hangon vett tőlük búcsút. - Régen volt ilyen szép karácsonyom - mondta meghatódva. - Vigyázzatok nagyon magatokra. Mintha csak három saját gyerekétől köszönt volna el. Késő délután érkeztek meg Pestre, s miután elváltak Korbulytól, Túróczy egy hirtelen ötlettől vezérelve fordult Ingéhez. - Gyere - mondta, - felmegyünk hozzám. Meg sem várva a választ, megragadta Inge bőröndjeit. Tartott ugyan az öregasszonytól, de úgy volt vele, ha barátságtalan fogadtatásban lesz részük, még mindig elmehetnek keresni egy hotelszobát. Inge csak másnap indult vissza Hamburgba. 19

20 A főbérlő valóban összeráncolta homlokát, rosszalló, ám ugyanakkor kíváncsi tekintettel nézett a belépőkre. Mielőtt bármit szólhatott volna, Túróczy megelőzte. - A menyasszonyom - mondta, s ámbár nem érezte ezt hazugságnak, mégis belepirult. - Holnap utazik haza Nyugat-Németországba. Az öregasszony láthatólag megenyhült, rögtön kérdések halmazával árasztotta el Ingét. Németül beszélt hozzá, és nem győzte hangsúlyozni mekkora örömet jelent ez neki. Hosszas mesébe kezdett, hogy a háború előtt hányszor járt Németországban, igaz, csak Münchenben és Augsburgban, ahol távoli rokonai éltek. Lelkendezett, mennyire jól érezte magát ott mindig, s közben amiatt kesergett, milyen sokat felejtett németül. Inge megnyugtatta, hogy téved, és ez nagyon jólesett az öregasszonynak. Bevezette a szobájába és hellyel kínálta őket. Vitrines szekrényéből házi készítésű likőrt halászott elő, kristálypoharakba töltve nyújtotta vendégeinek. Túróczy, miután lenyelte a sűrű, édeskés likőrt, tartva kissé a visszautasítástól, félve említette meg, hogy menyasszonya - és ezt már másodszor mondta az este folyamán - itt aludna, persze csak, ha lehetséges, mert tetszik tudni, ilyenkor a két ünnep között nehéz hotelszobát találni. Várakozásával ellentétben a főbérlő nem háborodott fel, csupán ahhoz ragaszkodott, látszólag ezzel is vendégszeretetét bizonygatva, hogy Inge az ő szobájában aludjon. Ott ugyanis több a hely, kényelmesebben alhat. Inge és Túróczy az öregasszony háta mögött összenéztek, kis híján elnevették magukat, ahogy a 20

21 gyerekek szokták, amikor felnőttektől hallanak valami oktondiságot. *** Inge meghívó levele februárban érkezett. Túróczy fejében többször megfordult, hogy jó lenne egyszer meglátogatni őt. Gondolatait a viszontlátás óhaja mellett az a ki nem modott vágy is sugallta, hogy betekintést nyerjen a sokak által áhított és irigyelt nyugati világba. Az osztrák határon eltöltött szolgálati ideje alatt számtalan nyugatról érkező turistával volt alkalma találkozni, s amit a legjobban tisztelt, sőt csodált bennük, az magabiztos, önbizalmat árasztó fellépésük volt. Sejtette, hogy ennek hátterében nem csupán az anyagi jólét rejtőzik, hanem valami más is. Egy olyan életforma, ami lényegesen különbözhet a magyarországitól. Ahogy jobban megismerte Ingét, úgy tudott meg egyre többet az életéről, a környezetéről, s vágyott mind jobban arra, hogy betekintést nyerhessen e számára nehezen elképzelhető világba. Mindez azonban csak hézagos körvonalakban kialakuló vágyálom volt. Noha akkorra már enyhültek valamelyest a szigorú korlátozások, a korábbinál többen utazhattak nyugatra, s az ország is több onnan érkező látogatót fogadott - ezt személyesen is tapasztalhatta -, mégsem bizott abban, hogy útlevelet kap. A Vámőrség is a Belügyminisztériumhoz tartozott, és a belügyi dolgozók még az átlagnál is ritkábban meg nehezebben kaptak kiutazási engedélyt. Inge levele nyomán megérlelődött benne az elhatározás: megpróbálja. Veszíteni nem sokat veszíthet. Elképzelését, természetesen, Korbulynak hozta szóba legelőször. 21

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Bányai Tamás Hamlet a túlparton

Bányai Tamás Hamlet a túlparton Bányai Tamás Hamlet a túlparton Hatan ülték körbe a hajó éttermének kerek asztalát, közvetlenül a hatalmas, elfüggönyözött ablak mellett. Három házaspár, akik korábban nem ismerték egymást. A hosztesz

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Berkesi András BARÁTOK. 1. rész

Berkesi András BARÁTOK. 1. rész Berkesi András BARÁTOK 1. rész 2010 Impresszum Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu megjelent A/5 oldalméretben New Baskerville betűtípusból szedve A könyv az alábbi

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN. Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta

2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN. Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta 2007. 01. 21. 2007. 01. 22. 2007. 01. 27. 2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta Ötszáz jelentkezőből lett az

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang.

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang. Jackie megpróbálta felvenni a borítékot. Ez marha nehéz, gondolta. No, nem a boríték volt az, hanem a kidobó, aki a kezén állt, miközben ő a borítékot markolta. Az történt, hogy leejtette, egy két méter

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat,

Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat, Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat, akkor azzal kezdeném, hogy a nyulak tizenegy hónap

Részletesebben

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok!

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok! MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Kedves Ügyfelek és Barátok! Szeretettel meghívunk minden érdeklödöt a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Summer Opening összejövetelére. Idöpont: 2015 június

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Megjegyzés [B1]: x Megjegyzés [B2]: x. Megjegyzés [B3]: x. Megjegyzés [B4]: x

Megjegyzés [B1]: x Megjegyzés [B2]: x. Megjegyzés [B3]: x. Megjegyzés [B4]: x I. Gyöngyvirágillat csapta meg a kapuban. Szofi mélyen magába szívta, miközben benyomta a súlyos ajtószárnyat. Az emlékek hirtelen rohanták meg, visszatért azoknak az időknek a hangulata, amikor még erőlködnie

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

humorpakk10.txt 2 nő beszélget

humorpakk10.txt 2 nő beszélget 2 nő beszélget humorpakk10.txt 1. Szia! 2. Szia! 1. Mi van? 2. Zűr. 1. Veled? 2. Nem. 1. Hanem? 2. Hallgatsz? 1. Hallgatok. 2. Esküdj! 1. Esküszöm! 2. Válnak. 1. Kik? 2. Olgáék. 1. Ok? 2. Rájött. 1. Olga?

Részletesebben

Ottlik Géza: Minden megvan

Ottlik Géza: Minden megvan Ottlik Géza: Minden megvan Ottlik Géza Minden megvan (Részlet) (Részlet) Magvető Ottlik Géza örököse, 1991 Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2778-3 Készítette: ekönyv

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Washington, 1865. április 10. hétfő 19 óra 45 perc

Washington, 1865. április 10. hétfő 19 óra 45 perc Az alábbi történet a képzelet szüleménye. A történet szereplői az 1865-ös év eseményeinek szereplőit leszámítva kitaláltak. A könyvben megjelenő helyszínek azonban az esetek többségében valóságosak. Bárminemű

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

MESE A TULIPÁNRÓL. Prológus.

MESE A TULIPÁNRÓL. Prológus. MESE A TULIPÁNRÓL Prológus. Mindennap találkoztam egy szüntelenül jókedvű, igen öreg emberrel. Ki ez a különös öregúr, mért van állandóan ilyen virágos kedve? Egy hatvannyolc-hetvenéves embernek még sincs

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim 1 1999. december 14-én, a délután kellős közepén rádöbbentem, hogy a szilveszterem valószínűleg el lesz cseszve ahogy máskor is. Jobbra fordultam, a Félix-Faure sugárútra, és bementem az első utazási irodába.

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben